BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška"

Transkript

1 BYSTRCKÉ NOVINY ŘÍJEN ročník XXII/2012 číslo 10 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Den otevřených dveří v Domově pro seniory Výlet klientů na hrad Špilberk Jako každoročně i letos přivítá návštěvníky v rámci Dne otevřených dveří Domov pro Po celý říjen probíhá ve Společenském centru Bystrc výstava Příběh Brněnské přehrady PRYGL STORY, kterou zapůjčil Odbor sociální Pod názvem odboru obsahujícího pojem sociální si může občan představit jakoukoliv činnost týkající se společnosti, zlepšení seniory Foltýnova 21. Ve středu 10. října od 9.00 do hodin si mohou zájemci prohlédnout celý areál. Naši pracovníci vám rádi odpoví na všechny vaše případné otázky. Domov pro seniory poskytuje celoročně seniorům se sníženou soběstačností nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám. Ke zmírňování negativních vlivů stárnutí a udržování tělesné a duševní kondice nabízí domov klientům možnost využít rozmanitých aktivit: rehabilitační cvičení, trénink paměti, zájmové aktivity se zaměřením pěveckým, hudebním, literárním a výtvarným. Interiér budovy je vyzdoben originálními pracemi členek výtvarných kroužků. (pokračování na str. 6) Příběh Brněnské přehrady PRYGL STORY s. p. Povodí Moravy. Výstava přibližuje historii i současnost jednoho z nejnavštěvovanějších brněnských míst. Lidé se tak seznámí s příběhem hrázného Šikuly, který zachránil obyvatele Brna před protržením hráze nacistickými náložemi. Zjistí také, jak se čistí Brněnská přehrada a jak na to reagují sinice. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška ČISTÁ PŘEHRADA realizace opatření na Brněnské přehradě. Přednáší Ing. Jan Moronga ředitel závodu DYJE. Pokud vás zajímá další osud Brněnské přehrady, přijďte v úterý do Společenského centra. Začátek přednášky je v hod. a bude zde také prostor pro dotazy občanů. VSTUP VOLNÝ. společenských problémů či životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti. Taková představa by byla ovšem příliš obecná, proto je cílem tohoto článku bližší seznámení s obsahem činnosti odboru včetně jeho aktuálních cílů a úkolů. Činnost sociálního odboru bystrckého úřadu je rozdělena na péči o děti a péči o dospělé. Uvedené agendy jsou realizovány v rámci samostatné a přenesené působnosti. PÉČE O DĚTI Zásadní činností sociálního odboru v péči o děti je výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (dále SPOD) spadající do přenesené působnosti. (pokračování na str. 4) Vážení bystrčtí spoluobčané! Nejvýznamnější událostí měsíce října budou v naší městské části volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Konají se v pátek 12. října 2012 od do hod. a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do hod. Tento úvodník chci využít pro vaši lepší informovanost o organizaci a průběhu voleb. Právo volit do zastupitelstva kraje má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Pokud si nejste jisti, můžete si zkontrolovat na Úřadě městské části, zda jste zapsáni ve voličském seznamu. K tomu je třeba předložit váš občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud budete volit mimo své trvalé bydliště, potřebujete vydat voličský průkaz. Lze to učinit do 5. října žádostí podanou v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě buď podepsané elektronickým podpisem nebo zaslané prostřednictvím datové schránky. Osobně to lze učinit do 10. října 2012 do hod. Nejpozději do 9. října vám budou doručeny hlasovací lístky. Budou také k dispozici na ÚMČ Brno-Bystrc nebo přímo ve volební místnosti. Po příchodu do volební místnosti prokážete svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. Od okrskové volební komise obdržíte úřední obálku a odeberete se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Do úřední obálky vložíte vybraný hlasovací lístek, na kterém můžete zakroužkováním označit nejvýše 4 kandidáty, kterým dáváte přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Úřední obálku vhodíte před volební komisí do volební schránky. Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů můžete požádat úřad městské části nebo v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi o možnost hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě k vám okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Vážení bystrčtí občané, rád bych vás pozval k těmto velmi důležitým volbám a věřím, že se jich v co největším počtu zúčastníte. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

2 2 Z radnice Bystrcké noviny Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje Ve dnech 12. a proběhnou v České republice volby do zastupitelstev krajů. V Brně-Bystrci budou voleni zastupitelé do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Volby se v městské části Brno-Bystrc uskuteční v následujících volebních okrscích, do kterých spadají uvedené ulice: V okrsku č. 245 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice Jakuba Obrovského; Komínská; náměstí 28. dubna; Pod Mniší horou; Přístavní; U Zoologické zahrady; Výhon V okrsku č. 246 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice Heyrovského; Obvodová; Píškova V okrsku č. 247 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice Hrad Veveří; Kozí Horka; Nad Dědinou; Obora; Pod Komorou; Rakovecká; Ruda; U Křivé borovice; Valouškova, všechny trvale obydlené chaty vbystrci V okrsku č. 248 je volební místnost v Společenském centrum Odbojářská 2 pro ulice Joukalova; K Dálnici; Krajní; Nad Kašnou; U Sokolovny; Větrná V okrsku č. 249 je volební místnost v Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice Vondrákova lichá; Vondrákova sudá; Wollmanova V okrsku č. 250 je volební místnost v Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice Na Zeliskách; Pod Horkou; Údolí oddechu; Vondrákova 2 60 sudá; Vondrákova 7 15 lichá; Živného V okrsku č. 251 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice Opálkova sudá; Opálkova 1 3 lichá Nový jednací řád zastupitelstva Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc na svém 6/12. zasedání dne schválilo nový jednací řád zastupitelstva, který kromě úpravy obecných pravidel jednání přináší i dvě, z mého pohledu, zásadní změny. První je možnost občana vznést na zastupitelstvu městské části návrh, připomínku, nebo podnět ve věcech patřících do samostatné působnosti městské části Brno-Bystrc, tedy již ne pouze k projednávaným bodům, jak tomu bylo doposud. Pro vystoupení občanů je vyhrazena doba 30 minut V okrsku č. 252 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice Filipova; Odbojářská; Opálkova 5 21 lichá V okrsku č. 253 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice Laštůvkova sudá; Laštůvkova lichá V okrsku č. 254 je volební místnost v: ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice Černého 3 39 lichá; Laštůvkova 1 9 lichá; Laštůvkova 2 8 sudá; Stará dálnice V okrsku č. 255 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice Černého 2 60 sudá; Černého lichá V okrsku č. 256 je volební místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice Adamcova; Štouračova; Vrbovecká V okrsku č. 257 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice Ondrouškova lichá; Ondrouškova 2 12 sudá V okrsku č. 258 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice Kubíčkova 1 21 lichá; Ondrouškova sudá V okrsku č. 259 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice Kachlíkova; Páteřní; Markůvky; Nad Přehradou V okrsku č. 260 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice Fleischnerova 1 22 V okrsku č. 261 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice Ečerova sudá; Ečerova 1 5 lichá; Vejrostova V okrsku č. 262 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice Ečerova 7 do konce lichá; Kuršova 1 9 lichá; Kuršova 2 4 sudá V okrsku č. 263 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice po zahájení jednání zastupitelstva městské části (zpravidla od do hodin) a občan se svým vystoupením v tomto termínu může obrátit na orgány MČ Brno-Bystrc, tedy na Zastupitelstvo, Radu, starostu či Úřad. Druhou větší změnou je pak také příloha k zápisu z jednání zastupitelstva, která bude obsahovat záznam z hlasovacího zařízení a umožní občanům jednoduše nahlédnout, jak jednotliví zastupitelé u projednávaných bodů po jménech hlasovali. Bude si tedy možné dohledat, jak se Kuršova 6 34 sudá; Lýskova 1 21 lichá Vokrsku č.264 je volební místnost vpenzionu Foltýnova 21 pro ulice Foltýnova 1 25 lichá V okrsku č. 265 je volební místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice Foltýnova 2 22 sudá; Foltýnova lichá; Teyschlova V okrsku č. 266 je volební místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice Rerychova 2 16 sudá; Šemberova; Teyschlova V okrsku č. 267 je volební místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice Kamechy; Teyschlova 1 26 V okrsku č. 268 je volební místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice Křepelčí; Vlaštovčí; Kavčí; Říčanská 1 22; části Javůrecké, Hvozdecké, Chudčické, Chvalovky, všechny od křížení s Křepelčí Voličské průkazy opravňují k zápisu do výpisu ze stálého volebního seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volební místnosti budou otevřeny: v pátek od 14 do 22 hod. v sobotu od 8 do 14 hod. Hlasovací lístky vám budou dodány prostřednictvím České pošty do schránek nejpozději 3 dny před volbami. Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí který zastupitel staví k jednotlivým, zastupitelstvem projednávaným tématům a zda například svým hlasováním plní svůj předvolební program, což doposud bez osobní přítomnosti na jednání zastupitelstva městské části možné nebylo. Nový jednací řád zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v celém znění naleznete na nových webových stránkách úřadu městské části v sekci samosprávy Tomáš Přibislavský, místostarosta Brněnský plenér 2012 První sochařské symposium se na Brněnské přehradě konalo již v roce Od roku 1993 na něj téměř pravidelně každé dva roky navázalo již osm Brněnských plenérů, během kterých vybraní sochaři tvořili volné plastiky dodnes z větší části stojící na břehu přehrady u Rakovce, popřípadě poblíž lávky přes Svratku k zoologické zahradě. Letos při IX. ročníku, který proběhl bylo zadání změněno. Úkolem čtyř vybraných sochařů, Petra Uhra (Brno), Vladimíra Matouška (Brno), Zdeňka Macháčka (Jamné nad Orlicí) a Tomáše Zedníka (Vyškov), bylo vytvořit dřevěné užitkové plastiky určené k posezení, popřípadě obsahující hrací prvek. Všechna čtyři díla byla určena na konkrétní místa v nejnovější části Bystrce, na Kamechách. Snad se budou líbit a budou tu dlouho a dobře sloužit. Všechna díla již tradičně vznikala v areálu Lodní dopravy DPMB a dřevo dodaly Lesy města Brna. Oba tyto podniky, stejně jako všichni pracovníci Odboru kultury naší MČ si tak zaslouží velké díky. Petr Fedor, místostarosta

3 Bystrcké noviny Z radnice 3 Cyklisté v Bystrci Cyklistika patří k fenoménům současné doby. Na kole jezdí snad všechny věkové skupiny. Ne vždy si však uvědomujeme, že i cyklisté jsou stejně jako všichni další účastníci silničního provozu povinni respektovat pravidla vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. V poslední době jsem se několikrát setkal s přímou či zprostředkovanou kritikou chování cyklistů v Bystrci, a to zejména v oblasti ulic Pod Horkou a Odbojářská. Negativní reakce přicházejí z řad řidičů, chodců, ale i dalších účastníků silničního provozu. Stížností na nerespektování pravidel není málo. Na druhou stranu však zaznívá i oprávněný protiargument cyklistů, že zřízením husté sítě cyklostezek by se třenice odstranily. Prostor vymezený pro tento článek neumožňuje do detailu rozebrat jednotlivé paragrafy uvedeného zákona, kde se problematikou pohybu cyklistů zabývají zejména 57 a 58, kde se mj. uvádí, že: Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou»stezka pro chodce a cyklisty«, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. Nejčastější přestupky Porušením pravidel je jízda cyklistů vedle sebe (v úzkých uličkách zcela nepřijatelná). Častým nešvarem je také jízda po chodníku apřes přechod (zebra) v obou těchto případech má V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně-Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc: n pronajmout na dobu neurčitou byt č. 10 v domě Laštůvkova 61, velikosti 1+1 o celkové výměře 35,50 m 2 ve 4. podlaží, I.kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). n pronajmout na dobu neurčitou byt č. 20 v domě Teyschlova 32, velikosti 1+1 o celkové výměře 42,10 m 2 v 7. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). Tento dům je zařazený do privatizace. n pronajmout na dobu neurčitou byt č. 7 v domě Ečerova 4, velikosti 2+1 o celkové výměře 63,10 m 2 ve 3. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). n pronajmout na dobu neurčitou byt č. 9 cyklista jedinou správnou možnost, ato z kola sesednout a vést je. Nic jiného zákon nepřipouští. V opačném případě cyklistovi hrozí pokuta. Co se týče samotné ulice Pod Horkou, tam je vzhledem ke specifickým podmínkám nejvyšší povolená rychlost stanovena na 30 km/hod. Bez ohledu na to, jestli cyklista na svém kole tachometr má či ne, mezi základní povinnosti každého účastníka silničního provozu patří chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek (viz 4). Laicky řečeno musí jet vždy a všude přiměřenou rychlostí. Rád bych v této souvislosti připomněl, že: Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě ( 58). Zákony jsou i v tomto případě platné pro všechny. Pozemní komunikace nevyjímaje. Pokud chceme, aby druzí pravidla respektovali, musíme je sami dodržovat Závěrem mi dovolte, abych vám občanům poděkoval za dosavadní spolupráci. I díky ní mohou strážníci efektivně plnit úkoly související s místními záležitostmi veřejného pořádku. Se svými podněty se můžete obracet na místní služebnu Městské policie Brno, sídlící hned vedle radnice (na nám. 28. dubna), a to osobně, telefonicky na tel či prostřednictvím projektu Poznej svého strážníka a kontaktů uvedených na Petr Bouček, vedoucí revíru Bystrc Záměr statutárního města Brna, Městské části Brno-Bystrc pronajmout byt v domě Teyschlova 32, velikosti 3+1 o celkové výměře 79,00 m 2 ve 3. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ).Tento dům je zařazený do privatizace. Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc po dobu třiceti dnů od Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna apodmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Dotazy a odpovědi Bydlíme na ulici Teyschlova a zajímalo by mě, zda je možné aza jaký poplatek si pronajmout parkovací místo. Pokud je to možné, prosím onějaké kontaktní spojení na osobu s kterou to mohu řešit. Mirek Vyhrazená parkovací stání jsou v Městské části Brno-Bytrc povolována pouze invalidním osobám držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a to na základě posouzení každé žádosti. Důvodem je nedostatek parkovacích míst v naší městské části. Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy Mám zájem vyměnit OB 2+1 v Bystrci za OB 3+1. Můžu se obrátit na bytový odbor, nebo firmu Bytasen, která tyto byty spravuje? Nebo se tyto výměny řeší prostřednictvím RK? Monika Souhlas s výměnou obecních bytů svěřených MČ Brno-Bystrc vydává odbor bytového hospodářství na základě žádosti (dohody) směnitelů. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Chci si změnit příjmení na příjmení manželovo, mohu se v této věci obrátit na kteroukoliv matriku včeské republice? Trvalé bydliště mám v Brně-Bystrci, ale s manželem žijeme v Praze. Magdalena Příslušnost úřadu ve věci změny příjmení upravuje 74 zákona o matrikách takto: O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. Z výše uvedeného vyplývá, že o změnu příjmení musíte žádat v místě trvalého pobytu. Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí Nevím na koho se mám obrátit, tak bych chtěla touto cestou oznámit, že na dětském hřišti na ulici Černého za panelovým domem č. 39 je poškozená lanovka pro děti. Ocelové lano je celé prověšené acelá konstrukce lanovky je porušená a docela dost se hýbe (vypadá, že je poškozené ukotvení na dojezdu lanovky). Lanovku využívá hodně dětí různých věkových kategorií a já bych nerada, aby se stalo neštěstí. Tak bych byla ráda, kdyby se tato oprava uskutečnila co nejdříve. Iveta Děkuji za upozornění, opravu zajistíme v nejkratším možném termínu. Příště mě můžete kontaktovat přímo na nebo telefonicky na číslo Ing. Radek Bárta, odbor životního prostředí a dopravy Pozn.: Redakčně upraveno. Diskusní fórum-veřejné dotazy adresované vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce kompetentních osob na ně jsou k dispozici na

4 4 Z radnice Bystrcké noviny Odbor sociální (pokračování ze str. 1) Veškerá činnost SPOD je financována prostřednictvím dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Sociálně-právní ochranu dětí vykonává tým čtyř sociálních pracovnic společně s vedoucím odboru. Co je SPOD? Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte zejména na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Činnost SPOD je zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vymezena jako ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. V poslední době vzrůstá zájem sdělovacích prostředků o problematiku SPOD. Informace ze strany médií ovšem mnohdy nejsou uváděny ve všech souvislostech a okolnosti případů jsou nepřesné či dokonce vytrženy z kontextu. Tím dochází ke zkreslenému názoru veřejnosti na činnost SPOD zúženého pouze do emočně vypjatých kauz, ve kterých je ústřední postavou sociálka s převážně represivními zásahy. Skutečností je, že se jedná pouze o pomyslnou špičku ledovce práce SPOD. Základním stavebním kamenem této práce je poradenství, individuální sociální práce, ale také krizová intervence. Nejčastěji je pracovníky zajišťována funkce opatrovníka a poručníka dětí v případech ustanovení soudem. V praxi uvedené znamená velmi úzký a intenzívní kontakt se soudy všech stupňů. Požadavky soudů také nejvíce ovlivňují rozsah a obsahovou stránku činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD). Dále je v rámci uvedeného realizována úzká spolupráce se školami, zdravotnickými zařízeními a jinými státními i nestátními institucemi. Výrazným zásahem do života dítěte je rozhodnutí o jeho ústavní či ochranné výchově. Sociální pracovníci kontrolují dodržování práv dítěte po dobu jeho ústavního pobytu prostřednictvím osobních návštěv dítěte v intervalu jednou za tři měsíce. Rovněž vydávají písemný souhlas s pobytem dítěte mimo ústavní zařízení po pečlivé konzultaci s rodiči a ústavním zařízením. Ve výchově dítěte se mohou vyskytovat závažné nedostatky, proto je využíváno možnosti v I. stupni správního řízení ukládat výchovná opatření s následným sledováním, zda jsou dodržována. Pracovníci SPOD se poměrně často setkávají s problematickou komunikací rodičů, kterou v mezních případech řeší v I. stupni správního řízení uložením povinnosti rodičů využít pomoci odborného poradenského zařízení. Opomenout nelze výkon činnosti kurátora mládeže v rámci trestních a přestupkových řízení vedených proti mladistvým. V praxi početně nejméně zastoupené jsou úkony k zajištění neodkladné péče dětem, které se ocitly bez přiměřené péče. Tyto mezní situace jsou spojeny s návrhy k soudu o vydání předběžných opatření. PÉČE O DOSPĚLÉ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zavedením Sociální reformy I. od výrazným způsobem změnilo početní stav pracovníků a obsahovou stránku naší činnosti v péči o dospělé. Aktuálně se této problematice věnuje jeden pracovník společně s vedoucím odboru. V rámci samostatné působnosti Odbor zajišťuje funkci opatrovníka osob zbavených a omezených ve způsobilosti k právním úkonům v případech, kdy nemůže být opatrovníkem ustanoven příbuzný ani jiná osoba splňující stanovené podmínky. Zákonná opatření tohoto druhu jsou opatřeními sledujícími především ochranu osoby, o niž se jedná, jejíž zájem a celkovou integritu je třeba šetřit. Návrh na omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům se podává z důvodu: pokud fyzická osoba pro duševní poruchu, která není přechodná, není schopna činit právní úkony (zbavení způsobilosti) pokud fyzická osoba pro duševní poruchu, která není přechodná, nebo pro nadměrné požívání alkoholu či omamných látek a jedů je schopna činit jen některé právní úkony (omezení způsobilosti). Pověřená osoba je oprávněna za osobu omezenou nebo zbavenou způsobilosti např. přebírat důchod či sociální dávky; hradit náklady na bydlení a stravu; spravovat její majetek; jednat s úřady; sociálními ústavy či domovy důchodců. Směrem k občanům organizuje sociální odbor blahopřání jubilantům. Stalo se již hezkou tradicí, že obyvatelé MČ Brno-Bystrc dožívající se významného životního jubilea jsou navštěvováni panem starostou, místostarostou či členy sociální komise za účelem osobní gratulace. Tyto osobní návštěvy umožňují předat oslavenci dárkový balíček, popovídat si, zavzpomínat a poděkovat za celoživotní práci, což se dlouhodobě setkává s kladným ohlasem většiny jubilantů. Nelze opomenout činnost na zajištění sociálních pohřbů v případech, kdy pozůstalí zemřelého v MČ Brno-Bystrc nemohou zajistit pohřbení zesnulého, nebo neprojeví žádný zájem o vypravení pohřbu. V rámci přenesené působnosti Pověřený pracovník sociálního odboru rozhoduje v 1. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění za předpokladu, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním. Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný či osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného. K další činnosti odboru v přenesené působnosti je zastupování osoby, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby. CÍLE A ÚKOLY ODBORU V současné době sociální odbor zpracovává podklady k realizaci jubilejních svateb, které občanům rozšíří dosavadní nabídku v oblasti péče o dospělé. O zavedení agendy budou občané informování v dalších číslech Bystrckých novin a na webových stránkách MČ Brno-Bystrc. Dne přijala Poslanecká sněmovna ČR novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou se naše země přibližuje k běžně uznávaným standardům v péči o nejmenší děti. Cílem pracovníků OSPOD ÚMČ Brno-Bystrc bude zavést do praxe základní principy novely: nejlepším prostředím pro dítě je rodina poslední možností při řešení situace dítěte je institucionální péče zavedení standardů kvality práce do výkonu SPOD. Kontaktní údaje: ÚMČ Brno-Bystrc, odbor sociální, nám. 28. dubna 60. Vedoucí odboru tel.: , , Péče o děti tel.: až 7. Péče o dospělé tel.: Mgr. Pavel Nemecz, vedoucí odboru

5 Bystrcké noviny Z radnice 5 Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 6/18. mim. RMČ dne Rada MČ Brno-Bystrc: n schválila bezplatné poskytnutí plochy Bystrckých novin č. 10/2012 v rozsahu 1/6 strany (cca š = 9,7 cm, v = 9,0 cm) pro prezentaci politických stran kandidujících do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Redakční rada BN nenese odpovědnost za obsah materiálu dodaného kandidujícími subjekty n souhlasila s uzavřením dodatku ke Smlouvě č mezi MČ Brno-Bystrc a firmou E.ON, a.s. pro období od do s ohledem na sdělení OTS MMB ze dne o nekonání výběrového řízení na centrálního dodavatele elektrické energie pro rok 2013 n zrušila usnesení 6/19R dodatek ke smlouvě s firmou E.ON, n navrhla udělení Ceny města Brna za rok 2012 pro oblast sportu veslařce Miroslavě Knapkové za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci České republiky na 30. letních olympijských hrách v Londýně. 6/12. ZMČ dne Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc n schválilo: dodatek č. 1 ke Smlouvě o výstavbě bytových jednotek na ulici Vondrákova 66, 68 ze dne smlouvu o spolupráci se společností JET IMPE- RA, a. s., na vybudování TI v lokalitě Kamechy, změnu účelu finančního daru poskytnutého v roce 2011 RK Cyklos dh racing team Brno (nový účel komentování mluveným slovem, letáky, reklamní a pořadatelská činnost, práce na grafice plakátů a bannerů, tisk plakátů na akci) změnu Zásad pro poskytování finančních darů z rozpočtu MČ Brno-Bystrc zařazením nového bodu 5.2: Žadatel se zaváže informovat vhodnou formou veřejnost o finanční podpoře projektu ze strany MČ Brno-Bystrc rozpočtový výhled MČ Brno-Bystrc na období Jednací řád Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, n neschválilo dohodu o narovnání s firmou STAVOPROGRES Brno, spol. s r. o. n nesouhlasilo: s úpravou směrné části Územního plánu města Brna ul. Kamechy, spočívající v posunutí plochy komunikací a prostranství místního významu s jednostranným ukončením smlouvy o výstavbě 16 bytových jednotek na bytovém domě Píškova 8, 10, 12 ze dne ze strany městské části. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Pozvánka na 6/13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, které se uskuteční ve středu 10. října 2012 od 16 hod. ve Společenském centru na Odbojářské ulici č. 2 Předběžný program jednání: Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc s Policií ČR a Městskou policií Brno 2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok návrh rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2013 Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, účelové vymezení částky z příspěvku na provoz, rok pololetí školního roku 2011/2012 Nové posouzení situace a konečné stanovisko k problematice Vymístění cyklistické stezky, trasy mimo ulici Pod Horkou Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, která reaguje na novelu zákona o místních poplatcích Změna a doplnění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č... / 2012, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska. Srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

6 6 Informace, inzerce Bystrcké noviny Strana zelených v Bystrci Vážení obyvatelé Bystrce Strana zelených již tradičně hájí vaše zájmy a zájmy životního prostředí. Chcete-li se do veřejného dění aktivně zapojovat, rádi vás přivítáme v řadách podporovatelů či členů naší strany. Pro bližší informace můžete napsat předsedovi klubu zelených zastupitelů na nebo navštívit internetové stránky Zveme také všechny zájemce na pravidelné schůzky s občany, které se konají vždy druhé úterý v měsíci v klubovně Společenského centra Bystrc od 18 do 19 hodin nejbližší termíny jsou 9. října a 13. listopadu. Těšíme se na vaše podněty, dotazy a připomínky ke všemu, co se v Bystrci děje. Petr Laštůvka, zastupitel za Stranu zelených Sběr nepotřebného textilu v Bystrci Vážení občané, po dobrých zkušenostech se sběrem použitého textilu v Bystrci si vás znovu dovolujeme oslovit v tomto podzimním období. V nejbližších dnech najdete na domovních dveřích pokyny, který den se bude sbírat textil konkrétně na vaší ulici. Nepotřebný textil prosím vložte do igelitové tašky (igelitová taška vám nebude vrácena) a umístěte ji v určený den v době od hod. před dveře vašeho domu. Po hod. budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování. V průběhu měsíce října letošního roku se bude sbírat v těchto termínech u bytových domů v následujících ulicích: n Dne Opálkova, Filipova, Černého n Dne Laštůvkova, Vondrákova, Wollmanova n Dne Větrná, Valouškova, Píškova, Heyrovského, Jakuba Obrovského n Dne Nad Dědinou, Kachlíkova, Kubíčkova, Ondrouškova, Štouračova, Adamcova n Dne Fleischnerova, Ečerova, Vejrostova n Dne Lýskova, Kuršova, Rerychova, Foltýnova, Šemberova, Teyschlova n Dne Pod Horkou, Na Zeliskách, Živného, U Sokolovny, Krajní, K Dálnici, Nad Kašnou, Výhon, Přístavní, Joukalova n Dne nám. 28. dubna, U ZOO, Komínská, Pod Mniší horou n Dne (od hod) na ulicích v OS Kamechy Říčanská, Hvozdecká, Chudčická, Chvalovka, Kamechy, Kavčí, Vlaštovčí. Předem děkujeme za vaši účast a snahu maximálně ekologicky využít textilní odpad. Další informace obdržíte na bezplatné zelené lince Ing. Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Jana Menšíková, za firmu E+B textil s. r. o. Den otevřených dveří v Domově pro seniory (pokračování ze str. 1) Ráda se pochlubím návštěvám keramickými obrazy i tapiseriemi na chodbách, mohu jim věnovat vlastnoručně namalovanou šálu nebo tričko, šperk nebo jiný dáreček. Ani nevěří, kolik technik jsme se zde naučily, doplňuje paní Anna. Jiná klientka si pochvaluje kroužek tréninku paměti, další práci s internetem: Mohu si teď posílat y s vnuky a potěšit se zaslanými fotkami celé rodiny. Naši muži navštěvují svůj pánský klub, vinárničku, dámy zase kavárničku se zajímavým programem. K tradicím domova patří účast na výletech, výstavách, soutěžích, sportovních kláních interních i mezi domovy. Letos jsme pořádali již třetí olympiádu. V keramické soutěži Brněnský hrnek a v krajském pétanquovém turnaji domovů pro seniory jsme obdrželi diplomy za nejlepší umístění. Spolupracujeme i s některými organizacemi. Letos jsme společně s Rotary clubem Brno-City uspořádali veřejnou dražbu keramických kraslic vytvořených našimi klienty. Členové klubu je zhodnotili autogramy významných osobností uměleckého a sportovního života. Z výtěžku velikonoční dražby, konané ve Vaňkovce, nám pořídili tolik potřebné speciální polohovací křeslo ke koupání imobilních klientů. Vytvoření tisíce keramických vajec obnášelo několikaměsíční práci našich klientů, užitečné trávení volného času a radost ze zdařilého díla i finančního efektu. Když jsem se stěhovala do Domova, měla jsem obavy, že mi tu bude smutno, ale teď jsem šťastná, že jsem si zde našla přátele a mohu se bavit zajímavými činnostmi, svěřila se nám paní Věra a další klienti se k ní přidali. Co dodat? Přijďte nás navštívit a přesvědčte se na vlastní oči. Mgr. Ivana Paravičiny, pracovnice pro výchovnou činnost Týden sociálních služeb České republiky a občanské sdružení AGAPO AGAPO společným úsilím proti předsudkům vůči hendikepovaným Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky aministerstvo práce asociálních věcí ČR pořádá osvětovou akci Týden sociálních služeb České republiky. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem. Mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe a svou domácnost. V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. Součástí Týdne sociálních služeb je Celostátní Oprava cyklostezky V rámci plánovaných údržbových prací v městě Brně se provádí souvislá údržba chodníku-cyklostezky na ulici Kníničská v úseku od Letenské lávky po sokolovnu v MČ Brno-Komín. Údržba se provádí vzhledem ke špatnému technickému stavu pojízdné vrstvy, která neumožňovala průjezdní komfort cyklistů ani inline bruslařů. Součástí prací je výměna chodníkových betonových obrubníků, lokální přesazení silničních kamenných obrubníků, den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. Utéto příležitosti pořádá svůj Den otevřených dveří také občanské sdružení AGAPO. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s prostředím a chodem sdružení poskytujícím služby v oblasti podporovaného zaměstnávání. Mezi významné služby poskytované občanským sdružením patří také motivačně vzdělávací kurz JOB klub, který je u absolventů kurzu velmi oblíbený. Součástí programu bude promítání filmových spotů, které vznikly vrámci soutěže pořádané na jaře tohoto roku. Akce je určena pro širokou veřejnost. Zaměstnanci sdružení vás rádi přivítají 10. října 2012 od do hod. na adrese Zelný trh 1, Brno, 4. patro. Zájemci naleznou více informací na a na Bc. Jakub Purdjak, pracovník pro PR a kontakt se zaměstnavateli odstranění stávající obrusné vrstvy z litého asfaltu a nahrazení novou z asfaltobetonu. Údržba je koordinována s výměnou kabelu veřejného osvětlení, jejíž součástí je i vymístění stávajících sloupů veřejného osvětlení z cyklostezky za chodníkový obrubník do zeleně. Předpokládaný termín ukončení je Na základě informací BKOM, a. s. Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy

7 Bystrcké noviny Krajské volby

8 8 Krajské volby 2012, inzerce Bystrcké noviny

9 Bystrcké noviny Školy, zájmové kroužky 9 Podzimní burza dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček pro děti KDE? V MŠ Laštůvkova 57/59, Brno KDY? PŘÍJEM ZBOŽÍ: pondělí v hodin úterý v hodin PRODEJ ZBOŽÍ: čtvrtek v hodin pátek v hodin sobota v hodin VÝDEJ PENĚZ A NEPRODANÝCH VĚCÍ: sobota POZOR! osobní čísla hodin osobní čísla 41 a výš hodin Přijímáme čisté oblečení do vel. 170, obuv, brusle, lyže, sáňky, lyžařská obuv, sportovní potřeby, hračky, kočárky aj. INFORMACE PRO PRODÁVAJÍCÍ: Formuláře s pokyny a osobním číslem jsou k vyzvednutí v MŠ Laštůvkova ve třídě C, nebo je lze stáhnout na osobní číslo si vyzvedněte osobně v MŠ Laštůvkova ve třídě C, nebo telefonicky: , v pracovních dnech od hodin. Srdečně zveme k účasti! A. Majerová a S. Škodová, pořadatelky Hotel Santon patřil staré čínské hře Go Jan Šimara, mistr Evropy Veslařské závody na Brněnské přehradě nikoho nepřekvapí, ale že se u jejích vod bojovalo o Evropský titul v Go, to asi ví málokdo. Mistrovství Evropy žen v této hře velmi vzdáleně podobné šachu hostil od pátku do neděle hotel Santon (7. 9. září). Souběžně s evropským šampionátem žen probíhal ve všech saloncích hotelu Santon velký turnaj mužů European Go Cup 2012, který je součástí nejsilnější kategorie A Evropského poháru. Ze soubojů patnácti nejlepších Evropanek vyšla nejlépe Angličanka Vanessa Wong, která zvítězila ve všech pěti turnajových partiích. Česká dvojice Jana Hricová a Alžběta Kadlecová měla v této konkurenci nejnižší osobní koeficienty a skončila na 13. a 14. místě. V mužském Go má Česká republika mnohem silnější pozici žen u žen a brněnský turnaj to potvrdil. Zvítězil čerstvý mistr Evropy Jan Šimara ze Zlína. Výborně si vedl i zástupce pořádajícího Go klubu Brno Ondřej Kruml, který se v konkurenci téměř 120 hráčů dělil o jedenácté místo s Cormelem Burzo z Nizozemí. Mým nejlepším umístěním na tomto turnaji je sice třetí místo, ale tentokrát musím být spokojený i s jedenáctým. Mám teď špatné období, vůbec se mně nedaří. Ale tady jsem konečně porazil alespoň jednoho silného hráče, Poláka Surmu, zhodnotil své vystoupení dvaadvacetiletý Brňan. A co je vlastně Go? Zřejmě nejstarší desková strategická hra na světě. Vznikla před čtyřmi až pěti tisíci lety v Číně. Dva hráči střídavě pokládají hrací kameny rozdílné barvy na desku, která vypadá jako čtvercová síť. Cílem je ohraničit si co největší území a zároveň obklíčit co nejvíce soupeřových kamenů. Go se často srovnává se šachem, ale Go je mnohem zajímavější, má nepředstavitelněkrát víc variant. I na malé části hrací plochy se dají udělat neuvěřitelné kombinace. Na druhou stranu má extrémně jednoduchá pravidla, takže se ji mohou rychle naučit i malé děti, chválí Go aktuálně nejlepší evropský hráč Jan Šimara. Za Go club Brno Zdeněk Vlach, Ředitel turnajů: Ing. arch. Martin Kovařík, Ve škole na Heyrovského budou mít altán Víkendový vagon Víkendová akce se bude konat v sobotu na hlavním nádraží v Brně a to od hodin. Lidé mohou do vagonu dopravit oděvy, obuv, bytový textil, lůžkoviny, ručníky, ale i hračky, nádobí, dekorační předměty, atd... Děkujeme za pomoc. Zuzana Keraghelová, dispečerka dopravy Přírodní učebna pro žáky ZŠ Heyrovského 32 v Bystrci se začne stavět už na začátku letošního října. Díky úsilí členů Klubu rodičů, pomoci městské části a dalších sponzorů se projekt altánu, který bude sloužit pro venkovní výuku, výrazně posunul. Děkujeme všem, kteří nám pomohli, řekla předsedkyně Klubu rodičů Michaela Lužová. Získali jsme zdarma statický posudek na stavbu od společnosti IDEA RS, s vyjednáním potřebných povolení a uzavřením smluv nám pomohli lidé z úřadů i starosta Vladimír Vetchý. Ani přes dary Brna a městské části nemá ale Klub rodičů dost peněz, aby realizoval celou stavbu najednou. V první letošní fázi postavíme jen nezastřešenou pergolu. Střechu, jak doufáme, přidáme v příštím roce, vysvětlila Hana Jindrová z Klubu rodičů. I tak ale budou moci už příští jaro žáci školy novou přírodní učebnu využít. Do dřevěného altánu se vejde jedna školní třída a děti se zde mají učit přírodovědu, zeměpis, také výtvarnou výchovu a další předměty. Viktor Lošťák, Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s.,

10 10 Školka, volný čas Bystrcké noviny Skládanka nabízí Celodenní péči o děti 2 5 let v malém kolektivu maximální počet dětí 15. O děti se celodenně starají dvě kvalifikované lektorky. Denní režim podobný jako v MŠ, obsahuje i vycházku a odpolední odpočinek v postýlkách. SVČ LUŽÁNKY PRACOVIŠTĚ LATA Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky, Po Pá, hod. STRAVOVÁNÍ přesnídávka, oběd, svačina probíhá kombinací vlastní dodávky pokrmů Staň se mladým novinářem! Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád nová místa, vyhledáváš zážitky a zaznamenáváš je na papír? Chtěl by ses stát novinářem, televizním moderátorem či rozhlasovým zpravodajem? Ale je ti mezi sedmým a devatenáctým rokem a toužíš jím být právě teď? Potom neváhej a přidej se k nám! Dětská tisková agentura (DTA) je celorepubliková organizace uznaná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky zaměřená na děti, které si hrají na novináře. Jihomoravská redakce DTA se nazývá Klub Litina, jejíž členové se pravidelně scházejí, učí se vylepšovat své psaní článků, natáčí rozhovory se slavnými osobnostmi a dostávají se společně díky Centrum volného času Bystrouška Fleischnerova 1a, Brno-Bystrc, tel.: Vás zve do kroužků pro děti, pro rodiče s dětmi i do kurzů pro dospělé. Letošní novinky: Letečtí modeláři, od 10 let, středa h. Oddíl Modrý šíp, 1. a 2. třída, středa h. Macumba light / Zumba, od 12 let, i dospělí, úterý h. Z-dance, od 12 let, i dospělí, pátek h. Umění bojové hole, od 14 let, i dospělí, středa h. Cvičení pro těhotné, úterý h. Předporodní příprava formou povídání s dulou, úterý h. M. Jelenová rodiči dítěte (přesnídávka + svačina) a centrální dodávkou teplého oběda podle nabídky spolupracujícího Zdravého restaurantu a podle výběru rodičů CENA celodenní pobyt dítěte: 5000 Kč/měsíc, 350 Kč na jednotlivé dny, stravné (do 60 Kč/den) INFORMACE A PŘIHLÁŠKY K. Stávková, tel.: , Kateřina Stávková novinářským průkazům na místa, kam se jen málokdo smí podívat. Brněnští malí novináři spolupracují s Českým rozhlasem Dvojkou, píší recenze pro nakladatelství, moderují folklorní a filmové festivaly (Písní a tancem Luhačovice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově, Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní Zpěváček ve Velkých Losinách a další). Členové mají i vlastní pořad na internetovém rádiu Domino a inspirace do něj nehledají jen v České republice. V předchozích letech navštívila redakce z moravské metropole naše sousední státy, a tak se dostala například do Slovenského rozhlasu či polského Deníku. Na rozdíl od dospělých novinářů, naši redaktoři nic nemusejí. Jen pokud chtějí, mohou publikovat články na internetové Malé (ale naše) noviny (www.dta.zde.cz), točit reportáže na výstavách či dělat rozhovory s umělci. U nás není nic povinné. Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se k nám přidat! Více informací najdete na zájemci se mohou hlásit na A pokud se nechcete s námi pravidelně scházet, můžete se stát pouze externími redaktory. Je to jen na vás! Barbora Sittová, Regionální redakce Dětské tiskové agentury, Klub Litina, Brno Podrobné informace najdete na našich stránkách Příměstský tábor o podzimních prázdninách O podzimních prázdninách 25. a 26. října pořádáme příměstský tábor Mravenci. Pro děti z třídy. Vždy od 9.00 do hodin. Podrobnosti najdete na stránce: bystrouska/holidays/ Ing. P. Plíšek, CVČ Bystrouška Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání AKCE PRO VEŘEJNOST ŘÍJEN 2012 Lipka v měsíci říjnu zve děti i dospělé na tyto akce: PRO RODINY S DĚTMI: CO SE DĚJE V ZAHRÁDCE 2. října 2012 mezi 16. a 18. hodinou PRO ZÁJEMCE O ZAHRADY: ZAHRADNICKÉ MINIMUM 8 aneb JAK PŘILÁKAT UŽITEČNÉ ŽIVOČICHY úterý 2. října 2012 mezi 14. a 17. hodinou KURZ PERMAKULTURNÍHO DESIGNU ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA sobota 6. října 2012 mezi 14. a 18. hodinou Úvodní přednáška pro zájemce o zahrady, kteří mají zájem naučit se navrhovat své okolí (zahrady, farmy i jiné pozemky) podle principů permakulturního designu. Cena: na úvodní přednášku vstupné dobrovolné, celý kurz (8 sobotních setkání) Kč Místo konání: pracoviště Lipky Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov ZAHRADNICKÉ MINIMUM 9 aneb ŽIVÉ PLOTY PRO PŘÍRODU čtvrtek 18. října 2012 mezi 14. a 17. hodinou Na semináři se dozvíte, jak a kde správně založit živý plot z více druhů domácích keřů, jaký je jeho význam a funkce a jak o něj pečovat po výsadbě a dále. Řekneme si také, jaký je vhodný sortiment keřů s ohledem na jedovatost plodů a na další využití živého plotu. Cena: 300 Kč (pedagogové 250 Kč) Místo konání: pracoviště Lipky Kamenná, Kamenná 20, Brno Více informací a přihlášky najdete na PRO MILOVNÍKY TVOŘENÍ (vhodné pro teenagery a dospělé): TIFFANY ŠPERK pátek 12. října 2012 mezi 17. a 20. hodinou Na kurzu si představíme techniku tiffany, při níž se pomocí cínu spojují barevná sklíčka, a vznikají tak krásné šperky. Vyrobíte si skleněnou brož nebo náhrdelník. Cena: 420 Kč (pedagogové 350 Kč) Místo konání: pracoviště Lipky Lipová, Lipová 20, Brno HEDVÁBÍ A ROSTLINY pátek 12. října 2012 od 17 do 20 hodin V rámci kurzu si nabarvíme hedvábný šál nebo polštář rostlinnými barvivy. Využívat budeme především ořechové listí a cibulové slupky. Cena: 350 Kč (pedagogové 290 Kč) Místo konání: pracoviště Lipky Lipová, Lipová 20, Brno Mgr. Kateřina Vítková, PR manažerka

11 Bystrcké noviny Volný čas, inzerce 11 Zveme vás na pravidelné cvičení s Ivanou KDY? Opět každé pondělí od do hod. KDE? ZŠ Laštůvkova, Brno-Bystrc (zadní tělocvična č. 2, pod hřištěm u zubní ambulance) NA CO? Zaměřeno na problémové partie (paže ramena, břicho pas, zadeček stehna), na získání lepší kondice a koordinace, zvýšení kapacity plic a pro radost z pohybu. KDO VEDE? Ivana Poláková (mob.: , Cena na celý školní rok: od x, do x, 1000 Kč vybírá se celá částka (à 1 cvičení 27,77 Kč). Zn.: Cvičíme pro radost a dobrý pocit. Ing. Ivana Poláková, lektorka, kouč a navigátor osobního rozvoje Akce EkoCentra Brno pro veřejnost říjen 2012 EkoRozhledna Zážitkové dílny, semináře, kurzy a inspirativní exkurze v EkoCentru Brno na Ponávce , hodin Feng shui praktický seminář , hodin Dobré rady našich babiček zážitková dílna , hodin Ze starého nové zážitková dílna , hodin Šetrná kuchyně praktický seminář Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Úplně otevřené dveře v EkoCentru Brno , hodin EkoCentrum Brno Ponávka 2, Brno Po celý den nabízíme pestrý program pro všechny příznivce zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Podrobný program na Hrajeme si celá rodina na Stezce zdraví , hodin ulice Pod Zahradami, Mokrá Hora (1. zastavení Stezky zdraví u tenisových kurtů, autobus č. 70 od Semilassa, zastávka Jandáskova). Zážitkové soutěžní odpoledne pro rodiče sdětmi. Zábavná stanoviště, loutkové představení pro děti, tvořivé aktivity pro malé i velké, občerstvení a malé překvapení. Vstup zdarma. Pro zájemce možnost procházky podzimní přírodou Stezky zdraví. Vpřípadě špatného počasí se akce nekoná. Více informací na Ing. Kateřina Grunová, EkoCentrum Brno, Ponávka 2 ZO Českého svazu včelařů Brno-Žabovřesky informuje Včelařský nový rok již začal Stalo se tak po letním slunovratu. V tu dobu již včely začínají s přípravami na zimu. Z polí i lesů již zmizela většina květů, které byly hlavním zdrojem včelí pastvy, proto i výskyt včel v přírodě je již pouze sporadický. Konec starého a začátek nového včelařského roku nám nejlépe charakterizuje úsloví ženci na pole, včely z pole. Pro konec starého včelařského roku je mimo jiné charakteristické i poslední vytáčení medu, na které musí bezprostředně navazovat zimní přikrmování včel. Potom by měl včelař obrazně řečeno, zahodit od včelnice klíč a najít by jej měl až před jarním slunovratem. To ale neznamená, že včelař může půl roku lenošit. Naopak, musí ošetřit med, vytavit vosk, pohlídat medovinu a připravit všechno na novou sezonu. A kromě toho nesmí včelař zapomínat na sebevzdělání a na předávání získaných poznatků svým spoluobčanům, kteří mají z pohledu včelařů až neuvěřitelné mezery ve svých znalostech nejen o včelách, ale i o včelích produktech. Proto naše ZO uspořádala v loňském roce v Bystrci několik setkání občanů se včelaři. Tato setkání byla spojena s ochutnávkou našich medů a někdy i medoviny. První letošní Povídání o včelách, včelaření a včelích produktech se uskuteční v úterý 13. listopadu od hodin ve Společenském a kulturním centru. Nosným tématem tohoto setkání bude včelaření v České republice, v Bystrci a kvalita medu. Máme připravenou i ukázku základních včelařských pomůcek a ochutnávku našich medů a možná, že i medoviny. Po prázdninách zahájil svou činnost i včelařský kroužek pro děti Včelařský kroužek při ZŠ Vejrostova v Bystrci se schází každé úterý od 14 do 16 hodin v dílnách v přízemí školy. o víkendech navštěvujeme naši nově vybudovanou včelnici, která se nachází u Brněnské přehrady poblíž Sokoláku (dnes areál plážového volejbalu). Máme zde oplocenou zahradu, zděnou budovu s verandou, čtyři včelstva, ohniště i sociální zařízení. Je to místo pro praktickou včelařskou činnost i pro dětské hry. Děti je možno až do naplnění kapacity přihlásit u vedoucího kroužku: Tel.: Přihlášky si můžete vyzvednout i v kanceláři ZŠ Vejrostova. Další informace najdete na webu: https://sites.google.com/site/krouzekctverecek/home Ing. Antonín Pavlíček, lektor a vedoucí VKM Pojeďte s Rezekvítkem za krásami Podyjí V sobotu se uskuteční jedna z posledních letošních exkurzí Rezekvítku. Znovu se vydáme jižně od Brna, tentokrát do jediného národního parku na Moravě NP Podyjí. Navštívíme unikátně zachovalé říční údolí řeky Dyje, kterým nás provede botanik ze Správy NP Podyjí. Zhruba 10 km putování překrásnou krajinou završíme prohlídkou jedinečné vinice Šobes, která patří mezi 10 nejlepších v Evropě. Přímo ve vinici pro nás bude zajištěna mimořádná ochutnávka zdejších vín pracovníky firmy Znovín Znojmo. Víno bude možné si na místě také zakoupit. Doprava na místo bude zabezpečena společně autobusem. Sraz účastníků bude ráno v 7.50 před Hlavní branou BVV a návrat do Brna bude mezi a Pro omezený počet účastníků je potřeba se na exkurzi dopředu přihlásit, a to koordinátorce T. Žižkové na nebo tel.: Exkurze do centrální kompostárny v Brně Po jarní exkurzi do spalovny se v úterý půjdeme společně podívat také do centrální kompostárny v Brně. Nahlédneme do provozu, který slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu z Brna i jeho okolí a nabízí tak možnost vracet organické látky do koloběhu látek v přírodě. Začátek exkurze je stanoven na Sraz účastníků bude 15 minut před začátkem u vstupu do areálu kompostárny na Vinohradské ulici v Brně-Černovicích. Pro podrobnější informace či přihlášení se na exkurzi kontaktujte T. Žižkovou na nebo na tel.: Beáta Vargová, koordinátor tvůrčího centra Rezekvítku

12 12 Volný čas, inzerce Bystrcké noviny Aktuality z brněnské zoologické zahrady Žirafa Tabita oslavila své druhé narozeniny Ve středu to byly přesně dva roky, co brněnská zoologická zahrada uvítala na svět mládě žirafy síťované. Matkou se tehdy poprvé stala samice Tosha. Jako dárek chovatelé pro dvouletou žirafí slečnu připravili kyticí okusů s čerstvým ovocem. Tím největším dárkem pak byl trs banánů, které jsou pro Tabitu největším pamlskem. V srpnu 2012 navštívilo Zoologickou zahradu města Brna lidí. Je to druhá nejvyšší návštěvnost ZOO Brno v tomto měsíci za posledních 15 let! Vyšší byla pouze v roce 2008, a to se za zvířaty vypravilo lidí. Svou roli ve vyšší návštěvnosti letošního srpna jistě sehrálo pěkné počasí, dále otevření Lanového centra pro děti a zapomenout nesmíme na mláďata medvědů kamčatských, která do Brna stále lákají návštěvníky z nejrůznějších koutů celé republiky. Tabita je jméno, které žirafě vybrali sami návštěvníci ZOO Brno, pochází ze svahilštiny a znamená půvabná. Posuďte sami. OTEVÍRACÍ DOBA ZOO v měsíci říjnu: denně od 9.00 do hod. Pokladny se uzavírají v hod. GASTRONOMICKÝ PODZIM V RESTAURACI PŘÍSTAV U VODŮ 2012 ZVEME VÁS! 12., 13. a 14. ŘÍJEN (pá, so, ne) Kachní hody a Mutěnický burčák 24., 25. a 26. ŘÍJEN (st, čt, pá) Maďarská kuchyně 9., 10., a 11. LISTOPAD (pá, so, ne) Svatomartinské husí hody 22., 23. a 24. LISTOPAD (čt, pá, so) Zvěřinové speciality a Beaujolais Nouveau Rezervace na tel.: p.voda, restaurace,,přístav U VODŮ, Brněnská přehrada v přístavišti. BEZ STAROSTÍ NA KLÍČ KOUPELNY, BYTY modernizace Poradenská činnost, grafický návrh, cenová nabídka ZDARMA. BOSAN, s. r. o., Foltýnova 1, Brno (areál SBD Průkopník) mobil: , Pozvání na Strašidelnou ZOO aneb Halloween 2012 ZOO Brno pořádá v sobotu Strašidelné setkání, které si určitě nenechte ujít! Bude připraven strašidelný bál a soutěž o nejlepší masku! Jedná se již o tradiční akci, která začne v hod. a nebudou chybět ani Brněnské písničkové tetiny Klotylda a Matylda. Lucie Kapounová, tisková mluvčí ZOO Brno

13 Bystrcké noviny Sport, inzerce 13 Pohár bystrcké radnice Jiří Řehůřek v partii s Josefem Kratochvílem V sobotu 8. září 2012 se ve Společenském centru uskutečnil již 18. ročník šachového turnaje O pohár bystrcké radnice. Turnaje se zúčastnilo 68 šachistů, které přivítal vedoucí kulturní komise ÚMČ Brno-Bystrc, Ing. Vladislav Pokorný. Turnaj se hrál na 9 kol s tempem 2x20 min na partii. Poprvé v historii turnaje se podařilo zvítězit hráči hrajícímu za bystrcký šachový klub, a to Davidu Holemářovi, který získal celkem 7,5 bodu. Na druhém místě se umístil loňský vítěz Josef Kratochvíl z ŠK Caissa Třebíč, na třetím místě skončil favorit turnaje Jan Bernášek z Rapidu Pardubice a na čtvrtém místě Vojtěch Zwardoň z Beskydské šachové školy. Z hráčů hrajících za domácí ŠK Bystrc Oilers se dále nejlépe umístil Lukáš Řehůřek na 12. místě. Další umístění bystrckých hráčů: René Přibyl 22. místo, Petr Kučera 25. místo, Jan Kalendovský 27. místo, Jan Píše 29. místo, Jiří Sup 44. místo, Tomáš Kacálek 45. místo, Jiří Řehůřek 52. místo, Radoslav Sapák 53. místo a Štefan Kandalec 54. místo. V kategorii seniorů zvítězil Vladimír Štefl celkově 15. místo a kategorii juniorů do 18. let vyhrál talentovaný, čtrnáctiletý Vít Kratochvíl z TJ Náměšť nad Oslavou celkově 20. místo. Občerstvení na turnaji ke spokojenosti šachistů zajistila restaurace u Šťávů. Další v pořadí již 19. ročník tohoto turnaje se uskuteční v příštím roce opět druhou sobotu v měsíci září. Web oddílu: FC Dosta Bystrc-Kníničky V novém fotbalovém ročníku 2012/13 soutěží 9 fotbalových týmů Dosty, z toho 8 mládežnických. Muži zviditelňují zdejší městské části v MS divizi D, která je čtvrtou nejvyšší soutěží v České republice. V JmKP soutěží starší a mladší dorostenci a také starší a mladší žáci. Starší přípravky A, B a mladší přípravky A, B hrají městské soutěže. Divize D muži: Hodonín BYSTRC 3:1, Košulič Dosta si ve čtvrtém kole připsala po nepřesvědčivém výkonu první prohru. BYSTRC Bystřice n. P. 3:0, Zedníček 2, Klusák (p) V 5. kole přišla povinná výhra nad tajemným nováčkem z Vysočiny. Vyškov BYSTRC 0:0, vložené 15. kolo Líšeň BYSTRC 3:0 BYSTRC Tasovice 3:1, Košulič 2, Dolina JmKP starší dorost: BYSTRC Kuřim 8:2, Mikšík 4, Kratochvíl 2, Ratiborský, Šauer BYSTRC Kyjov 3:2, Mikšík 2, Šauer BYSTRC Křepice 5:2, Kratochvíl 3, Těžký, Šplíchal Kohoutovice BYSTRC 1:4, Kratochvíl 3, Mikšík Svratka Brno BYSTRC 1:2, Kratochvíl 2 Novinky z ragbyové Bystrce V měsíci srpnu sehrál A-team RCB dvě pohárová utkání proti medailistům posledního ročníku extraligy. Byť podlehl pražské Slávii 26:31 i pražské Tatře 6:20, předvedli naši hráči kvalitní, bojovný výkon. Kompletní trenérský team RCB a 4 hráči jsou zároveň i členy reprezentace ČR do 20 let. V září odehráli mistrovství Evropy sk. B a získali skvělé stříbrné medaile, ke kterým jim srdečně blahopřejeme. Je tedy velkou ctí mít v naší městské části tyto úspěšné ragbyové reprezentanty. JmKP mladší dorost: BYSTRC Kuřim 4:0, Smejkal 2, M. Fretzer, Zaplatil BYSTRC Kyjov 3:4, Květ, Smejkal, Vaverka BYSTRC Křepice 3:0, Špánek, Zaplatil, Květ Kohoutovice BYSTRC 0:4, Zaplatil 2, Moučka, Smejkal Svratka Brno BYSTRC 0:2, Maša, Zaplatil JmKP starší žáci: Blansko BYSTRC 1:0 Svratka Brno BYSTRC 2:1, Pernica JmKP mladší žáci: Blansko BYSTRC 5:0 Svratka Brno BYSTRC 10:1, Knoth II tř. BM, sk. C, starší přípravka A: BYSTRC Slatina A 6:5, Chrápavý 2, Holešovský 2, Novotný 2 II tř. BM, sk. D, starší přípravka B: BYSTRC Slatina B 6:3, Panský 3, Kaštan, Minařík, Mrkos II tř. BM, sk. C, mladší přípravka A: Slatina BYSTRC 6:12, Hýža 3, Pantok 3, Ryška 3, Pechart 2, Bárta II tř. BM, sk. D, mladší přípravka B: Slatina BYSTRC 2:16, Bútora 5, Pantok 4, Kocman 2, Bárta, Hýža, Muzikář, Novotný, Ryška Oldřich Havlíček SRDEČNĚ ZVEME: RC Bystrc RC Slovan Bratislava (1. liga ragby mužů) od 14 h (ragby areál Jakuba Obrovského 2) Turnaj mladších žáků od 10 hodin (ragby-areál Jakuba Obrovského 2) Veletrh SPORTLIFE ve dnech se bude náš sportovní klub aktivně prezentovat na veletrhu (v prostorách stánku Jihomoravského kraje, pavilon B) Igor Jilčík, Rugbyspirit team Jiří Řehůřek, předseda ŠK Bystrc Oilers BAZAR A ZASTAVÁRNA BYSTRC obchodní centrum JAVOR, nám. 28. dubna 2 VYKUPUJEME A ZASTAVUJEME ZLATO!! POZOR na pochybné výkupní AKCE!! dále nářadí, telefony, notebooky atd. >>> VÝROBA KLÍČŮ <<< OPRAVY: DVD, TV, Hi-Fi, mob. tel., PC atd. TEL , Po Pá 9 17 hod.

14 14 Inzerce Bystrcké noviny VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTĚ PRO ZOO Tramvaj č. 1, 3 a 11 zastávka ZOO Trolejbus č. 30 Prodejna tel.: Otvírací doba: Po So 8 18 Ne % SLEVA TŮJÍ A DALŠÍ JEHLIČNANY Z VLASTNÍ PRODUKCE NAUČTE SE TANČIT Taneční škola Dagmar pořádá Taneční pro dospělé (pro začátečníky) Cena 1700 Kč Kurz má 8 lekcí a závěrečný ples v Boby centru. Zahájení: v úterý 16. října 2012 v krásném sále u Moravského náměstí v Brně Přihlášky a informace: tel.: , Řádková inzerce Auto, moto, doprava n AUTOVRAKY odtah, EKO doklad, na přání auto vyřadíme i na MÚ, VÝKUP AUT i nebourané, prodej ND. Tel.: n Autoopravna a pneuservis Brno-Žebětín. Provádíme veškeré opravy motorových vozidel, příprava a realizace STK. Dále můžete využít služby pneuservisu, včetně nových pneu. Vše za příznivé ceny. Adresa: Brno-Žebětín, Otevřená 51, otevírací doba: Po Ne. Tel.: , mob Finanční služby n Peníze do 24 hodin do bytu, měsíční splátky. SMART Capital, Pekařská 72, Brno. Volejte tel.: , Pracovní příležitosti n Reality nemovitosti n Vyměním OB 3+1 po úpravách, pokoje 22, 12, 12, kuchyň 10,80, předsíň 12 m 2 za 2+1, 2KK nebo 1+1 po GO vše bez doplatků. Tel.: n Pronajmu samostatnou garáž ul. Valouškova. Tel.: n Vyměním OB 3+1 Kohoutovice za OB 2+1 Bystrc, Kohoutovice jdoucí do privatizace. Tel.: n Koupím byt i zadlužený. Peníze do 2 dnů. Tel.: n Pronájem bytu 1+kk, 43 m 2 s lodžií. Novostavba Kč Kč inkaso. Ihned volné. Tel.: n Vyměním OB 2+1 Opálkova za byt jdoucí do privatizace. Tel.: n Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel.: n Koupím garáž kdekoliv v Brně. I v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: n Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím, nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: n Koupím rodinný dům v Brně (větší i menší, i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Zn.: Brno i okraj. Tel.: n Pronajmu chatu v Žebětíně, 16 m 2. Pozemek 300 m 2, el., voda, příjezd asfaltová cesta. Dlouhodobě, levně. Tel.: n Pro klienta s hotovostí hledáme byt ke koupi. Velikost nerozhoduje investice. Tel.: n Hledáme pronájem bytu pro 2 studenty. Tel.: n Prodám byt 2+1 v Brně-Komíně, směr Bystrc. Tel.: n Hledám nájem bytu 1+1, balkon nebo lodžie, v Bystrci, bez RK. Spěchá. Tel.: n Pronajmu garáž. Větrná. Tel.: n Sháním 3pokojový, byt v Bystrci v revitalizovaném domě s balkonem. Cena podle stavu bytu a po oboustranné dohodě. Tel.: n Vyměním OB 3+1 Vondrákova ul., 5. patro, 2 balkony za 2+1 v Bystrci. Tel.: n realitní portál s nejširší nabídkou nemovitostí v Bystrci. Prodáváte, pronajímáte nemovitost v Bystrci? Pak zde nesmíte chybět. Inzerce ZDARMA. Tel.: n nabízí OV 2+1, ul. Štouračova, CP 56 m 2, lodžie 2,56 m p. Krásný výhled, plastová okna. Cena: Kč. Tel.: n hledá pro klienta pronájem garáže na ul. Černého. Cena do Kč/měsíc. Tel.: n nabízí novostavby bytů 1+kk v Žebětíně. CP od 21,5 m 2, parkování v domě, rekuperace, nízké náklady. Dokončení 11/2012. Vhodné jako investice. Cena vč. DPH. Cena od Kč n nabízí pronájmy bytů 1+kk, 1+1 a 2+1 v Bystrci. Více info na tel.: n nabízí OV 3+1, ul. Ondrouškova, CP 72 m2, lodžie, 5. p. Dům po GO plast. okna, fasáda, střecha Možno ponechat vybavení. Cena: Kč n nabízí RD 7+1 Kníničky. ZP 136 m2, zahrada 206 m2, sklep, dílna, dvojgaráž, terasa. Nová plastová okna, nová střecha. V 1. p. možno zbudovat kuchyň a vytvořit samostatný byt. Cena: Kč k jednání. Více info na tel.: n Hledáme pro klienty byt 2+1 nebo 3+1 na ul. Foltýnova ke koupi. Volejte tel.: n nabízí OV 4+1 Brno-Bystrc. CP 103 m2, dvě lodžie, komora, sklep. 2. p., byt po vkusných a kvalitních úpravách, zděné jádro, KL na míru vč. spotřebičů, nové dveře, nové podlahy, podhledy, snížené stropy... Krásný výhled, klidné bydlení. Cena: Kč n nabízí OV 3+1, ul. Rerychova. CP 76 m 2, lodžie, 11. p. Zděné jádro, plovoucí podlahy, kuchyňská linka, prostorná předsíň. Cena: Kč. Více info na tel.: Řemeslníci a služby n Opravy provede váš údržbář. Vyklízím i sklepy. Tel.: n Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na vaši kuchyň a vys. šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní desky. Tel.: n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn. Po nás se neuklízí. Tel.: n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Čistím koberce. Tel.: n Svatební fotograf. Tel.: n Podlahářské práce. Tel.: n Opravy v bytě provede váš údržbář. Vyklízím i sklepy. Tel.:

15 Bystrcké noviny Kultura 15 n Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: , , Bystrc a okolí, platba hotově = sleva 250 Kč n Malíř pokojů Brno. Tel.: n Počítačové služby, instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky, počítačové sítě. Tel.: n Vodoinstalatér. Tel.: n Elektrikář. Tel.: n Malby nátěry Onderka, tel.: , n Malířské práce. Mobil.: Volný čas, děti n Dula Viki cvičení pro těhotné, po porodu, cvičení s využitím SM systému, cvičení kojenců do 1 roku. Předporodní příprava, doprovod k porodu. Kurz babymasáží, míčkování pro rodiče. Tel.: Různé n Žehlení levně. Tel.: n Angličtina celý den, konv. Tel.: , n Matematiku ZŠ a SŠ doučím, připravím k přijímacím zkouškám na SŠ a VŠ a k maturitě. Tel.: , n Individuální výuka angličtiny také pro maminky s možností hlídání dětí. Tel.: n AKCE profesionální měření metabolického věku a vnitřního tuku zdarma. Společenské centrum Bystrc dne , hod. mereni-bystrc.unas.cz. Tel.: n Spolehlivá a zkušená paní nabízí hlídání dětí. Tel.: n Hledám kluka od let. Jen vážně. Mám tel.: n Doučím MAT-FYZ tř. profesionálně. Tel.: n CVČ BYSTROUŠKA otevírá od října KURZY ANGLIČTINY těchto pokročilostí: ZAČÁTEČNÍCI čtvrtek hod., VELMI MÍRNĚ POKROČILÍ úterý hod., MÍRNĚ POKROČILÍ pondělí hod., POKROČILÍ pondělí hod. Kontakt na tel.: Distribuce Bystrckých novin Distribuce Bystrckých novin do všech občanských schránek bude ukončena vždy první středu v měsíci (kromě ledna a srpna). V případě, že neobdržíte výtisk Bystrckých novin, volejte na reklamační číslo distribuce tel.: Čtenáři Bystrckých novin si mohou zdarma odebrat aktuální číslo na radnici MČ Brno-Bystrc a na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Bystrci, ul. Vondrákova 15. Pozvánka do Společenského centra ČAJ O PŮL PÁTÉ Začátek: hod. středa Taneční podvečer K tanci i poslechu hraje hudební soubor TO JSME MY, moderují a zpívají Květa Navrátilová, Karel Zelníček, Jiří Helán a hosté J. Kachyňová, H. Mlaskačová. Čaje se dále uskuteční 7. listopadu a 5. prosince Vstupné: 70 Kč (předprodej vstupenek 14 dní před akcí) JIŘÍ STIVÍN & SÁM SE SVÝM STÍNEM Začátek: hod. úterý Jazzový koncert Sólový projekt legendárního multiinstrumentalisty a jazzmana J. Stivína. Vstupné: 180 Kč O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI Začátek: hod. neděle Pohádkové představení pro děti Perníkovému dědkovi a bábě se už nelíbí číhat na děti ve své perníkové chaloupce, a tak se vydají do světa hledat štěstí. Díky své nenasytnosti se ovšem dědek dostane do potíží a o pomoc musí požádat Mařenku. Jak to všechno dopadne uvidíte ve veselé pohádce divadélka Andromeda Praha. Vstupné: děti 50 Kč/dospělí 70 Kč (předprodej od ) ŽENA VLČÍ MÁK Začátek: hod. čtvrtek Divadelní představení Česká premiéra monodramatu francouzské autorky Noelle Châteletové je hereckým koncertem Hany Maciuchové. Starší dáma prožívá ve věku, kdy se většina jejích vrstevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku života, nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži ještě o deset let staršímu, než je ona sama. Vstupné: 280 Kč / 250 Kč JAN JAKUB RYBA: ZPĚV SRDCE Začátek: hod. sobota Koncert slova a hudby z díla Jakuba Jana Ryby k výročí vzniku republiky. Obrazy z vlastního životopisu J. J. Ryby přednese herec Vladimír Matějček, varhanní skladby zahraje Vladimír Roubal (regenschori Strahovského kláštera v Praze) a zazpívá Jiří Klecker (sólista ND Brno). Koncert se koná v bystrckém kostele sv. Janů. Vstupné: senioři, děti 50 Kč / dospělí 80 Kč (předprodej od ) PODZIMNÍ ROZLOUČENÍ S HELENKOU Začátek: hod. čtvrtek Zahalení sochy Helenky v areálu Pohádky máje BALI MŮJ DRUHÝ DOMOV Začátek: hod. úterý Exotická diashow cestovatele Jiřího Kolbaby. Na rozhraní Tichého a Indického oceánu, uprostřed indonéského souostroví, 800 km jižně od rovníku, leží malebný ostrov Bali. Čeká vás návštěva ojedinělého místa plného krásných lidí s bohatým duchovním životem, ostrova, který nemá na této planetě obdoby. Vstupné: 150 Kč (předprodej od ) Připravujeme: KŮZLÁTKA A VLK Začátek: hod. neděle Známý příběh o vlkovi a kůzlatech. Dvě kůzlata Líza a Róza zůstanou sama doma a budou nucena odolávat nástrahám lstivého vlka. Jak všichni víme, vše nakonec dobře dopadne. Představení pro rodiče s dětmi divadla Špílberg Brno. Vstupné: děti 50 Kč/dospělí 70 Kč (předprodej od ) SVĚTÁCI muzikálové představení Začátek: hod. středa Notoricky známá filmová hudební komedie v divadelní úpravě! Uvádí divadelní společnost HÁTA Praha. Hrají: M. Bočanová/A. Gondíková, M. Absolonová/I. Anderlová, F. Tomsa/L. Olšovský, D. Gondík/A. Háma, Miriam Kantorková, Jan Přeučil a další. Předprodej od Vstupné: 350/230 Kč (předprodej od ) Předprodej vstupenek vždy měsíc před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra na Odbojářské č. 2 (po čt hod., inf. tel.: ) Doprava: tramvaj č. 1, 3, 11 zast. ZOO, autobus č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast. Vondrákova. Bližší informace o pořadech také na

16 16 Bystrcké noviny SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS Společenské centrum Bystrc: středa ČAJ O PŮL PÁTÉ Viz pozvánka na str BYSTRC TIŠNOV sobota Fotbalové utkání st. žáků Fotbalové utkání ml. žáků Začátek: hod. Začátek: 9.00 hod. Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: úterý KONCERT JIŘÍHO STIVÍNA V BYSTRCI Viz pozvánka str DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ středa V DOMĚ PRO SENIORY, V době od 9 15 hod. na ul. Foltýnova 21 Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: středa 6/ 13. Zasedání ZMČ Brno-Bystrc Srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta KRAJSKÉ VOLBY pá so Viz informace na str. 1 a BYSTRC IVANČICE sobota Fotbalové utkání st. dorostu Fotbalové utkání ml. dorostu KONEC PLAVEBNÍ SEZONY neděle NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ Začátek: hod. Začátek: hod. Začátek: hod BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY neděle U OREA Hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod Společenské centrum Bystrc: neděle O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI Viz pozvánka na str. 15 Začátek: hod FC DOSTA BYSTRC TŘEBÍČ neděle Fotbalové utkání 10. kola divize D Začátek: hod UZÁVĚRKA BYSTRCKÝCH NOVIN středa Příspěvky posílejte do hod. na adresu: Společenské centrum Bystrc: čtvrtek ŽENA A VLČÍ MÁK Viz pozvánka na str BYSTRC MEDLÁNKY sobota Fotbalové utkání st. žáků Fotbalové utkání ml. žáků Začátek: hod. Začátek: 9.00 hod. Začátek: hod JAN JAKUB RYBA: ZPĚV SRDCE sobota Kostel sv. Janů v Bystrci Viz pozvánka na str. 15 Začátek: hod RC BYSTRC RC SLOVAN BRATISLAVA neděle 1. liga ragby mužů Začátek: hod PODZIMNÍ BURZA V MŠ LAŠTŮVKOVA po so Viz pozvánka na str Společenské centrum Bystrc: úterý ČISTÁ PŘEHRADA Realizace opatření na Brněnské přehradě. Přednáška k výstavě Příběh Brněnské přehrady PRYGL STORY Viz pozvánka na titulní straně Začátek: hod PODZIMNÍ ROZLOUČENÍ S HELENKOU čtvrtek Areál Pohádky máje Začátek: hod DEN OTEVŘENÍ DRÁHY sobota NA MASARYKOVĚ OKRUHU TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ V RAGBY sobota Areál Jakuba Obrovského 2 Začátek: hod BYSTRC ŘEČKOVICE sobota Fotbalové utkání st. dorostu Fotbalové utkání ml. dorostu Začátek: hod. Začátek: hod BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY neděle OREA, hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod FC DOSTA BYSTRC PELHŘIMOV neděle Fotbalové utkání 12. kola divize D Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: úterý BALI MŮJ DRUHÝ DOMOV Viz pozvánka na str. 15 Začátek: hod SBĚR ŠATSTVA PRO CHARITU pá so Více informací najdete na str ZOO: STRAŠIDELNÉ SETKÁNÍ sobota Viz pozvánka na str. 12 Začátek: hod BYSTRC BOHUNICE sobota Fotbalové utkání st. žáků Fotbalové utkání ml. žáků Začátek: 9.00 hod. Začátek: hod. VÝSTAVY ve Společenském centru Bystrc: PŘÍBĚH BRNĚNSKÉ PŘEHRADY PRYGL STORY VYZNÁNÍ VYSOČINĚ obrazy Heleny Puchýřové Výstavy jsou přístupné od pondělí do čtvrtka hod., při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel.: , ). Vstup volný. Uzávěrka příštího čísla Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: Mgr. Lenka Sedláčková, tel.: redakce: Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno. Náklad výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na (sekce Informace o Bystrci).

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VĚSTNÍK ANNO JMK 9/2012

VĚSTNÍK ANNO JMK 9/2012 VĚSTNÍK ANNO JMK 9/2012 Přeji krásný den Vám všem, kteří si mrazivou zimu užíváte, i těm, kteří se už nemůžete dočkat jara. Ale: neziskovky nikdy nespí, ani v zimě, proto Vám posílám další dávku informací

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ Z Á P I S o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ V 14:08:53 přítomno členů: 9 PhDr. Jiří Altman; Mgr. Petr Fedor; Pavel Greňo; Ing. Jaroslav

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky.

Pokud se chcete zúčastnit, je nutné se na jednotlivé dny nahlásit předem. Každý den nás může být max. 10 účastníků + lektorky a asistentky. Letní aktivity na Miladě Kdy a kde? termín: 8. - 12. července příchod: 8-9 h, Milady Horákové 1; od 9 h denní program návrat: 15-16 h, Milady Horákové 1 O co jde? Letní aktivity na Miladě jsou pokračováním

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝSLEDKY ANALÝZY PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ V MČ BRNO - BYSTRC

VÝSLEDKY ANALÝZY PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ V MČ BRNO - BYSTRC VÝSLEDKY ANALÝZY PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ V MČ BRNO - BYSTRC celkem objektů: 68 VSTUP Počet % Přístupný 26 38% Přístupný s pomocí 37 54% Nepřístupný 5 7% DVEŘE Počet % Jedno křídlo 42 62% Zavírač Brano 45

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012

Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Zápis č. 18/Z6 z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. května 2012 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal p. Ing. Zdeněk

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Informace k voličským průkazům

Informace k voličským průkazům MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor správní sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 330, 327 710 111*, fax: 327 710 320, e-mail: spravni@kutnahora.cz,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6

Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní pořadatel Mistrovství České republiky v deskových hrách Česká pedagogická komora, Václavkova 2, 160 00 Praha 6 Hlavní organizátor Krajského finále v deskových hrách v Plzeňském kraji Dům dětí a

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE*

*PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na patnáctý *PŘEBOR ČR V CYKLISTICE* Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců SK Parta Litoměřicko Mediální partneři: Litoměřický

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013

REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 REALIZACE AKCE DEN PRO RODINY 2013 MÍSTO REALIZACE: Městská část Brno-Bystrc CÍL A OBSAH PROJEKTU: Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s. (dále jen Klub) vyhlašuje 3.ročník akce Den pro rodiny 2013.

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden Po 1.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 Út 2.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 13:00 15:00 Fytoterapie 8:40

Více

Regionální značka v Moravské bráně

Regionální značka v Moravské bráně Regionální značka v Moravské bráně Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Hranice, 17. ledna 2012 Program 1. úvod co je regionální značení (shrnutí obsahu prvního semináře) 2. typy výrobků

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více