BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška"

Transkript

1 BYSTRCKÉ NOVINY ŘÍJEN ročník XXII/2012 číslo 10 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Den otevřených dveří v Domově pro seniory Výlet klientů na hrad Špilberk Jako každoročně i letos přivítá návštěvníky v rámci Dne otevřených dveří Domov pro Po celý říjen probíhá ve Společenském centru Bystrc výstava Příběh Brněnské přehrady PRYGL STORY, kterou zapůjčil Odbor sociální Pod názvem odboru obsahujícího pojem sociální si může občan představit jakoukoliv činnost týkající se společnosti, zlepšení seniory Foltýnova 21. Ve středu 10. října od 9.00 do hodin si mohou zájemci prohlédnout celý areál. Naši pracovníci vám rádi odpoví na všechny vaše případné otázky. Domov pro seniory poskytuje celoročně seniorům se sníženou soběstačností nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám. Ke zmírňování negativních vlivů stárnutí a udržování tělesné a duševní kondice nabízí domov klientům možnost využít rozmanitých aktivit: rehabilitační cvičení, trénink paměti, zájmové aktivity se zaměřením pěveckým, hudebním, literárním a výtvarným. Interiér budovy je vyzdoben originálními pracemi členek výtvarných kroužků. (pokračování na str. 6) Příběh Brněnské přehrady PRYGL STORY s. p. Povodí Moravy. Výstava přibližuje historii i současnost jednoho z nejnavštěvovanějších brněnských míst. Lidé se tak seznámí s příběhem hrázného Šikuly, který zachránil obyvatele Brna před protržením hráze nacistickými náložemi. Zjistí také, jak se čistí Brněnská přehrada a jak na to reagují sinice. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška ČISTÁ PŘEHRADA realizace opatření na Brněnské přehradě. Přednáší Ing. Jan Moronga ředitel závodu DYJE. Pokud vás zajímá další osud Brněnské přehrady, přijďte v úterý do Společenského centra. Začátek přednášky je v hod. a bude zde také prostor pro dotazy občanů. VSTUP VOLNÝ. společenských problémů či životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti. Taková představa by byla ovšem příliš obecná, proto je cílem tohoto článku bližší seznámení s obsahem činnosti odboru včetně jeho aktuálních cílů a úkolů. Činnost sociálního odboru bystrckého úřadu je rozdělena na péči o děti a péči o dospělé. Uvedené agendy jsou realizovány v rámci samostatné a přenesené působnosti. PÉČE O DĚTI Zásadní činností sociálního odboru v péči o děti je výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (dále SPOD) spadající do přenesené působnosti. (pokračování na str. 4) Vážení bystrčtí spoluobčané! Nejvýznamnější událostí měsíce října budou v naší městské části volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Konají se v pátek 12. října 2012 od do hod. a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do hod. Tento úvodník chci využít pro vaši lepší informovanost o organizaci a průběhu voleb. Právo volit do zastupitelstva kraje má každý státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Pokud si nejste jisti, můžete si zkontrolovat na Úřadě městské části, zda jste zapsáni ve voličském seznamu. K tomu je třeba předložit váš občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud budete volit mimo své trvalé bydliště, potřebujete vydat voličský průkaz. Lze to učinit do 5. října žádostí podanou v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě buď podepsané elektronickým podpisem nebo zaslané prostřednictvím datové schránky. Osobně to lze učinit do 10. října 2012 do hod. Nejpozději do 9. října vám budou doručeny hlasovací lístky. Budou také k dispozici na ÚMČ Brno-Bystrc nebo přímo ve volební místnosti. Po příchodu do volební místnosti prokážete svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem. Od okrskové volební komise obdržíte úřední obálku a odeberete se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Do úřední obálky vložíte vybraný hlasovací lístek, na kterém můžete zakroužkováním označit nejvýše 4 kandidáty, kterým dáváte přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Úřední obálku vhodíte před volební komisí do volební schránky. Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů můžete požádat úřad městské části nebo v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi o možnost hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě k vám okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Vážení bystrčtí občané, rád bych vás pozval k těmto velmi důležitým volbám a věřím, že se jich v co největším počtu zúčastníte. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

2 2 Z radnice Bystrcké noviny Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje Ve dnech 12. a proběhnou v České republice volby do zastupitelstev krajů. V Brně-Bystrci budou voleni zastupitelé do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Volby se v městské části Brno-Bystrc uskuteční v následujících volebních okrscích, do kterých spadají uvedené ulice: V okrsku č. 245 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice Jakuba Obrovského; Komínská; náměstí 28. dubna; Pod Mniší horou; Přístavní; U Zoologické zahrady; Výhon V okrsku č. 246 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice Heyrovského; Obvodová; Píškova V okrsku č. 247 je volební místnost v ZŠ Heyrovského 32 pro ulice Hrad Veveří; Kozí Horka; Nad Dědinou; Obora; Pod Komorou; Rakovecká; Ruda; U Křivé borovice; Valouškova, všechny trvale obydlené chaty vbystrci V okrsku č. 248 je volební místnost v Společenském centrum Odbojářská 2 pro ulice Joukalova; K Dálnici; Krajní; Nad Kašnou; U Sokolovny; Větrná V okrsku č. 249 je volební místnost v Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice Vondrákova lichá; Vondrákova sudá; Wollmanova V okrsku č. 250 je volební místnost v Společenském centru Odbojářská 2 pro ulice Na Zeliskách; Pod Horkou; Údolí oddechu; Vondrákova 2 60 sudá; Vondrákova 7 15 lichá; Živného V okrsku č. 251 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice Opálkova sudá; Opálkova 1 3 lichá Nový jednací řád zastupitelstva Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc na svém 6/12. zasedání dne schválilo nový jednací řád zastupitelstva, který kromě úpravy obecných pravidel jednání přináší i dvě, z mého pohledu, zásadní změny. První je možnost občana vznést na zastupitelstvu městské části návrh, připomínku, nebo podnět ve věcech patřících do samostatné působnosti městské části Brno-Bystrc, tedy již ne pouze k projednávaným bodům, jak tomu bylo doposud. Pro vystoupení občanů je vyhrazena doba 30 minut V okrsku č. 252 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice Filipova; Odbojářská; Opálkova 5 21 lichá V okrsku č. 253 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice Laštůvkova sudá; Laštůvkova lichá V okrsku č. 254 je volební místnost v: ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice Černého 3 39 lichá; Laštůvkova 1 9 lichá; Laštůvkova 2 8 sudá; Stará dálnice V okrsku č. 255 je volební místnost v ZŠ Laštůvkova 77 pro ulice Černého 2 60 sudá; Černého lichá V okrsku č. 256 je volební místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice Adamcova; Štouračova; Vrbovecká V okrsku č. 257 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice Ondrouškova lichá; Ondrouškova 2 12 sudá V okrsku č. 258 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice Kubíčkova 1 21 lichá; Ondrouškova sudá V okrsku č. 259 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice Kachlíkova; Páteřní; Markůvky; Nad Přehradou V okrsku č. 260 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice Fleischnerova 1 22 V okrsku č. 261 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice Ečerova sudá; Ečerova 1 5 lichá; Vejrostova V okrsku č. 262 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice Ečerova 7 do konce lichá; Kuršova 1 9 lichá; Kuršova 2 4 sudá V okrsku č. 263 je volební místnost v ZŠ Vejrostova 1 pro ulice po zahájení jednání zastupitelstva městské části (zpravidla od do hodin) a občan se svým vystoupením v tomto termínu může obrátit na orgány MČ Brno-Bystrc, tedy na Zastupitelstvo, Radu, starostu či Úřad. Druhou větší změnou je pak také příloha k zápisu z jednání zastupitelstva, která bude obsahovat záznam z hlasovacího zařízení a umožní občanům jednoduše nahlédnout, jak jednotliví zastupitelé u projednávaných bodů po jménech hlasovali. Bude si tedy možné dohledat, jak se Kuršova 6 34 sudá; Lýskova 1 21 lichá Vokrsku č.264 je volební místnost vpenzionu Foltýnova 21 pro ulice Foltýnova 1 25 lichá V okrsku č. 265 je volební místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice Foltýnova 2 22 sudá; Foltýnova lichá; Teyschlova V okrsku č. 266 je volební místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice Rerychova 2 16 sudá; Šemberova; Teyschlova V okrsku č. 267 je volební místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice Kamechy; Teyschlova 1 26 V okrsku č. 268 je volební místnost na Gymnáziu Vejrostova 2 pro ulice Křepelčí; Vlaštovčí; Kavčí; Říčanská 1 22; části Javůrecké, Hvozdecké, Chudčické, Chvalovky, všechny od křížení s Křepelčí Voličské průkazy opravňují k zápisu do výpisu ze stálého volebního seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volební místnosti budou otevřeny: v pátek od 14 do 22 hod. v sobotu od 8 do 14 hod. Hlasovací lístky vám budou dodány prostřednictvím České pošty do schránek nejpozději 3 dny před volbami. Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí který zastupitel staví k jednotlivým, zastupitelstvem projednávaným tématům a zda například svým hlasováním plní svůj předvolební program, což doposud bez osobní přítomnosti na jednání zastupitelstva městské části možné nebylo. Nový jednací řád zastupitelstva MČ Brno-Bystrc v celém znění naleznete na nových webových stránkách úřadu městské části v sekci samosprávy Tomáš Přibislavský, místostarosta Brněnský plenér 2012 První sochařské symposium se na Brněnské přehradě konalo již v roce Od roku 1993 na něj téměř pravidelně každé dva roky navázalo již osm Brněnských plenérů, během kterých vybraní sochaři tvořili volné plastiky dodnes z větší části stojící na břehu přehrady u Rakovce, popřípadě poblíž lávky přes Svratku k zoologické zahradě. Letos při IX. ročníku, který proběhl bylo zadání změněno. Úkolem čtyř vybraných sochařů, Petra Uhra (Brno), Vladimíra Matouška (Brno), Zdeňka Macháčka (Jamné nad Orlicí) a Tomáše Zedníka (Vyškov), bylo vytvořit dřevěné užitkové plastiky určené k posezení, popřípadě obsahující hrací prvek. Všechna čtyři díla byla určena na konkrétní místa v nejnovější části Bystrce, na Kamechách. Snad se budou líbit a budou tu dlouho a dobře sloužit. Všechna díla již tradičně vznikala v areálu Lodní dopravy DPMB a dřevo dodaly Lesy města Brna. Oba tyto podniky, stejně jako všichni pracovníci Odboru kultury naší MČ si tak zaslouží velké díky. Petr Fedor, místostarosta

3 Bystrcké noviny Z radnice 3 Cyklisté v Bystrci Cyklistika patří k fenoménům současné doby. Na kole jezdí snad všechny věkové skupiny. Ne vždy si však uvědomujeme, že i cyklisté jsou stejně jako všichni další účastníci silničního provozu povinni respektovat pravidla vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. V poslední době jsem se několikrát setkal s přímou či zprostředkovanou kritikou chování cyklistů v Bystrci, a to zejména v oblasti ulic Pod Horkou a Odbojářská. Negativní reakce přicházejí z řad řidičů, chodců, ale i dalších účastníků silničního provozu. Stížností na nerespektování pravidel není málo. Na druhou stranu však zaznívá i oprávněný protiargument cyklistů, že zřízením husté sítě cyklostezek by se třenice odstranily. Prostor vymezený pro tento článek neumožňuje do detailu rozebrat jednotlivé paragrafy uvedeného zákona, kde se problematikou pohybu cyklistů zabývají zejména 57 a 58, kde se mj. uvádí, že: Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou»stezka pro chodce a cyklisty«, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce. Nejčastější přestupky Porušením pravidel je jízda cyklistů vedle sebe (v úzkých uličkách zcela nepřijatelná). Častým nešvarem je také jízda po chodníku apřes přechod (zebra) v obou těchto případech má V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně-Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc: n pronajmout na dobu neurčitou byt č. 10 v domě Laštůvkova 61, velikosti 1+1 o celkové výměře 35,50 m 2 ve 4. podlaží, I.kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). n pronajmout na dobu neurčitou byt č. 20 v domě Teyschlova 32, velikosti 1+1 o celkové výměře 42,10 m 2 v 7. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). Tento dům je zařazený do privatizace. n pronajmout na dobu neurčitou byt č. 7 v domě Ečerova 4, velikosti 2+1 o celkové výměře 63,10 m 2 ve 3. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). n pronajmout na dobu neurčitou byt č. 9 cyklista jedinou správnou možnost, ato z kola sesednout a vést je. Nic jiného zákon nepřipouští. V opačném případě cyklistovi hrozí pokuta. Co se týče samotné ulice Pod Horkou, tam je vzhledem ke specifickým podmínkám nejvyšší povolená rychlost stanovena na 30 km/hod. Bez ohledu na to, jestli cyklista na svém kole tachometr má či ne, mezi základní povinnosti každého účastníka silničního provozu patří chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek (viz 4). Laicky řečeno musí jet vždy a všude přiměřenou rychlostí. Rád bych v této souvislosti připomněl, že: Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě ( 58). Zákony jsou i v tomto případě platné pro všechny. Pozemní komunikace nevyjímaje. Pokud chceme, aby druzí pravidla respektovali, musíme je sami dodržovat Závěrem mi dovolte, abych vám občanům poděkoval za dosavadní spolupráci. I díky ní mohou strážníci efektivně plnit úkoly související s místními záležitostmi veřejného pořádku. Se svými podněty se můžete obracet na místní služebnu Městské policie Brno, sídlící hned vedle radnice (na nám. 28. dubna), a to osobně, telefonicky na tel či prostřednictvím projektu Poznej svého strážníka a kontaktů uvedených na Petr Bouček, vedoucí revíru Bystrc Záměr statutárního města Brna, Městské části Brno-Bystrc pronajmout byt v domě Teyschlova 32, velikosti 3+1 o celkové výměře 79,00 m 2 ve 3. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ).Tento dům je zařazený do privatizace. Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc po dobu třiceti dnů od Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna apodmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Dotazy a odpovědi Bydlíme na ulici Teyschlova a zajímalo by mě, zda je možné aza jaký poplatek si pronajmout parkovací místo. Pokud je to možné, prosím onějaké kontaktní spojení na osobu s kterou to mohu řešit. Mirek Vyhrazená parkovací stání jsou v Městské části Brno-Bytrc povolována pouze invalidním osobám držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a to na základě posouzení každé žádosti. Důvodem je nedostatek parkovacích míst v naší městské části. Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy Mám zájem vyměnit OB 2+1 v Bystrci za OB 3+1. Můžu se obrátit na bytový odbor, nebo firmu Bytasen, která tyto byty spravuje? Nebo se tyto výměny řeší prostřednictvím RK? Monika Souhlas s výměnou obecních bytů svěřených MČ Brno-Bystrc vydává odbor bytového hospodářství na základě žádosti (dohody) směnitelů. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Chci si změnit příjmení na příjmení manželovo, mohu se v této věci obrátit na kteroukoliv matriku včeské republice? Trvalé bydliště mám v Brně-Bystrci, ale s manželem žijeme v Praze. Magdalena Příslušnost úřadu ve věci změny příjmení upravuje 74 zákona o matrikách takto: O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu. Z výše uvedeného vyplývá, že o změnu příjmení musíte žádat v místě trvalého pobytu. Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí Nevím na koho se mám obrátit, tak bych chtěla touto cestou oznámit, že na dětském hřišti na ulici Černého za panelovým domem č. 39 je poškozená lanovka pro děti. Ocelové lano je celé prověšené acelá konstrukce lanovky je porušená a docela dost se hýbe (vypadá, že je poškozené ukotvení na dojezdu lanovky). Lanovku využívá hodně dětí různých věkových kategorií a já bych nerada, aby se stalo neštěstí. Tak bych byla ráda, kdyby se tato oprava uskutečnila co nejdříve. Iveta Děkuji za upozornění, opravu zajistíme v nejkratším možném termínu. Příště mě můžete kontaktovat přímo na nebo telefonicky na číslo Ing. Radek Bárta, odbor životního prostředí a dopravy Pozn.: Redakčně upraveno. Diskusní fórum-veřejné dotazy adresované vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce kompetentních osob na ně jsou k dispozici na

4 4 Z radnice Bystrcké noviny Odbor sociální (pokračování ze str. 1) Veškerá činnost SPOD je financována prostřednictvím dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Sociálně-právní ochranu dětí vykonává tým čtyř sociálních pracovnic společně s vedoucím odboru. Co je SPOD? Sociálně-právní ochrana dítěte představuje zajištění práva dítěte zejména na život, jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Zahrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním nebo vykořisťováním. Činnost SPOD je zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vymezena jako ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. V poslední době vzrůstá zájem sdělovacích prostředků o problematiku SPOD. Informace ze strany médií ovšem mnohdy nejsou uváděny ve všech souvislostech a okolnosti případů jsou nepřesné či dokonce vytrženy z kontextu. Tím dochází ke zkreslenému názoru veřejnosti na činnost SPOD zúženého pouze do emočně vypjatých kauz, ve kterých je ústřední postavou sociálka s převážně represivními zásahy. Skutečností je, že se jedná pouze o pomyslnou špičku ledovce práce SPOD. Základním stavebním kamenem této práce je poradenství, individuální sociální práce, ale také krizová intervence. Nejčastěji je pracovníky zajišťována funkce opatrovníka a poručníka dětí v případech ustanovení soudem. V praxi uvedené znamená velmi úzký a intenzívní kontakt se soudy všech stupňů. Požadavky soudů také nejvíce ovlivňují rozsah a obsahovou stránku činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD). Dále je v rámci uvedeného realizována úzká spolupráce se školami, zdravotnickými zařízeními a jinými státními i nestátními institucemi. Výrazným zásahem do života dítěte je rozhodnutí o jeho ústavní či ochranné výchově. Sociální pracovníci kontrolují dodržování práv dítěte po dobu jeho ústavního pobytu prostřednictvím osobních návštěv dítěte v intervalu jednou za tři měsíce. Rovněž vydávají písemný souhlas s pobytem dítěte mimo ústavní zařízení po pečlivé konzultaci s rodiči a ústavním zařízením. Ve výchově dítěte se mohou vyskytovat závažné nedostatky, proto je využíváno možnosti v I. stupni správního řízení ukládat výchovná opatření s následným sledováním, zda jsou dodržována. Pracovníci SPOD se poměrně často setkávají s problematickou komunikací rodičů, kterou v mezních případech řeší v I. stupni správního řízení uložením povinnosti rodičů využít pomoci odborného poradenského zařízení. Opomenout nelze výkon činnosti kurátora mládeže v rámci trestních a přestupkových řízení vedených proti mladistvým. V praxi početně nejméně zastoupené jsou úkony k zajištění neodkladné péče dětem, které se ocitly bez přiměřené péče. Tyto mezní situace jsou spojeny s návrhy k soudu o vydání předběžných opatření. PÉČE O DOSPĚLÉ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zavedením Sociální reformy I. od výrazným způsobem změnilo početní stav pracovníků a obsahovou stránku naší činnosti v péči o dospělé. Aktuálně se této problematice věnuje jeden pracovník společně s vedoucím odboru. V rámci samostatné působnosti Odbor zajišťuje funkci opatrovníka osob zbavených a omezených ve způsobilosti k právním úkonům v případech, kdy nemůže být opatrovníkem ustanoven příbuzný ani jiná osoba splňující stanovené podmínky. Zákonná opatření tohoto druhu jsou opatřeními sledujícími především ochranu osoby, o niž se jedná, jejíž zájem a celkovou integritu je třeba šetřit. Návrh na omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům se podává z důvodu: pokud fyzická osoba pro duševní poruchu, která není přechodná, není schopna činit právní úkony (zbavení způsobilosti) pokud fyzická osoba pro duševní poruchu, která není přechodná, nebo pro nadměrné požívání alkoholu či omamných látek a jedů je schopna činit jen některé právní úkony (omezení způsobilosti). Pověřená osoba je oprávněna za osobu omezenou nebo zbavenou způsobilosti např. přebírat důchod či sociální dávky; hradit náklady na bydlení a stravu; spravovat její majetek; jednat s úřady; sociálními ústavy či domovy důchodců. Směrem k občanům organizuje sociální odbor blahopřání jubilantům. Stalo se již hezkou tradicí, že obyvatelé MČ Brno-Bystrc dožívající se významného životního jubilea jsou navštěvováni panem starostou, místostarostou či členy sociální komise za účelem osobní gratulace. Tyto osobní návštěvy umožňují předat oslavenci dárkový balíček, popovídat si, zavzpomínat a poděkovat za celoživotní práci, což se dlouhodobě setkává s kladným ohlasem většiny jubilantů. Nelze opomenout činnost na zajištění sociálních pohřbů v případech, kdy pozůstalí zemřelého v MČ Brno-Bystrc nemohou zajistit pohřbení zesnulého, nebo neprojeví žádný zájem o vypravení pohřbu. V rámci přenesené působnosti Pověřený pracovník sociálního odboru rozhoduje v 1. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění za předpokladu, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním. Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný či osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného. K další činnosti odboru v přenesené působnosti je zastupování osoby, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby. CÍLE A ÚKOLY ODBORU V současné době sociální odbor zpracovává podklady k realizaci jubilejních svateb, které občanům rozšíří dosavadní nabídku v oblasti péče o dospělé. O zavedení agendy budou občané informování v dalších číslech Bystrckých novin a na webových stránkách MČ Brno-Bystrc. Dne přijala Poslanecká sněmovna ČR novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou se naše země přibližuje k běžně uznávaným standardům v péči o nejmenší děti. Cílem pracovníků OSPOD ÚMČ Brno-Bystrc bude zavést do praxe základní principy novely: nejlepším prostředím pro dítě je rodina poslední možností při řešení situace dítěte je institucionální péče zavedení standardů kvality práce do výkonu SPOD. Kontaktní údaje: ÚMČ Brno-Bystrc, odbor sociální, nám. 28. dubna 60. Vedoucí odboru tel.: , , Péče o děti tel.: až 7. Péče o dospělé tel.: Mgr. Pavel Nemecz, vedoucí odboru

5 Bystrcké noviny Z radnice 5 Zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 6/18. mim. RMČ dne Rada MČ Brno-Bystrc: n schválila bezplatné poskytnutí plochy Bystrckých novin č. 10/2012 v rozsahu 1/6 strany (cca š = 9,7 cm, v = 9,0 cm) pro prezentaci politických stran kandidujících do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Redakční rada BN nenese odpovědnost za obsah materiálu dodaného kandidujícími subjekty n souhlasila s uzavřením dodatku ke Smlouvě č mezi MČ Brno-Bystrc a firmou E.ON, a.s. pro období od do s ohledem na sdělení OTS MMB ze dne o nekonání výběrového řízení na centrálního dodavatele elektrické energie pro rok 2013 n zrušila usnesení 6/19R dodatek ke smlouvě s firmou E.ON, n navrhla udělení Ceny města Brna za rok 2012 pro oblast sportu veslařce Miroslavě Knapkové za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci České republiky na 30. letních olympijských hrách v Londýně. 6/12. ZMČ dne Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc n schválilo: dodatek č. 1 ke Smlouvě o výstavbě bytových jednotek na ulici Vondrákova 66, 68 ze dne smlouvu o spolupráci se společností JET IMPE- RA, a. s., na vybudování TI v lokalitě Kamechy, změnu účelu finančního daru poskytnutého v roce 2011 RK Cyklos dh racing team Brno (nový účel komentování mluveným slovem, letáky, reklamní a pořadatelská činnost, práce na grafice plakátů a bannerů, tisk plakátů na akci) změnu Zásad pro poskytování finančních darů z rozpočtu MČ Brno-Bystrc zařazením nového bodu 5.2: Žadatel se zaváže informovat vhodnou formou veřejnost o finanční podpoře projektu ze strany MČ Brno-Bystrc rozpočtový výhled MČ Brno-Bystrc na období Jednací řád Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, n neschválilo dohodu o narovnání s firmou STAVOPROGRES Brno, spol. s r. o. n nesouhlasilo: s úpravou směrné části Územního plánu města Brna ul. Kamechy, spočívající v posunutí plochy komunikací a prostranství místního významu s jednostranným ukončením smlouvy o výstavbě 16 bytových jednotek na bytovém domě Píškova 8, 10, 12 ze dne ze strany městské části. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Pozvánka na 6/13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, které se uskuteční ve středu 10. října 2012 od 16 hod. ve Společenském centru na Odbojářské ulici č. 2 Předběžný program jednání: Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc s Policií ČR a Městskou policií Brno 2. změna rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok návrh rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2013 Odměny ředitelům školských příspěvkových organizací, účelové vymezení částky z příspěvku na provoz, rok pololetí školního roku 2011/2012 Nové posouzení situace a konečné stanovisko k problematice Vymístění cyklistické stezky, trasy mimo ulici Pod Horkou Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky, která reaguje na novelu zákona o místních poplatcích Změna a doplnění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č... / 2012, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska. Srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

6 6 Informace, inzerce Bystrcké noviny Strana zelených v Bystrci Vážení obyvatelé Bystrce Strana zelených již tradičně hájí vaše zájmy a zájmy životního prostředí. Chcete-li se do veřejného dění aktivně zapojovat, rádi vás přivítáme v řadách podporovatelů či členů naší strany. Pro bližší informace můžete napsat předsedovi klubu zelených zastupitelů na nebo navštívit internetové stránky Zveme také všechny zájemce na pravidelné schůzky s občany, které se konají vždy druhé úterý v měsíci v klubovně Společenského centra Bystrc od 18 do 19 hodin nejbližší termíny jsou 9. října a 13. listopadu. Těšíme se na vaše podněty, dotazy a připomínky ke všemu, co se v Bystrci děje. Petr Laštůvka, zastupitel za Stranu zelených Sběr nepotřebného textilu v Bystrci Vážení občané, po dobrých zkušenostech se sběrem použitého textilu v Bystrci si vás znovu dovolujeme oslovit v tomto podzimním období. V nejbližších dnech najdete na domovních dveřích pokyny, který den se bude sbírat textil konkrétně na vaší ulici. Nepotřebný textil prosím vložte do igelitové tašky (igelitová taška vám nebude vrácena) a umístěte ji v určený den v době od hod. před dveře vašeho domu. Po hod. budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování. V průběhu měsíce října letošního roku se bude sbírat v těchto termínech u bytových domů v následujících ulicích: n Dne Opálkova, Filipova, Černého n Dne Laštůvkova, Vondrákova, Wollmanova n Dne Větrná, Valouškova, Píškova, Heyrovského, Jakuba Obrovského n Dne Nad Dědinou, Kachlíkova, Kubíčkova, Ondrouškova, Štouračova, Adamcova n Dne Fleischnerova, Ečerova, Vejrostova n Dne Lýskova, Kuršova, Rerychova, Foltýnova, Šemberova, Teyschlova n Dne Pod Horkou, Na Zeliskách, Živného, U Sokolovny, Krajní, K Dálnici, Nad Kašnou, Výhon, Přístavní, Joukalova n Dne nám. 28. dubna, U ZOO, Komínská, Pod Mniší horou n Dne (od hod) na ulicích v OS Kamechy Říčanská, Hvozdecká, Chudčická, Chvalovka, Kamechy, Kavčí, Vlaštovčí. Předem děkujeme za vaši účast a snahu maximálně ekologicky využít textilní odpad. Další informace obdržíte na bezplatné zelené lince Ing. Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Jana Menšíková, za firmu E+B textil s. r. o. Den otevřených dveří v Domově pro seniory (pokračování ze str. 1) Ráda se pochlubím návštěvám keramickými obrazy i tapiseriemi na chodbách, mohu jim věnovat vlastnoručně namalovanou šálu nebo tričko, šperk nebo jiný dáreček. Ani nevěří, kolik technik jsme se zde naučily, doplňuje paní Anna. Jiná klientka si pochvaluje kroužek tréninku paměti, další práci s internetem: Mohu si teď posílat y s vnuky a potěšit se zaslanými fotkami celé rodiny. Naši muži navštěvují svůj pánský klub, vinárničku, dámy zase kavárničku se zajímavým programem. K tradicím domova patří účast na výletech, výstavách, soutěžích, sportovních kláních interních i mezi domovy. Letos jsme pořádali již třetí olympiádu. V keramické soutěži Brněnský hrnek a v krajském pétanquovém turnaji domovů pro seniory jsme obdrželi diplomy za nejlepší umístění. Spolupracujeme i s některými organizacemi. Letos jsme společně s Rotary clubem Brno-City uspořádali veřejnou dražbu keramických kraslic vytvořených našimi klienty. Členové klubu je zhodnotili autogramy významných osobností uměleckého a sportovního života. Z výtěžku velikonoční dražby, konané ve Vaňkovce, nám pořídili tolik potřebné speciální polohovací křeslo ke koupání imobilních klientů. Vytvoření tisíce keramických vajec obnášelo několikaměsíční práci našich klientů, užitečné trávení volného času a radost ze zdařilého díla i finančního efektu. Když jsem se stěhovala do Domova, měla jsem obavy, že mi tu bude smutno, ale teď jsem šťastná, že jsem si zde našla přátele a mohu se bavit zajímavými činnostmi, svěřila se nám paní Věra a další klienti se k ní přidali. Co dodat? Přijďte nás navštívit a přesvědčte se na vlastní oči. Mgr. Ivana Paravičiny, pracovnice pro výchovnou činnost Týden sociálních služeb České republiky a občanské sdružení AGAPO AGAPO společným úsilím proti předsudkům vůči hendikepovaným Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky aministerstvo práce asociálních věcí ČR pořádá osvětovou akci Týden sociálních služeb České republiky. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem. Mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe a svou domácnost. V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. Součástí Týdne sociálních služeb je Celostátní Oprava cyklostezky V rámci plánovaných údržbových prací v městě Brně se provádí souvislá údržba chodníku-cyklostezky na ulici Kníničská v úseku od Letenské lávky po sokolovnu v MČ Brno-Komín. Údržba se provádí vzhledem ke špatnému technickému stavu pojízdné vrstvy, která neumožňovala průjezdní komfort cyklistů ani inline bruslařů. Součástí prací je výměna chodníkových betonových obrubníků, lokální přesazení silničních kamenných obrubníků, den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. Utéto příležitosti pořádá svůj Den otevřených dveří také občanské sdružení AGAPO. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s prostředím a chodem sdružení poskytujícím služby v oblasti podporovaného zaměstnávání. Mezi významné služby poskytované občanským sdružením patří také motivačně vzdělávací kurz JOB klub, který je u absolventů kurzu velmi oblíbený. Součástí programu bude promítání filmových spotů, které vznikly vrámci soutěže pořádané na jaře tohoto roku. Akce je určena pro širokou veřejnost. Zaměstnanci sdružení vás rádi přivítají 10. října 2012 od do hod. na adrese Zelný trh 1, Brno, 4. patro. Zájemci naleznou více informací na a na Bc. Jakub Purdjak, pracovník pro PR a kontakt se zaměstnavateli odstranění stávající obrusné vrstvy z litého asfaltu a nahrazení novou z asfaltobetonu. Údržba je koordinována s výměnou kabelu veřejného osvětlení, jejíž součástí je i vymístění stávajících sloupů veřejného osvětlení z cyklostezky za chodníkový obrubník do zeleně. Předpokládaný termín ukončení je Na základě informací BKOM, a. s. Ing. Yveta Bičanová, odbor životního prostředí a dopravy

7 Bystrcké noviny Krajské volby

8 8 Krajské volby 2012, inzerce Bystrcké noviny

9 Bystrcké noviny Školy, zájmové kroužky 9 Podzimní burza dětského oblečení, sportovních potřeb a hraček pro děti KDE? V MŠ Laštůvkova 57/59, Brno KDY? PŘÍJEM ZBOŽÍ: pondělí v hodin úterý v hodin PRODEJ ZBOŽÍ: čtvrtek v hodin pátek v hodin sobota v hodin VÝDEJ PENĚZ A NEPRODANÝCH VĚCÍ: sobota POZOR! osobní čísla hodin osobní čísla 41 a výš hodin Přijímáme čisté oblečení do vel. 170, obuv, brusle, lyže, sáňky, lyžařská obuv, sportovní potřeby, hračky, kočárky aj. INFORMACE PRO PRODÁVAJÍCÍ: Formuláře s pokyny a osobním číslem jsou k vyzvednutí v MŠ Laštůvkova ve třídě C, nebo je lze stáhnout na osobní číslo si vyzvedněte osobně v MŠ Laštůvkova ve třídě C, nebo telefonicky: , v pracovních dnech od hodin. Srdečně zveme k účasti! A. Majerová a S. Škodová, pořadatelky Hotel Santon patřil staré čínské hře Go Jan Šimara, mistr Evropy Veslařské závody na Brněnské přehradě nikoho nepřekvapí, ale že se u jejích vod bojovalo o Evropský titul v Go, to asi ví málokdo. Mistrovství Evropy žen v této hře velmi vzdáleně podobné šachu hostil od pátku do neděle hotel Santon (7. 9. září). Souběžně s evropským šampionátem žen probíhal ve všech saloncích hotelu Santon velký turnaj mužů European Go Cup 2012, který je součástí nejsilnější kategorie A Evropského poháru. Ze soubojů patnácti nejlepších Evropanek vyšla nejlépe Angličanka Vanessa Wong, která zvítězila ve všech pěti turnajových partiích. Česká dvojice Jana Hricová a Alžběta Kadlecová měla v této konkurenci nejnižší osobní koeficienty a skončila na 13. a 14. místě. V mužském Go má Česká republika mnohem silnější pozici žen u žen a brněnský turnaj to potvrdil. Zvítězil čerstvý mistr Evropy Jan Šimara ze Zlína. Výborně si vedl i zástupce pořádajícího Go klubu Brno Ondřej Kruml, který se v konkurenci téměř 120 hráčů dělil o jedenácté místo s Cormelem Burzo z Nizozemí. Mým nejlepším umístěním na tomto turnaji je sice třetí místo, ale tentokrát musím být spokojený i s jedenáctým. Mám teď špatné období, vůbec se mně nedaří. Ale tady jsem konečně porazil alespoň jednoho silného hráče, Poláka Surmu, zhodnotil své vystoupení dvaadvacetiletý Brňan. A co je vlastně Go? Zřejmě nejstarší desková strategická hra na světě. Vznikla před čtyřmi až pěti tisíci lety v Číně. Dva hráči střídavě pokládají hrací kameny rozdílné barvy na desku, která vypadá jako čtvercová síť. Cílem je ohraničit si co největší území a zároveň obklíčit co nejvíce soupeřových kamenů. Go se často srovnává se šachem, ale Go je mnohem zajímavější, má nepředstavitelněkrát víc variant. I na malé části hrací plochy se dají udělat neuvěřitelné kombinace. Na druhou stranu má extrémně jednoduchá pravidla, takže se ji mohou rychle naučit i malé děti, chválí Go aktuálně nejlepší evropský hráč Jan Šimara. Za Go club Brno Zdeněk Vlach, Ředitel turnajů: Ing. arch. Martin Kovařík, Ve škole na Heyrovského budou mít altán Víkendový vagon Víkendová akce se bude konat v sobotu na hlavním nádraží v Brně a to od hodin. Lidé mohou do vagonu dopravit oděvy, obuv, bytový textil, lůžkoviny, ručníky, ale i hračky, nádobí, dekorační předměty, atd... Děkujeme za pomoc. Zuzana Keraghelová, dispečerka dopravy Přírodní učebna pro žáky ZŠ Heyrovského 32 v Bystrci se začne stavět už na začátku letošního října. Díky úsilí členů Klubu rodičů, pomoci městské části a dalších sponzorů se projekt altánu, který bude sloužit pro venkovní výuku, výrazně posunul. Děkujeme všem, kteří nám pomohli, řekla předsedkyně Klubu rodičů Michaela Lužová. Získali jsme zdarma statický posudek na stavbu od společnosti IDEA RS, s vyjednáním potřebných povolení a uzavřením smluv nám pomohli lidé z úřadů i starosta Vladimír Vetchý. Ani přes dary Brna a městské části nemá ale Klub rodičů dost peněz, aby realizoval celou stavbu najednou. V první letošní fázi postavíme jen nezastřešenou pergolu. Střechu, jak doufáme, přidáme v příštím roce, vysvětlila Hana Jindrová z Klubu rodičů. I tak ale budou moci už příští jaro žáci školy novou přírodní učebnu využít. Do dřevěného altánu se vejde jedna školní třída a děti se zde mají učit přírodovědu, zeměpis, také výtvarnou výchovu a další předměty. Viktor Lošťák, Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s.,

10 10 Školka, volný čas Bystrcké noviny Skládanka nabízí Celodenní péči o děti 2 5 let v malém kolektivu maximální počet dětí 15. O děti se celodenně starají dvě kvalifikované lektorky. Denní režim podobný jako v MŠ, obsahuje i vycházku a odpolední odpočinek v postýlkách. SVČ LUŽÁNKY PRACOVIŠTĚ LATA Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky, Po Pá, hod. STRAVOVÁNÍ přesnídávka, oběd, svačina probíhá kombinací vlastní dodávky pokrmů Staň se mladým novinářem! Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád nová místa, vyhledáváš zážitky a zaznamenáváš je na papír? Chtěl by ses stát novinářem, televizním moderátorem či rozhlasovým zpravodajem? Ale je ti mezi sedmým a devatenáctým rokem a toužíš jím být právě teď? Potom neváhej a přidej se k nám! Dětská tisková agentura (DTA) je celorepubliková organizace uznaná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky zaměřená na děti, které si hrají na novináře. Jihomoravská redakce DTA se nazývá Klub Litina, jejíž členové se pravidelně scházejí, učí se vylepšovat své psaní článků, natáčí rozhovory se slavnými osobnostmi a dostávají se společně díky Centrum volného času Bystrouška Fleischnerova 1a, Brno-Bystrc, tel.: Vás zve do kroužků pro děti, pro rodiče s dětmi i do kurzů pro dospělé. Letošní novinky: Letečtí modeláři, od 10 let, středa h. Oddíl Modrý šíp, 1. a 2. třída, středa h. Macumba light / Zumba, od 12 let, i dospělí, úterý h. Z-dance, od 12 let, i dospělí, pátek h. Umění bojové hole, od 14 let, i dospělí, středa h. Cvičení pro těhotné, úterý h. Předporodní příprava formou povídání s dulou, úterý h. M. Jelenová rodiči dítěte (přesnídávka + svačina) a centrální dodávkou teplého oběda podle nabídky spolupracujícího Zdravého restaurantu a podle výběru rodičů CENA celodenní pobyt dítěte: 5000 Kč/měsíc, 350 Kč na jednotlivé dny, stravné (do 60 Kč/den) INFORMACE A PŘIHLÁŠKY K. Stávková, tel.: , Kateřina Stávková novinářským průkazům na místa, kam se jen málokdo smí podívat. Brněnští malí novináři spolupracují s Českým rozhlasem Dvojkou, píší recenze pro nakladatelství, moderují folklorní a filmové festivaly (Písní a tancem Luhačovice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově, Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní Zpěváček ve Velkých Losinách a další). Členové mají i vlastní pořad na internetovém rádiu Domino a inspirace do něj nehledají jen v České republice. V předchozích letech navštívila redakce z moravské metropole naše sousední státy, a tak se dostala například do Slovenského rozhlasu či polského Deníku. Na rozdíl od dospělých novinářů, naši redaktoři nic nemusejí. Jen pokud chtějí, mohou publikovat články na internetové Malé (ale naše) noviny (www.dta.zde.cz), točit reportáže na výstavách či dělat rozhovory s umělci. U nás není nic povinné. Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se k nám přidat! Více informací najdete na zájemci se mohou hlásit na A pokud se nechcete s námi pravidelně scházet, můžete se stát pouze externími redaktory. Je to jen na vás! Barbora Sittová, Regionální redakce Dětské tiskové agentury, Klub Litina, Brno Podrobné informace najdete na našich stránkách Příměstský tábor o podzimních prázdninách O podzimních prázdninách 25. a 26. října pořádáme příměstský tábor Mravenci. Pro děti z třídy. Vždy od 9.00 do hodin. Podrobnosti najdete na stránce: bystrouska/holidays/ Ing. P. Plíšek, CVČ Bystrouška Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání AKCE PRO VEŘEJNOST ŘÍJEN 2012 Lipka v měsíci říjnu zve děti i dospělé na tyto akce: PRO RODINY S DĚTMI: CO SE DĚJE V ZAHRÁDCE 2. října 2012 mezi 16. a 18. hodinou PRO ZÁJEMCE O ZAHRADY: ZAHRADNICKÉ MINIMUM 8 aneb JAK PŘILÁKAT UŽITEČNÉ ŽIVOČICHY úterý 2. října 2012 mezi 14. a 17. hodinou KURZ PERMAKULTURNÍHO DESIGNU ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA sobota 6. října 2012 mezi 14. a 18. hodinou Úvodní přednáška pro zájemce o zahrady, kteří mají zájem naučit se navrhovat své okolí (zahrady, farmy i jiné pozemky) podle principů permakulturního designu. Cena: na úvodní přednášku vstupné dobrovolné, celý kurz (8 sobotních setkání) Kč Místo konání: pracoviště Lipky Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov ZAHRADNICKÉ MINIMUM 9 aneb ŽIVÉ PLOTY PRO PŘÍRODU čtvrtek 18. října 2012 mezi 14. a 17. hodinou Na semináři se dozvíte, jak a kde správně založit živý plot z více druhů domácích keřů, jaký je jeho význam a funkce a jak o něj pečovat po výsadbě a dále. Řekneme si také, jaký je vhodný sortiment keřů s ohledem na jedovatost plodů a na další využití živého plotu. Cena: 300 Kč (pedagogové 250 Kč) Místo konání: pracoviště Lipky Kamenná, Kamenná 20, Brno Více informací a přihlášky najdete na PRO MILOVNÍKY TVOŘENÍ (vhodné pro teenagery a dospělé): TIFFANY ŠPERK pátek 12. října 2012 mezi 17. a 20. hodinou Na kurzu si představíme techniku tiffany, při níž se pomocí cínu spojují barevná sklíčka, a vznikají tak krásné šperky. Vyrobíte si skleněnou brož nebo náhrdelník. Cena: 420 Kč (pedagogové 350 Kč) Místo konání: pracoviště Lipky Lipová, Lipová 20, Brno HEDVÁBÍ A ROSTLINY pátek 12. října 2012 od 17 do 20 hodin V rámci kurzu si nabarvíme hedvábný šál nebo polštář rostlinnými barvivy. Využívat budeme především ořechové listí a cibulové slupky. Cena: 350 Kč (pedagogové 290 Kč) Místo konání: pracoviště Lipky Lipová, Lipová 20, Brno Mgr. Kateřina Vítková, PR manažerka

11 Bystrcké noviny Volný čas, inzerce 11 Zveme vás na pravidelné cvičení s Ivanou KDY? Opět každé pondělí od do hod. KDE? ZŠ Laštůvkova, Brno-Bystrc (zadní tělocvična č. 2, pod hřištěm u zubní ambulance) NA CO? Zaměřeno na problémové partie (paže ramena, břicho pas, zadeček stehna), na získání lepší kondice a koordinace, zvýšení kapacity plic a pro radost z pohybu. KDO VEDE? Ivana Poláková (mob.: , Cena na celý školní rok: od x, do x, 1000 Kč vybírá se celá částka (à 1 cvičení 27,77 Kč). Zn.: Cvičíme pro radost a dobrý pocit. Ing. Ivana Poláková, lektorka, kouč a navigátor osobního rozvoje Akce EkoCentra Brno pro veřejnost říjen 2012 EkoRozhledna Zážitkové dílny, semináře, kurzy a inspirativní exkurze v EkoCentru Brno na Ponávce , hodin Feng shui praktický seminář , hodin Dobré rady našich babiček zážitková dílna , hodin Ze starého nové zážitková dílna , hodin Šetrná kuchyně praktický seminář Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Úplně otevřené dveře v EkoCentru Brno , hodin EkoCentrum Brno Ponávka 2, Brno Po celý den nabízíme pestrý program pro všechny příznivce zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Podrobný program na Hrajeme si celá rodina na Stezce zdraví , hodin ulice Pod Zahradami, Mokrá Hora (1. zastavení Stezky zdraví u tenisových kurtů, autobus č. 70 od Semilassa, zastávka Jandáskova). Zážitkové soutěžní odpoledne pro rodiče sdětmi. Zábavná stanoviště, loutkové představení pro děti, tvořivé aktivity pro malé i velké, občerstvení a malé překvapení. Vstup zdarma. Pro zájemce možnost procházky podzimní přírodou Stezky zdraví. Vpřípadě špatného počasí se akce nekoná. Více informací na Ing. Kateřina Grunová, EkoCentrum Brno, Ponávka 2 ZO Českého svazu včelařů Brno-Žabovřesky informuje Včelařský nový rok již začal Stalo se tak po letním slunovratu. V tu dobu již včely začínají s přípravami na zimu. Z polí i lesů již zmizela většina květů, které byly hlavním zdrojem včelí pastvy, proto i výskyt včel v přírodě je již pouze sporadický. Konec starého a začátek nového včelařského roku nám nejlépe charakterizuje úsloví ženci na pole, včely z pole. Pro konec starého včelařského roku je mimo jiné charakteristické i poslední vytáčení medu, na které musí bezprostředně navazovat zimní přikrmování včel. Potom by měl včelař obrazně řečeno, zahodit od včelnice klíč a najít by jej měl až před jarním slunovratem. To ale neznamená, že včelař může půl roku lenošit. Naopak, musí ošetřit med, vytavit vosk, pohlídat medovinu a připravit všechno na novou sezonu. A kromě toho nesmí včelař zapomínat na sebevzdělání a na předávání získaných poznatků svým spoluobčanům, kteří mají z pohledu včelařů až neuvěřitelné mezery ve svých znalostech nejen o včelách, ale i o včelích produktech. Proto naše ZO uspořádala v loňském roce v Bystrci několik setkání občanů se včelaři. Tato setkání byla spojena s ochutnávkou našich medů a někdy i medoviny. První letošní Povídání o včelách, včelaření a včelích produktech se uskuteční v úterý 13. listopadu od hodin ve Společenském a kulturním centru. Nosným tématem tohoto setkání bude včelaření v České republice, v Bystrci a kvalita medu. Máme připravenou i ukázku základních včelařských pomůcek a ochutnávku našich medů a možná, že i medoviny. Po prázdninách zahájil svou činnost i včelařský kroužek pro děti Včelařský kroužek při ZŠ Vejrostova v Bystrci se schází každé úterý od 14 do 16 hodin v dílnách v přízemí školy. o víkendech navštěvujeme naši nově vybudovanou včelnici, která se nachází u Brněnské přehrady poblíž Sokoláku (dnes areál plážového volejbalu). Máme zde oplocenou zahradu, zděnou budovu s verandou, čtyři včelstva, ohniště i sociální zařízení. Je to místo pro praktickou včelařskou činnost i pro dětské hry. Děti je možno až do naplnění kapacity přihlásit u vedoucího kroužku: Tel.: Přihlášky si můžete vyzvednout i v kanceláři ZŠ Vejrostova. Další informace najdete na webu: https://sites.google.com/site/krouzekctverecek/home Ing. Antonín Pavlíček, lektor a vedoucí VKM Pojeďte s Rezekvítkem za krásami Podyjí V sobotu se uskuteční jedna z posledních letošních exkurzí Rezekvítku. Znovu se vydáme jižně od Brna, tentokrát do jediného národního parku na Moravě NP Podyjí. Navštívíme unikátně zachovalé říční údolí řeky Dyje, kterým nás provede botanik ze Správy NP Podyjí. Zhruba 10 km putování překrásnou krajinou završíme prohlídkou jedinečné vinice Šobes, která patří mezi 10 nejlepších v Evropě. Přímo ve vinici pro nás bude zajištěna mimořádná ochutnávka zdejších vín pracovníky firmy Znovín Znojmo. Víno bude možné si na místě také zakoupit. Doprava na místo bude zabezpečena společně autobusem. Sraz účastníků bude ráno v 7.50 před Hlavní branou BVV a návrat do Brna bude mezi a Pro omezený počet účastníků je potřeba se na exkurzi dopředu přihlásit, a to koordinátorce T. Žižkové na nebo tel.: Exkurze do centrální kompostárny v Brně Po jarní exkurzi do spalovny se v úterý půjdeme společně podívat také do centrální kompostárny v Brně. Nahlédneme do provozu, který slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu z Brna i jeho okolí a nabízí tak možnost vracet organické látky do koloběhu látek v přírodě. Začátek exkurze je stanoven na Sraz účastníků bude 15 minut před začátkem u vstupu do areálu kompostárny na Vinohradské ulici v Brně-Černovicích. Pro podrobnější informace či přihlášení se na exkurzi kontaktujte T. Žižkovou na nebo na tel.: Beáta Vargová, koordinátor tvůrčího centra Rezekvítku

12 12 Volný čas, inzerce Bystrcké noviny Aktuality z brněnské zoologické zahrady Žirafa Tabita oslavila své druhé narozeniny Ve středu to byly přesně dva roky, co brněnská zoologická zahrada uvítala na svět mládě žirafy síťované. Matkou se tehdy poprvé stala samice Tosha. Jako dárek chovatelé pro dvouletou žirafí slečnu připravili kyticí okusů s čerstvým ovocem. Tím největším dárkem pak byl trs banánů, které jsou pro Tabitu největším pamlskem. V srpnu 2012 navštívilo Zoologickou zahradu města Brna lidí. Je to druhá nejvyšší návštěvnost ZOO Brno v tomto měsíci za posledních 15 let! Vyšší byla pouze v roce 2008, a to se za zvířaty vypravilo lidí. Svou roli ve vyšší návštěvnosti letošního srpna jistě sehrálo pěkné počasí, dále otevření Lanového centra pro děti a zapomenout nesmíme na mláďata medvědů kamčatských, která do Brna stále lákají návštěvníky z nejrůznějších koutů celé republiky. Tabita je jméno, které žirafě vybrali sami návštěvníci ZOO Brno, pochází ze svahilštiny a znamená půvabná. Posuďte sami. OTEVÍRACÍ DOBA ZOO v měsíci říjnu: denně od 9.00 do hod. Pokladny se uzavírají v hod. GASTRONOMICKÝ PODZIM V RESTAURACI PŘÍSTAV U VODŮ 2012 ZVEME VÁS! 12., 13. a 14. ŘÍJEN (pá, so, ne) Kachní hody a Mutěnický burčák 24., 25. a 26. ŘÍJEN (st, čt, pá) Maďarská kuchyně 9., 10., a 11. LISTOPAD (pá, so, ne) Svatomartinské husí hody 22., 23. a 24. LISTOPAD (čt, pá, so) Zvěřinové speciality a Beaujolais Nouveau Rezervace na tel.: p.voda, restaurace,,přístav U VODŮ, Brněnská přehrada v přístavišti. BEZ STAROSTÍ NA KLÍČ KOUPELNY, BYTY modernizace Poradenská činnost, grafický návrh, cenová nabídka ZDARMA. BOSAN, s. r. o., Foltýnova 1, Brno (areál SBD Průkopník) mobil: , Pozvání na Strašidelnou ZOO aneb Halloween 2012 ZOO Brno pořádá v sobotu Strašidelné setkání, které si určitě nenechte ujít! Bude připraven strašidelný bál a soutěž o nejlepší masku! Jedná se již o tradiční akci, která začne v hod. a nebudou chybět ani Brněnské písničkové tetiny Klotylda a Matylda. Lucie Kapounová, tisková mluvčí ZOO Brno

13 Bystrcké noviny Sport, inzerce 13 Pohár bystrcké radnice Jiří Řehůřek v partii s Josefem Kratochvílem V sobotu 8. září 2012 se ve Společenském centru uskutečnil již 18. ročník šachového turnaje O pohár bystrcké radnice. Turnaje se zúčastnilo 68 šachistů, které přivítal vedoucí kulturní komise ÚMČ Brno-Bystrc, Ing. Vladislav Pokorný. Turnaj se hrál na 9 kol s tempem 2x20 min na partii. Poprvé v historii turnaje se podařilo zvítězit hráči hrajícímu za bystrcký šachový klub, a to Davidu Holemářovi, který získal celkem 7,5 bodu. Na druhém místě se umístil loňský vítěz Josef Kratochvíl z ŠK Caissa Třebíč, na třetím místě skončil favorit turnaje Jan Bernášek z Rapidu Pardubice a na čtvrtém místě Vojtěch Zwardoň z Beskydské šachové školy. Z hráčů hrajících za domácí ŠK Bystrc Oilers se dále nejlépe umístil Lukáš Řehůřek na 12. místě. Další umístění bystrckých hráčů: René Přibyl 22. místo, Petr Kučera 25. místo, Jan Kalendovský 27. místo, Jan Píše 29. místo, Jiří Sup 44. místo, Tomáš Kacálek 45. místo, Jiří Řehůřek 52. místo, Radoslav Sapák 53. místo a Štefan Kandalec 54. místo. V kategorii seniorů zvítězil Vladimír Štefl celkově 15. místo a kategorii juniorů do 18. let vyhrál talentovaný, čtrnáctiletý Vít Kratochvíl z TJ Náměšť nad Oslavou celkově 20. místo. Občerstvení na turnaji ke spokojenosti šachistů zajistila restaurace u Šťávů. Další v pořadí již 19. ročník tohoto turnaje se uskuteční v příštím roce opět druhou sobotu v měsíci září. Web oddílu: FC Dosta Bystrc-Kníničky V novém fotbalovém ročníku 2012/13 soutěží 9 fotbalových týmů Dosty, z toho 8 mládežnických. Muži zviditelňují zdejší městské části v MS divizi D, která je čtvrtou nejvyšší soutěží v České republice. V JmKP soutěží starší a mladší dorostenci a také starší a mladší žáci. Starší přípravky A, B a mladší přípravky A, B hrají městské soutěže. Divize D muži: Hodonín BYSTRC 3:1, Košulič Dosta si ve čtvrtém kole připsala po nepřesvědčivém výkonu první prohru. BYSTRC Bystřice n. P. 3:0, Zedníček 2, Klusák (p) V 5. kole přišla povinná výhra nad tajemným nováčkem z Vysočiny. Vyškov BYSTRC 0:0, vložené 15. kolo Líšeň BYSTRC 3:0 BYSTRC Tasovice 3:1, Košulič 2, Dolina JmKP starší dorost: BYSTRC Kuřim 8:2, Mikšík 4, Kratochvíl 2, Ratiborský, Šauer BYSTRC Kyjov 3:2, Mikšík 2, Šauer BYSTRC Křepice 5:2, Kratochvíl 3, Těžký, Šplíchal Kohoutovice BYSTRC 1:4, Kratochvíl 3, Mikšík Svratka Brno BYSTRC 1:2, Kratochvíl 2 Novinky z ragbyové Bystrce V měsíci srpnu sehrál A-team RCB dvě pohárová utkání proti medailistům posledního ročníku extraligy. Byť podlehl pražské Slávii 26:31 i pražské Tatře 6:20, předvedli naši hráči kvalitní, bojovný výkon. Kompletní trenérský team RCB a 4 hráči jsou zároveň i členy reprezentace ČR do 20 let. V září odehráli mistrovství Evropy sk. B a získali skvělé stříbrné medaile, ke kterým jim srdečně blahopřejeme. Je tedy velkou ctí mít v naší městské části tyto úspěšné ragbyové reprezentanty. JmKP mladší dorost: BYSTRC Kuřim 4:0, Smejkal 2, M. Fretzer, Zaplatil BYSTRC Kyjov 3:4, Květ, Smejkal, Vaverka BYSTRC Křepice 3:0, Špánek, Zaplatil, Květ Kohoutovice BYSTRC 0:4, Zaplatil 2, Moučka, Smejkal Svratka Brno BYSTRC 0:2, Maša, Zaplatil JmKP starší žáci: Blansko BYSTRC 1:0 Svratka Brno BYSTRC 2:1, Pernica JmKP mladší žáci: Blansko BYSTRC 5:0 Svratka Brno BYSTRC 10:1, Knoth II tř. BM, sk. C, starší přípravka A: BYSTRC Slatina A 6:5, Chrápavý 2, Holešovský 2, Novotný 2 II tř. BM, sk. D, starší přípravka B: BYSTRC Slatina B 6:3, Panský 3, Kaštan, Minařík, Mrkos II tř. BM, sk. C, mladší přípravka A: Slatina BYSTRC 6:12, Hýža 3, Pantok 3, Ryška 3, Pechart 2, Bárta II tř. BM, sk. D, mladší přípravka B: Slatina BYSTRC 2:16, Bútora 5, Pantok 4, Kocman 2, Bárta, Hýža, Muzikář, Novotný, Ryška Oldřich Havlíček SRDEČNĚ ZVEME: RC Bystrc RC Slovan Bratislava (1. liga ragby mužů) od 14 h (ragby areál Jakuba Obrovského 2) Turnaj mladších žáků od 10 hodin (ragby-areál Jakuba Obrovského 2) Veletrh SPORTLIFE ve dnech se bude náš sportovní klub aktivně prezentovat na veletrhu (v prostorách stánku Jihomoravského kraje, pavilon B) Igor Jilčík, Rugbyspirit team Jiří Řehůřek, předseda ŠK Bystrc Oilers BAZAR A ZASTAVÁRNA BYSTRC obchodní centrum JAVOR, nám. 28. dubna 2 VYKUPUJEME A ZASTAVUJEME ZLATO!! POZOR na pochybné výkupní AKCE!! dále nářadí, telefony, notebooky atd. >>> VÝROBA KLÍČŮ <<< OPRAVY: DVD, TV, Hi-Fi, mob. tel., PC atd. TEL , Po Pá 9 17 hod.

14 14 Inzerce Bystrcké noviny VSTUP DO PRODEJNY OD PARKOVIŠTĚ PRO ZOO Tramvaj č. 1, 3 a 11 zastávka ZOO Trolejbus č. 30 Prodejna tel.: Otvírací doba: Po So 8 18 Ne % SLEVA TŮJÍ A DALŠÍ JEHLIČNANY Z VLASTNÍ PRODUKCE NAUČTE SE TANČIT Taneční škola Dagmar pořádá Taneční pro dospělé (pro začátečníky) Cena 1700 Kč Kurz má 8 lekcí a závěrečný ples v Boby centru. Zahájení: v úterý 16. října 2012 v krásném sále u Moravského náměstí v Brně Přihlášky a informace: tel.: , Řádková inzerce Auto, moto, doprava n AUTOVRAKY odtah, EKO doklad, na přání auto vyřadíme i na MÚ, VÝKUP AUT i nebourané, prodej ND. Tel.: n Autoopravna a pneuservis Brno-Žebětín. Provádíme veškeré opravy motorových vozidel, příprava a realizace STK. Dále můžete využít služby pneuservisu, včetně nových pneu. Vše za příznivé ceny. Adresa: Brno-Žebětín, Otevřená 51, otevírací doba: Po Ne. Tel.: , mob Finanční služby n Peníze do 24 hodin do bytu, měsíční splátky. SMART Capital, Pekařská 72, Brno. Volejte tel.: , Pracovní příležitosti n Reality nemovitosti n Vyměním OB 3+1 po úpravách, pokoje 22, 12, 12, kuchyň 10,80, předsíň 12 m 2 za 2+1, 2KK nebo 1+1 po GO vše bez doplatků. Tel.: n Pronajmu samostatnou garáž ul. Valouškova. Tel.: n Vyměním OB 3+1 Kohoutovice za OB 2+1 Bystrc, Kohoutovice jdoucí do privatizace. Tel.: n Koupím byt i zadlužený. Peníze do 2 dnů. Tel.: n Pronájem bytu 1+kk, 43 m 2 s lodžií. Novostavba Kč Kč inkaso. Ihned volné. Tel.: n Vyměním OB 2+1 Opálkova za byt jdoucí do privatizace. Tel.: n Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel.: n Koupím garáž kdekoliv v Brně. I v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: n Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím, nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: n Koupím rodinný dům v Brně (větší i menší, i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Zn.: Brno i okraj. Tel.: n Pronajmu chatu v Žebětíně, 16 m 2. Pozemek 300 m 2, el., voda, příjezd asfaltová cesta. Dlouhodobě, levně. Tel.: n Pro klienta s hotovostí hledáme byt ke koupi. Velikost nerozhoduje investice. Tel.: n Hledáme pronájem bytu pro 2 studenty. Tel.: n Prodám byt 2+1 v Brně-Komíně, směr Bystrc. Tel.: n Hledám nájem bytu 1+1, balkon nebo lodžie, v Bystrci, bez RK. Spěchá. Tel.: n Pronajmu garáž. Větrná. Tel.: n Sháním 3pokojový, byt v Bystrci v revitalizovaném domě s balkonem. Cena podle stavu bytu a po oboustranné dohodě. Tel.: n Vyměním OB 3+1 Vondrákova ul., 5. patro, 2 balkony za 2+1 v Bystrci. Tel.: n realitní portál s nejširší nabídkou nemovitostí v Bystrci. Prodáváte, pronajímáte nemovitost v Bystrci? Pak zde nesmíte chybět. Inzerce ZDARMA. Tel.: n nabízí OV 2+1, ul. Štouračova, CP 56 m 2, lodžie 2,56 m p. Krásný výhled, plastová okna. Cena: Kč. Tel.: n hledá pro klienta pronájem garáže na ul. Černého. Cena do Kč/měsíc. Tel.: n nabízí novostavby bytů 1+kk v Žebětíně. CP od 21,5 m 2, parkování v domě, rekuperace, nízké náklady. Dokončení 11/2012. Vhodné jako investice. Cena vč. DPH. Cena od Kč n nabízí pronájmy bytů 1+kk, 1+1 a 2+1 v Bystrci. Více info na tel.: n nabízí OV 3+1, ul. Ondrouškova, CP 72 m2, lodžie, 5. p. Dům po GO plast. okna, fasáda, střecha Možno ponechat vybavení. Cena: Kč n nabízí RD 7+1 Kníničky. ZP 136 m2, zahrada 206 m2, sklep, dílna, dvojgaráž, terasa. Nová plastová okna, nová střecha. V 1. p. možno zbudovat kuchyň a vytvořit samostatný byt. Cena: Kč k jednání. Více info na tel.: n Hledáme pro klienty byt 2+1 nebo 3+1 na ul. Foltýnova ke koupi. Volejte tel.: n nabízí OV 4+1 Brno-Bystrc. CP 103 m2, dvě lodžie, komora, sklep. 2. p., byt po vkusných a kvalitních úpravách, zděné jádro, KL na míru vč. spotřebičů, nové dveře, nové podlahy, podhledy, snížené stropy... Krásný výhled, klidné bydlení. Cena: Kč n nabízí OV 3+1, ul. Rerychova. CP 76 m 2, lodžie, 11. p. Zděné jádro, plovoucí podlahy, kuchyňská linka, prostorná předsíň. Cena: Kč. Více info na tel.: Řemeslníci a služby n Opravy provede váš údržbář. Vyklízím i sklepy. Tel.: n Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na vaši kuchyň a vys. šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní desky. Tel.: n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn. Po nás se neuklízí. Tel.: n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Čistím koberce. Tel.: n Svatební fotograf. Tel.: n Podlahářské práce. Tel.: n Opravy v bytě provede váš údržbář. Vyklízím i sklepy. Tel.:

15 Bystrcké noviny Kultura 15 n Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: , , Bystrc a okolí, platba hotově = sleva 250 Kč n Malíř pokojů Brno. Tel.: n Počítačové služby, instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky, počítačové sítě. Tel.: n Vodoinstalatér. Tel.: n Elektrikář. Tel.: n Malby nátěry Onderka, tel.: , n Malířské práce. Mobil.: Volný čas, děti n Dula Viki cvičení pro těhotné, po porodu, cvičení s využitím SM systému, cvičení kojenců do 1 roku. Předporodní příprava, doprovod k porodu. Kurz babymasáží, míčkování pro rodiče. Tel.: Různé n Žehlení levně. Tel.: n Angličtina celý den, konv. Tel.: , n Matematiku ZŠ a SŠ doučím, připravím k přijímacím zkouškám na SŠ a VŠ a k maturitě. Tel.: , n Individuální výuka angličtiny také pro maminky s možností hlídání dětí. Tel.: n AKCE profesionální měření metabolického věku a vnitřního tuku zdarma. Společenské centrum Bystrc dne , hod. mereni-bystrc.unas.cz. Tel.: n Spolehlivá a zkušená paní nabízí hlídání dětí. Tel.: n Hledám kluka od let. Jen vážně. Mám tel.: n Doučím MAT-FYZ tř. profesionálně. Tel.: n CVČ BYSTROUŠKA otevírá od října KURZY ANGLIČTINY těchto pokročilostí: ZAČÁTEČNÍCI čtvrtek hod., VELMI MÍRNĚ POKROČILÍ úterý hod., MÍRNĚ POKROČILÍ pondělí hod., POKROČILÍ pondělí hod. Kontakt na tel.: Distribuce Bystrckých novin Distribuce Bystrckých novin do všech občanských schránek bude ukončena vždy první středu v měsíci (kromě ledna a srpna). V případě, že neobdržíte výtisk Bystrckých novin, volejte na reklamační číslo distribuce tel.: Čtenáři Bystrckých novin si mohou zdarma odebrat aktuální číslo na radnici MČ Brno-Bystrc a na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Bystrci, ul. Vondrákova 15. Pozvánka do Společenského centra ČAJ O PŮL PÁTÉ Začátek: hod. středa Taneční podvečer K tanci i poslechu hraje hudební soubor TO JSME MY, moderují a zpívají Květa Navrátilová, Karel Zelníček, Jiří Helán a hosté J. Kachyňová, H. Mlaskačová. Čaje se dále uskuteční 7. listopadu a 5. prosince Vstupné: 70 Kč (předprodej vstupenek 14 dní před akcí) JIŘÍ STIVÍN & SÁM SE SVÝM STÍNEM Začátek: hod. úterý Jazzový koncert Sólový projekt legendárního multiinstrumentalisty a jazzmana J. Stivína. Vstupné: 180 Kč O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI Začátek: hod. neděle Pohádkové představení pro děti Perníkovému dědkovi a bábě se už nelíbí číhat na děti ve své perníkové chaloupce, a tak se vydají do světa hledat štěstí. Díky své nenasytnosti se ovšem dědek dostane do potíží a o pomoc musí požádat Mařenku. Jak to všechno dopadne uvidíte ve veselé pohádce divadélka Andromeda Praha. Vstupné: děti 50 Kč/dospělí 70 Kč (předprodej od ) ŽENA VLČÍ MÁK Začátek: hod. čtvrtek Divadelní představení Česká premiéra monodramatu francouzské autorky Noelle Châteletové je hereckým koncertem Hany Maciuchové. Starší dáma prožívá ve věku, kdy se většina jejích vrstevnic už dávno smířila s šedí, jednotvárností a osamělostí zbytku života, nečekané citové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně opětovanou lásku k muži ještě o deset let staršímu, než je ona sama. Vstupné: 280 Kč / 250 Kč JAN JAKUB RYBA: ZPĚV SRDCE Začátek: hod. sobota Koncert slova a hudby z díla Jakuba Jana Ryby k výročí vzniku republiky. Obrazy z vlastního životopisu J. J. Ryby přednese herec Vladimír Matějček, varhanní skladby zahraje Vladimír Roubal (regenschori Strahovského kláštera v Praze) a zazpívá Jiří Klecker (sólista ND Brno). Koncert se koná v bystrckém kostele sv. Janů. Vstupné: senioři, děti 50 Kč / dospělí 80 Kč (předprodej od ) PODZIMNÍ ROZLOUČENÍ S HELENKOU Začátek: hod. čtvrtek Zahalení sochy Helenky v areálu Pohádky máje BALI MŮJ DRUHÝ DOMOV Začátek: hod. úterý Exotická diashow cestovatele Jiřího Kolbaby. Na rozhraní Tichého a Indického oceánu, uprostřed indonéského souostroví, 800 km jižně od rovníku, leží malebný ostrov Bali. Čeká vás návštěva ojedinělého místa plného krásných lidí s bohatým duchovním životem, ostrova, který nemá na této planetě obdoby. Vstupné: 150 Kč (předprodej od ) Připravujeme: KŮZLÁTKA A VLK Začátek: hod. neděle Známý příběh o vlkovi a kůzlatech. Dvě kůzlata Líza a Róza zůstanou sama doma a budou nucena odolávat nástrahám lstivého vlka. Jak všichni víme, vše nakonec dobře dopadne. Představení pro rodiče s dětmi divadla Špílberg Brno. Vstupné: děti 50 Kč/dospělí 70 Kč (předprodej od ) SVĚTÁCI muzikálové představení Začátek: hod. středa Notoricky známá filmová hudební komedie v divadelní úpravě! Uvádí divadelní společnost HÁTA Praha. Hrají: M. Bočanová/A. Gondíková, M. Absolonová/I. Anderlová, F. Tomsa/L. Olšovský, D. Gondík/A. Háma, Miriam Kantorková, Jan Přeučil a další. Předprodej od Vstupné: 350/230 Kč (předprodej od ) Předprodej vstupenek vždy měsíc před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra na Odbojářské č. 2 (po čt hod., inf. tel.: ) Doprava: tramvaj č. 1, 3, 11 zast. ZOO, autobus č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast. Vondrákova. Bližší informace o pořadech také na

16 16 Bystrcké noviny SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS Společenské centrum Bystrc: středa ČAJ O PŮL PÁTÉ Viz pozvánka na str BYSTRC TIŠNOV sobota Fotbalové utkání st. žáků Fotbalové utkání ml. žáků Začátek: hod. Začátek: 9.00 hod. Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: úterý KONCERT JIŘÍHO STIVÍNA V BYSTRCI Viz pozvánka str DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ středa V DOMĚ PRO SENIORY, V době od 9 15 hod. na ul. Foltýnova 21 Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: středa 6/ 13. Zasedání ZMČ Brno-Bystrc Srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta KRAJSKÉ VOLBY pá so Viz informace na str. 1 a BYSTRC IVANČICE sobota Fotbalové utkání st. dorostu Fotbalové utkání ml. dorostu KONEC PLAVEBNÍ SEZONY neděle NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ Začátek: hod. Začátek: hod. Začátek: hod BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY neděle U OREA Hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod Společenské centrum Bystrc: neděle O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI Viz pozvánka na str. 15 Začátek: hod FC DOSTA BYSTRC TŘEBÍČ neděle Fotbalové utkání 10. kola divize D Začátek: hod UZÁVĚRKA BYSTRCKÝCH NOVIN středa Příspěvky posílejte do hod. na adresu: Společenské centrum Bystrc: čtvrtek ŽENA A VLČÍ MÁK Viz pozvánka na str BYSTRC MEDLÁNKY sobota Fotbalové utkání st. žáků Fotbalové utkání ml. žáků Začátek: hod. Začátek: 9.00 hod. Začátek: hod JAN JAKUB RYBA: ZPĚV SRDCE sobota Kostel sv. Janů v Bystrci Viz pozvánka na str. 15 Začátek: hod RC BYSTRC RC SLOVAN BRATISLAVA neděle 1. liga ragby mužů Začátek: hod PODZIMNÍ BURZA V MŠ LAŠTŮVKOVA po so Viz pozvánka na str Společenské centrum Bystrc: úterý ČISTÁ PŘEHRADA Realizace opatření na Brněnské přehradě. Přednáška k výstavě Příběh Brněnské přehrady PRYGL STORY Viz pozvánka na titulní straně Začátek: hod PODZIMNÍ ROZLOUČENÍ S HELENKOU čtvrtek Areál Pohádky máje Začátek: hod DEN OTEVŘENÍ DRÁHY sobota NA MASARYKOVĚ OKRUHU TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ V RAGBY sobota Areál Jakuba Obrovského 2 Začátek: hod BYSTRC ŘEČKOVICE sobota Fotbalové utkání st. dorostu Fotbalové utkání ml. dorostu Začátek: hod. Začátek: hod BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY neděle OREA, hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod FC DOSTA BYSTRC PELHŘIMOV neděle Fotbalové utkání 12. kola divize D Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: úterý BALI MŮJ DRUHÝ DOMOV Viz pozvánka na str. 15 Začátek: hod SBĚR ŠATSTVA PRO CHARITU pá so Více informací najdete na str ZOO: STRAŠIDELNÉ SETKÁNÍ sobota Viz pozvánka na str. 12 Začátek: hod BYSTRC BOHUNICE sobota Fotbalové utkání st. žáků Fotbalové utkání ml. žáků Začátek: 9.00 hod. Začátek: hod. VÝSTAVY ve Společenském centru Bystrc: PŘÍBĚH BRNĚNSKÉ PŘEHRADY PRYGL STORY VYZNÁNÍ VYSOČINĚ obrazy Heleny Puchýřové Výstavy jsou přístupné od pondělí do čtvrtka hod., při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel.: , ). Vstup volný. Uzávěrka příštího čísla Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: Mgr. Lenka Sedláčková, tel.: redakce: Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno. Náklad výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na (sekce Informace o Bystrci).

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY nedûle 23. 6. 2002 (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ El. Přemyslovny Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Více

Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní

Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Kultura strana 4 6 Lampionová medlánecká stezka strana 7 Sběr charita strana 10 číslo 5 / 2012 Termíny farmářských trhů

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času

zpravodaj Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků městská část osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Září patří škole a volnému času Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 9 Září 2013 Ročník XXII městská část zpravodaj osobnost měsíce Léto v centru na straně 2 3 Brno čeká měsíc plný chutí, vůní a zážitků Střed Brna ožije od 12. září

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ZDARMA ČÍSLO 7 ROČNÍK 15 ZÁŘÍ 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-7 Městská policie informuje 7 Radostné události 8-9 Informace ze ZŠ a MŠ 9-10 Kronika událostí 11 Zrcadlo

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více