ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo náměstí 420 Učíme se pro život Obsah:

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Předkladatel: Zřizovatel: Platnost dokumentu: CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy, vybavení školy Úplnost a vybavenost speciální třídy Charakteristika žáků Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodiči a jinými subjekty... 5 DÍL I. vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením... Chyba! Záložka není definována. 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... Chyba! Záložka není definována Zaměření školy:... Chyba! Záložka není definována Výchovné a vzdělávací strategie... Chyba! Záložka není definována. 3.3 Klíčové kompetence... Chyba! Záložka není definována Zabezpečení výuky žákům s kombinací postižení... Chyba! Záložka není definována Začlenění průřezových témat... Chyba! Záložka není definována. 4. UČEBNÍ PLÁN... Chyba! Záložka není definována Tabulace učebního plánu... Chyba! Záložka není definována. 5. UČEBNÍ OSNOVY... Chyba! Záložka není definována Jazyková komunikace... Chyba! Záložka není definována Čtení 1. stupeň, 1. období... Chyba! Záložka není definována Psaní 1. stupeň, 1. období... Chyba! Záložka není definována Řečová výchova 1. stupeň, 1. období... Chyba! Záložka není definována Matematika a její aplikace... Chyba! Záložka není definována Matematika... Chyba! Záložka není definována Matematika 1. stupeň, 1. období... Chyba! Záložka není definována Informační a komunikační technologie... Chyba! Záložka není definována Informatika... Chyba! Záložka není definována Člověk a jeho svět... Chyba! Záložka není definována Věcné učení... Chyba! Záložka není definována Věcné učení 1. stupeň, 1. období... Chyba! Záložka není definována Člověk a společnost... Chyba! Záložka není definována Vlastivěda... Chyba! Záložka není definována Člověk a příroda... Chyba! Záložka není definována Přírodověda... Chyba! Záložka není definována Umění a kultura... Chyba! Záložka není definována Hudební výchova... Chyba! Záložka není definována Výtvarná výchova... Chyba! Záložka není definována Výchova ke zdraví... Chyba! Záložka není definována Tělesná výchova... Chyba! Záložka není definována Zdravotní tělesná výchova... Chyba! Záložka není definována Člověk a svět práce... Chyba! Záložka není definována Pracovní vyučování... Chyba! Záložka není definována. 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Chyba! Záložka není definována Pravidla pro hodnocení žáků... Chyba! Záložka není definována Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků... Chyba! Záložka není definována.

3 6.3. Autoevaluace školy... Chyba! Záložka není definována. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání základní škola speciální. Motivační název : Učíme se pro život Předkladatel: Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo náměstí 420, Vizovice Jméno ředitele školy: Mgr. Eva Čapková Kontakty: tel škola, dětský domov fax: IČO : IZO : Koordinátor ŠVP : Mgr. Jitka Marcoňová 1.3. Zřizovatel: Zlínský kraj, třída T. Bati 21,76190 Zlín Kontakty : tel: Web: Platnost dokumentu: - od Schváleno školskou radou dne

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Naše škola, přestože patří k menším v regionu, má své významné postavení a dlouholetou tradici. Součásti zařízení: škola /základní škola praktická, speciální /, dětský domov, školní družina a školní jídelna. Škola se nachází v budově základní školy v centru Vizovic, v blízkosti autobusové zastávky. Má vymezené prostory v 1. poschodí budovy. Jsme úplnou základní školou s kapacitou 60-ti žáků. Výuka probíhá ve 3 kmenových třídách, kde je vyučováno všech 9 ročníků v odděleních. Máme vlastní šatnu a odpovídající sociální zařízení. Učitelé mají společnou sborovnu, kde mohou využívat počítač, internet a kopírku. K výuce TV nám slouží tělocvična v budově školy, je možno využít fotbalový stadion a sportovní areál města a v zimě kluziště. Výuka pracovního vyučování probíhá jednak v prostorách tříd, ale i v dílnách a cvičné kuchyni, které jsou umístěny v budově dětského domova. Využíváme i zahrady a školního pozemku v areálu budovy dětského domova. Žáci se stravují ve školní jídelně v objektu dětského domova, kde je umístěna i školní družina, kterou využívají především děti dojíždějící ze vzdálenějších obcí. S účinností od se do školského rejstříku zapisuje i obor vzdělání Pomocná škola a od základní škola speciální. Speciální škola je umístěna samostatně v jedné ze tříd základní školy praktické Úplnost a vybavenost speciální třídy Třída má kapacitu 6 žáků. Je vybavena dvojmístnými, výškově nastavitelnými lavicemi, jejichž uspořádání se mění dle potřeby výuky, nástěnnými didaktickými pomůckami. Hracím a odpočinkovým prostorem s hračkami, rehabilitačními a relaxačními pomůckami. K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy a volnočasových aktivit slouží tělocvična školy a hřiště školní družiny Charakteristika žáků Do školy dojíždějí žáci z blízkého okolí / Neubuz, Dolní Lhota / a Vizovic. Jsou zde zařazováni žáci se středním stupněm mentálního postižení a kombinovaného postižení Charakteristika pedagogického sboru Ve třídě vyučují učitelé s požadovaným vzděláním speciální pedagogiky a asistent pedagoga. Pedagogický sbor rozšiřuje své pedagogické znalosti a praktické dovednosti prostřednictvím kurzů, seminářů a školení.

5 2.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Škola se systematicky věnuje rozvoji projektové a grantové činnosti. Rozvíjíme hlavně tyto oblasti - prevenci patologických jevů - ekologickou výchovu - podporu činnosti žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí - zlepšování vybavenosti školy pomůckami - podporu počítačové gramotnosti Mezinárodní spolupráce není Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče jsou informováni o programu a výsledcích výchovně vzdělávacího procesu školy prostřednictvím kontaktních deníčků, žákovských knížek, pravidelných třídních schůzkách, prostřednictvím webových stránek školy, při osobních konzultacích s pedagogy. Učitelé téměř denně předávají rodičům osobně informace a řeší s nimi problémy. Ve škole pracuje školská rada, která se schází 2x ročně a je vedením školy informována o výsledcích činnosti, záměrech a dalším rozvoji školy. Velmi úzce spolupracujeme s dalšími subjekty v obci MŠ, ZŠ, ZUŠ, Střední školou oděvní a služeb, DDM, knihovnou, domem kultury a to hlavně v oblasti zájmových kroužků a kulturně společenských akcí. Pravidelné jsou konzultace s dětským psychiatrem MUDr. Kouřilem a MUDr. Březíkovou. Využíváme služeb a spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními SPC DUHA Zlín Lazy, Krajská PPP ve Zlíně, NIDV, krajské pracoviště Zlín. Úzce spolupracujeme s pracovníky OSPOD, kteří mají v péči naše žáky. Pedagogové vzájemně spolupracují na pořádání kulturně vzdělávacích akcích školy: školní výlety, exkurze, sportovní hry mládeže v atletice, výstavy výtvarných a rukodělných prací, přehlídky zájmové a umělecké činnosti. Velmi úzce spolupracujeme se speciální školou ve Zlíně, jejíž učitelé nám předávají své dlouholeté zkušenosti. Celý dokument je k dispozici v ředitelně školy.

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 3/2013 Účinnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP I. upravená verze ŠANCE PRO KAŽDÉHO ZÁKLADNÍ ŠKOLA,VÍTKOV, NÁMĚSTÍ JANA ZAJÍCE 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Ve

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání žáků s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÁ Š KOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROBOŠTOV, OKRES TEPLICE KPT. JAROŠE 130, 417 12 PROBOŠTOV Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2007 V Proboštově dne 30.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov verze č. 2 Předkladatel: Základní škola

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Myšlenka svazkového školství byla podnícena jednak snahou reorganizace školství v oblasti Údolí Desné, ale také potřebou vyřešit problémy na jednotlivých školách. Některé obce,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více