Odolen měsíčník cena 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda Odolen měsíčník cena 10 Kč Fota: Archiv TS Vodolenka Taneční skupina Vodolenka při ZŠ získala hlavní cenu v kategorii Současný tanec (do 11 let) na 8. ročníku soutěže Přehlídka scénického tance žáků a studentů tanečních škol z Čech a Moravy, v Salesiánském divadle v Kobylisích. Gratulujeme! Sběr šatstva Školská a sociální komise při Radě města Odolena Voda ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje: HUMANITÁRNÍ SBÍRKU letní, zimní oblečení (pánské, dámské, dětské) lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 2 látky (minimálně 1m ne odřezky, zbytky) domácí potřeby: nádobí bílé, černé, skleničky vše nepoškozené řádně zabalené vatované přikrývky, polštáře, deky obuv nepoškozenou hračky nepoškozené, kompletní Vše zabalené do igelitových pytlů nebo krabic. Sbírka se uskuteční: 29. května 2012, hod. Místo: Garáž u zadního vchodu do mateřské školy Pavlína Špičková, předsedkyně komise Pozvánka Vedení města Odolena Voda zve všechny občany na pietní akt uctění památky obětem II. světové války, který se koná v úterý 8. května 2012 v hodin u pomníku padlých na Dolním náměstí a v hodin na městském hřbitově v Odoleně Vodě Dita Výborová, starostka a Karel Philipp, místostarosta Pozvánka na zastupitelstvo Pozvánka pro vodolskou veřejnost na jednání zastupitelstva města č. 3/2012, které se bude konat dne 21. května 2012 od hodin v sále Klubu Aero. Program naleznete týden před termínem jednání na webu města (úřední deska) a na městských vývěskách. Odolen 5/2012 1

2 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města č. 5/2012 ze dne Rada města schválila Znění zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky č. 8/2012 Mateřská škola Odolena Voda Pod Tvrzí stavební práce. Znění zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky č. 4/2012 Revitalizace obytných domů na Horním náměstí č. p (blok A ) a č. p (blok B ) v Odoleně Vodě. Čerpání ve výši Kč z Grantového programu Města Odolena Voda na rok 2012 pro Sdružení přátel pohybu v Odoleně Vodě, Revoluční 401, Odolena Voda, na akci Turnaj Lukáše Vágnera. Čerpání ve výši Kč z Grantového programu Města Odolena Voda na rok 2012 pro Český rybářský svaz, místní organizace Odolena Voda, na nákup cen při pořádání rybářských závodů pro veřejnost. Čerpání ve výši 840 Kč z Grantového programu Města Odolena Voda na rok 2012 pro TJ Aero Odolena Voda orientační běh, Odolena Voda, na akci Organizace závodu orientačního běhu pro děti prvního stupně ZŠ. Projednání žádosti p. Pavla Novotného, Odolena Voda, o grant ve výši Kč na pořádání výstav s vernisáží v rozhodování Rady města v rámci projednávání výše příspěvků v Programu na podporu činnosti. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, v platném znění jako vlastník bytů v majetku Města Odolena Voda, pro záměry města při vyhlašování volných bytů, výši vyvolávací částky smluvního nájemného s účinností od na částku 70 Kč za m 2 a měsíc. Nájemné v domě č. p. 395 v ul. Pod Tvrzí Odolena Voda ve výši Kč/m 2 /měsíc a to pro další období, dokud nebude Radou města Odolena Voda rozhodnuto jinak a pouze pro nájemce, kteří splňují tyto podmínky: a) nájemce je starší 65 let nebo je držitelem ZTP nebo ZTP-P nebo invalidní občan, jinak schopný sebeobsluhy, b) nájemce využívá pečovatelskou službu, c) nájemce a všichni členové domácnosti / ve smyslu 115 občanského zákoníku v platném znění domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby / splňují bod a) nebo b) / a jsou uvedeni v evidenčním listu, mají trvalý pobyt v Odoleně Vodě a nemají dluh vůči městu, Rada města schválila Plán umístění 12 kusů laviček v intravilánu města Odolena Voda, které vyrobí a instalují Technické služby města Odolena Voda. Finanční příspěvek ve výši Kč na pořádání akce 1. ročník cyklo-turistického dne o Vodolskou kapku, která se bude konat dne od 8.00 hod. do cca hod. Pořadatelem je školská a sociální komise společně s komisí pro komunitní plánování a volný čas. Uzavření objednávky na dodání a instalaci 10 ks přístrojů na mo- d) nájemce hradí nájem pravidelně a na bytě nevázne pohledávka vůči městu. Založení facebookového profilu Kulturní komise RM Odolena Voda, zaměřeného na prezentaci jí pořádaných či spolupořádaných akcí. Zároveň souhlasí s tím, aby odkaz na tento facebookový profil byl umístěn na oficiálních internetových stránkách města Odolena Voda. Rada města jmenovala Komisi pro otevření obálek a posuzování nabídek podlimitní veřejné zakázky č. 8/2012 Mateřská škola Odolena Voda Pod Tvrzí stavební práce. Členové hodnotící komise: Bc. Karel Philipp, náhradník Ing. Dita Výborová Ing. Soňa Hořáková, náhradník Pavel Halva Ing. Petr Seidl, náhradník Ing. Ján Kaščák Ing. arch. Tomáš Lohniský, náhradník Ing. arch. Ladislav Jeník Vlastimil Bubeníček, náhradník Mgr. Marek Bajer Komisi pro otevření obálek a posuzování a vyhodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky č. 4/2012 Revitalizace obytných domů na Horním náměstí č. p (blok A ) a č. p (blok B ) v Odoleně Vodě. Členové hodnotící komise: Ing. Milan Ledvinka CSc., náhradník JUDr. Jaroslava Hoťová Ing. arch. Tomáš Lohniský, náhradník Ing. Petr Seidl Ing. Soňa Hořáková, náhradník Ing. arch. Ladislav Jeník Bc. Karel Philipp, náhradník Ing. Dita Výborová Mgr. Marek Bajer, náhradník Pavel Halva Hodnotící komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu č.11/2012 Nákup příslušenství pro Technické služby města Odolena Voda. Členové hodnotící komise: Vlastimil Bubeníček, náhradník: Petr Jelínek Ing. Jan Kaščák, náhradník: Pavel Halva Libor Malý, náhradník: Ing. Soňa Hořáková Bc. Jitka Kášová, náhradník: František Sůva Ing. Milan Ledvinka CSc., náhradník: Bc. Karel Philipp Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na: Výtah z jednání Rady města č. 6/2012 ze dne nitoring vozidel v majetku Města Odolena Voda a to se společností Monitoring RC Systém, s.r.o., Kuštova 2712, Rakovník, IČ: , za cenu Kč/kus. Uzavření dodatku ke smlouvě se společností Pražská plynárenská, a. s., se sídlem Národní 37, Praha 1, IČ: , na úpravu sjednané výše ceny za odběr zemního plynu dle předložené nabídky ze dne za cenu 830 Kč/MWh (bez DPH) na období do Odolen 5/2012

3 Zadání veřejné zakázky č. 3/2012 Revitalizace obytných domů na Horním náměstí č. p (blok A ) a č. p (blok B ) v Odoleně Vodě technický dozor investora. Zadání veřejné zakázky č. 9/2012 Mateřská škola Odolena Voda Pod tvrzí technický dozor investora. Zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 11/2012 Nákup příslušenství pro Technické služby města Odolena Voda zametač za traktor formou leasingu. Zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 13/2012 na Opravu místních komunikací Města Odolena Voda. Dodání cedulí informačního systému města Odolena Voda od společnosti Dopravní značení Mělník s.r.o., se sídlem Truhlářská 998, Mělník, IČ: ks oboustranných, 6 ks jednostranných značek IS 24 a 2 ks sloupků s příslušenstvím a to za cenu Kč včetně DPH. Smlouvu o finančním příspěvku ve výši Kč na kulturní a společenské akce pořádané Městem Odolena Voda od spol. RWE Transgas a.s., Limuzská 12/3135, Praha 10 Strašnice, IČ: Výpověď smlouvy o dílo na poskytování servisních služeb na zařízení VISO pro Město Odolena Voda s firmou Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2798, Pardubice, IČ Uzavření servisní smlouvy o poskytování servisních služeb na zařízení VISO pro Město Odolena Voda s firmou Daniel Šárovec, Leknínová 2274, Nymburk, IČ: Cena periodické revizní prohlídky činí Kč/rok. Vítěze veřejné zakázky č. 7/2012 na Zajištění správy bytových domů a nebytových objektů ve vlastnictví Města Odolena Voda firmu KLOKOČ s.r.o., Na Pozdůlnici, Byšice. Rada města jmenovala: zprávy z radnice Hodnotící komisi pro VZMR č. 3/2012 Revitalizace obytných domů na Horním náměstí č. p (blok A ) a č. p (blok B ) v Odoleně Vodě technický dozor investora. Členové hodnotící komise: Ing. Tomáš Řehořek, náhradník PhDr. Miroslava Měchurová Ing. Milan Ledvinka, náhradník Ing. Michal Flídr Bc. Karel Philipp, náhradník Ing. Dita Výborová Ing. Soňa Hořáková, náhradník Ing. Ján Kaščák Mgr. Marek Bajer, náhradník Pavel Halva Hodnotící komisi pro VZMR č. 9/2012 Mateřská škola Odolena Voda Pod tvrzí technický dozor investora. Členové hodnotící komise: Ing. Tomáš Řehořek (za KV), náhradník PhDr. Miroslava Měchurová (za KV) Ing. Michal Flídr (za FV), náhradník Ing. Milan Ledvinka (za FV) Bc. Karel Philipp, náhradník Ing. Dita Výborová Ing. Soňa Hořáková, náhradník Ing. Ján Kaščák Mgr. Marek Bajer, náhradník Pavel Halva Člena grantové komise pro vyhodnocení žádostí o finanční příspěvek pro rok 2012: paní Mgr. Moniku Lohniskou. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na: Kronika města Odolena Voda seriál Sedmdesátá léta v našem městě se nesla v duchu budovatelském. V letech bylo odpracováno brigádnických hodin a vykonáno dílo v hodnotě ,52 Kčs. V těchto letech bylo mimo jiné rozhodnuto o těchto akcích: o vybudování přírodního koupaliště z rybníka Jordán, o výstavbě 228 bytových jednotek na sídlišti obce, o výstavbě sportovní haly, o zřízení místa služeb, o zřízení střediskové knihovny. Volební program strany pomáhaly zajišťovat komise MNV, které aktivně pracovaly na naplnění závěrů 6. pětiletky. V obci fungovaly komise: místního hospodářství, pro ochranu veřejného pořádku, kulturní, zemědělská, pro obchod a zásobování, školská. Kronika města se rovněž zmiňuje o mimořádně nepříznivém počasí léto roku 1976 bylo obzvlášť suché a velice horké a v důsledku způsobilo nedostatek úrody a z toho následně zvýšené ceny potravin. Cena brambor se zvýšila z 0,80 Kčs/kg v předešlých létech na 1,60 Kčs/kg. V témže roce postihlo naše město také nebývalé zemětřesení, které způsobilo otřesy půdy a pohyb obrazů a svítidel v bytech. Dita Výborová, starostka města Odolen 5/2012 3

4 zprávy z radnice Na čem v současné době pracujeme Mimo jiné aktivity, které vyplývají z potřeby zajištění provozu a chodu města, v současné době pracujeme na: přípravě postupu Města Odolena Voda ve věci žaloby na firmu IMOS Brno a.s. na odstranění vad v případě řešení reklamací technického stavu některých bytů, které jsou v podílovém vlastnictví města a Bytového družstva Dubina II. zadání veřejné zakázky na nákup zametače za traktor TS, opravě chodníku v ulici U Lékárny, přípravě čištění ulic po zimním období, Město dotuje veřejnou linkovou dopravu Možná jste nevěděli, že město hradí ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby (ZVS) ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na území Středočeského kraje. Pro rok 2012 se výše ztráty vzniklé plněním ZVS na území Středočeského kraje určí jako rozdíl ceny dopravního výkonu a tržeb, předložených dopravcem v předběžném odborném odhadu prokazatelné ztráty pro rok 2012, vymezených na základě dohody smluvních stran. Pro rok 2012 jsou ceny stanoveny následovně: Cena dopravního výkonu standardního autobusu pro rok 2012 za 1 km se skládá: z ekonomicky oprávněných nákladů vymezených na základě dohody smluvních stran za 1 km ve výši 32,29 Kč a z přiměřeného zisku sníženého na základě dohody smluvních stran, po přihlédnutí k pravidelné obnově vozového parku v předchozích letech, na částku 0,10 Kč na 1 km. Cena dopravního výkonu standardního autobusu pro rok 2012 za 1 km činí 32,39 Kč. Město tedy dotuje ze svého rozpočtu rozdíl nákladů na výkon autobusové dopravy, které dopravce nevybere od cestují- cích a které činí celkem 32,39 Kč/km. Pro vaši informaci uvádím výši dotace Města Odolena Voda uhrazené firmě ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy za první pololetí roku 2012 na jednotlivé autobusové linky, které zajišťují dopravní obslužnost našeho města: Autobusová linka č. veřejné zakázce na stavební práce na nové MŠ Pod Tvrzí, veřejné zakázce na revitalizaci městských bytových domů na Horním náměstí, smlouvě o správě a údržbě bytového fondu s novým správcem bytového i nebytového fondu města firmou Klokoč, s.r.o., technické služby města připravují techniku a harmonogram prací pro jarní / letní sezónu, údržbu města. Dita Výborová, starostka města Dotace města za 1. pololetí 2012 v Kč Za první pololetí roku 2012 činí náklady na úhradu ztrát dopravci Kč. Z městského rozpočtu je to nemalá částka, kterou lze snížit i tím, že cestující budou vyžadovat od řidiče při každé platbě jízdenku. Počet vydaných jízdenek a prokázaná tržba je totiž jedním z parametrů, pomocí kterého se stanovuje výše finanční spoluúčasti města / obce na výši dotace dopravci na linku. Dita Výborová, starostka města Poděkování občanům, kteří umí přiložit ruku k dílu Při pochůzkách Odolenou Vodou a okolím jsem zjistil jednu pozoruhodnou věc. Po více než 22 letech se konečně na Vodolce dala dohromady parta lidí, kteří začali pracovat pro zvelebení města a to zcela zdarma. Stejně jako kdysi moje generace chodila na brigády zdarma (říkalo se tomu Akce Z), tak nyní opět skupina lidí, kterým není lhostejné, jak Odolena Voda vypadá, se dala dohromady a to je dobře. Co jsem si stačil všimnout, vyčistili rybníček a jeho okolí v dolní části obce a obnovili původní polní cestu mezi Zlatkovem a čenkovskými rybníky, což jistě ocení všichni obyvatelé staré části Odoleny Vody, kteří mohou dnes v naprostém bezpečí dojít mezi Dolním náměstím a Dolínkem, event. Čenkovem. Za to patří díky všem, kteří se pod vedením pana K. Philippa zapojili do tohoto díla hodného následování. J. Chaloupka, Dolínek Městská policie v nové služebně Začátkem dubna jsme přestěhovali služebnu Městské policie Odolena Voda, která nově sídlí v zadním vchodu Domu s pečovatelskou službou, na adrese Pod Tvrzí 395. Městští strážníci nyní mají příjemnější prostory k výkonu služby a občané důstojnější prostředí při řešení svých problémů. Dita Výborová, starostka města Foto: Archiv MěÚ 4 Odolen 5/2012

5 zprávy z radnice Technické služby města v jarním hávu Fota: Archiv MěÚ Vážení občané, začalo jarní období, které s sebou přináší rozdílné požadavky na práci technických služeb města než období zimní, kdy jsme se snažili především o sjízdnost a schůdnost vozovek a chodníků. Do konce měsíce března naši pracovníci prováděli úpravy travnatých ploch, hrubý sestřih keřů a stromků. Od 1. dubna, kdy skončilo období vegetačního klidu, provádíme běžný sestřih živých plotů a odstraňování náletových dřevin dle zkušeností naší vyučené zahradnice. Dne 6. dubna naše zednická parta dokončila úpravu cesty u pštrosí farmy s uložením žlabovnic a finálním povrchem obecní cesty. Chtěl bych se obyvatelům města omluvit za dopravní omezení v ulici U Lékárny, kde jsme již v minulosti avizovali rekonstrukci chodníku, která započala hned po velikonočních svátcích. Předpokládané ukončení prací v této ulici je první třetina Beseda pro seniory Beseda pro vodolské seniory se uskutečnila v Denním stacionáři Farní charity Neratovice. Přednášející por. Bc. Markéta Johnová, tisková mluvčí Územního odboru Policie ČR Praha východ, poutavě vyprávěla přítomným o všelijakých nástrahách a nebezpečných situacích. Slova se postupně ujímali všichni, kteří se v hojném počtu dostavili, a já si dovoluji tvrdit, že jsme si společně užili pěkné odpoledne. Martina Straková, pečovatelka Foto: Pavel Novotný měsíce května. Doufám, že tento termín dodržíme hlavně s ohledem na počasí. V dílně technických služeb právě probíhá výroba venkovních laviček, které následně umístíme do různých lokalit města dle rozpisu doporučeného komisí pro životní prostředí. Také připravujeme sekačky na trávu, abychom brzy bez větších problémů byli schopni upravovat travnaté plochy města čítající cca 42 ha. V druhé polovině měsíce dubna bychom chtěli spustit výstavbu rozšíření nákladové rampy u kuchyně mateřské školy dle požadavku paní ředitelky. Ve spolupráci s organizačním odborem připravujeme vyspravení vozovek ve městě, které se plánuje na měsíce květen červen. Před touto opravou budeme čistit vozovky včetně zbývajících chodníků, což přinese různá dopravní omezení pro řidiče. Do konce měsíce dubna opravíme doskočiště a dopadovou plochu pro skok do dálky ve sportovním areálu. Dne 12. dubna byla konečně dokončena rekonstrukce dětského hřiště v ulici Pod Tvrzí. Opravovali jsme jak lanovou pyramidu, tak i pirátskou loď včetně dopadových ploch, kde byl navezen nový kačírek. Věřte, že i mně se tato rekonstrukce zdála příliš dlouhá, ale byli jsme vázáni dodávkou materiálu. Doufám, že nyní již bude toto hřiště příjemným a bezpečným místem pro dětské hry. Tomáš Špička, vedoucí TS Odolen 5/2012 5

6 zprávy z radnice Sousedé se spolu baví u nás v Dolním Povltaví 2012 Tradiční setkání Sousedé se spolu baví u nás v Dolním Povltaví se bude konat v Kozomíně v sobotu 26. května. Akci pořádají společně obce Kozomín, Postřižín, Veliká Ves a Zlončice. Program: 9:00 Slavnostní zahájení / Zahájení sportovního dopoledne, vybíjená, nohejbal, fotbal 13:00 Předání cen vítězům / Odpolední kulturní program / Zábavné akce pro děti / Skoky na trampolíně pod vedením zkušené instruktorky 20:00 Hudební skupina Druhý dotek Podrobný program bude včas zveřejněn na Kyvadlová doprava do okolních obcí bude zajištěna. Informace městské policie S potěšením oznamujeme, že od měsíce dubna je stará služebna městské policie minulostí, v současné době sídlíme na nové adrese Pod Tvrzí 395 (Dům s pečovatelskou službou, suterénní prostory). Zatím se zabydlujeme, ale v nejbližší době budou opět zřízeny úřední hodiny pro veřejnost. Otevřením nové služebny jsme se posunuli o notný kus dál a můžeme se opět pustit s vervou do práce. V této souvislosti se musím pozastavit nad fenoménem našeho města vandalstvím. Je až zarážející, Blahopřejeme jubilea V dubnu 2012 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Marie Brennová Odolena Voda Jedenaosmdesátiny MUDr. Olga Mikulová Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny Františka Kopecká Odolena Voda František Šárek Odolena Voda Pětaosmdesátiny Jaroslav Kmošek Odolena Voda Anna Šimková Odolena Voda Sedmaosmdesátiny Helena Tůmová Odolena Voda Osmaosmdesátiny Blanka Müllerová Dolínek (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) co všechno dokáže vyprovokovat mysl nezralého individua, které si svoji zvrácenou potřebu vybíjí na lavičkách, nástěnkách a jiných objektech v našem městě, které slouží spořádaným občanům. Někdo si může říct, že jde jen o pár střepů anebo prken z lavičky, ale dotyčný poberta si zahrává s trestem za přestupek proti majetku nebo dokonce za přečin poškozování věci. Mnoho z nás se snaží, aby to v Odoleně Vodě vypadalo o něco lépe, aby se zde o něco lépe žilo, a proto se nedivím vzteku všech zodpovědných lidí, když musejí neustále opravovat poničené věci. Zamezení těmto nešvarům můžete pomoci i vy. Stačí si více všímat svého okolí, nebýt lhostejní k tomu, co se děje a tímto maximálně znepříjemnit život grázlům. Věřím, že společnými silami se nám to může podařit. V případě jakýchkoli podnětů mě můžete kontaktovat na tel. čísle er novinek z webu města er je služba, která přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel o dění ve městě. Je to služba dostupná na úvodní straně webu města www. odolenavoda.cz, umístěná vlevo dole, do které se zájemci o pravidelný odběr novinek zaregistrují. Poté jim jedenkrát týdně ve čtvrtek bude automaticky chodit do ové schránky výběr novinek a zpráv hlášených rozhlasem, které se průběžně zadávají na web města. Dozvíte se tak velice pohodlně a pravidelně ze své ové pošty veškeré novinky a informace ze života města a městského úřadu. Chtěl bych upozornit občany Odoleny Vody, že se blíží období čištění komunikací, což bývá spojováno s omezením parkování v celém městě. Rád bych apeloval na občany, aby sledovali informace, které budou včas prezentovány v místním rozhlase, na webových stránkách města a taktéž dopravním značením. Nerespektování značení zbytečně komplikuje čištění komunikací, následně se tato očista prodražuje a způsobuje nemalé komplikace, proto upozorňujeme v předstihu, že nerespektování značení bude finančně postihováno a to v plné míře. Na závěr bych chtěl popřát všem občanům příjemné prožití jarního období a načerpání nových sil. Patrik Kolbábek, velitel MěP SMS Infokanál Informace z města zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno (pro odhlášení OdolenaVoda KONEC na stejné číslo) Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. 6 Odolen 5/2012

7 školství D O Základní škola Odolena Voda má novou adresu webových stránek O L Benecko aneb Týden plný zážitků E N A ZÁKLADNÍ ŠKOLA V polovině března uspořádala základní škola již druhý letošní lyžařský výcvikový kurz. Do chaty Barka přijeli zdolat svahy žáci 1. a 2. stupně. Všichni si zdokonalovali svůj lyžařský styl, vydali se na běžkařský výlet, vyzkoušeli si snowtubing a ti nejodvážnější také snowboard. Společné večery byly ve znamení lyžování při umělém osvětlení a také zábavy. Žákyně 9. ročníku připravily pro své mladší spolužáky diskotéku a večer plný soutěží. Poslední den patřil tradičně závodu na slalomové trati a vyhodnocení celého výcviku. Vítězové závodu obdrželi diplom, sladkosti a drobné ceny. Odměněni byli i výherci soutěže o nejuklizenější pokoj. Všichni žáci se vrátili ve zdraví domů. Přivezli si zážitky z týdne plného sportu a legrace. Už teď se těšíme na další lyžařskou sezonu. Mgr. Eva Srbová, instruktorka LVK Ve čtvrtek jsme se zúčastnili v Kralupech nad Vltavou festivalového týdne Jeden svět, který se tematicky zaměřil na různé způsoby porušování lidských práv. Projekt začal promítáním několika reklamních spotů a poté pokračoval dvěma dokumentárními filmy: Ti druzí a Přijďte mezi nás. Film Ti druzí byl natočen u kmenu Mursiů, který žije v jižní Etiopii. Zvyklostí žen je vkládat do spodního rtu ozdobné talířky a do uší velké náušnice. Pro tuto zajímavost je začali navštěvovat evropští turisté a ti změnili jejich prostý život, dříve poklidný a jednotvárný. V současné době se jejich jedinou prioritou stalo získávání co nejvíce peněz za nafocené snímky. I proto si začaly vymýšlet nové ozdoby, aby si jich návštěvníci ještě více všímali. Děti se snaží strhnout pozornost turistů, kteří Jeden svět si přijeli zpestřit dovolenou a jsou ochotni zaplatit poplatek za dost neobvyklé fotografie. Kmen bere návštěvníky jako zdroj peněz a čím dál méně lidí se zde živí jinou činností. Teprve na místě člověk chápe, jaká veliká propast vzniká mezi námi a lidmi z kmene jak veliký luxus nás obklopuje. Dokument Přijďte mezi nás byl točen o Romech žijících ve vesnici Sveržov na Slovensku. Z osady, která se nachází odtrženě od zbytku vesnice, není úniku. Pro tyto Romy je těžké sehnat práci, protože lidé se s nimi nechtějí sžít, ani pracovat kvůli vytvořeným předsudkům. Romské děti nemají žádnou motivaci a jejich cílem je vystudovat základní školu a najít si alespoň i málo placené pracovní místo, zdroj obživy. Ve vesnici se ale snaží situaci změnit. Pan starosta vytvořil projekt výstavby nových malometrážních bytů pro Romy, který Doběhni si pro zajíce Když jsme před čtyřmi lety vymýšleli u Vodičků na zahradě různé aktivity, které by mohly dětem zpříjemnit školní rok, zařadili jsme do nich běh do schodů od šaten do třetího patra. Netušili jsme, že běh spojený s velikonočním zajícem bude mít takovou oblibu a my letos uspořádáme již čtvrtý ročník. Celá akce se uskutečnila v pondělí 2. dubna a odměnou každému ze 134 závodníků, který doběhl do třetího patra (a doběhli opravdu všichni), byl opravdový čokoládový zajíc. Ti nejrychlejší v každé kategorii získali ještě další sladkou odměnu, diplom a vítězové mladších kategorií i knihu. Nejlepší časy se pohybují stále kolem 20 sekund a to je opravdu úctyhodný výkon. Jenom je znát, že chuť na zajíce mají spíše mladší děti, nebo že by ti starší byli už o něco línější? Děkujeme p. uč. E. Srbové za vlastnoručně vyrobené diplomy. Také děkujeme žákyním 7.B, 8.A a sportovní výchovy za pomoc při organizaci celé akce. Ať žije pátý ročník! Za realizační tým Monika Vodičková a Jana Smetanová úspěšně realizoval bez dluhů obce i bydlících. Za tento čin si ho obyvatelé vesnice velmi váží. Také se Romy snaží zaměstnat a začleňovat mezi sebe, aby se předsudky odstranily a aby je i ostatní brali jako sobě rovné. Lidé ve Sveržově si na Romy nestěžují, žijí společně vedle sebe a neubližují si. Zhlédnutí obou filmů mi pomohlo uvědomit si, v jakém luxusu žijeme a jaké možnosti máme ohledně vzdělání, bydlení i práce. Od tohoto okamžiku si jistě budu více vážit svých věcí, protože vím, že spousta lidí to, co mám já, nejspíš nikdy mít nebude. Petra Lehejčková, 9.B Další školní aktivita Fota: Archiv ZŠ Písemné zpracování zážitků, názorů na samostatné lístečky. Dále pak třídění informací ve skupině podle společných znaků, hledání názvů pro ně a zpracování do finální podoby tak, aby mohlo být vystaveno na nástěnkách ve 2. patře školní budovy. Myslím si, že se akce povedla, neboť ve výpovědích mnozí žáci přiznali, že je některé osudy lidí velmi zasáhly a cítili je jako nespravedlivé, nepochopitelné. Jitka Predigerová Odolen 5/2012 7

8 školství Primární prevence v Základní škole Odolena Voda Magdaléna o.p.s. je nestátní, nezisková organizace, která od roku 1997 působí ve Středočeském kraji a poskytuje ucelený systém sociálních a zdravotnických služeb. Od roku 2007 do tohoto systému začlenila i všeobecnou primární prevenci, při které pracuje s žáky základních a středních škol. Dlouhodobý program Centra primární prevence Magdaléna o.p.s. je určen pro třídy 2. stupně základních škol a víceletých gymnázií. Je založen na systematické práci, která provází žáky od 7. do 9. třídy s ohledem na jejich věk, vývoj a rozumové schopnosti. Ve školním roce 2010/2011 jsme navázali spolupráci se Základní školou Odolena Voda, kde realizujeme dlouhodobý program primární prevence pro všechny ročníky od 7. do 9. třídy. S žáky se ve školním roce vidíme 3x po dvou až třech Vodolský víceboj V letošním školním roce již po třetí v naší základní škole pořádáme Vodolský víceboj sportovní klání mezi žáky všech ročníků. Tentokrát se mohli utkat v basketbale, nižší ročníky ve střelbě na koš, florbale a fotbale (ten nás čeká v květnu). Co očekáváme? Radost ze hry, radost z úspěchu, radost z možnosti reprezentovat svou třídu... I při Vodolském víceboji platí: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Monika Vodičková vyučovacích hodinách. Přínosná spolupráce se školou trvá i v tomto školním roce, kdy bylo do programu zapojeno celkem 8 tříd. V 6. ročnících probíhá program EU-Dap, vedený školním metodikem prevence, který se skládá z 12ti ucelených lekcí zaměřených na prevenci rizikového chování. Programy jsou financovány z projektu EU Peníze školám a grantu, o který zažádala ZŠ na MŠMT. V rámci bloků se žáci mohou seznámit s tématy orientovanými na vztahy ve třídě, na hodnoty, které nás ovlivňují při našem rozhodování a na samotnou drogovou problematiku. Naší prací je především poskytnutí zajímavých a různorodých informací pomocí interaktivních her. S tím je spojená podpora zdravého životního stylu bez drog. Cílem je tento styl rozvíjet, zabránit užívání drog nebo alespoň odložit první zkušenost do co nejpozdějšího věku, kdy je už osobnost do jisté míry rozvinutá a mladý člověk má již vlastní zkušenosti a znalosti. Zmiňovaný dlouhodobý program primární prevence se v současné době jeví jako nejefektivnější, a proto považujeme spolupráci se základními školami za velmi důležitou a přispívající k prevenci dětí a mládeže před nepříznivými vlivy společnosti a utváření jejich budoucích hodnot a postojů. Věříme, že naprosto bezproblémová a obohacující spolupráce se Základní školou Odolena Voda bude i nadále pokračovat k oboustranné spokojenosti. Mgr. Helena Fialová, Magdaléna o.p.s. a Monika Vodičková, školní metodik prevence Sbírka pro azylový Dům světla Žáci Základní školy Odolena Voda budou 25. května ve městě prodávat červenou stužku, obecně známý symbol boje proti AIDS. Vybrané peníze jsou určeny na podporu činnosti pražského Domu světla, který naši žáci v rámci preventivních programů navštívili a absolvovali tam poučnou besedu s terapeuty. Všem spoluobčanům děkujeme za vstřícnost a podporu. Monika Vodičková Foto: Petr Růžička Český den proti rakovině Měsíček lékařský, symbol každoroční sbírky občanského sdružení Liga proti rakovině, zná každý z nás. Základní škola Odolena Voda se v letošním roce poprvé zapojí do charitativní akce Český den proti rakovině, kdy 16. května budou vybraní žáci nabízet symbol kytičky v ulicích našeho města. Výtěžek sbírky je určen na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavenosti onkologických center. Hlavním tématem jsou tentokrát nádory ledvin. Děkujeme za pomoc a podporu. Monika Vodičková Soukromá mateřská škola finišuje V předchozích číslech časopisu Odolen jsme veřejnost seznámili s naším záměrem otevřít v Odoleně Vodě soukromou mateřskou školu. Předpokládali jsme, že k tomu dojde v březnu letošního roku. Ovšem administrativní, projektová a schvalovací náročnost a následné úpravy vedou k posunu data otevření v horizontu asi dvou měsíců. V současné době se připravuje zápis, webové stránky, vybavují se prostory, zajišťuje stravování, celý pedagogický proces a další náležitosti. Jsme rádi, že jako zřizovatelé pomůžeme otevřením naší mateřské školy rodičům v Odoleně Vodě s umístěním dítěte do předškolního zařízení. Podrobné informace budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Eva Malá a Karel Malý, zřizovatelé soukromé MŠ 8 Odolen 5/2012

9 školství / organizace a spolky Zprávičky z naší školičky Velikonoce jsou za námi, ale zážitky i pěkné vzpomínky nám zůstaly. Každá třída měla velikonoční odpoledne, během kterého si rodiče s dětmi namalovali kraslice, vyrobili velikonoční dekoraci a vychutnali si malé pohoštění. Děti z třídy Kuřátek a Koťátek se vydaly na pochod za zajíčkem. Šly podle označené cesty, plnily úkoly a na konci je čekala sladká odměna. Také jsme navštívili knihovnu, kde paní knihovnice dětem předčítaly, vše jim ukázaly, vysvětlily a daly dárečky na památku. V květnu děti uvidí několik divadelních představení, předškoláci pojedou do planetária a některé třídy na školní výlet. Štěpánka Barcalová Foto: Archiv MŠ Otevírání studánek a vítání jara ZO Vodolensis, ve spolupráci s kulturní komisí a baráčníky, by ráda obnovila tradici vítání jara, ke kterému neodmyslitelně také patří otevírání studánek. Odolena Voda má několik studánek a to jak ve Velkém háji, tak i v Malém háji. Letošní otevírání studánky, i z důvodu přístupnosti, se uskuteční v sobotu 19. května od 10 hodin v Malém háji, kde společnými silami studánku vyčistíme od usazenin a upravíme její okolí. Abychom nezůstali jen u práce, povíme si pár zajímavostí spojených s tradicí vynášení Morany (symbolu smrti) ze vsi a přinášení líta (léta) do vsi. Součástí vynášení smrti bylo také přinášení nového léta, ozdobeného stromu podobného máji, nazývaného líto, letečko nebo májíček. V Polsku je nazývána Dziewanna. Vytváří se ze zeleného stromu či ratolesti zdobeného obarvenými vajíčky, stužkami, kokardami, řetízky, papírovými holubičkami a dalšími ozdobami především v červené a zelené barvě. Někdy je líto nahrazováno symbolickou panenkou nošenou v rukou, která se uchovávala na příští rok. Některé formy líta zase mají kulovitou podobu, což odkazuje na solární symboliku. Tento zvyk se v některých oblastech zachoval déle než samotné vynášení smrti. I přinášení léta bylo doprovázeno zpěvy. Nejstarší zaznamenaná forma popěvku se objevila v Hospodářském kalendáři Partliciově z roku 1617, která se zpívala ještě v 19. stolení a zní: Již nesem smrt ze vsi, nové léto do vsi. Vítej, léto líbezné, obilíčko zelené. Roman Straka Ze života mladých hasičů Jaro je v plném proudu a vše kolem nás se probouzí k čilému životu. Ani my, malí hasiči, jsme nezaháleli. Po pečlivé přípravě a poctivém trénování jsme se po roce účastnili závodů v uzlování Mukařovský uzel. V Mukařově, kde se soutěž konala, se sešli mladí hasiči z celého Středočeského kraje, konkurence byla veliká, ale my se nedali. Po urputném boji se nakonec našemu týmu ve složení Dominik Velebil, Jan Dušek, Roman Jiříček, Lukáš Malý, Talgat Skalický, Jakub Pozler, Karolína Macková, Kristýna Šmejkalová, Kateřina Nápravníková podařilo umístit na skvělém šestém místě z celkových jedenácti soutěžících týmů. Tento výsledek nás všechny velice potěšil a zároveň motivoval. V červnu nás čeká soutěž družstev mladších žáků, která se bude konat v Dolínku a bude se skládat ze štafety dvojic a štafety 4x60 metrů. Moc se těšíme a doufáme, že nás přijdete podpořit na domácí půdě. Patrik Kolbábek Foto: Archiv oddílu Odolen 5/2012 9

10 organizace a spolky Rybáři z Čenkova Výlov v Čenkově V dubnu rybáři uskutečnili výlov chovného rybníka. Vlastnímu výlovu předchází tzv. strojení rybníka, které zahrnuje veškeré přípravy. Jde především o vypouštění vody z rybníka, které by mělo být pozvolné tak, aby se ryby soustředily pouze do místa, kde se budou lovit, tedy do loviště. Loviště je odbahněná jáma v nejhlubší části rybníka, zpravidla má tvar kvádru. Loviště se nevypouští. Rychlost odtoku vody se musí regulovat a kontrolovat. Zpočátku hladina klesá pomalu, později se odtok vody zrychluje. Při výlovu je hladina zabezpečená na optimální výšku, která umožňuje snadný výlov. Po shromáždění ryb do loviště rybáři podběrákem ryby vyloví z vody a dají je do vaniček. Ve vaničkách se nosí do sádky, kde se vyčistí od bahna. Pomocí podběráků se vyloví do vaniček a odnesou na přebírku. Tam se roztřídí podle druhu a velikosti ryb do kádí. Dostatek kyslíku v kádích rybáři zajišťují pomocí děrovaného koše, kterým cedí vodu. Ryby se spočítají a zváží. Od Českého rybářského svazu mají rybáři zarybňovací povinnost, kdy část ryb odvezou do sportovního rybníka a část vrátí do chovného. Za místní organizaci ČRS Renata Malá Autor: Archiv MO ČRS Ryby našich vod Candát obecný Typickým znakem candáta je dlouhé protáhlé tělo s drobnými drsnými šupinami s dvojicí hřbetních ploutví. Základní barva je šedá s nádechem žlutavých a zelenavých tónů s tmavým hřbetem a bílým břichem. Břišní ploutve jsou posunuty hned za úroveň prsních, což candátovi umožňuje nenápadný kradmý pohyb těsně nade dnem. Na bocích je několik tmavších svislých pruhů, které se s rostoucí velikostí ryby postupně vytrácejí. Oči candáta jsou přizpůsobeny k životu ve špatných světelných podmínkách. Silně ozubená tlama umožňuje candátům chytání a polykání malých Candát v anglické slanině s tymiánem 400 g candáta (filety), 80 g anglické slaniny, 10 g čerstvého tymiánu, sůl, 60 g másla Filety posypeme tymiánem, osolíme a zabalíme do plátků slaniny. Rozložíme je na pečicí papír a dáme na 10 minut do trouby při teplotě 180 C. Máslo rozpustíme a těsně před podáváním jím přelijeme hotovou rybu. ryb. Chytají je nejčastěji zezadu (málokdy ze strany) a polykají je ocasem ve směru hrdla. Hrozivě vypadající zuby i velkého candáta nikdy nepřeříznou vlasec při vláčení. Candát je považován za poměrně choulostivou rybu náročnou na obsah kyslíku ve vodě a snadno podléhající nešetrné manipulaci. Na výlovech rybníků je třeba vybírat tento druh z loviště přednostně, při sportovním rybolovu dochází k častému úhynu hlouběji zaseklých jedinců a ryb vytažených z velkých hloubek. Ze strany rybáře proto vyžaduje velmi šetrné zacházení. Candát je původně rybou dolních toků řek a větších jezer. Má poměrně vysoké nároky na kvalitu vody a obsah rozpuštěného kyslíku. Upřednostňuje tvrdé kamenité dno s překážkami. Miluje hlubší vody, odkud vyráží za svítání a za soumraku lovit do mělčin, při lovu používá i čich. Candáti žijí v hejnech, která sdružují ryby přibližně stejného stáří. Z metod lovu je nejrozšířenější lov na živou i mrtvou rybku. Chcete-li získat informace, jak se stát našimi členy, můžete přijít každou první středu v měsíci do Restaurace Bodlák na Horním náměstí na Výborovou schůzi v 19:00. Může přijít nerybář i rybář, který je členem u jiné organizace (hostovačka). V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na ové adrese seznam.cz. Rádi vám odpovíme. Za místní organizaci ČRS Renata Malá 10 Odolen 5/2012

11 organizace a spolky Vodolský revír v květnu Za všechny členy a příznivce místní pobočky Českého svazu ochránců přírody bychom čtenáře Odolenu rádi informovali, že základní organizace Vodolensis vstupuje již do třetího roku své činnosti. Zanedlouho tak získáme zákonné právo účastnit se správního řízení k plánovaným projektům na území naší obce. Umožní nám to sledovat prioritně takové záměry, které se budou dotýkat životního prostředí. Na březnové výroční členské schůzi jsme krátce zhodnotili naše aktivity v roce Pokračovali jsme v údržbě terénu v okolí památného dubu u dálničního podjezdu do Postřižína i v odborném dendrologickém průřezu jeho koruny, pomáhali jsme při jarním a podzimním úklidu Malého a Velkého háje od výdobytků civilizace, prezentovali jsme se vlastním stánkem na velmi podařené akci Den pro Vodolku. Zbylo nám i mnoho energie k říjnové brigádě na rekultivaci exteriéru okolí rybníčka nad Cukrovarem a k listopadové i prosincové pomoci při znovuzrození cesty od bývalé pekárny k čenkovskému rybníku, což v obou případech znamenalo nejen odstranění nahromaděných odpadků, ale zejména klučení až porážení velkého množství náletových dřevin všeho druhu. V září jsme se vydali na pravidelné celostátní víkendové setkání členů a příznivců ČSOP, které se konalo nedaleko moravské Strážnice. Jak bývá pravidlem, čekal nás bohatý program zaměřený na přírodní pozoruhodnosti tohoto regionu. Většina na- Vodolensis informuje šich členů se zúčastnila těchto akcí opakovaně. Úplně všem patří za jejich pomoc veliký dík. Děkuji i dalším třem členům, kteří letos na jaře z naší organizace vystoupili, za jejich pomoc nejen v začátcích naší činnosti, ale až do konce jejich působnosti. V současné době tak registrujeme 9 členů a cca stejný počet příznivců. Ve funkci předsedkyně byla potvrzena paní I. Pirná, hospodářem byla zvolena paní J. Kielbová a členem výboru paní L. Martináková. V letošním roce očekáváme další rozšíření členské základny. Připravujeme mnoho zajímavých projektů, uvítáme proto účast všech ochotných spoluobčanů, kteří pro přírodu či zlepšení našeho bezprostředního okolí jsou ochotni věnovat nejen trochu svého času, ale i potřebných schopností. Tak už máme po každoroční dubnové očistě Vodolky a jejího okolí. Myslivci se jí tradičně zúčastňují ve spolupráci s technickými službami formou úklidu okolí postřižínské silnice a likvidací některých černých skládek, vznikajících rok co rok na stejných místech. Nezbývá než vzpomenout bájného Sisyfa a jeho kamene. Snad se pomocí fotopastí našeho obecního úřadu podaří odhalit a hlavně potrestat co nejvíce těch, kteří mají sice doma uklizeno, ale na úkor našeho okolí. V květnu je jaro v plném proudu a snaží se co nejrychleji zahladit stopy po prázdnotě zimy. Všechno v přírodě se chystá k novému životu a zvěř není výjimkou. Květen je měsíc, kdy se nový život dere na svět. V jeho druhé polovině kladou srny srnčata, už od konce dubna hnízdí bažanti, koncem května až začátkem června se líhnou první bažantí kuřata a také zaječky ukrývají svůj druhý letošní vrh mláďat. Není proto divu, že se myslivci snaží udržet v revíru klid. Budou usměrňovat majitele psů, kteří se přes všechny tyto důvody rozhodli poskytnout svému miláčkovi příležitost ke slídění, nedej bože k pronásledování zvěře. V loňském roce jsme z vlastních prostředků a s příspěvkem obce obnovovali kmenové stavy zajíce polního a za nemalé finanční prostředky pořizovali a vypouštěli zajíce z polodivokého chovu. Budeme se je a jejich potomky snažit v tomto období chránit snad i o něco intenzivněji, než v předchozích letech. Malé srnče, ale i zajíček instinktivně reagují na nebezpečí přitisknutím k zemi a doufají, že ho matka příroda vybavila dostatečnými mimikry a minimální pachovou stopou, takže je predátor snad bez povšimnutí přejde. Můžete tak při procházce narazit na takového mrňouse a nabýt dojmu, že je snad opuštěný a bez dozoru. Jeho matka je ale vždy nablízku a okolí svého mláděte sleduje, aniž byste ji spatřili. Nesnažte se proto, prosím, takové mládě zachraňovat. Udělat čelem vzad a vrátit se na cestu je to nejlepší, co v takovém okamžiku můžete pro nalezence udělat. Srna věnuje svým mláďatům v těchto dnech velice intenzivní péči. Od prvních chvil života jim jemně masíruje oblast podbřišku jazykem a také jim čistí okolí konečníku a vývodů močových cest. Pravidelně je kojí. Když se vzdálí, aby se sama napásla, dorozumívá se s nimi jemným pískáním. Srnčata ji na procházkách doprovázejí až v druhém týdnu života, kdy také začínají pomalu s přijímání zelené potravy. O tom ale až v červnovém čísle. Za Honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník A co v roce 2012? Chceme oživit studánku v rámci Muzejní noci, zapojit se do akce O Vodolskou kapku, zopakovat úspěšnou prezentaci naší ZO na setkání obyvatel města, zahájit práce na přípravě projektu naučné stezky, pokračovat v rekultivaci okolí rybníčků Vodolky a všestranně se podílet na sezonních úklidech vybrané zeleně a lesních porostů. A jistě nás opět nemine celostátní svazové setkání, stejně jako celá řada drobnějších úkolů. Na fotografii vidíte, jak jsme se popasovali s jarním úklidem. Bylo nás málo, ale podařilo se nám sesbírat a uklidit pořádný kus lesa i rybníček samotný. Díky všem, kteří se zúčastnili a určitě i těm, kteří si příště po sobě uklidí sami! S rozkvetlým jarním pozdravem Ivana Pirná, předsedkyně ZO Vodolensis a Stanislav Pirný, člen ZO Vodolensis Fota: Archiv MěÚ Odolen 5/

12 organizace a spolky Karneval Poslední březnové odpoledne zaplnily sportovní halu v Odoleně Vodě dětičky v rozličných maskách. Dokonce i pár dospělých se přidalo, zahodili ostych a oblékli na sebe kostým, byla vidět např. Bílá paní nebo Japonka s malou Japonečkou. Taneční parket obsadily nejen princezny a pohádkové bytosti jako karkulka s vlkem, lesní víla, krteček, čert s andělem, ale i masky z povolání kosmonaut či hasička a samozřejmě nechyběla různá zvířátka. Nad vším dohlížel mim Rosťa, který zpestřil tancování ukázkou rozličných zvířat, která měly děti hádat. Nechyběly bublinky, i když oproti dopolední zkoušce bohužel lítaly spíše vzhůru ke stropu, než k zemi k dětem. To však vyřešili statní rodiče, zvláště tatínkové, kteří vzali své ratolesti na ramena. Ke konci porota vyhlásila deset nejlepších masek, což byl opravdu nelehký úkol, a rozdaly se ceny. Všichni nemohou vyhrát, ale na každé dítko čekala alespoň cena útěchy balíček bonbónů. Věřím, že největší zážitek není v získání umístění, i když to určitě potěší, ale v čase prožitém společně s rodiči, blízkými a kamarády. Těšíme se na další setkání, a to nejen za rok na karnevale. Velké poděkování patří zejména Městu Odolena Voda, panu Romanu Strakovi a kulturní komisi za zajištění pronájmu sportovní haly a ozvučení, Aeru Vodochody za zapůjčení židlí a stolů ze závodního Klubu, technickým službám města Odolena Voda za pomoc s technickým zajištěním. Dále pak velký dík tatínkům a dobrovolníkům, kteří přišli vypomoci se stěhováním a přípravou. Karneval by se neobešel bez poroty, tohoto nelehkého úkolu Foto: Pavel Novotný Přednášky v DC Sluníčko V měsíci dubnu jsme v DC Sluníčko pořádali dvě přednášky. O první se postarala dětská paní doktorka MUDr. Alena Kyjonková téma: Základy neodkladné péče v dětském věku pro nezdravotníky aneb Jak rychle a účinně pomoci dětem. Debatovalo se nejen o úrazech, ale i o otravách, bodnutí hmyzem a o tom, že i sluníčko může vážně ublížit, zvláště malým dětem. Na konci měsíce jsme si pozvali klinickou psycholožku paní Mgr. Jitku Michálkovou. Tématem tentokrát byla úzkost u dětí, např. separační úzkost, úzkost při vstupu do mateřské školy a s tím související školková a školní zralost. Za DC Sluníčko Eva Linhartová Foto: Archiv DC Sluníčko Divadelní představení Oblíkací pohádka V pondělní odpoledne navštívilo Odolenu Vodu divadelní představení Oblíkací pohádka. Šlo o vtipnou, hudebně laděnou divadelní pohádku o oblečení. Děti se dozvěděly, proč vlastně oblečení nosíme, jak se o něj máme starat a hlavně to, že šaty sice dělají člověka, ale na světě jsou daleko důležitější věci. Za DC Sluníčko Eva Linhartová se ujaly obě vodolské dětské paní doktorky MUDr. Alena Matrasová a MUDr. Alena Kyjonková a jako třetí paní starostka Ing. Dita Výborová. O kytičky pro porotu se postarala paní Lucie Součková. A poslední velké poděkování je pro paní Lenku Krásovou za výrobu výstavních dortíků pro tři nejlepší masky a samozřejmě pro všechny děti a jejich rodiče za velikou účast. Za DC Sluníčko Eva Linhartová Dětské centrum Sluníčko připravilo pro všechny maminky (tatínky a jejich děti) program na nedělní odpoledne. PŘIJĎTE S NÁMI OSLAVIT DEN MATEK KAM? Restaurace Koliba v Dolínku KDY? Neděle 13. května od 16:00 Pro maminky s dětmi vyrobíme malý dárek, všichni si budete moci zatančit, je zajištěno ohniště k upečení buřtů a pro děti překvapení. Vstupné 30 Kč/maminka, děti a tatínkové vstup dobrovolný K dispozici bude ohniště a opékací pruty, občerstvení si, prosím, přineste s sebou. Těšíme se na vás! Akci pořádáme s podporou Města Odolena Voda, děkujeme. Další zajímavé informace najdete na: 12 Odolen 5/2012

13 organizace a spolky / kultura a volný čas Velikonoce v Berušce KLUB BERUŠKA Foto: Archiv klubu Beruška Na Bílou sobotu klub Beruška uspořádal akci Velikonoce v Berušce. Pro děti bylo přichystáno několik her s velikonoční tematikou (např. krmení kuřátek nebo velikonoční puzzle), tanečky a tvoření, na kterém si mohly společně se svými rodiči vyrobit kraslice a další velikonoční ozdoby podle své fantazie, nejrůznějšími technikami, pod vedením lektorky klubu Beruška. Velkou atrakcí byla přítomnost postavy velikonočního zajíčka, který dětem za splněné úkoly předal balíček se sladkostmi. Návštěvníci měli možnost ochutnat velikonoční dobroty a u květinového stánku si zakoupit ručně vyrobené dekorace. Všichni si sobotní odpoledne skvěle užili a klub Beruška, který vedle kulturních akcí nabízí dopolední školičku, zájmové kroužky, jazykové a vzdělávací kurzy v příjemném prostředí s hracím koutem pro děti, se těší na další setkání, na kterém poprvé vystoupí náš dětský soubor mažoretek a skupina roztleskávaček Berušky. Dagmar Berková, provozovatelka klubu Beruška, KLUB BERUŠKA Revoluční Odolena Voda Basketbal pro děti (od 8 let) Tréninky: od 3. května, každý čtvrtek 17:30 18:30, tělocvična ZŠ Odolena Voda Cena: 240 Kč/měsíc Přihlášky: tel nebo Rezervace nutná! Muzejní noc v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku Sobota 19. května 2012 od do hodin Odpolední program hodin Zdobení perníčků pracovní dílny pro děti Večerní program hodin Začínáme po západu slunce přivítáním tetičkami a sousedy Vlastenecko dobročinné sdružené Obce baráčnické Vítězslava Hálka Odolena Voda hodin Rok na vesnici povídání PhDr. Valburgy Vavřinové, Ph.D. z Národního památkového ústavu v Praze o prožívání liturgických svátků v období zimy (Vánoce, masopust), jara (Velikonoce), léta (Letnice, dožínky) a podzimu (poutě, dočesná, posvícení) na české vesnici hodin Komentovaná prohlídka rodného domku hodin V hospůdce u Hálků posezení v bývalém pivním a kořalečním šenku básníkova otce, Josefa Hálka, spojené s ochutnávkou dobových jídel hodin Rozloučení s rodným domkem za přítomnosti obecního ponocného Pořádá Kulturní komise Rady města Odolena Voda s podporou Vlastenecko dobročinné sdružené Obce baráčnické Vítězslava Hálka Odolena Voda v rámci Festivalu muzejních nocí 2012, celostátní akce organizované Asociací muzeí a galerií České republiky V průběhu Muzejní noci v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku si budete moci zakoupit zdobený perník ve tvaru zvonu či lyry; polovina částky z každého prodaného perníku bude poukázána ve prospěch veřejné sbírky za účelem pořízení zvonu do zvoničky v Čenkově a lyry na pomník Vítězslava Hálka v Dolínku, konané na základě osvědčení (rozhodnutí) Krajského úřadu Středočeského kraje č. j /2010/KUSK ze dne 12. července 2010 NOC V KOSTELE svatého Klimenta v Odoleně Vodě pátek 1. června hodin hodin I Neváhejte a vstupte hodin I Kdo si hraje, nezlobí hodin I Pro ty, kdo si dohráli, aneb kostelem krok za krokem hodin I Beseda s duchovním správcem farnosti, P. Pavlem Kunešem hodin I Písně z Taizé I hodin I O restaurování freskové výzdoby kostela sv. Klimenta hodin I Zůstaňte zde a bděte se mnou hodin I Koncert k 245. výročí úmrtí Georga Philippa Telemanna hodin I Prohlídka kostela sv. Klimenta hodin I Písně z Taizé II U příležitosti konání Noci kostelů 2012 připravila Římskokatolická farnost Odolena Voda ve spolupráci s Kulturní komisí Rady města Odolena Voda Více na Odolen 5/

14 kultura a volný čas Kino Vltava Program na květen Nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: út ŠMOULOVÉ 3D (USA) 130,- Kč BITEVNÍ LOĎ (USA) 90,- Kč OKRESNÍ PŘEBOR: Poslední zápas Pepika Hnátka 90,- Kč st OKRESNÍ PŘEBOR: Poslední zápas Pepika Hnátka 90,- Kč BITEVNÍ LOĎ (USA) 90,- Kč čt VĚRA 68 (ČR) 75,- Kč FKV / 90,- Kč AVENGERS 3D (USA) 165,- Kč pá HUNGER GAMES (USA) 110,- Kč AVENGERS 3D (USA) 165,- Kč so PIRÁTI 3D (VB / USA) 165,- Kč AVENGERS 3D (USA) 165,- Kč OKRESNÍ PŘEBOR: Poslední zápas Pepika Hnátka 90,- Kč ne PIRÁTI 3D (VB / USA) 165,- Kč AVENGERS 3D (USA) 165,- Kč TITANIC 3D (USA) 140,- Kč út ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 (USA) 80,- Kč HUNGER GAMES (USA) 110,- Kč PRCI, PRCI, PRCIČKY: Školní sraz (USA) 90,- Kč st OKRESNÍ PŘEBOR: Poslední zápas Pepika Hnátka 90,- Kč AVENGERS 3D (USA) 165,- Kč čt STREET DANCE 2 3D (VB) 140,- Kč TEMNÉ STÍNY (USA) 90,- Kč pá HUNGER GAMES (USA) 110,- Kč STREET DANCE 2 3D (VB) 140,- Kč LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR) - možné posunutí nebo zrušení kvůli MS ,- Kč po LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR) 110,- Kč st AVENGERS 3D (USA) 165,- Kč OKRESNÍ PŘEBOR: Poslední zápas Pepika Hnátka 90,- Kč čt TRAINSPOTTING (VB) 70,- Kč FKV / 85,- Kč LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR) 110,- Kč pá PROJEKT X (USA) 100,- Kč LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR) 110,- Kč so MODRÝ TYGR (ČR) 80,- Kč LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR) 110,- Kč HNĚV TITÁNŮ 3D (USA) 100,- Kč ne PIRÁTI 3D (VB / USA) 165,- Kč PRCI, PRCI, PRCIČKY: Školní sraz (USA) 90,- Kč LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR) 110,- Kč st MOJE LETNÍ PRÁZDNINY (USA) 90,- Kč OKRESNÍ PŘEBOR: Poslední zápas Pepika Hnátka 90,- Kč čt MUŽI V ČERNÉM 3 3D (USA) 165,- Kč TADY HLÍDÁM JÁ (ČR) 110,- Kč ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na květen Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. tel Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 12. so AVENGERS 3D (USA) 165,- Kč STREET DANCE 2 3D (VB) 140,- Kč HUNGER GAMES (USA) 110,- Kč ne LORAX 3D (USA) 130,- Kč MS 2012 v ledním hokeji (ČR RUSKO) 20,- Kč TEMNÉ STÍNY (USA) 90,- Kč út MS 2012 v ledním hokeji (ČR NĚMECKO) 20,- Kč st TOMORROW WILL BE BETTER (ČR) 100,- Kč čt DIKTÁTOR (USA) možné posunutí kvůli MS ,- Kč LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL možné posunutí kvůli MS ,- Kč pá ŽELEZNÁ LADY (VB) 100,- Kč LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR) 110,- Kč so PIRÁTI 3D (VB / USA) 165,- Kč LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR) 110,- Kč ne MAŠINKA TOMÁŠ: Hip, Hip, Hurá! 40,- Kč LORAX 3D (USA) možné zrušení kvůli MS ,- Kč OKRESNÍ PŘEBOR: Poslední zápas Pepika Hnátka možné posunutí nebo zrušení kvůli MS ,- Kč čt st so po út pá so út 31. čt Výtvarná dílnička Pro maminku Maminky budou mít brzy svátek. Přijďte jim vyrobit krásné dárky. Dílna je určena dětem od 4 do 10 let. Počet míst omezen. Rezervace na nebo tel. č Vstupné: 80,- Kč Disko pro teenagery Diskotéka je pro všechny od 8 do 13 let. Vstupné: 60,- Kč Křemílek a Vochomůrka Divadlo Anfas Praha Vstupné: 60,- Kč HOP TROP + Pavel Petran a kapela Vstupné: 140,- Kč v předprodeji / 190,- na místě Komediograf Vstupné: 350,- Kč / 280,- Kč studenti a senioři Taneční skupina Naděje Vstupné dobrovolné. José Triana: Noc vrahů DS Scéna Kralupy Klubovna DS Scéna (vchod z Hakenovy ulice) Vstupné: 50,- Kč Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Komenského Slavnostní vernisáž v hodin zahájí pěvecký sbor Hvězdičky. Výstavu bude možné zhlédnout v otevíracích hodinách kanceláře KD Vltava (PO ČT ; PÁ ). Výstava potrvá do Vstupné zdarma. Tančírna Vstupné: 60,- Kč / 100,- Kč za pár 14 Odolen 5/2012

15 Knihovna nové knihy Pro děti Marie Rivai: Smaragdové ostrovy Lidové pohádky, legendy a bajky Indonésie. Petr Behenský: O tygrech a žirafách Zvířátkové říkanky. Šmoulové na plovárně Komiksový příběh. Rick Riordan: Rudá pyramida První díl nové sci-fi trilogie pro mládež. Beletrie Hana Marie Körnerová: Almužna jen pro bohaté Příběh velké lásky, nenávisti i bezbřehé touhy po moci. Mary Hoffmanová: Barva krve Stanislava Chmelanová: Potíže v ráji Detektivní romány. Anthony Burgess: Mechanický pomeranč Futuristická vize moderní společnosti. Jiří S. Kupka: Krvavé jahody Krutý osud Češky, která zažila osmnáct let ponížení v ruských gulazích. Jean Plaidy: Královna diamantů Jean Plaidy: K neblahému konci Historické romány. Jude Deveraux: Splněná přání Nora Robertsová: Zahráváš si s ohněm Milostné příběhy. Halina Pawlowská Iva Hercíková Michal Viewegh: Tři v háji Společný román o lidech, kteří chtějí lásku a štěstí. Beáta Matyášová: Klára nad propastí Příběh o tom, kam až nás může zavést touha po dokonalosti. Katarína Gillerová: Zapomeň na minulost Minulost v sobě skrývá tajemství, které nemělo být nikdy odhaleno. Laura Esquivel: Malinalli Životní pouť otrokyně. Odborná literatura Anna Strunecká: Doba jedová Poutavé čtení o škodlivých látkách v potravinách, nápojích, kosmetice, lécích. Rudolf Mihola: Hana Vítová. Cesta ke šmíře Biografie. Felix Krumlowský: Ututlané dějiny Záhady slavných postav naší historie. Václav Junek: Osudy českých zrádců Od 1. světové války až po sametový listopad. Stephanie Mueller: Vyrábíme dárky s malými dětmi Náměty a nápady pro děti od 3 do 8 let. Naďa Střelbová kultura a volný čas Staročeský den v Dolínku a na Vodolce Sobota 19. května 10:00 Otevírání studánek a vítání jara Již nesem smrt ze vsi, nové léto do vsi. Vítej, léto líbezné, obilíčko zelené. Připravila ZO ČSOP Vodolensis. 15:00 Staročeské máje v Dolínku Zahájení průvodu od hasičské zbrojnice na náměstí Vítězslava Hálka v Dolínku, poté průvod spojený s vyváděním svobodných děvčat v Dolínku a na Vodolce, slavnostní položení kytice u pomníku Vítězslava Hálka. Připravil Sbor dobrovolných hasičů Dolínek. 16:00 Zdobení perníčků Pracovní dílny pro děti pod střechou rodného domku Vítězslava Hálka v Dolínku. Připravila Kulturní komise Rady města Odolena Voda. 20:00 Májová zábava Májová zábava v restauraci Opera v Dolínku, spojená s půlnočním kácením májky. Připravil Sbor dobrovolných hasičů Dolínek. 20:46 Muzejní noc 2012 v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku aneb Za staročeskými zvyky pod střechu rodného domku Vítězslava Hálka v Dolínku 20:46 Začínáme po západu slunce přivítáním tetičkami a sousedy Vlastenecko-dobročinné sdružené Obce baráčnické Vítězslava Hálka Odolena Voda. 21:00 Rok na vesnici Povídání PhDr. Valburgy Vavřinové, Ph.D. z Národního památkového ústavu v Praze o prožívání liturgických svátků v období zimy (Vánoce, masopust), jara (Velikonoce), léta (Letnice, dožínky) a podzimu (poutě, dočesná, posvícení) na české vesnici. 22:00 Komentovaná prohlídka rodného domku 22:30 V hospůdce u Hálků Posezení v bývalém pivním a kořalečním šenku básníkova otce Josefa Hálka, spojené s ochutnávkou dobových jídel. 24:00 Rozloučení s rodným domkem za přítomnosti obecního ponocného Připravila Kulturní komise Rady města Odolena Voda s podporou Vlastenecko-dobročinné sdružené Obce baráčnické Vítězslava Hálka Odolena Voda v rámci Festivalu muzejních nocí 2012, celostátní akce organizované Asociací muzeí a galerií České republiky. V průběhu Muzejní noci v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku si budete moci zakoupit zdobený perník ve tvaru zvonu či lyry; polovina částky z každého prodaného perníku bude poukázána ve prospěch veřejné sbírky za účelem pořízení zvonu do zvoničky v Čenkově a lyry na pomník Vítězslava Hálka v Dolínku, konané na základě osvědčení (rozhodnutí) Krajského úřadu Středočeského kraje č. j /2010/KUSK ze dne 12. července Na přípravě Staročeského dne v Dolínku a na Vodolce spojili své síly a na setkání s vámi se těší členové Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vodolensis, Sboru dobrovolných hasičů Dolínek, Vlastenecko-dobročinné sdružené Obce baráčnické Vítězslava Hálka Odolena Voda a Kulturní komise Rady města Odolena Voda. Za kulturní komisi Roman Straka Odolen 5/

16 kultura a volný čas Vítá vás veselý posel jara hlaváček jarní Jeho jiskřivě žluté květy jsou ke spatření ve SPR Kopeč. Ale pozor. Kdo ho jednou uvidí, vystavuje se nebezpečí, že se od té doby vždy s blížícím se jarem bude těšit na další vycházku za ním. Soudím tak podle sebe, neboť nepřestávám obdivovat bezpočet svěžích žlutých květů brzy zjara. Když má člověk z něčeho opravdovou radost, nemá si ji nechat pro sebe, proto píši tuto pozvánku do jarní přírody a s ní několik informací o hlaváčku jarním. Vydáte-li se koncem března, v dubnu či v první polovině května, do Státní přírodní rezervace Kopeč, nemůžete přehlédnout žlutě kvetoucí stráň vpravo na okraji stejnojmenné obce. Právě v tom čase kvete hlaváček jarní nejvíce, a pokud vyjde počasí, můžete se dlouho kochat nápadně žlutými květy o průměru až 8 cm. Sedí na konci lodyh a nejnápadnější na nich jsou podlouhlé úzké korunní plátky v počtu 10 až 20 na jednom květu, který je oboupohlavní s mnoha tyčinkami a mnoha pestíky. Zespodu květu lze pozorovat pětičetný kalich. Samotná rostlina je až 50 cm vysoká s převážně nevětvenými nebo slabě větvenými, skoro lysými lodyhami porostlými 2-4 krát zpeřenými čárkovitými listy. Po odkvětu zůstávají na rostlině nažky s háčkovitými zobánky. K rozšiřování semen do okolí napomáhají pilní mravenci, i když tyto vytrvalé rostliny přežívají a šíří se převážně dlouze vláknitými podzemními oddenky. Výskyt hlaváčku jarního na Kopeči není náhodný, najdeme ho na výslunných stráních Českého středohoří, Středního Polabí nebo na jižní Moravě např. na Pálavě. Roste zejména na vápnitých půdách, kamenitých stepích a vulkanických podkladech, což lokalita kompletně splňuje. Hlaváček jarní (Adonis vernalis, čeleď pryskyřníkovité) je jedovatou léčivou rostlinou. Odedávna byl používán v lidovém léčitelství proti dně, vodnatelnosti a léčení chorob srdečních i močových cest. Droga obsažená v hlaváčku jarním účinkuje rychle a při neodborném použití může způsobit vážné zdravotní komplikace i smrt. Sběr hlaváčku jarního je zakázán, coby silně ohrožený druh je chráněný zákonem. Kromě hlaváčku jarního můžeme na poli přibližně o dva měsíce později vidět květy blízkého příbuzného hlaváčku letního, který je polním plevelem. Jeho květy jsou menší, tmavě oranžové, uprostřed černavé, rostliny mají vyšší lodyhu s méně listy. Patří mezi ohrožené druhy, neboť vlivem chemické ochrany kulturních rostlin na polích hlaváček letní ustupuje. Je škoda, že lokalit hlaváčků v naší přírodě stále ubývá, proto si jej hýčkejme. Až půjdete lokalitu navštívit, nezapomeňte si vzít fotoaparát a pamatujte, že za šera se květy zavírají. Přeji příjemné zážitky při pohledu na rostlinky hlaváčku jarního, který má hned několik lidových názvů: ohníček, hlavák, černé koření. Ten latinský má základ v řecké mytologii, zosobňuje sebestřednou krásu. Alena Sochůrková Tvořivé výtvarné kurzy 29. května, 17:00, ZŠ Odolena Voda Kurz drátování Cena kurzu je 150 Kč. Drátovat budeme drobné motivy. Na kurz je nutné se předem přihlásit tel nebo Foto: Pavel Novotný Vernisáž výstavy kresleného humoru Břetislava Kovaříka a Lubomíra Lichého, Minigalerie, Jarní roztančení 2012 Zveme vás na 9. ročník tanečního maratonu dětí a mládeže města Odolena Voda! Pátek 4. 5.: 10:00 (pro školy) a 18:00 (pro veřejnost) ve sportovní hale Sobota 5. 5.: 14:30 a 17:00 v diskotéce Santa Maria Vstupné je dobrovolné. Vstupenky na vystoupení v Santa Marii jsou distribuovány účinkujícími, zbylé lístky budou k dispozici vždy 30 minut před začátkem vystoupení v diskotéce Santa Maria. Vstup do sportovní haly je na obě vystoupení bez vstupenek. Přijďte! Těšíme se! 16 Odolen 5/2012

17 kultura a volný čas Poděkování HASIČSKÝ SBOR DOLÍNEK SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA TRADIČNÍ Staročeské máje v Dolínku KONANÉ V SOBOTU 19. KVĚTNA 2012 V HODIN ZAHÁJENÍ PRŮVODU OD HASIČÁRNY. POTÉ PRŮVOD SPOJENÝ S VYVÁDĚNÍM SVOBODNÝCH DĚVČAT V DOLÍNKU A NA VODOLCE. SLAVNOSTNÍ POLOŽENÍ KYTICE U POMNÍKU V. HÁLKA. OD HODIN MÁJOVÁ ZÁBAVA V RESTAURACI OPERA V DOLÍNKU. V sobotu 24. března se uskutečnil tradiční Baráčnický ples. Konšelstvo děkuje všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do hry o věcné ceny. Z moci práva rychtářského Obce baráčnické Vítězslava Hálka Odolena Voda zahajuji sousedskou zábavu, na které vás, milé tetičky, sousedé a vážení hosté, srdečně vítám a přeji dobrý večer. K tanci a poslechu bude hrát p. Křováček. Pro zpestření večera se nám představí žákyně ZŠ Odolena Voda pod vedením paní učitelky Volhejnové. Tato slova zazněla z úst našeho rychtáře Václava Kotrby poté, co se služebníci ponocný a dráb hlásili do služby. Sousedská zábava byla zahájena. Děkujeme všem tetičkám, sousedům a sponzorům. Jsou to: Potraviny Dolní náměstí p. Dvořák, Sokol Jinonice, p. Kulka Jaroslav ubytování Jinonice, Truhlářství p. Vlastník, Masna Horní nám. p. Kalábis, p. Vacek restaurace Opera, Ovocezelenina Horní nám. p. Humel, Pekařství a cukrárna u Hrdinů Horní nám., Květiny Lucie p. Součková, p. Pokorná Irena, Dvořáková Jarmila, Jarošová Jitka, Štemberová Alena. Zábava se vydařila, roztančil se celý sál a dobrá nálada nás neopustila od začátku do konce. Za rok zase na shledanou. Za konšelstvo panímaminka t. Jarmila Klírová Na kole do ZOO a zpět Projedeme se tentokrát směrem na Prahu, zastavíme se u veslařského kanálu v Troji a potom se pomalu stočíme na Vodolku. Vyrazíme směr Klíčany, tam polní cestou, odbočující vlevo ze silnice vedoucí na Hoštice, dojedeme do Klecan na silnici k Aholdu. Pokračujeme rovně na Řež, potom odbočíme vlevo na Husinec. Sjedeme až k řece a dáme se vlevo po dobré cestě. Pojedeme po pravé straně řeky, a když se podíváme přes ni, uvidíme nahoře na kopci Levý Hradec, připomínku začátku české státnosti, a pod ní kvetoucí stráň. Po levé ruce budeme mít klecanský lom a hned, jak se objeví první domky Klecan, tak se na stráni nad námi rozkládá starověké hradiště Pravý Hradec. Dlouho se o existenci tohoto sídla jen spekulovalo, první novodobá zmínka o něm pochází z roku 1891 a jeho datování bylo mylně vloženo do 12. století. Teprve výzkumy z roku 2000 dokázaly, že se jednalo o poměrně významné sídlo z doby Přemyslovců, o rozloze přibližně 6 ha. Jeden výklad praví, že sídlo založil roku 777 sám kníže Přemysl a daroval ho jednomu ze svých druhů, který byl klecavý (kulhavý) a od toho vzaly své jméno i Klecany. Na pohřebišti bylo objeveno 38 bohatě vybavených hrobů, ve kterých byli pochováni příslušníci tehdejší elity. Význam Pravého Hradce se vykládá jako optická spojnice mezi Levým Hradcem a Pražským hradem. S Levým Hradcem byl spojen brodem a tvořily tak mocenský komplex chránící Prahu z tohoto směru. K řece vede od něj cesta prokopaná ve skále, zvaná Čertovka. Je skrytá před zraky případných vetřelců a obránci se po ní dostali nepozorovaně až k řece. Ale jedeme dál ku Praze. Projedeme okolo zdymadla v Klecánkách, mineme, tentokrát bez zastavení, přívoz do Roztok, mineme Drahaňské údolí a dostaneme se k ústí Čimického potoka. V jeho údolí se nachází první výrobna dynamitu v českých zemích, kterou postavil továrník August Schram. Výrobu zde osobně zahájil Alfréd Nobel a pro geokachery je tam i cache zvaná Třaskavá. Pokračujeme pořád proti proudu po cyklotrase A2, kolem vchodu do zahrady Trojského zámečku dojedeme až k mostu ze Stromovky do Troje. Podjedeme ho a po chvilce dorazíme až k umělému vodáckému kanálu. Kanál má délku 410 m, šířku m, převýšení 3,6 m, průtok 16 m 3 /s a obtížnost WW 3-4. Nedaleko je i klidná restaurace, kde jsou zvyklí na sportovce, na prostranství před ní je i dostatek prostoru pro posezení v trávě. Když se dostatečně občerstvíme a pokocháme vodáckým sportem, nasedneme na kola a vydáme se zpátky. Dojedeme až k Trojskému zámečku, na parkovišti uhneme vpravo a ulicí U Trojského zámku začneme zlehka stoupat. Projedeme okolo vchodu do ZOO a vydáme se ulicí Trojskou vzhůru. Po necelých 250 metrech odbočíme doleva do ulice Pod Hrachovkou a po dalších 100 metrech se vydáme vpravo, ulicí K Bohnicím. Připravte se na slušné stoupání v délce 1,5 km. Až dojedeme na první velkou křižovatku, ulice se už bude jmenovat K Pazderkám a my se musíme dostat na protější stranu, kde začíná ulice Lodžská. Tam se napojíme na zelenou barvu a pojedeme vpravo, souběžně s ulicí K Pazderkám. Pojedeme po okraji sídliště, budeme křížit ulici Dunajeckou, po levé straně nám zůstane školní hřiště. Dojedeme na světelnou křižovatku s ulicí Čimickou a přejedeme ji v našem směru. Na druhé straně se napojíme na cyklostezku označenou A 280. Povede nás okolo kobyliské vozovny, zabočíme doleva a pořád po A 280 odbočíme do Ďáblického háje. Ve starých Ďáblicích dojedeme až na křižovatku s ulicí Mysliveckou, osmá vlevo, a zabočíme do ní. Mysliveckou dojedeme až na konec, přejedeme Šenovskou a budeme pokračovat Statkovou. Ta se posléze změní v polní cestu, která nás povede okolo skládky v Březiněvsi. Bude se lehce stáčet doleva a až dojedeme Odolen 5/

18 sport na první křižovatku, odbočíme vpravo. Budeme lehce stoupat až k mostu přes dálnici, který přejedeme a sjedeme do Březiněvsi. Až dojedeme na Hlavní ulici, odbočíme opět vlevo a pojedeme do mírného kopce. Vlevo nám zůstane restaurace U Golema a hned za ní zabočíme opět doleva do ulice Na Horce. Pojedeme stále tímto směrem, až se dostaneme na okraj vsi. Budeme pokračovat stejným směrem a před námi bude polní cesta, která nás dovede do Bořanovic, do ulice Chatařské. Přejedeme ulici Hlavní a vjedeme do Pivovarské, kterou pojedeme pořád rovně. Dovede nás do ulice U Rybníka a tou pojedeme až do polí. Přijedeme na křížení se silnicí č. 9. Vpravo máme Líbeznice, vlevo kopec a před námi cestu vedoucí do Sedlce. Pojedeme rovně a po 300 metrech odbočíme vpravo na polní cestu. Tou dojedeme až do Báště a odtud už podle vlastního uvážení a sil budeme pokračovat na Vodolku. Celkem bychom měli mít v nohách 47 km, nastoupáno asi 470 metrů a měli bychom být příjemně unavení. Ještě bych chtěl upozornit, že některé pasáže jsou opravdu minimálně pro trekové kolo, na silničním by to nejspíš nebylo to pravé ořechové. Pro orientaci se můžete podívat na mapu ec5b079800/. Přeji hezké počasí a pohodovou jízdu! Ivan Pekárek Trampolíny Do německého města Worms, města draků, jsme s Anetou, Luckou, Terkou a Eliškou odjeli v pátek dopoledne. Po 7 hodinách pohodové jízdy Jirkovým Mercedesem zbyla chvilka na procházku centrem města s historickou katedrálou. Od 19. hodiny začínal volný trénink, kde se naše děvčata s novým oddílovým vybavením konečně cítila rovnocenná ostatním týmům. Mezi více než 200 závodníky v 8 kategoriích jsme měli zastoupení v kat a mladší, kde závodila Aneta s dalšími 22 konkurentkami. Po trochu rozhozené první B sestavě a s novým osobním rekordem ve volné sestavě proklouzla do osmičlenného finále, kde vylepšeným výkonem nakonec obsadila pěkné 5. místo. V kat se rovněž těsně do finále dostala s pěknými sestavami Lucka Polová. Ve finálové volné ji však chytla záda a po 2. prvku sestavu ukončila. Obsadila 7. příčku. Terce Dvořákové se nezadařilo ani v první sestavě, ve volné vypadla 3. prvkem téměř do náruče záchrany a skončila bohužel poslední. V kat závodila Eliška Jodasová, která první sestavu skočila celkem dobře, ve volné však dopadla v posledním prvku na molitan, takže postup do finále se také nedal očekávat. Poslední březnovou sobotu nás v Liberci čekal první závod letošního Českého a Žákovského poháru. Anička Tyllerová na svém prvním velkém závodě startovala v první skupině závodnic a po obou pěkně skočených sestavách obsadila krásné 24. místo z 38 žákyň a 34. místo z 53 žen. Sebastian se bohužel do startu závodu nestačil probudit a po dvou nedokončených sestavách obsadil 17. místo mezi žáky a současně 23. místo v mužích. Terka svou B sestavu skočila poprvé v životě celou! Po nedokončené volné sestavě to bohužel stačilo jen na celkové 36. místo mezi žákyněmi (50. místo v ženách). Do finále se kvalifikovaly Lucka (konečné umístění: 2. v žákyních, 5. v ženách) a Aneta (5. v žákyních, 8. v ženách). V synchronech se děvčatům tentokrát nevedlo 15. místo Eliška/ Lucka a poslední příčku obsadily Terka/Aneta za popletené a nedokončené sestavy. 2. kolo České Mini ligy s mladšími skokánky se odehrálo v rušném prostředí pražské Kampy. Závodilo 36 dětí z Kampy, Li- toměřic, Odolky a Dolních Břežan ve věku od 3 do 10 let. Naše děti odvedly velmi povedené výkony, navíc skákaly opravdu to nejtěžší, co se doposud naučily. Nikolka S. obsadila jako již tradičně v mladší kategorii krásné 2. místo, Soňa K. s novou volnou sestavou obsadila 4. místo a Anička T. s nejtěžší sestavou v soutěži místo 5. Nicméně i v tomto kole zvítězil tým z LTM, 2. byla Kampa, my jsme skončili 3. a Hopík z Břežan 4. Jarní soustředění ve Dvoře Králové se také letos vydařilo s veselou náladou, s novými zážitky při VIP prohlídce přehrady Les Království u Bílé Třemešné nebo při výstupu do věže místního kostela, odkud se Dvůr Králové ukázal jako na dlani. Děti si kromě skákání užily cvičení na velkých míčích, gymnastiku na koberci, opičí dráhy, vyzkoušely si ping-pong, bojovku nebo cvičení s barevným padákem. Nyní se připravujeme na 2. ČPŽP a také na pořádání dvou květnových závodů v místní sportovní hale. Těšíme se i na vás, při skákání pro veřejnost nebo nově rozjetém jumpingu. Podívejte se na: Vedení oddílu Foto: Archiv oddílu Trampolíny Odolena Voda vás zvou na KONDIČNÍ CVIČENÍ NA MALÝCH TRAMPOLÍNKÁCH JUMPING" Neničí vaše tělo a klouby Zpevňuje, posiluje, tvaruje Cvičíme na prostorných trampolínkách s madlem. S hudbou Vhodné pro začátečníky, pokročilé i velikosti XXL V úterý a pátek od do v tělocvičně ZŠ. 1 hodina 70 Kč, permanentka na 10 vstupů 600 Kč. Více na: nebo na tel.: Odolen 5/2012

19 sport Oddíl skoků na trampolíně při TJ AERO Odolena Voda srdečně zve na: 3. závod Českého a Žákovského poháru 2012 ve skocích na trampolíně Koná se v sobotu 12. května ve sportovní hale v Odoleně Vodě za účasti nejlepších trampolinistů České republiky. Předpokládaný program závodu: 9:00-16:30 tréninky a kvalifikace jednotlivců a synchronních dvojic seskupených dle obtížnosti sestav 17:00-19:00 finále jednotlivců a synchronních dvojic Přebor Čech 2012 ve skocích na trampolíně Koná se v sobotu 13. května ve sportovní hale v Odoleně Vodě za účasti také mladších věkových kategorií. Předpokládaný program závodu: V 9:00 začínáme těmi nejmenšími, konec nejstarší kategorie je plánován na cca 18:00. Vstupné na oba závody je dobrovolné, pro děti volné. Přijďte se podívat na atraktivní sport. Na Odolce není jen tak k vidění! Těšíme se na vás a vaši podporu, kterou očekávají i naši nejmenší domácí závodníci! Fotbal Minikopaná Minikopaná vstoupila do mistrovské soutěže okresu Praha-východ na hřišti Sokola Šestajovice prohrou 3:1 (branka: Marek). Vše si vynahradila , kdy na domácím hřišti vysoko porazila Vyšehořovice 11:0 (branky: Marek 4, Weiss a Machová 2, Pelíšek, Wunkelhofer a Matvijak). V květnu budou sehrána tato utkání: Ne 6. 5., hod.: Zeleneč TJ Aero So , hod.: TJ Aero SKK Hovorčovice Ne , hod.: Klecany TJ Aero So , hod.: TJ Aero Nehvizdy Přípravka Přípravka zahájila okresní mistrovskou soutěž vysokou porážkou na hřišti v Úvalech 16:1 (branka: Pelíšek). Dost nešťastně prohrála i na vlastním hřišti s Jirnami 3:4 (branky: Machová, Šolta a Pelíšek). V květnu přípravka odehraje tato utkání: Ne (čas bude upřesněn): Brandýs B TJ Aero Ne , hod.: TJ Aero Veltěž A So , 8.30 hod.: Zeleneč TJ Aero Ne , hod.: TJ Aero Hovorčovice Mladší žáci Mladší žáci vstoupili do mistrovské soutěže na domácím hřišti vysokým vítězstvím nad Radonicemi 8:0 (branky: Janča 3, Kišari, Vodička, Kočí, Kubíček a Konare). V květnu budou sehrána tato utkání: So 5. 5., hod.: Švorec TJ Aero So , hod.: Radonice TJ Aero Ne , hod.: TJ Aero Kostelec u Kř. Starší žáci Starší žáci nevstoupili do jarní části mistrovské soutěže krajské I. A třídy s nejlepšími výsledky. Nejprve v derby na hřišti v Kralupech pouze remizovali s mužstvem Junioru 1:1 (branka: Lubas M.). Pak sice zvítězili na domácím hřišti nad Novým Strašecím 3:0 (branky: Hrnčíř, Syblík a Kaplan), ale podlehli dost nečekaně v Mníšku pod Brdy 1:0. Zatím se podle výsledků moc nedaří. Květnová utkání: So 5. 5., hod.: Kr. Dvůr TJ Aero (odj. autobusu v 8.00 hod. od hřiště) So , hod.: TJ Aero Dobříš So , hod.: Roztoky TJ Aero (odj. autobusu v 8.00 hod. od hřiště) So , hod.: TJ Aero Mělník Dorost Dorost v jarní části mistrovských soutěží dosahuje zatím nejlepších výsledků ze všech mužstev oddílu kopané. Na jaře odehrál zatím tři utkání a všechna vítězná doma porazil Ondřejov 4:1 (branky: Temirov 2, Vodička, Lubas), vyhrál i na hřišti Radonic 2:0 (branky: Temirov, Řezáč), opět na hřišti soupeře vítězství 5:0 nad Radošovicemi (branky: Šali 2, Navrátil, Lubas a Temirov). Hráči dorostu a trenér děkují touto cestou panu Martinu Pancířovi za finanční příspěvek na pořízení tréninkových souprav pro celé mužstvo dorostu. Utkání hraná v květnu: Ne 6. 5., hod.: Strančice TJ Aero (odj. autobusu v 8.30 hod. od hřiště) Ne , hod.: TJ Aero Klíčany Ne , hod.: Mukařov TJ Aero (odj. autobusu v 8.30 hod. od hřiště) Ne , hod.: TJ Aero Klecany A mužstvo A mužstvo na jaře zatím zvítězilo pouze v domácím prostředí s Vodochody A 4:0 (branky: Harmáček 2, Helík, Mužíček). Do mistrovské soutěže vstoupilo , na domácím hřišti pouze remizovalo s Šestajovicemi 3:3 (branky: Farkaš 2, Mužíček), opět doma a opět remíza 1:1 s Předbojí (branka: Harmáček), porážka doma s Líbeznicemi A 3:1 (branka: Mach). Čtyři utkání doma v řadě za sebou, možný zisk 12ti bodů, ale pouze jen 5 bodů! Květnový program utkání: So 5. 5., hod.: Vyšehořovice TJ Aero So , hod.: TJ Aero Brázdim So , hod.: Zápy TJ Aero So , hod.: TJ Aero Klíčany Na utkání vás srdečně zvou hráči všech našich mužstev. Vaše hlasivky i povzbuzování budou potřeba. Vladimír Kulíšek Odolen 5/

20 zajímavosti Zdravotní středisko Odolena Voda Dětská ordinace I. obvod MUDr. A. Kyjonková, tel PO ÚT ST ČT PÁ odběry nemocní SOU Aero návštěvy, prevence pro zvané odběry nemocní poradna pro kojence návštěvy prevence pro zvané odběry nemocní návštěvy, prevence pro zvané odběry nemocní poradna pro kojence návštěvy, prevence pro zvané odběry nemocní návštěvy, prevence pro zvané II. obvod MUDr. A. Matrasová, tel , PO ÚT ST ČT PÁ odběry nemocní SOU Aero návštěvy, pro zvané pro zvané nemocní odběry nemocní pro zvané návštěvy, pro zvané odběry nemocní pro zvané návštěvy, pro zvané odběry nemocní návštěvy, pro zvané Ordinace pro dospělé I. obvod MUDr. J. Hanykýřová, tel II. obvod MUDr. S. Očenášková, tel Ordinace Návštěvy u pacientů ordinace Návštěvy u pacientů PO PO ÚT Dopoledne dle potřeby ÚT ST ST ČT ČT Dopoledne dle potřeby PÁ PÁ MUDr. Vargová Agnesa PL pro dospělé, tel Ordinační hodiny Návštěvy u pacientů PO pouze pro objednané ÚT závodní péče ST z. péče ČT dle potřeby pouze pro objednané PÁ Zubní MUDr. E. Hrůšová, tel MUDr. S. Kočí, tel MUDr. V. Šulcová, tel PO PO PO ÚT ÚT ÚT ST ST ST ČT ČT ČT PÁ PÁ PÁ Bolestivé případy: po telefonické dohodě Bolestivé případy Odolen 5/2012

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Borotínský zpravodaj

Borotínský zpravodaj Opravená terasa na výstavním pavilonu v arboretu v Borotíně foto: Fr. Chlup ml. Borotínský zpravodaj Březen 2013 vydává zastupitelstvo Obce Borotín www.obecborotin.cz Důležitá tel. čísla: Tísňové volání

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích

Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích Organizační struktura Obecního úřadu v Ludgeřovicích sídlo: Markvartovická 52/48, 74714 Ludgeřovice telefon/fax: 595052578/595052278 urad@ludgerovice.cz ID datové schránky: n9bb3cx Úřední hodiny: pondělí

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Postřižínský zpravodaj

Postřižínský zpravodaj Postřižínský zpravodaj 5/2015 Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 250 70 Krátké zprávy z obecního úřadu Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Společnost ČEZ Distribuce,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více