Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 1. 3.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 1. 3."

Transkript

1 Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 13/ /1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení ZMČ 13/1.1. vzalo na vědomí 1. Zprávu kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva ze dne /2. Zpráva o činnosti rady 13/2.1. vzalo na vědomí 1. zprávu o činnosti rady MČ Praha Zličín od posledního jednání ZMČ dne /3. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok /3.1. schválilo 1. Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2017 ÚHRN PŘÍJMŮ ÚHRN VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ CELKEM ,- tis. Kč ,2 tis. Kč ,2 tis. Kč 2. Převod finančních prostředků příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Nedašovská 328 na základě schváleného rozpočtu v celkové výši 5 319,2 tis. Kč 3. Investiční akce na základě schváleného rozpočtu v celkové částce tis. Kč 13/4. Rozpočtový výhled /4.1. schválilo 1. rozpočtový výhled /5. Rozpočtové opatření za měsíc prosinec /5.1. schválilo 1. rozpočtové opatření č. 14 za měsíc prosinec /6. Návrh dohody o poskytnutí dotace pro rok 2017 mezi MČ Praha - Zličín a MČ Praha 17 na sociální a pečovatelské služby 13/6.1. schválilo Stránka 1 z 5

2 1. návrh dohody o poskytnutí dotace pro rok 2017 mezi MČ Praha - Zličín a MČ Praha17 na sociální a pečovatelské služby 13/6.2. pověřilo 1. starostku podpisem dohody 13/7. Návrh na poskytnutí dotací žadatelům a schválení smluv, A) v rámci Programu podpory využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha Zličín na rok 2017 B) dle Zásady pro poskytování dotací v MČ Praha Zličín Pro rok /7.1. rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory využití volného času dětí a mládeže MČ Praha Zličín na rok Základní školy a Mateřské školy Praha 5 Zličín, Nedašovská 328, příspěvková organizace, na poskytnutí dotace na projekty: a) Sportovní tábor zaměřený na míčové hry ve výši 7.500,- Kč b) Velikonoční turnaj miniházené ve výši 3.000,- Kč c) Víkendový turnaj Hostivice Cup v miniházené ve výši ,- Kč d) Podzimní slavnosti MŠ Hevlínská ve výši 3.000,- Kč e) Jarní slavnosti třída Rybičky ve výši 2.000,- Kč f) Jarní slavnosti třída Rosničky ve výši 2.000,- Kč g) Jarní slavnosti třída Motýlci ve výši 2.000,- Kč 2. Mateřského centra Studánka, z.s. na poskytnutí dotace na projekty: a) Divadlo pro děti I. ve výši 3.200,- Kč b) Divadlo pro děti II. ve výši 3.200,- Kč c) Divadlo pro děti III. ve výši 3.200,- Kč d) My jsme malí řidiči ve výši 5.600,- Kč e) Pohádková studánka ve výši 8.000,- Kč f) Veselé putování ve výši 5.600,- Kč g) Drakiáda ve výši 1.600,- Kč h) Příspěvek na provoz ve výši ,- Kč 3. SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů SDH Zličín, z.s. na poskytnutí dotace na projekty: a) Letní tábor ve výši ,- Kč b) Pravidelná činnost prostorové zajištění ve výši ,- Kč c) Dětský den ve výši 1.600,- Kč d) Pálení čarodějnic a stavění máje ve výši 5.600,- Kč e) Mikulášská besídka ve výši 8.000,- Kč f) Sportovně naučný den ve výši 9.600,- Kč g) Prázdninové soustředění- Zlín ve výši ,- Kč h) Víkendová akce v Ostravě ve výši ,- Kč i) Soustředění podzim ve výši ,- Kč j) Sportovní den ve výši 3.600,- Kč k) Plavání ve výši 3.600,- Kč l) Víkendová akce v Jablonci n.n. ve výši ,- Kč m) Atletický seminář ve výši 3.600,- Kč Stránka 2 z 5

3 4. Fotbalového klubu FC, z.s. Zličín na poskytnutí dotace na projekty: a) Údržba hlavní hrací plochy-travnatého hřiště ve výši ,- Kč b) Energie elektřina ve výši ,- Kč c) Zimní halová příprava, kategorie minipřípravky ve výši 5.600,- Kč d) Rekultivace hlavní hrací plochy ve výši ,- Kč e) Letní soustředění družstev přípravky a žáků ve výši ,- Kč f) Letní soustředění dorost ve výši 7.280,- Kč g) Zimní halová příprava žáků ve výši ,- Kč h) Zimní halová příprava, kategorie přípravky ve výši ,- Kč i) Zimní soustředění dorost ve výši 7.040,- Kč j) Příspěvek na startovné ve výši 2.000,- Kč k) Seriál halových turnajů přípravek ve výši 2.400,- Kč 13/7.2. rozhodlo nevyhovět žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu podpory využití volného času dětí a mládeže MČ Praha Zličín na rok spolku Divadlo pro Zličín, z.s. na poskytnutí dotace na projekty: a) Víkendové pracovní soustředění souborů spadajících pod spolek DpZ, z.s. - 1 b) Víkendové pracovní soustředění souborů spadajících pod spolek DpZ, z.s. 2 c) Víkendové pracovní soustředění souborů spadajících pod spolek DpZ, z.s. 3 d) 3. Den divadla ve Zličíně e) Prostorové zajištění práce dětských a mládežnických div. souborů a výuky dramatické výchovy f) Premiéra souboru DIPAČÁPI g) Premiéra souboru UŽVAK h) Podzimní představení souboru UŽVAK i) Podzimní představení souboru DIPAČÁPI j) Soustředění spojené s hraním pro dětské tábory 2. Fotbalového klubu FC, z.s. Zličín na poskytnutí dotace na projekt III. ročník dětského vánočního fotbalového dnu 3. Fbk Olymp Praha, z.s. na poskytnutí dotace na projekt Florbalová přípravka na území MČ Praha Zličín 13/7.3. rozhodlo o poskytnutí dotace podle Zásad o poskytování dotací v MČ Praha Zličín pro rok 2017 pro žadatele 1. Myslivecký spolek Zličín, z.s. na projekt Myslivecké odpoledne pro děti a mládež ve Zličíně ve výši ,- Kč 2. Základní školy a Mateřské školy Praha 5 Zličín, Nedašovská 328, příspěvková organizace, na poskytnutí dotace na projekty a) Tradiční zličínské posvícení ve výši 5.000,- Kč b) Masopustní průvod ve výši 5.000,- Kč c) Sportovní odpoledne Den otců (i maminek) ve výši ,- Kč d) Velikonoční tvoření ve výši 8.048,- Kč 3. SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů SDH Zličín, z.s. na poskytnutí dotace na projekt Závody na Zličíně ve výši ,- Kč 4. Martinovi Jaroušovi na projekt Pražský MTB pohár O pohár starostky MČ Praha Zličín ve výši ,- Kč Stránka 3 z 5

4 13/7.4. schválilo 1. smlouvy o poskytnutí dotací v rámci Programu podpory využití volného času dětí a mládeže MČ Praha Zličín na rok 2017 mezi MČ Praha Zličín a jednotlivými příjemci dle návrhu 2. smlouvy o poskytnutí dotací podle Zásad o poskytování dotací v MČ Praha Zličín pro rok 2017 mezi MČ Praha Zličín a jednotlivými příjemci dle návrhu 13/7.5. pověřilo 1. starostku podpisem jednotlivých smluv 13/8 Návrh Dohody o narovnání majetkových práv ke zvonu, který je součástí První pražské mobilní zvonohry 13/8.1. schválilo 1. Dohodu o narovnání - narovnání majetkových práv ke zvonu, který je součástí První pražské mobilní zvonohry mezi MČ Praha Zličín, Zvonařství Manoušek IČ: a CARILLON s.r.o. IČ: /8.2. pověřilo 1. starostku podpisem Dohody o narovnání - narovnání majetkových práv ke zvonu, který je součástí První pražské mobilní zvonohry mezi MČ Praha Zličín, Zvonařství Manoušek IČ: a CARILLON s.r.o. IČ: /9. Zázemí sportovního areálu Podlimitní veřejná zakázka Zázemí sportovního areálu 13/9.1. rozhodlo 1. o výběru nejvhodnější nabídky v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem Zázemí sportovního areálu, od uchazeče XEDOS s.r.o. 13/9.2. pověřilo 1. starostku podpisem oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem Zázemí sportovního areálu 13/10. Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nař. vlády č. 414/2016 Sb. 13/10.1. schválilo 1. měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha Zličín dle nařízení vlády č. 37/2003Sb., ve znění nařízení vlády č. 414/2016 Sb. a to za výkon funkce člena Zastupitelstva MČ Praha - Zličín ve výši 731,- Kč člena výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín, komise Rady MČ Praha- Zličín nebo zvláštního orgánu ve výši 1.530,- Kč předsedy výboru Zastupitelstva MČ Praha- Zličín nebo komise Rady MČ Praha- Zličín ve výši 1.729,- Kč člena Rady MČ Praha- Zličín ve výši 2.117,- Kč Stránka 4 z 5

5 13/10.2. rozhodlo, že 1. odměny takto stanovené budou poskytnuty členům zastupitelstva poprvé za měsíc březen /11. Návrh na jmenování 3 členů do Školské rady při škole - Základní škola a Mateřské škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská /11.1. jmenovalo 1. tři členy do Školské rady při škole Základní škola a Mateřská škola, Praha 5- Zličín, Nedašovská 328: JUDr. Martu Koropeckou, Ing. Petru Kubíkovou a Ilonu Vajtrovou 13/12. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně - vyjádření MČ Praha - Zličín k přepracované dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 13/12.1. uplatňuje 1. v rámci svého stanoviska připomínky k přepracované dokumentaci k záměru Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně 13/12.2. požaduje 1. aby v rámci posuzování vlivů na životní prostředí bylo vydáno nesouhlasné stanovisko k záměru Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně 13/13. Informační Závěrečná zpráva o vyhodnocení dotačního řízení Program podpory využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha Zličín na rok /13.1. vzalo na vědomí 1. Závěrečná zpráva o vyhodnocení dotačního řízení Program podpory využití v volného času dětí a mládeže na území MČ Praha Zličín na rok 2016 JUDr. Marta Koropecká starostka MČ.. Ing. Miroslav Jarouš zástupce starostky Stránka 5 z 5

Usnesení z 58. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 58. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 58. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 58.1. Revitalizace pozemku parc. č. 853/2, k. ú. Zličín, ve vlastnictví

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 03/2019 3/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva 3/1.1. vzalo na vědomí

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 84. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 84. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 84. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 5. 2. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 84.1. Obytný soubor Do zahrádek Praha 5 k.ú. Zličín, Třebonice žádost

Více

Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 8. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 18. 2. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 8.1. Návrh na odejmutí pozemků parc.č. 470 a 469/18 k.ú. Třebonice ze svěřené správy MČ Praha Zličín

Více

Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 28. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 22. 2. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 28.1. Zápach z provozovny VAFO s.r.o. 28.1.1. vzala na vědomí 1. informaci

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.2014 21/2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Ad 1. Zpráva kontrolního

Více

Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 59. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 4. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Zajištění hlavní roční kontroly dětských hřišť a sportovišť provozovaných

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 19. 6. 2013 15/2013 1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o

Více

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 101. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 3. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Usnesení č. 23/3 jednání ZMČ Praha Zličín, konaného dne 27. 8. 2014

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 19.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 19.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE 22/3 Zastupitelstvo městského obvodu 1) určuje ZE DNE 19.3. 2015 (usnesení

Více

Usnesení z 22. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 22. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 22. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 22.1. Návrh na změnu ÚP pro pozemky 416 418, 691/1, 691/5, 691/17, 691/19, 691/32, 692,694/18, 694/20,

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 8. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 12.1. Žádost o souhlas s dopravně inženýrským opatřením v ul. Tylovická

Více

Usnesení z 62. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 62. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 62. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 10. 4. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 62.1. Vyhlášení programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ 2017 62.1.1. vzala na

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 51. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 28. 11. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 51.1. Žádost občanů o úpravu stromořadí borovic 51.1.1. vzala na

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 94. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 23.6.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Pronájem části pozemku parc.č. 708 a části

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín. U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6.

Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín. U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6. Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín U S E S E Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín které se konalo dne 6. 6. 2012 09/2012 1. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha Zličín usnesení č.9/1 1. zprávu

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení z 80. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 80. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 80. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 20. 12. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 80.1. Výběr nového nájemce do bytu zvláštního určení 2+0, č. 174

Více

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 47. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 17. 10. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 47.1. Pokácení 2 topolů a ošetření zbývajících topolů rostoucích

Více

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 24. 6. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 13.1. Architektonická studie Nízkopodlažní zástavba Zličín, parc. č.

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 21. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne Usnesení

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 21. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne Usnesení Usnesení z 21. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 26. 8. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 21.1. Novostavba bytového domu na pozemcích parc. č. 496 a 497 k.ú. Třebonice - žádost o souhlas s

Více

Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 38. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 20. 6. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 38.1. Obytný soubor Do Zahrádek, Praha 5, k.ú. Zličín, včetně technické

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení ze 44. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 44. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 44. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 19. 9. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 44.1. Řešení zápachu z provozovny VAFO Praha s.r.o. 44.1.1. rozhodla

Více

Usnesení z 18. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 18. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 18. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 19.6.2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu 18.1. Dětské hřiště v parku v Sobíně 18.1.1. souhlasila 1. s návrhem dovybavení

Více

Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 79. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 4. 12. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 79.1. Vypořádání pozemků pod bývalým TESKO objektem 79.1.1. doporučila

Více

Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 88. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 19. 3. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 88.1. Zájezdy pro seniory na rok 2018 88.1.1. schválila 1. smlouvu

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 2. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 75.1. Rozpočtová opatření za měsíc září 2017 75.1.1. schválila 1.

Více

Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 63. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 24. 4. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 63.1. Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky,

Více

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Místní úprava silničního provozu na komunikacích Nedašovská, Tasovská,

Více

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 41. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 8. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 41.1. Provedení zásahu na zeleni rostoucí na pozemku parc.č. 881/5,

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Opavská 265, 747 41 Zastupitelstvo Města na svém zasedání dne 27.2.2012 schválilo přidělení těchto grantů na kulturu a sport pro rok 2012 Grantový okruh č. 1 SPORT Grantový program 1.1. pravidelná

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín 93.1. Bytový soubor Hrozenkovská oznámení o pokračování řízení 93.1.1. nesouhlasí 1. nadále s umístěním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY Zastupitelstvo městské části. USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 30/1 Bezpečnostní situace v městské části Praha Dolní Měcholupy - zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíc březen 2017 Číslo 30/2 Hospodaření za

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 21.3. 2013 (usnesení č. 122/12 139/12) 122/12 Zastupitelstvo městského

Více

Usnesení z 2. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 2. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 2. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 19. 11. 2018 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 2.0. Rekonstrukce sportovní haly 2.0.1. rozhodla 1. zesílení nosné ocelové

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 7. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. února (č. 80/7 90/7)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 7. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. února (č. 80/7 90/7) - 1 - U S N E S E N Í ze 7. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 19. února 2019 (č. 80/7 90/7) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, Mgr. M. Konečná, M. Pachomov Omluveni

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 54. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. března (č. 784/54 798/54)

- 1 - U S N E S E N Í. z 54. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. března (č. 784/54 798/54) - 1 - U S N E S E N Í z 54. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. března 2013 (č. 784/54 798/54) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, Ing. K. Gebauer, R. Schmuch

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 90.1. Zrušení vodovodní přípojky v komunikaci Vratičová žádost o

Více

Usnesení z 65. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 65. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 65. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 29. 5. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 65.1. Vyfrézování pařezů u Zličínského hřiště 65.1.1. souhlasila

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 43. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 29. 8. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 43.1. Program Zastupitelstva MČ, které se bude konat dne 19. 9. 2016

Více

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 77. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 18.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Program ZMČ, které se bude konat dne 2.12.2009

Více

Usnesení ze 78. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 78. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 78. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 20. 11. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 78.1. Poskytování dotací z rozpočtu MČ Praha Zličín, Program podpory

Více

Usnesení ze 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení ze 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení ze 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 21. 1. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 6.1. Žádost o umístění dětských atrakcí na pozemku parc.č. 670/3 k.ú.

Více

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Tabulka byla zpracována k 01.10.2015. Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Subjekt Téma a název projektu Výše dotace ASK Tatra Kopřivnice č. 4 - trenérská činnost 12 082 Kč ASK Tatra

Více

TJ SOKOL LÁZNĚ KYNŽVART, Z.S. Prezentace dlouhodobé činnosti k projektu výstavbu sportovní haly

TJ SOKOL LÁZNĚ KYNŽVART, Z.S. Prezentace dlouhodobé činnosti k projektu výstavbu sportovní haly TJ SOKOL LÁZNĚ KYNŽVART, Z.S. Prezentace dlouhodobé činnosti k projektu výstavbu sportovní haly leden 2018 ČLENSKÁ ZÁKLADNA 4 amatérské oddíly házená, kopaná, nohejbal, badminton 5 mládežnických kategorií

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 16. 10. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 76.1. Změna užívání požární nástupní plochy u Oregon House 76.1.1.

Více

Usnesení z 19. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 19. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 19. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 8.7.2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 19.1. Návrh Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru Mateřské centrum Studánka, z.s. 19.1.1. schválila

Více

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 4. 4. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 89.1. Žádosti o dary 89.1.1. rozhodla 1. poskytnout dar občanskému

Více

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne Zastupitelstvo města Česká Kamenice PŘEHLED USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice, které se konalo dne 16. 3. 2016 142/8/ZM/2016 Složení slibu člena Zastupitelstva města Česká Kamenice

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

Akce školy 2017/2018

Akce školy 2017/2018 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Usnesení ze 107. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 11. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 107. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 11. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 107. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 11. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program Letiště Praha, a. s. Dobré sousedství 1.I. souhlasila 1.

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

OBEC RADEŠÍNSKÁ SVRATKA

OBEC RADEŠÍNSKÁ SVRATKA . PLÁN ROZVOJE SPORTU Červen 2018 1 Identifikační údaje: Zadavatel: Obec Radešínská Svratka Radešínská Svratka 85 59233 Radešínská Svratka IČO: 00295205 Tel.: 566673326 Email: obec.radsvratka@tiscali.cz

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konané dne

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konané dne 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov konané dne 23.3.2016 126/13/16 135/13/16 Ing. Helena Wieluchová starostka Ing. Daniel Žitník 1. místostarosta 126/13/16 M. č. 0 s c h v a l u j e program

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů U S N E S E N Í

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů U S N E S E N Í Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva města Dubňany konaného dne 6. 12. 2017 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu v Dubňanech

Více

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 32. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 15. 2. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Narovnání vlastnických vztahů pozemky při ulici Hrozenkovská A: SJM

Více

Usnesení ze 7. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení ze 7. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení ze 7. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 7.1. Smlouva o pronájmu části pozemku parc.č. 670/3 k.ú. Zličín dětské

Více

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 82. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 20.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh dodatku smlouvy na údržbu čistoty na

Více

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 89. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 3. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Seminář k Metropolitnímu plánu 1.I. vzala na vědomí 1. pozvánku Institutu

Více

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení z 53. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 14. 12. 2016 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 53.1. Akce Rybník Sobín oprava bezpečnostního přelivu 53.1.1. souhlasila

Více

Usnesení ze 14. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení ze 14. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení ze 14. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 29. 4. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 14.1 Řešení zápachu z provozu výroby krmiv v Chrášťanech společnosti Vafo Praha s.r.o. odpověď ČIŽP

Více

ZÁPIS. z 9. jednání Komise mládeže a sportu RM Ústí nad Labem ze dne

ZÁPIS. z 9. jednání Komise mládeže a sportu RM Ústí nad Labem ze dne MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Odbor kultury, sportu a sociálních služeb Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem ZÁPIS z 9. jednání Komise mládeže a sportu RM Ústí nad Labem ze dne 21. 8. 2017 Přítomni:

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. schůze Rady města Rychvald, dne 17. 06. 2019 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 26/2. Rada města b e

Více

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice konaného dne od hodin v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno

USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Černovice konaného dne od hodin v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno 1 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno- konaného dne 13. 12. 2018 od 16.30 hodin v Sociálním domě, Charbulova 86, Brno Zastupitelstvo

Více

Naše 5. pionýrská skupina Děčín je nezisková organizace. Všichni vedoucí pracují dobrovolně ve svém volnu, bez nároku na odměnu.

Naše 5. pionýrská skupina Děčín je nezisková organizace. Všichni vedoucí pracují dobrovolně ve svém volnu, bez nároku na odměnu. Výroční zpráva 2012 Kdo jsme: Pionýr je demokratické, dobrovolné samostatné sdružení dětí, mládeže a dospělých, které se zabývá osvětou, kulturně-výchovnou činností a obhajobou a uspokojováním zájmů a

Více

OHRADA. Vítejte na veřejné schůzi s vedením města Bílovce

OHRADA. Vítejte na veřejné schůzi s vedením města Bílovce OHRADA Vítejte na veřejné schůzi s vedením města Bílovce 14. února 2019 Program veřejné schůze Uvítání a představení vedení města Bílovce Prezentace Statistika Osadní výbor Ohrada Společenské a kulturní

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 2. 5. 2012 USNESENÍ č. 27/4-12 Z 1. Rozpočtové opatření č.14/2012 zvýšení stavu prostředků ve tř. 8 Financování pol. 8115 změna stavu

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Usnesení z 1. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 1. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 1. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 5. 11. 2018 na Úřadě MČ Praha Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Stavba rodinného domu na pozemku parc. č. 41/10 k. ú. Sobín žádost

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 11. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 11. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 18. 3. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 11.1. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěpánkovice, IČ 00300756 za rok 2014 Elektronický podpis - 29.4.2015 KUMSX01HPCAC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Usnesení ze 106. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 106. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 106. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 22. 10. 2018 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 106.1. Připojení úřadu městské části k projektu centralizace IT

Více

Usnesení z 13. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín

Usnesení z 13. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha Zličín Usnesení z 13. zasedání Rady MČ Praha Zličín, které se konalo dne 8. 4. 2019 na Úřadě MČ Praha Zličín 13.1. Vypracování realizační dokumentace akce Rekonstrukce povrchu hřiště v parku Na prameništi 13.1.1.

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha - Zličín Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha - Zličín, které se konalo dne 7. 8. 2017 na Úřadě MČ Praha - Zličín K jednotlivým bodům programu: 70.1. Akce Rybníčky Na ohrádkách sadové úpravy, zajištění autorského

Více

Akce školy 2016/2017

Akce školy 2016/2017 1. pololetí 23. srpna Třídní schůzky MŠ Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz,

Více