Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 27. října 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 27. října 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích"

Transkript

1 Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 27. října 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ivana Bechová, Václav Žďárský Přítomni: Omluveni: Hosté: Richard Janderka, Mgr. Jan Hauerland, Bc. Petr Záviška, Ivana Bechová, Petr Becha, Miluše Bechová (příchod 18.11), Mgr. Anna Gigimovová, Václav Žďárský Ing. Věra Palásková Ing. Vladimíra Motlová, Stanislav Babický, Drahoslava Janderková, Petr Watzke, Mária Rozmahelová Zahájení zasedání: 18,05 hodin Hlasování o ověřovateli zápisu pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů PROGRAM: 1. Kontrola usnesení minulého zasedání 2. Smlouvy 3. Kanalizace a vodovod 4. Různé 5. Diskuse Hlasování o programu pro 7 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 0 hlasů 1. Kontrola usnesení minulého zasedání Starosta obce zrekapituloval přijatá usnesení z minulého zasedání. Konstatoval, že usnesení byla buď splněna, nebo se realizují. Byly projednány jednotlivě všechny úkoly stanovené na minulém zasedání Úkol ze starosta: Vypracuje návrh změny vyhlášky o odpadech vzhledem k aktuálnímu řešení projektu kanalizace, je termín posunut na příští zasedání Výpis usnesení a řešení úkolů jsou přílohou tohoto zápisu. 1

2 2. Smlouvy k projednání a) Smlouvy vztahující se k poskytnutí úvěru na ČOV a kanalizaci mezi ČS Spořitelnou a DSO Vedrovice-Kubšice 1. Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD1/11225/11/LCD 2. Smlouva o úvěru č /11/LCD 3. Smlouva o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. ZÚ/11225/11/LCD Ing. Motlová provedla rozsáhlý komentář k smlouvě o úvěru č /11/LCD, seznámila všechny přítomné s obsahem dalších smluv a zodpověděla dotazy zastupitelů. b) Veřejnoprávní smlouva o výkonu působnosti na úseku obecní policie Moravský Krumlov Jedná se o záležitosti ve dvou službách: 1. Měření rychlosti, 2. Odchyt psa a jeho přeprava do útulku. V případě měření rychlosti je nutné určit místa, kde by se měřilo a ty schválí Policie Dopravní oddělení Znojmo. V případě odchytu psa je nutné před uzavřením této smlouvy předložit smlouvu s útulkem. - obecní policie M.K. může pokutovat pouze přestupek za rychlost? - obecní policie M.K.může pokutovat pouze v obci nebo v celém katastru? - zbytečné náklady obce za psa v útulku, který tam bude dlouho - policie na zavolání místo hlášení termínu dopředu - dohodnout si další služby rušení nočního klidu, černé skládky Se smlouvou bylo zastupitelstvo obce seznámeno a připomínky starosta dořeší s MěÚ Moravský Krumlov. Úkol - starosta: Zjistit povinnosti státní policie vůči obcím c) Nájemní smlouva mezi obcí Vedrovice a firmou Internethome, s. r. o., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ Předmětem nájmu je komín na KD za účelem umístění stožárního systému pro umístění antén a rozvodnou skříň, a dále potřebnou část nemovitosti pro uložení přívodního kabelu pro napájení. Text této smlouvy je v příloze. - Do smlouvy do odstavce VI. doplnit také MIC Vedrovice Se smlouvou bylo zastupitelstvo obce seznámeno. Úkol - starosta: Dořešit připomínky s firmou Internethome, s. r. o. 2

3 3. Kanalizace a vodovod 4. Různé Informace o stavu kanalizace viz Zápis z pracovní schůzky SO 02 Výtlak na ČOV - změna trasy konané dne 19. října 2011 ve Vedrovicích, který je přílohou. Souhlas se zjednodušeným řízením na změnu územního rozhodnutí změny trasy výtlačného řádu na ČOV nebyl k dnešnímu dni firmou Agros podepsán. Doba pro vydání územního rozhodnutí bude tedy cca. 3 měsíce (ve zkráceném řízení by to bylo 5 týdnů je ovšem nutný souhlas s vlastníky pozemků dotčených stavbou a také sousedních pozemků). Informace o stavu vodovodu dnes ve 13 hodin proběhlo stavební řízení ve věci vydání stavebního povolení. Žádosti a) Paní Schneiderová, Vedrovice č.p. 163, požádala o prodej parcely parc. č. 1375/8 v k.ú. Vedrovice. Starosta - Při místním šetření 26. října bylo zjištěno, že se jedná o plochu o šířce cca. 2,5 m podél domu. Byl doporučen pronájem této plochy, popř. pouze místa pro složení dřeva. Dnes byla telefonicky sdělena informace, že by chtěla paní Schneiderová tuto část pozemku koupit. Petr Becha - Pod parcelou je sklep paní Unzeidigové Starosta Ano, tento sklep zasahuje těsně k domu č.p. 163 Úkol - starosta: Informovat paní Schneiderovou o skutečnostech souvisejících s parcelou a požádat o stručný nákres k záměru koupit část pozemku vedle domu. b) Paní Janíčková Petra požádala o prodej nebo pronájem obecního domu č.p K 31. říjnu 2011 končí nájemní smlouvu na obecním domě Čeperovi. Připomínky a návrhy: - Lepší prodat než udržovat - Opravit a pronajmout než hned prodávat, může sloužit jako krizové bydlení při havárii Úkol - starosta: Oznámit paní Janíčkové, že zastupitelstvo bere na vědomí žádost a na příštím zasedání zastupitelstva probereme možnosti s naložením domu. 3

4 Setkání starostů ORP Moravský Krumlov října 2011 a) Střední škola od školního roku proběhne sloučení střední školy v M.K. a Ivančicích. Ředitelství školy bude v M.K. b) Gymnázium od školního roku bude změněno z osmiletého na šestileté, se zaměřením na přípravu odborníků pro JE Dukovany c) Průtah městem otevření od 14. listopadu. Jízdní řád IDS bude pokračovat ve stavu před stavbou až do 11. prosince, kdy bude celostátní změna jízdních řádů. d) IDS JMK informace od firmy KORDIS vzhledem k úsporám nelze navyšovat výkony a není možné přidávat spoje. Je možné, že se některé spoje linky 440 na trase Rakšice - Mor. Krumlov, náměstí Mor. Krumlov, autobusové nádraží nahradí spoji linky 164. Vše bude přizpůsobeno požadavkům Moravského Krumlova. Vzhledem k tomu, že by toto byla úspora pro město, můžeme očekávat přínos pro spoje linky 164 = trasa přes město! Vše se bude odvíjet od jednání firmy KORDIS a M.K. e) VERTEX do roku 2011 bude ukončena činnost firmy Vertex saint Gobain v areálu. Zájemce o koupi areálu (firma na výrobu obalů) zaměstná do tří let 200 lidí. f) EPOPEJ 3. listopadu bude rozhodovat pražské zastupitelstvo o setrvání epopeje v Mor. Krumlově. V pátek 28. října začíná od 10 hodin na náměstí v M.K. první úsek pochodu na Prahu (M.K.- Ivančice). Jednání sociální komise na SMO v Praze října 2011 a) Sociální reforma I. měly by se schvalovat tři upravené zákony (Zákon o pomoci v hmotné nouzi, Zákon o zaměstnanosti a Zákon o sociálních službách), které se vztahují převážně k výplatě sociálních dávek, veřejné službě a rozdělení kompetencí úřadu práce a sociálního úřadu. Provede se tzv. delimitace sociálních úřadů = přesun části úředníků ze sociálního úřadu na pracovní úřady (hlavně výplaty dávek). Není jasné, jestli projdou všechny tři zákony, protože neexistuje jediný prováděcí předpis s tímto spojený. Úřady tedy neví, co a jak budou vlastně dělat. g) Veřejná služba po vstupu zákona v platnost bude muset každý uchazeč o zaměstnání u příslušné obce provádět veřejnou službu v délce nejvýše 20 hodin týdně. Za výkon veřejné služby nenáleží odměna. Informace o čištění potoka apod. místostarosta Jan Hauerland a) Čištění potoka - Zábrdovický potok zbývá doházet asi 100 m - Vedrovický potok je potřeba udělat celý 4

5 Informace o dotačních titulech v rámci MAS a dechová hudba Vedrovanka paní Gigimovová a) Dotační tituly v rámci MAS - Muzeum žádost o dotaci na schodišťovou sedačku získala málo bodu a neprošla dále - Kostel sv. Kunhuty žádost na výměnu krovu, kterou podal pan farář Fiala, prošla dále k posouzení na Státní zemědělský intervenční fond. b) Dechová hudba Vedrovanka - Vedrovické kroje jsou malé - Do příštího zasedání zastupitelstva bude dodán propočet nákladů na nové kroje 5. Diskuse: Pan Žďárský: Je potřeba uklidit skládku a hlídat, kdo sem naváží věci, které zde nepatří. Paní Rozmahelová: Využít budoucí změnu zákona a využít v rámci veřejné služby nezaměstnané. Pan Hauerland: Dát do smlouvy s Městskou policií i hlídání skládky Konec: 20:45 hodin Ověřovatelé:.. Starosta obce. 5

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 19. července 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Ivana Bechová, Miluše Bechová Přítomni: Omluveni:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích.

Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Zápis z 31. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 23.7.2014 od 18,00 hodin do 19,45 hodin ve společenské místnosti HZ v Poběžovicích. Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr. Olga Kociánová,

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ, Radek DVOŘÁK, František

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 13 členů při zahájení: 14 členů od 18.05 h 15 členů od 18.07 h Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel:

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více