HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ STR. 1. číslo 2 únor 2015 ročník VIII zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HROZNĚTÍNSKÝ ZPRAVODAJ STR. 1. číslo 2 únor 2015 ročník VIII zdarma"

Transkript

1 HROZNĚTÍNSKÝ číslo 2 únor 2015 ročník VIII zdarma ZPRAVODAJ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Kašpar, Melichar a Baltazar, to jsou tři vyslanci, kteří navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary zlato, kadidlo a myrhu. Později jako Tři králové se 6. ledna vydávali koledovat a požehnat posvěcenou křídou dveře domů a chlévů (zkratka K M B nebo C M B Christus mansionem benedicat znamená Kristus požehná tomuto příbytku). V novodobé historii probíhá od 1. do 14. ledna každoročně v České republice Tříkrálová sbírka. 11. ledna se již popatnácté zapojil také Hroznětín. Koruny pro krále, stejně jako v minulých letech, vyrobili žáci místní základní školy. Po našem městě se tak se zapečetěnými pokladničkami vydalo koledovat, požehnat i zazpívat na jedenáct skupinek Tří králů. Lidé už často skupinky netrpělivě vyhlíželi a kromě příspěvku do kasičky odměnili koledníky sladkostmi či ovocem. Celá akce, kromě výtěžku na dobrou věc, každému bez rozdílu přinesla úsměv ve tváři, radost z vykonání dobrého skutku i pocit sounáležitosti. Vybrané peníze ve výši Kč budou rozděleny takto: 65% se vrátí Oblastní charitě Ostrov na dovybavení Domovů pro seniory v Hroznětíně a Ostrově, dále 15% z vybrané částky je určeno na podporu projektů Diecézní charity Plzeň, 10% na humanitární pomoc do zahraničí, 5% na podporu projektů Charity Česká republika a 5% na nezbytnou režii sbírky. Všem dobrovolníkům i dárcům patří velké poděkování. Informace poskytla Emilie Veverková a Mgr. Tomáš Fexa, text a foto Eva Jandáková STR. 1

2 KNIHOVNA Noc s Andersenem Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou nejen české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedávání před televizní obrazovkou k počítačový hrám. A přitom existuje docela jednoduchá cesta - dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají děti závažné problémy se čtením. Metoda osobního vzoru v předčítání vedla knihovnice v uherskohradišťské knihovně k první noci v knihovně v roce 2000, kdy chtěly zároveň oslavit Mezinárodní den dětské knihy, který se připomíná každoročně na celém světě v den narození známého dánského pohádkáře 2. dubna. V pozdějších letech se připojovaly k akci další knihovny. A nejen ony, ale i školy, školní družiny, domy dětí a další nadšenci z naší země i ze zahraničí. Ani naše knihovna nezůstala pozadu v Hroznětíně se letos bude Noc s Andersenem konat již podesáté. Pohádkové šílenství vypukne v pátek 27. března Prožít kouzelnou pohádkovou noc mohou všechny děti, které mají platnou registraci v knihovně a odevzdají vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou přihlášku do 12. března. Přihlášky si můžete od 2. února vyzvednout osobně v knihovně, kde také obdržíte doplňující informace, nebo stáhnout na Zde si také můžete prohlédnout fotografie z minulých ročníků. Vendula Zábelová STR. 2 EVIDENCE OBYVATEL V roce 2000 žilo v Hroznětíně 1566 obyvatel (z toho 769 mužů a 797 žen). O čtrnáct let později to bylo již 1918 obyvatel (z toho 948 mužů a 970 žen). Počet obyvatel našeho města se tedy zvýšil od roku 2000 o 352 obyvatel. Stav obyvatel k let 121 obyvatel 7 15 let 185 obyvatel let 119 obyvatel let 385 obyvatel let 452 obyvatel let 415 obyvatel let 241 obyvatel Nejstarší ženě ve městě je 98 let a nejstaršímu muži 95 let. Počet trvale hlášených obyvatel podle části obce Hroznětín Odeř Ruprechtov Bystřice Velký Rybník HISTORIE ZPRAVODAJE 1465 obyvatel 73 obyvatel 56 obyvatel 82 obyvatel 210 obyvatel Zdeňka Reinlová, matrikářka Zpravodaj v Hroznětíně vychází již od roku Za jeho vznikem stojí manželé Smutní a tehdejší starosta pan Jaroslav Rovný. Čtvrtletník postupně měnil grafiku, barvu i velikost písma. Přispěvateli byli nejen samotní občané, ale i zástupci místních spolků. Prolistovat historií Hroznětínského zpravodaje je možné od 2. února do 2. března v knihově, kde bude kompletní tiskovina vystavena. Pavla Smutná, Eva Jandáková

3 STR. 3

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Den otevřených dveří Zájemci, kteří zavítali 13. ledna k nám do školy na Den otevřených dveří, si mohli projít veškeré učebny a zakoupit si výrobky našich žáků. Mohli se též zapojit koupí hračky do "Stonožkového týdne", který v tomto týdnu na naší škole probíhal. V jídelně bylo pro návštěvníky přichystáno malé pohoštění. Dne otevřených dveří se zúčastnili nejen žáci současní, ale i ti, kteří školu navštěvovali v době nedávné i dřívější a také učitelé, kteří kdysi na naší škole učili. Se svými rodiči se přišli podívat i děti, které začnou do naší školy teprve docházet. Zápis do 1. třídy 15. ledna se konal zápis dětí do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 20 budoucích prvňáčků. Dětem při zápisu pomáhaly pohádkové bytosti. POKOS výchovný program Ve spolupráci s Armádou ČR a Ministerstvem obrany proběhl ve škole 15. ledna projekt POKOS (příprava občanů k obraně státu). Jsme velmi rádi, že se tohoto projektu mohla zúčastnit právě naše škola. Dětem i všem pedagogům se oba bloky velmi líbily. Žákům poskytli vojáci nejen zajímavé informace o Armádě ČR, o zahraničních misích, ale mohli se na některé konkrétní jevy přímo podívat. Prohlédli si fotografie, zhlédli krátké příběhy, vyzkoušeli si vojenskou uniformu, masku, pochopili, které přístroje k čemu slouží. Velmi zajímavá a podnětná byla také zdravotnická a chemická příprava. V obou částech programu několikrát zazněla důležitá jména těch, kteří mají s obranou státu co společného (ministr obrany atd.). Pro děti byla velkým přínosem i prohlídka vojenských aut. Věříme, že po této zkušenosti si každý udělal představu o tom, jaká je práce naší armády, jak to mají vojáci v určitých situacích složité a těžké a jak je toto povolání pro naši zemi důležité. Žáci byli velmi spokojeni, když si zároveň mohli odnést několik dárečků, které během dopoledne vyhráli. Další informace o projektu POKOS naleznete na STR. 4 IČ: ev.č. MK ČR odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná

5 Dravci ve škole 21. ledna měli žáci ročníku možnost prohlédnout si několik živých exponátů dravých ptáků v rámci výchovného pořadu O dravcích. Pan Milan Zaleš, odborník přes sokolnictví a dravé ptactvo, všem žákům poskytl zajímavé informace o životě dravých ptáků, o jejich stavbě těla a zároveň našim žákům ukázal několik druhů dravých ptáků vyskytujících se v ČR. KAM VYRAZIT aneb SPOLEČENSKÉ DĚNÍ V HROZNĚTÍNĚ - únor 2015 pátek 13. února 21 hod. Restaurace Kino Disco DJ Spark a Carbon sobota 14. února hod. Masopust viz plakátek na str. 3 pátek 20. února 21 hod. Restaurace Kino Country 4R pátek 27. února hod. Karneval v základní škole Basketbal Druhý lednový čtvrtek se konal v rámci školních soutěží AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) turnaj žáků prvního stupně (4.-5. třída) v basketbalu. Naše dívky skončily ve skupině okrskového kola na 4. místě. Hoši obsadili krásné 2. místo a postoupili do finále okresního kola, které se konalo Zde se hoši umístili na 5. místě. pátek 27. února 21 hod. Restaurace Kino Disco DJ Carbon a Daffy sobota 28. února 20 hod. Kulturní dům Sadov Hroznětínský ples do 12. února Knihovna - výstava papírových modelů hradů a zámků Organizujete zajímavou akci? Pozvánku na ni máte možnost zveřejnit v této rubrice. Příspěvky zasílejte do uzávěrky čísla na redakce (viz tiráž). STR. 5

6 PŘÍSPĚVKY OD ČTENÁŘŮ Příspěvky zaslané do redakce Hroznětínského zpravodaje nebyly redakčně upraveny ani kráceny. Jedná se o názor pisatele, nikoliv redakční rady. Chraňme přírodu Někdo se zasměje, někdo řekne, co je to za nesmysl. Ale přírodu musíme chránit, protože nám zkrášluje náš život. Stačí, když budeme třídit odpad. Máme kontejnery na papír, sklo, plast, obaly od mléka, limonád, smíšený a brzy přibude na biodpad. Ty, co jsou určeny, jsou vždy využité k dalšímu zpracování. Pouze smíšený se vozí na skládky. Proto bychom měli odpad třídit, než ho dát jednoduše do plastového pytle a hodit do kontejneru. Vždyť na skládce než se rozloží třeba papír to trvá 4 měsíce, igelitová taška 25 let, nápojový karton 100 let, pet lahve 70 let, polystyren nikdy. U nás je zvykem, že odpad třeba ani nedáme do kontejneru, ale postavíme vedle, však on to někdo uklidí. Hlavně se to děje koncem týdne, kdy se objeví vyhozené televizory, pneumatiky, nábytek apod. místo, aby se to odvezlo do sběrného místa ve dvoře Městského úřadu. Přírodě tím, že budeme odpad třídit, hodně pomůžeme. Všichni chceme žít zdravě a dýchat čistý vzduch. Náš Hroznětín STR. 6 Marta Rödigová V Listopadu jsme s klíčema v ruce doprovodili k věčnému spánku tak zvanou Národní frontu. Tato uměle vytvořená iluze o demokracii v našem státě, urážela každého slušného člověka. Ani demokracie není dokonalá. Přesto zatím nic lepšího lidé nevymysleli. Jako můžeme říct o láhvi, která je napůl vypitá, že je poloprázdná nebo poloplná, tak o nepravé demokracii můžeme tvrdit, že je to buď polodemokracie, nebo polototalita. Polodemokracie se dá nazvat také jako pseudodemokracie. Také pseudodemokracie nemá ráda kritiky. A tak stejně jako totalita, se snaží své kritiky umlčet. Nedovolím si tvrdit, že nová úprava Hroznětínského zpravodaje má nějakou přímou souvislost s nějakou, pseudodemokracii. Redakční rada nám sdělila, že je tomu tak proto, aby si občané nevyřizovali nějaké osobní účty. Musím se přiznat, že tomu moc nerozumím. Nevím jak kdo, ale já jsem žádné vyřizování účtu nezaznamenal. Ani já sám jsem o něco podobného neusiloval. Pokud jsem před volbami napsal komentář, tak to bylo o hospodaření města. Rozhodně jsem to nebyl já, kdo někomu vyhrožoval trestním oznámením. Vzhledem k tomu, že doposud o žádném trestním oznámení nic nevím, znamená to tedy, že se můj článek nikoho na cti nedotkl. A tak se mohu právem domnívat, že v tomto případě šlo o nějaký předvolební tah. Musím psát stručně. Tiskový zákon mi poskytuje pouze přiměřený prostor pro zveřejnění názoru. Rozhodně mohu prohlásit, že považuji za poněkud podivné, že k úpravě našeho zpravodaje došlo poté, když jsem na zastupitelstvu prohlásil, že pro své názory budu v novém volebním období, náš zpravodaj využívat více než v minulosti. Nebudu spekulovat o tom, kdo má, nebo nemá obavu z toho, co bych mohl napsat. Rozhodně by bylo dobré, kdyby si uvědomil, že plné kalhoty a strach překáží v běhu. Tím chci říci, že v demokracii před kritikou, nelze utéct. IČ: ev.č. MK ČR odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná

7 V případě, že má někdo strach z kritiky, tak tu lze umlčet pouze tím, že bude ctít demokratické zásady a vše co bude dělat, bude dělat odpovědně a transparentně. Zpravodaj vznikl v době, kdy jsem byl starostou. Jsem tedy něco jako jeho duchovní otec. Můj názor je, že by se jeho kvalita, tak jako tomu je jinde, měla pouze zlepšovat, a ne klesat. Rozhodně by si redakční rada měla uvědomit to, že ne každému se musí nová úprava zpravodaje líbit. A tak mohu jenom doufat, že se náš zpravodaj nezmenší natolik, že sloupek Náš Hroznětín nebude otištěn z důvodu nedostatku místa. Jaroslav Rovný JUBILANTI A NOVÍ OBČÁNCI V měsíci lednu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: Mancika Pšaková Věra Simonová Viliam Belica Vojislav Baloušek Jarmila Žikovská Marie Kunešová Terezie Zahrádková Barbora Vildnerová Anežka Burianková Roman Ludva Jaroslav Picek Občánci: Martin Harušťák Redakce Hroznětínského zpravodaje přeje jubilantům i novému občánkovi vše nejlepší, hlavně pevné zdraví. ZASTUPITELSTVO Veřejné zasedání zastupitelstva, při kterém se bude projednávat návrh rozpočtu města na rok 2015, se koná od hodin v Městském společenském centru. MĚSTSKÁ POLICIE OSTROV S cílem zajistit veřejný pořádek ve městě funguje v Hroznětíně od března roku 2013 MP Ostrov. Několikrát denně tak ostrovští strážníci na základě veřejnoprávní smlouvy mezi městy Ostrov a Hroznětín kontrolují dodržování Obecně závazných vyhlášek města (např. špatné parkování, rušení nočního klidu, požívání alkoholu na veřejném prostranství, volný pohyb psů v katastru města i vandalismus). Noční kontroly probíhají i z důvodu nárůstu majetkové trestné činnosti (zejména v zahrádkářských koloniích) za účasti psovoda se psem. Na činnosti ostrovských strážníků v Hroznětíně se částkou Kč podílí naše město. Občané se mohou na Městskou policii Ostrov obracet na telefonních číslech: , nebo zdarma na lince 156. Právě na této tísňové lince je možné při volání z mobilního telefonu díky pilotnímu projektu Městské policie Ostrov vybrat konkrétní město, z kterého volající podává oznámení. Výsledky činnosti Městské policie Ostrov v Hroznětíně za období Počet dopravních přestupků 94 Počet ostatních přestupků 16 Počet kontrol obce 444 Počet oznámení 25 Zjištěné trestné činy 1 Uložené blok. pokuty ve výši Kč Celkový počet událostí 592 Informace poskytl Ladislav Martínek, zástupce velitele Městské policie Ostrov, zaznamenala Eva Jandáková STR. 7

8 SEITNEROVA KAPLE V BYSTŘICI Pozdně barokní obecní kaple sv. Jana Nepomuckého, nazývaná Seitnerova, dostala nový kabát. Většina (85%) z celkových nákladů ve výši 480 tisíc Kč bude uhrazena z dotace. Opravena tak byla nejen fasáda kulturní památky (v seznamu kult. památek od roku 1958), ale i okna a dveře. Následovat budou terénní úpravy v okolí kaple. Zástupci města Hroznětín plánují žádat o další dotace, tentokrát na rekonstrukci prostor uvnitř kaple. Kapli nechal vystavět v roce 1768 Josef Schmidt podle návrhu neznámého architekta. V roce 1802 doplnil sochař Wenzel Prokop Lorenz z Hroznětína vnitřní vybavení kaple. Roku 1866 byla obecní kaple celkově restaurována, zachovala si však svou původní podobu. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však přestala být kaple udržována a postupně chátrala. Část vnitřního zařízení kaple byla následně rozkradena či zničena. Stav před rekonstrukcí /červenec 2009/ Stav po rekonstrukci /prosinec 2014/ Interiér kaple /září 2013/ Další informace nejen o Seitnerově kapli naleznete na webu odkud byla část textu a fotografie se souhlasem autora převzata. Hroznětínský zpravodaj vydává Město Hroznětín, Krušnohorské nám. 1, Hroznětín, v nákladu 700 ks měsíčně. Distribuce je zajišťována zdarma do každé hroznětínské domácnosti prostřednictvím České pošty s. p. Ev. č. MK ČR Redakční rada: Vendula Zábelová, Eva Jandáková, Radka Vašíčková, Pavla Smutná. Uzávěrka příštího čísla je STR. 8 IČ: ev.č. MK ČR odpovědný redaktor: p. Pavla Smutná

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty

Adventní neděle nabídnou trhy s punčem i koncerty vyšlo 1. prosince 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Zastupitelstvo zvolilo starostu i členy rady Ve městě měří rychlost dva nové radary Porodnice nově nabízí plánovaný porod Poručík Homola získal prestižní odznak

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015. Informace z obce MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 18. února 2015 ã. 1/2015 Úvodní slovo starostky Informace z obce Vážení spoluobčané, vychází únorový Moravčan plný zajímavých

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Březácký zpravodaj 4/2012

Březácký zpravodaj 4/2012 Březácký zpravodaj 4/2012 Dobrý den sousedé, díváte se na čtvrté a taky poslední číslo zpravodaje roku 2012. Než jej prolistujete a začtete se do některých článků, dovolte mi malé ohlédnutí za událostmi,

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec 2010. Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Slavkovský 12. Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok

Slavkovský 12. Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok Slavkovský 12 zpravodaj 2011 Kouzelné Vánoce a šťastný nový rok všem občanům Horního Slavkova přejí starostka města, radní, zastupitelé a tajemník s pracovníky městského úřadu úvodem Slovo starostky Vážení

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II prosinec 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, bude tomu již rok, co jsem Vás oslovil jako nový starosta z titulní strany tohoto

Více

Město Šluknov má pasport veřejného osvětlení

Město Šluknov má pasport veřejného osvětlení Vybíráme z obsahu: Otevřený dopis hejtmanovi ÚK 3 Na slovíčko 5 Investiční akce města 8, 9, 16 Zachyceno objektivem 10, 11 Domy na prodej 17 CENA 5 Kč VYDÁVÁ MĚSTO ŠLUKNOV ÚNOR 2015 ČÍSLO 2 Čas si vymysleli

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

POMÁHAT A CHRÁNIT. za velmi důležitou návštěvu, asistentům přejeme v nové práci hodně štěstí a celému našemu městu klid a pohodu.

POMÁHAT A CHRÁNIT. za velmi důležitou návštěvu, asistentům přejeme v nové práci hodně štěstí a celému našemu městu klid a pohodu. www.dolnipoustevna.cz ZDARMA ročník 13. ČERVEN 2015 POMÁHAT A CHRÁNIT V úterý 4. května se ve všech třídách představili asistenti prevence kriminality našeho města, pan David Lev a paní Kristína Lišková.

Více

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč

POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE. ročník XXI číslo 1/2011. doporučená cena výtisku 10 Kč POHLEDY OBEC BOHUŇOVICE ročník XXI číslo 1/2011 doporučená cena výtisku 10 Kč P O H L E D Y Z obsahu VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI OBCE... 3 AKTUÁLNĚ... 4 ZPRÁVY Z OBCE... 7 DUCHOVNÍ SLOVO... 11 CHARITA BOHUŇOVICE...

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009)

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Starostův sloupek Se zájmem jsem si před nedávnem přečetl hodnotící zprávu našich Kulturních a informačních služeb, která se zabývala,

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014 vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 1, únor 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty Krásné

Více