3/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 2. března neděle v mezidobí. Půst, almužna a modlitba.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 2. března 2014 8. neděle v mezidobí. Půst, almužna a modlitba."

Transkript

1 dobroučské farnosti neděle 2. března neděle v mezidobí 3/2014 Slovo duchovního správce Půst, almužna a modlitba Postní doba má svoji zvláštní atmosféru. Proto je začátek postní doby vždy spojen s mnohými předsevzetími. Křesťan je pozván naplnit postní dobu tím, že se neustále nechává vést Božím slovem a osvojuje si charakteristické projevy pokání: půst, almužna, modlitba. Půst má nepochybně tělesný rozměr. Je to vnější znamení vnitřní připravenosti srdce. Tak se půst stává znamením toho, že žijeme z Božího slova. Je znamením naší ochoty pracovat na zadostiučinění. Je znamením, že se zříkáme hříchu. Almužna je ovocem postu a všech omezení s ním spojených. Je to snaha zajistit přežití těm, kdo nespravedlivě trpí, ale i úsilí o nastolení spravedlnosti. Modlitba má také svůj původ v postu. Rodí se tam, kde člověk vytrvale naslouchá Božímu slovu. Když se nám podaří vyplnit postní dobu postem, almužnou a modlitbou, potom budeme moci o Veliké noci obnovit své křestní závazky, a tak obnovit svůj vztah se vzkříšeným Kristem. Intence o. Jano Od přijímáme intence (úmysly na mši svatou) na měsíce duben, květen a červen Intence je možno odevzdat osobně na faře po mši svaté. o. Jano

2 2 Zápis z farní pastorační rady ze dne Přítomni: o. Jano, Kateřina Rýznarová, Jitka Šolcová, Martin Beinlich, Radka Dušková, Kateřina Matějíčková, Martin Rýznar, Olga Marková, Václav Jiruška, Josef Špinler, David Jakubec Hosté: Vlastimil Mlynář Fungování D-centra Hlavní body Proběhla diskuse o fungování D-centra, které má za sebou dva roky od otevření a které přineslo mnohá pozitiva pro farnost. Existují rezervy v jeho využívání. Téma D-centra a jeho činnosti zůstává stále aktuální a otevřené. Noc kostelů Noc kostelů bude v kostele sv. Jana Křtitele v Horní Dobrouči v pátek Postní duchovní obnova s P. Janem Balíkem, mše svatá na závěr v sobotu v hod. dopolední program pro biřmovance odpolední program pro farnost od hod. blok hodinových přednášek + půlhodinová přestávka Svatořečení Jana Pavla II., neděle TV NOE bude mít přenos dopoledne, pravděpodobně přes poledne nabízí se projekce dokumentu návrh přednášky Proč máme svaté akce není prezentovaná v Dobroučských novinách program zatím otevřený Připomínky z lidu Ostatní pokud možno konkretizovat využití sbírky pro potřeby farnosti vyřešit stav koberce vzadu v kostele

3 Termín biřmování bude Nejbližší plánované akce neděle Přednáška o Svaté zemi manželé Tomkovi z Letohradu, od 17:00 hod. sobota Postní duchovní obnova s P. Janem Balíkem neděle Šojdrová, Luxová (KDU) Prosazování gender ideologie v EP, sexualizace školek a škol, juvenilní justice, od 14:00 hod. sobota křížová cesta pro rodiny a děti neděle Velikonoční jarmark neděle Benefiční koncert pro Domácí hospic Setkání Program příští Pastorační rady v D-centru D-centrum analýza cílových skupin pro pastoraci web nástěnka Pastorační rady Pozvání do D-centra Ve spolupráci s Jednotou Orel se v neděli 9. března od uskuteční v D-centru beseda pana Vladimíra Tomka z Letohradu nazvaná Svatou zemí s Biblí v ruce. Náš host by se s vámi rád podělil o své zážitky z putování po Izraeli, které uskutečnil loni na podzim. Své poutavé vyprávění doplní autentickými fotografiemi. Na postní duchovní obnovu jsme do naší farnosti opět po čase pozvali P. Jana Balíka, ředitele Sekce pro mládež ČBK. Bude se konat v sobotu 22. března. Dopolední blok, nazvaný Krása lidské lásky, od 9.00 do 11.30, je určen pro ty, co se připravují na přijetí svátosti biřmování. Odpolední část s tématem Duchovní zkoušky v životě člověka je určená pro celou farnost, začíná od a končí společnou mší svatou v V neděli 6. dubna od vystoupí v D-centru paní Michaela Šojdrová a Věra Luxová. Spolu s nimi bychom rádi otevřeli téma prosazování genderové ideologie v Evropské unii, pozice rodiny z pohledu evropské legislativy, dále téma sexuální výchovy dětí v mateřských a základních školách nebo případy tzv. juvenilní justice - známá je např. kauza manželů Boorových ze Slovenska, kterým britské úřady odvlekly jejich dvě malé děti a oni museli dva roky bojovat o jejich vydání. Ač témata závažná, běžnými médii opomíjená. Především všechny rodiče zve na tuto přednášku naše farnost spolu s MO KDU-ČSL. Akce jsou určeny Vám i Vašim přátelům a známým, přijďte, jste srdečně zváni. Kateřina Rýznarová

4 4 Oznámení a pozvánky Setkání koledníků Tříkrálové sbírky a vedoucích Vaše královská veličenstva, ctěný doprovode! Přijměte prosím pozvání do D-centra, a to v neděli od hod. na malé královské hodování. Pokud máte své společné tříkrálové foto, přineste ho prosím s sebou (na flash disku nebo vytisknuté), stejně jako historku, o kterou byste se rádi podělili, či nápady do příštích let. Budeme moc rádi. Dětský karneval Mateřské centrum U krtečka při ČČK zve všechny děti, rodiče, prarodiče na již tradiční dětský karneval, který se koná od 14:00 hod. v sále Lidového domu. Občerstvení zajištěno. VeMlad večer mladých v České Třebové Mládež naší farnosti by se ráda společně vypravila na setkání do Č. Třebové. Začíná se v v hod. Konkrétní informace k odjezdu získáte u Marka Skalického, tel nebo u Majči Kovářové. Misijní karneval Misijní klubko ve Slatině nad Zdobnicí srdečně zve na Misijní karneval, který se bude konat v neděli od 16 hodin v Orlovně v Letohradě -Orlici. Výtěžkem z karnevalu podpoříte projekty Misijního díla. Srdečně zve Broňa Hrdinová. Duchovní obnova v Lanškrouně v sobotu : Život jako pouť přednáška pro dospělé, v hod. ve farní učebně. Světlo Ducha svatého při volbě životní cesty přednáška pro mládež, od hod. ve farní učebně od hod. Mše svatá od hod. Radka Dušková Pánská jízda Letos uplyne 100 let od zahájení I. světové války a 15 let od podepsání družebního dekretu mezi í a Roveretem-Marcem. Dobroučská farnost k tomuto zaštiťuje tzv. Pánskou jízdu. Náplní programu bude především I. světová válka, návštěva míst, kde se bojovalo, kde bojovali Čechoslováci. Cílovou skupinou jsou otcové se syny (II. stupeň ZŠ a výš). Termín konání , doprava osobními auty. Podrobnosti žádejte u mne. Kapacita je omezena, a tak platí známé: kdo dřív přijde, ten jede. Těší se David Jakubec

5 5 Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. Nepokoje zasáhly nejen hlavní město Kyjev, ale i další větší města Ukrajiny, a proto se také naše pomoc zaměřuje i na další regiony. Charita ČR dlouhodobě spolupracuje s místními pobočkami Charity a jiných nestátních neziskových organizací. Kritériem naší pomoci nejsou politické názory, ale pouze faktický stav sociální potřebnosti konkrétních lidí. Sbírkové konto Charita pro Ukrajinu: Finanční dary lze posílat na sbírkový účet /0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. Promítání působení PMD na Srí Lance V i se v neděli 23. února 2014 odpoledne uskutečnilo promítání misijního filmu o sirotcích Oázy Perlového Ostrova. Režisér snímku Martin Rýznar divákům přiblížil život na Srí Lance a dlouhodobou pomoc Papežských misijních děl tamním obyvatelům. Během povídání a projekce mohli návštěvníci ochutnat pravý zelený cejlonský čaj dovezený přímo z plantáží oblasti Nuwara Elyia. Byla také možnost zhlédnout bonusové záběry a příležitost k diskuzi. Diecézní ředitelka PMD Bronislava Halbrštátová přichystala v sále malý Misijní jarmark, který hravě doplnil prezentaci misií. Výtěžek jen ze vstupného činil Kč a bude odeslán na podporu misií na Srí Lance. Všem podporovatelům upřímné Pán Bůh zaplať. Něco na zamyšlení Martin Rýznar Nechápu postní dobu Postní doba není v prvé řadě dobou sebezáporu Mám-li být upřímná, příliš nechápu význam postní doby. Jak mě dnes může někdo nutit k sebezáporu a podobným věcem? Má to nějaký význam? Není to spíše již přežitek z minulosti, který v církvi dožívá a zachovává se, aby se neřeklo? Všechny výzvy církve, které přináší liturgie, můžeme chápat jako nabídku, výzvu, radu, ale také jako nucení. Samozřejmě, že to poslední je nejméně příjemné. Ale k věci: postní doba není v prvé řadě dobou sebezáporu, nýbrž jak říká jeden církevní text: příhodný čas pro vystoupení na posvátnou horu Velikonoc. Nebo méně vznešenými slovy: doba, která mi pomůže, abych se připravil na velikonoční svátky, měl z nich radost a užitek, a která mi také pomůže k pravdivému poznání, že v mém životě je potřebné i možné ledacos změnit.

6 Velké postní projekty jsou k ničemu 6 Mám dojem, že každá postní doba začíná vzletnými slovy a výzvami, ale končí slovy: Bože, tak jsme zase nevyužili plně postní dobu. Nevím, kde je chyba. Buď jsou požadavky a výzvy postní doby přehnané a nereálné, anebo nedostatečné a ne dosti motivující. Co byste poradil konkrétního? Každá cesta, i ta nejdelší, se dá ujít malými kroky, které konáme vytrvale. Velké postní projekty jsou vcelku k ničemu. Pokud se Vám ale podaří přivlastnit si třeba z liturgických biblických textů alespoň jedinou myšlenku každý druhý (!) den, protože každý den se to nepovede, ujdete za dobu postu kus cesty. Neznám formu Vašeho běžného života, a proto mohu těžko něco konkrétního radit. Samozřejmě mohu zopakovat výzvy k věcem zásadním a známým: modlitba, Boží slovo, drobné činy lásky ve prospěch bližních. A jak je zařadíte do života, to je věc vaší vynalézavosti. Jen zopakuji, že je lépe každý druhý den věnovat tři minuty Písmu než plánovat hodinovou četbu, kterou nakonec uskutečníme s bídou 3x za postní dobu. Dobrou službu v tomto směru poskytuje web odkud si na svůj (eventuálně přímo do mobilního telefonu) můžete nechat zdarma zasílat kratičký citát z biblických liturgických textů na každý den. Jaké má půst místo v postní době? Má půst nějaký logický význam? Co si počít, když mi při postu chybí trpělivost a přívětivost k druhým? Do jaké míry do postní doby patří půst? (C.) Život křesťana obsahuje tři základní vztahy: vůči Bohu, vůči bližnímu a vůči sobě samému. Tyto vztahy potřebují stálé ozdravění. To ale nezačne zřejmě tím, že si zarputile něco odřekneme a budeme stále myslet na to, jak nám to chybí. Postní doba je výzvou: Obraťte se ke Kristu a věřte neuvěřitelnému Božímu příklonu k nám, který Ježíš Kristus ztělesňuje. Půst jako takový nemá význam logický, ale náboženský (a většinou také zdravotní). Cílem postu je přiblížit člověka k Bohu. V křesťanství není ovšem půst jedinou a hlavní náplní postní doby. Půst získává význam ve spojení s modlitbou a almužnou, tedy v dobru činěném ve prospěch druhých. Už starozákonní texty upozorňují, že půst bez milosrdenství se Bohu příčí. Každý z nás ale reaguje na nedostatek potravy, nápoje, spánku atd. jinak. A protože je z Evangelia zřejmé, že láska k bližnímu je více než půst, doporučil bych: postěte se jen tolik, aby to bližní nebolelo. Po staletí je přesto známo, že půst člověka osvobozuje k modlitbě. To platí i dnes. Můžete si to vyzkoušet. Převzato z

7 7 Pořad bohoslužeb v i a okolí ve dnech od března PONDĚLÍ 3. března ÚTERÝ 4. března STŘEDA 5. března ČTVRTEK 6. března PÁTEK 7. března SOBOTA 8. března 9. března PONDĚLÍ 10. března ÚTERÝ 11. března STŘEDA 12. března ČTVRTEK 13. března PÁTEK 14. března SOBOTA 15. března 16. března Sbírka na potřeby farnosti (tichá) 8. neděle v mezidobí Popeleční středa 1. neděle postní 2. neděle postní Horní Dobrouč dětská+rytmika Za farnost Hnátnice Mariánská družina Na poděkování za 75 let života Zpovídá P. J. Krajíček Za Alžbětu Rajnetovou, manžela a celý rod Na úmysl dárce Za rodiče Josefa a Marii Ulrichovy Za Rudolfa Mlynáře a manželku Ostrov Za farnost Lanšperk Za živou rodinu a dar víry pro děti Za Josefa Špinlera, manželku a celý rod Za Jana Pecháčka a rodiče Za živé z rod. Mlynářovy Za Josefa Dvořáka a P. Josefa Nouzu Horní Dobrouč dětská+rytmika Hnátnice Za farnost

8 8 PONDĚLÍ 17. března ÚTERÝ 18. března STŘEDA 19. března ČTVRTEK 20. března PÁTEK 21. března SOBOTA 22. března 23. března Sbírka na plošné pojištění PONDĚLÍ 24. března ÚTERÝ 25. března STŘEDA 26. března ČTVRTEK 27. března PÁTEK 28. března SOBOTA 29. března 30. března sv. Josefa 3. neděle postní Zvěstování Páně 4. neděle postní Za Josefa Hotmara a oboje rodiče Za farnost Za Josefa Maříka a duše v očistci Adorace a sv. smíření Za Josefa Rajneta a sestru Duchovní obnova farnosti Za Josefa Nováka a manželku Ostrov Za farnost Lanšperk Za Alžbětu Plívovou, manžela a syna Za Rudolfa Nágla, manželku a syna Za Františka Hrdinu, manželku a děti Adorace a sv. smíření Za Marii a Josefa Ulrichovy a Miroslava Blažka Za Marii a Josefa Jansovy a rodiče Vávrovy Horní Dobrouč dětská+rytmika Za farnost Hnátnice Vydává: Římskokatolická farnost, 1, , tel , Vychází každou první neděli v měsíci. Uzávěrka dalšího čísla Pouze pro potřebu farnosti! Kontaktní osoby: P. Ján Kubis Mgr. Iva Špinlerová Mgr. Pavel Dušek

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy

Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy únor 201 3 Zpravodaj Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy UVNITŘ NAJDETE: Poselství papeže Benedikta XVI. k Postní době Přehled jarních akcí ve farnosti Dětskou přílohu Z POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV KŘÍŽOVÉ CESTY Pobožnosti křížové cesty v době postní budou v kostele v Hranicích každý pátek v 17:30 hodin a každou neděli před večerní mší svatou, to je v 17:55 hodin, v Jindřichově v pátek v 15:50 hodin

Více

INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA

INFORMÁTOR. 1 únor 2015 ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV BIBLICKÉ HODINY POPELEČNÍ STŘEDA BIBLICKÉ HODINY Biblické hodiny se konají přibližně každou druhou sobotu po večerní mši svaté na faře v Hranicích. Termín příštího setkání: 21.2.2015 v 17:30 hodin. Ve Stříteži na faře se konají biblické

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

ZE ŽIVOTA FARNOSTI JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 15. KVĚTNA 2008 BIŘMOVÁNÍ 2008. Jednání zahájil modlitbou a řídil P. Antonín Forbelský.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 15. KVĚTNA 2008 BIŘMOVÁNÍ 2008. Jednání zahájil modlitbou a řídil P. Antonín Forbelský. pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 5,- Kč www.farnost-pardubice.cz OBSAH ZE ŽIVOTA FARNOSTI str. 2 Jednání pastorační rady Biřmování 2008 MLÁDEŽ str.

Více

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ

č. 1/14 ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/14 XII. zastavení křížové cesty na Brádle ÚVODNÍ SLOVO K POSTNÍ DOBĚ Postní doba nás vybízí k obrácení navrácení na cestu Boží. Slyšíme na začátku doby postní,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 3/2009 Ročník XIX Březen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Filipanům Marek Orko Vácha Benefiční koncert pro Adopci na dálku Ztrácejí se nám farnosti... Rekordní výsledek Tříkrálové

Více

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015

sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 12 ročník XXVI neděle 14. června 2015 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek Libuše Jakubíčková Naše farnosti slavily slavnost Božího

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen 2015 20 let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XIII. www.farnostslavkov.cz Číslo 2/2010

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XIII. www.farnostslavkov.cz Číslo 2/2010 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XIII. www.farnostslavkov.cz Číslo 2/2010 O co Bohu především jde? Tato otázka, která je nepochybně významná, je zajisté velmi aktuální zvláště

Více

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011

INFORMÁTOR. FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011 INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ N. L., JINDŘICHOV Ročník XIV, číslo 2 březen 2011 Snažme se každý říci, čím se chci Kristu přiblížit, abych na něj mohl více spoléhat a mít v duši pokoj,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2012 Číslo 2 Ročník 18 Úvodník P. Wojciech Zapiór Liturgický kalendář Rosteme ve víře Živý růženec Pomáhat druhým přináší radost oběma stranám Te Deum z Domova pro seniory

Více

3 / 2011 ROČNIK XV. Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15) Požehnanou přípravu na Velikonoce přeje P. Daniel O.Praem.

3 / 2011 ROČNIK XV. Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15) Požehnanou přípravu na Velikonoce přeje P. Daniel O.Praem. MARTiNOViNy 3 / 2011 ROČNIK XV. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY Obraťte se a věřte evangeliu (Mk 1,15) OBRAZ OD SESTRY GIELIE Degondy slouží jako postní plátno zakrývající hlavní barokní oltář kostela

Více

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní

FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, 5. března 2014 40 denní doba postní FARNÍ LISTY březen PŮST 2014 Milí farníci a lidé dobré vůle, ve středu 5. března 2014 začne 40 denní doba postní. Každoročně vstupujeme popeleční středou do této doby. Tato doba je a vždy má být pro křesťana

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

Slovo kněze 03/2014. P. Zdzislaw. Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz

Slovo kněze 03/2014. P. Zdzislaw. Nám. Dr. Tyrše 64, 257 65 Čechtice. tel.: 317 853 317 e-mail: rkfcechtice@centrum.cz Slovo kněze 19. března oslavujeme v liturgii slavnost sv. Josefa. Je to příležitost, abychom rozněcovali svou úctu k němu a utíkali se pod jeho ochranu. Pokorný tesař z Nazareta převyšuje milostí a blažeností

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015

Modlitba EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 2015 FARNÍ LISTY Velikonoce 2015 adresa: 755 01 Vsetín, Horní nám. 134 tel.: 571 411 692 e-mail: favsetin@ado.cz web: www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz VELIKONOCE 2015 Bože, náš nebeský Otče,

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více