Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace"

Transkript

1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace Technická dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

2 Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace zadání... 4 Obecné požadavky na funkcionalitu systému:... 4 Požadavky na klienta pro inspektory silnic:... 5 Požadavky na klienta pro manažery:... 6 Požadavky na mobilního klienta:... 6 Požadavky na vazby systému na okolí subsystémy IS:... 7 Typové úlohy... 8 Specifikace systémová... 8 Specifikace dodávek a služeb... 8

3 Předmět zadání k podání cenové nabídky: Předmětem zakázky je dodávka Systému pro evidenci prohlídek a závad na silniční síti Plzeňského kraje (dále jen systém ), implementace systému, školení uživatelů, uživatelská a systémová podpora po dobu neurčitou. Systém musí umožnit pracovníkům Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (dále jen SUSPK) a dalším subjektům, které vykonávají správu a údržbu pro SUSPK evidenci a řízení procesů při činnostech: - Prohlídky silnic v rámci běžných, mimořádných a hlavních prohlídek silnic v souladu se Zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích resp. Vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. - Evidenci závad zjištěných prohlídkami. - Řízení procesů spojených s odstraněním nalezených závad. - Evidenci provedených oprav, záruční lhůt, dodavatelů apod údaje budou lokalizovány přímo k místu - Integrace spojená se geografickým systémem Systém musí být řešen jako klient server aplikace, s centrálním datovým úložištěm v MSSQL2008 R2 databázi. Typy klientů: - Klient pro inspektory silnic (inspektor silnic, pracovník majetkové správy) maximální funkcionalita, uživatelská přívětivost, jednoduchost ovládání, přehlednost, rychlost odezvy, administrátorské prostředí pro konfiguraci celého systému klient je určen pro práci v kanceláři. Musí podporovat práci v terminálovém režimu (Remote Desktop Services na Windows 2088 R2) a spouštěn ze síťového disku. Aplikace bude provozována na SQL clusteru a musí, sním být kompatibilní v případě přesunu instance z jednoho nodu na druhý a souvisejícím krátkodobým výpadkem služby. Tuto situaci je nutné vyřešit, aby nedošlo k chybě aplikace. - Klient pro manažery (vedoucí pracovník, ředitel, pracovník Plzeňského kraje, externí dodavatel) přístupný pomocí běžného internetového prohlížeče (MS Explorer, Firefox, Chrome, Safari). Klient pro manažery musí umožnit stejný rozsah a funkcionalitu pro práci s daty jako klient pro inspektory silnic. Klient pro manažery je určen především pro přístup do systému mimo stálé pracoviště a pro externí pracovníky. - Mobilní klient spustitelný na aktuálních verzích OS Android a Windows mobile v telefonech, nebo tabletech s operačním systémem Android nebo Windows Mobile. Mobilní klient je určen pro práci v terénu, především pro zaznamenávání prohlídek a závad. Mobilní klient musí mít možnost pracovat v on-line i off-line režimu. Klient pro inspektory silnic a klient pro manažery nemusí mít možnost pracovat v off-line režimu. Dodávka a služby budou zahrnovat: 1. Dodávku a instalaci softwarové aplikace pro údržbu a opravy silniční sítě Plzeňského kraje, ve správě SÚSPK a evidenci prvků na silniční síti. K této softwarové aplikaci bude dodána licence, neomezená počtem instalací, opravňující její možnost použití na všech počítačích a mobilních prostředcích SUSPK a KÚPK 2. Dodávku aplikace pro mobilní komunikátory (mobilní telefony s dotykovou obrazovkou, vestavěným GPS modulem a fotoaparátem, případně tablety stejné funkčnosti) s operačním systémem Android 2.2 a vyšším, nebo Windows Mobile. 3. Dodavatel dodá jeden mobilní telefon a jeden tablet s nainstalovanou, funkční mobilní aplikací. 4. Analýza potřeb a přizpůsobení funkcionality systému potřebám uživatele (implementace) 5. Podporu uživatele, řešitelský a programátorský servis během provozu.

4 Specifikace zadání Obecné požadavky na funkcionalitu systému: - Systém musí umožnit definování neomezeného počtu uživatelských práv. Každé oprávnění bude spojeno s konkrétním uživatelem nebo skupinou uživatelů. Oprávnění se bude vztahovat na funkcionalitu systému a na přístup na data (třídy závad a oblasti výskytu). - Veškeré v systému evidované závady musí být lokalizovány pomocí všech těchto atributů: o zeměpisné souřadnice X,Y v systému WGS84 s automatizovaným přepočtem do rovinného systému S-JTSK o označení silnice a provozní staničení o číslo úseku a úsekové staničení v Uzlovém Lokalizačním Systému (ULS) o oblast, okres, cestmistrovství, správní jednotka o v obcích, pokud silnice není na síti ULS, může být další lokalizace provedena jako název ulice a orientační číslo nejbližšího domu a nemusí být doplněny atributy sítě ULS. - Další požadované atributy závady: o datum a čas zjištění závady o jméno inspektora silnic o název závady, stupeň nebezpečnosti závady (číselníkové položky) o druh závady podle číselníku údržbových prací a její rozsah o předpokládaná finanční náročnost odstranění závady (podle číselníku nákladů údržbových prací) o fotodokumentace (fotografie a videosoubory) o možnost připojení dalších souborů obecného typu (dokumenty) o historie zpracování závady o atribut určující, jestli závada byla do systému zanesena pomocí mobilního klienta přímo v terénu, nebo jestli závada byla do systému zanesena z kanceláře pomocí klienta pro inspektory silnic. - Zobrazení závad v mapě veškeré zaevidované závady musí být zobrazeny v mapě s možností další editace (např. upřesnění polohy). Uživatel aplikace bude mít možnost editovat polohu prvku jednak pomocí změny tabelárních údajů hodnot souřadnic X, Y a jednak posunem incidentu přímo nad mapou. - Veškeré číselníky, nastavení systému, seznamy uživatelů atd. musí být editovány pomocí administrátorského rozhraní klienta pro inspektory silnic. Tato systémová nastavení musí být sdílena a automaticky synchronizována všemi typy klientů. - Upgrade všech typů klientů musí být prováděny plně automaticky ze serveru bez nutnosti zásahu uživatelů (např. bez nutnosti ruční pře instalace klienta). - Spojení mezi serverem a klienty musí být zabezpečené certifikátem a šifrovaným přenosem. - Systém musí mít vyřešenu pravidelnou aktualizaci referenční sítě ULS. Musí používat pro lokalizaci platnou verzi ULS. Závady zaevidované k starší verzi ULS musí být georeferencovány k aktuální síti ULS. - Systém musí umožnit propojení na GIS Plzeňského kraje a využití referenčních mapových služeb Plzeňského kraje. Referenční podkladové mapy jsou mapovým serverem KÚPK publikovány defaultně jako služby ArcGIS Server, ale také jakowms služby apod Mapy jsou volně přístupné a publikovány za území kraje v úplném měřítkovém rozsahu až po detail katastrální mapy. Lze využít např. serverem publikované letecké snímky, topografické mapy, katastrální mapy a tematická data Silniční databanky Ostrava. - Zadávání nových požadavků na údržbu a opravy silniční sítě prostřednictvím aplikací mobilních telefonů (tabletů) přímo v terénu - Bezprostřední přenos těchto informací do databáze údržby a oprav silniční sítě Plzeňského kraje.

5 - Součástí informace pořízené v terénu prostřednictvím mobilního komunikátoru bude: - Vyplnění formuláře v mobilním telefonu (tabletu) o zjištěné závadě na silniční síti - Určení polohy dle GPS souřadnic, prostřednictvím vestavěného GPS modulu (místopis zahrnuje cestmistrovství, číslo silnice a polohu GPS souřadnicích určí se automaticky na základě reverzního geokódování). - Pořízení fotografií prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu (tabletu) a provedení uživatelského grafického zákresu na tuto fotografii v aplikaci mobilního telefonu (tabletu). Fotografie musí obsahovat časové a datumové razítko. - Pořízení zvukových záznamů v aplikaci mobilního telefonu (tabletu) - Zpětné načtení informací o údržbě z databáze údržby a oprav silniční sítě Plzeňského kraje do mobilního komunikátoru na základě lokalizace dle vestavěného GPS modulu - Centrální evidence nových a realizovaných požadavků na silniční síti Plzeňského kraje v desktopové aplikaci v jednotlivých oblastních správách, cestmistrovstvích a ředitelství společnosti, dle přístupových oprávnění - Určení polohy prostřednictvím reverzního geokódování a zobrazení polohy na mapových podkladech - Editace, třídění, vyhledávání informací o údržbě a opravách na silniční síti - Schvalovací proces, který bude upřesněn během implementace - Tisky sestav a výstupy dle formulářů SÚSPK upřesněných během implementace - Odeslání ové zprávy z desktopové aplikace s formulářem o závadě - Evidence prvků silniční sítě (propustky, přenosné dopravní značení a jiné) prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu (tabletu), včetně určení polohy a fotodokumentace. Bezprostřední odeslání tohoto záznamu do databáze údržby a oprav silniční sítě Plzeňského kraje. Editace a vyhledávání těchto informací prostřednictvím desktopové aplikace. - Integrace s daty aplikace firmy ECS Invention spol. s r.o. pro sledování pohybu vozidel SÚSPK. Data z centrální databáze společnosti ECS o pohybu vozidel SÚSPK budou on-line přenášena a veřejně zobrazována v mapovém klientu na portále KÚPK. Zadavatel dodá klienta včetně mapového podkladu a zhotovitel zajistí přenos dat. Požadavky na klienta pro inspektory silnic: - Přihlášení oprávněného uživatele pomocí přihlašovacího jména a hesla. - Uživatelsky přívětivé a jednoduché prostředí. - Jednoduchá konfigurovatelnost systému. - Uživatelsky definované pohledy na aplikaci (rozmístění sloupců, nastavení filtrů, třídění a seskupování dat atd.) Aplikace musí umět tyto pohledy pro každého uživatele ukládat a znovu načítat (výběrem ze seznamu pohledů). - Uživatelské administrátorské rozhraní konfigurace systému prostřednictvím administrátorského rozhraní (bez programování aplikace) musí umožňovat: o Editace seznamu uživatelů a přiřazení oprávnění o Editace kontaktů (subjekt, pracovník), seskupování kontaktů do organizací (např. organizace má několik poboček, pobočky mají své pracovníky). Tato struktura musí být otevřená a uživatelsky konfigurovatelná. o Editace číselníků tvorba a editace libovolných číselníků neomezené struktury o Editace pracovního toku (schvalovací procesy) tvorba a editace libovolného pracovního toku, definování spouštěných procesů, přiřazení oprávnění, viditelnost v aplikaci o Editace sestav tvorba a editace libovolných sestav o Editace formulářů tvorba a editace libovolných formulářů o Editace menu a funkčních tlačítek přiřazení oprávnění, viditelnost v aplikaci - Pohled na data v kombinaci o Jen tabulka s daty o Tabulka s daty a mapa. Tabulková část musí být synchronizována oboustranně s mapovou částí. V případě filtrování dat v tabulkové části se filtrují data i v mapové

6 části (a naopak). Vybraná data v tabulkové části se vyberou i v mapové části (a naopak) o Jen mapa - Export dat do souborů formátu MS Excel, pro libovolnou datovou sadu vytvořenou uživatelem např. filtrováním dat. - Řízení pracovních toků podle vytvořených schémat, automatické spouštění procesů připojených k pracovním tokům. - Pracovní toky musí být aplikovatelné dávkově na vybranou skupinu záznamů. - Operace se záznamy (např. mazání, editace) musí být aplikovatelné dávkově na vybranou skupinu záznamů. - Možnost slučování jednotlivých evidovaných závad do skupin (např. pracovní příkazy) a zařazování těchto skupin do plánu prací. - Přiřazování jednotlivých evidovaných závad nebo skupin vybranému zhotoviteli k realizaci opravy. Zhotovitel je na to upozorněn notifikací ( em). Možnost zpětné reakce zhotovitele pro dokončení opravy oznámení o provedení opravy. - Odesílání a export tiskových sestav systém musí umožnit při generování tiskové sestavy současně její odeslání určeným příjemcům. Dále musí umožnit sestavu exportovat ve formátu Excel, Word. - Archivace a zálohování systému. - Logování veškeré činnosti uživatelů, s možností vypsání tohoto logu v reportu. Požadavky na práci s mapou (klient pro inspektora silnic) - Zobrazení závad v mapě - Oboustranná synchronizace tabulkové a mapové části. Při filtrování v tabulkové části dochází k filtraci i v mapové části a naopak. - Zvýraznění vybraných závad v mapě. Závady mohou být vybírány v tabulkové části i přímo v mapě. - Automatický zoom mapy na vybrané závady. - Možnost přiblížení nebo oddálení mapy. - Možnost upřesnění polohy nalezené závady v mapě, tažením bodu v mapě, s automatickým doplněním dalších atributů (třída a číslo silnice, provozní staničení, číslo úseku ULS a úsekové staničení). - Možnost zadání nové závady označením jejího místa kliknutím v mapě, s automatickým doplněním dalších atributů (třída a číslo silnice, provozní staničení, číslo úseku ULS a úsekové staničení). - Možnost zapnutí a vypnutí dalších mapových vrstev, např. ortofoto mapy. - Tisk mapy včetně možnosti tisku karty závady včetně všech jejích evidovaných údajů Požadavky na klienta pro manažery: - Stejná funkčnost a práce s daty jako pomocí klienta pro inspektory silnic. - Nebude obsahovat administrátorské rozhraní pro konfiguraci systému (to se bude provádět pouze z klienta pro inspektory silnic). Požadavky na mobilního klienta: - Mobilní klient musí být spustitelný v telefonech nebo tabletech s operačním systémem Android nebo Windows Mobile. - Mobilní klient musí při práci v terénu umožnit: o Přihlášení oprávněného uživatele pomocí přihlašovacího jména a hesla, s možností zapamatování uživatele. o Sejmout souřadnici X, Y pomocí systému GPS.

7 o Pořídit a uložit minimálně 4 fotografie závady, s možností jejich smazání a opakovaného uložení. o Zobrazit polohu v mapě. Při off-line režimu budou využity mapové podklady nainstalované přímo v zařízení. Při on-line režimu mohou být mapové podklady načítány z jiných serverů např. KÚPK, ČÚZK, Google apod. včetně možnosti zobrazování podrobných informací o parcele z Nahlížení do katastru. o Automaticky po sejmutí souřadnic daného místa se z nainstalovaných dat převezmou další lokalizační atributy třída a číslo silnice, provozní staničení, případně v obci název ulice a číslo orientační nejbližší budovy. Není tedy nutné být při sběru dat neustále on-line, neboť v hůře dostupných oblastech by mohl vzniknout problém při chybějícím pokrytí signálem. o Zadávat další vybrané atributy, číselníkové položky i textové položky. o Nahrát, přehrát, uložit a vymazat hlasovou poznámku. o Odeslat on-line zaevidovanou závadu se všemi výše uvedenými atributy a přílohami na server do centrálního datového úložiště, nebo o Uložit zaevidovanou závadu se všemi výše uvedenými atributy a přílohami do interní paměti zařízení (off-line provoz). o Načtení uložených závad z interní paměti zařízení a jejich opětovnou editaci. o Dávkové odeslání uložených závad z mobilního klienta na server do centrálního datového úložiště. o Mazání vybraných závad uložených v interní paměti zařízení. o Komunikace mezi mobilním klientem a serverem musí být zabezpečená certifikátem a šifrováním. Požadavky na vazby systému na okolí subsystémy IS: Propojení IS pro správu silnic pomocí webové služby s: - IS pro pasport majetku, který v současné době není pořízen. - IS pro evidenci majetku, který v současné době není pořízen. - Mezi IS se budou přenášet minimálně tato data Položky ID Číslo karty Popis OJ lokalita stav Auto Umístění Kancelář Osobní číslo OK V jiné lokalitě Zrušeno/Ztraceno Nové

8 Typové úlohy Uchazeč vyřeší, v nabídce popíše a doloží fotografiemi reálného zařízení s příslušnými obrazovkami (mobilní klient) nebo snímky obrazovky počítače postup při následujících typových úlohách: - Zaevidování bodové závady v terénu pomocí mobilního klienta - Zaevidování bodové závady v kanceláři pomocí klienta pro inspektory silnic - Využití administrátorského prostředí: o Editace číselníků, tvorba nového číselníku, editace položek o Vytváření a editace sestav o Vytváření a editace pracovních toků - Aktualizace referenční sítě ULS popis postupu při aktualizaci ULS, popis postupu při aktualizaci závad zaevidovaných ke starší verzi sítě ULS - Popis propojení na GIS Plzeňského kraje jak budou využity mapové služby Plzeňského kraje Řešení typových úloh musí respektovat požadavky na systém i požadavky na jednotlivé klienty Specifikace systémová Struktura sítě a serverů, které je nutno dodržet Systém bude rozdělen na dva fyzické servery. Na prvním serveru bude nainstalovaná aplikační vrstva. Na druhém serveru bude databáze, ve které budou uložena všechna data včetně všech dokumentů a příloh (tedy veškerá data budou uložena v databázi). Databáze bude provozována na MS SQL Aplikační server je zapojen přes propojovací prvky do sítě krajského úřadu tak, aby byl viditelný z ostatních serverů a pracovních stanic. Oba servery poběží na Windows serveru 2008, které poběží na VMware ESX serveru. Serverům bude v rámci VMware ESX serveru přidělena minimálně (tedy buď přesně uvedená konfigurace nebo lepší) tato garantovaná virtuální konfigurace: aplikační server: 2x 3GHz cpu (2 jádra), 4GB RAM, 200GB diskové prostoru databázový server: 4x 3GHz cpu (2 jádra), 8GB RAM, 500GB diskového prostoru Uživatelé a přístupy budou ověřovány proti Active Directory. Specifikace dodávek a služeb Dodávky a implementace: Dodávka a instalace multilicence: - Desktopové aplikace - Aplikace pro mobilní komunikátory, za účelem evidence požadavků v terénu a evidenci prvků silniční sítě Přizpůsobení funkcionality přesným potřebám uživatele (implementace) Součástí implementace bude zaškolení pracovníků Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, před spuštěním testovacího provozu. Součástí dodávky je dodání jednoho kusu mobilního telefonu a jednoho kusu tabletu s nainstalovanou, funkční mobilní aplikací. Zařízení musí splňovat Minimálně následující požadavky: Práce s aplikací min. 6h. o Mobilní dotykový telefon: procesor 1GHz, 512Mhz RAM, displej s uhlopříčkou min. 4.3, rozišení 480 x 800, fotoaparát s autofokusem, GPS, Wi-Fi 02.11b/g/n, BlueTooth 3.0, USB 2.0, slot pro paměťovou MikroSD kartu, OS Android/Windows mobile v aktuální verzi. Dokovací stanici do auta. o Tablet dvě jádra 1,4GHz, 1GB RAM, 7 displej rozlišení 1024x600, GPS, webová kamera(fotoaparát) 3Mpx s autofokusem, mikrofon, vestavěný reproduktor, Wifi

9 802.11b/g/n, BlueTooth 3.0, slot MicroSD, OS Google Android v aktuální verzi (4.0), dokovací konektor, dokovací stanici do auta, ochranné pouzdro. V mobilních zařízeních budou použity vlastní SIM karty s datovými službami. Součástí dodávky je e-learningový kurz ve formátu SCORM 1.2 nebo Moodle 2.x. Testovací scénáře pro akceptaci zakázky - Testovacím scénářem jsou myšleny pracovní postupy, které předvedou veškeré možnosti a logické postupy užití dané aplikace rozčleněné na sběr, zpracování a vyhodnocení dat a řízení prací. Budou děleny i podle typu osoby, užívající aplikaci, jejího zařazení a lokality, ve které se bude nacházet. Podpora uživatele, zahrnující: řešitelský a programátorský servis na vyžádání během provozu v rozsahu do 20ti hodin měsíčně, hot line od 8:00 do hod. v pracovní dny. Požadavky na bezpečnost informačního systému. Aby mohl být informační systém zařazen do infrastruktury KÚPK, tak musí splňovat bezpečnostní opatření, která zajistí, že informační systém projde penetračními testy dle metodiky: Všechny techniky napadnutí webu, proti kterým musí být informační systém zabezpečen, jsou v odkazu. Zda tento informační systém tato bezpečností opatření splňuje, si objednatel ověří na vlastní náklady. Při zjištění bezpečnostních vad, je dodavatel povinen tyto vady odstranit. Ještě jeden následný penetrační test po odstranění takových závad hradí objednatel. Pokud bezpečnostní chyby přetrvají, další penetrační testy bude hradit dodavatel. Bezpečný průchod informačního systému penetračními testy je podmínkou pro akceptaci díla.

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Pořízení a integrace dat pro management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Autor: Martin Sládek, Marek Jonák 1 / 43 Verze: 1 Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz, jejímiž autory jsou Martin Sládek a Marek Jonák (NETERNITY GROUP,

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Mapový portál pro MČ Praha 3

Mapový portál pro MČ Praha 3 Mapový portál pro MČ Praha 3 Analýza požadavků a návrh řešení Vypracoval: Marek Šmolík, Luboš Hovorka Počet stran: 29 Dne: 12. dubna 2012 Počet příloh: 2 Revize: 130, Zapsána v OR vedenémměstskýmsoudem

Více

KONCEPT NASAZENÍ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ. HSI, spol. s r.o., Praha SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO V PRAZE

KONCEPT NASAZENÍ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ. HSI, spol. s r.o., Praha SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO V PRAZE KONCEPT NASAZENÍ SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE HSI, spol. s r.o., Praha Praha, duben 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 1.1 PŘEDMĚTNÉ VYMEZENÍ... 3 1.2 HLAVNÍ

Více

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník")

Smlouva. v platném zněni (dále jen občanský zákoník) PRA PRA HA G U E OPERAČNÍ PROGRAM PRA EVROPSKÁ UNIE Smlouva dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen občanský zákoník") uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části)

1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské části) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Vytvoření oboustranné informační platformy MČ občan (mobilní aplikace + rozhraní API pro přenos informací do webových stránek městské

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Technická dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Penetrační testy aplikací TCPK Čl. 1. Úvodní ustanovení

Technická dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Penetrační testy aplikací TCPK Čl. 1. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 výzvy a Rámcové smlouvy Technická dokumentace Technická dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Penetrační testy aplikací TCPK Čl. 1. Úvodní ustanovení Tento dokument je určen

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ČESKO-BAVORSKÝ ARCHIVNÍ PRŮVODCE Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více