Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007"

Transkript

1 Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007 Vydavatel: Město Nová Bystřice, nám. Míru 58, Nová Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko Nová Bystřice, Mírové nám. 1, Nová Bystřice, Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Evidenční číslo: MK ČR E Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Obsah: Úvodník Z jednání rady a zastupitelstva Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat Akce pořádané základní školou Otázky kolem výherních hracích automatů Kultura - Oslava MDŽ - Josefovská zábava - Recitační soutěž - Noc s Andersenem - Půst a Vzkříšení - Masopust Osudy lupičského hejtmana Johanna Georga Grasela 12 Počasí na Novobystřicku ve druhé polovině roku 2006 Sport - Fotbaloví dorostenci turnajově Novinky v MěK Vážení spoluobčané, na únorovém jednání městského zastupitelstva byl jednohlasně schválen rozpočet Nové Bystřice na letošní rok. Počítá se v něm s příjmy ve výši 43, ,- Kč a výdaji ve výši 52, ,- Kč. Rozpočtový schodek, necelých 9 miliónů korun, bude kryt vytvořenou rezervou z loňského roku. O nejvýznamnějších akcích, které hodláme v roce 2007, jsem již psal v lednovém Zpravodaji. Znovu zopakuji, že by mělo jít zejména o opravu Švermovy ulice od křižovatky u pošty až k čerpací stanici, což bude s ohledem na předpokládanou délku trvání prací znamenat složitou dopravní situaci ve městě, především v letní turistické sezóně. Další schválenou investicí bude stavba nového zázemí Technických služeb, při kterém vyroste i sběrný dvůr. Rozpočet samozřejmě počítá s dalšími drobnějšími investičními akcemi a jsme pochopitelně připraveni i na kladné vyřízení našich žádostí o dotace, kdy budeme muset jistou část celkových nákladů dofinancovat. Jde hlavně o žádost o dotaci na prodloužení vodovodu do Smrčné a N.Vojířova a pak také o dotaci na rekonstrukci školní jídelny. V nezmenšeném rozsahu zůstává objem peněz na chod školy a školky, knihovny a informačního střediska, penzionu pro důchodce nebo novobystřických hasičů. Mírně vyšší částka je určena Technickým službám na údržbu zeleně a čistoty města. S podrobným členěním rozpočtu se zájemci mohou seznámit buď na našich internetových stránkách, nebo přímo na městském úřadu. Úspěšný březen! Mgr. Jiří Zimola, starosta města

2 Z jednání RM rada bere na vědomí zprávu o stavu našich lesů po řádění orkánu a souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí mimořádné finanční pomoci v důsledku škod způsobených orkánem u České spořitelny, a.s. - rada doporučuje zastupitelstvu, aby schválilo zprávu o provedení inventarizace hmotného majetku, skladových zásob, peněžních prostředků a dokladové inventarizace k rada souhlasí se zřízením věcného břemene pro DSO Landštejn a vodovod ke státní hranici - rada projednala a doporučuje ZM schválit smlouvu na vypracování projektové dokumentace "Využití areálu technických služeb města Nová Bystřice" - rada upravila plat řediteli školy v souvislosti s novým Zákoníkem práce - rada stanovuje výběr poplatků za odběr pneumatik na Sběrném dvoře ve výši : osobní automobil - 30,- Kč/kus, nákladní automobil a traktor 200,- Kč/kus - rada upravila otevírací dobu Sběrného dvora takto: v období od : St, Pá : 15,00 19,00, So : 8,00 12,00 období od : St, Pá : 13,00 17,00, So : 8,00 12,00 - rada projednala 9 žádostí o prodeje pozemků - rada souhlasí s přidělením dotace na činnost ZO chovatelů poštovních holubů ve výši 5.000,- Kč - rada souhlasí s bezplatným pronájmem sportovní haly dne pro TJ Jiskra, od. kopané za účelem pořádání turnaje žáků v kopané - rada souhlasí se snížením nájemného pro ZO KSČM a KČP na pořádání kulturní akce Oslava MDŽ Z jednání ZM na jednání bylo přítomno 14 zastupitelů (p. Kopáček byl omluven) a 11 občanů starosta objasnil problematiku schvalování změny územního plánu a nastínil další vývoj schválena byla smlouva na zpracování PD na výstavbu sběrného dvora a zázemí TS dále byla schválena smlouva o zkušebním provozu vodovodu Hradiště s VaK JČ zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o reklamě se společností Stavcent, která za zviditelnění svého jména na Letním řezbářském sympóziu věnuje 50 tisíc korun byla odsouhlasena Zpráva o provedené inventarizaci k a vyřazen nefunkční majetek po vysvětlení a krátké rozpravě byl všemi hlasy schválen rozpočet Města N.Bystřice na rok 2007 a rozpočtový výhled na roky po dlouhé diskusi a objasnění názorů všech zúčastněných nebyla v následném hlasování schválena Vyhláška města N.Bystřice o stanovení území, na kterém je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů zastupitelstvo města schválilo zprávu Finančního a Kontrolního výboru projednáno a vyřízeno bylo 12 žádostí občanů vybráno ze zápisu RM Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat daňovým poplatníkům i v NB V rámci zlepšování služeb daňové správy bude vybíráno přiznání k dani z příjmů fyzických osob i v Nové Bystřici. Nepůjde přitom jen o prostý výběr přiznání, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění. K dispozici budou jak tiskopisy, tak i daňové složenky umožňující úhradu daně bez jakýchkoliv poštovních poplatků a současně také i další informační materiály. Pracovníci z Finančního úřadu v Jindřichově Hradci budou v Nové Bystřici dne a od do hodin (v případě potřeby i déle) v zasedací síni MěÚ. První termín bude zaměřen zejména na předávání daňových tiskopisů a na poskytování informací, druhý termín na vybírání daňových přiznání a znovu i na poskytování informací. Informace potřebné pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006, a to včetně praktických příkladů a odpovědí na nejčastější dotazy daňových poplatníků, jsou již nyní umístěny na všech finančních úřadech. Daňové informace je možné průběžně získávat též na internetových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz). V souvislosti s podáváním daňových přiznání budou rovněž rozšířeny pokladní a úřední hodiny Finančního úřadu v J. Hradci. Věříme, že daňová veřejnost uvedené služby uvítá a využije. z informací Finančního úřadu v JH vybrala redakce

3 Akce pořádané základní školou v 1. pololetí šk. roku 2006/ se v Nové Včelnici konalo okresní kolo v atletickém čtyřboji.družstvo mladších žákyň ve složení: Andrea Vrbová, Šárka Meislová, Jana Suchá, Nela Vaňková a Kristýna Mottlová obsadilo 2. místo. Na 6. místě skončilo družstvo mladších žáků David Čech, Tomáš Vojta, Jan Schramhauser, Patrik Komárek a Libor Němec.Starší žáci skončili pátí Vojtěch Novák, Ladislav Kalina, Patrik Černý a Ondřej Štěpánek se v Jindř. Hradci uskutečnil okresní přebor v přespolním běhu. Starší žáci Patrik Černý, Ondřej Štěpánek, Tomáš Čutka, Ladislav Kalina, Jan Burda a Roman Grausam obsadili 8. místo. Mladší žáci Patrik Komárek, Jan Schramhauser, Tomáš Vojta, Tomáš Kratochvíl a Richard Rybář skončili na 7. místě.2. místo a postup na krajské finále si zajistily svým výkonem mladší žákyně Kristýna Mottlová, Andrea Vrbová, Tereza Hořavová, Tereza Stellnerová a Lucie Havlíčková se v Jindř. Hradci konalo krajské finále v přespolním běhu, kde naše mladší žákyně Tereza Stellnerová, Tereza Hořavová, Andrea Vrbová a Kristýna Mottlová doběhly na 3. místě se Barbora Kopčáková, Jiřina Kubátová, Tereza Stellnerová, Kristýna Mottlová, Aneta Grausamová, Patrik Komárek, Jan Burda a Roman Grausam zúčastnili běžeckých závodů v rakouském Grosssiegerhartsu. Děkujeme paní Stellnerové, panu Grausamovi a Kubátovi za pomoc s dopravou a jejich čas se konal výchovný pořad Zbraně a zbroje vrcholné gotiky pro žáky tříd. Org. p. Zíková proběhlo ve školní tělocvičně sportovní odpoledne plné her a soutěží. Org. p. Hauserová, 6.A se žáci 5. tříd zúčastnili zájezdu do českobudějovického planetária. Org. p. Hroudová, Švecová Okresních závodů ASPV v plavání se zúčastnili Gabriela Dvořáková (2.místo), Zuzana Musilová (8.místo), Zuzana Hubingerová (6.místo), Eva Žďánská (12.místo), Pavla Budošová (15.místo), Tereza Kalinová (18.místo), Lucie Fridrichová (22.místo), Kristýna Mottlová (1.místo) a Alice Fabrigerová (2.místo). Org. p. Tesař se uskutečnila korespondenční soutěž v chemii. Naší školu reprezentovali Josef Řežábek, Bettina Korejsová (oba 9.A) a Michaela Kubová (9.B ). Org. p. Sotonová proběhlo školní kolo Olympiády z německého jazyka žáků tříd. 1. Bettina Korejsová 9.A, 2. Josef Řežábek 9.A, 3. Michaela Kubová 9.B, 4. Vendula Kodymová 9.A, 5. Jan Burda 8.A, 6. Karolína Šenkýřová 9.A, 7. Iva Přívětivá 8.B, 8. Daniel Vik 8.B, 9. Aneta Stášová 9.B, 10. Ondřej Krajča 8.A. Org. p. Chalupová, Janků se konalo školní kolo Olympiády z německého jazyka žáků tříd. 1. Aneta Grausamová 6.B, 2. Tereza Hořavová 6.A, 3. Kristýna Mottlová 6.A, 4. Lucie Havlíčková 7.B, 5. Nikola Kolešová 7.B, 6. Ondřej Melich 6.A, 7. Tomáš Kratochvíl 7.A, 8. Richard Rybář 7.B, 9. Lukáš Belay 6.B, 10. Iva Vaňková 6.B, Martin Kubánek 7.B, Michal Veith 6.B. Org. p. Chalupová, Janků

4 byla ukončena soutěž ve sběru papíru a skla. 1. místo 5.A, 2. místo 3.třída, 3. místo 4.A, 4. místo 1.B, 5. místo 2.A a 2.B Nejvíce nasbírala 3. třída 3862,5 kg a celkem bylo sebráno ,5 kg sběru se ve sportovní hale konal vánoční turnaj ve volejbale. 1. místo obsadilo družstvo To každopádně ve složení: Lenka Pešková, Bettina Korejsová, Zdeňka Nejezchlebová, Alice Mošová, Sarah Polanská, Anna Hubingerová a Ondřej Štěpánek. Dále se zúčastnili: Kristýna Mottlová, Jan Evják, Ondřej Melich, Roman Volek, Michaela Benová, Jana Chlumecká, Anna Janovská, Nikola Krajcrová, Jana Řežábková, Lenka Soukupová, Iva Přívětivá, Ladislav Kalina, Roman Grausam, Kristýna Danielová, Eva Fialová, Karolína Šenkýřová, Jana Malaníková, Michaela Kubová, Lucie Musilová a Petra Štefanková probíhala školní vánoční akademie. Žáci pracovali v literárních, výtvarných, dramatických, sportovních, hudebních a praktických dílnách se uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Soutěže se zúčastnilo 7 žáků 9. tříd. 1. místo Petra Štefanková 9.B, místo Anna Hubingerová, Alice Mošová ( obě 9.A). Dále zúčastnili: Josef Řežábek 9.A, Patrik Černý 9.B, Martina Emrová 9.B a Michaela Kubová 9.B. Org. p. Zíková proběhlo v Jindř. Hradci okresní kolo Olympiády z německého jazyka. Bettina Korejsová 9.A obsadila 3. místo. Org. p. Chalupová Žáci třetích tříd se zúčastnili v roce 2006 akce MěK Nová Bystřice, která se zapojila do projektu knihoven v regionu J. Hradec. Součástí tohoto projektu byly i dvě výtvarné dílny na téma Strašidla v knížkách a Hloupý Honza mýma očima. Nejlepší práce byly použity pro výtisk dětského pexesa. Najdeme zde obrázek Renaty Vránkové, Vojtěcha Hrubeše a Radky Frasslové, žáků naší školy. ze školní kroniky vybrala Miroslava Evjáková Otázky kolem výherních hracích automatů Ve středu 7. února 2007 proběhlo zasedání městského zastupitelstva města Nová Bystřice, na kterém se rozhodovalo mimo jiné o nové obecně závazné vyhlášce, která měla omezit provozování výherních hracích automatů na území města. Podle návrhu mělo dojít k vytlačení těchto přístrojů z náměstí. Pro návrh nakonec hlasovalo pouze 5 zastupitelů a nová vyhláška tak nebyla přijata. Kdo vlastně hraje? Ze všeho nejdříve je dobré zamyslet se nad tím, kdo vlastně výherní hrací automaty vyhledává. Bez jakéhokoliv nároku na systematičnost a úplnost následujícího přehledu, jsou to jistě tyto skupiny hráčů: 1. Fiktivní hráči. Prostřednictvím výherních hracích přístrojů je možné ideálním způsobem zlegalizovat tzv. špinavé peníze. Z každé stokoruny vhozené do přístroje se automaticky stává Kč výhrou a tedy nezdaněným legálním příjmem. Teprve zbytek, tj Kč, vchází do standardního kolotoče zdanění. Tento typ trestné činnosti je velmi dobře popsán, bohužel neexistují a nemohou existovat přesné statistiky, které by dokumentovaly významnost tohoto typu hraní. Setkáme se však s odhady, které mu přisuzují podíl největší. 2. Závislí hráči. Lidé, kteří propadli závislosti na hraní výherních hracích automatů, jsou lidé nemocní. Mají standardně klasifikovanou diagnózu v číselníku nemocí a nerozhodují se sami za sebe. Rozhoduje za ně něco, co sami nedokážou zvládnout. Také závislí hráči se podílejí významnou částí na tržbách získaných provozem VHP. 3. Mladiství hráči. Bohužel jsou mladiství hráči jednou z nejrizikovějších skupin, pokud jde o získání závislosti na VHP. 4. Příležitostní hráči. Jistě najdeme u VHP i takové hráče, kteří se jednou za rok rozhodnou zkusit své štěstí počtem skupina významná, nikoliv však podílem na celkových tržbách. Proč regulovat provoz VHP? Veřejné instituce by měly zasahovat do tržních struktur jedině tehdy, když selhávají samy nebo tehdy, když selhává trh. Selhání je potřeba vždycky chápat jednak z pohledu efektivity a jednak z pohledu tzv. veřejného zájmu, který musí nadefinovat politik a nabídnout svou představu voličům. Všechny ekonomické teorie, i ty

5 nejliberálnější, počítají s veřejným zájmem, který musí v organizované společnosti vždy existovat a který vedle jiných faktorů ovlivňuje chování ekonomických subjektů. Jaký je veřejný zájem města Nová Bystřice? Může vůbec být veřejným zájmem města podporovat praní špinavých peněz, podporovat podnikání na úkor nemocných lidí a podporovat rizikové prostředí mladých lidí? Klesne váha těchto argumentů za příspěvek do obecního rozpočtu z takto dosažených zisků? Regulace samozřejmě sama o sobě nevyřeší problém praní špinavých peněz ani problém hráčské závislosti. Může však napomoci, a to především v tom, že dokážeme zaujmout odmítavý postoj vůči těmto jevům. Může pomoci ke zkulturnění našeho životního prostředí a vyšší kulturnosti života vůbec. Proč pouze z náměstí? Úvahy o konkurenci Odpůrci nové vyhlášky správně namítali, že je nespravedlivé, aby VHP museli odstranit pouze provozovatelé na náměstí, protože tím dochází k narušení konkurence. Ano, dochází tak k narušení konkurence, avšak pouze mezi provozovateli VHP. Nabízím Vám tři argumenty proti: 1. Nedochází právě provozováním VHP k daleko zásadnějšímu narušení konkurence na celém trhu pohostinství? Samozřejmě dochází, protože ten, který si na své zaměstnance vydělá pomocí VHP, může např. prodávat hotovky za 45 a nabourávat tak volnou soutěž na trhu pohostinských služeb. Velmi dobře tak může likvidovat ty provozovatele restaurací, kteří se rozhodli (a dokážou to) vydělávat si na svoje živobytí poctivěji. 2. Každý automat, který zmizí z území města je dobrý. Každý jeden jednotlivý, který ubude, je dobrý. V Nové Bystřici v něm neskončí v průměru Kč ročně. Jistěže tyto peníze se dají naházet do jiného hracího automatu, ale kdyby v nich neměla skončit jen jedna jediná výplata živitele rodiny, pak má sprovození ze světa jednoho jediného hracího automatu velký smysl. 3. Je samozřejmě dobře možné vyhlásit úplný zákaz provozování VHP na území města. Potom jakékoliv úvahy o nespravedlnosti mezi jednotlivými provozovateli VHP padají. Bylo by to z mého pohledu ideální řešení. Proč schvaluje VHP novobystřický zastupitel? Odpověď právě na tuhle otázku hledám jen velice těžce. Nedovedu zakrýt zklamání nad postoji a především změnou postojů u některých lidí, kterých si prostě a jednoduše za jejich práci, kterou odvádějí pro město (narozdíl od většiny z nás), velmi vážím. Nemohu proto jinak, než s úctou, přesto však zcela otevřeně, argumentovat. Vážení zastupitelé! Přemýšleli jste důkladně o tom, proč je dobré podporovat výherní hrací automaty na území města? Zvážili jste pokorně a důkladně všechna fakta? Položili jste si otázku: Co je a co není ve veřejném zájmu? Ne, promiňte, nechci Vás z těchto činností obviňovat. Nějak tuším, že Vaše důvody byly daleko prostší a jednodušší. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli rozhněvat si souseda nebo kamaráda, kterému z VHP plynou příjmy. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli být tím zlým pro lidi, kteří Vás oslovili. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli, aby Vaše děti přišli o práci. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli mít problémy. Je nesmírně zajímavé sledovat, jak funguje lobbing i na malém městě. Je nesmírně zajímavé, jak návrh předložený Radou města nakonec nezíská podporu ani všech členů této Rady, která jej předkládala. Vzejdou logicky pochybnosti o vlastním úsudku zastupitelů a o jejich ovlivnitelnosti a závislosti. Stejně jako hráč, který se stane závislý na VHP, si už nehraje, ale pouze bojuje se svou nemocí, stejně tak zastupitel, který se stane závislý, už nikoho nezastupuje, pouze bojuje se svým strachem. Je pochopitelné a zcela oprávněné lobovat. Dává mi smysl, když si podnikatel hájí své vlastní zájmy, má na to plné právo. Zastupitelé tu jsou však od toho, aby hájili zájem veřejný. Musí se v prvé řadě ptát: Co je veřejným zájmem? A tento veřejný zájem pak s plným nasazením hájit, jako jeden z řady rovnoprávných zájmů ve společnosti. Vážení zastupitelé! Pokud jste navrhovanou vyhlášku odmítli opravdu jenom z toho důvodu, že nespravedlivě omezuje pouze provozovatele na náměstí, pak Vám nebrání vůbec nic v tom, navrhnout změnu návrhu vyhlášky a rozšířit její platnost na celé území města. Každý z Vás tak mohl učinit již na jednání městského zastupitelstva dne 7. února Jak kdo hlasoval? PRO: Mgr. Jiří Zimola, Vladimír Bláha, Jaromír Mitáš, Milan Garhofer, Josef Janovský PROTI: Luboš Březina, Jan Nováček, Karel Loskot, Libuše Strončeková, Josef Řežábek, Zdeněk Musil, Ing. Jiří Kovář ZDRŽEL SE: Miluše Malinová, Jiří Pokorný OMLUVEN: Stanislav Kopáček ing. Martin Bláha

6 Kultura Oslava MDŽ Zveme spoluobčany a hlavně ženy na oslavu MDŽ, která se koná dne 10. března 2007 v KD Koruna Nová Bystřice. K tanci a poslechu hraje kapela pod vedením F. Sehnala. zve ZO KSČM a klub českého pohraničí Josefovská zábava Sobota 17. března 2007 od h Hostinec u Pelzů v Albeři K tanci a poslechu hraje Zoufalka. Vstupné 50,- Kč, bohatá tombola. srdečně zvou manželé Jirouškovi Recitační soutěž Městská knihovna připravila tradiční soutěž pro žáky základní a zvláštní školy v recitaci. Bude se konat ve středu 14. března 2007 od hodin. Všichni zájemci se mohou přihlásit v knihovně do pondělí 12. března. Pro výherce, ale i všechny zúčastněné budou připraveny drobné ceny. Noc s Andersenem Po úspěšném loňském 1. ročníku Noci s Andersenem připravujeme 2. ročník večera a noci s množstvím zábavy a překvapení.v knihovně budou děti moci strávit večer, noc a ráno z pátku 30. na sobotu 31. března. Přihlášky si děti ze základní a zvláštní školy, které jsou čtenáři knihovny, mohou vyzvednout a podepsané rodiči vrátit od 19. do 28. března městská knihovna Půst a Vzkříšení 21. února, Popeleční středou, zahajujeme letos svatopostní dobu. 40 dnů půstu je způsob, jak napodobit Krista, který se na poušti právě tak dlouho postil. 40 let putovali Izraelci z otroctví do Zaslíbené země přes poušť. 40 let byla naše Česká země dušena totalitním systémem, který pokřivil mnohé charaktery. Ve 40-ti letech by každý člověk měl mít tolik rozumu, aby s pokorou uznal, že jen jeho názory a schopnosti na všechno nestačí a že existuje Někdo, Kdo všemu dává smysl. Víra je věrnost tomuto poznání. Kristus na poušti (v době postní) nás učí tuto věrnost hledat. Nejde tedy jen o újmu na jídle (mnohým by to prospělo), ale především o újmu na vlastním egoismu. Jde o pravdivost. Mnoho lidí prohlásilo, že poušť je děsivé, ale zároveň nejkrásnější místo. Děsivé, protože si člověk uvědomuje svoji závislost na zcela obyčejných věcech, a krásné, protože v oproštěnosti od civilizace nachází Boha a sám sebe. Denním zpytováním svědomí se máme poznávat a učit být lepšími. Rozjímáním křížové cesty objevujeme tajemství víry a sílu lásky. Nechejme se Kristem provést touto dobou až ke slávě velikonočního jitra, kdy Kristus definitivně překonal smrt, naplnil své dílo spásy a každému nabízí cestu následování, cestu křesťanské víry. ThMgr. P. Petr Misař, farář Rozjímání křížové cesty v době postní každou středu v v kostele, mše sv. ve farní kapli v Farní společenství se schází každý čtvrtek na novobystřické faře v Zván je každý, kdo touží po ztišení, sdílení a meditaci Božího slova Knihovna s křesťanskou literaturou je na faře k dispozici každé úterý od do 19.00, nebo na požádání ( )

7 Masopust V sobotu 17. února 2007 prošel naším městem masopustní průvod, letos posílený o koledníky z rakouských obcí Leopoldsdorfu a Hirschenschlagu. Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří přispěli na masopustní koledu, ať už penězi či pohoštěním. Dále pak MěÚ v Nové Bystřici za finanční a organizační podporu, panu Loskotovi a jeho kapele za hudební doprovod, panu Novákovi, jehož koně se stali neodmyslitelnou tradicí novobystřického masopustu a panu Pánovi, který každý rok dokumentuje celý průběh průvodu masek. Ale největší poděkování patří těm, bez kterých by žádný průvod nebyl. Tedy pár ( letos jich bylo 39 ) bláznům, kterým nevadí, že se oblečou do čehokoli a téměř 6 hodin dělají zábavu celému městu. Obětují svůj volný čas a často i finance. Za to všechno Vám patří obrovský Dík. Za rok se všichni těšíme nashledanou. Ať žije masopust Miroslava Evjáková Osudy lupičského hejtmana Johanna Georga Grasela 12 V listopadu 1815 byl po celých Čechách, Moravě a v Dolním Rakousku vyvěšen a vybubnován zatykač na lupičského hejtmana a na hlavu loupežného vraha byla zvýšena odměna z 1000 na 4000 zlatých za jeho dopadení a předání trestnímu soudu. V případě, že by ke Graselově dopadení přispěl jeho spolupachatel, měla mu připadnout polovina odměny a bylo mu zaručeno prominutí trestu. Pro případ, že by ho někdo ukryl, poskytl mu přístřeší a neoznámil to vrchnosti nebo mu jinak napomáhal měl být potrestán třemi až pěti lety těžkého žaláře. Ten kdo by při dopadení Grasela nepodpořil úřady, měl být potrestán jedním až dvěma roky vězení a tělesnými tresty. Za oznámení místa jeho pobytu, které povede k zatčení byla vypsána odměna 500 zlatých. Mnoho z Graselových kamarádů bylo již v této době zatčeno. Přispěly k tomu i časté a pravidelné vrchností nařízené prohlídky zejména v rasovnách, které byly častými úkryty Grasela i jeho společníků. Sám Grasel se necítil nikde bezpečně a přemisťoval se z jednoho místa na druhé. Řada lidí se neodvážila Grasela ukrýt na delší dobu, množily se domovní prohlídky,hrozil jim vysoký trest a ve větší míře bylo nasazeno i vojsko, jako například 4.listopadu 1815, kdy 600 pěšáků a 200 mužů jízdní kavalérie pročesávalo lesy kolem Hollabrunnu. Úkryt loupežnického hejtmana se jim však vypátrat nepodařilo. Pokračování příště povídání poskytl Bc. Vladislav Sotona Počasí na Novobystřicku ve 2. polovině roku 2006 Srpen Během měsíce bylo jen 3 dny jasno, 22 dní se srážkami, 2 x bouřky, 27. srpna trvalo 15 min krupobití, bez větších škod. Celkem spadlo 195,4 mm srážek. Nejvíce pršelo (36,5 mm) a (34,5 mm). Nejtepleji 17. srpna + 19,75 C (ve 14 hod C) Nejchladněji ,75 C (Nejchladnější ráno bylo C) Září Bylo 17 jasných dní, 5 dní srážkových napršelo nejvíce -23,2 mm srážek, za měsíc celkem 27,0 mm. Byla 30x rosa, 8x mlha, jedna slabá bouřka. První přízemní mrazík byl 9. září. Nejtepleji bylo 4. září s teplotami ráno + 18 C, odpoledne +25 C a večer (ve 21 hod.) +19 C - průměrná denní teplota byla 20,25 C Nejchladněji bylo 29. září +8,75 C Říjen Nejvíce srážek během 29. října - 21,0 mm, za měsíc celkem 28,7 mm. Bylo 14 jasných a 8 srážkových dní, 29x byla rosa (6x už zmrzlá - ranní teploty -1 C). Od bylo již zimní období. Nejtepleji 2. října +14,5 C Nejchladněji 17. října +4 C Listopad Srážkových dnů bylo 18 (pršelo, na začátku měsíce sněhové přeháňky), mlhavo bylo 12x a jasno pouze 4x. Na začátku měsíce foukal silný vítr a večerní teploty klesaly pod -6 C. Nejvíce srážek spadlo 5. listopadu - 13,0 mm, během měsíce celkem 45,2 mm. Nejtepleji 14. listopadu +10 C Nejchladněji3. listopadu -4,75 C (celodenní mráz)

8 Prosinec Spadlo jen 13,4 mm srážek, nejvíce 28. prosince - 4,1 mm ve formě nového sněhu (napadlo 6 cm). V první polovině měsíce dešťové a smíšené srážky, ve 2. polovině 3x sněžilo, sníh ale nevydržel. 11 srážkových dnů, 7 jasných. O Vánocích a na konci měsíce se tvořilo náledí a jinovatka. Nejtepleji 5. prosince s teplotami ráno +6 C, odpoledne + 10 C a večer +5 C - průměrná denní teplota +6,5 C Nejchladněji 27. prosince -6,25 C Za celý loňský rok bylo naměřeno 885,6 mm srážek. Nejteplejší a nejchladnější měsíční teploty jsou denní průměrné. ze Srážkoměrné stanice Nová Bystřice poskytl informace pan Stanislav Kopáček Sport Fotbaloví dorostenci turnajově Dne 3. února 2007 se naše družstvo dorostenců zúčastnilo halového turnaje ve Strmilově. Turnaj se hrál systémem každý s každým. Z pěti odehraných utkání naši dorostenci prohráli pouze jednou a to úvodní utkání se Strmilovem B 3:4. Toto utkání lze hodnotit jako nevydařený vstup do turnaje. V průběhu dalších utkání už hra nebyla rozháraná a výsledky se dostavily. S celkovým umístěním na 2. místě byla nakonec spokojenost. Výsledky našeho družstva: N. Bystřice - Strmilov B 3:4 - Mrákotín 6:2 - Strmilov A 5:2 - Černovice 5:3 - Stará Hlína 4:2 Počet daných gólů: Kubec 6, Náprava 5, Míchal 1, Nižník 4, Jevtušenko 3, Beneš 3, Bobál 1, Augustin 1 za oddíl dorostenců Náprava Miroslav st. Novinky v MěK Eidler, P. - Sebranka Svoboda, P. - Vagon č.6 Maio, M. - Zneuctěná Kellerman, J. - Sebeobrana Serno, W.- Ranhojičova mise Hrušková, M. - Paměť stromů Formánek, J.-Prsatý muž a zloděj příběhů Falconer, C. - Soucit s ďáblem Hessová, A. - Panny a netvor White, E. B. - Šarlotina pavučinka Pawlowská, H. - Jak blbá, tak široká Rodda, E. - Deltora. Země stínů Smercek, B - Druhý grál Březina, T. - Démon ticha Rodda, E. - Deltora. Ostrov stínů Hardenová, H. - Nezvěstný z El Hierro Březina, T. - Rozhodující bitva Kessel, C. - Čarodějky z jezdecké školy

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Ročník 9, číslo 7 Červenec 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, věřím, že se Vám nová úprava našeho měsíčníku líbí a že je to další malinký krůček dopředu v

Více

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu Jednání Rady města 8. 11. 2010 1. Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Z P R AV O D A J MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ BŘEZEN 2009 Na obálce je kostel sv. Mikuláše. První písemná zpráva o něm pochází z roku 1361. Původní dřevěná stavba byla zasažena mnoha požáry. Ten největší byl

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015

2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 LISTY 2 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 2 / 2015 Novoroční ohňostroj v Lysé Masopustní rej... 1 Zápisy dětí do MŠ... 1 Parkovací známky

Více

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech

KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ. Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006. Jarní Z jižních Čech KŘEPICKÝ ZPRAVODAJ Čtvrtletník obce Křepice Číslo 1/2006 Jarní Z jižních Čech Sedláček rozsívá, ptáček za ním sbírá. Sej sedláčku hodně hustě, ať za tebou pěkně roste pšenička zelená Zpráva o činnosti

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Těšíme se na vaši účast lampióny s sebou!!!!

Těšíme se na vaši účast lampióny s sebou!!!! Vážení spoluobčané, po delší odmlce se zase vracím k napsání úvodníku do Novorolského zpravodaje. Tato odmlka byla způsobena reklamou zvoucí naše občany na společenské akce pořádané městem v minulých číslech

Více

ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR. Dům pro seniory dostal nový kabát. Pro Jižní Město je bezpečnost obyvatel prioritou Práce na Jedenáctce VS pomalu končí

ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR. Dům pro seniory dostal nový kabát. Pro Jižní Město je bezpečnost obyvatel prioritou Práce na Jedenáctce VS pomalu končí KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Dům pro seniory dostal nový kabát Pro Jižní Město je bezpečnost obyvatel prioritou Práce na Jedenáctce VS pomalu končí Časopis klíč ročník xxii / měsíčník městské Části

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Únor 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Únor 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí Sportovní

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

II/2011. Téma měsíce: otevřený DoPiS STaroSTY

II/2011. Téma měsíce: otevřený DoPiS STaroSTY ROČNÍK VI., ÚNOR 2011, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA II/2011 Otevřený dopis strana 1 Sčítání lidu, domů a bytů strana 4 Studenti chtějí bojovat strana 5 Program kulturního domu strana 8 Mikroregion Bystřicko (Rodkov,

Více