Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007"

Transkript

1 Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007 Vydavatel: Město Nová Bystřice, nám. Míru 58, Nová Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko Nová Bystřice, Mírové nám. 1, Nová Bystřice, Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Evidenční číslo: MK ČR E Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Obsah: Úvodník Z jednání rady a zastupitelstva Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat Akce pořádané základní školou Otázky kolem výherních hracích automatů Kultura - Oslava MDŽ - Josefovská zábava - Recitační soutěž - Noc s Andersenem - Půst a Vzkříšení - Masopust Osudy lupičského hejtmana Johanna Georga Grasela 12 Počasí na Novobystřicku ve druhé polovině roku 2006 Sport - Fotbaloví dorostenci turnajově Novinky v MěK Vážení spoluobčané, na únorovém jednání městského zastupitelstva byl jednohlasně schválen rozpočet Nové Bystřice na letošní rok. Počítá se v něm s příjmy ve výši 43, ,- Kč a výdaji ve výši 52, ,- Kč. Rozpočtový schodek, necelých 9 miliónů korun, bude kryt vytvořenou rezervou z loňského roku. O nejvýznamnějších akcích, které hodláme v roce 2007, jsem již psal v lednovém Zpravodaji. Znovu zopakuji, že by mělo jít zejména o opravu Švermovy ulice od křižovatky u pošty až k čerpací stanici, což bude s ohledem na předpokládanou délku trvání prací znamenat složitou dopravní situaci ve městě, především v letní turistické sezóně. Další schválenou investicí bude stavba nového zázemí Technických služeb, při kterém vyroste i sběrný dvůr. Rozpočet samozřejmě počítá s dalšími drobnějšími investičními akcemi a jsme pochopitelně připraveni i na kladné vyřízení našich žádostí o dotace, kdy budeme muset jistou část celkových nákladů dofinancovat. Jde hlavně o žádost o dotaci na prodloužení vodovodu do Smrčné a N.Vojířova a pak také o dotaci na rekonstrukci školní jídelny. V nezmenšeném rozsahu zůstává objem peněz na chod školy a školky, knihovny a informačního střediska, penzionu pro důchodce nebo novobystřických hasičů. Mírně vyšší částka je určena Technickým službám na údržbu zeleně a čistoty města. S podrobným členěním rozpočtu se zájemci mohou seznámit buď na našich internetových stránkách, nebo přímo na městském úřadu. Úspěšný březen! Mgr. Jiří Zimola, starosta města

2 Z jednání RM rada bere na vědomí zprávu o stavu našich lesů po řádění orkánu a souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí mimořádné finanční pomoci v důsledku škod způsobených orkánem u České spořitelny, a.s. - rada doporučuje zastupitelstvu, aby schválilo zprávu o provedení inventarizace hmotného majetku, skladových zásob, peněžních prostředků a dokladové inventarizace k rada souhlasí se zřízením věcného břemene pro DSO Landštejn a vodovod ke státní hranici - rada projednala a doporučuje ZM schválit smlouvu na vypracování projektové dokumentace "Využití areálu technických služeb města Nová Bystřice" - rada upravila plat řediteli školy v souvislosti s novým Zákoníkem práce - rada stanovuje výběr poplatků za odběr pneumatik na Sběrném dvoře ve výši : osobní automobil - 30,- Kč/kus, nákladní automobil a traktor 200,- Kč/kus - rada upravila otevírací dobu Sběrného dvora takto: v období od : St, Pá : 15,00 19,00, So : 8,00 12,00 období od : St, Pá : 13,00 17,00, So : 8,00 12,00 - rada projednala 9 žádostí o prodeje pozemků - rada souhlasí s přidělením dotace na činnost ZO chovatelů poštovních holubů ve výši 5.000,- Kč - rada souhlasí s bezplatným pronájmem sportovní haly dne pro TJ Jiskra, od. kopané za účelem pořádání turnaje žáků v kopané - rada souhlasí se snížením nájemného pro ZO KSČM a KČP na pořádání kulturní akce Oslava MDŽ Z jednání ZM na jednání bylo přítomno 14 zastupitelů (p. Kopáček byl omluven) a 11 občanů starosta objasnil problematiku schvalování změny územního plánu a nastínil další vývoj schválena byla smlouva na zpracování PD na výstavbu sběrného dvora a zázemí TS dále byla schválena smlouva o zkušebním provozu vodovodu Hradiště s VaK JČ zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o reklamě se společností Stavcent, která za zviditelnění svého jména na Letním řezbářském sympóziu věnuje 50 tisíc korun byla odsouhlasena Zpráva o provedené inventarizaci k a vyřazen nefunkční majetek po vysvětlení a krátké rozpravě byl všemi hlasy schválen rozpočet Města N.Bystřice na rok 2007 a rozpočtový výhled na roky po dlouhé diskusi a objasnění názorů všech zúčastněných nebyla v následném hlasování schválena Vyhláška města N.Bystřice o stanovení území, na kterém je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů zastupitelstvo města schválilo zprávu Finančního a Kontrolního výboru projednáno a vyřízeno bylo 12 žádostí občanů vybráno ze zápisu RM Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat daňovým poplatníkům i v NB V rámci zlepšování služeb daňové správy bude vybíráno přiznání k dani z příjmů fyzických osob i v Nové Bystřici. Nepůjde přitom jen o prostý výběr přiznání, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění. K dispozici budou jak tiskopisy, tak i daňové složenky umožňující úhradu daně bez jakýchkoliv poštovních poplatků a současně také i další informační materiály. Pracovníci z Finančního úřadu v Jindřichově Hradci budou v Nové Bystřici dne a od do hodin (v případě potřeby i déle) v zasedací síni MěÚ. První termín bude zaměřen zejména na předávání daňových tiskopisů a na poskytování informací, druhý termín na vybírání daňových přiznání a znovu i na poskytování informací. Informace potřebné pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006, a to včetně praktických příkladů a odpovědí na nejčastější dotazy daňových poplatníků, jsou již nyní umístěny na všech finančních úřadech. Daňové informace je možné průběžně získávat též na internetových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz). V souvislosti s podáváním daňových přiznání budou rovněž rozšířeny pokladní a úřední hodiny Finančního úřadu v J. Hradci. Věříme, že daňová veřejnost uvedené služby uvítá a využije. z informací Finančního úřadu v JH vybrala redakce

3 Akce pořádané základní školou v 1. pololetí šk. roku 2006/ se v Nové Včelnici konalo okresní kolo v atletickém čtyřboji.družstvo mladších žákyň ve složení: Andrea Vrbová, Šárka Meislová, Jana Suchá, Nela Vaňková a Kristýna Mottlová obsadilo 2. místo. Na 6. místě skončilo družstvo mladších žáků David Čech, Tomáš Vojta, Jan Schramhauser, Patrik Komárek a Libor Němec.Starší žáci skončili pátí Vojtěch Novák, Ladislav Kalina, Patrik Černý a Ondřej Štěpánek se v Jindř. Hradci uskutečnil okresní přebor v přespolním běhu. Starší žáci Patrik Černý, Ondřej Štěpánek, Tomáš Čutka, Ladislav Kalina, Jan Burda a Roman Grausam obsadili 8. místo. Mladší žáci Patrik Komárek, Jan Schramhauser, Tomáš Vojta, Tomáš Kratochvíl a Richard Rybář skončili na 7. místě.2. místo a postup na krajské finále si zajistily svým výkonem mladší žákyně Kristýna Mottlová, Andrea Vrbová, Tereza Hořavová, Tereza Stellnerová a Lucie Havlíčková se v Jindř. Hradci konalo krajské finále v přespolním běhu, kde naše mladší žákyně Tereza Stellnerová, Tereza Hořavová, Andrea Vrbová a Kristýna Mottlová doběhly na 3. místě se Barbora Kopčáková, Jiřina Kubátová, Tereza Stellnerová, Kristýna Mottlová, Aneta Grausamová, Patrik Komárek, Jan Burda a Roman Grausam zúčastnili běžeckých závodů v rakouském Grosssiegerhartsu. Děkujeme paní Stellnerové, panu Grausamovi a Kubátovi za pomoc s dopravou a jejich čas se konal výchovný pořad Zbraně a zbroje vrcholné gotiky pro žáky tříd. Org. p. Zíková proběhlo ve školní tělocvičně sportovní odpoledne plné her a soutěží. Org. p. Hauserová, 6.A se žáci 5. tříd zúčastnili zájezdu do českobudějovického planetária. Org. p. Hroudová, Švecová Okresních závodů ASPV v plavání se zúčastnili Gabriela Dvořáková (2.místo), Zuzana Musilová (8.místo), Zuzana Hubingerová (6.místo), Eva Žďánská (12.místo), Pavla Budošová (15.místo), Tereza Kalinová (18.místo), Lucie Fridrichová (22.místo), Kristýna Mottlová (1.místo) a Alice Fabrigerová (2.místo). Org. p. Tesař se uskutečnila korespondenční soutěž v chemii. Naší školu reprezentovali Josef Řežábek, Bettina Korejsová (oba 9.A) a Michaela Kubová (9.B ). Org. p. Sotonová proběhlo školní kolo Olympiády z německého jazyka žáků tříd. 1. Bettina Korejsová 9.A, 2. Josef Řežábek 9.A, 3. Michaela Kubová 9.B, 4. Vendula Kodymová 9.A, 5. Jan Burda 8.A, 6. Karolína Šenkýřová 9.A, 7. Iva Přívětivá 8.B, 8. Daniel Vik 8.B, 9. Aneta Stášová 9.B, 10. Ondřej Krajča 8.A. Org. p. Chalupová, Janků se konalo školní kolo Olympiády z německého jazyka žáků tříd. 1. Aneta Grausamová 6.B, 2. Tereza Hořavová 6.A, 3. Kristýna Mottlová 6.A, 4. Lucie Havlíčková 7.B, 5. Nikola Kolešová 7.B, 6. Ondřej Melich 6.A, 7. Tomáš Kratochvíl 7.A, 8. Richard Rybář 7.B, 9. Lukáš Belay 6.B, 10. Iva Vaňková 6.B, Martin Kubánek 7.B, Michal Veith 6.B. Org. p. Chalupová, Janků

4 byla ukončena soutěž ve sběru papíru a skla. 1. místo 5.A, 2. místo 3.třída, 3. místo 4.A, 4. místo 1.B, 5. místo 2.A a 2.B Nejvíce nasbírala 3. třída 3862,5 kg a celkem bylo sebráno ,5 kg sběru se ve sportovní hale konal vánoční turnaj ve volejbale. 1. místo obsadilo družstvo To každopádně ve složení: Lenka Pešková, Bettina Korejsová, Zdeňka Nejezchlebová, Alice Mošová, Sarah Polanská, Anna Hubingerová a Ondřej Štěpánek. Dále se zúčastnili: Kristýna Mottlová, Jan Evják, Ondřej Melich, Roman Volek, Michaela Benová, Jana Chlumecká, Anna Janovská, Nikola Krajcrová, Jana Řežábková, Lenka Soukupová, Iva Přívětivá, Ladislav Kalina, Roman Grausam, Kristýna Danielová, Eva Fialová, Karolína Šenkýřová, Jana Malaníková, Michaela Kubová, Lucie Musilová a Petra Štefanková probíhala školní vánoční akademie. Žáci pracovali v literárních, výtvarných, dramatických, sportovních, hudebních a praktických dílnách se uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Soutěže se zúčastnilo 7 žáků 9. tříd. 1. místo Petra Štefanková 9.B, místo Anna Hubingerová, Alice Mošová ( obě 9.A). Dále zúčastnili: Josef Řežábek 9.A, Patrik Černý 9.B, Martina Emrová 9.B a Michaela Kubová 9.B. Org. p. Zíková proběhlo v Jindř. Hradci okresní kolo Olympiády z německého jazyka. Bettina Korejsová 9.A obsadila 3. místo. Org. p. Chalupová Žáci třetích tříd se zúčastnili v roce 2006 akce MěK Nová Bystřice, která se zapojila do projektu knihoven v regionu J. Hradec. Součástí tohoto projektu byly i dvě výtvarné dílny na téma Strašidla v knížkách a Hloupý Honza mýma očima. Nejlepší práce byly použity pro výtisk dětského pexesa. Najdeme zde obrázek Renaty Vránkové, Vojtěcha Hrubeše a Radky Frasslové, žáků naší školy. ze školní kroniky vybrala Miroslava Evjáková Otázky kolem výherních hracích automatů Ve středu 7. února 2007 proběhlo zasedání městského zastupitelstva města Nová Bystřice, na kterém se rozhodovalo mimo jiné o nové obecně závazné vyhlášce, která měla omezit provozování výherních hracích automatů na území města. Podle návrhu mělo dojít k vytlačení těchto přístrojů z náměstí. Pro návrh nakonec hlasovalo pouze 5 zastupitelů a nová vyhláška tak nebyla přijata. Kdo vlastně hraje? Ze všeho nejdříve je dobré zamyslet se nad tím, kdo vlastně výherní hrací automaty vyhledává. Bez jakéhokoliv nároku na systematičnost a úplnost následujícího přehledu, jsou to jistě tyto skupiny hráčů: 1. Fiktivní hráči. Prostřednictvím výherních hracích přístrojů je možné ideálním způsobem zlegalizovat tzv. špinavé peníze. Z každé stokoruny vhozené do přístroje se automaticky stává Kč výhrou a tedy nezdaněným legálním příjmem. Teprve zbytek, tj Kč, vchází do standardního kolotoče zdanění. Tento typ trestné činnosti je velmi dobře popsán, bohužel neexistují a nemohou existovat přesné statistiky, které by dokumentovaly významnost tohoto typu hraní. Setkáme se však s odhady, které mu přisuzují podíl největší. 2. Závislí hráči. Lidé, kteří propadli závislosti na hraní výherních hracích automatů, jsou lidé nemocní. Mají standardně klasifikovanou diagnózu v číselníku nemocí a nerozhodují se sami za sebe. Rozhoduje za ně něco, co sami nedokážou zvládnout. Také závislí hráči se podílejí významnou částí na tržbách získaných provozem VHP. 3. Mladiství hráči. Bohužel jsou mladiství hráči jednou z nejrizikovějších skupin, pokud jde o získání závislosti na VHP. 4. Příležitostní hráči. Jistě najdeme u VHP i takové hráče, kteří se jednou za rok rozhodnou zkusit své štěstí počtem skupina významná, nikoliv však podílem na celkových tržbách. Proč regulovat provoz VHP? Veřejné instituce by měly zasahovat do tržních struktur jedině tehdy, když selhávají samy nebo tehdy, když selhává trh. Selhání je potřeba vždycky chápat jednak z pohledu efektivity a jednak z pohledu tzv. veřejného zájmu, který musí nadefinovat politik a nabídnout svou představu voličům. Všechny ekonomické teorie, i ty

5 nejliberálnější, počítají s veřejným zájmem, který musí v organizované společnosti vždy existovat a který vedle jiných faktorů ovlivňuje chování ekonomických subjektů. Jaký je veřejný zájem města Nová Bystřice? Může vůbec být veřejným zájmem města podporovat praní špinavých peněz, podporovat podnikání na úkor nemocných lidí a podporovat rizikové prostředí mladých lidí? Klesne váha těchto argumentů za příspěvek do obecního rozpočtu z takto dosažených zisků? Regulace samozřejmě sama o sobě nevyřeší problém praní špinavých peněz ani problém hráčské závislosti. Může však napomoci, a to především v tom, že dokážeme zaujmout odmítavý postoj vůči těmto jevům. Může pomoci ke zkulturnění našeho životního prostředí a vyšší kulturnosti života vůbec. Proč pouze z náměstí? Úvahy o konkurenci Odpůrci nové vyhlášky správně namítali, že je nespravedlivé, aby VHP museli odstranit pouze provozovatelé na náměstí, protože tím dochází k narušení konkurence. Ano, dochází tak k narušení konkurence, avšak pouze mezi provozovateli VHP. Nabízím Vám tři argumenty proti: 1. Nedochází právě provozováním VHP k daleko zásadnějšímu narušení konkurence na celém trhu pohostinství? Samozřejmě dochází, protože ten, který si na své zaměstnance vydělá pomocí VHP, může např. prodávat hotovky za 45 a nabourávat tak volnou soutěž na trhu pohostinských služeb. Velmi dobře tak může likvidovat ty provozovatele restaurací, kteří se rozhodli (a dokážou to) vydělávat si na svoje živobytí poctivěji. 2. Každý automat, který zmizí z území města je dobrý. Každý jeden jednotlivý, který ubude, je dobrý. V Nové Bystřici v něm neskončí v průměru Kč ročně. Jistěže tyto peníze se dají naházet do jiného hracího automatu, ale kdyby v nich neměla skončit jen jedna jediná výplata živitele rodiny, pak má sprovození ze světa jednoho jediného hracího automatu velký smysl. 3. Je samozřejmě dobře možné vyhlásit úplný zákaz provozování VHP na území města. Potom jakékoliv úvahy o nespravedlnosti mezi jednotlivými provozovateli VHP padají. Bylo by to z mého pohledu ideální řešení. Proč schvaluje VHP novobystřický zastupitel? Odpověď právě na tuhle otázku hledám jen velice těžce. Nedovedu zakrýt zklamání nad postoji a především změnou postojů u některých lidí, kterých si prostě a jednoduše za jejich práci, kterou odvádějí pro město (narozdíl od většiny z nás), velmi vážím. Nemohu proto jinak, než s úctou, přesto však zcela otevřeně, argumentovat. Vážení zastupitelé! Přemýšleli jste důkladně o tom, proč je dobré podporovat výherní hrací automaty na území města? Zvážili jste pokorně a důkladně všechna fakta? Položili jste si otázku: Co je a co není ve veřejném zájmu? Ne, promiňte, nechci Vás z těchto činností obviňovat. Nějak tuším, že Vaše důvody byly daleko prostší a jednodušší. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli rozhněvat si souseda nebo kamaráda, kterému z VHP plynou příjmy. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli být tím zlým pro lidi, kteří Vás oslovili. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli, aby Vaše děti přišli o práci. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli mít problémy. Je nesmírně zajímavé sledovat, jak funguje lobbing i na malém městě. Je nesmírně zajímavé, jak návrh předložený Radou města nakonec nezíská podporu ani všech členů této Rady, která jej předkládala. Vzejdou logicky pochybnosti o vlastním úsudku zastupitelů a o jejich ovlivnitelnosti a závislosti. Stejně jako hráč, který se stane závislý na VHP, si už nehraje, ale pouze bojuje se svou nemocí, stejně tak zastupitel, který se stane závislý, už nikoho nezastupuje, pouze bojuje se svým strachem. Je pochopitelné a zcela oprávněné lobovat. Dává mi smysl, když si podnikatel hájí své vlastní zájmy, má na to plné právo. Zastupitelé tu jsou však od toho, aby hájili zájem veřejný. Musí se v prvé řadě ptát: Co je veřejným zájmem? A tento veřejný zájem pak s plným nasazením hájit, jako jeden z řady rovnoprávných zájmů ve společnosti. Vážení zastupitelé! Pokud jste navrhovanou vyhlášku odmítli opravdu jenom z toho důvodu, že nespravedlivě omezuje pouze provozovatele na náměstí, pak Vám nebrání vůbec nic v tom, navrhnout změnu návrhu vyhlášky a rozšířit její platnost na celé území města. Každý z Vás tak mohl učinit již na jednání městského zastupitelstva dne 7. února Jak kdo hlasoval? PRO: Mgr. Jiří Zimola, Vladimír Bláha, Jaromír Mitáš, Milan Garhofer, Josef Janovský PROTI: Luboš Březina, Jan Nováček, Karel Loskot, Libuše Strončeková, Josef Řežábek, Zdeněk Musil, Ing. Jiří Kovář ZDRŽEL SE: Miluše Malinová, Jiří Pokorný OMLUVEN: Stanislav Kopáček ing. Martin Bláha

6 Kultura Oslava MDŽ Zveme spoluobčany a hlavně ženy na oslavu MDŽ, která se koná dne 10. března 2007 v KD Koruna Nová Bystřice. K tanci a poslechu hraje kapela pod vedením F. Sehnala. zve ZO KSČM a klub českého pohraničí Josefovská zábava Sobota 17. března 2007 od h Hostinec u Pelzů v Albeři K tanci a poslechu hraje Zoufalka. Vstupné 50,- Kč, bohatá tombola. srdečně zvou manželé Jirouškovi Recitační soutěž Městská knihovna připravila tradiční soutěž pro žáky základní a zvláštní školy v recitaci. Bude se konat ve středu 14. března 2007 od hodin. Všichni zájemci se mohou přihlásit v knihovně do pondělí 12. března. Pro výherce, ale i všechny zúčastněné budou připraveny drobné ceny. Noc s Andersenem Po úspěšném loňském 1. ročníku Noci s Andersenem připravujeme 2. ročník večera a noci s množstvím zábavy a překvapení.v knihovně budou děti moci strávit večer, noc a ráno z pátku 30. na sobotu 31. března. Přihlášky si děti ze základní a zvláštní školy, které jsou čtenáři knihovny, mohou vyzvednout a podepsané rodiči vrátit od 19. do 28. března městská knihovna Půst a Vzkříšení 21. února, Popeleční středou, zahajujeme letos svatopostní dobu. 40 dnů půstu je způsob, jak napodobit Krista, který se na poušti právě tak dlouho postil. 40 let putovali Izraelci z otroctví do Zaslíbené země přes poušť. 40 let byla naše Česká země dušena totalitním systémem, který pokřivil mnohé charaktery. Ve 40-ti letech by každý člověk měl mít tolik rozumu, aby s pokorou uznal, že jen jeho názory a schopnosti na všechno nestačí a že existuje Někdo, Kdo všemu dává smysl. Víra je věrnost tomuto poznání. Kristus na poušti (v době postní) nás učí tuto věrnost hledat. Nejde tedy jen o újmu na jídle (mnohým by to prospělo), ale především o újmu na vlastním egoismu. Jde o pravdivost. Mnoho lidí prohlásilo, že poušť je děsivé, ale zároveň nejkrásnější místo. Děsivé, protože si člověk uvědomuje svoji závislost na zcela obyčejných věcech, a krásné, protože v oproštěnosti od civilizace nachází Boha a sám sebe. Denním zpytováním svědomí se máme poznávat a učit být lepšími. Rozjímáním křížové cesty objevujeme tajemství víry a sílu lásky. Nechejme se Kristem provést touto dobou až ke slávě velikonočního jitra, kdy Kristus definitivně překonal smrt, naplnil své dílo spásy a každému nabízí cestu následování, cestu křesťanské víry. ThMgr. P. Petr Misař, farář Rozjímání křížové cesty v době postní každou středu v v kostele, mše sv. ve farní kapli v Farní společenství se schází každý čtvrtek na novobystřické faře v Zván je každý, kdo touží po ztišení, sdílení a meditaci Božího slova Knihovna s křesťanskou literaturou je na faře k dispozici každé úterý od do 19.00, nebo na požádání ( )

7 Masopust V sobotu 17. února 2007 prošel naším městem masopustní průvod, letos posílený o koledníky z rakouských obcí Leopoldsdorfu a Hirschenschlagu. Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří přispěli na masopustní koledu, ať už penězi či pohoštěním. Dále pak MěÚ v Nové Bystřici za finanční a organizační podporu, panu Loskotovi a jeho kapele za hudební doprovod, panu Novákovi, jehož koně se stali neodmyslitelnou tradicí novobystřického masopustu a panu Pánovi, který každý rok dokumentuje celý průběh průvodu masek. Ale největší poděkování patří těm, bez kterých by žádný průvod nebyl. Tedy pár ( letos jich bylo 39 ) bláznům, kterým nevadí, že se oblečou do čehokoli a téměř 6 hodin dělají zábavu celému městu. Obětují svůj volný čas a často i finance. Za to všechno Vám patří obrovský Dík. Za rok se všichni těšíme nashledanou. Ať žije masopust Miroslava Evjáková Osudy lupičského hejtmana Johanna Georga Grasela 12 V listopadu 1815 byl po celých Čechách, Moravě a v Dolním Rakousku vyvěšen a vybubnován zatykač na lupičského hejtmana a na hlavu loupežného vraha byla zvýšena odměna z 1000 na 4000 zlatých za jeho dopadení a předání trestnímu soudu. V případě, že by ke Graselově dopadení přispěl jeho spolupachatel, měla mu připadnout polovina odměny a bylo mu zaručeno prominutí trestu. Pro případ, že by ho někdo ukryl, poskytl mu přístřeší a neoznámil to vrchnosti nebo mu jinak napomáhal měl být potrestán třemi až pěti lety těžkého žaláře. Ten kdo by při dopadení Grasela nepodpořil úřady, měl být potrestán jedním až dvěma roky vězení a tělesnými tresty. Za oznámení místa jeho pobytu, které povede k zatčení byla vypsána odměna 500 zlatých. Mnoho z Graselových kamarádů bylo již v této době zatčeno. Přispěly k tomu i časté a pravidelné vrchností nařízené prohlídky zejména v rasovnách, které byly častými úkryty Grasela i jeho společníků. Sám Grasel se necítil nikde bezpečně a přemisťoval se z jednoho místa na druhé. Řada lidí se neodvážila Grasela ukrýt na delší dobu, množily se domovní prohlídky,hrozil jim vysoký trest a ve větší míře bylo nasazeno i vojsko, jako například 4.listopadu 1815, kdy 600 pěšáků a 200 mužů jízdní kavalérie pročesávalo lesy kolem Hollabrunnu. Úkryt loupežnického hejtmana se jim však vypátrat nepodařilo. Pokračování příště povídání poskytl Bc. Vladislav Sotona Počasí na Novobystřicku ve 2. polovině roku 2006 Srpen Během měsíce bylo jen 3 dny jasno, 22 dní se srážkami, 2 x bouřky, 27. srpna trvalo 15 min krupobití, bez větších škod. Celkem spadlo 195,4 mm srážek. Nejvíce pršelo (36,5 mm) a (34,5 mm). Nejtepleji 17. srpna + 19,75 C (ve 14 hod C) Nejchladněji ,75 C (Nejchladnější ráno bylo C) Září Bylo 17 jasných dní, 5 dní srážkových napršelo nejvíce -23,2 mm srážek, za měsíc celkem 27,0 mm. Byla 30x rosa, 8x mlha, jedna slabá bouřka. První přízemní mrazík byl 9. září. Nejtepleji bylo 4. září s teplotami ráno + 18 C, odpoledne +25 C a večer (ve 21 hod.) +19 C - průměrná denní teplota byla 20,25 C Nejchladněji bylo 29. září +8,75 C Říjen Nejvíce srážek během 29. října - 21,0 mm, za měsíc celkem 28,7 mm. Bylo 14 jasných a 8 srážkových dní, 29x byla rosa (6x už zmrzlá - ranní teploty -1 C). Od bylo již zimní období. Nejtepleji 2. října +14,5 C Nejchladněji 17. října +4 C Listopad Srážkových dnů bylo 18 (pršelo, na začátku měsíce sněhové přeháňky), mlhavo bylo 12x a jasno pouze 4x. Na začátku měsíce foukal silný vítr a večerní teploty klesaly pod -6 C. Nejvíce srážek spadlo 5. listopadu - 13,0 mm, během měsíce celkem 45,2 mm. Nejtepleji 14. listopadu +10 C Nejchladněji3. listopadu -4,75 C (celodenní mráz)

8 Prosinec Spadlo jen 13,4 mm srážek, nejvíce 28. prosince - 4,1 mm ve formě nového sněhu (napadlo 6 cm). V první polovině měsíce dešťové a smíšené srážky, ve 2. polovině 3x sněžilo, sníh ale nevydržel. 11 srážkových dnů, 7 jasných. O Vánocích a na konci měsíce se tvořilo náledí a jinovatka. Nejtepleji 5. prosince s teplotami ráno +6 C, odpoledne + 10 C a večer +5 C - průměrná denní teplota +6,5 C Nejchladněji 27. prosince -6,25 C Za celý loňský rok bylo naměřeno 885,6 mm srážek. Nejteplejší a nejchladnější měsíční teploty jsou denní průměrné. ze Srážkoměrné stanice Nová Bystřice poskytl informace pan Stanislav Kopáček Sport Fotbaloví dorostenci turnajově Dne 3. února 2007 se naše družstvo dorostenců zúčastnilo halového turnaje ve Strmilově. Turnaj se hrál systémem každý s každým. Z pěti odehraných utkání naši dorostenci prohráli pouze jednou a to úvodní utkání se Strmilovem B 3:4. Toto utkání lze hodnotit jako nevydařený vstup do turnaje. V průběhu dalších utkání už hra nebyla rozháraná a výsledky se dostavily. S celkovým umístěním na 2. místě byla nakonec spokojenost. Výsledky našeho družstva: N. Bystřice - Strmilov B 3:4 - Mrákotín 6:2 - Strmilov A 5:2 - Černovice 5:3 - Stará Hlína 4:2 Počet daných gólů: Kubec 6, Náprava 5, Míchal 1, Nižník 4, Jevtušenko 3, Beneš 3, Bobál 1, Augustin 1 za oddíl dorostenců Náprava Miroslav st. Novinky v MěK Eidler, P. - Sebranka Svoboda, P. - Vagon č.6 Maio, M. - Zneuctěná Kellerman, J. - Sebeobrana Serno, W.- Ranhojičova mise Hrušková, M. - Paměť stromů Formánek, J.-Prsatý muž a zloděj příběhů Falconer, C. - Soucit s ďáblem Hessová, A. - Panny a netvor White, E. B. - Šarlotina pavučinka Pawlowská, H. - Jak blbá, tak široká Rodda, E. - Deltora. Země stínů Smercek, B - Druhý grál Březina, T. - Démon ticha Rodda, E. - Deltora. Ostrov stínů Hardenová, H. - Nezvěstný z El Hierro Březina, T. - Rozhodující bitva Kessel, C. - Čarodějky z jezdecké školy

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 18.12.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 18.12.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 18.12.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 6 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.mňuk, p.rösler Ověřovatelé

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 22. 6. 2012 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 5/2010 ze dne 20.09.2010 konaného na Obecním úřadě ve Slapech Zahájení v 19,05 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jan Vebr, František Domes, Vratislav Adam, Ivan Kotrč,

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008

Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Zápis z 25. zasedání obecního zastupitelstva Majdalena, konaného dne 25. srpna 2008 Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva Karel Fűrst, Jiří Pavelec, František Klestil, Jan Koktavý, Josef Pavelec, Vladimír

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 www.dobra.cz Obec Dobrá 22. listopadu 2002 Zpravodaj INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 Pro volby do zastupitelstva obce Dobrá byly registračnímu

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 11. zasedání ZMě dne 23.11.2015. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 11. zasedání ZMě dne 23.11.2015. Trvá nebo splněno 12. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 16.12.2015 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení 19,20 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.12.2008 konaného v restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.12.2008 konaného v restauraci u Neužilů Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.12.2008 konaného v restauraci u Neužilů Zahájení v 18,00 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Jiří Pešek, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 14.12.2015 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny. Zastupitelka Jana Nejedlová od 18.10 hodin. Omluven : Robert Marek, zastupitel

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 12/2011 ze dne 15.6.2011 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Ing. Jaromír Hejmala, Josef Kolář, Iva Štěpánková, Luboš

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23.1. 2012

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23.1. 2012 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23.1. 2012 Přítomni: Ivana Vlková (V), Vlasta Tišlerová (T), Michaela Jůzková (J), Stanislav Kahuda (K), Josef Novák (N) Omluven: Josef

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 7.10.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 7.10.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 7.10.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 8 zastupitelů Omluveni : p.mňuk Ověřovatelé zápisu : p.václav

Více

Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 30. listopadu 2015 na OÚ v Horní Branné.

Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 30. listopadu 2015 na OÚ v Horní Branné. Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 30. listopadu 2015 na OÚ v Horní Branné. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 10 členů, omluven Jiří Horáček Návrhová komise: Mgr.

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.06 hodin a řídil starosta obce p.tesař,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 7. 3. 2015 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 1. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 7. 3. 2015 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 1. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 7. 3. 2015 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K., Fara J., Čápová P., Formánková G., Vacek J., Výborný M., Zídková E. Přítomna

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž,lehká,navrátilová,papež,roubal, Smola, Sekyra A., Sekyra M., Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: p.mareš

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více