Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007"

Transkript

1 Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007 Vydavatel: Město Nová Bystřice, nám. Míru 58, Nová Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko Nová Bystřice, Mírové nám. 1, Nová Bystřice, Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Evidenční číslo: MK ČR E Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Obsah: Úvodník Z jednání rady a zastupitelstva Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat Akce pořádané základní školou Otázky kolem výherních hracích automatů Kultura - Oslava MDŽ - Josefovská zábava - Recitační soutěž - Noc s Andersenem - Půst a Vzkříšení - Masopust Osudy lupičského hejtmana Johanna Georga Grasela 12 Počasí na Novobystřicku ve druhé polovině roku 2006 Sport - Fotbaloví dorostenci turnajově Novinky v MěK Vážení spoluobčané, na únorovém jednání městského zastupitelstva byl jednohlasně schválen rozpočet Nové Bystřice na letošní rok. Počítá se v něm s příjmy ve výši 43, ,- Kč a výdaji ve výši 52, ,- Kč. Rozpočtový schodek, necelých 9 miliónů korun, bude kryt vytvořenou rezervou z loňského roku. O nejvýznamnějších akcích, které hodláme v roce 2007, jsem již psal v lednovém Zpravodaji. Znovu zopakuji, že by mělo jít zejména o opravu Švermovy ulice od křižovatky u pošty až k čerpací stanici, což bude s ohledem na předpokládanou délku trvání prací znamenat složitou dopravní situaci ve městě, především v letní turistické sezóně. Další schválenou investicí bude stavba nového zázemí Technických služeb, při kterém vyroste i sběrný dvůr. Rozpočet samozřejmě počítá s dalšími drobnějšími investičními akcemi a jsme pochopitelně připraveni i na kladné vyřízení našich žádostí o dotace, kdy budeme muset jistou část celkových nákladů dofinancovat. Jde hlavně o žádost o dotaci na prodloužení vodovodu do Smrčné a N.Vojířova a pak také o dotaci na rekonstrukci školní jídelny. V nezmenšeném rozsahu zůstává objem peněz na chod školy a školky, knihovny a informačního střediska, penzionu pro důchodce nebo novobystřických hasičů. Mírně vyšší částka je určena Technickým službám na údržbu zeleně a čistoty města. S podrobným členěním rozpočtu se zájemci mohou seznámit buď na našich internetových stránkách, nebo přímo na městském úřadu. Úspěšný březen! Mgr. Jiří Zimola, starosta města

2 Z jednání RM rada bere na vědomí zprávu o stavu našich lesů po řádění orkánu a souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí mimořádné finanční pomoci v důsledku škod způsobených orkánem u České spořitelny, a.s. - rada doporučuje zastupitelstvu, aby schválilo zprávu o provedení inventarizace hmotného majetku, skladových zásob, peněžních prostředků a dokladové inventarizace k rada souhlasí se zřízením věcného břemene pro DSO Landštejn a vodovod ke státní hranici - rada projednala a doporučuje ZM schválit smlouvu na vypracování projektové dokumentace "Využití areálu technických služeb města Nová Bystřice" - rada upravila plat řediteli školy v souvislosti s novým Zákoníkem práce - rada stanovuje výběr poplatků za odběr pneumatik na Sběrném dvoře ve výši : osobní automobil - 30,- Kč/kus, nákladní automobil a traktor 200,- Kč/kus - rada upravila otevírací dobu Sběrného dvora takto: v období od : St, Pá : 15,00 19,00, So : 8,00 12,00 období od : St, Pá : 13,00 17,00, So : 8,00 12,00 - rada projednala 9 žádostí o prodeje pozemků - rada souhlasí s přidělením dotace na činnost ZO chovatelů poštovních holubů ve výši 5.000,- Kč - rada souhlasí s bezplatným pronájmem sportovní haly dne pro TJ Jiskra, od. kopané za účelem pořádání turnaje žáků v kopané - rada souhlasí se snížením nájemného pro ZO KSČM a KČP na pořádání kulturní akce Oslava MDŽ Z jednání ZM na jednání bylo přítomno 14 zastupitelů (p. Kopáček byl omluven) a 11 občanů starosta objasnil problematiku schvalování změny územního plánu a nastínil další vývoj schválena byla smlouva na zpracování PD na výstavbu sběrného dvora a zázemí TS dále byla schválena smlouva o zkušebním provozu vodovodu Hradiště s VaK JČ zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o reklamě se společností Stavcent, která za zviditelnění svého jména na Letním řezbářském sympóziu věnuje 50 tisíc korun byla odsouhlasena Zpráva o provedené inventarizaci k a vyřazen nefunkční majetek po vysvětlení a krátké rozpravě byl všemi hlasy schválen rozpočet Města N.Bystřice na rok 2007 a rozpočtový výhled na roky po dlouhé diskusi a objasnění názorů všech zúčastněných nebyla v následném hlasování schválena Vyhláška města N.Bystřice o stanovení území, na kterém je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů zastupitelstvo města schválilo zprávu Finančního a Kontrolního výboru projednáno a vyřízeno bylo 12 žádostí občanů vybráno ze zápisu RM Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat daňovým poplatníkům i v NB V rámci zlepšování služeb daňové správy bude vybíráno přiznání k dani z příjmů fyzických osob i v Nové Bystřici. Nepůjde přitom jen o prostý výběr přiznání, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění. K dispozici budou jak tiskopisy, tak i daňové složenky umožňující úhradu daně bez jakýchkoliv poštovních poplatků a současně také i další informační materiály. Pracovníci z Finančního úřadu v Jindřichově Hradci budou v Nové Bystřici dne a od do hodin (v případě potřeby i déle) v zasedací síni MěÚ. První termín bude zaměřen zejména na předávání daňových tiskopisů a na poskytování informací, druhý termín na vybírání daňových přiznání a znovu i na poskytování informací. Informace potřebné pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006, a to včetně praktických příkladů a odpovědí na nejčastější dotazy daňových poplatníků, jsou již nyní umístěny na všech finančních úřadech. Daňové informace je možné průběžně získávat též na internetových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz). V souvislosti s podáváním daňových přiznání budou rovněž rozšířeny pokladní a úřední hodiny Finančního úřadu v J. Hradci. Věříme, že daňová veřejnost uvedené služby uvítá a využije. z informací Finančního úřadu v JH vybrala redakce

3 Akce pořádané základní školou v 1. pololetí šk. roku 2006/ se v Nové Včelnici konalo okresní kolo v atletickém čtyřboji.družstvo mladších žákyň ve složení: Andrea Vrbová, Šárka Meislová, Jana Suchá, Nela Vaňková a Kristýna Mottlová obsadilo 2. místo. Na 6. místě skončilo družstvo mladších žáků David Čech, Tomáš Vojta, Jan Schramhauser, Patrik Komárek a Libor Němec.Starší žáci skončili pátí Vojtěch Novák, Ladislav Kalina, Patrik Černý a Ondřej Štěpánek se v Jindř. Hradci uskutečnil okresní přebor v přespolním běhu. Starší žáci Patrik Černý, Ondřej Štěpánek, Tomáš Čutka, Ladislav Kalina, Jan Burda a Roman Grausam obsadili 8. místo. Mladší žáci Patrik Komárek, Jan Schramhauser, Tomáš Vojta, Tomáš Kratochvíl a Richard Rybář skončili na 7. místě.2. místo a postup na krajské finále si zajistily svým výkonem mladší žákyně Kristýna Mottlová, Andrea Vrbová, Tereza Hořavová, Tereza Stellnerová a Lucie Havlíčková se v Jindř. Hradci konalo krajské finále v přespolním běhu, kde naše mladší žákyně Tereza Stellnerová, Tereza Hořavová, Andrea Vrbová a Kristýna Mottlová doběhly na 3. místě se Barbora Kopčáková, Jiřina Kubátová, Tereza Stellnerová, Kristýna Mottlová, Aneta Grausamová, Patrik Komárek, Jan Burda a Roman Grausam zúčastnili běžeckých závodů v rakouském Grosssiegerhartsu. Děkujeme paní Stellnerové, panu Grausamovi a Kubátovi za pomoc s dopravou a jejich čas se konal výchovný pořad Zbraně a zbroje vrcholné gotiky pro žáky tříd. Org. p. Zíková proběhlo ve školní tělocvičně sportovní odpoledne plné her a soutěží. Org. p. Hauserová, 6.A se žáci 5. tříd zúčastnili zájezdu do českobudějovického planetária. Org. p. Hroudová, Švecová Okresních závodů ASPV v plavání se zúčastnili Gabriela Dvořáková (2.místo), Zuzana Musilová (8.místo), Zuzana Hubingerová (6.místo), Eva Žďánská (12.místo), Pavla Budošová (15.místo), Tereza Kalinová (18.místo), Lucie Fridrichová (22.místo), Kristýna Mottlová (1.místo) a Alice Fabrigerová (2.místo). Org. p. Tesař se uskutečnila korespondenční soutěž v chemii. Naší školu reprezentovali Josef Řežábek, Bettina Korejsová (oba 9.A) a Michaela Kubová (9.B ). Org. p. Sotonová proběhlo školní kolo Olympiády z německého jazyka žáků tříd. 1. Bettina Korejsová 9.A, 2. Josef Řežábek 9.A, 3. Michaela Kubová 9.B, 4. Vendula Kodymová 9.A, 5. Jan Burda 8.A, 6. Karolína Šenkýřová 9.A, 7. Iva Přívětivá 8.B, 8. Daniel Vik 8.B, 9. Aneta Stášová 9.B, 10. Ondřej Krajča 8.A. Org. p. Chalupová, Janků se konalo školní kolo Olympiády z německého jazyka žáků tříd. 1. Aneta Grausamová 6.B, 2. Tereza Hořavová 6.A, 3. Kristýna Mottlová 6.A, 4. Lucie Havlíčková 7.B, 5. Nikola Kolešová 7.B, 6. Ondřej Melich 6.A, 7. Tomáš Kratochvíl 7.A, 8. Richard Rybář 7.B, 9. Lukáš Belay 6.B, 10. Iva Vaňková 6.B, Martin Kubánek 7.B, Michal Veith 6.B. Org. p. Chalupová, Janků

4 byla ukončena soutěž ve sběru papíru a skla. 1. místo 5.A, 2. místo 3.třída, 3. místo 4.A, 4. místo 1.B, 5. místo 2.A a 2.B Nejvíce nasbírala 3. třída 3862,5 kg a celkem bylo sebráno ,5 kg sběru se ve sportovní hale konal vánoční turnaj ve volejbale. 1. místo obsadilo družstvo To každopádně ve složení: Lenka Pešková, Bettina Korejsová, Zdeňka Nejezchlebová, Alice Mošová, Sarah Polanská, Anna Hubingerová a Ondřej Štěpánek. Dále se zúčastnili: Kristýna Mottlová, Jan Evják, Ondřej Melich, Roman Volek, Michaela Benová, Jana Chlumecká, Anna Janovská, Nikola Krajcrová, Jana Řežábková, Lenka Soukupová, Iva Přívětivá, Ladislav Kalina, Roman Grausam, Kristýna Danielová, Eva Fialová, Karolína Šenkýřová, Jana Malaníková, Michaela Kubová, Lucie Musilová a Petra Štefanková probíhala školní vánoční akademie. Žáci pracovali v literárních, výtvarných, dramatických, sportovních, hudebních a praktických dílnách se uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Soutěže se zúčastnilo 7 žáků 9. tříd. 1. místo Petra Štefanková 9.B, místo Anna Hubingerová, Alice Mošová ( obě 9.A). Dále zúčastnili: Josef Řežábek 9.A, Patrik Černý 9.B, Martina Emrová 9.B a Michaela Kubová 9.B. Org. p. Zíková proběhlo v Jindř. Hradci okresní kolo Olympiády z německého jazyka. Bettina Korejsová 9.A obsadila 3. místo. Org. p. Chalupová Žáci třetích tříd se zúčastnili v roce 2006 akce MěK Nová Bystřice, která se zapojila do projektu knihoven v regionu J. Hradec. Součástí tohoto projektu byly i dvě výtvarné dílny na téma Strašidla v knížkách a Hloupý Honza mýma očima. Nejlepší práce byly použity pro výtisk dětského pexesa. Najdeme zde obrázek Renaty Vránkové, Vojtěcha Hrubeše a Radky Frasslové, žáků naší školy. ze školní kroniky vybrala Miroslava Evjáková Otázky kolem výherních hracích automatů Ve středu 7. února 2007 proběhlo zasedání městského zastupitelstva města Nová Bystřice, na kterém se rozhodovalo mimo jiné o nové obecně závazné vyhlášce, která měla omezit provozování výherních hracích automatů na území města. Podle návrhu mělo dojít k vytlačení těchto přístrojů z náměstí. Pro návrh nakonec hlasovalo pouze 5 zastupitelů a nová vyhláška tak nebyla přijata. Kdo vlastně hraje? Ze všeho nejdříve je dobré zamyslet se nad tím, kdo vlastně výherní hrací automaty vyhledává. Bez jakéhokoliv nároku na systematičnost a úplnost následujícího přehledu, jsou to jistě tyto skupiny hráčů: 1. Fiktivní hráči. Prostřednictvím výherních hracích přístrojů je možné ideálním způsobem zlegalizovat tzv. špinavé peníze. Z každé stokoruny vhozené do přístroje se automaticky stává Kč výhrou a tedy nezdaněným legálním příjmem. Teprve zbytek, tj Kč, vchází do standardního kolotoče zdanění. Tento typ trestné činnosti je velmi dobře popsán, bohužel neexistují a nemohou existovat přesné statistiky, které by dokumentovaly významnost tohoto typu hraní. Setkáme se však s odhady, které mu přisuzují podíl největší. 2. Závislí hráči. Lidé, kteří propadli závislosti na hraní výherních hracích automatů, jsou lidé nemocní. Mají standardně klasifikovanou diagnózu v číselníku nemocí a nerozhodují se sami za sebe. Rozhoduje za ně něco, co sami nedokážou zvládnout. Také závislí hráči se podílejí významnou částí na tržbách získaných provozem VHP. 3. Mladiství hráči. Bohužel jsou mladiství hráči jednou z nejrizikovějších skupin, pokud jde o získání závislosti na VHP. 4. Příležitostní hráči. Jistě najdeme u VHP i takové hráče, kteří se jednou za rok rozhodnou zkusit své štěstí počtem skupina významná, nikoliv však podílem na celkových tržbách. Proč regulovat provoz VHP? Veřejné instituce by měly zasahovat do tržních struktur jedině tehdy, když selhávají samy nebo tehdy, když selhává trh. Selhání je potřeba vždycky chápat jednak z pohledu efektivity a jednak z pohledu tzv. veřejného zájmu, který musí nadefinovat politik a nabídnout svou představu voličům. Všechny ekonomické teorie, i ty

5 nejliberálnější, počítají s veřejným zájmem, který musí v organizované společnosti vždy existovat a který vedle jiných faktorů ovlivňuje chování ekonomických subjektů. Jaký je veřejný zájem města Nová Bystřice? Může vůbec být veřejným zájmem města podporovat praní špinavých peněz, podporovat podnikání na úkor nemocných lidí a podporovat rizikové prostředí mladých lidí? Klesne váha těchto argumentů za příspěvek do obecního rozpočtu z takto dosažených zisků? Regulace samozřejmě sama o sobě nevyřeší problém praní špinavých peněz ani problém hráčské závislosti. Může však napomoci, a to především v tom, že dokážeme zaujmout odmítavý postoj vůči těmto jevům. Může pomoci ke zkulturnění našeho životního prostředí a vyšší kulturnosti života vůbec. Proč pouze z náměstí? Úvahy o konkurenci Odpůrci nové vyhlášky správně namítali, že je nespravedlivé, aby VHP museli odstranit pouze provozovatelé na náměstí, protože tím dochází k narušení konkurence. Ano, dochází tak k narušení konkurence, avšak pouze mezi provozovateli VHP. Nabízím Vám tři argumenty proti: 1. Nedochází právě provozováním VHP k daleko zásadnějšímu narušení konkurence na celém trhu pohostinství? Samozřejmě dochází, protože ten, který si na své zaměstnance vydělá pomocí VHP, může např. prodávat hotovky za 45 a nabourávat tak volnou soutěž na trhu pohostinských služeb. Velmi dobře tak může likvidovat ty provozovatele restaurací, kteří se rozhodli (a dokážou to) vydělávat si na svoje živobytí poctivěji. 2. Každý automat, který zmizí z území města je dobrý. Každý jeden jednotlivý, který ubude, je dobrý. V Nové Bystřici v něm neskončí v průměru Kč ročně. Jistěže tyto peníze se dají naházet do jiného hracího automatu, ale kdyby v nich neměla skončit jen jedna jediná výplata živitele rodiny, pak má sprovození ze světa jednoho jediného hracího automatu velký smysl. 3. Je samozřejmě dobře možné vyhlásit úplný zákaz provozování VHP na území města. Potom jakékoliv úvahy o nespravedlnosti mezi jednotlivými provozovateli VHP padají. Bylo by to z mého pohledu ideální řešení. Proč schvaluje VHP novobystřický zastupitel? Odpověď právě na tuhle otázku hledám jen velice těžce. Nedovedu zakrýt zklamání nad postoji a především změnou postojů u některých lidí, kterých si prostě a jednoduše za jejich práci, kterou odvádějí pro město (narozdíl od většiny z nás), velmi vážím. Nemohu proto jinak, než s úctou, přesto však zcela otevřeně, argumentovat. Vážení zastupitelé! Přemýšleli jste důkladně o tom, proč je dobré podporovat výherní hrací automaty na území města? Zvážili jste pokorně a důkladně všechna fakta? Položili jste si otázku: Co je a co není ve veřejném zájmu? Ne, promiňte, nechci Vás z těchto činností obviňovat. Nějak tuším, že Vaše důvody byly daleko prostší a jednodušší. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli rozhněvat si souseda nebo kamaráda, kterému z VHP plynou příjmy. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli být tím zlým pro lidi, kteří Vás oslovili. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli, aby Vaše děti přišli o práci. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli mít problémy. Je nesmírně zajímavé sledovat, jak funguje lobbing i na malém městě. Je nesmírně zajímavé, jak návrh předložený Radou města nakonec nezíská podporu ani všech členů této Rady, která jej předkládala. Vzejdou logicky pochybnosti o vlastním úsudku zastupitelů a o jejich ovlivnitelnosti a závislosti. Stejně jako hráč, který se stane závislý na VHP, si už nehraje, ale pouze bojuje se svou nemocí, stejně tak zastupitel, který se stane závislý, už nikoho nezastupuje, pouze bojuje se svým strachem. Je pochopitelné a zcela oprávněné lobovat. Dává mi smysl, když si podnikatel hájí své vlastní zájmy, má na to plné právo. Zastupitelé tu jsou však od toho, aby hájili zájem veřejný. Musí se v prvé řadě ptát: Co je veřejným zájmem? A tento veřejný zájem pak s plným nasazením hájit, jako jeden z řady rovnoprávných zájmů ve společnosti. Vážení zastupitelé! Pokud jste navrhovanou vyhlášku odmítli opravdu jenom z toho důvodu, že nespravedlivě omezuje pouze provozovatele na náměstí, pak Vám nebrání vůbec nic v tom, navrhnout změnu návrhu vyhlášky a rozšířit její platnost na celé území města. Každý z Vás tak mohl učinit již na jednání městského zastupitelstva dne 7. února Jak kdo hlasoval? PRO: Mgr. Jiří Zimola, Vladimír Bláha, Jaromír Mitáš, Milan Garhofer, Josef Janovský PROTI: Luboš Březina, Jan Nováček, Karel Loskot, Libuše Strončeková, Josef Řežábek, Zdeněk Musil, Ing. Jiří Kovář ZDRŽEL SE: Miluše Malinová, Jiří Pokorný OMLUVEN: Stanislav Kopáček ing. Martin Bláha

6 Kultura Oslava MDŽ Zveme spoluobčany a hlavně ženy na oslavu MDŽ, která se koná dne 10. března 2007 v KD Koruna Nová Bystřice. K tanci a poslechu hraje kapela pod vedením F. Sehnala. zve ZO KSČM a klub českého pohraničí Josefovská zábava Sobota 17. března 2007 od h Hostinec u Pelzů v Albeři K tanci a poslechu hraje Zoufalka. Vstupné 50,- Kč, bohatá tombola. srdečně zvou manželé Jirouškovi Recitační soutěž Městská knihovna připravila tradiční soutěž pro žáky základní a zvláštní školy v recitaci. Bude se konat ve středu 14. března 2007 od hodin. Všichni zájemci se mohou přihlásit v knihovně do pondělí 12. března. Pro výherce, ale i všechny zúčastněné budou připraveny drobné ceny. Noc s Andersenem Po úspěšném loňském 1. ročníku Noci s Andersenem připravujeme 2. ročník večera a noci s množstvím zábavy a překvapení.v knihovně budou děti moci strávit večer, noc a ráno z pátku 30. na sobotu 31. března. Přihlášky si děti ze základní a zvláštní školy, které jsou čtenáři knihovny, mohou vyzvednout a podepsané rodiči vrátit od 19. do 28. března městská knihovna Půst a Vzkříšení 21. února, Popeleční středou, zahajujeme letos svatopostní dobu. 40 dnů půstu je způsob, jak napodobit Krista, který se na poušti právě tak dlouho postil. 40 let putovali Izraelci z otroctví do Zaslíbené země přes poušť. 40 let byla naše Česká země dušena totalitním systémem, který pokřivil mnohé charaktery. Ve 40-ti letech by každý člověk měl mít tolik rozumu, aby s pokorou uznal, že jen jeho názory a schopnosti na všechno nestačí a že existuje Někdo, Kdo všemu dává smysl. Víra je věrnost tomuto poznání. Kristus na poušti (v době postní) nás učí tuto věrnost hledat. Nejde tedy jen o újmu na jídle (mnohým by to prospělo), ale především o újmu na vlastním egoismu. Jde o pravdivost. Mnoho lidí prohlásilo, že poušť je děsivé, ale zároveň nejkrásnější místo. Děsivé, protože si člověk uvědomuje svoji závislost na zcela obyčejných věcech, a krásné, protože v oproštěnosti od civilizace nachází Boha a sám sebe. Denním zpytováním svědomí se máme poznávat a učit být lepšími. Rozjímáním křížové cesty objevujeme tajemství víry a sílu lásky. Nechejme se Kristem provést touto dobou až ke slávě velikonočního jitra, kdy Kristus definitivně překonal smrt, naplnil své dílo spásy a každému nabízí cestu následování, cestu křesťanské víry. ThMgr. P. Petr Misař, farář Rozjímání křížové cesty v době postní každou středu v v kostele, mše sv. ve farní kapli v Farní společenství se schází každý čtvrtek na novobystřické faře v Zván je každý, kdo touží po ztišení, sdílení a meditaci Božího slova Knihovna s křesťanskou literaturou je na faře k dispozici každé úterý od do 19.00, nebo na požádání ( )

7 Masopust V sobotu 17. února 2007 prošel naším městem masopustní průvod, letos posílený o koledníky z rakouských obcí Leopoldsdorfu a Hirschenschlagu. Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří přispěli na masopustní koledu, ať už penězi či pohoštěním. Dále pak MěÚ v Nové Bystřici za finanční a organizační podporu, panu Loskotovi a jeho kapele za hudební doprovod, panu Novákovi, jehož koně se stali neodmyslitelnou tradicí novobystřického masopustu a panu Pánovi, který každý rok dokumentuje celý průběh průvodu masek. Ale největší poděkování patří těm, bez kterých by žádný průvod nebyl. Tedy pár ( letos jich bylo 39 ) bláznům, kterým nevadí, že se oblečou do čehokoli a téměř 6 hodin dělají zábavu celému městu. Obětují svůj volný čas a často i finance. Za to všechno Vám patří obrovský Dík. Za rok se všichni těšíme nashledanou. Ať žije masopust Miroslava Evjáková Osudy lupičského hejtmana Johanna Georga Grasela 12 V listopadu 1815 byl po celých Čechách, Moravě a v Dolním Rakousku vyvěšen a vybubnován zatykač na lupičského hejtmana a na hlavu loupežného vraha byla zvýšena odměna z 1000 na 4000 zlatých za jeho dopadení a předání trestnímu soudu. V případě, že by ke Graselově dopadení přispěl jeho spolupachatel, měla mu připadnout polovina odměny a bylo mu zaručeno prominutí trestu. Pro případ, že by ho někdo ukryl, poskytl mu přístřeší a neoznámil to vrchnosti nebo mu jinak napomáhal měl být potrestán třemi až pěti lety těžkého žaláře. Ten kdo by při dopadení Grasela nepodpořil úřady, měl být potrestán jedním až dvěma roky vězení a tělesnými tresty. Za oznámení místa jeho pobytu, které povede k zatčení byla vypsána odměna 500 zlatých. Mnoho z Graselových kamarádů bylo již v této době zatčeno. Přispěly k tomu i časté a pravidelné vrchností nařízené prohlídky zejména v rasovnách, které byly častými úkryty Grasela i jeho společníků. Sám Grasel se necítil nikde bezpečně a přemisťoval se z jednoho místa na druhé. Řada lidí se neodvážila Grasela ukrýt na delší dobu, množily se domovní prohlídky,hrozil jim vysoký trest a ve větší míře bylo nasazeno i vojsko, jako například 4.listopadu 1815, kdy 600 pěšáků a 200 mužů jízdní kavalérie pročesávalo lesy kolem Hollabrunnu. Úkryt loupežnického hejtmana se jim však vypátrat nepodařilo. Pokračování příště povídání poskytl Bc. Vladislav Sotona Počasí na Novobystřicku ve 2. polovině roku 2006 Srpen Během měsíce bylo jen 3 dny jasno, 22 dní se srážkami, 2 x bouřky, 27. srpna trvalo 15 min krupobití, bez větších škod. Celkem spadlo 195,4 mm srážek. Nejvíce pršelo (36,5 mm) a (34,5 mm). Nejtepleji 17. srpna + 19,75 C (ve 14 hod C) Nejchladněji ,75 C (Nejchladnější ráno bylo C) Září Bylo 17 jasných dní, 5 dní srážkových napršelo nejvíce -23,2 mm srážek, za měsíc celkem 27,0 mm. Byla 30x rosa, 8x mlha, jedna slabá bouřka. První přízemní mrazík byl 9. září. Nejtepleji bylo 4. září s teplotami ráno + 18 C, odpoledne +25 C a večer (ve 21 hod.) +19 C - průměrná denní teplota byla 20,25 C Nejchladněji bylo 29. září +8,75 C Říjen Nejvíce srážek během 29. října - 21,0 mm, za měsíc celkem 28,7 mm. Bylo 14 jasných a 8 srážkových dní, 29x byla rosa (6x už zmrzlá - ranní teploty -1 C). Od bylo již zimní období. Nejtepleji 2. října +14,5 C Nejchladněji 17. října +4 C Listopad Srážkových dnů bylo 18 (pršelo, na začátku měsíce sněhové přeháňky), mlhavo bylo 12x a jasno pouze 4x. Na začátku měsíce foukal silný vítr a večerní teploty klesaly pod -6 C. Nejvíce srážek spadlo 5. listopadu - 13,0 mm, během měsíce celkem 45,2 mm. Nejtepleji 14. listopadu +10 C Nejchladněji3. listopadu -4,75 C (celodenní mráz)

8 Prosinec Spadlo jen 13,4 mm srážek, nejvíce 28. prosince - 4,1 mm ve formě nového sněhu (napadlo 6 cm). V první polovině měsíce dešťové a smíšené srážky, ve 2. polovině 3x sněžilo, sníh ale nevydržel. 11 srážkových dnů, 7 jasných. O Vánocích a na konci měsíce se tvořilo náledí a jinovatka. Nejtepleji 5. prosince s teplotami ráno +6 C, odpoledne + 10 C a večer +5 C - průměrná denní teplota +6,5 C Nejchladněji 27. prosince -6,25 C Za celý loňský rok bylo naměřeno 885,6 mm srážek. Nejteplejší a nejchladnější měsíční teploty jsou denní průměrné. ze Srážkoměrné stanice Nová Bystřice poskytl informace pan Stanislav Kopáček Sport Fotbaloví dorostenci turnajově Dne 3. února 2007 se naše družstvo dorostenců zúčastnilo halového turnaje ve Strmilově. Turnaj se hrál systémem každý s každým. Z pěti odehraných utkání naši dorostenci prohráli pouze jednou a to úvodní utkání se Strmilovem B 3:4. Toto utkání lze hodnotit jako nevydařený vstup do turnaje. V průběhu dalších utkání už hra nebyla rozháraná a výsledky se dostavily. S celkovým umístěním na 2. místě byla nakonec spokojenost. Výsledky našeho družstva: N. Bystřice - Strmilov B 3:4 - Mrákotín 6:2 - Strmilov A 5:2 - Černovice 5:3 - Stará Hlína 4:2 Počet daných gólů: Kubec 6, Náprava 5, Míchal 1, Nižník 4, Jevtušenko 3, Beneš 3, Bobál 1, Augustin 1 za oddíl dorostenců Náprava Miroslav st. Novinky v MěK Eidler, P. - Sebranka Svoboda, P. - Vagon č.6 Maio, M. - Zneuctěná Kellerman, J. - Sebeobrana Serno, W.- Ranhojičova mise Hrušková, M. - Paměť stromů Formánek, J.-Prsatý muž a zloděj příběhů Falconer, C. - Soucit s ďáblem Hessová, A. - Panny a netvor White, E. B. - Šarlotina pavučinka Pawlowská, H. - Jak blbá, tak široká Rodda, E. - Deltora. Země stínů Smercek, B - Druhý grál Březina, T. - Démon ticha Rodda, E. - Deltora. Ostrov stínů Hardenová, H. - Nezvěstný z El Hierro Březina, T. - Rozhodující bitva Kessel, C. - Čarodějky z jezdecké školy

Akce pořádané základní školou v 2. pololetí školního roku 2007/08

Akce pořádané základní školou v 2. pololetí školního roku 2007/08 Z jednání Rady města dne 14.7.2008 starosta informoval radu o vyhodnocení městských žádostí o dotace rada jmenovala členy výběrové komise na akci Demolice ubytovny v areálu PS rada uložila správě majetku

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 20. 12. 2011 v 13,00 hodin

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 25. 4. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.7.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Obec Sviny Čj.10 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 16.12. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007

Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Zápis z 13. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28. května 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, Marcela Krupicová, Luděk Sečanský V průběhu schůze přišela: JUDr. Jana Havlíková

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Městský úřad Trhové Sviny

Městský úřad Trhové Sviny Č.j.: VV/ 19535/08/Cer oznámení o uložení písemnosti dle ust. 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vyzývá

Více

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 2. 10. 2014 v 16 hodin v

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 16. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 8.2.2012 Čas zasedání: 19:10 22:50 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: František Poláček,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) závěrečný účet a přezkoumání hospodaření

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z konání Valné hromady

Zápis z konání Valné hromady Zapisovatel: Jana Holmanová Ověřovatel 1: Jiří Rainiš Ověřovatel 2: Petr Bárta Zápis z konání Valné hromady Volební komise: Petr Zadina, Petr Bárta, Petra Rajterová Body jednání: Zahájení zasedání Valné

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více