Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007"

Transkript

1 Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Březen 2007 Vydavatel: Město Nová Bystřice, nám. Míru 58, Nová Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová, Markéta Vondrová Adresa redakce: Informační středisko Nová Bystřice, Mírové nám. 1, Nová Bystřice, Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Evidenční číslo: MK ČR E Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Obsah: Úvodník Z jednání rady a zastupitelstva Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat Akce pořádané základní školou Otázky kolem výherních hracích automatů Kultura - Oslava MDŽ - Josefovská zábava - Recitační soutěž - Noc s Andersenem - Půst a Vzkříšení - Masopust Osudy lupičského hejtmana Johanna Georga Grasela 12 Počasí na Novobystřicku ve druhé polovině roku 2006 Sport - Fotbaloví dorostenci turnajově Novinky v MěK Vážení spoluobčané, na únorovém jednání městského zastupitelstva byl jednohlasně schválen rozpočet Nové Bystřice na letošní rok. Počítá se v něm s příjmy ve výši 43, ,- Kč a výdaji ve výši 52, ,- Kč. Rozpočtový schodek, necelých 9 miliónů korun, bude kryt vytvořenou rezervou z loňského roku. O nejvýznamnějších akcích, které hodláme v roce 2007, jsem již psal v lednovém Zpravodaji. Znovu zopakuji, že by mělo jít zejména o opravu Švermovy ulice od křižovatky u pošty až k čerpací stanici, což bude s ohledem na předpokládanou délku trvání prací znamenat složitou dopravní situaci ve městě, především v letní turistické sezóně. Další schválenou investicí bude stavba nového zázemí Technických služeb, při kterém vyroste i sběrný dvůr. Rozpočet samozřejmě počítá s dalšími drobnějšími investičními akcemi a jsme pochopitelně připraveni i na kladné vyřízení našich žádostí o dotace, kdy budeme muset jistou část celkových nákladů dofinancovat. Jde hlavně o žádost o dotaci na prodloužení vodovodu do Smrčné a N.Vojířova a pak také o dotaci na rekonstrukci školní jídelny. V nezmenšeném rozsahu zůstává objem peněz na chod školy a školky, knihovny a informačního střediska, penzionu pro důchodce nebo novobystřických hasičů. Mírně vyšší částka je určena Technickým službám na údržbu zeleně a čistoty města. S podrobným členěním rozpočtu se zájemci mohou seznámit buď na našich internetových stránkách, nebo přímo na městském úřadu. Úspěšný březen! Mgr. Jiří Zimola, starosta města

2 Z jednání RM rada bere na vědomí zprávu o stavu našich lesů po řádění orkánu a souhlasí s podáním Žádosti o poskytnutí mimořádné finanční pomoci v důsledku škod způsobených orkánem u České spořitelny, a.s. - rada doporučuje zastupitelstvu, aby schválilo zprávu o provedení inventarizace hmotného majetku, skladových zásob, peněžních prostředků a dokladové inventarizace k rada souhlasí se zřízením věcného břemene pro DSO Landštejn a vodovod ke státní hranici - rada projednala a doporučuje ZM schválit smlouvu na vypracování projektové dokumentace "Využití areálu technických služeb města Nová Bystřice" - rada upravila plat řediteli školy v souvislosti s novým Zákoníkem práce - rada stanovuje výběr poplatků za odběr pneumatik na Sběrném dvoře ve výši : osobní automobil - 30,- Kč/kus, nákladní automobil a traktor 200,- Kč/kus - rada upravila otevírací dobu Sběrného dvora takto: v období od : St, Pá : 15,00 19,00, So : 8,00 12,00 období od : St, Pá : 13,00 17,00, So : 8,00 12,00 - rada projednala 9 žádostí o prodeje pozemků - rada souhlasí s přidělením dotace na činnost ZO chovatelů poštovních holubů ve výši 5.000,- Kč - rada souhlasí s bezplatným pronájmem sportovní haly dne pro TJ Jiskra, od. kopané za účelem pořádání turnaje žáků v kopané - rada souhlasí se snížením nájemného pro ZO KSČM a KČP na pořádání kulturní akce Oslava MDŽ Z jednání ZM na jednání bylo přítomno 14 zastupitelů (p. Kopáček byl omluven) a 11 občanů starosta objasnil problematiku schvalování změny územního plánu a nastínil další vývoj schválena byla smlouva na zpracování PD na výstavbu sběrného dvora a zázemí TS dále byla schválena smlouva o zkušebním provozu vodovodu Hradiště s VaK JČ zastupitelé souhlasili s uzavřením smlouvy o reklamě se společností Stavcent, která za zviditelnění svého jména na Letním řezbářském sympóziu věnuje 50 tisíc korun byla odsouhlasena Zpráva o provedené inventarizaci k a vyřazen nefunkční majetek po vysvětlení a krátké rozpravě byl všemi hlasy schválen rozpočet Města N.Bystřice na rok 2007 a rozpočtový výhled na roky po dlouhé diskusi a objasnění názorů všech zúčastněných nebyla v následném hlasování schválena Vyhláška města N.Bystřice o stanovení území, na kterém je zakázáno provozování výherních hracích přístrojů zastupitelstvo města schválilo zprávu Finančního a Kontrolního výboru projednáno a vyřízeno bylo 12 žádostí občanů vybráno ze zápisu RM Pracovníci finančních úřadů budou pomáhat daňovým poplatníkům i v NB V rámci zlepšování služeb daňové správy bude vybíráno přiznání k dani z příjmů fyzických osob i v Nové Bystřici. Nepůjde přitom jen o prostý výběr přiznání, ale budou zde poskytovány i relevantní informace potřebné pro jeho vyplnění. K dispozici budou jak tiskopisy, tak i daňové složenky umožňující úhradu daně bez jakýchkoliv poštovních poplatků a současně také i další informační materiály. Pracovníci z Finančního úřadu v Jindřichově Hradci budou v Nové Bystřici dne a od do hodin (v případě potřeby i déle) v zasedací síni MěÚ. První termín bude zaměřen zejména na předávání daňových tiskopisů a na poskytování informací, druhý termín na vybírání daňových přiznání a znovu i na poskytování informací. Informace potřebné pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006, a to včetně praktických příkladů a odpovědí na nejčastější dotazy daňových poplatníků, jsou již nyní umístěny na všech finančních úřadech. Daňové informace je možné průběžně získávat též na internetových stránkách České daňové správy (http://cds.mfcr.cz). V souvislosti s podáváním daňových přiznání budou rovněž rozšířeny pokladní a úřední hodiny Finančního úřadu v J. Hradci. Věříme, že daňová veřejnost uvedené služby uvítá a využije. z informací Finančního úřadu v JH vybrala redakce

3 Akce pořádané základní školou v 1. pololetí šk. roku 2006/ se v Nové Včelnici konalo okresní kolo v atletickém čtyřboji.družstvo mladších žákyň ve složení: Andrea Vrbová, Šárka Meislová, Jana Suchá, Nela Vaňková a Kristýna Mottlová obsadilo 2. místo. Na 6. místě skončilo družstvo mladších žáků David Čech, Tomáš Vojta, Jan Schramhauser, Patrik Komárek a Libor Němec.Starší žáci skončili pátí Vojtěch Novák, Ladislav Kalina, Patrik Černý a Ondřej Štěpánek se v Jindř. Hradci uskutečnil okresní přebor v přespolním běhu. Starší žáci Patrik Černý, Ondřej Štěpánek, Tomáš Čutka, Ladislav Kalina, Jan Burda a Roman Grausam obsadili 8. místo. Mladší žáci Patrik Komárek, Jan Schramhauser, Tomáš Vojta, Tomáš Kratochvíl a Richard Rybář skončili na 7. místě.2. místo a postup na krajské finále si zajistily svým výkonem mladší žákyně Kristýna Mottlová, Andrea Vrbová, Tereza Hořavová, Tereza Stellnerová a Lucie Havlíčková se v Jindř. Hradci konalo krajské finále v přespolním běhu, kde naše mladší žákyně Tereza Stellnerová, Tereza Hořavová, Andrea Vrbová a Kristýna Mottlová doběhly na 3. místě se Barbora Kopčáková, Jiřina Kubátová, Tereza Stellnerová, Kristýna Mottlová, Aneta Grausamová, Patrik Komárek, Jan Burda a Roman Grausam zúčastnili běžeckých závodů v rakouském Grosssiegerhartsu. Děkujeme paní Stellnerové, panu Grausamovi a Kubátovi za pomoc s dopravou a jejich čas se konal výchovný pořad Zbraně a zbroje vrcholné gotiky pro žáky tříd. Org. p. Zíková proběhlo ve školní tělocvičně sportovní odpoledne plné her a soutěží. Org. p. Hauserová, 6.A se žáci 5. tříd zúčastnili zájezdu do českobudějovického planetária. Org. p. Hroudová, Švecová Okresních závodů ASPV v plavání se zúčastnili Gabriela Dvořáková (2.místo), Zuzana Musilová (8.místo), Zuzana Hubingerová (6.místo), Eva Žďánská (12.místo), Pavla Budošová (15.místo), Tereza Kalinová (18.místo), Lucie Fridrichová (22.místo), Kristýna Mottlová (1.místo) a Alice Fabrigerová (2.místo). Org. p. Tesař se uskutečnila korespondenční soutěž v chemii. Naší školu reprezentovali Josef Řežábek, Bettina Korejsová (oba 9.A) a Michaela Kubová (9.B ). Org. p. Sotonová proběhlo školní kolo Olympiády z německého jazyka žáků tříd. 1. Bettina Korejsová 9.A, 2. Josef Řežábek 9.A, 3. Michaela Kubová 9.B, 4. Vendula Kodymová 9.A, 5. Jan Burda 8.A, 6. Karolína Šenkýřová 9.A, 7. Iva Přívětivá 8.B, 8. Daniel Vik 8.B, 9. Aneta Stášová 9.B, 10. Ondřej Krajča 8.A. Org. p. Chalupová, Janků se konalo školní kolo Olympiády z německého jazyka žáků tříd. 1. Aneta Grausamová 6.B, 2. Tereza Hořavová 6.A, 3. Kristýna Mottlová 6.A, 4. Lucie Havlíčková 7.B, 5. Nikola Kolešová 7.B, 6. Ondřej Melich 6.A, 7. Tomáš Kratochvíl 7.A, 8. Richard Rybář 7.B, 9. Lukáš Belay 6.B, 10. Iva Vaňková 6.B, Martin Kubánek 7.B, Michal Veith 6.B. Org. p. Chalupová, Janků

4 byla ukončena soutěž ve sběru papíru a skla. 1. místo 5.A, 2. místo 3.třída, 3. místo 4.A, 4. místo 1.B, 5. místo 2.A a 2.B Nejvíce nasbírala 3. třída 3862,5 kg a celkem bylo sebráno ,5 kg sběru se ve sportovní hale konal vánoční turnaj ve volejbale. 1. místo obsadilo družstvo To každopádně ve složení: Lenka Pešková, Bettina Korejsová, Zdeňka Nejezchlebová, Alice Mošová, Sarah Polanská, Anna Hubingerová a Ondřej Štěpánek. Dále se zúčastnili: Kristýna Mottlová, Jan Evják, Ondřej Melich, Roman Volek, Michaela Benová, Jana Chlumecká, Anna Janovská, Nikola Krajcrová, Jana Řežábková, Lenka Soukupová, Iva Přívětivá, Ladislav Kalina, Roman Grausam, Kristýna Danielová, Eva Fialová, Karolína Šenkýřová, Jana Malaníková, Michaela Kubová, Lucie Musilová a Petra Štefanková probíhala školní vánoční akademie. Žáci pracovali v literárních, výtvarných, dramatických, sportovních, hudebních a praktických dílnách se uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka. Soutěže se zúčastnilo 7 žáků 9. tříd. 1. místo Petra Štefanková 9.B, místo Anna Hubingerová, Alice Mošová ( obě 9.A). Dále zúčastnili: Josef Řežábek 9.A, Patrik Černý 9.B, Martina Emrová 9.B a Michaela Kubová 9.B. Org. p. Zíková proběhlo v Jindř. Hradci okresní kolo Olympiády z německého jazyka. Bettina Korejsová 9.A obsadila 3. místo. Org. p. Chalupová Žáci třetích tříd se zúčastnili v roce 2006 akce MěK Nová Bystřice, která se zapojila do projektu knihoven v regionu J. Hradec. Součástí tohoto projektu byly i dvě výtvarné dílny na téma Strašidla v knížkách a Hloupý Honza mýma očima. Nejlepší práce byly použity pro výtisk dětského pexesa. Najdeme zde obrázek Renaty Vránkové, Vojtěcha Hrubeše a Radky Frasslové, žáků naší školy. ze školní kroniky vybrala Miroslava Evjáková Otázky kolem výherních hracích automatů Ve středu 7. února 2007 proběhlo zasedání městského zastupitelstva města Nová Bystřice, na kterém se rozhodovalo mimo jiné o nové obecně závazné vyhlášce, která měla omezit provozování výherních hracích automatů na území města. Podle návrhu mělo dojít k vytlačení těchto přístrojů z náměstí. Pro návrh nakonec hlasovalo pouze 5 zastupitelů a nová vyhláška tak nebyla přijata. Kdo vlastně hraje? Ze všeho nejdříve je dobré zamyslet se nad tím, kdo vlastně výherní hrací automaty vyhledává. Bez jakéhokoliv nároku na systematičnost a úplnost následujícího přehledu, jsou to jistě tyto skupiny hráčů: 1. Fiktivní hráči. Prostřednictvím výherních hracích přístrojů je možné ideálním způsobem zlegalizovat tzv. špinavé peníze. Z každé stokoruny vhozené do přístroje se automaticky stává Kč výhrou a tedy nezdaněným legálním příjmem. Teprve zbytek, tj Kč, vchází do standardního kolotoče zdanění. Tento typ trestné činnosti je velmi dobře popsán, bohužel neexistují a nemohou existovat přesné statistiky, které by dokumentovaly významnost tohoto typu hraní. Setkáme se však s odhady, které mu přisuzují podíl největší. 2. Závislí hráči. Lidé, kteří propadli závislosti na hraní výherních hracích automatů, jsou lidé nemocní. Mají standardně klasifikovanou diagnózu v číselníku nemocí a nerozhodují se sami za sebe. Rozhoduje za ně něco, co sami nedokážou zvládnout. Také závislí hráči se podílejí významnou částí na tržbách získaných provozem VHP. 3. Mladiství hráči. Bohužel jsou mladiství hráči jednou z nejrizikovějších skupin, pokud jde o získání závislosti na VHP. 4. Příležitostní hráči. Jistě najdeme u VHP i takové hráče, kteří se jednou za rok rozhodnou zkusit své štěstí počtem skupina významná, nikoliv však podílem na celkových tržbách. Proč regulovat provoz VHP? Veřejné instituce by měly zasahovat do tržních struktur jedině tehdy, když selhávají samy nebo tehdy, když selhává trh. Selhání je potřeba vždycky chápat jednak z pohledu efektivity a jednak z pohledu tzv. veřejného zájmu, který musí nadefinovat politik a nabídnout svou představu voličům. Všechny ekonomické teorie, i ty

5 nejliberálnější, počítají s veřejným zájmem, který musí v organizované společnosti vždy existovat a který vedle jiných faktorů ovlivňuje chování ekonomických subjektů. Jaký je veřejný zájem města Nová Bystřice? Může vůbec být veřejným zájmem města podporovat praní špinavých peněz, podporovat podnikání na úkor nemocných lidí a podporovat rizikové prostředí mladých lidí? Klesne váha těchto argumentů za příspěvek do obecního rozpočtu z takto dosažených zisků? Regulace samozřejmě sama o sobě nevyřeší problém praní špinavých peněz ani problém hráčské závislosti. Může však napomoci, a to především v tom, že dokážeme zaujmout odmítavý postoj vůči těmto jevům. Může pomoci ke zkulturnění našeho životního prostředí a vyšší kulturnosti života vůbec. Proč pouze z náměstí? Úvahy o konkurenci Odpůrci nové vyhlášky správně namítali, že je nespravedlivé, aby VHP museli odstranit pouze provozovatelé na náměstí, protože tím dochází k narušení konkurence. Ano, dochází tak k narušení konkurence, avšak pouze mezi provozovateli VHP. Nabízím Vám tři argumenty proti: 1. Nedochází právě provozováním VHP k daleko zásadnějšímu narušení konkurence na celém trhu pohostinství? Samozřejmě dochází, protože ten, který si na své zaměstnance vydělá pomocí VHP, může např. prodávat hotovky za 45 a nabourávat tak volnou soutěž na trhu pohostinských služeb. Velmi dobře tak může likvidovat ty provozovatele restaurací, kteří se rozhodli (a dokážou to) vydělávat si na svoje živobytí poctivěji. 2. Každý automat, který zmizí z území města je dobrý. Každý jeden jednotlivý, který ubude, je dobrý. V Nové Bystřici v něm neskončí v průměru Kč ročně. Jistěže tyto peníze se dají naházet do jiného hracího automatu, ale kdyby v nich neměla skončit jen jedna jediná výplata živitele rodiny, pak má sprovození ze světa jednoho jediného hracího automatu velký smysl. 3. Je samozřejmě dobře možné vyhlásit úplný zákaz provozování VHP na území města. Potom jakékoliv úvahy o nespravedlnosti mezi jednotlivými provozovateli VHP padají. Bylo by to z mého pohledu ideální řešení. Proč schvaluje VHP novobystřický zastupitel? Odpověď právě na tuhle otázku hledám jen velice těžce. Nedovedu zakrýt zklamání nad postoji a především změnou postojů u některých lidí, kterých si prostě a jednoduše za jejich práci, kterou odvádějí pro město (narozdíl od většiny z nás), velmi vážím. Nemohu proto jinak, než s úctou, přesto však zcela otevřeně, argumentovat. Vážení zastupitelé! Přemýšleli jste důkladně o tom, proč je dobré podporovat výherní hrací automaty na území města? Zvážili jste pokorně a důkladně všechna fakta? Položili jste si otázku: Co je a co není ve veřejném zájmu? Ne, promiňte, nechci Vás z těchto činností obviňovat. Nějak tuším, že Vaše důvody byly daleko prostší a jednodušší. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli rozhněvat si souseda nebo kamaráda, kterému z VHP plynou příjmy. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli být tím zlým pro lidi, kteří Vás oslovili. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli, aby Vaše děti přišli o práci. Nějak tuším, že jste prostě jenom nechtěli mít problémy. Je nesmírně zajímavé sledovat, jak funguje lobbing i na malém městě. Je nesmírně zajímavé, jak návrh předložený Radou města nakonec nezíská podporu ani všech členů této Rady, která jej předkládala. Vzejdou logicky pochybnosti o vlastním úsudku zastupitelů a o jejich ovlivnitelnosti a závislosti. Stejně jako hráč, který se stane závislý na VHP, si už nehraje, ale pouze bojuje se svou nemocí, stejně tak zastupitel, který se stane závislý, už nikoho nezastupuje, pouze bojuje se svým strachem. Je pochopitelné a zcela oprávněné lobovat. Dává mi smysl, když si podnikatel hájí své vlastní zájmy, má na to plné právo. Zastupitelé tu jsou však od toho, aby hájili zájem veřejný. Musí se v prvé řadě ptát: Co je veřejným zájmem? A tento veřejný zájem pak s plným nasazením hájit, jako jeden z řady rovnoprávných zájmů ve společnosti. Vážení zastupitelé! Pokud jste navrhovanou vyhlášku odmítli opravdu jenom z toho důvodu, že nespravedlivě omezuje pouze provozovatele na náměstí, pak Vám nebrání vůbec nic v tom, navrhnout změnu návrhu vyhlášky a rozšířit její platnost na celé území města. Každý z Vás tak mohl učinit již na jednání městského zastupitelstva dne 7. února Jak kdo hlasoval? PRO: Mgr. Jiří Zimola, Vladimír Bláha, Jaromír Mitáš, Milan Garhofer, Josef Janovský PROTI: Luboš Březina, Jan Nováček, Karel Loskot, Libuše Strončeková, Josef Řežábek, Zdeněk Musil, Ing. Jiří Kovář ZDRŽEL SE: Miluše Malinová, Jiří Pokorný OMLUVEN: Stanislav Kopáček ing. Martin Bláha

6 Kultura Oslava MDŽ Zveme spoluobčany a hlavně ženy na oslavu MDŽ, která se koná dne 10. března 2007 v KD Koruna Nová Bystřice. K tanci a poslechu hraje kapela pod vedením F. Sehnala. zve ZO KSČM a klub českého pohraničí Josefovská zábava Sobota 17. března 2007 od h Hostinec u Pelzů v Albeři K tanci a poslechu hraje Zoufalka. Vstupné 50,- Kč, bohatá tombola. srdečně zvou manželé Jirouškovi Recitační soutěž Městská knihovna připravila tradiční soutěž pro žáky základní a zvláštní školy v recitaci. Bude se konat ve středu 14. března 2007 od hodin. Všichni zájemci se mohou přihlásit v knihovně do pondělí 12. března. Pro výherce, ale i všechny zúčastněné budou připraveny drobné ceny. Noc s Andersenem Po úspěšném loňském 1. ročníku Noci s Andersenem připravujeme 2. ročník večera a noci s množstvím zábavy a překvapení.v knihovně budou děti moci strávit večer, noc a ráno z pátku 30. na sobotu 31. března. Přihlášky si děti ze základní a zvláštní školy, které jsou čtenáři knihovny, mohou vyzvednout a podepsané rodiči vrátit od 19. do 28. března městská knihovna Půst a Vzkříšení 21. února, Popeleční středou, zahajujeme letos svatopostní dobu. 40 dnů půstu je způsob, jak napodobit Krista, který se na poušti právě tak dlouho postil. 40 let putovali Izraelci z otroctví do Zaslíbené země přes poušť. 40 let byla naše Česká země dušena totalitním systémem, který pokřivil mnohé charaktery. Ve 40-ti letech by každý člověk měl mít tolik rozumu, aby s pokorou uznal, že jen jeho názory a schopnosti na všechno nestačí a že existuje Někdo, Kdo všemu dává smysl. Víra je věrnost tomuto poznání. Kristus na poušti (v době postní) nás učí tuto věrnost hledat. Nejde tedy jen o újmu na jídle (mnohým by to prospělo), ale především o újmu na vlastním egoismu. Jde o pravdivost. Mnoho lidí prohlásilo, že poušť je děsivé, ale zároveň nejkrásnější místo. Děsivé, protože si člověk uvědomuje svoji závislost na zcela obyčejných věcech, a krásné, protože v oproštěnosti od civilizace nachází Boha a sám sebe. Denním zpytováním svědomí se máme poznávat a učit být lepšími. Rozjímáním křížové cesty objevujeme tajemství víry a sílu lásky. Nechejme se Kristem provést touto dobou až ke slávě velikonočního jitra, kdy Kristus definitivně překonal smrt, naplnil své dílo spásy a každému nabízí cestu následování, cestu křesťanské víry. ThMgr. P. Petr Misař, farář Rozjímání křížové cesty v době postní každou středu v v kostele, mše sv. ve farní kapli v Farní společenství se schází každý čtvrtek na novobystřické faře v Zván je každý, kdo touží po ztišení, sdílení a meditaci Božího slova Knihovna s křesťanskou literaturou je na faře k dispozici každé úterý od do 19.00, nebo na požádání ( )

7 Masopust V sobotu 17. února 2007 prošel naším městem masopustní průvod, letos posílený o koledníky z rakouských obcí Leopoldsdorfu a Hirschenschlagu. Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří přispěli na masopustní koledu, ať už penězi či pohoštěním. Dále pak MěÚ v Nové Bystřici za finanční a organizační podporu, panu Loskotovi a jeho kapele za hudební doprovod, panu Novákovi, jehož koně se stali neodmyslitelnou tradicí novobystřického masopustu a panu Pánovi, který každý rok dokumentuje celý průběh průvodu masek. Ale největší poděkování patří těm, bez kterých by žádný průvod nebyl. Tedy pár ( letos jich bylo 39 ) bláznům, kterým nevadí, že se oblečou do čehokoli a téměř 6 hodin dělají zábavu celému městu. Obětují svůj volný čas a často i finance. Za to všechno Vám patří obrovský Dík. Za rok se všichni těšíme nashledanou. Ať žije masopust Miroslava Evjáková Osudy lupičského hejtmana Johanna Georga Grasela 12 V listopadu 1815 byl po celých Čechách, Moravě a v Dolním Rakousku vyvěšen a vybubnován zatykač na lupičského hejtmana a na hlavu loupežného vraha byla zvýšena odměna z 1000 na 4000 zlatých za jeho dopadení a předání trestnímu soudu. V případě, že by ke Graselově dopadení přispěl jeho spolupachatel, měla mu připadnout polovina odměny a bylo mu zaručeno prominutí trestu. Pro případ, že by ho někdo ukryl, poskytl mu přístřeší a neoznámil to vrchnosti nebo mu jinak napomáhal měl být potrestán třemi až pěti lety těžkého žaláře. Ten kdo by při dopadení Grasela nepodpořil úřady, měl být potrestán jedním až dvěma roky vězení a tělesnými tresty. Za oznámení místa jeho pobytu, které povede k zatčení byla vypsána odměna 500 zlatých. Mnoho z Graselových kamarádů bylo již v této době zatčeno. Přispěly k tomu i časté a pravidelné vrchností nařízené prohlídky zejména v rasovnách, které byly častými úkryty Grasela i jeho společníků. Sám Grasel se necítil nikde bezpečně a přemisťoval se z jednoho místa na druhé. Řada lidí se neodvážila Grasela ukrýt na delší dobu, množily se domovní prohlídky,hrozil jim vysoký trest a ve větší míře bylo nasazeno i vojsko, jako například 4.listopadu 1815, kdy 600 pěšáků a 200 mužů jízdní kavalérie pročesávalo lesy kolem Hollabrunnu. Úkryt loupežnického hejtmana se jim však vypátrat nepodařilo. Pokračování příště povídání poskytl Bc. Vladislav Sotona Počasí na Novobystřicku ve 2. polovině roku 2006 Srpen Během měsíce bylo jen 3 dny jasno, 22 dní se srážkami, 2 x bouřky, 27. srpna trvalo 15 min krupobití, bez větších škod. Celkem spadlo 195,4 mm srážek. Nejvíce pršelo (36,5 mm) a (34,5 mm). Nejtepleji 17. srpna + 19,75 C (ve 14 hod C) Nejchladněji ,75 C (Nejchladnější ráno bylo C) Září Bylo 17 jasných dní, 5 dní srážkových napršelo nejvíce -23,2 mm srážek, za měsíc celkem 27,0 mm. Byla 30x rosa, 8x mlha, jedna slabá bouřka. První přízemní mrazík byl 9. září. Nejtepleji bylo 4. září s teplotami ráno + 18 C, odpoledne +25 C a večer (ve 21 hod.) +19 C - průměrná denní teplota byla 20,25 C Nejchladněji bylo 29. září +8,75 C Říjen Nejvíce srážek během 29. října - 21,0 mm, za měsíc celkem 28,7 mm. Bylo 14 jasných a 8 srážkových dní, 29x byla rosa (6x už zmrzlá - ranní teploty -1 C). Od bylo již zimní období. Nejtepleji 2. října +14,5 C Nejchladněji 17. října +4 C Listopad Srážkových dnů bylo 18 (pršelo, na začátku měsíce sněhové přeháňky), mlhavo bylo 12x a jasno pouze 4x. Na začátku měsíce foukal silný vítr a večerní teploty klesaly pod -6 C. Nejvíce srážek spadlo 5. listopadu - 13,0 mm, během měsíce celkem 45,2 mm. Nejtepleji 14. listopadu +10 C Nejchladněji3. listopadu -4,75 C (celodenní mráz)

8 Prosinec Spadlo jen 13,4 mm srážek, nejvíce 28. prosince - 4,1 mm ve formě nového sněhu (napadlo 6 cm). V první polovině měsíce dešťové a smíšené srážky, ve 2. polovině 3x sněžilo, sníh ale nevydržel. 11 srážkových dnů, 7 jasných. O Vánocích a na konci měsíce se tvořilo náledí a jinovatka. Nejtepleji 5. prosince s teplotami ráno +6 C, odpoledne + 10 C a večer +5 C - průměrná denní teplota +6,5 C Nejchladněji 27. prosince -6,25 C Za celý loňský rok bylo naměřeno 885,6 mm srážek. Nejteplejší a nejchladnější měsíční teploty jsou denní průměrné. ze Srážkoměrné stanice Nová Bystřice poskytl informace pan Stanislav Kopáček Sport Fotbaloví dorostenci turnajově Dne 3. února 2007 se naše družstvo dorostenců zúčastnilo halového turnaje ve Strmilově. Turnaj se hrál systémem každý s každým. Z pěti odehraných utkání naši dorostenci prohráli pouze jednou a to úvodní utkání se Strmilovem B 3:4. Toto utkání lze hodnotit jako nevydařený vstup do turnaje. V průběhu dalších utkání už hra nebyla rozháraná a výsledky se dostavily. S celkovým umístěním na 2. místě byla nakonec spokojenost. Výsledky našeho družstva: N. Bystřice - Strmilov B 3:4 - Mrákotín 6:2 - Strmilov A 5:2 - Černovice 5:3 - Stará Hlína 4:2 Počet daných gólů: Kubec 6, Náprava 5, Míchal 1, Nižník 4, Jevtušenko 3, Beneš 3, Bobál 1, Augustin 1 za oddíl dorostenců Náprava Miroslav st. Novinky v MěK Eidler, P. - Sebranka Svoboda, P. - Vagon č.6 Maio, M. - Zneuctěná Kellerman, J. - Sebeobrana Serno, W.- Ranhojičova mise Hrušková, M. - Paměť stromů Formánek, J.-Prsatý muž a zloděj příběhů Falconer, C. - Soucit s ďáblem Hessová, A. - Panny a netvor White, E. B. - Šarlotina pavučinka Pawlowská, H. - Jak blbá, tak široká Rodda, E. - Deltora. Země stínů Smercek, B - Druhý grál Březina, T. - Démon ticha Rodda, E. - Deltora. Ostrov stínů Hardenová, H. - Nezvěstný z El Hierro Březina, T. - Rozhodující bitva Kessel, C. - Čarodějky z jezdecké školy

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 3/2016 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 9. 3. 2016, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce: Bauer

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1. Školáček 2. číslo. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1 Školáček 2. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2015/2016

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 18.12.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 18.12.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 18.12.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 6 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.mňuk, p.rösler Ověřovatelé

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 28.11.2011 v 18:00 Ve Studené dne 29.11.2011 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2. Program jednání...

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec

ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec ZPRÁVA ZA SEZÓNU 2015/2016 Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec Sezona 2015/2016 HC Střelci Jindřichův Hradec - hokejový klub pro všechny Sezóna 2015/2016 byla již druhou sezonou nově vzniklého hokejového

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 29. 3. 2005 Starosta zahájil zasedání v 19.00 hod. a přivítal přítomné. Přítomno dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Zapisovatel: pí

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Datum konání: od 18:00 hod.

Datum konání: od 18:00 hod. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 16.12.2014 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 22. 6. 2012 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

2. Obec v kostce (pokračování) a v žádném případě nezaplacení tohoto poplatku, přes nespravedlnost, přes tvrzení, že poplatník nemá žádný odpad atd., jsme si již na tento poplatek zvykli. Nikdo z nás nemůže

Více

FO 23_Název materiálu: Snížení pevné úrokové sazby - smlouva o úvěru ČMZRB, a.s., č MA

FO 23_Název materiálu: Snížení pevné úrokové sazby - smlouva o úvěru ČMZRB, a.s., č MA Podklady na zasedání ZM dne: 26.05.2016 FO 23_Název materiálu: Snížení pevné úrokové sazby - smlouva o úvěru ČMZRB, a.s., č. 2007-4145-MA Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 www.dobra.cz Obec Dobrá 22. listopadu 2002 Zpravodaj INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 Pro volby do zastupitelstva obce Dobrá byly registračnímu

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 25. ledna 2016 od 18:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Romana Jiráková,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

Zápis č. 01/2016 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov

Zápis č. 01/2016 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Obec Jankov část Holašovice Adresa: Jankov 46 373 84 p. Dubné Tel: 387 982 133 Vesnice Jihočeského kraje roku 2009 Zápis č. 01/2016 z řádného zasedání zastupitelstva Obce Jankov Účastníci - zastupitelé:

Více

ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM USNESENÍ ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV ZE DNE Rada města Bochov 46/2013

ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE PROGRAM USNESENÍ ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV ZE DNE Rada města Bochov 46/2013 Rada města Bochov 46/2013 ZÁPIS ZE 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 9.12.2013 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. R. Kajzar, p. J. Ruth, p. O. Veselý Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p L. Chalupný

Více

OBEC PŘEDSLAVICE Předslavice č.p.17

OBEC PŘEDSLAVICE Předslavice č.p.17 OBEC PŘEDSLAVICE 387 01 Předslavice č.p.17 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předslavice, konaného dne 20.12.2013 v 18:20 hod. v zasedací místnosti OÚ Předslavice. Přítomnost členů zastupitelstva

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 23. 1. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo Zastupitelstvo 27.12.2013 Obsah: 1. Zahájení. 2. Volba zapisovatele, schválení programu zasedání, volba ověřovatele zápisu. 3. Zpráva finančního výboru 4. Rozpočtové opatření č.5/2013 5. Rozpočet na rok

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 11.11.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.hanzlík Ověřovatelé

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 20.12.2010 v 18,00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 9/2010 Starostka zahájila 9. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína VÝPIS Z U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 12. prosince 2016 na Obecním úřadě Šenov u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis č. 8/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 8/2008. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 8/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 20. srpna 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Z Á P I S. z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne 12.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva, v 18,07 hod. se dostavil p. David Vágner. Omluveni: ing.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.11.2014 od 18.00 hod Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 30. listopadu 2015 na OÚ v Horní Branné.

Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 30. listopadu 2015 na OÚ v Horní Branné. Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 30. listopadu 2015 na OÚ v Horní Branné. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 10 členů, omluven Jiří Horáček Návrhová komise: Mgr.

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 28.5.2008 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů, Mgr.Lipská od 16.00 hod. Omluveni : p.karel

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23.1. 2012

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23.1. 2012 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23.1. 2012 Přítomni: Ivana Vlková (V), Vlasta Tišlerová (T), Michaela Jůzková (J), Stanislav Kahuda (K), Josef Novák (N) Omluven: Josef

Více

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 9/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 19. 8. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2014 které se konalo dne 24. 11. 2014 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/2/2014-ZM Zastupitelstvo města schvaluje

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2013 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., J.Andrle,

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel , IČ: , č.ú /0100

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel ,   IČ: , č.ú /0100 OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, 675 75 Mohelno tel. 568 642 118, e-mail: info@obeclhanice.cz, IČ: 00378054, č.ú. 9024711/0100 Zápis číslo: 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Lhánice Datum konání: 15.4.2015

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

Zápis ze 44. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis ze 44. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis ze 44. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 25.8.2014 v 19:00 Ve Studené dne 27.8.2014 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 27. 1. 2016 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více