*CRDUX000UW5K* CRDUX000UW5K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*CRDUX000UW5K* CRDUX000UW5K"

Transkript

1 *CRDUX000UW5K* CRDUX000UW5K DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0437/09-9/Su V Praze dne Č. j.: DUCR-38770/09/Su Telefon: Oprávněná úřední osoba: Surovec Jan Ing R O Z H O D N U T Í Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze, podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) v y d á v á na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 7 zákona a ustanovení 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona s t a v e b n í p o v o l e n í pro stavbu dráhy: Modernizace trati Votice-Benešov u Prahy 2.část, úsek Votice-Tomice(mimo) v rozsahu: PROVOZNÍ SOUBORY: PS Votice, SZZ, modernizace b) provizorní zabezpečovací zařízení a demontáže PS Olbramovice, SZZ, modernizace a) definitivní zabezpečovací zařízení b) provizorní zabezpečovací zařízení a demontáže c) klimatizace PS Votice - Olbramovice, TZZ, modernizace PS Olbramovice - Tomice, TZZ PS Votice, místní kabelizace PS Olbramovice, místní kabelizace PS Votice, rozhlasové zařízení PS Olbramovice, rozhlasové zařízení PS Votice, ITZ PS Olbramovice, telefonní zapojovač PS Olbramovice, spojovací zařízení PS Zahradnický tunel, ITZ PS Votice, ASHS PS Votice EZS PS Votice, kamerový systém PS Olbramovice, ASHS PS Olbramovice EZS PS Olbramovice, kamerový systém PS Zahradnický tunel, ASHS PS Zahradnický tunel, EZS PS Zahradnický tunel, kamerový systém 1 /11

2 PS ,0 Votice - Benešov u Prahy, DOK a TK 2. část PS ,0 Votice - Benešov u Prahy, úpravy DK ČD, zpřesnění - 2. část PS Votice, informační zařízení PS Olbramovice, informační zařízení PS ,0 Votice - Benešov u Prahy, stacionární část GSM-R PS ,0 Votice - Benešov u Prahy, úpravy TRS - 2. část PS Votice - Benešov u Prahy, přenosový systém - 2. část PS Votice, sdělovací zařízení SŽDC PS Votice, sdělovací zařízení ČD PS Olbramovice, sdělovací zařízení SŽDC PS Olbramovice, sdělovací zařízení ČD PS Votice, DŘT PS Olbramovice, DŘT PS Olbramovice - Tomice, Zahradnický tunel, DŘT PS Tunel Zahradnice, TS 25/0.4 kv pro zab.zař. PS Tunel Zahradnice, TS 22/0.4 kv PS Olbramovice, výtahy STAVEBNÍ OBJEKTY: SO Votice - Benešov, výstroj trati, zpřesnění - 2. část SO Votice, demontáž vlečky Obila, železniční svršek SO Votice, železniční svršek SO Votice, železniční svršek vlečky ZAPA SO Votice, železniční spodek SO Votice, železniční spodek vlečky ZAPA SO Votice - Olbramovice, železniční svršek SO Votice - Olbramovice, železniční spodek SO Votice - Olbramovice, nástupní a záchranná plocha v koleji u portálů tunelu SO Olbramovice, železniční svršek SO Olbramovice, železniční spodek SO Olbramovice, přejezdy pro vozíky SO Olbramovice - Tomice, železniční svršek SO Olbramovice - Tomice, železniční spodek SO Olbramovice - Tomice, nástupní a záchranná plocha v koleji u vjezdového portálu tunelu SO Olbramovice - Tomice, nástupní a záchranná plocha v koleji u výjezdového portálu tunelu SO Votice, nástupiště SO Olbramovice, nástupiště SO Opěrná zeď v st. km 115, ,327 SO Železniční most v ev. km 115,088 SO Železniční most v ev. km 115,749 SO Železniční most v st. km 116,013 (podchod Votice) SO Železniční most v ev. km 116,061 SO Železniční most v ev. km 116,465 SO Návěstní lávka v st. km 116,708 SO Železniční propustek v st. km 117,073 SO Železniční propustek v ev. km 116,839 SO Železniční most v st. km 117,303 SO Železniční most v ev. km 117,080 SO Železniční propustek v st. km 118,179 SO Železniční most v ev. km 118,147 SO Železniční propustek v st. km 118,855 SO Železniční most v ev. km 118,825 SO Železniční most v st. km 118,932 SO Železniční most v st. km 119,428 5 (podchod Olbramovice) SO Železniční propustek v ev. km 119,455 SO Návěstní lávka v st. km 120,087 SO Železniční most v ev. km 119,995 2 /11

3 SO Železniční most v ev. km 120,169 SO Železniční propustek v ev. km 120,828 SO Železniční most v ev. km 120,937 SO Železniční most v ev. km 121,879 SO Návěstní lávka v st. km 122,515 SO Železniční propustek v st. km 122,540 SO Železniční most v ev. km 122,659 SO Železniční propustek v ev. km 122,792 SO Demontáž kabelu nn lomu Votice v ev. km 115,435 SO Přeložka kabelů nn vodovodu v st. km 118,600 SO Zahradnice, náhradní vodní zdroje SO Votice, rekultivace opouštěného tělesa dráhy SO Votice - Benešov, rekultivace ploch dočasného dlouhodobého záboru - 2. část SO Votice - Benešov, vegetační úpravy - 2. část SO Přeložka vodovodu v st. km 118,600 SO Úprava, přeložka plynovodu v ev. km 118,800 SO Olbramovice, úprava, přeložka vodovodu SO Olbramovice, kanalizace v st. km 118,950 SO Votice - Olbramovice, Olbramovický tunel SO Votice - Olbramovice, geotechnický monitoring SO Votice - Olbramovice, Votický tunel SO Olbramovice - Tomice, Zahradnický tunel SO Olbramovice - Tomice, geotechnický monitoring SO Votice - Benešov, přístupové cesty SO Votice, úprava zpevněné plochy nákladiště SO Olbramovice - Tomice, přístupová komunikace k vjezdovému portálu tunelu SO Olbramovice - Tomice, přístupová komunikace k únikovému východu tunelu SO Votice, kabelovod SO Olbramovice, kabelovod SO Votice, protihlukové stěny SO Votice - Olbramovice, protihlukové stěny SO Olbramovice, protihlukové stěny SO Votice, stavební úpravy VB SO Votice, zeď u koleje č.4 v nákladišti SO Olbramovice, stavební úpravy VB SO Olbramovice, nová garáž SDC ST SO Olbramovice, nový sklad SDC ST SO Olbramovice - Tomice, technologický objekt u tunelu SO Olbramovice - Tomice, technologický objekt v st. km 122,514 SO Votice, zastřešení nástupišť a výstupů podchodu SO Olbramovice, zastřešení nástupišť a výstupů podchodu SO Votice, orientační systém SO Olbramovice, orientační systém SO Votice, demolice St.1 a 2 SO Votice, demolice objektů lomu SO Olbramovice, demolice garáže SDC ST SO Olbramovice, demolice skladu a boční rampy v nákladišti SO Olbramovice, demolice St.1 a 2 SO Olbramovice, demolice skladu SDC ST v ev. km 119,215 SO Olbramovice, demolice objektů v st. km 119,420 SO Votice, úprava TV, modernizace SO Votice, připojení transformátorů na TV, modernizace SO Votice - Olbramovice, úprava TV, modernizace SO Olbramovice, úprava TV, modernizace SO Olbramovice, připojení transformátorů na TV, modernizace SO Olbramovice - Benešov, úprava TV, zpřesnění SO Heřmaničky - Votice, přechodový stav TV, modernizace 3 /11

4 SO Votice, EOV SO Olbramovice, EOV SO Votice, úprava rozvodu nn a osvětlení SO Votice, DOÚO SO Rozvody nn a osvětlení pro tunel Olbramovice SO Rozvody nn a osvětlení pro tunel Votice SO Olbramovice, úprava rozvodu nn a osvětlení SO Olbramovice, DOÚO SO Rozvody nn a osvětlení pro tunel Zahradnice SO Přípojka vn pro TS 22/0,4 kv u tunelu Zahradnice SO Tunel Zahradnice, DOÚO tunelu a neutrálního pole SO Votice, ukolejnění vodivých konstrukcí, modernizace SO Votice - Olbramovice, ukolejnění vodivých konstrukcí, modernizace SO Olbramovice, ukolejnění vodivých konstrukcí, modernizace SO Olbramovice - Benešov, ukolejnění vodivých konstrukcí, zpřesnění Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9, IČ: Umístění stavby: Stavba bude postavena na pozemcích, patřících do správního území měst a obcí Votice, Olbramovice, Bystřice a Heřmaničky: k.ú. Beztahov, parc.č. 1457/5, 913/4, 1458/3, 901/3, 909/4, 871, 901/2, 901/1, 900/1, 872/4, 900/6, 881/3, 881/4, 881/5, 881/6, 881/7, 881/8, 882/3, 882/4, 755/1, 802/3, 802/2, 755/2, st. 189, st. 190, st. 188, st. 198, st. 95, st. 81, st. 191, 772/35, 772/36, 1414/3, 755/8, st. 177, st. 76, 755/4, 755/5, 755/6, 881/1 (PK 884/2), 882/2, 788/3, 788/4, 1381/2 (PK 1381/2), 1458/2, 909/5, 901/4, 900/4 k.ú. Votice, parc.č. 2255/1, 2255/5, 2332/3, 2340/8, 2323/2, 2328/5, 2230/2, 2229/6, 2229/5, 2229/4, 2229/3, 2258/2, 2108/8, 2108/7, 2108/6, 2101/8, 2092, 2093, 2083/3, 2094/2, 2101/7, 2101/6, 2094/3, 2088/3, 2331, 2332/2 k.ú. Křešice u Olbramovic, parc.č. st. 66, 90/1, 90/2, 664/2, 1175/10, 1217, 680/1, 664/4, 91/3, 90/3, 679/7, 1175/13, 1175/6, 1175/11 k.ú. Olbramovice u Votic, parc.č. 1311/6, 1336/6, 1336/7, 1337/12, 1337/11, 1337/10, 1732/7, 1811/4, 1811/3, 1811/2, 1651/18, 1505/14, 1650/4, 1650/3, 1644/4, 1644/6, 1644/3, 1644/5, 1643/2, 1643/3, 1743/2, 1743/3, 1641/2, 1642/1, 1642/6, 1682/6, 1682/5, 1638/2, 1651/7, 1684/1, 1685, 1719/5, st. 87, st. 88, st. 89, st. 90, st. 91, st. 92, st. 94, st. 343, 1512/2, 1512/3, 1512/41, 1684/2, 1684/3, 1684/4, 1684/5, 1684/7, 1809 k.ú. Zahradnice, parc.č. 201/3, 201/4, 247/5, 243/3, 243/4, 168, 275/1, 209/1 (PK 209/2), 209/4 (PK 209/4), 233/1 (PK 235/2), 247/1 (PK 238), 247/1 (PK 239/1), 247/1 (PK 240), 296/1, 235/1 k.ú. Božkovice, parc.č. 313/2, 1210/2, 316/4, 404/13, 404/14, 404/8, 404/7, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 409/7, 409/8, 409/9, 409/10, 409/11, 409/12, 409/13, 409/14, 409/18, 697/4, 415/2, 1138, 1139/2, 1139/3 k.ú. Tomice u Votic, parc.č. 437/1 k.ú. Arnoštovice, parc.č. 254 k.ú. Heřmaničky, parc.č. 480/1, st. 20, 480/2 Dočasný zábor pozemků: k.ú. Beztahov, parc.č. st. 189 (st. 189/1), st. 190 (st. 190/1), 755/2, 772/23, 802/2, 802/3, 881/1 (PK 881), 881/2 (PK 882), 909/2, 1381/8 (PK 1381/2), 1458/1, 901/5 k.ú. Votice, parc.č. 2083/1 (2083), 2084/1 (2084/1 PK 150/1), 2088/1 (2088 PK 169/1, PK 1409/1), 2108/23 (2101 PK 202), 2108/32 (2101 PK 186), 2108/28 (2101/1 PK 187), 2108/36 (2102 PK 177, 2108/1 PK 177), 2108/37 (2102 PK 183/2, 2108/1 PK 183/2), 2108/34 (2102 PK 182, 2108/1 PK 182), 2108/31 (2108/1 PK 228), 2108/41 (2108/1 PK 1411/1), 2108/1 (2108/1 PK 222/1), 2108/39 (2108/1 PK 219), 2108/38 (2108/1 PK 217), 2108/42 (2108/1 PK 218), 2108/35 (2108/1 PK 176), 2108/2 (2112/3 PK 1411/1), 2340/1 (2340/1 - PK 318/3), 2229/8 (2229 PK 275), 2230/1 (2230 PK 1386), 2354, 2229/2 ( PK 228), 2088/5 ( PK 169/1), 2083/2 (2083), 2108/32 ( PK 186) pozn.: v závorkách je uveden stav před DKM (digitalizace katastrálních map) 4 /11

5 k.ú. Křešice u Olbramovic, parc.č. 679/1 (PK 679), 680/2, 679/8 (679/1 - PK 679), 1175/9, 664/1, 679/8 (PK 690) pozn.: v závorce je uveden stav před zapsáním geometrických plánů (679/1 PK 679) k.ú. Olbramovice u Votic, parc.č. 1336/2 (PK 1336/3), 1336/2 (PK 1336/4), 1337/8 (PK 1337/9), 1337/8 (PK 1337/10), 1337/13 (PK 1337/9), 1650/1 (PK 1650/4), 1650/1 (PK 1650/1), 1651/11 (PK 1651/11), 1651/11 (PK 1651/4), 1651/11 (PK 1648/2), 1682/1, 1683/1 (PK 1683/1), 1682/4, 1719/4 (PK 1719/3), 1719/4 (PK 1719/4), 1378/1 (PK 1378/1), 1378/4 (PK 1378/1), 1732/2, 1811 (PK 1811) k.ú. Zahradnice, parc.č. 247/1 (PK 228), 247/1 (PK 240), 247/1 (PK 242), 247/1 (PK 247), 293/1, 201/1 (PK 211/1) k.ú. Božkovice, parc.č. 316/1, 318, 409/17 (409/1 - PK 435/3), 409/19 (409/1 - PK 435/1), 409/15 (409/1 - PK 411 ), 404/15 (404/1 - PK 412/2) pozn.: v závorkách je uveden stav před zapsáním geometrických plánů Stručný popis stavby: Stavba Modernizace trati Votice Benešov u Prahy je jednou ze souboru staveb modernizace IV. tranzitního železničního koridoru, Děčín Praha České Budějovice Horní Dvořiště. Úsek Votice Tomice (mimo) bude realizován v km 114,763 nového staničení, resp. km 114,500 stávajícího staničení před stanicí Votice až po km 123,611 nového staničení, resp. km 123,571 stávajícího staničení před stávající výhybnou Tomice, přičemž trasa bude zdvoukolejněna a budou realizovány přeložky kolejí, včetně trojice nových tunelů. Součástí stavby jsou železniční spodek a svršek, železniční mosty a propustky, zárubní zdi, trakční vedení, zabezpečovací zařízení, přeložky a úpravy inženýrských sítí, rekultivace ploch. Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2. Provádět stavbu může, jako zhotovitel, jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 3. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. Doklady o odsouhlasení realizace případných přeložek předloží stavebník spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. 4. Zhotovitel stavby je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 5. Stavebník je povinen oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 6. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 7. Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení osob, prostory a staveniště budou z tohoto titulu řádně označeny a uzavřeny. 8. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpis. 9. Stavebník splní podmínky stanoviska MěÚ Benešov, odbor školství, kultury a pam. péče. čj. MUBN/2448/2007 ze dne upozorňujeme na skutečnost, že termín zahájení zemních a výkopových prací jsou stavebníci již od doby přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR v Praze, Letenská 4, Praha 1, jak vyplývá z 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum. 5 /11

6 10. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov, č.j /08/BN/HJ ze dne v průběhu realizace stavby bude ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby splněn hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku upravený 11 odst. 7 ve spojení s přílohou č. 3 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen nařízení vlády ) v průběhu realizace stavby budou všechny provozy související se stavební činností (tj. doprava s výstavbou spojená, provoz recyklačních stanic, montážních základen a další) splňovat v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru stavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku upravený 11 odst. 4 ve spojení s přílohou č. 3 nařízení vlády Před vydáním kolaudačního souhlasu budou funkčnost a vlastnosti zařízení ověřeny zkušebním provozem v souladu s 124 odst. 1 stavebního zákona V rámci zkušebního provozu budou provedena a předložena orgánu ochrany veřejného zdraví měření hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližší obytné zástavby, které prokážou splnění hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku upraveného 11 odst. 4 ve spojení s přílohou č. 3 nařízení vlády a ověří funkčnost provedených protihlukových opatření v rámci zkušebního provozu budou provedena a předložena orgánu ochrany veřejného zdraví měření hluku v chráněném vnitřním prostoru stavby nejbližší obytné zástavby, které prokážou splnění hygienického limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku upraveného 10 odst. 2 ve spojení s přílohou č. 2 nařízení vlády a na jejich základě bude ověřena funkčnost a rozsah provedených individuálních protihlukových opatření 11. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Policie ČR, správa Středočeského kraje, dopravní inspektorát č.j. PSC-9737/ČJ-DP-2007 ze dne zpracovaný návrh dopravně inženýrského opatření předložíte dopravnímu inspektorátu, okresního ředitelství, Policie České republiky Benešov k písemnému vyjádření návrh přechodného dopravního značení musí být v souladu s platnými Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 (II. vydání). 12. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Městského úřadu Benešov, odbor dopravy, silničního hospodářství a dopravně správních agend, čj. OD 1656/08 ze dne : Min. 4 týdny před prováděním stavebních prací bude požádáno o stanovení přechodného dopravního značení, případně o povolení uzavírky na silnicích II. a III. tříd nebo na MK. 13. Stavebník dodrží podmínky MěÚ Votice, odbor správních činností a dopravy, zn. 139/08/OSČD3-KO ze dne před započetím výstavby budou vyřízena veškerá povolení týkající se zvláštního užívání komunikací podle 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dále povolení k připojení sousední nemovitosti v souladu s 10 zákona, případně povolení výjimky ze zákazu stavební činnosti v ochranném pásmu silnice podle 30 až 32 zákona před započetím uzavírek silnic bude podána žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky příslušnému silničnímu správnímu úřadu v souladu s 24 zákona 14. Stavebník dodrží podmínky Dodatečné souhrnné stanovisko MěÚ Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, č.j. 2984/08/ŽP-Po ze dne před zahájením stavby bude vypracován havarijní plán (včetně h.p. recyklačních základen) a předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu vzhledem k velkému objemu odpadů je třeba předem prověřit, zda vytypovaná zařízení budou schopna odpady přijmout veškeré SO týkající se mostů, propustků a zdí, dále SO oplocení je potřeba navrhnout v nekřiklavých barevných odstínech podle utanovení 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je stavebník již od doby přípravy stavby povinen oznámit záměr provádět stavební činnost s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu uozorňuji, aby při přístupu k trati nebyla narušena drobná solitérní architektura místního významu jako jsou například Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, milník a nemělo by dojít 6 /11

7 ani k jejich přemístění. Zachovány by měly být také stavby technického charakteru nacházející se v blízkosti trati, to je například mostky, viadukty a podobně. 15. Je potřeba dodržet podmínku stanoviska ČR Ministerstva obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, čj BN ÚP/ /ÚSNI ze dne VUSS Pardubice ÚSNI České Budějovice z hlediska hájení zájmů vojenské dopravy požaduje v průběhu rekonstrukce o zabezpečení uvedené trasy pro přepravu transportérů s překročenou ložnou mírou. 16. Stavebník dodrží podmínky Vyjádření Správy a údržby silnic Benešov, p.o., zn. 2/7155/ /179/2007 ze dne před vlastním použitím komunikací v naší správě požadujeme provést pasportizaci aktuálního stavu pro porovnání po skončení akce. Během akce budou dotčené komunikace kontrolovány a nadměrné poškození neprodleně odstraněno. 17. Stavebník dodrží podmínky NIPI ČR, o.s. zn. 08/367/VK/143, ze dne sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28 a výška schodišťového stupně větší než 160 mm schodišťová ramena a šikmé rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm madla v exteriéru musí být dřevěná nebo plastová 18. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 19. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k poškození podzemních ani nadzemních částí dřevin nacházejících se v prostoru a okolí stavby. 20. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu nejméně 6 měsíců. 21. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 22. Podle 133 odst. 1 stavebního zákona, bude Drážnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby oznámeno dokončení stavebních prací. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v těchto fázích: - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení před uvedením stavby do zkušebního provozu, - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. Účastníci řízení: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 ostatní účastníci řízení: doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu 144 odst. 2 správního řádu oznámení bude vyvěšeno na úředních deskách Drážního úřadu, města Votice, města Bystřice, obce Olbramovice, obce Heřmaničky, po dobu nejméně 15 dnů. Výrok o námitkách účastníků: Námitky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny. O důvodnění Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 278/1955, Praha 9, IČ: podal dne 7. srpna 2009 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle 15 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Votice, odbor výstavby a územního plánování. Drážní úřad dne oznámil veřejnou vyhláškou účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na pondělí 7. září 2009 se srazem před dopravní kanceláří v železniční stanici Olbramovice. V tomto oznámení také výslovně upozornil: - Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. - K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře 7 /11

8 anebo územního opatření o asanaci území, se podle 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. - Drážní úřad upozorňuje účastníky řízení, že vzhledem k nařízení ústního jednání spojeného s ohledáním na místě, se může prodloužit, podle ustanovení 71 odst. 3 písm. a) správního řádu, lhůta pro vydání rozhodnutí až na 60 dnů. - Do podkladů žádosti o stavební povolení bylo možné také nahlédnout u Drážního úřadu, stavební sekce - oblast Praha na výše adrese uvedené v oznámení. Přítomní účastníci řízení byli na ústním jednání seznámeni s územním rozhodnutím, projektovou dokumentací, se stanovisky a rozhodnutími vydanými podle zvláštních předpisů a s předpoklady realizace stavby. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: doklady prokazující právo k pozemkům nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu závazné stanovisko MěÚ Votice, odbor správních činností a dopravy, zn. 139/08/OSČD3-KO ze dne dodatečné souhrnné stanovisko MěÚ Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, čj. 2984/08/ŽP-Po ze dne závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov, zn /08/BN/HJ ze dne rozhodnutí Obecního úřadu Olbramovice o povolení kácení dle 8, odst. 1 a uložení náhradní výsadby dle 9, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb., č.j. 3/ ze dne závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Benešov, zn. HSKL-825/KL-2009 ze dne závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Benešov, zn. HSKL-1458/KL-2009 ze dne rozhodnutí MěÚ Votice, odbor životního prostředí a památkové péče č.j. 3171/08/ŽP-Ko ze dne (povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a stanovení náhradní výsadby) rozhodnutí MěÚ Votice, odbor životního prostředí a památkové péče č.j. 0397/09/ŽP-Ko ze dne (povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a stanovení náhradní výsadby) vyjádření Českého svazu ochránců přírody, Okresní sdružení Benešov, č.j /07/K ze dne stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, č.j. 173/2007/Pb/10019 ze dne stanovisko Policie ČR, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát Benešov čj. ORBN /ČJ ze dne stanovisko Policie ČR, správa Středočeského kraje, dopravní inspektorát čj. PSC-9737/ČJ-DP ze dne rozhodnutí MěÚ Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, dle 4 odst. 2 z.č. 114/1992 Sb., k zásahu do významných krajinných prvků, č.j.: ŽP A/2004 ze dne a rozhodnutí dle 12 odst. 2 z.č. 114/1992 Sb., k zásahu do krajinného rázu, č.j. ŽP B/2005 ze dne rozhodnutí MěÚ Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, č.j. 1731/08/ŽP/Bu ze dne (souhlas dle 17 vodního zákona) rozhodnutí MěÚ Votice, odbor životního prostředí a památkové péče č.j. 2707/08/ŽP-Ký ze dne (odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa) rozhodnutí MěÚ Votice, odbor životního prostředí a památkové péče č.j. 2405/09/ŽP-Ký ze dne (odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa) rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j /2008/KUSK ze dne (výjimka ze zákazů uvedených v 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) změna rozhodnutí o výjimce ze zákazů uvedených v 50 zákona č. 114/1992 Sb. Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j /2008/KUSK ze dne /11

9 Rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Blaník, č.j /BN/2008/AOPK ze dne (výjimka ze zákazů uvedených v 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) změna souhlasu k trvalému a dočasnému odnětí půdy ze ZPF Ministerstva životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí čj. 1627/660/08, čj /ENV/08 ze dne vyjádření Obvodního báňského úřadu v Kladně, zn /2009/02/001 ze dne změna souhlasu k trvalému a dočasnému odnětí půdy ze ZPF Ministerstva životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí čj. 1627/660/08, čj /ENV/08 ze dne Vyjádření Městského úřadu Benešov, odbor dopravy, silničního hospodářství a dopravně správních agend, čj. OD 1656/08 ze dne Stanovisko NIPI ČR, o.s. zn. 08/367/VK/143, ze dne Stanovisko ČR Ministerstva obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, čj BN ÚP/ /ÚSNI ze dne vyjádření Správy a údržby silnic Benešov, p.o., zn. 2/7155/ /179/2007 ze dne Stanovisko MěÚ Benešov, odbor školství, kultury a pam. péče. čj. MUBN/2448/2007 ze dne projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s., IČ , hlavní inženýr projektu Ing. Miloš Krameš, ČKAIT Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o učení o o d v o l á n í Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle ustanovení 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce-oblast Praha, Wilsonova 300/8, Praha. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné. Ing. Martin Roedl vedoucí oblasti Praha Informace pro stavebníka: Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. 9 /11

10 Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle položky 17 bod 1 písm. i) sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3.000,- Kč. Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:. Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Toto oznámení se doručuje k vyvěšení na úřední desce takto: Město Votice, Komenského nám. 700, Votice, IČ: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice, IČ: Obec Olbramovice, Olbramovice Ves 158, Olbramovice, IČ: Obec Heřmaničky, Heřmaničky 28, IČ: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Praha 2 10 /11

11 Rozdělovník: Účastníci řízení: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 ostatní účastníci řízení: doručení veřejnou vyhláškou ve smyslu 144 odst. 2 správního řádu oznámení bude vyvěšeno na úředních deskách Drážního úřadu, města Votice, města Bystřice, obce Olbramovice, obce Heřmaničky, po dobu nejméně 15 dnů zveřejnění na (elektronická úřední deska) ve smyslu 25 odst. 2 věty druhé správního řádu oznámení bude umístěno po dobu nejméně 15 dnů Dotčené orgány: MěÚ Votice, odbor výstavby a ÚP, Komenského nám. 700, Votice, IČ: MěÚ Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 100, Benešov MěÚ Benešov, dopravy, SH a DSA, Masarykovo nám. 100, Benešov MěÚ Benešov, odbor školství, kultury a pam. péče, Masarykovo nám. 100, Benešov MěÚ Votice, odbor správních činností a dopravy, Komenského nám. 700, Votice MěÚ Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, Komenského nám. 700, Votice MěÚ Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice, Obecní úřad Olbramovice, Olbramovice 158 Krajský úřad Středočeského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, IČ: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Blaník, Louňovice pod Blaníkem č. 8, IČ: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, Benešov, IČ: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov, Černoleská 2053, Benešov, IČ: Obvodní báňský úřad v Kladně, Kozí 4, P.O.BOX 140, Praha 1, IČ: , Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany horninového a půdního hospodářství, Vršovická 1442/65, Praha 10, IČ: ČR Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pradubice, ÚSNI České Budějovice, Dvořákova 12, České Budějovice Na vědomí: Spis 11 /11

*CRDUX00132FA* CRDUX00132FA

*CRDUX00132FA* CRDUX00132FA D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c Spis: MO-SDO0275/09/Sc Telefon: 602 686 783 Č.j.: DUCR-53832/09/Sc e-mail: sedlacek@ducr.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební R O Z H O D N U T Í. *crdux005ihe7*

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební R O Z H O D N U T Í. *crdux005ihe7* *crdux005ihe7* CRDUX005IHE7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0143/13-7/Os V Olomouci dne 5.dubna 2013 Č. j.: DUCR-15027/13/Os Telefon: +420 972 741 315 (linka 220) Oprávněná

Více

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 *CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0341/09-8/Su V Praze dne 5.8.2009 Č. j.: DUCR-35717/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc x*crdux0084j7f* CRDUX0084J7F DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0661/14-11/Km V Olomouci dne 21. ledna 2015 Č. j.: DUCR-3905/15/Km Telefon: +420 972

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení *KUCBX00ITEYJ* KUCBX00ITEYJ O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 88035/2015/OZZL/2 Sp.zn.: OZZL 87860/2015/hery datum: 1.12.2015 vyřizuje:

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 15.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 4.7.2012 podal pan Petr Pelikán, nar.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc

. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc *CRDUX000RU1L* CRDUX000RU1L. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc Sp. Zn.: DUCR-33225/09/Kf/Kf V Brně dne 16. července 2009 Č. j.: DUCR-33225/09/Kf

Více

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/1495/15 Číslo jednací: ŽP/6939/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 30.9.2015 dle rozdělovníku Stavební

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

Městský úřad Holice *00162493*

Městský úřad Holice *00162493* Městský úřad Holice *00162493* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04912/2012/ŽPSÚ/Hi Holice 16.5.2012 Č.j.: MUHO/06611/2012

Více

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/919/15 Číslo jednací: ŽP/4616/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 23.6.2015 dle rozdělovníku Stavební

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í

V e ř e j n á v y h l á š k a R o z h o d n u t í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 02.05.2007 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 231/2-995/1029/08/Kub-114

Více

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819 Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 16. září 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role ROZHODNUTÍ Č.j. [30] str. 1 MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŢPV/1255/09/Schm VYŘIZUJE: Schmiegerová/linka

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. : 283/08/II/2/Šp V Kunštátě dne 19.6.2008 Vyřizuje:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3600/11/VYS/Oud V Sušici dne: 10.11.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

O z n á m e n í. zahájení stavebního řízení V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O z n á m e n í. zahájení stavebního řízení V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U D R Á Ž N Í Čj.: 30-1256/07-DÚ/Vr-2 Oprávněná úřední osoba: ing.vrchlavský, tel. 602 669 174 (tel+fax 972 524 098) E-mail: vrchlavsky@du-praha.cz počet listů = 3 sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6463/2008-1411/PJ Rousínov, dne 26. listopadu 2008 Oprávněná

Více

Počet listů: 7 Příloh: 1. Datum: 07.11.2013

Počet listů: 7 Příloh: 1. Datum: 07.11.2013 Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby SPISOVÁ ZN. SPIS/1799/Výst/12/KV ČJ. 3364/Výst/12/KV DATUM 15.08.2012 VYŘIZUJE Kvapilová TELEFON 495 809 022 FAX 495 809 018 E-MAIL kvapilova@mestosmirice.cz Účastníci

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad L E T O V I C E Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

Městský úřad L E T O V I C E Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice Městský úřad L E T O V I C E Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice Spis.zn.: MLE/01651/14/Ja Letovice, dne : 7.4.2014 Č.j.: MLE/02845/14/OVŽP Vyřizuje : Ing. Helena

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í.

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Č.j.: MBE/56429/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 19. prosince 2012 Spis zn.: 10907/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: GP Plus s.r.o., IČ 27115666, Arkalycká

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo jednací: KUJCK/36124/2015/ODSH Spisová značka: ODSH 19326/2015/mace O D B O R D O P R A V Y A S I L N I Č N Í H O H O S P O D Á Ř S T V Í O D D Ě L E N Í S I L N I Č N Í H O H O S P O D Á Ř S T V

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

R O Z H O D N U T Í veřejnou vyhláškou

R O Z H O D N U T Í veřejnou vyhláškou Městský úřad Moravský Krumlov odbor dopravy Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov Sp. zn.: SMUMK 7864/2016 Moravský Krumlov 7.6.2016 Č.j.: MUMK 11993/2016 Telefon: 515300775 E mail: jarolimovav@mkrumlov.cz

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 18244/12-NoL Sp.zn.: VYST/3122/2012-NoL Vlašim, dne 24. října 2012 Oprávněná úřední

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha *crdux009ao53* CRDUX009AO53 V Praze dne 20. listopadu 2015 Sp. Zn.: MP-SDP0739/15-9/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003HKGJ* MUHTX003HKGJ SPIS.ZN.: OVÚP/5887/2012/Kö Č.J.: MUHT 7391/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

Kabelové vedení a umístění trafostanice pro bytový dům Pierot, Jiráskovo náměstí, Kolín V.

Kabelové vedení a umístění trafostanice pro bytový dům Pierot, Jiráskovo náměstí, Kolín V. Kabelové vedení a umístění trafostanice pro bytový dům Pierot, Jiráskovo náměstí, Kolín V. Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 248/12/VYS/Bla V Sušici dne: 26.3.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M stský ú ad Bru perk

M stský ú ad Bru perk M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, 739 44 Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz datum: 24.6.2011 R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

USNESENÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

USNESENÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/137555/2011/EŠ Č. J.: MmM/070443/2012/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3/330-1736/2512/09 PN-40 Petr Nový

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. VÚP 328.3/330-1736/2512/09 PN-40 Petr Nový Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 049 Ve Vimperku dne: 22.9.2009 VÚP 328.3/330-1736/2512/09 PN-40 Petr

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/3172/2012/Lon Nový Bydžov, dne 9. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 Č.j. MUH/ 6067/13/19

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í O P A T Ř E N Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX00689FC* Sp. zn.: MMFM_S 13172/2009/OÚRaSŘ/Fon Frýdek-Místek,

Více

N ÁVR H VÝ R OKU ROZHOD N U TÍ

N ÁVR H VÝ R OKU ROZHOD N U TÍ Městský úřad Ústí nad Orlicí stavební úřad 562 24 Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, tel.: 465 514 111, fax.: 465 525 563 Sp. zn.: SÚ-USJ-FO/5116/2014 Ústí nad Orlicí, dne 8. ledna 2015 Oprávněná úřední osoba:

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

R O Z H O D N U T Í. pro stavbu dráhy Lanová dráha Jednička Bonera Ramzová

R O Z H O D N U T Í. pro stavbu dráhy Lanová dráha Jednička Bonera Ramzová Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova 1 772 58 Olomouc Č.j. došlého dokumentu: 2070/2008 V Olomouci dne 24.6.2008 Oprávněná úřední osoba: JUDr. Skopalová Jitka Telefon: 602 668 947 E mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 89725/2009, ODSH 1277/2009 Šed/SP VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Ředitelství

Více

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí S T A V E B N Í P O V O L E N Í. s t a v e b n í p o v o l e n í

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí S T A V E B N Í P O V O L E N Í. s t a v e b n í p o v o l e n í Č.j.: 867-8740/2014/OSŽPD/Dr Datum: 23.09.2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTĚTÍ Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí Vyřizuje: Dřevíkovský E-mail: miroslav.drevikovsky@steti.cz

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/735/2012/St Bc. Kristýna Kovalčíková MUDr. Jozef Kovalčík vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Ahepjukova 2802/13 tel. : 558

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4904/2011/ÚPSÚ/DN - 7/DN/328.3/ZMUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 160 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Spis. zn.: STAV/11/598/Ar Mariánské Lázně, dne 17.3.2011 Č.j.: STAV/11/1038/Ar ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Spis. zn.: STAV/11/598/Ar Mariánské Lázně, dne 17.3.2011 Č.j.: STAV/11/1038/Ar ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Mariánské Lázně Stavební úřad adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon: 354 922 149, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz Spis. zn.: STAV/11/598/Ar

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1184/1185/11-Z V Nové Bystřici dne 2.5.2011 Č.j.:

Více

novostavba rodinného domu - M. Hruška

novostavba rodinného domu - M. Hruška novostavba rodinného domu - M. Hruška Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R OZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ, I/19 Leskovice Starý Pelhřimov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R OZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ, I/19 Leskovice Starý Pelhřimov KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 61955/2014, ODSH 908/2014 Ma/SP VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R OZHODNUTÍ Krajský

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 132/2015-ESH v Hodonicích dne 12.06.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.:

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Město Pečky Masarykovo náměstí 78 289 11 PEČKY. Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Městský úřad Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště: Na Valech 72, 280 12 Kolín

Více

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Lázně Kynžvart, stavební úřad Nám. Republiky č.p. 1, 35491 Lázně Kynžvart, tel. 354673814 ------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j. 331/11/Kyn

Více

Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP

Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP Městský úřad Duchcov odbor výstavby a ŽP Duchcov, nám. Republiky č.5, P.O.BOX 21A, PSČ 419 01 č.j.: MD/130390/10-VŽP/330/Pu Vyřizuje : L.Puschová Telefon: 417 514 411 Fax: 417 835 118 E mail :mu@duchcov.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení.

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení. z ústního jednání ze dne 20.8.2010. PROTOKOL Přítomni : stavebník zástupce spol. NETT Consulting, a.s. - p. Oldřich Máj obec Kořenov p. Pelc KSS LK p. Malich sousedi stavby pí. Helena Friedrichová - P.

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno. Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.cz Spis.znač. stu 520-328/2012 Č.j.: stu 520-328/2012-56 Vyřizuje: Miroslav Gros

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4161/2012 ÚPaSŘ Ze dne : 25.10.2012 Č.j. METR 5483/2012MaPe

Více

Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE R O Z H O D N U T Í

Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE R O Z H O D N U T Í Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE telefon: 318 692 151 fax: 318 692 516 e-mail: podatelna@jince.cz www.jince.cz Spis.zn. : 370/10/Tů Jince 19.4.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004sddh* MUBLX004SDDH Petr Chvátal Autodoprava Blatná Chlumská 1355 388

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.03.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/18906/2013/Pro

Více

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz Žadatel: Martina Bastlová, 14.01.1978, Srbsko č.p. 220, 267 18 Karlštejn R O Z

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/18/2016/STAV Nový Knín, dne 28.4.2016 Č.j.: MUNK/906/2016/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R o z h o d n u t í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R o z h o d n u t í MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A INVESTIC, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel: 318 402 555, e-mail: e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a

V e ř e j n á v y h l á š k a Městský úřad Beroun Odbor životního prostředí Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: E-mail: 03.08.2010 MBE 28888/2010/ŽP-JiL 1927/2010/ŽP Ing. Lucie Jiravová/l311654282 zp12@muberoun.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Č.j.: 4276/2015- UŘ-574/2015/RAM V Hrádku nad Nisou dne 8.7.2015 Spis.č.: ÚŘ /2015 Vyřizuje: Ing. Milan Rada E-mail: rada.milan@muhradek.cz

Více

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis. značka: Naše č.j.: 625/2015-OŽP/TC-5 Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Více

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 21. listopadu 2012 Č.j.: SÚ 7044/12-1327/2012-Ka Spis.znač.: 1327/2012-Ka Oprávněná úřední osoba: Jakub

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02.

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02. Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni ROZHODNUTÍ Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni č.j. MCH 2103/2013 spzn : 5287/20 12/0VŽP Oprávněná úřední osoba: Telefon: 573 500 740 Ing. Jiří Pospíšil Ivana Svozilová VChropyni 17.4.2013

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2014/46817/Hrn/ZAB-001 V Písku dne: 12.01.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1. ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ. S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1. ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 4002/10/VYS/Jen V Sušici

Více

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 1109/2014/SÚ - 3 Slavonice, dne: 13.6.2014 Vypraveno: Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť

MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ odbor výstavby Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť Spis. zn.: Výst. 4094/10-Hor Unhošť 15.9.2010 Č.j.: 4774/10/Výst Vyřizuje: Tel:.: Fax: E-mail: Ing. Lenka Hortová, pověření č. 1/2006-OV

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/843/13 ŽP/4797/13/Šp Vyřizuje:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1631/2011-2012/sle/330/5-5. Bakov nad Jizerou, dne: 7.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/472/2014/STAV Nový Knín, dne 2.2.2015 Č.j.: MUNK/288/2015/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více