Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV"

Transkript

1 Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV října října

2 Bohdalov...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav PŘÍRODNÍ PARK BOHDALOVSKO

3

4

5 PLANEO Elektro ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Brněnská 1144/28, Žďár nad Sázavou U Penny marketu mob.: tel.: Andílci v kožíšku terapie se zvíĝaty Jedineþná show se živými zvíĝaty Nabízíme: x vzdčlávací programy pro základní a mateĝské školy x zábavné programy na veĝejné akce (chovatelské výstavy, veletrhy, dčtské dny apod.) x zábavné individuální programy (dčtské oslavy, firemní veþírky apod.) x individuální podpĥrné terapie s rĥznými druhy zvíĝat psi, konč a další Využíváme rĥzné druhy domácích i exotických zvíĝat. V roce 2013 nabízíme tyto novinky: ukázky školiþky pro zvíĝátka, jízda v koþáĝe taženém psy, jízda na miniaturních koních, cviþení na koníþkách pro nejmenší a další

6

7

8 Vážení přátelé, rád bych vás již po osmnácté přivítal zde v prostorách bohdalovského kulturního domu na Výstavě Vysočiny. Sám tomu nemohu uvěřit, že to naše dítě, které jsme před osmnácti roky uvedly do života, letos již slaví svoji plnoletost. A každoročně s radostí sleduji, jak roste a sílí, ale také získává nové schopnosti, které mu pomáhají v jeho cestě životem. Stále také získává nové pomocníky v podobě speciálních výstav, ať již tradiční výstavu drůbeže plemene sebritek nebo speciálky národních plemen holubů českých staváků a moravských moráků. Letošní novinkou je speciálka jednoho z našich nejmladších národních plemen králíků Moravského bílého hnědookého. Tradiční součástí života této výstavy se již před pěti lety také stala samostatná expozice ovcí a koz. A jen o rok později se přidaly také farmářské a řemeslné trhy. Neoddělitelnou součástí výstavy je také bohatý doprovodný program, kde najdou své vyžití nejenom chovatelé, ale i rodiny s dětmi. Pořadatelem této výstavy je bohdalovská základní organizace ČSCH, která si v letošním roce připomíná 65. let od svého založení. Dnešní mladá generace už si těžko dokáže představit skutečnosti z vyprávění pamětníků. Výpočetní technika našla své uplatnění nejenom v našich domovech, ale i při zájmových činnostech. Organizování této výstavy, už od samotného jejího začátku, by bez počítačové techniky bylo prakticky nepředstavitelné. Ale i zde je stále co vylepšovat. A tak se třeba v letošním roce může nově každý online podívat, zda je už konkrétní zvíře prodané nebo je stále k prodeji nabízené. Tento rok si bohdalovská chovatelská organizace připomene také 50. let od založení prvního chovatelského kroužku. Tehdejší ředitel základní školy, který tento kroužek vedl, si ani ve snu nemohl představit, jako tradici práce s chovatelskou mládeží v Bohdalově založí, ale také jak tím ovlivní bohdalovskou základní organizaci a i široké okolí. Také třeba i místní zemědělské družstvo, jehož velká část zootechniků tímto kroužkem také prošla a získala zde první teoretické i praktické znalosti o chovu zvířat. Zřejmě i díky této nadšené práci jednoho člověka před půlstoletím, získávají v posledních letech na této výstavě praktické zkušenosti s posuzováním drobných zvířat studenti Mendelovy univerzity v Brně, kteří mohou pocházet z celé České republiky i ze zahraničí. Na závěr bych chtěl poděkovat všem vystavovatelům, bez jejichž každodenní péče o jejich zvířata, bychom se zde dnes nemohli setkat. A všem návštěvníkům, ať již zblízka nebo zdaleka, bych chtěl popřát, aby se jim u nás líbilo a příští rok na Výstavě Vysočiny v termínu října 2015 jsme se tady zase všichni setkali a užili si tento chovatelský svátek, minimálně tak jako i ty ročníky předchozí. za členy základní organizace Jaroslav Drejček

9 Mladí chovatelé v ZO ČSCH Bohdalov slaví 50 let V letošním roce se naše základní organizace dočkala krásného jubilea: v roce 2014 je to 50 let od doby kdy u nás začal fungovat chovatelský kroužek. V roce 1964 se jeho vedení ujal ředitel místní základní školy František Blaha. Bohužel tento učitel po několika letech odešel z Bohdalova a chovatelský kroužek svoji činnost ukončil. V dubnu 1974 se vedení kroužku ujal Ing. Vladimír Hlávka. V počátku byl kroužek jen pro králíkáře a holubáře, později přibyli ještě chovatelé exotického ptactva a i drůbeže. V roce 1975 se poprvé mladí chovatelé z naší organizace zúčastnili národního kola soutěže chovatelské dovednosti mladých a hned přivezli jedno medailové místo. Možná i to přispělo k tomu, že někdo připomněl postoj Ing. Hlávky (vojáka z povolání) na události v roce 1968, a proto nemohl dál pokračovat ve vedení chovatelského kroužku a ten v roce 1976 ukončil svoji činnost. Někteří mladí chovatelé však v chovatelství pokračovali. V roce 1979 se dva mladí chovatelé opět zúčastnili národního kola pod vedením Františka Musila. V roce 1980 byla činnost kroužku obnovena. Jeho vedení se ujal Pavel Promberger, odchovanec předchozího kroužku. Mladí chovatelé se opět začali zúčastňovat národních kol SCHDM a úspěchy, i ty nejvyšší, na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1988 převzala vedení kroužku Marie Ondráková, která ho vedla deset let, během studia. Později se ve vedení kroužku vystřídali Pavel a Iveta Prombergerovi. A dnes jej vede opět nejmladší generace těch, kteří si kroužkem prošli Jiří Boháček, David Chalupa a Michaela Bradáčová. Naše organizace organizuje kroužek mladých chovatelů ve spolupráci se ZŠ a MŠ Bohdalov. Kroužek je oblíbený a ve svém snažení úspěšný. Prvním úkolem, který stojí před mládežníky v kroužku, na začátku školního roku, je pomoc na říjnové Výstavě Vysočiny. Tato velká akce by se bez nadšené pomoci dětí z kroužku již neobešla. Po výstavě se kroužek trochu zklidní a může se začít soustředit na svou hlavní náplň: povídání o zvířatech, předvádění zvířátek, řešení různých problémů v tom či onom chovu. Protože i vedoucí jsou jenom lidé a v mnohém poradit nedovedou, jezdí se občas na exkurze k chovatelům, aby mladí chovatelé načerpali zkušenosti přímo od zdroje. Po vánoční prázdninové pauze se tep srdíček zase zrychluje; začíná příprava na Olympiádu mladých chovatelů. Okresní kolo se koná už v dubnu a celostátní kolo, do kterého postupují vítězové kategorií a odborností, se koná v létě. Vítězství v Olympiádě je nejvyšší možné ocenění, které může mladý chovatel od Českého svazu chovatelů obdržet. Letos bohdalovští mladí chovatelé opět pomohli okresnímu družstvu získat první místo v bodování okresů. V dvanáctičlenném okresním družstvu, které jelo na celostátní kolo do Tábora, bylo 5 soutěžících z Bohdalova a povedlo se jim zvednout bilanci družstva o jedno páté, dvě třetí a dvě druhá místa ve své odbornosti a věkové kategorii. Je to velký úspěch pro ně a obrovská radost pro nás vedoucí, kteří jsme vedením kroužku pověřeni.

10 Výstavní výbor předseda: Drejček Jaroslav místopředseda: Bradáč Zdeněk, Nedělka Kamil jednatel: Promberger Pavel ekonom: Bradáč Zdeněk propagace: Ing. Prombergerová Iveta, PhD. Ing. Ondráková Marie, Ph.D. hospodář: Jaroš Pavel garanti králíků: Chalupa David, Kolář Martin ml., Sláma Miroslav garanti drůbeže: Nedělka Kamil, Nedělka Aleš, Nedělka Martin, Novák Petr garanti holubů: Jaroš Pavel, Kolář Martin, Boháček Petr garanti ovcí a koz: Zuzana a Milan Chlumský katalog a prodej: Promberger Pavel, Ing. Ondráková Marie Ph.D., Řepová Věra, Jahoda Jiří, MVDr. Vlastimil Šimek, Ing. Prombergerová Iveta, PhD., Ing. Zuzana Tesařová, Miroslava Slámová doprava zvířat: Sláma Miroslav, Chalupa David, Ing. Marie Ondráková, Ph.D. pokladna a tombola: Kolářová Mirka, Bradáčová Marie, Bradáčová Michaela, Bradáčová Denisa, Nedělková Lenka, Freilichová Marta, veterinární dozor: MVDr. Šikl Libor Čestné předsednictvo: Ing. Růžička Zdeněk MVDr. Kobylka Božimír ředitel ČMSCH, a.s. Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina Posuzovatelé výstavy králíci: MVDr. Martinec Miloslav, Ph.D., Sirotek Petr, Jahoda Jiří, Caha Miroslav, Caithamlová Dana, Fasora Petr, Hladiš Josef, Kulanda Stanislav, Kratochvíl Josef, Přibyl Jaroslav, Straňák Karel, Šíp Jindřich, Uličný Václav, Vanžura Josef, Vican Jan, Andrlík Vladimír, Trešl Pavel drůbež: Ing. Prombergerová Iveta, Ph.D., Bayer Jaroslav, Dráb Zdeněk, Dvořák Pavel, Kalaš Jaroslav, Kopecký Jaroslav, Krajčír Peter, Nedělka Václav ml. Šíp Jindřich st., Uher Milan, Sedlák Alois. holubi: Dr. Chrastil Sylvestr, Hrubá Drahomíra, Kafka Miroslav, Klepešta Karel, Kučera Roman, Ing. Otruba Miroslav, Smetana Martin, Mgr. Bc. Veselý Alexandr, Ing. Sousedík Tomáš ovce, kozy: Ing. Mareš Vít, Ing. Zdeněk Růžička NOVOMĚSTSKÁ ANDULKA - Největší výstava papoušků Vysočiny Ve dnech října pořádá ZO ČSCH Nové Město na Moravě, ve svém chovatelském areálu za nádražím ČSD. Největší prodejní výstavu exotických ptáků v regionu. K vidění několik stovek exotických ptáků ve třech halách. Vystavena bude široká paleta barev, především australských papoušků, ale i jemná krása drobných astrildů. Velká část exponátů bude prodejných. Po celou dobu výstavy bude probíhat i prodej krmiv a výkup exotů. Připraven je i doprovodný program - po celou neděli bude probíhat ukázka dravých ptáků s odborným výkladem. K vidění bude např. káně Harisovo, naše největší sova výr velký, sova pálená, kalous ušatý, sýc rousný a další. Dětem se bude líbit jízda na ponících v sedle nebo v kočáru. Pro nejmenší je určena i malá expozice domácích mazlíčků. Budou zde např. křečci, malé barevné myšky, osmáci, zakrslí králíčci, morčátka, piskomilové, činčily atd. Všechna tato zvířátka je možné zakoupit s odbornou radou o jejich chovu. Otevřeno je v sobotu od 8:00 do 18:00 hod. a v neděli od 8:00 16:00 hod. Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu Informace na tel. č

11 Soutěž o titul Šampión Vysočiny dospělí - králíci - Dvořák Vladimír K 408 Hototský bílý - drůbež - Novotný Miroslav D 213 Kachny ruánské divoké - holubi - Fabeš Luděk H 84 Český stavák černý sedlatý mladí chovatelé - králíci - Koutníková Vendula K 1137 Zakrslý beran madagaskarový - drůbež - Augustin Josef D 208 Husy české bílé - holubi - Odehnal Martin H 160 Výstavní tippler černý Soutěž o nejlepšího chovatele okresu Žďár nad Sázavou králíci: 1. Fiala Miroslav K Stříbřitý malý žlutý 2. Chalupa David K Stříbřitý malý žlutý 3. Chalupa David K Stříbřitý malý černý mladý chovatel: Stanislav Králíček K Vídeňský šedý drůbež: 1. Bíbr Antonín D 28 Plymutky modré 2 Nedělka Václav D 210 Husy labutí 3. Nedělka Aleš D 160 Zdrobnělé fénixky zlatokrké mladý chovatel: Bratršovský Miloslav D 19 Hempšírky holubi: 1. Střešňák Ladislav H 32 Německý výstavní 2. Kafka Miroslav H 16 Moravský pštros 3. Kamínek Milan H 119 Moravský voláč sedlatý modrý mladý chovatel: Veselá Karolína H 162 Rakovnický kotrlák Memoriál Josefa Karmazína na nejlépe oceněnou kolekci novozélandských bílých uděluje okresní odborná komise chovatelů králíků Žďár nad Sázavou Pavel Buček K ,5 bodů Poháry v expozici ovcí a koz I. Nejlepší plemeník: Zuzana Chlumská Berrichon du Cher II. Nejlepší plemeník Stanislav Semrád Romanovská ovce I. nejlepší kolekce: Ing. Jan Dvorský Hnědá koza krátkosrstá II. nejlepší kolekce: Miloš Karásek Oxford Down III. nejlepší kolekce: Josef Koudelka Romanovská ovce IV. nejlepší kolekce: Erika Janovská Zwartbles

12 Seznam udělených výstavních titulů MISTR VYSOČINY 2014 KRÁLÍCI Kolbábek Stanislav Šín Josef Němcovi Jaroslav a Dagmar Šlechtický Antonín Buček Pavel Dobrovolný Josef Štěrba Jaroslav Čechal Vladimír Nedělka Kamil Dobrovolný Zdeněk Chalupa David Fiala Miroslav Chalupa David Beneš Bohuslav Matoušek František Koutníková Vendula Tecl Miloš HOLUBI Svatoň Jan Pokorný Luděk Matoušů Ladislav Diviš Josef Hlavoň Petr Střešňák Ladislav Toman František Sladký Zdeněk Zavoral Jaroslav Fabeš Luděk Gregor František Hejl Zbyněk Vokřínek Miloslav Hink Miloslav Žák Jiří Nečas Jan Komínek František Musil Miroslav Procházka Oldřich Záborský Josef Kamínek Milan Novák Josef Koláček Zdeněk Nádvorník Pavel Nádvorník Pavel Král Karel Partl Lukáš Veselý Stanislav DRŮBEŽ Augustin Josef Nedělka Václav Novotný Miroslav Novotný Miroslav Augustin Josef Jaroš Pavel Tecl Miloš Bratršovský Miloslav Zavoral Jaroslav Bíbr Antonín Král Karel Boudný Petr Caha Miroslav Jindra Miroslav Vídeňský modrý Vídeňský modrý Vídeňský šedý Český albín Novozélandský bílý Novozélandský bílý Burgundský Aljaška Havana Malý beran divoce zbarvený Stříbřitý malý černý Stříbřitý malý žlutý Stříbřitý malý žlutý Stříbřitý malý modrý Český černopesíkatý Zakrslý beran madagaskarový Rex bílý červenooký Benešovský holub bílý Gigant Česká bagdeta Koburský skřivan bezpruhý Německý výstavní Německý výstavní straka Německý výstavní straka Poštovní holub standart Modenka - schietti modrá Český stavák černý sedlatý Český stavák červený plamínek Český stavák modrý sedlatý Český stavák žlutě plavý Český stavák žlutý sedlatý Český stavák žlutý sedlatý Český stavák žlutý tygr Moravský morák Moravský morák Moravský morák Moravský morák Moravský voláč sedlatý modrý Český voláč sedlatý rousný žlutý Česká čejka bezrousá stříbřitá Norimberský skřivan kapratý Norimberský skřivan pruhový Staroholandský kapucín černý Italský racek ledový Vídeňský běloštítný rejdič rejdič Husy české bílé Husy labutí hnědě divoké Kachny ruánské divoké Kachny saské modrožluté divoké Kachny zakrslé bílé Pižmovky modře sedlaté Australky černé Hempšírky měděně červené Hempšírky měděně červené Plymutky modré Brakelky stříbrné černě pruhované Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité Vyandotky zdrobnělé stříbrně koroptví vlnité

13 Udělené čestné ceny kolekce Expozice králíků 1-4 4S 377,0 b S 375,5 b S 377,5 b S 375,5 b S 284,5 b S 377 b S 377,5 b MR 377,5 b b S 285,0 b S 378,5 b ,5 b S 378,0 b S 377,0 b ,5 b ,5 b ,0 b S 379,0 b ,5 b S 376,5 b b S 376 b ,5 b S 379,0 b S 285 b S 379,0 b S 284,0 b ,5 b S 376,5 b S 377,0 b CHS 379,0 b S 377,0 b S 374,5 b S 283,0 b MR 379,0 b ,5 b CHS 379,0 b S 376,5 b ,0 b S 375,5 b S 379,0 b S 376 b S 380 b b. Belgický obr divoce zbarvený Moravský modrý Moravský modrý Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Činčila velká Vídeňský modrý Vídeňský černý Vídeňský šedý Hototský bílý Český albín Novozélandský červený Novozélandský bílý Novozélandský bílý Novozélandský bílý Burgundský Burgundský Kalifornský černý Kalifornský černý Kalifornský černý Český strakáč černý Aljaška Aljaška Havana Bílopesíkatý modrý Moravský bílý hnědooký Zaječí tříslově černý Malý beran bílý červenooký Malý beran divoce zbarvený Malý beran železitý Český červený Perlový Stříbřitý černý Stříbřitý žlutý Stříbřitý modrý Holandský černý Český černopesíkatý Zakrslý beran bílý červenooký Zakrslý beran madagaskarový Zakrslý beran strakáč činčilový Bílý červenooký rex Saténový zaječí Menčík Bohumil Drejček Jaroslav Mareček Jan Coufal Josef Hickl Alfréd Mareček Jan Šín Josef Dočekalová Hana Šín Josef Tomášek Milan Němcovi Jaroslav a Dagmar Šíp Jindřich Šlechtický Antonín Pospíchal Jiří Buček Pavel Buček Pavel Ing. Dobrovolný Josef Ing. Štěrba Jaroslav Ing. Štěrba Jaroslav Fic Miroslav Gruber Jan Pochop Josef Kmošek Vlastimil Čechal Vladimír Klepáček Bohumil Nedělka Kamil Promberger Pavel Šujan Ladislav Glöckner Jaromír Vaněk Josef Bc. Dobrovolný Zdeněk Bc. Dobrovolný Zdeněk Partl Libor ml. Kuchařík František Chalupa David Fiala Miroslav Beneš Bohuslav Ing. Nocar Jiří Matoušek František Šíp Jindřich Koutníková Vendula MCH Ing. Zavoral Jaroslav Tecl Miloš Tenora Jiří

14 Udělené čestné ceny jednotlivci Expozice králíků 62 0,1 94,5 b ,0 95,0 b ,0 95,0 b ,1 95,0 b ,0 96,0 b ,1 95,5 b ,1 95,0 b ,0 96,5 b ,1 96,0 b ,1 95,5 b ,0 95,0 b ,0 95,0 b ,1 95,5 b ,0 95,5 b ,0 94,5 b ,1 95,0 b. Expozice drůbeže Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Činčila velká Meklenburský strakáč černý Vídeňský šedý Vídeňský modrošedý Vídeňský modrošedý Hototský bílý Český albín Novozélandský bílý Burgundský Český strakáč černý Tříslový černý Český černopesíkatý Zakrslý kuní bílopesíkatý hnědý Zakrslý bílý červenooký rex Bednář František Tecl Alois Slámovi Miroslav a Mirka Bratršovský Miloslav Mašek Daniel MCH Čechalová Anna Havel František Dvořák Vladimír Beneš Josef Škriab Jozef Juráček st. Jaroslav Matoušek Ladislav Špinar Václav Bednář František Šíp Jindřich Šíp Jindřich 3 0,1 EL(95) b. 14 1,0 EL(95) b. 15 0,1 EL(95) b. 17 1,0 VD(94) b. 19 1,0 EL(96) b. 23 1,0 SE(98,5) b. 28 1,0 EL(96) b. 39 1,0 EL(95,5) b. 42 1,0 EL(96) b. 48 1,0 EL(95,5) b. 52 0,1 VD(94) b. 58 1,0 EL(96) b. 63 0,1 VD(94) b. 65 1,0 EL(95) b. 82 0,1 EL(95,5) b. 85 1,0 EL(95,5) b. 89 1,0 EL(96) b. 94 0,1 EL(95) b ,0 EL(95) b ,0 EL(95) b ,1 VD(94) b ,1 VD(94) b ,1 VD(94) b ,1 EL(95) b ,1 EL(95) b ,1 EL(95,5) b ,1 EL(95) b ,0 EL(95,5) b ,0 VD(93,5) b ,1 VD(94) b. Kočinky černé bíle skvrnité Australky černé Australky černé.faverolky německé zdrobnělé lososové Hempšírky měděně červené Hempšírky měděně červené Plymutky modré Velsumky rezavě koroptví Leghornky bílé Vlašky koroptví Vlašky stříbrně zbarvené Brakelky stříbrné černě pruhované České slepice zlaté kropenaté České slepice zlaté kropenaté Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité Brahmánky zdrobnělé modré koroptví vlnité Kočinky zakrslé černé Barneveldky zdrobnělé dvojlemované Hempšírky zdrobnělé měděně červené Plymutky zdrobnělé žluté Šumavanky zdrobnělé zlaté stříkané Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví Vyandotky zdrobnělé žluté Vyandotky zdrobnělé černé bíle skvrnité Vyandotky zdrobnělé stříbrně koroptví vlnité Vyandotky zdrobnělé žluté černě lemované Paduánky zdrobnělé žlutě plavé bíle lemované Fénixky zdrobnělé zlatokrké Antverpští vousáči černé Antverpští vousáči křepelčí Ing. Caha Miroslav Tecl Miloš Tecl Miloš Chlumská Zuzana Bratršovský Miloslav MCH Zavoral Jaroslav Bíbr Antonín Tecl Miloš Heler Václav Jaroš Dominik Urbánek Dominik MCH ing. Král Karel Dvořák Jaroslav Vaněk Jan MCH Ing. Caha Miroslav Ing. Caha Miroslav Ing. Caha Miroslav Prchal Josef Hřebec David Urbánek Dominik MCH Prombergerová Věra MCH Boháček Petr Šíp Jindřich Boháček Petr Jindra Miroslav Dejmek František Šínová Emílie Nedělka Aleš Šíp Jindřich Foltan Zdeněk

15 170 0,1 VD(94) b ,0 VD(93,5) b ,1 VD(93) b. Antverpští vousáči křepelčí Bantamky černé Japonky čabo černé bíle skvrnité Šíp Jindřich Baka Jaroslav Handschuh Tomáš Expozice vodní drůbeže 204 1,0 VD(93) b ,0 VD(94) b ,0 EL(95) b ,1 EL(96) b ,0 EL(96) b ,0 SE(98,5) b ,0 EL(96) b ,0 EL(95) b ,0 EL(95) b ,0 EL(96) b ,0 EL(95) b. Krůty standardní měděné Husy landeské divoké Husy pomořanské bílé Husy české bílé Husy labutí hnědě divoké Kachny ruánské divoké Kachny saské modrožluté divoké Kachny čárkované stříbrné divoké Kachny indičtí běžci divocí Kachny zakrslé bílé Pižmovky modře sedlaté Nedělka Václav Provazník Jan Novotný Miroslav Augustin Josef Nedělka Václav Novotný Miroslav Novotný Miroslav Baka Jaroslav Kadlec Jiří Augustin Josef Jaroš Pavel MCH MCH Expozice holubů 2 0,1 95 b. 6 0,1 96 b. 10 0,1 96 b. 11 0,1 95 b. 16 0,1 96 b. 29 0,1 95 b. 32 0,1 95 b. 33 1,0 95 b. 46 0,1 95 b. 61 0,1 95 b. 66 0,1 95 b. 71 0,1 96 b. 75 0,1 96 b. 80 1,0 95 b. 82 1,0 96 b. 89 0,1 95 b. 92 1,0 95 b. 95 0,1 96 b. 97 0,1 96 b ,1 96 b ,1 96 b ,1 96 b ,1 96 b ,1 96 b ,0 95 b ,0 95 b ,1 96 b ,1 96 b ,1 96 b ,0 95 b ,1 95 b. Benešovský holub bílý Gigant náhrada Česká bagdeta Koburský skřivan bezpruhý Moravský pštros modrý Německý výstavní červený Německý výstavní straka Německý výstavní straka Prácheňský káník modrý černopruhý Česká bagdeta černá King žlutý Modenka - schietti modrá Brněnský voláč červený Český stavák černý Český stavák černý tygr Český stavák červený tygr Český stavák modrý sedlatý kapratý Český stavák žlutě plavý Český stavák žlutý sedlatý Moravský morák Moravský morák Moravský morák Moravský voláč sedlatý modrý Český voláč sedlatý rousný žlutý Slezský voláč červený bělouš Česká čejka bezrousá stříbřitá Norimberský skřivan pruhový Staroholandský kapucín černý Italský racek ledový Výstavní tippler černý Vídeňský běloštítný rejdič rejdič Svatoň Jan Pokorný Luděk Matoušů Ladislav Diviš Josef Kafka Miroslav Smola Vladimír Střešňák Ladislav Mgr. Toman František Ph.D. Motyčka Jiří Fikar Pavel Dvořák Jaroslav Zavoral Jaroslav Partl Libor ml. Gregor František Žák Jiří ing. Nečas Jan Surovec Václav Vokřínek Miloslav Hink Miloslav Komínek František Musil Miroslav Procházka Oldřich Kamínek Milan Novák Josef Bratršovský Miloslav Ing. Koláček Zdeněk Nádvorník Pavel ing. Král Karel Partl Lukáš Odehnal Martin MCH Veselý Stanislav

16 Moravský bílý hnědooký Moravský bílý hnědooký králík (Mbh) je nejmladší a nejoriginálnější české králičí plemeno které nemá ve světě obdobu. Je to jediný králík bílé barvy s hnědým okem. Vyšlechtěn byl v 80.letech minulého století v okolí Prostějova. Zde je i sídlo našeho klubu. Tento králík patří do středních plemen a je zařazen do genetických zdrojů což znamená, že na jeho chov lze získat i dotace. Pokud Vás Mbh zaujal, navštivte stránky našeho klubu (www.klubmbh.estranky.cz) a rozšiřte řady jeho chovatelů. Rádi Vás mezi námi přivítáme." Speciální výstava Klubu chovatelů sebritek Speciální výstava Klubu chovatelů sebritek je pro veřejnost otevřena v sobotu do 15:00 hodin. Výstava je umístěna v chovatelské hale v Bohdalově. Z klubu moravského voláče moráka V letošním roce 2014 uplynulo 64 let od uznání moravského voláče moráka za samostatné plemeno a 56 let od založení Klubu chovatelů moravského voláče moráka se sídlem ve Velkém Meziříčí. Ustanoven byl v roce 1958 a jeho prvním předsedou byl zvolen Karel Zlonický, kterému jsou přiznávány největší zásluhy na uznání moravského voláče moráka za samostatné plemeno. Již v roce 1954 uspořádal holubářský odbor ve Velkém Meziříčí velmi zdařilou první speciální výstavu tohoto plemene za účasti všech předních chovatelů. Zanedlouho získával u holubářské veřejnosti pro svou ušlechtilost a výbornou užitkovost na oblibě a začal se z místa jeho vzniku rozšiřovat na všechny strany od různých končin republiky. Největší rozmach nastal v letech 1958 až V těchto dobách mělo sdružení okolo 50-ti členů. Od tohoto období však nastala sestupná tendence a nyní má 13 členů. Vzhledem k regionu vzniku není náhoda, že nejvíce vystavených moráků shlédne návštěvník na Výstavě Vysočiny v Bohdalově. V letošním roce bylo vystaveno 50 kusů holubů moravských moráků (10 voliér po 5 ks) od 7 chovatelů, z nichž šest patří mezi členy klubu. Čestné ceny za holuby získali chovatelé František Komínek, Miroslav Musil a Oldřich Procházka. Jejich holubi dostali 96 bodů. Letošního roku byl vyhlášen druhý ročník memoriálu Karla Zlonického, jehož vítěz získal pohár za nejlepší kolekci pěti holubů. Na závěr bych chtěl poděkovat všem chovatelům vystavených moravských moráků za účast na této výstavě, protože tím udělali velkou propagaci tomuto plemeni holubů. Vítězem se stal Oldřich Procházka, jehož kolekce byla ohodnocena 475 body. Za klub moravského moráka Josef Smutný - jednatel

17 Doprovodný program sobota čas přednášející téma místo 9:30-10:30 Lada Šípová rovinná dráha (klasický králičí hop od začátečníků po tělocvična pokročilé) 11:00-13:00 Psí školka Karlík zooterapie, agility, ukázky výcviku psů za školou skok vysoký (pro 11:00-12:00 Lada Šípová pokročilé králíčky, kdo tělocvična přeskočí vyšší laťku) 12:00 Vojtěch Králíček o včelařství, včelách a u horní životě v úlu pokladny 13:00 Zuzana a Milan ukázka práce Chlumští pasteveckého psa za školou parkur (křížená dráha, 13:30-14:30 Lada Šípová podobné koňským tělocvična parkurům) 14:00 Dvořákovi ukázka výcviku záchranářských psů za školou skok daleký (pro 15:00-16:00 Lada Šípová pokročilé králíčky, soutěž, kdo přeskočí delší vzdálenost) tělocvična čas přednášející: téma: místo: Bohdalovský Králičí 9:00 Lada a Jindřich skok (neoficiální Šípovi závody) - registrace závodníků neděle :30-12:00 Lada a Jindřich Šípovi 9:30 Vojtěch Králíček závody a hry (Duely, Vylučovací skákání, Skákání do kruhu, Charlieho běh, Rodinné závody) o včelařství, včelách a životě v úlu tělocvična u horní pokladny 10,00 Svazarm Záborná výcvik psů za školou 11,00 Zuzana a Milan ukázka práce Chlumští pasteveckého psa za školou 12,00 Jindřich Šíp posuzování králíků před prodejem 13,00 slavnostní předání cen pódium KD Po celou dobu výstavy budou probíhat na dětském hřišti ukázky zooterapie Andílků v kožíšku V případě nepříznivého počasí může být program upraven.

18 PSÍ ŠKOLA KARLÍK Žďár nad Sázavou Máte pejska, který je "hluchý", kdykoli ho voláte? Chcete mít bezproblémového kamaráda, který ovládá základní povely a neobtěžuje okolí? Nebo se chcete s Vaším čtyřnohým přítelem pouze pobavit? V tom případě jsme tu pro Vás. Rádi Vás přivítáme s pejskem jakékoli rasy i nerasy. Nesetkáte se u nás s hrubým chováním k pejskům. Cvičíme po malých skupinkách, abychom se Vám mohli co nejlépe věnovat. Těší se na Vás Váš Karlík :-) Psí cvičiště Žďár nad Sázavou s individuálním přístupem...každý psí klient vítán! Adresa cvičiště: U Malého lesa (za prádelnou), Žďár nad Sázavou, Instruktorka: Zuzana Sobotková, tel.: , Andílci v kožíšku terapie se zvířaty Jedinečná show se živými zvířaty Nabízíme: vzdělávací programy pro základní a mateřské školy zábavné programy na veřejné akce (chovatelské výstavy, veletrhy, dětské dny apod.) zábavné individuální programy (dětské oslavy, firemní večírky apod.) individuální podpůrné terapie s různými druhy zvířat psi, koně a další Využíváme různé druhy domácích i exotických zvířat. V roce 2014 nabízíme tyto novinky: ukázky školičky pro zvířátka, jízda v kočáře taženém psy, jízda na miniaturních koních, cvičení na koníčkách pro nejmenší a další.

19 Bohdalovský Králičí skok Otevřené neoficiální závody v Králičím hopu, určené začátečníkům i všem nadšencům Králičího hopu. Datum konání: , Tělocvična ZŠ Bohdalov. Vyhlášené disciplíny: Rovinná dráha lehká Duely Vyřazovací skákání Kruhové skákání Charlieho běh Rodinné klání Pro všechny závodníky jsou určeny sladké ceny. Každý závodník je povinen přivézt s sebou Dobrou náladu a hodně Humoru! Veterinární podmínky závodu: Podmínkou je pouze klinicky zdravý králík. Každý králík, účastnící se závodu, musí projít zdravotní přejímkou zvířat. Pokud odpovědný pořadatel shledá králíka nezpůsobilého k účasti na závodu, nebude tento k závodu připuštěn. Proti rozhodnutí pořadatele není odvolání. Rozhodčí: Lada Šípová, Jindřich Šíp Soutěžní podmínky: Rovinná dráha lehká, Duely, Vyřazovací skákání a Kruhové skákání (Skákání do kruhu) budou probíhat podle platného Soutěžního řádu ČSCH KKH, uveřejněného na stránkách. Přihlásit se na závody je možné přímo na místě. Pokud však bude maximální počet již zaplněn, nebude možné se již přihlásit. Doporučujeme přihlásit se předem na e mailové adrese: Doporučení: Závod se běhá v tělocvičně na koberci, nezapomeňte tedy sálovou obuv (tenisky nebo cvičky). Pro králíčky nezapomeňte odměny a misky nebo napáječky, aby se mohli po běhu občerstvit. Za pořádající ZO ČSCH Bohdalov se na Vás těší: Odpovědný pořadatel Lada Šípová a organizátor závodu Iveta Prombergerová.

20 Expozice ovcí a koz Bergschaf Erika Janovská, Lhůta 12, Libice nad Doubravou, pošta Chotěboř, tel.: , Ovce CZ Jehnice CZ , CZ Oxford Down Karásek Miloš, Kožichovice 100, , mobil: Ovce , , nar.: 2012 Ovce nar.: 2011 Berrichon du Cher Chlumská Zuzana, Horní Rožínka 24, , mobil: , Beran Bahnice 3 ks Quessantská ovce (kvesantská) Michal Kříž, Okrouhlička 29, Štoky, tel.: , Valaška původní Ivana Králová, Bohutín 6, Lidmaň, , tel.: , Beran 51443/061 narozen: Bahnice 52906/951 narozena: Jehnice 60352/961 narozena: prodejní cena: Kč Zwartbles Erika Janovská, Lhůta 12, Libice nad Doubravou, pošta Chotěboř, tel.: , Jehnice CZ Beránek CZ , CZ Zwartbles Ing. Martin Hošek, Ph.D., Mohelno 7, , Beránek CZ CZ CZ narození: březen 2014 prodejní cena 6 000,- za kus Romanovská ovce Josef Koudelka, Vranín 40 (Moravské Budějovice), , tel.: Beran Bahnice 3 ks Romanovská ovce Stanislav Semrad, Chlum 30, Třebíč , tel.: , Beran /061 prodejní cena: 3 500,- Bahnice /921 Jehnička /961, /961 Beránek /061 Koza bílá krátkosrstá Jindřich Doležal, Budeč 52, Nové Veselí , tel.: , mobil: Kozel linie Karele /057 narozen: Koza hnědá krátkosrstá Ing. Jan Dvorský, Olešenka č. 10, mobil: , Koza 10109/967 nar.: Koza 10113/967 nar.: Koza 10118/967 nar Koza 10134/967 nar

21 Expozice králíků Pohlaví Klec Tetování Ocenění Čestná cena Belgický obr divoce zbarvený Prod. cena Vystavovatel 1 1,0 3-4 S ,0 4S Menčík Bohumil 2 1,0 3-4 S ,0 4S ,0 3-4 S ,0 4S ,1 3-4 S ,0 4S (377,0 b) 5 0,1 3-4 S ,0 3S 1200 Menčík Bohumil 6 0,1 3-4 S ,0 3S ,1 3-4 S ,0 3S 1200 (280,0 b) 8 9 0,1 nedod. J Menčík Bohumil 0,1 2-4 S ,0 J 1200 Pospíchal Bohumil Německý obrovitý strakáč černý 10 1, ,0 J 1000 Tomášek Pavel Francouzský beran divoce zbarvený 11 1,0 3-4 S ,0 2+2 Bc. Dobrovolný Zdeněk 12 0,1 3-4 S , ,1 4-4 S , ,1 4-4 S ,0 2+2 (373,5 b) Francouzský beran železitý ,0 4-4 S-87 94,0 J 880 Bc. Dobrovolný Zdeněk 1,0 4-4 S-88 93,5 J 880 Moravský modrý , výluka 3S 350 Dočekal František 0, ,0 3S 400 0, ,5 3S 20 1,0 2-4 S-92 94,0 3S Drejček Jaroslav 21 1,0 2-4 S-93 94,0 3S 22 0,1 2-4 S-94 93,5 3S 500 (281,5 b) 23 1,0 4-4 S ,0 4S 450 Drejček Jaroslav 24 1,0 4-4 S106 94,5 4S 25 0,1 4-4 S ,0 4S ,1 4-4 S ,0 4S 450 (375,5 b) 27 0,1 4-4 S , Drejček Jaroslav 28 0,1 4-4 S , ,0 4-4 S , ,1 4-4 S ,0 2+2 (372,5 b) ,0 3-4 S-96 94,0 J 450 Drejček Jaroslav 1,0 4-4 S ,0 J 450 0,1 4-4 S ,0 J 450 0,1 4-4 S ,0 J 450 1,0 4-4 S ,0 J 450 1,0 4-4 S ,0 2+2 Ježek Jan 1,0 4-4 S , ,0 4-4 S , ,1 4-4 S , , ,0 4S Mareček Jan 41 1, ,0 4S 42 0, ,5 4S , ,0 4S (377,5 b) 44 1, ,0 3S Mareček Jan 45 0, ,5 3S 46 0, ,5 3S 380 (282,0 b) 47 0,1 nedod. J Mareček Jan 48 1, ,0 3S 500 MUDr. Přichystalová Ir 49 1, ,0 3S , ,0 3S 450 (282,0 b) , ,5 J 550 MUDr. Přichystalová Ir 1,0 1-4 S-15 94,0 4S 500 Škarek Antonín 1,0 1-4 S-16 nedod. 4S 0,1 1-4 S-17 94,5 4S 500 0,1 1-4 S-18 nekl. 4S 500 1,0 3-4 S ,5 4S 450 Škarek Antonín 1,0 3-4 S-308 výluka 4S 450 1,0 3-4 S ,0 4S 450 1,0 3-4 S ,0 4S 450 Velký světlý stříbřitý , ,0 J Bednář František 0, ,0 J 0, ,5 J 63 1,0 3-4 S ,5 4S 450 Coufal Josef 64 1,0 3-4 S ,5 4S ,0 3-4 S ,5 4S ,1 3-4 S ,0 4S 400 (375,5 b) , výluka 3S 450 Dočekal Zdeněk 0, ,5 3S 450 0, ,0 3S , ,5 4S 450 Doležal Jindřich 71 0, ,0 4S , ,0 4S , ,0 4S 450 (374,5 b) 74 1, ,5 3S 500 Doležal Jindřich 75 0, ,0 3S , ,5 3S 500 (282,0 b) 77 1, ,0 3S 450 Doležal Jindřich 78 1, ,0 3S , ,0 3S 450 (279,0 b) 80 1, ,0 4S 450 Doležal Jindřich 81 1, ,0 4S , ,5 4S , ,5 4S 450 (373,0 b) 84 1, ,5 4S 450 Doležal Jindřich 85 1, ,0 4S , ,0 4S , ,5 4S 450 (374,0 b) 88 0, ,5 3S 400 Doležal Jindřich 89 0, ,5 3S , ,0 3S 400 (278,0 b) 91 1, ,5 4S 350 Doležal Jindřich 92 0, ,5 4S , ,0 4S , ,5 4S 350 (370,5 b) , výluka 4S 350 Doležal Jindřich 1, ,5 4S 350 1, ,0 4S 350 0, ,5 4S 400 1, ,0 J 450 Doležal Jindřich

Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV

Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV 7. 1. -- 8. 2. října října 26 211 Bohdalov...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav PŘÍRODNÍ PARK BOHDALOVSKO Vážení přátelé, zdá se to až neuvěřitelné,

Více

KRÁLÍKÁŘSKÁ ROČENKA. OOKK Chrudim

KRÁLÍKÁŘSKÁ ROČENKA. OOKK Chrudim KRÁLÍKÁŘSKÁ ROČENKA 2014 OOKK Chrudim Vážení přátelé, chovatelé, již delší dobu mi tu něco chybělo. Něco, kam by bylo možno nahlédnout a připomenout si, jaký byl rok minulý. Mezitím se mi do ruky dostal

Více

Silnice na Třebíč je již průjezdná

Silnice na Třebíč je již průjezdná Založeno roku 1919 3. listopadu 2010 Ročník XXI. číslo 39 Cena: 12 Kč Dnes rozšířené vydání za stejnou cenu * Fotogalerie za říjen * Příloha k 121. výročí městské knihovny Nenechte si ujít * Výlov Netínského

Více

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice

Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice www.hodslavice.cz cervenec-srpen ˇ 2013 Ú V O D N Í S L O V O 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Hodslavice Le o š Tu r e k, ve l i t e l J S D H H o d s l a v i ce V roce 1883 se rozhodlo

Více

Zpravodaj. MĚSTYSE Švábenice. znak ČÍSLO 2/2012

Zpravodaj. MĚSTYSE Švábenice. znak ČÍSLO 2/2012 znak Zpravodaj MĚSTYSE Švábenice ČÍSLO 2/2012 Zveme vás na hody do Švábenic na svátek sv. Michaela Archanděla 30. 9. 2012 O b č a n s k á r u b r i k a Narodili se: Brtník Jakub č.p. 303 Pištělková Natálie

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Červenec - srpen 2015 Hodslavský ZPRAVODAJ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou. - Vladislav Müller Mgr. Mar tina Holubová, ředitelka ZŠ a MŠ Besedová z Veřovic. Do

Více

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce

Vážení spoluobčané Ivan Ešpandr starosta obce 1 Vážení spoluobčané, do svých schránek jste obdrželi další číslo Kvasinského zpravodaje. Skončila zima, jaro je v plném proudu a nastal čas pro realizaci plánovaných akcí. Probíhá dokončení výměny autobusových

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Školní rok v událostech... 5 Přednáška o pomaturitním studiu... 5 Exkurze maturantů do Prahy... 5 Adaptační programy 1.C a primy... 5 Den jazyků 2008... 6 Land

Více

Sezonu zahájil ples města

Sezonu zahájil ples města KONCERT MICHALA DAVIDA sobota 31. 1. 2015 velký sál Jupiter clubu VM od 20 hodin Kulturní tipy výstava klubu železničních modelářů při DDM VM MODELOVÉ ŽELEZNICE 30. 1. 8. 2. suterén ZUŠ VM, 14 18 hod.

Více

Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích

Historie Střední odborné školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích Vážené kolegyně, kolegové, absolventi, studenti, dostává se Vám do rukou almanach, který vychází při příležitosti kulatých narozenin naší alma mater. Podle data narození by se mohlo zdát, že jde o dámu

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2003 2004 Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

KAROLINKA STŘÍPKY Z RADNICE JILJÍ HARTINGERA

KAROLINKA STŘÍPKY Z RADNICE JILJÍ HARTINGERA ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2015 DUBEN 2015 KAROLINKA NAŠE MĚ STO NA VALAŠSKU STŘÍPKY Z RADNICE Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřála krásné a slunečné jarní dny plné pohody a osobní spokojenosti.

Více

NOVINY. Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Listopad 2014. č. 11, ročník XLI cena 10 Kč

NOVINY. Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Listopad 2014. č. 11, ročník XLI cena 10 Kč NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA Listopad 2014 č. 11, ročník XLI cena 10 Kč Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí Ani o letošní pouti nechyběly tradiční atrakce, které lákaly malé i velké. Rok se sešel

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia. Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia. Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy / Výroční zpráva o činnosti školy Strana Charakteristika školy Zaměstnanci školy Studentská rada, ada Spolku rodičů a přátel Havlíčkova

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ROČNÍK XIII ČÍSLO 4 DUBEN 2015 ZDARMA Hody hody doprovody Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nadáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Panímámo

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

myslivecký zpravodaj 1/2014 9. ročník neprodejné

myslivecký zpravodaj 1/2014 9. ročník neprodejné myslivecký zpravodaj 1 2014 1/2014 9. ročník neprodejné úvodník Vážení čtenáři, kolegové a myslivci, je tu léto a s ním čas zasloužených dovolených. Většina z Vás se na dovolenou chystá anebo si ji už

Více

ROČENKA 2009-2010. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky KONTAKTY:

ROČENKA 2009-2010. SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky KONTAKTY: ROČENKA 2009-2010 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky KONTAKTY: Telefon: 387 924 111 Internet: http://www.soscb.cz E-mail: kabele@sosvaz.cz 1 Úvodní

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ČERVEN 2005 - číslo 6-15,-Kč RADNICE NA PACE Radnice v každém městě byla odedávna nejdůležitější budovou a stávala většinou na náměstí. Lišila se od ostatních

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

Informace pro občany. 503.991 Kč - 1 -

Informace pro občany. 503.991 Kč - 1 - Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 10.3.2008, č.1, Fryčovice. Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích, Fryčovice č.83, 739 45 FRYČOVICE.Registrační číslo MK ČR E 12361. Informace

Více