Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV"

Transkript

1 Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV října října

2 Bohdalov...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav PŘÍRODNÍ PARK BOHDALOVSKO

3

4

5 PLANEO Elektro ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Brněnská 1144/28, Žďár nad Sázavou U Penny marketu mob.: tel.: Andílci v kožíšku terapie se zvíĝaty Jedineþná show se živými zvíĝaty Nabízíme: x vzdčlávací programy pro základní a mateĝské školy x zábavné programy na veĝejné akce (chovatelské výstavy, veletrhy, dčtské dny apod.) x zábavné individuální programy (dčtské oslavy, firemní veþírky apod.) x individuální podpĥrné terapie s rĥznými druhy zvíĝat psi, konč a další Využíváme rĥzné druhy domácích i exotických zvíĝat. V roce 2013 nabízíme tyto novinky: ukázky školiþky pro zvíĝátka, jízda v koþáĝe taženém psy, jízda na miniaturních koních, cviþení na koníþkách pro nejmenší a další

6

7

8 Vážení přátelé, rád bych vás již po osmnácté přivítal zde v prostorách bohdalovského kulturního domu na Výstavě Vysočiny. Sám tomu nemohu uvěřit, že to naše dítě, které jsme před osmnácti roky uvedly do života, letos již slaví svoji plnoletost. A každoročně s radostí sleduji, jak roste a sílí, ale také získává nové schopnosti, které mu pomáhají v jeho cestě životem. Stále také získává nové pomocníky v podobě speciálních výstav, ať již tradiční výstavu drůbeže plemene sebritek nebo speciálky národních plemen holubů českých staváků a moravských moráků. Letošní novinkou je speciálka jednoho z našich nejmladších národních plemen králíků Moravského bílého hnědookého. Tradiční součástí života této výstavy se již před pěti lety také stala samostatná expozice ovcí a koz. A jen o rok později se přidaly také farmářské a řemeslné trhy. Neoddělitelnou součástí výstavy je také bohatý doprovodný program, kde najdou své vyžití nejenom chovatelé, ale i rodiny s dětmi. Pořadatelem této výstavy je bohdalovská základní organizace ČSCH, která si v letošním roce připomíná 65. let od svého založení. Dnešní mladá generace už si těžko dokáže představit skutečnosti z vyprávění pamětníků. Výpočetní technika našla své uplatnění nejenom v našich domovech, ale i při zájmových činnostech. Organizování této výstavy, už od samotného jejího začátku, by bez počítačové techniky bylo prakticky nepředstavitelné. Ale i zde je stále co vylepšovat. A tak se třeba v letošním roce může nově každý online podívat, zda je už konkrétní zvíře prodané nebo je stále k prodeji nabízené. Tento rok si bohdalovská chovatelská organizace připomene také 50. let od založení prvního chovatelského kroužku. Tehdejší ředitel základní školy, který tento kroužek vedl, si ani ve snu nemohl představit, jako tradici práce s chovatelskou mládeží v Bohdalově založí, ale také jak tím ovlivní bohdalovskou základní organizaci a i široké okolí. Také třeba i místní zemědělské družstvo, jehož velká část zootechniků tímto kroužkem také prošla a získala zde první teoretické i praktické znalosti o chovu zvířat. Zřejmě i díky této nadšené práci jednoho člověka před půlstoletím, získávají v posledních letech na této výstavě praktické zkušenosti s posuzováním drobných zvířat studenti Mendelovy univerzity v Brně, kteří mohou pocházet z celé České republiky i ze zahraničí. Na závěr bych chtěl poděkovat všem vystavovatelům, bez jejichž každodenní péče o jejich zvířata, bychom se zde dnes nemohli setkat. A všem návštěvníkům, ať již zblízka nebo zdaleka, bych chtěl popřát, aby se jim u nás líbilo a příští rok na Výstavě Vysočiny v termínu října 2015 jsme se tady zase všichni setkali a užili si tento chovatelský svátek, minimálně tak jako i ty ročníky předchozí. za členy základní organizace Jaroslav Drejček

9 Mladí chovatelé v ZO ČSCH Bohdalov slaví 50 let V letošním roce se naše základní organizace dočkala krásného jubilea: v roce 2014 je to 50 let od doby kdy u nás začal fungovat chovatelský kroužek. V roce 1964 se jeho vedení ujal ředitel místní základní školy František Blaha. Bohužel tento učitel po několika letech odešel z Bohdalova a chovatelský kroužek svoji činnost ukončil. V dubnu 1974 se vedení kroužku ujal Ing. Vladimír Hlávka. V počátku byl kroužek jen pro králíkáře a holubáře, později přibyli ještě chovatelé exotického ptactva a i drůbeže. V roce 1975 se poprvé mladí chovatelé z naší organizace zúčastnili národního kola soutěže chovatelské dovednosti mladých a hned přivezli jedno medailové místo. Možná i to přispělo k tomu, že někdo připomněl postoj Ing. Hlávky (vojáka z povolání) na události v roce 1968, a proto nemohl dál pokračovat ve vedení chovatelského kroužku a ten v roce 1976 ukončil svoji činnost. Někteří mladí chovatelé však v chovatelství pokračovali. V roce 1979 se dva mladí chovatelé opět zúčastnili národního kola pod vedením Františka Musila. V roce 1980 byla činnost kroužku obnovena. Jeho vedení se ujal Pavel Promberger, odchovanec předchozího kroužku. Mladí chovatelé se opět začali zúčastňovat národních kol SCHDM a úspěchy, i ty nejvyšší, na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1988 převzala vedení kroužku Marie Ondráková, která ho vedla deset let, během studia. Později se ve vedení kroužku vystřídali Pavel a Iveta Prombergerovi. A dnes jej vede opět nejmladší generace těch, kteří si kroužkem prošli Jiří Boháček, David Chalupa a Michaela Bradáčová. Naše organizace organizuje kroužek mladých chovatelů ve spolupráci se ZŠ a MŠ Bohdalov. Kroužek je oblíbený a ve svém snažení úspěšný. Prvním úkolem, který stojí před mládežníky v kroužku, na začátku školního roku, je pomoc na říjnové Výstavě Vysočiny. Tato velká akce by se bez nadšené pomoci dětí z kroužku již neobešla. Po výstavě se kroužek trochu zklidní a může se začít soustředit na svou hlavní náplň: povídání o zvířatech, předvádění zvířátek, řešení různých problémů v tom či onom chovu. Protože i vedoucí jsou jenom lidé a v mnohém poradit nedovedou, jezdí se občas na exkurze k chovatelům, aby mladí chovatelé načerpali zkušenosti přímo od zdroje. Po vánoční prázdninové pauze se tep srdíček zase zrychluje; začíná příprava na Olympiádu mladých chovatelů. Okresní kolo se koná už v dubnu a celostátní kolo, do kterého postupují vítězové kategorií a odborností, se koná v létě. Vítězství v Olympiádě je nejvyšší možné ocenění, které může mladý chovatel od Českého svazu chovatelů obdržet. Letos bohdalovští mladí chovatelé opět pomohli okresnímu družstvu získat první místo v bodování okresů. V dvanáctičlenném okresním družstvu, které jelo na celostátní kolo do Tábora, bylo 5 soutěžících z Bohdalova a povedlo se jim zvednout bilanci družstva o jedno páté, dvě třetí a dvě druhá místa ve své odbornosti a věkové kategorii. Je to velký úspěch pro ně a obrovská radost pro nás vedoucí, kteří jsme vedením kroužku pověřeni.

10 Výstavní výbor předseda: Drejček Jaroslav místopředseda: Bradáč Zdeněk, Nedělka Kamil jednatel: Promberger Pavel ekonom: Bradáč Zdeněk propagace: Ing. Prombergerová Iveta, PhD. Ing. Ondráková Marie, Ph.D. hospodář: Jaroš Pavel garanti králíků: Chalupa David, Kolář Martin ml., Sláma Miroslav garanti drůbeže: Nedělka Kamil, Nedělka Aleš, Nedělka Martin, Novák Petr garanti holubů: Jaroš Pavel, Kolář Martin, Boháček Petr garanti ovcí a koz: Zuzana a Milan Chlumský katalog a prodej: Promberger Pavel, Ing. Ondráková Marie Ph.D., Řepová Věra, Jahoda Jiří, MVDr. Vlastimil Šimek, Ing. Prombergerová Iveta, PhD., Ing. Zuzana Tesařová, Miroslava Slámová doprava zvířat: Sláma Miroslav, Chalupa David, Ing. Marie Ondráková, Ph.D. pokladna a tombola: Kolářová Mirka, Bradáčová Marie, Bradáčová Michaela, Bradáčová Denisa, Nedělková Lenka, Freilichová Marta, veterinární dozor: MVDr. Šikl Libor Čestné předsednictvo: Ing. Růžička Zdeněk MVDr. Kobylka Božimír ředitel ČMSCH, a.s. Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina Posuzovatelé výstavy králíci: MVDr. Martinec Miloslav, Ph.D., Sirotek Petr, Jahoda Jiří, Caha Miroslav, Caithamlová Dana, Fasora Petr, Hladiš Josef, Kulanda Stanislav, Kratochvíl Josef, Přibyl Jaroslav, Straňák Karel, Šíp Jindřich, Uličný Václav, Vanžura Josef, Vican Jan, Andrlík Vladimír, Trešl Pavel drůbež: Ing. Prombergerová Iveta, Ph.D., Bayer Jaroslav, Dráb Zdeněk, Dvořák Pavel, Kalaš Jaroslav, Kopecký Jaroslav, Krajčír Peter, Nedělka Václav ml. Šíp Jindřich st., Uher Milan, Sedlák Alois. holubi: Dr. Chrastil Sylvestr, Hrubá Drahomíra, Kafka Miroslav, Klepešta Karel, Kučera Roman, Ing. Otruba Miroslav, Smetana Martin, Mgr. Bc. Veselý Alexandr, Ing. Sousedík Tomáš ovce, kozy: Ing. Mareš Vít, Ing. Zdeněk Růžička NOVOMĚSTSKÁ ANDULKA - Největší výstava papoušků Vysočiny Ve dnech října pořádá ZO ČSCH Nové Město na Moravě, ve svém chovatelském areálu za nádražím ČSD. Největší prodejní výstavu exotických ptáků v regionu. K vidění několik stovek exotických ptáků ve třech halách. Vystavena bude široká paleta barev, především australských papoušků, ale i jemná krása drobných astrildů. Velká část exponátů bude prodejných. Po celou dobu výstavy bude probíhat i prodej krmiv a výkup exotů. Připraven je i doprovodný program - po celou neděli bude probíhat ukázka dravých ptáků s odborným výkladem. K vidění bude např. káně Harisovo, naše největší sova výr velký, sova pálená, kalous ušatý, sýc rousný a další. Dětem se bude líbit jízda na ponících v sedle nebo v kočáru. Pro nejmenší je určena i malá expozice domácích mazlíčků. Budou zde např. křečci, malé barevné myšky, osmáci, zakrslí králíčci, morčátka, piskomilové, činčily atd. Všechna tato zvířátka je možné zakoupit s odbornou radou o jejich chovu. Otevřeno je v sobotu od 8:00 do 18:00 hod. a v neděli od 8:00 16:00 hod. Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu Informace na tel. č

11 Soutěž o titul Šampión Vysočiny dospělí - králíci - Dvořák Vladimír K 408 Hototský bílý - drůbež - Novotný Miroslav D 213 Kachny ruánské divoké - holubi - Fabeš Luděk H 84 Český stavák černý sedlatý mladí chovatelé - králíci - Koutníková Vendula K 1137 Zakrslý beran madagaskarový - drůbež - Augustin Josef D 208 Husy české bílé - holubi - Odehnal Martin H 160 Výstavní tippler černý Soutěž o nejlepšího chovatele okresu Žďár nad Sázavou králíci: 1. Fiala Miroslav K Stříbřitý malý žlutý 2. Chalupa David K Stříbřitý malý žlutý 3. Chalupa David K Stříbřitý malý černý mladý chovatel: Stanislav Králíček K Vídeňský šedý drůbež: 1. Bíbr Antonín D 28 Plymutky modré 2 Nedělka Václav D 210 Husy labutí 3. Nedělka Aleš D 160 Zdrobnělé fénixky zlatokrké mladý chovatel: Bratršovský Miloslav D 19 Hempšírky holubi: 1. Střešňák Ladislav H 32 Německý výstavní 2. Kafka Miroslav H 16 Moravský pštros 3. Kamínek Milan H 119 Moravský voláč sedlatý modrý mladý chovatel: Veselá Karolína H 162 Rakovnický kotrlák Memoriál Josefa Karmazína na nejlépe oceněnou kolekci novozélandských bílých uděluje okresní odborná komise chovatelů králíků Žďár nad Sázavou Pavel Buček K ,5 bodů Poháry v expozici ovcí a koz I. Nejlepší plemeník: Zuzana Chlumská Berrichon du Cher II. Nejlepší plemeník Stanislav Semrád Romanovská ovce I. nejlepší kolekce: Ing. Jan Dvorský Hnědá koza krátkosrstá II. nejlepší kolekce: Miloš Karásek Oxford Down III. nejlepší kolekce: Josef Koudelka Romanovská ovce IV. nejlepší kolekce: Erika Janovská Zwartbles

12 Seznam udělených výstavních titulů MISTR VYSOČINY 2014 KRÁLÍCI Kolbábek Stanislav Šín Josef Němcovi Jaroslav a Dagmar Šlechtický Antonín Buček Pavel Dobrovolný Josef Štěrba Jaroslav Čechal Vladimír Nedělka Kamil Dobrovolný Zdeněk Chalupa David Fiala Miroslav Chalupa David Beneš Bohuslav Matoušek František Koutníková Vendula Tecl Miloš HOLUBI Svatoň Jan Pokorný Luděk Matoušů Ladislav Diviš Josef Hlavoň Petr Střešňák Ladislav Toman František Sladký Zdeněk Zavoral Jaroslav Fabeš Luděk Gregor František Hejl Zbyněk Vokřínek Miloslav Hink Miloslav Žák Jiří Nečas Jan Komínek František Musil Miroslav Procházka Oldřich Záborský Josef Kamínek Milan Novák Josef Koláček Zdeněk Nádvorník Pavel Nádvorník Pavel Král Karel Partl Lukáš Veselý Stanislav DRŮBEŽ Augustin Josef Nedělka Václav Novotný Miroslav Novotný Miroslav Augustin Josef Jaroš Pavel Tecl Miloš Bratršovský Miloslav Zavoral Jaroslav Bíbr Antonín Král Karel Boudný Petr Caha Miroslav Jindra Miroslav Vídeňský modrý Vídeňský modrý Vídeňský šedý Český albín Novozélandský bílý Novozélandský bílý Burgundský Aljaška Havana Malý beran divoce zbarvený Stříbřitý malý černý Stříbřitý malý žlutý Stříbřitý malý žlutý Stříbřitý malý modrý Český černopesíkatý Zakrslý beran madagaskarový Rex bílý červenooký Benešovský holub bílý Gigant Česká bagdeta Koburský skřivan bezpruhý Německý výstavní Německý výstavní straka Německý výstavní straka Poštovní holub standart Modenka - schietti modrá Český stavák černý sedlatý Český stavák červený plamínek Český stavák modrý sedlatý Český stavák žlutě plavý Český stavák žlutý sedlatý Český stavák žlutý sedlatý Český stavák žlutý tygr Moravský morák Moravský morák Moravský morák Moravský morák Moravský voláč sedlatý modrý Český voláč sedlatý rousný žlutý Česká čejka bezrousá stříbřitá Norimberský skřivan kapratý Norimberský skřivan pruhový Staroholandský kapucín černý Italský racek ledový Vídeňský běloštítný rejdič rejdič Husy české bílé Husy labutí hnědě divoké Kachny ruánské divoké Kachny saské modrožluté divoké Kachny zakrslé bílé Pižmovky modře sedlaté Australky černé Hempšírky měděně červené Hempšírky měděně červené Plymutky modré Brakelky stříbrné černě pruhované Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité Vyandotky zdrobnělé stříbrně koroptví vlnité

13 Udělené čestné ceny kolekce Expozice králíků 1-4 4S 377,0 b S 375,5 b S 377,5 b S 375,5 b S 284,5 b S 377 b S 377,5 b MR 377,5 b b S 285,0 b S 378,5 b ,5 b S 378,0 b S 377,0 b ,5 b ,5 b ,0 b S 379,0 b ,5 b S 376,5 b b S 376 b ,5 b S 379,0 b S 285 b S 379,0 b S 284,0 b ,5 b S 376,5 b S 377,0 b CHS 379,0 b S 377,0 b S 374,5 b S 283,0 b MR 379,0 b ,5 b CHS 379,0 b S 376,5 b ,0 b S 375,5 b S 379,0 b S 376 b S 380 b b. Belgický obr divoce zbarvený Moravský modrý Moravský modrý Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Činčila velká Vídeňský modrý Vídeňský černý Vídeňský šedý Hototský bílý Český albín Novozélandský červený Novozélandský bílý Novozélandský bílý Novozélandský bílý Burgundský Burgundský Kalifornský černý Kalifornský černý Kalifornský černý Český strakáč černý Aljaška Aljaška Havana Bílopesíkatý modrý Moravský bílý hnědooký Zaječí tříslově černý Malý beran bílý červenooký Malý beran divoce zbarvený Malý beran železitý Český červený Perlový Stříbřitý černý Stříbřitý žlutý Stříbřitý modrý Holandský černý Český černopesíkatý Zakrslý beran bílý červenooký Zakrslý beran madagaskarový Zakrslý beran strakáč činčilový Bílý červenooký rex Saténový zaječí Menčík Bohumil Drejček Jaroslav Mareček Jan Coufal Josef Hickl Alfréd Mareček Jan Šín Josef Dočekalová Hana Šín Josef Tomášek Milan Němcovi Jaroslav a Dagmar Šíp Jindřich Šlechtický Antonín Pospíchal Jiří Buček Pavel Buček Pavel Ing. Dobrovolný Josef Ing. Štěrba Jaroslav Ing. Štěrba Jaroslav Fic Miroslav Gruber Jan Pochop Josef Kmošek Vlastimil Čechal Vladimír Klepáček Bohumil Nedělka Kamil Promberger Pavel Šujan Ladislav Glöckner Jaromír Vaněk Josef Bc. Dobrovolný Zdeněk Bc. Dobrovolný Zdeněk Partl Libor ml. Kuchařík František Chalupa David Fiala Miroslav Beneš Bohuslav Ing. Nocar Jiří Matoušek František Šíp Jindřich Koutníková Vendula MCH Ing. Zavoral Jaroslav Tecl Miloš Tenora Jiří

14 Udělené čestné ceny jednotlivci Expozice králíků 62 0,1 94,5 b ,0 95,0 b ,0 95,0 b ,1 95,0 b ,0 96,0 b ,1 95,5 b ,1 95,0 b ,0 96,5 b ,1 96,0 b ,1 95,5 b ,0 95,0 b ,0 95,0 b ,1 95,5 b ,0 95,5 b ,0 94,5 b ,1 95,0 b. Expozice drůbeže Velký světlý stříbřitý Velký světlý stříbřitý Činčila velká Meklenburský strakáč černý Vídeňský šedý Vídeňský modrošedý Vídeňský modrošedý Hototský bílý Český albín Novozélandský bílý Burgundský Český strakáč černý Tříslový černý Český černopesíkatý Zakrslý kuní bílopesíkatý hnědý Zakrslý bílý červenooký rex Bednář František Tecl Alois Slámovi Miroslav a Mirka Bratršovský Miloslav Mašek Daniel MCH Čechalová Anna Havel František Dvořák Vladimír Beneš Josef Škriab Jozef Juráček st. Jaroslav Matoušek Ladislav Špinar Václav Bednář František Šíp Jindřich Šíp Jindřich 3 0,1 EL(95) b. 14 1,0 EL(95) b. 15 0,1 EL(95) b. 17 1,0 VD(94) b. 19 1,0 EL(96) b. 23 1,0 SE(98,5) b. 28 1,0 EL(96) b. 39 1,0 EL(95,5) b. 42 1,0 EL(96) b. 48 1,0 EL(95,5) b. 52 0,1 VD(94) b. 58 1,0 EL(96) b. 63 0,1 VD(94) b. 65 1,0 EL(95) b. 82 0,1 EL(95,5) b. 85 1,0 EL(95,5) b. 89 1,0 EL(96) b. 94 0,1 EL(95) b ,0 EL(95) b ,0 EL(95) b ,1 VD(94) b ,1 VD(94) b ,1 VD(94) b ,1 EL(95) b ,1 EL(95) b ,1 EL(95,5) b ,1 EL(95) b ,0 EL(95,5) b ,0 VD(93,5) b ,1 VD(94) b. Kočinky černé bíle skvrnité Australky černé Australky černé.faverolky německé zdrobnělé lososové Hempšírky měděně červené Hempšírky měděně červené Plymutky modré Velsumky rezavě koroptví Leghornky bílé Vlašky koroptví Vlašky stříbrně zbarvené Brakelky stříbrné černě pruhované České slepice zlaté kropenaté České slepice zlaté kropenaté Brahmánky zdrobnělé koroptví vlnité Brahmánky zdrobnělé modré koroptví vlnité Kočinky zakrslé černé Barneveldky zdrobnělé dvojlemované Hempšírky zdrobnělé měděně červené Plymutky zdrobnělé žluté Šumavanky zdrobnělé zlaté stříkané Velsumky zdrobnělé rezavě koroptví Vyandotky zdrobnělé žluté Vyandotky zdrobnělé černé bíle skvrnité Vyandotky zdrobnělé stříbrně koroptví vlnité Vyandotky zdrobnělé žluté černě lemované Paduánky zdrobnělé žlutě plavé bíle lemované Fénixky zdrobnělé zlatokrké Antverpští vousáči černé Antverpští vousáči křepelčí Ing. Caha Miroslav Tecl Miloš Tecl Miloš Chlumská Zuzana Bratršovský Miloslav MCH Zavoral Jaroslav Bíbr Antonín Tecl Miloš Heler Václav Jaroš Dominik Urbánek Dominik MCH ing. Král Karel Dvořák Jaroslav Vaněk Jan MCH Ing. Caha Miroslav Ing. Caha Miroslav Ing. Caha Miroslav Prchal Josef Hřebec David Urbánek Dominik MCH Prombergerová Věra MCH Boháček Petr Šíp Jindřich Boháček Petr Jindra Miroslav Dejmek František Šínová Emílie Nedělka Aleš Šíp Jindřich Foltan Zdeněk

15 170 0,1 VD(94) b ,0 VD(93,5) b ,1 VD(93) b. Antverpští vousáči křepelčí Bantamky černé Japonky čabo černé bíle skvrnité Šíp Jindřich Baka Jaroslav Handschuh Tomáš Expozice vodní drůbeže 204 1,0 VD(93) b ,0 VD(94) b ,0 EL(95) b ,1 EL(96) b ,0 EL(96) b ,0 SE(98,5) b ,0 EL(96) b ,0 EL(95) b ,0 EL(95) b ,0 EL(96) b ,0 EL(95) b. Krůty standardní měděné Husy landeské divoké Husy pomořanské bílé Husy české bílé Husy labutí hnědě divoké Kachny ruánské divoké Kachny saské modrožluté divoké Kachny čárkované stříbrné divoké Kachny indičtí běžci divocí Kachny zakrslé bílé Pižmovky modře sedlaté Nedělka Václav Provazník Jan Novotný Miroslav Augustin Josef Nedělka Václav Novotný Miroslav Novotný Miroslav Baka Jaroslav Kadlec Jiří Augustin Josef Jaroš Pavel MCH MCH Expozice holubů 2 0,1 95 b. 6 0,1 96 b. 10 0,1 96 b. 11 0,1 95 b. 16 0,1 96 b. 29 0,1 95 b. 32 0,1 95 b. 33 1,0 95 b. 46 0,1 95 b. 61 0,1 95 b. 66 0,1 95 b. 71 0,1 96 b. 75 0,1 96 b. 80 1,0 95 b. 82 1,0 96 b. 89 0,1 95 b. 92 1,0 95 b. 95 0,1 96 b. 97 0,1 96 b ,1 96 b ,1 96 b ,1 96 b ,1 96 b ,1 96 b ,0 95 b ,0 95 b ,1 96 b ,1 96 b ,1 96 b ,0 95 b ,1 95 b. Benešovský holub bílý Gigant náhrada Česká bagdeta Koburský skřivan bezpruhý Moravský pštros modrý Německý výstavní červený Německý výstavní straka Německý výstavní straka Prácheňský káník modrý černopruhý Česká bagdeta černá King žlutý Modenka - schietti modrá Brněnský voláč červený Český stavák černý Český stavák černý tygr Český stavák červený tygr Český stavák modrý sedlatý kapratý Český stavák žlutě plavý Český stavák žlutý sedlatý Moravský morák Moravský morák Moravský morák Moravský voláč sedlatý modrý Český voláč sedlatý rousný žlutý Slezský voláč červený bělouš Česká čejka bezrousá stříbřitá Norimberský skřivan pruhový Staroholandský kapucín černý Italský racek ledový Výstavní tippler černý Vídeňský běloštítný rejdič rejdič Svatoň Jan Pokorný Luděk Matoušů Ladislav Diviš Josef Kafka Miroslav Smola Vladimír Střešňák Ladislav Mgr. Toman František Ph.D. Motyčka Jiří Fikar Pavel Dvořák Jaroslav Zavoral Jaroslav Partl Libor ml. Gregor František Žák Jiří ing. Nečas Jan Surovec Václav Vokřínek Miloslav Hink Miloslav Komínek František Musil Miroslav Procházka Oldřich Kamínek Milan Novák Josef Bratršovský Miloslav Ing. Koláček Zdeněk Nádvorník Pavel ing. Král Karel Partl Lukáš Odehnal Martin MCH Veselý Stanislav

16 Moravský bílý hnědooký Moravský bílý hnědooký králík (Mbh) je nejmladší a nejoriginálnější české králičí plemeno které nemá ve světě obdobu. Je to jediný králík bílé barvy s hnědým okem. Vyšlechtěn byl v 80.letech minulého století v okolí Prostějova. Zde je i sídlo našeho klubu. Tento králík patří do středních plemen a je zařazen do genetických zdrojů což znamená, že na jeho chov lze získat i dotace. Pokud Vás Mbh zaujal, navštivte stránky našeho klubu (www.klubmbh.estranky.cz) a rozšiřte řady jeho chovatelů. Rádi Vás mezi námi přivítáme." Speciální výstava Klubu chovatelů sebritek Speciální výstava Klubu chovatelů sebritek je pro veřejnost otevřena v sobotu do 15:00 hodin. Výstava je umístěna v chovatelské hale v Bohdalově. Z klubu moravského voláče moráka V letošním roce 2014 uplynulo 64 let od uznání moravského voláče moráka za samostatné plemeno a 56 let od založení Klubu chovatelů moravského voláče moráka se sídlem ve Velkém Meziříčí. Ustanoven byl v roce 1958 a jeho prvním předsedou byl zvolen Karel Zlonický, kterému jsou přiznávány největší zásluhy na uznání moravského voláče moráka za samostatné plemeno. Již v roce 1954 uspořádal holubářský odbor ve Velkém Meziříčí velmi zdařilou první speciální výstavu tohoto plemene za účasti všech předních chovatelů. Zanedlouho získával u holubářské veřejnosti pro svou ušlechtilost a výbornou užitkovost na oblibě a začal se z místa jeho vzniku rozšiřovat na všechny strany od různých končin republiky. Největší rozmach nastal v letech 1958 až V těchto dobách mělo sdružení okolo 50-ti členů. Od tohoto období však nastala sestupná tendence a nyní má 13 členů. Vzhledem k regionu vzniku není náhoda, že nejvíce vystavených moráků shlédne návštěvník na Výstavě Vysočiny v Bohdalově. V letošním roce bylo vystaveno 50 kusů holubů moravských moráků (10 voliér po 5 ks) od 7 chovatelů, z nichž šest patří mezi členy klubu. Čestné ceny za holuby získali chovatelé František Komínek, Miroslav Musil a Oldřich Procházka. Jejich holubi dostali 96 bodů. Letošního roku byl vyhlášen druhý ročník memoriálu Karla Zlonického, jehož vítěz získal pohár za nejlepší kolekci pěti holubů. Na závěr bych chtěl poděkovat všem chovatelům vystavených moravských moráků za účast na této výstavě, protože tím udělali velkou propagaci tomuto plemeni holubů. Vítězem se stal Oldřich Procházka, jehož kolekce byla ohodnocena 475 body. Za klub moravského moráka Josef Smutný - jednatel

17 Doprovodný program sobota čas přednášející téma místo 9:30-10:30 Lada Šípová rovinná dráha (klasický králičí hop od začátečníků po tělocvična pokročilé) 11:00-13:00 Psí školka Karlík zooterapie, agility, ukázky výcviku psů za školou skok vysoký (pro 11:00-12:00 Lada Šípová pokročilé králíčky, kdo tělocvična přeskočí vyšší laťku) 12:00 Vojtěch Králíček o včelařství, včelách a u horní životě v úlu pokladny 13:00 Zuzana a Milan ukázka práce Chlumští pasteveckého psa za školou parkur (křížená dráha, 13:30-14:30 Lada Šípová podobné koňským tělocvična parkurům) 14:00 Dvořákovi ukázka výcviku záchranářských psů za školou skok daleký (pro 15:00-16:00 Lada Šípová pokročilé králíčky, soutěž, kdo přeskočí delší vzdálenost) tělocvična čas přednášející: téma: místo: Bohdalovský Králičí 9:00 Lada a Jindřich skok (neoficiální Šípovi závody) - registrace závodníků neděle :30-12:00 Lada a Jindřich Šípovi 9:30 Vojtěch Králíček závody a hry (Duely, Vylučovací skákání, Skákání do kruhu, Charlieho běh, Rodinné závody) o včelařství, včelách a životě v úlu tělocvična u horní pokladny 10,00 Svazarm Záborná výcvik psů za školou 11,00 Zuzana a Milan ukázka práce Chlumští pasteveckého psa za školou 12,00 Jindřich Šíp posuzování králíků před prodejem 13,00 slavnostní předání cen pódium KD Po celou dobu výstavy budou probíhat na dětském hřišti ukázky zooterapie Andílků v kožíšku V případě nepříznivého počasí může být program upraven.

18 PSÍ ŠKOLA KARLÍK Žďár nad Sázavou Máte pejska, který je "hluchý", kdykoli ho voláte? Chcete mít bezproblémového kamaráda, který ovládá základní povely a neobtěžuje okolí? Nebo se chcete s Vaším čtyřnohým přítelem pouze pobavit? V tom případě jsme tu pro Vás. Rádi Vás přivítáme s pejskem jakékoli rasy i nerasy. Nesetkáte se u nás s hrubým chováním k pejskům. Cvičíme po malých skupinkách, abychom se Vám mohli co nejlépe věnovat. Těší se na Vás Váš Karlík :-) Psí cvičiště Žďár nad Sázavou s individuálním přístupem...každý psí klient vítán! Adresa cvičiště: U Malého lesa (za prádelnou), Žďár nad Sázavou, Instruktorka: Zuzana Sobotková, tel.: , Andílci v kožíšku terapie se zvířaty Jedinečná show se živými zvířaty Nabízíme: vzdělávací programy pro základní a mateřské školy zábavné programy na veřejné akce (chovatelské výstavy, veletrhy, dětské dny apod.) zábavné individuální programy (dětské oslavy, firemní večírky apod.) individuální podpůrné terapie s různými druhy zvířat psi, koně a další Využíváme různé druhy domácích i exotických zvířat. V roce 2014 nabízíme tyto novinky: ukázky školičky pro zvířátka, jízda v kočáře taženém psy, jízda na miniaturních koních, cvičení na koníčkách pro nejmenší a další.

19 Bohdalovský Králičí skok Otevřené neoficiální závody v Králičím hopu, určené začátečníkům i všem nadšencům Králičího hopu. Datum konání: , Tělocvična ZŠ Bohdalov. Vyhlášené disciplíny: Rovinná dráha lehká Duely Vyřazovací skákání Kruhové skákání Charlieho běh Rodinné klání Pro všechny závodníky jsou určeny sladké ceny. Každý závodník je povinen přivézt s sebou Dobrou náladu a hodně Humoru! Veterinární podmínky závodu: Podmínkou je pouze klinicky zdravý králík. Každý králík, účastnící se závodu, musí projít zdravotní přejímkou zvířat. Pokud odpovědný pořadatel shledá králíka nezpůsobilého k účasti na závodu, nebude tento k závodu připuštěn. Proti rozhodnutí pořadatele není odvolání. Rozhodčí: Lada Šípová, Jindřich Šíp Soutěžní podmínky: Rovinná dráha lehká, Duely, Vyřazovací skákání a Kruhové skákání (Skákání do kruhu) budou probíhat podle platného Soutěžního řádu ČSCH KKH, uveřejněného na stránkách. Přihlásit se na závody je možné přímo na místě. Pokud však bude maximální počet již zaplněn, nebude možné se již přihlásit. Doporučujeme přihlásit se předem na e mailové adrese: Doporučení: Závod se běhá v tělocvičně na koberci, nezapomeňte tedy sálovou obuv (tenisky nebo cvičky). Pro králíčky nezapomeňte odměny a misky nebo napáječky, aby se mohli po běhu občerstvit. Za pořádající ZO ČSCH Bohdalov se na Vás těší: Odpovědný pořadatel Lada Šípová a organizátor závodu Iveta Prombergerová.

20 Expozice ovcí a koz Bergschaf Erika Janovská, Lhůta 12, Libice nad Doubravou, pošta Chotěboř, tel.: , Ovce CZ Jehnice CZ , CZ Oxford Down Karásek Miloš, Kožichovice 100, , mobil: Ovce , , nar.: 2012 Ovce nar.: 2011 Berrichon du Cher Chlumská Zuzana, Horní Rožínka 24, , mobil: , Beran Bahnice 3 ks Quessantská ovce (kvesantská) Michal Kříž, Okrouhlička 29, Štoky, tel.: , Valaška původní Ivana Králová, Bohutín 6, Lidmaň, , tel.: , Beran 51443/061 narozen: Bahnice 52906/951 narozena: Jehnice 60352/961 narozena: prodejní cena: Kč Zwartbles Erika Janovská, Lhůta 12, Libice nad Doubravou, pošta Chotěboř, tel.: , Jehnice CZ Beránek CZ , CZ Zwartbles Ing. Martin Hošek, Ph.D., Mohelno 7, , Beránek CZ CZ CZ narození: březen 2014 prodejní cena 6 000,- za kus Romanovská ovce Josef Koudelka, Vranín 40 (Moravské Budějovice), , tel.: Beran Bahnice 3 ks Romanovská ovce Stanislav Semrad, Chlum 30, Třebíč , tel.: , Beran /061 prodejní cena: 3 500,- Bahnice /921 Jehnička /961, /961 Beránek /061 Koza bílá krátkosrstá Jindřich Doležal, Budeč 52, Nové Veselí , tel.: , mobil: Kozel linie Karele /057 narozen: Koza hnědá krátkosrstá Ing. Jan Dvorský, Olešenka č. 10, mobil: , Koza 10109/967 nar.: Koza 10113/967 nar.: Koza 10118/967 nar Koza 10134/967 nar

21 Expozice králíků Pohlaví Klec Tetování Ocenění Čestná cena Belgický obr divoce zbarvený Prod. cena Vystavovatel 1 1,0 3-4 S ,0 4S Menčík Bohumil 2 1,0 3-4 S ,0 4S ,0 3-4 S ,0 4S ,1 3-4 S ,0 4S (377,0 b) 5 0,1 3-4 S ,0 3S 1200 Menčík Bohumil 6 0,1 3-4 S ,0 3S ,1 3-4 S ,0 3S 1200 (280,0 b) 8 9 0,1 nedod. J Menčík Bohumil 0,1 2-4 S ,0 J 1200 Pospíchal Bohumil Německý obrovitý strakáč černý 10 1, ,0 J 1000 Tomášek Pavel Francouzský beran divoce zbarvený 11 1,0 3-4 S ,0 2+2 Bc. Dobrovolný Zdeněk 12 0,1 3-4 S , ,1 4-4 S , ,1 4-4 S ,0 2+2 (373,5 b) Francouzský beran železitý ,0 4-4 S-87 94,0 J 880 Bc. Dobrovolný Zdeněk 1,0 4-4 S-88 93,5 J 880 Moravský modrý , výluka 3S 350 Dočekal František 0, ,0 3S 400 0, ,5 3S 20 1,0 2-4 S-92 94,0 3S Drejček Jaroslav 21 1,0 2-4 S-93 94,0 3S 22 0,1 2-4 S-94 93,5 3S 500 (281,5 b) 23 1,0 4-4 S ,0 4S 450 Drejček Jaroslav 24 1,0 4-4 S106 94,5 4S 25 0,1 4-4 S ,0 4S ,1 4-4 S ,0 4S 450 (375,5 b) 27 0,1 4-4 S , Drejček Jaroslav 28 0,1 4-4 S , ,0 4-4 S , ,1 4-4 S ,0 2+2 (372,5 b) ,0 3-4 S-96 94,0 J 450 Drejček Jaroslav 1,0 4-4 S ,0 J 450 0,1 4-4 S ,0 J 450 0,1 4-4 S ,0 J 450 1,0 4-4 S ,0 J 450 1,0 4-4 S ,0 2+2 Ježek Jan 1,0 4-4 S , ,0 4-4 S , ,1 4-4 S , , ,0 4S Mareček Jan 41 1, ,0 4S 42 0, ,5 4S , ,0 4S (377,5 b) 44 1, ,0 3S Mareček Jan 45 0, ,5 3S 46 0, ,5 3S 380 (282,0 b) 47 0,1 nedod. J Mareček Jan 48 1, ,0 3S 500 MUDr. Přichystalová Ir 49 1, ,0 3S , ,0 3S 450 (282,0 b) , ,5 J 550 MUDr. Přichystalová Ir 1,0 1-4 S-15 94,0 4S 500 Škarek Antonín 1,0 1-4 S-16 nedod. 4S 0,1 1-4 S-17 94,5 4S 500 0,1 1-4 S-18 nekl. 4S 500 1,0 3-4 S ,5 4S 450 Škarek Antonín 1,0 3-4 S-308 výluka 4S 450 1,0 3-4 S ,0 4S 450 1,0 3-4 S ,0 4S 450 Velký světlý stříbřitý , ,0 J Bednář František 0, ,0 J 0, ,5 J 63 1,0 3-4 S ,5 4S 450 Coufal Josef 64 1,0 3-4 S ,5 4S ,0 3-4 S ,5 4S ,1 3-4 S ,0 4S 400 (375,5 b) , výluka 3S 450 Dočekal Zdeněk 0, ,5 3S 450 0, ,0 3S , ,5 4S 450 Doležal Jindřich 71 0, ,0 4S , ,0 4S , ,0 4S 450 (374,5 b) 74 1, ,5 3S 500 Doležal Jindřich 75 0, ,0 3S , ,5 3S 500 (282,0 b) 77 1, ,0 3S 450 Doležal Jindřich 78 1, ,0 3S , ,0 3S 450 (279,0 b) 80 1, ,0 4S 450 Doležal Jindřich 81 1, ,0 4S , ,5 4S , ,5 4S 450 (373,0 b) 84 1, ,5 4S 450 Doležal Jindřich 85 1, ,0 4S , ,0 4S , ,5 4S 450 (374,0 b) 88 0, ,5 3S 400 Doležal Jindřich 89 0, ,5 3S , ,0 3S 400 (278,0 b) 91 1, ,5 4S 350 Doležal Jindřich 92 0, ,5 4S , ,0 4S , ,5 4S 350 (370,5 b) , výluka 4S 350 Doležal Jindřich 1, ,5 4S 350 1, ,0 4S 350 0, ,5 4S 400 1, ,0 J 450 Doležal Jindřich

Okresní výstava 2013 Kolín

Okresní výstava 2013 Kolín ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ČSCH Kolín 1 Okresní výstava 2013 Kolín Štítary 2. listopadu 2013 Expozice králíků BELGICKÝ OBR divoce zbarvený 1. 1,0 J 2. 0,1 J železitý 3. 1,0 K 4. 1,0 K 5. 0,1 K 6. 0,1 K 7.

Více

Králíci Belgický obr divoce zbarvený 23 Králíci Belgický obr železitý 4 Králíci Belgický obr černý 1 Králíci Belgický obr albín 2 Králíci Francouzský

Králíci Belgický obr divoce zbarvený 23 Králíci Belgický obr železitý 4 Králíci Belgický obr černý 1 Králíci Belgický obr albín 2 Králíci Francouzský plemeno počet Králíci Belgický obr divoce zbarvený 23 Králíci Belgický obr železitý 4 Králíci Belgický obr černý 1 Králíci Belgický obr albín 2 Králíci Francouzský beran divoce zbarvený 6 Králíci Francouzský

Více

KATALOG BOHDALOV BOHDALOV

KATALOG BOHDALOV BOHDALOV tava ysočiny Výstava Vysočiny Vysočiny KATALOG BOHDALOV BOHDALOV 3. - 5. října 2015 Bohdalov krmiva pro exotické ptactvo, venkovní ptactvo, hlodavce, psy, kočky, ryby a želvy...městys v srdci Vysočiny

Více

26. oblastní výstava králíků drůbeže a holubů Třešťský jednorožec a 18. ročník memoriálu Josefa Drasticha výstavní areál Klínarka

26. oblastní výstava králíků drůbeže a holubů Třešťský jednorožec a 18. ročník memoriálu Josefa Drasticha výstavní areál Klínarka ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ základní organizace Třešť 26. oblastní výstava králíků drůbeže a holubů Třešťský jednorožec a 18. ročník memoriálu Josefa Drasticha výstavní areál Klínarka 18. - 20. září 2015 Vážení

Více

Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV

Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV 7. 5. - 8. 6. října října 2006 2013 Bohdalov...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav PŘÍRODNÍ PARK BOHDALOVSKO Spoleènì zvládneme kaž dý stres!

Více

čísla klecí Vídeňský modrošedý Jiří Tucauer Francouzký beran železitý Jan Fulín Rex bílý čevenooký Miroslav Caha

čísla klecí Vídeňský modrošedý Jiří Tucauer Francouzký beran železitý Jan Fulín Rex bílý čevenooký Miroslav Caha Šampioni ČR 2011 Králíci Vídeňský modrošedý 505 96 Jiří Tucauer Francouzký beran železitý 75 96 Jan Fulín Rex bílý čevenooký 1741 96 Miroslav Caha Rex činčilový 1744 96 Milan Caithaml Holandský černý 1200

Více

Bohdalov C ,%# ),2. ...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav

Bohdalov C ,%# ),2. ...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav BOHDALOV 1. 2. října 2016 Bohdalov...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav 8 6 7 C,%# ),2 $) s.r.o. TISK GRAFIKA REKLAMA ofsetový a digitální tisk: letáky, knihy, katalogy,

Více

Vážení přátelé! ZO Velký Beranov

Vážení přátelé! ZO Velký Beranov Vážení přátelé! Výstavy drobného hospodářského zvířectva se vždy těší velké pozornosti všech občanů. Naše krajina je oblastí s vyvinutým zemědělstvím, každé rodině, zvláště na venkově jsou domácí zvířata

Více

Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV

Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV Výstava Vysočiny KATALOG BOHDALOV 7. 1. -- 8. 2. října října 26 211 Bohdalov...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav PŘÍRODNÍ PARK BOHDALOVSKO Vážení přátelé, zdá se to až neuvěřitelné,

Více

MLADÍ CHOVATELÉ NA OKRESE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MLADÍ CHOVATELÉ NA OKRESE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Vážení přátelé, již po devatenácté se setkáváme zde v prostorách bohdalovského kulturního domu na Výstavě Vysočiny, která je každoročním svátkem chovatelů nejenom z našeho kraje. Pro bohdalovské chovatele

Více

Průvodce místní výstavou drobného zvířectva

Průvodce místní výstavou drobného zvířectva Průvodce místní výstavou drobného zvířectva Pořádanou Základní organizací Českého svazu chovatelů ve Velkém Beranově 24.-25. července 2011 Výstavní výbor: Předseda- Vaněk Josef Místo předseda- Novotný

Více

druh plemeno vystaveno prodejných min.cena max.cena Králíci Belgický obr divoce zbarvený 15 12 900 1100 Králíci Belgický obr modrý 7 7 800 1100

druh plemeno vystaveno prodejných min.cena max.cena Králíci Belgický obr divoce zbarvený 15 12 900 1100 Králíci Belgický obr modrý 7 7 800 1100 druh plemeno vystaveno prodejných min.cena max.cena Králíci Belgický obr divoce zbarvený 15 12 900 1100 Králíci Belgický obr modrý 7 7 800 1100 Králíci Belgický obr albín 8 8 600 700 Králíci Francouzský

Více

Katalog místní výstavy

Katalog místní výstavy Katalog místní výstavy 27.-28. července 2013 Vážení přátelé, vítáme Vás na výstavě drobného zvířectva, kterou ZO ČSCH Velký Beranov již pořádá šestým rokem. Výstavy drobného hospodářského zvířectva se

Více

Česká expozice na 27. Europaschau LEIPZIG 2012 DRŮBEŽ

Česká expozice na 27. Europaschau LEIPZIG 2012 DRŮBEŽ Česká expozice na 27. Europaschau LEIPZIG 2012 DRŮBEŽ číslo klece plemeno barevný ráz pohlaví body cena vystavovatel příjemní 1854 Brahmánka bílá světle kolumbijská 1,0 91 Bukovská 1933 Brahmánka bílá

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXVII. MÍSTNÍ VÝSTAVY. králíků, drůbeže a holubů 15. 8. 2010 - 0 -

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXVII. MÍSTNÍ VÝSTAVY. králíků, drůbeže a holubů 15. 8. 2010 - 0 - ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXVII. MÍSTNÍ VÝSTAVY králíků, drůbeže a holubů 15. 8. 2010-0 - Vážení přátelé, milí hosté, srdečně Vás vítáme na naší XXVII. výstavě drobného zvířectva u příležitosti

Více

KATALOG KATALOG BOHDALOV

KATALOG KATALOG BOHDALOV Výstava Vysočiny Výstava Vysočiny KATALOG KATALOG BOHDALOV. - října 200 BOHDALOV. 2. - 3. října října 200 2010 Bohdalov...městys v srdci Vysočiny...spolupořadatel chovatelských výstav PŘÍRODNÍ PARK BOHDALOVSKO

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXX. MÍSTNÍ VÝSTAVY. králíků, drůbeže a holubů

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXX. MÍSTNÍ VÝSTAVY. králíků, drůbeže a holubů ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXX. MÍSTNÍ VÝSTAVY králíků, drůbeže a holubů 11. 8. 2013-0 - Vážení přátelé, milí hosté, srdečně Vás vítáme na naší jubilejní již XXX. výstavě drobného zvířectva

Více

Soutěž mladých chovatelů králíků

Soutěž mladých chovatelů králíků Soutěž mladých chovatelů králíků Č. kl. Pohl. L.S. P.S Kol. Body Ocenění Cena Vystavovatel Velký světlý stříbřitý Vss 1 1 0 4 4 60 63 J 94,5 385 Kč Pavlík Jan 2 1 0 4 4 60 64 J 94,5 385 Kč Pavlík Jan 3

Více

KATALOG. speciální výstavy klubu českých čejek a lysek. Chlumec nad Cidlinou 6.-7.12. 2014

KATALOG. speciální výstavy klubu českých čejek a lysek. Chlumec nad Cidlinou 6.-7.12. 2014 KATALOG speciální výstavy klubu českých čejek a lysek Chlumec nad Cidlinou 6.-7.12. 2014 Vážení přátelé, dovolte, abych Vás opět přivítal na speciální výstavě holubů českých čejek a lysek. Zde ve výstavním

Více

Okresní výstavy holubů, místní výstavy králíků a drůbeže, memoriálu pana Aigla v holubech a místní soutěže mladých chovatelů

Okresní výstavy holubů, místní výstavy králíků a drůbeže, memoriálu pana Aigla v holubech a místní soutěže mladých chovatelů ZO ČSCH Rapotín Katalog a průvodce Okresní výstavy holubů, místní výstavy králíků a drůbeže, memoriálu pana Aigla v holubech a místní soutěže mladých chovatelů 25. 26. srpna 2012 na školním hřišti v Petrově

Více

Vážení chovatelé, milí přátelé,

Vážení chovatelé, milí přátelé, Vážení chovatelé, milí přátelé, jsem velmi rád, že Vás mohu jménem Jihomoravského kraje pozdravit u příležitosti krajské výstavy mladých chovatelů zde v Jezeřanech-Maršovicích. Žijeme společně v kraji,

Více

Tradiční výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů. Chovatelský areál. Volyňských Čechů 2444, Žatec.

Tradiční výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů. Chovatelský areál. Volyňských Čechů 2444, Žatec. Tradiční výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů Chovatelský areál Volyňských Čechů 2444, Žatec http://zocschzatec.wgz.cz VÝSTAVNÍ VÝBOR Viliam Koštial - předseda Ladislav Sedláček - vedoucí odboru králíků

Více

- 1 - MALHOTICE. pořádá. ve dnech 2. a 3. srpna 2003 XVI. MÍSTNÍ VÝSTAVU

- 1 - MALHOTICE. pořádá. ve dnech 2. a 3. srpna 2003 XVI. MÍSTNÍ VÝSTAVU - 1 - Český svaz chovatelů, základní organizace MALHOTICE pořádá ve dnech 2. a 3. srpna 2003 XVI. MÍSTNÍ VÝSTAVU králíků, holubů, hrabavé a vodní drůbeže a okrasného ptactva u chovatelského střediska v

Více

Katalog okresní výstavy drobného zvířectva

Katalog okresní výstavy drobného zvířectva Katalog okresní výstavy drobného zvířectva 25-26.července 2015 Vážení přátelé, vítáme Vás na výstavě drobného zvířectva, kterou ZO ČSCH Velký Beranov jiţ pořádá osmým rokem. Výstavy drobného hospodářského

Více

Český svaz chovatelů KS-královéhradeckého kraje. Katalog 9. Krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů. Jaroměř - Josefov

Český svaz chovatelů KS-královéhradeckého kraje. Katalog 9. Krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů. Jaroměř - Josefov Český svaz chovatelů KS-královéhradeckého kraje Katalog 9. Krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů Jaroměř - Josefov 13. 14. října 2012 1 Vážení přátelé, milí návštěvníci, vítáme Vás na 9. Krajské výstavě

Více

Katalog okresní výstavy drobného zvířectva

Katalog okresní výstavy drobného zvířectva Katalog okresní výstavy drobného zvířectva 26-27.července 2014 Vážení přátelé, vítáme Vás na výstavě drobného zvířectva, kterou ZO ČSCH Velký Beranov již pořádá sedmým rokem. Výstavy drobného hospodářského

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXIII. MÍSTNÍ VÝSTAVY. králíků, drůbeže a holubů

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXIII. MÍSTNÍ VÝSTAVY. králíků, drůbeže a holubů ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXIII. MÍSTNÍ VÝSTAVY králíků, drůbeže a holubů 13. 8. 2006-0 - Vážení přátelé, milí hosté, srdečně Vás vítáme na XXIII. výstavě drobného zvířectva základní organizace

Více

Vážení návštěvníci, chovatelé a hosté!

Vážení návštěvníci, chovatelé a hosté! Vážení návštěvníci, chovatelé a hosté! Vítáme Vás na naší tradiční výstavě drobného zvířectva a exotického ptactva. Naši vystavovatelé Vám, zde v našem chovatelském areálu chtějí představit výsledky své

Více

Udělené čestné ceny kolekce

Udělené čestné ceny kolekce Udělené čestné ceny kolekce Expozice králíků 31-34 376 b. 70-73 378 b. 84-87 378 b. 99-102 380 b. 111-114 378,5 b. 184-187 380 b. 219-222 376,5 b. 272-275 379,5 b. 277-280 381,5 b. 306-309 379 b. 329-331

Více

Výstavní přehled Klub Moravských bílých hnědookých králíků PROSTĚJOV 10.12.2016 www.klubmbh.estranky.cz Vážení přátelé, rok se nám sešel s rokem a máme zde opět další prosinec, kdy se setkáváme v prostorách

Více

Velikosti nánožních kroužků na drůbež a zkratky plemen

Velikosti nánožních kroužků na drůbež a zkratky plemen Velikosti nánožních kroužků na drůbež a zkratky plemen PLEMENO HUSA DOMÁCÍ Zkratka plemena Kroužek 1,0 Kroužek 0,1 Alsaská h A 22 22 Cellská h C 24 24 Česká h Č 24 24 Česká chocholatá h ČCH 24 24 Dypolcká

Více

Seznam vystavovatelů. Příjmení a jméno Adresa Vystavená plemena Telefon

Seznam vystavovatelů. Příjmení a jméno Adresa Vystavená plemena Telefon Seznam vystavovatelů Příjmení a jméno Adresa Vystavená plemena Telefon Ambrož Jiří Branišov 14, 59251 Dolní Rožínka Augustin Josef Šachotín 5, 580 01 Havlíčkův Brod Baka Jaroslav Krátká 483, 679 74 Olešnice

Více

Český svaz chovatelů ZO ŽATEC 1

Český svaz chovatelů ZO ŽATEC 1 Český svaz chovatelů ZO ŽATEC 1 Průvodce místní všeobecnou výstavou králíků, holubů, drůbeže a exotů pátek 3.9. 2010 - sobota 4.9.2010 9 00 18 00 hod. 9 00 17 00 hod. ŽATEC CHOVATELSKÝ AREÁL ulice Volyňských

Více

Katalog výstavy drobného zvířectva

Katalog výstavy drobného zvířectva Místní výstava v Lipové 16. 8. 17. 8. 2014 Katalog výstavy drobného zvířectva ZO Bystřice pod Hostýnem Vážení návštěvníci, přátelé chovatelé, srdečně Vás vítáme na tradiční srpnové výstavě drobného zvířectva

Více

Tradiční výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů. Chovatelský areál. Volyňských Čechů 2444, Žatec.

Tradiční výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů. Chovatelský areál. Volyňských Čechů 2444, Žatec. Tradiční výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů Chovatelský areál Volyňských Čechů 2444, Žatec http://zocschzatec.wgz.cz VÝSTAVNÍ VÝBOR Viliam Koštial - předseda, vedoucí expozice exotů Michal Barna

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXIV. MÍSTNÍ VÝSTAVY. králíků

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXIV. MÍSTNÍ VÝSTAVY. králíků ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXIV. MÍSTNÍ VÝSTAVY králíků 12. 8. 2007-0 - Vážení přátelé, milí hosté, srdečně Vás vítáme již na XXIV. výstavě drobného zvířectva základní organizace Českého

Více

Český svaz chovatelů ZO Žatec 1. pátek hod. sobota hod.

Český svaz chovatelů ZO Žatec 1. pátek hod. sobota hod. 31.8. - 1.9.2012 Český svaz chovatelů ZO Žatec 1 Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotů Okresní výstava mladých králíků pátek 9 00-18 00 hod. sobota 9 00-17 00 hod. Chovatelský areál Volyňských Čechů

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ŽATEC 1

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ŽATEC 1 ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ŽATEC 1 PRŮVODCE MÍSTNÍ VŠEOBECNOU VÝSTAVOU KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE A EXOTŮ SPOJENOU S OKRESNÍ SOUTĚŽNÍ VÝSTAVOU DRŮBEŽE pátek 28. 11. 2008 sobota 29. 11. 2008 9.00 17.00 hod.

Více

Slezský barevnohlávek Moravská bagdeta Ostravská bagdeta Modrý Černá Všechny uznané rázy vyjma: červeněplavých tmavých, kapratých

Slezský barevnohlávek Moravská bagdeta Ostravská bagdeta Modrý Černá Všechny uznané rázy vyjma: červeněplavých tmavých, kapratých Moravský pštros Benešovský holub Prácheňský káník Černý běloocasý Černý tygr Černý běloocasý Černý bělopruhý Modrý tygr Černý bělopruhý Modrý kapratý běloocasý Červený tygr Modrý šupkatý Modrý černopruhý

Více

K A T A L O G ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE TEREŠOV. PRVNÍ MÍSTNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ v Radnicích

K A T A L O G ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE TEREŠOV. PRVNÍ MÍSTNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ v Radnicích ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE TEREŠOV K A T A L O G PRVNÍ MÍSTNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE A HOLUBŮ v Radnicích AREÁL CHOVATELŮ NAPROTI MUZEU 17. září 2016 1 Vážení chovatelé a hosté naší výstavy,

Více

pátek hod. / sobota hod.

pátek hod. / sobota hod. ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ŽATEC 1 Okresní soutěžní výstava králíků, holubů a drůbeže okresu Louny 11. 12. 11. 2011 pátek 9 00 17 00 hod. / sobota 9 00 16 00 hod. Chovatelský areál, Volyňských Čechů 2444,

Více

za členy základní organizace Jaroslav Drejček

za členy základní organizace Jaroslav Drejček Vážení přátelé, jsem velice rád, že Vás mohu přivítat na jubilejní 30. výstavě bohdalovské chovatelské organizace, jménem jejich členů, ale i jménech všech kdo nám pomáhají. Již když jsme připravovali

Více

Katalog. Okresní a 1. mikroregionální výstavy drobného zvířectva

Katalog. Okresní a 1. mikroregionální výstavy drobného zvířectva Katalog Okresní a 1. mikroregionální výstavy drobného zvířectva Malhotice 2015 Vážení přátelé, Srdečně vás vítáme na Okresní a 1. Mikroregionální výstavě drobného zvířectva, kterou pro vás pod záštitou

Více

12. ledna Kraslice

12. ledna Kraslice Český svaz chovatelů ZO Kraslice a žáci SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice P R Ů V O D C E Krajská výstava králíků samců okresní výstava králíků, holubů a drůbeže místní výstava exotického ptactva 12. ledna 2013 - Kraslice

Více

Katalog. Okresní výstavy drobného zvířectva

Katalog. Okresní výstavy drobného zvířectva Katalog Okresní výstavy drobného zvířectva Malhotice 2013 Vážení přátelé, Srdečně Vás vítáme na Okresní výstavě drobného zvířectva, kterou pro Vás připravili členové ZO Českého svazu chovatelů v Malhoticích.

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXXI. MÍSTNÍ VÝSTAVY. králíků, drůbeže a holubů 1O

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXXI. MÍSTNÍ VÝSTAVY. králíků, drůbeže a holubů 1O ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO STRAŠICE KATALOG XXXI. MÍSTNÍ VÝSTAVY králíků, drůbeže a holubů 1O. 8. 2014-0 - - 1 - Vážení přátelé, milí hosté, chovatelé srdečně Vás vítáme na naší XXXI. výstavě drobného zvířectva

Více

Katalog okresní výstavy králíků, drůbeže a holubů s expozicí českých hus.

Katalog okresní výstavy králíků, drůbeže a holubů s expozicí českých hus. Katalog okresní výstavy králíků, drůbeže a holubů s expozicí českých hus. 23. 24. září 2006 Vážení návštěvníci, milí hosté, Vítáme Vás na naší okresní výstavě drobného zvířectva. Tak jako každý rok, chceme

Více

PRŮVODCE CELOSTÁTNÍ VÝSTAVOU VÝLETKŮ GIGANTŮ A VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO

PRŮVODCE CELOSTÁTNÍ VÝSTAVOU VÝLETKŮ GIGANTŮ A VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO PRŮVODCE CELOSTÁTNÍ VÝSTAVOU VÝLETKŮ GIGANTŮ A VÝSTAVNÍCH HOLUBŮ VZNIKLÝCH NA BÁZI HOLUBA POŠTOVNÍHO 26. 10. 2013 - Újezd u Brna Pořadatel: Klub chovatelů holubů gigantů a ostatních výstavních holubů vzniklých

Více

K a t a l o g. Holubářská Vysočina

K a t a l o g. Holubářská Vysočina K a t a l o g Holubářská Vysočina 25. - 26. ledna 2014 Vítáme Vás na druhé holubářské výstavě Holubářská Vysočina 201 4 Vážení přátelé a příznivci chovatelství, vítáme Vás na druhé výstavě Holubářská Vysočina,která

Více

Vážení přátelé, chovatelé, hosté a návštěvníci výstavy, Výstavní výbor:

Vážení přátelé, chovatelé, hosté a návštěvníci výstavy, Výstavní výbor: Vážení přátelé, chovatelé, hosté a návštěvníci výstavy, opět se nám sešel rok s rokem a je tu zase listopad. Je mojí příjemnou povinností přivítat Vás na naší Okresní výstavě králíků, holubů, drůbeže a

Více

PRŮVODCE 24. VÝSTAVOU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO CHLUMEC NAD CIDLINOU

PRŮVODCE 24. VÝSTAVOU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO CHLUMEC NAD CIDLINOU PRŮVODCE 24. VÝSTAVOU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 25. 10. 26. 10. 2014 ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO CHLUMEC NAD CIDLINOU Vážení návštěvníci výstavy v Chlumci nad Cidlinou, vítáme Vás opět v areálu ZO Chlumec na tradičním

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Podzimní výstava králíků, holubů a drůbeže & Okresní výstava králíků. Český svaz chovatelů ZO Žatec 1

Podzimní výstava králíků, holubů a drůbeže & Okresní výstava králíků. Český svaz chovatelů ZO Žatec 1 11. - 12. 11. 2016 Český svaz chovatelů ZO Žatec 1 Podzimní výstava králíků, holubů a drůbeže & Okresní výstava králíků pátek 9 00-17 00 hod. sobota 9 00-16 00 hod. Chovatelský areál Volyňských Čechů 2444,

Více

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí SDH Kamenná - vedení sboru před rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 předseda Kundela František ml. Kundela František Kříž Josef Kříž Josef místopředseda Prokeš Josef Buršík Miroslav Nováček Jaromír

Více

Expozice králíků. Č.kl. Pohl. Tetov. Prod. Oceněni Vystavovatel Posuzovatel cena Č.cena Součet bodů

Expozice králíků. Č.kl. Pohl. Tetov. Prod. Oceněni Vystavovatel Posuzovatel cena Č.cena Součet bodů Expozice králíků BELGICKÝ OBR divoce zbarvený Andrle 1. 1,0 K1 4-1 30-20 1320,- 94,5 Dvořák P. 2. 0,1 K1 4-1 30-27 1320,- 93,0 (96) 3. 1,0 K1 4-1 30-30 1320,- 93,5 4. 0,1 K1 4-1 30-37 1650,- 94,0 375,0

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

Pro vítězná zvířata nebo jejich kolekce jsou připraveny čestné ceny a poháry.

Pro vítězná zvířata nebo jejich kolekce jsou připraveny čestné ceny a poháry. Vážení přátelé, Vítáme Vás na VII. krajské výstavě Královéhradeckého kraje, kterou pořádá letos Krajské sdružení Královéhradeckého kraje a ZO Třebechovice pod Orebem. Výstava je poprvé pořádána jako otevřená,

Více

XLIV. CVMK a VI. CVMD Litovel část Nasobůrky

XLIV. CVMK a VI. CVMD Litovel část Nasobůrky XLIV. CVMK a VI. CVMD Litovel část Nasobůrky Pořadatelem této výstavy je Krajské sdružení ČSCH okresu Olomouc a OO ČSCH okresu Olomouc. Vážení přátelé, pořadatelé výstavy Vás zvou k návštěvě a obeslání

Více

Vážení návštěvníci, přátelé chovatelé, milí hosté.

Vážení návštěvníci, přátelé chovatelé, milí hosté. Vážení návštěvníci, přátelé chovatelé, milí hosté. Vítáme Vás na podzimní výstavě králíků, drůbeže a holubů. K prohlídce je pro Vás vystaveno cca 430 ks králíků 28 plemen, 130 ks drůbeže 22 plemen a 140

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ČSCH Slatina. XXIX místní výstava. Slatina

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ČSCH Slatina. XXIX místní výstava. Slatina ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO ČSCH Slatina XXIX místní výstava Slatina 27. - 28. srpna 2011 Loga sponzorů Vážení přátelé! Vítáme Vás na XXIX. tradiční, místní a prodejní výstavě drobného zvířectva, kterou pořádá

Více

Vážení přátelé, chovatelé, milí návštěvníci, Výstavní výbor:

Vážení přátelé, chovatelé, milí návštěvníci, Výstavní výbor: Vážení přátelé, chovatelé, milí návštěvníci, rok s rokem se sešel a je tu podzim. Podzim jak víte to je čas výstav, čas chovatelského bilancování. Tímto Vás vítám ve výstavním areálu ZO ČSCH Kolín 1 ve

Více

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO CHLUMEC NAD CIDLINOU

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO CHLUMEC NAD CIDLINOU ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO CHLUMEC NAD CIDLINOU PRŮVODCE 25. VÝSTAVOU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 24. 10. 25. 10. 2015 - 2 - Vážení návštěvníci výstavy v Chlumci nad Cidlinou, vítáme Vás opět v areálu ZO Chlumec na

Více

41. Buček Pavel, V olšinách 7, 66491 Ivančice, tel: 602246700, mail: pavelbucek@email.cz K NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ

41. Buček Pavel, V olšinách 7, 66491 Ivančice, tel: 602246700, mail: pavelbucek@email.cz K NOVOZÉLANDSKÝ BÍLÝ 1. Adamec Miloš, nám. Osvobození 1, 78335 Horka na Moravě, tel: 736400660, mail: akneladamcova@seznam.cz K DURYNSKÝ 2. Adamec st. Miroslav, Jana Machytky 176, 50901 Nová Paka, tel: 493723669 / 606501486

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Meziříčí okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Hlavní sponzor výstavy: OBEC TĚRLICKO

Hlavní sponzor výstavy: OBEC TĚRLICKO Hlavní sponzor výstavy: OBEC TĚRLICKO Vážení chovatelé, milí hosté, Dovolte, abychom Vás přivítali na okresní výstavě králíků, drůbeže a holubů, kterou pořádá ZO Českého svazu chovatelů Těrlicko při jubileu

Více

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S

160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Zátopkova 100/2 p.o. box 40, tel./fax 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S M i s t r o v s t v í Č e s k é r e p u b l i k y jednotlivců

Více

Silvestrovský běh 2010

Silvestrovský běh 2010 Datum: 31.12. 2010 Počasí: zataženo, -8 C Trať: 5,0 km Silvestrovský běh 2010 Pořadatel: Atletic Třebíč Časoměřič: Jindřich Valenta Rozhodčí: Jiří Nechvátal ZÁVOD NA 5,0 km V Ý S L E D K O V Á L I S T

Více

Základní popis závodů. 1 závod 2 závod CELKEM Sektory. prům na 1.záv. 2.záv. naloveno Naloveno závodníka. prům. na. závodníka Naloveno prům na

Základní popis závodů. 1 závod 2 závod CELKEM Sektory. prům na 1.záv. 2.záv. naloveno Naloveno závodníka. prům. na. závodníka Naloveno prům na Místo konání: Lukov - Koupaliště Druh závodu: Od: do: Pořadatel: Rybáři Lukov Hl. rozhodčí: Julius Kertész Základní popis závodů Počet míst 1 závod 2 závod CELKEM Sektory Popis úů prům. na prům na 1.záv.

Více

RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006. Výsledky komunálních voleb 2006 v obci. Ráječko. Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537

RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006. Výsledky komunálních voleb 2006 v obci. Ráječko. Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537 RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 Výsledky komunálních voleb 2006 v obci Ráječko Celkovýpočet voličů Voleb se zúčastnilo 1007 občanů 540 občanů Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537 Počet neplatných

Více

ORKA TRIATLON CELKEM

ORKA TRIATLON CELKEM ORKA TRIATLON 2015 - CELKEM 1 57 Kubínek František M EKOL TEAM 1988 1:20:18 0:10:33 1 0:49:56 2 0:19:49 1 2 51 Klement Jan M EKOL TEAM 1986 1:23:38 0:11:13 2 0:50:33 7 0:21:52 6 3 76 Pavelka Marek M OMT

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

Vážení chovatelé, vystavovatelé, vážení návštěvníci.

Vážení chovatelé, vystavovatelé, vážení návštěvníci. za podpory OO Pelhřimov 22.-23.8.2015 Vážení chovatelé, vystavovatelé, vážení návštěvníci. Po roce se opět se setkáváme na tradiční humpolecké výstavě. Chovatelé nejen z Humpolce, ale i ze sousedních organizací

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

KRÁLÍKÁŘSKÁ ROČENKA. OOKK Chrudim

KRÁLÍKÁŘSKÁ ROČENKA. OOKK Chrudim KRÁLÍKÁŘSKÁ ROČENKA 2014 OOKK Chrudim Vážení přátelé, chovatelé, již delší dobu mi tu něco chybělo. Něco, kam by bylo možno nahlédnout a připomenout si, jaký byl rok minulý. Mezitím se mi do ruky dostal

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

ZÁPIS 4/2016 Schůze Ústřední odborné komise chovatelů králíků, rozšířená o Předsednictvo sboru posuzovatelů králíků a jednání Standardové komise

ZÁPIS 4/2016 Schůze Ústřední odborné komise chovatelů králíků, rozšířená o Předsednictvo sboru posuzovatelů králíků a jednání Standardové komise Český svaz chovatelů Ústřední odborná komise chovatelů králíků, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy Tel. 284683437, 284684147, fax 284681451, e-mail: kralici@cschdz.eu, http://www.cschdz.eu IČO 00443204,

Více

Založena 30.3.1930 1981-2009

Založena 30.3.1930 1981-2009 1. Založena 30.3.1930 1981-2009 2. ROK 1981 Stav členské základny na počátku roku 1981 činil 57 členů. Během roku se počet zvýšil na 67 členů a to o kroužek mladých chovatelů. Členové byli sdruženi v následujících

Více

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 2

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 2 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 Zpravodaj č. 2 23.9.2014 TJ Slavoj Plzeň C - TJ Dobřany B 0:16 2272-2468 22.09. Sokol Plzeň V B - TJ Slavoj Plzeň D 12:4 2516-2396

Více

Výsledková listina běhu na 60 m (dívky )

Výsledková listina běhu na 60 m (dívky ) Výsledková listina běhu na 60 m (dívky ) Pořadí Číslo Jméno Škola Čas Body 1 5 Dreveňáková Lucie Jihlava 9,58 369 2 13 Neméthová Petra Pelhřimov 9,60 369 3 1 Procházková Marcela Žďár nad Sázavou 9,64 348

Více

Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH

Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH Zemská výstava PH Českého sdružení CHPH Místo konání : sportovní hala - VODŇANY Datum konání : 16.11. 2013 Pořadatel výstavy : OS Prácheň z pověření ČS ČMSCHPH Propozice výstavy : 1. Mistři OS vystaví

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje/linka: Dne: 83-7/2013 Josef Vilhelm 20. února 2013

Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje/linka: Dne: 83-7/2013 Josef Vilhelm 20. února 2013 Český svaz chovatelů Ústřední odborná komise chovatelů králíků, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy Tel. 284683437, 284684147, fax 284681451, e-mail: kralici@cschdz.eu, http://www.cschdz.eu IČO: 00443204,

Více

Vyhodnocení 18. soutěžního ročníku

Vyhodnocení 18. soutěžního ročníku Vyhodnocení 18. soutěžního ročníku 2008 2009 Vyhodnocení součtem získaných bodů v osmi kolech z devíti pořádaných TŘÍDA A 1. OSTŘEŠANY A 79 954,4 Buchtele Pavel 9 248,2 2. MALNA 70 931,4 Petrášek Jaroslav

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

CARBONIA CUP CELKOVÉ BODOVÁNÍ Sezóna 2013

CARBONIA CUP CELKOVÉ BODOVÁNÍ Sezóna 2013 CARBONIA CUP CELKOVÉ BODOVÁNÍ Sezóna 2013 Upravené cestovní vozy: A A1-1600ccm 172 Luděk Dolejš 20 15 0-35 171 Karel Šindelář 10 10 12-32 177 Vít Martinovský 0 15 15-30 170 Petr Zelenka - - - 20 20 178

Více

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži 1 Kováč Zdeněk Sokol Rudná 378 229 1 607 Muži 2 Doubrava Lukáš KK Konstruktiva 367 227 3 594 Muži 3 Roj Jaroslav TJ Kovohutě Příbram 388 204

Více

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 5

MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15. Zpravodaj č. 5 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 Zpravodaj č. 5 14.10.2014 Po tomto kole se do čela dostávají TJ Dobřany B po zcela bezchybném výkonu ( osobně nepamatuji takový výsledek

Více

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06 Běh městem Hrotovice 2016 - výsledky Běh dívky rok narození 2011-2013 s rodiči a prarodiči 100 m 1. Adéla Patůčková 21:74 Vendula Bartošková 22:21 Klára Hladíková 23:06 Běh chlapci rok narození 2011-2013

Více

Zpravodaj č. 21 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/

Zpravodaj č. 21 MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/ MĚSTSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ PLZEŇ SDRUŽENÝ OKRESNÍ PŘEBOR PLZEŇSKA 2014/15 Zpravodaj č. 21 10.3.2015 SK Škoda VS Plzeň C - SKK Dobřany 10:6 2382-2320 09.03. Sokol Plzeň V B - TJ Přeštice A 6:10 2488-2583

Více

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové 2 0 0 6 Kategorie : dorostenky, dorostenci Náchod 10.4.2006 žáci, žákyně Náchod 12.4.2006 junioři, juniorky Náchod 14.4.2006 ženy, ženy seniorky

Více

Výsledky I. PKO v soutěžích zimní sezóny 2012/2013

Výsledky I. PKO v soutěžích zimní sezóny 2012/2013 Výsledky I. PKO v soutěžích zimní sezóny 2012/2013 UMÍSTĚNÍ VE VÝSLEDKOVÉ LISTINĚ XIX. MISTROVSTVÍ ČR V ZIMNÍM PLAVÁNÍ - volný způsob - 2013 750 m : muži 18-39 let Datum: 09. února 2013 1. Petr Tomášek

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

Věc: Zápis ze zasedání volební komise Akademického senátu FAPPZ dne

Věc: Zápis ze zasedání volební komise Akademického senátu FAPPZ dne Č.j.: 7/2011 V Praze, dne 10. 11. 2011 Věc: Zápis ze zasedání volební komise Akademického senátu FAPPZ dne 10. 11. 2011 Přítomni: viz prezenční listina (příloha 1) Omluveni: Králíčková, Kaplan Hosté: Křivohlávková

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více