Script Consulting Incubator (The Phoenix Project, 2019/20) Dramaturgický inkubátor (Projekt Fénix, 2019/20) Projekty v druhém cyklu Fénix 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Script Consulting Incubator (The Phoenix Project, 2019/20) Dramaturgický inkubátor (Projekt Fénix, 2019/20) Projekty v druhém cyklu Fénix 2"

Transkript

1 Dramaturgický inkubátor (Projekt Fénix, 2019/20) Script Consulting Incubator (The Phoenix Project, 2019/20) Projekty v druhém cyklu Fénix 2 Projects in the second cycle Phoenix 2

2 Skupina A: Otel Prague Group A: Otel Prague

3 Otel Prague Synopse Otel Prague Synopsis Tomáš (19) je volyňský Čech žijící na Ukrajině, mluví staromódní češtinou. Jeho matka Naďa ho opustila, když byl ještě dítě, a odešla pracovat do Čech. Teď ho po letech zve k sobě, aby jí pomohl zrealizovat její sen vlastnit malou ubytovnu v Praze. Otel Prague je v prvním plánu příběhem přibližování matky a syna. Ve druhém plánu pokládá otázku, jaké je to být imigrantem v zemi, z níž pocházejí vaši předkové a jejímž jazykem sami mluvíte. Tomas (19), a Ukrainian of Czech origin (i.e. a descendant of Czech emigrants still living as a recognized minority in Ukraine that still speaks old Czech language) is coming to Prague to reunite with his estranged mother Nada, whom he hasn t seen for years. Nada is a small-time crook living on the streets of Prague, trying to fulfill her dream: to own cheap hotel in the city. This is why she invited her son to come to Prague. On one level, it s a story about the mother/son relationship, on another level it s about being an immigrant in a foreign country, even if you speak the language. The film brings up the question: What really makes you a Czech? The language, the roots or something else? Lektoři (Group Leaders): Scenárista (Writer): Producent & režisér (Producer & Director): Dramaturgyně (Script Consultant): Anita Voorham / Christian Routh Marek Grajciar Zdeněk Viktora Lucia Kajánková

4 Marek Grajciar Scenárista (Writer) Marek Grajciar začal psát povídky během studia Masmediální komunikace na UKF v Nitře. Byl přijatý na katedru scenáristiky a dramaturgie na FAMU v Praze, studium úspěšně zakončil v roce Během studia napsal řadu scénářů, jeho krátký film Právnička se stal součástí celovečerního povídkového filmu Praho, má lásko. V roce 2013 napsal scénář diplomového filmu V. Dzurenkové Ujo Viktor. Vyhrál povídkovou soutěž Povídka 2013 a Je spoluautorem scénáře celovečerního filmu Miss Hanoi (2018) a Tři týdny pod mořem (film ve vývoji). Jeho cyklus básní Rozplynutie získal cenu v soutěži Básně Marek Grajciar started to write short stories during his studies of Mass Media Communication at UKF in Nitra. Later, he was accepted to the Screenwriting program at FAMU in Prague, from which he graduated in He has written several screenplays and his short film Lawyer, became a part of the feature film Prague, My Love. In 2013, he wrote the screenplay for V. Dzurenkova s diploma film Ujo Viktor. He was selected as a finalist and won the national short story contest Poviedka in 2013 and also received an award from them in He is a co-writer of the feature film Miss Hanoi (2018) and Three Weeks Under Sea (currently in development). His cycle of poems Rozplynutie was awarded a premium prize in Czech and Slovak poetry competition Básne Zdeněk Viktora Producent & režisér (Producer & Director) Režisér, producent, scenárista Zdeněk Viktora vystudoval katedru scenáristiky a dramaturgie pražské FAMU ( ). Jako producent a režisér má na kontě dva celovečerní filmy: Raluca (2014, Cena Asociace českých kameramanů pro nejlepší kameru roku), Miss Hanoi (2018, vybráno na Baltic Event 2016, MIDPOINT Feature Launch 2016, equinoxe 2017); a několik krátkých filmů. V roce 2008 získal prestižní stipendium Fulbrightovy nadace a mohl studovat v New Yorku na filmové škole NYU Tisch School of the Arts. Zdenek Viktora is a director, producer, and writer - even during his student years at FAMU (Department of Screenwriting ), whose screenplays have already won numerous awards. He produced and directed two feature films: Raluca (2014, Award for Best Cinematography Work of the Year) and Miss Hanoi (2018, selected for Baltic Event 2016, MIDPOINT Feature Launch 2016, equinoxe 2017). He is one of the few Czech filmmakers to have won a prestigious US Fulbright scholarship, which allowed him to study in New York at the Tisch School of the Arts.

5 Lucia Kajánková Dramaturgyně (Script Consultant) Trainee Lucia Kajánková vystudovala filosofii a filmovou vědu na FFUK a scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Její studentské filmy, v režii Jakuba Šmída, zahrnují Amanitas (2016) a Neplavce (2011, Cena pro nejlepší studentský film; oficiální výběr na mezinárodních festivalech). Věnuje se festivalové dramaturgii (aktuálně MFF Febiofest), pedagogické činnosti (odborná asistentka na KSD FAMU) a dramaturgicky konzultuje mj. pro Filmové centrum České televize. Připravuje celovečerní scénář a grafickou novelu Major Tom na Transsibiřské magistrále a krátkometrážní režijní debut Inverze. Lucia Kajankova studied philosophy and film studies at Charles University in Prague and screenwriting and dramaturgy at FAMU. Her student films, with director Jakub Smid, include Amanitas (2016) and Non-swimmers (Awarded Best Czech Student Film in 2011, selected by various international festivals). She is a festival programmer, a faculty member of FAMU s Department of Screenwriting and Dramaturgy and consults as a script editor on individual projects as well as for Czech Television s Film Center. She is a screenwriter and is preparing several feature projects and her short film directorial debut Inversion.

6 Skupina A: Polárka Group A: Polaris

7 Polárka Synopse Polaris Synopsis Dan, Čech žijící v Mnichově, uprostřed noci bez vysvětlení opouští ženu a dítě a vydává se do Chebu, kde vypukl tragický požár ubytovny Polárka. Jeho záměr napsat článek rozplétající pozadí rasové nesnášenlivosti se mu však pozvolna vymyká z rukou. Dan se během svého pátrání v tragédií postiženém městě setkává s bývalými novinářskými kolegy, s místními obyvateli a nechtěně se zaplete s podsvětím. Během neúspěšné snahy s něčím přijít si Dan postupně uvědomuje, že se do Chebu vydal spíše kvůli sobě než kvůli článku. Dan, a Czech living in Munich, leaves his wife and his child in the middle of the night without explanation to head to the city of Cheb, where a tragic fire at the Polaris hostel has recently broken out. His intention is to write an article disentangling the background of racial hatred, however, it slowly gets out of hand. During his search in the tragedy-struck city, Dan meets up with his ex-colleagues that are journalists, as well as local residents, and unwittingly gets involved with the underworld. During an unsuccessful effort to come up with something, Dan gradually realizes that he came to Cheb for himself rather than for the article. Lektoři (Group Leaders): Scenárista & režisér (Writer & Director): Producent (Producer): Dramaturg (Script Consultant): Anita Voorham / Christian Routh Tomáš Janáček Mikuláš Novotný Vít Poláček

8 Tomáš Janáček Scenárista & režisér (Writer & Director) Tomáš Janáček se narodil v Praze. Studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filmová studia a na Fakultě sociálních věd absolvoval mediální studia. V roce 2012 nastoupil na katedru režie na pražské FAMU. Mimo to se věnuje psaní scénářů, dramaturgii a příležitostně publikuje články o filmu. Jeho studentské snímky se zúčastnily několika mezinárodních festivalů. Se svým absolventským filmem Noc s agamou získal na FAMUFESTu cenu za nejlepší hranou režii a aktuálně je nominovaný na cenu Magnesia za nejlepší studentský film. V současnosti připravuje svůj celovečerní projekt s názvem Polárka. Tomas Janacek (1989) was born in Prague. He graduated from Charles University with a degree in Media Studies from the Faculty of Social Sciences while also doing Film Studies at the Philosophical Faculty. In 2012, he joined the Department of Film Directing at FAMU in Prague. In addition to his work as a director, he writes scripts, does dramaturgy, and occasionally publishes articles about movies. His student films were shown at several international festivals. He won the Best Director Award at FAMUFEST with his graduation film The Night of the Agama, which has also been nominated for the 2018 Magnesia Award for Best Student Film. He is currently preparing his debut feature-length movie project titled Polaris. Mikuláš Novotný Producent (Producer) Mikuláš založil Background Films v roce Jako producent debutoval filmy Cesta do Říma (T. Mielnik) a Resort (M. Hrubý). Oba tituly měly premiéru na MFF v Karlových Varech v roce Absolvoval Teorii interaktivních médií na FF MU, později se vyučil producentem na pražské FAMU. V roce 2016 byl členem poroty sekce Na východ od západu MFF Karlovy Vary. Absolvoval např. MFI Script2Film, MIDPOINT, International Filmmaking Academy a EAVE Producers Workshop Nedávno uvedl krátký film Tomáše Janáčka Noc s agamou nebo Mitsu výtvarníka Marka Thera. V současné době dokončuje velkolepou dokumentární esej Karla Vachka Komunismus a česko-belgický koprodukční krátký film Víta Poláčka Božské Jiskry. Nejvýraznějším projektem ve vývoji je druhý film Tomasze Mielnika Vyvolený. Mikulas founded Background Films in He debuted as a producer with a spiritual comedy Journey to Rome, which premiered at the Karlovy Vary IFF in He graduated with degrees from FAMU in Producing and from Masaryk University in the Theory of Interactive Media. He has attended a number of international workshops and enjoyed being part of the jury of the 51st Karlovy Vary IFF (East of the West section). Recently, he produced the short films The Night of the Agama as well as Mitsu by Mark Ther. Currently, he is in postproduction on Communism, a massive political film essay by the legendary Czech New Wave director, prof. Karel Vachek. Mikulas currently has a slate of three fiction feature films in development, while with Gregorius, The Chosen One by Tomasz Mielnik he took part in the Eave Producers Workshop 2018.

9 Vít Poláček Dramaturg (Script Consultant) Trainee Vít Poláček je scenárista, dramaturg, režisér a historik, který působí na volné noze a pracuje na řadě projektů. Jeho scénář Čtenářka byl v roce 2011 oceněn v soutěži nerealizovaných scénářů Filmové nadace RWE. Je spoluautorem scénáře filmu Cesta do Říma Tomasze Mielnika (2015). Pracoval jako asistent režie v sociální divadelní skupině KunstZ v Antverpách, v Belgii. Vystudoval scenáristiku a dramaturgii na FAMU a kulturní historii na Filosofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vit Polacek is a screenwriter, script editor, director and historian working as a freelancer on several projects. His script A Girl Reading a Letter by an Open Window was given an award for unrealized scripts in 2011 in the competition of RWE s Film Foundation. He is the co-author of Tomasz Mielnik s film The Journey to Rome (2015). He worked as an assistant director in the social theatre group KunstZ in Antwerp, Belgium. He studied screenwriting and script editing at FAMU and cultural history in the Faculty of Arts at University of South Bohemia in Ceske Budejovice.

10 Skupina B: Rok vdovy Group B: Year of a Widow

11 Rok vdovy Synopse Year of a Widow Synopsis Fatální zdravotní kolaps jejího manžela způsobí, že se z Petry stane ze dne na den vdova. Jak záhy zjistí, smutek a pocit osamění nejsou jediné výzvy, jimž musí čelit. Nečekaně náročnou část jejího údělu tvoří nespočet administrativních úkonů, které s sebou smrt člověka ve 21. století přináší. Účty, hypotéky, úvěry, energie, operátoři, Petřinu už tak složitou situaci zkomplikuje státem přidělený notář, který není schopen či ochoten dostát svým povinnostem při vyřizování dědictví. Aby zastavila zhoubný propad do existenční nejistoty, musí se Petra stůj co stůj pustit s nepřízní osudu do boje. After her husband suffers a fatal health collapse, Petra overnight becomes a widow. As she soon finds out, her grief is not the only challenge that she has to face. There are also a countless number of unexpectedly demanding administrative tasks that a person s death brings in the 21st century: mortgages, loans, rents, energy bills, mobile operators Petra s situation is made even more difficult by a state assigned notary, who is either unable or unwilling to meet his obligations when settling the issues around the inheritance. To stop this descent leading into a deep existential crisis, Petra must stand up and face the adversities head on. Lektor (Group Leader): Scenáristka & režisérka (Writer & Director): Scenárista (Writer): Producentka (Producer): Producent (Producer): Dramaturg (Script Consultant): Pavel Jech Veronika Lišková Eugen Liška Petra Rut Oplatková Artemio Benki Vojtěch Mašek

12 Veronika Lišková Scenáristka & režisérka (Writer & Director) Veronika vystudovala kulturologii na FF UK a scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Její celovečerní dokument Danielův svět (2014) byl uveden v sekci Panorama na festivalu Berlinale a získal několik ocenění a nominací na českých i zahraničních filmových festivalech. Veronika v minulosti působila jako šéfredaktorka časopisu Nový prostor, přispívala do filmových periodik a v letech vedla v Institutu dokumentárního filmu mezinárodní vzdělávací program Ex Oriente Film a pitching East Doc Forum. Rok vdovy bude jejím hraným debutem. Veronika Liskova graduated from Charles University with a degree in Cultural Studies and from FAMU in Prague with a degree in screenwriting and dramaturgy. In 2015, her feature-length documentary debut Daniel s World had its international premiere within the Panorama section of the Berlinale and went on to be screened and awarded at numerous film festivals worldwide. Veronika was the head of the Ex Oriente Film educational program and the East Doc Forum pitching forum at the Institute of Documentary Film between Year of a Widow will be her live-action debut. Eugen Liška Scenárista (Writer) Eugen Liška je scenárista a spisovatel, absolvent komparatistiky na FF UK a scenáristiky na FAMU. Je autorem scénářů k televizním filmům Daleko do Nashvillu (2008), Herbert v ringu (2008), Nevinné lži: Hra (2014). V roce 2009 byl za režii znělky Festivalu otrlého diváka oceněný v Cannes (Young Director s Award). Získal mj. cenu Filmové nadace RWE & Barrandov Studios za scénář Půlnoční míle (2011). V roce 2017 vyšel v nakladatelství Host jeho prozaický debut román Stvoření. Působí jako hlavní programový koordinátor Centra architektury a městského plánování (CAMP). Eugen Liska is an award-winning Czech scriptwriter. He graduated from the Faculty of Philosophy & Arts at Charles University and FAMU. He has received several national screenwriting and literary awards. In 2009, he was awarded the Young Director s Award in Cannes and the Porsche Student Award in Ludwigsbourg, Germany, for the ident of the Shockproof Audience Film Festival (which he co-founded four years earlier). His mysterious novel titled The Creation was published by the renowned Czech publishing house Host in He works as a senior curator in Centre for Architecture and Metropolitan Planning (CAMP).

13 Petra Rut Oplatková Producentka (Producer) Vystudovala architekturu a design na UMPRUM a G. Rietveld Academie v Amsterodamu. Její zájem o interdisciplinární projekty vedl ke spolupráci s A. Benkim na projektu kolaborativní transmedia storytelling platformy InVitr0: The Talent Incubator (MEDIA Pilot Projects 2011). Je producentka a head of development Sirena Film a Artcam Films. Jejich projekty byly vyvíjeny v rámci Berlinale Talents, EuroDoc, Sources 2, MFI Script2Film a EAVE, prezentovány na WEMW Trieste a Venice Gap-Financing, s podporou MEDIA, EURIMAGES, SFK, CNC, Medienboard, INCAA, BKA. Petra studied Architecture at the Academy of Applied Arts in Prague and at the G. Rietveld Academy in Amsterdam. Her interest for interdisciplinary projects led to her collaboration with Artemio Benki on the project of a collaborative transmedia storytelling platform InVitr0: The Talent Incubator (MEDIA Pilot Projects 2011). She is a producer and the head of development at Sirena Film and Artcam Films, whose projects have been developed at EuroDoc, Sources 2, the MFI Script2Film and EAVE workshops, pitched WEMW Trieste and Venice GapFinancing, and supported by MEDIA, EURIMAGES, the Czech Film Fund, CNC, Medienboard, INCAA, and BKA. Artemio Benki Producent (Producer) Scenárista, režisér a producent narozený v Paříži, od roku 1992 žije v Praze. Je zakladatelem Sirena Film a koproducentem filmů jako Královská aféra, r. N. Arcel Stříbrný medvěd 2012, užší nominace na Oscara; Marguerite, r. X. Giannoli MFF Benátky 2015, 4 Césaři; Personal Shopper, r. O. Assayas MFF Cannes 2016, Cena za nejlepší režii. Artemio také založil distribuční a produkční společnost Artcam Films, která od roku 2000 distribuovala v ČR více než 300 artových filmů. Je absolventem workshopů EAVE 2010, FAS Screen Leaders, EuroDoc, FOCAL Constellation 2015 a Sources 2. Artemio Benki is a writer, director and producer born in Paris, France, who has lived in Prague since He is the founder of Sirena Film (est. 1994) and co-producer of films like A Royal Affair by N. Arcel (Silver Berlinale Bear 2012, Academy Awards Shortlist); Marguerite by X. Giannoli (IFF Venice 2015, 4 Césars); Personal Shopper dir. O. Assayas (IFF Cannes 2016, Best Director Award). He also founded Artcam Films (est. 2000), a production and distribution company that has worked with over 300 art house films such as Mommy or Girl. Artemio is alumnus of EAVE 2010, FAS Screen Leaders, EuroDoc, FOCAL Constellation 2015 and Sources 2.

14 Vojtěch Mašek Dramaturg (Script Consultant) Scenárista, dramaturg a režisér, absolvent katedry scenáristiky FAMU, kde nyní působí jako pedagog. Je autorem scénářů filmů Fricassé (r. M. Krejčí, 2003, MFF Cannes Quinzaine, spoluautor D. Baban), Jsem větší a lepší (r. M. Duda, 2003, nominace na studentského Oscara) a Křižáček (r. V. Kadrnka, MFF 2017 Křišťálový globus, spoluautoři J. Soukup a V. Kadrnka). Je autorem tří divadelních her, držitelem deseti cen Muriel za nejlepší český komiks a také autorem konceptu Recykliteratura, který se stal internetovým fenoménem. Vojtech Masek is a screenwriter, playwright and director. He graduated from FAMU s Screenwriting Department, where he now teaches. He wrote the film scripts for Fricassé (dir. M. Krejci, 2003, MFF Cannes - Quinzaine, co-author D. Baban), I am bigger and better (dir. M. Duda, 2003, Student Oscar nomination) and Little Crusader (dir. V. Kadrnka, KVIFF Crystal Globe, co-authors J. Soukup and V. Kadrnka). He is the author of three theatrical plays, the recipient of ten Muriel Awards for the best Czech graphic novel and also one of the authors of the concept Recycliteratura, which became an internet phenomenon.

15 Skupina B: Věčný klid Group B: Eternal Peace

16 Věčný klid Synopse Eternal Peace Synopsis V nedaleké budoucnosti na pokraji ekologické katastrofy se Jindřiška snaží rozprodat rodinný majetek, aby si vydělala na přežití a na splácení dluhů po otci, který zmizel neznámo kam a rodinu zanechal napospas následkům svých činů. Místo aby studovala a žila vlastní život, Jindřiška křižuje periferie města a snaží se zbavit rodinného břemene. Během jednoho dlouhého, horkého, letního dne se s pomocí věrné kamarádky Karolíny snaží splnit nadlidský úkol, který na ni vyzbyl, zatímco ji pronásledují vymahači shánějící se po jejím otci a penězích, které jim dluží. In the near future where the world is on the brink of ecological apocalypse, Jindriska must sell her family s belongings to get by and pay off debts incurred by her father, who vanished to God knows where leaving his family behind to deal with the aftermath. Instead of applying for university and having a life of her own, Jindriska is traveling through the outskirts trying to get rid of the burden her family has placed upon her. Set during one long hot summer day, she is accompanied by her loyal friend Karolina and while the girls have much to take care of, they are being chased by debt collectors searching for her father and the money he owes them. Lektor (Group Leader): Scenárista & režisér (Writer & Director): Producent (Producer): Dramaturg (Script Consultant): Pavel Jech Vojtěch Strakatý Marek Novák Michal Hogenauer

17 Vojtěch Strakatý Scenárista & režisér (Writer & Director) Vojtěch Strakatý (1988) absolvoval režii, scenáristiku a dramaturgii na FAMO v Písku. Jako scenárista či asistent režie spolupracoval na krátkometrážních i celovečerních filmech, například L. H. v režii Adama Sedláka nebo Tiché doteky v režii Michala Hogenauera. V roce 2016 v nezávislé produkci Frame Films natočil svůj krátký film Zabouchnutá. V současné době působí v Industry oddělení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a v produkci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Jeho celovečerní scénář Věčný klid byl v roce 2018 oceněn Filmovou nadací v kategorii Hvězda zítřka. Vojtech Strakaty (1988) graduated from FAMO in Pisek, Czech Republic. He worked as writer and assistant director (AD) on various short and feature films, such as L.H. directed by A. Sedlak and A Certain Kind of Silence by M. Hogenauer. In 2016, he made his short film Stuck. He is currently working in the Industry department of the Karlovy Vary IFF and in the production department of the One World IFF. In 2018, his feature script Eternal Peace was awarded by the Innogy Film Foundation in the Best Debut category. Marek Novák Producent (Producer) Marek Novák absolvoval Právnickou fakultu UK a produkci na FAMU. Ve své produkci Xova Film se věnuje rozmanitým projektům vycházejících tvůrců, jejichž společným jmenovatelem je autenticita uměleckého projevu. V roce 2018 premiéroval Vienna Calling (r. Petr Šprincl) a Cirkus Rwanda (r. Michal Varga). S P. Šprinclem dokončuje zombie muzikál Morava, krásná zem III. a připravuje experimentální Blue Box. Dále chystá natáčení debutu Jana Březiny Erhart a vyvíjí projekty Běžná selhání (režie Cristina Grosan, scénář Klára Vlasáková) a Věčný klid Vojtěcha Strakatého. Koprodukčně se podílel na filmu N. Tănaseho Panna a orel. V roce 2019 se účastní programu EAVE Producers Workshop. Marek Novak graduated with a degree in law and later in production at FAMU. In 2014, he co-founded the production company Xova Film, which focuses on various projects by up-and-coming authors with a focus on authentic vision and style. In 2018, he premiered Vienna Calling (dir. Petr Sprincl) and the documentary Circus Rwanda (dir. Michal Varga). Moravia, O Fair Land III., a folklore zombie musical by Šprincl, is already in post-production and his next project, Blue Bo, is also in development. Another upcoming production is the debut of Jan Brezina Erhart. There are also other projects in development including Ordinary Failures (dir. Cristina Grosan, written by Klara Vlasakova) and Eternal Peace by Vojtech Strakaty. He co-produced the sophomore feature of N. Tanase Heads and Tails. Marek is participating at the 2019 EAVE Producers Workshop.

18 Michal Hogenauer Dramaturg (Script Consultant) Michal Hogenauer (*1984, Praha) vystudoval režii na FAMU, kde absolvoval prací o filmové řeči Michaela Hanekeho a tvůrčích metodách Petera Watkinse. Pracuje pro Českou televizi jako konzultant a je též programovým ředitelem MFF Praha. V roce 2014 spoluzaložil vzdělávací platformu Cinergy Prague. Jeho krátký film Děti sledují noční vlaky (2009) byl uveden na festivalu Premiers Plans a jeho bakalářský film Tambylles (2012) byl vybrán do sekce Cinéfondation při MFF Cannes v roce Nedávno dokončil svůj debut Tiché doteky (2019), jenž byl prezentován jako work in progress na festivalu v Les Arcs. Michal Hogenauer (1984) was born in Prague, Czech Republic. He attended FAMU in Prague and wrote his theses about Michael Haneke s film language and the cinema approach of Peter Watkins. He works as a script consultant for Czech Television and is also an artistic director of the Prague International Film Festival. In 2014, he co-found the film educational platform Cinergy Prague. His short film Children Watching Night Trains (2009) was screened at Premiers Plans in 2009, and his graduation film Tambylles (2012) was selected for the Cinéfondation at Cannes in He has just finished his first feature film A Certain Kind of Silence (2019), which was presented as work in progress at the Les Arcs International Film Festival.

19 Skupina C: Kola Group C: Bikes

20 Kola Synopse Bikes Synopsis Viktor a Andrej žijí v pasťáku jižně od Moskvy. Viktor (17) je chronický útěkář, Andreje (14) do pasťáku přivezl otec teprve před pár měsíci. Když se naskytne šance, zdrhnou společně na starých kolech. Kursk Charkov Kyjev Lvov Bratislava Praha Karlovy Vary, dva tisíce kilometrů v sedle. Oba poprvé vidí svět. Jejich cesty se rozdělí, když Viktora po rvačce zadrží ukrajinská policie a on to schytá za celé Rusko. Andrej pokračuje do Česka a nakonec dostihne svého otce. Ten ho nepřijme. Andreje zadrží česká policie. Vrací se do pasťáku. Oba jsou zpět, jiní, než když utíkali. A ukáže se, že Viktor se na cestě taky neplánovaně stal otcem. Viktor and Andrej live in a juvie south of Moscow. Viktor (17) is a chronic runaway, Andrej (14) has recently been brought in by his father. When a chance presents itself, they break out. They travel two thousand kilometers on old bikes through Kursk - Kharkov - Kiev - Lvov - Bratislava - Prague - Karlovy Vary. They both get to see the world for the first time. Their paths split when Viktor is arrested by the Ukrainian police and takes a beating for Russia. Andrej makes it to the Czech Republic and catches up with his father, only to get rejected. He is detained by the police and sent to the juvie again. Both boys are back, profoundly changed. Incidentally it also comes to light that Viktor has become a father. Lektor (Group Leader): Scenárista (Writer): Producent (Producer): Režisér (Director): Dramaturg (Script Consultant): Franz Rodenkirchen Jan Němec Kateřina Buzková Jakub Machala Michal Reich

21 Jan Němec Scenárista (Writer) Jan Němec (1981, Brno) je spisovatel a novinář. Vystudoval sociologii a religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně, nedokončil studia divadelní dramaturgie na JAMU. Vydal tři knihy. Za román Dějiny světla (Host, 2013) o Františku Drtikolovi obdržel Cenu Evropské unie za literaturu 2014 a Cenu Česká kniha Filmová práva na knihu koupila společnost Negativ, v současnosti vzniká scénář ve spolupráci Ivana Arsenjeva a Ivana Zachariáše. Spolupracoval s týdeníkem Respekt, Českou televizí a Českým rozhlasem, na MFF KV byl v roce 2018 redaktorem Festivalového deníku, pracuje jako editor literárního měsíčníku Host. Dokončuje knihu s názvem Možnosti milostného románu (Host, 2019). Scénář k filmu Kola je jeho scenáristickým debutem. Jan Nemec (1981) graduated from Masaryk University in Brno with degrees in sociology and religious studies, as well as from JAMU with a degree in dramaturgy for dramatic theatre. He has already published three books. In 2014, he was awarded the European Union Prize for Literature and the Czech Book Award for his novel A History of Light about the photographer Frantisek Drtikol. So far, the novel has been translated into twelve languages. Jan Nemec is a founding member and the first chairman of the Czech Writers Association. He collaborates with Czech Television, as well as Czech Radio, and works as an editor of the monthly literature magazine Host. The Bikes project is his screenwriting debut. Kateřina Buzková Producentka (Producer) Kateřina Buzková (1987, Brno) vystudovala obor Marketingové komunikace na UTB ve Zlíně. Již během studií začala produkovat první audiovizuální projekty. Několik let pracovala pro Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně. Realizovala množství projektů jako producentka (převážně reklamní a nezávislá tvorba) nebo jako vedoucí výroby (televizní seriál Pečený sněhulák, Česká televize, apod.). Působila také jako pedagožka produkce a vedoucí výroby na své domovské univerzitě. V roce 2015 založila s kolegou Danielem Brogyányim produkční společnost Darq Studio CZ s.r.o., která se zaměřuje převážně na reklamní tvorbu. Kromě té ale v Darq Studiu vznikl internetový seriál Stylista, dále vyvíjí dva celovečerní filmy, dva seriály a jeden dokumentární projekt. Katerina Buzkova (1987) graduated from Tomas Bata University in Zlin with a degree in marketing communications. She also started working as a producer during her studies. After working for The International Film Festival for Children and Youth, freelancing as a producer (TV series such as The Snowman for Czech Television), teaching at the Audiovisual Arts department at her home university, she decided to run her own company (Darq Studio) with a colleague. Darq Studio is focused mainly on producing commercial spots for TV and online, however it has also produced two features films, two series and has one documentary film in development. Darq Studio was also the producer of the series The Stylist for the new internet platform Mall TV.

22 Jakub Machala Režisér (Director) Jakub Machala (1988, Brno) vystudoval scenáristiku a režii na UTB ve Zlíně. Věnuje se převážně reklamní tvorbě (Škoda Auto, Maybelline, Madeta, Korunní, ) a režii hraných televizních pořadů (Česká televize, Prima COOL). V roce 2018 byl v jeho režii uvedený osmidílný seriál Stylista pro internetovou televizi Mall TV. Za rok 2017 získal cenu Anděl za videoklip roku (Bára Poláková - Po válce) a také dvě ceny EFFIE za nejefektivnější kampaně roku pro Nestlé a Maybelline NY. Od roku 2017 je řádným členem ARAS. Projekt Kola je jeho režijním debutem. Jakub Machala (1988) graduated from Tomas Bata University in Zlin with a degree in directing and screenwriting. He specializes mostly in producing commercials (for brands such as Skoda, Maybelline and others) and kids shows on Czech Television. In 2018, he directed the comedy series The Stylist for a new internet television platform Mall TV. He won an Angel Award in 2017 for a music video (Bara Polakova Po válce) and two EFFIE Awards for the most effective marketing campaigns for Nestle and Maybelline NY. The Bikes film project is his directing debut. Michal Reich Dramaturg (Script Consultant) Trainee Michal Reich absolvoval katedru střihové skladby na FAMU a studium završil autorským filmem Den draka. Jako střihač se podílel na množství úspěšných krátkých a středometrážních filmů (Tambylles, M. Hogenauer, Cannes Film Festival 2012; The Birds, B. Lye, Sundance Film Festival 2011, ad.) a na několika celovečerních. Od roku 2009 pracuje na celovečerních filmech také v oboru režie zpočátku asistent režiséra, později pomocný režisér a režisér druhého štábu. Působí jako pedagog na katedře střihové skladby FAMU. Michal Reich graduated from the Department of Editing at FAMU, in 2012 with a short film Day of the Dragon. He has edited many shorts, many of which proved to be successful at prestigious film festivals (Tambylles Cannes Film Festival 2012; Love Birds Sundance Film Festival 2011, etc.) and several feature films, a few of which he worked on as a script editor. Since 2009 he has worked on feature films in the directing dept. (PA, 2nd unit director, 1st AD). At the moment he is teaching at the Dept. of Editing at FAMU.

23 Skupina C: Můj praděda pirát Group C: My Great-grandpa the Pirate

24 Můj praděda pirát Synopse My Great-grandpa the Pirate Synopsis Kryštof je prapravnuk českého korzára v holandských službách Augustina Heřmana a nadšený jachtař, kterému ale k mezinárodnímu úspěchu chybí dovednosti chlapců z přímořských států, kteří na moři vyrůstali. Jeho ambiciózní otec ho po neúspěšné regatě pošle spolu s bratrem Frantou za trest na prázdniny ke svérázné babičce Vilemíně, aby trénoval na místním rybníku. Žije tam i jejich vědátorský bratranec Vilda, takže lumpárny na sebe nenechají dlouho čekat. Záhy se všichni tři díky nalezenému rubínovému kamenu dostanou do pirátských časů jejich prapraděda a začne opravdové dobrodružství. Kluci zažijí legraci, první lásku, najdou záhadně zmizelého dědu a Kryštof se díky nabitým zkušenostem stane po návratu do současnosti jachtařským šampiónem. Krystof is a great-greatgrandson of the Dutch-based Czech pirate Augustin Herman. He is also a sailing enthusiast, but he lacks the experience and skills of boys from coastal countries to succeed in international competitions. After a disappointing regatta, Krystof s ambitious father punishes him and his brother Franta by sending them to their quirky grandmother Vilemina s for the summer to practice on the local pond. Their science nerd cousin Vilda lives there as well and soon they are all getting into trouble. After the three boys discover a magic ruby that transports them back to the pirate age of their greatgreat-grandfather, the real adventure begins. They all have a lot of fun, experience their first love, and find their mysteriously vanished grandpa. Upon their return to the present, Krystof uses his new found skills to become a sailing champion. Lektor (Group Leader): Scenárista (Writer): Producent (Producer): Režisér (Director): Dramaturgyně (Script Consultant): Franz Rodenkirchen Marek Sklář Jiří Konečný Marián Polák Milada Těšitelová

25 Marek Sklář Scenárista (Writer) Marek Sklář (1975) je scenárista a režisér, autor oceňovaných dokumentů Vizita mezi životem a smrtí aneb Kdo bude léčit doktora Dušku a jeho partu?, Anglické listy 2 pod vlivem Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí nebo Sto dvacet fórů Semaforu. Napsal také několik dosud nerealizovaných scénářů k hraným filmům. Marek Sklar (1975) is a scriptwriter and director. His documentary films include the awarded Vizita mezi životem a smrtí aneb Kdo bude léčit doktora Dušku a jeho partu?, Anglické listy 2 pod vlivem Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí and Sto dvacet fórů Semaforu. He is also the author of several unproduced scripts for feature films. Jiří Konečný Producent (Producer) Jiří Konečný (1973) je filmový producent a vlastník společnosti endorfilm. Jeho filmy byly uvedeny na mnoha mezinárodních festivalech, včetně Cannes a Berlinale, získaly více než 50 ocenění a šestkrát byly vybrány jako národní kandidáti na Oscara: Nesvatbov (Erika Hníková, Berlinale 2011), Příliš mladá noc (Olmo Omerzu, Berlinale 2012), Aferim! (Radu Jude, Stříbrný medvěd Berlinale 2015), Koza (Ivan Ostrochovský, Berlinale 2015, Toronto 2015), Rodinný film (Olmo Omerzu, San Sebastian 2015, Cena za umělecký přínos Tokio 2015), 5 October (Martin Kollar, Rotterdam 2016), Pátá loď (Iveta Grófová, Křišťálový medvěd Berlinale 2017), Out (György Kristóf, Cannes 2017), Nina (Juraj Lehotský, Toronto 2017), Všechno bude (Olmo Omerzu, Cena za režii Karlovy Vary 2018, Toronto 2018), Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři (Radu Jude, Křišťálový globus Karlovy Vary 2018, Toronto 2018) a další. Je členem Evropské filmové akademie (EFA), České filmové a televizní akademie (CFTA) a Slovenské filmové a televizní akademie (SFTA). Jiri Konecny (1973) is a film producer and the owner of endorfilm. His films have been selected for numerous international festivals, including Cannes and Berlinale, and have received more than 50 awards, and were national candidates for the Oscars six different times. His films include Matchmaking Mayor by Erika Hnikova (Berlinale 2011), A Night Too Young by Olmo Omerzu (Berlinale 2012), Aferim! by Radu Jude (Silver Bear Berlinale 2015), Koza by Ivan Ostrochovsky (Berlinale 2015, Toronto 2015), Family Film by Olmo Omerzu (San Sebastian 2015, Artistic Contribution Award Tokyo 2015), 5 October by Martin Kollar (Rotterdam 2016), Little Harbour by Iveta Grofova (Crystal Bear Berlinale 2017), Out by György Kristof (Cannes 2017), Nina by Juraj Lehotsky (Toronto 2017), Winter Flies by Olmo Omerzu (Best Director Award Karlovy Vary 2018, Toronto 2018), I Do Not Care If We Go Down In History As Barbarians by Radu Jude (Crystal Globe Karlovy Vary 2018, Toronto 2018) and others. He is a member of European Film Academy (EFA), the Czech Film and Television Academy (CFTA) and the Slovak Film and Television Academy (SFTA).

26 Marián Polák Režisér (Director) Marián Polák (1977) je režisér, kameraman a producent. Za dokument Živý obraz lepšího světa obdržel výroční cenu FITES Trilobit nebo ceny na festivalech Ekofilm a Naturvision. V loňském roce uvedl v kinech svůj celovečerní distribuční debut zaměřený na dětského diváka Planeta Česko, který již vidělo přes 90 tisíc diváků. Za film získal další ocenění FITES Trilobit a byl nominován na výroční cenu Český lev v kategorii nejlepší dokumentární film. Jako kameraman a producent spolupracuje zejména s režisérem Janem Hoškem, se kterým natočili třeba seriál Příběhy zvědavých přírodovědců nebo koprodukční filmy Netopýři ve tmě či Svět podle termitů, za který obdrželi Velkou cenu na festivalu Life Sciences Film nebo Cenu za vědu na finském festivalu Vaasa Wildlife Film. Marian Polak (1977) is a director, cinematographer, and producer. His documentary film Live Image of a Better World received the annual FITES Trilobit Award and was also awarded at the Ekofilm and Naturvision festivals. His feature debut for children Wilder Than Wilderness (Planet Czechia) was released in cinemas in 2018 and has so far drawn over 90,000 viewers. It also received the annual FITES Trilobit Award and a Nomination for the Czech Lion Award for Best Documentary. He was the cinematographer and producer, along with director Jan Hosek, of the series Tales of Curious Biologists, and took part in the co-production of the films Of Bats and Darkness and The World According to Termites - which was awarded the Grand Prix at the Life Sciences Film Festival in Prague and the Science Award at the Vaasa Wildlife Film Festival in Finland. Milada Těšitelová Dramaturgyně (Script Consultant) Trainee Milada Těšitelová vystudovala scenáristiku a dramaturgii na FAMU. V současnosti působí na dětském kanálu České televize jako externí dramaturgyně a scenáristka. Je autorkou komiksové trilogie Mor (Lipnik, 2015), na jejímž základě připravuje celovečerní film (režie Jan Těšitel, produkce Sirena Film). Vydala knihu povídek Kočky a jiné příběhy o strachu (Argo, 2016). Milada Tesitelova studied screenwriting and script editing at FAMU. She works for Czech television as a dramaturge and screenwriter. Milada is the author of a comic book trilogy Mor (Plague, published by Lipnik in 2015) which is the basis for her feature film in development (directed by Jan Těšitel and produced by Sirena Film). She wrote a book of short stories Kočky a jiné příběhy o strachu (Cats and Other Stories of Fear, published by Argo in 2016).

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Maturitní zkouška státní z anglického jazyka

Maturitní zkouška státní z anglického jazyka Maturitní zkouška státní z anglického jazyka Úroveň B1 General topics for Parts 1, 2 and 4 pro obě zaměření stejná 1. Personal identification 2. House and home 3. Environment 4. Daily life 5. Free time

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_354_AJ_34 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH ANGLICKÝ JAZYK POSLECH POSLECH VERZE A 1. ÁST ÚLOHY 1 4 VERZE A Uslyšíte ty i krátké nahrávky. Nejprve uslyšíte otázku a poté vyslechnete nahrávku. Na základ vyslechnutých nahrávek vyberte k úlohám 1 4

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, VY_INOVACE_ANJ_741. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, VY_INOVACE_ANJ_741. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Instrukce: Cvičný test má celkem 3 části, čas určený pro tyto části je 20 minut. 1. Reading = 6 bodů 2. Use of English = 14 bodů 3.

Instrukce: Cvičný test má celkem 3 části, čas určený pro tyto části je 20 minut. 1. Reading = 6 bodů 2. Use of English = 14 bodů 3. Vážení studenti, na následujících stranách si můžete otestovat svou znalost angličtiny a orientačně zjistit, kolik bodů za jazykové kompetence byste získali v přijímacím řízení. Maximální počet bodů je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Snow White and seven dwarfs

Snow White and seven dwarfs Snow White and seven dwarfs cíl: vyprávění pohádky v minulém čase 1. zopakování minulého času sloves: 2. slovesa roztřídit na pravidelná a nepravidelná, vytvořit z nich minulý čas be was, were, have had,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Vánoční stromeček ještě stojí The Christmas tree still stands I/2014

Vánoční stromeček ještě stojí The Christmas tree still stands I/2014 Vánoční stromeček ještě stojí The Christmas tree still stands 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 I/2014 Na lyžích je krásně Being on the ski is gorgeous

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ PRESENT SIMPLE

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ PRESENT SIMPLE PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ PRESENT SIMPLE PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ (PRESENT SIMPLE) TVOŘENÍ PRO VŠECHNY OSOBY EXISTUJE V PODSTATĚ JEN JEDEN TVAR SLOVESA A TO JE TEN, KTERÝ NAJDETE VE SLOVNÍKU (ČILI INFINITIV BEZ TO)

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ průběhový ČAS (PRESENT PERFECT continuous TENSE) - cvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ průběhový ČAS (PRESENT PERFECT continuous TENSE) - cvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ průběhový ČAS (PRESENT PERFECT continuous TENSE) - cvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01+02+03+04/01

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Name: Class: Date: RELATIONSHIPS and FAMILY PART A

Name: Class: Date: RELATIONSHIPS and FAMILY PART A Name: Class: Date: RELATIONSHIPS and FAMILY PART A 1. Read the text A and complete it. Lidé jsou už ze své podstaty společenští, což znamená, že patří vždy do nějaké sociální společenské skupiny (1. )

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 08 07 02 Obecná škola Otázka

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz

lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz lucia sceranková luciascerankova.blogspot.com ini@inigallery.cz l www.inigallery.cz Lucia Sceranková *1985, Košice, Slovak republic, lives and works in Prague studie / studies 2009-2011 Master s degree

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

DOPLNĚK K FACEBOOK RETRO EDICI STRÁNEK MAVO JAZYKOVÉ ŠKOLY MONCHHICHI

DOPLNĚK K FACEBOOK RETRO EDICI STRÁNEK MAVO JAZYKOVÉ ŠKOLY MONCHHICHI MONCHHICHI The Monchhichi franchise is Japanese and held by the Sekiguchi Corporation, a famous doll company, located in Tokyo, Japan. Monchhichi was created by Koichi Sekiguchi on January 25, 1974. Sekiguchi

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

CTU IN PRAGUE RECTOR OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.,

CTU IN PRAGUE RECTOR OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., CTU CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE RECTOR OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., HAS THE HONOUR TO INVITE YOU TO THE CEREMONIAL ASSEMBLY OF THE SCIENTIFIC

Více

V PRAZE REKTOR ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.,

V PRAZE REKTOR ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE REKTOR ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ČVUT, NA

Více

William Shakespeare VY_JITKA_PULTAROVA_SADA_TOPICS_SHAKESPEARE_DOPLŇOVAČKA_14. Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

William Shakespeare VY_JITKA_PULTAROVA_SADA_TOPICS_SHAKESPEARE_DOPLŇOVAČKA_14. Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové William Shakespeare Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0479 Číslo materiálu VY_JITKA_PULTAROVA_SADA_TOPICS_SHAKESPEARE_DOPLŇOVAČKA_14 Název školy Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek.

Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět a otázek. Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Ročník 5. Anotace Materiál slouží k procvičení znalosti přítomného času prostého, tvorbě vět

Více

Slovesné časy v Aj přehled základních pravidel

Slovesné časy v Aj přehled základních pravidel Slovesné časy v Aj přehled základních pravidel 1.Present Simple Přítomný prostý a) pravidelně se opakující děje..i get up at seven o clock. b) stálá fakta.. I live in Hradec Králové. c) jízdní řády.. The

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O7_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O7_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 24.07.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O7_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: European Union Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT 22 Datum vytvoření:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více