ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost)"

Transkript

1 ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost) PROJEKTY (abecedně) 2. Festivalový cyklus souboru Musica florea Praha, Olomouc Řada Svět komorní hudby a Orchestr v proměnách staletí. Uvedeni méně známí čeští autoři Celostátní setkání kruhů přátel hudby ČR Kladno, S koncertem PKF a Kociánova kvarteta, programem věnovaným tématu A. Dvořák a Kladno. Pořadatel: KPH Kladno 18. Kytarový festival v Mikulově Mikulov, Pro studenty, učitele i laiky. V r zaměřen na skladby českých autorů, transkripce děl starších jubilujících autorů, objednávka nového díla. Pořadatel: Kytarová nadace (předseda M. Mysliveček) Agon Orchestra 20 let Praha, březen-prosinec prémiové koncerty s českou hudbou s programem z meziválečné avantgardy (Burian, Ježek, Ponc, Hába), filmové hudby (Liška, Srnka, Trojan ad.), české alternativy 70. a 80. let, soudobých českých autorů mladší generace. Agon slaví 20. výročí založení souboru. Baroko 2004 Olomouc a okolí, srpen-září 2004 Festival barokní hudby na dobové nástroje s důrazem na realizaci novodobých premiér barokních skladeb, specifikem 7. ročníku je uvedení ve scénické a poloscénické verzi, event. soudobých skladeb inspirovaných barokem. Concentus Moraviae 2004 Morava, Dolní Rakousko, Česká část MHF České sny realizovaného v zahraničí. Festival 37 koncertů s individuální tématicky zaměřenou dramaturgií v interpretaci mladých českých umělců. Česká filharmonie- Pocta české hudbě a jejím tvůrcům Praha, Rudolfinum, Projekt v rámci abonentního cyklu a mimořádných koncertů ČF, hostujících orchestrů a sborů. Dramaturgickým záměrem je uvedení české hudby od baroka po současnost včetně autorů málo hraných v obsazení kvalitními interprety. Na zahraničních turné je záměrem rozšířit nabídku českých autorů. Dětská opera Praha Praha, Květen koncert k výročí M. Šubrtové, L. Domanínské a T. Stolzové Křeslo pro operu, Laterna Magica Představení Géniové a děti z děl A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů.

2 Divadlo D 04-Pocta E.F.Burianovi Praha, Divadlo Archa, Festival věnovaný tvorbě E.F.Buriana a jeho odkazu. Dny nové tvorby českých skladatelů Praha, Rudolfinum, (ČF-Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) Expozice a výstavy Českého muzea hudby Praha 2004 Otevření nové stálé expozice ČMH v Karmelitské ulici (od ), průběžně v r krátkodobé tématické výstavy k osobnostem a dílu jubilantů. František V. Míča Slavné jméno Adamovo Jaroměřice, Praha, Kroměříž, Český Krumlov, Kuks, Valtice, Scénické provedení gratulační kantáty v autentickém historickém prostředí. Ve spolupráci s ND Praha v nastudování A. Kröpera. HF Z (a)tracená hudba Brno, Projekt málo hrané české hudby meziválečného období. Investigace Universální prostor NOD Praha, Klub NOD, 2004 Cyklus komorních oper soudobých autorů S. Hořínky, R. Pallase, M. Hermana, M. Pudláka, M. Nejtka a dalších současných performances (Kojetínská industriální filharmonie, Sledě živé sledě ad.). Klub NOD, Dlouhá 33, Ondřej David Janáčkova akademie múzických umění Brno, září-prosinec Horor v opeře, provedení a komparace dvou oper: B. Martinů Svatební košile a A. Tučapského Majitel pohřebního ústavu. JazzVocal 2004 Brno, jazzová kavárna Podobrazy, Festival prezentující české, polské a slovenské jazzové vokalistky, k 70. výročí narození E. Olmerové. Karel Kryl 2004 Praha, Vagon Národní třída, Tématická výstava s koncertem (6.3.). MHF Antonín Dvořák 2004 ČR, Festival obsahující tři projekty: 1. Cyklus humanitárních koncertů v Praze, 2. HF Vysočina 2004, 3. Jihočeský hudební festival. Záměrem je propojit profesionální hudebníky s amatéry, uvést koncerty amatérských chrámových sborů v kostelech menších měst, díla A. Dvořáka v interpretaci zahraničních umělců. MHF Brno Expozice nové hudby My a svět Hledání společného jazyka Brno, Dům pánů z Kunštátu,

3 Pět koncertů soudobé hudby v kombinaci českého a zahraničního repertoáru. MHF Brno Moravský podzim Země odkud pocházíme Brno, Festival se soustřeďuje na dílo A. Dvořáka a L. Janáčka zejména v interpretaci zahraničních interpretů, kompozice dalších autorů se vztahují ke stylovému kontextu jubilujících autorů. MHF Český melodram světu Praha, HAMU, DAMU, Festival koncertního melodramu Praha a mezinárodního setkávání mladých umělců. Uvádí domácí tvorbu, obnovená nebo nová nastudování. MHF Janáčkovo Brno 2004 Brno, Jádrem festivalu je provedení kompletu Janáčkových oper v kvalitní interpretaci. MHF Pražské jaro 2004 Praha, Provedení kompletu symfonií A. Dvořáka se zahraničními dirigenty, instrumentálních koncertů A. Dvořáka, smyčcových kvartetů jubilantů, starší české hudby (J. D. Zelenky), Svaté Ludmily A. Dvořáka ad. MHF Pražský podzim 2004 Praha, Rudolfinum, Ročník 2004 zohledňuje českou tvorbu v interpretaci zahraničních orchestrálních těles. MOF Smetanova Litomyšl Litomyšl, Operní festival věnovaný především dílu B. Smetany, doplněn díly dalších jubilantů (A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů, P. Ebena). Ve spolupráci s ND Brno uvedení nového nastudování Braniborů v Čechách B. Smetany. Pocta Antonínu Dvořákovi 2004 Praha, Projekt cyklu tématických koncertů věnovaných dílu A. Dvořáka, obsahuje rovněž výstavy autografů. Ve spolupráci s DÚ-IKC. Pražská komorní filharmonie Praha, Sezóna 10. výročí PKF, mimořádné koncerty věnované české hudbě, speciální cyklus pro děti. Smetanův klavír Praha a dalších měst ČR, Cyklus klavírních koncertů v podání J. Novotného, I. Klánského, P. Jiříkovského, J. Čechové. Dramaturgie pokrývá celé Smetanovo tvůrčí období. Součástí projektu je putovní výstava výtvarnice D. Šmídové Karell. Svatováclavské slavnosti 2004

4 Praha, Rovensko, Festival sakrálního umění, v r soustředěn především na tvorbu A. Dvořáka, L. Janáčka, V. Nováka, P. Ebena. V kostele sv. Vojtěcha bude odhalena Dvořákova busta. Talentinum 2004 Zlín, Kroměříž, Uh. Hradiště, Bystřice, Vsetín, Nesoutěžním mezinárodní festival pro mladé interprety do 21 let pro studentskou mládež, v r zaměřen na český repertoár, zejména jubilantů. JEDNOTLIVÉ AKCE-výběr (řazeno podle měsíce a lokality) LEDEN , Janáčkovo divadlo Leoš Janáček Její pastorkyňa, premiéra Dirigent: J. Kyzlink, režie D. Pountney, A. Silja-Kostelnička (zahajovací představení MHF Janáčkovo Brno 2004, 100 let od výročí premiéry opery, L. Janáček byl zařazen do světových výročí UNESCO) (a 26.1.) 2004, 19:30 Besední dům Arditti Quartet L. Janáček: 1. a 2. smyčcový kvartet (+ B. Bartók) (MHF Janáčkovo Brno 2004) JazzVocal 2004 Kavárna Podobrazy, Moravské nám. 1a, Brno G. Plíšková a Four Brother (Mladý jazz) (JazzVocal 2004) OSTRAVA , 19:30, Dům kultury Festival české hudby - koncert 1. Bedřich Smetana:Má vlast, cyklus symfonických básní Janáčkova Filharmonie Ostrava, dir. Otakar Trhlík (Janáčkova filharmonie Ostrava) PARDUBICE , 19:3, Sukova síň Koncert české hudby abonentního cyklu František Škroup: Dráteník, Václav Jan Tomášek: Symfonie Es dur, op. 19, Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 Komorní filharmonie Pardubice, dir. Oliver Dohnányi, sólisté: Jiří Bártavcl , 20:00 Národní divadlo Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy (premiéra ) Dirigent: Ch. Mackerras/J.Chalupecký, režie J. Nekvasil, scéna: D. Dvořák, J. Markvart/J.Vacík-Brouček (ND- Česká hudba, nedílná součást evropské kultury) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň K 20. výročí znovuzrození souboru Pro arte antiqua

5 Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Sancti Spiritus, Harmonia Romana, Baletti, Jan Dismas Zelenka: Sonata, František Ignác Tůma: Partita, Jan Václav Stamic: Orchestrální trio F dur, Josef Mysliveček: Sinfonia Es dur, Josef Mysliveček: Quintetto sólisté: Pro arte antiqua Praha (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30, Kongresový sál ČNB Koncert věnovaný programu Česká hudba 2004 Předání cen České hudební rady Leoš Janáček: Suita pro smyčce, Ondřej Kukal: Koncert pro housle a orchestr, Lukáš Hurník: Variace na téma Franka Zappy, pro sopránový a barytonový saxofon a orchestr, Iša Krejčí: Serenáda pro orchestr Pražská komorní filharmonie, dir. Jiří Bělohlávek, Ondřej Kukal, sólisté: Pavel Šporcl-vn., Pavel Fiedler-Ssax., Kateřina Stupková-barsax. (Pražská komorní filharmonie) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Koncert ve spolupráci se Společností J. Kubelíka Jan Kubelík: Adagio z Koncert č. 5 a moll, Josef Klička: Koncertní fantazie, František Laub: Romance č. 1, op. 7, František Ondříček: Český tanec, Niccolo Paganini/Jan Kubelík: Capriccio č. 13, č. 17 sólisté: Miroslav Vilímec-vn., Vladislav Vilímec-piano (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Koncert laureáta Mez soutěže Pražské jaro 2003, sólisté: obor housle, trubka (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30, Obecní dům, Smetanova síň FOK & Lucie klasicky , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Recitál Jana Novotného z díla B. Smetany Jan Novotný-piano (SKT 5, Symfonický orchestr hl. m. Prahy) ÚNOR , 19:00, Mahenovo divadlo Návrat do neznámé země (balet) Balet na Sinfoniettu, dále 1. větu Sonáty es moll 1.X.1905, č. 5 Allegro 2. řady Po zarostlém chodníčku, část v Mlhách, větu Sonáty es moll 1. X pod názvem "Návrat do neznámé země".pražský komorní balet. (MHF Janáčkovo Brno 2004) , Janáčkovo divadlo Závěrečný koncert festivalu Janáčkovo Brno 2004 Leoš Janáček - Dunaj, symfonie, Putování dušičky - houslový koncert, Glagolská mše Státní filharmonie Brno, Slovenský filharmonický sbor, dir. Sir Charles Mackerras, sólisté: vn. sólo - laureát soutěže při PJ (MHF Janáčkovo Brno 2004) HRADEC KRÁLOVÉ , 19:30, sál filharmonie Jan Hanuš: Petr a Lucie, symfonická fantazie, Antonín Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53, Bohuslav Martinů: Symfonie č. 4, H. 305

6 Filharmonie Hradec Králové, dir. Ondřej Kukal, sólisté: František Novotný - vn. PARDUBICE , 19:30, Pardubice, repríza Hradec Králové Koncert české hudby abonentního cyklu Adam V. Michna z Otradovic: Loutna česká, Jaroslav Krček : Symfonie č. 4 Desiderata Komorní filharmonie Pardubice, dir. Jaroslav Krček , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Abonentní cyklus KO5 Bohuslav Martinů: Toccata e due canzoni, Eduard Zámečník: Elegia per Jan Palach pro housle a smyčce, Miroslav Raichl: Elegie na odchodnou pro soprán a komorní orchestr, Zdeněk Fibich: Dojmy z venkova, op. 54 Komorní filharmonie Pardubice, dir. Leoš Svárovský, sólisté: Pavel Eret - vn.,, Eva Dřízková - S (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Abonentní koncert EF5 Ladislav Vycpálek: Kantáta o posledních věcech člověka, pro sóla, sbor a orchestr, op. 16 Česká filharmonie, dir. Zdeněk Mácal, sbm. Jaroslav Brych, sólisté: Maria Haan-S, Ivan Kusnjer-Bar (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , Klementinum, Zrcadlová kaple Praha orchestrální díla J. D. Zelenky sólisté: Musica florea a hosté (2 ob.) (2. festivalový cyklus souboru Musica Florea) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Filharmonie a jejich hosté komorně - K4 Bedřich Smetana: Z domoviny. Dvě dua pro housle a klavír, Antonín Dvořák: Romance f moll, op. 11, Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír, Eduard Zámečník: Canto, Josef Suk: Čtyři kusy pro housle a klavír, op. 17, Bohuslav Martinů: Sonáta č. 2 pro housle a klavír sólisté: Jiří Pospíchal - vn., Vladimír Hollý - piano (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) BŘEZEN , 19:30, Besední dům Večer smyčcových kvartetů Josef Suk: Meditace na svatováclavský chorál, Antonín Dvořák: Kvartet E dur,, Leoš Janáček: Kvartet č. 2 Listy důvěrné sólisté: Wallingerovo kvarteto , 19:30, Besední dům Pocta Petru Ebenovi Leoš Janáček: Královničky, Lidová nokturna, Říkadla, (další program: díla P. Ebena) Státní filharmonie Brno, Kantiléna, dir. Ivo Sedláček, Jakub Klecker (Státní filharmonie Brno) , 19:30, Konzervatoř Brno Koncert studentů a profesorů Konzervatoře Brno Leoš Janáček: V mlhách, Sonáta 1.X.1905, Sonáta pro housle a klavír, Pohádka, Concertino

7 ČESKĚ BUDĚJOVICE , 19:30, sál filharmonie Bohuslav Martinů: Otvírání studánek Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, dir. O. Dubský (Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice) HRADEC KRÁLOVÉ , 19:30, sál filharmonie Antonín Dvořák: Zlatý kolovrat, symfonická báseň, op. 109, Zdeněk Lukáš: Dvojkoncert pro housle a violoncello, Bedřich Smetana: Hubička, předehra k opeře, Ondřej Kukal: Píseň vojína šílence (premiéra), Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky, suita z opery Filharmonie Hradec Králové, dir. Ondřej Kukal, sólisté: František Novotný - vn. (Filharmonie Hradec Králové) PLZEŇ , 19:00, DJKT Plzeň Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta (24. Smetanovské dny Plzeň) , Katedrála sv. Bartoloměje Antonín Dvořák - Mše D dur Symfonický orchestr konzervatoře Plzeň, Česká píseň, dir. Jiří Štrunc (24. Smetanovské dny) , sál Peklo Smetanovské dny Plzeň B2 Bedřich Smetana: Má vlast, cyklus symfonických básní Plzeňská filharmonie, dir. Hynek Farkač (Plzeňská filharmonie-pocta roku české hudby) , 19:30, sál Peklo Galakoncert - závěr Smetanovské soutěže (24. Smetanovské dny) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Čeští klavíristé hrají Smetanu Bedřich Smetana: Tři salonní polky, Tři poetické polky, Vzpomínka na Čechy ve formě polek, Koncert etuda C dur Na břehu mořském, Vzpomínka, koncertní etuda, Mackbeth, skica ke scéně Macbeth a čarodějnice, České tance, II. řada sólisté: Jitka Čechová, Petr Jiříkovský, Jan Novotný-piano (Český spolek pro komorní hudbu, Smetanovský klavír) Muzeum B. Smetany Podoby Bedřicha Smetany, výstava , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Abonentní cyklus KO6 Antonín Dvořák: Legendy, op. 59, Jan Hanuš: Pražská nokturna, Bohuslav Martinů: Koncert pro cembalo a malý orchestr, Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 4 in A Camerata Jihočeská komorní filharmonie, dir. Stanislav Vavřínek, sólisté: Monika Knoblochova - cemb. (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 19:30, Rudolfinum, Sukova síň, II/6

8 Milan Slavický: Adventní rozjímání pro smyčcové kvarteto, Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet G dur, op. 106, Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života sólisté: Vlachovo kvarteto Praha (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Filharmonikové a jejich hosté komorně - K6 Josef Rejcha: Duo g moll č. 1,, op. 4, František Benda, Jiří Antonín Benda: 4 capriccia pro sólové housle, Karel Stamic: Duo C dur č.1, op. 19, V. Hálek: Cesty. Šest duet pro housle a violoncello, Bohuslav Martinů: Duo č.2 pro housle a violoncello sólisté: Smyčcové duo (Jan Kvapil - vn., Jiří Sládeček - vcl. (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) DUBEN ČESKÉ BUDĚJOVICE , 19:30, katedrála sv. Mikuláše Antonín Dvořák - Stabat mater Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, dir. St. Vavřínek (Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice) , 19:00, Dům kultury Metropol Bedřich Smetana - Hubička - premiéra, opera režie: Jan Štych, dirigent: Milan Kaňák HRADEC KRÁLOVÉ , 19:30, Kostel Božího srdce Páně Česká barokní velikonoční hudba Jan Dismas Zelenka: Lamentationes Jeremiae Prophetae Filharmonie Hradec Králové, dir. v jednání , 19:30, sál filharmonie Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33, Josef Suk: Asrael,, symfonie pro velký orchestr, op. 27 Filharmonie Hradec Králové, dir. Ondřej Kukal, sólisté: Lukáš Vondráček - piano , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Abonentní cyklus KO7 Luboš Fišer: Concerto per Galileo Galilei, Jan Václav Stamic: Koncert pro housle, violoncello a orchestr, Bohuslav Martinů: Partita pro smyčcový orchestr, Antonín Dvořák: Nokturno H dur, Leoš Janáček: Idyla Český komorní orchestr, dir. Ondřej Kukal, sólisté: Jana Vlachová - vn.,, Mikael Ericsson - vcl. (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , Lucerna-velký sál, Stardust-Karel Vlach Orchestr K. Vlacha, sólisté: E. Pilarová, J. Vondráčková, Y. Simonová, P. Filipovská, K. Hála, R. Adam, K. Štědrý ad. 7.4./ , 19:30, Obecní dům, Smetanova síň Josef Suk: Společný hrob, Josef Suk: Zrání Symfonický orchestr hl. m. Prahy, Kühnův smíšený sbor, dir. Libor Pešek (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK) , 19:00, Stavovské divadlo Martin Smolka - Nagano, začátek legendy, světová premiéra, opera

9 režie: Ondřej Havelka, dirigent: Jan Chalupecký, scéna a kostýmy: Bořek Šípek, choreografie: Václav Kuneš. (Česká hudba - nedílná součást evropské kultury) , 19:30, Obecní dům, Smetanova síň Česká hudba jubilantů - Symf. orch.hl.m. Prahy FOK Jan Klusák: Axis temporum (Osa času), světová premiéra Symfonický orchestr hl. m. Prahy, dir. Petr Altrichter (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK) , 19:30, Galerie, Lichtenštejnský palác Ensemble Martinů - Odrazy smutku a naděje Bohuslav Martinů: Kvartet H 314, Promenády, Adagio H 274, Trio H 300, (Poezii Jana Skácela, Josefa Hory, Miroslava Bureše a Františka Halase recituje Věra Galatíková a Rudolf Kvíz.), Sylva Bodorová: Hélios, Zdeněk Lukáš: Quartetto con flauto, Bohuslav Martinů: Kvartet H 314, Promenády, Adagio H 274, Trio H 300 (Hudba mezi obrazy) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Abonentní koncert CD8 Antonín Dvořák: Requiem, op 89 Česká filharmonie, dir. Petr Altrichter, sbm. Jaroslav Brych, sólisté: Marina Vyskvorina-S, Jan Vacík-T, Peter Mikuláš-B (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 19:00, Státní opera Praha Antonín Dvořák: Dimitrij (premiéra) KVĚTEN , Dům pánů z Kunštátu Pavel Klusák: My Country Remixed, elektronická konfrontáž sólisté: Pavel Klusák + 4 techničtí asistenti (ComPosition: Visual Arts/Music) OSTRAVA , 19:30, Dům kultury Závěrečný koncert 50. jubilejní sezóny JFO Leoš Janáček: Glagolská mše, Antonín Dvořák: Te Deum Janáčkova Filharmonie Ostrava, Český filharmonický sbor Brno, dir. Petr Vronský, sbm. Petr Fiala, sólisté: Eva Dřízgová-S, Erika Šporerová-mzS, Vladimír Doležal-T, Martin Gurbal-B, Petr Čech-org. (Janáčkova filharmonie Ostrava) , 19:30, Dům kultury Zahajovací koncert Leoš Janáček: Sinfonietta, Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33 Janáčkova filharmonie Ostrava, dir. Jiří Bělohlávek, sólisté: Gerhard Oppitz-piano (MHF Janáčkův máj 2004) , Ostrava Janáčkiána, mezinárodní konference , 11:00, Pražský hrad, Španělský sál Dvořák slovanský Antonín Dvořák: Slavnostní pochod, op. 54, Antonín Dvořák: Slovanské rapsodie, op. 45, Antonín Dvořák: Slovanské tance - výběr

10 Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Vladimír Válek (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004, ve spolupráci s IKC DÚ) , 17:00, Obecní dům, Smetanova síň Dvořák duchovní Antonín Dvořák: Stabat mater, op. 58 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Zdeněk Mácal, sbm. Jaroslav Brych, sólisté: Marina Vyskvorkina - S, Dagmar Pecková - A, Valentin Prolat - T, Peter Mikuláš - B , 19:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Dvořák světový Antonín Dvořák: Koncert pro vcl. a orchestr h moll, op. 104, Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa, op. 95 Česká filharmonie, dir. Jiří Bělohlávek, sólisté: Jiří Bárta - vcl. (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004 ve spolupráci s ČF) , 19:00, ND Praha Antonín Dvořák: Vanda (premiéra) (Česká hudba nedílná součást evropské kultury) , 17:00, MČH, Karmelitská Koncert k slavnostnímu otevření expozice Schola Gregoriana, Jiří Stivín, Collegium Quodlibet, Kompozice Marka Kopolenta, Machthild Seitz - voc , 20:00, Obecní dům, Smetanova síň Antonín Dvořák: Sv. Ludmila, op. 71 Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, dir. Jiří Bělohlávek, sbm. Jaroslav Brych, sólisté: E. Urbanová-S, B. Fink-A,, A. Briscein-T, P. Mikuláš-B, nahrávka CD , 17:00, Kostel sv. Vojtěcha, Praha Ensemble Inégal Josef Bohuslav Foerster: Kyrie ze Mše, op. 188, Josef Bohuslav Foerster: Graduale in festo Annuntationis B. Mariae Virginis, Antonín Dvořák: Preludium a moll, Fuga g moll, Ave Maria, Mše D dur, op. 86 dir. Adam Viktora, sólisté: Ensemble Inégal - Gabriela Viktorová, Petra Noskalová, Jaroslav Březina, Mathias Gerchen-soli , 19:00, Stavovské divadlo Miroslav Pudlák: Sasíci v Čechách (ND Praha, Bušení do železné opony) , 20:00, Pražský hrad, Katedrála sv. Víta Jan Hanuš: Symfonie č. 7, op. 116, Antonín Dvořák: Te Deum, op. 103 Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražský filharmonický sbor, dir. Vladimír Válek, sbm. Jaroslav Brych, sólisté: Regina Renzová, Ivan Kusnjersoli , 20:00, Obecní dům, Smetanova síň Pavel Blatný: Erbeniáda, Antonín Dvořák: Klavírní koncert g moll, op. 33, Leoš Janáček: Glagolská mše Státní filharmonie Brno, Český filharmonický sbor, dir. Petr Altrichter, sólisté: Helena Kaupová, Eva Blahová, Jan Vacík, Rafael Siwek-soli, Garrick Ohlsson-piano

11 , 19:00, Mercedes Forum Michal Prokop & Friends sólisté: Michal Prokop, Luboš Andršt-guit., Michal Hejna-perc. ad , 18:00, bazilika sv. Jakuba Hommage à Petr Eben Petr Eben: Proprium festivum Monasteriense, Okna, árie Ruth, Fantasia I z Nedělní hudby, Laudes, Dvě chorální fantazie sólisté: Jan Hora, Josef Kšica, Petr Rajnoha, Jaroslav Tůma - org., Edita Adlerová-mzS, Marek Zvolánek-tr., Katedrální sbor kapituly sv. Víta , Rudolfinum, Dvořákova síň J. D. Zelenka: Sub olea pacis et palma virtutis Musica florea, Boni Pueri, dir. Marek Štryncl, sólisté: v jednání , 11:00, Lichtenštejnský palác, HAMU, Martinů sál Matiné III Josef Suk: Jaro, op. 22a, Joštsef Suk: Letní dojmy, op. 22b, Josef Suk: Píseň lásky, op. 7/1, (dále na programu S. Barber) sólisté: Markéta Týmlová-piano , 20:00, Divadlo Archa Hommage à E.F. Burian - koncert Ebony Band Emil František Burian: Malá předehra, op. 42, Na pohlednice, op. 36, Americká suita, Cocktaily, Miroslav Ponc: Pět malých kousků, Ervín Schulhoff: Die Wolkenpumpe, Karel Reiner: Koncert pro nonet, Ernst Toch: Egon und Emilie, op. 46 Ebony Band (členové Concertgebouworkestr), dir. Werner Herbers ČERVEN BOSKOVICE , Kostel sv. Jakuba Vladimír Roubal - org. B.M.Černohorský, Josef Seger, Jan Zach, Jan K. Kuchař, Vladmír Roubal, Bedřich A: Wiedermann, Josef B. Foerster, Antonín Wiedermann, Petr Eben, Miloslav Kabeláč. (Concentus Moraviae 2004) , Konvent Milosrdných Bratří Duchovní tvorba L. Janáčka, A. Dvořáka a B.Smetany Leoš Janáček: Zdrávas Maria, Otče náš, Antonín Dvořák: Ave Maria, Ave Maria Stella, O sanctissima, Bedřich Smetana: Dvě duchovní moteta, Antonín Dvořák: Mše D dur, op. 86 (Český filharmonický sbor Brno) HUKVALDY Leoš Janáček Její pastorkyňa Zahájení MHF Janáčkovy Hukvaldy Operní soubor ND moravskoslezského Ostrava (Česká hudba 2004 na Hukvaldech) JABKENICE Smetanovy Jabkenice 2004

12 JIHLAVA , Horácké divadlo, Jihlava Jan Ladislav Dusík, Jan Křtitel Krumpholz, Antonín Rössler-Rossetti, Lubica Salamon-Čekovská, Bohuslav Martinů sólisté: J.Boušková-arp., A. Bessa-vla., J. Bárta-vcl., J. Talich-vn., K. Košárek-piano. (Concentus Moraviae 2004) LITOMYŠL , Litomyšl Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách (premiéra) Ve spolupráci s ND Brno (MOF Smetanova Litomyšl) , 19:00, II. nádvoří, zámek Petr Eben - Apologia Sokratus Státní filharmonie Brno, Český filharmonický sbor, Kantiléna, dir. Caspar Richter, sbm. Petr Fiala, Ivan Sedláček, sólisté: Karla Bytnarová-A, Bar. v jednání (Pocta Petru Ebenovi) NELAHOZEVES M. Keprt - Na březích Gangy, koncertní provedení soudobé opery (Dvořákova hudební Nelahozeves) OLOMOUC , 19:00, Moravské divadlo Olomouc Antonín Dvořák - Rusalka, premiéra, opera režie: Zdeněk Kaloč, dirigent: Tomáš Hanák, scéna: Marta Roszkopfová. OSTRAVA , 19:30, Dům kultury Prezentace vítězné skladby soutěže Generace Pardubická komorní filharmonie, dir. Leoš Svárovský (MHF Janáčkův máj 2004) , 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Schoenberg quartet Ervín Schulhoff:: Smyčcový sextet (1924), Antonín Dvořák: Smyčcový sextet A dur, op. 48 sólisté: Schoenberg kvartet , 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Recitál Magdalény Kožené Vítězslav Novák: Melancholické písně o lásce, op. 38, Leopold Koželuh: Výběr z písní, Lidové písně z Těšínska sólisté: Magdaléna Kožená-mzS, Malcolm Martineau-piano , 19:30, Obecní dům, Smetanova síň Antonín Dvořák: Svatební košile Symfonický orchestr hl. m. Prahy, Pražský filharmonický sbor, dir. Zdeněk Mácal, sólisté: Y. Tannenbergerová, M. Dvorský, I. Kusnjer (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK) , Divadlo Archa, Praha Kladivo na divadlo, inscenace

13 (k výročí E.F.Buriana) režie: A. Goldflam, výběr hudby E.F.Buriana , Kostel sv. Ignáce, Praha Bohuslav Matěj Černohorský: Litanie, Jan Dismas Zelenka: Magnificat, František Xaver Thuri: Ad Majorem Dei Gloriam, Jan Dismas Zelenka: Mše C dur Missa sancti Blasii Čeští madrigalisté, sbm. František Xaver Thuri (Jan Dismas Zelenka a skladatelský okruh okolo něj) , ND Praha Viktor Ullmann: Pád Antikrista (premiéra) (Český triptych Terezín) ČERVENEC , 18:00, Besední dům Pocta Leoši Janáčkovi Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku, mužské sbory, Mládí sólisté: Jan Jiraský-piano, Jiří Sedláček bcl., Brněnské dechové kvinteto (Státní filharmonie Brno) ČESKÝ KRUMLOV ,19:00, zahrada a zámek Antonín Dvořák: Rusalka (premiéra) (MHF Český Krumlov) JINDŘICHŮV HRADEC , zámek, sál předků Antonín Dvořák: Jakobín (HF A. Dvořáka, Příbram) NELAHOZEVES A. Dvořák a jeho opery - Inspirace pohádkou, koncertní zkrácené provedení (Dvořákova hudební Nelahozeves) SRPEN OLOMOUC Ignác Plumlovský: Kterak Landembork od Prahe z království českého ani nepškna, z bohem hébal Novodobé provedení barokní opery (Baroko 2004) , 19:30, bazilika sv. Jakuba Varhanní koncerty sólisté: Irena Chřibková , Giovanni Clavora Braulin (Itálie) , Bartosz Jakubczak (Polsko) , ostatní v jednání. (Svatojakubské Audite Organum - mez. hud. festival) ZÁŘÍ , 20:00, Janáčkovo divadlo Koncert Vídeňských filharmoniků Leoš Janáček: Věčné evangelium, Antonín Dvořák: Te Deum, Symfonie č. 8 Wiener Philharmoniker, dir. Nicolas Harnoncourt, sbm. Petr Fiala, sólisté: Herbert Lippert-T, I. Kusnjer-Bar (MHF Brno Moravský podzim )

14 , Besední dům Orchestrální koncert soudobých autorů Ladislav Vycpálek: Chvála srdce, Jiří Bárta: Koncert pro violu a orchestr, premiéra, Pavel Novák-Zemek: 4. symfonie, jednohlasá, premiéra, Michal Košut: Symfonie, premiéra dir. Milan Kaňák, sólisté: Jan Řezníček-vla (Státní filharmonie Brno) , 19:30, Besední dům Sborový koncert z Janáčkova díla Leoš Janáček: Kantor Halfar,Maryčka Magdonova, Potulný šílenec, , Vlčí stopa, Hradčanské písničky, Kašpar Rucký, Otčenáš Choir of Radio Fr., Sbor moravských učitelů, sbm. Lubomír Mátl (MHF Brno Moravský podzim ) ČESKÉ BUDĚJOVICE , 19:30, Chrám sv. Mikuláše Slavnostní koncert Antonín Dvořák: Requiem Operní soubor Jihočeského divadla České Budějovice, dir. Petr Chromčák JAVORNÍK , 19:00, Klášterní kaple Antonín Dvořák, jeho žáci a žáci jeho žáků A. Dvořák, R. Karel, O. Nedbal, B. Martinů sólisté: Zora Jehličková-S, Lubomír Havlák-T, Irena Havláková-piano (MHF Karla Ditterse z Dittersdorfu) MIKULOVICE , 19:00, Kostel sv. Mikuláše Koncert laureáta soutěže Pražské jaro 2004 (MHF Karla Ditterse z Dittersdorfu) NELAHOZEVES A. Dvořák a jeho komické opery, koncertní zkrácené provedení (Dvořákova hudební Nelahozeves) OLOMOUC Josef Puschmann: Missa solemnis in C (Baroko 2004) OPAVA , Minoritský klášter Petr Kotík: B.L. & R., kapitola Děvín pro 4 žen. hlasy a bicí, There is Singularly Nothing dir. Petr Kotík, sólisté: S.E.M. Ensemble (Prémiové uvedení vokální skladeb Petra Kotíka) PLZEŇ , 19:30, sál Peklo koncert cyklu - B6 Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104, Leoš Janáček: Taras Bulba, rapsodie podle Gogola Plzeňská filharmonie, dir. Hynek Farkač, sólisté: Jiří Bárta-vcl. (Plzeňská filharmonie-pocta roku české hudby) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň A.D Den české hudby

15 Antonín Dvořák: Slovanská rapsodie As dur, op. 45, č. 3, Josef Suk: Pohádka, op. 16, Leoš Janáček: Glagolská mše Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, dir. Zdeněk Mácal (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , Klementinum, Zrcadlová kaple B. M. Černohorský a J. L. Dukát sólisté: Musica florea a hosté (S,A,T,B + ob.) (2. festivalový cyklus souboru Musica Florea) , 17:00, Basilika sv. Jiří Nešpory svátku sv. Ludmily Cantio Feminae (Svatováclavské slavnosti 2004) , 19:30, Katedřála sv. Víta, Antonín Dvořák - Requiem Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Kühnův smíšený sbor (Svatováclavské slavnosti 2004) , 19:30, Praha, Rudolfinum Antonín Dvořák: Suita A Dur, Vítězslav Novák: Melancholické písně lásky, Antonín Dvořák: Cikánské písně, Josef B. Foerster: Cyrano z Bergeraku Berlínští symfonikové, dirigent: L. Shambadal, mzs: Natalia Kovalova (MHF Pražský podzim) ŘÍJEN , 19:30, Besední dům Recitál Garricka Ohlssona Leoš Janáček: V mlhách (další v jednání) sólisté: Garrick Ohlsson-piano (MHF Brno Moravský podzim ) , 19:30, Stadion Janáčkovou stopou za slováckou písní sólisté: Hradišťan a Jiří Pavlica (MHF Brno Moravský podzim ) , Konvent Milosrdných Bratří, Brno Ženské a mužské sbory A.Dvořáka, J.Suka, B.Martinů Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy pro ženský sbor a klavír, Josef Suk: Deset ženských zpěvů pro ženský sbor a klavír, Bohuslav Martinů: Hora tří světel (Český filharmonický sbor Brno) HRADEC KRÁLOVÉ , sál filharmonie Americký klub dam Filharmonie Hradec Králové, Filharmonický sbor HK, dir. Marek Valášek, sbm. J. Míšek, sólisté: Jana Koubková, Ester Kočičková, Edita Adlerová, J. Halamová, Aleš Bárta, Jazz-rocková sekce Příbram, Kuchyňský orchestr M. Dvořáčka. (Filharmonie Hradec Králové) NELAHOZEVES A. Dvořák a jeho historické opery, koncertní zkrácené provedení (Dvořákova hudební Nelahozeves) PLZEŇ

16 , sál Peklo Koncert z děl západočeských skladatelů Karel Pexindr: Suita pro smyčcový orchestr, Karel Šimandl: Koncert pro klavír a orchestr, Jan Slimáček: Rapsodické variace pro klavír a orchestr, Jiří Bezděk: 1.symfonie Plzeňská filharmonie (Plzeňská filharmonie-pocta roku české hudby) , 19:00, Stavovské divadlo František Míča: Slavné jméno Adamovo (Art Accord ve spolupráci s ND Praha) , Farní kostel Českobratrské církve, Praha 6 Novodobá koncertní premiéra Mše C dur F.I.Tůmy Naši pěvci - smíšený amatérský sbor (repríza ), 19:30, Obecní dům, Smetanova síň Slavnostní výroční koncert k založení Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK - Film, opera, koncert Hudba k filmům, ((hudba k filmům z meziválečné doby, Nemocnice na kraji města, Měsíc nad řekou).), Bedřich Smetana: výběr z oper, Antonín Dvořák: Te Deum Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Pražský filharmonický sbor, dir. Serge Baudo, sólisté: J. Tříska, E. Dřízgová, I. Kusnjer Večer v TV projekce filmu na téma , Betlémská kaple Jand Dismas Zelenka: Suita F dur, Jan Dismas Zelenka: Alma Redemptoris Mater, Jan Dismas Zelenka: Sub oleam pacis - Arie anděla, Jan Dismas Zelenka: Qui Lazarum resuscitasti, Jan Dismas Zelenka: Caligaverunt oculi mei, Ecce quomodo moritur, Jan Dismas Zelenka: O vos omnes, Mše C dur Missa sancti Blasii Čeští madrigalisté, sbm. František Xaver Thuri (Jan Dismas Zelenka a skladatelský okruh okolo něj) , 18:30, Lichtenštejnský palác, sál Martinů, Praha 1 Koncert vítězů mezinárodní soutěže (MHF Český melodram světu) ÚSTÍ N. LABEM ,19:00, Městské divadlo Oskar Nedbal: Z pohádky do pohádky, balet (premiéra) LISTOPAD , 19:30, JAMU Koncert k poctě jubilujících českých skladatelů Pavel Haas: Předehra pro rozhlas, op. 11, Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33, (Původní verze klavírního partu.), Jaroslav Křička: Severní noci pro mzs a orchestr, Leoš Janáček: Taras Bulba Moravská filharmonie Olomouc a studenti JAMU (Janáčkova akademie múzických umění) , 19:30,Besední dům Nový Parnas Iša Krejčí: Serenáda pro orchestr, Pavel Haas: Suita pro orchestr, Václav Kaprál: Uspávanky, Erwin Schulhoff: Jazzové oratorium Státní filharmonie Brno, sólisté: Orchestr G. Broma, soli (HF Z(a)tracená hudba)

17 , Místodržitelský palác Moravská galerie Vilém Petrželka: Štafeta, vokální cyklus se smyčcovým kvartetem, František Neumann: Pan, melodram s doprovodem klavíru, Adolf Schreiber: Zehn Lieder, Pavel Haas: Dechový kvintet, (alternativa: Kvartet Z opičích hor.), Emil F. Burian: Coctaily (HF Z(a)tracená hudba) PLZEŇ , 19:30, sál Peklo koncert cyklu - B8 Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, Karl Stamitz: Koncert pro violu a orchestr č 1 D dur, Bohuslav Martinů: Toccata e due canzoni Plzeňská filharmonie, dir. Hynek Farkač, sólisté: Jan Pěruška-vla (Plzeňská filharmonie-pocta roku české hudby) , 19:30, Lichtenštejnský palác, HAMU, Martinů sál Svatopluk Havelka: Hommage à P.Haas., Pavel Haas: Čtyři písně na čínskou poezii Komorní orchestr Berg, dir. Peter Vrábel (Čeští skladatelé 21. st. českým skladatelům 20 st.) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Reprezentační cyklus komorních orchestrů Miloslav Kabeláč: Eufemias mysterion, Bohuslav Martinů: Serenáda Virtuosi di Praga (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Slavnostní koncert k výročí založení PKF Pražská komorní filharmonie, dir. Jiří Bělohlávek (Pražská komorní filharmonie) , Kostel sv. Šimona a Judy Orchestrální hudba v českých zemích 17. a 18. st. Musica florea, sólisté: hosté: 1 ob. (2. festivalový cyklus souboru Musica Florea) PROSINEC , 19:30 Janáčkovo divadlo Leoš Janáček: Šumařovo dítě, Suita z opery Z mrtvého domu, A. Dvořák, Jan Novák Státní filharmonie Brno, dir. Petr Altrichter , Kostel sv. Šimona a Judy Čeští skladatelé v Mannheimu 1757 Musica florea, sólisté: hosté: 2 ob., 2 cl., 2 tr. (2. festivalový cyklus souboru Musica Florea) , Lichtenštejnský palác, HAMU, Martinů sál Koncert laureátů festivalu B. Martinů (Festival Bohuslava Martinů 2004) , 18:00, Barokní knihovní sál, Melantrichova 19 Alma Redemptoris Mater Collegium Marianum (Barokní podvečery - cyklus koncertů staré hudby) , Kostel sv. Šimona a Judy B. M. Černohorský a hudební Praha doby baroka

18 B. M. Černohorský: Laudetur Jesus Christus, pro sbor, archi colla parte, Vesperae minus solemnes, pro 2 vni a b.c., Ecce lacti festinare, pro 2 vni a b.c., Regina coeli, pro S, vcl. a b.c., Šimon Brixi: Veni sancte spiritus, pro sbor, 2 vni a b.c., Quousque suspirabit, pro S, 2vni, vla a b.c. sólisté: Cappella Academica LEDEN (16.)/ , ND Brno, OFICIÁLNÍ ZÁVĚR PROGRAMU ČESKÁ HUDBA 2004 Bohuslav Martinů - Řecké pašije, opera režie: David Poutney, dirigent: Ulf Schirmer,scéna: Stefanos Lazaridis, účinkují: sólisté Royal Opera House Covent Garden London a Bregenzer Festspiele. Produkce: Agentura Janáček ve spolupráci s ND Brno, ROH Covent Garden, IKC DÚ. Kontakty: Informačně-koordinační centrum Koordinátorka programu: Lenka Dohnalová Tel.: , Tiskový servis programu Česká hudba 2004: Martina Reková - Pavlína Fechterová - Divadelní ústav (všechny zde uvedené informace, včetně doslovných citací, jsou k volnému použití)

19

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Více

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Více

ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY

ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY Závěrečná zpráva, květen 2005 OBSAH I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU...3 II. DATUM A MÍSTA REALIZACE...3 III. FÁZE REALIZACE, ORGÁNY PROGRAMU...3 IV. FINANČNÍ

Více

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM LISTOPAD 2004 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci

Více

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny 1.3.-15.5.2014 Zapomenuté české opery-výstava Národní divadlo 1. balkón, Národní 2, Praha 1 1.3.-30.9. 2014 Česká opera ve světě 21. století-výstava

Více

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury ČESKÁ HUDBA 2004 nedílná součást evropské kultury POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE a PANÍ VIVIANE REDING, ČLENKY EVROPSKÉ KOMISE zodpovědné za vzdělávání a kulturu ISBN 80-7008-161-9 Kód:

Více

červnové číslo Hudebních rozhledů jsme pro vás připravili

červnové číslo Hudebních rozhledů jsme pro vás připravili HUDEBNÍ ROZHLEDY 6/2004 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka, Nadace OSA Šéfredaktorka:

Více

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve

Více

Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 23. 9. 12. 11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3. zakladatel a umělecký garant doc.

Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 23. 9. 12. 11. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3. zakladatel a umělecký garant doc. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL V MČ PRAHA 3 Nekonvenční ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2015 23. 9. 12. 11. zakladatel a umělecký garant doc. Jiří Hošek POD ZÁŠTITOU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA LASKAVÉ PODPORY MČ PRAHA 3

Více

Rok české hudby 2014. Lenka Dohnalová, koordinátorka Roku české hudby Institut umění Divadelní ústav www.rokceskehudby.cz

Rok české hudby 2014. Lenka Dohnalová, koordinátorka Roku české hudby Institut umění Divadelní ústav www.rokceskehudby.cz Rok české hudby 2014 V posledních letech jsme svědky až nepřehledného množství roků a dnů zasvěcených různým tématům, většinou z iniciativy nadnárodních administrativ. Rok české hudby je ovšem záležitostí

Více

NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3. 23. září až 18. listopadu 2010

NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3. 23. září až 18. listopadu 2010 14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Motto: Můj krásný a milovaný Žižkov! Jednou jsem kdesi napsal, že je to nejkrásnější město na světě. A opravdu bylo! Jaroslav Seifert

Více

Městské kulturní zařízení Hranice příspěvková organizace. KRUH PŘÁTEL HUDBY sezóna 2013/2014

Městské kulturní zařízení Hranice příspěvková organizace. KRUH PŘÁTEL HUDBY sezóna 2013/2014 Městské kulturní zařízení Hranice příspěvková organizace KRUH PŘÁTEL HUDBY sezóna 2013/2014 Vážení členové Kruhu přátel hudby Hranice, i noví zájemci o předplatné, pro nadcházející sezónu (od září 2013

Více

Přehled zpráv 5.11.2004-11.11.2004

Přehled zpráv 5.11.2004-11.11.2004 Přehled zpráv 5.11.2004-11.11.2004 Divadelní ústav Bittová a Kožená zpívaly Janáčka...4 5.11.2004 novinky.cz str. 0 Kultura Divadelní ústav Vladimír Říha,Právo Praha 10 bude zjišťovat potřeby a přání postižených

Více

A brány škol se opět pomalu otevírají

A brány škol se opět pomalu otevírají HUDEBNÍ ROZHLEDY 9/2005 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka, Nadace OSA Šéfredaktorka:

Více

Přehled zpráv 9.1.2004-15.1.2004

Přehled zpráv 9.1.2004-15.1.2004 Přehled zpráv 9.1.2004-15.1.2004 Česká hudba 2004 nabízí 700 akcí...3 9.1.2004 lidovky.cz str. 0 Kultura / Marta Švagrová V 700 akcích programu Česká hudba je 80 oper v zahraničí...3 9.1.2004 Zpravodajství

Více

Přehled zpráv 3.12.2004-9.12.2004

Přehled zpráv 3.12.2004-9.12.2004 Přehled zpráv 3.12.2004-9.12.2004 Divadelní ústav TISKOVÁ ZPRÁVA: Sex a tabu ovládnou Hradec Králové!...4 3.12.2004 ceska-media.cz str. 0 Stalo se Divadelní ústav Tisková zpráva Reflexu - Ivana Dubášová,

Více

OBSAH. Úvodem...5. Úvodem

OBSAH. Úvodem...5. Úvodem OBSAH Úvodem...5 Skladatelé...7 Dirigenti...12 Hudební kritici a publicisté (teoretici)...14 Další významné osobnosti z oblasti hudby jinde neuvedené...15 Divadlo Josefa Kajetána Tyla...17 Hudba v českém

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

Obecně prospěšná společnost. Kühnův dětský sbor

Obecně prospěšná společnost. Kühnův dětský sbor Obecně prospěšná společnost Kühnův dětský sbor Výroční zpráva za rok 2012 I. Úvodem Kühnův dětský sbor patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených

Více

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 Reinhold Friedrich trubka 29. 8. 2015 ODNH 11. 2. 2016 C3 15. 2. 2016 K5 hlavní host sezóny Reinhold Friedrich Od roku 1986, kdy získal druhou

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros HUDEBNÍ ROZHLEDY 12 2006 ročník 59 cena 40 Kč Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year Příjemné vánoční svátky

Více

79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON

79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON 79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON 2013/2014 Redakční uzávěrka / Closing Date: 17. 4. 2013 Odpovědná redaktorka / Editor: Lucie Maňourová Překlady / Translations: Samuel Goldscheider, Zuzana Michlerová

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách HUDEBNÍ ROZHLEDY 06 2007 ročník 60 cena 40 Kč John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách Europe s.r.o. Czech Republic since 1853 since 1871 Mistrovská pianina

Více

ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009

ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009 13. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 24. září až 19. listopadu 2009 NEKONVENČNÍ ŽIŽKOVSKÝ PODZIM 2009 zakladatel a umělecký garant Jiří HOŠEK POD ZÁŠTITOU MČ PRAHA 3 ZA

Více

Přehled zpráv 4.6.2004-10.6.2004

Přehled zpráv 4.6.2004-10.6.2004 Přehled zpráv 4.6.2004-10.6.2004 Divadelní ústav Projekt nazvaný Pražská muzejní noc...5 4.6.2004 BBC - česká redakce str. 19 06:00 Dobré ráno s BBC Divadelní ústav Pražské jaro skončilo, chystá se další...5

Více

Přehled zpráv 16.1.2004-21.1.2004

Přehled zpráv 16.1.2004-21.1.2004 Přehled zpráv 16.1.2004-21.1.2004 Divadelní ústav Filharmonie uvedla Variace na Zappovo téma od Lukáše Hurníka...3 16.1.2004 ceskenoviny.cz str. 0 Kultura Divadelní ústav ČTK Lucie se obklopí lesem smyčců...3

Více

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka Šéfredaktor: Jan

Více

Obecně prospěšná společnost. Kühnův dětský sbor

Obecně prospěšná společnost. Kühnův dětský sbor Obecně prospěšná společnost Kühnův dětský sbor Výroční zpráva za rok 2011 I. Úvodem Kühnův dětský sbor patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených

Více

Obecně prospěšná společnost. Kühnův dětský sbor

Obecně prospěšná společnost. Kühnův dětský sbor Obecně prospěšná společnost Kühnův dětský sbor Výroční zpráva za rok 2013 I.Úvodem Kühnův dětský sbor patří k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům, známým nejen v Evropě, ale i v Japonsku, Spojených

Více

Žádosti NIF 2013 - schválené

Žádosti NIF 2013 - schválené Žádosti NIF 2013 - schválené Žadatel - projekt: Album Art, o.s. - Bluegrass na mlejně Arete, o.s. - Brněnská klavírní soutěž 2013 Argo Navis, o.s. - Sestřičky ART Prometheus, o.s. - Nori Sawa: Umění býti

Více