ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost)"

Transkript

1 ČESKÁ HUDBA 2004 PŘEHLEDOVÝ VÝBĚR ČR (kritéria kvalita, rozmanitost a celorepublikový záběr, zajímavost) PROJEKTY (abecedně) 2. Festivalový cyklus souboru Musica florea Praha, Olomouc Řada Svět komorní hudby a Orchestr v proměnách staletí. Uvedeni méně známí čeští autoři Celostátní setkání kruhů přátel hudby ČR Kladno, S koncertem PKF a Kociánova kvarteta, programem věnovaným tématu A. Dvořák a Kladno. Pořadatel: KPH Kladno 18. Kytarový festival v Mikulově Mikulov, Pro studenty, učitele i laiky. V r zaměřen na skladby českých autorů, transkripce děl starších jubilujících autorů, objednávka nového díla. Pořadatel: Kytarová nadace (předseda M. Mysliveček) Agon Orchestra 20 let Praha, březen-prosinec prémiové koncerty s českou hudbou s programem z meziválečné avantgardy (Burian, Ježek, Ponc, Hába), filmové hudby (Liška, Srnka, Trojan ad.), české alternativy 70. a 80. let, soudobých českých autorů mladší generace. Agon slaví 20. výročí založení souboru. Baroko 2004 Olomouc a okolí, srpen-září 2004 Festival barokní hudby na dobové nástroje s důrazem na realizaci novodobých premiér barokních skladeb, specifikem 7. ročníku je uvedení ve scénické a poloscénické verzi, event. soudobých skladeb inspirovaných barokem. Concentus Moraviae 2004 Morava, Dolní Rakousko, Česká část MHF České sny realizovaného v zahraničí. Festival 37 koncertů s individuální tématicky zaměřenou dramaturgií v interpretaci mladých českých umělců. Česká filharmonie- Pocta české hudbě a jejím tvůrcům Praha, Rudolfinum, Projekt v rámci abonentního cyklu a mimořádných koncertů ČF, hostujících orchestrů a sborů. Dramaturgickým záměrem je uvedení české hudby od baroka po současnost včetně autorů málo hraných v obsazení kvalitními interprety. Na zahraničních turné je záměrem rozšířit nabídku českých autorů. Dětská opera Praha Praha, Květen koncert k výročí M. Šubrtové, L. Domanínské a T. Stolzové Křeslo pro operu, Laterna Magica Představení Géniové a děti z děl A. Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů.

2 Divadlo D 04-Pocta E.F.Burianovi Praha, Divadlo Archa, Festival věnovaný tvorbě E.F.Buriana a jeho odkazu. Dny nové tvorby českých skladatelů Praha, Rudolfinum, (ČF-Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) Expozice a výstavy Českého muzea hudby Praha 2004 Otevření nové stálé expozice ČMH v Karmelitské ulici (od ), průběžně v r krátkodobé tématické výstavy k osobnostem a dílu jubilantů. František V. Míča Slavné jméno Adamovo Jaroměřice, Praha, Kroměříž, Český Krumlov, Kuks, Valtice, Scénické provedení gratulační kantáty v autentickém historickém prostředí. Ve spolupráci s ND Praha v nastudování A. Kröpera. HF Z (a)tracená hudba Brno, Projekt málo hrané české hudby meziválečného období. Investigace Universální prostor NOD Praha, Klub NOD, 2004 Cyklus komorních oper soudobých autorů S. Hořínky, R. Pallase, M. Hermana, M. Pudláka, M. Nejtka a dalších současných performances (Kojetínská industriální filharmonie, Sledě živé sledě ad.). Klub NOD, Dlouhá 33, Ondřej David Janáčkova akademie múzických umění Brno, září-prosinec Horor v opeře, provedení a komparace dvou oper: B. Martinů Svatební košile a A. Tučapského Majitel pohřebního ústavu. JazzVocal 2004 Brno, jazzová kavárna Podobrazy, Festival prezentující české, polské a slovenské jazzové vokalistky, k 70. výročí narození E. Olmerové. Karel Kryl 2004 Praha, Vagon Národní třída, Tématická výstava s koncertem (6.3.). MHF Antonín Dvořák 2004 ČR, Festival obsahující tři projekty: 1. Cyklus humanitárních koncertů v Praze, 2. HF Vysočina 2004, 3. Jihočeský hudební festival. Záměrem je propojit profesionální hudebníky s amatéry, uvést koncerty amatérských chrámových sborů v kostelech menších měst, díla A. Dvořáka v interpretaci zahraničních umělců. MHF Brno Expozice nové hudby My a svět Hledání společného jazyka Brno, Dům pánů z Kunštátu,

3 Pět koncertů soudobé hudby v kombinaci českého a zahraničního repertoáru. MHF Brno Moravský podzim Země odkud pocházíme Brno, Festival se soustřeďuje na dílo A. Dvořáka a L. Janáčka zejména v interpretaci zahraničních interpretů, kompozice dalších autorů se vztahují ke stylovému kontextu jubilujících autorů. MHF Český melodram světu Praha, HAMU, DAMU, Festival koncertního melodramu Praha a mezinárodního setkávání mladých umělců. Uvádí domácí tvorbu, obnovená nebo nová nastudování. MHF Janáčkovo Brno 2004 Brno, Jádrem festivalu je provedení kompletu Janáčkových oper v kvalitní interpretaci. MHF Pražské jaro 2004 Praha, Provedení kompletu symfonií A. Dvořáka se zahraničními dirigenty, instrumentálních koncertů A. Dvořáka, smyčcových kvartetů jubilantů, starší české hudby (J. D. Zelenky), Svaté Ludmily A. Dvořáka ad. MHF Pražský podzim 2004 Praha, Rudolfinum, Ročník 2004 zohledňuje českou tvorbu v interpretaci zahraničních orchestrálních těles. MOF Smetanova Litomyšl Litomyšl, Operní festival věnovaný především dílu B. Smetany, doplněn díly dalších jubilantů (A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů, P. Ebena). Ve spolupráci s ND Brno uvedení nového nastudování Braniborů v Čechách B. Smetany. Pocta Antonínu Dvořákovi 2004 Praha, Projekt cyklu tématických koncertů věnovaných dílu A. Dvořáka, obsahuje rovněž výstavy autografů. Ve spolupráci s DÚ-IKC. Pražská komorní filharmonie Praha, Sezóna 10. výročí PKF, mimořádné koncerty věnované české hudbě, speciální cyklus pro děti. Smetanův klavír Praha a dalších měst ČR, Cyklus klavírních koncertů v podání J. Novotného, I. Klánského, P. Jiříkovského, J. Čechové. Dramaturgie pokrývá celé Smetanovo tvůrčí období. Součástí projektu je putovní výstava výtvarnice D. Šmídové Karell. Svatováclavské slavnosti 2004

4 Praha, Rovensko, Festival sakrálního umění, v r soustředěn především na tvorbu A. Dvořáka, L. Janáčka, V. Nováka, P. Ebena. V kostele sv. Vojtěcha bude odhalena Dvořákova busta. Talentinum 2004 Zlín, Kroměříž, Uh. Hradiště, Bystřice, Vsetín, Nesoutěžním mezinárodní festival pro mladé interprety do 21 let pro studentskou mládež, v r zaměřen na český repertoár, zejména jubilantů. JEDNOTLIVÉ AKCE-výběr (řazeno podle měsíce a lokality) LEDEN , Janáčkovo divadlo Leoš Janáček Její pastorkyňa, premiéra Dirigent: J. Kyzlink, režie D. Pountney, A. Silja-Kostelnička (zahajovací představení MHF Janáčkovo Brno 2004, 100 let od výročí premiéry opery, L. Janáček byl zařazen do světových výročí UNESCO) (a 26.1.) 2004, 19:30 Besední dům Arditti Quartet L. Janáček: 1. a 2. smyčcový kvartet (+ B. Bartók) (MHF Janáčkovo Brno 2004) JazzVocal 2004 Kavárna Podobrazy, Moravské nám. 1a, Brno G. Plíšková a Four Brother (Mladý jazz) (JazzVocal 2004) OSTRAVA , 19:30, Dům kultury Festival české hudby - koncert 1. Bedřich Smetana:Má vlast, cyklus symfonických básní Janáčkova Filharmonie Ostrava, dir. Otakar Trhlík (Janáčkova filharmonie Ostrava) PARDUBICE , 19:3, Sukova síň Koncert české hudby abonentního cyklu František Škroup: Dráteník, Václav Jan Tomášek: Symfonie Es dur, op. 19, Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 Komorní filharmonie Pardubice, dir. Oliver Dohnányi, sólisté: Jiří Bártavcl , 20:00 Národní divadlo Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy (premiéra ) Dirigent: Ch. Mackerras/J.Chalupecký, režie J. Nekvasil, scéna: D. Dvořák, J. Markvart/J.Vacík-Brouček (ND- Česká hudba, nedílná součást evropské kultury) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň K 20. výročí znovuzrození souboru Pro arte antiqua

5 Pavel Josef Vejvanovský: Sonata Sancti Spiritus, Harmonia Romana, Baletti, Jan Dismas Zelenka: Sonata, František Ignác Tůma: Partita, Jan Václav Stamic: Orchestrální trio F dur, Josef Mysliveček: Sinfonia Es dur, Josef Mysliveček: Quintetto sólisté: Pro arte antiqua Praha (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30, Kongresový sál ČNB Koncert věnovaný programu Česká hudba 2004 Předání cen České hudební rady Leoš Janáček: Suita pro smyčce, Ondřej Kukal: Koncert pro housle a orchestr, Lukáš Hurník: Variace na téma Franka Zappy, pro sopránový a barytonový saxofon a orchestr, Iša Krejčí: Serenáda pro orchestr Pražská komorní filharmonie, dir. Jiří Bělohlávek, Ondřej Kukal, sólisté: Pavel Šporcl-vn., Pavel Fiedler-Ssax., Kateřina Stupková-barsax. (Pražská komorní filharmonie) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Koncert ve spolupráci se Společností J. Kubelíka Jan Kubelík: Adagio z Koncert č. 5 a moll, Josef Klička: Koncertní fantazie, František Laub: Romance č. 1, op. 7, František Ondříček: Český tanec, Niccolo Paganini/Jan Kubelík: Capriccio č. 13, č. 17 sólisté: Miroslav Vilímec-vn., Vladislav Vilímec-piano (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Koncert laureáta Mez soutěže Pražské jaro 2003, sólisté: obor housle, trubka (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30, Obecní dům, Smetanova síň FOK & Lucie klasicky , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Recitál Jana Novotného z díla B. Smetany Jan Novotný-piano (SKT 5, Symfonický orchestr hl. m. Prahy) ÚNOR , 19:00, Mahenovo divadlo Návrat do neznámé země (balet) Balet na Sinfoniettu, dále 1. větu Sonáty es moll 1.X.1905, č. 5 Allegro 2. řady Po zarostlém chodníčku, část v Mlhách, větu Sonáty es moll 1. X pod názvem "Návrat do neznámé země".pražský komorní balet. (MHF Janáčkovo Brno 2004) , Janáčkovo divadlo Závěrečný koncert festivalu Janáčkovo Brno 2004 Leoš Janáček - Dunaj, symfonie, Putování dušičky - houslový koncert, Glagolská mše Státní filharmonie Brno, Slovenský filharmonický sbor, dir. Sir Charles Mackerras, sólisté: vn. sólo - laureát soutěže při PJ (MHF Janáčkovo Brno 2004) HRADEC KRÁLOVÉ , 19:30, sál filharmonie Jan Hanuš: Petr a Lucie, symfonická fantazie, Antonín Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 53, Bohuslav Martinů: Symfonie č. 4, H. 305

6 Filharmonie Hradec Králové, dir. Ondřej Kukal, sólisté: František Novotný - vn. PARDUBICE , 19:30, Pardubice, repríza Hradec Králové Koncert české hudby abonentního cyklu Adam V. Michna z Otradovic: Loutna česká, Jaroslav Krček : Symfonie č. 4 Desiderata Komorní filharmonie Pardubice, dir. Jaroslav Krček , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Abonentní cyklus KO5 Bohuslav Martinů: Toccata e due canzoni, Eduard Zámečník: Elegia per Jan Palach pro housle a smyčce, Miroslav Raichl: Elegie na odchodnou pro soprán a komorní orchestr, Zdeněk Fibich: Dojmy z venkova, op. 54 Komorní filharmonie Pardubice, dir. Leoš Svárovský, sólisté: Pavel Eret - vn.,, Eva Dřízková - S (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Abonentní koncert EF5 Ladislav Vycpálek: Kantáta o posledních věcech člověka, pro sóla, sbor a orchestr, op. 16 Česká filharmonie, dir. Zdeněk Mácal, sbm. Jaroslav Brych, sólisté: Maria Haan-S, Ivan Kusnjer-Bar (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , Klementinum, Zrcadlová kaple Praha orchestrální díla J. D. Zelenky sólisté: Musica florea a hosté (2 ob.) (2. festivalový cyklus souboru Musica Florea) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Filharmonie a jejich hosté komorně - K4 Bedřich Smetana: Z domoviny. Dvě dua pro housle a klavír, Antonín Dvořák: Romance f moll, op. 11, Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír, Eduard Zámečník: Canto, Josef Suk: Čtyři kusy pro housle a klavír, op. 17, Bohuslav Martinů: Sonáta č. 2 pro housle a klavír sólisté: Jiří Pospíchal - vn., Vladimír Hollý - piano (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) BŘEZEN , 19:30, Besední dům Večer smyčcových kvartetů Josef Suk: Meditace na svatováclavský chorál, Antonín Dvořák: Kvartet E dur,, Leoš Janáček: Kvartet č. 2 Listy důvěrné sólisté: Wallingerovo kvarteto , 19:30, Besední dům Pocta Petru Ebenovi Leoš Janáček: Královničky, Lidová nokturna, Říkadla, (další program: díla P. Ebena) Státní filharmonie Brno, Kantiléna, dir. Ivo Sedláček, Jakub Klecker (Státní filharmonie Brno) , 19:30, Konzervatoř Brno Koncert studentů a profesorů Konzervatoře Brno Leoš Janáček: V mlhách, Sonáta 1.X.1905, Sonáta pro housle a klavír, Pohádka, Concertino

7 ČESKĚ BUDĚJOVICE , 19:30, sál filharmonie Bohuslav Martinů: Otvírání studánek Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, dir. O. Dubský (Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice) HRADEC KRÁLOVÉ , 19:30, sál filharmonie Antonín Dvořák: Zlatý kolovrat, symfonická báseň, op. 109, Zdeněk Lukáš: Dvojkoncert pro housle a violoncello, Bedřich Smetana: Hubička, předehra k opeře, Ondřej Kukal: Píseň vojína šílence (premiéra), Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky, suita z opery Filharmonie Hradec Králové, dir. Ondřej Kukal, sólisté: František Novotný - vn. (Filharmonie Hradec Králové) PLZEŇ , 19:00, DJKT Plzeň Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta (24. Smetanovské dny Plzeň) , Katedrála sv. Bartoloměje Antonín Dvořák - Mše D dur Symfonický orchestr konzervatoře Plzeň, Česká píseň, dir. Jiří Štrunc (24. Smetanovské dny) , sál Peklo Smetanovské dny Plzeň B2 Bedřich Smetana: Má vlast, cyklus symfonických básní Plzeňská filharmonie, dir. Hynek Farkač (Plzeňská filharmonie-pocta roku české hudby) , 19:30, sál Peklo Galakoncert - závěr Smetanovské soutěže (24. Smetanovské dny) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Čeští klavíristé hrají Smetanu Bedřich Smetana: Tři salonní polky, Tři poetické polky, Vzpomínka na Čechy ve formě polek, Koncert etuda C dur Na břehu mořském, Vzpomínka, koncertní etuda, Mackbeth, skica ke scéně Macbeth a čarodějnice, České tance, II. řada sólisté: Jitka Čechová, Petr Jiříkovský, Jan Novotný-piano (Český spolek pro komorní hudbu, Smetanovský klavír) Muzeum B. Smetany Podoby Bedřicha Smetany, výstava , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Abonentní cyklus KO6 Antonín Dvořák: Legendy, op. 59, Jan Hanuš: Pražská nokturna, Bohuslav Martinů: Koncert pro cembalo a malý orchestr, Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 4 in A Camerata Jihočeská komorní filharmonie, dir. Stanislav Vavřínek, sólisté: Monika Knoblochova - cemb. (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 19:30, Rudolfinum, Sukova síň, II/6

8 Milan Slavický: Adventní rozjímání pro smyčcové kvarteto, Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet G dur, op. 106, Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života sólisté: Vlachovo kvarteto Praha (Český spolek pro komorní hudbu) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Filharmonikové a jejich hosté komorně - K6 Josef Rejcha: Duo g moll č. 1,, op. 4, František Benda, Jiří Antonín Benda: 4 capriccia pro sólové housle, Karel Stamic: Duo C dur č.1, op. 19, V. Hálek: Cesty. Šest duet pro housle a violoncello, Bohuslav Martinů: Duo č.2 pro housle a violoncello sólisté: Smyčcové duo (Jan Kvapil - vn., Jiří Sládeček - vcl. (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) DUBEN ČESKÉ BUDĚJOVICE , 19:30, katedrála sv. Mikuláše Antonín Dvořák - Stabat mater Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice, dir. St. Vavřínek (Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice) , 19:00, Dům kultury Metropol Bedřich Smetana - Hubička - premiéra, opera režie: Jan Štych, dirigent: Milan Kaňák HRADEC KRÁLOVÉ , 19:30, Kostel Božího srdce Páně Česká barokní velikonoční hudba Jan Dismas Zelenka: Lamentationes Jeremiae Prophetae Filharmonie Hradec Králové, dir. v jednání , 19:30, sál filharmonie Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33, Josef Suk: Asrael,, symfonie pro velký orchestr, op. 27 Filharmonie Hradec Králové, dir. Ondřej Kukal, sólisté: Lukáš Vondráček - piano , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Abonentní cyklus KO7 Luboš Fišer: Concerto per Galileo Galilei, Jan Václav Stamic: Koncert pro housle, violoncello a orchestr, Bohuslav Martinů: Partita pro smyčcový orchestr, Antonín Dvořák: Nokturno H dur, Leoš Janáček: Idyla Český komorní orchestr, dir. Ondřej Kukal, sólisté: Jana Vlachová - vn.,, Mikael Ericsson - vcl. (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , Lucerna-velký sál, Stardust-Karel Vlach Orchestr K. Vlacha, sólisté: E. Pilarová, J. Vondráčková, Y. Simonová, P. Filipovská, K. Hála, R. Adam, K. Štědrý ad. 7.4./ , 19:30, Obecní dům, Smetanova síň Josef Suk: Společný hrob, Josef Suk: Zrání Symfonický orchestr hl. m. Prahy, Kühnův smíšený sbor, dir. Libor Pešek (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK) , 19:00, Stavovské divadlo Martin Smolka - Nagano, začátek legendy, světová premiéra, opera

9 režie: Ondřej Havelka, dirigent: Jan Chalupecký, scéna a kostýmy: Bořek Šípek, choreografie: Václav Kuneš. (Česká hudba - nedílná součást evropské kultury) , 19:30, Obecní dům, Smetanova síň Česká hudba jubilantů - Symf. orch.hl.m. Prahy FOK Jan Klusák: Axis temporum (Osa času), světová premiéra Symfonický orchestr hl. m. Prahy, dir. Petr Altrichter (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK) , 19:30, Galerie, Lichtenštejnský palác Ensemble Martinů - Odrazy smutku a naděje Bohuslav Martinů: Kvartet H 314, Promenády, Adagio H 274, Trio H 300, (Poezii Jana Skácela, Josefa Hory, Miroslava Bureše a Františka Halase recituje Věra Galatíková a Rudolf Kvíz.), Sylva Bodorová: Hélios, Zdeněk Lukáš: Quartetto con flauto, Bohuslav Martinů: Kvartet H 314, Promenády, Adagio H 274, Trio H 300 (Hudba mezi obrazy) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Abonentní koncert CD8 Antonín Dvořák: Requiem, op 89 Česká filharmonie, dir. Petr Altrichter, sbm. Jaroslav Brych, sólisté: Marina Vyskvorina-S, Jan Vacík-T, Peter Mikuláš-B (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 19:00, Státní opera Praha Antonín Dvořák: Dimitrij (premiéra) KVĚTEN , Dům pánů z Kunštátu Pavel Klusák: My Country Remixed, elektronická konfrontáž sólisté: Pavel Klusák + 4 techničtí asistenti (ComPosition: Visual Arts/Music) OSTRAVA , 19:30, Dům kultury Závěrečný koncert 50. jubilejní sezóny JFO Leoš Janáček: Glagolská mše, Antonín Dvořák: Te Deum Janáčkova Filharmonie Ostrava, Český filharmonický sbor Brno, dir. Petr Vronský, sbm. Petr Fiala, sólisté: Eva Dřízgová-S, Erika Šporerová-mzS, Vladimír Doležal-T, Martin Gurbal-B, Petr Čech-org. (Janáčkova filharmonie Ostrava) , 19:30, Dům kultury Zahajovací koncert Leoš Janáček: Sinfonietta, Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33 Janáčkova filharmonie Ostrava, dir. Jiří Bělohlávek, sólisté: Gerhard Oppitz-piano (MHF Janáčkův máj 2004) , Ostrava Janáčkiána, mezinárodní konference , 11:00, Pražský hrad, Španělský sál Dvořák slovanský Antonín Dvořák: Slavnostní pochod, op. 54, Antonín Dvořák: Slovanské rapsodie, op. 45, Antonín Dvořák: Slovanské tance - výběr

10 Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dir. Vladimír Válek (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004, ve spolupráci s IKC DÚ) , 17:00, Obecní dům, Smetanova síň Dvořák duchovní Antonín Dvořák: Stabat mater, op. 58 Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. Zdeněk Mácal, sbm. Jaroslav Brych, sólisté: Marina Vyskvorkina - S, Dagmar Pecková - A, Valentin Prolat - T, Peter Mikuláš - B , 19:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Dvořák světový Antonín Dvořák: Koncert pro vcl. a orchestr h moll, op. 104, Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa, op. 95 Česká filharmonie, dir. Jiří Bělohlávek, sólisté: Jiří Bárta - vcl. (Pocta Antonínu Dvořákovi 2004 ve spolupráci s ČF) , 19:00, ND Praha Antonín Dvořák: Vanda (premiéra) (Česká hudba nedílná součást evropské kultury) , 17:00, MČH, Karmelitská Koncert k slavnostnímu otevření expozice Schola Gregoriana, Jiří Stivín, Collegium Quodlibet, Kompozice Marka Kopolenta, Machthild Seitz - voc , 20:00, Obecní dům, Smetanova síň Antonín Dvořák: Sv. Ludmila, op. 71 Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, dir. Jiří Bělohlávek, sbm. Jaroslav Brych, sólisté: E. Urbanová-S, B. Fink-A,, A. Briscein-T, P. Mikuláš-B, nahrávka CD , 17:00, Kostel sv. Vojtěcha, Praha Ensemble Inégal Josef Bohuslav Foerster: Kyrie ze Mše, op. 188, Josef Bohuslav Foerster: Graduale in festo Annuntationis B. Mariae Virginis, Antonín Dvořák: Preludium a moll, Fuga g moll, Ave Maria, Mše D dur, op. 86 dir. Adam Viktora, sólisté: Ensemble Inégal - Gabriela Viktorová, Petra Noskalová, Jaroslav Březina, Mathias Gerchen-soli , 19:00, Stavovské divadlo Miroslav Pudlák: Sasíci v Čechách (ND Praha, Bušení do železné opony) , 20:00, Pražský hrad, Katedrála sv. Víta Jan Hanuš: Symfonie č. 7, op. 116, Antonín Dvořák: Te Deum, op. 103 Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražský filharmonický sbor, dir. Vladimír Válek, sbm. Jaroslav Brych, sólisté: Regina Renzová, Ivan Kusnjersoli , 20:00, Obecní dům, Smetanova síň Pavel Blatný: Erbeniáda, Antonín Dvořák: Klavírní koncert g moll, op. 33, Leoš Janáček: Glagolská mše Státní filharmonie Brno, Český filharmonický sbor, dir. Petr Altrichter, sólisté: Helena Kaupová, Eva Blahová, Jan Vacík, Rafael Siwek-soli, Garrick Ohlsson-piano

11 , 19:00, Mercedes Forum Michal Prokop & Friends sólisté: Michal Prokop, Luboš Andršt-guit., Michal Hejna-perc. ad , 18:00, bazilika sv. Jakuba Hommage à Petr Eben Petr Eben: Proprium festivum Monasteriense, Okna, árie Ruth, Fantasia I z Nedělní hudby, Laudes, Dvě chorální fantazie sólisté: Jan Hora, Josef Kšica, Petr Rajnoha, Jaroslav Tůma - org., Edita Adlerová-mzS, Marek Zvolánek-tr., Katedrální sbor kapituly sv. Víta , Rudolfinum, Dvořákova síň J. D. Zelenka: Sub olea pacis et palma virtutis Musica florea, Boni Pueri, dir. Marek Štryncl, sólisté: v jednání , 11:00, Lichtenštejnský palác, HAMU, Martinů sál Matiné III Josef Suk: Jaro, op. 22a, Joštsef Suk: Letní dojmy, op. 22b, Josef Suk: Píseň lásky, op. 7/1, (dále na programu S. Barber) sólisté: Markéta Týmlová-piano , 20:00, Divadlo Archa Hommage à E.F. Burian - koncert Ebony Band Emil František Burian: Malá předehra, op. 42, Na pohlednice, op. 36, Americká suita, Cocktaily, Miroslav Ponc: Pět malých kousků, Ervín Schulhoff: Die Wolkenpumpe, Karel Reiner: Koncert pro nonet, Ernst Toch: Egon und Emilie, op. 46 Ebony Band (členové Concertgebouworkestr), dir. Werner Herbers ČERVEN BOSKOVICE , Kostel sv. Jakuba Vladimír Roubal - org. B.M.Černohorský, Josef Seger, Jan Zach, Jan K. Kuchař, Vladmír Roubal, Bedřich A: Wiedermann, Josef B. Foerster, Antonín Wiedermann, Petr Eben, Miloslav Kabeláč. (Concentus Moraviae 2004) , Konvent Milosrdných Bratří Duchovní tvorba L. Janáčka, A. Dvořáka a B.Smetany Leoš Janáček: Zdrávas Maria, Otče náš, Antonín Dvořák: Ave Maria, Ave Maria Stella, O sanctissima, Bedřich Smetana: Dvě duchovní moteta, Antonín Dvořák: Mše D dur, op. 86 (Český filharmonický sbor Brno) HUKVALDY Leoš Janáček Její pastorkyňa Zahájení MHF Janáčkovy Hukvaldy Operní soubor ND moravskoslezského Ostrava (Česká hudba 2004 na Hukvaldech) JABKENICE Smetanovy Jabkenice 2004

12 JIHLAVA , Horácké divadlo, Jihlava Jan Ladislav Dusík, Jan Křtitel Krumpholz, Antonín Rössler-Rossetti, Lubica Salamon-Čekovská, Bohuslav Martinů sólisté: J.Boušková-arp., A. Bessa-vla., J. Bárta-vcl., J. Talich-vn., K. Košárek-piano. (Concentus Moraviae 2004) LITOMYŠL , Litomyšl Bedřich Smetana: Braniboři v Čechách (premiéra) Ve spolupráci s ND Brno (MOF Smetanova Litomyšl) , 19:00, II. nádvoří, zámek Petr Eben - Apologia Sokratus Státní filharmonie Brno, Český filharmonický sbor, Kantiléna, dir. Caspar Richter, sbm. Petr Fiala, Ivan Sedláček, sólisté: Karla Bytnarová-A, Bar. v jednání (Pocta Petru Ebenovi) NELAHOZEVES M. Keprt - Na březích Gangy, koncertní provedení soudobé opery (Dvořákova hudební Nelahozeves) OLOMOUC , 19:00, Moravské divadlo Olomouc Antonín Dvořák - Rusalka, premiéra, opera režie: Zdeněk Kaloč, dirigent: Tomáš Hanák, scéna: Marta Roszkopfová. OSTRAVA , 19:30, Dům kultury Prezentace vítězné skladby soutěže Generace Pardubická komorní filharmonie, dir. Leoš Svárovský (MHF Janáčkův máj 2004) , 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Schoenberg quartet Ervín Schulhoff:: Smyčcový sextet (1924), Antonín Dvořák: Smyčcový sextet A dur, op. 48 sólisté: Schoenberg kvartet , 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Recitál Magdalény Kožené Vítězslav Novák: Melancholické písně o lásce, op. 38, Leopold Koželuh: Výběr z písní, Lidové písně z Těšínska sólisté: Magdaléna Kožená-mzS, Malcolm Martineau-piano , 19:30, Obecní dům, Smetanova síň Antonín Dvořák: Svatební košile Symfonický orchestr hl. m. Prahy, Pražský filharmonický sbor, dir. Zdeněk Mácal, sólisté: Y. Tannenbergerová, M. Dvorský, I. Kusnjer (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK) , Divadlo Archa, Praha Kladivo na divadlo, inscenace

13 (k výročí E.F.Buriana) režie: A. Goldflam, výběr hudby E.F.Buriana , Kostel sv. Ignáce, Praha Bohuslav Matěj Černohorský: Litanie, Jan Dismas Zelenka: Magnificat, František Xaver Thuri: Ad Majorem Dei Gloriam, Jan Dismas Zelenka: Mše C dur Missa sancti Blasii Čeští madrigalisté, sbm. František Xaver Thuri (Jan Dismas Zelenka a skladatelský okruh okolo něj) , ND Praha Viktor Ullmann: Pád Antikrista (premiéra) (Český triptych Terezín) ČERVENEC , 18:00, Besední dům Pocta Leoši Janáčkovi Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku, mužské sbory, Mládí sólisté: Jan Jiraský-piano, Jiří Sedláček bcl., Brněnské dechové kvinteto (Státní filharmonie Brno) ČESKÝ KRUMLOV ,19:00, zahrada a zámek Antonín Dvořák: Rusalka (premiéra) (MHF Český Krumlov) JINDŘICHŮV HRADEC , zámek, sál předků Antonín Dvořák: Jakobín (HF A. Dvořáka, Příbram) NELAHOZEVES A. Dvořák a jeho opery - Inspirace pohádkou, koncertní zkrácené provedení (Dvořákova hudební Nelahozeves) SRPEN OLOMOUC Ignác Plumlovský: Kterak Landembork od Prahe z království českého ani nepškna, z bohem hébal Novodobé provedení barokní opery (Baroko 2004) , 19:30, bazilika sv. Jakuba Varhanní koncerty sólisté: Irena Chřibková , Giovanni Clavora Braulin (Itálie) , Bartosz Jakubczak (Polsko) , ostatní v jednání. (Svatojakubské Audite Organum - mez. hud. festival) ZÁŘÍ , 20:00, Janáčkovo divadlo Koncert Vídeňských filharmoniků Leoš Janáček: Věčné evangelium, Antonín Dvořák: Te Deum, Symfonie č. 8 Wiener Philharmoniker, dir. Nicolas Harnoncourt, sbm. Petr Fiala, sólisté: Herbert Lippert-T, I. Kusnjer-Bar (MHF Brno Moravský podzim )

14 , Besední dům Orchestrální koncert soudobých autorů Ladislav Vycpálek: Chvála srdce, Jiří Bárta: Koncert pro violu a orchestr, premiéra, Pavel Novák-Zemek: 4. symfonie, jednohlasá, premiéra, Michal Košut: Symfonie, premiéra dir. Milan Kaňák, sólisté: Jan Řezníček-vla (Státní filharmonie Brno) , 19:30, Besední dům Sborový koncert z Janáčkova díla Leoš Janáček: Kantor Halfar,Maryčka Magdonova, Potulný šílenec, , Vlčí stopa, Hradčanské písničky, Kašpar Rucký, Otčenáš Choir of Radio Fr., Sbor moravských učitelů, sbm. Lubomír Mátl (MHF Brno Moravský podzim ) ČESKÉ BUDĚJOVICE , 19:30, Chrám sv. Mikuláše Slavnostní koncert Antonín Dvořák: Requiem Operní soubor Jihočeského divadla České Budějovice, dir. Petr Chromčák JAVORNÍK , 19:00, Klášterní kaple Antonín Dvořák, jeho žáci a žáci jeho žáků A. Dvořák, R. Karel, O. Nedbal, B. Martinů sólisté: Zora Jehličková-S, Lubomír Havlák-T, Irena Havláková-piano (MHF Karla Ditterse z Dittersdorfu) MIKULOVICE , 19:00, Kostel sv. Mikuláše Koncert laureáta soutěže Pražské jaro 2004 (MHF Karla Ditterse z Dittersdorfu) NELAHOZEVES A. Dvořák a jeho komické opery, koncertní zkrácené provedení (Dvořákova hudební Nelahozeves) OLOMOUC Josef Puschmann: Missa solemnis in C (Baroko 2004) OPAVA , Minoritský klášter Petr Kotík: B.L. & R., kapitola Děvín pro 4 žen. hlasy a bicí, There is Singularly Nothing dir. Petr Kotík, sólisté: S.E.M. Ensemble (Prémiové uvedení vokální skladeb Petra Kotíka) PLZEŇ , 19:30, sál Peklo koncert cyklu - B6 Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104, Leoš Janáček: Taras Bulba, rapsodie podle Gogola Plzeňská filharmonie, dir. Hynek Farkač, sólisté: Jiří Bárta-vcl. (Plzeňská filharmonie-pocta roku české hudby) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň A.D Den české hudby

15 Antonín Dvořák: Slovanská rapsodie As dur, op. 45, č. 3, Josef Suk: Pohádka, op. 16, Leoš Janáček: Glagolská mše Česká filharmonie, Pražský filharmonický sbor, dir. Zdeněk Mácal (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , Klementinum, Zrcadlová kaple B. M. Černohorský a J. L. Dukát sólisté: Musica florea a hosté (S,A,T,B + ob.) (2. festivalový cyklus souboru Musica Florea) , 17:00, Basilika sv. Jiří Nešpory svátku sv. Ludmily Cantio Feminae (Svatováclavské slavnosti 2004) , 19:30, Katedřála sv. Víta, Antonín Dvořák - Requiem Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Kühnův smíšený sbor (Svatováclavské slavnosti 2004) , 19:30, Praha, Rudolfinum Antonín Dvořák: Suita A Dur, Vítězslav Novák: Melancholické písně lásky, Antonín Dvořák: Cikánské písně, Josef B. Foerster: Cyrano z Bergeraku Berlínští symfonikové, dirigent: L. Shambadal, mzs: Natalia Kovalova (MHF Pražský podzim) ŘÍJEN , 19:30, Besední dům Recitál Garricka Ohlssona Leoš Janáček: V mlhách (další v jednání) sólisté: Garrick Ohlsson-piano (MHF Brno Moravský podzim ) , 19:30, Stadion Janáčkovou stopou za slováckou písní sólisté: Hradišťan a Jiří Pavlica (MHF Brno Moravský podzim ) , Konvent Milosrdných Bratří, Brno Ženské a mužské sbory A.Dvořáka, J.Suka, B.Martinů Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy pro ženský sbor a klavír, Josef Suk: Deset ženských zpěvů pro ženský sbor a klavír, Bohuslav Martinů: Hora tří světel (Český filharmonický sbor Brno) HRADEC KRÁLOVÉ , sál filharmonie Americký klub dam Filharmonie Hradec Králové, Filharmonický sbor HK, dir. Marek Valášek, sbm. J. Míšek, sólisté: Jana Koubková, Ester Kočičková, Edita Adlerová, J. Halamová, Aleš Bárta, Jazz-rocková sekce Příbram, Kuchyňský orchestr M. Dvořáčka. (Filharmonie Hradec Králové) NELAHOZEVES A. Dvořák a jeho historické opery, koncertní zkrácené provedení (Dvořákova hudební Nelahozeves) PLZEŇ

16 , sál Peklo Koncert z děl západočeských skladatelů Karel Pexindr: Suita pro smyčcový orchestr, Karel Šimandl: Koncert pro klavír a orchestr, Jan Slimáček: Rapsodické variace pro klavír a orchestr, Jiří Bezděk: 1.symfonie Plzeňská filharmonie (Plzeňská filharmonie-pocta roku české hudby) , 19:00, Stavovské divadlo František Míča: Slavné jméno Adamovo (Art Accord ve spolupráci s ND Praha) , Farní kostel Českobratrské církve, Praha 6 Novodobá koncertní premiéra Mše C dur F.I.Tůmy Naši pěvci - smíšený amatérský sbor (repríza ), 19:30, Obecní dům, Smetanova síň Slavnostní výroční koncert k založení Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK - Film, opera, koncert Hudba k filmům, ((hudba k filmům z meziválečné doby, Nemocnice na kraji města, Měsíc nad řekou).), Bedřich Smetana: výběr z oper, Antonín Dvořák: Te Deum Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Pražský filharmonický sbor, dir. Serge Baudo, sólisté: J. Tříska, E. Dřízgová, I. Kusnjer Večer v TV projekce filmu na téma , Betlémská kaple Jand Dismas Zelenka: Suita F dur, Jan Dismas Zelenka: Alma Redemptoris Mater, Jan Dismas Zelenka: Sub oleam pacis - Arie anděla, Jan Dismas Zelenka: Qui Lazarum resuscitasti, Jan Dismas Zelenka: Caligaverunt oculi mei, Ecce quomodo moritur, Jan Dismas Zelenka: O vos omnes, Mše C dur Missa sancti Blasii Čeští madrigalisté, sbm. František Xaver Thuri (Jan Dismas Zelenka a skladatelský okruh okolo něj) , 18:30, Lichtenštejnský palác, sál Martinů, Praha 1 Koncert vítězů mezinárodní soutěže (MHF Český melodram světu) ÚSTÍ N. LABEM ,19:00, Městské divadlo Oskar Nedbal: Z pohádky do pohádky, balet (premiéra) LISTOPAD , 19:30, JAMU Koncert k poctě jubilujících českých skladatelů Pavel Haas: Předehra pro rozhlas, op. 11, Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll, op. 33, (Původní verze klavírního partu.), Jaroslav Křička: Severní noci pro mzs a orchestr, Leoš Janáček: Taras Bulba Moravská filharmonie Olomouc a studenti JAMU (Janáčkova akademie múzických umění) , 19:30,Besední dům Nový Parnas Iša Krejčí: Serenáda pro orchestr, Pavel Haas: Suita pro orchestr, Václav Kaprál: Uspávanky, Erwin Schulhoff: Jazzové oratorium Státní filharmonie Brno, sólisté: Orchestr G. Broma, soli (HF Z(a)tracená hudba)

17 , Místodržitelský palác Moravská galerie Vilém Petrželka: Štafeta, vokální cyklus se smyčcovým kvartetem, František Neumann: Pan, melodram s doprovodem klavíru, Adolf Schreiber: Zehn Lieder, Pavel Haas: Dechový kvintet, (alternativa: Kvartet Z opičích hor.), Emil F. Burian: Coctaily (HF Z(a)tracená hudba) PLZEŇ , 19:30, sál Peklo koncert cyklu - B8 Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, Karl Stamitz: Koncert pro violu a orchestr č 1 D dur, Bohuslav Martinů: Toccata e due canzoni Plzeňská filharmonie, dir. Hynek Farkač, sólisté: Jan Pěruška-vla (Plzeňská filharmonie-pocta roku české hudby) , 19:30, Lichtenštejnský palác, HAMU, Martinů sál Svatopluk Havelka: Hommage à P.Haas., Pavel Haas: Čtyři písně na čínskou poezii Komorní orchestr Berg, dir. Peter Vrábel (Čeští skladatelé 21. st. českým skladatelům 20 st.) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Reprezentační cyklus komorních orchestrů Miloslav Kabeláč: Eufemias mysterion, Bohuslav Martinů: Serenáda Virtuosi di Praga (ČF - Pocta české hudbě a jejím tvůrcům) , 19:30, Rudolfinum, Dvořákova síň Slavnostní koncert k výročí založení PKF Pražská komorní filharmonie, dir. Jiří Bělohlávek (Pražská komorní filharmonie) , Kostel sv. Šimona a Judy Orchestrální hudba v českých zemích 17. a 18. st. Musica florea, sólisté: hosté: 1 ob. (2. festivalový cyklus souboru Musica Florea) PROSINEC , 19:30 Janáčkovo divadlo Leoš Janáček: Šumařovo dítě, Suita z opery Z mrtvého domu, A. Dvořák, Jan Novák Státní filharmonie Brno, dir. Petr Altrichter , Kostel sv. Šimona a Judy Čeští skladatelé v Mannheimu 1757 Musica florea, sólisté: hosté: 2 ob., 2 cl., 2 tr. (2. festivalový cyklus souboru Musica Florea) , Lichtenštejnský palác, HAMU, Martinů sál Koncert laureátů festivalu B. Martinů (Festival Bohuslava Martinů 2004) , 18:00, Barokní knihovní sál, Melantrichova 19 Alma Redemptoris Mater Collegium Marianum (Barokní podvečery - cyklus koncertů staré hudby) , Kostel sv. Šimona a Judy B. M. Černohorský a hudební Praha doby baroka

18 B. M. Černohorský: Laudetur Jesus Christus, pro sbor, archi colla parte, Vesperae minus solemnes, pro 2 vni a b.c., Ecce lacti festinare, pro 2 vni a b.c., Regina coeli, pro S, vcl. a b.c., Šimon Brixi: Veni sancte spiritus, pro sbor, 2 vni a b.c., Quousque suspirabit, pro S, 2vni, vla a b.c. sólisté: Cappella Academica LEDEN (16.)/ , ND Brno, OFICIÁLNÍ ZÁVĚR PROGRAMU ČESKÁ HUDBA 2004 Bohuslav Martinů - Řecké pašije, opera režie: David Poutney, dirigent: Ulf Schirmer,scéna: Stefanos Lazaridis, účinkují: sólisté Royal Opera House Covent Garden London a Bregenzer Festspiele. Produkce: Agentura Janáček ve spolupráci s ND Brno, ROH Covent Garden, IKC DÚ. Kontakty: Informačně-koordinační centrum Koordinátorka programu: Lenka Dohnalová Tel.: , Tiskový servis programu Česká hudba 2004: Martina Reková - Pavlína Fechterová - Divadelní ústav (všechny zde uvedené informace, včetně doslovných citací, jsou k volnému použití)

19

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny

ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny ROK ČESKÉ HUDBY 2014 doporučený výběr Změny vyhrazeny 1.3.-15.5.2014 Zapomenuté české opery-výstava Národní divadlo 1. balkón, Národní 2, Praha 1 1.3.-30.9. 2014 Česká opera ve světě 21. století-výstava

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

GRANTY MKČR/OUK A stálé profesionální symfonické orchestry žadatel P r o j e k t termín lokace 1 Pražská komorní filharmonie, o.p.s.

GRANTY MKČR/OUK A stálé profesionální symfonické orchestry žadatel P r o j e k t termín lokace 1 Pražská komorní filharmonie, o.p.s. A stálé profesionální symfonické orchestry 1 Pražská komorní filharmonie, o.p.s. Koncert věnovaný projektu Česká hudba 2004 16.1.2004; 19:30 h. Praha (Sál ČNB) 2 Komorní filharmonie Pardubice ČESKÁ HUDBA

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Rytmus, metrum, tempo, počátky hudebních dějin v Čechách, hudební renesance, baroko, klasicismus, romantismus, moderna, vývoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR ANOTACE A PŘEHLED AKCÍ K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 I. Celostátní přehlídky a festivaly, které pořádá každoročně NIPOS-ARTAMA

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003 Praha, 22.4.2004 Kühnův dětský sbor o.p.s. I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury PROGRAM - LEDEN 2004 Program vyhlášený Ministerstvem kultury ČR na podporu projektů s tématem významných hudebních výročí roku 2004, s důrazem na prezentaci

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské filharmonie o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Plzeňské filharmonie o.p.s. za rok 2008 Obsah výroční zprávy Tato výroční zpráva obsahuje celkem 19 listů. Úvod a zpráva o činnosti 1-2 Přehled činnosti 3-8 Zpráva auditora 9-11 Rozvaha

Více

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert NABÍDKA KONCERTŮ březen až květen 2010 BŘEZEN 2010 ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert Ginastera Impresiones de la Puna pro flétnu a smyčcové kvarteto Dvořák Smyčcový

Více

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: leden 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2007 Praha, 12.6.2008 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Edukativní programy v Roce české hudby 2014

Edukativní programy v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Školní koncerty Název pořadu: Hudba na šlechtických zámcích Hudební výlet mezi panovníky 17. a 18. století. Na koncertě zazní hudba, která byla zkomponována

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou primátora statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci s společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY 18. koncertní sezóna 2013/14

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

50. jubilejní Smetanova Litomyšl 18. června 5. července 2008

50. jubilejní Smetanova Litomyšl 18. června 5. července 2008 50. jubilejní Smetanova Litomyšl 18. června 5. července 2008 Letošní festivalová dramaturgie je s ohledem na významné jubileum pojata slavnostně, smetanovsky a operně, prezentující 24 pořadů, z toho 16

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka vrcholí. Brno, 7.9. 2010 Dnes proběhlo v aule HF JAMU druhé kolo 17. ročníku Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka. První cenu získalo Quartetto di Gioia, druhou cenu Doležalovo

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2002. Praha, 22.4.2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2002. Praha, 22.4.2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2002 Praha, 22.4.2003 Kühnův dětský sbor o.p.s. I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY

ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY ČESKÁ HUDBA 2004, NEDÍLNÁ SOUČÁST EVROPSKÉ KULTURY Závěrečná zpráva, květen 2005 OBSAH I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU...3 II. DATUM A MÍSTA REALIZACE...3 III. FÁZE REALIZACE, ORGÁNY PROGRAMU...3 IV. FINANČNÍ

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Tisková zpráva, 5. prosince 2011 v Brně. České sny 2011. III. ročník mezinárodního kulturního projektu 28/5 3/12/2011

Tisková zpráva, 5. prosince 2011 v Brně. České sny 2011. III. ročník mezinárodního kulturního projektu 28/5 3/12/2011 Tisková zpráva, 5. prosince 2011 v Brně České sny 2011 III. ročník mezinárodního kulturního projektu 28/5 3/12/2011 Projekt České sny 2011 byl s velkým úspěchem zakončen v Polsku V sobotu 3. prosince 2011

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

XIII. mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE "Stará hudba z Visegrádu"

XIII. mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE Stará hudba z Visegrádu XIII. mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE "Stará hudba z Visegrádu" Pod záštitou ministra kultury české republiky Václava Jehličky, hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Chronologický seznam skladeb Ervína Schulhoffa podle oborů

Chronologický seznam skladeb Ervína Schulhoffa podle oborů Přílohy Chronologický seznam skladeb Ervína Schulhoffa podle oborů Skladby pro klavír Valse triste, Novelette Schottische Weise, 1909 Skizzen. Fünf kleine Stücke für Pianoforte, op. 5, 1910 Irrlichter,

Více

MusicOlomouc 2011 3. mezinárodní festival soudobé hudby 26. dubna 4. května 2011

MusicOlomouc 2011 3. mezinárodní festival soudobé hudby 26. dubna 4. května 2011 MusicOlomouc 2011 3. mezinárodní festival soudobé hudby 26. dubna 4. května 2011 KONCERTY KAREN BENTLEY POLLICK Úterý 26. dubna 2011, 19.00 Středa 27. dubna 2011, 19.00 Zrcadlový sál Lázeňského domu Priessnitz,

Více

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu

Příjemné letní dny Vám za festivalový tým přeje a na shledanou na koncertech v příštím ročníku se těší Radek Hrabě, vedoucí projektu informační zpravodaj Vážení a milí příznivci cyklu Svátky hudby v Praze, rok se s rokem sešel a pražský cyklus komorní hudby Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, uzavřel úspěšně svůj jednadvacátý

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra

Obsah. Přílohy. 1. Koncertní sezóna 2006 2. Koncertní sezóna 2007 4. Členové The Boom & Orchestra ÚČASTNÍK FESTIVALU INTERNATIONAL BEATLEWEEK 2006, 2007 V LIVERPOOLU PREZENTACE SOUBORU Obsah I. Úvodní informace II. The Boom Band & Orchestra III. Vybrané akce Letní benefiční koncert 2007 International

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble St 28. bře 2012 Čt 29. bře 2012 So 31. bře 2012 Čt 5. dub 2012 Pá 6. dub 2012 Pá 13. dub 2012 Ne 22. dub 2012 Po 23. dub 2012 19:30 K Karlovy Vary A.Vivaldi: Zkouška harmonie a nápadu Kde: Galerie umení

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Koncert laureátů Concertino Praga 2016

Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Praha Rudolfinum, Dvořákova síň / Pátek 10. 6. 2016 / 19.00 Program: Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18 Petr Iljič Čajkovskij: Koncert

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009

XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009 XVI. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO FESTIVALU JANÁČKOVY HUKVALDY 2009 Konaný pod záštitou manželky prezidenta České republiky paní Lívie Klausové Červen Pátek, 19. červen Základní škola a Mateřská škola

Více

ROK ČESKÉ HUDBY 2014- Tvořivost a spolupráce TISKOVÁ ZPRÁVA, 25.3.2014

ROK ČESKÉ HUDBY 2014- Tvořivost a spolupráce TISKOVÁ ZPRÁVA, 25.3.2014 ROK ČESKÉ HUDBY 2014- Tvořivost a spolupráce TISKOVÁ ZPRÁVA, 25.3.2014 Rok české hudby 2014 (RČH) je celoročním síťovým otevřeným projektem pro podporu české hudby, který se opírá o tradici výročí významných

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1.9., út ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2015/2016 28.10., po STÁTNÍ SVÁTEK ŘÍJEN 14.10., st KPH COPENHAGEN PIANO QUARTET Benedikte Damgaard - housle, Kristina Fialová viola,

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz KVĚTEN 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz Recorder4mation - Všechny barvy zobcové flétny "Od Byrda k Mautemu" 9. května v 18:30,

Více

Vokální kvarteto Q VOX

Vokální kvarteto Q VOX Vokální kvarteto Q VOX Muţské vokální kvarteto bylo zaloţeno v roce 1997, jeho členové jsou absolventy JAMU v Brně a AMU v Praze. Jejich působení v hudbě je velmi široké (zpěv ansámblový, sborový, sólový

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Edukativní programy v Roce české hudby 2014

Edukativní programy v Roce české hudby 2014 JIHOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE Školní koncerty Hudba na šlechtických zámcích Hudební výlet mezi panovníky 17. a 18. století. Na koncertě zazní hudba, která byla zkomponována pro panovníky

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Personální bibliografie

Personální bibliografie ZDENĚK FIBICH Personální bibliografie Z DÍLA ZDEŇKA FIBICHA Libreta ke skladbám Zdeňka Fibicha HOSTINSKÝ, Otakar: Nevěsta messinská. Opera o 3 dějstvích (5 obrazech) na text Otakara Hostinského. Hudbu

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016

Římskokatolická farnost Heřmanův Městec XII. ročník festivalu HUDEBNÍ LÉTO. v kostele sv. Bartoloměje Heřmanův Městec 2016 Slavnostní zahajovací koncert W. A. MOZART: REQUIEM D MOLL Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice 12. 6. Kristýna Kůstková soprán / Markéta Štefániková alt Aleš Nehněvajsa tenor / Jaroslav Patočka

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více