Metodický plán workshopu pro zaměstnance. Jak se (ne)chovat ve firemní síti. SHIFTCOM s.r.o. Prokopova 498, Louny,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický plán workshopu pro zaměstnance. Jak se (ne)chovat ve firemní síti. SHIFTCOM s.r.o. Prokopova 498, Louny, 440 01 www.shiftcom."

Transkript

1 Metodický plán workshopu pro zaměstnance Jak se (ne)chovat ve firemní síti [1]

2 Obsah: Strana: 1. Úvod Metodický plán workshopu Co se událo v poslední době Počátky škodlivých sw (malware), způsob jejich šíření a dopady (dobové případové studie a příklady) Rozdělení malware...co je to virus, červ, trojan, spam, phishing, spyware, ransomware, scareware, (vysvětlení pojmů a příklady) Nové formy útoků s rozvojem internetu a mobilních technologií (dobové případové studie a příklady) Hackeři, crackeři a hacktivisti jejich původ, charakteristika, motivace a nebezpečnost Proč je neznalý zaměstnanec největší hrozbou pro podnikovou síť a co riskuje (příklady zaměstnaneckých selhání) Jak nejčastěji unikají firemní data (dobové případové studie a příklady) Nejnovější forma útoku v podobě sociálního inženýrství, jak ji rozpoznat a jak se bránit (dobové případové studie a příklady) Proč zaměstnavatelé neradi vidí sociální sítě, free maily, herní portály a chatovací nástroje Jak si zabezpečit svůj počítač a data Důležitost správně zvoleného hesla a jeho ochrana, praktický návod, jak zvolit správné heslo Jak bezpečně zacházet s mobilním zařízením (smartphone, tablet, notebook, ) Právní aspekty stahování a šíření nepovoleného obsahu Vývoj nových technologií všedního života a spojená bezpečnostní rizika (úvaha s posluchači) Desatero zásad, které pomůže předejít útokům a ztrátám dat Závěrečné shrnutí nejdůležitějších poznatků Prostor pro diskuzi s posluchači Závěrečný interaktivní test 7 [2]

3 1. Úvod Charakter útoků na firemní infrastrukturu a data se mění. Pro útočníky je nejjednodušší využít nejslabší článek bezpečnostního řetězce, a tím je lidský faktor, resp. zaměstnanec. Toto podporují i soudobé statistiky a výroky renomovaných světových expertů na bezpečnostní problematiku. Počet útoků a zcizení dat kvůli zaměstnanecké neznalosti, nedbalosti či neloajalitě stále roste. Kvalitně vyškolený zaměstnanec je proto jedním z pilířů bezpečného IT prostředí a je stejně důležitý, jako např. kvalitní síťový firewall. Zaměstnavatelé se často ptají: proč bychom měli investovat do workshopů, když se nám ještě žádný incident nestal? Na toto tvrzení existuje jednoduchá odpověď, která nachází paralelu v reálném světě zdravotnictví. Stejně jako ve zdravotnictví, tak i zde je nejdůležitějším bodem prevence. Čekat na bezpečnostní incident se může hrubě nevyplatit. Ztráty mohou nastat nejen po finanční, ale i osobní stránce. Běžně se stává, že po incidentu musí IT manažeři vyvodit svou osobní odpovědnost. Tak zvané ututlání bezpečnostního incidentu je dnes již také nepřípustné. Všechny společnosti a instituce v rámci EU mají dle direktivy Evropského parlamentu (eprivacy Directive 2002/58/EC) povinnost oznamovat zjištěné průniky do svých datových sítí, včetně podrobného popisu. IT manažeři získávají s vyškolenými zaměstnanci nejen větší pocit bezpečí a ochrany, ale také jistou formu obrany před eventuálním napadáním ze strany managementu při výskytu bezpečnostního incidentu. Pokud zaměstnanec absolvuje workshop, získává certifikaci s platností 2 roky, která ho zároveň zavazuje k zodpovědnému chování a zacházení s IT technikou. Vyškolený zaměstnanec je za své chování plně zodpovědný a nemůže svalovat vinu na firemní správce IT. Certifikace je mnohonásobně efektivnější, než interní směrnnice, které zaměstnanci zpravidla vůbec nečtou a pouze je podepíší. [3]

4 2. Metodický plán workshopu Workshop s názvem Jak se (ne)chovat ve firemní síti je určeno běžným uživatelům a je zaměřen na obecnou a firemní bezpečnost v oblasti informačních technologií. Workshop je logicky rozdělen do tří na sebe navazujících tematických bloků. Každý blok tvoří interaktivní přednáška v rozsahu 45 minut. Po každé přednášce následuje pauza 15 minut. Praktikujeme osvědčený školský systém. V prvním bloku nejprve prověříme aktuální znalost uživatelů problematiky IT bezpečnosti. Následně seznámíme uživatele se zajímavými událostmi z poslední doby a současným charakterem prostředí podnikových datových sítí, s návazností na síť internet a spojenými hrozbami, nacházejícími se v tomto prostředí. Jednotlivé hrozby pojmenujeme, přiblížíme jejich podstatu a předvedeme na reálných příkladech jejich rizikovost. V tomto bloku se také zabýváme novodobými hrozbami, jež jsou spojeny s mobilními technologiemi. S uživateli rozebereme problematiku hackerských útoků a jejich formy. Ve druhém bloku je stěžejním bodem vysvětlit uživatelům jejich úlohu v celém systému a rizika, spojená s jejich počínáním. Zaměřujeme se především na to, aby uživatel získal na celou věc zcela obrácený pohled a začal o bezpečnosti uvažovat samostatně. Uživatel by měl získat dostatek znalostí na to, aby si mohl sám klást otázky ohledně bezpečnostních rizik svého počínání a ve většině případů by si měl také být schopen na ně i sám správně odpovědět. V tomto bloku se dotkneme také problematiky sociálního inženýrství, jakožto novodobého trendu v oblasti získávání citlivých informací. Třetí blok je zaměřen na praktické rady, techniky a doporučení, v oblasti IT bezpečnosti. Dále je prostor k úvaze o budoucím vývoji a tematické diskusi. Následně s uživateli shrneme probranou tématiku a dáme prostor pro otázky. Závěrem celého workshopu je interaktivní test, kdy jsou uživatelům předloženy formuláře s otázkami a možnými odpověďmi. Lektor provází uživatele celým testem a zodpovídá případné dotazy. Cílem je, aby v tomto testu uživatelé již projevili změnu uvažování. [4]

5 2.1 Co se událo v poslední době Seznámení uživatelů s aktuálními temáty z oblasti IT bezpečnosti. V drtivé vetšině případů se jedná o události, které se objevovaly v médiích. Seznámíme uživatele s podstatou těchto událostí a osvětlíme principy. 2.2 Počátky škodlivých sw (malware), způsob jejich šíření a dopady (dobové případové studie a příklady) V této kapitole zmapujeme historický vývoj (evoluce) škodlivého software od dob prvních osobních počítačů. Rozebereme způsoby šíření, typické formy útoků a jejich cíle. Na dobových příkladech ukážeme nejzajímavější události. 2.3 Rozdělení malware...co je to virus, červ, trojan, spam, phishing, spyware, ransomware, scareware, Vysvětlení pojmu malware a jeho základní rozdělení podle kategorií. Ke každé kategorii je uvedeno několik příkladů a bližší informace, jak se proti danému typu útoku chránit. 2.4 Nové formy útoků s rozvojem internetu a mobilních technologií (dobové případové studie a příklady) Rozbor nových forem útoku v návaznosti na rozvoj webových aplikací, mobilních zařízení a přesunu dat do cloudů. Zvláštní pozornost je věnována podvodným aplikacím pro mobilní platformy. 2.5 Hackeři, crackeři a hacktivisti jejich původ, charakteristika, motivace a nebezpečnost Seznámení uživatelů s pojmem hacker, jeho mutacemi a hacktivistickými skupinami. Původ a vývoj hackerů a hackerských skupin, jejich motivace a společenská nebezpečnost. Typické příklady hackerských útoků a jejich dopady na firemní i státní infrastruktury. [5]

6 2.6 Proč je neznalý zaměstnanec největší hrozbou pro podnikovou síť a co riskuje (příklady zaměstnaneckých selhání) Seznámení zaměstnanců s riziky, která jsou spojena s charakterem jejich činnosti ve firemní síti. Vysvětlení hrozeb a jejich následků plynoucích z neopatrnosti a neuvědomělého jednání. Ukázky a příklady úniků citlivých dat, které způsobili neopatrní zaměstnanci. 2.7 Jak nejčastěji unikají firemní data (dobové případové studie a příklady) Rozbor možných způsobů, jak mohou z firem unikat citlivá data. Důraz je kladen zejména na úniky spojené s běžnou kancelářskou prací na PC. 2.8 Nejnovější forma útoku v podobě sociálního inženýrství, jak ji rozpoznat a jak se bránit (dobové případové studie a příklady) Vysvětlení pojmu sociální inženýrství, jakožto novodobé hrozby pro firemní data. Zdůraznění jeho společenské nebezpečnosti a vlivu. Nástin možných scénářů napadení běžného zaměstnance, rozpoznání útoku a způsob obrany. 2.9 Proč zaměstnavatelé neradi vidí sociální sítě, free maily, herní portály a chatovací nástroje V této kapitole získají uživatelé zcela obrácený pohled na rizika, spojená s využíváním webových aplikací, jako jsou ové služby pro veřejnost, sociální sítě, chatovací a komunikační nástroje, sdílená úložiště, atp Jak si zabezpečit svůj počítač a data Tato kapitola je věnována zabezpečení domácích stanic uživatelů. Důležité je, aby si zaměstnanci osvojili bezpečnostní praktiky také na domácích stanicích. Bezpečnostní praktiky se musejí stát pro uživatele jakýmsi podmíněným reflexem Důležitost správně zvoleného hesla a jeho ochrana, praktický návod, jak zvolit správné heslo Uživatelé zpravidla opomíjejí praktiky pro vytváření silných hesel, nebo je vůbec neznají. V této kapitole se zaměstnanci naučí vytvářet silná hesla s pomocí osvědčených praktik. [6]

7 2.12 Jak bezpečně zacházet s mobilním zařízením (smart phone, tablet, notebook, ) Mobilní platformy jsou dnes běžnou součástí firemních sítí a mnoho firem vyznává politiku BYOD. Díky jejich stále rostoucí popularitě se množí i cílené útoky na tyto platformy. Tato kapitola se věnuje bezpečnému zacházení s těmito zařízeními Právní aspekty stahování a šíření nepovoleného obsahu Uživatelé mají tendenci instalovat na svěřené IT technologie nelegální software a kopírovat nelegální obsah. Bohužel riziko nese v tomto případě zaměstnavatel, jakožto vlastní/provozovatel. V této kapitole vysvětlujeme zaměstnancům právní aspekty a dopady takového chování Vývoj nových technologií všedního života a spojená bezpečnostní rizika (úvaha s posluchači) Společně s uživateli prodiskutujeme v teoretické rovině vývoj nových technologií, jejich integraci do sítí a spojená rizika. Pohovoříme o zajímavých novodobých projektech a kyber útocích Desatero zásad, které pomůže předejít útokům a ztrátám dat Uživatelům zdůrazníme desítku nejdůležitějších zásad, kterými by se měli řídit, aby tak předešli ztrátě dat a jejich možnému zneužití Závěrečné shrnutí nejdůležitějších poznatků Shrnutí nejdůležitějších bodů z každé kapitoly Prostor pro diskuzi s posluchači Na závěr přednášky je prostor pro otázky a diskuzi na související témata Závěrečný interaktivní test Závěrečný test má za cíl získat informace o nabytých znalostech. [7]

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD. Institut sociologických studií UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Češky a Češi v kyberprostoru : Zpráva výzkumného týmu sociologie a psychologie v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Problematika

Více

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování.

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování. III. Stále více a více lidských činností a aktivit se přesouvá z fyzického prostředí do kyberprostoru. V průběhu posledních desetiletí změnily informační a komunikační technologie téměř každý aspekt našeho

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Bezpečnost mobilních zařízení

Bezpečnost mobilních zařízení Bezpečnost mobilních zařízení Narek Oganesjan narek@oganesjan.cz Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled do oblasti bezpečnosti soudobých mobilních zařízení, seznámit ho s potenciálními

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů:

Hlavní důvody špatné úrovně finanční gramotnosti by se daly shrnout do tří bodů: 1. Systém vzdělávání Pro realizaci předloženého projektu, zaměřeného na další vzdělávání obyvatelstva z rurálních oblastí, byl zvolen modulární systém výuky. Celá výuka bude rozdělena do 4 oblastí (finanční

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček Krádež identity Bc. Pavel Hubáček Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou krádeže identity. Cílem je identifikovat

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva.

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost sítí Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva 2014 Praha Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Pokročilý uživatel 12

Pokročilý uživatel 12 Obsah Úvodní slovo 4 Začínající uživatel 05 12 17 Jak správně pracovat s webem 5 Online komunikace 6 E-mailová komunikace bezpečně 7 Sociální sítě 8 Zabezpečení počítače 9 Hesla 11 Ochrana dat 12 Stahování

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

BEZPEČNOST WWW APLIKACÍ VE SVĚTLE PRAKTICKÝCH POZNATKŮ

BEZPEČNOST WWW APLIKACÍ VE SVĚTLE PRAKTICKÝCH POZNATKŮ 1 BEZPEČNOST WWW APLIKACÍ VE SVĚTLE PRAKTICKÝCH POZNATKŮ Autoři článku: Karel Miko, Martin Zajíček DCIT, s.r.o. http://www.dcit.cz Prezentováno na konferenci Bezpečnosť informácií vo finančnom sektore

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více