Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací"

Transkript

1 Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá část je zaměřena na mapování online zdrojů a jejich hodnocení. Ve třetí části se účastníci seznámí s praktickými případy aplikace autorského zákona. Naučí se v souladu se zákonem používat příslušné internetové zdroje. Čtvrtá část je zaměřena na stavbu základních kamenů školního vzdělávacího prostředí se sdílením materiálů mezi pedagogy a žáky. Celý kurz včetně jeho e-learningové části je veden praticky. Účastníci budou na počítačích řešit dílčí úkoly, které vyvrcholí tvorbou vlastní přípravy s využitím online zdrojů. Kurz B1.2 Interaktivní tabule ve výuce V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyvozovat základní pravidla pro tvorbu prezentací pro interaktivní tabule, které aktivizují žáky. Současně si vyzkouší takovou prezentaci vytvořit, resp. vlastní prezentrace upravit. Druhá část je zaměřena na tvorbu typových úloh, které lze použít ve všech aplikacích pro interaktivní tabule. Ve třetí části si účastníci vyzkouší tvořit vybrané typové úlohy v různých free aplikacích. Čtvrtá část je zaměřena na metody používání interaktivních prezentací v různých fázích výuky. Kurz B1.3 Základy týmové práce s Microsoft Office V každé z prvních tří částí se účastníci naučí spolupracovat na jednom typu dokumentu (Word, Excel, PowerPoint) a to v režimu offline i online. V tomto případě budou pracovat se sdíleným úložištěm a budou se užit pokročilejší nástroje Microsoft Office jako jsou revize, komentáře a podobně. Ve čtvrté části se naučí účastníci práci se sdíleným úložištěm, aby v něm mohli vybrané týmy společně pracovat na společných dokumentech. Strana 1 / 6

2 Kurz B2.1 Dotyková a mobilní zařízení s využitím cloudových služeb MS Office První dvě kapitoly jsou zaměřeny na získání základních znalostí ovládání mobilního zařízení s dotykovou obrazovkou a operačním systémem Windovs 8.x. Třetí kapitola je věnována vymezení pojmu cloudová služba. Na praktických ukázkách budou účastníci seznámeni s výhodami a nevýhodami cloudových služeb MS Office 365. Těžiště kurzu je ve čtvrté kapitole, v níž se účastníci naučí využívat cloudové služby pro výukové účely. Tato část bude zaměřena prakticky, každý si vyzkouší prostřednictvím online aplikace vytvořit výukový dokument, uložit ho do datového úložiště. Pomocí komunikačních a plánovacích aplikací se domluví s kolegou a společně vytvoří v cloudu společnou práci. Kurz B2.2 Dotyková a mobilní zařízení s využitím cloudových služeb Google První dvě kapitoly jsou zaměřeny na získání základních znalostí ovládání mobilního zařízení s dotykovou obrazovkou a operačním systémem Android. Třetí kapitola je věnována vymezení pojmu cloudová služba. Na praktických ukázkách budou účastníci seznámeni s výhodami a nevýhodami cloudových služeb Google. Těžiště kurzu je ve čtvrté kapitole, v níž se účastníci naučí využívat cloudové služby pro výukové účely. Tato část bude zaměřena prakticky, každý si vyzkouší prostřednictvím online aplikace vytvořit výukový dokument, uložit ho do datového úložiště. Pomocí komunikačních a plánovacích aplikací se domluví s kolegou a společně vytvoří v cloudu společnou práci. Strana 2 / 6

3 Kurz B3.1 Využití mobilních zařízení v humanitních předmětech V první části si účastníci vyzkouší používat standardní aplikace dostupné z mobilního dotykového zařízení pro přípravu vlastních výukových materiálů. Ve druhé části projdou řadu online výukových zdrojů a vytvoří si databázi komentovaných odkazů použitelných ve výuce. Ve třetí části si vyzkouší vytvořit a uploadovat výukové materiály do cloudu a následně je s mobilním zařízením přímo prezentovat z online úložiště žákům. Ve čtvrté části budou společně ve skupinách vytvářet pracovní listy (sešity) pro žáky tak, aby je mohli používat v projektovém vyučování i v domácí přípravě. Kurz B3.2 Využití mobilních zařízení ve výuce anglického jazyka V úvodním bloku budou účastníci seznámeni s přednostmi využití mobilních zařízení při výuce anglického jazyka, popř. rovněž upozorněni na možná úskalí. Druhá část kurzu je zaměřena na aplikace, které je možno využít za pomoci volně přístupné knihovní aplikace Oxford Learner s Bookshelf. Hlavní pozornost bude soustředěna na využití a práci s elektronickými učebnicemi, popř. e-knihami a slovníky. Třetí blok bude věnován webové aplikaci na bázi LMS. V tomto bloku budou účastníci kurzu seznámení s prostředím Online Practice, které nabízí nejen podpůrné výukové materiály, ale především možnost administrace a organizaci výuky pro učiteli vytvořený kurz při využití již dostupných materiálů. Čtvrtý blok nabídne seznámení se s několika aplikacemi, které jsou volně přístupné na internetu, a které je možno při výuce anglického jazyka použít. V rámci posledního bloku vytvoří účastníci kurzu výstup z jedné z představených online aplikací, který následně nasdílí prostřednictvím cloudové služby. Strana 3 / 6

4 Kurz B3.3 Využití mobilních zařízení ve výuce českého jazyka V 1. bloku se účastníci seznámí s typografickými pravidly a správnou citací zdrojů, s možností využití internetových jazykových příruček a testování jazykových jevů prostřednictvím internetových aplikací i s využitím vlastních testů, jejichž tvorbu si v rámci bloku vyzkouší. V 2. bloku se účastníci zaměří na rozvoj čtenářské gramotnosti využíváním kreativního prostředí aplikací webu 2.0. Účastníci se seznámí s internetovými informačními zdroji o literatuře. Budou informováni o možnostech využití sociálních sítí pro podporu čtenářské gramotnosti. Prakticky si ověří možnosti tvorby referátu či čtenářského deníku v elektronické podobě (např. formou blogu)a s využitím prvků RWCT při jeho tvorbě V 3. bloku se účastníci seznámí s internetovými informačními zdroji o literatuře. Budou informováni o možnostech využití sociálních sítí pro podporu čtenářské gramotnosti. Prakticky si ověří možnosti tvorby referátu či čtenářského deníku v elektronické podobě (např. formou blogu)a s využitím prvků RWCT při jeho tvorbě Ve 4. bloku se účastníci seznámí s tvůrčími aktivitami webquest a podcast a možnosti jejich využití v běžné i projektové výuce. Na konkrétních příkladech si ověří postup při tvorbě WQ s využitím prvků kritického myšlení. Rovněž se seznámí s možností využití podcastu např. při tvorbě webquestu. V samostatném bloku pro distanční vzdělávání vytvoří účastníci vlastní přípravu pro výuku a uloží ho do sdíleného online prostředí. Kurz B3.4 Využití mobilních zařízení ve výuce matematiky V první části si účastníci stáhnou a nainstalují free aplikaci Gogebra a seznámí s prostředím programu a základním ovládáním. Ve druhé části budou vytvářet vlastní konstrukce tak, aby je mohli použít přímo na podporu výuky. Ve třetí části kurzu pak budou účastníci publikovat konstrukce do sdíleného úložiště a následně budou zkoušet prezentovat připravené konstrukce v simulaci výuky. Ve čtvrté části společně odvodí příklady využití dynamických konstrukcí ve výuce včetně dalších online zdrojů. Poslední část je věnována distanční formě vzdělávání, v níž každý z účastníků zpracuje vlastní přípravu na hodinu a odevzdá ji do sdíleného online prostředí. Strana 4 / 6

5 Kurz B3.5 Využití mobilních zařízení ve výuce zeměpisu Kurz bude rozdělen na 5 hlavních tematických celků. V úvodní části se účastníci kurzu seznámí s vybranými desktopovými a mobilními aplikacemi pro výuku zeměpisu. Další prakticky zaměřené bloky budou věnovány geografickým informačním systémům, dálkovému průzkumu Země a GPS. Na závěr kurzu si účastníci vyberou jedno konkrétní téma z uvedených tematických celků a na toto téma vytvoří přípravu na jednu vyučovací hodinu. Vytvořené přípravy si poté účastníci kurzu navzájem představí a nasdílí prostřednictvím cloudových aplikací. Kurz B3.6 Zpracování a využití videa ve výuce tělesné výchovy Obsahem kurzu je poskytnout účastníkům náměty pro práci s digitálním zařízením při pohybové činnosti a vybrané z nich si prakticky vyzkoušet. Využití je možné aplikovat v různých organizačních formách tělesný výchovy: hodina tělesné výchovy, sportovně turistické kurzy, vodácké kurzy, lyžařské kurzy, sportovní soutěže a další. Kurz bude probíhat formou workshopu. Účastníci si pod vedením lektora prakticky vyzkouší řešení jednotlivých úkolů dané problematiky. Kurz B3.7 Využití mobilních zařízení ve výuce na prvním stupni ZŠ Základem kurzu bude seznámit pedagogy s využitím mobilního zařízení při výuce na prvním stupni základní školy s přímým propojením s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Kurz bude rozdělen do čtyř hlavních částí. První dvě části jsou zaměřeny na praktické vytváření multimediálních příprav s využitím aplikací mobilního dotykového zařízení. Tyto přípravy si účastníci uloží na sdílené úložiště. Ve třetí části je hlavní těžiště kurzu. Účastníci budou využívat vlastní výukové materiály ze sdíleného úložiště simulovat výuku matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Přitom budou prezentovat a ovládat vlastní interaktivní pracovní sešit z mobilního zařízení a přímo prezentovat na interaktivní tabuli s využitím online aplikací. V závěrečné části se seznámí s vybranými interaktivními programy pro I. stupeň. Strana 5 / 6

6 Kurz B3.11 (nádstavbový) Grafika a digitální fotografie Cílem tohoto nepovinného kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy z oblasti počítačové grafiky (rozlišení, barevná hloubka obrázku, velikost obrázku, formáty grafických souborů). Následovat budou informace ohledně specifik tvorby fotografií na mobilním zařízení (tabletu, mobilním telefonu). V další části se dozvíte informace ohledně kompozice obrazu, focení vybraných scén, hlavní kompoziční pravidla, focení krajiny, portrétu, makra a dalších scén. Po vytvoření fotografií proběhne seznámení s desktopovými a mobilními aplikacemi na úpravu fotografií (prohlížení obrázků, základní úpravy snímku, úprava kvality obrázku, odstranění vad obrázku retušování). Závěrečná část bude věnována cloudovým úložištím fotografií a cloudovým aplikacím na úpravu fotografií. Kurz B3.12 (nádstavbový) Využití mobilních zařízení se systémem Android ve výuce Cílem kurzu je inspirovat účastníky ve využívání chytrých mobilních telefonů a tabletů se systémem Android ve výuce. Řada žáků již vlastní chytré mobilní telefony (tablety) a často si je nosí také do školy. Na kurzu si ukážeme, jaké výukové aplikace můžete na těchto zařízeních ve výuce využívat. Osnova kurzu se bude skládat z těchto částí: Zdroje aplikací pro mobilní zařízení (Instalace aplikací z Google play, Instalace aplikací z jiných zdrojů, Webové stránky s tipy, návody a recenzemi mobilních aplikací) Sdílená úložiště (Disk Google, One Drive) Základní výbava mobilního zařízení Aplikace pro výuku matematiky, Aplikace pro výuku přírodovědných předmětů, Aplikace pro výuku humanitních předmětů Školení bude probíhat v mobilní učebně. Kurz B3.13 (nádstavbový) Příprava interaktivních materiálů do výuky a jejich využití s pomocí platformy Edubase Cílem kurzu je seznámit účastníky s webovým nástrojem Edubase, který je možné velmi efektivně využít ve výuce s mobilním zařízením. V první části se seznámíte s ovládáním nástroje Edubase a řízením mobilní učebny. Ve druhé části bude představen způsob přípravy materiálů do výuky a jejich uložení do Edubase. Budete také provedeni seznamem již hotových materiálů, které je možné využít. Závěrečná hlavní část bude zaměřená na využití nástrojů a připravených materiálů přímo ve výuce se žáky na libovolném stupni či v libovolném předmětu. Školení bude probíhat v mobilní učebně. Strana 6 / 6

Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o.

Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o. Seznam programů DVPP poskytovaných Hello language centre s.r.o. Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová Počet Účastnický dotace účastníků poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi pedagogové

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

UČEBNÍ MATERIÁLY. Český jazyk (11 15 let) ŘEŠENÉ PŘÍKLADY PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ. výukové materiály. Vzděláváme dotykem TESTY

UČEBNÍ MATERIÁLY. Český jazyk (11 15 let) ŘEŠENÉ PŘÍKLADY PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ. výukové materiály. Vzděláváme dotykem TESTY ŘEŠENÉ PŘÍKLADY UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk (11 15 let) výukové materiály PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ Vzděláváme dotykem TESTY 1 Obsah Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Hodina češtiny s ICT technologiemi...6

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR INFORMÁTOR květen 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ

Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ POPIS MECHANISMŮ SPOLUPRÁCE Mgr. Vladimír Hradecký, Mgr. Lenka Sklenářová Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 DIDAKTIKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ VYUŽITÍ ICT Autor: Mgr. Ondřej Košek Obsah Úvodní slovo realizačního týmu CVLK... 4 Předmluva... 6 1. Dokumenty... 7 1.1 Textové

Více

Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých

Obsah: sebou prvních šest týdnů, ve kterých se první desítky pilotních seminářů zúčastnilo více než 250 učitelů a ředitelů malotřídek a malých M i c r o s o f t p r o m a l o t ř í d k y a m a l é š k o l y 1 / 2 0 1 1 Velice si vážíme vaší registrace do komunity Malotřídky.cz. Proto jsme pro členy připravili online workshopy tak, aby z úvodního

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. 5.3.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

Životní vzdělávání, z.s.

Životní vzdělávání, z.s. Životní vzdělávání, z.s. Katalog seminářů na míru 1 Obsah Akce na míru... 3 Oblasti vzdělávání... 4 Osobnostní rozvoj... 5 Syndrom vyhoření a jak mu předcházet... 5 Jak "překřičet" 30 dětí a nezničit si

Více

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu informační technologie

Učební osnova vyučovacího předmětu informační technologie Učební osnova vyučovacího předmětu informační technologie Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství a 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin za studium:

Více