Parky prokoukly. Vratislavický zpravodaj. Zběžný pohled občana. Městský obvod. pořádá v neděli dne 5. června 2005 od 14 hod v parku u kina Dětský den.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parky prokoukly. Vratislavický zpravodaj. Zběžný pohled občana. Městský obvod. pořádá v neděli dne 5. června 2005 od 14 hod v parku u kina Dětský den."

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Zběžný pohled občana Není to poprvé, co jsem prohlásila, že napíšu článek do našeho ZPRAVODAJE, ať to, co vidím ve Vratislavicích, vědí i ostatní. Odhodlala jsem se k tomu až nyní. Nejsem původem z této malebné části, z Vratislavic, když mnoho let jsem prožila v paneláku na libereckém sídlišti, odkud jsem před osmi lety odešla. Nikdy jsem se tam však nesetkala s takovou péčí a starostlivostí, jakou si stále více uvědomuji zde. Není samozřejmé, že nemusím do města vyřizovat formality kolem dokladů, a ani to, že často mezi okály potkávám multikáru s muži připravenými kdykoli pobrat a odvézt odpad přichystaný u popelnic. Pokračování na straně 8 Parky prokoukly Jak je uvedeno v informaci o jednání zastupitelstva, hovořilo se obsáhle také o probíhající úpravě parků podél Tanvaldské ulice. Na připomínky jednoho ze zastupitelů k tomu, že bylo pokáceno příliš mnoho stromů, že některé pařezy byly příliš vysoké nebo že se dřevo z pokácených stromů mělo prodávat, vyslechli zastupitelé obsáhlé vysvětlení pracovníka odboru správy majetku. Výhrady ke kácení stromů vznášeli na odbor správy majetku i někteří občané, proto údaje o postupu úpravy parků, které zazněly na jednání zastupitelstva, tlumočíme touto formou i občanům Vratislavic. Argumenty obhajující postup odboru přinášíme pochopitelně ve zjednodušené a komentované podobě. Tak tedy prvým argumentem bylo to, že zhruba tři desítky let se s parky podél Tanvaldské ulice a zvláště v blízkosti kostela vůbec nic nedělo. Za tu dobu, což je dalším argumentem, stromy zestárly, mnohé onemocněly, jiné byly z nejrůznějších důvodů mechanicky poškozené či špatně rostlé. Zčásti to dokumentují i uvedené snímky, neboť téměř každý strom či část parku byly vyfotografovány. Stav každého z pokácených stromů nebo celé skupiny stromů a dřevin byly posouzeny odborníky, kteří určili, který strom je nutné odstranit. Žádný z pracovníků úřadu či z funkcionářů městského obvodu by si za současné a poměrně přísné legislativy nedovolil dát souhlas k pokácení ani jednoho stromu bez posouzení oprávněným expertem. Dokončení na straně 2 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou pořádá v neděli dne 5. června 2005 od 14 hod v parku u kina Dětský den. Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče.

2 2 Vratislavický zpravodaj 2005/5 Z jednání zastupitelstva Dubnové zasedání zastupitelstva městského obvodu řídil za nemocnou starostku H. Konšelovou místostarosta Ing. Jaroslav Sýkora. Předložený program, nepříliš obsáhlý, nasvědčoval na rychlý spád, jenže jednání se nakonec protáhlo až přes dvacátou hodinu. Po obvyklých procedurálních záležitostech přišla na pořad jednání informace o novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce týkající se místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce. Tato vyhláška byla již schválena zastupitelstvem města Liberce, takže se zastupitelé městského obvodu Vratislavice k jejímu znění již nemohli vyjádřit. To je v rozporu se statutem Magistrátu města Liberce i s ujištěním některých jeho funkcionářů, dle kterého všechny návrhy vyhlášek MML týkající se i MO Vratislavice budou nejdříve předloženy k posouzení zastupitelstvu MO. Vratislavičtí zastupitelé nakonec znění vyhlášky vzali na vědomí, ale požadují, aby starostka na porušování stanoveného postupu příslušné funkcionáře magistrátu opět upozornila. Následovala písemně předložená informace finančního výboru, kterou jeho předseda Vlastimil Jech doplnil dalšími údaji. Po vysvětlení některých jeho připomínek vzalo zastupitelstvo informaci na vědomí. Bez připomínek pak byla zastupitelstvem vzata na vědomí i informace kontrolního výboru. Pravidelně jsou na jednáních zastupitelstva projednávány majetkoprávní operace. Bylo tomu i tentokrát a právě v této části jednání, týkající se převodu staré hasičské zbrojnice, se rozvinula obsáhlá diskuse, a proto se této záležitosti věnujeme samostatně na jiném místě ZPRAVODAJE. Samostatně se rovněž zabýváme analýzou externích pracovníků na Technickém středisku předloženou odborem správy majetku a projednanou také finančním výborem. Součástí informace odboru správy majetku byl také přehled zpracovaných rozhodnutí o ochraně přírody a krajiny za rok 2004 včetně uložení podmínek náhradní výsadby. Srozumitelněji řečeno byl zastupitelům předložen seznam požadavků občanů a institucí na vykácení konkrétních stromů a u každého takového požadavku pak bylo rozhodnutí o jeho povolení či zamítnutí a v případě povolení pak uložení náhradní výsadby. Zastupitelstvo poté celou tuto informaci vzalo na vědomí. V této souvislosti byla následně vznesena připomínka k probíhající úpravě parků podél Tanvaldské ulice, kterou provází poměrně rozsáhlé kácení křovin i vzrostlých stromů. Obsáhlé vysvětlení, přednesené pracovníkem odboru správy majetku, je rovněž obsahem samostatného článku. V písemných podkladech pro jednání zastupitelstva byl také plán oprav výtluků komunikací a chodníků v roce Po ukončení zasedání dostali slovo občané, kteří otevřeli záležitost využití školního hřiště pro rekreační kopanou. Problém vyvstal stížností obyvatel přilehlého domu na rušení klidu touto činností. Spor mezi obyvateli domu a uživateli hřiště vyvrcholil uzavřením hřiště. To začala řešit rada městského obvodu s tím, že bude hledat možnosti k nalezení nějakého kompromisního řešení. J. Sedlák Parky prokoukly Dokončení ze strany 1 Vykácení nevhodných dřevin bylo prvním krokem, po němž bude následovat odstranění pařezů, obnovení travního porostu a poté vysázení nových stromků i okrasných keřů. Pracovníci odboru správy majetku pak počítají s tím, že v parcích budou rozmístěny lavičky a další parková zařízení. Tímto činem byl nepochybně zlepšen vzhled obce a zcela jistě to prospělo ozdravění životního prostředí. jas Granty rozděleny V únorovém ZPRAVODAJI jsme uvedli pravidla pro podání žádostí o granty na kulturu a sport. Připomeňme, že žádosti lze podávat třikrát do roka, přičemž prvý termín byl do konce března a termín pro druhé kolo je do konce května. Uvedli jsme také, že pro letošní rok je na granty z rozpočtu uvolněno 400 tisíc korun na sportovní a 300 tisíc korun na kulturní akce. Ze žádostí podaných v prvém kole rozhodla rada MO na doporučení komise školství, kultury a sportu podpořit následující akce: Kultura Svazu důchodců na turistiku a kulturu Kč Klubu cyklistů na uspořádání lampiónového průvodu Kč České tábornické unii na Trampskou portu Kč MŠ Tanvaldská na MDD a na rozlučku se školáky celkem Kč Domovu důchodců na Léto seniorů a na koncerty celkem Kč Pěveckému sdružení BLECHY celkem na tři akce Kč Českému svazu žen na dvě akce celkem Kč ZŠ Vratislavice na celkem osm akcí Kč Celkem je to korun, takže na zbylá dvě kola zbývá už jen korun. Sport Organizaci FINE FIT na dvě akce (jedna nebyla doporučena) celkem Kč Studiu K na pronájem tělocvičny Kč ZŠ Vratislavice na turnaje ve floorbalu a vybíjené Kč TJ Jiskra na celkem osm akcí celkem Kč Celkem je to Kč, takže na zbylá dvě kola je k dispozici ještě Kč. -r-

3 2005/5 Vratislavický zpravodaj 3 ODS Vratislavice nad Nisou Vás zve na 2. ročník oslav dne dětí Kdy a kde? V sobotu od 14 hodin v zámeckém parku u spořitelny. Opět bude připraven bohatý program, mnoho soutěží, zajímavé ceny, jídlo i pití. POZOR! Přijde i kouzelník s.r.o. Vývoj a výroba elektronických a elektrických zařízení Kompaktní regulační rozvaděče pro řízení provozu: malých, středních i velkých kotelen plyn, olej, elektro domovních a průmyslových výměníkových stanic ucelených topných soustav včetně ohřevu TUV vzduchotechniky pro obytné i výrobní prostory kombinovaných otopných soustav s netradičními zdroji Výrobní možnosti: 2 x SMT linka Samsung Aut. sítotisk SP450V, ruční sítotisky SMT automaty CP45 FV (2 x), CP20 (1 x) Reflow SMT Quattropeak 3 N2, Heller 1707 ESD prostory, bezolovnaté pájení v Reflow osazování DPS, strojní pájení SEHO 8250/N2 kusové, střední i velké série výroba mechanických celků, modelů a prototypů vývoj elektroniky v oblasti hardware a software klimatická, solná komora, vibrační stolice Najdete nás v novém prostředí v Moskevské ul. 658/41, tel.: Po, St, Čt hodin Pá hodin Těšíme se na Vaši návštěvu U Šamotky 736, Liberec , Proseč nad Nisou tel.: , 033 fax: Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva Městského obvodu Vratislavice nad Nisou, které se uskuteční ve středu 25. května 2005 od v zasedací místnosti úřadu MO. Zastupitelé se mimo jiné vyjádří k informacím finančního a kontrolního výboru a informacím ekonomického odboru a odboru správy majetku, projednají majetkoprávní operace a informace starostky.

4 4 Vratislavický zpravodaj 2005/5 Policie ČR informuje Statistika vratislavického oddělení V obvodu vratislavického oddělení Policie České republiky bylo od začátku roku 2005 do konce března zaznamenáno celkem 128 trestných činů. Z nich 80 bylo objasněno, to je 62,5 %. Násilných trestných činů bylo 8, z toho objasněno 7. Ve čtyřech případech se jednalo o ublížení na zdraví (všechna objasněna), dvakrát o loupež (1 objasněna), jednou o neoprávněný zásah do práva domu a bytu (obojí objasněno). U majetkové trestné činnosti se jednalo o 64 případů 43 krádeží prostých, 20 krádeží vloupáním do objektů a jednou poškozování cizí věci. Mezi krádeže prosté patří například kapesní krádeže (5), odcizení motorových vozidel (17), krádeže věcí z vozidel (7), krádeže jízdních kol atd. Mezi krádežemi vloupáním do objektů se objevila mimo jiné 4 vloupání do bytů, 3 do rodinných domků, 1 do zahradní chaty, 1 do školy atd. K nevyřešeným případům, u nichž by policie uvítala spolupráci s občany, patří častý jev sprejerství. Je to čin špatně prokazatelný, pokud není pachatel dopaden přímo na místě při činu, a policie proto apeluje na větší všímavost občanů u tohoto jevu. Posledním případem tohoto druhu ve Vratislavicích jsou nespecifikovatelná grafiti v ulici U Sila, kde neznámý pachatel ozdobil sprejem garáže a způsobil škodu za Kč. U případu celostátně hledaného podvodníka spolupracuje vratislavické policejní oddělení s moravskými policisty, kterým zaslalo spisový materiál pro došetření. Podvodník byl totiž dopaden na Moravě, ale svůj poslední trestný čin spáchal v Liberci, a poškozeným byl občan Vratislavic. Podvodník (ročník narození 1969) přijel do Liberce s vozem Daewoo (kradeným). Náhodně vytipovaného muže (z Vratislavic) umluvil, že si z určitého důvodu potřebuje na jednu cestu vypůjčit jeho vůz BMW a do zástavy mu přenechal zmíněné Daewoo. BMW se však už zpět nevrátilo a poškozený poté ohlásil čin na vratislavickém oddělení. Nyní je již dopadený pachatel stíhán pro několik trestných činů. Kuriózní krádež počítače objasnili vratislavičtí policisté dne 29. března. Hlídka kontrolovala na ulici muže, který nesl počítač. Na dotaz, kde a jak tuto věc nabyl, uvedl, že ho právě koupil od kamaráda. Policisté však zjistili, že právě bylo oznámeno vloupání do kanceláře v pekárnách a odtamtud odcizen právě počítač. 26letý muž, přechodně bydlící v Liberci, byl tedy zadržen a bylo mu sděleno obvinění z trestného činu krádeže. Nejednalo se přitom o ledajaký počítač byl to totiž řídící počítač k výrobní lince za cca korun a bez něj byla ohrožena výroba pečiva pro celý Liberec... jsj Hasičská zbrojnice hasičům Zastupitelům byl ke schválení předložen návrh na převod staré hasičské zbrojnice ze správy MO Vratislavice do správy Magistrátu města Liberce. Tento návrh byl podložen projektovým záměrem nazvaným Přeměna staré hasičské zbrojnice na víceúčelové středisko vzdělávání dobrovolných hasičů, zpracovaným tajemníkem MML Mgr. Markem Řeháčkem. Návrh vyvolal velmi obsáhlou diskusi, v jejímž závěru se na jednání dostavil sám autor projektového záměru. Mgr. M. Řeháček projektový záměr uvádí historií a současným stavem objektu. Historická hasičská zbrojnice byla postavena jako obecní stavba zhruba v roce 1875 a od samého počátku sloužila dobrovolným hasičům ve Vratislavicích, kteří se ve sbor organizovali již v roce Přízemní prostory nevelké zbrojnice sloužily k uskladnění požární stříkačky, v prvém nadzemním podlaží sloužila jedna místnost ke schůzovní činnosti, druhá jako sklad. O velikosti objektu svědčí to, že když v roce 1957 dostali hasiči za dosud užívané hasičské vozidlo Mercedes Benz novější vozidlo Praga RN, zjistili, že se do zbrojnice nevejde. Přístavba, tedy prodloužení garáže a nad ní postavená další malá místnost, však negativně poznamenala vzhled historického objektu. I po tomto zásahu byla celá tato zbrojnice pro zhruba 60 členů hasičského sboru prostorově nevyhovující. Proto v akci Z byla zahájena stavba nové hasičské zbrojnice, slavnostně otevřené 1. května Ve staré zbrojnici sloužil uvolněný prostor dětskému oddílu požárníků a přízemí za sklad technického střediska národního výboru. Po spojení Vratislavic s městem Liberec v roce 1980 se zbrojnice stala majetkem Městského národního výboru Liberec a po roce 1980 už jako historický majetek nástupnické instituce Statutární město Liberec. Potřebné a dokonce plánované opravy se však již neuskutečnily a k rekonstrukci celého objektu nedošlo ani po roce 1994, kdy na žádost nově vzniklého Městského obvodu Vratislavice n. N. byl objekt převeden do jeho správy. Navzdory různým záměrům na využití staré zbrojnice, včetně nabídek k prodeji, nebyl žádný realizován a nepodnikalo se nic ani k záchraně chátrajícího objektu. V navrhovaném projektovém záměru se uvádí, že na území města Liberce působí osm jednotek sboru dobrovolných hasičů, z nichž každý má objekt hasičské zbrojnice, ale vhodný vesměs jen k uskladnění hasičské techniky a výstroje. V žádné z těchto zbrojnic nejsou prostory k větším schůzím, k práci s mládeží a zejména ke vzdělávání. Dlouholetým přáním je také vytvoření malého hasičského muzea. Pro zajištění všech těchto funkcí by bylo možné využít právě onu starou hasičskou zbrojnici ve Vratislavicích. Projekt tedy obsahuje cíle budoucího využití objektu a počítá jak s podporou Statutárního města Liberec, tak i se svépomocnou prací dobrovolných hasičů. Dále je uveden rozsah práce a časový harmonogram s předpokládaným dokončením v červnu roku V diskusi k návrhu na převod objektu městu Liberec se zastupitelé rozdělili na dva tábory. Jedni měli obavy, že převodem staré hasičské zbrojnice ztratí obvod jakoukoli možnost objekt využívat. Najednou vznášeli nespočet možných námětů na to, co by tu bylo možné pořádat či kdo by mohl uvedených prostor využívat. Druhá skupina zastupitelů poukázala na to, že deset let se pro zachování zbrojnice hledalo smysluplné využití a podařilo se až ve spolupráci s primátorem, který zorganizoval využití pro dobrovolné hasičské sbory Liberecka. Navíc vyslovili přesvědčení, že budoucí správce objektu jistě neodmítne poskytnout rekonstruované prostory pro různé požadované akce místními organizacemi. Tím ostatně zastupitele ujistil i přítomný tajemník magistrátu Mgr. M. Řeháček. Nedokázal však zaručit, kdy bude přeměna zbrojnice v zamýšlené středisko skutečně realizována, ale ubezpečil, že zcela jistě se uskuteční. Poté zastupitelé předložený návrh na převod staré hasičské zbrojnice na město Liberec schválili. Js

5 2005/5 Vratislavický zpravodaj 5 Marcel Procházka STAROŽITNOSTITI Vykupuji široký sortiment starožitností i celé pozůstalosti do r. v. 1945: nábytek, obrazy, sklo, porcelán, hračky, hodiny, pohledy, vojenské věci, vánoční ozdoby, betlémy, rádia, staré lyže, reklamní cedule, motorky, kola, koberce a jiné. Platba hotově, výkup možný na místě, odvoz zajištěn. Tel.: Prodejna: Pivovarská ul. 1435, Liberec 30 Otevřeno: Po, Út: 9 17 hodin, St Ne dle dohody po telefonu. OCELOVÁ KVALITA zpracování betonářské oceli armovna spojování betonářské oceli šroubovými spojkami LENTON svařování betonářské oceli do věnců, sloupů, patek, armokošů, rohoží svařované sítě KARI do betonu hutní materiál: profilovaná ocel I, U trapézové plechy VSŽ a VIKAM distanční tělíska, pytlové úvazky Fibred polypropylenová vlákna S 50/06 ocelová vlákna dovoz zboží vlastní dopravou dělení materiálu na požadované rozměry na požádání dodáme prohlášení o shodě a příslušné atesty a certifikáty na jakost a kvalitu dodaného zboží FILINGER, a. s., držitel certifikátu jakosti ISO 9001 FILINGER, a. s. U Stadionu 236, Liberec 7 Tel./fax: , tel.: Studenti, nezaměstnaní i potrestaní Smyslem analýzy externích zaměstnanců na technickém středisku bylo na základě usnesení rady městského obvodu nalézt vhodnou kombinaci využití tří kategorií oněch externích zaměstnanců. Jednu skupinu externích zaměstnanců tvoří brigádníci studenti, jejichž zaměstnávání na Technickém středisku je o prázdninách již tradiční. V letošním roce se počítá s pěti brigádníky v červenci a s pěti v srpnu. Jako v minulosti jim bude i letos zadáno zejména okopávání okrasných keřů a pletí záhonů v parcích, prořezávání koridoru komunikací a výřezy náletů v okolí mostů, nátěry zábradlí, hrabání posekané trávy a podobně. Na veřejně prospěšných pracích byli v minulosti zaměstnání čtyři pracovníci doporučení úřadem práce. Dva z nich byli časem přijati jako stálí pracovníci Technického střediska, ale dva byli pro špatné pracovní výsledky vráceni úřadu práce. Vzhledem ke špatným zkušenostem s nekvalitními pracovníky se s jejich dalším využitím nepočítá. Podstatně lepší výsledky přineslo zaměstnání odsouzených k odpracování trestu na obecně prospěšné práce. Jeden trest v rozsahu 400 hodin byl v průběhu února a března již odpracován a další dva v rozsahu 300 hodin tuto podobu trestu nastoupili v průběhu dubna. Odsouzení ze strachu před změnou trestu vykonávají zadané práce dobře, a proto se s touto kategorií externích zaměstnanců počítá i v budoucnu. jas Nejlepší v Libereckém kraji Hlavní sbor Zpívajících blech se v polovině dubna zúčastnil soutěže dětských pěveckých sborů Vítání jara. Velkým úspěchem sboru bylo již zlaté pásmo, které Blechy získaly v oblastním kole. O to větší radost měly hned druhý den, kdy se jim podařilo úspěch zopakovat a zvítězit i v kole krajském. Porota navíc zvlášť ohodnotila dramaturgii programu, který sbor na soutěži předvedl. Vyzdviženo bylo zejména provedení náročné skladby Bohuslava Martinů Žaloba. Ráda bych poděkovala všem Blechám za trpělivost a příkladnou kázeň, která vedla k těmto úspěchům. Sbormistryně St. Rygálová Oslava svátku matek V neděli 8. května mají svůj svátek všechny maminky. Základní škola ve Vratislavicích se k oslavě tohoto svátku již tradičně připojí v pondělí 9. května. Od 16 hodin bude na jejich počest v tělocvičně naší školy zahájen jarmark, na kterém bude možné si za minimální ceny udělat radost drobnými předměty, které vyráběly děti naší školy. Celé odpoledne bude zároveň probíhat program, ve kterém vystoupí různá seskupení, která při ZŠ ve Vratislavicích pracují. Představí se skupina malých aerobiček či dramatický kroužek a všechna oddělení Zpívajících blech i s příležitostným sborem Zpívajících blešů. Srdečně na toto odpoledne zveme nejen všechny maminky, babičky či tety, ale i jejich manžele či přátele a děti. Svoz nebezpečného odpadu Ve Vratislavicích nad Nisou proběhne dne 21. května 2005 mobilní sběr po trase: ul. Východní u č. p křižovatka ul. Zavřená Zvonková ul. Donská u č. p ul. Pivovarská u č. p křižovatka ul. Krajová Tulipánová křižovatka ul. Dlouhomostecká Dopravní ul. Prosečská u č. p U zastávky Proseč-Nisa křižovatka ul. Dlážděná Zámecký vrch Bezplatný svoz se týká nebezpečných odpadů, a to zejména: oleje a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, pesticidy, baterie, akumulátory, suché galvanické články, zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti.

6 6 Vratislavický zpravodaj 2005/5 Vratislavice nad Nisou v roce 1945 Většina z mladší generace si dnes nedokáže představit dobu před šedesáti roky. Je pro ně nesmírně vzdálenou a obtížně pochopitelnou. Pro mnohého pamětníka událostí roku 1945 se ona doba vryla v paměť tak, že si v prostoru a čase vymaní každou hodinu tenkrát prožitou. Stejně tak i já, sotva jsem se vrátil z totálního nasazení na nucených pracích, vypuklo Pražské povstání. Opět jsem uchopil krumpáč a spolu s dalšími obyvateli na severním okraji Prahy jsem vylamoval dlažební kostky a vršil je na barikádu. Ta měla zabránit průchodu Prahou německé Schörnerově armádě, nacházející se v té době v okolí Mělníka. Po šesti letech jsem se jako opožděný dosídlenec objevil v Liberci a následně mě vítr zavál do vratislavické školy. Z vyprávění spoluobčanů a ze zápisů nově založené vratislavické kroniky jsem si vytvořil obrázek o průběhu oněch dnů roku 1945, jak se udály v Liberci a zvláště ve Vratislavicích. V úvodu je třeba se vrátit na podzim roku 1938, kdy většina Němců v návalu euforie volala Heinleinovo heslo Heim ins Reich (domů do říše). Na libereckém výstavišti se s plamennými projevy postupně střídali němečtí pohlaváři H. Himmler, R. Hess, J. Goebels a nakonec, , i sám A. Hitler. O šest let později si stále více Němců uvědomovalo, že se blíží konec války, šířily se fámy, panika. Ještě počátkem května vyšla v libereckém deníku Die Zeit výzva K. Henleina k zachování klidu a pořádku. Obyvatelé ale dávali najevo bezradnost a strach. Ve středu 2. května shodilo náhodně zatoulané sovětské letadlo na Vratislavice několik tříštivých bomb. Jedna z nich zasáhla zdejší školu, jiná poničila balustrádu před kostelem, další dopadly u vratislavického nádraží a do polí pod domovem důchodců. Ještě v noci z 8. na 9. května byl bombardován Liberec, Růžodol I a Hanychov a bomby poškodily krematorium. Údajně na sklonku války působila v okolí Vratislavic malá skupina protifašistického odboje. V prvních květnových dnech byl z této skupiny určen místní občan Schőnbeck jako mluvčí, aby jednal s představiteli obce o odzbrojení místního volkssturmu (lidové milice), vydání a zveřejnění vyhlášky k zachování klidu mezi německým obyvatelstvem a o vyvěšení bílých praporů. Požadavku bylo vyhověno až po dalším naléhavém jednání se starostou Wünschem. Revoluční skupina v počtu 18 osob získala na liberecké radnici od tamního revolučního výboru pušky a následně odzbrojila místní německou policii, zajistila továrnu, pivovar, poštu a sklad obilí v místním statku. V časných ranních hodinách 9. května osvobodila Rudá armáda 31. a 52. armáda I. ukrajinského frontu město Liberec, kde zanechala jen menší posádku, a postupovala dále dvěma směry k Turnovu a k Jablonci. V odpoledních hodinách prošla obcí sovětská jednotka v počtu asi 150 vojáků, následně projela kolona vojenských nákladních aut a několika tanků. Žádný z vojáků se v obci nezastavil, němečtí obyvatelé měli uzamčené domy a skryti za záclonami oken ve strachu očekávali vývoj příštích dnů. Válka skončila, ale atmosféra v obci byla zcela jiná než ve vnitrozemí. Obchody, škola i továrna byly zavřeny, v ulicích vládlo zlověstné ticho. Příchod sovětské armády nebyl pro německé obyvatele vítězstvím, ale porážkou. Z občanů, kteří narukovali do wehrmachtu na různých bojištích světa, jich 70 padlo a 124 bylo nezvěstných. Teprve prochází obcí od Jablonce větší oddíl Revoluční gardy. RG byla polovojenská organizace dobrovolně se hlásících Čechů vyslaná z vnitrozemí mající zajistit klid a pořádek do převzetí moci Čsl. armádou a policií. Dne 25. května prochází obcí oddíl nově utvořené Čsl. armády. Život ve Vratislavicích se od května 1945 vyvíjel značně chaoticky. Nově psaná místní kronika neuvádí podrobnosti, je však jisté, že počátky znovuosídlení byly složité a cesta do normálního života trnitá. Do obce se vrací část vysídlenců, kteří museli obec před šesti lety opustit, z vnitrozemí s nimi přicházejí i další, hledající si nový domov. Tím postupně dochází k výměně obyvatel. Zprvu nahodilý (divoký) odsun menší části občanů německé národnosti byl podle potřeby koordinován tak, aby se vytvořily prostory pro nově přicházející obyvatele. Nezbytným prvým krokem bylo utvořit samosprávu, která měla za prvořadý úkol zajistit klid a pořádek. Již za účasti jedenácti občanů české národnosti byla uskutečněna přípravná schůze místního národního výboru. Za předsedu zvolili krejčího Pavla Kmínka a místopředsedou Josefa Kubeše. Následného dne byla svolána veřejná schůze MNV, které se zúčastnilo 54 novousedlíků. Pro zatím malý počet Čechů v obci zrušila Okresní správní komise v Liberci místní výbor a od utvořila devítičlennou místní správní komisi s tajemníkem Josefem Jandou. Jejím hlavním úkolem bylo rozmisťovat přicházející dosídlence do uvolněných prostorů a tím zahájit následný odsun Němců do sběrného tábora. Příchodem dalších občanů do obce bylo možno provést volbu nového zastupitelstva. V obci jako první vznikla KSČ, a jak se později začaly formovat další politické strany, přešli do nich i někteří původní komunisté. Když jim to na volební schůzi dne předseda místní organizace KSČ v razantním vystoupení vytkl, začaly padat ostré výrazy, a protože nikdo už nedokázal horké hlavy uklidnit, skončilo shromáždění naprostým zmatkem. Teprve na opakované schůzi byl zvolen první místní národní výbor ve složení po devíti zástupcích tří politických stran (KSČ, Národní socialisté a Sociální demokraté), po jednom zástupci za Český svaz mládeže, Sokola a bezpartijního. Předsedou se stal Vojtěch Šanda. Přicházejí i noví zemědělci. Celkem na padesát příchozích z českého vnitrozemí si postupně rozdělilo zemědělskou půdu. (Do května 1945 bylo ve Vratislavicích 178 zemědělských usedlostí drobných a středních rolníků s výměrou nad 50 arů a několik velkostatků do 50 hektarů. Největší polnosti, 60 hektarů, obdělával velkostatek rodiny Ginzkeyových). Na konci roku 1945, podle soupisu domácího zvířectva, bylo v obci 55 koní, 331 krav, 19 vepřů, 503 koz a 17 tisíc slepic. Již koncem května se ve zdejší škole scházejí první žáci a učitelé, aby připravili chod školy pro

7 2005/5 Vratislavický zpravodaj 7 následný školní rok. Pamětníci si vzpomenou na ředitele měšťanky Jiřího Huška, ředitele obecné školy Stanislava Rajna a na jména některých zakládajících učitelů Stanislava Kopeckého, Jaroslava Bambucha, Alexandru Hušnerovou, Hanu Morávkovou-Nádvorníkovou, Elu Jírovou, Jakla a další. Prvním školníkem byl pan Žitný. Ve školním roce , který začal 17. září, bylo zapsáno 137 žáků. Ve škole na Nové Rudě začal školní rok 1. září. Ředitelem školy se stal Jiří Jíra. Pošta, která v té době sídlila v přízemí vratislavické radnice, byla obsazena již 11. května a prvním poštmistrem byl jmenován František Fejfar. Lidový dům v Tanvaldské ulici byl přejmenován na Dům svobody a slavnostně otevřen Kulturní činnost zajišťovala kulturní rada a později Osvětová beseda. Konec koberců? Pod titulkem Konec koberců v Čechách byl ve ZPRAVODAJI č. 3 otištěn článek F. Jelínka. Uvedl v něm, že ve Vratislavicích výroba koberců skončila. Na článek reagoval David Mrázek, FAP manager nadnárodní společnosti Associated Weavers, s. r. o., s tím, že uvedený údaj není pravdivý. Své tvrzení podložil tím, co uvedená firma v prostorách firmy Intex provozuje. Dle jeho informací se koberce ve Vratislavicích skutečně nevyrábějí, ale v surové podobě, jako polotovar, se dovážejí z Belgie. Ve Vratislavicích se dokončují, tedy latexují a obšívají buď jako kusové koberce, či jako běhouny. Firma na 80 metrů dlouhé lince zaměstnává 90 pracovníků, kteří tu za rok dokompletují dva a půl miliónů metrů čtverečních koberců. Navíc je záměr dokončovat další sortiment, konkrétně koupelnové předložky, což si vyžádá poskytnutí zaměstnání dalším lidem. Tolik z informace D. Mrázka. Do jaké míry byl titulek a údaje v článku F. Jelínka správný, necháme na posouzení čtenářům. jas Dne 28. října 1945 byla v tělocvičně u zámeckého parku ustavena Tělovýchovná organizace Sokol. Prvním starostou se stal Josef Hrstka, náčelníkem Herodek a náčelnicí Valášková. V září začal léčit Dr. Jan Bartoš v soukromé ordinaci v Tanvaldské ulici č. p. 283 dnes mateřská škola a v domě č. p byl dentista Stanislav Šourek. Po květnu 1945 se první dítě narodilo manželům Staňkovým ve Vratislavicích a dostalo symbolicky jméno Vratislava. K žilo ve Vratislavicích Čechů a kolem Němců. František Jelínek historické pohlednice ze sbírky p. Procházky Městský obvod Vratislavice nad Nisou pořádá v neděli 15. května 2005 od 19 hodin v sále kaple Vzkříšení Violoncellový dvojkoncert Účinkují: Jiří Hošek violoncello, cembalo, Dominika Hošková violoncello, Václav Slivanský flétna Na programu skladby G. F. Händela, L. Boccheriniho, J. Haydna, W. A. Mozarta, D. Poppera a J. Offenbacha

8 8 Vratislavický zpravodaj 2005/5 Zběžný pohled občana Dokončení ze strany 1 Nesleduji, kde se co buduje, ale ani to nelze přehlédnout. Možná až jako máma dokáži ocenit, jaké nádherné hřiště vyrostlo pod okály, kam se na odpolední výlety sjíždějí i mnohé liberecké rodiny. Podobně a dle možností zřejmě i podle norem Evropské unie jsou budována a upravena i hřiště u kina a na sídlišti. S vděčností jsem ocenila vstřícnost zastupitelů, když se přičinili o odklizení hromad sněhu, který už mezi okály nebylo kam házet. Jak se lze dočíst ve ZPRAVO- DAJI, chystají se tu i další změny a očividně ne ledajaké, když budeme mít park a dokonce i náměstí. Neberu to všechno jako samozřejmost a přiznávám, že mnohého jsem si začala všímat, až když jsem nastoupila na mateřskou a přestala chodit domů za tmy. Chci všem, kteří s tím mají cokoli do činění, říci: Díky, máme se tu fakt hezky. Rodiče žijící stále v Liberci, stejně jako tehdy já, nemohou říci, že by něčeho podobného, o čem tu hovořím, byli svědky. Říkám si, jak je možné, že ke krásnému okolí a vesnickému rázu Vratislavic dostáváme ještě nadstandardní péči, omlouvám se všem, kteří to tak nevidí, ale pro mne nadstandardní je, a proto si práce všech zastupitelů vážím. A to, že nám možná chybí obchody, můžeme klidně teď na chvíli zapomenout. Však se stále něco mění. (Redakčně upraveno a kráceno) Mgr. Ema Plichtová Poděkování Vlastníci bytových jednotek domu č. p v ulici Zámecký vrch ve Vratislavicích nad Nisou touto cestou děkují pracovníkům střediska Technických služeb za celoroční péči o chodníky, komunikace a úklid kolem kontejnerů na našem sídlišti. Současně těmto pracovníkům děkujeme za taktní a slušné jednání. Za Společenství vlastníků bytů Josef Podhajský SOVA 2005 Sova, symbol bohatství a moudrosti, poutala pozornost lidí již od nejstarších dob lidské civilizace. Stala se námětem pro malíře, sochaře a keramiky. A snad právě proto dostala vědomostní soutěž pro žáky 5. tříd ZŠ název SOVA. Soutěže se účastní šest ZŠ z Liberce. Hlavním smyslem je seznámit děti hravou formou se zajímavými kulturními a společenskými zařízeními v Liberci, s jejich historií i současností. Během soutěžního cyklu děti navštěvují a seznamují se s činností Krajské vědecké knihovny, Oblastní galerie v Liberci, Severočeského muzea, Divadla F. X. Šaldy, Zoologické zahrady Liberec a Magistrátu města Liberce. Pak následuje samotný soutěžní program. Jednou ze soutěžících škol je také ZŠ Vratislavice. Reprezentují ji žáci 5.A třídy Matyáš Krtička, Jakub Matějka, Daniel Zejbrdlík, Vendula Šimůnková a Ivan Ivanka. V pondělí usedli žáci k soutěžním stolům a vyhráli. Děti vybojovaly nejen 1. místo, ale celému třídnímu kolektivu umožní návštěvu baletního představení MANON, které v současné době nabízí Divadlo Františka Xavera Šaldy. Je až neuvěřitelné, kolik informací dokáží páťáci zpracovat. Milí žáci, byli jste úžasní, moc vám gratuluji a držím palce do dalších bojů. Mgr. Květa Trakalová, třídní učitelka Vynášení Moreny Naše mateřská škola na Tanvaldské ulici má už několik let jarní tradici nazvanou Vynášení Moreny. Vždy v období prvních jarních dní společně s dětmi vytvoříme z přírodních materiálů ošklivou babici Morenu vládkyni zimy a vyneseme ji za hlasitého přednesu říkadel o jaru k řece Nise. Tam se s ní rozloučíme a vhodíme ji do vody. Tím jsme pomyslně sesadili paní zimu a na její místo může usednou jaro. Letos se tato tradice dětem obzvlášť vydařila, když přálo i počasí, což je patrné z fotografie. Ty další snímky obohatí školní kroniku. Jaro se překulí a nás čeká ještě spousta příprav na další akce. Budou to například lampiónový průvod spojený s pálením čarodějnic, školní výlet, návštěva ZOO nebo loučení se školáky. Tyto akce patří k nejoblíbenějším, proto se budeme snažit děti překvapit a potěšit, aby z nich měly radost a užily si je, protože pro mnohé z nich to už bude naposledy. Po prázdninách nás opustí a začnou navštěvovat základní školu. I to patří k osudu všech dětí navštěvujících kteroukoliv mateřskou školu. I. Drozenová, ředitelka MŠ Kubovi se ve školce líbí Chtěla bych poděkovat celému kolektivu učitelek zdravé mateřské školy Lísteček za to, že mi vyšly vstříc a přijaly mého syna Jakuba do školky přesto, že trpí celiakií a diabetem mellitus. Tyto chronické choroby vyžadují zvláštní péči, dodržování režimu a diety. Zejména chci poděkovat učitelkám Romaně Černé a Romaně Šimůnkové, které mají Kubu ve svém oddělení. Kuba chodí do školky rád a našel si i nové kamarády. Olga Klimešová STUDIO K centrum aerobiku a relaxace K. Bachmanová tel.: , Jak cvičíme v květnu Pondělí 17 hodin děti 18 hodin Aerobic Úterý 17 hodin děti 18 hodin Power jóga 19 hodin Aerobic Čtvrtek 17 hodin děti 18 hodin Power jóga 19 hodin Aerobic Sobota 8.30 hodin Power jóga Od června budou hodiny přesunuty na koupaliště Sluníčko. Jednotlivá lekce 40 Kč Možnost zakoupení tříměsíční permanentní vstupenky v hodnotě: 880 Kč 2 x týdně Kč 3 x týdně Power jóga je jeden z největších fenoménů současné doby, je dynamickým prostředkem pro trávení volného času všech generací. Cvičení je založené na opakování základních jógových pozic (asán), které jsou řazeny dynamicky za sebou. Pravidelností se vaše svaly stanou pružné, štíhlé a funkční. Získáte lepší kondici, naučíte se obnovovat a využívat vnitřní energii, která prospěje duševnímu zdraví a růstu. Je zaměřena na: vyrovnávání svalové nerovnováhy tvarování problémových partií (břicho, hýždě, dolní končetiny) správné fungování vnitřních orgánů a vnitřních procesů v těle odbourávání fyzických a psychických bloků uvolnění a relaxaci aktivaci spící energie poznání sebe sama. Aerobní lekce jsou zaměřeny na vytrvalostní sílu, při které dochází k efektivnímu spalování tuků, zpevnění problémových partií břicha, hýždí a stehen. Každá lekce je ukončena závěrečným strečinkem a relaxací. Při hodinách používáme tyto pomůcky: heavymed plné míče o hmotnosti 2 kg, rubber band krátké spojené gumy, expandery silné gumy, over-balls malé balanční míče. Thai-box-robics je spojení bojových umění východu s efektivním tréninkem západního typu. Optimální relaxace po náročném dni s odstraněním stresu a napětí. Meditace se střídá s procvičováním prvků bojového umění v rychlém tempu rytmické hudby. Při vysoké intenzitě roste vytrvalost, síla, schopnost koncentrace a koordinace pohybu. Dětský aerobic. Již od pátého roku dítěte vštěpujeme humornou a hravou formou základy držení těla, baletní průpravu, základy gymnastiky a první aerobní prvky. Během růstu dívek zařazujeme prvky složitější, rozvíjíme kloubní flexibilitu, svalovou sílu a fyzickou kondici. Motivaci nacházíme v aktivní účasti v soutěžích jednotlivců a družstev. Připravujeme: Aerobic a Power jóga v Chorvatsku Trogir Baška Voda Těší se na vás K. Bachmanová

Volby 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Volby 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 5 2006 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Politika jako zboží Pro poněkud nepatřičné přirovnání se nabízí několik příkladů, které jsou s blížícími se volbami

Více

Vánoční strom rozsvícen

Vánoční strom rozsvícen 12 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Vítání občánků Dne 22. listopadu se letos podruhé zaplnila obřadní síň úřadu městského obvodu nejmenšími občánky

Více

Modernizace MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Modernizace MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 11 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2005 Vratislavický zpravodaj Modernizace železničních přejezdů Libor Rygál tajemníkem O snaze vedení městského obvodu o modernizaci železničních

Více

Vratislavický zpravodaj

Vratislavický zpravodaj 6 2004 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Mladí hasiči mají napilno Jarními měsíci začíná pro mladé hasiče druhé kolo, spadající do celoroční hry Plamen. Zatímco první podzimní kolo

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 7 8 2011 zpravodaj V tomto čísle naleznete E Čištění Nisy 2011 5 E Z činnosti seniorů 6 E Navštivte knihovnu 9 E Z historie pivovaru 10 E Kulturní centrum 101010 12 E Křížovka 18 E Koupaliště

Více

zpravodaj V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 4. 2010 od 16 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 4. 2010 od 16 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 4 2010 zpravodaj V tomto čísle naleznete Dětská hřiště 3 Jarní svoz odpadu 6 Areál Na Rozcestí 7 Vratislavické Velikonoce 8 Noc kostelů 11 Aprílová veselice 12 Beachklub 18 Kalendárium 20

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

NÁŠ DOMOV. Kašna i nová zeleň dostává zabrat. Od lidí. Běžci zdolali 103 kilometrů z Opole do Bruntálu

NÁŠ DOMOV. Kašna i nová zeleň dostává zabrat. Od lidí. Běžci zdolali 103 kilometrů z Opole do Bruntálu N O V I N Y M Ě S T A B R U N T Á L U NÁŠ DOMOV číslo 11 ročník XVII 28. června 2006 4 Kč www.mubruntal.cz Lipová alej znovu láká k procházkám Volný byt VaK a cena vody Platnost řidičských průkazů Fotografie

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã

roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã 5 V květnovém čísle: Příspěvkový program Oprava Podstávkového domu Běh Císařským údolím Společnou Cestou Ostrov Života Volejbalové přátelství Příloha: Toulání časem

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 9 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 BEATA RAJSKÁ INVESTIČNÍ AKCE MO VRATISLAVICE N. N. VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI SEŠLOST, JAK JI JEŠTĚ NEZNÁTE! KULTURNÍ

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 6 23. BŘEZEN 2012 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MINISTR DRÁBEK NAVŠTÍVIL SCHRÖDINGERŮV INSTITUT V den svých narozenin, 5. března, navštívil Schrödingerův institut

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici

Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí tradici Den Poděbrad ve fotografii Ročník 20 číslo 4 Srdeční záležitosti Jaroslava Svěceného 7. dubna 2011 Ženský fotbal má k něžnosti daleko www.podebradskenoviny.cz Revoluce v parku. Květinové hodiny opět ctí

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Setkání parohatých měst bylo příjemné

Setkání parohatých měst bylo příjemné Ročník XII. číslo 6 (152) Středa 30. června 2004 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PRÁZDNINOVÉ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31.SRPNA Uzávěrka: 20. srpna V rámci galavečera při květnovém setkání Parohatá

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU. Zájem občanů o věci veřejné ZDARMA 3/2009 3/2009 ZDARMA SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Zájem občanů o věci veřejné 31. 3. 2009 byl odeslán z pošty ve Staré Pace korespondenční lístek obecnímu úřadu s tímto textem: cituji: Starosta obce. Člověk si myslí,

Více

Kaufland přes zastupitelstvo neprošel

Kaufland přes zastupitelstvo neprošel ČÍSLO 12 14. ČERVEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Kaufland přes zastupitelstvo neprošel Po delší době opět stoprocentní účast zastupitelů a plno v sále. Veřejnost

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN Fota: Michaela Kohoutová, Lenka Bártlová PÁTÝ ROČNÍK RUDOLTICKÉ POUTI JE JIŽ ZA NÁMI. PROVÁZELA HO VĚTRNÁ A VELMI PROMĚNLIVÁ OBLOHA CHVÍLI

Více