Parky prokoukly. Vratislavický zpravodaj. Zběžný pohled občana. Městský obvod. pořádá v neděli dne 5. června 2005 od 14 hod v parku u kina Dětský den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parky prokoukly. Vratislavický zpravodaj. Zběžný pohled občana. Městský obvod. pořádá v neděli dne 5. června 2005 od 14 hod v parku u kina Dětský den."

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Vratislavický zpravodaj Zběžný pohled občana Není to poprvé, co jsem prohlásila, že napíšu článek do našeho ZPRAVODAJE, ať to, co vidím ve Vratislavicích, vědí i ostatní. Odhodlala jsem se k tomu až nyní. Nejsem původem z této malebné části, z Vratislavic, když mnoho let jsem prožila v paneláku na libereckém sídlišti, odkud jsem před osmi lety odešla. Nikdy jsem se tam však nesetkala s takovou péčí a starostlivostí, jakou si stále více uvědomuji zde. Není samozřejmé, že nemusím do města vyřizovat formality kolem dokladů, a ani to, že často mezi okály potkávám multikáru s muži připravenými kdykoli pobrat a odvézt odpad přichystaný u popelnic. Pokračování na straně 8 Parky prokoukly Jak je uvedeno v informaci o jednání zastupitelstva, hovořilo se obsáhle také o probíhající úpravě parků podél Tanvaldské ulice. Na připomínky jednoho ze zastupitelů k tomu, že bylo pokáceno příliš mnoho stromů, že některé pařezy byly příliš vysoké nebo že se dřevo z pokácených stromů mělo prodávat, vyslechli zastupitelé obsáhlé vysvětlení pracovníka odboru správy majetku. Výhrady ke kácení stromů vznášeli na odbor správy majetku i někteří občané, proto údaje o postupu úpravy parků, které zazněly na jednání zastupitelstva, tlumočíme touto formou i občanům Vratislavic. Argumenty obhajující postup odboru přinášíme pochopitelně ve zjednodušené a komentované podobě. Tak tedy prvým argumentem bylo to, že zhruba tři desítky let se s parky podél Tanvaldské ulice a zvláště v blízkosti kostela vůbec nic nedělo. Za tu dobu, což je dalším argumentem, stromy zestárly, mnohé onemocněly, jiné byly z nejrůznějších důvodů mechanicky poškozené či špatně rostlé. Zčásti to dokumentují i uvedené snímky, neboť téměř každý strom či část parku byly vyfotografovány. Stav každého z pokácených stromů nebo celé skupiny stromů a dřevin byly posouzeny odborníky, kteří určili, který strom je nutné odstranit. Žádný z pracovníků úřadu či z funkcionářů městského obvodu by si za současné a poměrně přísné legislativy nedovolil dát souhlas k pokácení ani jednoho stromu bez posouzení oprávněným expertem. Dokončení na straně 2 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou pořádá v neděli dne 5. června 2005 od 14 hod v parku u kina Dětský den. Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče.

2 2 Vratislavický zpravodaj 2005/5 Z jednání zastupitelstva Dubnové zasedání zastupitelstva městského obvodu řídil za nemocnou starostku H. Konšelovou místostarosta Ing. Jaroslav Sýkora. Předložený program, nepříliš obsáhlý, nasvědčoval na rychlý spád, jenže jednání se nakonec protáhlo až přes dvacátou hodinu. Po obvyklých procedurálních záležitostech přišla na pořad jednání informace o novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce týkající se místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce. Tato vyhláška byla již schválena zastupitelstvem města Liberce, takže se zastupitelé městského obvodu Vratislavice k jejímu znění již nemohli vyjádřit. To je v rozporu se statutem Magistrátu města Liberce i s ujištěním některých jeho funkcionářů, dle kterého všechny návrhy vyhlášek MML týkající se i MO Vratislavice budou nejdříve předloženy k posouzení zastupitelstvu MO. Vratislavičtí zastupitelé nakonec znění vyhlášky vzali na vědomí, ale požadují, aby starostka na porušování stanoveného postupu příslušné funkcionáře magistrátu opět upozornila. Následovala písemně předložená informace finančního výboru, kterou jeho předseda Vlastimil Jech doplnil dalšími údaji. Po vysvětlení některých jeho připomínek vzalo zastupitelstvo informaci na vědomí. Bez připomínek pak byla zastupitelstvem vzata na vědomí i informace kontrolního výboru. Pravidelně jsou na jednáních zastupitelstva projednávány majetkoprávní operace. Bylo tomu i tentokrát a právě v této části jednání, týkající se převodu staré hasičské zbrojnice, se rozvinula obsáhlá diskuse, a proto se této záležitosti věnujeme samostatně na jiném místě ZPRAVODAJE. Samostatně se rovněž zabýváme analýzou externích pracovníků na Technickém středisku předloženou odborem správy majetku a projednanou také finančním výborem. Součástí informace odboru správy majetku byl také přehled zpracovaných rozhodnutí o ochraně přírody a krajiny za rok 2004 včetně uložení podmínek náhradní výsadby. Srozumitelněji řečeno byl zastupitelům předložen seznam požadavků občanů a institucí na vykácení konkrétních stromů a u každého takového požadavku pak bylo rozhodnutí o jeho povolení či zamítnutí a v případě povolení pak uložení náhradní výsadby. Zastupitelstvo poté celou tuto informaci vzalo na vědomí. V této souvislosti byla následně vznesena připomínka k probíhající úpravě parků podél Tanvaldské ulice, kterou provází poměrně rozsáhlé kácení křovin i vzrostlých stromů. Obsáhlé vysvětlení, přednesené pracovníkem odboru správy majetku, je rovněž obsahem samostatného článku. V písemných podkladech pro jednání zastupitelstva byl také plán oprav výtluků komunikací a chodníků v roce Po ukončení zasedání dostali slovo občané, kteří otevřeli záležitost využití školního hřiště pro rekreační kopanou. Problém vyvstal stížností obyvatel přilehlého domu na rušení klidu touto činností. Spor mezi obyvateli domu a uživateli hřiště vyvrcholil uzavřením hřiště. To začala řešit rada městského obvodu s tím, že bude hledat možnosti k nalezení nějakého kompromisního řešení. J. Sedlák Parky prokoukly Dokončení ze strany 1 Vykácení nevhodných dřevin bylo prvním krokem, po němž bude následovat odstranění pařezů, obnovení travního porostu a poté vysázení nových stromků i okrasných keřů. Pracovníci odboru správy majetku pak počítají s tím, že v parcích budou rozmístěny lavičky a další parková zařízení. Tímto činem byl nepochybně zlepšen vzhled obce a zcela jistě to prospělo ozdravění životního prostředí. jas Granty rozděleny V únorovém ZPRAVODAJI jsme uvedli pravidla pro podání žádostí o granty na kulturu a sport. Připomeňme, že žádosti lze podávat třikrát do roka, přičemž prvý termín byl do konce března a termín pro druhé kolo je do konce května. Uvedli jsme také, že pro letošní rok je na granty z rozpočtu uvolněno 400 tisíc korun na sportovní a 300 tisíc korun na kulturní akce. Ze žádostí podaných v prvém kole rozhodla rada MO na doporučení komise školství, kultury a sportu podpořit následující akce: Kultura Svazu důchodců na turistiku a kulturu Kč Klubu cyklistů na uspořádání lampiónového průvodu Kč České tábornické unii na Trampskou portu Kč MŠ Tanvaldská na MDD a na rozlučku se školáky celkem Kč Domovu důchodců na Léto seniorů a na koncerty celkem Kč Pěveckému sdružení BLECHY celkem na tři akce Kč Českému svazu žen na dvě akce celkem Kč ZŠ Vratislavice na celkem osm akcí Kč Celkem je to korun, takže na zbylá dvě kola zbývá už jen korun. Sport Organizaci FINE FIT na dvě akce (jedna nebyla doporučena) celkem Kč Studiu K na pronájem tělocvičny Kč ZŠ Vratislavice na turnaje ve floorbalu a vybíjené Kč TJ Jiskra na celkem osm akcí celkem Kč Celkem je to Kč, takže na zbylá dvě kola je k dispozici ještě Kč. -r-

3 2005/5 Vratislavický zpravodaj 3 ODS Vratislavice nad Nisou Vás zve na 2. ročník oslav dne dětí Kdy a kde? V sobotu od 14 hodin v zámeckém parku u spořitelny. Opět bude připraven bohatý program, mnoho soutěží, zajímavé ceny, jídlo i pití. POZOR! Přijde i kouzelník s.r.o. Vývoj a výroba elektronických a elektrických zařízení Kompaktní regulační rozvaděče pro řízení provozu: malých, středních i velkých kotelen plyn, olej, elektro domovních a průmyslových výměníkových stanic ucelených topných soustav včetně ohřevu TUV vzduchotechniky pro obytné i výrobní prostory kombinovaných otopných soustav s netradičními zdroji Výrobní možnosti: 2 x SMT linka Samsung Aut. sítotisk SP450V, ruční sítotisky SMT automaty CP45 FV (2 x), CP20 (1 x) Reflow SMT Quattropeak 3 N2, Heller 1707 ESD prostory, bezolovnaté pájení v Reflow osazování DPS, strojní pájení SEHO 8250/N2 kusové, střední i velké série výroba mechanických celků, modelů a prototypů vývoj elektroniky v oblasti hardware a software klimatická, solná komora, vibrační stolice Najdete nás v novém prostředí v Moskevské ul. 658/41, tel.: Po, St, Čt hodin Pá hodin Těšíme se na Vaši návštěvu U Šamotky 736, Liberec , Proseč nad Nisou tel.: , 033 fax: Pozvání na veřejné zasedání zastupitelstva Městského obvodu Vratislavice nad Nisou, které se uskuteční ve středu 25. května 2005 od v zasedací místnosti úřadu MO. Zastupitelé se mimo jiné vyjádří k informacím finančního a kontrolního výboru a informacím ekonomického odboru a odboru správy majetku, projednají majetkoprávní operace a informace starostky.

4 4 Vratislavický zpravodaj 2005/5 Policie ČR informuje Statistika vratislavického oddělení V obvodu vratislavického oddělení Policie České republiky bylo od začátku roku 2005 do konce března zaznamenáno celkem 128 trestných činů. Z nich 80 bylo objasněno, to je 62,5 %. Násilných trestných činů bylo 8, z toho objasněno 7. Ve čtyřech případech se jednalo o ublížení na zdraví (všechna objasněna), dvakrát o loupež (1 objasněna), jednou o neoprávněný zásah do práva domu a bytu (obojí objasněno). U majetkové trestné činnosti se jednalo o 64 případů 43 krádeží prostých, 20 krádeží vloupáním do objektů a jednou poškozování cizí věci. Mezi krádeže prosté patří například kapesní krádeže (5), odcizení motorových vozidel (17), krádeže věcí z vozidel (7), krádeže jízdních kol atd. Mezi krádežemi vloupáním do objektů se objevila mimo jiné 4 vloupání do bytů, 3 do rodinných domků, 1 do zahradní chaty, 1 do školy atd. K nevyřešeným případům, u nichž by policie uvítala spolupráci s občany, patří častý jev sprejerství. Je to čin špatně prokazatelný, pokud není pachatel dopaden přímo na místě při činu, a policie proto apeluje na větší všímavost občanů u tohoto jevu. Posledním případem tohoto druhu ve Vratislavicích jsou nespecifikovatelná grafiti v ulici U Sila, kde neznámý pachatel ozdobil sprejem garáže a způsobil škodu za Kč. U případu celostátně hledaného podvodníka spolupracuje vratislavické policejní oddělení s moravskými policisty, kterým zaslalo spisový materiál pro došetření. Podvodník byl totiž dopaden na Moravě, ale svůj poslední trestný čin spáchal v Liberci, a poškozeným byl občan Vratislavic. Podvodník (ročník narození 1969) přijel do Liberce s vozem Daewoo (kradeným). Náhodně vytipovaného muže (z Vratislavic) umluvil, že si z určitého důvodu potřebuje na jednu cestu vypůjčit jeho vůz BMW a do zástavy mu přenechal zmíněné Daewoo. BMW se však už zpět nevrátilo a poškozený poté ohlásil čin na vratislavickém oddělení. Nyní je již dopadený pachatel stíhán pro několik trestných činů. Kuriózní krádež počítače objasnili vratislavičtí policisté dne 29. března. Hlídka kontrolovala na ulici muže, který nesl počítač. Na dotaz, kde a jak tuto věc nabyl, uvedl, že ho právě koupil od kamaráda. Policisté však zjistili, že právě bylo oznámeno vloupání do kanceláře v pekárnách a odtamtud odcizen právě počítač. 26letý muž, přechodně bydlící v Liberci, byl tedy zadržen a bylo mu sděleno obvinění z trestného činu krádeže. Nejednalo se přitom o ledajaký počítač byl to totiž řídící počítač k výrobní lince za cca korun a bez něj byla ohrožena výroba pečiva pro celý Liberec... jsj Hasičská zbrojnice hasičům Zastupitelům byl ke schválení předložen návrh na převod staré hasičské zbrojnice ze správy MO Vratislavice do správy Magistrátu města Liberce. Tento návrh byl podložen projektovým záměrem nazvaným Přeměna staré hasičské zbrojnice na víceúčelové středisko vzdělávání dobrovolných hasičů, zpracovaným tajemníkem MML Mgr. Markem Řeháčkem. Návrh vyvolal velmi obsáhlou diskusi, v jejímž závěru se na jednání dostavil sám autor projektového záměru. Mgr. M. Řeháček projektový záměr uvádí historií a současným stavem objektu. Historická hasičská zbrojnice byla postavena jako obecní stavba zhruba v roce 1875 a od samého počátku sloužila dobrovolným hasičům ve Vratislavicích, kteří se ve sbor organizovali již v roce Přízemní prostory nevelké zbrojnice sloužily k uskladnění požární stříkačky, v prvém nadzemním podlaží sloužila jedna místnost ke schůzovní činnosti, druhá jako sklad. O velikosti objektu svědčí to, že když v roce 1957 dostali hasiči za dosud užívané hasičské vozidlo Mercedes Benz novější vozidlo Praga RN, zjistili, že se do zbrojnice nevejde. Přístavba, tedy prodloužení garáže a nad ní postavená další malá místnost, však negativně poznamenala vzhled historického objektu. I po tomto zásahu byla celá tato zbrojnice pro zhruba 60 členů hasičského sboru prostorově nevyhovující. Proto v akci Z byla zahájena stavba nové hasičské zbrojnice, slavnostně otevřené 1. května Ve staré zbrojnici sloužil uvolněný prostor dětskému oddílu požárníků a přízemí za sklad technického střediska národního výboru. Po spojení Vratislavic s městem Liberec v roce 1980 se zbrojnice stala majetkem Městského národního výboru Liberec a po roce 1980 už jako historický majetek nástupnické instituce Statutární město Liberec. Potřebné a dokonce plánované opravy se však již neuskutečnily a k rekonstrukci celého objektu nedošlo ani po roce 1994, kdy na žádost nově vzniklého Městského obvodu Vratislavice n. N. byl objekt převeden do jeho správy. Navzdory různým záměrům na využití staré zbrojnice, včetně nabídek k prodeji, nebyl žádný realizován a nepodnikalo se nic ani k záchraně chátrajícího objektu. V navrhovaném projektovém záměru se uvádí, že na území města Liberce působí osm jednotek sboru dobrovolných hasičů, z nichž každý má objekt hasičské zbrojnice, ale vhodný vesměs jen k uskladnění hasičské techniky a výstroje. V žádné z těchto zbrojnic nejsou prostory k větším schůzím, k práci s mládeží a zejména ke vzdělávání. Dlouholetým přáním je také vytvoření malého hasičského muzea. Pro zajištění všech těchto funkcí by bylo možné využít právě onu starou hasičskou zbrojnici ve Vratislavicích. Projekt tedy obsahuje cíle budoucího využití objektu a počítá jak s podporou Statutárního města Liberec, tak i se svépomocnou prací dobrovolných hasičů. Dále je uveden rozsah práce a časový harmonogram s předpokládaným dokončením v červnu roku V diskusi k návrhu na převod objektu městu Liberec se zastupitelé rozdělili na dva tábory. Jedni měli obavy, že převodem staré hasičské zbrojnice ztratí obvod jakoukoli možnost objekt využívat. Najednou vznášeli nespočet možných námětů na to, co by tu bylo možné pořádat či kdo by mohl uvedených prostor využívat. Druhá skupina zastupitelů poukázala na to, že deset let se pro zachování zbrojnice hledalo smysluplné využití a podařilo se až ve spolupráci s primátorem, který zorganizoval využití pro dobrovolné hasičské sbory Liberecka. Navíc vyslovili přesvědčení, že budoucí správce objektu jistě neodmítne poskytnout rekonstruované prostory pro různé požadované akce místními organizacemi. Tím ostatně zastupitele ujistil i přítomný tajemník magistrátu Mgr. M. Řeháček. Nedokázal však zaručit, kdy bude přeměna zbrojnice v zamýšlené středisko skutečně realizována, ale ubezpečil, že zcela jistě se uskuteční. Poté zastupitelé předložený návrh na převod staré hasičské zbrojnice na město Liberec schválili. Js

5 2005/5 Vratislavický zpravodaj 5 Marcel Procházka STAROŽITNOSTITI Vykupuji široký sortiment starožitností i celé pozůstalosti do r. v. 1945: nábytek, obrazy, sklo, porcelán, hračky, hodiny, pohledy, vojenské věci, vánoční ozdoby, betlémy, rádia, staré lyže, reklamní cedule, motorky, kola, koberce a jiné. Platba hotově, výkup možný na místě, odvoz zajištěn. Tel.: Prodejna: Pivovarská ul. 1435, Liberec 30 Otevřeno: Po, Út: 9 17 hodin, St Ne dle dohody po telefonu. OCELOVÁ KVALITA zpracování betonářské oceli armovna spojování betonářské oceli šroubovými spojkami LENTON svařování betonářské oceli do věnců, sloupů, patek, armokošů, rohoží svařované sítě KARI do betonu hutní materiál: profilovaná ocel I, U trapézové plechy VSŽ a VIKAM distanční tělíska, pytlové úvazky Fibred polypropylenová vlákna S 50/06 ocelová vlákna dovoz zboží vlastní dopravou dělení materiálu na požadované rozměry na požádání dodáme prohlášení o shodě a příslušné atesty a certifikáty na jakost a kvalitu dodaného zboží FILINGER, a. s., držitel certifikátu jakosti ISO 9001 FILINGER, a. s. U Stadionu 236, Liberec 7 Tel./fax: , tel.: Studenti, nezaměstnaní i potrestaní Smyslem analýzy externích zaměstnanců na technickém středisku bylo na základě usnesení rady městského obvodu nalézt vhodnou kombinaci využití tří kategorií oněch externích zaměstnanců. Jednu skupinu externích zaměstnanců tvoří brigádníci studenti, jejichž zaměstnávání na Technickém středisku je o prázdninách již tradiční. V letošním roce se počítá s pěti brigádníky v červenci a s pěti v srpnu. Jako v minulosti jim bude i letos zadáno zejména okopávání okrasných keřů a pletí záhonů v parcích, prořezávání koridoru komunikací a výřezy náletů v okolí mostů, nátěry zábradlí, hrabání posekané trávy a podobně. Na veřejně prospěšných pracích byli v minulosti zaměstnání čtyři pracovníci doporučení úřadem práce. Dva z nich byli časem přijati jako stálí pracovníci Technického střediska, ale dva byli pro špatné pracovní výsledky vráceni úřadu práce. Vzhledem ke špatným zkušenostem s nekvalitními pracovníky se s jejich dalším využitím nepočítá. Podstatně lepší výsledky přineslo zaměstnání odsouzených k odpracování trestu na obecně prospěšné práce. Jeden trest v rozsahu 400 hodin byl v průběhu února a března již odpracován a další dva v rozsahu 300 hodin tuto podobu trestu nastoupili v průběhu dubna. Odsouzení ze strachu před změnou trestu vykonávají zadané práce dobře, a proto se s touto kategorií externích zaměstnanců počítá i v budoucnu. jas Nejlepší v Libereckém kraji Hlavní sbor Zpívajících blech se v polovině dubna zúčastnil soutěže dětských pěveckých sborů Vítání jara. Velkým úspěchem sboru bylo již zlaté pásmo, které Blechy získaly v oblastním kole. O to větší radost měly hned druhý den, kdy se jim podařilo úspěch zopakovat a zvítězit i v kole krajském. Porota navíc zvlášť ohodnotila dramaturgii programu, který sbor na soutěži předvedl. Vyzdviženo bylo zejména provedení náročné skladby Bohuslava Martinů Žaloba. Ráda bych poděkovala všem Blechám za trpělivost a příkladnou kázeň, která vedla k těmto úspěchům. Sbormistryně St. Rygálová Oslava svátku matek V neděli 8. května mají svůj svátek všechny maminky. Základní škola ve Vratislavicích se k oslavě tohoto svátku již tradičně připojí v pondělí 9. května. Od 16 hodin bude na jejich počest v tělocvičně naší školy zahájen jarmark, na kterém bude možné si za minimální ceny udělat radost drobnými předměty, které vyráběly děti naší školy. Celé odpoledne bude zároveň probíhat program, ve kterém vystoupí různá seskupení, která při ZŠ ve Vratislavicích pracují. Představí se skupina malých aerobiček či dramatický kroužek a všechna oddělení Zpívajících blech i s příležitostným sborem Zpívajících blešů. Srdečně na toto odpoledne zveme nejen všechny maminky, babičky či tety, ale i jejich manžele či přátele a děti. Svoz nebezpečného odpadu Ve Vratislavicích nad Nisou proběhne dne 21. května 2005 mobilní sběr po trase: ul. Východní u č. p křižovatka ul. Zavřená Zvonková ul. Donská u č. p ul. Pivovarská u č. p křižovatka ul. Krajová Tulipánová křižovatka ul. Dlouhomostecká Dopravní ul. Prosečská u č. p U zastávky Proseč-Nisa křižovatka ul. Dlážděná Zámecký vrch Bezplatný svoz se týká nebezpečných odpadů, a to zejména: oleje a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, pesticidy, baterie, akumulátory, suché galvanické články, zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti.

6 6 Vratislavický zpravodaj 2005/5 Vratislavice nad Nisou v roce 1945 Většina z mladší generace si dnes nedokáže představit dobu před šedesáti roky. Je pro ně nesmírně vzdálenou a obtížně pochopitelnou. Pro mnohého pamětníka událostí roku 1945 se ona doba vryla v paměť tak, že si v prostoru a čase vymaní každou hodinu tenkrát prožitou. Stejně tak i já, sotva jsem se vrátil z totálního nasazení na nucených pracích, vypuklo Pražské povstání. Opět jsem uchopil krumpáč a spolu s dalšími obyvateli na severním okraji Prahy jsem vylamoval dlažební kostky a vršil je na barikádu. Ta měla zabránit průchodu Prahou německé Schörnerově armádě, nacházející se v té době v okolí Mělníka. Po šesti letech jsem se jako opožděný dosídlenec objevil v Liberci a následně mě vítr zavál do vratislavické školy. Z vyprávění spoluobčanů a ze zápisů nově založené vratislavické kroniky jsem si vytvořil obrázek o průběhu oněch dnů roku 1945, jak se udály v Liberci a zvláště ve Vratislavicích. V úvodu je třeba se vrátit na podzim roku 1938, kdy většina Němců v návalu euforie volala Heinleinovo heslo Heim ins Reich (domů do říše). Na libereckém výstavišti se s plamennými projevy postupně střídali němečtí pohlaváři H. Himmler, R. Hess, J. Goebels a nakonec, , i sám A. Hitler. O šest let později si stále více Němců uvědomovalo, že se blíží konec války, šířily se fámy, panika. Ještě počátkem května vyšla v libereckém deníku Die Zeit výzva K. Henleina k zachování klidu a pořádku. Obyvatelé ale dávali najevo bezradnost a strach. Ve středu 2. května shodilo náhodně zatoulané sovětské letadlo na Vratislavice několik tříštivých bomb. Jedna z nich zasáhla zdejší školu, jiná poničila balustrádu před kostelem, další dopadly u vratislavického nádraží a do polí pod domovem důchodců. Ještě v noci z 8. na 9. května byl bombardován Liberec, Růžodol I a Hanychov a bomby poškodily krematorium. Údajně na sklonku války působila v okolí Vratislavic malá skupina protifašistického odboje. V prvních květnových dnech byl z této skupiny určen místní občan Schőnbeck jako mluvčí, aby jednal s představiteli obce o odzbrojení místního volkssturmu (lidové milice), vydání a zveřejnění vyhlášky k zachování klidu mezi německým obyvatelstvem a o vyvěšení bílých praporů. Požadavku bylo vyhověno až po dalším naléhavém jednání se starostou Wünschem. Revoluční skupina v počtu 18 osob získala na liberecké radnici od tamního revolučního výboru pušky a následně odzbrojila místní německou policii, zajistila továrnu, pivovar, poštu a sklad obilí v místním statku. V časných ranních hodinách 9. května osvobodila Rudá armáda 31. a 52. armáda I. ukrajinského frontu město Liberec, kde zanechala jen menší posádku, a postupovala dále dvěma směry k Turnovu a k Jablonci. V odpoledních hodinách prošla obcí sovětská jednotka v počtu asi 150 vojáků, následně projela kolona vojenských nákladních aut a několika tanků. Žádný z vojáků se v obci nezastavil, němečtí obyvatelé měli uzamčené domy a skryti za záclonami oken ve strachu očekávali vývoj příštích dnů. Válka skončila, ale atmosféra v obci byla zcela jiná než ve vnitrozemí. Obchody, škola i továrna byly zavřeny, v ulicích vládlo zlověstné ticho. Příchod sovětské armády nebyl pro německé obyvatele vítězstvím, ale porážkou. Z občanů, kteří narukovali do wehrmachtu na různých bojištích světa, jich 70 padlo a 124 bylo nezvěstných. Teprve prochází obcí od Jablonce větší oddíl Revoluční gardy. RG byla polovojenská organizace dobrovolně se hlásících Čechů vyslaná z vnitrozemí mající zajistit klid a pořádek do převzetí moci Čsl. armádou a policií. Dne 25. května prochází obcí oddíl nově utvořené Čsl. armády. Život ve Vratislavicích se od května 1945 vyvíjel značně chaoticky. Nově psaná místní kronika neuvádí podrobnosti, je však jisté, že počátky znovuosídlení byly složité a cesta do normálního života trnitá. Do obce se vrací část vysídlenců, kteří museli obec před šesti lety opustit, z vnitrozemí s nimi přicházejí i další, hledající si nový domov. Tím postupně dochází k výměně obyvatel. Zprvu nahodilý (divoký) odsun menší části občanů německé národnosti byl podle potřeby koordinován tak, aby se vytvořily prostory pro nově přicházející obyvatele. Nezbytným prvým krokem bylo utvořit samosprávu, která měla za prvořadý úkol zajistit klid a pořádek. Již za účasti jedenácti občanů české národnosti byla uskutečněna přípravná schůze místního národního výboru. Za předsedu zvolili krejčího Pavla Kmínka a místopředsedou Josefa Kubeše. Následného dne byla svolána veřejná schůze MNV, které se zúčastnilo 54 novousedlíků. Pro zatím malý počet Čechů v obci zrušila Okresní správní komise v Liberci místní výbor a od utvořila devítičlennou místní správní komisi s tajemníkem Josefem Jandou. Jejím hlavním úkolem bylo rozmisťovat přicházející dosídlence do uvolněných prostorů a tím zahájit následný odsun Němců do sběrného tábora. Příchodem dalších občanů do obce bylo možno provést volbu nového zastupitelstva. V obci jako první vznikla KSČ, a jak se později začaly formovat další politické strany, přešli do nich i někteří původní komunisté. Když jim to na volební schůzi dne předseda místní organizace KSČ v razantním vystoupení vytkl, začaly padat ostré výrazy, a protože nikdo už nedokázal horké hlavy uklidnit, skončilo shromáždění naprostým zmatkem. Teprve na opakované schůzi byl zvolen první místní národní výbor ve složení po devíti zástupcích tří politických stran (KSČ, Národní socialisté a Sociální demokraté), po jednom zástupci za Český svaz mládeže, Sokola a bezpartijního. Předsedou se stal Vojtěch Šanda. Přicházejí i noví zemědělci. Celkem na padesát příchozích z českého vnitrozemí si postupně rozdělilo zemědělskou půdu. (Do května 1945 bylo ve Vratislavicích 178 zemědělských usedlostí drobných a středních rolníků s výměrou nad 50 arů a několik velkostatků do 50 hektarů. Největší polnosti, 60 hektarů, obdělával velkostatek rodiny Ginzkeyových). Na konci roku 1945, podle soupisu domácího zvířectva, bylo v obci 55 koní, 331 krav, 19 vepřů, 503 koz a 17 tisíc slepic. Již koncem května se ve zdejší škole scházejí první žáci a učitelé, aby připravili chod školy pro

7 2005/5 Vratislavický zpravodaj 7 následný školní rok. Pamětníci si vzpomenou na ředitele měšťanky Jiřího Huška, ředitele obecné školy Stanislava Rajna a na jména některých zakládajících učitelů Stanislava Kopeckého, Jaroslava Bambucha, Alexandru Hušnerovou, Hanu Morávkovou-Nádvorníkovou, Elu Jírovou, Jakla a další. Prvním školníkem byl pan Žitný. Ve školním roce , který začal 17. září, bylo zapsáno 137 žáků. Ve škole na Nové Rudě začal školní rok 1. září. Ředitelem školy se stal Jiří Jíra. Pošta, která v té době sídlila v přízemí vratislavické radnice, byla obsazena již 11. května a prvním poštmistrem byl jmenován František Fejfar. Lidový dům v Tanvaldské ulici byl přejmenován na Dům svobody a slavnostně otevřen Kulturní činnost zajišťovala kulturní rada a později Osvětová beseda. Konec koberců? Pod titulkem Konec koberců v Čechách byl ve ZPRAVODAJI č. 3 otištěn článek F. Jelínka. Uvedl v něm, že ve Vratislavicích výroba koberců skončila. Na článek reagoval David Mrázek, FAP manager nadnárodní společnosti Associated Weavers, s. r. o., s tím, že uvedený údaj není pravdivý. Své tvrzení podložil tím, co uvedená firma v prostorách firmy Intex provozuje. Dle jeho informací se koberce ve Vratislavicích skutečně nevyrábějí, ale v surové podobě, jako polotovar, se dovážejí z Belgie. Ve Vratislavicích se dokončují, tedy latexují a obšívají buď jako kusové koberce, či jako běhouny. Firma na 80 metrů dlouhé lince zaměstnává 90 pracovníků, kteří tu za rok dokompletují dva a půl miliónů metrů čtverečních koberců. Navíc je záměr dokončovat další sortiment, konkrétně koupelnové předložky, což si vyžádá poskytnutí zaměstnání dalším lidem. Tolik z informace D. Mrázka. Do jaké míry byl titulek a údaje v článku F. Jelínka správný, necháme na posouzení čtenářům. jas Dne 28. října 1945 byla v tělocvičně u zámeckého parku ustavena Tělovýchovná organizace Sokol. Prvním starostou se stal Josef Hrstka, náčelníkem Herodek a náčelnicí Valášková. V září začal léčit Dr. Jan Bartoš v soukromé ordinaci v Tanvaldské ulici č. p. 283 dnes mateřská škola a v domě č. p byl dentista Stanislav Šourek. Po květnu 1945 se první dítě narodilo manželům Staňkovým ve Vratislavicích a dostalo symbolicky jméno Vratislava. K žilo ve Vratislavicích Čechů a kolem Němců. František Jelínek historické pohlednice ze sbírky p. Procházky Městský obvod Vratislavice nad Nisou pořádá v neděli 15. května 2005 od 19 hodin v sále kaple Vzkříšení Violoncellový dvojkoncert Účinkují: Jiří Hošek violoncello, cembalo, Dominika Hošková violoncello, Václav Slivanský flétna Na programu skladby G. F. Händela, L. Boccheriniho, J. Haydna, W. A. Mozarta, D. Poppera a J. Offenbacha

8 8 Vratislavický zpravodaj 2005/5 Zběžný pohled občana Dokončení ze strany 1 Nesleduji, kde se co buduje, ale ani to nelze přehlédnout. Možná až jako máma dokáži ocenit, jaké nádherné hřiště vyrostlo pod okály, kam se na odpolední výlety sjíždějí i mnohé liberecké rodiny. Podobně a dle možností zřejmě i podle norem Evropské unie jsou budována a upravena i hřiště u kina a na sídlišti. S vděčností jsem ocenila vstřícnost zastupitelů, když se přičinili o odklizení hromad sněhu, který už mezi okály nebylo kam házet. Jak se lze dočíst ve ZPRAVO- DAJI, chystají se tu i další změny a očividně ne ledajaké, když budeme mít park a dokonce i náměstí. Neberu to všechno jako samozřejmost a přiznávám, že mnohého jsem si začala všímat, až když jsem nastoupila na mateřskou a přestala chodit domů za tmy. Chci všem, kteří s tím mají cokoli do činění, říci: Díky, máme se tu fakt hezky. Rodiče žijící stále v Liberci, stejně jako tehdy já, nemohou říci, že by něčeho podobného, o čem tu hovořím, byli svědky. Říkám si, jak je možné, že ke krásnému okolí a vesnickému rázu Vratislavic dostáváme ještě nadstandardní péči, omlouvám se všem, kteří to tak nevidí, ale pro mne nadstandardní je, a proto si práce všech zastupitelů vážím. A to, že nám možná chybí obchody, můžeme klidně teď na chvíli zapomenout. Však se stále něco mění. (Redakčně upraveno a kráceno) Mgr. Ema Plichtová Poděkování Vlastníci bytových jednotek domu č. p v ulici Zámecký vrch ve Vratislavicích nad Nisou touto cestou děkují pracovníkům střediska Technických služeb za celoroční péči o chodníky, komunikace a úklid kolem kontejnerů na našem sídlišti. Současně těmto pracovníkům děkujeme za taktní a slušné jednání. Za Společenství vlastníků bytů Josef Podhajský SOVA 2005 Sova, symbol bohatství a moudrosti, poutala pozornost lidí již od nejstarších dob lidské civilizace. Stala se námětem pro malíře, sochaře a keramiky. A snad právě proto dostala vědomostní soutěž pro žáky 5. tříd ZŠ název SOVA. Soutěže se účastní šest ZŠ z Liberce. Hlavním smyslem je seznámit děti hravou formou se zajímavými kulturními a společenskými zařízeními v Liberci, s jejich historií i současností. Během soutěžního cyklu děti navštěvují a seznamují se s činností Krajské vědecké knihovny, Oblastní galerie v Liberci, Severočeského muzea, Divadla F. X. Šaldy, Zoologické zahrady Liberec a Magistrátu města Liberce. Pak následuje samotný soutěžní program. Jednou ze soutěžících škol je také ZŠ Vratislavice. Reprezentují ji žáci 5.A třídy Matyáš Krtička, Jakub Matějka, Daniel Zejbrdlík, Vendula Šimůnková a Ivan Ivanka. V pondělí usedli žáci k soutěžním stolům a vyhráli. Děti vybojovaly nejen 1. místo, ale celému třídnímu kolektivu umožní návštěvu baletního představení MANON, které v současné době nabízí Divadlo Františka Xavera Šaldy. Je až neuvěřitelné, kolik informací dokáží páťáci zpracovat. Milí žáci, byli jste úžasní, moc vám gratuluji a držím palce do dalších bojů. Mgr. Květa Trakalová, třídní učitelka Vynášení Moreny Naše mateřská škola na Tanvaldské ulici má už několik let jarní tradici nazvanou Vynášení Moreny. Vždy v období prvních jarních dní společně s dětmi vytvoříme z přírodních materiálů ošklivou babici Morenu vládkyni zimy a vyneseme ji za hlasitého přednesu říkadel o jaru k řece Nise. Tam se s ní rozloučíme a vhodíme ji do vody. Tím jsme pomyslně sesadili paní zimu a na její místo může usednou jaro. Letos se tato tradice dětem obzvlášť vydařila, když přálo i počasí, což je patrné z fotografie. Ty další snímky obohatí školní kroniku. Jaro se překulí a nás čeká ještě spousta příprav na další akce. Budou to například lampiónový průvod spojený s pálením čarodějnic, školní výlet, návštěva ZOO nebo loučení se školáky. Tyto akce patří k nejoblíbenějším, proto se budeme snažit děti překvapit a potěšit, aby z nich měly radost a užily si je, protože pro mnohé z nich to už bude naposledy. Po prázdninách nás opustí a začnou navštěvovat základní školu. I to patří k osudu všech dětí navštěvujících kteroukoliv mateřskou školu. I. Drozenová, ředitelka MŠ Kubovi se ve školce líbí Chtěla bych poděkovat celému kolektivu učitelek zdravé mateřské školy Lísteček za to, že mi vyšly vstříc a přijaly mého syna Jakuba do školky přesto, že trpí celiakií a diabetem mellitus. Tyto chronické choroby vyžadují zvláštní péči, dodržování režimu a diety. Zejména chci poděkovat učitelkám Romaně Černé a Romaně Šimůnkové, které mají Kubu ve svém oddělení. Kuba chodí do školky rád a našel si i nové kamarády. Olga Klimešová STUDIO K centrum aerobiku a relaxace K. Bachmanová tel.: , Jak cvičíme v květnu Pondělí 17 hodin děti 18 hodin Aerobic Úterý 17 hodin děti 18 hodin Power jóga 19 hodin Aerobic Čtvrtek 17 hodin děti 18 hodin Power jóga 19 hodin Aerobic Sobota 8.30 hodin Power jóga Od června budou hodiny přesunuty na koupaliště Sluníčko. Jednotlivá lekce 40 Kč Možnost zakoupení tříměsíční permanentní vstupenky v hodnotě: 880 Kč 2 x týdně Kč 3 x týdně Power jóga je jeden z největších fenoménů současné doby, je dynamickým prostředkem pro trávení volného času všech generací. Cvičení je založené na opakování základních jógových pozic (asán), které jsou řazeny dynamicky za sebou. Pravidelností se vaše svaly stanou pružné, štíhlé a funkční. Získáte lepší kondici, naučíte se obnovovat a využívat vnitřní energii, která prospěje duševnímu zdraví a růstu. Je zaměřena na: vyrovnávání svalové nerovnováhy tvarování problémových partií (břicho, hýždě, dolní končetiny) správné fungování vnitřních orgánů a vnitřních procesů v těle odbourávání fyzických a psychických bloků uvolnění a relaxaci aktivaci spící energie poznání sebe sama. Aerobní lekce jsou zaměřeny na vytrvalostní sílu, při které dochází k efektivnímu spalování tuků, zpevnění problémových partií břicha, hýždí a stehen. Každá lekce je ukončena závěrečným strečinkem a relaxací. Při hodinách používáme tyto pomůcky: heavymed plné míče o hmotnosti 2 kg, rubber band krátké spojené gumy, expandery silné gumy, over-balls malé balanční míče. Thai-box-robics je spojení bojových umění východu s efektivním tréninkem západního typu. Optimální relaxace po náročném dni s odstraněním stresu a napětí. Meditace se střídá s procvičováním prvků bojového umění v rychlém tempu rytmické hudby. Při vysoké intenzitě roste vytrvalost, síla, schopnost koncentrace a koordinace pohybu. Dětský aerobic. Již od pátého roku dítěte vštěpujeme humornou a hravou formou základy držení těla, baletní průpravu, základy gymnastiky a první aerobní prvky. Během růstu dívek zařazujeme prvky složitější, rozvíjíme kloubní flexibilitu, svalovou sílu a fyzickou kondici. Motivaci nacházíme v aktivní účasti v soutěžích jednotlivců a družstev. Připravujeme: Aerobic a Power jóga v Chorvatsku Trogir Baška Voda Těší se na vás K. Bachmanová

9 2005/5 Vratislavický zpravodaj 9 Aerobik 2005 Fine Fit vás srdečně zve na hodiny aerobiku pro širokou veřejnost. Kdy: každou sobotu od 9 do 10 hodin, každou středu od 18 do 19 hodin Kde: tělocvična ZŠ Vratislavice Náplň: klasický aerobik p-class dynamické posilování problematických částí těla, body styling cvičení zaměřené pouze na tvarování postavy Náčiní: posilovací gumy, Over-balls posilovací míčky, lehké S sebou: vhodnou obuv, podložku, ručník, pití Cena: 40 Kč Těší se na vás instruktorky Andy a Jana Tréninky sportovního a komerčního aerobiku Fine Fit, klub sportovního a komerčního aerobiku, vás zve na tréninky sportovního a komerčního aerobiku. Nevíte, co s volným časem? Rádi sportujete? Máte smysl pro hudbu a tanec? Dveře k nám jsou otevřeny všem nadaným i méně nadaným dívkám i chlapcům ve věku od 11 do 17 let. Kdy: pondělí hodin ZŠ Broumovská čtvrtek hodin Sokolovna Vratisl. pátek hodin Sokolovna Vratisl. Těší se na vás trenérky Andrea Trakalová a Katka Rálišová Kontakt: Fine Fit Vratislavice, Andrea Trakalová Tel.: O spaní ve škole Nespi! To je výzva, kterou občas slýchají někteří žáci ve škole. Žákům třídy 4.B vratislavické ZŠ bude spaní ve škole povoleno. Ve čtvrtek 12. května večer se sejdou ve škole se svou třídní učitelkou a vybaveni spacákem a kartáčkem na zuby přespí ve své školní třídě. Před spaním je čekají různé hry, soutěže, malé dobrodružství a na přání trochu strašidelná pohádka. Společná snídaně bude jistě také příjemným zážitkem. V pátek pak pojede celá třída do speciální haly v Liberci skákat na trampolínách. Protože žáci 4.B ve škole při vyučování nespí, tyto zážitky si opravdu zaslouží. H. Zahradníková Turnaj McDonald s Cup V pátek proběhl turnaj 4. a 5. tříd v kopané (McDonald s Cup) na ZŠ Dobiášova. Výsledky našich žáků: ZŠ Dobiášova Vratislavice 2:1 (po velkém boji), ZŠ Na Žižkově ZŠ Vratislavice 1:3, ZŠ Chrastava ZŠ Vratislavice 5:0 (dlouho jsme prohrávali jen 0:1, ale potom kluci přestali pořádně bránit a během tří minut dostali čtyři branky. Do dalšího kola nepostupujeme. Turnaj se přesto vydařil, chlapci si hezky zahráli. Většinu hrací doby odehráli páťáci. I. Charypar Žáci reprezentovali školu ve vybíjené Okrskové kolo turnaje libereckých škol ve vybíjené žáků 5. tříd se uskutečnilo v pátek na ZŠ Lesní. Vratislavičtí žáci prohráli pouze jedno utkání a ve třech zápasech zvítězili. Nakonec se umístili na třetím místě jen proto, že nedokázali vybít více hráčů. Konečné pořadí: 1. ZŠ Lesní, 2. ZŠ Oblačná, 3. ZŠ Vratislavice, 4. ZŠ Broumovská, 5. ZŠ Husova. Naši školu reprezentovali tito vybraní žáci 5. tříd: L. Ježek, M. Teimer, O. Brokl, N. Hulínská, M. Pavlíček, M. Makula, O. Kusý, M. Honzák, M. Milko, M. Krtička, N. Brejlová, D. Zejbrdlík. Všem těmto hráčům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. Miloslava Kešnerová Barevný den ve znamení proužků V pořadí třetí barevný den se konal 25. dubna na vratislavické základní škole. A protože duben je měsíc plný bláznivého aprílového počasí, nesl se tento den v podobném duchu. Tématem byly proužky různých velikostí, barev a kombinací. Žáci ani učitelé svou účastí opět nezklamali a tak potěšili především organizátorku celého projektu. Školu zaplavila pruhovaná trička, svetry, sukně, kalhoty, ale také zcela netradiční modely. Tento projekt je nejen zpestřením pro žáky a učitele, ale velmi kladně byl hodnocen i rodiči na Radě školy. Další barevný den plánovaný na květen se nemůže jmenovat jinak než květinový a pro větší atraktivitu bude spojen se stylem hippies, který doufejme uvítají především žáci vyšších ročníků. -jh- Třídní schůzky Dne proběhly třídní schůzky SRPDŠ na ZŠ Vratislavice. Zúčastnilo se jich 310 rodičů, což je 72,3 %. Celoškolského výboru se zúčastnilo 16 zástupců tříd, tedy 84 %. -r- Naprostá většina hlásila: Vzali mě! Pondělí 18. dubna bylo pro žáky devátých tříd dnem, ke kterému se jejich myšlenky ubíraly několik týdnů předem. Obstojím při přijímacích zkouškách na střední školu? Když ne, co bude potom? Teď už má naprostá většina z nich jasno. Mohou si oddechnout a plánovat svou budoucnost klidněji. 39 žáků vratislavické ZŠ úspěšně absolvovalo náročné písemné testy či pohovory, pouze 3 čekají druhá kola přijímacího řízení. Své štěstí zkoušeli také někteří žáci 5. a 7. tříd, kteří mají zájem studovat na víceletých gymnáziích. Na osmiletá gymnázia odejdou v září studovat 4 žáci, na šestiletá gymnázia 3 žáci naší školy. Gratulujeme všem, kteří v prvním kole uspěli, a držíme palce i uchazečům o studium v druhém kole. Přejeme našim úspěšným žákům, aby jim stejně dobře vycházely i další kroky v životě, který mají před sebou. ryg

10 10 Vratislavický zpravodaj 2005/5 Senioři hrají šipky Obyvatelé domova důchodců ve Vratislavicích si oblíbili jako zábavu, ale i sport hraní šipek. Výhodou je, že se této činnosti mohou věnovat i ti, kterým plně neslouží nohy, jsou tedy méně pohybliví. Obdobně je tomu zřejmě i v jiných podobných zařízeních, a tak v polovině dubna se uskutečnilo utkání mezi reprezentanty domova důchodců v Liberci-Františkově se seniory z domova důchodců ve Vratislavicích. Pracovnice vratislavického Nového domova Domu Marta Jiřina Krotilová přivedla do Františkova osmičlenný tým, který si vedl vskutku zdatně. Zásluhou dvaaosmdesátileté Marie Mockové totiž putoval dort pro vítěze do Vratislavic. Podle J. Kroutilové zhodnotili vratislavičtí loňské zkušenosti, kdy podobný turnaj uspořádali jen v rámci domova. Odveta se chystá ve Vratislavicích na podzim, ale jak uvedl ředitel Miloslav Vodrážka, chtějí z chystaného klání učinit turnaj dvojic, na který by pozvali zástupce i jiných domovů důchodců nejen v kraji, ale případně i ze sousedních krajů. Již dnes připravují pravidla, podle kterých se turnaj nepochybně uskuteční. -s- polečenská kronika V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 70 let Eva Svatošová, Květoslava Housová, Erika Klapková, Marta Hejlová Libuše Langrová 75 let Emma Nedomlelová, Petr Gerbián Marie Hofrichterová, Bohuslav Doucha 80 let Gertruda Blahoutová, Marie Sochorová Ludmila Rajdová 85 let Antonín Polcar, Miloslava Novotná 97 let Josef Najman Všem jubilantům blahopřejeme! Jubilejní kulturní léto Letos se ve vratislavickém domově důchodců uskuteční již desátý ročník akce nazvané Kulturní léto seniorů. Podle ředitele Miloslava Vodrážky se v průběhu prázdninových měsíců uskuteční sedm koncertů. Předběžně jsou již stanoveny termíny a na všechny jsou již zajištěny kapely či hudební skupiny. Upřesňuje se zejména účast hostů na těchto koncertech a již dnes lze prozradit, že mezi nimi budou Josef Zíma a dokonce i Karel Gott. Jeden koncert zprostředkují žáci umělecké školy z Německa. Prozradit již také můžeme to, že na jednom z koncertů proběhne volba Miss seniorka Kulturního léta j- Jaro láká k turistice Vytrvalost organizátorů turistických pochodů, kteří pomáhají naplňovat heslo vratislavických seniorů Nebuďte doma, pojďte s námi, přinesla konkrétní výsledky. Především účastníkům pořádaných vycházek a výletů, kterým pobyt v přírodě a v kolektivu přátel zlepšil fyzickou a psychickou kondici. Navíc přibylo členů městské organizace důchodců, které do tohoto kolektivu přilákala právě ona nenáročná turistika. Na výroční členské schůzi ocenili důchodci také pomoc městského obvodu v podobě dotace na uspořádání tří autobusových zájezdů. Jaro je pro vycházky, ale i pro výlety tím nejpříhodnějším obdobím. Pro všechny zájemce jsou tak připraveny následující akce: 4. května povede F. Kopal výletníky na sedmikilometrovou tůru z Debře na Michalovice u Mladé Boleslavi. Odjezd je vlakem z Liberce v 6.35 hod. 11. května připravil F. Lánský autobusový zájezd na zámek Konopiště a do okrasné zahrady Průhonice. Odjezd v 6 hod. od pošty ve Vratislavicích. 18. května odjedou zájemci s O. Šírem vlakem z Liberce v 7.08 hod. směrem na Frýdlant. Čeká je deset kilometrů pěší tůry ve směru Viničná cestou na Oldřichov a Hejnice května se uskuteční autobusový zájezd s cílem Olomouc Beskydy Kroměříž. Pod vedením Krátce z domova důchodců Zpestřením pobytu v tomto zařízení jsou pro jeho obyvatele interní diskotéky. Ta poslední se uskutečnila 20. dubna. Až po uzávěrce našeho ZPRAVODAJE, 28. dubna, se uskutečnilo posezení u vatry, tedy pálení čarodějnic s opékáním vuřtů jak na grilu, tak i nad ohněm. Na dvanáctidenní rekreaci se do Mařenic již poosmé vydá 14. června třicet seniorů. Dvaadvacet jich bude z Vratislavic a osm z partnerského domova důchodců v Polsku. Na pobyt je připraven bohatý program, včetně setkání s obyvateli domova důchodců ve Sloupu v Čechách. -s- F. Kopala a M. Vanišové se odjíždí v 5.30 hod. od pošty ve Vratislavicích. 1. června povede F. Kopal turisty na osm kilometrů dlouhý pochod po polních a lesních cestách ve směru Dětřichov Heřmanice Frýdlant. Odjezd z autobusového nádraží ČSAD v Liberci je v 7 hod. 8. června opět autobusem v 7.00 hod. z autobusového nádraží v Liberci se turisté vydají směrem na Chrastavu. F. Lánský je pak povede po deset kilometrů dlouhé trase ve směru Albrechtice Vítkov Chrastava. Výlet lze upravit podle fyzické kondice účastníků, kteří za příznivého počasí uvidí větrné elektrárny a závěrem navštíví hasičské muzeum. Miloslav Špidlen Kompletní služby výpočetní techniky najdete v areálu Intexu podle žluté tabule ISDN: opravy PC, monitorů, tiskáren, modemy tiskárny s nejlevnějším provozem, inkousty, tonery, pásky zabezpečené připojení k INTERNETU Norton Internet Security CZ: jediný komplexní program v češtině pro ochranu před viry a ostatním nebezpečím z Internetu osobní počítače tiché s tříletou zárukou od Kč bez DPH LCD monitory s TV výbavou, PDA s GPS programové vybavení včetně legalizace přepěťové ochrany pro elektronické přístroje instalace počítačových sítí, CD a DVD media snímače a tiskárny čárového kódu, pokladní systémy notebooky nové generace, DVD, WiFi digitální fotopřístroje a paměťové karty servery pro Linux ES i Windows 3 roky záruka, vysoká spolehlivost, srovnejte ceny Fugasoft, spol. s r. o. Tanvaldská 345, Liberec 30 Tel.: , fax:

11 Klub cyklistů uspořádal závod na horských kolech Dne 16. dubna 2005 uspořádal Klub cyklistů Pivovaru Vratislavice 3. ročník závodu na horských kolech Konrad MTB-XC na okruhu 3,8 km dlouhém. Startovaly všechny kategorie, od žáků po kategorii Masters. Počasí přálo, závod proběhl bez zranění. Zúčastnilo se 47 startujících. Vítěz hlavní kategorie vyhrál a odvezl si domů sud piva Konrad. Z výsledků jednotlivých kategorií vítězové a umístění závodníků Pivovaru Vratislavice: Děti (7 10 let, zkrácený okruh, bez technických partií, 2 startující): 1. Anna Wurzová (Kooperativa Liberec) 10:50 min., 2. Adam Dlouhý 11:03. Kadeti (15 16 let, 3 okruhy, 7 startujících): 1. Miroslav Živný (MBC Mladá Boleslav) 24:15, Petr Hostaš 27:44, Časovka na Milíře Klub cyklistů uspořádá další závod ve čtvrtek 19. května od 17 hodin. Bude to časovka z Proseče nad Nisou (od truhlárny firmy SVS) do osady Milíře. Trať měří 3,5 km a je asfaltová. Startují všechny kategorie, přihlášky v místě startu od 16 hodin, startovné 20 Kč. Dotazy a informace: Vladimír Regner, tel , Internet: Dorostenci potřebují ještě dvě výhry Fotbaloví dorostenci Jiskry jsou (v době uzávěrky Zpravodaje) na 2. místě krajského přeboru za Novým Borem. Semily a Elitex za nimi mají ale o dva zápasy méně, navíc se do čtyřky silně dotahuje Rapid Pavlovice. Pro jistou účast v nadstavbě o divizi potřebujeme dvakrát vyhrát, což je určitě reálné vzhledem k tomu, že v závěrečných kolech základní části soutěža hrajeme s předposledním a posledním. bar Otevírací doba knihovny ve Vratislavicích Pondělí a středa hodin Čtvrtek 9 11 a hodin Přednášky v knihovně Vratislavická knihovna připravila dvě přednášky na rodinná témata. První odborná přednáška na téma Jak můžeme v rodině předejít některým konfliktům se uskuteční ve čtvrtek v hodin, druhá na téma Rodina a mezilidské vztahy 9. června, také od hodin. Lektorem bude v obou případech Mgr. Igor Pavelčák z manželské poradny z České Lípy. Po přednášce bude vždy následovat beseda, možnost dotazů zájemců. Podle toho, jak se přednáškový cyklus rozjede a jaký o něj bude mezi veřejností zájem, se rozhodne, zda se v budoucnu v knihovně ve Vratislavicích uskuteční další podobné akce s případnou pravidelnou periodicitou. jsj 2005/5 Vratislavický zpravodaj Vojtěch Jelenecký 29:29, 5. Jan Zvěřina 30:30. Ženy (3 okruhy, 5 startujících): 1. Šárka Vejvodová (Bike Sport Budina) 34:55, Lenka Škaloudová 38:54, Zdena Synovcová 45:18. Muži (18 29 let, 6 okruhů, 14 startujících): 1. Jiří Novák (Kooperativa Liberec) 56:35, Petr Strnad 57:59, Aleš Strnad 1:02:32 hod. Masters I (30-49 let, 4 okruhy, 14 startujících): 1. Ondřej Matouch (Vratislavice) 42:30 min., 2. Petr Janouš 45:20, Marek Dvorský 47:08, Petr Štěpánek 54:48, Jiří Zápotočný 1:01:08 hod. Masters II (50 a více let, 3 okruhy, 5 startujících): 1. Ladislav Špulák (Pivovar Vratislavice) 33:15 min., Jaroslav Dlouhý 37:34, 4. Miroslav Bien 42:03. -r- Béčko v okresní soutěži 15. kolo: Vratislavice B - VTJ Ještěd Liberec B 1:5 (1:3). Vojáci byli podstatně přesnější v koncovce, i když jim jednou pomohla vlastní trefa domácích. Branky: Čermák Žáček 3, Brodský, vlastní. Rozhodčí Bartoš, 20 diváků. 16. kolo: Vratislavice B Gasservis Liberec A 3:0 (0:0). Staří plynaři se drželi více jak půlku zápasu, poté se prosazovali Vratislavičtí a dali i góly. Branky: Průšek 2, Šidák. Rozhodčí Sopr, ŽK: 0:1, 20 diváků. Tabulka 1. Rozstání : Hlavice B : Rynoltice : Hodkovice : VTJ Ještěd B : Hrádek B : Vesec : Oldřichov : Machnín : Vratislavice B : Václavice : Zdislava : Gasservis : Chrastava B :49 5 Na turnaji žáků narozených v roce 1992 a mladších na umělé trávě u školy (3. 4.) obsadily Vratislavice 2. místo. Hrálo se 5+1, na 2x10 minut. Naši žáci porazili Železný Brod 4:2, Hrádek nad Nisou 2:0, a remizovali s Pěnčínem-Turnovem 0:0 a s Doubím 1:1. Druzí byli jen díky pomocným penaltám dospělých, které následovaly při každém zápase. Konečné pořadí turnaje: 1. Doubí, 2. Vratislavice, 3. Železný Brod, 4. Pěnčín-Turnov, 5. Hrádek. Halový turnaj nejmenších Nejmenší žáčci vratislavické Jiskry pod vedením trenérů manželů Bartoníčkových se poprvé v životě zúčastnili halového turnaje. Hrálo se v Turnově, 4+1 s hokejovým střídáním, 1x14 minut. Počítali jsme s posledním místem, ale skončili jsme předposlední, když žáci Jiskry se zápas od zápasu zlepšovali. Prohráli nejprve s Lomnicí 0:2, s Jemnicí také 0:2, poté se Sedmihorkami 1:3 (gól Prášek), remizovali se Slovanem Liberec 0:0, když jim rozhodčí neuznal branku a nastřelili dvě tyče, a porazili Pěnčín Turnov 1:0 (gól Obešlo). Konečné pořadí: 1. Lomnice, 2. Jemnice, 3. Sedmihorky, 4. Slovan Liberec, 5. Vratislavice, 6. Pěnčín Turnov. Vratislavice reprezentovali brankář Kuba Daníček, který skvěle zachytal, dále Rampáček, Prášek, Obešlo, Lucka Jiskrová, Tesař, Pekárek, Hrubeš, Hmiro, Král, Dančo, Havrda, Procházka, Thille a Bochyňský. Poděkování patří rodičům, kteří jeli v hojném počtu auty. bar Debakl v okresním poháru Do okresního poháru postavila Jiskra kombinované mužstvo. V prvním kole vyhrálo v Oldřichově, ale v druhém utrpělo ostudný debakl s Novým Městem a je vyřazeno. 1. kolo: Oldřichov Vratislavice 0:3 (0:2). Ani hrbolatý terén Jiskru o postup nepřipravil, byla určitě lepší. Branky: Preissler, Šidák, Čermák. Rozhodčí Gajdušek, 30 diváků. 2. kolo: Vratislavice Nové Město pod Smrkem 1:8 (0:3). Domácí sice vládli čtvrt hodiny, ale laciné góly a tři zahozené gólovky je nakonec srazily do kolen. Branky: Preisler Bruský 2, Šindler, Jiruš, Čonka, Pěkný, Suk, Jalovičár. Rozhodčí Hradecký, ŽK: 0:1, 20 diváků. Ceník inzerce Formát 9 x 5 cm Formát 19 x 5 cm Formát A5 Formát A5 reportáž Formát A4 Občanská inzerce Občanská inzerce + foto 300 Kč 500 Kč Kč Kč Kč 100 Kč 200 Kč Turnaj žáků na umělé trávě Srdečné poděkování patří vedení školy za vstřícnost a superdík správcům hřiště Jiřímu Richtrovi a Josefu Žežulkovi za skvělý a kompletní servis pro žáky. Dále poděkování: Stanislavu Doleželovi, Janu Hoškovi, Antonínu Svobodovi, Pavlu Gebriánovi, Janu Bacovi (rozhodčí) a Marii Bartoníčkové, kteří také různým způsobem přispěli ke zdaru turnaje. Trenéry žáků Jiskry byli Bartoníček a Janeček. bar

12 12 Vratislavický zpravodaj 2005/5 Vratisla atislavický fotbalf V okresním fotbalovém přeboru se v jarních odvetách hraje o hodně. Až čtyři týmy totiž mohou postoupit do nově vytvořené I. B třídy a jen jeden sestoupí do III. třídy. Jiskra Vratislavice pod vedením trenéra Josefa Housy se netají postupovými ambicemi. I když v dohrávce s libereckými vojáky přišla studená sprcha, poté se již dostavily příznivější výsledky. Podzimní dohrávka na umělé trávě v Harcově: Vratislavice VTJ Ještěd Liberec 0:5 (0:2). Od prvních minut byli vojáci lepší. Měli převahu, byli pohyblivější a u všeho o krok dříve než domácí. Brankové hody odstartoval Čivrný přesnou střelou do šibenice a pak proměnil penaltu za faul Novák. Vratislavičtí sice dokázali kombinovat, ale vše bylo bez koncovky. VTJ zvyšovala a pátý gól vstřelila dokonce v oslabení. Porážka byla pořádnou fackou. Branky: 30. a 68. Novák (1 z pen.), 76. a 89. Koštejn, 21. Čivrný. Rozhodčí Špecián, ŽK: 3:2, ČK: 80. Tichý (VTJ), 50 diváků. Sestava Jiskry: T. Valenta P. Valenta, Belas, Jiskra, Preissler Klíma (63. Berka), Pošmourný, Koutský (80. Dlouhý), Vrána Milan Štěpánek, Šidák (80. Průšek). 15. kolo: Pertoltice Vratislavice 0:5 (0:2). Zápas byl vyrovnaný necelou půlhodinu, do prvního gólu Vratislavic. Klid hostům dodal centr z křídla, který ve vápně odkopl pertoltický Polák pouze k Pošmournému a následná střela z jeho kopačky rozvlnila síň. Vratislavice pak z řady šancí přidaly další čtyři branky, domácí se k ohrožení branky dostali až za rozhodnutého stavu na konci utkání. Krivčík se však dvakrát zblízka neprosadil, neúspěšný byl ve své šanci i Roubal. Branky: 27. a 36. Pošmourný, 48. a 54. Milan Štěpánek, 85. Čermák. Rozhodčí Házi, ŽK 5:1, 50 diváků. Jiskra: T. Valenta Belas, Šidák, Jiskra, Na sobotu 11. června připravuje pro nedostatek termínů fotbalový oddíl Jiskry 9. ročník Memoriálu Karla Hubeného. Je to turnaj pro starší fotbalisty, bude se hrát na půl hřiště. Vzhledem k tomu, že se očekává účast jednoho mužstva z Německa, staré gardy Slovanu Liberec a dalších tří mužstev, musíme volit sobotu. Dorostenci, pokud by právě nevyšlo rozlosování nadstavby, by svůj předposlední mistrovský zápas odehráli mimořádně druhý den v neděli. Při této příležitosti si s úctou vzpomeneme i na Jindru Havrdu, který se loňského ročníku již nedožil, a rovněž tak na dva staré fotbalisty, kteří se jako diváci turnaje tradičně ještě loni zúčastnili na pány Oldu Šafránka a Mirka Levého. Vratislavický zpravodaj Vyšlo Jiskra bojuje o postup Preissler Koutský (65. Průšek), Pošmourný (65. Vacek), Berka (60. Čermák), Vrána Milan Štěpánek, P. Valenta. 16. kolo: Vratislavice Nová Ves B 5:3 (1:1). Zápas, který se hrál v rychlém tempu, začal lépe pro hosty a ve 23. minutě se po trestném kopu ujali vedení. Vratislavice srovnaly za dalších pět minut, kdy se Milan Štěpánek zjevil sám před brankářem Boubelou a zamířil přesně. Hosté se v utkání dostali ještě jednou do vedení, když v 50. úspěšně dorážel Slatinka. Domácí se ale nevzdali a otočili na 4:2. Ještě v 85. minutě pro Novou Ves vykřesal naději Nevyhoštěný, svou druhou přesnou ránou z přímého kopu, leč za další tři minuty utekl domácí Čermák a zápas definitivně rozhodl. Branky: 80. a 88. Čermák, 28. Milan Štěpánek, 54. Berka, 61. Klíma 23. a 85. Nevyhoštěný, 50. Slatinka. Rozhodčí Soukup, ŽK 0:1, 55 diváků. Jiskra: T. Valenta Jiskra, Šidák, Belák, Koutský Vrána, Pošmourný, Průšek, P. Valenta Milan Štěpánek (57. Klíma), Berka (73. Čermák). 17. kolo: Krásná Studánka B Vratislavice 1:1 (0:0). Hosté byli sice fotbalovější, Studánka ale tuto přednost eliminovala bojovností a nasazením. V první půli se do velmi dobrých šancí dostal na straně domácích Kšír, u hostů pak Pošmourný a Vrána. Brankou však skončil až únik vratislavického Valenty čtvrt hodiny před koncem. Studánka srovnala za tři minuty po dlouhém autovém vhazování, které Kšír prodloužil na Mendla. Branky: 78. Mendl 75. Valenta. Rozhodčí Hradecký, ŽK 1:1, 50 diváků. Jiskra: T. Valenta Belas, Šidák, Jiskra, Preissler (60. Průšek) Koutský, Pošmourný, Klíma (85. Milan Štěpánek), Vrána Čermák (46. Berka), P. Valenta. 18. kolo: Vratislavice Stráž nad Nisou B 1:1 (1:0). Memoriál Karla Hubeného bude 11. června Při tradičně dobrých vztazích s hasiči se podařilo dohodnout umístit všechny jejich soutěže tak, abychom se na jaře na hřiště všichni bez problémů vešli. bar Žáci porazili Stráž V prvním jarním zápase fotbaloví žáci Vratislavic hostili Stráž A a vyhráli 3:0 (2:0). Branky vstřelili Chovanec do šibenice, Gebrián z voleje po narážečce Chovance a Kusý dorážkou po rohu. Sestava: Ježek Chovanec, Gebrián, Komárek, Jašurek, Kysela, Kusý, Šturm, Jan Obešlo, Antes, Červinka, Vavřena, Prášek. (Hraje se 7+1, hokejové střídání.) bar Tabulka: 1. VTJ Ještěd : Habartice : Ruprechtice B : Vratislavice : Nová Ves B : Nové Město : Osečná : Hejnice B : Bílý Kostel : Raspenava : Doubí : Studánka B : Stráž n. N. B : Pertoltice :73 7 Fotbalový program Muži A okresní přebor Sobota doma Bílý Kostel (17.00) Neděle v Ruprechticích s tamním béčkem (10.15) Sobota doma Doubí (17.00) Sobota v Habarticích (17.00) Sobota doma Nové Město (17.00) Neděle v Hejnicích s tamním béčkem (17.00) Muži B okresní soutěž, domácí zápasy ve Vesci Neděle doma Chrastava B (14.00) Sobota v Rozstání (17.00) Neděle doma ve Vesci s Vescem (14.00) Sobota v Machníně (17.00) Sobota v Rynolticích (17.00) Neděle doma Václavice (14.00) Dorost krajský přebor Neděle venku Semily (v Lomnici n. P., 9.30) Sobota doma Stráž nad Nisou (9.30) Od nadstavba prvních čtyř o postup do divize, rozlosování bude známo až po posledním kole základní části. Žáci dohravájí jaro mimo soutěž jako starší přípravka na půl hřiště (vždy miniturnaj tří družstev). Neděle doma Chrastava a Nová Ves (10.00) Neděle doma Doubí a Vesec (10.00) V červnu se zřejmě uskuteční žákovský turnaj za účasti dvou družstev Vratislavic a dále Železného Brodu a dalších týmů, které jsou v jednání. Termín bude určen až poté, co bude známo rozlosování dorostu. bar Vydává Městský obvod Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30. Povoleno MK ČR E tel.: Odpovědný redaktor: J. Sedlák. Redakční rada: Ing. Jaroslav Sýkora předseda, Vladimír Braun, Ing. Petr Jeništa, Z. Škodová, F. Jelínek. Sazba: P. Polda. Tisk: Geoprint Liberec. Náklad výtisků. Uzávěrka tohoto čísla byla

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Postřižínský zpravodaj

Postřižínský zpravodaj Postřižínský zpravodaj 5/2015 Obecní úřad Postřižín, Pražská 42, Postřižín 250 70 Krátké zprávy z obecního úřadu Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů Společnost ČEZ Distribuce,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011

Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Kulturní a sportovní kalendář města na rok 2011 Vážení občané, návštěvníci, v tomto kulturním a sportovním kalendáři přinášíme plánované informace o kulturních akcích pořádaných jak městem Horní tak i

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

XVI. ročníku turnaje

XVI. ročníku turnaje Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořadatelů, Jablonec, z.s. a Domu dětí a mládeže Vikýř, přivítali ve sportovním areálu 6. ZŠ Mozartova na XVI. ročníku turnaje JUNIOR NORTH CUP MICRO

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Okresní kolo středních škol v šachu

Okresní kolo středních škol v šachu Okresní kolo středních škol v šachu Kdy? 7. prosinec2015 Kde? SPŠS Vsetín O co šlo? V pondělí dne 7. prosince 2015 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo středních škol v šachu. Zprávu o průběhu podal

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-16-2015 Termín jednání 18. května 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Zpráva o činnosti Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice rok 2009

Zpráva o činnosti Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice rok 2009 Velikonoční šachový turnaj Nové Hrady 20. 3. 2008 Grand Prix 2007/2008 Horní Stropnice 5. 4. 2008 Novohradská rošáda Nové Hrady 17. 5. 2008 1 Zpráva o činnosti Šachového oddílu Hraničář Horní Stropnice

Více