Hod'te si na setkání. Elizaveta Belová. Kategorie A povídka. Navraťme do polic deníky snů, které jsme toužili podrobně znát.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hod'te si na setkání. Elizaveta Belová. Kategorie A povídka. Navraťme do polic deníky snů, které jsme toužili podrobně znát."

Transkript

1 Elizaveta Belová Kategorie A povídka Hod'te si na setkání Navraťme do polic deníky snů, které jsme toužili podrobně znát. Ukončen jest osud těch hrdinů, co snad o nich chtěl vítr ódy vát. Líné, potemnělé mračno převalovalo se na obzoru a pomalu sklepávalo chuchvalce jemných bílých vloček různých tvarů na hlavy pochodujících lidí, střechy domů, náměstí i úzké ulice. Malá ledová třpytka fraktaloidního tvaru byla by se tiše snesla k zemi jako ostatní, ve vzduchu ji však srazila nadhozená hrací kostka Jasné žlutooranžové paprsky právě zapadajícího letního slunce z posledních sil příjemně prosvětlovaly spletité dlážděné uličky. Přestože se den chýlil ke konci, nikdo se nechystal z ulic odejít. Nýbrž právě naopak, bylo zde stále více lidí. U svého domu postával kramář, několik truhlářů se snažilo za hlasitého hovoru prodrat se skrz hlouček švadlen, pár tovaryšů něco domlouvalo se svým mistrem. Všichni vyšli ven z jednoho důvodu, což byl příjezd kejklířů, všelijakých mistrů iluzí, vědem, provazochodců i obchodníků s různorodými drobnostmi. Na nevelikém náměstí se tak během odpoledne shromáždilo veškeré osazenstvo města. Já jsem se přišel podívat též. Lidé se nepřetržitě přemisťovali od stánku ke stánku. Nadšeně se bavili. Proplétal jsem se zástupem švitořících služebnic. Pestrá paleta nabuzených emocí se mi rojila v hlavě posilněna dějištěm kolem. Spěchal jsem dál co nejblíže středu náměstí, abych si nenechal ujít to nejlepší - představení s ohněm, které mělo začít hned po západu slunce. Kolem jakéhosi miniaturního zápasiště se již utvořil neveliký shluk osob. Bylo vidět, jak se několik potulných komediantů připravuje ke zlatému hřebu večera. Poslední jiskrný paprsek dal líbezné sbohem chladným, apatickým, kamenným ulicím. Konečně to mohlo začít. První artista vkročil do prostřed ringu. Za dunivého rytmu bubnů se ve vzduchu roztočily pochodně i zářivé ohnivé kotouče, které ve tmě vytvářely jedinečné, jasně oranžové obrazce. Tajemný rytmus se začal zrychlovat a k bubnům se přidal tesknivý povzdech houslí. Hudba působila na nejzazší kouty mé mysli, žhavé vzory vyprávěly příběhy. Umělci předváděli stále složitější triky. Nad hlavami žonglérů létalo více a více hořících předmětů. Neuniklo mi, že působivá iluze pohltila celé obecenstvo. Nikdo ani nedutal. Vtom okamžení se ozvala pronikavá rána. Trhl jsem sebou. Veškeré hořící předměty spadly za mohutné spršky jisker na zem. Zhasly. Na moment se rozhostilo ohlušující ticho. Až po chvilce mi došlo, že to bylo součástí vystoupení. Publikum propuklo v ohromené jásání a tleskání.

2 Díky světlu luny jsem viděl, jak se aktéři představení klaní. Vskutku to byl nejpůsobivější zážitek, který se mi kdy naskytl. Lednové odpoledne bylo velmi klidné. Sněžilo. Byla mi zima. V dlouhém černém kabátě jsem postával vedle svého malého orientálního stolku. Uprostřed celé plochy stolu stála pouze jedna jediná hrací kostka. Přemýšlel jsem a zároveň prozkoumával své okolí. Už několik dní jsem totiž přebýval s tlupou potulných komediantů na tomto zapadlém místě. Byla to nevelká plocha ze všech stran zastavěná vysokými zdmi nějakých nudných budov, jejichž okna na mne působila obzvláště prázdně. Přístupové cesty sem byly pouze dvě. Zbylou většinu profilu města dotvářelo šeré, beztvaré sídliště plné betonových klecí, jenž se již několik desítek let nezměnilo, a tak měla rutina šanci zahlodat se až po samý morek kostí. Já o tomhle něco vím. Vysvitlo slunce. Padající vločky se třpytily ve vzduchu jako malé diamanty. Znovu se mi při pohledu na několik cirkusáckých mobilních obydlí připomněl žalostný stav místa přebývání. Moc návštěvníků už sem nechodilo. Kejklíři, provazochodci, akrobati, to vše se teď mohlo pyšnit pouze zašlou slávou. Před očima mi vytanul vcelku živý obraz. Vzpomněl jsem si na minulý týden. Tehdy se konalo velké představení, na které se přišlo podívat docela dost obyvatel blízkého okolí. Přesně jsem viděl, jak všechny atrakce ožily. Vybavila se mi i ona madam poněkud jinak prostorově řešené substance. Ten den se tu stavila se svým vnukem. Zaplatili si několik atrakcí, pobavili se u výstupu žonglérů. Při odchodu zašli ke mně. Ženština vypadala poněkud robustně. Ještě víc její objemnost umocňoval kabát neidentifikovatelného tvaru i barvy. První, co chtěla vědět bylo, proč je ta kostka jen jedna. Odpověděl jsem s přehnaně šalamounským výrazem ve tváři, že na setkání stačí hodit jednou. Na kulaté tváři se jí objevil šibalský úsměšek. Držíc za ruku svého potomka sebrala kostku, vyhodila ji do vzduchu, ta rozvířila několik vloček a následně v tichosti dopadla na povrch stolečku. Škodolibě vystavila svůj nejmenší počet teček. Úsměv dámy poněkud povadl. Ostýchavě, s notnou dávkou zklamání, ač se to snažila co nejlépe zakrýt, se zeptala, koho že to potká. Nejdříve jsem předstíral hluboké napjaté věštecké zamyšlení a následně jsem jí pověděl o nadcházející ztrátě jejího vnuka, následném zbrklém hledání, nakonec setkání s tím, čeho se bojí nejvíce. Dodal jsem hodně hereckých dovedností, které se mnou v průběhu dlouhých let neuvěřitelně splynuly. Stalo se ze mne něco i nic. Snad pouze nějaká idea. Jen z čisté zlomyslnosti jsem dodal Kdepak je váš maličký? Pestrý obraz se rozplynul. Zamyšlenost mne opustila. Dnes již je mi známo o něco víc. Onen maličký se během našeho hovoru zatoulal. Madam se snažila svého drobečka dohnat, když ho spatřila na druhé straně silnice. Nebyla dostatečně rychlá. Ted' už ho nikdy nedožene, poněvadž potkala smrt v podobě Porsche. Zdá se, že si i ve smrti potrpěla na luxus Po skončení ohromujícího vystoupení ohně začal dav pomalu opouštět místo dění. Nebe bylo poseté hvězdami, měsíc svým stříbrným svitem zahaloval celé náměstí. Taktéž jsem zamířil domů. Před očima mi pableskovaly plamínky. Moje mysl se stále ještě nemohla vzpamatovat z okouzlujícího představení. V hlavě se mi ozývala teskná hudba houslí. Vliv okamžiku byl tak silný, že se mi omylem podařilo poplést odbočky, čímž jsem se znovu dostal na ono náměstí. V prvé chvíli, když jsem se zastavil a probral se ze svého transu, projel mnou zmatek. Pak se mé oči rozkoukaly. Stále tu ještě bylo několik lidí. Hlavně tuláci se nějak nechystali usnout. Sem tam byl slyšet tlumený noční hovor. Hlavou mi prolétla myšlenka na zítřejší den. Čekala mne náročná úloha. Musel jsem si najít práci. Vidina nádeničiny mne nijak neuspokojovala. Ve znovu nabytém hlubokém zamyšlení bych byl již vykročil, když tu se vedle mne ozval hluboký mužský hlas. Pak se zjevil i jeho zdroj. Byl to statný muž. Domníval jsem se, že patřil k artistické tlupě. Jeho vzezření bylo poněkud prapodivné. Krátké černé

3 vlasy kontrastovaly s očima, které byly pronikavě modré. Jedno z nich se krylo za skleněnou čočkou. Měl také jakousi bradku. V paměti mi utkvěl i tmavý plášť, do něhož byl zahalen. Velmi podivná osoba. Probodával mne neuvěřitelně pronikavým pohledem. Zkoumal. Následně se zeptal, jestli bych si nechtěl dát trochu hazardu. Podával mi kalíšek se dvěma kostkami. Něco v jeho pohledu mne nastražilo. Chtěl jsem říci, že spěchám. Bylo třeba se dostat co nejrychleji domů. Nějak se mi ta ruka ale natáhla po kalíšku a jeho obsah byl rázem na zemi. Ze země na mne škodolibě civěly hadí oči (tedy dvě jedničky). Cizinec obratně sebral obě kostky a přehodil. Zdálo se, že ty dvě zatracené krychle se nikdy nezastaví. Opak stal se pravdou. Bylo až k neuvěření, jak mohly jen tak padnout dvě vysoké číslice. Avšak stalo se. Oči mu zajiskřily. Prohlásil, že vše Je řízeno. Já jen zakroutil hlavou. Bylo mi jasné jediné, nebyl to můj den. Ostatně to se stávalo docela často. Na sudbu věřit odmítám. Z nějakého nepochopitelného důvodu mi do ruky vtiskl jednu kostku. Tento počin doprovodil slovy Přesvědč se sám. Pak odkráčel. Průzračně čisté rampouchy nasadivše masku křišťálu visely ze střech jako ledové ostří čekající na vhodnou příležitost v podobě něčí hlavy. Beztvarou betonovou masu zvráceně, až cynicky doplňovalo nebe tvořené změtí šerých chuchvalců, jež nutilo lid uznat svou smrtelnost a malichernost špendlíc je svou nesmírnou vahou k samotné zemi. Na mne tohle již dávno neplatilo. Já se nebi nepodřizoval. Pro mne neexistoval ani čas, jen ta kostka. Lidé platili za to, aby se dozvěděli, s kým se setkají. Jak hloupé. Pokud hodili malé číslo, zemřeli podle toho, jak já určil. Tímto pravidlem jsem se řídil. Bylo tu však ještě jedno. Hodil-li někdo to největší, mou vinou nesměl zhynout. To mne nijak neohrožovalo. Byl jsem si sebou jistý. Čas od času mne to unavovalo. Náhle jsem v hloučku mladistvých, kteří se přišli podívat na další chabé představení, spatřil dívku. Její postavu halil kabát tmavě rudé barvy. Dlouhé černé vlasy splývaly až do půli zad. Když již byla na doslech, pronesl jsem svou tak strašně mi vlastní větu. Hod te si na setkání, slečno. Z mně neznámého důvodu mi byla ta fráze v tu chvíli hrozně cizí. Upřela na mne své veliké zelené ztrápené oči. Jejich pronikavost se mi zaryla do hlavy. Děvče sebralo tu nešťastnou kostku. Nadhodilo ji. Ta se vznesla do výše, letěla, pak padala, až narazila na desku stolu. Divoce se roztočila. Přešla celá věčnost, než konečně zpomalila. Na plošce se zjevila nejpočetnější skupinka teček. Dívka na mne tázavě pohlédla. Trochu jsem se ztratil. Z náhlé zmatenosti jsem jí pověděl, že potká to, co si nejvíce přeje. Ona mne obdařila smutným, avšak zářivým úsměvem. Položila na stůl papírovou bankovku. Než bylo něco namítnuto, odešla. To, že jediné, co chtěla potkat ze všeho nejvíce, byla smrt, jsem netušil. Já, který jsem měl moc nad životem, jsem se dostal do patové situace při střetu se zánikem, spatřil jsem tak temnotu i počátek. Byl jsem vlastně jen idejemi protkaný svazek domýšlivosti. Netuším, jestli jsem kdy existoval, nebo existuji, či pouze marním čas tady vedle vás. A v co věříte vy. Hodíte si na setkání?

4 Nadešel den, kdy temná noc ztratila svou podivnou moc. Iluze ta se ztratila a tváře pravdy nabyla. Osud se smrti podrobil. Dnu již nezbývá tolik sil. Konec tu začátkem se stal, slepeno dobro bylo zlem, zůstal jen hlasu pouhý vjem, na věky bude smát se dál.

5 Lukáš Sahula Kategorie A - sonet (anglický) Sonet o lásce Lukáš Sahula Ze začátku pocit nenápadný, Ukryt velmi hluboko v našem srdci, Nikdo nedokáže být pak klidný, Láska za to opravdu stojí přeci, Posléze se stává naší drogou, Nefunguje na ni vůbec žádný lék, Proč by ale měla býti hrozbou, Nepřináší přeci zas tak velký vztek, Je tím nejjasnějším světlým bodem, Odhání smutek, zahání samotu, Je tím nejkrásnějším lidským plodem, Nepůsobí však jen samou dobrotu, Neboť všechno má svou stinnou stránku, zlost, S láskou totiž přijde také žárlivost

6 Tereza Zyklová Kategorie A - povídka Žalozpěv moderní studentky, aneb rejžka Samostatná práce. Zase jen hodina nudy, kterou bych doma využila mnohem lépe třeba těšením našeho psa z mé společnosti. Snažím se ubránit. Snažím se ubránit pohledu tím směrem. Jenže vždy, když se otočím na stranu, probodne mě pohled rozhovoru-chtivého učitele, který už hodnou chvíli hledá adepta na zkoušení za nevhodné, tedy hlučné chování. Prostě to nejde, nejde očima směřovat jinam. Kdybych zvedla hlavu nahoru a němě zírala do stropu, vypadala bych, jako když přemýšlím. A přiznejme si, že hrozí riziko, že by kantor zatoužil znát tu spásnou myšlenku také. A uvědomme si, že po přiznání, že žádná taková neexistuje, bych už stejně nemohla držet hlavu v přemýšlivé poloze, takže celá akce Hlava nahoru nemá smysl. Nejde to, nejde to jinak Koukat na prázdnou lavici je pro mě neuskutečnitelné, neboť by mi za chvíli klesla hlava na úroveň, ze které se ozývá už jen chrápání. A v mém případě, bohužel, poměrně hlasité Chce to najít směr, kterým se můžu dívat, aniž bych veřejně vyzývala učitele na slovní, či jiný souboj. Odlišný směr, než který mě nutí sledovat naprosto nudné rýhování umělé dýhy stolu. Mám na výběr jen ze dvou možností Buď se můžu po zbytek hodiny soustředit na chlupatý svetr spolužačky sedící přede mnou, posetý snad tisíci vypadanými vlasy, (Hnus! Zvedá se mi žaludek, chce se mi zvracet! Bluééé! ) anebo, též velmi lákavá varianta jak strávit následující půl hodinu - můžu sklopit zrak od svetru ještě trochu níž. Tam už se na mě směje, mezi krátkým tričkem a riflemi, rýha mezi dvěma vybělenými půlkami. Znovu hnus, bluéé, chce se mi zvracet. Upřímně - nechápu, proč se těm kalhotám říká bokovky, když boky jsou nad úrovní hýždí, které na mě teď z poloviny civí. Tak snad podbokovky? Nevím Každopádně se na to nedá koukat a tahle hodina bude vskutku hnus, blué, chce se mi zvracet Lucijé! Lucijáši! naléhavě na mě šeptá kamarádka, sedící za mnou, hned vedle jednoho z mých věčně vtipných spolužáků. David ti hází bordel za kalhoty, informuje mě k popudu mému i třídního, který okamžitě vyhledává její jméno v seznamu a zarmoucen zjišťuje, že již byla dvakrát zkoušena a tak jí jen prstem pohrozí, ať přestane rušit třídu v práci. Ty seš fakt debil, Davide! zasyčím na vytlemeného spolužáka, když si z kalhot vytáhnu hrst papírových kuliček. Znechuceně a káravě také pohlédnu na kamarádku - nechápajíc, proč mi to řekla až po dvou á čtyřkách úspěšně odpálené munice. Se na to nedalo koukat, na tu škvíru co ti leze z kalhot! hají se zlotřilec

7 Tereza Pňačková kategorie A bajka PÁV A KOZA V zemi krále lva zlatosrstého žilo mnoho spokojených zvířat. Měla mezi sebou hezký a přátelský vztah. Jednoho dne napadlo tučňáka, že by mohl uspořádat nějakou vědomostní soutěž. Zapisoval různé zajímavé věci a poznatky. Dnem i nocí dumal nad tím nejlepším názvem pro svou soutěž. Když vymyslel název, napsal plakát, kde bylo uvedeno datum soutěže, místo a čas. Kolem stromu, kde visel plakát, se právě procházel páv. Rozmýšlel si, nad kým by se mohl povyšovat. Padl mu do oka barevný papír s velkými černými písmeny. Hm, to je to, co jsem hledal., pomyslil si a ihned se vydal za tučňákem, aby se u něj přihlásil. Už jsi druhý, kdo se u mě zapsal. Jsem rád, že se do soutěže zapojujete. Páv si všiml, že je přihlášena i liška. Bál se, že by ho mohla před ostatními zostudit. Vydal se tedy za liškou, kterou chtěl mít na své straně. Domluvili se, že v soutěži budou držet spolu. Přemýšleli, kdo by mohl být třetím soutěžícím. Měl by to být někdo, kdo není tak chytrý., říkala liška. Seděli pod velikým dubem a hodnotili jednotlivá zvířátka. Zajíc není tak hloupý. Veverka by se nám ještě vysmála. Želva by se nenechala přemluvit. U každého zvířete našli něco, co by jim mohlo uškodit. Najednou zahlédli kozu, jak si nese koš se zeleninou. Oba naráz vykřikli: Koza! Přemluvili ji, aby zašla za tučňákem a zapsala se u něj. Koza udělala vše, co jí poradili. Když nastal den soutěže, všechna zvířátka se shromáždila na hlavní mýtině, kde byly postavené lavice pro diváky. Uprostřed stály tři pařezy. Na každém byla cedulka se jménem zvířete. Tučňák se šel ještě před začátkem přesvědčit, zda je vše tak, jak má být. Procházel právě okolo budky, která byla určena pro soutěžící. Takže jak jsem říkal. Nesmíme nechat tu hloupou kozu vyhrát! Víš, co by to bylo? Ostuda všech ostud. Já, nejkrásnější zvíře na světě, musím zvítězit. Podělím se s tebou o výhru. Tučňák byl v šoku. Při soutěži dostával každý otázku, na kterou musel odpovědět dříve, než zakukala kukačka. Po pár kolech, která páv, liška i koza úspěšně překonali, se tučňák zeptal lišky: Které zvíře v naší zemi je nejpyšnější? Liška věděla, které zvíře to je. Byla však dohodnutá s pávem, že poníženě prohraje koza! Touha zvítězit však byla větší, proto řekla: Páv. Páv je nejpyšnější zvíře u nás. A také je podlý. Chtěl, aby koza prohrála a byla za hlupáka. Všichni byli zaskočeni. Páv se rozzlobil, že ho liška zradila. Ostatní zvířátka páva vyhnala, nechtěla žít s takovým zlým zvířetem.

8 Po nějaké době si kráčela koza lesní cestou, v ruce měla kytici kopretin. Najednou se mihlo něco v křoví. Koza zpozorněla. Vynořil se před ní páv. Byl smutný, paví oka byla zarudlá od pláče. Přišel jsem se ti omluvit, milá kozo. Byl jsem hloupý a naparoval jsem se. Chtěl jsem být nejlepší. Teď vím, že není dobré být ve všem nejlepší. Nikdo z nás není dokonalý. A já bych neměl podceňovat ostatní. Chtěl bych být tvůj kamarád. Nechci být sám. Můžeš mi prosím odpustit? Koza bez váhání a s radostí odpověděla: Já ti přeci už dávno odpustila. I u zvířátek se za tebe přimluvila. Všichni tě hledají. Pojď se mnou. Vydali se spolu na cestu zpět. Páv pochopil, že nemůže být bezchybný a domýšlivý. Nejlepší je mít pravé přátele, na které se můžeme spolehnout.

9 Hana Hroudová Kategorie A - povídka Mouchy, mravenci a čokoláda Seděla jsem na lavičce v parku. Do plic mi proudil svěží jarní vzduch a bylo mi dobře. Oblíbená knížka v ruce jedné, tabulka čokolády v ruce druhé. Prostě idyla. Náhle se ke mně blížil starší muž. Na hlavě pomačkaný klobouk a v podpaží křečovitě svíral noviny. Mírný obličejík stažený do křečovitého úsměvu: Smím přisednout, slečno? Pokývala jsem na souhlas a opět se začítala do knihy. Staříček mě ovšem nenechal být: Letos se urodilo mnoho much, že, slečno? pravil huhňavým hlasem. Co prosím? Much je hodně, slečno, zvýšil hlas, jako bych byla nahluchlá. Aha, odpověděla jsem hloupě a asi i málo obsáhle, protože se na mě zadíval vyzývavým pohledem. Já si takových věcí moc nevšímám, rozvedla jsem svou odpověď. Staříček asi stále nebyl spokojený, protože se začal pohupovat, jakoby seděl v houpacím křesle. A co takových mravenců, všímáte si slečno? Nakrabatila jsem čelo. Ve skutečnosti jsem si jich moc nevšímala, ale říct mu opět chudou odpověď jsem opravdu nechtěla. Staříček mě nechal topit se v rozpacích jen chvíli, pak se totiž podíval na hodinky: Jejej, to je hodin, už musím jít. Na shledanou slečno, a pokynul mi svým kloboukem. Spěšně vstal a spočinul lačným pohledem na mé čokoládě: Hmmmm, oříškovou mám nejraději, kdybyste dovolila slečno..., nečekal na mou odpověď, ulomil si celý řádek a mířil spěšnými kroky pryč. Ve spěchu zůstaly na lavičce ležet jeho noviny. Já se opět pokusila ponořit do děje své knihy. Chapeček, který se pak u lavičky objevil, byl tak malého vzrůstu, že jsem ho ani nezpozorovala, než promluvil: Plossím váss, můžu ssi pujšit vaše noviny? Snad proto, že to řekl tak roztomilým šišlavým hláskem, jsem přikývla, i když noviny nebyly mé. Děkuji madam, ve vší vážnosti poděkoval a sedl si vedle mě. Po chvilce listováni si začal číst dvoustránku o politice. Vypadal vážně soustředěně, než se ohnal po jakémsi hmyzu: Pitomý mouchy! ulevil si. Jo, letos se jich urodilo hodně, doplnila jsem ho zcela automaticky. Chlapec po mě hodil veselý úsměv a dodal ještě: A těch mlavenců! Při těchto slovech se jeho pohled však stočil, stejně jako pře tím stařečkův, na mou oříškovou čokoládu: Jé, ožíšková! a doslova si urval kus. Před následky tohoto zločinu sprostě utekl. Noviny zůstaly ležet na blátivé cestě. Opatrně jsem je složila a položila zpět na lavičku, kdyby se pro ně stařeček vrátil. Zase jsem se pokusila soustředit na knihu, leč marně. Ten den prostě nebyl určený ke čtení. K lavičce se kolébala tělnatá žena středního věku. V každé ruce asi velice těžkou tašku s nákupem. Bez optání ztěžka usedla na lavičku, přímo na zablácené noviny. Evidentně si jich nevšimla ani po dosednutí a mně bylo hloupé ji na ně upozorňovat. Začala si energicky rukou ovívat upocenou tvář. To je dneska hic, co? zahalekala. To jo.. Nechtěla jsem se již dávat do hovoru. O žádné mouchy jsem již nestála a čokolády také ubývalo, navíc svěží jarní vzduch bych přirovnáním hic nenazvala. Žena si však docela dobře vystačila i sama. Poškrábala se na zátylku, pak zase ve vlasech. To víte slečno, když je bůček za sedmdesát, tak se pět kilo prostě vyplatí. Jenom kdyby mě starej nevypek. Šel nakupovat ty... jak se to jmenuje..., nasadila zamyšlený výraz, takový to, jak se na to chytaj mouchy. Mám to na jazyku. Nemyslíte mucholapky? optala jsem se již se zatnutými zuby. Ona si mého kyselého výrazu ovšem nevšimla. Jo, to je vono slečno. Můj starej ty mouchy nemůže snýst a

10 letos jich je zrovna tolik. A mravenci? otočila jsem se na ní. S jejím pohledem jsem se ovšem nesetkala. Ten byl zabodnutý do zbytku mé čokolády. Nate, vemte si. Mě stejně přešla chuť. Vtiskla jsem jí čokoládovou lahůdku do ruky, sebrala knihu a s co největší rychlostí jsem opustila park. Mamy, sleduješ někdy mouchy? zeptala jsem se doma u večeře. Podle toho jaký mouchy myslíš, odpověděla mi mezi dměma sousty záhadně některé mouchy mají i lidský charakter. Pořád jsem nechápala. Každý člověk má mouchy, dodala a zvedla se od stolu a tím mě nechala samotnou jen se svými myšlenkami. Moje přemýšlení však přerušil zvonek. Já otevřu, zavolala jsem na mamku. Přede dveřmi stáli mí staří známí z lavičky, prý noví sousedé, kteří se přišli představit. Chlapeček se začal schovávat za svou matku, protože si asi vzpomněl na svůj incident s čokoládou. Staříček po mně hodil opět svůj úsměv. Žena mě okamžitě poznala: Jo, to ste vy slečno? Pak nastalo spustu formalit, pozvání na večeři, chlapeček dostal další čokoládu, návštěvníci nám pochválili náš byt, trocha povídání. Při loučení jsem zašeptala staříčkovi do ucha: Vy jste nemyslel hmyz, že? Staříček pomalu přikývl: To moje stará nikdy nepochopí, dneska mi vynadala, že si zase stěžuju na mouchy a mucholapku jsem si zase nekoupil.

11 Jitka Mokrá Kategorie A - povídka Pátá sudička Kdysi dávno, ještě u kolébky života, se sešlo několik sudiček. Měly svými dary charakterizovat život, jeho podstaty a osudy života, jako takového. Ten den se sešly tři nejvyšší sudičky a spousta dalších, které byly určeny pro různé druhy a fáze života. První sudička darovala zrození, aby se každá věc, zvíře nebo rostlina mohla do své vlastní existence nějak dostavit. Druhá sudička darovala štěstí a neštěstí, jako samotnou pomíjivost a nahodilost života. A třetí sudička darovala smrt, jako ukončení vlastního příběhu. Až poté přišlo na řadu nespočet sudiček rostlin, zvířat, věcí, hornin a bylo jich mnohem více. Mezi nimi byly i sudičky, které patřily člověku. Jedna z nich člověku darovala dětství. Myslela si, že by bylo špatné, kdyby se člověk narodil už znalý svého jazyka, kultury, historie a morálky. Vždyť by neměl, co hledat, co se učit a nikdy by nemohla vzniknout tak pestrá kultura, jakou známe my. Proto považovala bezstarostné hrádky dětství, jako něco neodmyslitelného. Druhá sudička darovala nadání a úspěch. Po radovánkách, řekla by měl přijít zájem o svět. Jeho cesty, radosti a strasti. Ale svět by byl příliš chudý, kdyby si všichni lidé zvolili stejnou cestu se stejným cílem. Nadání učiní jejich život zajímavějším. Třetí sudička darovala přátelství a lásku. Přeci by člověk neměl být sám. Několik dobrých přátel a spřízněná duše udělá život krásnějším. K čemu by jim bylo nadání, kdyby se o jeho úspěchy neměli s kým podělit? Čtvrtá sudička darovala stáří. V jejích myšlenkách přišlo nesmyslné, že by člověk ze dne na den z života odešel. Bylo by to příliš kruté, proto dala člověku čas, užít si svých potomků a radostí, které v dětství nestihl, ještě předtím, něž odejde zcela. K těmto čtyřem sudičkám se připojilo i několik dalších, které už nebyly tak důležité, ale přesto jejich role zůstala nepostradatelnou. Jen na jednu sudičku se čekalo. Na pátou, tu snad nejdůležitější ze všech. Tato sudička bloudila sama v sobě a proplétala se svými vlastními myšlenkami. Připadalo jí, že její role je snad nejtěžší ze všech. Nešlo o nadání, nešlo o lásku. Musela dát každému člověku jednotlivě něco, co bude dělat rád. U čeho bude milovat, kde se projeví jeho nadání, kde bude šťastný. Něco, co mu zůstane v srci od dětství až do stáří. Bylo těžké určit právě to, co v sobě bude obsahovat všechny předešlé dary, jejich soulad. Něco, k čemu dojde náhodou, ale stejně to k němu bude patřit. Do čeho se zamiluje, ale nebude to člověk. Čeho se bude držet a dělat rád a to, i kdyby mu to nešlo. Něco, co ho bude činit šťastným, i kdyby se u toho rozčiloval. Něco, co by si přál až do smrti, ale nechtěl zemřít zrovna kvůli tomu. Pronesla sudička nahlas a zamyslela se. V tu chvíli se okolo ní ozvaly hlasy. Byly to duše lidí, které čekaly na její dar. Ale přestože scházel jen jeden, stále měli pocit, že je uvnitř nich prázdná díra. Já bych chtěl být učitel, mám rád děti a historii. zašeptal jeden. To já bych chtěl zpívat, noty a jejich tóny jsou překrásné. odvětil druhý. Já miluji slova, chtěl bych zaznamenávat své myšlenky a příběhy dalším generacím. Jak se tomu říká? Spisovatel? tázal se další. A ozývalo se jich stále více a více, přestože nevěděli, o co žádají. Samozřejmě. hlesla sudička. V těch slovech cítila touhu. Touhu mít důvod žít. I když by někdo uměl zpívat, na co mu to bylo, když by ho to nebavilo? Všichni potřebují něco, co by dělali celý svůj život. A i kdyby to neobjevili hned, jednou na to přijdou. Třeba jako starší, ale objeví svoji touhu, svoje štěstí, svoji lásku Daruji jim SNY!

12 Lucie Bažantová Kategorie A - povídka ROVNOST VÝMĚNY Listopadové dny plné dešťů a barevného listí plynule přešly v šeravý zimní čas. Každou noc krajem táhl mráz, pokrýval hladinu rybníků ledovou krustou a se škodolibým potěšením olézal vše, co mu přišlo do cesty. Také sluneční paprsky zapomněly na zmrzlé drny spících polí a raději se na celé týdny schovaly za nabubřelá šedá mračna, kde hřály jen samy sebe. Dokonce ani kousek pomněnkové modři nerozjasňoval mrazivý opar nad krajinou. Až jednoho rána, těsně před východem slunce, se ke zmrzlé zemi snesla jediná vločka. Po ní následovaly další. Stovky, tisíce a miliony ledových peříček zaplavily oblohu na míle daleko. Od koryt řek se jako na povel zvedl vítr, a když vánice po pár hodinách ustala, rozfoukal chmurná oblaka a vyrazil vzhůru k nebi, přivítat slunce. Mohutné nánosy sněhu zpomalily uspěchaný pouliční šum i u nás. Opanovaly město jako zimní králové, avšak radost ze sněhu patřila spíše dětem. Dospělí měli plno práce s kalamitami, ochromenou dopravou, zledovatělými silnicemi i zamrzlými motory aut, takže jim na obdivování bílé peřiny nezbýval čas. Jen staří lidé si sem tam vzpomněli, jak od Ježíška v sedmi letech dostali své první sáně nebo jak pomáhali mamince s cukrovím. Jak tak procházel vyzdobenými ulicemi, uvědomil si, že město uchvátila vánoční atmosféra. Pamatoval si, že ji jako šestiletý špunt miloval. Voněla po skořici, hřebíčku, perníku i kokosu, zaplavovala jindy neutěšené kouty domova mateřskou vlídností a společně s melodiemi vánočních koled navozovala milý, hřejivý pocit. Radost z něj v těchto dnech sálala stejně intenzivně, jako tetelivý vzduch z babiččina krbu, u kterého po večerech tak rád sedával a širokým oknem pozoroval vločky sněhu, jak se líně snášejí na osamělý chodník a třpytí se v žlutooranžovém závoji světla pouličních lamp. S každým novým záchvěvem vánočních tradic, s každým kouskem cukroví i hrnečkem medového čaje pociťoval euforické nadšení. Vždyť přijde Ježíšek! * Před oknem zabrzdila houkající sanitka a mladý doktor Jůna se ustaraně naklonil přes parapet. Koho nám to sem čerti nesou? Z ambulantního vozu energicky vyskočila zdravotní sestra Jindřiška a pomohla vystoupit jakési ženě s dítětem v náručí. Z křídově bílého obličeje své budoucí pacientky usoudil, že ho čeká náročná služba. Dveře v čekárně se rozletěly tak prudce, že kovová klika s bouchnutím narazila do zdi a odloupla kus omítky. Otrava, pane doktore! vyhrkla udýchaně sestra a vrazila do ordinace jako uragán, s oběma pacienty za zády. Dobrý den. Koukám, že máte naspěch. Co se stalo? zeptal se opatrně a zkoumal je pohledem. Žena vypadala jen vystrašeně, zato o malého se bál. Chlapeček byl sinalý, malátný a oči se mu horečně leskly. Nešťastná loutka, Pinocchio bez duše. Žena po krátkém mlčení otevřela ústa a váhavě se pustila do vyprávění.

13 Vojta si hrál v kuchyni s autíčky a já jsem vařila oběd. Když jsem dodělala polévku, musela jsem na záchod, tak tam na pár minut zůstal sám. Nikdy by mě nenapadlo nikdy že by ty léky snědl! Učila jsem ho, že koktala. Co to bylo za léky? vypálil Ondřej pohotově a okamžitě Vojtíška položil na lehátko. Ty růžové proti bolesti. Sakra, nevzpomenu si Ibalginy! Jak je to dlouho?! Skoro dvě hodiny nejdřív vypadal normálně, ale potom začal brečet a jakoby neslyšel, tak jsem zavolala záchranku Bože můj! Když dítě vidí krásné růžové lentilky, je jasné, že je bude chtít sníst. Musíme mu vypumpovat žaludek! Hned! přikázal s červíkem pochybností v srdci. Jen jestli už není pozdě. * Byly to nádherné časy, plné dětského nadšení pro sebemenší, mnohdy i hloupé maličkosti. Neměl starosti, jen radosti. Procházeli se s babičkou po náměstí, krmili holuby a vymýšleli plán, jak se dostat do země, kde na obyčejných stromech rostou tabulky mléčných čokolád. Postupem času si však začal stále častěji uvědomovat realitu. V osmé třídě se cítil jako světaznalec a budoucnost viděl stejně jasně jako záři hvězd - stane se řidičem kamionu, procestuje svět a vrátí se domů jako bohatý muž. Jenže o rok později ho přese všechno očekávání přijali na gymnázium, kde mu za čtyři roky, které tam strávil, vymetli z hlavy všechny ideály i sny z dětských let. Na konci čtvrťáku odmaturoval s vyznamenáním a na radu rodičů podal přihlášku ke studiu medicíny. Ve chvíli, kdy poprvé přečetl papír s kladnou odpovědí z univerzity, si neuvědomil, že padl do chřtánu pekla. Přijetím uvedl v činnost dosud spící sopku. Neznal budoucnost a netušil, že štěstí, které za celou tu dobu měl, musí být něčím vykoupeno. Život mu zatím jen dával ne z velkorysosti, ale na tvrdý dluh. Malý Vojta ještě naposled zakašlal a hned nato mu v obličeji zazářil spokojený úsměv. Žena si ho vděčně přivinula k hrudi a se slzami v očích se k doktorovi a sestře obrátila. Já nevím jak vám poděkovat, zachránili jste mu život Je to naše práce, usmál se skromně Ondřej Stačí nám, když slíbíte, že si příště dáte větší pozor. Podruhé už by to nemuselo dopadnout stejně, upozornil ji dodatečně. Šťastná maminka zároveň svatosvatě přísahala. Poté začalo obvyklé papírování. Jenže během vyplňování lékařské zprávy Vojta náhle omdlel. * A každý dluh musí být splacen. Ten den v jeho ordinaci zemřelo nevinné dítě. Ručička mlaďoučkého života se zastavila na šesté hodině večerní a zvony odbíjely první drásavé minuty od Vojtíškova posledního vydechnutí. Vzpomínky sem mu vybavují tak živě, jako by se to snad stalo před hodinou. * S pocitem rozervané bezmocnosti viděl sám sebe, jak sahá po malé injekci s průzračnou tekutinou. Čiré sérum ho mělo podpořit, jenže látky, které měly pomoci, se ve Vojtíškově těle zachovaly naprosto opačně. Postupně ho zabily. Nikdo nevěděl proč. Nikdo nevěděl jak. Teprve ze zákona daná pitva prokázala, že malý pacient trpěl vzácnou alergií. Nevěděla o ní ani jeho matka.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se Findë úruva Anna Koroleva lostris.net Místo: Menegroth, Doriath Doba: První věk, ~ od 1012 do 1100 T oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se snášel sněhobílý

Více

Vyškovský cedník 2014

Vyškovský cedník 2014 Vyškovský cedník 2014 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Klub přátel KKD Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní

Více

Úvod do literárně-výtvarného soutěžení

Úvod do literárně-výtvarného soutěžení Úvod do literárně-výtvarného soutěžení Důvod, proč psát úvod, může být dvojí: chválit vás a ponoukat k další tvorbě a doufat, že nezpychnete a nezakrníte; anebo kritizovat vás a zasypávat radami a doufat,

Více

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm

POVÍDÁNÍ VE TMĚ. Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm POVÍDÁNÍ VE TMĚ aneb když je černá hodinka, povídá si rodinka Almanach literárních a výtvarných prací dětí z Považské Bystrice a Rožnova pod Radhoštěm 2011 Natália Deáková Svetlonos Martin Rezák Rozprávanie

Více

Sborník vítězných prací z literární a filmové soutěže

Sborník vítězných prací z literární a filmové soutěže Sborník vítězných prací z literární a filmové soutěže Muzeum Fráni Šrámka, 2012 www.franasramek.cz Vážení čtenáři, vážené čtenářky, milí autoři a milé autorky, během roku 2011 a 2012 prošlo Muzeum Fráni

Více

THE DA MA RON MARK: THE LOVERS

THE DA MA RON MARK: THE LOVERS WIST 2000 LSCS 165 B Damaronové: MILENCI Original title THE DA MA RON MARK: THE LOVERS Loveswept #908 Copyright Fayrene Preston, 1998 Published by arrangement with Bantam Books, a division of Bantam Doubleday

Více

T ÍŽ K ŘÍ E D EL. Václav Chytil. Štěpánka Bělovská Tilia Ostrava

T ÍŽ K ŘÍ E D EL. Václav Chytil. Štěpánka Bělovská Tilia Ostrava T ÍŽ K ŘÍ E D EL Václav Chytil Štěpánka Bělovská Tilia Ostrava Václav Chytil, 2015 Graphics Štěpánka Bělovská, 2015 ISBN 978-80-86904-55-9 Agent pojišťovny Skoro přesně v polovině Lipůvky bydleli Hýlovi.

Více

HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY. Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen

HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY. Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen 1 2 3 HEATHER GRAHAM NOC, MORĚ A HVĚZDY 1999 Copyright 1983 by Heather E. Graham Translation 1999 by Michael Havlen Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být přenášena nebo reprodukována

Více

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti 2015 Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mně krásně ke 140. výročí postavení uherskohradišťské

Více

http://a-sisi.wgz.cz/ Co se ti zdá nemožné, není nereálné.

http://a-sisi.wgz.cz/ Co se ti zdá nemožné, není nereálné. Co se ti zdá nemožné, není nereálné. Od konce války uběhly tři měsíce. Jak se vyvíjejí osudy postav, jenž stály na straně dobra? Hermiona potřebuje "malou službičku". Pomůže jí s tím náš Mistr lektvarů?

Více

Lovkyně. Lukáš Konvalina

Lovkyně. Lukáš Konvalina Posel smrti VIII Lovkyně Lukáš Konvalina Cesta, jež nás opravdu zocelí, není ta, kterou si sami vybereme, ale ta, po které jsme donuceni kráčet. Obsah I Vyvolené... 5 I Časy minulé... 7 II - Matka... 11

Více

Vyškovský cedník 2010

Vyškovský cedník 2010 Vyškovský cedník 2010 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní slovo ředitelky

Více

http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/97/73/68/vzornik_2013.pdf.

http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/97/73/68/vzornik_2013.pdf. knihovna Veškeré texty a fotografie ve Vzorníku 2013, publikovaného Městskou knihovnou v Praze, jsou vázány autorskými právy a jejich použití je definováno Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Citační záznam

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ 2014 Copyright 2013 by Richelle Mead Translation 2014 by Jan Netolička Cover design 2014 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována

Více

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách.

Dýka a kříž David Wilkerson. spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými. Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson spolu s Johnem a Elizabeth Sherrillovými Tento příběh je také ve filmové podobě na videokazetách. Dýka a kříž David Wilkerson 1963 by David Wilkerson Titul amerického originálu,,the

Více

SBORNÍK. oceněné literární práce z literární a historické soutěže Cestou dvou bratří k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

SBORNÍK. oceněné literární práce z literární a historické soutěže Cestou dvou bratří k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a Českou biskupskou konferencí SBORNÍK Literární a historická soutěž Cestou

Více

Člověk míní, život mění...

Člověk míní, život mění... Člověk míní, život mění... Žánr: Psychologické Žánr2: AU Pár: Hermiona Grangerová, Severus Snape Přístupnost: pro všechny Období: Po Bradavicích Autor: wixie 1 Člověk míní, život mění... První díl povídky

Více

Jan Kantůrek byl oceněn Akademií science fiction, fantasy a hororu jako nejlepší překladatel v letech 1995,1996,1997.

Jan Kantůrek byl oceněn Akademií science fiction, fantasy a hororu jako nejlepší překladatel v letech 1995,1996,1997. V sérii Úžasná Zeměplocha (Akademií science fiction, fantasy a hororu oceněno jako nejlepší cyklus v letech 1995,1996,1997) v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ

Více

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní

ilí čtenáři, našeho mateřského jazyka nabízí nekonečné možnosti pro zrození nových příběhů, pohádek, básní ilí čtenáři, uběhl právě jeden rok od doby, kdy jsme Vám poprvé představili Sborník vítězných slohových prací okresních a krajských kol Olympiády v českém jazyce. Ohlas ze strany autorů příspěvků, pedagogů

Více

LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1

LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 1 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 2 LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ 3 Melanie Milburneová LONDÝNSKÉ DĚDICTVÍ HARLEQUIN Čas jen pro mě Amsterdam Atény Budapešť Hamburk Londýn Madrid Milán New York Paříž Stockholm

Více

Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient

Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient Zdravotní sestřička Emma Seymourová se ujímá obtížného úkolu - péče o profesora MacDonalda, který dočasně oslepl. Emmě však připadá, že jí pacient vidí do duše víc, než je zdrávo! První kapitola Konečně

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

Ondřej Peterka. Kdo jsi

Ondřej Peterka. Kdo jsi Ondřej Peterka Kdo jsi Obsah: Prolog...2 Vstoupil...3 Podnikatel...4 Denní světlo...5 Čára...6 Maska...9 Schody...11 Viseli...12 Sci-fi...13 Existenční...16 Prolog Kdo jsi, milý čtenáři? -2- Vstoupil na

Více

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI 40 DNÍ S JANOVÝM EVANGELIEM: S KRISTEM VE SVĚTĚ SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI Vážení rodiče, milé děti, přátelé! Připravili jsme pro vás a vaše děti 40 krátkých příběhů a zamyšlení. Naším cílem je, abyste

Více

HARRY POTTER a kámen mudrců. Albatros Praha

HARRY POTTER a kámen mudrců. Albatros Praha HARRY POTTER a kámen mudrců Albatros Praha Joanne K. Rowlingová ALBATROS PRAHA Přeložil Pavel Medek Text copyright 2001 by J. K. Rowling Cover illustration by Mary GrandPré Cover artwork Warner Bros.

Více

Vycházející hvězda. Cayla Hael. V. Němcová- K.Buchtová

Vycházející hvězda. Cayla Hael. V. Němcová- K.Buchtová Vycházející hvězda Cayla Hael V. Němcová- K.Buchtová 1 2 1. část Začátky 3 1. Nový domov Cayla Zabočte tady, zavelela máma, ukázala doprava a já se unaveně podívala z okna. Taxík míjel hustý les plný starých

Více