Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze"

Transkript

1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 7, 8 Ročník XII. Červenec, srpen 2006 Moji milí farníci, uprostřed exploze červnových svátků a slavností, kdy čas jakoby utíkal o to rychleji, je zapotřebí myslet na prázdniny a plánovat jejich naplnění. V naší farnosti se pořádají tři dětské tábory a kdo někdy něco takového organizoval, ví, co to stojí práce a námahy. Těchto táborů se účastní i ti, kteří nemohou částku za tábor uhradit v plné výši. Možná by se někdo mezi vámi nalezl, kdo by rád přispěl účelovým darem? Dříve něž kohout zakokrhá, budeme mít srpen a konec prázdnin. Ale před tím bych vás rád pozval ve středu do Hájku na pouť, která jako jediná je sloužena večer a předchází ji pěší pouť z Hostivic-Starých Litovic po obnovené poutní cestě. Dále pro vaší informaci budou v sobotu , kdy je také poutní slavnost v našem kostele, obnovovat naši bratři Jakub, Bonaventura, Juniper a Mojžíš časné sliby. Bratr Jakub si svých časných slibů mnoho neužije, protože v sobotu bude, dá-li Pán (a bratr Jakub), skládat sliby věčné. Jelikož jsem se již dotkl konce prázdnin s drobným výhledem do září, mám pro vás ještě další informace. Od září bude naše farnost posílena, budeme mít nového faráře Antonína Klareta Dabrowského. Otec Michal i já budeme dále ve farnosti působit jako kaplani. Měli by přijít také naši dva bratři novicové z Trnavy (v sobotu by měli skládat časné sliby), zatímco bratři Jakub a Bonaventura odcházejí do Uherského Hradiště.

2 Nakonec bych vám přál, abyste dokázali dobře využít těch vašich vytoužených chvil, na které se těšíte, a nenechali je protéci jako vodu mezi prsty. Když se člověk na něco těší, je to důležité a dává mu to sílu. Vstupme tedy do prázdninového období s chutí, jaksi přitahováni tajemstvím, které na nás čeká. Bůh nám připravil pro každý den mnoho dobrodružství a bojovek, kéž bychom dokázali obstát Budu velice potěšen, jestli se také společně uvidíme v sobotu na hlavní pouti v Hájku u Prahy. (Můžete tam ochutnat tradiční španělskou paellu budu vařit na ohni. Děti se mohou zúčastnit odpoledního programu plného překvapení. Váš Filip a pes K nastávajícímu prázdninovému času vám žehnají P. Michal a P. Filip DUCHOVNÍ SLOVO My však máme svou vlast v nebi (Flp 3,20) Cyklus o Božím jménu a Jménu Ježíš (21) Pavel v listu Filipanům píše: My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista (Flp 3,20). Už křest je první vyhlášení této nebeské státní příslušnosti či národnosti. Neboť jsme přičleněni ke Kristovu království. Má to i praktické důsledky. Ve starověku křest nebyl jenom něco symbolického. V očích římského císařství to byla skutečná zrada. Texty NZ uvádějí, že křest se konal ve jménu Pána Ježíše (Sk 8,16; 19,5; 1Kor 6,11). Zase si připomeňme ono biblické chápání jména, které znamená osobu, autoritu, moc. Takže křest ve jménu Pána Ježíše tak znamenal prohlášení věrnosti určitému vládci, věrnost, loajalitu jemu, jeho autoritě a moci. Křesťané se oproti světu a jeho vládcům, kteří navíc bývali zbožšťováni, hlásili jako občané, a někdy i vyslanci, jiného svrchovaného státu, Božího království, které hlásal Ježíš. Křesťané starověku se tedy museli konfrontovat s římskými zákony, které požadovaly schválení autority, aby mohli praktikovat toto nové náboženství. K tomu bylo třeba připojit potvrzení o podřízenosti císařství a jeho zákonům. Tady nešlo jen o kus papíru, ale každý musel potvrdit, že César je Pán. Mučedník Polykarp odmítl takové prohlášení, a proto byl odsouzen k smrti. Císařský prokonzul, před kterého přivedli už starce Polykarpa, přesvědčoval: Co je špatné na tom říci, že César je Pán? A přece Polykarp to neřekl ani za cenu ztráty života, protože jediným pánem byl pro něj Kristus. Neudělal to ani formálně, protože to bylo proti jeho vyznání víry. Už od začátku byl Polykarpovi kladen do protikladu případ jistého Quinta Frigia, který se 2

3 neopatrně a arogantně udal jako křesťan, ale pak, pod výhrůžkami a před mučením odpadl, a tak dokázal všem, že není třeba vystavovat se mučení a smrti z lásky k nebezpečí. Provolání Kyrios Kaisar, Císař je Pán, bylo populární v občanském náboženství antického Říma. Křesťané si byli nepochybně vědomi, že vyznání Kyrios Jesus, Ježíš je Pán, v podstatě popírají svrchovanost římského císaře. A přece tento výrok Ježíš Kristus je Pán byl křestním vyznáním starověké církve (Sk 8,36-38; Flp 2,9-11). Řím se chlubil, že dobyl svět, a jeho císařové byli považováni za bohy. Církev tomu vzdorovala, a v tom byli tedy křesťané potenciálně podvratným živlem. 1. list Janův píše (1Jan 4,15): Kdo vyznává, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Každý křesťan měl tedy statut vyšší než císař! Křest je povolání k úplnému znovuzrození. Petr ve Sk říká: Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha Svatého (Sk 2,38). Zase: jméno znamená osobu. Být pokřtěni ve jménu, nebo lépe ve jméno, znamená být pokřtěni, ponořeni do jeho těla, do jeho života, do občanství jeho království. z úterních promluv br. Regaláta Můžeme se o prázdninách zamyslet, jak vážně bereme svůj křest, jeho důsledky pro náš život a příslušnost k Ježíši Kristu a Církvi vůbec. red. Z FARNOSTI Pozvání na pouť Pěší putování po staré poutní cestě z Hostivic-Starých Litovic do Hájku ve středu začne v 15 hod. Cestou modlitba, ztišení, sdílení (asi 3,5 km.) Slavnostní mše sv. ze svátku P. M. Andělské z Porciunkule začne v 18:00 hod. Celebruje P. Filip OFM. V Hájku je možnost přespat ve vlastním spacáku. Doprava do Hostivic-Starých Litovic: Bus č. 347 z Bílé Hory ve 14:28 (příjezd 14:42); Bus č. 347 ze Zličína ve 14:15 (příjezd 14:35); Návrat večer: Bus č. 307 odjezd: 19:25 Červený Újezd (cca 1,5 km od Hájku) Zličín, (po domluvě bude možnost dojet autem) Hlavní pouť v Hájku u Prahy bude v sobotu 9. září :45 křížová cesta, 10:30 mše sv. ze slavnosti Narození Panny Marie, celebrují bratři františkáni, litanie, možnost zakoupit křesťanskou literaturu, občerstvení. Odpolední program se připravuje: tradiční kurz vaření španělské paelli, divadlo, aj. a možná i překvapení pro děti. Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

4 Eucharistický výstav bude v našem kostele K adorační službě se prosím hlaste v sakristii. Při sbírce na křesťanskou televizi NOE se vybralo ,- Kč. Všem dárcům děkujeme. br. Filip CO NÁS ZAUJALO Absolventský varhanní koncert V minulém čísle Sněženky byl uveřejněn rozhovor o opravě varhan s varhaníkem naší farnosti Přemyslem Kšicou a pozvánka na jeho absolventský koncert. Přemysl dokončil studia na pražské konzervatoři u profesora Josefa Popelky. Velký sál Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí byl skoro plně obsazen, bylo tam možné spatřit mnoho známých tváří z naší farnosti včetně faráře br. Michala. Na koncertu jsme slyšeli sedm varhanních skladeb z různých období a žánrů od barokního J. S. Bacha až po slepého francouzského skladatele 20. století Gastona Litaize. Přemyslova hra určitě uchvátila všechny přítomné, jak laiky, což byla asi většina nás farníků, tak odborníky, mezi které patřili Přemyslův profesor, jeho spolužáci a v neposlední řadě jeho otec, který je také varhaníkem. Na závěr koncertu jsme slyšeli dvě skladby, kde varhany nebyly jenom sólovým nástrojem. Nejprve doprovázela varhany ve variaci na chorál Veni creator spiritus chorální schola chrámu Panny Marie Sněžné. Aby Přemysl ani při absolventském koncertu nezapomněl na to, že je varhaníkem v kostele, byla schola rozšířena o našeho kostelníka Radka, který jako správný kostelník přišel na pódium s kadidlem. Během celé skladby pravidelně mával kadidelnicí a podporoval tak čichovými a optickými vjemy duchovní atmosféru skladby. V poslední skladbě G. Litaize doprovázel varhany soubor Coelorum collegium tubarum skládající se ze tří trubek a tří pozounů. Na závěr byl Přemysl odměněn dlouhotrvajícím potleskem, mnoha květinami a dárky. Přemysl pak všechny posluchače pozval do našeho farního Klubu na malé pohoštění a velká část tam opravdu dorazila. Klub se však plnil postupně, různé skupinky si našly různé cesty z Malostranského náměstí na náměstí Jungmannovo. Občerstvení bylo hojně, zbylo i na absolventa Přemysla, který přišel do Klubu mezi posledními. Přemysle, gratulujeme k dokončení studia a doufáme, že Tě ještě dlouho budeme moci poslouchat při bohoslužbách a třeba i při koncertech v našem kostele. Ludmila a František Jirsovi 4

5 O pouti seniorů poeticky Průchodem v jednom určitém domě se člověk ocitne v ráji autobusů zvaném Florenc. Florenc je XY stanovišť, XX autobusů a nekonečno hemžení Q (kvanta) lidí. Florenc je řízená časem a směrem cest. Florenc je odjezd a příjezd, nástup a výstup. Zdejší autobusy mají vnitřní "němost" nasedne se a jede se. Ne tak autobus pana Kunce. Ten má úplně jiný charakter. Předně přijede na předem určené místo před Lékařský dům... Čeká na něj dav lidiček a z toho davu se linou počitky a vjemy hlasitě sdílené: - v kolik se přesně jede? - kolik nás jede? - už jsme tady všichni? - můžu si jít ještě něco koupit? - už je tady! - můžete nastupovat! - já vás budu číst. - kdo ještě nezaplatil? Po nástupu to pokračuje: - už jsme tady všichni. Kdo tady ještě není? (Jenom Jana K.) - ještě není 7.00, já nepospíchám. - kolego popojedem kousek dál - vrrr, vrrrh (motor). - jedem na Chlum svaté Máří? Proč tam nejedem? - tak můžeme odjet, jsme tu všichni. Po zahájení jízdy: - pamatujte si všichni, kdo sedí vedle! - pěkně Vás vítám! - špity, špity, špity, špity, špity (znělo to "jako v úle"). - kudy to jedem? - směrem na Plzeň. - než vyjedem na dálnici pomodlíme se desátek: "který Ducha svatého seslal", abychom měli mezi sebou a těmi ostatními na stejné silnici lásku. Následně má celý autobus vibraci modlitby. - vjíždíme na dálnici. - vnímejte krásu přírody kolem! Perfektní klidnou jízdou pana Kunce "frčíme" krajinou osvícenou sluncem. Není zima ani vedro. Míjíme Beroun, Žebrák a Točník, Mýto, Holoubkov, Rokycany, Plzeň... Zastavujeme až v Kladrubech u Stříbra, kde nás už očekávají. Nastává placení sníženého (na základě domluvy!) vstupného tj. Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

6 40,- Kč a zároveň potřebná návštěva WC. Prohlídka zahrnuje část opraveného kláštera a kostel. Kostel je postaven podle Santiniho. Tento pán měl kromě jiného velmi rád geometrické tvary, proto v kostele na podlaze umístil několik mosazných (a mramorových!) hvězd, které odpovídaly hvězdám na klenbě. Průvodce označil spojnice mezi nimi, a tudíž i místa na podlaze, za místa nabírání magických sil a následného mládnutí. Některé naše zbožné duše se snažily do sebe nasát onu proklamovanou mladost. Časem se pozná, zda to opravdu zapůsobilo. Proto sledujte seniory a uvidíte, kdo omládnul! Jinak klášter potřebuje hodně dalších oprav (celkově vypadá velmi sešle). Střechy jsou ale před dokončením renovace. Mše svatá se v kostele slouží jen pětkrát do roka, častěji se konají koncerty. Od zrušení kláštera Josefem II. byl objekt v držení rodu Windischgrätzů, po r většinou v rukách státu, což platí až dodnes. Prohlídka, trvající pětačtyřicet minut, byla velmi hodnotná, bylo co vidět, spokojenost se jevila na všech tvářích. Dalším zastavením bylo město Stříbro. Stříbro se probouzí do krásy, mnoho domů už je opraveno.v kostele nás očekával P. Jiří Hájek, který nás seznámil s historií kostela, se současným stavem farnosti a se zvyklostmi místních lidí. Ani jsme se nemohli rozejít. Z kostela jsme šli do doporučené jídelny, kde jsme se levně, dobře a rychle najedli. Ze Stříbra jsme jeli do Teplé přes Bezdružice (zámek) a městečko Úterý, kterými jsme jen projeli (škoda!), protože byla domluvena v klášteře v Teplé mše svatá na 14 hodinu. Skutečně jsme mši sv. tam měli, ale v kapli kláštera. Naše očekávání, že bude v kostele, se nenaplnilo. Klášter je z části opravený, vznikl hotel a restaurace. Velká část ještě opravit potřebuje. Největší zážitek na většinu z nás čekal v klášteře trapistů v Novém Dvoře (jde o nový klášter vybudovaný jako klášter po mnoha stech letech). Mile nás přijal jeden bratr, u kterého jsme se ohlásili předem. Na fotografiích umístěných v původní kapli jsme se seznámili s historií kláštera a nakoupili místní produkty, abychom podpořili dostavbu i provoz. Na závěr jsme se účastnili v novém kostele modliteb, čtení a zpěvů večerních chval a rozjímání před Boží tváří v úplném tichu. Byl to hluboký zážitek Následovala už jen cesta ku Praze. Cesta nám rychle uběhla. Pozorování sluncem ozářené krajiny bylo střídané děkovnými desátky růžence a zpěvem mariánských a lidových písní. Deo gratias. Jiří Petrus 6

7 Čeho jsme se účastnili a co jsme nestihli V neděli se část naší farnosti spolu s bratrem Filipem účastnila slavnosti Seslání Ducha svatého s udílením biřmování v katedrále sv. Víta. Tuto svátost přijalo z naší farnosti 12 biřmovanců, ale s nimi tam byli nejen kmotři, ale celé rodiny a přátelé. Byla to jistě slavnost, která upevňuje společenství. Jistě by bylo krásné i pro farní společenství prospěšné, kdyby svátost biřmování byla někdy udělována v našem kostele. Hned v úterý jsme mohli opět vyslechnout přednášku P. Alkantary OFM o životě sv. Jana Nepomuckého. Mimo cenné historické informace jsme se též dozvěděli, že v Nepomuku stojí třímetrová socha sv. Jana, kterou se jistě vyplatí vidět. Přednášky P. Alkantary na kazetě lze objednat a zakoupit na faře. Ve středu se konala pravidelná katecheze dospělých. Návštěvníci uvítali potvrzení možnosti prázdninového třídenního pobytu na Svaté Hoře s katechetkou Simonou Skřivánkovou. Celkem se na toto známé mariánské poutní místo vydá 10 odvážných (nejde o pouť pěšky, ale autobusem nebo autem). Pěšky možná až někdy příště. A jsme málem zmeškali absolventský varhanní koncert Přemysla Kšici, skromného varhaníka od Panny Marie Sněžné. Náhodou jsem si všimla nenápadné pozvánky v nástěnce, snadno se přehlédla. Na koncertě se nakonec sešly možná tři desítky farníků. I trochu sváteční kostelní atmosféry jsme zde prožili spolu se zpěváky od Panny Marie Sněžné a s vůní kadidla. Přemku, dík za krásný hudební zážitek i za možnost setkání po koncertě v Klubu. Tento týden byl opravdu bohatý na slavnosti. V neděli přistoupili 4 děti poprvé ke stolu Páně. Žádná reakce zatím do redakce nedorazila, ale jistě to byla slavnost nejslavnější, zvláště pro děti, prvně přijímající Eucharistii. Poslední připomínka, která se ještě stihne napsat do tohoto čísla, je úterní (20. 6.) setkání s přáteli (nejen) z farnosti. Celkem se nás za večer v Klubu potkalo skoro třicet. Zavítali mezi nás i bratři Regalát, Pacifik a Jiljí. Přišlo i několik nových farníků. Všichni se cítili dobře nejen u plného stolu, ale i se svými sousedy. I housličky (Eva Jiranová) dorazily a pěkně nám zahrály. Opět jsme ocenili možnost se setkávat, a tak po prázdninách toto zopakujeme za jeden až dva měsíce. Na internetové adrese najdete setkání zdokumentováno. Ludmila Jirsová Přejeme všem krásné prožití dovolených i celých prázdnin, hodně sluníčka, ale i vody nejen dešťové, ale i té k pití i na koupání, a načerpání sil a elánu pro sebe i k práci s druhými a pro druhé. Přeje redakce Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

8 DOPORUČUJEME Katolická charismatická konference se pro všechny zájemce koná v Českých Budějovicích ve Sportovní hale. Letos přijali pozvání P. Jan Baxant, P. Tomáš Holub, K. Lachmanová, ThD., P. A. Opatrný, ThD., P. V. Kodet, Karel Řežábek (koncert), ze zahraničních hostů P. Elias Vella na téma Ježíš ano, ale církev?. Lze zajistit ubytování a stravování. Informace na nebo na tel , (18:00-21:00). Ekumenická rada církví v ČR a Ekologická sekce ČKA zvou u příležitosti oslav Dnů vděčnosti za stvoření všechny děti k účasti na výstavce dětských kreseb na téma Stromy, stromky, stromečky. Výstava se uskuteční počátkem října. Po ní bude následovat ekumenická bohoslužba a beseda ke "Dnům vděčnosti". Informace na nebo v zářijové Sněžence. Kresby zasílejte nebo osobně doneste na ERC v ČR, Donská 370/5, Praha 10. Nejpozději však do 30. září 2006! Exercicie pro manželské páry s tradičními i netradičními prvky A Bůh jim požehnal (Gen 1,28) srpna 2006 Králíky poutní místo Hora Matky Boží Povede P. Jiří Šindelář CSsR Program a ubytování bude v klášteře redemptoristů, který se nachází v krásném prostředí uprostřed přírody nad městem Králíky v Orlických horách. Exercicie jsou určeny pro samotné manželské páry v produktivním věku. Cílem exercicií je umožnit manželům ztišení mimo svou rodinu. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí. Cena na osobu a den je 250,- Kč. Na exercicie je nutné se předem přihlásit na telefonním čísle nebo ové adrese Centra pro rodinu. 8 Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, Praha 6, tel , Pokud by vaše neúčast byla zapříčiněna finanční nedostupností, můžete si podat písemnou žádost o finanční příspěvek na naši Farní charitu. Otevřeno každou středu 9-16 na faře.

9 Poutě v Hájku - mše sv. jsou v 10:30 hod., pokud není uvedeno jinak. So Za internované kněze v Hájku P. Jaroslav Ptáček O.Cr. So Sobotní památka Panny Marie P. Jaroslav Ptáček O.Cr. St Panny Marie Andělské Porciunkula mše sv. v 18:00 P. Filip Rathouský OFM pěší pouť v 15:00 z Hostivic-Starých Litovic So Nanebevzetí Panny Marie P. Vladimír Slámečka OP So Hlavní pouť k svátku Narození Panny Marie františkáni So Pouť k svátku Panny Marie Růžencové P. Vladimír Slámečka OP HUMOR I řekl Hospodin Noemovi: Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat 40 dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys postavil Archu a zachránil pár zvířat od každého druhu. Tady máš na Archu plány. Šest měsíců uplynulo. Obloha se zatáhla a začalo pršet. Noe seděl na dvorku a plakal. Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal? zeptal se ho Bůh. Odpusť mi, Pane, řekl Noe. Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí. Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové. Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, ze Archa je nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na katastr a sehnat si k ní povolení. Lesní správa požadovala povolení ke kácení stromů a byl jsem žalován ochranáři zvířat, když jsem se snažil pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody. Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, ze se snažím vyhnout placení daní tím, že opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, Pane, ale nemohu Archu dokončit dříve než tak za pět let. Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval vzhůru a zeptal se: Pane znamená to, že nebudeš ničit náš svět? Správně úřady to už udělaly za mě. Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

10 10

11 Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

12 Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné všední dny: 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory) neděle: 9:00, 11:30, 18:00 denně: 17:35 modlitba růžence čtvrtek: adorace v kapli sv. Michala zpovědní pohotovost: Po-Pá 9:00-12:00 12 PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ Červenec, srpen Út 17:00 Rozloučení se šk. rokem u sv. Kláry v Tróji (sraz před ZOO) Trója St 19:10 Katecheze pro dospělé (sraz před farou, o prázdninách nebude) St Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy Pá 8:00 Připomínka 14ti umučených bratří Ne 18:00 Zpívá sbor z Anglie St 18:00 Hájek: Pouť k svátku Panny Marie Andělské z Porciunkule, Hájek celebruje P. Filip, pěší pouť do Hájku začíná v Hostivicích-Starých Litovicích v 15:00 (3,5 km do Hájku) So Poutní titulární slavnost Panny Marie Sněžné 8:00 Obnova časných slibů br. Jakub, Bonaventura, Juniper a Mojžíš Út Svátek sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu kazatelů Eucharistický výstav Pá Svátek sv. Kláry z Assisi, panny Po Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 8:00 Připomínka 14ti umučených bratří Út Slavnost Nanebevzetí Panny Marie So 10:00 Sliby noviců Norberta a Kapistrána Pá Svátek Narození Panny Marie So 10:30 Hlavní pouť v Hájku, celebrují bratři františkáni Ne 10:15 Mše svatá pro rodiče s dětmi (první po prázdninách) Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého: Hliněné plastiky nevidomého výtvarníka Pavla Slámy (10-17) Květina a objekt", květinové aranžmá Hany Lstibůrkové (9-18) Plamen poznání, vernisáž v v 17 hod., pořádá Farní charita Poselství světla, Olga Stárková, Josef Fiala, ve prospěch FCH Fara: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: , úřední hodiny o prázdninách: Út 9 11:30, Čt 14 17:00 Aktuální informace najdete na internetových stránkách Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: , Uzávěrka zářijového čísla je Náklady na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Září 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, prázdniny přinesly určitě každému spoustu zážitků. Tři mladí lidé z naší farnosti

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XVII. Duben 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, v dubnu oslavíme Velikonoční svátky, vítězství našeho Pána nad hříchem

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXI. Květen 2015

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXI. Květen 2015 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Květen 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, měsíc květen je pro nás velmi bohatý. Je to měsíc zasvěcený Panně Marii a také

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Tříkrálový koncert se koná v neděli 9. ledna 2011 v 16:00 hod. v kostele. Účinkují sbor GAUDIUM PRAHA a sbor ČVUT.

Tříkrálový koncert se koná v neděli 9. ledna 2011 v 16:00 hod. v kostele. Účinkují sbor GAUDIUM PRAHA a sbor ČVUT. Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 1 Ročník XVII. Leden 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás v novém občanském roce a přeji Boží požehnání pro naplnění

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 5 Ročník XV. Květen 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, začíná měsíc květen, měsíc zasvěcený Panně Marii. Je dobré si tedy

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XX. Říjen 2014 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, rád bych vám připomenul, že měsíc říjen nás vždy vrací k modlitbě růžence. I

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Listopad 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, měsíc listopad nám připomíná sestru smrt. Aspoň tak ji nazval svatý František.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XIX. Duben 2013 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás velikonočním pozdravem: Kristus vstal z mrtvých! Je mnoho důvodů

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 5 Ročník XII. Květen 2006 Bezprostřední působení při utváření spravedlivého uspořádání společnosti je přednostně věcí laiků. Jako občané

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Říjen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, konečně se přiblížilo datum blahořečení našich 14 mučedníků, Bedřicha Bachsteina

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Červen 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastává zatěžkávací zkouška naší farnosti. Těsně před námi je Noc kostelů a

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40

Malostranské náměstí dolní část bývalá Malostranská záložna č.p. 40 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 Víš, co byla záložna? a) spořitelna půjčovaly se zde a ukládaly peníze b) zastavárna půjčovaly se zde peníze výměnou za zboží 1 bývalá Malostranská záložna č.p. 40 -

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XIX. Březen 2013

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XIX. Březen 2013 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XIX. Březen 2013 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, již v uplynulém měsíci, nejkratším v roce, nám začala postní doba, která potrvá

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více