Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze"

Transkript

1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 7, 8 Ročník XII. Červenec, srpen 2006 Moji milí farníci, uprostřed exploze červnových svátků a slavností, kdy čas jakoby utíkal o to rychleji, je zapotřebí myslet na prázdniny a plánovat jejich naplnění. V naší farnosti se pořádají tři dětské tábory a kdo někdy něco takového organizoval, ví, co to stojí práce a námahy. Těchto táborů se účastní i ti, kteří nemohou částku za tábor uhradit v plné výši. Možná by se někdo mezi vámi nalezl, kdo by rád přispěl účelovým darem? Dříve něž kohout zakokrhá, budeme mít srpen a konec prázdnin. Ale před tím bych vás rád pozval ve středu do Hájku na pouť, která jako jediná je sloužena večer a předchází ji pěší pouť z Hostivic-Starých Litovic po obnovené poutní cestě. Dále pro vaší informaci budou v sobotu , kdy je také poutní slavnost v našem kostele, obnovovat naši bratři Jakub, Bonaventura, Juniper a Mojžíš časné sliby. Bratr Jakub si svých časných slibů mnoho neužije, protože v sobotu bude, dá-li Pán (a bratr Jakub), skládat sliby věčné. Jelikož jsem se již dotkl konce prázdnin s drobným výhledem do září, mám pro vás ještě další informace. Od září bude naše farnost posílena, budeme mít nového faráře Antonína Klareta Dabrowského. Otec Michal i já budeme dále ve farnosti působit jako kaplani. Měli by přijít také naši dva bratři novicové z Trnavy (v sobotu by měli skládat časné sliby), zatímco bratři Jakub a Bonaventura odcházejí do Uherského Hradiště.

2 Nakonec bych vám přál, abyste dokázali dobře využít těch vašich vytoužených chvil, na které se těšíte, a nenechali je protéci jako vodu mezi prsty. Když se člověk na něco těší, je to důležité a dává mu to sílu. Vstupme tedy do prázdninového období s chutí, jaksi přitahováni tajemstvím, které na nás čeká. Bůh nám připravil pro každý den mnoho dobrodružství a bojovek, kéž bychom dokázali obstát Budu velice potěšen, jestli se také společně uvidíme v sobotu na hlavní pouti v Hájku u Prahy. (Můžete tam ochutnat tradiční španělskou paellu budu vařit na ohni. Děti se mohou zúčastnit odpoledního programu plného překvapení. Váš Filip a pes K nastávajícímu prázdninovému času vám žehnají P. Michal a P. Filip DUCHOVNÍ SLOVO My však máme svou vlast v nebi (Flp 3,20) Cyklus o Božím jménu a Jménu Ježíš (21) Pavel v listu Filipanům píše: My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista (Flp 3,20). Už křest je první vyhlášení této nebeské státní příslušnosti či národnosti. Neboť jsme přičleněni ke Kristovu království. Má to i praktické důsledky. Ve starověku křest nebyl jenom něco symbolického. V očích římského císařství to byla skutečná zrada. Texty NZ uvádějí, že křest se konal ve jménu Pána Ježíše (Sk 8,16; 19,5; 1Kor 6,11). Zase si připomeňme ono biblické chápání jména, které znamená osobu, autoritu, moc. Takže křest ve jménu Pána Ježíše tak znamenal prohlášení věrnosti určitému vládci, věrnost, loajalitu jemu, jeho autoritě a moci. Křesťané se oproti světu a jeho vládcům, kteří navíc bývali zbožšťováni, hlásili jako občané, a někdy i vyslanci, jiného svrchovaného státu, Božího království, které hlásal Ježíš. Křesťané starověku se tedy museli konfrontovat s římskými zákony, které požadovaly schválení autority, aby mohli praktikovat toto nové náboženství. K tomu bylo třeba připojit potvrzení o podřízenosti císařství a jeho zákonům. Tady nešlo jen o kus papíru, ale každý musel potvrdit, že César je Pán. Mučedník Polykarp odmítl takové prohlášení, a proto byl odsouzen k smrti. Císařský prokonzul, před kterého přivedli už starce Polykarpa, přesvědčoval: Co je špatné na tom říci, že César je Pán? A přece Polykarp to neřekl ani za cenu ztráty života, protože jediným pánem byl pro něj Kristus. Neudělal to ani formálně, protože to bylo proti jeho vyznání víry. Už od začátku byl Polykarpovi kladen do protikladu případ jistého Quinta Frigia, který se 2

3 neopatrně a arogantně udal jako křesťan, ale pak, pod výhrůžkami a před mučením odpadl, a tak dokázal všem, že není třeba vystavovat se mučení a smrti z lásky k nebezpečí. Provolání Kyrios Kaisar, Císař je Pán, bylo populární v občanském náboženství antického Říma. Křesťané si byli nepochybně vědomi, že vyznání Kyrios Jesus, Ježíš je Pán, v podstatě popírají svrchovanost římského císaře. A přece tento výrok Ježíš Kristus je Pán byl křestním vyznáním starověké církve (Sk 8,36-38; Flp 2,9-11). Řím se chlubil, že dobyl svět, a jeho císařové byli považováni za bohy. Církev tomu vzdorovala, a v tom byli tedy křesťané potenciálně podvratným živlem. 1. list Janův píše (1Jan 4,15): Kdo vyznává, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Každý křesťan měl tedy statut vyšší než císař! Křest je povolání k úplnému znovuzrození. Petr ve Sk říká: Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha Svatého (Sk 2,38). Zase: jméno znamená osobu. Být pokřtěni ve jménu, nebo lépe ve jméno, znamená být pokřtěni, ponořeni do jeho těla, do jeho života, do občanství jeho království. z úterních promluv br. Regaláta Můžeme se o prázdninách zamyslet, jak vážně bereme svůj křest, jeho důsledky pro náš život a příslušnost k Ježíši Kristu a Církvi vůbec. red. Z FARNOSTI Pozvání na pouť Pěší putování po staré poutní cestě z Hostivic-Starých Litovic do Hájku ve středu začne v 15 hod. Cestou modlitba, ztišení, sdílení (asi 3,5 km.) Slavnostní mše sv. ze svátku P. M. Andělské z Porciunkule začne v 18:00 hod. Celebruje P. Filip OFM. V Hájku je možnost přespat ve vlastním spacáku. Doprava do Hostivic-Starých Litovic: Bus č. 347 z Bílé Hory ve 14:28 (příjezd 14:42); Bus č. 347 ze Zličína ve 14:15 (příjezd 14:35); Návrat večer: Bus č. 307 odjezd: 19:25 Červený Újezd (cca 1,5 km od Hájku) Zličín, (po domluvě bude možnost dojet autem) Hlavní pouť v Hájku u Prahy bude v sobotu 9. září :45 křížová cesta, 10:30 mše sv. ze slavnosti Narození Panny Marie, celebrují bratři františkáni, litanie, možnost zakoupit křesťanskou literaturu, občerstvení. Odpolední program se připravuje: tradiční kurz vaření španělské paelli, divadlo, aj. a možná i překvapení pro děti. Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

4 Eucharistický výstav bude v našem kostele K adorační službě se prosím hlaste v sakristii. Při sbírce na křesťanskou televizi NOE se vybralo ,- Kč. Všem dárcům děkujeme. br. Filip CO NÁS ZAUJALO Absolventský varhanní koncert V minulém čísle Sněženky byl uveřejněn rozhovor o opravě varhan s varhaníkem naší farnosti Přemyslem Kšicou a pozvánka na jeho absolventský koncert. Přemysl dokončil studia na pražské konzervatoři u profesora Josefa Popelky. Velký sál Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí byl skoro plně obsazen, bylo tam možné spatřit mnoho známých tváří z naší farnosti včetně faráře br. Michala. Na koncertu jsme slyšeli sedm varhanních skladeb z různých období a žánrů od barokního J. S. Bacha až po slepého francouzského skladatele 20. století Gastona Litaize. Přemyslova hra určitě uchvátila všechny přítomné, jak laiky, což byla asi většina nás farníků, tak odborníky, mezi které patřili Přemyslův profesor, jeho spolužáci a v neposlední řadě jeho otec, který je také varhaníkem. Na závěr koncertu jsme slyšeli dvě skladby, kde varhany nebyly jenom sólovým nástrojem. Nejprve doprovázela varhany ve variaci na chorál Veni creator spiritus chorální schola chrámu Panny Marie Sněžné. Aby Přemysl ani při absolventském koncertu nezapomněl na to, že je varhaníkem v kostele, byla schola rozšířena o našeho kostelníka Radka, který jako správný kostelník přišel na pódium s kadidlem. Během celé skladby pravidelně mával kadidelnicí a podporoval tak čichovými a optickými vjemy duchovní atmosféru skladby. V poslední skladbě G. Litaize doprovázel varhany soubor Coelorum collegium tubarum skládající se ze tří trubek a tří pozounů. Na závěr byl Přemysl odměněn dlouhotrvajícím potleskem, mnoha květinami a dárky. Přemysl pak všechny posluchače pozval do našeho farního Klubu na malé pohoštění a velká část tam opravdu dorazila. Klub se však plnil postupně, různé skupinky si našly různé cesty z Malostranského náměstí na náměstí Jungmannovo. Občerstvení bylo hojně, zbylo i na absolventa Přemysla, který přišel do Klubu mezi posledními. Přemysle, gratulujeme k dokončení studia a doufáme, že Tě ještě dlouho budeme moci poslouchat při bohoslužbách a třeba i při koncertech v našem kostele. Ludmila a František Jirsovi 4

5 O pouti seniorů poeticky Průchodem v jednom určitém domě se člověk ocitne v ráji autobusů zvaném Florenc. Florenc je XY stanovišť, XX autobusů a nekonečno hemžení Q (kvanta) lidí. Florenc je řízená časem a směrem cest. Florenc je odjezd a příjezd, nástup a výstup. Zdejší autobusy mají vnitřní "němost" nasedne se a jede se. Ne tak autobus pana Kunce. Ten má úplně jiný charakter. Předně přijede na předem určené místo před Lékařský dům... Čeká na něj dav lidiček a z toho davu se linou počitky a vjemy hlasitě sdílené: - v kolik se přesně jede? - kolik nás jede? - už jsme tady všichni? - můžu si jít ještě něco koupit? - už je tady! - můžete nastupovat! - já vás budu číst. - kdo ještě nezaplatil? Po nástupu to pokračuje: - už jsme tady všichni. Kdo tady ještě není? (Jenom Jana K.) - ještě není 7.00, já nepospíchám. - kolego popojedem kousek dál - vrrr, vrrrh (motor). - jedem na Chlum svaté Máří? Proč tam nejedem? - tak můžeme odjet, jsme tu všichni. Po zahájení jízdy: - pamatujte si všichni, kdo sedí vedle! - pěkně Vás vítám! - špity, špity, špity, špity, špity (znělo to "jako v úle"). - kudy to jedem? - směrem na Plzeň. - než vyjedem na dálnici pomodlíme se desátek: "který Ducha svatého seslal", abychom měli mezi sebou a těmi ostatními na stejné silnici lásku. Následně má celý autobus vibraci modlitby. - vjíždíme na dálnici. - vnímejte krásu přírody kolem! Perfektní klidnou jízdou pana Kunce "frčíme" krajinou osvícenou sluncem. Není zima ani vedro. Míjíme Beroun, Žebrák a Točník, Mýto, Holoubkov, Rokycany, Plzeň... Zastavujeme až v Kladrubech u Stříbra, kde nás už očekávají. Nastává placení sníženého (na základě domluvy!) vstupného tj. Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

6 40,- Kč a zároveň potřebná návštěva WC. Prohlídka zahrnuje část opraveného kláštera a kostel. Kostel je postaven podle Santiniho. Tento pán měl kromě jiného velmi rád geometrické tvary, proto v kostele na podlaze umístil několik mosazných (a mramorových!) hvězd, které odpovídaly hvězdám na klenbě. Průvodce označil spojnice mezi nimi, a tudíž i místa na podlaze, za místa nabírání magických sil a následného mládnutí. Některé naše zbožné duše se snažily do sebe nasát onu proklamovanou mladost. Časem se pozná, zda to opravdu zapůsobilo. Proto sledujte seniory a uvidíte, kdo omládnul! Jinak klášter potřebuje hodně dalších oprav (celkově vypadá velmi sešle). Střechy jsou ale před dokončením renovace. Mše svatá se v kostele slouží jen pětkrát do roka, častěji se konají koncerty. Od zrušení kláštera Josefem II. byl objekt v držení rodu Windischgrätzů, po r většinou v rukách státu, což platí až dodnes. Prohlídka, trvající pětačtyřicet minut, byla velmi hodnotná, bylo co vidět, spokojenost se jevila na všech tvářích. Dalším zastavením bylo město Stříbro. Stříbro se probouzí do krásy, mnoho domů už je opraveno.v kostele nás očekával P. Jiří Hájek, který nás seznámil s historií kostela, se současným stavem farnosti a se zvyklostmi místních lidí. Ani jsme se nemohli rozejít. Z kostela jsme šli do doporučené jídelny, kde jsme se levně, dobře a rychle najedli. Ze Stříbra jsme jeli do Teplé přes Bezdružice (zámek) a městečko Úterý, kterými jsme jen projeli (škoda!), protože byla domluvena v klášteře v Teplé mše svatá na 14 hodinu. Skutečně jsme mši sv. tam měli, ale v kapli kláštera. Naše očekávání, že bude v kostele, se nenaplnilo. Klášter je z části opravený, vznikl hotel a restaurace. Velká část ještě opravit potřebuje. Největší zážitek na většinu z nás čekal v klášteře trapistů v Novém Dvoře (jde o nový klášter vybudovaný jako klášter po mnoha stech letech). Mile nás přijal jeden bratr, u kterého jsme se ohlásili předem. Na fotografiích umístěných v původní kapli jsme se seznámili s historií kláštera a nakoupili místní produkty, abychom podpořili dostavbu i provoz. Na závěr jsme se účastnili v novém kostele modliteb, čtení a zpěvů večerních chval a rozjímání před Boží tváří v úplném tichu. Byl to hluboký zážitek Následovala už jen cesta ku Praze. Cesta nám rychle uběhla. Pozorování sluncem ozářené krajiny bylo střídané děkovnými desátky růžence a zpěvem mariánských a lidových písní. Deo gratias. Jiří Petrus 6

7 Čeho jsme se účastnili a co jsme nestihli V neděli se část naší farnosti spolu s bratrem Filipem účastnila slavnosti Seslání Ducha svatého s udílením biřmování v katedrále sv. Víta. Tuto svátost přijalo z naší farnosti 12 biřmovanců, ale s nimi tam byli nejen kmotři, ale celé rodiny a přátelé. Byla to jistě slavnost, která upevňuje společenství. Jistě by bylo krásné i pro farní společenství prospěšné, kdyby svátost biřmování byla někdy udělována v našem kostele. Hned v úterý jsme mohli opět vyslechnout přednášku P. Alkantary OFM o životě sv. Jana Nepomuckého. Mimo cenné historické informace jsme se též dozvěděli, že v Nepomuku stojí třímetrová socha sv. Jana, kterou se jistě vyplatí vidět. Přednášky P. Alkantary na kazetě lze objednat a zakoupit na faře. Ve středu se konala pravidelná katecheze dospělých. Návštěvníci uvítali potvrzení možnosti prázdninového třídenního pobytu na Svaté Hoře s katechetkou Simonou Skřivánkovou. Celkem se na toto známé mariánské poutní místo vydá 10 odvážných (nejde o pouť pěšky, ale autobusem nebo autem). Pěšky možná až někdy příště. A jsme málem zmeškali absolventský varhanní koncert Přemysla Kšici, skromného varhaníka od Panny Marie Sněžné. Náhodou jsem si všimla nenápadné pozvánky v nástěnce, snadno se přehlédla. Na koncertě se nakonec sešly možná tři desítky farníků. I trochu sváteční kostelní atmosféry jsme zde prožili spolu se zpěváky od Panny Marie Sněžné a s vůní kadidla. Přemku, dík za krásný hudební zážitek i za možnost setkání po koncertě v Klubu. Tento týden byl opravdu bohatý na slavnosti. V neděli přistoupili 4 děti poprvé ke stolu Páně. Žádná reakce zatím do redakce nedorazila, ale jistě to byla slavnost nejslavnější, zvláště pro děti, prvně přijímající Eucharistii. Poslední připomínka, která se ještě stihne napsat do tohoto čísla, je úterní (20. 6.) setkání s přáteli (nejen) z farnosti. Celkem se nás za večer v Klubu potkalo skoro třicet. Zavítali mezi nás i bratři Regalát, Pacifik a Jiljí. Přišlo i několik nových farníků. Všichni se cítili dobře nejen u plného stolu, ale i se svými sousedy. I housličky (Eva Jiranová) dorazily a pěkně nám zahrály. Opět jsme ocenili možnost se setkávat, a tak po prázdninách toto zopakujeme za jeden až dva měsíce. Na internetové adrese najdete setkání zdokumentováno. Ludmila Jirsová Přejeme všem krásné prožití dovolených i celých prázdnin, hodně sluníčka, ale i vody nejen dešťové, ale i té k pití i na koupání, a načerpání sil a elánu pro sebe i k práci s druhými a pro druhé. Přeje redakce Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

8 DOPORUČUJEME Katolická charismatická konference se pro všechny zájemce koná v Českých Budějovicích ve Sportovní hale. Letos přijali pozvání P. Jan Baxant, P. Tomáš Holub, K. Lachmanová, ThD., P. A. Opatrný, ThD., P. V. Kodet, Karel Řežábek (koncert), ze zahraničních hostů P. Elias Vella na téma Ježíš ano, ale církev?. Lze zajistit ubytování a stravování. Informace na nebo na tel , (18:00-21:00). Ekumenická rada církví v ČR a Ekologická sekce ČKA zvou u příležitosti oslav Dnů vděčnosti za stvoření všechny děti k účasti na výstavce dětských kreseb na téma Stromy, stromky, stromečky. Výstava se uskuteční počátkem října. Po ní bude následovat ekumenická bohoslužba a beseda ke "Dnům vděčnosti". Informace na nebo v zářijové Sněžence. Kresby zasílejte nebo osobně doneste na ERC v ČR, Donská 370/5, Praha 10. Nejpozději však do 30. září 2006! Exercicie pro manželské páry s tradičními i netradičními prvky A Bůh jim požehnal (Gen 1,28) srpna 2006 Králíky poutní místo Hora Matky Boží Povede P. Jiří Šindelář CSsR Program a ubytování bude v klášteře redemptoristů, který se nachází v krásném prostředí uprostřed přírody nad městem Králíky v Orlických horách. Exercicie jsou určeny pro samotné manželské páry v produktivním věku. Cílem exercicií je umožnit manželům ztišení mimo svou rodinu. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí. Cena na osobu a den je 250,- Kč. Na exercicie je nutné se předem přihlásit na telefonním čísle nebo ové adrese Centra pro rodinu. 8 Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, Praha 6, tel , Pokud by vaše neúčast byla zapříčiněna finanční nedostupností, můžete si podat písemnou žádost o finanční příspěvek na naši Farní charitu. Otevřeno každou středu 9-16 na faře.

9 Poutě v Hájku - mše sv. jsou v 10:30 hod., pokud není uvedeno jinak. So Za internované kněze v Hájku P. Jaroslav Ptáček O.Cr. So Sobotní památka Panny Marie P. Jaroslav Ptáček O.Cr. St Panny Marie Andělské Porciunkula mše sv. v 18:00 P. Filip Rathouský OFM pěší pouť v 15:00 z Hostivic-Starých Litovic So Nanebevzetí Panny Marie P. Vladimír Slámečka OP So Hlavní pouť k svátku Narození Panny Marie františkáni So Pouť k svátku Panny Marie Růžencové P. Vladimír Slámečka OP HUMOR I řekl Hospodin Noemovi: Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat 40 dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys postavil Archu a zachránil pár zvířat od každého druhu. Tady máš na Archu plány. Šest měsíců uplynulo. Obloha se zatáhla a začalo pršet. Noe seděl na dvorku a plakal. Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal? zeptal se ho Bůh. Odpusť mi, Pane, řekl Noe. Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí. Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové. Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, ze Archa je nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na katastr a sehnat si k ní povolení. Lesní správa požadovala povolení ke kácení stromů a byl jsem žalován ochranáři zvířat, když jsem se snažil pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody. Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, ze se snažím vyhnout placení daní tím, že opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, Pane, ale nemohu Archu dokončit dříve než tak za pět let. Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval vzhůru a zeptal se: Pane znamená to, že nebudeš ničit náš svět? Správně úřady to už udělaly za mě. Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

10 10

11 Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

12 Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné všední dny: 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory) neděle: 9:00, 11:30, 18:00 denně: 17:35 modlitba růžence čtvrtek: adorace v kapli sv. Michala zpovědní pohotovost: Po-Pá 9:00-12:00 12 PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ Červenec, srpen Út 17:00 Rozloučení se šk. rokem u sv. Kláry v Tróji (sraz před ZOO) Trója St 19:10 Katecheze pro dospělé (sraz před farou, o prázdninách nebude) St Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy Pá 8:00 Připomínka 14ti umučených bratří Ne 18:00 Zpívá sbor z Anglie St 18:00 Hájek: Pouť k svátku Panny Marie Andělské z Porciunkule, Hájek celebruje P. Filip, pěší pouť do Hájku začíná v Hostivicích-Starých Litovicích v 15:00 (3,5 km do Hájku) So Poutní titulární slavnost Panny Marie Sněžné 8:00 Obnova časných slibů br. Jakub, Bonaventura, Juniper a Mojžíš Út Svátek sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu kazatelů Eucharistický výstav Pá Svátek sv. Kláry z Assisi, panny Po Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 8:00 Připomínka 14ti umučených bratří Út Slavnost Nanebevzetí Panny Marie So 10:00 Sliby noviců Norberta a Kapistrána Pá Svátek Narození Panny Marie So 10:30 Hlavní pouť v Hájku, celebrují bratři františkáni Ne 10:15 Mše svatá pro rodiče s dětmi (první po prázdninách) Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého: Hliněné plastiky nevidomého výtvarníka Pavla Slámy (10-17) Květina a objekt", květinové aranžmá Hany Lstibůrkové (9-18) Plamen poznání, vernisáž v v 17 hod., pořádá Farní charita Poselství světla, Olga Stárková, Josef Fiala, ve prospěch FCH Fara: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: , úřední hodiny o prázdninách: Út 9 11:30, Čt 14 17:00 Aktuální informace najdete na internetových stránkách Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: , Uzávěrka zářijového čísla je Náklady na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 11 Ročník XV. Listopad 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v měsíci listopadu vzpomínáme na naše zemřelé. Přitom navštěvujeme

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

Z FARNOSTI. Helena Podlahová

Z FARNOSTI. Helena Podlahová Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 9 Ročník XIII. Září 2007 Den otevřených dveří Milí farníci, tak nám skončily prázdninové dny a začíná nový školní rok, mohli bychom říci

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 5 Ročník XV. Květen 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, začíná měsíc květen, měsíc zasvěcený Panně Marii. Je dobré si tedy

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XI. Duben 2005 Pane, vyřkni své věčné slovo, ať je má duše slyší! Pane, sešli své světlo na mne, abych je spatřil! Pane, vtiskni

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001 Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001 Nadšení V mlhavém počasí je těžké rozeznat obrysy postav, barvy ztrácejí svoji živost, v dálce se těžko rozeznávají rysy

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 Obsah:! Pastýřský list kardinála u příležitosti oslav jeho 75. narozenin... str. 9! Zvony na Tetíně péčí farníků...str. 9-10! Svědectví: vnímání rozdílů mezi ateisty a věřícími...str. 10-11!

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik Číslo 3 4 Listopad 2011 ÚVODNÍ SLOVO aneb programové prohlášení Vážení farníci, před čtyřmi měsíci jsem nastoupil do

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015 FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Bratři a sestry, zdravím Vás na počátku nového roku

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 11 Ročník XII. Listopad 2006 Duchu Svatý, jenž jsi naplňoval světlem proroky rozněcoval jsi ohnivá slova v jejich ústech, vrať se a mluv

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 4 Ročník XVII. Duben 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, v dubnu oslavíme Velikonoční svátky, vítězství našeho Pána nad hříchem

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více