Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze"

Transkript

1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 7, 8 Ročník XII. Červenec, srpen 2006 Moji milí farníci, uprostřed exploze červnových svátků a slavností, kdy čas jakoby utíkal o to rychleji, je zapotřebí myslet na prázdniny a plánovat jejich naplnění. V naší farnosti se pořádají tři dětské tábory a kdo někdy něco takového organizoval, ví, co to stojí práce a námahy. Těchto táborů se účastní i ti, kteří nemohou částku za tábor uhradit v plné výši. Možná by se někdo mezi vámi nalezl, kdo by rád přispěl účelovým darem? Dříve něž kohout zakokrhá, budeme mít srpen a konec prázdnin. Ale před tím bych vás rád pozval ve středu do Hájku na pouť, která jako jediná je sloužena večer a předchází ji pěší pouť z Hostivic-Starých Litovic po obnovené poutní cestě. Dále pro vaší informaci budou v sobotu , kdy je také poutní slavnost v našem kostele, obnovovat naši bratři Jakub, Bonaventura, Juniper a Mojžíš časné sliby. Bratr Jakub si svých časných slibů mnoho neužije, protože v sobotu bude, dá-li Pán (a bratr Jakub), skládat sliby věčné. Jelikož jsem se již dotkl konce prázdnin s drobným výhledem do září, mám pro vás ještě další informace. Od září bude naše farnost posílena, budeme mít nového faráře Antonína Klareta Dabrowského. Otec Michal i já budeme dále ve farnosti působit jako kaplani. Měli by přijít také naši dva bratři novicové z Trnavy (v sobotu by měli skládat časné sliby), zatímco bratři Jakub a Bonaventura odcházejí do Uherského Hradiště.

2 Nakonec bych vám přál, abyste dokázali dobře využít těch vašich vytoužených chvil, na které se těšíte, a nenechali je protéci jako vodu mezi prsty. Když se člověk na něco těší, je to důležité a dává mu to sílu. Vstupme tedy do prázdninového období s chutí, jaksi přitahováni tajemstvím, které na nás čeká. Bůh nám připravil pro každý den mnoho dobrodružství a bojovek, kéž bychom dokázali obstát Budu velice potěšen, jestli se také společně uvidíme v sobotu na hlavní pouti v Hájku u Prahy. (Můžete tam ochutnat tradiční španělskou paellu budu vařit na ohni. Děti se mohou zúčastnit odpoledního programu plného překvapení. Váš Filip a pes K nastávajícímu prázdninovému času vám žehnají P. Michal a P. Filip DUCHOVNÍ SLOVO My však máme svou vlast v nebi (Flp 3,20) Cyklus o Božím jménu a Jménu Ježíš (21) Pavel v listu Filipanům píše: My však máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista (Flp 3,20). Už křest je první vyhlášení této nebeské státní příslušnosti či národnosti. Neboť jsme přičleněni ke Kristovu království. Má to i praktické důsledky. Ve starověku křest nebyl jenom něco symbolického. V očích římského císařství to byla skutečná zrada. Texty NZ uvádějí, že křest se konal ve jménu Pána Ježíše (Sk 8,16; 19,5; 1Kor 6,11). Zase si připomeňme ono biblické chápání jména, které znamená osobu, autoritu, moc. Takže křest ve jménu Pána Ježíše tak znamenal prohlášení věrnosti určitému vládci, věrnost, loajalitu jemu, jeho autoritě a moci. Křesťané se oproti světu a jeho vládcům, kteří navíc bývali zbožšťováni, hlásili jako občané, a někdy i vyslanci, jiného svrchovaného státu, Božího království, které hlásal Ježíš. Křesťané starověku se tedy museli konfrontovat s římskými zákony, které požadovaly schválení autority, aby mohli praktikovat toto nové náboženství. K tomu bylo třeba připojit potvrzení o podřízenosti císařství a jeho zákonům. Tady nešlo jen o kus papíru, ale každý musel potvrdit, že César je Pán. Mučedník Polykarp odmítl takové prohlášení, a proto byl odsouzen k smrti. Císařský prokonzul, před kterého přivedli už starce Polykarpa, přesvědčoval: Co je špatné na tom říci, že César je Pán? A přece Polykarp to neřekl ani za cenu ztráty života, protože jediným pánem byl pro něj Kristus. Neudělal to ani formálně, protože to bylo proti jeho vyznání víry. Už od začátku byl Polykarpovi kladen do protikladu případ jistého Quinta Frigia, který se 2

3 neopatrně a arogantně udal jako křesťan, ale pak, pod výhrůžkami a před mučením odpadl, a tak dokázal všem, že není třeba vystavovat se mučení a smrti z lásky k nebezpečí. Provolání Kyrios Kaisar, Císař je Pán, bylo populární v občanském náboženství antického Říma. Křesťané si byli nepochybně vědomi, že vyznání Kyrios Jesus, Ježíš je Pán, v podstatě popírají svrchovanost římského císaře. A přece tento výrok Ježíš Kristus je Pán byl křestním vyznáním starověké církve (Sk 8,36-38; Flp 2,9-11). Řím se chlubil, že dobyl svět, a jeho císařové byli považováni za bohy. Církev tomu vzdorovala, a v tom byli tedy křesťané potenciálně podvratným živlem. 1. list Janův píše (1Jan 4,15): Kdo vyznává, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Každý křesťan měl tedy statut vyšší než císař! Křest je povolání k úplnému znovuzrození. Petr ve Sk říká: Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha Svatého (Sk 2,38). Zase: jméno znamená osobu. Být pokřtěni ve jménu, nebo lépe ve jméno, znamená být pokřtěni, ponořeni do jeho těla, do jeho života, do občanství jeho království. z úterních promluv br. Regaláta Můžeme se o prázdninách zamyslet, jak vážně bereme svůj křest, jeho důsledky pro náš život a příslušnost k Ježíši Kristu a Církvi vůbec. red. Z FARNOSTI Pozvání na pouť Pěší putování po staré poutní cestě z Hostivic-Starých Litovic do Hájku ve středu začne v 15 hod. Cestou modlitba, ztišení, sdílení (asi 3,5 km.) Slavnostní mše sv. ze svátku P. M. Andělské z Porciunkule začne v 18:00 hod. Celebruje P. Filip OFM. V Hájku je možnost přespat ve vlastním spacáku. Doprava do Hostivic-Starých Litovic: Bus č. 347 z Bílé Hory ve 14:28 (příjezd 14:42); Bus č. 347 ze Zličína ve 14:15 (příjezd 14:35); Návrat večer: Bus č. 307 odjezd: 19:25 Červený Újezd (cca 1,5 km od Hájku) Zličín, (po domluvě bude možnost dojet autem) Hlavní pouť v Hájku u Prahy bude v sobotu 9. září :45 křížová cesta, 10:30 mše sv. ze slavnosti Narození Panny Marie, celebrují bratři františkáni, litanie, možnost zakoupit křesťanskou literaturu, občerstvení. Odpolední program se připravuje: tradiční kurz vaření španělské paelli, divadlo, aj. a možná i překvapení pro děti. Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

4 Eucharistický výstav bude v našem kostele K adorační službě se prosím hlaste v sakristii. Při sbírce na křesťanskou televizi NOE se vybralo ,- Kč. Všem dárcům děkujeme. br. Filip CO NÁS ZAUJALO Absolventský varhanní koncert V minulém čísle Sněženky byl uveřejněn rozhovor o opravě varhan s varhaníkem naší farnosti Přemyslem Kšicou a pozvánka na jeho absolventský koncert. Přemysl dokončil studia na pražské konzervatoři u profesora Josefa Popelky. Velký sál Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí byl skoro plně obsazen, bylo tam možné spatřit mnoho známých tváří z naší farnosti včetně faráře br. Michala. Na koncertu jsme slyšeli sedm varhanních skladeb z různých období a žánrů od barokního J. S. Bacha až po slepého francouzského skladatele 20. století Gastona Litaize. Přemyslova hra určitě uchvátila všechny přítomné, jak laiky, což byla asi většina nás farníků, tak odborníky, mezi které patřili Přemyslův profesor, jeho spolužáci a v neposlední řadě jeho otec, který je také varhaníkem. Na závěr koncertu jsme slyšeli dvě skladby, kde varhany nebyly jenom sólovým nástrojem. Nejprve doprovázela varhany ve variaci na chorál Veni creator spiritus chorální schola chrámu Panny Marie Sněžné. Aby Přemysl ani při absolventském koncertu nezapomněl na to, že je varhaníkem v kostele, byla schola rozšířena o našeho kostelníka Radka, který jako správný kostelník přišel na pódium s kadidlem. Během celé skladby pravidelně mával kadidelnicí a podporoval tak čichovými a optickými vjemy duchovní atmosféru skladby. V poslední skladbě G. Litaize doprovázel varhany soubor Coelorum collegium tubarum skládající se ze tří trubek a tří pozounů. Na závěr byl Přemysl odměněn dlouhotrvajícím potleskem, mnoha květinami a dárky. Přemysl pak všechny posluchače pozval do našeho farního Klubu na malé pohoštění a velká část tam opravdu dorazila. Klub se však plnil postupně, různé skupinky si našly různé cesty z Malostranského náměstí na náměstí Jungmannovo. Občerstvení bylo hojně, zbylo i na absolventa Přemysla, který přišel do Klubu mezi posledními. Přemysle, gratulujeme k dokončení studia a doufáme, že Tě ještě dlouho budeme moci poslouchat při bohoslužbách a třeba i při koncertech v našem kostele. Ludmila a František Jirsovi 4

5 O pouti seniorů poeticky Průchodem v jednom určitém domě se člověk ocitne v ráji autobusů zvaném Florenc. Florenc je XY stanovišť, XX autobusů a nekonečno hemžení Q (kvanta) lidí. Florenc je řízená časem a směrem cest. Florenc je odjezd a příjezd, nástup a výstup. Zdejší autobusy mají vnitřní "němost" nasedne se a jede se. Ne tak autobus pana Kunce. Ten má úplně jiný charakter. Předně přijede na předem určené místo před Lékařský dům... Čeká na něj dav lidiček a z toho davu se linou počitky a vjemy hlasitě sdílené: - v kolik se přesně jede? - kolik nás jede? - už jsme tady všichni? - můžu si jít ještě něco koupit? - už je tady! - můžete nastupovat! - já vás budu číst. - kdo ještě nezaplatil? Po nástupu to pokračuje: - už jsme tady všichni. Kdo tady ještě není? (Jenom Jana K.) - ještě není 7.00, já nepospíchám. - kolego popojedem kousek dál - vrrr, vrrrh (motor). - jedem na Chlum svaté Máří? Proč tam nejedem? - tak můžeme odjet, jsme tu všichni. Po zahájení jízdy: - pamatujte si všichni, kdo sedí vedle! - pěkně Vás vítám! - špity, špity, špity, špity, špity (znělo to "jako v úle"). - kudy to jedem? - směrem na Plzeň. - než vyjedem na dálnici pomodlíme se desátek: "který Ducha svatého seslal", abychom měli mezi sebou a těmi ostatními na stejné silnici lásku. Následně má celý autobus vibraci modlitby. - vjíždíme na dálnici. - vnímejte krásu přírody kolem! Perfektní klidnou jízdou pana Kunce "frčíme" krajinou osvícenou sluncem. Není zima ani vedro. Míjíme Beroun, Žebrák a Točník, Mýto, Holoubkov, Rokycany, Plzeň... Zastavujeme až v Kladrubech u Stříbra, kde nás už očekávají. Nastává placení sníženého (na základě domluvy!) vstupného tj. Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

6 40,- Kč a zároveň potřebná návštěva WC. Prohlídka zahrnuje část opraveného kláštera a kostel. Kostel je postaven podle Santiniho. Tento pán měl kromě jiného velmi rád geometrické tvary, proto v kostele na podlaze umístil několik mosazných (a mramorových!) hvězd, které odpovídaly hvězdám na klenbě. Průvodce označil spojnice mezi nimi, a tudíž i místa na podlaze, za místa nabírání magických sil a následného mládnutí. Některé naše zbožné duše se snažily do sebe nasát onu proklamovanou mladost. Časem se pozná, zda to opravdu zapůsobilo. Proto sledujte seniory a uvidíte, kdo omládnul! Jinak klášter potřebuje hodně dalších oprav (celkově vypadá velmi sešle). Střechy jsou ale před dokončením renovace. Mše svatá se v kostele slouží jen pětkrát do roka, častěji se konají koncerty. Od zrušení kláštera Josefem II. byl objekt v držení rodu Windischgrätzů, po r většinou v rukách státu, což platí až dodnes. Prohlídka, trvající pětačtyřicet minut, byla velmi hodnotná, bylo co vidět, spokojenost se jevila na všech tvářích. Dalším zastavením bylo město Stříbro. Stříbro se probouzí do krásy, mnoho domů už je opraveno.v kostele nás očekával P. Jiří Hájek, který nás seznámil s historií kostela, se současným stavem farnosti a se zvyklostmi místních lidí. Ani jsme se nemohli rozejít. Z kostela jsme šli do doporučené jídelny, kde jsme se levně, dobře a rychle najedli. Ze Stříbra jsme jeli do Teplé přes Bezdružice (zámek) a městečko Úterý, kterými jsme jen projeli (škoda!), protože byla domluvena v klášteře v Teplé mše svatá na 14 hodinu. Skutečně jsme mši sv. tam měli, ale v kapli kláštera. Naše očekávání, že bude v kostele, se nenaplnilo. Klášter je z části opravený, vznikl hotel a restaurace. Velká část ještě opravit potřebuje. Největší zážitek na většinu z nás čekal v klášteře trapistů v Novém Dvoře (jde o nový klášter vybudovaný jako klášter po mnoha stech letech). Mile nás přijal jeden bratr, u kterého jsme se ohlásili předem. Na fotografiích umístěných v původní kapli jsme se seznámili s historií kláštera a nakoupili místní produkty, abychom podpořili dostavbu i provoz. Na závěr jsme se účastnili v novém kostele modliteb, čtení a zpěvů večerních chval a rozjímání před Boží tváří v úplném tichu. Byl to hluboký zážitek Následovala už jen cesta ku Praze. Cesta nám rychle uběhla. Pozorování sluncem ozářené krajiny bylo střídané děkovnými desátky růžence a zpěvem mariánských a lidových písní. Deo gratias. Jiří Petrus 6

7 Čeho jsme se účastnili a co jsme nestihli V neděli se část naší farnosti spolu s bratrem Filipem účastnila slavnosti Seslání Ducha svatého s udílením biřmování v katedrále sv. Víta. Tuto svátost přijalo z naší farnosti 12 biřmovanců, ale s nimi tam byli nejen kmotři, ale celé rodiny a přátelé. Byla to jistě slavnost, která upevňuje společenství. Jistě by bylo krásné i pro farní společenství prospěšné, kdyby svátost biřmování byla někdy udělována v našem kostele. Hned v úterý jsme mohli opět vyslechnout přednášku P. Alkantary OFM o životě sv. Jana Nepomuckého. Mimo cenné historické informace jsme se též dozvěděli, že v Nepomuku stojí třímetrová socha sv. Jana, kterou se jistě vyplatí vidět. Přednášky P. Alkantary na kazetě lze objednat a zakoupit na faře. Ve středu se konala pravidelná katecheze dospělých. Návštěvníci uvítali potvrzení možnosti prázdninového třídenního pobytu na Svaté Hoře s katechetkou Simonou Skřivánkovou. Celkem se na toto známé mariánské poutní místo vydá 10 odvážných (nejde o pouť pěšky, ale autobusem nebo autem). Pěšky možná až někdy příště. A jsme málem zmeškali absolventský varhanní koncert Přemysla Kšici, skromného varhaníka od Panny Marie Sněžné. Náhodou jsem si všimla nenápadné pozvánky v nástěnce, snadno se přehlédla. Na koncertě se nakonec sešly možná tři desítky farníků. I trochu sváteční kostelní atmosféry jsme zde prožili spolu se zpěváky od Panny Marie Sněžné a s vůní kadidla. Přemku, dík za krásný hudební zážitek i za možnost setkání po koncertě v Klubu. Tento týden byl opravdu bohatý na slavnosti. V neděli přistoupili 4 děti poprvé ke stolu Páně. Žádná reakce zatím do redakce nedorazila, ale jistě to byla slavnost nejslavnější, zvláště pro děti, prvně přijímající Eucharistii. Poslední připomínka, která se ještě stihne napsat do tohoto čísla, je úterní (20. 6.) setkání s přáteli (nejen) z farnosti. Celkem se nás za večer v Klubu potkalo skoro třicet. Zavítali mezi nás i bratři Regalát, Pacifik a Jiljí. Přišlo i několik nových farníků. Všichni se cítili dobře nejen u plného stolu, ale i se svými sousedy. I housličky (Eva Jiranová) dorazily a pěkně nám zahrály. Opět jsme ocenili možnost se setkávat, a tak po prázdninách toto zopakujeme za jeden až dva měsíce. Na internetové adrese najdete setkání zdokumentováno. Ludmila Jirsová Přejeme všem krásné prožití dovolených i celých prázdnin, hodně sluníčka, ale i vody nejen dešťové, ale i té k pití i na koupání, a načerpání sil a elánu pro sebe i k práci s druhými a pro druhé. Přeje redakce Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

8 DOPORUČUJEME Katolická charismatická konference se pro všechny zájemce koná v Českých Budějovicích ve Sportovní hale. Letos přijali pozvání P. Jan Baxant, P. Tomáš Holub, K. Lachmanová, ThD., P. A. Opatrný, ThD., P. V. Kodet, Karel Řežábek (koncert), ze zahraničních hostů P. Elias Vella na téma Ježíš ano, ale církev?. Lze zajistit ubytování a stravování. Informace na nebo na tel , (18:00-21:00). Ekumenická rada církví v ČR a Ekologická sekce ČKA zvou u příležitosti oslav Dnů vděčnosti za stvoření všechny děti k účasti na výstavce dětských kreseb na téma Stromy, stromky, stromečky. Výstava se uskuteční počátkem října. Po ní bude následovat ekumenická bohoslužba a beseda ke "Dnům vděčnosti". Informace na nebo v zářijové Sněžence. Kresby zasílejte nebo osobně doneste na ERC v ČR, Donská 370/5, Praha 10. Nejpozději však do 30. září 2006! Exercicie pro manželské páry s tradičními i netradičními prvky A Bůh jim požehnal (Gen 1,28) srpna 2006 Králíky poutní místo Hora Matky Boží Povede P. Jiří Šindelář CSsR Program a ubytování bude v klášteře redemptoristů, který se nachází v krásném prostředí uprostřed přírody nad městem Králíky v Orlických horách. Exercicie jsou určeny pro samotné manželské páry v produktivním věku. Cílem exercicií je umožnit manželům ztišení mimo svou rodinu. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí. Cena na osobu a den je 250,- Kč. Na exercicie je nutné se předem přihlásit na telefonním čísle nebo ové adrese Centra pro rodinu. 8 Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Thákurova 3, Praha 6, tel , Pokud by vaše neúčast byla zapříčiněna finanční nedostupností, můžete si podat písemnou žádost o finanční příspěvek na naši Farní charitu. Otevřeno každou středu 9-16 na faře.

9 Poutě v Hájku - mše sv. jsou v 10:30 hod., pokud není uvedeno jinak. So Za internované kněze v Hájku P. Jaroslav Ptáček O.Cr. So Sobotní památka Panny Marie P. Jaroslav Ptáček O.Cr. St Panny Marie Andělské Porciunkula mše sv. v 18:00 P. Filip Rathouský OFM pěší pouť v 15:00 z Hostivic-Starých Litovic So Nanebevzetí Panny Marie P. Vladimír Slámečka OP So Hlavní pouť k svátku Narození Panny Marie františkáni So Pouť k svátku Panny Marie Růžencové P. Vladimír Slámečka OP HUMOR I řekl Hospodin Noemovi: Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat 40 dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys postavil Archu a zachránil pár zvířat od každého druhu. Tady máš na Archu plány. Šest měsíců uplynulo. Obloha se zatáhla a začalo pršet. Noe seděl na dvorku a plakal. Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal? zeptal se ho Bůh. Odpusť mi, Pane, řekl Noe. Snažil jsem se, seč jsem mohl, ale stalo se tolik věcí. Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem musel nechat udělat nové. Pak jsem měl další problémy, protože město tvrdilo, ze Archa je nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na katastr a sehnat si k ní povolení. Lesní správa požadovala povolení ke kácení stromů a byl jsem žalován ochranáři zvířat, když jsem se snažil pochytat ta zvířata. Ministerstvo životního prostředí požadovalo vyjádření o ekologických důsledcích záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody. Na finančním úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, ze se snažím vyhnout placení daní tím, že opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto, Pane, ale nemohu Archu dokončit dříve než tak za pět let. Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se podíval vzhůru a zeptal se: Pane znamená to, že nebudeš ničit náš svět? Správně úřady to už udělaly za mě. Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

10 10

11 Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze červenec, srpen

12 Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné všední dny: 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory) neděle: 9:00, 11:30, 18:00 denně: 17:35 modlitba růžence čtvrtek: adorace v kapli sv. Michala zpovědní pohotovost: Po-Pá 9:00-12:00 12 PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ Červenec, srpen Út 17:00 Rozloučení se šk. rokem u sv. Kláry v Tróji (sraz před ZOO) Trója St 19:10 Katecheze pro dospělé (sraz před farou, o prázdninách nebude) St Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy Pá 8:00 Připomínka 14ti umučených bratří Ne 18:00 Zpívá sbor z Anglie St 18:00 Hájek: Pouť k svátku Panny Marie Andělské z Porciunkule, Hájek celebruje P. Filip, pěší pouť do Hájku začíná v Hostivicích-Starých Litovicích v 15:00 (3,5 km do Hájku) So Poutní titulární slavnost Panny Marie Sněžné 8:00 Obnova časných slibů br. Jakub, Bonaventura, Juniper a Mojžíš Út Svátek sv. Dominika, kněze, zakladatele řádu kazatelů Eucharistický výstav Pá Svátek sv. Kláry z Assisi, panny Po Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 8:00 Připomínka 14ti umučených bratří Út Slavnost Nanebevzetí Panny Marie So 10:00 Sliby noviců Norberta a Kapistrána Pá Svátek Narození Panny Marie So 10:30 Hlavní pouť v Hájku, celebrují bratři františkáni Ne 10:15 Mše svatá pro rodiče s dětmi (první po prázdninách) Výstavy v kapli sv. Jana Nepomuckého: Hliněné plastiky nevidomého výtvarníka Pavla Slámy (10-17) Květina a objekt", květinové aranžmá Hany Lstibůrkové (9-18) Plamen poznání, vernisáž v v 17 hod., pořádá Farní charita Poselství světla, Olga Stárková, Josef Fiala, ve prospěch FCH Fara: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: , úřední hodiny o prázdninách: Út 9 11:30, Čt 14 17:00 Aktuální informace najdete na internetových stránkách Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: , Uzávěrka zářijového čísla je Náklady na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Z FARNOSTI F A R N Í P O U Ť

Z FARNOSTI F A R N Í P O U Ť Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 3 Ročník XIV. Březen 2008 Katechumeni a misie II Je to moderní a in, když všechno má své pokračování. Ovšem většinou ty dvojky už nejsou

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 5 Ročník XVI. Květen 2010 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, začátkem měsíce v úterý 4. května si připomeneme posvěcení našeho kostela

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Radost by měla být charakteristickou vlastností nás křesťanů. A právě při takovýchto příležitostech se může vhodně ukázat. Další kapelou, která

Radost by měla být charakteristickou vlastností nás křesťanů. A právě při takovýchto příležitostech se může vhodně ukázat. Další kapelou, která PŘÍLOHA LÉTO 2015 V neděli 28.6. se v Kaplici konala poutní slavnost patronů kostela: apoštolů Petra a Pavla. Po mši svaté začal program na farním dvoře, kde byly postaveny stany a kde proběhlo několik

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 6 Ročník XV. Červen 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, měsíc květen nazýváme měsícem lásky, je zasvěcen Panně Marii a je

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Září 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, prázdniny přinesly určitě každému spoustu zážitků. Tři mladí lidé z naší farnosti

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXI. Říjen 2015

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXI. Říjen 2015 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Říjen 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, žijeme v převratné době, mnoho se mění, mnoho skutečností bude jiných než včera.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník VIII. Únor 2002 Připravuje se františkánská odpověď na výzvy naší doby Po listopadu 1989 se znovu vracejí bratři františkáni do svého kláštera

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015 leden 2015 Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj MĚSTYS LITULTOVICE Vážení spoluobčané, tentokrát bych se chtěl věnovat poněkud přízemnějšímu tématu, a to je komunální odpad. Od

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více