ČÍSLO 2 / ROČNÍK X ÚNOR 2008 Cena 7 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 2 / ROČNÍK X ÚNOR 2008 Cena 7 Kč"

Transkript

1 ČÍSLO 2 / ROČNÍK X ÚNOR 2008 Cena 7 Kč Podobně jako v loňském roce se nám pořádná zima vyhýbá. Přesto alespoň jeden den se město zahalilo do bílé pokrývky a to hned na začátku ledna. Únorovou zimní náladu vám navodí alespoň fotografie. Foto: M. Gladišová

2 STRANA 2 Prvním je návrh na ocenění Mgr. Marcely Kleckerové za celoživotní přínos v oblasti kultury (Dvorana slávy), kde bude cena udělena konkrétní osobnosti s vazbou na Olomoucký kraj za její celoživotní přínos v oblasti kultury nebo památkové péče. Za všechny zásluhy o rozkvět Helfštýna a světový věhlas Hefaistonu, za celoživotní věrnost svému regionu, za vzácnost své osobnosti a obdivuhodnou lidskou statečnost si Mgr. Marcela Kleckerová nepochybně zaslouží vstoupit do Dvorany slávy Olomouckého kraje. Práce, která je za Mgr. Kleckerovou vidět, její nesporné zásluhy, dalece přesahují svým významem hranice kraje, vlasti i Evropy. Město Lipník nad Bečvou v posledních několika letech výrazně kulturně ožilo. S nárůstem kulturních aktivit konaných na volných prostranstvím, pod širým nebem, vznikla potřeba kvalitního vybavení pro tyto akce (pódium, židle, prodejní stánky). Řadu těchto věcí si město muselo půjčovat, jeho vlastní mobiliář, který je uložený ve Středisku volného času a v Technických službách, vykazuje jisté známky stáří a opotřebovanosti. Zastupitelstvo město v listopadu 2007 schválilo projekt Mobiliář pro konání kulturně-společenských akcí města Lipník nad Bečvou, který řeší pořízení základního vybavení. Nejvýznamnějším počinem pro získání zájmu o hrad u široké veřejnosti u nás i v zahraničí bylo uspořádání výstavy prací uměleckých kovářů s praktickými ukázkami tvorby v roce 1982 s názvem Hefaiston. Vznikla tak v naší republice ojedinělá specializace hradu, který se stal v průběhu 25 let světovým centrem uměleckého kovářství. K posílení tradice Hefaistonu byly postupně rozšiřovány aktivity v tomto oboru, také rekonstrukční práce z podnětu Mgr. Kleckerové na některých stavbách byly motivovány potřebami Hefaistonu. Mezinárodní setkání uměleckých kovářů bylo od roku 1999 rozšířeno o kovářské kurzy, probíhající pod vedením prof. Alfreda Habermanna. Letos se bude konat 20. Naše město Lipník nad Bečvou se snaží někdy lépe, někdy hůře podporovat rozvoj cestovního ruchu, budovat nová veřejná sportoviště, separovat odpad, rekonstruovat šedivé fasády na domech či vysazovat novou zeleň a vlastně tak neustále zlepšovat životní prostředí, které nás obklopuje a vylepšovat podmínky pro náš život. A v této snaze musíme všichni vést neustálý boj s vandalismem a sprejerstvím. Pomalované fasády, poničené lavičky, polámaná zeleň a dokonce ničení hřbitovních náhrobků zřejmě dodávají sílu ve vlastní schopnosti vandalů. Vandalismem označujeme svévolné poškozování a ničení veřejného či soukromého majetku, které stejně nepřináší pachateli žádné materiální obohacení a on nemá ke svému jednání ani motiv. Pouze takto koná pro svoje vlastní potěšení a potřebu se odreagovat, podobně jako kmen Vandalů, který dobyl a vyplenil roku 455 Řím. Chtěl bych tady navrhnout vandalům, kteří nám tak otravují život, ať jdou vybíjet MĚSTSKÝ ÚŘAD ZASTUPITELSTVO V LIPNÍKU N. B. PRODALO PRVNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY V TYRŠOVĚ ULICI Zastupitelstvo města Lipníka n. Beč - vou na svém jednání v úterý projednalo prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v ulici Tyršova v Lipníku nad Bečvou. V tomto kole bylo prodáno 10 pozemků. V lokalitě Tyršova zbývá k prodeji ještě 7 parcel. Pro podání žádostí o tyto parcely byl schválen termín 29. února, zájemci složí jistotu 100 tisíc Kč a doručí na MěÚ, odbor majetku zalepenou neoznačenou obálku. Obálkám budou přidělena pořadová čísla. Cena pozemku činí 690 Kč/m 2. Losovat se bude na zasedání zastupitelstva dne 4. března (za účasti notáře) a žadatelé se budou muset tohoto jednání zúčastnit. Zastupitelstvo vyhlásilo záměr prodeje těchto pozemků v listopadu loňského roku. V současné době se již intenzivně pracuje na výstavbě inženýrských sítí pro tuto lokalitu. Město Lipník nad Bečvou pozemek o výměře m² v Tyršově ulici odkoupilo v květnu 2005 od Pozemkového fondu ČR za účelem výstavby rodinných domů. Musel být změněn územní plán a pozemek byl geometrickým plánem rozdělen na 17 parcel o jednotlivých výměrách m 2 v rozsahu m². MĚSTO LIPNÍK N. B. DORUČILO KRAJI DVA NÁVRHY NA OCENĚNÍ V OBLASTI KULTURY ZA ROK 2007 ročník Kovářského fóra; na exponátu pro hrad Helfštýn bude tentokrát pracovat akademický sochař Igor Kitzberger. V loňském roce získal XXV. ročník Hefaistonu od Olomouckého kraje Cenu za výjimečný počin roku 2006 v oblasti výtvarného umění. Druhým návrhem na ocenění je nominace festivalu Zahrada na Výjimečný počin v oblasti profesionálního umění hudba. Festival Zahrada se sice koná v Náměšti na Hané, ale v loňském roce se k němu Předzahradním koncertem připojil i Lipník nad Bečvou. Festival Zahrada se v roce 2007 konal v náměšťském areálu již podesáté. Na Hanou se přestěhoval v roce 1998 ze Strážnice na Hodonínsku, kde se uskutečnilo prvních osm ročníků. MĚSTO POŘÍDÍ NOVÝ MOBILIÁŘ PRO KULTURNÍ AKCE V roce 2008 bude zakoupeno pódium včetně zastřešení, prodejní dřevěné stánky, skládací i stohovatelné židle a cateringový stan. Rada města 14. ledna schválila jako dodavatele pódia se zastřešením společnost ŠIBA. Nový mobiliář bude využíván hlavně při akcích na náměstí T. G. Masaryka (například Záhorské slavnosti, Svatojakubské hody, Vánoční jarmark, Živý betlém), budou se moci rozšířit akce i v zámeckém parku (například Jarní otvírání Moravské brány), budou moci být zavedeny nové kulturní akce například letní koncerty na náměstí. m I VANDALOVÉ BÝVAJÍ DOPADENI Zbylých m² bude sloužit pro výstavbu přístupových komunikací a chodníků. Bližší informace na webových stránkách nebo: na odboru majetku MěÚ Ing. Libuše Sunkovská, budova radnice, dveře číslo 43, telefon , paní Věra Tomková, budova radnice, dveře č. 44, telefon , na odboru regionálního rozvoje Ing. Zuzana Dlesková, budova radnice, dveře č. 24, telefon , svoji přebytečnou energii na sportoviště (něčeho třeba ve sportu dosáhnou) a sprejeři ať se pochlubí svým uměním pouze na vyhrazeným zdech. Rádi se přijdeme podívat. PS. Na závěr velmi dobrá zpráva. Policii ČR se podařilo dopadnout výtečníky, kteří zničili krásné turistické mapy u cyklostezky Bečva a celou škodu musí uhradit, což je zároveň i vzkaz pro vandaly: I vandalové bývají dopadeni Naše město Policii ČR v Lipníku n. Bečvou děkuje. Miloslav Přikryl, starosta

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 INFORMACE Z ÚŘADU MŮŽETE DOSTÁVAT SMS I EM Dva infokanály využívá Městský úřad v Lipníku n. B. k informování o dění ve městě (kulturní akce i různé úřední informace). Upozorňujeme na to, že se jedná o dvě různé databáze, do kterých je nutno se přihlásit rozdílnými způsoby. SMS INFOKANÁL Přihlásit se můžete okamžitě. Stačí, když odešlete jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoliv zrušit. Přihlášení na tel. číslo odešlete textovou zprávu ve tvaru: IK LIPNIKNB REGISTRUJ T1 (nebo zkráceně IK LIPNIKNB REG T1), pro občany s trvalým pobytem na území města Lipník nad Bečvou I-Město, IK LIPNIKNB REGISTRUJ T2 (nebo zkráceně IK LIPNIKNB REG T2), pro občany s trvalým pobytem na území města Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory, IK LIPNIKNB REGISTRUJ T3 (nebo zkráceně IK LIPNIKNB REG T3), pro občany s trvalým pobytem na území města Lipník nad Bečvou V-Podhoří, IK LIPNIKNB REGISTRUJ T4 (nebo zkráceně IK LIPNIKNB REG T4), pro občany s trvalým pobytem na území města Lipník nad Bečvou VI-Loučka, IK LIPNIKNB REGISTRUJ T5 (nebo zkráceně IK LIPNIKNB REG T5), pro občany s trvalým pobytem na území města Lipník nad Bečvou VII-Trnávka POZOR! Důležité je přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo k odhlášení. Potvrzovací zprávy nejsou standardně zasílány. Jediné, co v souvislosti s touto službou zaplatíte, je odeslání jedné SMS při přihlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. SMS zpráva je ale omezena počtem znaků, zprávy takto posílané jsou proto velmi stručné. Pokud máte zájem o podrobnější informace a máte přístup k počítači, registrujte se i v ovém infokanálu. OVÝ INFOKANÁL I zde se můžete přihlásit okamžitě. Formulář najdete na webových stránkách města, na adrese v levém sloupci hned nahoře pod názvem Městský rozhlas na váš stůl. Zprávy posílané em jsou obsáhlejší, častější, je možné připojit nebo vložit grafy, tabulky, obrázky apod. m KONTAKTNÍ MÍSTO CZECH POINT CzechPOINT je místo komunikace občana s informačním systémem veřejné správy. Je to zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Smyslem projektu CzechPOINT je vytvoření kontaktních míst, na kterých budou moci občané i právnické osoby získat ověřené opisy a výpisy údajů, které stát vede v centrálních evidencích a registrech. Od 7. ledna 2008 se Městský úřad Lipník n. Bečvou stává součástí tohoto projektu. Kontaktní místo CzechPOINT je na Městském úřadu v Lipníku n. B., ul. Bra - trská č. 358, (budova zámku), v I. poschodí kancelář č. 217 odbor obecní živnostenský úřad a je označeno logem. Na tomto pracovišti můžete získat ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a nově i z rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů však bude moci být vydán pouze osobě žadatele. Pokud budete žádat jen o výpis z rejstříku trestů, je možné jej vyřídit i v kanceláři č. 222, rovněž v I. patře budovy zámku na odboru vnitřních věcí evidence obyvatel. Výpisy mají charakter veřejné listiny, jsou opatřeny ověřovací doložkou. Za výpisy se vybírají správní poplatky, ty se vybírají v pokladně MěÚ na zámku: Ověřený výpis z informačního systému první stránka Kč Každá další i započatá stránka Kč Ověřený výpis z rejstříku trestů Kč Upozorňujeme občany, že výpis z rejstříku trestů NENÍ zpoplatněn kolkovými známkami, ale zaplacením správního poplatku v pokladně! Není potřeba s sebou mít kolkovou známku. Město Lipník nad Bečvou se i letos účastnilo veletrhu turistických možností v České republice Regiontour. Představilo zde své nové propagační materiály a také průvodcovskou službu, která pokračuje i v roce 2008.

4 STRANA 4 Rok 2008 je posledním rokem, kdy končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Pro občany narozené před platí výjimka občanské průkazy, ve kterých je vyznačena platnost bez omezení nebo platnost prodloužena bez omezení zůstávají nadále platné. Pokud mají tito občané v občanském průkazu dobu ukončení jeho platnosti vyznačenou konkrétním datem, jsou povinni vyměnit občanský průkaz k tomuto datu. Povinnost výměny občanského průkazu mají také, dojde-li u nich ke změně údajů v občanském průkazu vyznačených (např. úmrtí partnera, změna údaje o místu trvalého pobytu, aj.) V roce 2008 jsou nadále platné následující typy občanských průkazů: * Občanský průkaz (růžovo-modrá karta) jedná se o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, který se vydával v letech 1999 až 2003 s folií s hologramem. Jeho platnost končí podle doby vydání dokladu, nejpozději je nutné jej vyměnit do ! Nejpozději dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince K výměně občanského průkazu potřebujete pouze starý občanský průkaz a jednu fotografii ze současné doby, žádost vyplníte na místě. Lhůta pro výrobu občanského průkazu je 30 dnů. Výměna občanského průkazu za strojově čitelný občanský průkaz je bezplatná. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000 a platí po dobu v nich uvedenou. Jedná se o následující doklady: * Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (vzor 2000 zelená karta) platí po dobu v něm uvedenou (tyto občanské průkazy nepodléhají výměně), byl vydáván od srpna Je ve formě zalaminované karty o rozměrech 74 x 105 mm se zaoblenými rohy. Rozměry papírového jádra jsou 68 x 99 mm (mezinárodní formát ID2). Přední strana obsahuje vedle základních údajů o držiteli (např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození), také tištěnou podobu a podpis držitele dokladu. Rovněž obsahuje strojově čitelný kód, který je přepisem údajů o držiteli a dokladu. Zadní MĚSTSKÝ ÚŘAD VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ V ROCE 2008 V souvislosti se změnou zákona o provozu na pozemních komunikacích odbor dopravy upozorňuje všechny řidiče, pro něž je stanoven nejpozdější termín výměny jejich stávajících řidičských průkazů (dále jen ŘP ) , aby s touto výměnou neotáleli, a nenechávali návštěvu odboru dopravy na poslední měsíce roku 2010, ale aby s výměnou začali již v průběhu tohoto roku. Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny držitele řidičských průkazů, které byly vydány před , aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas, a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období. Z důvodu centralizované výroby ŘP je zákonem stanovena lhůta pro jejich vyřízení 20 dnů, a je nutné s touto lhůtou dopředu počítat. Proto odbor dopravy doporučuje si o výměnu ŘP požádat nejpozději do konce listopadu 2010, aby jeho držitel vše stihl v dané lhůtě a měl tak jistotu, že bude moci řídit motorové vozidlo i v roce Ti držitelé ŘP, kteří mají povinnost si ŘP vyměnit do konce roku 2010 a nestihnou tak učinit ve stanoveném termínu, nemohou již v roce 2011 řídit motorové vozidlo a navíc jim může být odborem dopravy nebo Policií ČR uložena pokuta. Dále upozorňujeme řidiče starší 60-ti let na povinnost podrobit se pravidelné lékařské prohlídce ve věku 60, 65, 68 let a pak každé 2 roky. Lékařem vystavený posudek je tento řidič povinen vozit při řízení motorového vozidla s sebou, a předkládat jej při silniční kontrole policistovi. V současné době se tato povinnost výměny ŘP týká v rámci Lipníku nad Bečvou cca řidičů. strana obsahuje povinné údaje (trvalý pobyt, rodné příjmení a rodinný stav) a může obsahovat i další povinné údaje omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo uložení zákazu pobytu. Dále může obsahovat nepovinné údaje, které se zapisují na požádání občana údaje o manželovi, manželce, dětech a titulech. Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na zadní straně dokladu jsou v českém a anglickém jazyce. * Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (vzor 2005 zelená karta) platí po dobu v něm uvedenou. Od 1. ledna 2005 vydává Česká republika nový model strojově čitelného občanského průkazu. Technicky je tento model shodný s předchozím modelem. Oproti předchozímu modelu je položka MÍSTO NAROZENÍ přesunuta na zadní stranu dokladu a pod tištěnou podobou držitele je nově umístěn název položky číslo OP/DOC.NO/NO.DOC. Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na zadní straně dokladu jsou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Žádejte o výměnu občanského průkazu v průběhu celého roku. Bližší informace vám sdělí odbor vnitřních věcí MěÚ Lipník nad Bečvou (zámek, 1. patro). PLATNOST NĚKTERÝCH ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ KONČÍ V ROCE 2010 Povinná výměna řidičských průkazů do konce roku 2010 se týká níže vyobrazených typů ŘP: Jedná se o řidičské průkazy vydávané v období od K výměně stávajícího ŘP doložte tyto podklady: občanský průkaz, stávající řidičský průkaz, 1x barevnou fotografii, která musí odpovídat současné podobě občana.

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 V ROCE 2007 BYL VELKÝ ZÁJEM O SVATBY NA HELFŠTÝNĚ A NA STŘEŠNÍ ZAHRADĚ Městský úřad Lipník nad Bečvou patří mezi úřady, u nichž je možno uzavřít sňatek. V roce 2006 bylo zapsáno do knih manželství pro celý správní obvod celkem 46 sňatků, v roce 2007 to bylo již 64 sňatků. Nárůst sňatků je možno přikládat jak demografickému vývoji, tak také možnosti mít svatbu v zajímavém prostředí v Lipníku nad Bečvou se totiž dá sňatek uzavřít nejen v klasické obřadní síni, ale také v zámeckém parku, na střešní zahradě a pod matriku v Lipníku n. B. spadají i svatby na romantickém hradě Helfštýně. V roce 2006 se konalo v Lipníku n. B. 39 sňatků civilních, 6 sňatků církevních a 1 sňatek byl uzavřen před obecním úřadem, který není matrikou (v Jezernici). ČINNOST JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU V ROCE 2007 Město Lipník nad Bečvou zřizuje 4 jednotky sborů dobrovolných hasičů (dále jen JSDH), a to JSDH Lipník I- Město, JSDH Loučka, JSDH Podhoří a JSDH Nové Dvory. Loňský rok 2007 byl pro každou z jednotek jinak rozmanitý a náročný. Aby jejich aktivita nepřišla v zapomnění, dovolte mi představit vám jejich činnost v roce JSDH Lipník nad Bečvou I-Město zasahovala u 8 požárů, 2 technických zásahů, účastnila se 3 cvičení, z nichž si dovolím připomenout taktické cvičení na požár v objektu hradu Helfštýna. Dále členové jednotky procvičovali své znalosti s technikou u řeky Bečvy a neopomenutelnou činností je jejich účast u každého V roce 2007 bylo církevních sňatků 12, jedna svatba se konala v Dolním Újezdě a 51 snoubenců bylo oddáno před městským úřadem, a to jak v obřadní síni radnice (celkem 33), tak v zámeckém parku (jeden), na střešní zahradě (celkem 6) a 11 svateb se konalo na Helfštýně. Měsícem, který je pro snoubence asi nejlákavějším pro uzavření sňatku, je podle všeho září jak v roce 2006, tak v roce 2007 se v tomto měsíci konalo v Lipníku nejvíce svateb (v roce 2006 to bylo 11, v roce 2007 pak 12). Svatebním dnem na Helfštýně je pátek, svatby je zde možné domlouvat od dubna do října a zajišťuje je svatební agentura. Bližší informace se případní zájemci dozvědí na matrice MěÚ v Lipníku n. B. ohňostroje pořádaného na náměstí T. G. Masaryka. JSDH Loučka zasahovala pouze u 1 požáru dopravního prostředku v Loučce a účastnila se cvičení u příležitosti oslav 60. let SDH v Nových Dvorech. JSDH Podhoří zasahovala u požáru polního porostu v Podhoří, zajistila vyčištění místní požární nádrže, taktéž se účastnila cvičení u příležitosti oslav 60. let SDH v Nových Dvorech, podílela se na rozvoji kultury v Podhoří organizováním akcí jako jsou vodění medvěda, dětského dne či oslav příchodu nového roku. Nelze pominout také aktivní přístup členů k údržbě v hasičské zbrojnice či míst - ního hřiště. Ve městě jsou sňatkové dny určeny radou města, jsou to soboty. Pokud se ovšem snoubenci rozhodnou pro jiný den v týdnu, musí si připlatit správní poplatek tisíc korun. Cena za služby spojené se svatebními obřady se od ledna 2008 zvedla z 200 na 300 korun, cena za svatbu v zámeckém parku a na střešní zahradě je 2500 korun a správní poplatek za sňatek mimo úředně určenou místnost je v tomto případě ve výši jednoho tisíce korun. Ke každému svatebnímu obřadu je po dohodě se snoubenci zajištěna hudba, recitace, výzdoba obřadní síně, v zámeckém parku a na střešní zahradě je nutno připravit i lavice, židle a stolky i výzdobu. m JSDH Nové Dvory měla to štěstí, že v roce 2007 nemusela vyjíždět k žádnému požáru, naopak se ale účastnila technických zásahů při zvýšené hladině řeky Bečvy na začátku září. Dále se tato jednotka starala o výchovu dětí v požárním sportu, kde se díky píli a ochotě vedoucích mládeže připravovat děti umístilo jejich družstvo mladších žáků v soutěži Plamen na krásném 2. místě z 16 soutěžních družstev. Nedílnou součástí výcviku všech JSDH města byla zkouška pytlování tandemových protipovodňových pytlů, která proběhla v objektu firmy Transpal, s.r.o. v Lipníku nad Bečvou 28. dubna Mimo to JSDH Podhoří a JSDH Nové Dvory byli Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje vybráni k účasti na dvoudenním školení se zaměřením na ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech. Školení se konalo ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá a pořádal ho Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje pro 21 JSDH z okresu Přerov a Olomouc. Lenka Růžičková, DiS. MěÚ, kancelář tajemníka

6 STRANA 6 CO SE DÁL DĚJE S VYŘAZENÝM SPOTŘEBIČEM Průměrná česká domácnost používá šestnáct různých druhů elektrospotřebičů od nejvíce rozšířených praček, ledniček a televizí až po zatím méně obvyklé myčky na nádobí. Co dělat, když některý z nich doslouží, nebo se jej rozhodnete vyměnit za novější, výkonnější a úspornější? Podle provedených průzkumů se ukazuje, že 14 % občanů, kteří vyřadili nějaký elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrného dvora, 6 % jej odevzdalo u prodejce při koupi nového přístroje; zhruba 15 % občanů ale hází vysloužilá elektrozařízení do popelnice a 12 % je skladuje doma. Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do bazaru či prostřednictvím inzerátu, další jej odveze na chatu nebo chalupu a tam používá dál. Z výsledků výzkumu je dále patrné, že obyvatelé považují své znalosti, jak s vysloužilými elektrospotřebiči nakládat, za nedostatečné; přibližně čtyři z pěti obyvatel vědí o možnostech nakládání s elektropřístroji jen málo, popř. mají pouze povšechné informace, a 16 % připustilo, že o tom neví vůbec nic. NEJLEPŠÍ ODPAD: TEN, KTERÝ NEVZNIKNE Ještě menší je pak povědomí o tom, jak se s odevzdaným vysloužilým spotřebičem nakládá dál. Pravda, to už není věc spotřebitele, ale kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, oddělený sběr, recyklaci a materiálové využití odpadu z nich a zpracovatelských firem. Přesto je ale dobré vědět, že základní myšlenka moderního odpadového zákonodárství v celé Evropě zní: Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. SBĚRNÝ DVŮR MĚSTSKÝ ÚŘAD POMÁHÁTE RECYKLOVAT? CHRÁNÍTE TÍM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SUROVINY! VÍME, KAM S VYSLOUŽILÝMI SPOTŘEBIČI! LZE JE ODEVZDAT PRODEJCI PŘI KOUPI NOVÉHO SPOTŘEBIČE... DO SBĚRNÉHO DVORA I drobné vysloužilé elektrospotřebiče, jako například rychlovarné konvice, lze úspěšně recyklovat a materiál z nich dále využít Proto kromě kvót na množství vysloužilých elektrospotřebičů, které musí každý členský stát EU vybrat ročně na každého obyvatele, existují i kvóty na množství druhotných surovin získaných z nich k dalšímu využití. Na skládkách nebo ve spalovnách smí skončit vlastně jen nepatrné množství celkového objemu těchto zařízení. Zároveň obsahují spotřebiče staršího data výroby některé nebezpečné látky, se kterými umějí nakládat jen zkušení a vysoce specializovaní zpracovatelé. PEČLIVÝ VÝBĚR ZPRACOVATELŮ Elektrowin, a. s., proto jako provozovatel kolektivního systému pravidelně vypisuje výběrové řízení, v němž oslovuje společnosti provozující technologie na zpracování elektroodpadů. Účelem řízení je vždy vybrat technologie na nejvyšší dostupné úrovni s nejmenšími dopady na zdraví lidí a životní prostředí. Dalším důležitým aspektem je dosažení takové výtěžnosti využitelných materiálů ze zpracování zpětně odebraných elektrozařízení, aby bylo možné dosáhnout kvót stanovených zákonem o odpadech. Rovněž výrobce elektrozařízení je podle zákona povinen poskytnout zpracovatelům elektroodpadu veškeré informace, které jsou nutné k jeho zpracování, především údaje o obsažených nebezpečných látkách, možnostech opětovného použití elektrozařízení a materiálového využití elektroodpadu, případně způsobu jejich odstranění. Pro občany města Lipník nad Bečvou slouží sběrný dvůr na ulici Svatopluka Čecha č. p. 1422, Lipník nad Bečvou, který je přístupný fyzickým osobám v provozní době a za podmínek stanovených v provozním řádu tohoto zařízení a kde mohou zdarma odevzdávat objemné a nebezpečné odpady (např. lednice, televizory, starý nábytek, baterie, zbytky barev atd.). CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! Chranime prirodu A4.indd :10:41 PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA! Pondělí hod. Středa hod. Pátek hod. Sobota x měsíčně, vždy první sobotu v měsíci

7 ZAJÍMAVOSTI STRANA 7 OBLASTNÍ CHARITA LIPNÍK NAD BEČVOU, 28. října č. p. 36 Tříkrálová sbírka r v Oblastní charitě Lipník n. Bečvou v číslech: Soběchleby Kč (3 pokl.) Horní Nětčice Kč (1 pokl.) Dolní Nětčice Kč (2 pokl.) Bezuchov Kč (1 pokl.) Radotín Kč (1 pokl.) Oprostovice Kč (1 pokl.) Celkem Kč Dolní Újezd Kč (4 pokl.) + Skoky + Staměřice + koncert Veselíčko + Tupec Kč (4 pokl.) Osek nad Bečvou Kč (6 pokl.) Oldřichov Kč (1 pokl.) AMARI ROMAŇI ČHIB Zmaru romaňi Chin amenca ulila, amenca andal e Indija avila. Andre late zmaru dajori anglalutňi ešebno giľada gilori. Gilori pal peskero dukhado Romano dživipen. Laha amenge O Ciral the o Ondis pyramida Vakerenas gule. Andre amari Romaňi Chin gardo hin amen Baro barvaľipen, amaro drom, Andre leste amaro dživipen. Andre leste rodas amaro Jekhetaňiben, andre leste Arakhaha predal amare čhave Le Romenge o čačipen! Chudas Pes amen, Romale, jilo jilestar Vast vastestar.ľikeras pes amara Čhibatar, na ladžas pes Rom Romestar. Jekhvar švicinela O kham savore manušenge Bachtale čačipnaha, sungaľi Sungaha! NAŠE ROMSKÁ ŘEČ Ta naše romská řeč, s námi se zrodila, s námi z Indie přišla. V té nám naše maminka první i poslední píseň zpívala. Píseň o svém přetěžkém romském životě. S ní nám Ciral i Ondis pohádky vyprávěl tak sladce. V naší romské řeči máme ukryto velké bohatství, naší cestu, v ní je náš život. V ní hledáme naši jednotu, v ní nalezneme pro naše děti, pro Romy pravdu! Chyťme se Romové, jeden druhého, srdce za srdce, ruka v ruce. Držme se našeho jazyka, nestyďme se Rom před Romem. Jednou bude slunce svítit všem lidem šťastnou pravdou, voňavým svitem! dle Vlado, Oláh: Děti slunce. Praha O štědrovečerní noci jsem navštívila známou romskou rodinu. V kuchyni na Lipník n. B Kč (24 pokl.) Trnávka Kč (1 pokl.) Podhoří Kč (3 pokl.) Nové Dvory Kč (1 pokl.) Hlinsko Kč (1 pokl.) Kladniky Kč (1 pokl.) Loučka Kč (2 pokl.) Celkem Kč Jezernice Kč (3 pokl.) Lhota Kč (2 pokl.) Bohuslávky Kč (1 pokl.) Týn nad Bečvou Kč (2 pokl.) CELKEM Kč (celkem 65 pokl.) Děkujeme za Vaši štědrost a důvěru. stole ležela veka chleba uprostřed se zapíchnutou svíčkou. Pochopitelně jsem se zeptala, co ta svíčka s vyřezaným křížkem znamená. Odpověď byla prostá: To aby se naší domácnosti vyhýbala bída. Aby na stole byl dostatek jídla pro všechny. Ještě jeden štědrovečerní romský zvyk tato rodina dodržuje. Po večeři neumývají nádobí. To aby rodina držela i nadále pohromadě a nikdo ji neopustil. Lipenští Romové dodržují i další zvyklosti. Třeba vartování s vyprávěním paramis romských příběhů. Mnohé další poznáte při křtinách i svatbách. Známe vůbec své romské sousedy? Odkud k nám přišli? Do Lipníka ze slovenských osad v okolí Bardějova. Ale kudy se dostali na Slovensko, do bývalých Uher? Proč se jim dodnes říká na Slovensku hanlivě farahúni? Vydejme se za historií Romů, romské kořeny jsou nesmírně zajímavé. V druhé pol. 18. století v holandském městě Leiden studoval kalvínský kněz Štefan Vali. Pocházel od Komárna a často nav - štěvoval romské osady na jižním Slovensku. V Leidenu se seznámil se třemi indickými studenty. Jejich jazyk mu nápadně připomínal jazyk Romů z jeho rodiště. Začal si zapisovat slova Indů (sesbíral asi 1000 slov) a po příjezdu domů je předčítal místním Romům. Většinu z nich dovedli správně přeložit. To se stalo roku 1763 a jazykovědci začali porovnávat romštinu s indickými jazyky. Tak pomocí řeči Romů se odhalil jejich původ. Skutečně Romové pochází z Indie a ne z Egypta, jak se dodnes domnívají i mnozí Romové (proto to označení farahúni od faraon). V době, kdy Romové ještě žili ve své pravlasti, v Indii, nade vše milovali slunce. A milují je dodnes. Indie je zemí posvátného leknínu a lotosového květu, kouzelných řek a jezer, je potopená v ohni slunce. Je to země kast, vášní, lásky a smrti. Zem krásná, ale i krutá. Země zkropená krví zrady i pomsty (citováno dle Lacková, Poděkování patří vám všem, kteří jste nám do pokladniček přispěli, ale i těm kteří se aktivně sbírky zúčastnili. DĚKUJEME za Vaší finanční podporu, díky které můžeme pomáhat potřebným. Omlouváme se těm, jejichž obydlí naši koledníčci nestihli navštívit. Pro koledníčky jsme již přichystali kino Lovecká sezóna a chystáme další překvapení. POZOR ZMĚNA! V ROCE 2008 BU DOU JEN VELKÉ SBÍRKY OŠA - CENÍ NA FAŘE V KVĚTNU A V LIS- TOPADU. MIMO TYTO SBÍRKY NE- BUDE ŠATSTVO PŘIJÍMÁNO. Na charitě máme pouze pohotovostní šatník pro případy nouze. Naďa Vrbíková , PUTOVÁNÍ ZA ROMY PRVNÍ KAPITOLA: PRAVLAST ROMŮ Elena: Romane paramisa Romské pohádky. Praha s. 27) Romové původně patřili ke skupině Dómů, kteří žili v indickém státě Bihar, později v severovýchodním Pandžábu a Radžastháně. Mnozí badatelé se domnívají, že předkové Romů patřili k indické skupině Gadulia Lohar, které dodnes kočuje v indických státech Radžasthánu a Gudžarádu. I při kočování je jejím hlavním zaměstnáním kovářství a obchod s tažnými zvířaty. Mnozí evropští Romové zase považují za své předky společenství Bandžárů, kteří také byli původně kočovníci, také obchodovali s dobytkem a dodnes žijí v Radžastháně a Pandžábu. Už víme, že předkové Romů žili v indických osadách, i když část roku chodili za prací kočovali. Osadu tvořilo několik chýší. O chod domácnosti se starala žena matka s nejstaršími dcerami. Chlapci pomáhali otcům a především se učili řemeslu. Do jednoho tradičního řemesla se zapojovaly i ženy. Pomáhaly svým mužům flétnistům hrát na citeru na trzích, při svatbách, křtinách a jiných událostech. Dcery většinou zpívaly, tančily a doprovázely hrou na bubíncích. Výborné muzikantství zůstalo u Romů dodnes. Co Rom, to muzikant. So Rom, ta lavutaris. V paramise Hadí princ se můžeme dočíst i o jiných romských řemeslech bylinkářství, hadačství nebo-li věštění z ruky, později i z karet, Romských řemeslům věnujeme zvláštní kapitolu. Co přinutilo Romy odejít z Indie? Proč se po staletí trmáceli cestou necestou? Jejich potomky najdeme po celém světě. Války, rozbroje mezi jednotlivými panovníky i kastovnictví a následná hlad a bída nutila Romy hledat další zdroje obživy. Sbalili svůj skromný majetek do vozů tažený buvoly a šli a šli a šli Při putování jejich první velkou zastávkou byla Persie, Arábie, Přední Asie. Ale o tom až příště. Libuše Křenková

8 STRANA 8 PTAČÍ KRÁSA ZIMNÍHO POBEČVÍ Mnozí z nás považují zimní období spíše za období klidu a jakéhosi odpočívání přírody. Jenže tomu zdaleka tak není. I naše krásná řeka Bečva nepatří ke spícím řekám. Vodní hladina je jen místy pokrytá tenounkou vrstvičkou ledu (Bečva u Lipníka nad Bečvou jako celek zamrzá jen občas při velmi chladných zimách). Můžeme zde tedy pozorovat čilý ptačí život. Naše země ležící ve středu Evropy se přes zimu stává útočištěm pro ptáky ze severských zemí, zejména z Ruska a ze Skandinávie. Severské, zejména vodní, ptactvo u nás nachází příznivější klimatické podmínky, nezamrzlé hladiny řek a tudíž také dostatek potravy. Hladiny stojatých vod bývají častěji zamrzlé a i naše domácí vodní ptactvo se stahuje na nezamrzlé vody tekoucí. Každý rok probíhá v celé Evropě o druhém lednovém víkendu mezinárodní sčítání vodních ptáků. Ornitologové si vyberou určitý úsek řeky a ten pokud možno najednou projdou spolu se zaznamenáním všech spatřených druhů. Pro úspěšnost tohoto výzkumu je velmi důležité příznivé počasí pokud možno nezamrzlá vodní hladina, ne moc větrno, bez intenzivních srážek. Všechny údaje se pak zapíší do formuláře, které jsou vyhodnoceny na příslušných vědeckých pracovištích (V případě ČR je to katedra zoologie UK v Praze). ZO ČSOP Bečva se přihlásila do tohoto mapování. Vyrazili jsme v sobotu 12. ledna hned brzy ráno. Začátek našeho výzkumu byla Bečva u PR Škrabalka a výzkum pokračoval až k mostu v Hranicích na Moravě. ZAJÍMAVOSTI Již na počátku cesty jsme na řece zahlédli hejno kachen divokých. Tento ptačí druh jsme pak po celém úseku potkávali nejčastěji. Nedaleko Týna nad Bečvou mezi kachnami plavala potápka malá, která se na rozdíl od předchozích kachniček potápí celá a je nesrovnatelně menší. Často zmizí zcela pod hladinou a tudíž není pozorování těchto ptáků tak jednoduché. Po celém úseku jsme pozorovali ojedinělé jedince labutě velké. Sem tam plavala osamělá mladá labuť, jejíž hnědo-šedé zbarvené peří napovídalo, že se vylíhla letos a že její hejno bude jistě nedaleko. Několikrát po celou výpravu nám nad hlavou přeletěla malá hejna kormoránů velkých. Tento druh je chráněný a díky této ochraně a množství uměle zarybňovaných vod jeho stavy za poslední desetiletí silně vzrostly. Kormorán patří k našim rozměrově větším ptákům. Živí se hlavně rybami. V oblasti našeho lipenského Pobečví nepředstavuje tento ptačí druh podle našeho názoru žádný velký problém. Naopak, obohacuje ptačí faunu bečevské nivy. Po cestě jsme zahlédli také několik volavek popelavých, které jsou za letu typické svým esovitě zahnutým krkem. S celou naší rodinkou jsme měli velikou radost nad setkáními s dvěma hejny racků stříbřitých. Tento racek se malinko liší od klasického racka chechtavého. Je větší a také nemá černou skvrnu na hlavě. Nejvzácnější ptačí bonbónky našeho sobotního výzkumu si necháváme nakonec. Skupině vzácnějších vodních ptáků sledovaných v Pobečví vévodí hohol severní. Podle kolegů z Moravského ornitologického spolku v Přerově přilétá tento druh na naši řeku každý rok. Samec hohola severního je ve svatebním šatě nápadně černobílý s oválnou bílou skvrnou u zobáku, která je nápadná na jinak černé hlavě, samice je méně nápadná a spíše hnědavá. Dalším vzácným úlovkem našeho lovu beze zbraní byl modrý drahokam Moravské brány ledňáček říční. Potkali jsme jej u osady Rybáře. Tento nápadně zbarvený pták v současné hnízdí a přelétá hned na několika úsecích řeky Bečvy. Nejdůležitějším objevem našeho celodenního pozorování a velmi významným údajem pro zimní ptačí faunu lipenského Pobečví je přítomnost husy běločelé, která plavala při břehu řeky nedaleko Týna nad Bečvou. Po vyplašení husa neodlétla, ale zalezla do porostu chrastice rákosovité na břehu a tiše nás sledovala. Husa běločelá je menší než v ČR hojnější husa velká. Mimo klasické šedo-hnědo-kropenaté zbarvení je širokou bílou páskou táhnoucí se od zobáku až téměř k oku (oka však nedosahuje). Husa běločelá hnízdí na dalekém severu, v ČR je to jen zimní host. V přerovském okrese byla v uplynulých letech zaznamenána jen několikrát. Vyrazte i vy do zimní přírody a pokochejte se krásou až tajemnem našeho zimního Pobečví. Uvidíte, jak Vám bude hezky na duši a ještě přitom potkáte mnohé vzácné ptačí druhy. Jarmila et Petr et Petříček et Michalka Filippovovi, ZO ČSOP BEČVA KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ V Turistickém informačním centru v Lipníku je od ledna k dostání Kalendář turistických akcí Olomoucký kraj na rok Tato brožurka nabízí velké množství turistických akcí pořádaných jak odbory Klubu českých turistů v Olomouckém kraji, tak i akce dalších neziskových organizací. V kalendáři si můžete vybrat z bohaté nabídky dálkových i turistických pochodů, uveřejněny jsou také akce pro cykloturisty či pro rodiče s dětmi. Pak už stačí jen si vybrat tu svoji akci a vyrazit do krásné přírody našeho regionu. TIC VČELAŘI MAJÍ SVÉ WEBOVÉ STRÁNKY Lipenští včelaři tak se jmenují webové stránky Základní organizace Českého svazu včelařů v Lipníku n. B. na adrese: Stránky přinášejí nejen aktuality ze života organizace, ale i zajímavosti z historie včelařství i medu.

9 ZAJÍMAVOSTI STRANA 9 Jaký byl moravský Richelieu? Piaristy kardinál do našeho města přivedl, aby tlumil vliv jezuitů KNIHA PAVLA BALCÁRKA PŘIPOMÍNÁ I PŮSOBENÍ DIETRICHSTEINA V LIPNÍKU N. B. Zajímavý životopis pobělohorského gubernátora Moravy vydalo před Vánocemi českobudějovické nakladatelství Veduta. Pod titulem Kardinál František Dietrichstein ho napsal renomovaný historik Moravského zemského archivu v Brně Pavel Balcárek. Typograficky dobře vypravená kniha si jistě najde své čtenáře i v Lipníku nad Bečvou, když naše město jednu významnou éru s Dietrichsteinem prožilo. Jak připomíná letošní stolní kalendář s názvem Osobnosti Lipníka nad Bečvou a okolí, František Serafinský z Diet - richsteinů se narodil v roce 1570 v Madridu (jeho dědeček z matčiny strany byl správcem Sardinie), byl vychován jezuity ve Španělsku a Itálii, na papežovo i císařovo přání byl ve svých 29 letech zvolen olomouckým biskupem. Musel se však naučit česky, jinak by nebyl připuštěn na zemské sněmy. Spolu s evangelíkem Karlem starším ze Žerotína udržel v roce 1618 Moravu na straně císaře, ale pouze na rok. Pak byl odbojnou šlechtou vypovězen ze země. Zbaven všeho jmění uprchl do Vídně a vrátil se po bělohorské bitvě. Ferdinand II. ho jmenoval gubernátorem Moravy. Z majetkových konfiskací mu věnoval obrovské jmění, mimo jiné panství Lipník nad Bečvou a Hranice. Další obrovské majetky kardinál levně koupil. V roce 1622 zapověděl nekatolickým farářům duchovní správu na svém zboží a násilně rekatolizoval zemi. Z jeho rozhodnutí, vydaného v Brně 4. dubna 1631, se např. do jim ovládaných měst a obcí nesměl přistěhovat nikdo, leč by prve víru svatou katolickou římskou přijal, nebylo dovoleno číst kacířské knihy a příjímat podobojí. Dietrichstein byl horlivým podporovatelem církevních řádů, především piaristů, které ve 30. letech 17. století přivedl do Mikulova, Strážnice a Lipníku nad Bečvou (1634). O tom Balcárek píše: Povolání piaristů na Moravu dobře zapadá do kardinálových rekatolizačních snah, vyznačujících se v posledních letech jeho života jistým odporem k rekatolizačním metodám jezuitů. Kardinál zejména nesouhlasil s monopolem, který si jezuité prosadili ve školství. Tato jeho averze vyrostla též z jeho styků s nejpřesvědčenějšími odpůrci jezuitů jeho doby totiž pražským arcibiskupem a kardinálem Arnoštem Harrachem a učeným kapucínem Valeriánem, apoštolským misonářem pro německé země, Polsko, Čechy a Uhry... Piaristé kardinálovi pomáhají při stálém nedostatku katolického kněžstva na Moravě nejen při rekatolizaci jeho pansví. Vychovávají na svých humanisticky orientovaných akademiích z mládeže katolické i nekatolické budoucí kněze, učitele i pozdější osvícenskou inteligenci Moravy. Čtenář z Pobečví si v Balcárkově životopise všimne pasáže o tom, jak si kardinál dva roky před smrtí ze svých statků vytvořil rodový primogeniturní fideikomis, v jeho době zvaný kardinálský, to znamená, že majetkový komplex nesměl být droben a držet ho směl pouze jeden člen rodu. Týkalo se to i dvorů, polností a lesů v Lipníku nad Bečvou a Hranicích, ale také v Mikulově, Žďáru nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Přibyslavi, Polné a jinde. V souladu s tím se jediným dědicem stal synovec, kníže Maxmilián Dietrichstein, po jeho smrti pak jeho syn Ferdinand. V roce 1624 byl Dietrichstein povýšen do knížecího stavu a v roce 1636 zemřel. Smrt v biskupském domě v Brně přišla z rozčílení nad příkořím Habsburků, jimž celý život sloužil, ale později jim překážel v další absolutizaci moci. Pohřbili ho do krypty olomoucké katedrály, rakev však byla později shledána prázdnou... Ve vztahu k právě probíhající velkolepé výstavě o Valdštejnovi na Pražském hradě zaujme Balcárkův názor, že zavraždění Valdštejna v roce 1634 v Chebu přineslo velkou úlevu právě Dietrichsteinovi, který s hrůzou sledoval úmysly válečného dobrodruha táhnout na Vídeň, zabít císaře a vydat vojsku hlavní město monarchie v plen. Kardinál se oprávněně obával, že Valdštejn při tažení na Vídeň neopomene zplundrovat i jeho Mikulov. Autor na okraj své knihy poznamenal: Píšeme o době, kdy politiku dělali velcí kardinálové, Diet - richstein byl jedním z nich, i když jeho možnosti byly ve srovnání např. s národním kardinálem de Richelieu ve Francii značně omezené. Balcárek shrnuje, že kardinál byl plný rozporů, přisluhovačstvím Habsburkům připravil dobu charakterizovanou úpadkem národa, spojenou s emigrací tehdejší duchovní elity z evangelických kruhů. Negativní proces zastavilo až národní obrození, v jehož průběhu se shodou okolností aktivně uplatnili absolventi piaristických gymnázií, založených Dietrichsteinem po Bílé hoře jako jeden z prostředků rekatolizace. Dietrichstein byl v podstatě tragickou osobností. Mám tu na mysli nejenom jeho zklamání, které mu připravili Habsburkové na samém sklonku života, ale zejména ten fakt, že byl nucen po celou dobu svého místodržitelování s pohnutím přihlížet, jak je jeho země, svěřená mu do správy, pleněna vojsky obou válčících stran. Jeho život nám přibližuje vzrušenou atmosféru bělohorské Moravy se všemi světly, stíny a peripetiemi. Náležel k osobnostem, o nichž můžeme bez nadsázky tvrdit, že ve své době spoluvytvářely dějiny, končí obsáhlou životopisnou studii kardinála Dietrichsteina Pavel Balcárek. Ivo Havlík Obálka knihy o kardinálu Františku Dietrichsteinovi, kterou vydalo nakladatelství Veduta

10 STRANA 10 ŠKOLY OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM NA GYMNÁZIU Předvánoční čas na lipenském gymnáziu nebyl nijak klidný. 14. prosince se dveře školy otevřely všem budoucím studentům, rodičům i dalším zájemcům. Ti si prohlédli učebny, navštívili ukázkové hodiny, vyzkoušeli si chemický pokus nebo nazdobili perníčky. Za symbolickou cenu si mohli koupit vánoční přání, tašku na dárek a jiné studentské výrobky. Utržené peníze ( Kč) byly zaslány na konto Adventních koncertů. 20. prosince proběhl první ročník vánočního volejbalového turnaje O vánočního kapříka. Pět družstev (učitelé, absolventi, kvarta, sexta, septima) bojovalo ze všech sil o kapra v různých podobách od keramického, přes smaženého až po živé kapří miminko, o které se musí celý rok poctivě starat poražení. 21. prosince byly poslední vyučovací hodiny věnovány tradičnímu zpívání koled na schodech. České i cizí koledy, prskavky a příjemná atmosféra všechny naladily na nejkrásnější svátky v roce. ZKUŠEBNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIUM Naše škola nabízí zájemcům o studium vyzkoušet si přijímací zkoušku nanečisto. Zkouška obsahuje 3 testy od společnosti SCIO, které tvoří základ přijímacího řízení. Testování z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky proběhne v sobotu od 9.00 hodin v budově školy. Cena za testové materiály 185 Kč bude vybírána na místě. Případní zájemci se mohou hlásit do konce ledna osobně v kanceláři školy, telefonicky na čísle nebo elektronicky na adresu: DĚTI SE POPRVÉ ZBLÍZKA SETKALY S TERORISMEM Smutek a vztek zavládl po zrušení závodu Paříž Dakar v Dětském domově v Lipníku nad Bečvou. Děti totiž posádka v tuzemsku nejznámějšího soutěžního vozu navštívila těsně před Štědrým dnem 23. prosince a všechny si mohly jízdu v Tatře řízené Alešem Lopraisem na okruhu okolo Lipníka vyzkoušet. A pěkně s nimi vyváděl, většina dětí vylézala z Tatry s očima na vrch hlavy a dodnes tvrdí, že fakt jeli malý Dakar. Posádka vozu dětem slíbila vítězství a návrat mezi ně přímo ze závodu. Při předvánočním setkání si osádka vozu domluvila s dětmi přesnou hodinu, kdy budou na mailových adresách a nestor závodu Karel Loprais jim jako člen doprovodného týmu slíbil, že prostřednictvím počítačové techniky jim bude pravidelně sdělovat největší zážitky z cesty. Chlapi byli fakt nabušení a bylo vidět, že se jim opravdu chce vyhrát, tvrdili svorně hlavně chlapci. Děvčata se těšila především na zprávy od Davida Suchařípy, který jim, stejně jako klukům, z pozice hlavního dokumentátora akce slíbil časté kontakty a sem tam i nějakou fotku. Hrozbu teroristického útoku, kvůli kterému pořadatelé závod zrušili, děti v Lipníku hodnotily různě. Někteří se přikláněli k tomu, že naši by stejně projeli a proklínali příliš bojácné pořadatele. Větší část dětí však tvrdila: K čemu vítězství, když by mohli být mrtví. Ať se raději vrátí živí a příští rok budou ještě lepší. Pro všechny děti však bylo zrušení tak velkého závodu jako je Paříž Dakar kvůli hrozbě terorismu prvním skutečným kontaktem s nebezpečím, které až do soboty 5. ledna letošního roku pro ně bylo tak vzdálené. Poprvé se jich dotkla možnost, že by mohli být třeba zabiti lidé, které znaly a které si během krátkého setkání zamilovaly. Z DD Lipník nad Bečvou Franta, Rosťa, Laďa, Michal, Martin, Pavla, Lucka, Zuzka a další Na ojedinělé akci se sponzorsky podílela firma Trumf International, Bonver a Harley Davidson Ostrava.

11 KULTURA, ŠKOLY STRANA 11 MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK NAD BEČVOU pořádá výstavu z tvorby olomouckého výtvarníka MOJMÍRA ČERNÉHO Vernisáž 11. února 2008 v hodin Výstavní sál Domeček od 12. do 21. února 2008 pondělí pátek od do hodin Mojmír Černý se narodil v roce 1932 v Olomouci. Kreslení a malování ho zajímalo už od dětství. Výtvarnou tvorbou se však intenzivněji zabývá až od roku Jeho oblíbeným námětem je hanácká krajina, města a vesnice, zejména pak město Olomouc a jeho okolí. Právě dominanty moravských měst a vesnic znázornil na svých malovaných mapách. V letech tak vznikl soubor malovaných map, který obsahuje všechna města, významné hrady, zámky a další kulturní památky v regionu Moravy a Slezska. Nyní se malíř rozhodl udělat pořádek ve své tvorbě a pořídil si počítač. Za pomoci svého synovce Libora Teplíčka a svých vnuků pronikl do tajů moderní techniky. Upravuje své obrazy do podoby fotografií a vytváří originální kalendáře. ZÁKLADNÍ ŠKOLA UL. OSECKÁ 315 Lipník n. B ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Ve dnech 16. a 17. ledna 2008 se na naší škole uskutečnil zápis dětí do 1. tříd a zároveň Dny otevřených dveří. Návštěvníci školy si mohli prohlédnout třídy, odborné pracovny, školní knihovnu, družiny, školní klub, školní jídelnu a nově opravenou tělocvičnu. Cestou po škole je provázely postavičky z pohádek děti dramatického kroužku. Většina dětí nepřišla do školy poprvé. Některé se svými rodiči navštěvovaly klub SOVIČKA, ostatní se přišly podívat s MŠ na své bývalé kamarády do 1. třídy. Při zápisu se děti prošly po rozkvetlé louce a plnily úkoly, při kterých předvedly svou připravenost a šikovnost. Čekala na ně sladká odměna a dárky vyrobené staršími spolužáky. Tečkou za jejich velkým dnem bylo posezení s občerstvením. Na budoucí prvňáčky se těšíme v září. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPNÍK NAD BEČVOU NA ZELINCE A ZAHRADNÍ se uskuteční 11. a 12. března 2008 od hod. na ředitelství Mateřské školy Na Zelince 1185 v Lipníku n. B. K zápisu přineste rodný list dítěte a potvrzení o očkování (očkovací průkaz). KONCERT JAROSLAVA SVĚCENÉHO Lipník nad Bečvou připravuje na březen koncert jednoho z nejlepších současných českých houslistů, Jaroslava Svěceného. Jeho houslové umění měli možnost ocenit posluchači v Kanadě, USA, Brazílii, Kubě, Turecku, Izraeli, Egyptě, Libanonu, Jordánsku, Saudské Arábii, Indii, ve Spojených Arabských emirátech a v celé Evropě. V roce 1996 mu byla udělena prestižní cena Masarykovy akademie umění za tvůrčí uměleckou činnost. Jaroslav Svěcený je proslulým popularizátorem houslové hry nejen prostřednictvím televizní a rozhlasové tvorby a pořadů. Lipenský koncert Jaroslava Svěceného a cembalistky Jitky Navrátilové se uskuteční v pátek 14. března 2008 od 19 hodin, předprodej vstupenek bude zahájen 25. února. SVČ Nabízíme: cílenou komplexní výchovně vzdělávací činnost prováděnou podle nového Rámcově vzdělávacího programu během celého dne formou hry s individuálním přístupem podle potřeb dítěte možnost výběru oddělení, aby byli sourozenci a kamarádi spolu, množství kulturních a společenských akcí, výletů do přírody, speciální program pro předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou možnost plavání a školy v přírodě podle zájmu výuka anglického jazyka Těší se na Vás zaměstnankyně školky

12 STRANA 12 SOUTĚŽ MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY VYHLÁSILO SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL Soutěž Mladí fotografují památky je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. V roce 2007 se jí zúčastnilo více jak mladých lidí z 43 různých zemí světa, kteří díky této soutěži poznávají kulturní dědictví jak své země, tak i národů celého světa. Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení. zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz). Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž není pouhou fotografickou akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost neodpovídají takovému záměru. Vítězové soutěže se mohou těšit na velmi zajímavé odměny. Firma Zoner opět věnuje hodnotné ceny pro účastníky v hodnotě tisíc korun. Vzhledem k velké mezinárodní prestiži soutěž se také Sdružení rozhodlo vyslat na příští slavnostní vyhlášení ve Strasbourgu první tři umístěné, kteří tak dostanou možnost seznámit se s kolegy z jiných zemí, poznat evropské instituce a získat mnoho neocenitelných zkušeností. Pro prvních deset umístěných připravuje Sdružení zajímavou cenu slavnostní set kání v Praze. Technické specifikace soutěže pro rok 2008: Do soutěže se musí zájemci přihlásit do , ale není nutné do této doby zaslat soutěžní fotografie. Pro fotografie je uzávěrka Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském sále dne 17. dubna 2008 a postupují do mezinárodní soutěže. Rada Evropy stanovila pro letošní ročník soutěže tato kritéria: Téma: Architektonické dědictví Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení Věkový limit: 21 let Uzávěrka pro přihlašování účastníků soutěže v České republice: do Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: Fotografie musí mít rozměry 18 x13 cm a musí být zaslány na adresu sekretariátu SHS ČMS ve dvou provedeních. V případě digitálních fotografií je nejmenší rozlišení 300 dpi a fotografie musí být vytištěné. Každou fotografii je nutné označit na druhé straně jménem účastníka a místem a datem pořízení. Přihláška je ke stažení na internetové stránce KULTURA HOST V KNIHOVNĚ Městská knihovna Lipník nad Bečvou pro Vás připravila na rok 2008 nový cyklus setkání se zajímavými lidmi. Pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci bude hostem v knihovně zajímavá osobnost z různých oblastí kultury a společenského života. Přednášky, besedy, zajímavá setkání proběhnou ve dvou etapách jarní část v měsících únoru až květnu a podzimní v září až listopadu vždy ve výstavním sále knihovny Domečku od hodin. Aktuální informace budou zveřejňovány na webu knihovny informačním panelu knihovny a propagačních plochách Turistického informačního centra. Cyklus knihovnických besedních čtvrtků bude zahájen 14. února přednáškou Mgr. Lubora Maloně Největší katastrofy v dějinách Lipníku. Miroslava Střelcová ZUŠ A. DVOŘÁKA KONCERTY ZUŠ A. DVOŘÁKA V ÚNORU: (pátek) sál ZUŠ A. Dvořáka Klavírní koncert Marcela Javorčeka v hod. koncert bývalého velmi úspěšného žáka ZUŠ ze třídy p. uč. Mrvové Marie konaný u příležitosti 60. výročí založení školy sál ZUŠ A. Dvořáka Koncert orchestrů v hod. PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN: 7. března v hod. Společenský večer v sále Sokolovny (pro rodiče, žáky, přátele a příznivce ZUŠ A. Dvořáka) TOP 10 PLESOVÁ SEZÓNA 2008 Nejžádanější tituly v Městské knihovně Lipník nad Bečvou v roce KNIHY 1. Hrabal, Bohumil: Ostře sledované vlaky 49x 2. Neruda, Jan: Povídky malostranské 38x 3. Erben, K. J.: Kytice 37x 4. Jirásek, Alois: Staré pověsti české 36x 5. Shakespeare, William: Romeo a Julie 35x 6. Boccaccio, Giovanni: Dekameron 34x 7. Coultner, Catherine: Bláznivý Jack 34x 8. Coultner, Catherine: Nabídka 34x 9. Hrabal, Bohumil: Tři novely 34x 10. Mácha, K. H.: Máj 34x PERIODIKA 1. Květy 591x 2. Mladá fronta Dnes 579x 3. Šťastný Jim 550x 4. Čtyřlístek 509x 5. Kačer Donald 490x 6. Přerovský deník 440x 7. Ona Dnes příloha MFD 402x 8. Bravo girl! 398x 9. Stalo se! 360x 10. Reflex 324x LIPNÍK NAD BEČVOU Ples gymnázia, Sokolovna Lipník n. B Ples města, Sokolovna Lipník n. B Školní ples ZŠ Osecká, Sokolovna Lipník n. B Společenský večer ZUŠ A. Dvořáka, Sokolovna Lipník n. B Country bál Sluníčka, Sokolovna Lipník n. B. JEZERNICE Ples obce Jezernice, Dům kultury a sportu Jezernice KD VESELÍČKO-TUPEC Společenský večer Českého rybářského svazu HRANICE Farní ples, Sokolovna Hranice Ples Soukromé stř. odb. školy Hranice, Sokolovna Hranice Ples podnikatelů, Sokolovna Hranice Cementárenský ples, Sokolovna Hranice Ples ZŠ Drahotuše, Zrcadlový sál vojenské Akademie Hranice Letecko-sokolský ples, Sokolovna Hranice Ples vojenského útvaru 4428 Hranice, Sokolovna Hranice

13 KULTURA STRANA 13 ROZHOVOR MĚSÍCE: HISTORIK LUBOR MALOŇ Dne 14. února se v sále Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou koná zajímavá přednáška Největší katastrofy v dějinách města Lipníka. Přednáška volně navazuje na loňský cyklus a startuje tak letošní pravidelné čtvrtky s hostem v knihovně. V následujícím rozhovoru si vám dovolíme trochu představit přednášejícího Mgr. Lubora Maloně. V loňském roce se s vámi veřejnost v Lipníku n. B. setkala jako s průvodcem historií města při sérii přednášek. Jste také členem komise pro městskou památkovou rezervaci v Lipníku n. B. Můžete našim čtenářům vysvětlit svůj zájem o Lipník a jeho historii? Ačkoliv dnes bydlím a pracuji v Přerově, prožil jsem v Lipníku 21 let svého života. Navštěvoval jsem tady mateřskou školu (v klášteře), základní školu a také gymnázium. Mám tedy na toto město velmi dobré vzpomínky. Jsem Lipeňákem a troufám si říct, že jím vždycky budu. Lipník mě oslovuje svou atmosférou a jsem moc rád, že se zde v poslední době děje mnoho zajímavých akcí. Historie Lipníka je pro mě jako historika velmi poutavá. Ačkoli se Lipníku v podstatě vyhnuly učebnicové události celostátního významu, přesto je naše město velmi zajímavé svými dějinami a také dochovalostí památek a archivních materiálů, což v rámci bývalého okresu Přerov nemá obdobu. Kromě toho se mi líbí, že v Lipníku existuje sympatický patriotismus, který dnes ve větších městech chybí. Pracujete v Muzeu Komenského v Přerově jako historik, Lipník n. B. své muzeum nemá. Není to škoda? Musíme rozlišovat muzeum jako místo pro výstavy a kulturně-osvětovou činnost to by si Lipník nepochybně zasloužil. Naproti tomu, aby město mělo muzeum s vlast - ními sbírkami, o které by se staralo, to je dle mého názoru zbytečné. Je to velmi finančně náročné náklady na odborné zaměstnance, nákup sbírek, zabezpečení, uložení atd. Vždyť dnes je možné zapůjčit sbírkové předměty na výstavy od již zavedených muzeí bez větších problémů. Které historické období máte nejradši a proč a která osobnost z dějin Lipníka nad Bečvou je vám sympatická a proč? Nejraději mám české dějiny 18. století, vládu Marie Terezie a Josefa II. Fascinuje mě houževnatost Marie Terezie, která nebyla připravována na vládu, ale potom se jí zhostila se ctí. Je rozhodně jedním z nejdůležitějších panovníků našich dějin vždyť zachránila české země v celistvosti. Přišli jsme sice o Slezsko, ale jádro českých zemí nebylo rozděleno mezi sousední mocnosti, pod jejichž vládou bychom zcela určitě pod - lehli germanizaci. Josef II. se zasadil o důležité reformy, ale vzhledem k tomu, že dlouho čekal na vládu, chtěl pak mnohé zavést velmi rychle a to se mu úplně nepovedlo. Vážím si jej pro jeho myšlenky a snahu reformovat celou společnost. Co se týče historie Lipníka, velmi zajímavý byl Vilém z Pernštejna, první mezi šlechtici své doby, ale i primátor Martin Zikmundek na jeho osudu se dá demonstrovat doba třicetileté války. Přeměnil kabát jak se dnes říká, ale věděl proč a dokázal se přizpůsobit situaci. Prostě pro něj bylo důležitější zůstat ve vlasti než z ní natrvalo odejít. Zajímavých postav je ale v dějinách města opravdu mnoho. Myslíte, že dnešní mladí lidé mají zájem o historii? Je cestou k probuzení zájmu mladých lidí ukázat jim historii jako dobrodružství, ne jen suchopárnou vědu? Spoustu mladých lidí odradí od dějepisu, což je ve skutečnosti naprosto nepřesný název tohoto předmětu, a historie způsob, jakým se učí ve škole. Učitelé příliš lpí na znalostech letopočtů a jmen a pak se diví, že žákům často unikají souvislosti. Na druhou stranu, učitelé zase nemohou vždy učit historii jako dobrodružství, protože na to nemají prostě čas a někdy ani schopnosti. Historie ale není jen postavená na datech, musí se chápat souvislosti a historik by měl být schopný pochopit pochody lidského myšlení. Když znáte historické vazby, pochopíte leckteré události současnosti. Mladí lidé však někdy mohou mít dobrého učitele, a nemusí se jednat o skutečného učitele ve škole, který jim ukáže, že dějiny jsou vlastně pouze souborem méně či více zajímavých příběhů a záleží jen na nás, jak je budeme číst. Potom už je prostor pro nejrůznější spolky, divadla a skupiny, které ten příběh umí vyprávět, stejně jako například beletrie, která podává historické příběhy stravitelnou formou. Vy sám napomáháte zájmu o historii svými přednáškami. Ta nejnovější je věnována katastrofám v životě obyvatel Lipníka. Co vás vedlo k tomu, zabývat se katastrofami? Chtěl jsem ukázat, že historie není jen idylka, že lidé se v minulosti potýkali s daleko většími problémy než my. Například řádění moru si dnes asi vůbec nedokážeme představit. Přesto lidé zůstali ve městě, znovu ho obnovovali, dokázali vytvořit bohatý kulturní odkaz. Věřili v lepší a šťastnější budoucnost. A právě tato víra, spolu s vírou v boha, pomáhala lidem přežít nepříjemné události, vždy se znovu pustit do díla a zanechat potomkům památku, která překonala staletí. Myslím, že je to pro dnešní dobu velmi poučné. Děkuji za rozhovor MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK NAD BEČVOU zve všechny příznivce historie našeho města na přednášku Mgr. LUBORA MALONĚ v rámci cyklu HOST V KNIHOVNĚ Největší katastrofy v dějinách města Lipníka 14. února 2008 od 18:00 hod. výstavní sál městské knihovny Domeček

14 STRANA 14 KULTURNÍ SERVIS Pá 1. února v hod. So 2. února v hod. Ne 3. února v hod. BEOWULF Premiéra dobrodružného filmu USA Vzdoruj svým démonům V dávných dobách žil mocný bojovník jménem Beowulf, který zabil svého démonického soka Grendela. Tím vyvolal konflikt s jeho nebezpečnou, zároveň však velmi svůdnou matkou. Z krále se stává legenda. Ml. přístupný od 12 let, české titulky, širokoúhlý, 115 minut, Ve dnech 4., 5., a 6. února KINO NEHRAJE Čt 7. února v hod. Pá 8. února v hod. So 9. února v hod. Ne 10. února v hod. ZLATÝ KOMPAS Premiéra fantastického filmu USA Kdesi ve vesmíru existuje paralelní svět. Je téměř stejný jako ten náš. Téměř. Je to svět, v němž vám vaše duše kráčí po boku a vaším skutečným přítelem může být medvěd v brnění. Knižní bestseller Philipa Pullmana vstupuje na plátna kin. Ml. přístupný, český dabing, širokoúhlý, 113 minut, Ve dnech 11., 12. a 13. února kino nehraje Čt 14. února v a hodin CHYŤTE DOKTORA Premiéra české komedie Komedie o lásce a jejich následcích. Slovní a situační humor ve filmu působí autenticky a žene poněkud bizarní příběh stále kupředu. Vydatně mu v tom pomáhá nevtíravá zbrusu nová hudba skupiny Chinaski. Hrají: Michal Malátný, Tatiana Vilhemová, Luděk Sobota, Iva Janžurová a další. Ml. příst., ml. česky, 92 minut, KINO SVĚT Pá 15. února v hod. So 16. února v hod. VETŘELCI vs. PREDÁTOR 2 Premiéra sci-fi filmu USA Na Zemi vypukne peklo Druhý díl se pod taktovkou nových režisérů (bratří Strauseových) vrací k základům žánru sci-fi a hororu a aspiruje na označení filmová jatka roku. A to hlavně díky chytré kombinaci napětí, akce a pikantních soubojů. Ml. přístupný od 15 let, české titulky, širokoúhlý, 94 minut, Ve dnech 17., 18., 19. a 20. února KINO NEHRAJE Čt 21. února v hod. Pá 22. února v hod. KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK Premiéra historického velkofilmu Vel. Británie Žena. Bojovnice. Královna. Postavila se nejmocnější armádě světa. Unikla pokusu o atentát. Kvůli vyšším zájmům obětovala svou lásku a nechala popravit svou příbuznou. Jmenovala se Alžběta a především díky ní se Británie může chlubit přívlastkem Velká. Ml. přístupný od 12 let, české titulky, 115 minut, So 23. února v hod. Ne 24. února v hod. KOUZELNÁ ROMANCE Premiéra pohádkové komedie USA Svého pana Dokonalého potkala, až když opustila pohádkový svět. Film o pohádkové princezně z minulosti, kterou zlá královna přemístí do současnosti, je spojením klasické pohádky společnosti Disney s moderním příběhem. Mládeži přístupný, mluveno česky, širokoúhlý, 108 minut, Ve dnech 25. a 26. února KINO NEHRAJE STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU HRAJEME PRO DĚTI St 27. února v hod. S BROUČKEM JE ZLE Pásmo 8 českých veselých pohádek pro nejmenší diváky. Mluveno česky, 65 minut Čt 28. února v hod. RATATOUILLE Komedie pro skutečné fajnšmekry. Film USA Rodinný film, mluveno česky, širokoúhlý, 110 minut Pá 29. února v hod. So 1. března v hod. PAN VČELKA Premiéra veselé animované komedie USA Včela vždycky v čele. Protože jsme všichni vyrůstali se Včelkou Májou, víme o tomhle sympatickém a pichlavém hmyzu svoje. Zdaleka ne ale všechno, o čemž nás přesvědčí Barry B. Benson, který, co se neposednosti týče, strčí Máju do kapsy i s Vilíkem. Zdá se, že Mája dostala skvělého bratříčka. Rodinný film, mluveno česky, 86 minut, So 1. března v a hod. Ne 2. března v hod. SVATBA NA BITEVNÍM POLI Premiéra české komedie Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo. Tak laskavý, zemitý a zároveň originální film tu už dlouho nebyl! Režie Dušan Klein, hrají Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Jiří Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan Budař a další. Ml. přístupný od 12 let, mluveno česky, 100 minut, 2. února Masopust s folklórním souborem Maleníček který vystoupí s krátkým programem na nám. TGM. 4. února v h Akademie III. věku Pomoc ve stáří a při zdravotním postižení v rámci Akademie III. věku. Beseda s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Lipník n.b. Pavlou Jemelkovou. Začátek v hodin v Penziónu sociálních služeb na Zahradní. Vstupné: členové zdarma, ostatní 10 Kč. 5. února v h Hvězdy jak je neznáte zábavný večer s Janem Krausem, Heidi Janků a Václavem Kosíkem. Začátek v hodin v sále kina Svět. Předprodej vstupenek od v kanc. kina Svět , v TIC , v Hranicích v hudebninách Allton , v Přerově v MIC Vstupné: v předprodeji 220 Kč, v den akce 260 Kč. 16. února ve 20 h PLES MĚSTA Město Lipník n.b. a SVČ si Vás dovolují pozvat na Ples města. K tanci a poslechu hraje skupina Alex. Předprodej vstupenek v kanc. kina Svět od Začátek ve hodin v Sokolovně v Lipníku n. B. Cena slosovatelné vstupenky: 150 Kč. 18. února v h Akademie III. věku Cyklopouť do Španělska a zpět v rámci Akademie III. věku. Přednáška s dataprojekcí Mgr. Petra Filippova. Začátek v hodin v Penziónu sociálních služeb na Zahradní. Vstupné: členové zdarma, ostatní 10 Kč. 19. února Tajemství stříbrného plátna výchovný pořad o historii vzniku světového a českého filmu vynálezy, významné osobnosti, známé filmové melodie. Určeno pro žáky II. stupně ZŠ, SŠ a OU. Dobové kostýmy dotváří atmosféru pořadu. Prosíme o upřesnění počtu diváků na telefonu do 13. února Začátek jen v 8.30 hodin v sále kina Svět. Vstupné: 35 Kč. PŘIPRAVUJEME: Kaktusy jak je neznáme v rámci Akademie III. věku. Beseda s videoprojekcí p. Zdeňka Vaško. Začátek v hodin v Penziónu sociálních služeb na Zahradní. Vstupné: členové zdarma, ostatní 10 Kč Sindibádova dobrodružství výpravná a dobrodružná pohádka pro malé i velké diváky v podání brněnského divadla Koráb. Určeno pro děti z MŠ a tříd ZŠ. Prosíme přihlášené školy o upřesnění počtu diváků na tel do 22. února Začátek v 8.30 a v hodin v sále kina Svět. Vstupné: 30 Kč Koncert houslového virtuosa J. Svěceného Zájezd na irskou taneční skupinu LORD OF THE DANCE ZIMNÍ ZÁJEZDY: 9. února 10. února Na běžkách okolo Starého města pod Sněžníkem. Cena 850 Kč. 23. února 28. února Lyžařský zájezd do Západních Tater do Zuberce. Cena Kč. Bližší informace na SVČ Komenského sady, telefon JARNÍ PRÁZDNINY: února PO STOPÁCH YETIHO Malý 3- denní příměstský tábor. Začátek každý den v 8.00 hodin a konec v hodin. V ceně teplý oběd. Cena tábora bude upřesněna. Přihlášku si vyzvedněte na SVČ od a odevzdejte nejpozději do pátku 22. února Bližší informace na SVČ Komenského sady, telefon webové stránky:

15 INZERCE STRANA 15 Kanceláře Wüstenrot stavební spořitelny a. s. Lipník nad Bečvou Přerov Hranice ul. 28. října 602 ul. Dr. Skaláka 1 Masarykovo nám. 74 tel: tel: (dvor. trakt za lékárnou) mobil: mobil: mobil: tel: JEDINEČNÁ AKCE BANKY WÜSTENROT! HYPOTEČNÍ ÚVĚRY ZDARMA! nejnižší úroky na trhu možnost čerpat i na vybavení domácnosti úvěry nejen na bydlení AVE Lipník z.s. Loučská Lipník nad Bečvou PŘIJME: Administrativního pracovníka, pracovnici (obsluha váhy) Typ pracovního vztahu: Práce na částečný úvazek Místo pracoviště: Lipník nad Bečvou Nástup: ihned Požadujeme: SŠ vzdělání nebo odborné vyučení s maturitou znalost práce na PC zodpovědnost samostatnost praxe na obdobné pozici vítána Vhodné i pro důchodce, popř. invalidní důchodce. Strukturovaný životopis včetně telefonního spojení zasílejte na výše uvedenou adresu nebo října 602 (vedle pošty) Lipník nad Bečvou tel.: mobil: e.mail: DO POKRAČUJÍ SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP! Itálie Caorle kemp San Francesco ubytování v mobil homech s vlastním WC, sprchou, kuchyňkou. Termín: Cena: Kč, možnost dopravy Kč, možnost polopenze Kč Řecko Chalkidiki Sarti 9 nocí ubytování v apartmánu, doprava busem, již za Kč hotel s polopenzí, doprava busem, již za Kč 10 nocí v hotelu s polopenzí, doprava letecky již za Kč Španělsko letecké týdenní zájezdy již za Kč Kč taxy Spojené Arabské Emiráty letecké týdenní zájezdy s polopenzí, již za Kč Kč taxy Kapverdské ostrovy letecké týdenní zájezdy se snídaní již za Kč Kč taxy PÁNSKÉ I DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ MIX Radmila Kreutzová 28. října 36 (v průjezdu naproti Modré hvězdy) tel.: prodlužování a zahušťování vlasů barvení, melíry, preparace vlasů pondělí a středa úterý, čtvrtek, pátek dle objednávky TĚŠÍM SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

16 STRANA 16 INZERCE Generali Pojišťovna a.s. Nabízíme: pojištění osob, majetku a motorových vozidel cestovní připojištění penzijní připojištění individuální pojistnou ochranu komplexní klientský servis: hlášení a řešení škodních událostí změny, opravy, doplnění pojistných smluv Nabízíme a doporučujeme: připojištění v pracovní neschopnosti - již od 60,- Kč/měsíčně hospitalizace v nemocnici - již od 30,- Kč/měsíčně Přijďte se informovat, rádi Vám poradíme. Kontakt: Marek Šlosar, vedoucí agenturní kanceláře Adresa: Nerudova č. 82 (naproti bývalé tržnici), Lipník nad Bečvou, Tel: , ,

17 KULTURNÍ AKCE, INZERCE STRANA 17 AKCE V ROCE 2008 Duben pá út SEDM SET SEDMDESÁT Výstava k 770. výročí první písemné zmínky o Lipníku ve spolupráci se SOkA, po pá hodin v Domečku. Květen čt ZAHÁJENÍ PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY Lipenské baroko Specializovaná procházka městem s průvodcem zaměřená na barokní památky ve městě! Odchod z nám. TGM v 10.00, ve a ve hod. Zvonice + věž farního kostela přístupné! Pro rodiny s dětmi, turisty, návštěvníky Helfštýna a všechny, kteří nechtějí o volném dni sedět doma. so AUTHOR ŠELA MARATHON Proslulý cyklomaraton, start z náměstí v Lipníku n. B. (cíl hrad Helfštýn), i 50 km trať. web: Zvonice + věž farního kostela přístupné! Pro návštěvníky, rodiny a doprovod cyklistů procházka městem s průvodcem v hod. čt JARNÍ OTVÍRÁNÍ MORAVSKÉ BRÁNY Procházky městem s průvodcem v 10.00, ve a ve hodin z náměstí TGM, mimořádně otevře - na i zvonice a věž farního kostela sv. Jakuba. Kulturní program na zámeckém nádvoří od hodin, ZA KAŽDÉ- HO POČASÍ! Červen pá 6. so ZÁHORSKÉ SLAVNOSTI Tradiční folklórní přehlídka na náměstí TGM v Lipníku n. B. pátek 15.00, sobota celý den. V sobotu zvonice + věž farního kostela přístupné! so PROMENÁDNÍ KONCERT NA NÁBŘEŽÍ JÁRY CIMRMANA Učitelé a žáci ZUŠ se představí v rámci Dne evropské hudby v hodin na nábřeží Járy Cimrmana. pá ne SETKÁNÍ TANEČNÍCH ORCHESTRŮ MORAVY Tvůrčí setkání moravských tanečních orchestrů v ZUŠ A. Dvořáka, které vyvrcholí závěrečným koncertem na zámeckém nádvoří v neděli 29. června od hodin. pá so KOV VE MĚSTĚ IV. MISE LIPNÍK Výstava objektů členů umělecké skupiny výtvarníků Kovový projekt v exteriéru města. Prezentace umělců s projekcí v pátek v hodin v Domečku. Vernisáž interiérové výstavy v zámecké konírně v sobotu v hodin. Výstava potrvá do 14. září V sobotu zvonice + věž farního kostela přístupné! Červenec út PŘEDZAHRADA Koncert folkové, country, trampské a bluegrassové hudby jako pozvánka na Zahradu 2008 v Náměšti n. H. Nám. TGM od do hodin. Zvonice + věž farního kostela přístupné! so HRADNÍ BÁL NA HELFŠTÝNĚ Doprovodný program, kostýmovaný průvod, hudba. Zajištěna kyvadlová autobusová doprava od čt ne SVATOJAKUBSKÉ HODY Čtyřdenní bohatý program pro všechny generace (sport, kultura, společenské akce). Zvonice + věž farního kostela přístupné v so + ne! SVČ tel pá 25. po LIPNÍK NAD BEČVOU KOVÁŘSKÉ MĚSTO Výstava fotografií pro stejnojmenný kalendář 2009 v Domečku MěK vernisáž v sobotu v hod. Srpen so 23. čt (mimo pondělí) KOVÁŘSKÉ FÓRUM HRAD HELFŠTÝN Na 20. ročníku představí svou tvorbu POTŘEBUJETE PENÍZE? NECHCETE JÍT DO BANKY? BEZ POPLATKU, RYCHLE, POHODLNĚ A BEZ RUČITELE!!! OD Kč DO Kč. PRO OSVČ I S 0, daňovým přiznáním, PRO ZAMĚSTNANCE A DŮCHODCE. VOLEJTE , VŽDY NEJVÝHODNĚJŠÍ PŮJČKY PŘIJMEME TAKÉ ÚVĚROVÉ PORADCE. v historické kovárně na 3. nádvoří akademický sochař Igor Kitzberger. so 30. ne HEFAISTON 27. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně. Demonstrace kovářské tvorby na 10 pracovištích, výstava kovářských děl v exteriéru. Kyvadlová doprava z Lipníka n. B. zajištěna Zvonice + věž farního kostela přístupné! pá KONEC PRÁZDNIN S POHÁDKOU Divadelní představení Bajaja v provedení divadla Koráb Brno na náměstí TGM v hod. Září pá LOUČENÍ S LÉTEM Hudební setkání pod širákem s kapelami Pupkáči a Areál před letním kinem od hod. pá 12. ne DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍ- HO DĚDICTVÍ Téma Památky v krajině a krajina jako památka Adash, Tupá šídla v kostele, Ensem - ble Damian sobota a neděle podvečer. Otevřeny památky, bohatý doprovodný kulturní program. Říjen ne ČESKOSLOVENSKÝ DEN Program k 90. výročí vzniku samostatného Československa na Helfštýně a v Lipníku n. B. Zvonice + věž farního kostela přístupné! ADVENTNÍ KONCERT Pod záštitou starosty města Lipník n. B. v kostele sv. Františka Serafínského od hodin Místenkový předprodej! Prosinec pá VÁNOČNÍ JARMARK Stánky, občerstvení, bohatý program od 14.30, ohňostroj od čt ŽIVÝ BETLÉM Náměstí TGM od hod., zvonice, kostel sv. Jakuba Změna programu vyhrazena

18 STRANA 18 ÚSPĚŠNÝ CYKLOTEAM ABOS Ve dnech 5 a 6. ledna se náš oddíl zúčastnil halového závodu v BMX Twister Cupu ve slovenských Šenkvicích za účasti jezdců Maďarska, Rakouska, Česka a samozřejmě Slovenska. V sobotu se závodilo do 12 let a v neděli od 13 výš. Náš oddíl měl zastoupení v kategorii šestiletých, kde za nás startoval nováček oddílu Kamil SPORT Škop a vedl si skvěle. V časovce, která má vliv na rozřazení v závodě, dojel sice druhý, ale v rozjížďkách a v samotném závodě ukázal, že se s tratí vypořádal nejlépe a závod vyhrál. V neděli startoval Tom Abendroth v kategorii 13 14, kde byl mladší, takže na vyšší příčky pomýšlet nemohl, ale vlastní snahou se postupně probojoval až na sedmé místo. ABOS VÝSLEDKOVÝ SERVIS BASKETBAL 11. ledna Muži: Lipník Nový Jičín C 68:59 Ženy: UP Olomouc C Lipník 51: ledna nejmladší minižačky: Lipník Slavia Kroměříž 40:17 a 47: ledna junioři U 20: Lipník SK Přerov 82:99 a 45: ledna starší dorostenky: Lipník Krnov 55:59 a 72: ledna mladší minižačky Lipník Hranice 40:24 a 54:13 KUŽELKY Moravskoslezský krajský přebor po 14. kole: 1. Hranice : Sedlnice : Hlubina : Lipník A : Bílovec : Michálkovice B : N. Jičín : Minerva Opava B : SKK Ostrava B : Bohumín : TJ Frenštát : Lipník B : Dobroslavice : VOKD Poruba B :147 6 VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE Stalo se již pravidlem, že TJ Sokol Loučka pořádá během vánočních svátků turnaj ve stolním tenise, tzv. Open Loučka Game. Letos se uskutečnil v sobotu Tato akce láká svojí uvolněnou atmosférou, jdoucí ruku v ruce s herní kvalitou účastníků. Turnaje se účastnilo 15 hráčů z 5 oddílů, kteří podstoupili těžké zápasy ve dvouhře a doplňkově i ve čtyřhře. Vítězem turnaje se zaslouženě stal P. Kalabis z oddílu Čechovice (Prostějov). Druhé místo obsadil domácí hráč, mající i největší podporu diváků, D. Kuruc a bronzový stupínek s úsměvem na rtech a potem na čele obsadil P. Makovec z oddílu Čechovice (Prostějov). Na tento turnaj navazoval TJ Sokol Loučka společně s hasičskou organizací svojí aktivitou při pořádání silvestrovského posezení pod širým nebem zakončený malým ohňostrojem. Tato akce vzbudila velký ohlas a doufáme v její opakování letošní rok, na který je přichystáno mnoho dalších společensko-sportovních akcí pod záštitou TJ Sokol Loučka. Přibyl Radovan, TJ Sokol Loučka Tabulka meziokresního přeboru po 10. kole: 1. Sedlnice B : Zubří A : Hranice B : Sedlnice C : Kelč A : Odry B : Bílovec B : Lipník C : Frenštát B : N. Jičín B :72 2 LIPENSKÉ LISTY, časopis města Lipník nad Bečvou, vychází 1x v měsíci, vydává Město Lipník n. B., nám. T. G. Masaryka 89, Lipník n. B., IČ Toto číslo vychází Odpovědná redaktorka Magdalena Gladišová, tel , uzávěrka 20. v měsíci, příspěvky přijímá i Informační centrum. Náklad 850 kusů, Registrační číslo MK ČR E Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2009 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje požívání alkoholických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska

Metodická pomůcka k provozování školícího střediska HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR DOPRAVNÍCH AGEND oddělení zkušebních komisařů Metodická pomůcka k provozování školícího střediska fax : 236 00 7159 telefon : 236 00 3079 Miroslav

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").

o Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen elektronický účet). Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list

Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list Test - přírodní a kulturní dědictví Metodický list test nebo samostatná práce k uvedenému tématu ČR, kultura Obecné informace k řadě pracovních listů společnosti. Člověk a společnost - Člověk ve Výukové

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dítěte k docházce dětských jeslí pro následující školní rok Vážení rodiče, příjem přihlášek do dětských jeslí (dále jen jesle ) pro současný školní rok (1.9. 31.8.)

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu.

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu. NÁVOD Obsah Důležité termíny pro 36. ročník... 2 1. Potvrzení účasti týmů v novém ročníku... 2 1.1. Týmy z loňského ročníku... 2 1.2. Registrace nového týmu... 3 2. Zaplacení startovného... 3 3. Rezervování

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Setkání podnikatelů, ředitelů středních odborných škol,úřadu práce, náměstka hejtmana za školství Ing.Pavla Sekaniny 15.2.2012 OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA JESENÍK Je nevládní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

V Čl. I (vládního návrhu) 7. V 37g se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí: Příloha č. 1 Pozměňovací návrh Svazu průmyslu druhotných surovin ČR k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více