ČÍSLO 2 / ROČNÍK X ÚNOR 2008 Cena 7 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 2 / ROČNÍK X ÚNOR 2008 Cena 7 Kč"

Transkript

1 ČÍSLO 2 / ROČNÍK X ÚNOR 2008 Cena 7 Kč Podobně jako v loňském roce se nám pořádná zima vyhýbá. Přesto alespoň jeden den se město zahalilo do bílé pokrývky a to hned na začátku ledna. Únorovou zimní náladu vám navodí alespoň fotografie. Foto: M. Gladišová

2 STRANA 2 Prvním je návrh na ocenění Mgr. Marcely Kleckerové za celoživotní přínos v oblasti kultury (Dvorana slávy), kde bude cena udělena konkrétní osobnosti s vazbou na Olomoucký kraj za její celoživotní přínos v oblasti kultury nebo památkové péče. Za všechny zásluhy o rozkvět Helfštýna a světový věhlas Hefaistonu, za celoživotní věrnost svému regionu, za vzácnost své osobnosti a obdivuhodnou lidskou statečnost si Mgr. Marcela Kleckerová nepochybně zaslouží vstoupit do Dvorany slávy Olomouckého kraje. Práce, která je za Mgr. Kleckerovou vidět, její nesporné zásluhy, dalece přesahují svým významem hranice kraje, vlasti i Evropy. Město Lipník nad Bečvou v posledních několika letech výrazně kulturně ožilo. S nárůstem kulturních aktivit konaných na volných prostranstvím, pod širým nebem, vznikla potřeba kvalitního vybavení pro tyto akce (pódium, židle, prodejní stánky). Řadu těchto věcí si město muselo půjčovat, jeho vlastní mobiliář, který je uložený ve Středisku volného času a v Technických službách, vykazuje jisté známky stáří a opotřebovanosti. Zastupitelstvo město v listopadu 2007 schválilo projekt Mobiliář pro konání kulturně-společenských akcí města Lipník nad Bečvou, který řeší pořízení základního vybavení. Nejvýznamnějším počinem pro získání zájmu o hrad u široké veřejnosti u nás i v zahraničí bylo uspořádání výstavy prací uměleckých kovářů s praktickými ukázkami tvorby v roce 1982 s názvem Hefaiston. Vznikla tak v naší republice ojedinělá specializace hradu, který se stal v průběhu 25 let světovým centrem uměleckého kovářství. K posílení tradice Hefaistonu byly postupně rozšiřovány aktivity v tomto oboru, také rekonstrukční práce z podnětu Mgr. Kleckerové na některých stavbách byly motivovány potřebami Hefaistonu. Mezinárodní setkání uměleckých kovářů bylo od roku 1999 rozšířeno o kovářské kurzy, probíhající pod vedením prof. Alfreda Habermanna. Letos se bude konat 20. Naše město Lipník nad Bečvou se snaží někdy lépe, někdy hůře podporovat rozvoj cestovního ruchu, budovat nová veřejná sportoviště, separovat odpad, rekonstruovat šedivé fasády na domech či vysazovat novou zeleň a vlastně tak neustále zlepšovat životní prostředí, které nás obklopuje a vylepšovat podmínky pro náš život. A v této snaze musíme všichni vést neustálý boj s vandalismem a sprejerstvím. Pomalované fasády, poničené lavičky, polámaná zeleň a dokonce ničení hřbitovních náhrobků zřejmě dodávají sílu ve vlastní schopnosti vandalů. Vandalismem označujeme svévolné poškozování a ničení veřejného či soukromého majetku, které stejně nepřináší pachateli žádné materiální obohacení a on nemá ke svému jednání ani motiv. Pouze takto koná pro svoje vlastní potěšení a potřebu se odreagovat, podobně jako kmen Vandalů, který dobyl a vyplenil roku 455 Řím. Chtěl bych tady navrhnout vandalům, kteří nám tak otravují život, ať jdou vybíjet MĚSTSKÝ ÚŘAD ZASTUPITELSTVO V LIPNÍKU N. B. PRODALO PRVNÍ POZEMKY PRO RODINNÉ DOMY V TYRŠOVĚ ULICI Zastupitelstvo města Lipníka n. Beč - vou na svém jednání v úterý projednalo prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v ulici Tyršova v Lipníku nad Bečvou. V tomto kole bylo prodáno 10 pozemků. V lokalitě Tyršova zbývá k prodeji ještě 7 parcel. Pro podání žádostí o tyto parcely byl schválen termín 29. února, zájemci složí jistotu 100 tisíc Kč a doručí na MěÚ, odbor majetku zalepenou neoznačenou obálku. Obálkám budou přidělena pořadová čísla. Cena pozemku činí 690 Kč/m 2. Losovat se bude na zasedání zastupitelstva dne 4. března (za účasti notáře) a žadatelé se budou muset tohoto jednání zúčastnit. Zastupitelstvo vyhlásilo záměr prodeje těchto pozemků v listopadu loňského roku. V současné době se již intenzivně pracuje na výstavbě inženýrských sítí pro tuto lokalitu. Město Lipník nad Bečvou pozemek o výměře m² v Tyršově ulici odkoupilo v květnu 2005 od Pozemkového fondu ČR za účelem výstavby rodinných domů. Musel být změněn územní plán a pozemek byl geometrickým plánem rozdělen na 17 parcel o jednotlivých výměrách m 2 v rozsahu m². MĚSTO LIPNÍK N. B. DORUČILO KRAJI DVA NÁVRHY NA OCENĚNÍ V OBLASTI KULTURY ZA ROK 2007 ročník Kovářského fóra; na exponátu pro hrad Helfštýn bude tentokrát pracovat akademický sochař Igor Kitzberger. V loňském roce získal XXV. ročník Hefaistonu od Olomouckého kraje Cenu za výjimečný počin roku 2006 v oblasti výtvarného umění. Druhým návrhem na ocenění je nominace festivalu Zahrada na Výjimečný počin v oblasti profesionálního umění hudba. Festival Zahrada se sice koná v Náměšti na Hané, ale v loňském roce se k němu Předzahradním koncertem připojil i Lipník nad Bečvou. Festival Zahrada se v roce 2007 konal v náměšťském areálu již podesáté. Na Hanou se přestěhoval v roce 1998 ze Strážnice na Hodonínsku, kde se uskutečnilo prvních osm ročníků. MĚSTO POŘÍDÍ NOVÝ MOBILIÁŘ PRO KULTURNÍ AKCE V roce 2008 bude zakoupeno pódium včetně zastřešení, prodejní dřevěné stánky, skládací i stohovatelné židle a cateringový stan. Rada města 14. ledna schválila jako dodavatele pódia se zastřešením společnost ŠIBA. Nový mobiliář bude využíván hlavně při akcích na náměstí T. G. Masaryka (například Záhorské slavnosti, Svatojakubské hody, Vánoční jarmark, Živý betlém), budou se moci rozšířit akce i v zámeckém parku (například Jarní otvírání Moravské brány), budou moci být zavedeny nové kulturní akce například letní koncerty na náměstí. m I VANDALOVÉ BÝVAJÍ DOPADENI Zbylých m² bude sloužit pro výstavbu přístupových komunikací a chodníků. Bližší informace na webových stránkách nebo: na odboru majetku MěÚ Ing. Libuše Sunkovská, budova radnice, dveře číslo 43, telefon , paní Věra Tomková, budova radnice, dveře č. 44, telefon , na odboru regionálního rozvoje Ing. Zuzana Dlesková, budova radnice, dveře č. 24, telefon , svoji přebytečnou energii na sportoviště (něčeho třeba ve sportu dosáhnou) a sprejeři ať se pochlubí svým uměním pouze na vyhrazeným zdech. Rádi se přijdeme podívat. PS. Na závěr velmi dobrá zpráva. Policii ČR se podařilo dopadnout výtečníky, kteří zničili krásné turistické mapy u cyklostezky Bečva a celou škodu musí uhradit, což je zároveň i vzkaz pro vandaly: I vandalové bývají dopadeni Naše město Policii ČR v Lipníku n. Bečvou děkuje. Miloslav Přikryl, starosta

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 INFORMACE Z ÚŘADU MŮŽETE DOSTÁVAT SMS I EM Dva infokanály využívá Městský úřad v Lipníku n. B. k informování o dění ve městě (kulturní akce i různé úřední informace). Upozorňujeme na to, že se jedná o dvě různé databáze, do kterých je nutno se přihlásit rozdílnými způsoby. SMS INFOKANÁL Přihlásit se můžete okamžitě. Stačí, když odešlete jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy zasílat a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoliv zrušit. Přihlášení na tel. číslo odešlete textovou zprávu ve tvaru: IK LIPNIKNB REGISTRUJ T1 (nebo zkráceně IK LIPNIKNB REG T1), pro občany s trvalým pobytem na území města Lipník nad Bečvou I-Město, IK LIPNIKNB REGISTRUJ T2 (nebo zkráceně IK LIPNIKNB REG T2), pro občany s trvalým pobytem na území města Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory, IK LIPNIKNB REGISTRUJ T3 (nebo zkráceně IK LIPNIKNB REG T3), pro občany s trvalým pobytem na území města Lipník nad Bečvou V-Podhoří, IK LIPNIKNB REGISTRUJ T4 (nebo zkráceně IK LIPNIKNB REG T4), pro občany s trvalým pobytem na území města Lipník nad Bečvou VI-Loučka, IK LIPNIKNB REGISTRUJ T5 (nebo zkráceně IK LIPNIKNB REG T5), pro občany s trvalým pobytem na území města Lipník nad Bečvou VII-Trnávka POZOR! Důležité je přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer, velikost písmen nehraje roli. Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo k odhlášení. Potvrzovací zprávy nejsou standardně zasílány. Jediné, co v souvislosti s touto službou zaplatíte, je odeslání jedné SMS při přihlášení. Služba sama ani zasílání jednotlivých zpráv zpoplatněno není. SMS zpráva je ale omezena počtem znaků, zprávy takto posílané jsou proto velmi stručné. Pokud máte zájem o podrobnější informace a máte přístup k počítači, registrujte se i v ovém infokanálu. OVÝ INFOKANÁL I zde se můžete přihlásit okamžitě. Formulář najdete na webových stránkách města, na adrese v levém sloupci hned nahoře pod názvem Městský rozhlas na váš stůl. Zprávy posílané em jsou obsáhlejší, častější, je možné připojit nebo vložit grafy, tabulky, obrázky apod. m KONTAKTNÍ MÍSTO CZECH POINT CzechPOINT je místo komunikace občana s informačním systémem veřejné správy. Je to zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Smyslem projektu CzechPOINT je vytvoření kontaktních míst, na kterých budou moci občané i právnické osoby získat ověřené opisy a výpisy údajů, které stát vede v centrálních evidencích a registrech. Od 7. ledna 2008 se Městský úřad Lipník n. Bečvou stává součástí tohoto projektu. Kontaktní místo CzechPOINT je na Městském úřadu v Lipníku n. B., ul. Bra - trská č. 358, (budova zámku), v I. poschodí kancelář č. 217 odbor obecní živnostenský úřad a je označeno logem. Na tomto pracovišti můžete získat ověřené výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a nově i z rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů však bude moci být vydán pouze osobě žadatele. Pokud budete žádat jen o výpis z rejstříku trestů, je možné jej vyřídit i v kanceláři č. 222, rovněž v I. patře budovy zámku na odboru vnitřních věcí evidence obyvatel. Výpisy mají charakter veřejné listiny, jsou opatřeny ověřovací doložkou. Za výpisy se vybírají správní poplatky, ty se vybírají v pokladně MěÚ na zámku: Ověřený výpis z informačního systému první stránka Kč Každá další i započatá stránka Kč Ověřený výpis z rejstříku trestů Kč Upozorňujeme občany, že výpis z rejstříku trestů NENÍ zpoplatněn kolkovými známkami, ale zaplacením správního poplatku v pokladně! Není potřeba s sebou mít kolkovou známku. Město Lipník nad Bečvou se i letos účastnilo veletrhu turistických možností v České republice Regiontour. Představilo zde své nové propagační materiály a také průvodcovskou službu, která pokračuje i v roce 2008.

4 STRANA 4 Rok 2008 je posledním rokem, kdy končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Pro občany narozené před platí výjimka občanské průkazy, ve kterých je vyznačena platnost bez omezení nebo platnost prodloužena bez omezení zůstávají nadále platné. Pokud mají tito občané v občanském průkazu dobu ukončení jeho platnosti vyznačenou konkrétním datem, jsou povinni vyměnit občanský průkaz k tomuto datu. Povinnost výměny občanského průkazu mají také, dojde-li u nich ke změně údajů v občanském průkazu vyznačených (např. úmrtí partnera, změna údaje o místu trvalého pobytu, aj.) V roce 2008 jsou nadále platné následující typy občanských průkazů: * Občanský průkaz (růžovo-modrá karta) jedná se o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, který se vydával v letech 1999 až 2003 s folií s hologramem. Jeho platnost končí podle doby vydání dokladu, nejpozději je nutné jej vyměnit do ! Nejpozději dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince K výměně občanského průkazu potřebujete pouze starý občanský průkaz a jednu fotografii ze současné doby, žádost vyplníte na místě. Lhůta pro výrobu občanského průkazu je 30 dnů. Výměna občanského průkazu za strojově čitelný občanský průkaz je bezplatná. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000 a platí po dobu v nich uvedenou. Jedná se o následující doklady: * Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (vzor 2000 zelená karta) platí po dobu v něm uvedenou (tyto občanské průkazy nepodléhají výměně), byl vydáván od srpna Je ve formě zalaminované karty o rozměrech 74 x 105 mm se zaoblenými rohy. Rozměry papírového jádra jsou 68 x 99 mm (mezinárodní formát ID2). Přední strana obsahuje vedle základních údajů o držiteli (např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum a místo narození), také tištěnou podobu a podpis držitele dokladu. Rovněž obsahuje strojově čitelný kód, který je přepisem údajů o držiteli a dokladu. Zadní MĚSTSKÝ ÚŘAD VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ V ROCE 2008 V souvislosti se změnou zákona o provozu na pozemních komunikacích odbor dopravy upozorňuje všechny řidiče, pro něž je stanoven nejpozdější termín výměny jejich stávajících řidičských průkazů (dále jen ŘP ) , aby s touto výměnou neotáleli, a nenechávali návštěvu odboru dopravy na poslední měsíce roku 2010, ale aby s výměnou začali již v průběhu tohoto roku. Z tohoto důvodu se naléhavě obracíme na všechny držitele řidičských průkazů, které byly vydány před , aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas, a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období. Z důvodu centralizované výroby ŘP je zákonem stanovena lhůta pro jejich vyřízení 20 dnů, a je nutné s touto lhůtou dopředu počítat. Proto odbor dopravy doporučuje si o výměnu ŘP požádat nejpozději do konce listopadu 2010, aby jeho držitel vše stihl v dané lhůtě a měl tak jistotu, že bude moci řídit motorové vozidlo i v roce Ti držitelé ŘP, kteří mají povinnost si ŘP vyměnit do konce roku 2010 a nestihnou tak učinit ve stanoveném termínu, nemohou již v roce 2011 řídit motorové vozidlo a navíc jim může být odborem dopravy nebo Policií ČR uložena pokuta. Dále upozorňujeme řidiče starší 60-ti let na povinnost podrobit se pravidelné lékařské prohlídce ve věku 60, 65, 68 let a pak každé 2 roky. Lékařem vystavený posudek je tento řidič povinen vozit při řízení motorového vozidla s sebou, a předkládat jej při silniční kontrole policistovi. V současné době se tato povinnost výměny ŘP týká v rámci Lipníku nad Bečvou cca řidičů. strana obsahuje povinné údaje (trvalý pobyt, rodné příjmení a rodinný stav) a může obsahovat i další povinné údaje omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo uložení zákazu pobytu. Dále může obsahovat nepovinné údaje, které se zapisují na požádání občana údaje o manželovi, manželce, dětech a titulech. Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na zadní straně dokladu jsou v českém a anglickém jazyce. * Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (vzor 2005 zelená karta) platí po dobu v něm uvedenou. Od 1. ledna 2005 vydává Česká republika nový model strojově čitelného občanského průkazu. Technicky je tento model shodný s předchozím modelem. Oproti předchozímu modelu je položka MÍSTO NAROZENÍ přesunuta na zadní stranu dokladu a pod tištěnou podobou držitele je nově umístěn název položky číslo OP/DOC.NO/NO.DOC. Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na zadní straně dokladu jsou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Žádejte o výměnu občanského průkazu v průběhu celého roku. Bližší informace vám sdělí odbor vnitřních věcí MěÚ Lipník nad Bečvou (zámek, 1. patro). PLATNOST NĚKTERÝCH ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ KONČÍ V ROCE 2010 Povinná výměna řidičských průkazů do konce roku 2010 se týká níže vyobrazených typů ŘP: Jedná se o řidičské průkazy vydávané v období od K výměně stávajícího ŘP doložte tyto podklady: občanský průkaz, stávající řidičský průkaz, 1x barevnou fotografii, která musí odpovídat současné podobě občana.

5 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 5 V ROCE 2007 BYL VELKÝ ZÁJEM O SVATBY NA HELFŠTÝNĚ A NA STŘEŠNÍ ZAHRADĚ Městský úřad Lipník nad Bečvou patří mezi úřady, u nichž je možno uzavřít sňatek. V roce 2006 bylo zapsáno do knih manželství pro celý správní obvod celkem 46 sňatků, v roce 2007 to bylo již 64 sňatků. Nárůst sňatků je možno přikládat jak demografickému vývoji, tak také možnosti mít svatbu v zajímavém prostředí v Lipníku nad Bečvou se totiž dá sňatek uzavřít nejen v klasické obřadní síni, ale také v zámeckém parku, na střešní zahradě a pod matriku v Lipníku n. B. spadají i svatby na romantickém hradě Helfštýně. V roce 2006 se konalo v Lipníku n. B. 39 sňatků civilních, 6 sňatků církevních a 1 sňatek byl uzavřen před obecním úřadem, který není matrikou (v Jezernici). ČINNOST JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA LIPNÍK NAD BEČVOU V ROCE 2007 Město Lipník nad Bečvou zřizuje 4 jednotky sborů dobrovolných hasičů (dále jen JSDH), a to JSDH Lipník I- Město, JSDH Loučka, JSDH Podhoří a JSDH Nové Dvory. Loňský rok 2007 byl pro každou z jednotek jinak rozmanitý a náročný. Aby jejich aktivita nepřišla v zapomnění, dovolte mi představit vám jejich činnost v roce JSDH Lipník nad Bečvou I-Město zasahovala u 8 požárů, 2 technických zásahů, účastnila se 3 cvičení, z nichž si dovolím připomenout taktické cvičení na požár v objektu hradu Helfštýna. Dále členové jednotky procvičovali své znalosti s technikou u řeky Bečvy a neopomenutelnou činností je jejich účast u každého V roce 2007 bylo církevních sňatků 12, jedna svatba se konala v Dolním Újezdě a 51 snoubenců bylo oddáno před městským úřadem, a to jak v obřadní síni radnice (celkem 33), tak v zámeckém parku (jeden), na střešní zahradě (celkem 6) a 11 svateb se konalo na Helfštýně. Měsícem, který je pro snoubence asi nejlákavějším pro uzavření sňatku, je podle všeho září jak v roce 2006, tak v roce 2007 se v tomto měsíci konalo v Lipníku nejvíce svateb (v roce 2006 to bylo 11, v roce 2007 pak 12). Svatebním dnem na Helfštýně je pátek, svatby je zde možné domlouvat od dubna do října a zajišťuje je svatební agentura. Bližší informace se případní zájemci dozvědí na matrice MěÚ v Lipníku n. B. ohňostroje pořádaného na náměstí T. G. Masaryka. JSDH Loučka zasahovala pouze u 1 požáru dopravního prostředku v Loučce a účastnila se cvičení u příležitosti oslav 60. let SDH v Nových Dvorech. JSDH Podhoří zasahovala u požáru polního porostu v Podhoří, zajistila vyčištění místní požární nádrže, taktéž se účastnila cvičení u příležitosti oslav 60. let SDH v Nových Dvorech, podílela se na rozvoji kultury v Podhoří organizováním akcí jako jsou vodění medvěda, dětského dne či oslav příchodu nového roku. Nelze pominout také aktivní přístup členů k údržbě v hasičské zbrojnice či míst - ního hřiště. Ve městě jsou sňatkové dny určeny radou města, jsou to soboty. Pokud se ovšem snoubenci rozhodnou pro jiný den v týdnu, musí si připlatit správní poplatek tisíc korun. Cena za služby spojené se svatebními obřady se od ledna 2008 zvedla z 200 na 300 korun, cena za svatbu v zámeckém parku a na střešní zahradě je 2500 korun a správní poplatek za sňatek mimo úředně určenou místnost je v tomto případě ve výši jednoho tisíce korun. Ke každému svatebnímu obřadu je po dohodě se snoubenci zajištěna hudba, recitace, výzdoba obřadní síně, v zámeckém parku a na střešní zahradě je nutno připravit i lavice, židle a stolky i výzdobu. m JSDH Nové Dvory měla to štěstí, že v roce 2007 nemusela vyjíždět k žádnému požáru, naopak se ale účastnila technických zásahů při zvýšené hladině řeky Bečvy na začátku září. Dále se tato jednotka starala o výchovu dětí v požárním sportu, kde se díky píli a ochotě vedoucích mládeže připravovat děti umístilo jejich družstvo mladších žáků v soutěži Plamen na krásném 2. místě z 16 soutěžních družstev. Nedílnou součástí výcviku všech JSDH města byla zkouška pytlování tandemových protipovodňových pytlů, která proběhla v objektu firmy Transpal, s.r.o. v Lipníku nad Bečvou 28. dubna Mimo to JSDH Podhoří a JSDH Nové Dvory byli Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje vybráni k účasti na dvoudenním školení se zaměřením na ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech. Školení se konalo ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá a pořádal ho Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje pro 21 JSDH z okresu Přerov a Olomouc. Lenka Růžičková, DiS. MěÚ, kancelář tajemníka

6 STRANA 6 CO SE DÁL DĚJE S VYŘAZENÝM SPOTŘEBIČEM Průměrná česká domácnost používá šestnáct různých druhů elektrospotřebičů od nejvíce rozšířených praček, ledniček a televizí až po zatím méně obvyklé myčky na nádobí. Co dělat, když některý z nich doslouží, nebo se jej rozhodnete vyměnit za novější, výkonnější a úspornější? Podle provedených průzkumů se ukazuje, že 14 % občanů, kteří vyřadili nějaký elektrospotřebič, ho odvezlo do sběrného dvora, 6 % jej odevzdalo u prodejce při koupi nového přístroje; zhruba 15 % občanů ale hází vysloužilá elektrozařízení do popelnice a 12 % je skladuje doma. Někdo také prodá vysloužilý spotřebič do bazaru či prostřednictvím inzerátu, další jej odveze na chatu nebo chalupu a tam používá dál. Z výsledků výzkumu je dále patrné, že obyvatelé považují své znalosti, jak s vysloužilými elektrospotřebiči nakládat, za nedostatečné; přibližně čtyři z pěti obyvatel vědí o možnostech nakládání s elektropřístroji jen málo, popř. mají pouze povšechné informace, a 16 % připustilo, že o tom neví vůbec nic. NEJLEPŠÍ ODPAD: TEN, KTERÝ NEVZNIKNE Ještě menší je pak povědomí o tom, jak se s odevzdaným vysloužilým spotřebičem nakládá dál. Pravda, to už není věc spotřebitele, ale kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, oddělený sběr, recyklaci a materiálové využití odpadu z nich a zpracovatelských firem. Přesto je ale dobré vědět, že základní myšlenka moderního odpadového zákonodárství v celé Evropě zní: Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. SBĚRNÝ DVŮR MĚSTSKÝ ÚŘAD POMÁHÁTE RECYKLOVAT? CHRÁNÍTE TÍM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SUROVINY! VÍME, KAM S VYSLOUŽILÝMI SPOTŘEBIČI! LZE JE ODEVZDAT PRODEJCI PŘI KOUPI NOVÉHO SPOTŘEBIČE... DO SBĚRNÉHO DVORA I drobné vysloužilé elektrospotřebiče, jako například rychlovarné konvice, lze úspěšně recyklovat a materiál z nich dále využít Proto kromě kvót na množství vysloužilých elektrospotřebičů, které musí každý členský stát EU vybrat ročně na každého obyvatele, existují i kvóty na množství druhotných surovin získaných z nich k dalšímu využití. Na skládkách nebo ve spalovnách smí skončit vlastně jen nepatrné množství celkového objemu těchto zařízení. Zároveň obsahují spotřebiče staršího data výroby některé nebezpečné látky, se kterými umějí nakládat jen zkušení a vysoce specializovaní zpracovatelé. PEČLIVÝ VÝBĚR ZPRACOVATELŮ Elektrowin, a. s., proto jako provozovatel kolektivního systému pravidelně vypisuje výběrové řízení, v němž oslovuje společnosti provozující technologie na zpracování elektroodpadů. Účelem řízení je vždy vybrat technologie na nejvyšší dostupné úrovni s nejmenšími dopady na zdraví lidí a životní prostředí. Dalším důležitým aspektem je dosažení takové výtěžnosti využitelných materiálů ze zpracování zpětně odebraných elektrozařízení, aby bylo možné dosáhnout kvót stanovených zákonem o odpadech. Rovněž výrobce elektrozařízení je podle zákona povinen poskytnout zpracovatelům elektroodpadu veškeré informace, které jsou nutné k jeho zpracování, především údaje o obsažených nebezpečných látkách, možnostech opětovného použití elektrozařízení a materiálového využití elektroodpadu, případně způsobu jejich odstranění. Pro občany města Lipník nad Bečvou slouží sběrný dvůr na ulici Svatopluka Čecha č. p. 1422, Lipník nad Bečvou, který je přístupný fyzickým osobám v provozní době a za podmínek stanovených v provozním řádu tohoto zařízení a kde mohou zdarma odevzdávat objemné a nebezpečné odpady (např. lednice, televizory, starý nábytek, baterie, zbytky barev atd.). CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! Chranime prirodu A4.indd :10:41 PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA! Pondělí hod. Středa hod. Pátek hod. Sobota x měsíčně, vždy první sobotu v měsíci

7 ZAJÍMAVOSTI STRANA 7 OBLASTNÍ CHARITA LIPNÍK NAD BEČVOU, 28. října č. p. 36 Tříkrálová sbírka r v Oblastní charitě Lipník n. Bečvou v číslech: Soběchleby Kč (3 pokl.) Horní Nětčice Kč (1 pokl.) Dolní Nětčice Kč (2 pokl.) Bezuchov Kč (1 pokl.) Radotín Kč (1 pokl.) Oprostovice Kč (1 pokl.) Celkem Kč Dolní Újezd Kč (4 pokl.) + Skoky + Staměřice + koncert Veselíčko + Tupec Kč (4 pokl.) Osek nad Bečvou Kč (6 pokl.) Oldřichov Kč (1 pokl.) AMARI ROMAŇI ČHIB Zmaru romaňi Chin amenca ulila, amenca andal e Indija avila. Andre late zmaru dajori anglalutňi ešebno giľada gilori. Gilori pal peskero dukhado Romano dživipen. Laha amenge O Ciral the o Ondis pyramida Vakerenas gule. Andre amari Romaňi Chin gardo hin amen Baro barvaľipen, amaro drom, Andre leste amaro dživipen. Andre leste rodas amaro Jekhetaňiben, andre leste Arakhaha predal amare čhave Le Romenge o čačipen! Chudas Pes amen, Romale, jilo jilestar Vast vastestar.ľikeras pes amara Čhibatar, na ladžas pes Rom Romestar. Jekhvar švicinela O kham savore manušenge Bachtale čačipnaha, sungaľi Sungaha! NAŠE ROMSKÁ ŘEČ Ta naše romská řeč, s námi se zrodila, s námi z Indie přišla. V té nám naše maminka první i poslední píseň zpívala. Píseň o svém přetěžkém romském životě. S ní nám Ciral i Ondis pohádky vyprávěl tak sladce. V naší romské řeči máme ukryto velké bohatství, naší cestu, v ní je náš život. V ní hledáme naši jednotu, v ní nalezneme pro naše děti, pro Romy pravdu! Chyťme se Romové, jeden druhého, srdce za srdce, ruka v ruce. Držme se našeho jazyka, nestyďme se Rom před Romem. Jednou bude slunce svítit všem lidem šťastnou pravdou, voňavým svitem! dle Vlado, Oláh: Děti slunce. Praha O štědrovečerní noci jsem navštívila známou romskou rodinu. V kuchyni na Lipník n. B Kč (24 pokl.) Trnávka Kč (1 pokl.) Podhoří Kč (3 pokl.) Nové Dvory Kč (1 pokl.) Hlinsko Kč (1 pokl.) Kladniky Kč (1 pokl.) Loučka Kč (2 pokl.) Celkem Kč Jezernice Kč (3 pokl.) Lhota Kč (2 pokl.) Bohuslávky Kč (1 pokl.) Týn nad Bečvou Kč (2 pokl.) CELKEM Kč (celkem 65 pokl.) Děkujeme za Vaši štědrost a důvěru. stole ležela veka chleba uprostřed se zapíchnutou svíčkou. Pochopitelně jsem se zeptala, co ta svíčka s vyřezaným křížkem znamená. Odpověď byla prostá: To aby se naší domácnosti vyhýbala bída. Aby na stole byl dostatek jídla pro všechny. Ještě jeden štědrovečerní romský zvyk tato rodina dodržuje. Po večeři neumývají nádobí. To aby rodina držela i nadále pohromadě a nikdo ji neopustil. Lipenští Romové dodržují i další zvyklosti. Třeba vartování s vyprávěním paramis romských příběhů. Mnohé další poznáte při křtinách i svatbách. Známe vůbec své romské sousedy? Odkud k nám přišli? Do Lipníka ze slovenských osad v okolí Bardějova. Ale kudy se dostali na Slovensko, do bývalých Uher? Proč se jim dodnes říká na Slovensku hanlivě farahúni? Vydejme se za historií Romů, romské kořeny jsou nesmírně zajímavé. V druhé pol. 18. století v holandském městě Leiden studoval kalvínský kněz Štefan Vali. Pocházel od Komárna a často nav - štěvoval romské osady na jižním Slovensku. V Leidenu se seznámil se třemi indickými studenty. Jejich jazyk mu nápadně připomínal jazyk Romů z jeho rodiště. Začal si zapisovat slova Indů (sesbíral asi 1000 slov) a po příjezdu domů je předčítal místním Romům. Většinu z nich dovedli správně přeložit. To se stalo roku 1763 a jazykovědci začali porovnávat romštinu s indickými jazyky. Tak pomocí řeči Romů se odhalil jejich původ. Skutečně Romové pochází z Indie a ne z Egypta, jak se dodnes domnívají i mnozí Romové (proto to označení farahúni od faraon). V době, kdy Romové ještě žili ve své pravlasti, v Indii, nade vše milovali slunce. A milují je dodnes. Indie je zemí posvátného leknínu a lotosového květu, kouzelných řek a jezer, je potopená v ohni slunce. Je to země kast, vášní, lásky a smrti. Zem krásná, ale i krutá. Země zkropená krví zrady i pomsty (citováno dle Lacková, Poděkování patří vám všem, kteří jste nám do pokladniček přispěli, ale i těm kteří se aktivně sbírky zúčastnili. DĚKUJEME za Vaší finanční podporu, díky které můžeme pomáhat potřebným. Omlouváme se těm, jejichž obydlí naši koledníčci nestihli navštívit. Pro koledníčky jsme již přichystali kino Lovecká sezóna a chystáme další překvapení. POZOR ZMĚNA! V ROCE 2008 BU DOU JEN VELKÉ SBÍRKY OŠA - CENÍ NA FAŘE V KVĚTNU A V LIS- TOPADU. MIMO TYTO SBÍRKY NE- BUDE ŠATSTVO PŘIJÍMÁNO. Na charitě máme pouze pohotovostní šatník pro případy nouze. Naďa Vrbíková , PUTOVÁNÍ ZA ROMY PRVNÍ KAPITOLA: PRAVLAST ROMŮ Elena: Romane paramisa Romské pohádky. Praha s. 27) Romové původně patřili ke skupině Dómů, kteří žili v indickém státě Bihar, později v severovýchodním Pandžábu a Radžastháně. Mnozí badatelé se domnívají, že předkové Romů patřili k indické skupině Gadulia Lohar, které dodnes kočuje v indických státech Radžasthánu a Gudžarádu. I při kočování je jejím hlavním zaměstnáním kovářství a obchod s tažnými zvířaty. Mnozí evropští Romové zase považují za své předky společenství Bandžárů, kteří také byli původně kočovníci, také obchodovali s dobytkem a dodnes žijí v Radžastháně a Pandžábu. Už víme, že předkové Romů žili v indických osadách, i když část roku chodili za prací kočovali. Osadu tvořilo několik chýší. O chod domácnosti se starala žena matka s nejstaršími dcerami. Chlapci pomáhali otcům a především se učili řemeslu. Do jednoho tradičního řemesla se zapojovaly i ženy. Pomáhaly svým mužům flétnistům hrát na citeru na trzích, při svatbách, křtinách a jiných událostech. Dcery většinou zpívaly, tančily a doprovázely hrou na bubíncích. Výborné muzikantství zůstalo u Romů dodnes. Co Rom, to muzikant. So Rom, ta lavutaris. V paramise Hadí princ se můžeme dočíst i o jiných romských řemeslech bylinkářství, hadačství nebo-li věštění z ruky, později i z karet, Romských řemeslům věnujeme zvláštní kapitolu. Co přinutilo Romy odejít z Indie? Proč se po staletí trmáceli cestou necestou? Jejich potomky najdeme po celém světě. Války, rozbroje mezi jednotlivými panovníky i kastovnictví a následná hlad a bída nutila Romy hledat další zdroje obživy. Sbalili svůj skromný majetek do vozů tažený buvoly a šli a šli a šli Při putování jejich první velkou zastávkou byla Persie, Arábie, Přední Asie. Ale o tom až příště. Libuše Křenková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2011 www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XIII ÚNOR 2011 Cena 8 Kč Skončil další ročník Tříkrálové sbírky 2011 v lipnickém regionu. Skupinky koledníků se vydávaly do ulic Lipníka n. Bečvou a okolních obcí ve

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 2 / ROČNÍK XVI ÚNOR 2014 Cena 8 Kč Kulturní dům Echo ovládla v sobotu 25. ledna 2014 zvířátka. Na tanečním parketu se objevili lvi, kočičky, papoušci i tučňáci. Všem malým účastníkům

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA SRPEN 2010 ročník VII číslo 8/2010 Městský úřad Rozvodněná Lužnice Lužnice SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více

Nové hřiště v Rokytnici

Nové hřiště v Rokytnici ROČNÍK 20 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2010 CENA 10,- Kč Nové hřiště v Rokytnici čtěte uvnitř Zprávy z Rokytnice...str. 2 Pohár biliárové soutěže po 17 letech v Rokytnici...str. 6 Sportovní areál pro všechny generace...str.

Více

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč

ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK XVI LEDEN 2014 Cena 8 Kč První adventní středu 4. prosince 2013 rozsvítila lipová víla Tilinka kouzelným říkadlem městský vánoční strom na lipenském náměstí. Současně

Více

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii

Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii 9 září 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Investice za 60 mil. Kč dokáže vyrobit elektřinu pro polovinu obyvatel Telče ZD Telč bude vyrábět zelenou elektrickou energii Nepřehlédnutelný stavební jeřáb nad areálem

Více

září 2012 číslo 9 cena 6 Kč

září 2012 číslo 9 cena 6 Kč září 2012 číslo 9 F u l n e c k ý z p r a v o d a j Kaple sv. Rocha Hasiči Polská družba Dobrá parta Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 5 Kultura str. 5 8 Školství str. 8 9 Hasiči str. 9 10 Články čtenářů

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

Židovské perly renesanční Telče

Židovské perly renesanční Telče 3 březen 2015 ROČNÍK XXVI Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA ČT 2, neděle 15. března v 9:35 Židovské perly renesanční Telče ní zásluhu na vzniku telčského dílu dokumentu, k tomu pro TL

Více

ÚOHS rozhodl: Město může stavět!

ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Měsíčník obyvatel města Otrokovice 22. dubna 2011 číslo 4 - ročník 21 zdarma - neprodejné Krizové SMS ohlásí požár či povodeň strana 5 ÚOHS rozhodl: Město může stavět! Pantheři jsou v extralize! V rámci

Více

Krize se nevyhnula ani Telči

Krize se nevyhnula ani Telči 10 říjen 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Starosti nejen starosty Krize se nevyhnula ani Telči V loňském roce jsem si v létě v Telčských listech pochvaloval, jak se našemu městu daří. Nezaměstnanost poprvé za

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVI KVĚTEN 2014 Cena 8 Kč POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU V přízemí zvonice se ozývá pravidelné tikání, kyvadlo pohání rafiky se žlutými terčíky a po čtvrthodinách

Více

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více