Evidence žáků s SPU ve školním roce 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidence žáků s SPU ve školním roce 2014/2015"

Transkript

1 Evidence žáků s SPU ve školním roce 2014/2015 Třída Příjmení Jméno Dyslexie Dysortog. Dyskal. LM Dysgr. Por. chov. Integr. Jiné Poznámka DNS2 EPO1 EPO2 EPO3 Merta Petr zvýšeně senzitivní Formánková Karolína potřebuje dostatek času Kazda Miloš potíže s vizuomotorikou - podprůměrné prostorové vidění,poskytnout dostatek času Ivánová Eva zbytková dyslexie a dysgrafie; individuální přístup, respektovat pomalé tempo práce a rychlost psaní na PC, klást důraz na kvalitu ne kvantitu,nestresovat časovými limity Hrušková Lenka Večeřová Zuzana EPO4A EPO4B Závišová Růžena Marek Milan poskytnout vždy dostatek času Cízlová Renata IT1A Charvátová Konečná Zuzana Lucie 24. června 2015 Stránka 1 z 16

2 Kudera Matěj grafomotorická neobratnost IT1B IT2A Kubáček Jáchym artikulační neobratnost; žák je individuálně integrován pro vývojové poruchy učení! Smejkal Jakub žák je individuálně integrován pro vývojové poruchy učení! Šindelka Kočka Martin David IT2B Muzikář Maixner Martin Daniel IT3A IT3B Rozlílek Radim oslabené sluchové vnímání, artikulační neobratnost Machala Tomáš zohledňovat problémy v písemném projevu Sedláček Adam oslabení sluchové percepce-vadná výslovnost ř a sykavek Schlosser Petr oslabení sluchové percepce Janderka Michal Vágner Patrik středně těžké sluchové postižení IT4A Ertl Jakub dysfázie-např nesprávné mluvn.tvary zájmen,příd.jmen 24. června 2015 Stránka 2 z 16

3 IT4B ME1A Meluzín Vojtěch Hrbata Michael grafomotorické obtíže,neurotický,epilepsieomezení v TV Stříbrný Pavel hypoaktivní forma LMD- pomalejší tempo Buršík Kryštof umožnit ústní zdůvodnění pravopisu Dohnal Tomáš často dávat zpětnou vazbu, oceňovat dílčí úspěchy Hanzl Jan dostatek času, ústní ověřování znalostí,možnost opravy Chramosta Tomáš ADHD-porucha pozornosti s hyperaktivitou, tolerantnější přístup v matematice,narušená schopnost adekvátně provádět matematické operace Mareček Daniel hyperaktivní forma LMD, více času na čtení instrukcí, oceňovat i snahu Příborský Jakub 2010 indiv.integrován na ZŠ Váša Filip tolerovat pomalejší tempo Vystrčil Aleš ME1B ME1C Žurek Petr dysortografie závažného stupně, respektovat indiv.tempo, více času Pospíšil Pavel Gurín David nedostatky v oblasti sluchového a zrakového vnímání, více času 24. června 2015 Stránka 3 z 16

4 Klaška Michal poruchy aktivity a pozornosti,tempo čtení podprůměrné,dostatek času na vypracování úkolů Konečný Lukáš pomalé tempo, neklid v zátěži,citlivý vůči rušivým vlivům,více času Macák Lukáš poskytnout dostatek času Reinhart David více času,přednost ústnímu zkoušení ME2A Suchý Martin grafomotorická neobratnost,hyperaktivita,více času,přednost ústnímu zkoušení Zapula Pavel poskytnout více času Horník Tomáš tolerovat pomalejší pracovní tempo Kozílek David Maurer Michal ponechat dostatek času Novák Sabela Martin Jakub ME2B Zaděláková Petra Doležal Tomáš pseudodysortografie;poskytnout více času,nehodnotit specifické chyby, umožnit alternativní formu zápisu, notebook Hrabák Patrik Hudec Tomáš oslabení sluchové a zrakové percepce,pomalejší psychomotorické tempo Jarůšek Jakub Juránek Dominik 24. června 2015 Stránka 4 z 16

5 ME2C Koblížek Král Jaroslav Josef ME3A Tomanec Jakub poskytnout více času,umožnit opravu - konkretizovat učivo,v AJ tolerovat fonetickýzápis slov Trávníček Tomáš grafomotorická neobratnost Jelínek Jiří ADHD syndrom-snadnější unavitelnost Kachlíř Kryštof alergie,diabetes,labilní a krátkodobá pozornost Mitev Tomáš ME3B Šalko Martin Aspergerův syndrom-v chování poruchy aktivita a pozornosti,méně vyzrálý v sociální a emocionální oblasti!,individuální přístup- viz IVP Binko Lukáš Frolich Lukáš ADHD syndrom-snadnější unavitelnost Janíček Radek Mottl Erik grafomotorická a artikulační neobratnost,oslabené paměťové schopnosti Řádek Jan Surák Michal Valecký Jakub zdravotní znevýhodnění-akutní lymfoblastická leukémie-potřebuje více času!,oslabení paměti poslech CD,notebook 24. června 2015 Stránka 5 z 16

6 ME3C Vondruška Knol Kšica Michal Ivo Marek ME4A Kuchtíček Michal vývojová dysfázie- oslabené vyjadřovací schopnosti,snížená mluvní pohotovost,obtíže při práci s textem,balbuties-koktavost,pomalé psychomotorické tempo, zvýšeně senzitivní,úzkostný Melichar Beneš Jan Jiří Pavlík Richard ME4B Pitra Ondřej potřebuje více času na písemky,tolerovat notebook Vojáček Benda Tomáš Ondřej Halas David tolerovat písemné a grafické projevy Halouzka Jiří grafomotorické obtíže Kokojan Michal poruchy pozornosti a aktivity (ADHD),grafomotorická neobratnost Kovanič Martin Svačina Pavel více času na pís. Práce Šimeček David tolerovet tiskací písmo 24. června 2015 Stránka 6 z 16

7 Šmela Jiří slabší čtecí dovednosti Tupa Radomír poruchy jsou lehkého stupně ME4C Macholán Radim Malý Jan pomalé psychomotorické tempo Pištěk Martin tolerovat tiskací písmo Tondl Radovan poskytovat více času MEZ1 Benáček Miroslav výrazně snížena práceschopnost - odolnost vůči zátěži a rušivým vlivům, poskytnout dostatek času Čermák Miroslav vyšší úzkostnost,jednostranná nedoslýchavost, tolerovat graf.úpravu Henek Martin pomalejší psychomotorické tempo Krásenský Martin přednost ústnímu ověřování znalostí Kučera Aleš oslabené zrakové a sluchové vnímání, práceschopnost a koncentrace pozornosti, více času,časový limit vyvolává stres Pospíšil Jakub poskytnout více času MEZ2 Šišma Jiří dyslexie závažného stupně, poskytovat více času,znalosti ověřovat i ústně Vavřina Jan autismus, IVP!!! Angerer Marian Boháč Ondřej porucha řeči negativně ovlivňuje čtení a psaní Hes Ondřej 24. června 2015 Stránka 7 z 16

8 Klvač Patrik oslabená práceschopnost Kuklínek Daniel atypický autismus,kognitivní schopnosti oslabené, složitější zdravotní postižení - nutno prostudovat zprávu z SPC Mareček Patrik Pařízek Dominik grafomotorická neobratnost Slatinský Svoboda Filip Lukáš MEZ3 Vetrák Milan potíže při verbálním projevu v kolektivu,znalosti ověřovat hlavně písemně Kaše Jan Kupčík Daniel porucha vizumotorické koordinace a pomalejší čtení Odehnal Petr dostatek času! Pokorný Aleš sluchové postižení Pokorný Radek více času Slezák Jan sluchové postižení - těžké MS1A Benhart Patrik potřebuje více času,nepřetěžovat úkoly Doležal Adam oslabené vizuální oblasti Hvězda Sebastian nižší odolnost vůči zátěži,nejistota, obavy z neúspěchu Hvězda Sebastian nižší odolnost vůči zátěži, obavy z neúspěchu Syrovátka Martin 24. června 2015 Stránka 8 z 16

9 MS1B Šujan Jiří logopedická vada (specifické chyby - měkčení, záměny sykavek) - poskytovat delší časový limit na verbální vyjádření Báňa Dominik pomalejší pracovní tempo Blažek David písemný projev je motoricky ztížený,pomalejší pracovní tempo, ústní kontrola při nezdaru písemných projevů Dočkálek David pomalé osobní tempo, zkřížená laterita, oslabená schopnost koncentrace pozornosti, poskytnout více času Grošov David oslabené sluchové a zrakové percepce, preferovat ústní zkoušení Kosek Tomáš ponechat vždy dostatek času Kovář Vojtěch oslabení jemněmotorických dovedností - nekvalitní písemný projev, poskytovat dostatek času Nešpůrek Vojtěch přednost dávat ústní formě zkoušení Polášek Štěpán poskytnout více času Relich Dominik MS2A Sobola Jan SVPU jsou vyššího stupně; žák je individuálně integrován pro vývojové poruchy učení Weber Bartoloměj přednost dávat ústní formě zkoušení Brandl Roman těžké SPU, grafomotorické obtíže, neurotické prožívání zátěžové situace Čermák Patrik Horák Filip 24. června 2015 Stránka 9 z 16

10 Hrabovský Adam Husárik David labilita,unavitelnost,probl.s koncentrací pozornosti,nižší frustrační tolerance;přistupovat klidně a vlídně Jirka Matěj Kožnárek Krajíček Jan Jakub Polák Miroslav poskytnout více času Preis Rudolf grafomotorická neobratnost MS2B Šimek Petr pomalejší psychomotorické tempo,obtíže hl včjl,oslabená sluchová paměť,snížený jazykový cit, artikulační neobratnost Šumpík Badin Jiří Tomáš Divácký Aleš Dolák Jakub pomalejší psychomotorické tempo při psaní Hamerský Jiří Kučera Martin oslabená vizuomotorika Moravec Filip Pončík Adam ztížená motorika psaní - dop. PC, kopírování Stejskal David obtíže ve vizuomotorické koordinaci Tesař Jakub Válek Štěpán grafomotorické obtíže MS2C 24. června 2015 Stránka 10 z 16

11 MS3A Šindler Böm Hrňa Lorenc Merkl Jakub Tomáš Jan Patrik Michal Pliska Marek porucha aktivity a pozornosti Sazonov Viktor grafomotorická neobratnost Smutný David oslabené zrakové vnímání Svoboda Daniel Šárka Miroslav SPU jsou závažného stupně,grafomotorická neobratnost Zahradníček Jiří MS3B Zezula Fajman Suchý Svoboda Vojtěch Lukáš Aleš František Vach Radan potřebuje dostatek času MS4A Kluka Jaroslav na ZŠ indiv. Integrovaný, pomalejší tempo Mazourek Pánek Jindřich Jan Ondřej 24. června 2015 Stránka 11 z 16

12 MS4B Augustin Jakub lehká forma, Buchta Dvořák Vít Tomáš OK1 Mužík Radim lehká forma operační dyskalkulie,úzkost,senzitivita Odehnal Jiří Černý Martin oslabení práceschopnosti na podkladě osobní nezralosti,vysvětlovat názorně,omezit působení vnějších vlivů, dostatek času Članěk Dominik poskytnout dostatek času,zkoušet raději ústně,nehodnotit specifické chyby-viz doporučení z PPP Hytych David poskytnout dostatek času na práci Kozel Jan dostatek času na přečtení zadání Lengál Petr má pomalé pracovní tempo,ponechat více času na čtení a práci Lenský Jan Mlynář Matrin více času na práci,klidný,povzbudivý přístup,eliminovat rušivé vlivy Plesnik Karel respektovat individuální tempo žáka Prokůpek Aleš verbální složka v dolním pásmu průměru;nejistý,nezralý,obtíže se sebeprosazením Suchánek Daniel rozumové schopnosti v pásmu nižšího průměru; více času na práci, přednost ústnímu zkoušení 24. června 2015 Stránka 12 z 16

13 OK2 Trávníček Jindřich pseudodysgrafie a kolísavá pozornost;více času na práci,upřednostnit ústní zkoušení,psaní na PC Zelenka Matěj výukové obtíže také v matematice Adámek Kryštof pomalé pracovní tempo Bartoš Jan oslabené zrakové vnímání Černoch Tomáš David Aspergerův syndrom,kognitivní schopnosti celkově podprůměrné, poruchy aktivity a pozornosti,psychomotorický neklid,specifika v sociálním chování -na ZŠ integrovaný žák - čtěte zprávu v,,bílé kartě" Hájek Milan Machat Dominik Pavlík Václav porucha řeči,navyšovat čas.limity,umožnit pracovat na počítači,čtěte zprávu z SPC-viz,,bílá karta" Pecha Marcel grafomotoricky neobratné písmo OK3 Prokop Svoboda Brtník Franěk Lukáš Lukáš Tomáš Michal Kopřiva Simon grafomotorická neobratnost PSP1 Říha Daniel 24. června 2015 Stránka 13 z 16

14 Fiala Viktor obtíže v písemném projevu, snížená práceschopnost a odolnost vůči zátěži Hrouzek Radim oslabená pozornost, pomalé osobní tempo, intelektové předpoklady v dolním pásmu průměru Merta Marek poskytnout více času Nešpor David Petráš Jan poskytnout více času na práci Přinesdomů Dominik pomalé tempo a nízká odolnost vůči zátěži PSP2 Klatovský Vojtěch na práci ponechat více času Nevrlý Zdeněk Svobodník Jan oslabená grafomotorická výkonnost PSP3 Daněk Libor PSP4 Slabý Dominik Adolf Marek psychomotorický neklid Krejčí Létal Marek Dušan Procházka Tomáš SPU z velké části kompenzovány PUZ1 Blažej Josef pomalé pracovní tempo, kognitivní schopnosti nevyrovnané v pásmu populační normy; individuálně integrovaný žák - IVP! 24. června 2015 Stránka 14 z 16

15 Červinka Pavel dyslálie,dyspinxie,impulsivita v řeči,obtíže při udržení pozornosti; více času,praferovat ústní ověřování znalostí Falatek Ondřej pomalé pracovní tempo, kolísající pozornost,dát dostatek času, ústní zkoušení Gregor Šimon neklid,porucha pozornosti Morozjuk Daniel disharmonická struktura intelektových schopností (při dolní hranici pásma lehkého podprůměru),vadná výslovnost sykavek,poskytovat dostatek času! Pevný Marek pomalé tempo práce Šíla Ondřej na ZŠ IVP Trávníček Antonín poskytovat dostatek času PUZ2 Valach Michal grafomotorická neobratnost, pomalejší tempo Andrysík David vysoký stupeň dyslexie;nutnost navýšit časovou dotaci pro čtení a psaní aspoň o 25%,nutnéčíst zprávu a doporučení z PPPviz,,bílá karta" Freiberg Aleš Holek Václav potřebuje více času Kopřiva Václav dysl.2.st., silně frustrován neúspěchy ve škole Kunhart Daniel grafomotorická neobratnost Remunda Tomáš pomalejší psychomotorické tempo PUZ3 Stein Adam 24. června 2015 Stránka 15 z 16

16 Domis Jiří rysy psychická astenie-úkoly přiměřené,zkrácené,více času! Kotvrda Michal Kubásek Dominik Paták David grafomotorická neobratnost,více času,přednost ústnímu zkoušení Světlík Matouš dávat přednost ústnímu zkoušení Trávníček Alois velmi pomalé pracovní tempo! - snížená efektivita kognitivních procesů-zdravotní postižení Vrána Pavel 24. června 2015 Stránka 16 z 16