R O Č N Í K 1 0, Č Í S L O 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Č N Í K 1 0, Č Í S L O 12"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK STAROBOHUMÍNSKÉ FARNOSTI POKOJ A DOBRO R O Č N Í K 1 0, Č Í S L O 12 P R O S I N E C Mnozí spravedliví proroci a králi Spasitele viděti žádali, Mojžíš, Samuel s Davidem, Isajiáš s Jeremiášem spolu hlasy toužebnými volali: "Ukaž svou tvář nejdražší, prolom nebesa, sestup, Mesiáši." Nebesa vypravují čest a slávu Boží, kůry andělů a svatých Bohu pilně slouží, všechno jsoucno stvořené jen chválu Páně množí. (roráty) Obsah Svatá Barbora Adventní věnec Zápisy ze schůzek Ekonomické rady farnosti Recept na vánoční cukroví ořechové proužky s krémem Hádankový adventní kalendář

2 NA ÚVOD POKOJ A DOBRO STRANA 2 Začíná adventní doba jsou vyzdobené ulice i obchody. Doma se peče cukroví, uklízí. Přemýšlíme, čím obdarovat své blízké, abychom jim udělali radost. Ve všech těch přípravách je hodně těšení a radosti. Té pro každého srozumitelné, obyčejné. Často se hovoří o poezii vánoc. Ale co je to, kde ji mám hledat? Je určitě pěkné, mít doma čisto a uklizeno, je pěkné, když celý dům voní cukrovím a dobrým jídlem, stromečkem. Je to pěkné, ale Přání Svatá Barbora (4. prosince) není to to podstatné. To, co dává radost a přináší rozzářené tváře, je mít uklizeno v sobě a mezi svými blízkými a známými, aby z nás do daleka voněl pokoj, abychom radost a lásku mohli rozdávat tím víc. Jedině z takových darů budeme sami bohatší a náš život bude požehnáním pro všechny. Proto ať jsou pro nás čtyři adventní týdny plné těšení, abychom mohli Boha chválit upřímně vším, co máme písněmi, modlitbami, láskou, svým životem. Barbora z Nikomédie, panna a mučednice, patří ke čtrnácti svatým pomocníkům, vzývaným zvláště v těžkých chvílích, v minulosti například při morových epidemiích. Jejich společná památka se slaví 4. prosince. Svaté Barboře je zasvěceno několik kostelů, z nichž nejznámější je kutnohorský chrám svaté Barbory. Ze života Svatá Barbora byla pravdě- podobně sťata mečem za vlády císaře Galeria ( 311) během pronásledování křesťanů kolem roku 305. Existují však i další legendární zpracování její smrti. Podle nich měla být svatá Barbora krásná dívka, jež se narodila v druhé polovině 3. století, nebo na začátku 4. století n. l. v Nikomédii v Malé Asii jako jediná dcera v rodině bohatého kupce Dioskura. Její matka brzy zemřela, krutý otec vedl dceřinu

3 PROSINEC 2014 POKOJ A DOBRO STRANA 3 výchovu v ryze pohanském duchu, dle tehdejší helénistické kultury. Aby ji ubránil před zlými vlivy okolního světa, zejména před tehdy stále ještě zakázaným křesťanským učením, uvěznil dceru v kamenné věži, kde ji obklopil vším přepychem. Jeden ze sloužících byl však tajným křesťanem a přivedl Barboru k víře. K úctě Svaté Trojice pak nechala ve věži prolomit třetí okno. Jakmile se o tom otec dověděl, chtěl ji donutit zříci se křesťanství. Barboře se podařilo utéci a skrýt se ve skalní puklině, ale skrýš otci prozradil pastýř. Barbora se však dále bránila, byla mučena a nakonec ji otec vlastnoručně sťal hlavu.v tom okamžiku vyšlehl z jasného nebe blesk a na místě krutého otce zabil. Uctění památky Barbořiny ostatky se prý dostaly kolem roku 1000 do Benátek a odtud později na ostrov Torcello u Benátek. Svatá Barbora je uctívána jako ochránkyně proti smrti bleskem, požáry a vůbec před rizikem náhlé či násilné smrti, je proto patronka havířů, dělostřelců, pyrotechniků, architektů, matematiků a dalších povolání, u nichž hrozí riziko a rovněž dětí. Výtvarné umění V ikonografii je vyobrazována s křížem, pavím pérem (páv, symbol nesmrtelnosti), mečem (symbol jejího mučednictví) nebo jako držící kalich s hostií (symbol svátosti oltářní, již jí kvůli očekávané smrti před popravou přinesl anděl). Také bývá představována s věží obvykle s třemi okny či její miniaturou, kterou držívá v ruce. Spolu se svatou Kateřinou patří k nejčastěji zobrazovaným světicím. Lidové zvyky Kolem Barbořiny postavy vznikly četné lidové zvyky. Nejznámější je ořezávání větviček ovocných stromů 4. prosince. Pokud se větvičky vloží do vázy s vodou, o vánocích rozkvetou. Zajímavost Od jména svaté Barbory je odvozen i název pro barbituráty, podle kyseliny barbiturové pojmenované podle objevu na svátek svaté Barbory.

4 TRADICE POKOJ A DOBRO STRANA 4 Historie Věnce ze zelených rostlin, stejně jako svíčky, byly zřejmě symbolicky používány v Evropě už před příchodem křesťanství. Podle některých teorií byl v předkřesťanské době symbolicky (zelené rostliny a svíčky symbolizují život v protikladu k okolní studené zimě) používán i věnec v té podobě, kterou má dnes věnec adventní, a křesťanstvím byl přímo převzat asi v šestnáctém století. Paradeisl Za předchůdce adventního věnce bývá považován rakouský Paradeisl. Konstrukce ozdoby byla tvořena z jedlových větví nebo zimostrázu. Konstrukci spojovala jablka, která tvořila čtyři vrcholy konstrukce. V každém jablku byla umístěna svíčka na místě stopky, která byla vyříznuta. Paradeisl mohl být zdoben sušeným ovocem, ořechy a cukrovím. První adventní věnec Podle jiných teorií byla tradice adventního věnce založena Adventní věnec až v devatenáctém století v Hamburku německým protestantským duchovním Johannem Hinrichem Wichernem ( ). Ten se věnoval misiím ve městě a založil školu pro chudé děti. Ty se ho v předvánoční době každodenně ptaly, kdy už budou Vánoce. V roce 1839 proto vyrobil předchůdce dnešních adventních věnců ze starého dřevěného kola, devatenácti malých červených svíček a 4 bílých svící. Každý den se zapalovala další svíčka, v neděli velká bílá, v ostatní dny malá červená. Zvyk se rozšířil nejdříve do německých protestantských sborů. Ve dvacátých létech dvacátého století se už uchytil i v německé katolické tradici a odtud přišel k nám. Dnes se již objevuje i v některých rodinách pravoslavného vyznání žijících na Západě. Formy adventního věnce Adventní věnce se liší umístěním buď na stůl, nebo zavěšením na stuhy pod strop. Jako adventní věnce (bez svíček) jsou označovány i věnce vyvěšované na dveře nebo na zeď v ob-

5 PROSINEC 2014 POKOJ A DOBRO STRANA 5 dobí adventu. Svíčky V katolické církvi je nejoblíbenější barvou adventních svíček fialová, podle liturgické barvy v adventní době. Je to barva důstojnosti, pokání a půstu, stejně jako barva přivítání příchodu Krále (Ježíše Krista na svět) s důrazem na naději a očekávání. Jiné varianty adventního věnce zahrnují pátou bílou svíčku ve středu věnce jako symbol duchovní čistoty a Vánoc, často také jako Neposkvrněné Panny Marie, nebo symbol samotného Ježíše Krista. Někdy bývá nazývána "Kristova svíčka". Ta může být zapálena na Štědrý den a Boží hod vánoční. Někdy bývá jedna svíčka růžová zapaluje se na třetí neděli adventní, nazvané Gaudete, podle latinského "radujte se" (podle vstupní antifony-modlitby z listu apoštola Pavla Filipanům: "Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se! Pán je blízko! ). Modrá barva svíček je rozšířená zejména v anglikánské církvi (v USA, Velké Británii). Symbolika Adventní věnec je vykládán jako symbolika Kristova kříže a ve vztahu ke čtyřem světovým stranám jako jeho požehnání na každou světovou stranu. Čtyři svíčky symbolizují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům, jejich světlo Krista, který je světlem světa ozařující plamenem lásky každého člověka. Řekl totiž: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." (Jan 8, 12) Podle jiných výkladů byl věnec vždy (od románských dob) určen vítězi, tímto vítězem nad temnotou je podle křesťanské víry Ježíš, jehož narození je v adventu očekáváno. Světlo - přibývání světla, postupné zapálení svíček je výrazem rostoucího toužebného očekávání Ježíše Krista, Spasitele. Prvním příchodem se myslí připomínka jeho narození o Vánocích. Podruhé přichází ve svém Slově, třetí příchod znamená setkání s Ním ve smrti člověka a čtvrtý příchod znamená konec světa, Apokalypsu, vzkříšení těla a Poslední soud. Kruhový věnec představuje Boží věčnost a jednotu, vzkříšení a věčný život. Stálezelené rostliny jsou symbolem života, nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti.

6 OZNÁMENÍ POKOJ A DOBRO STRANA 6 Zprávy a oznámení Každý pátek adventu budou roráty, proto srdečně zveme děti i ty odrostlejší, aby si přinesly lampičky, protože hořící lampa je symbol očekávání. V sakristii máte možnost si již zakoupit Vánoční oplatky v ceně 12,- Kč / 1 balení. Toto balení obsahuje 5 kusů oplatku. Taktéž jsou v prodeji Vánoční pohledy v ceně 5,- Kč / 1 kus. Podpořit obnovu kostela v Ostravě Hrušově můžete příspěvkem na Benefiční koncert Hudba v proměnách času, který se bude konat od 15 do 20 hod. u hlavního vchodu do obchodního centra Forum Nová Karolina v Ostravě. Ve středu od 9.00 do hodin jste zváni na Den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu v Ostravě. Škola sídlí na ulici Karla Pokorného 1284/2 v Ostravě Porubě. Více najdete na V neděli v 15:00 hod. se bude konat ve farním kostele ve Starém Bohumíně koncert scholy z Baziliky sv. Ludvíka v Panewnikách. Vstupné dobrovolné. Všechny Vás na tento koncert srdečně zveme. Na Nový Rok bude mše svatá ve farním kostele ve Starém Bohumíně POUZE v 10:30 hod. v českém jazyce. Ve Vrbici se bude na Nový Rok sloužit mše svatá v 10:00 hod. česky. V Pudlově a v Kopytově na Nový Rok mše svaté NEBU- DOU!!! Farnost Starý Bohumín Vás srdečně zve na 12. farní ples, který se bude konat v pátek 30. ledna 2015, v 19:00 hod., v sálu Bochemie v Novém Bohumíně. Vstupenka zahrnuje místenku a 2 večeře. Vstupenky v ceně 380,- Kč je možno zakoupit u p. Kocha v sakristii.

7 PROSINEC 2014 POKOJ A DOBRO STRANA 7 POŘAD BOHOSLUŽEB Tento pořad intencí je k datu uzávěrky časopisu. Pro upřesnění se informujte na faře. Po Č Za + Miroslavu Zarembovou, rodinu z obou stran a duše v očistci Út Č O milost uzdravení Ivany a Boží požehnání pro rodinu Stř Čt Památka sv. Františka Xaverského, kněze Pá Č Na poděkování za obdržená dobrodiní s prosbou o Boží požehnání So :00 Sv. Mikuláše, biskupa Ne neděle adventní 7:30 P 10:30 Č Za + Aloise a Leopoldýnu Bednářovy, rodiče a sourozence Po Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu Č Za Kongregaci sester služebnic Nejsvětější Panny Marie bez poskvrny počaté Út Stř Čt Sv. Damasa I., papeže

8 PROSINEC 2014 POKOJ A DOBRO STRANA 8 Pá Sv. Panny Marie Guadalupské So Památka sv. Lucie, panny a mučednice 8:00 Č V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně Č Za vlast a obrácení lidských srdcí Ne neděle adventní 7:30 P Greg. 10:30 Č Jako poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie Starobohumínské do dalších let Po Č O radost věčnou a pokoj duše pro + syna Waldemara Długaj na památku jeho narozenin, a za + bratra Kazimierza a otce Wiktora Út Č Za + Jiřího Vlka, Tomáše a Žofii Jozaňákovy, Josefa a Lucii Beleščákovy, Marii Juráčákovou, Bedřicha Chrastinu a Květuši Ríškovou Stř Čt Č Za + Antonína a Terezii Košákovy Pá So :00 Ne neděle adventní 7:30 P Za + Ojca Jana Wietrowskiego, żonę Eugenię, + z pokrewieństwa z obu stron 10:30 Č Na poděkování Matce Boží za přijatá dobrodiní

9 KALENDÁŘ POKOJ A DOBRO STRANA 9 Po Út s prosbou o ochranu a Boží požehnání rodiny Stř Štědrý den 8:00 Č Za + Elišku Stachurovou u příležitosti 5. výročí úmrtí 24:00 Č24 Za farníky Čt Slavnost Narození Páně 7:30 P 10:30 Č Za + Rudolfa a Emilii Janeczkovy, Edmunda a Annu- Marii Grabietz, rodinu Królowou a duše v očistci Pá Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 10:30 Č Za + Ernu a Viléma Kochovy a příbuzné So Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 8:00 Č Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za obdržené milosti s prosbou o další pro celou rodinu a za duše v očistci Ne Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7:30 P Za + Rudolfa Zielińskiego, rodziców i dusze w czyśćcu 10:30 Č Za rodiny naší farnosti Po Út Stř Sv. Silvestra I., papeže Č Za naši farnost a dobrodince naší farnosti na poděkování Pánu Bohu za končící se kalendářní rok a s prosbou o Boží požehnání do roku nového

10 KALENDÁŘ POKOJ A DOBRO STRANA 10

11 PROSINEC 2014 POKOJ A DOBRO STRANA 11 Zápisy ze schůzek Ekonomické rady farnosti Schůzka Ekonomické rady ze dne 22. října 2014 Přítomní: Otec Kalikst, Tomáš Basista, Jan Malchar, Lucie Kochová, Alena Krobotová Omluven: Jaromír Změlík (nemoc) Připojí se: Josef Stoklasa, Radek Pácl nebo Veronika Páclová (Starý Bohumín), Tomáš Urbanec (Vrbice) Příští schůzka: 3.sobota v měsíci listopadu ( 15.listopadu 2014 po mši svaté tj hod.) Farní účet: Stav farního účtu k 22. říjnu 2014 činí ,- Kč. Body probírané na schůzi ekonomické rady: 1. Rotunda vstupní dveře, proinvestované finance 2. Schránka pro lidi v kostele ( dobré myšlenky farnosti) návrh p. Aleny Krobotové instalace schránky v kostele ve Starém Bohumíně a Vrbici návrhy farníků: co opravit, zrenovovat, čemu se věnovat podněty farníků týkající se farnosti 3. Vrbice oprava kostela výmalba vnitřku kostela cca ,-Kč oprava varhan přehřebíkování střechy cca ,-Kč 4. Úklid kostela St. Bohumín rozdělení do skupin (rodina: presbytář, další rodina: kaple P.Marie) jednou ročně úklid věže kostela rajonizace (rozčlenit skupiny) 5. Koncerty v kostele OS Přátel Bohumínské historie (p. Król, p. Faja) s kým jedná místo p. Teistra OS Maryška zda bude vánoční koncert? spolupráce OS Přátel Boh. hist. s farností (cena pronájmu kostela světlo, topení) Rozdělení aktivit pro určené lidi: p. Krobotová kulturní organizace (koncerty, atd )

12 ŽIVOT FARNOSTI POKOJ A DOBRO STRANA 12 p. Páclová kulturní organizace (koncerty, atd ) p. Stoklasa zařizování firem (opravy, atd ) p. Malchar jednání s úřady p. Kochová vyjednávání s farníky (ohlášky, dotazy, p. Farlíková webové stránky) p. Basista -? p. Změlík -? p. Urbanec -? Schůzka Ekonomické rady ze dne 15. listopadu 2014 Přítomní: Otec Kalikst, Tomáš Basista, Jan Malchar, Lucie Kochová, Alena Krobotová, Josef Stoklasa, Vojtěch Změlík, Jaroslav Změlík, Tomáš Urbanec. Příští schůzka: sobota 13. prosince 2014 od 18:00 hod. Setkání zástupců ekonomických rad farností na Biskupství Ostravsko-Opavském se uskuteční dne 2. prosince Za Starobohumínskou farnost na Biskupství budou přítomni zástupci ekonomické rady a to: pan Jan Malchar a paní Alena Krobotová. Body probírané na schůzi ekonomické rady: 1. Ostatky Svatých kostele relikvie Svatých by byly uloženy v kapli Panny Marie na mramorové desky (popřípadě do skleněných vitrín) cena a datum rekonstrukce bude upřesněna po domluvě s kameníkem p. Vrožynou 2. Pozůstatky farářů na Starobohumínském hřbitově P. Blokscha (uložen ve společném hrobě), P. Leder, koupit či opravit nějaký hrob a uložit je do společného kněžského hrobu padla taktéž otázka, zda by bylo možné přenést pozůstatky do hrobu v rotundě 2. Vrbice je vedena jako kulturní památka oprava střechy (p.vaňhara, na střeše jsou plechy v pořádku,

13 PROSINEC 2014 POKOJ A DOBRO STRANA 13 je pouze nutné střechu přehřebíkovat, cena bez DPH činí ,- Kč, cena s DPH s dokladem by činila ,- Kč). oprava střechy návrhem pana Stoklasy (p. Dohnal, přibližná cena je ,- Kč + materiál, střecha by byla upevněna vruty cena jednoho vrutu je 1,- Kč na střechu je potřeba cca 5000 vrutů/což je 5000,- Kč, termín opravy by byl 1. týden v prosinci 2014). Vrbice má nyní k dispozici cca ,- Kč ze sbírek Výmalba Vrbického kostela cca ,- Kč, možná dotace z města Bohumín, kostel by maloval pan Mrázek (maloval kostel ve Starém Bohumíně), termín výmalby by byl příští rok 2015, dle stavu peněz, cenovou nabídku zpracuje pan Mrázek. Vrbické varhany generální oprava varhan, přibližná cena ,- Kč, zda by byla možná dotace na opravu varhan z kraje?, dvě nabídky na opravu (pan Kolatek s panem Królem nebo pán z Krnova) Vrbické vysílačky roční příjem ,- Kč z vysílaček T- Mobile. 3. Evidence oprav Starobohumínské farnosti kdy a kde se co dělalo, cena oprava elektřiny, fasády, varhany ( ,-), střecha ( ,-) 4. Sbírky návrh : psát částky minulých nedělních sbírek (na opravy, na Misie, Den Bible, atd ) zpětně do ohlášek, aby lidé měli přehled, jak vysoké sbírky byly. 5. Zvony z Německa akce OS Přátel bohumínské historie celkem 2 zvony (jsou funkční) zvony budou umístěny v Národním Domě mohly by zvonit na ruční pohon, ale muselo by se opravit srdce zvonu 6. Koncerty v kostele neděle 28. prosince 2014 odpoledne schola z Katowic Panewnik bude hrát Vánoční koncert (bez ceny pronájmu v kostele + dobrovolné vstupné)

14 RECEPTY POKOJ A DOBRO STRANA 14 Něco dobrého na zub K zamyšlení Ořechové proužky s krémem Ingredience: 125 g strouhaných vlašských ořechů, 125 g prosáté strouhanky, 250 g moučkového cukru, 1 vejce, 1 bílek Náplň: 250 g másla, 100g moučkového cukru, 2 lžíce kakaa, 250 ml mléka, 3 lžíce Solamylu, 3 lžíce hladké mouky, Rum dle chuti Poleva: ztužený tuk, čokoláda na vaření nebo hotová čokoládová poleva Postup: strouhané vlašské ořechy, strouhanku, cukr, 1 vejce a 1 bílek zpracujeme a dáme vychladit. Uděláme váleček, nakrájíme na stejné kousky a prsty stlačíme na placičky. Pozor, při pečení nabudou, dělám je malé. Zvolna upečeme. Náplň: Mléko s moukou a solamylem promícháme a svaříme na kaši. Necháme vychladnout. Máslo utřeme do pěny s cukrem, kakaem, vanilkou a rumem. Pak přidáme po lžičkách vychladlou kaši. Vymícháme hladký krém a necháme v lednici ztuhnout. Na vychladlé tyčinky ozdobně stříkáme krémovou náplň. Opět necháme v chladnu ztuhnout. Tyčinky v polevě rychle namáčíme a zase necháme ztuhnout. Dobrou chuť! Boží království je ve světě již přítomno jako síla lásky, svobody, solidarity a respektu vůči důstojnosti každého člověka. Tajemství pravé radosti nespočívá v tom, že máme mnoho věcí, ale že vnímáme, jak nás Pán miluje, že se darujeme druhým a máme je rádi. I letos se obnoví v církvi Vánoc, proroctví pokoje pro člověka, zavazující křesťany, aby se stali nástroji a posly pokoje, neslí lásku tam, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, radost, kde je smutek, a pravdu tam, kde je omyl. Vánoce nejsou pohádka pro děti, ale odpověď Boha na drama lidstva, které hledá pravý pokoj. Benedikt XVI.

15 PROSINEC 2014 POKOJ A DOBRO STRANA 15 Pro zasmání Klučina Toník má vždy něco zajímavého pro kluky a holky Hádankový adventní kalendář 1. Čtyři týdny před vánoci vlastní název mají, patříš k těm, kdo jej znají? 2. Napřed, když byl vojákem, o plášť rozdělil se s žebrákem, později pak biskupem se stal, jméno jeho rozneslo se v dál. 3. Napřed nástroj na broušení, písmenka dvě v prodloužení, výsledkem vánoční je nadělení. 4. V tenhle den pak větve uříznuté a do vody zasunuté, do vánočních svátků květy obalí, jak pak je jen lidé nazvali? 5. Kdo jsou ti tři, co dnes večer chodí městem, dobroty a překvapení nesou dětem? 6. Čím byl světec, co má dneska svátek, kdo to ví? Mitra s berlou, ty to napoví. 7. Dnešního dne světce jméno, název šperku jakby zakončeno, zkratkou Ameriky zahájeno. 8. Čemu se dnes chvála vzdává? Víš to? Sláva!

16 Řešení: 1)Advent. 2)sv.Martin. 3)Brus-le. 4)Barborky. 5)Mikuláš. 6) Biskupem. 7)Am-brož. 8) Neposkvrněnému Početí Panny Marie. 9) Rukavice. 10)Ořech. 11)Vánoční cukroví. 12)Vánoční trhy. 13)sv.Lucie. 14)Sníh. 15)Sněhový pluh. 16)Sněhulák. 18)Osel a vůl 19) Andělé. 20)Sláva. 21)Palestina, Izrael. 22)Svatá. 23) Vánoční stromek. 24)Ježíše Krista. 25)Mudrci z východu, svatí Tři králové. 9. Pro ruku je to stan, jenž jí chrání ze všech stran. 10. Rozbít si mě napřed musíš, dobrou chuť pak zakusíš. 11. Už to voní celým domem, co pak brzy mlsat budem. 12. Ač jsou někdy ráno mlhy, na náměstí vánoční jsou 13. Dnešní světice noci prý upije, kdo to její jméno zná, ví je? 14. Shůry padá, neublíží nic, jenom studí, už vím víc. 15. Odstraňuje sněhy z cest, aby auta zboží, lidi mohla vézt. 16. Hrnec mám já místo čepice, mrkev místo nosu. Kdo jsem, ví jich více. 17. Kdo byl první u jesliček poklonit se Pánu, ještě dřív než bylo k ránu? 18. U jesliček dvě zvířátka vidíme, která jsou to, od tebe se dovíme. 19. Kdo dal pastýřům zas vzkaz, do Betléma jít v ten čas? 20. Nad Betlémem andělská se chvála vzdává, začínajíc slovem 21. Země, kde ten Betlém ležel, dvě má jména. Jedno bys měl vědět? 22. O té noci, k níž naděje se vzpíná, že tichá je a v koledě se zpívá. 23. U Ježíška v chlévu vůbec nestál, k nám se všude o vánocích dostal. 24. Čí že to narození slavíme a proto se veselíme? 25. Kdopak přišli z dáli, aby Ježíškovi vzácné dary dali? (podle časopisu DUHA) pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Narození P. Marie ve St. Bohumíně ul. Farská 301; Bohumín 2 - Starý schválil: P. Mgr. Kalikst Jan B. Mryka OFM farář Příspěvky posílejte na adresu

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek Vážení čtenáři! Dnešním dnem k Vám přichází poslední číslo našeho školního časopisu v roce 2006. Blíží se Vánoce, proto nám dovolte, abychom Vám všem, našim příznivcům, popřáli šťastné a veselé prožití

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec Lidové zvyky a obyčeje - prosinec určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. úvod: Život lidí v minulosti měl pevněji daný řád než dnes. Tento

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

váš informační měsíčník na měsíc

váš informační měsíčník na měsíc váš informační měsíčník na měsíc Listopad 2008 5. ročník, č. 11 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely, Náměstí 1, 251 67 Pyšely LISTOPAD Milí přátelé, S nástupem prvních mrazíků a letos přišly

Více

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!!

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Vydal: DDM DOMINO Domažlice ve spolupráci se studenty VOŠ Číslo: prosinec 2010 Odpovědná osoba: Lenka Zimmerová Náklad: 100 Ks

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA

FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA FAIRTRADOVÁ KUCHAŘKA Fair trade je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají takovou výkupní

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého HRADEC KRÁLOVÉ Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého Karla Tomana, 500 03 HK 18:30 19:30 Mše svatá 19:30 19:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů, vyzvánění katedrálních zvonů 19:40 20:00 Duchovní a

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 12 prosinec 2005 DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ Otevírá se pro nás další nový církevní rok. Na jeho začátku je doba adventní a vánoční. Následující řádky nám mohou připomenout základní význam celé doby vánoční

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

kostela sv. Ignáce v Praze

kostela sv. Ignáce v Praze Zpravodaj kostela sv. Ignáce v Praze Přišel příchod Ročník 22 Prosinec - advent 2014 I takto zvláštně by se dal vystihnout fakt, že tu opět máme advent, adventus, tedy příchod. Dobu, kdy si připomínáme

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

ŠKOLNÍ NOVINKY IV. Akce, které již proběhly: STRAŠIDELNÁ DRUŽINA: SKLÁDÁNÍ Z PAPÍRU: VYRÁBÍME Z RULIČEK:

ŠKOLNÍ NOVINKY IV. Akce, které již proběhly: STRAŠIDELNÁ DRUŽINA: SKLÁDÁNÍ Z PAPÍRU: VYRÁBÍME Z RULIČEK: ŠKOLNÍ NOVINKY IV. Akce, které již proběhly: STRAŠIDELNÁ DRUŽINA: I ve školní družině může strašit, když děti chtějí. V prvním oddělení děti malovaly strašidelné dýně. Ve druhém oddělení děti vyráběly

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Číslo: 4. Školní rok: 2014/2015. Vydává: ZŠ Unhošť. Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz. Redakční rada se těší na všechny vaše náměty!

Číslo: 4. Školní rok: 2014/2015. Vydává: ZŠ Unhošť. Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz. Redakční rada se těší na všechny vaše náměty! Číslo: 4 Školní rok: 2014/2015 Vydává: ZŠ Unhošť Náměty na články posílejte: zahradkova@zsunhost.cz Redakční rada se těší na všechny vaše náměty! Vážení čtenáři, rádi bychom vám představili, čtvrté číslo

Více

www.ceradice.cz Vydání 1/2015

www.ceradice.cz Vydání 1/2015 www.ceradice.cz Vydání 1/2015 Vážení spoluobčané, máte před sebou první vydání Čeradického plátku v roce 2015, ve kterém se budete opět dozvídat novinky o naší obci. Opět vám bude doručován do schránek,

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz

2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz 2/2014-2015 www.7zskolin.cz 5 Kč www.7zskolin.cz Vánoce je označení pro zimní období, v němž je podle křesťanské tradice slaveno narození Ježíše Krista. S Vánocemi souvisí doba adventní, která Vánocům

Více

č.ú.: 182725650/0300 variabilní symbol 1122

č.ú.: 182725650/0300 variabilní symbol 1122 Přispějte na obnovu presbytáře ve farním kostele Zamýšlené úpravy presbytáře zahrnují položení nové mramorové podlahy vytvoření nového obětního stolu, ambonu, abaku a sedadel Mramorová podlaha bude mít

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

Sváteční poezie: Tvář. Vybíráme z obsahu: Tvář jako poupátko máš, které jednou ročně vykvétá. Po tváři ti slza štěstí teče, to si můžeš cokoliv přát.

Sváteční poezie: Tvář. Vybíráme z obsahu: Tvář jako poupátko máš, které jednou ročně vykvétá. Po tváři ti slza štěstí teče, to si můžeš cokoliv přát. Vybíráme z obsahu: Vánoční recepty, Vánoce v Austrálii a Dánsku, Anketa, Sob polární, Čerti na naší škole Sváteční poezie: Tvář Tvář jako poupátko máš, které jednou ročně vykvétá Tvář jako růžičku máš,

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Advent výpisky, výtah

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Advent výpisky, výtah Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Advent výpisky, výtah Stručná anotace učební jednotky Jedná se o vyučovací hodinu, ve

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK

VÁNOČNÍ VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK VÁNOČNÍ ZPĚVNÍČEK Jak jsi krásné neviňátko Narodil se Kristus Pán Prosinec Půjdem spolu do Betléma D7 D7 1. Jak jsi krásné neviňátko vprostřed bídy nebožátko. D7 Před tebou padáme,dary

Více

Co jsme se naučili v listopadu Papouškové

Co jsme se naučili v listopadu Papouškové Co jsme se naučili v listopadu Papouškové Téma: Podzimníčci Cíl: Poznávat základní znaky ročního období podzimu, částečně se věnovat denním obdobím. Tvoření frotáž listů, strom (práce s odpadovým materiálem)

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

Žehnání zvonů. kostel sv. Víta v Rudolfově neděle 16. června 2013

Žehnání zvonů. kostel sv. Víta v Rudolfově neděle 16. června 2013 Žehnání zvonů kostel sv. Víta v Rudolfově neděle 16. června 2013 Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum, defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro. Est mea cunctorum terror vox daemonium. Chválím

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

ZPRÁVY A OHLASY Listopad 2015

ZPRÁVY A OHLASY Listopad 2015 ZPRÁVY A OHLASY Listopad 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. PRVNÍ ADVENTNÍ První adventní neděle 29. listopadu bude letos už pojedenácté příležitostí sejít se při ADVENTNÍM DOBROČINNÉM JARMARKU.

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa.

Letecký pohled na obec v roce 2010. Na obecní pečeti z r. 1782 je ve znaku uveden strom lípa. Obec Lipová se poprvé připomíná v r. 1362, kdy ji drželi synové zemřelého Peška z Veletin. V zakládací listině vizovického kláštera z r. 1261 je uveden Lipovský potok, patrně zde stála i osada Lipová.

Více

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem února!!!

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem února!!! Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem února!!! Vydal: DDM DOMINO Domažlice ve spolupráci se studenty VOŠ Číslo:leden 2011 Odpovědná osoba: Lenka Zimmerová Náklad: 100 Ks DDM

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 Duchovní slovo Dušičky Navštěvujeme hřbitovy, obětujeme naši modlitbu a vzpomínáme naše zemřelé... ano, vzpomínáme. Většinou s vděčností, s úsměvem si připomínáme

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více