Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického bankovnictví Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Kateřina Veselá Elektronické obchodování doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc. Praha Březen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Kateřina Veselá

3 Poděkování: Děkuji panu doc. Ing. Bohumilu Minibergerovi, CSc., za pomoc, rady a cenné připomínky při zpracování mé práce.

4 Anotace práce: Cílem této bakalářské práce je, podívat se na elektronické bankovnictví jak z historického pohledu, tak na současný stav. Zjistit, jaké prostředky elektronického bankovnictví nabízejí bankovní instituce dnes. Dále se věnuji srovnáním bankovních produktů a to zejména balíčkovým účtům, které ve své nabídce zahrnují i elektronické bankovnictví. Srovnání vybraných produktů jednotlivých bank, je provedeno z pohledu klientských nákladů a využitelnosti jednotlivých produktů. V závěru práce jsem se snažila navrhnout nejoptimálnější bankovní produkt z pohledu klienta.

5 Annotation The point of this bachelor s work is to take a look at the electronic banking from historical side to present condition. Find which media of electronic banking banks offer today. Below I follow the compare of banking products especially packet s accounts which include electronic banking in their offer. The comparison of chosen products of each bank is made from the view of client cost and utility each product. I tried to suggest the most optimal product in the end of this work.

6 Obsah Úvod Úvod do elektronického bankovnictví Historie platebních karet Historie platebních karet mimo území USA Vývoj platební karty jako nosiče Bankomat Druhy platebních karet Počet platebních karet v ČR v roce Popis typických produktů Telefonní bankovnictví GSM banking WAP banking Home banking Internetové bankovnictví, on-line banking Porovnání produktů z hlediska poplatků a poskytovaných služeb Běžný účet zadarmo Balíčkové účty Návrh na optimální bankovní produkt nabízených bank z pohledu minimálních poplatků Služby optimálního bankovního produktu Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam obrázků

7 Úvod Elektronické bankovnictví spatřilo světlo světa až po té, co došlo ke změně a uvolnění využívání počítačů z čistě vojenské sféry do sféry bankovnictví, velkých podniků a následné zpřístupnění pro širokou veřejnost. Zejména v posledních letech jsme prožili bouřlivý informační a komunikační vývoj, díky kterému jsou dnes elektronická média zpřístupněna běžným lidem. Počítač s internetem se stal nedílnou součástí každého podniku a téměř každé domácnosti vyspělého světa. Dnes každá babička i dítě od určitého věku vlastní mobilní telefon. Celý tento rychlý komunikačně informační vývoj ovlivnil i přístup bank k jejich produktům. Banky začaly nabízet své produkty nejen v klasické podobě v kamenných pobočkách, ale začali jako další prostředek pro získání nového klienta, udržení stávajícího a v rámci konkurenčního boje, využívat elektronická media. V této práci bych se chtěla zezačátku zaměřit na všechna dnes používaná elektronická media. Největší pozornost zaměřím na nejstarší z nich. Je jím platební karta. Pokusím se stručně nastínit její vznik a další vývoj. Dále se pokusím popsat druhy a funkčnost dnešních platebních karet. Důvod, proč se budu nejvíce věnovat právě platebním kartám je ten, že mají zajímavou historii, o které mnoho z nás nemá ponětí a dokonce by mnozí z nás platební kartu ani nezařadili pod pojem elektronického bankovnictví. Dále bych chtěla představit všechny dnes používané prostředky, které využíváme ke vzdálené obsluze našich bankovních kont. Patří mezi ně: telefonní bankovnictví, GSM banking, JAWA banking, home banking a internetové bankovnictví. Ve třetí kapitole této práce se zaměřím na produkty, které banky nabízejí a jejich poplatky. Všichni víme, že nabídka bankovních produktů je dnes opravdu široká, ale málokdo má čas si celkovou nabídku jednotlivých bank opravdu prostudovat a porovnat. V poslední kapitole se pokusím zamyslet nad optimálním bankovním produktem, jaké všechny služby dnes aktivní člověk potřebuje, a jeho cenou, která by byla přijatelná jak pro uživatele tak i zřizovatele. 7

8 1. Úvod do elektronického bankovnictví Pojem elektronické bankovnictví je relativně nový. Většina lidí si pod tímto pojmem vybaví bankovní služby poskytované přes internet, zapomínají, nebo si vůbec neuvědomují, že do tohoto odvětví patří některé služby, které jsou starší než samotný pojem. Za počátek elektronického bankovnictví můžeme považovat vznik platebních karet, u kterých jsou transakce účtovány okamžitě, nebo s minimálním časovým zpožděním Historie platebních karet První platební kartu na světě vydala americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company v roce Tato karta umožňovala svým majitelům telefonovat, zasílat telegramy a tyto služby zaplatit najednou na konci měsíce, na základě faktury. Western Union Telegraph Company tím poskytovala lidem krátkodobý úvěr. Pozitivním přínosem pro společnost bylo zjištění, že zákazníci využívají jejich služeb mnohem více (utratí mnohem více peněz), pokud nemusí platit okamžitě. První univerzální karta byla vydána roku 1950 společností Diners Club. Za její vznik vděčíme panu Franku McNamarovi, který v roce 1914 uspořádal obchodní večeři pro své klienty, před večeří si vyměnil sako, když přišel číšník s účtem Namara neměl čím zaplatit. Číšník ho znal, jako významného klienta restaurace, umožnil mu zaplatit druhý den.v tuto chvíli Namarovi proběhl hlavou geniální nápad, proč by lidé měli být omezováni hotovostí, kterou zrovna mají u sebe, když by hotovost mohly nahradit nějakou legitimací. Tato náhoda a Namarova vrozená podnikavost dala vzniknout společnosti s příznačným názvem Diners Club. Diners Club vydával úvěrové karty svým členům, kterými mohly bezhotovostně platit v restauracích, hotelích a obchodech, které s klubem uzavřeli spolupráci. 1 Lucie Pekárková, bakalářská práce 8

9 První kreditní kartu, podobající se těm dnešním vydala v roce 1951 The Franclin National Bank v New Yourku, nesla jméno svého držitele a výši úvěrového limitu 2. Kartu nabízela banka vybraným klientům. Karta fungovala obdobně jako naše dnešní, klient musel zaplatit nákupy do 30, 60 nebo 90 dnů, podle typu smlouvy. Při placení se vždy ověřovalo finanční krytí u banky. První karty vyrobené z plastu (PVC), byly karty Bank of America, která vstoupala na trh platebních karet v 50 letech minulého století. Bank of Amerika byla v té době přední bankou v poskytování menších spotřebních úvěrů, jejich schvalovací procedura byla poměrně složitá a tak využila nápadu kreditních karet. Přínosem karty vyrobené z plastu byla její větší odolnost, lepší ochrana proti padělání a umožňovala placení pomocí mechanických snímačů (tzv. imprinterů). Poté začalo vydávat karty velké množství bank, karty byly vydávány v masovém měřítku, banky přestali v rámci konkurenčního boje řešit bonitu klientů a tak se mnohé banky posléze dostaly do velkých ztrát, způsobených nejen nesplacenými úvěry,ale také vynaloženými náklady na vydání karet. Dalším krokem vývoje byla zúčtovací centra, na tuto myšlenku přivedlo banky několik aspektů: zvýšený výskyt padělání karet, krádeží a problémy kvůli nedokonalým bezpečnostním opatřením, dále podle McFaddenova zákona nesměly banky působit po celé Americe, ale jen na území svého sídelního státu, což bylo silně omezující v obchodu. Proto banky začaly uvažovat o společném systému tzv. zúčtovacím centru, na které by byly napojeny přidružené banky. V roce 1967 se první společnou asociací stává Master Charge Historie platebních karet mimo území USA American Express zahájil vydávání platebních karet v Evropě v roce V roce 1965 vydala první identifikační kartu britská National Provincial Bank. První mezinárodní platební kartu vydala ve stejném roce Westminster Bank. 2 encyklopedie platebních karet 9

10 Francie 1967 Societé Marseillase de Crédit vydala děrné štítky k výběrům hotovosti z prvních bankomatů. V roce 1960 vydala společnost Nippon Diners Club v Japonsku první kreditní kartu. V roce 1961 vznikla společnost OCB (Osaka Credit Bureau) a po vzoru amerického AmExu založila jedna z vedoucích japonských bank Sanwa Bank JCB (Japan Credit Bureau). Československo se stalo v roce 1965 první zemí Sovětského bloku, kde byly akceptovány platební karty Vývoj platební karty jako nosiče Jak již bylo řečeno, první karty byly vyráběny z plechu, nebo tvrdého kartonu, tyto technologie nahradil plast, kvůli své větší odolnosti a možnostem zabezpečení. Právě možnosti zabezpečení se velmi podílejí na dalším vývoji karet. Zlom v historii platební karty představuje použití magnetického proužku jako nositele klientových dat. Magnetický proužek byl vynalezen v roce Až společnost IBM ho dokázala aplikovat tak, aby byl schopen nést stacionární data o klientovi v prvních dvou vrstvách a dále přepisovací data jako zůstatky na kontě a provedené transakce ve vrstvě třetí 4. Jako další ochranný prvek byl později využíván podpisový proužek a čip. Vynálezce čipových karet se stal v roce 1974 Francouz Roland Moreno. Od tohoto roku začalo postupné nahrazování karet s magnetických proužkem za karty s čipem Bankomat Vynálezem bankomatu se platební kartě otevírají nové možnosti. Klient se již nemusí přizpůsobovat otevírací době bank. Má přístup ke svým prostředkům 24 hodin denně. Bankomaty ulehčily i práci bankovním úředníkům na pokladnách. 3 historie platebních kare Wikipedie 4 historie platebních karet Wikipedie 10

11 První bankomat navrhl a postavil Luther Georgie Simjam. Byl nainstalován v New Yorku již v roce1939 a patřil City Bank of New York. Tento bankomat byl z důvodu nezájmu klientů po šesti měsících odstaven. Ke znovu zprovoznění bankomatů došlo až v roce 1967 bankou Barklays Bank v Enfieldu v severním Londýně. Tento bankomat byl klienty využíván již ve větší míře. Přestože si Simjam registroval svůj patent v New Yorku již v roce 1930, je za vynálezce bankovního automatu považován John Shepard-Bironn. K oblibě bankomatů přiměly banky své klienty také tím, že zpočátku transakce provedené přes bankomat nebyly zpoplatněné, naproti tomu, některé banky zpoplatnily výběr hotovosti na pokladně, pokud klient vlastnil platební kartu. Výčet funkcí klasického bankomatu: Výběr hotovosti Vklad hotovosti Informace o zůstatku na účtu Dobíjení mobilních telefonů GSM Druhy platebních karet Platební karty můžeme dělit z několika hledisek dle: Způsobu provedení: Embosované- platební karty s tzv. reliéfním (plastickým) písmem. Tyto karty umožňují nakupovat i u obchodník, kteří nejsou vybaveni elektronickým terminálem a to za pomocí imprinteru- mechanického snímače (žehličky). Elektronické- nejpoužívanější platební karty. Jsou určeny jak k nákupům u obchodníka, tak k výběrům z bankomatu. Jejich použitelnost u obchodníků byla ještě před pár lety velmi omezená, dnes má již téměř každý obchod, který přijímá platební karty elektronický terminál. 11

12 Způsobu účtování: Debetní- platební karta vázaná k účtu, klient může disponovat pouze s prostředky, které má na účtu. Je určená jak k výběrům z ATM, tak k platbám u obchodníků. K zúčtování dochází chvíli po provedení transakce, maximálně do několika dní. Kreditní- není platební karta vázaná na účet. Klient nečerpá vlastní peníze, má od banky úvěr limit, který mu přidělí banka na základě jeho bonity. Klient nemusí splatit celý úvěr najednou, je stanovena minimální splátka úvěru (5-10%), ze zbývající dlužné částky klient platí úroky. Kreditní karta je spíše určena na nákup zboží a služeb. Charge- funguje obdobně jako kreditní karta, s tím rozdílem, že klient nemá úvěr, při zúčtování (obvykle dní) musí jednorázově uhradit celou dlužnou částku. Z čerpané částky se neplatí úrok. Vydávající asociace: VISA Eurocard/Mastercard American Express Diners Club International Japan Credit Bureau Nejrozšířenější v dnešní době jsou první dvě VISA a Eurocard/Mastercard Použitelnosti: Tuzemské neboli domácí- karty určené pro transakce pouze na území české republiky Mezinárodní- karty s rozšířenou platností pro Českou republiku i zahraničí Technologie: Karta s magnetickým proužkem- magnetický proužek na zadní straně karty slouží jako médium pro záznam identifikačních údajů při elektronických transakcích. Složen je ze tří stop, přičemž u každé z nich je přesně určena struktura dat a účel použití (např. jedná-li se o vnitrostátní, mezinárodní, off-line či on-line transakci)

13 Karta s čipem- obsahuje zabudovaný mikroprocesor, do něhož lze bezpečně uložit informace potřebné k ověření osobního kódu klienta. Hybridní karta- tato karta osahuje magnetický proužek i čip. Její nespornou výhodou je použitelnost u všech obchodníků Počet platebních karet v ČR v roce 2008 Na konci září banky registrovaly 9,8 milionu platebních karet při počtu 10,45 milionu obyvatel. Jen za třetí čtvrtletí stoupl počet karet o kusů. Hlavní měrou se o to zasloužily kreditní karty, jejichž suma vzrostla od konce prvního pololetí o mohutných 72 procent na 2,2 milionu. Vyplývá to ze statistiky Sdružení pro bankovní karty. Češi využívají karty zejména pro výběry hotovosti. Ve třetím čtvrtletí se objem vybraných peněz přiblížil sumě 150 miliard korun, zatímco obchodníkům lidé za zboží a služby zaplatili jen 48,4 miliardy

14 2. Popis typických produktů Elektronické bankovnictví patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti bankovních služeb. V dnešní době banky nabízejí následující produkty: 2.1. Telefonní bankovnictví Služba umožňuje komunikovat s bankou pomocí telefonu, jediné omezení je, že to musí být telefon s tónovou volbou. Služba je dostupná 24h denně a to dvojím způsobem. První způsob je operátor a druhý automat. Služba funguje tak, že klient banky při zřízení této služby dostane identifikační číslo, pod kterým může ovládat svůj účet. Klient vytočí číslo banky, zadá své identifikační číslo a v tuto chvíli si vybírá, zda chce provádět aktivní operace, pro které si zvolí operátora, či pouze pasivní, se kterými mu pomůže automat. Pasivní operace Zjištění zůstatku na účtu Zjištění pohybů na účtu Informace o úrokových sazbách Informace o kurzech cizích měn Informace o produktech a službách banky Aktivní operace Zadání příkazu k úhradě Zadání trvalého příkazu Zadání inkasa Zřízení termínovaného vkladu Zahraniční platební styk Tabulka č. 1. Rozdělení operací telefonního bankovnictví (vlastní úprava) 14

15 2.2. GSM banking Služba umožňuje ovládat účet prostřednictvím mobilního telefonu GSM a tak vznik a vývoj této služby úzce souvisí s vývojem a dostupností mobilních telefonů pro širokou veřejnost. Komunikace s bankou a naopak probíhá pomocí SMS zpráv, které mají předem nadefinovanou strukturu. Některé banky upřednostňují službu SIM Toolkit, jde o jednodušší službu, kde stačí pouze zadávat požadované položky v menu. V dnešních dnech tuto službu již podporují všichni tři operátoři. Pro její zřízení je nutné zakoupení speciální SIM (Subscriber Identity Module) karty a aktivaci na pobočce příslušné banky. Základní menu telefonu je potom rozšířeno o nabídku bankovní služby. Některé banky GSM banking jiným způsobem než přes službu SIM Toolkit již neprovozují a to zejména z důvodu bezpečnosti. Aplikace je šifrována, a tedy z ní nelze získat žádné údaje (např. pokud by byl telefon klientovi ukraden) WAP banking Jde o druh mobilního bankovnictví, kde přístrojem pro ovládání je mobilní telefon, ale tento druh se spíše blíží internetovému bankovnictví, to proto, že se do WAP (Wirless Application Protocol) prohlížeče musí vložit webová adresa banky. Ovládání WAPu je obdoba ovládání webových stránek, pomocí nichž se realizuje internetové bankovnictví bank a z toho plyne nutnost identifikačních kódů a hesel. WAP banking je nezávislý na SIM kartě a na operátorovi, používá běžný GPRS přenos dat. Jedinou podmínkou pro jeho používání je mobilní telefon vybavený WAP technologii. Pomocí WAP banking lze provádět běžné bezhotovostní operace Home banking Jde o službu, při které klient ovládá svůj účet z počítače připojeným k internetu, abych byla zcela přesná z počítače do kterého banka nahraje speciální program, který je nepřenositelný, z toho 15

16 plyne, že klient může ovládat účet pouze z jednoho daného počítače, což se může zdát jako nevýhoda, ale v dnešní době, kdy spousta lidí už používá notebooky, se tato nevýhoda stírá. Bankovní operace lze provádět 24h denně 365 dní v roce. Home baking umožňuje téměř všechny bezhotovostní operace s účtem online. Zjišťování zůstatku, zadávání tuzemských i zahraničních plateb, zřizování trvalých příkazů, zadávání/ rušení/ změnu Inkasa a SIPO, sledování pohybů na účtu, elektronický výpis. Navíc lze program banky připojit na vlastní ekonomický (účetní) systém, čímž se umožní automatické předávání platebních příkazů a výpisů z účtu. Home banking nabízí vůbec nejlepší systém zabezpečení ze všech forem elektronického bankovnictví. Přihlášení do sítě banky probíhá pomocí hesla uživatele a autorizačního certifikátu. Vzájemná komunikace mezi bankou a klientem je navíc obvykle kódována Internetové bankovnictví, on-line banking Téměř každá banka má pro tuto službu jiný název, ale jde o téměř totožnou službu jako je home banking, s tím rozdílem, že není vázána na jeden počítač a program od banky. V dnešní době si myslím, že je to nejrozšířenější a nejbezpečnější způsob vzdáleného ovládání účtu. Klient svůj účet ovládá přes webové stránky své banky, kde se přihlásí do aplikace přímého bankovnictví, přihlášení probíhá většinou pomocí identifikačního čísla a bezpečnostního kódu, který bývá v generován z takzvaného tokenu, což je přístroj podobný kalkulačce, který po zadání PINU komunikuje s bankou a vygeneruje bezpečnostní kód, který je platný pouze asi 30 vteřin a lze použít jen jednou. Tím se klient dostane na stránku svého učtu, kde může provádět bezhotovostní operace, které jsou shodné jako u home bankingu. 16

17 Obr. č.1.příklad aplikace on-line banking (zdroj: UniCreditbank,a.s.) 17

18 3. Porovnání produktů z hlediska poplatků a poskytovaných služeb Poplatek. Je či není poplatek za vedení běžného účtu absurdní? Většině lidí poplatek za vedení běžného účtu vadí. Nechápou, proč mají bance platit za to, že ji poskytují své peníze a ona jim nabízí jen minimální úrok. Většině těchto lidí nedochází, že otevření běžného účtu je služba, jako každá jiná a banka na její poskytnutí vynakládá určité náklady. Potřebuje k tomu technické vybavení, personál, musí hradit provozní náklady. Přičemž klient se nijak nezavazuje k tomu, jak moc bude svůj účet využívat, kolik prostředků na něm bude mít, svůj účet může kdykoli zrušit. Z toho vyplývá, že klient bance negarantuje nic, naproti tomu mu banky zaručuje standardní služby, relativní bezpečí jeho vkladů, které do poměrné výše garantuje i stát. Přes všechno co jsem tu nyní napsala, se v poslední době objevilo několik bank a kampeliček, které nabízejí vedení běžného účtu, popřípadě i některé další služby zdarma. Proč to dělají? Odpověď je jednoduchá. Jde o výsledek chladné kalkulace a marketingového tahu pro přetažení klientů od konkurence. Kompenzací bankám bude velký počet klientů a objem protékajících prostředků. Na nové výhodné produkty jsou občané upozorňováni pomocí reklamy, ovšem ne vždy se z ní potenciální klienti dozvědí, že pro získání bezplatného vedení účtu musí splnit určité podmínky. Například ekonto od Raiffeisenbank, z reklamy všichni známe, že klient nezíská jen vedení účtu zdarma, ale banka mu za něj bude dokonce platit, jaký sen. Ale realita je, že jde o 10 Kč měsíčně a podmínkou nulového poplatku je měsíční kreditní obrat na učtu ve výši min. 20 tis. Kč, popř. 15 tis. Kč spolu s čerpáním spotřebitelského či hypotečního úvěru od Raiffeisenbank, nebo stanovený objem jí spravovaných depozit Běžný účet zadarmo Na českém trhu do dnešního dne existují čtyři instituce, které poskytují vedení běžného účtu zdarma bez složitých podmínek, plus zadarmo i transakce a vůbec pohyby na účtu. 18

19 Podívejme se na jejich nabídku výhody a nevýhody. Fio, družstevní záložna, - běžný účet Pro založení učtu je potřeba 1Kč jako členský vklad. Za dalších 100 Kč si lze zažádat o základní debetní kartu., kterou obdržíte do 14 dní. Jde o elektronickou kartu Maestro s max. limitem Kč týdně. Poplatková filosofie Fio je jednoduchá: co je provedeno elektronicky, je (až na výjimky) zadarmo, s čím půjdete na pobočku, zaplatíte. Zadarmo je tak tuzemský platební styk při využití internetového bankovnictví, neplatíte ani za trvalé příkazy či inkasa. Zdarma je i vklad hotovosti a výběr nad 1000 Kč. Pro hotovostní operace můžete využít 33 poboček Fio, celkem však disponuje sítí 55 obchodních míst, kde můžete řešit své potřeby. Hotovostní operace na účet Fio můžete využít i na pobočkách ČSOB, tam však za vklad zaplatíte 50 Kč a pro výběr na pokladně ČSOB musíte nejprve kontaktovat Fio a získat šek. Poplatek 30 Kč zaplatíte za papírové příkazy podané na pobočce a 2 Kč stojí zaslání SMS zprávy o pohybu na účtu. Když si necháte posílat y (třeba na mobil), je to zadarmo a fungují spolehlivě. Internetové bankovnictví je funkční okamžitě, je velmi jednoduché na ovládání a velmi přehledné. Transakce podepisujete buď elektronickým podpisem, anebo prostřednictvím autentizačních SMS. Platby na Slovensko, jsou-li zadané přes internet, opět za ně neplatíte a můžete je posílat do všech slovenských bank a finančních institucí. Finta je v tom, že účet u Fio je československý, stačí jen zvolit kód banky mezi českým (2010) a slovenským (8330), číslo účtu se nemění. Kamenem úrazu jsou však zahraniční platby. Ano, fungují a dokonce přes internet, ale prostřednictvím sběrného účtu u ČSOB. Fio družstevní záložna sice už má vlastní SWIFT (FIOZCZP1XXX), ale stále ještě není zapojená do SWIFTové sítě. Úvěry od Fio neposkytuje je, pouze pro firemní zákazníky. Výjimkou je kontokorent, ten je zpoplatněn a má dvě úrokové sazby. Za poplatek 1 % ročně z úvěrového rámce máte dražší úrok, za vyšší 4% roční poplatek získáte úrok nižší (viz tabulka). 19

20 Pro platby přes internet potřebujete platební kartu Visa nebo Mastercard. Embosované karty stojí u Fio 300 Kč ročně, můžete si však dokoupit elektronickou kartu Visa Electron za 200 Kč ročně. Základní karta Maestro (je zadarmo) platby přes internet neumožňuje, za to nabídne maximální bezpečnost. Oceníte ji i v Rakousku, kde často akceptují pouze karty Maestro. Účet můžete kombinovat se spořícím účtem Fio konto. Převody mezi nimi probíhají nepřetržitě online. + - Nulové či nízké poplatky bez podmínek Jednoduché internetové bankovnictví s širokými parametry Čipová platební karta zadarmo Provázání se spořícím účtem Zahraniční platby přes internet Platby do a ze Slovenska zadarmo ové upozornění na transakce Kontokorent Okamžité připsání prostředků D+1 Okamžité odepsání platby (včetně víkendů) Možnost prioritních a zrychlených plateb Spořící účet Neumí spotřebitelské úvěry a hypotéky Nemá kreditní karty Nelze nastavit SMS, o karetních blokacích Nejsou online vidět karetní blokace Komplikované zahraniční platby mbank mkonto Založit mkonto můžete přes internet, na jednom z 9 klientských center nebo na jednom z 18 tzv. kiosků. To je malé obchodní místo zpravidla v nákupních centrech. Minimální vklad banka 20

21 nevyžaduje, automaticky můžete dostat zadarmo elektronickou kartu Visa. Nejde však o kartu Visa Electron, ale o elektronickou verzi karty Visa Classic (obdoba MasterCard Unembossed). To je důležitá informace pro platící přes internet, zvláště nízkonákladové aerolinie vyžadují pro platbu karty Visa Electron, má-li být platba provedena bez servisního poplatku. Platební karta vám přijde poštou zhruba do 14 dnů, a poté si ji můžete přes internet sami aktivovat a nastavit libovolné limity. mbank umí založit běžný účet se dvěma stejnými spolumajiteli. To mohou být manželé, partneři či kamarádi a oba pak mají stejná práva. To je rozdíl od ostatních finančních institucí, kde majitelem účtu je vždy jediná osoba a druhá může být pouze disponentem. Internetové bankovnictví mbank je velmi jednoduché a za dobu svého života v Polsku, odkud pochází celá mbank, příliš grafických změn nedoznalo. mbank se stále vyvíjí, takže zatím přes internet můžete provádět jen běžné operace, tj. tuzemské platby, trvalé příkazy a povolení k inkasu či SIPO. Vidíte blokace karetních transakcí a snadno si můžete online nastavovat a měnit limity pro debetní karty. Kreditní karty, kontokorent, zahraniční platby se stále připravují. Za to bez problémů můžete požádat o hypotéku nebo spotřebitelský úvěr, ty mbank zvládá velmi dobře. Za příplatek si můžete nastavit informování o karetních blokacích přes SMS a podle objemu předplacených SMS vám za ně klesá cena služby. Kromě internetu můžete mkonto ovládat i telefonicky, příkazy takto podané se prodraží na 12 Kč. S debetní kartou máte 3 výběry z bankomatů v tuzemsku zadarmo, za každý další zaplatíte 19 Kč bez ohledu na to, o jaký bankomat jde. V zahraničí naopak nezaplatíte za výběr ani korunu, ale mbank bezplatné výběry v zahraničí vyrovnává 2% konverzním poplatkem, je-li měna transakce jiná než v eurech. Lahůdkou jsou bezplatné výběry hotovosti na pokladně jiných bank, jde o službu s názvem cash advance a je s debetní kartou mbank zdarma v tuzemsku i v zahraničí. Problematické je vložení hotovosti. Tu do mbank dostanete buď přes jinou banku nebo s využitím poštovní poukázky. Jinak to u mbank nejde a její vkladomaty úspěšně působící v Polsku jsou zatím u nás v nedohlednu. Od mbank nečekejte ani zahraniční platby, ty prozatím neumí ani přijmout, ani odeslat. Účet můžete kombinovat se spořícím účtem emax. Převody mezi nimi probíhají nepřetržitě online. 21

22 + Nulové či nízké poplatky bez podmínek Zřízení účtu přes internet Platební karta zadarmo, blokace karty zadarmo Bezplatné výběry kartou na pokladnách bank, směnáren a v zahraničí Vysoké limity na kartě Kartou lze platit na internetu Je vidět karetní blokace Okamžité připsání prostředků D+1 Platby posílá jako zrychlené, zadarmo Předpoklad dalších služeb v budoucnu provázaných přes internet Dostupné spotřebitelské úvěry a hypotéky Ke kartě lze změnit PIN Společný účet Spořící účet - Neumí zahraniční platby Neumí prioritní platby Nemá kontokorent Základní karta není čipová Problematický vklad hotovosti Platby se odesílají v 7 hodin ráno Mnoho běžných bankovních služeb stále ve fázi přípravy Poštovní spořitelna Postžiro zadarmo Postžiro zadarmo je v nabídce teprve od listopadu 2008 a Poštovní spořitelna jej zatím veřejně nepropaguje. Na poštách si ho nesjednáte, pořídit si ho lze pouze na finančních centrech Poštovní 22

23 spořitelny, kterých je v Česku 35. Se sjednáním Postžira zadarmo však problémy nejsou, pokud přesně víte, že ho chcete a budete na něm trvat, dostanete ho. Minimální vklad je 200 Kč a skládá se při založení účtu. Účet je zřízený okamžitě, na přihlašovací údaje do internetového bankovnictví si musíte počkat týden, na platební kartu o další týden navíc, obojí vám přijde domů poštou. Postžiro zadarmo je odpovědí Poštovní spořitelny na hlad po bezplatných účtech a bojovníci za bankovní poplatkovou svobodu mohou být konečně spokojeni, že nízkonákladový účet je i v nabídce velké banky. Jde o plnohodnotný účet bez jakýchkoli omezení, můžete využívat všechny služby, které Poštovní spořitelna nabízí. Rozdíl je jen v ceně, kterou vám banka za službu u Postžira zadarmo naúčtuje. Základní součástí Postžira zadarmo je internetové bankovnictví, telefonní bankovnictví, mobilní bankovnictví a debetní čipová karta Visa Electron, obchodně označovaná jako maxkarta. Platební karta má nastavené základní limity Kč týdně pro platby u obchodníků a výběry z bankomatů a 1000 Kč týdně pro operace na poště, ty lze časem navýšit. Všechny tuzemské platby zadané přes internet nebo mobil jsou zadarmo, a to včetně inkasa, SIPO a trvalých plateb, neplatíte ani za korunové příchozí platby. Zadarmo jsou i neomezené výběry z bankomatů ČSOB v České republice a na Slovensku. Vše ostatní je zpoplatněno. Příkaz k úhradě přes telefonní bankovnictví se platí (10 Kč), zpoplatněné jsou vklady hotovosti i výběry. Vyšší poplatek je při použití platební karty v jiném bankomatu než ČSOB (39 Kč). Příkaz k úhradě zadaný maxkartou na poště vyjde na 100 Kč za položku, stejně stojí i příkaz zadaný na Finančním centru. Vysoké poplatky za hotovostní operace a příkazy podané jinak než přes internet či mobil mají odradit od používání jiných cest pro komunikaci s bankou. Pokud se však budete přesně držet vymezených pravidel, může vám Postžiro zadarmo dobře sloužit a nebude vás to stát ani korunu. Netuším, zda je Postžiro zadarmo konkurenční reakcí ČSOB na nabídku Fio a mbank, ale i přes silná omezení v podobě odstrašujících poplatků za vybrané operace má své výhody. Poštovní spořitelna bez potíží bravurně zvládá zahraniční platby a Postžiro zadarmo není v tomto nijak omezené. Základní karta Visa Electron vydaná k tomuto účtu umožňuje platby na internetu a navíc má v sobě dvojí pojištění: pojištěné zneužití a úrazové pojištění. Pojistné částky nejsou sice závratně vysoké, ale neberte to, zadarmo. Postžiro zadarmo má výhodu i v počtu obchodních 23

24 míst. S maxkartou si můžete hotovost vybrat na každé poště. Ano, zaplatíte, ale jednorázově se to dá přežít. Vložit peníze lze nejen na poště, ale i na všech místech "modré" ČSOB (opět za poplatek 50 Kč). Vydání a vedení Maxkarty pro disponenty je zdarma stejně jako pro majitele účtu. Platí se za kontokorent, a to 200 Kč za schválení a 9 Kč měsíčně za jeho vedení. Můžete se nechat informovat o transakcích na účtu prostřednictvím u (zadarmo) nebo SMS (3 Kč). Účet můžete kombinovat se spořícím účtem Červené konto. Převody mezi nimi probíhají online pouze v pracovních dnech. Poštovní spořitelna jako jediná z popisovaných nabídek má v ceně účtu mobilní bankovnictví přes tzv. SIM TOOLKIT. Takto zadané transakce jsou rovněž zdarma. Když to vše shrnu, tak přestože jsou vybrané služby draze zpoplatněné, rozsahem služeb zadarmo a rozsahem dalších služeb dostupných za standardní ceny jde o černého koně na trhu v oblasti nízkonákladových účtů. + Tuzemské platby bez poplatku Platební karta (maxkarta) zadarmo a bezplatné výběry z bankomatů ČSOB v ČR a SR Zdarma pojištění proti zneužití maxkarty na Kč Zdarma úrazové pojištění na smrt a trvalé následky úrazu na Kč Lze změnit PIN ke kartě Kartou lze platit na internetu Je vidět karetní blokace Možnost úvěrů, hypoték, kreditních karet, kontokorentu, investic Není žádné omezení na služby banky, pouze odlišná cena u vybraných transakcí Zahraniční platby Spořící účet Rozsáhlé parametry internetového bankovnictví Lze dobíjet kredit mobilních operátorů Mobilní bankovnictví Telefonní bankovnictví nonstop Výběr možností zabezpečení internetového bankovnictví 24

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 15. 12. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax / emax plus... 3 III. Terminovaný vkladový účet mvklad... 4 IV. Platební karty... 5 V.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

1. Osobní konta Konto POHODA 64 Kč měsíčně Konto MOZAIKA 99 Kč měsíčně Konto EXKLUSIVE 349 Kč měsíčně

1. Osobní konta Konto POHODA 64 Kč měsíčně Konto MOZAIKA 99 Kč měsíčně Konto EXKLUSIVE 349 Kč měsíčně 1. Osobní konta 1.1. Konto POHODA 64 Kč měsíčně Zahrnuje tyto produkty a služby: otevření a vedení běžného účtu v Kč měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny II 2. Osobní konto České spořitelny 3. Osobní účet České spořitelny,

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 0. 06 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto... 2 2. Povolené přečerpání mrezerva... 2 3. Spořicí účet emax... 2

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: II. Platební styk v české měně a v cizí měně Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy pro účty vedené v české měně a v cizí měně 2. Hotovostní operace pro účty vedené

Více

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Pro Vaší lepší orientaci jsme pro Vás připravili přehled názvů původních Citi karet s novými kartami od Raiffeisenbank, na které se původní karty převádí

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

ení a produkty UniCredit Bank

ení a produkty UniCredit Bank Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro insolvenční správce UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky Bank Austria Creditanstalt, která je členem UniCredit Group

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

OBSAH. 1. Osobní konta 1.1. Konto POHODA 1.2. Konto MOZAIKA 1.3. Konto KOMPLET 1.4. Konto EXKLUSIVE 1.5. Studentské Konto

OBSAH. 1. Osobní konta 1.1. Konto POHODA 1.2. Konto MOZAIKA 1.3. Konto KOMPLET 1.4. Konto EXKLUSIVE 1.5. Studentské Konto platí od 1. 1. 2009 OBSAH 1. Osobní konta 1.1. Konto POHODA 1.2. Konto MOZAIKA 1.3. Konto KOMPLET 1.4. Konto EXKLUSIVE 1.5. Studentské Konto 2. Účty a depozita 2.1. Běžné účty 2.2. Jistotní účty 2.3. Termínované

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky UniCredit Bank Austria AG, která je členem skupiny UniCredit UniCredit

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - aktuálně nabízené produkty Platný od 30. 3. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Osobní účet mkonto... 2 2. Povolené přečerpání mrezerva... 2 3. Spořicí účet emax...

Více