Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického bankovnictví Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Kateřina Veselá Elektronické obchodování doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc. Praha Březen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Kateřina Veselá

3 Poděkování: Děkuji panu doc. Ing. Bohumilu Minibergerovi, CSc., za pomoc, rady a cenné připomínky při zpracování mé práce.

4 Anotace práce: Cílem této bakalářské práce je, podívat se na elektronické bankovnictví jak z historického pohledu, tak na současný stav. Zjistit, jaké prostředky elektronického bankovnictví nabízejí bankovní instituce dnes. Dále se věnuji srovnáním bankovních produktů a to zejména balíčkovým účtům, které ve své nabídce zahrnují i elektronické bankovnictví. Srovnání vybraných produktů jednotlivých bank, je provedeno z pohledu klientských nákladů a využitelnosti jednotlivých produktů. V závěru práce jsem se snažila navrhnout nejoptimálnější bankovní produkt z pohledu klienta.

5 Annotation The point of this bachelor s work is to take a look at the electronic banking from historical side to present condition. Find which media of electronic banking banks offer today. Below I follow the compare of banking products especially packet s accounts which include electronic banking in their offer. The comparison of chosen products of each bank is made from the view of client cost and utility each product. I tried to suggest the most optimal product in the end of this work.

6 Obsah Úvod Úvod do elektronického bankovnictví Historie platebních karet Historie platebních karet mimo území USA Vývoj platební karty jako nosiče Bankomat Druhy platebních karet Počet platebních karet v ČR v roce Popis typických produktů Telefonní bankovnictví GSM banking WAP banking Home banking Internetové bankovnictví, on-line banking Porovnání produktů z hlediska poplatků a poskytovaných služeb Běžný účet zadarmo Balíčkové účty Návrh na optimální bankovní produkt nabízených bank z pohledu minimálních poplatků Služby optimálního bankovního produktu Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam obrázků

7 Úvod Elektronické bankovnictví spatřilo světlo světa až po té, co došlo ke změně a uvolnění využívání počítačů z čistě vojenské sféry do sféry bankovnictví, velkých podniků a následné zpřístupnění pro širokou veřejnost. Zejména v posledních letech jsme prožili bouřlivý informační a komunikační vývoj, díky kterému jsou dnes elektronická média zpřístupněna běžným lidem. Počítač s internetem se stal nedílnou součástí každého podniku a téměř každé domácnosti vyspělého světa. Dnes každá babička i dítě od určitého věku vlastní mobilní telefon. Celý tento rychlý komunikačně informační vývoj ovlivnil i přístup bank k jejich produktům. Banky začaly nabízet své produkty nejen v klasické podobě v kamenných pobočkách, ale začali jako další prostředek pro získání nového klienta, udržení stávajícího a v rámci konkurenčního boje, využívat elektronická media. V této práci bych se chtěla zezačátku zaměřit na všechna dnes používaná elektronická media. Největší pozornost zaměřím na nejstarší z nich. Je jím platební karta. Pokusím se stručně nastínit její vznik a další vývoj. Dále se pokusím popsat druhy a funkčnost dnešních platebních karet. Důvod, proč se budu nejvíce věnovat právě platebním kartám je ten, že mají zajímavou historii, o které mnoho z nás nemá ponětí a dokonce by mnozí z nás platební kartu ani nezařadili pod pojem elektronického bankovnictví. Dále bych chtěla představit všechny dnes používané prostředky, které využíváme ke vzdálené obsluze našich bankovních kont. Patří mezi ně: telefonní bankovnictví, GSM banking, JAWA banking, home banking a internetové bankovnictví. Ve třetí kapitole této práce se zaměřím na produkty, které banky nabízejí a jejich poplatky. Všichni víme, že nabídka bankovních produktů je dnes opravdu široká, ale málokdo má čas si celkovou nabídku jednotlivých bank opravdu prostudovat a porovnat. V poslední kapitole se pokusím zamyslet nad optimálním bankovním produktem, jaké všechny služby dnes aktivní člověk potřebuje, a jeho cenou, která by byla přijatelná jak pro uživatele tak i zřizovatele. 7

8 1. Úvod do elektronického bankovnictví Pojem elektronické bankovnictví je relativně nový. Většina lidí si pod tímto pojmem vybaví bankovní služby poskytované přes internet, zapomínají, nebo si vůbec neuvědomují, že do tohoto odvětví patří některé služby, které jsou starší než samotný pojem. Za počátek elektronického bankovnictví můžeme považovat vznik platebních karet, u kterých jsou transakce účtovány okamžitě, nebo s minimálním časovým zpožděním Historie platebních karet První platební kartu na světě vydala americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company v roce Tato karta umožňovala svým majitelům telefonovat, zasílat telegramy a tyto služby zaplatit najednou na konci měsíce, na základě faktury. Western Union Telegraph Company tím poskytovala lidem krátkodobý úvěr. Pozitivním přínosem pro společnost bylo zjištění, že zákazníci využívají jejich služeb mnohem více (utratí mnohem více peněz), pokud nemusí platit okamžitě. První univerzální karta byla vydána roku 1950 společností Diners Club. Za její vznik vděčíme panu Franku McNamarovi, který v roce 1914 uspořádal obchodní večeři pro své klienty, před večeří si vyměnil sako, když přišel číšník s účtem Namara neměl čím zaplatit. Číšník ho znal, jako významného klienta restaurace, umožnil mu zaplatit druhý den.v tuto chvíli Namarovi proběhl hlavou geniální nápad, proč by lidé měli být omezováni hotovostí, kterou zrovna mají u sebe, když by hotovost mohly nahradit nějakou legitimací. Tato náhoda a Namarova vrozená podnikavost dala vzniknout společnosti s příznačným názvem Diners Club. Diners Club vydával úvěrové karty svým členům, kterými mohly bezhotovostně platit v restauracích, hotelích a obchodech, které s klubem uzavřeli spolupráci. 1 Lucie Pekárková, bakalářská práce 8

9 První kreditní kartu, podobající se těm dnešním vydala v roce 1951 The Franclin National Bank v New Yourku, nesla jméno svého držitele a výši úvěrového limitu 2. Kartu nabízela banka vybraným klientům. Karta fungovala obdobně jako naše dnešní, klient musel zaplatit nákupy do 30, 60 nebo 90 dnů, podle typu smlouvy. Při placení se vždy ověřovalo finanční krytí u banky. První karty vyrobené z plastu (PVC), byly karty Bank of America, která vstoupala na trh platebních karet v 50 letech minulého století. Bank of Amerika byla v té době přední bankou v poskytování menších spotřebních úvěrů, jejich schvalovací procedura byla poměrně složitá a tak využila nápadu kreditních karet. Přínosem karty vyrobené z plastu byla její větší odolnost, lepší ochrana proti padělání a umožňovala placení pomocí mechanických snímačů (tzv. imprinterů). Poté začalo vydávat karty velké množství bank, karty byly vydávány v masovém měřítku, banky přestali v rámci konkurenčního boje řešit bonitu klientů a tak se mnohé banky posléze dostaly do velkých ztrát, způsobených nejen nesplacenými úvěry,ale také vynaloženými náklady na vydání karet. Dalším krokem vývoje byla zúčtovací centra, na tuto myšlenku přivedlo banky několik aspektů: zvýšený výskyt padělání karet, krádeží a problémy kvůli nedokonalým bezpečnostním opatřením, dále podle McFaddenova zákona nesměly banky působit po celé Americe, ale jen na území svého sídelního státu, což bylo silně omezující v obchodu. Proto banky začaly uvažovat o společném systému tzv. zúčtovacím centru, na které by byly napojeny přidružené banky. V roce 1967 se první společnou asociací stává Master Charge Historie platebních karet mimo území USA American Express zahájil vydávání platebních karet v Evropě v roce V roce 1965 vydala první identifikační kartu britská National Provincial Bank. První mezinárodní platební kartu vydala ve stejném roce Westminster Bank. 2 encyklopedie platebních karet 9

10 Francie 1967 Societé Marseillase de Crédit vydala děrné štítky k výběrům hotovosti z prvních bankomatů. V roce 1960 vydala společnost Nippon Diners Club v Japonsku první kreditní kartu. V roce 1961 vznikla společnost OCB (Osaka Credit Bureau) a po vzoru amerického AmExu založila jedna z vedoucích japonských bank Sanwa Bank JCB (Japan Credit Bureau). Československo se stalo v roce 1965 první zemí Sovětského bloku, kde byly akceptovány platební karty Vývoj platební karty jako nosiče Jak již bylo řečeno, první karty byly vyráběny z plechu, nebo tvrdého kartonu, tyto technologie nahradil plast, kvůli své větší odolnosti a možnostem zabezpečení. Právě možnosti zabezpečení se velmi podílejí na dalším vývoji karet. Zlom v historii platební karty představuje použití magnetického proužku jako nositele klientových dat. Magnetický proužek byl vynalezen v roce Až společnost IBM ho dokázala aplikovat tak, aby byl schopen nést stacionární data o klientovi v prvních dvou vrstvách a dále přepisovací data jako zůstatky na kontě a provedené transakce ve vrstvě třetí 4. Jako další ochranný prvek byl později využíván podpisový proužek a čip. Vynálezce čipových karet se stal v roce 1974 Francouz Roland Moreno. Od tohoto roku začalo postupné nahrazování karet s magnetických proužkem za karty s čipem Bankomat Vynálezem bankomatu se platební kartě otevírají nové možnosti. Klient se již nemusí přizpůsobovat otevírací době bank. Má přístup ke svým prostředkům 24 hodin denně. Bankomaty ulehčily i práci bankovním úředníkům na pokladnách. 3 historie platebních kare Wikipedie 4 historie platebních karet Wikipedie 10

11 První bankomat navrhl a postavil Luther Georgie Simjam. Byl nainstalován v New Yorku již v roce1939 a patřil City Bank of New York. Tento bankomat byl z důvodu nezájmu klientů po šesti měsících odstaven. Ke znovu zprovoznění bankomatů došlo až v roce 1967 bankou Barklays Bank v Enfieldu v severním Londýně. Tento bankomat byl klienty využíván již ve větší míře. Přestože si Simjam registroval svůj patent v New Yorku již v roce 1930, je za vynálezce bankovního automatu považován John Shepard-Bironn. K oblibě bankomatů přiměly banky své klienty také tím, že zpočátku transakce provedené přes bankomat nebyly zpoplatněné, naproti tomu, některé banky zpoplatnily výběr hotovosti na pokladně, pokud klient vlastnil platební kartu. Výčet funkcí klasického bankomatu: Výběr hotovosti Vklad hotovosti Informace o zůstatku na účtu Dobíjení mobilních telefonů GSM Druhy platebních karet Platební karty můžeme dělit z několika hledisek dle: Způsobu provedení: Embosované- platební karty s tzv. reliéfním (plastickým) písmem. Tyto karty umožňují nakupovat i u obchodník, kteří nejsou vybaveni elektronickým terminálem a to za pomocí imprinteru- mechanického snímače (žehličky). Elektronické- nejpoužívanější platební karty. Jsou určeny jak k nákupům u obchodníka, tak k výběrům z bankomatu. Jejich použitelnost u obchodníků byla ještě před pár lety velmi omezená, dnes má již téměř každý obchod, který přijímá platební karty elektronický terminál. 11

12 Způsobu účtování: Debetní- platební karta vázaná k účtu, klient může disponovat pouze s prostředky, které má na účtu. Je určená jak k výběrům z ATM, tak k platbám u obchodníků. K zúčtování dochází chvíli po provedení transakce, maximálně do několika dní. Kreditní- není platební karta vázaná na účet. Klient nečerpá vlastní peníze, má od banky úvěr limit, který mu přidělí banka na základě jeho bonity. Klient nemusí splatit celý úvěr najednou, je stanovena minimální splátka úvěru (5-10%), ze zbývající dlužné částky klient platí úroky. Kreditní karta je spíše určena na nákup zboží a služeb. Charge- funguje obdobně jako kreditní karta, s tím rozdílem, že klient nemá úvěr, při zúčtování (obvykle dní) musí jednorázově uhradit celou dlužnou částku. Z čerpané částky se neplatí úrok. Vydávající asociace: VISA Eurocard/Mastercard American Express Diners Club International Japan Credit Bureau Nejrozšířenější v dnešní době jsou první dvě VISA a Eurocard/Mastercard Použitelnosti: Tuzemské neboli domácí- karty určené pro transakce pouze na území české republiky Mezinárodní- karty s rozšířenou platností pro Českou republiku i zahraničí Technologie: Karta s magnetickým proužkem- magnetický proužek na zadní straně karty slouží jako médium pro záznam identifikačních údajů při elektronických transakcích. Složen je ze tří stop, přičemž u každé z nich je přesně určena struktura dat a účel použití (např. jedná-li se o vnitrostátní, mezinárodní, off-line či on-line transakci)

13 Karta s čipem- obsahuje zabudovaný mikroprocesor, do něhož lze bezpečně uložit informace potřebné k ověření osobního kódu klienta. Hybridní karta- tato karta osahuje magnetický proužek i čip. Její nespornou výhodou je použitelnost u všech obchodníků Počet platebních karet v ČR v roce 2008 Na konci září banky registrovaly 9,8 milionu platebních karet při počtu 10,45 milionu obyvatel. Jen za třetí čtvrtletí stoupl počet karet o kusů. Hlavní měrou se o to zasloužily kreditní karty, jejichž suma vzrostla od konce prvního pololetí o mohutných 72 procent na 2,2 milionu. Vyplývá to ze statistiky Sdružení pro bankovní karty. Češi využívají karty zejména pro výběry hotovosti. Ve třetím čtvrtletí se objem vybraných peněz přiblížil sumě 150 miliard korun, zatímco obchodníkům lidé za zboží a služby zaplatili jen 48,4 miliardy

14 2. Popis typických produktů Elektronické bankovnictví patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti bankovních služeb. V dnešní době banky nabízejí následující produkty: 2.1. Telefonní bankovnictví Služba umožňuje komunikovat s bankou pomocí telefonu, jediné omezení je, že to musí být telefon s tónovou volbou. Služba je dostupná 24h denně a to dvojím způsobem. První způsob je operátor a druhý automat. Služba funguje tak, že klient banky při zřízení této služby dostane identifikační číslo, pod kterým může ovládat svůj účet. Klient vytočí číslo banky, zadá své identifikační číslo a v tuto chvíli si vybírá, zda chce provádět aktivní operace, pro které si zvolí operátora, či pouze pasivní, se kterými mu pomůže automat. Pasivní operace Zjištění zůstatku na účtu Zjištění pohybů na účtu Informace o úrokových sazbách Informace o kurzech cizích měn Informace o produktech a službách banky Aktivní operace Zadání příkazu k úhradě Zadání trvalého příkazu Zadání inkasa Zřízení termínovaného vkladu Zahraniční platební styk Tabulka č. 1. Rozdělení operací telefonního bankovnictví (vlastní úprava) 14

15 2.2. GSM banking Služba umožňuje ovládat účet prostřednictvím mobilního telefonu GSM a tak vznik a vývoj této služby úzce souvisí s vývojem a dostupností mobilních telefonů pro širokou veřejnost. Komunikace s bankou a naopak probíhá pomocí SMS zpráv, které mají předem nadefinovanou strukturu. Některé banky upřednostňují službu SIM Toolkit, jde o jednodušší službu, kde stačí pouze zadávat požadované položky v menu. V dnešních dnech tuto službu již podporují všichni tři operátoři. Pro její zřízení je nutné zakoupení speciální SIM (Subscriber Identity Module) karty a aktivaci na pobočce příslušné banky. Základní menu telefonu je potom rozšířeno o nabídku bankovní služby. Některé banky GSM banking jiným způsobem než přes službu SIM Toolkit již neprovozují a to zejména z důvodu bezpečnosti. Aplikace je šifrována, a tedy z ní nelze získat žádné údaje (např. pokud by byl telefon klientovi ukraden) WAP banking Jde o druh mobilního bankovnictví, kde přístrojem pro ovládání je mobilní telefon, ale tento druh se spíše blíží internetovému bankovnictví, to proto, že se do WAP (Wirless Application Protocol) prohlížeče musí vložit webová adresa banky. Ovládání WAPu je obdoba ovládání webových stránek, pomocí nichž se realizuje internetové bankovnictví bank a z toho plyne nutnost identifikačních kódů a hesel. WAP banking je nezávislý na SIM kartě a na operátorovi, používá běžný GPRS přenos dat. Jedinou podmínkou pro jeho používání je mobilní telefon vybavený WAP technologii. Pomocí WAP banking lze provádět běžné bezhotovostní operace Home banking Jde o službu, při které klient ovládá svůj účet z počítače připojeným k internetu, abych byla zcela přesná z počítače do kterého banka nahraje speciální program, který je nepřenositelný, z toho 15

16 plyne, že klient může ovládat účet pouze z jednoho daného počítače, což se může zdát jako nevýhoda, ale v dnešní době, kdy spousta lidí už používá notebooky, se tato nevýhoda stírá. Bankovní operace lze provádět 24h denně 365 dní v roce. Home baking umožňuje téměř všechny bezhotovostní operace s účtem online. Zjišťování zůstatku, zadávání tuzemských i zahraničních plateb, zřizování trvalých příkazů, zadávání/ rušení/ změnu Inkasa a SIPO, sledování pohybů na účtu, elektronický výpis. Navíc lze program banky připojit na vlastní ekonomický (účetní) systém, čímž se umožní automatické předávání platebních příkazů a výpisů z účtu. Home banking nabízí vůbec nejlepší systém zabezpečení ze všech forem elektronického bankovnictví. Přihlášení do sítě banky probíhá pomocí hesla uživatele a autorizačního certifikátu. Vzájemná komunikace mezi bankou a klientem je navíc obvykle kódována Internetové bankovnictví, on-line banking Téměř každá banka má pro tuto službu jiný název, ale jde o téměř totožnou službu jako je home banking, s tím rozdílem, že není vázána na jeden počítač a program od banky. V dnešní době si myslím, že je to nejrozšířenější a nejbezpečnější způsob vzdáleného ovládání účtu. Klient svůj účet ovládá přes webové stránky své banky, kde se přihlásí do aplikace přímého bankovnictví, přihlášení probíhá většinou pomocí identifikačního čísla a bezpečnostního kódu, který bývá v generován z takzvaného tokenu, což je přístroj podobný kalkulačce, který po zadání PINU komunikuje s bankou a vygeneruje bezpečnostní kód, který je platný pouze asi 30 vteřin a lze použít jen jednou. Tím se klient dostane na stránku svého učtu, kde může provádět bezhotovostní operace, které jsou shodné jako u home bankingu. 16

17 Obr. č.1.příklad aplikace on-line banking (zdroj: UniCreditbank,a.s.) 17

18 3. Porovnání produktů z hlediska poplatků a poskytovaných služeb Poplatek. Je či není poplatek za vedení běžného účtu absurdní? Většině lidí poplatek za vedení běžného účtu vadí. Nechápou, proč mají bance platit za to, že ji poskytují své peníze a ona jim nabízí jen minimální úrok. Většině těchto lidí nedochází, že otevření běžného účtu je služba, jako každá jiná a banka na její poskytnutí vynakládá určité náklady. Potřebuje k tomu technické vybavení, personál, musí hradit provozní náklady. Přičemž klient se nijak nezavazuje k tomu, jak moc bude svůj účet využívat, kolik prostředků na něm bude mít, svůj účet může kdykoli zrušit. Z toho vyplývá, že klient bance negarantuje nic, naproti tomu mu banky zaručuje standardní služby, relativní bezpečí jeho vkladů, které do poměrné výše garantuje i stát. Přes všechno co jsem tu nyní napsala, se v poslední době objevilo několik bank a kampeliček, které nabízejí vedení běžného účtu, popřípadě i některé další služby zdarma. Proč to dělají? Odpověď je jednoduchá. Jde o výsledek chladné kalkulace a marketingového tahu pro přetažení klientů od konkurence. Kompenzací bankám bude velký počet klientů a objem protékajících prostředků. Na nové výhodné produkty jsou občané upozorňováni pomocí reklamy, ovšem ne vždy se z ní potenciální klienti dozvědí, že pro získání bezplatného vedení účtu musí splnit určité podmínky. Například ekonto od Raiffeisenbank, z reklamy všichni známe, že klient nezíská jen vedení účtu zdarma, ale banka mu za něj bude dokonce platit, jaký sen. Ale realita je, že jde o 10 Kč měsíčně a podmínkou nulového poplatku je měsíční kreditní obrat na učtu ve výši min. 20 tis. Kč, popř. 15 tis. Kč spolu s čerpáním spotřebitelského či hypotečního úvěru od Raiffeisenbank, nebo stanovený objem jí spravovaných depozit Běžný účet zadarmo Na českém trhu do dnešního dne existují čtyři instituce, které poskytují vedení běžného účtu zdarma bez složitých podmínek, plus zadarmo i transakce a vůbec pohyby na účtu. 18

19 Podívejme se na jejich nabídku výhody a nevýhody. Fio, družstevní záložna, - běžný účet Pro založení učtu je potřeba 1Kč jako členský vklad. Za dalších 100 Kč si lze zažádat o základní debetní kartu., kterou obdržíte do 14 dní. Jde o elektronickou kartu Maestro s max. limitem Kč týdně. Poplatková filosofie Fio je jednoduchá: co je provedeno elektronicky, je (až na výjimky) zadarmo, s čím půjdete na pobočku, zaplatíte. Zadarmo je tak tuzemský platební styk při využití internetového bankovnictví, neplatíte ani za trvalé příkazy či inkasa. Zdarma je i vklad hotovosti a výběr nad 1000 Kč. Pro hotovostní operace můžete využít 33 poboček Fio, celkem však disponuje sítí 55 obchodních míst, kde můžete řešit své potřeby. Hotovostní operace na účet Fio můžete využít i na pobočkách ČSOB, tam však za vklad zaplatíte 50 Kč a pro výběr na pokladně ČSOB musíte nejprve kontaktovat Fio a získat šek. Poplatek 30 Kč zaplatíte za papírové příkazy podané na pobočce a 2 Kč stojí zaslání SMS zprávy o pohybu na účtu. Když si necháte posílat y (třeba na mobil), je to zadarmo a fungují spolehlivě. Internetové bankovnictví je funkční okamžitě, je velmi jednoduché na ovládání a velmi přehledné. Transakce podepisujete buď elektronickým podpisem, anebo prostřednictvím autentizačních SMS. Platby na Slovensko, jsou-li zadané přes internet, opět za ně neplatíte a můžete je posílat do všech slovenských bank a finančních institucí. Finta je v tom, že účet u Fio je československý, stačí jen zvolit kód banky mezi českým (2010) a slovenským (8330), číslo účtu se nemění. Kamenem úrazu jsou však zahraniční platby. Ano, fungují a dokonce přes internet, ale prostřednictvím sběrného účtu u ČSOB. Fio družstevní záložna sice už má vlastní SWIFT (FIOZCZP1XXX), ale stále ještě není zapojená do SWIFTové sítě. Úvěry od Fio neposkytuje je, pouze pro firemní zákazníky. Výjimkou je kontokorent, ten je zpoplatněn a má dvě úrokové sazby. Za poplatek 1 % ročně z úvěrového rámce máte dražší úrok, za vyšší 4% roční poplatek získáte úrok nižší (viz tabulka). 19

20 Pro platby přes internet potřebujete platební kartu Visa nebo Mastercard. Embosované karty stojí u Fio 300 Kč ročně, můžete si však dokoupit elektronickou kartu Visa Electron za 200 Kč ročně. Základní karta Maestro (je zadarmo) platby přes internet neumožňuje, za to nabídne maximální bezpečnost. Oceníte ji i v Rakousku, kde často akceptují pouze karty Maestro. Účet můžete kombinovat se spořícím účtem Fio konto. Převody mezi nimi probíhají nepřetržitě online. + - Nulové či nízké poplatky bez podmínek Jednoduché internetové bankovnictví s širokými parametry Čipová platební karta zadarmo Provázání se spořícím účtem Zahraniční platby přes internet Platby do a ze Slovenska zadarmo ové upozornění na transakce Kontokorent Okamžité připsání prostředků D+1 Okamžité odepsání platby (včetně víkendů) Možnost prioritních a zrychlených plateb Spořící účet Neumí spotřebitelské úvěry a hypotéky Nemá kreditní karty Nelze nastavit SMS, o karetních blokacích Nejsou online vidět karetní blokace Komplikované zahraniční platby mbank mkonto Založit mkonto můžete přes internet, na jednom z 9 klientských center nebo na jednom z 18 tzv. kiosků. To je malé obchodní místo zpravidla v nákupních centrech. Minimální vklad banka 20

21 nevyžaduje, automaticky můžete dostat zadarmo elektronickou kartu Visa. Nejde však o kartu Visa Electron, ale o elektronickou verzi karty Visa Classic (obdoba MasterCard Unembossed). To je důležitá informace pro platící přes internet, zvláště nízkonákladové aerolinie vyžadují pro platbu karty Visa Electron, má-li být platba provedena bez servisního poplatku. Platební karta vám přijde poštou zhruba do 14 dnů, a poté si ji můžete přes internet sami aktivovat a nastavit libovolné limity. mbank umí založit běžný účet se dvěma stejnými spolumajiteli. To mohou být manželé, partneři či kamarádi a oba pak mají stejná práva. To je rozdíl od ostatních finančních institucí, kde majitelem účtu je vždy jediná osoba a druhá může být pouze disponentem. Internetové bankovnictví mbank je velmi jednoduché a za dobu svého života v Polsku, odkud pochází celá mbank, příliš grafických změn nedoznalo. mbank se stále vyvíjí, takže zatím přes internet můžete provádět jen běžné operace, tj. tuzemské platby, trvalé příkazy a povolení k inkasu či SIPO. Vidíte blokace karetních transakcí a snadno si můžete online nastavovat a měnit limity pro debetní karty. Kreditní karty, kontokorent, zahraniční platby se stále připravují. Za to bez problémů můžete požádat o hypotéku nebo spotřebitelský úvěr, ty mbank zvládá velmi dobře. Za příplatek si můžete nastavit informování o karetních blokacích přes SMS a podle objemu předplacených SMS vám za ně klesá cena služby. Kromě internetu můžete mkonto ovládat i telefonicky, příkazy takto podané se prodraží na 12 Kč. S debetní kartou máte 3 výběry z bankomatů v tuzemsku zadarmo, za každý další zaplatíte 19 Kč bez ohledu na to, o jaký bankomat jde. V zahraničí naopak nezaplatíte za výběr ani korunu, ale mbank bezplatné výběry v zahraničí vyrovnává 2% konverzním poplatkem, je-li měna transakce jiná než v eurech. Lahůdkou jsou bezplatné výběry hotovosti na pokladně jiných bank, jde o službu s názvem cash advance a je s debetní kartou mbank zdarma v tuzemsku i v zahraničí. Problematické je vložení hotovosti. Tu do mbank dostanete buď přes jinou banku nebo s využitím poštovní poukázky. Jinak to u mbank nejde a její vkladomaty úspěšně působící v Polsku jsou zatím u nás v nedohlednu. Od mbank nečekejte ani zahraniční platby, ty prozatím neumí ani přijmout, ani odeslat. Účet můžete kombinovat se spořícím účtem emax. Převody mezi nimi probíhají nepřetržitě online. 21

22 + Nulové či nízké poplatky bez podmínek Zřízení účtu přes internet Platební karta zadarmo, blokace karty zadarmo Bezplatné výběry kartou na pokladnách bank, směnáren a v zahraničí Vysoké limity na kartě Kartou lze platit na internetu Je vidět karetní blokace Okamžité připsání prostředků D+1 Platby posílá jako zrychlené, zadarmo Předpoklad dalších služeb v budoucnu provázaných přes internet Dostupné spotřebitelské úvěry a hypotéky Ke kartě lze změnit PIN Společný účet Spořící účet - Neumí zahraniční platby Neumí prioritní platby Nemá kontokorent Základní karta není čipová Problematický vklad hotovosti Platby se odesílají v 7 hodin ráno Mnoho běžných bankovních služeb stále ve fázi přípravy Poštovní spořitelna Postžiro zadarmo Postžiro zadarmo je v nabídce teprve od listopadu 2008 a Poštovní spořitelna jej zatím veřejně nepropaguje. Na poštách si ho nesjednáte, pořídit si ho lze pouze na finančních centrech Poštovní 22

23 spořitelny, kterých je v Česku 35. Se sjednáním Postžira zadarmo však problémy nejsou, pokud přesně víte, že ho chcete a budete na něm trvat, dostanete ho. Minimální vklad je 200 Kč a skládá se při založení účtu. Účet je zřízený okamžitě, na přihlašovací údaje do internetového bankovnictví si musíte počkat týden, na platební kartu o další týden navíc, obojí vám přijde domů poštou. Postžiro zadarmo je odpovědí Poštovní spořitelny na hlad po bezplatných účtech a bojovníci za bankovní poplatkovou svobodu mohou být konečně spokojeni, že nízkonákladový účet je i v nabídce velké banky. Jde o plnohodnotný účet bez jakýchkoli omezení, můžete využívat všechny služby, které Poštovní spořitelna nabízí. Rozdíl je jen v ceně, kterou vám banka za službu u Postžira zadarmo naúčtuje. Základní součástí Postžira zadarmo je internetové bankovnictví, telefonní bankovnictví, mobilní bankovnictví a debetní čipová karta Visa Electron, obchodně označovaná jako maxkarta. Platební karta má nastavené základní limity Kč týdně pro platby u obchodníků a výběry z bankomatů a 1000 Kč týdně pro operace na poště, ty lze časem navýšit. Všechny tuzemské platby zadané přes internet nebo mobil jsou zadarmo, a to včetně inkasa, SIPO a trvalých plateb, neplatíte ani za korunové příchozí platby. Zadarmo jsou i neomezené výběry z bankomatů ČSOB v České republice a na Slovensku. Vše ostatní je zpoplatněno. Příkaz k úhradě přes telefonní bankovnictví se platí (10 Kč), zpoplatněné jsou vklady hotovosti i výběry. Vyšší poplatek je při použití platební karty v jiném bankomatu než ČSOB (39 Kč). Příkaz k úhradě zadaný maxkartou na poště vyjde na 100 Kč za položku, stejně stojí i příkaz zadaný na Finančním centru. Vysoké poplatky za hotovostní operace a příkazy podané jinak než přes internet či mobil mají odradit od používání jiných cest pro komunikaci s bankou. Pokud se však budete přesně držet vymezených pravidel, může vám Postžiro zadarmo dobře sloužit a nebude vás to stát ani korunu. Netuším, zda je Postžiro zadarmo konkurenční reakcí ČSOB na nabídku Fio a mbank, ale i přes silná omezení v podobě odstrašujících poplatků za vybrané operace má své výhody. Poštovní spořitelna bez potíží bravurně zvládá zahraniční platby a Postžiro zadarmo není v tomto nijak omezené. Základní karta Visa Electron vydaná k tomuto účtu umožňuje platby na internetu a navíc má v sobě dvojí pojištění: pojištěné zneužití a úrazové pojištění. Pojistné částky nejsou sice závratně vysoké, ale neberte to, zadarmo. Postžiro zadarmo má výhodu i v počtu obchodních 23

24 míst. S maxkartou si můžete hotovost vybrat na každé poště. Ano, zaplatíte, ale jednorázově se to dá přežít. Vložit peníze lze nejen na poště, ale i na všech místech "modré" ČSOB (opět za poplatek 50 Kč). Vydání a vedení Maxkarty pro disponenty je zdarma stejně jako pro majitele účtu. Platí se za kontokorent, a to 200 Kč za schválení a 9 Kč měsíčně za jeho vedení. Můžete se nechat informovat o transakcích na účtu prostřednictvím u (zadarmo) nebo SMS (3 Kč). Účet můžete kombinovat se spořícím účtem Červené konto. Převody mezi nimi probíhají online pouze v pracovních dnech. Poštovní spořitelna jako jediná z popisovaných nabídek má v ceně účtu mobilní bankovnictví přes tzv. SIM TOOLKIT. Takto zadané transakce jsou rovněž zdarma. Když to vše shrnu, tak přestože jsou vybrané služby draze zpoplatněné, rozsahem služeb zadarmo a rozsahem dalších služeb dostupných za standardní ceny jde o černého koně na trhu v oblasti nízkonákladových účtů. + Tuzemské platby bez poplatku Platební karta (maxkarta) zadarmo a bezplatné výběry z bankomatů ČSOB v ČR a SR Zdarma pojištění proti zneužití maxkarty na Kč Zdarma úrazové pojištění na smrt a trvalé následky úrazu na Kč Lze změnit PIN ke kartě Kartou lze platit na internetu Je vidět karetní blokace Možnost úvěrů, hypoték, kreditních karet, kontokorentu, investic Není žádné omezení na služby banky, pouze odlišná cena u vybraných transakcí Zahraniční platby Spořící účet Rozsáhlé parametry internetového bankovnictví Lze dobíjet kredit mobilních operátorů Mobilní bankovnictví Telefonní bankovnictví nonstop Výběr možností zabezpečení internetového bankovnictví 24

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Bankovní poplatky Bakalářská práce Autor: Petra Polanková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Eöllösová Praha červen, 2008 Prohlášení:

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová.

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty Bakalářská práce Autor: Markéta Korfová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu Analýza kreditní karty Autor BP: Marek Pospíšil Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně Rok 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost

Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Elektronické bankovnictví a jeho bezpečnost Bakalářská práce Autor: Veronika Haklová Finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Elektronické bankovnictví Blažim 2012 Jiří FILÍPEK - 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra

Více

VŠE O HYPOTÉKÁCH 10/06. Jak vybrat spolehlivý penzijní fond. NEJVĚTŠÍ úlety bankovních poplatků. Platební karty pro VIP klienty

VŠE O HYPOTÉKÁCH 10/06. Jak vybrat spolehlivý penzijní fond. NEJVĚTŠÍ úlety bankovních poplatků. Platební karty pro VIP klienty NEJVĚTŠÍ úlety bankovních poplatků 10/06 Číslo 10 vychází 2. října 2006 69,90 Kč 99 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ www.finexpert.cz VŠE O HYPOTÉKÁCH Sazby, poplatky, fixace, vyřizování i čerpání

Více

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Více

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bankovní institut vysoká škola Praha Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bakalářská práce Tatiana Lavrenková 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje

Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Trh platebních karet v ČR a trendy jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Žaneta Drahokoupilová bankovní management Vedoucí

Více

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS.

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS. Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu Martin Žůrek, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat strukturu a

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dagmar Slováková Bezpečnost platebních karet Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. Studijní program: Aplikovaná matematika

Více

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Platební karty. Obor 13 ekonomika a řízení. Autor:

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Platební karty. Obor 13 ekonomika a řízení. Autor: Středoškolská odborná činnost 2004/5005 Obor 13 ekonomika a řízení Platební karty Autor: Alexander Schlossberger Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8 120 00 Praha 2, 3. ročník

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

Elektronické bankovnictví II. čtvrtek, 19. dubna 12

Elektronické bankovnictví II. čtvrtek, 19. dubna 12 Elektronické bankovnictví II. Platební karty Základní charakteristiky kreditních a debetních karet rozdíly principů debetních a kreditních karet cílové skupiny pro debetní a kreditní karty kreditní karta

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity

Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza platebních karet v ČR, vývojové trendy, možnosti, limity Diplomová práce Autor: Bc. Iva Podholová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KLEMPÍŘ AUTOKLEMPÍŘ 23-55-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KLEMPÍŘ AUTOKLEMPÍŘ 23-55-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KLEMPÍŘ AUTOKLEMPÍŘ 23-55-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi PEKAŘ 29 53 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Chytré karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská, resp. Diplomová práce. Lenka Radová, DiS.

Chytré karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská, resp. Diplomová práce. Lenka Radová, DiS. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Chytré karty Bakalářská, resp. Diplomová práce Autor: Lenka Radová, DiS. bankovnictví, bankovní management Vedoucí práce: Ing. Dana Kořánová

Více

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Soňa Kafková Bankovnictví, Bankovní

Více

Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy

Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vývoj a klasifikace platebních karet nové trendy Diplomová práce Autor: Bc.Marcela Dědková Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Doc.PhDr.Mária

Více