Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického bankovnictví Srovnání bankovních produktů elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Kateřina Veselá Elektronické obchodování doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc. Praha Březen, 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Kateřina Veselá

3 Poděkování: Děkuji panu doc. Ing. Bohumilu Minibergerovi, CSc., za pomoc, rady a cenné připomínky při zpracování mé práce.

4 Anotace práce: Cílem této bakalářské práce je, podívat se na elektronické bankovnictví jak z historického pohledu, tak na současný stav. Zjistit, jaké prostředky elektronického bankovnictví nabízejí bankovní instituce dnes. Dále se věnuji srovnáním bankovních produktů a to zejména balíčkovým účtům, které ve své nabídce zahrnují i elektronické bankovnictví. Srovnání vybraných produktů jednotlivých bank, je provedeno z pohledu klientských nákladů a využitelnosti jednotlivých produktů. V závěru práce jsem se snažila navrhnout nejoptimálnější bankovní produkt z pohledu klienta.

5 Annotation The point of this bachelor s work is to take a look at the electronic banking from historical side to present condition. Find which media of electronic banking banks offer today. Below I follow the compare of banking products especially packet s accounts which include electronic banking in their offer. The comparison of chosen products of each bank is made from the view of client cost and utility each product. I tried to suggest the most optimal product in the end of this work.

6 Obsah Úvod Úvod do elektronického bankovnictví Historie platebních karet Historie platebních karet mimo území USA Vývoj platební karty jako nosiče Bankomat Druhy platebních karet Počet platebních karet v ČR v roce Popis typických produktů Telefonní bankovnictví GSM banking WAP banking Home banking Internetové bankovnictví, on-line banking Porovnání produktů z hlediska poplatků a poskytovaných služeb Běžný účet zadarmo Balíčkové účty Návrh na optimální bankovní produkt nabízených bank z pohledu minimálních poplatků Služby optimálního bankovního produktu Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam obrázků

7 Úvod Elektronické bankovnictví spatřilo světlo světa až po té, co došlo ke změně a uvolnění využívání počítačů z čistě vojenské sféry do sféry bankovnictví, velkých podniků a následné zpřístupnění pro širokou veřejnost. Zejména v posledních letech jsme prožili bouřlivý informační a komunikační vývoj, díky kterému jsou dnes elektronická média zpřístupněna běžným lidem. Počítač s internetem se stal nedílnou součástí každého podniku a téměř každé domácnosti vyspělého světa. Dnes každá babička i dítě od určitého věku vlastní mobilní telefon. Celý tento rychlý komunikačně informační vývoj ovlivnil i přístup bank k jejich produktům. Banky začaly nabízet své produkty nejen v klasické podobě v kamenných pobočkách, ale začali jako další prostředek pro získání nového klienta, udržení stávajícího a v rámci konkurenčního boje, využívat elektronická media. V této práci bych se chtěla zezačátku zaměřit na všechna dnes používaná elektronická media. Největší pozornost zaměřím na nejstarší z nich. Je jím platební karta. Pokusím se stručně nastínit její vznik a další vývoj. Dále se pokusím popsat druhy a funkčnost dnešních platebních karet. Důvod, proč se budu nejvíce věnovat právě platebním kartám je ten, že mají zajímavou historii, o které mnoho z nás nemá ponětí a dokonce by mnozí z nás platební kartu ani nezařadili pod pojem elektronického bankovnictví. Dále bych chtěla představit všechny dnes používané prostředky, které využíváme ke vzdálené obsluze našich bankovních kont. Patří mezi ně: telefonní bankovnictví, GSM banking, JAWA banking, home banking a internetové bankovnictví. Ve třetí kapitole této práce se zaměřím na produkty, které banky nabízejí a jejich poplatky. Všichni víme, že nabídka bankovních produktů je dnes opravdu široká, ale málokdo má čas si celkovou nabídku jednotlivých bank opravdu prostudovat a porovnat. V poslední kapitole se pokusím zamyslet nad optimálním bankovním produktem, jaké všechny služby dnes aktivní člověk potřebuje, a jeho cenou, která by byla přijatelná jak pro uživatele tak i zřizovatele. 7

8 1. Úvod do elektronického bankovnictví Pojem elektronické bankovnictví je relativně nový. Většina lidí si pod tímto pojmem vybaví bankovní služby poskytované přes internet, zapomínají, nebo si vůbec neuvědomují, že do tohoto odvětví patří některé služby, které jsou starší než samotný pojem. Za počátek elektronického bankovnictví můžeme považovat vznik platebních karet, u kterých jsou transakce účtovány okamžitě, nebo s minimálním časovým zpožděním Historie platebních karet První platební kartu na světě vydala americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Company v roce Tato karta umožňovala svým majitelům telefonovat, zasílat telegramy a tyto služby zaplatit najednou na konci měsíce, na základě faktury. Western Union Telegraph Company tím poskytovala lidem krátkodobý úvěr. Pozitivním přínosem pro společnost bylo zjištění, že zákazníci využívají jejich služeb mnohem více (utratí mnohem více peněz), pokud nemusí platit okamžitě. První univerzální karta byla vydána roku 1950 společností Diners Club. Za její vznik vděčíme panu Franku McNamarovi, který v roce 1914 uspořádal obchodní večeři pro své klienty, před večeří si vyměnil sako, když přišel číšník s účtem Namara neměl čím zaplatit. Číšník ho znal, jako významného klienta restaurace, umožnil mu zaplatit druhý den.v tuto chvíli Namarovi proběhl hlavou geniální nápad, proč by lidé měli být omezováni hotovostí, kterou zrovna mají u sebe, když by hotovost mohly nahradit nějakou legitimací. Tato náhoda a Namarova vrozená podnikavost dala vzniknout společnosti s příznačným názvem Diners Club. Diners Club vydával úvěrové karty svým členům, kterými mohly bezhotovostně platit v restauracích, hotelích a obchodech, které s klubem uzavřeli spolupráci. 1 Lucie Pekárková, bakalářská práce 8

9 První kreditní kartu, podobající se těm dnešním vydala v roce 1951 The Franclin National Bank v New Yourku, nesla jméno svého držitele a výši úvěrového limitu 2. Kartu nabízela banka vybraným klientům. Karta fungovala obdobně jako naše dnešní, klient musel zaplatit nákupy do 30, 60 nebo 90 dnů, podle typu smlouvy. Při placení se vždy ověřovalo finanční krytí u banky. První karty vyrobené z plastu (PVC), byly karty Bank of America, která vstoupala na trh platebních karet v 50 letech minulého století. Bank of Amerika byla v té době přední bankou v poskytování menších spotřebních úvěrů, jejich schvalovací procedura byla poměrně složitá a tak využila nápadu kreditních karet. Přínosem karty vyrobené z plastu byla její větší odolnost, lepší ochrana proti padělání a umožňovala placení pomocí mechanických snímačů (tzv. imprinterů). Poté začalo vydávat karty velké množství bank, karty byly vydávány v masovém měřítku, banky přestali v rámci konkurenčního boje řešit bonitu klientů a tak se mnohé banky posléze dostaly do velkých ztrát, způsobených nejen nesplacenými úvěry,ale také vynaloženými náklady na vydání karet. Dalším krokem vývoje byla zúčtovací centra, na tuto myšlenku přivedlo banky několik aspektů: zvýšený výskyt padělání karet, krádeží a problémy kvůli nedokonalým bezpečnostním opatřením, dále podle McFaddenova zákona nesměly banky působit po celé Americe, ale jen na území svého sídelního státu, což bylo silně omezující v obchodu. Proto banky začaly uvažovat o společném systému tzv. zúčtovacím centru, na které by byly napojeny přidružené banky. V roce 1967 se první společnou asociací stává Master Charge Historie platebních karet mimo území USA American Express zahájil vydávání platebních karet v Evropě v roce V roce 1965 vydala první identifikační kartu britská National Provincial Bank. První mezinárodní platební kartu vydala ve stejném roce Westminster Bank. 2 encyklopedie platebních karet 9

10 Francie 1967 Societé Marseillase de Crédit vydala děrné štítky k výběrům hotovosti z prvních bankomatů. V roce 1960 vydala společnost Nippon Diners Club v Japonsku první kreditní kartu. V roce 1961 vznikla společnost OCB (Osaka Credit Bureau) a po vzoru amerického AmExu založila jedna z vedoucích japonských bank Sanwa Bank JCB (Japan Credit Bureau). Československo se stalo v roce 1965 první zemí Sovětského bloku, kde byly akceptovány platební karty Vývoj platební karty jako nosiče Jak již bylo řečeno, první karty byly vyráběny z plechu, nebo tvrdého kartonu, tyto technologie nahradil plast, kvůli své větší odolnosti a možnostem zabezpečení. Právě možnosti zabezpečení se velmi podílejí na dalším vývoji karet. Zlom v historii platební karty představuje použití magnetického proužku jako nositele klientových dat. Magnetický proužek byl vynalezen v roce Až společnost IBM ho dokázala aplikovat tak, aby byl schopen nést stacionární data o klientovi v prvních dvou vrstvách a dále přepisovací data jako zůstatky na kontě a provedené transakce ve vrstvě třetí 4. Jako další ochranný prvek byl později využíván podpisový proužek a čip. Vynálezce čipových karet se stal v roce 1974 Francouz Roland Moreno. Od tohoto roku začalo postupné nahrazování karet s magnetických proužkem za karty s čipem Bankomat Vynálezem bankomatu se platební kartě otevírají nové možnosti. Klient se již nemusí přizpůsobovat otevírací době bank. Má přístup ke svým prostředkům 24 hodin denně. Bankomaty ulehčily i práci bankovním úředníkům na pokladnách. 3 historie platebních kare Wikipedie 4 historie platebních karet Wikipedie 10

11 První bankomat navrhl a postavil Luther Georgie Simjam. Byl nainstalován v New Yorku již v roce1939 a patřil City Bank of New York. Tento bankomat byl z důvodu nezájmu klientů po šesti měsících odstaven. Ke znovu zprovoznění bankomatů došlo až v roce 1967 bankou Barklays Bank v Enfieldu v severním Londýně. Tento bankomat byl klienty využíván již ve větší míře. Přestože si Simjam registroval svůj patent v New Yorku již v roce 1930, je za vynálezce bankovního automatu považován John Shepard-Bironn. K oblibě bankomatů přiměly banky své klienty také tím, že zpočátku transakce provedené přes bankomat nebyly zpoplatněné, naproti tomu, některé banky zpoplatnily výběr hotovosti na pokladně, pokud klient vlastnil platební kartu. Výčet funkcí klasického bankomatu: Výběr hotovosti Vklad hotovosti Informace o zůstatku na účtu Dobíjení mobilních telefonů GSM Druhy platebních karet Platební karty můžeme dělit z několika hledisek dle: Způsobu provedení: Embosované- platební karty s tzv. reliéfním (plastickým) písmem. Tyto karty umožňují nakupovat i u obchodník, kteří nejsou vybaveni elektronickým terminálem a to za pomocí imprinteru- mechanického snímače (žehličky). Elektronické- nejpoužívanější platební karty. Jsou určeny jak k nákupům u obchodníka, tak k výběrům z bankomatu. Jejich použitelnost u obchodníků byla ještě před pár lety velmi omezená, dnes má již téměř každý obchod, který přijímá platební karty elektronický terminál. 11

12 Způsobu účtování: Debetní- platební karta vázaná k účtu, klient může disponovat pouze s prostředky, které má na účtu. Je určená jak k výběrům z ATM, tak k platbám u obchodníků. K zúčtování dochází chvíli po provedení transakce, maximálně do několika dní. Kreditní- není platební karta vázaná na účet. Klient nečerpá vlastní peníze, má od banky úvěr limit, který mu přidělí banka na základě jeho bonity. Klient nemusí splatit celý úvěr najednou, je stanovena minimální splátka úvěru (5-10%), ze zbývající dlužné částky klient platí úroky. Kreditní karta je spíše určena na nákup zboží a služeb. Charge- funguje obdobně jako kreditní karta, s tím rozdílem, že klient nemá úvěr, při zúčtování (obvykle dní) musí jednorázově uhradit celou dlužnou částku. Z čerpané částky se neplatí úrok. Vydávající asociace: VISA Eurocard/Mastercard American Express Diners Club International Japan Credit Bureau Nejrozšířenější v dnešní době jsou první dvě VISA a Eurocard/Mastercard Použitelnosti: Tuzemské neboli domácí- karty určené pro transakce pouze na území české republiky Mezinárodní- karty s rozšířenou platností pro Českou republiku i zahraničí Technologie: Karta s magnetickým proužkem- magnetický proužek na zadní straně karty slouží jako médium pro záznam identifikačních údajů při elektronických transakcích. Složen je ze tří stop, přičemž u každé z nich je přesně určena struktura dat a účel použití (např. jedná-li se o vnitrostátní, mezinárodní, off-line či on-line transakci)

13 Karta s čipem- obsahuje zabudovaný mikroprocesor, do něhož lze bezpečně uložit informace potřebné k ověření osobního kódu klienta. Hybridní karta- tato karta osahuje magnetický proužek i čip. Její nespornou výhodou je použitelnost u všech obchodníků Počet platebních karet v ČR v roce 2008 Na konci září banky registrovaly 9,8 milionu platebních karet při počtu 10,45 milionu obyvatel. Jen za třetí čtvrtletí stoupl počet karet o kusů. Hlavní měrou se o to zasloužily kreditní karty, jejichž suma vzrostla od konce prvního pololetí o mohutných 72 procent na 2,2 milionu. Vyplývá to ze statistiky Sdružení pro bankovní karty. Češi využívají karty zejména pro výběry hotovosti. Ve třetím čtvrtletí se objem vybraných peněz přiblížil sumě 150 miliard korun, zatímco obchodníkům lidé za zboží a služby zaplatili jen 48,4 miliardy

14 2. Popis typických produktů Elektronické bankovnictví patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti bankovních služeb. V dnešní době banky nabízejí následující produkty: 2.1. Telefonní bankovnictví Služba umožňuje komunikovat s bankou pomocí telefonu, jediné omezení je, že to musí být telefon s tónovou volbou. Služba je dostupná 24h denně a to dvojím způsobem. První způsob je operátor a druhý automat. Služba funguje tak, že klient banky při zřízení této služby dostane identifikační číslo, pod kterým může ovládat svůj účet. Klient vytočí číslo banky, zadá své identifikační číslo a v tuto chvíli si vybírá, zda chce provádět aktivní operace, pro které si zvolí operátora, či pouze pasivní, se kterými mu pomůže automat. Pasivní operace Zjištění zůstatku na účtu Zjištění pohybů na účtu Informace o úrokových sazbách Informace o kurzech cizích měn Informace o produktech a službách banky Aktivní operace Zadání příkazu k úhradě Zadání trvalého příkazu Zadání inkasa Zřízení termínovaného vkladu Zahraniční platební styk Tabulka č. 1. Rozdělení operací telefonního bankovnictví (vlastní úprava) 14

15 2.2. GSM banking Služba umožňuje ovládat účet prostřednictvím mobilního telefonu GSM a tak vznik a vývoj této služby úzce souvisí s vývojem a dostupností mobilních telefonů pro širokou veřejnost. Komunikace s bankou a naopak probíhá pomocí SMS zpráv, které mají předem nadefinovanou strukturu. Některé banky upřednostňují službu SIM Toolkit, jde o jednodušší službu, kde stačí pouze zadávat požadované položky v menu. V dnešních dnech tuto službu již podporují všichni tři operátoři. Pro její zřízení je nutné zakoupení speciální SIM (Subscriber Identity Module) karty a aktivaci na pobočce příslušné banky. Základní menu telefonu je potom rozšířeno o nabídku bankovní služby. Některé banky GSM banking jiným způsobem než přes službu SIM Toolkit již neprovozují a to zejména z důvodu bezpečnosti. Aplikace je šifrována, a tedy z ní nelze získat žádné údaje (např. pokud by byl telefon klientovi ukraden) WAP banking Jde o druh mobilního bankovnictví, kde přístrojem pro ovládání je mobilní telefon, ale tento druh se spíše blíží internetovému bankovnictví, to proto, že se do WAP (Wirless Application Protocol) prohlížeče musí vložit webová adresa banky. Ovládání WAPu je obdoba ovládání webových stránek, pomocí nichž se realizuje internetové bankovnictví bank a z toho plyne nutnost identifikačních kódů a hesel. WAP banking je nezávislý na SIM kartě a na operátorovi, používá běžný GPRS přenos dat. Jedinou podmínkou pro jeho používání je mobilní telefon vybavený WAP technologii. Pomocí WAP banking lze provádět běžné bezhotovostní operace Home banking Jde o službu, při které klient ovládá svůj účet z počítače připojeným k internetu, abych byla zcela přesná z počítače do kterého banka nahraje speciální program, který je nepřenositelný, z toho 15

16 plyne, že klient může ovládat účet pouze z jednoho daného počítače, což se může zdát jako nevýhoda, ale v dnešní době, kdy spousta lidí už používá notebooky, se tato nevýhoda stírá. Bankovní operace lze provádět 24h denně 365 dní v roce. Home baking umožňuje téměř všechny bezhotovostní operace s účtem online. Zjišťování zůstatku, zadávání tuzemských i zahraničních plateb, zřizování trvalých příkazů, zadávání/ rušení/ změnu Inkasa a SIPO, sledování pohybů na účtu, elektronický výpis. Navíc lze program banky připojit na vlastní ekonomický (účetní) systém, čímž se umožní automatické předávání platebních příkazů a výpisů z účtu. Home banking nabízí vůbec nejlepší systém zabezpečení ze všech forem elektronického bankovnictví. Přihlášení do sítě banky probíhá pomocí hesla uživatele a autorizačního certifikátu. Vzájemná komunikace mezi bankou a klientem je navíc obvykle kódována Internetové bankovnictví, on-line banking Téměř každá banka má pro tuto službu jiný název, ale jde o téměř totožnou službu jako je home banking, s tím rozdílem, že není vázána na jeden počítač a program od banky. V dnešní době si myslím, že je to nejrozšířenější a nejbezpečnější způsob vzdáleného ovládání účtu. Klient svůj účet ovládá přes webové stránky své banky, kde se přihlásí do aplikace přímého bankovnictví, přihlášení probíhá většinou pomocí identifikačního čísla a bezpečnostního kódu, který bývá v generován z takzvaného tokenu, což je přístroj podobný kalkulačce, který po zadání PINU komunikuje s bankou a vygeneruje bezpečnostní kód, který je platný pouze asi 30 vteřin a lze použít jen jednou. Tím se klient dostane na stránku svého učtu, kde může provádět bezhotovostní operace, které jsou shodné jako u home bankingu. 16

17 Obr. č.1.příklad aplikace on-line banking (zdroj: UniCreditbank,a.s.) 17

18 3. Porovnání produktů z hlediska poplatků a poskytovaných služeb Poplatek. Je či není poplatek za vedení běžného účtu absurdní? Většině lidí poplatek za vedení běžného účtu vadí. Nechápou, proč mají bance platit za to, že ji poskytují své peníze a ona jim nabízí jen minimální úrok. Většině těchto lidí nedochází, že otevření běžného účtu je služba, jako každá jiná a banka na její poskytnutí vynakládá určité náklady. Potřebuje k tomu technické vybavení, personál, musí hradit provozní náklady. Přičemž klient se nijak nezavazuje k tomu, jak moc bude svůj účet využívat, kolik prostředků na něm bude mít, svůj účet může kdykoli zrušit. Z toho vyplývá, že klient bance negarantuje nic, naproti tomu mu banky zaručuje standardní služby, relativní bezpečí jeho vkladů, které do poměrné výše garantuje i stát. Přes všechno co jsem tu nyní napsala, se v poslední době objevilo několik bank a kampeliček, které nabízejí vedení běžného účtu, popřípadě i některé další služby zdarma. Proč to dělají? Odpověď je jednoduchá. Jde o výsledek chladné kalkulace a marketingového tahu pro přetažení klientů od konkurence. Kompenzací bankám bude velký počet klientů a objem protékajících prostředků. Na nové výhodné produkty jsou občané upozorňováni pomocí reklamy, ovšem ne vždy se z ní potenciální klienti dozvědí, že pro získání bezplatného vedení účtu musí splnit určité podmínky. Například ekonto od Raiffeisenbank, z reklamy všichni známe, že klient nezíská jen vedení účtu zdarma, ale banka mu za něj bude dokonce platit, jaký sen. Ale realita je, že jde o 10 Kč měsíčně a podmínkou nulového poplatku je měsíční kreditní obrat na učtu ve výši min. 20 tis. Kč, popř. 15 tis. Kč spolu s čerpáním spotřebitelského či hypotečního úvěru od Raiffeisenbank, nebo stanovený objem jí spravovaných depozit Běžný účet zadarmo Na českém trhu do dnešního dne existují čtyři instituce, které poskytují vedení běžného účtu zdarma bez složitých podmínek, plus zadarmo i transakce a vůbec pohyby na účtu. 18

19 Podívejme se na jejich nabídku výhody a nevýhody. Fio, družstevní záložna, - běžný účet Pro založení učtu je potřeba 1Kč jako členský vklad. Za dalších 100 Kč si lze zažádat o základní debetní kartu., kterou obdržíte do 14 dní. Jde o elektronickou kartu Maestro s max. limitem Kč týdně. Poplatková filosofie Fio je jednoduchá: co je provedeno elektronicky, je (až na výjimky) zadarmo, s čím půjdete na pobočku, zaplatíte. Zadarmo je tak tuzemský platební styk při využití internetového bankovnictví, neplatíte ani za trvalé příkazy či inkasa. Zdarma je i vklad hotovosti a výběr nad 1000 Kč. Pro hotovostní operace můžete využít 33 poboček Fio, celkem však disponuje sítí 55 obchodních míst, kde můžete řešit své potřeby. Hotovostní operace na účet Fio můžete využít i na pobočkách ČSOB, tam však za vklad zaplatíte 50 Kč a pro výběr na pokladně ČSOB musíte nejprve kontaktovat Fio a získat šek. Poplatek 30 Kč zaplatíte za papírové příkazy podané na pobočce a 2 Kč stojí zaslání SMS zprávy o pohybu na účtu. Když si necháte posílat y (třeba na mobil), je to zadarmo a fungují spolehlivě. Internetové bankovnictví je funkční okamžitě, je velmi jednoduché na ovládání a velmi přehledné. Transakce podepisujete buď elektronickým podpisem, anebo prostřednictvím autentizačních SMS. Platby na Slovensko, jsou-li zadané přes internet, opět za ně neplatíte a můžete je posílat do všech slovenských bank a finančních institucí. Finta je v tom, že účet u Fio je československý, stačí jen zvolit kód banky mezi českým (2010) a slovenským (8330), číslo účtu se nemění. Kamenem úrazu jsou však zahraniční platby. Ano, fungují a dokonce přes internet, ale prostřednictvím sběrného účtu u ČSOB. Fio družstevní záložna sice už má vlastní SWIFT (FIOZCZP1XXX), ale stále ještě není zapojená do SWIFTové sítě. Úvěry od Fio neposkytuje je, pouze pro firemní zákazníky. Výjimkou je kontokorent, ten je zpoplatněn a má dvě úrokové sazby. Za poplatek 1 % ročně z úvěrového rámce máte dražší úrok, za vyšší 4% roční poplatek získáte úrok nižší (viz tabulka). 19

20 Pro platby přes internet potřebujete platební kartu Visa nebo Mastercard. Embosované karty stojí u Fio 300 Kč ročně, můžete si však dokoupit elektronickou kartu Visa Electron za 200 Kč ročně. Základní karta Maestro (je zadarmo) platby přes internet neumožňuje, za to nabídne maximální bezpečnost. Oceníte ji i v Rakousku, kde často akceptují pouze karty Maestro. Účet můžete kombinovat se spořícím účtem Fio konto. Převody mezi nimi probíhají nepřetržitě online. + - Nulové či nízké poplatky bez podmínek Jednoduché internetové bankovnictví s širokými parametry Čipová platební karta zadarmo Provázání se spořícím účtem Zahraniční platby přes internet Platby do a ze Slovenska zadarmo ové upozornění na transakce Kontokorent Okamžité připsání prostředků D+1 Okamžité odepsání platby (včetně víkendů) Možnost prioritních a zrychlených plateb Spořící účet Neumí spotřebitelské úvěry a hypotéky Nemá kreditní karty Nelze nastavit SMS, o karetních blokacích Nejsou online vidět karetní blokace Komplikované zahraniční platby mbank mkonto Založit mkonto můžete přes internet, na jednom z 9 klientských center nebo na jednom z 18 tzv. kiosků. To je malé obchodní místo zpravidla v nákupních centrech. Minimální vklad banka 20

21 nevyžaduje, automaticky můžete dostat zadarmo elektronickou kartu Visa. Nejde však o kartu Visa Electron, ale o elektronickou verzi karty Visa Classic (obdoba MasterCard Unembossed). To je důležitá informace pro platící přes internet, zvláště nízkonákladové aerolinie vyžadují pro platbu karty Visa Electron, má-li být platba provedena bez servisního poplatku. Platební karta vám přijde poštou zhruba do 14 dnů, a poté si ji můžete přes internet sami aktivovat a nastavit libovolné limity. mbank umí založit běžný účet se dvěma stejnými spolumajiteli. To mohou být manželé, partneři či kamarádi a oba pak mají stejná práva. To je rozdíl od ostatních finančních institucí, kde majitelem účtu je vždy jediná osoba a druhá může být pouze disponentem. Internetové bankovnictví mbank je velmi jednoduché a za dobu svého života v Polsku, odkud pochází celá mbank, příliš grafických změn nedoznalo. mbank se stále vyvíjí, takže zatím přes internet můžete provádět jen běžné operace, tj. tuzemské platby, trvalé příkazy a povolení k inkasu či SIPO. Vidíte blokace karetních transakcí a snadno si můžete online nastavovat a měnit limity pro debetní karty. Kreditní karty, kontokorent, zahraniční platby se stále připravují. Za to bez problémů můžete požádat o hypotéku nebo spotřebitelský úvěr, ty mbank zvládá velmi dobře. Za příplatek si můžete nastavit informování o karetních blokacích přes SMS a podle objemu předplacených SMS vám za ně klesá cena služby. Kromě internetu můžete mkonto ovládat i telefonicky, příkazy takto podané se prodraží na 12 Kč. S debetní kartou máte 3 výběry z bankomatů v tuzemsku zadarmo, za každý další zaplatíte 19 Kč bez ohledu na to, o jaký bankomat jde. V zahraničí naopak nezaplatíte za výběr ani korunu, ale mbank bezplatné výběry v zahraničí vyrovnává 2% konverzním poplatkem, je-li měna transakce jiná než v eurech. Lahůdkou jsou bezplatné výběry hotovosti na pokladně jiných bank, jde o službu s názvem cash advance a je s debetní kartou mbank zdarma v tuzemsku i v zahraničí. Problematické je vložení hotovosti. Tu do mbank dostanete buď přes jinou banku nebo s využitím poštovní poukázky. Jinak to u mbank nejde a její vkladomaty úspěšně působící v Polsku jsou zatím u nás v nedohlednu. Od mbank nečekejte ani zahraniční platby, ty prozatím neumí ani přijmout, ani odeslat. Účet můžete kombinovat se spořícím účtem emax. Převody mezi nimi probíhají nepřetržitě online. 21

22 + Nulové či nízké poplatky bez podmínek Zřízení účtu přes internet Platební karta zadarmo, blokace karty zadarmo Bezplatné výběry kartou na pokladnách bank, směnáren a v zahraničí Vysoké limity na kartě Kartou lze platit na internetu Je vidět karetní blokace Okamžité připsání prostředků D+1 Platby posílá jako zrychlené, zadarmo Předpoklad dalších služeb v budoucnu provázaných přes internet Dostupné spotřebitelské úvěry a hypotéky Ke kartě lze změnit PIN Společný účet Spořící účet - Neumí zahraniční platby Neumí prioritní platby Nemá kontokorent Základní karta není čipová Problematický vklad hotovosti Platby se odesílají v 7 hodin ráno Mnoho běžných bankovních služeb stále ve fázi přípravy Poštovní spořitelna Postžiro zadarmo Postžiro zadarmo je v nabídce teprve od listopadu 2008 a Poštovní spořitelna jej zatím veřejně nepropaguje. Na poštách si ho nesjednáte, pořídit si ho lze pouze na finančních centrech Poštovní 22

23 spořitelny, kterých je v Česku 35. Se sjednáním Postžira zadarmo však problémy nejsou, pokud přesně víte, že ho chcete a budete na něm trvat, dostanete ho. Minimální vklad je 200 Kč a skládá se při založení účtu. Účet je zřízený okamžitě, na přihlašovací údaje do internetového bankovnictví si musíte počkat týden, na platební kartu o další týden navíc, obojí vám přijde domů poštou. Postžiro zadarmo je odpovědí Poštovní spořitelny na hlad po bezplatných účtech a bojovníci za bankovní poplatkovou svobodu mohou být konečně spokojeni, že nízkonákladový účet je i v nabídce velké banky. Jde o plnohodnotný účet bez jakýchkoli omezení, můžete využívat všechny služby, které Poštovní spořitelna nabízí. Rozdíl je jen v ceně, kterou vám banka za službu u Postžira zadarmo naúčtuje. Základní součástí Postžira zadarmo je internetové bankovnictví, telefonní bankovnictví, mobilní bankovnictví a debetní čipová karta Visa Electron, obchodně označovaná jako maxkarta. Platební karta má nastavené základní limity Kč týdně pro platby u obchodníků a výběry z bankomatů a 1000 Kč týdně pro operace na poště, ty lze časem navýšit. Všechny tuzemské platby zadané přes internet nebo mobil jsou zadarmo, a to včetně inkasa, SIPO a trvalých plateb, neplatíte ani za korunové příchozí platby. Zadarmo jsou i neomezené výběry z bankomatů ČSOB v České republice a na Slovensku. Vše ostatní je zpoplatněno. Příkaz k úhradě přes telefonní bankovnictví se platí (10 Kč), zpoplatněné jsou vklady hotovosti i výběry. Vyšší poplatek je při použití platební karty v jiném bankomatu než ČSOB (39 Kč). Příkaz k úhradě zadaný maxkartou na poště vyjde na 100 Kč za položku, stejně stojí i příkaz zadaný na Finančním centru. Vysoké poplatky za hotovostní operace a příkazy podané jinak než přes internet či mobil mají odradit od používání jiných cest pro komunikaci s bankou. Pokud se však budete přesně držet vymezených pravidel, může vám Postžiro zadarmo dobře sloužit a nebude vás to stát ani korunu. Netuším, zda je Postžiro zadarmo konkurenční reakcí ČSOB na nabídku Fio a mbank, ale i přes silná omezení v podobě odstrašujících poplatků za vybrané operace má své výhody. Poštovní spořitelna bez potíží bravurně zvládá zahraniční platby a Postžiro zadarmo není v tomto nijak omezené. Základní karta Visa Electron vydaná k tomuto účtu umožňuje platby na internetu a navíc má v sobě dvojí pojištění: pojištěné zneužití a úrazové pojištění. Pojistné částky nejsou sice závratně vysoké, ale neberte to, zadarmo. Postžiro zadarmo má výhodu i v počtu obchodních 23

24 míst. S maxkartou si můžete hotovost vybrat na každé poště. Ano, zaplatíte, ale jednorázově se to dá přežít. Vložit peníze lze nejen na poště, ale i na všech místech "modré" ČSOB (opět za poplatek 50 Kč). Vydání a vedení Maxkarty pro disponenty je zdarma stejně jako pro majitele účtu. Platí se za kontokorent, a to 200 Kč za schválení a 9 Kč měsíčně za jeho vedení. Můžete se nechat informovat o transakcích na účtu prostřednictvím u (zadarmo) nebo SMS (3 Kč). Účet můžete kombinovat se spořícím účtem Červené konto. Převody mezi nimi probíhají online pouze v pracovních dnech. Poštovní spořitelna jako jediná z popisovaných nabídek má v ceně účtu mobilní bankovnictví přes tzv. SIM TOOLKIT. Takto zadané transakce jsou rovněž zdarma. Když to vše shrnu, tak přestože jsou vybrané služby draze zpoplatněné, rozsahem služeb zadarmo a rozsahem dalších služeb dostupných za standardní ceny jde o černého koně na trhu v oblasti nízkonákladových účtů. + Tuzemské platby bez poplatku Platební karta (maxkarta) zadarmo a bezplatné výběry z bankomatů ČSOB v ČR a SR Zdarma pojištění proti zneužití maxkarty na Kč Zdarma úrazové pojištění na smrt a trvalé následky úrazu na Kč Lze změnit PIN ke kartě Kartou lze platit na internetu Je vidět karetní blokace Možnost úvěrů, hypoték, kreditních karet, kontokorentu, investic Není žádné omezení na služby banky, pouze odlišná cena u vybraných transakcí Zahraniční platby Spořící účet Rozsáhlé parametry internetového bankovnictví Lze dobíjet kredit mobilních operátorů Mobilní bankovnictví Telefonní bankovnictví nonstop Výběr možností zabezpečení internetového bankovnictví 24

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S.

SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, A.S. Platí od 15. 10. 2010 SAZEBNÍK ODMĚN ZA POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH SLUŽEB ČÁST FYZICKÉ OSOBY

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - Platný aktuálně od 6. nabízené 5. 2014 produkty Platný od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 Obsah 1. Osobní účet mkonto...2 2. Povolené přečerpání mrezerva...2 3. Spořicí

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky UniCredit Bank Austria AG, která je členem skupiny UniCredit UniCredit

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 9. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. září 2015 budeme mít nový Sazebník ČSOB pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pro občany k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Vysvětlení K 1.1.2014 dochází ke změnám v Sazebníku KB pro občany. Jedná se o: změny týkající se zavedení nového občanského zákoníku. Za

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery

Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Československá obchodní banka, a. s. Kreditní karty vydávané ve spolupráci s partnery Česká republika, ve znění k 1. 11. 2009 Obsah A B C Kreditní karta

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu zřízení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 Kč vedení účtu 0 Kč 0 Kč 19 Kč 0 Kč 0 Kč zrušení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč počáteční vklad 100 Kč 200 Kč 500 Kč 0

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili.

Platební karta vám pomáhá plánovat výdaje a řídit vaše finance - každý měsíční výpis vám ukáže, kde, kdy a jak jste ji použili. Platební karty Kdo by neznal tuto situaci. V obchodě vidíte báječnou věc, jenže nemáte u sebe tolik peněz, abyste si ji mohli koupit. Pokud ovšem vlastníte platební kartu, rázem si ji koupit můžete. Platební

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky v CZK A. IQkonto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu zdarma Vedení účtu zdarma Zrušení účtu zdarma Minimální zůstatek 500,- Produktový balíček IQkonto ZDARMA

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne 1. 4. 2014 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Obsah Každodenní bankovnictví Financování Investiční bankovnictví Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky

I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky A. IQ konto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení účtu v CZK Produktový balíček IQ konto ZDARMA obsahuje: Běžný účet v rámci balíčku LBBW

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Finanční služby SOB pro municipality

Finanční služby SOB pro municipality Finanční služby SOB pro municipality Rozšíření nabídky ČSOB pro municipality Využití předností a možností obchodních míst ČSOB a České pošty pro zlepšení kvality obsluhy municipalit Pobočková síť ČSOB

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více