KRÁTKÉ POSTŘEHY Z PRACOVNÍCH SKUPIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRÁTKÉ POSTŘEHY Z PRACOVNÍCH SKUPIN"

Transkript

1 KRÁTKÉ POSTŘEHY Z PRACOVNÍCH SKUPIN PRACOVNÍ SKUPINA Č. 1 velkoměstská farnost Brno Krátce se představili členové jednotlivých farností a poté představili i své farnosti: St. Lískovec, Bystrc, Žabovřesky, Křenová, Židenice, sv. Tomáš, Lesná, Troubsko, Komárov a Zábrdovice. Problémy a jejich řešení: - anonymita komunikace na úrovni přátelství kavárna, plesy - krize mládeže alkohol, drogy nárůst - touha lidí někam patřit do farnosti nové aktivity - duchovní pýcha farnosti - problém přijetí druhých jako partnera, člena farnosti (komunity), přijetí v různosti - chybí varhanická služba - chybí katecheté - společenství duchovní, chybí prostor, finanční prostředky - tolerance Vize budoucnosti: - vytvářet příležitosti k setkávání (farní den, kavárna, oslavy narozenin dle možností v každé farnosti) na úrovni společenské - výlety, pěší pouť, maškarní ples pro děti, farní ples, nadílka, sportovní dny, dětský den, klub maminek - důraz na dětské aktivity způsob evangelizace - možnost setkání celých rodin, generací poznávání navzájem, týden setkání rodin - nabídka míst pro farnosti, kam jet, za jakou cenu biskupství (Centrum pro rodinu a soc. péči) - aktivity pro okrajové skupiny nemocní, senioři, návrh adopce mladší rodiny - babička - informovanost o náplni hnutí, působících ve farnosti - posílit informovanost ve farnostech o aktivitách hnutí za cílem odbourat bariéry - aktivity, spojující farnosti v Brně, pěší pouť, děkanské stránky, časopis brněnských farností, společné aktivity, vzájemné doplnění, využití výhod velkoměsta, snadný dostup. PRACOVNÍ SKUPINA Č. 2 velkoměstská farnost Brno Radosti: Stavby jsou v pořádku bez zásahů farníků, farnosti si mohou najmout si firmy; stabilní a kompaktní společenství; kostel a farnost: s otevřenými dveřmi; přítomnost církevní školy. Starosti: Zintenzivnit život ve farnostech (liturgie); zlepšit komunikaci; farníci často očekávají pouze svátostný servis. Šance: Výzvy, aby kostely nebyly koncertními sály; dát najevo, co se při liturgii prožívá pravdivost; stavět na otevřených skupinách hlad po modlitbě, vnímat objevování u mladých. Vylepšit v Brně: Zkoordinovat mše sv. ve všední den a mše sv. pro specifické skupiny; místo, kde by se stabilně zpovídalo přes den; večery otevřít kostely.

2 PRACOVNÍ SKUPINA Č. 3 městská farnost Radosti: Zapojování se do práce kolem kostela; štěstí na dobré faráře; modlitební společenství; zapojení mnohých; katecheze pro děti znamená budoucnost; dětské mše sv.; otevřená fara pro všechny; kavárna; farní dny; kytary při mši, zapojení dětí; svěcení neděle; farní odpoledne; manželské společenství; křížová cesta s nesením kříže; poznávání se při práci v kostele. Starosti: Kastovnictví; sobectví; anonymita; nepřijetí nově příchozích; netolerance starších k dětem; brigády pořád ti samí lidé; špatné zapojení některých do společenství; mládež se jde často raději bavit; malá starost o nemocné. Šance na změny: Začít sám u sebe, být dobrým příkladem; dobře fungující farní rada; hodně kulturních akcí; věnovat se dětem i nevěřícím, tím se mohou přitáhnout i jejich rodiče; postavit farní centrum; tábory pro děti; věnovat se učňovské mládeži nejohroženější skupina. PRACOVNÍ SKUPINA Č. 4 venkovská farnost Přivítání a modlitba; farnosti: Velké Němčice, Sulíkov, Starovičky, Viničné Šumice, Nové Syrovice, Veverské Knínice, Ořechov, Hluboké Mašůvky. Radosti: Dětské mše sv.; den modliteb za kněze a duch. povolání; minipoutě pro seniory; lidové misie; tříkrálové sbírky; mše při výročí patronů; májové pobožnosti v lese; misijní činnost; Modlitby matek; křížová cesta napříč vesnicemi. Slabé stránky: Absence dětských mší sv., nezájem pana faráře; vztahy mezi farníky, komunikace, roztříštěnost farnost není jako rodina; uzavření farnosti vůči nevěřícím; zmenšování farnosti úmrtími nikdo nepřibývá; vázne komunikace s knězem; ubývají mladí. Výzvy: Setkávat se i jinde než v kostele; najít nového schopného kostelníka; abychom se dokázali domluvit; oživit vztah k Ježíši; vytvořit modlitební společenství. Obecné klady a zápory venkovské farnosti: Práce i v neděli zahrada, po zaměstnání pracují lidé doma a nemohou tolik pomáhat knězi; vyměňovat venkovské kněze s městskými, kněží ve městech mají s laiky více zkušeností; laici musí něco připravit i sami a nenechávat veškerou aktivitu na knězi; na venkově ubývá lidí jdou za prací. Priority: Velmi se věnovat dětem a mladým lidem; společenství mladých lidí; pozvat Ducha svatého. PRACOVNÍ SKUPINA Č. 5 venkovská farnost Radosti a starosti: Začlenění nových lidí do stávající komunity; chybí vzdělávání dospělých; dobré zapojit i seniory prosby o modlitbu, životní moudrostí a radou; někde rozvrstvení farnosti spojení vrstev? např. zahradní slavnosti někdy nezájem zúčastnit se; pomluvy mezi křesťany kněží by na to měli upozorňovat.

3 Priority a šance pro dobrou budoucnost: Malá společenství (manželé, živý růženec, mládež, děti); využít už vytvořeného a posunout to dál; poutě, vyjít ven z kostela. Pozitiva a negativa pro farnost: Přijmout nové prvky např. zapojení písní s kytarou; dětské mše zaujmout děti a zapojit je; osobní přístup kněze. Nové téma: Brigády není čas ani zájem (předpisy o bezpečnosti práce); lidé hledají duchovní obnovu; přibývá křtů a svateb; čemu pomohlo nebo uškodilo nové společenství, nová společnost. PRACOVNÍ SKUPINA Č. 6 venkovská farnost Radosti: Nový duchovní správce, farnost roste, sloužíme Pánu s radostí; farnost druhý domov; formace mladých rodin s dětmi mše pro ně; práce s dětmi a mládeží; spolupráce s jinými farními kostely; radost z obrácení druhých; z nedělní mše a její přípravy; z kompaktních celistvých rodin; ze scholy; z každého dobrého díla, které se ve farnosti podaří; z pobíhajících dětí v kostele, z bohoslužby. Starosti: Není to o počtech, tak proč rušit farnosti; musíme udržet štafetu, vydržet, vesnice se musí bránit; reakce tradičních křesťanů na změny ve farnosti a jejich negativní postoje; není mládež; vandalismus a krádeže demoralizace; konzervatizmus a rozdělení farnosti na odpůrce novot a ty, co novoty přijímají; tradice potřebují oživit lidem už to nic neříká; když je třeba zapojení do práce je málo ochotných; bariéra starších, kteří mezi sebe nechtějí pustit názor mladších; těžké získávání mládeže na diecézní akce. Možnosti: Být nositeli víry, naděje a lásky; mít farní plán; působit na obnovu církve; výlety biskupů i děkanů mezi lidi na vesnici nejen na slavnosti; práce farních rad; sdílet spolu více času; aby byly zastoupeny katecheze dětí; katecheze dospělých, mše sv., poutě, Boží slovo, práce s Písmem, modlitba a modlitební společenství; hodně akcí na faře na neutrální půdě; pro starší děti vyučování ve škole, aby nebyly šikanovány od druhých, když jsou viděny jak jdou na faru; mládež je citlivý okruh; zaměřit se na to, co bolí a na co máme síly; moc modlitby; podporovat média Proglas, Noe, Katolický týdeník ; učit děti více principy tolerance; je docela dobré, když členové farních rad jsou současně i členové zastupitelstva; rozpis obědů pro kněze a rozpis na přepravu kněze na bohoslužby; práce s mládeží nenásilně. PRACOVNÍ SKUPINA Č. 7 pohraniční farnost Co považujeme za životaschopné v naší farnosti? Mladé lidi; děti = budoucnost; rozvíjení možnosti zapojení nevěřících; dojíždějícího kněze, spolupráce s ním; naději v mládeži; manželské setkání; duchovním přínosem je komunita; modlitby stařenek; družba s farností Brno Zábrdovice; mládež a sympatizanti; misie od Fatymu. Starosti: I po 16-ti letech v pohraničí vnitřní devastace lidí, jsou velmi zranění, radost se hledá tíž, je nutné se od tohoto odpoutat a doufat, že Duch Boží působí; kde je hodně hříchu, tam je také hodně Boží milosti; lidé se spíše sjíždějí; málo mladých, ale jsou; někde není mládež, ale lidé jsou velice hodní a ochotní k jakékoliv práci; je třeba vážit si lidí, kteří přijdou i jen na půlnoční; farnost = jedna pokrevně příbuzná rodina, tedy se setkává po domech, je třeba neutrální zázemí i pro nově příchozí; fary často vypadají neutěšeně a proto se tam lidé nescházejí. Možnosti: Nebude důležitý počet ale kvalita lidí; když je pěkně, teplo, lidé nespěchají, povídají si po mši a hned se nerozprchnou; svážení farníků, kteří chtějí z filiálek do farního kostela: byl by čas na kontakty

4 lidí s knězem po mši svaté, jedna společná mše se může střídat, vždy v jiném kostele; zkušenost ze Švédska tzv. agapé po mši sv. nezapomenutelná neděle. Priority: Centrální mše sv.; důležitost dodávat informace, co se děje v okolí (někdy je to problém kolegiality kněží); pokud chceme v pohraničí něco vytvářet, není a nemůže to být na rok, dva, ale na 20 let je nutná organizace farností; zkušenosti jako s katechezí, chce to plány do budoucnosti, jít do škol a zde je šance; lidé musí mít zájem, potřebu, závazek pro něco; v lidech je očekávání, pak je to obrovská naděje. Závěr: Neztratit naději; vyhledávat schopné lidi; schraňovat prostředky pro začátek např. pro budování zázemí; je nutné křesťanské sebevědomí. Setkání bylo v duchu krásných svědectví ze života. Setkalo se více kněží s různými zkušenostmi v pohraničí. Všichni zúčastnění projevili díky za čas v této skupině, za vzájemné sdílení. PRACOVNÍ SKUPINA Č. 8 jednotlivé role ve farnosti členové, farní rada, farář atd. 1. Kněz, který není obklopen lidmi, kteří nechápou, že církev je živý organismus, je osamocený ve své službě. 2. Účastníci se shodli na tom, že ekonomické rady farnosti jsou potřebné pro život farnosti a měli by spolupracovat odborníci. 3. Práci v pastoračních radách je třeba se učit. Veškerá činnost by měla být zveřejňována! PRACOVNÍ SKUPINA Č. 9 charitativní rozměr života farnosti Zamýšleli jsme se nad tím, co si představujeme pod pojmem charita. Charita je výsledkem života s Bohem, společenství s ním. Tato motivace mě vede k druhým lidem. Vztah s Bohem mě otevírá pro konkrétní možnost projevit lásku bližnímu. Duch svatý pak nachází ve mně netušené možnosti ke konkrétnímu projevu lásky. Konkrétní možnosti charity ve farnosti pak závisí na podmínkách, typu farnosti, osobnostech křesťanů. Povolání k charitě je pro všechny křesťany ve farnosti. Každý se může angažovat podle svých možností a povolání od Boha (pomoc materiální, peněžní, duchovní, schopnost se obětovat, modlitba za druhé). Do této charity zahrnujeme hlavně ty, co patří do farnosti a také všechny potřebné, nepatřící do farnosti. Podle specifika dané farnosti se můžeme zaměřit i na speciální projevy (např. charisma jednotlivých řeholních společenství, působících ve farnosti). PRACOVNÍ SKUPINA Č. 10 farní věstníky Poslání a smysl farních věstníků: Informovat o dění ve farnosti, ale podporovat vědomí, že farnost je součást celku diecéze. Zainteresovat i staré a nemocné lidi, aby se (např. díky tomu, že mají přehled o tom, co se děje) cítili součástí farnosti a mohli pomáhat modlitbou. Pamatovat i na texty pro hledající, vytvářet most mezi lidmi, kteří se navzájem neznají, ale žijí v jedné farnosti. Obsah, rozsah a úroveň FV: Nechat vykrystalizovat pevné rubriky podle specifika farnosti; obohacovat např. recenzemi knih, rozhovory s osobnostmi, myšlenkami duchovního růstu; rozšiřování teologických vědomostí; také fejeton, humor aj.; rozhodně nedávat rozsáhlé monotématické příspěvky, omezit rozsah na max. 1,5 strany/článek; vydávat časopis pravidelně (plus např. číslo o Vánocích, Velikonocích apod.); rozsah stran časopisu podle možnosti farnosti; psát o událostech, které se připravují a kterých je možné se zúčastnit (nejen zpětně popisovat v reportážích apod.); jsou vítané zprávy z biskupství i zpětně zprávy o dění ve farnosti se zveřejňují na internetových portálech biskupství i v dalších médiích. Jak získat a udržet spolupracovníky: Tvorba FV je rozhodně týmovou záležitostí; je dobré mít pevnou redakční radu (cca 5 6 lidí); duchovní správce je zodpovědný za obsah a naukovou správnost FV; osvědčilo se oslovovat konkrétní

5 lidi s konkrétními prosbami o spolupráci; je dobré mít (např. vzadu v kostele schránku), kam mohou lidé dávat své příspěvky a podněty pro další číslo FV; jako motivace pro spolupracovníky je dobré alespoň jednou za rok uspořádat společné setkání, poděkovat. PRACOVNÍ SKUPINA Č. 11 farní pastorační rady Přínos FPR pro farnost: Velká možnost semknutí farnosti; iniciativa musí být od pana faráře; větší informovanost, živost ve farnostech; lepší zapojení mládeže. Hlavní úkoly FPR: Pastorace mládeže; hledání nových cest pro farnosti; otevřenost pro všechny; iniciativy od lidí; iniciovat duchovní obnovu farnosti; oddělit FPR od ekonomické. Co je nebo bylo problémem při vzniku FPR: Počáteční ostych; pasivita; názorová různost. PRACOVNÍ SKUPINA Č. 12 farní pastorační rady Vymezení pojmů: PR = farní rada (někdy pokud je zahrnuta i ekonomická rada); jinak oficiálně FR = PR + ER. Představení: Bystrc, Líšeň, Pohořelice, Komín, Přísnotice Žabčice, Židlochovice, Frýdlant nad Ostravicí řeckokatolický kněz, Žabovřesky. Kodex církevního práva: Biskup delegoval konkrétnější stanovy PR farářům. Kněží jsou zatíženi negativními zkušenostmi z okolí (Německo). Smysl a přínos PR pro farnost: Iniciuje farní společný život; vychovává ke spoluzodpovědnosti a křesťanské zralosti; ulehčení práce kněze; pomáhá zapojit více věřících do činnosti ve farnosti; spoluzodpovědnost řadit před plánování; jít efektivně k cíli (laici i farář); nerozptylovat síly; někteří lidé by nejraději dělali vše sami, i když to třeba nestíhají; možnost uspořádat i akce navenek; faráři dává pastorační rada jistotu, že za akcí nestojí on sám. Je PR poradní nebo výkonný orgán? Volba nezaručuje, jaké odborníky tam dostaneme. Varianta vrtulník malá skupina poradců a tým technických odborníků. Nebezpečí, aby se PR nestala klikou vyvolených, proto volení zástupci; člověk tam nesedí např. za hudbu, ale jako člen PR, proto by se nemělo předem rozdělovat, kdo za co zodpovídá; příprava PR v Žabovřeskách nejvíce jim leží na srdci duchovní život, sdílení se, mají více kněží, ale přesto nemůže být vše na nich. Hlavní úkoly: Pomoc při liturgii; prostředník od kněze k lidem a od lidu ke knězi = zlepšení komunikace; roviny farář, jáhen, laici každá má specifické úlohy; shrnutí analýza pastoračních požadavků, komunikace, přinášení impulsů. Na co si dát pozor: Aby to nebyl jen dříčský tým - najít čas na společné chvíle bez úkolů ; nedobývat faru násilím; podstata FR není být za každou cenu akční, neustále vymýšlet nějaké akce.

6 PRACOVNÍ SKUPINA Č. 13 šance dnešní rodiny ve farnosti Spolupráce mezi generacemi v našich farnostech: Potřeba spolupráce vyvstává při hlídání dětí, v některých farnostech programově zvou mladé, aby pohlídali malé děti, když mají manželské setkání. Je dobré mladým poděkovat, říci jim, o čem si na setkání povídali. Podobně je prospěšné seznámit s náplní setkání i staré rodiče či jiné hlídače: jak je to obohatilo, co se dověděli. Starší generace zatouží po podobných setkáních. Manželská společenství ve farnosti: Většina účastníků má zkušenost se společenstvím. Problémem je, že společenství nejsou všude otevřená i pro jiné a tak jsou trnem v oku farnosti i duchovnímu správci. Program setkání společenství se někde postupně změnil jen na společenské setkávání a pohoštění. Společenství trvá třeba i 20 let. Je třeba upřednostnit duchovní program. Společenství musí mít nějakou vizi, cíl. Doporučuje se modlitba nad Božím slovem, encyklikou aj. Je třeba mít na mysli, že nové manželské páry je potřeba do společenství pozvat, samy většinou nepřijdou. Osvědčuje se mít jedno společenství, kde čerpáme, další společenství, kde sloužíme. Společenství modlitby: Je spolu více generací: má podobné principy, ale i problémy. Společenství křesťanů je takové, kde se dává i přijímá. Jedna rodina s handicapovaným dítětem se ostýchala přijmout finanční dar od farnosti: když však ostych překonali, vedlo to k velkému sblížení všech.jak přitáhnout do společenství muže? Někde chodí do společenství jen ženy. Změnou vašeho chování mohou být muži osloveni. Dobrá zkušenost svolat do společenství vdovy farnosti. Jsou za to velmi vděčné, je to naplnění Hospodinovy starosti o ně. PRACOVNÍ SKUPINA Č. 14 šance dnešní rodiny ve farnosti Období mateřství a rodičovství: Kurzy pro maminky, pro upevnění osobnosti, aby poznatky z organizace práce s dětmi (umí rozdělit čas, organizovat, mají vlastně praxi) využili ve vedoucím postavení v práci, až se tam po mateřské dovolené vrátí. Rodina potřebuje pomoc: Peníze, služby, povzbuzení. Kněží by v kázáních měli více podporovat rodiny a akce rodin s nadšením podporovat. Svědectví jedné z účastnic: celá farnost se modlila za mě a za dcerku, když prodělávala operaci mozku. Bylo to velké povzbuzení. Farnost má nabídnout cesty pomoci, které by pak zaujaly i lidi mimo farnost.(např. babička na telefonu, létající dědeček, tj. formy, které je vidět). Je třeba začít pomoc mezi jednotlivými rodinami a pak je eventuelně propojit s kluby seniorů. Jedna účastnice navrhovala, aby v diecézi byla nějaká kartotéka, kde by byly evidovány akce rodin neměla asi informaci o akcích národního centra (spol. dovolené, ale také přednášky o výchově dětí a též o výchově dospívajících, přednášky pro mladé apod.) Pomoc potřebují neúplné rodiny vdovy s dětmi, setkání pro osamělé rodiče po rozvodu apod., aby neztráceli kontakt s církví. Pomoc rodinám, když to vypadá na rozpadnutí. Manželé by měli mít stejný prostor ve výchově dětí: Je třeba manžele učit komunikaci. Pořádat exercicie, potřebují svědectví druhých, že ideální to není nikde, ale je možno věci napravovat a řešit a to zejména s Bohem. Rodina hraje roli i v propojení farností: Je třeba umět přijmout i pomoc od druhých, říct si o ni. Např. společné výlety farností. Je třeba zapojit hodně lidí. Ve městech je hodně starších lidí, je vhodné je propojit, aby nebyli osamělí. Taktéž propojení manželských párů, aby se poznali. Uspořádat pro tyto blízké skupiny setkání.

7 Postřehy z farností: Rodina to dnes má těžší než dříve, vztahy mezi manželi jsou složitější. Ženy mají dnes ve větším procentu vyšší vzdělání než dříve a chtějí se uplatnit v povolání. Mezi manželi probíhá častěji dialog, než vláda jedné strany. Na jedné straně jsou společenství manželů nebo mladých, ale jsou uzavřená. Na druhé straně úplná neinformovanost o různých, i nyní již probíhajících a známých akcích! Podle toho, kdo zastupoval farnost, podle toho jim něco chybělo: mladým akce pro mladé, vdovám něco pro ně, vdaným přednášky o výchově. Chybí společenství rodin. Toto vše chybí hlavně v malých farnostech. Jsou členové farnosti, kteří jsou hodně ve farnosti pasivní. Je možné, že ani nic neočekávají, a když se i něco pořádá, tak se těžce rozhodují pro účast. PRACOVNÍ SKUPINA Č. 16 práce s dětmi ve farnosti Sv. přijímání a co dál? Příprava s knězem, s katechety, s rodinou; problémy po 1. sv. přijímání návštěva mše sv., práce ve farnosti.; problém spojování vyšších ročníků (6. 9. tř., opakování již známých statí). Práce s dětmi trochu jinak různé zájmy: Propojení aktivit všech věkových i zájmových skupin během celého liturgického roku; dobré zkušenosti ve farnostech s pořádáním výletů, farních dnů, tábory, poutě, živý betlem; součinnost dětí s rodiči i se staršími farníky návštěvy nemocných dětmi. Spolupráce kněze při práci s dětmi: Spolupráce je dobrá a pro činnost s dětmi ve farnosti je přímo nutná! Otázky pro dialog: 1. Co dělám s dětmi ve farnosti? 2. Co dělá naše farnost pro děti? 3. Co se daří, co se nedaří? Aktivity farností pro děti: Dětské divadlo probouzí v dětech umělecké sklony. Sbližuje farnost jak s nevěřícími, kteří chodí na představení, tak s obcí. Dětský sbor možnost využití nejen při bohoslužbách, ale i pořádání koncertů nebo nahrání vlastního CD. Výtěžek z těchto akcí lze poté věnovat například na dobročinné účely. Pořádání mikulášských besídek, přinášení betlémského světla, zpívání koled a další příležitostné akce opět napomáhají sblížení farnosti s nevěřícími. Dětská farní nástěnka děti ji připravují sami pod vedením někoho dospělého. Zapojení dětí do bohoslužby dětské mše, ministrování (v některých farnostech ministrují i děvčata), děti mohou přinášet dary v obětním průvodu, oddělená bohoslužba slova pro děti (např. v kapli pod vedením jáhna nebo katechety). Tyto aktivity navíc mohou přilákat i děti, které nechodí do kostela pravidelně. Přes děti pak často najdou cestu k Bohu i jejich rodiče. Den otevřených dveří v kostele pořádáno především pro nevěřící. Děti se mohou dostat i do prostor, kam se běžně nedostanou (např. sakristie). S dětmi přijdou zpravidla i jejich rodiče. Problémy při práci s dětmi: Nepozornost dětí při bohoslužbách lze řešit výše uvedenými aktivitami nebo oddělením prostoru pro děti (děti jsou s katechetou v kapli, kde mohou sledovat bohoslužbu na průmyslové televizi, nebo jiné varianty). Někteří starší lidé nemají pochopení pro konání dětských mší a zpěvu s doprovodem kytar. Nástrahy v podobě alkoholu, drog apod. prevencí je vytváření volnočasových aktivit pro děti. Kromě výše uvedených se jedná například o Skaut, Orel, vytvoření fotbalového týmu atd. Ubývání dětí z kostela, náboženství apod. kritickým věkem je věk dospívání (cca 15 let). Starším dětem je třeba dávat úkoly, které vyžadují určitou odpovědnost, zapojit je do vedení

8 těch mladších. Vedoucí určité skupinky si tak v nich vychovává své nástupce. Pro starší děti je vhodné vytvořit skupinku (např. pořádání černých hodinek při svíčce), kde mohou hovořit bez obalu o citlivých tématech nebo svých problémech. Téma do diskuse mohou dávat i anonymně na papírcích. Pro řešení složitějších problémů nebo komplexů dětí je vhodný rozhovor mezi čtyřma očima s vedoucím skupinky. Závěr: Práce s dětmi je pro jejich budoucnost velmi důležitá. Pomáhá jim překonávat různé nástrahy života, jako alkohol, cigarety, drogy, kriminalita atd. Ideální velikost skupinky pro práci s dětmi je 6-8 členů. Vedoucí skupinky musí být člověk, který má u dětí autoritu. I v případě, že se některé děti od Boha vzdálí (přestanou chodit na náboženství, do kostela), do života si nesou lásku kterou jim vedoucí skupinek, katecheté a další věnovali. Pomůže jim k lepšímu životu a často i k návratu k Bohu v pozdějším věku. PRACOVNÍ SKUPINA Č. 17 co děláme pro nemocné Krátké seznámení; služby pro nemocné v jednotlivých farnostech; úskalí podávání sv. přijímání akolytů; potřeby nemocných komunikace; jak vnímají návštěvu nemocných rodinní příslušníci; Proglas jako společník; živý růženec a nemocní; modlitba matek a rodin. Jakou máte zkušenost s duševně nemocnými a jejich pastorací? Závěr v mnoha farnostech je rozšířena služba akolytů, kteří přinášejí nemocným Eucharistii; v některých farnostech naráží na to, že nemocní nechtějí přijmout nikoho jiného než kněze nebo se za návštěvu stydí před rodinnými příslušníky. V některých rodinách se ale zase rodiny s nemocnými modlí i přesto, že do kostela nechodí. Jednou z velkých potřeb nemocných je především komunikace, nejen že se těší na Eucharistii, ale také na to, že si mohou popovídat. Mnoho nemocných využívá radia Proglas, jsou členy živého růžence nebo se společně modlí v rodinách. Lidé s duševním onemocněním jsou ve farnostech většinou přijímáni s radostí obohacují ostatní. Služba nemocným je velké požehnání jak pro nemocného, tak i pro toho, který službu vykonává. PRACOVNÍ SKUPINA Č. 18 práce s Biblí ve farnosti Biblické hodiny ve farnostech se většinou nepraktikují, zvláště na vesnici, spíše se koná ve městě; nové možnosti seznámení se s Písmem sv. = internet; praktická forma přes SMS je zasílána myšlenka na den funguje; návrh při liturgii spíše než kázání o Božím slově nechat věřící přemýšlet a působit na sebe; církev by měla být mystická (duchovní) i v životě věřících skrze Písmo sv.; hovory o víře jedna z forem setkávání se nad Písmem i pro ostatní; aplikace = Boží slovo oslovuje a prolíná život nás všech; výklad, exegeze chybí katolická exegeze, jsou už staré (Sušilovy); kdo nezná Písmo, nezná Krista.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory

Animátoři farní animátory děkanátní animátoři animátorské spolčo Farnosti scholy a ministranti spolča tábory Animátoři - Každá farnost má své farní animátory, kteří vedou scholy, ministranty, spolča apod. - Kromě toho se schází děkanátní animátoři animátorské spolčo Setkání jednou měsíčně ve Vsetíně s kaplanem

Více

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE

4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE TISK č. 17 4. zasedání 31. synodu ČCE (18.-21.5.2006) Tisk č. 17 ROZHOVOR O BUDOVÁNÍ SBORU V ČCE 1. ZADÁNÍ A STATISTICKÝ ÚVOD Usnesení 3. zasedání 31. synodu č. 51 ve věci Budování sboru znělo: Synod se

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec

Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE. Mgr. Pavel Moravec Vývoj víry SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE Mgr. Pavel Moravec 25. 10. 2013 Kojenec (do 1 roku) První půlrok žije človíček v symbióze s matkou, nerozlišuje ji od sebe Matka je pečující osoba, opora človíček získává

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule

ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH. Preambule ŘÁD SBOROVÉHO ŽIVOTA OBSAH Preambule 1. Bohoslužebná shromáždění 2. Katechetická shromáždění 3. Příležitostná shromáždění 4. Život sboru mimo shromáždění 5. Závěrečná ustanovení Preambule Věříme, že Kristova

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve.

Miliarda turistů miliarda příležitostí. Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. Miliarda turistů miliarda příležitostí Turismus představuje miliardu příležitostí i pro evangelizační misi církve. (Poselství Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí na cestách ke Světovému dni cestovního

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Uplynulý rok se do dějin sdružení zapsal jako rokem, ve kterém nebyl realizován hlavní program sdružení - Manželská setkání.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

PASTORAČNÍ PLÁN farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4-Lhotce

PASTORAČNÍ PLÁN farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4-Lhotce PASTORAČNÍ PLÁN farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4-Lhotce pro období 9/2013 8/2016 VÝCHOZÍ SITUACE tradičně početná a živá farnost umístěná uprostřed sídlišť ve farnosti působí aktuálně tři profesní

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Dotazník pro pastorální synodu. jací jsme, jací nejsme

Dotazník pro pastorální synodu. jací jsme, jací nejsme Dotazník pro pastorální synodu jací jsme, jací nejsme Účel shromáždit impulsy pro synodu položit otázky sami sobě odhalit otevřené otázky přípravné fórum Metodologie shromáždění otázek a témat z obcí identifikace

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Liga lesní moudrosti http://www.woodcraft.cz

Liga lesní moudrosti http://www.woodcraft.cz Vize LLM 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Vize... 4 3.1 Současnost... 4 3.2 Budoucnost... 4 3.2.1 Členská základna... 4 3.2.2 Organizační struktura, vedení... 5 3.2.3 Vzdělávání... 5 3.2.4 Woodcraft...

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem

Jan Balík. lm I. O službě církve. mladým lidem Jan Balík lm I O službě církve mladým lidem OBSAH ÚVODNÍ SLOVO.................. 7 ABYS NEČETL ZBYTEČNĚ................................ 9 KAPITOLA I. BIBLICKÉ INSPIRACE PRO PASTORACI MLÁDEŽE 1. Pohled

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Mgr. Petra Koprajdová E-mail: info@rozvoj-obce.cz Tel.: +420 595 136 023 Výstup z projektu Zájmová diferenciace a soudržnost

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 30. neděle v mezidobí 26. 10. 2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická adorace ve

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více