eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost"

Transkript

1 eid Kolokvium Kontext a východiska Ing. Zdeněk Jiříček AFCEA - Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost

2 Rezervy, rezervy, rezervy... Náklady na jednu egov transakci [USD] ,19 In Person 0,63 Online Business case - U.S. State of Washington Dept. of Licensing CIO (2010)

3 Proč je elektronická identita prioritou? E-služby s vysokou transakční hodnotou téměř vždy pracují s identitou fyz. nebo právnické osoby Služby vytvářející důvěru jsou nutnou podmínkou přijetí e-služeb pro inovace a konkurenceschopnost EU vidí interoperabilitu elektronické identifikace jako klíčový faktor posílení digitálního jednotného trhu Návrh Nařízení eidas schválen v prvním čtení v EP, očekává se potvrzení Evropskou radou do konce června 2014 (s odkladem platnosti do r. 2016) eidas = Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (COM/2012/0238 final)

4 Zabezpečená el. identita a on-line transakce Menší riziko zneužití nižší nároky na zabezpečení prostředku eid Vysoké riziko transakce vyžaduje vyšší zabezpečení Je určitá hranice, za kterou je třeba vyžadovat vyšší úroveň důvěryhodnosti eid

5 Typy služeb s různou úrovní záruk Anonymní přístup Personalizovaný přístup Identifikovaný přístup Identifikovaný přístup s registrační fází + garantované autorizační atributy subjektu Žádná identifikace / autentizace Účet / pseudonym... Mickey Mouse (zadáno uživatelem) Vyplnění atributů a jednoduché ověření ( , mobil, adresa) Ověření identity důvěryhodnou autoritou, různé úrovně kvality autentizace Propojení identifikace subjektu s entitou, která vede referenční data o subjektu Předpověď počasí Diskuzní skupiny, personalizace stránek např. e-commerce Ověření identity pro transakce s vysokou hodnotou Oprávnění pro poskytnutí dané služby

6 Úrovně záruk v procesu užití el. identifikace Identifikace Autentizace Běžné komerční služby Vloženo uživatelem, příp. scan obč. průk. Služby s garantovanou identitou Fyzická kontrola proti foto ID důvěryhodnou autoritou Obvykle jméno / heslo Dvoufázová / dvoufaktorová Autorizace Vlastní prohlášení, příp. scany dokladů Doložení atributů od příslušné autority, důvěryhodným způsobem

7 Úrovně záruk elektronické identity - QAA (Quality Authentication Assurance) QAA Zajištění registrační fáze Zajištění autentizační fáze 1. Procedura identifikace subjektu 2. Procedura vydání prostředku el. identity 3. Důvěryhodnost identitní autority 4. Robustnost prostředku el. identity 5. Bezpečnost autentizačního mechanismu

8 El. identita zákazníků u poskytovatelů služeb s vysokou hodnotou 1. Osobní návštěva, pouze interní IT systém + papírová korespondence 2. Osobní návštěva + vydání prostředku eid pro online přístup Poskytovatel služby 3. Bez osobní návštěvy důvěřuje eid a atributům, vydaným nějakou třetí stranou

9 El. identita zákazníků u poskytovatelů služeb s vysokou hodnotou Identitní autorita: Identifikace, autentizace Důvěřuje el. podpisu autority 3 Poskytovatel služby Uživatel subjekt dat Atributová autorita: Další data o subjektu

10 Vývoj pohledu na ochranu soukromí Identifikátor osoby 1. Významový identifikátor, např. YYMMDDXXXX Poskytovatel služby Uživatel subjekt dat 2. Bezvýznamový, ale stále univerzální identifikátor, případně certifikát na eid card Nevýhoda univerzálního identifikátoru: poskytovatelé služeb si mohou vyměňovat údaje o subjektu bez jeho souhlasu Možné řešení: Federace identit Směrové identifikátory

11 Identifikovatelnost subjektů vs. velký bratr Poskytovatel služby (SP) Jen pro audit, jinak IdP nemusí znát SP Identitní autorita (IdP): Identifikace, autentizace SP musí vědět, kdo (IdP) garantuje identitu uživatele Zabránit - bez souhlasu subjektu Uživatel musí důvěřovat autentičnosti SP Minimal disclosure pro provedení transakce, použití směrových identifikátorů Uživatel subjekt dat

12 Vývoj... 7 Laws of Identity publikováno v r Kim Cameron, Identity Researcher

13 Návrh Nařízení EU eidas - definice: Electronic identification; eid means; eid scheme (zkrácená verze) Elektronická identifikace Používání osobních údajů v elektronické formě, která jedinečným způsobem popisuje fyzickou nebo právnickou osobu Prostředek pro elektronickou identifikaci Materiální nebo nemateriální jednotka obsahující identifikační data osoby, využívaná k autentizaci osoby k online službám Systém elektronické identifikace Systém elektronické identifikace, v rámci kterého jsou vydávány prostředky pro el. identifikaci fyzickým nebo právnickým osobám

14 Elektronická identita přeshraničně Proxy státu XX e-služba Proxy Česká republika Výběr Identitní autority, Atributové autority MojeID a další 6.A AuthN 6.B Základní registry Další poskytovatelé identitních schemat a atributů subjektu OP/eOP nebo jiný prostředek el. identity

15 Rodící se standardy úrovně záruk el. identity eidas STORK QAA ISO ISO NIST GPG45 (UK) Typická implementace (zjednodušeno) N/A Level 1 LoA 1 LoA 1 Level 1 Level 1 Low Level 2 LoA 2 LoA 2 Level 2 Level 2 Substantial Level 3 LoA 3 LoA 3 Level 3 Level 3 High Level 4 LoA 4 LoA 4 Level 4 Level 4 Jméno + heslo def. uživatelem (př. Facebook ID) Jméno + silné heslo po zaslání uživateli na trvalou adresu dle registru obyvatel OTP na registr. mobil nebo soft certifikát vydaný po osobní kontrole subjektu Hard certifikát vydaný po osobní kontrole akreditovanou certifikační autoritou OTP systémy One Time Password pomocí SMS nebo generátorů kódů Soft certifikát: privátní klíč instalován do operačního systému počítače / tabletu / mobilu Hard certifikát: dle požadavku eidas Electronic Signature Creation Device pro vytvoření kvalif. elektronického podpisu

16 Kategorie hrozeb ve službách s el. identitou Dle hlavní komponenty útoku (metodika EU agentury ENISA):

17 Platnost certifikátů v EU (země projektu STORK 2.0) Projekt Roků AT 5 BE 5 CH 3 EE 5 FR 3 DE npa 1-5 GR ID card 5 LT ID card 3 IS 4 Projekt Roků IT ID card 3 LU 3 PT 5 SK eid card 5 / 10 SI 5 ES 2,5 SE 5 NL 3 UK Yorkshire project 3 Pozn. Slovensko platnost autentiz. certifikátu je 10 let

18 Témata k diskuzi Jaké systémy a prostředky pro el. identifikaci vydávané v ČR by optimálně splňovaly nové požadavky: 1) otevřenost eid vůči soukr. sektoru (důvěrou vůči identitní autoritě) 2) přeshraniční interoperabilita na základě otevřených standardů 3) možnost interaktivního vyžádání autorizačních atributů (role) 4) jednotné úrovně záruk nízká / značná / vysoká Jaké jsou příležitosti a scénáře pro soukromý sektor? Jaké legislativní změny by to představovalo?

19 Děkuji za pozornost Zdeněk Jiříček

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

Budoucnost egovernmentu. Strategický Rámec rozvoje VS 2014+ Implementační plán Strategický cíl 3 (v přípravě)

Budoucnost egovernmentu. Strategický Rámec rozvoje VS 2014+ Implementační plán Strategický cíl 3 (v přípravě) Budoucnost egovernmentu Strategický Rámec rozvoje VS 2014+ Implementační plán Strategický cíl 3 (v přípravě) Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Praha, listopad 2014 Agenda Stávající

Více

Úvod do bezpečnosti IS

Úvod do bezpečnosti IS Úvod do bezpečnosti IS Obsah modulu Kybernetická bezpečnost Základní pojmy a principy informační bezpečnosti Systém řízení informační bezpečnosti ISMS Standardy a normy Série standardů 27k, OSI Security

Více

identifikace v projektech

identifikace v projektech Karel Neuwirt Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví S využitím podkladů členů pracovní skupiny pro eidentitu estat.cz EFEKTIVNÍ STÁT estat.cz 2010 Poděkování estat.cz EFEKTINÍ

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Elektronická identifikace občana v systémech egovernment. (analýza a vize)

Elektronická identifikace občana v systémech egovernment. (analýza a vize) Elektronická identifikace občana v systémech egovernment (analýza a vize) Obsah 1. Pár slov na úvod... 3 2. Úvod 5 3. Identifikace občana... 6 3.1 Identita jedince... 7 3.2 Identifikace, autentizace...

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Elektronický podpis v daňové správě

Elektronický podpis v daňové správě Elektronický podpis v daňové správě Michal Faltýnek Ministerstvo financí Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7 110 00 Praha 1 e-mail: michal.faltynek@mfcr.cz Tomáš Hůlek IBM Česká republika

Více

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno

Správa identity. Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Petr HANÁČEK 1, Jan STAUDEK 2 1 Ústav inteligentních systémů,fit VUT Brno Božetěchova 2, 612 66 Brno hanacek@fit.vutbr.cz 2 Katedra počítačových systémů a komunikaci, FI MU Brno Botanická 68a, 602 00 Brno

Více

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů 6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů Cíle výuky modulu Popsat klíčové aspekty bezpečnosti e-commerce Identifikovat klíčové bezpečnostní hrozby v prostředí e-commerce. Popsat, jak technologie

Více

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty

Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro kvalifikované osobní certifikáty Verze 3.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém oprávnění v EEG/ERP portálu Plzeň, 2011 Jiří Vlašimský Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty

Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty Certifikační politika PostSignum Public CA pro komerční doménové certifikáty Verze 2.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku

Více

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení Provozní řád Informačního a komunikačního rozhraní České správy sociálního zabezpečení pro komunikaci se systémy třetích stran Verze schválena k 27. 1. 2015 Příloha

Více

Milan Vodička. aneb ajťákem i proti své vůli. Data, daně digitálně

Milan Vodička. aneb ajťákem i proti své vůli. Data, daně digitálně Milan Vodička aneb ajťákem i proti své vůli 3D Data, daně digitálně D D ň D ň p rad p rad D ň p rad js js e i is e i is js e i is n n k r i k k r i k k ka k ka n k r i k k ka Chcete-li Chcete-li klidně

Více

Milan Vodička. aneb ajťákem i proti své vůli. Data, daně digitálně

Milan Vodička. aneb ajťákem i proti své vůli. Data, daně digitálně Milan Vodička aneb ajťákem i proti své vůli 3D Data, daně digitálně D D ň D ň p rad p rad D ň p rad js js e i is e i is js e i is n n k r i k k r i k k ka k ka n k r i k k ka Chcete-li Chcete-li klidně

Více

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Policejní akademie ČR v Praze a Česká pobočka AFCEA Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti Petr Jirásek, Luděk Novák, Josef Požár První elektronické oficiální vydání První oficiální verze slovníku

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

Evropská Unie a elektronický podpis. Legislativa a normy.

Evropská Unie a elektronický podpis. Legislativa a normy. Evropská Unie a elektronický podpis. Legislativa a normy. Ing. Jaroslav Pinkava, CSc., AEC spol. s r.o. & Norman Data Defense Systems jaroslav.pinkava@normancz.cz Klíčová slova: Elektronický podpis, Směrnice

Více

Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi

Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi 1. aktualizace k 1. 2. 2010 Rok 2009 byl pro elektronický podpis a jeho praktické využití velice významný. Objevilo se mnoho nových řešení, které v rámci použitých

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Informační systém datových schránek II.

Informační systém datových schránek II. Informační systém datových schránek II. 1 Rozsah: 16 hodin Anotace: V tomto kurzu se seznámíme s Informačním systémem datových schránek, prací s datovými schránkami, detailně rozebranou teorií z oblasti

Více

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček

Krádež identity. Bc. Pavel Hubáček Krádež identity Bc. Pavel Hubáček Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou krádeže identity. Cílem je identifikovat

Více

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání

Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Univerzita Karlova v Praze Filosofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví Studium nových médií Seminární práce Informační politika a egovernment ČR směřující k podpoře podnikání Vypracoval:

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tomáš ZACH UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Cloud computing, jeho využití a dopad na korporátní prostředí Autor BP: Tomáš Zach Vedoucí

Více

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Rozšířené řízení přístupu EACv2 a jeho ověření v projektu BioP@ss

Rozšířené řízení přístupu EACv2 a jeho ověření v projektu BioP@ss Rozšířené řízení přístupu EACv2 a jeho ověření v projektu BioP@ss Vítězslav Vacek Vedoucí vývojového oddělení pro čipové karty Spojujeme software, technologie a služby 20.5.2010 1 Osnova Vývoj elektronických

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více