Kysilková Kristýna Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz"

Transkript

1 SGS 2010 Historická zkušenost, proměny životního stylu a udržitelný rozvoj Seznam členů řešitelského týmu: Jméno Navrhovatel: Chmel Filip Ing. f. c c e n t r u m. c z Školitel navrhovatele: Girsa Václav prof. Ing. arch. Akad. arch. g i r s a v a f a. c v u t. c z Zaměstnanci FA: Kalina Pavel prof. PhDr. CSc. k a l i n f a. c v u t. c z Rykl Michael doc. Ing. Vorlík Petr Ing. arch. Ph.D. v o r l i f a. c v u t. c z Hauserová Milena Ing. arch. CSc. Fragner Benjamin PhDr. Doktorandi: Chejn Jan Mgr. j a n c h e j c m a i l. c z Daněk Michal Ing. Kysilková Kristýna Mgr. Falta Milan Ing. arch. Plachá Marcela Ing. arch. Vachová Barbora Ing. arch. Erdélyi Róbert Ing. arch. Hlaváčová Lenka Ing. arch. Studenti: Jelínková Adéla Bc. a d e t k t i s c a l i. c z Podrobná charakteristika členů týmu: Chmel Filip Ing. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia I. ročníku doktorandského studijního programu na téma tradiční a technické stavební postupy plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie, Metodologie vědy, metodika vědecké práce Plánované zkoušky: Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek, Otázky teorie a dějin architektury, Angličtina, Opravy a úpravy historických staveb téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Tradiční technologie a stavební postupy klenutí Již jsem vytvořil osnovu disertační práce a nyní se nacházím v procesu shromažďování a studia materiálů literaturou počínaje a reálnou stavbou konče. plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže: Bakalářská práce - Řešení konstrukce věže v Malostranské Besedě Diplomová práce - Rekonstrukce hospodářského stavení v Bosni č.p. 37

2 Podíl na projektech obnovy a rekonstrukcí historických objektů v rámci projekční kanceláře Ing. V. Mlázovského: 2007 rekonstrukce Malostranské besedy - oprava krovů a střechy zámek Mnichovo Hradiště - oprava ohradní zdi klášter sv. Tomáše v Praze - oprava krovů a střechy 2008 kapucínský klášter v Mnichově Hradišti - oprava stropů, krovů a střechy hrad Krakovec - studie zastřešení klášter Sázava - oprava krovů a střechy severního a východního křídla most sv. Barbory v Zahrádkách - statický posudek hrad Karlštejn havárie opěrné zdi - statický posudek zámek Veltrusy - oprava krovů a střechy Malostranská beseda - projekt nových věží a vikýřů hrad Krakovec - dřevěná vrata vstupní brány klášter Sázava - oprava štenýřové konstrukce věže hrad Karlštejn - statický posudek ohradních zdí klášter Sázava - oprava krovu a střechy kostela klášter Sázava - statický posudek jeskyně 2009 rekonstrukce a dostavba areálu obecního dvora - oprava krovů a střechy hrad Sion - statický posudek kostel sv.jakub v Kutné Hoře-oprava krovů, střech a štenýřové konstrukce nádraží Vyšehrad - oprava stropů, krovů a střechy Girsa Václav prof. Ing. arch. Akad. arch. Studium: 1969 Fakulta stavební ČVUT Praha, obor architektura, 1972 AVU Praha, škola architektury (prof. F. Cubr) Zaměstnání: SÚRPMO Praha, od 1991 soukromá firma GIRSA AT s.r.o., Atelier pro obnovu a konzervaci historických staveb s arch. M. Hanzlem (spolumajitel a jednatel GIRSA AT s.r.o.) a souběžně od 1992 pedagog na FA ČVUT, 1995 habilitace (docent pro obor rekonstrukce a ochrana památek); 2008 jmenován profesorem na ČVUT, od vedoucím Ústavu památkové péče a renovací tamtéž. Publikace výběr z posledních 3 let: - Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově (spolu s Miloslavem Hanzlem, Pavlem Jeriem a Dagmar Michoinovou), vydalo Informační centrum ČKAIT v rámci metodické řady Materiálové a technologické zásady péče o historické stavby, Praha 2008, ISBN Projektování obnovy stavebních památek (spolu s Josefem Holečkem, Pavlem Jeriem, Miloslavem Hanzlem a Dagmar Michoinovou, vydal Národní památkový ústav v Praze v roce 2008, ISBN Ochrana a obnova architektonického detailu památky na příkladu Müllerovy vily, in Iveta Černá, Ivo Hammer: Materiality, Muzeum města Brna a Hornemann Institut, 2008, ISBN , s

3 - Zprávy památkové péče 1/2009, ročník 69: S odstupem ke konzervaci severního průčelí hradu Pernštejn, (spolu s Miloslavem Hanzlem a Dagmar Michoinovou), str Sborník příspěvků k 9. ročníku konference Obnova památek 2009 na téma: Péče o státní hrady a zámky, konané ve dnech a v Praze a pořádané FA ČVUT, NPÚ, ICOMOS a AXIS. Příspěvek: Zásady péče o státní hrady, zámky a kláštery, str , Nakladatel Studio Axis, spol. s r.o., 03/2009, ISBN Hrad Bečov projekt konzervace a prezentace (spolu s Miloslavem Hanzlem, Dagmar Michoinovou a Tomášem Wizovským), vydal NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a GIRSA AT s.r.o. v roce 2009, ISBN Příspěvky na konferencích, přednášky: - Přednáška: Bauska příklad obnovy obrazu památky, přednesená 10. června 2009 na zámku v Děčíně na mezioborové konferenci: Historismus, pořádané ve dnech června 2009 Sdružením pro stavebně historický průzkum, FA ČVUT, UJEP v Ústí nad Labem a územním odborným pracovištěm NPÚ v Ústí nad Labem. - Projekt jednoletého kurzu památkové péče pro vysokoškoláky, pořádaný Národním památkovým ústavem v Praze, přednáška na téma: Zásady péče o stavební památky, v Praze dne 12. června Přednáška: Deset poznámek k péči o hrady a zámky, přednesená na konferenci Hrady, zámky, quo vadis?, pořádané Ústředním pracovištěm NPÚ ve spolupráci s Občanským sdružením Památky 2000, dne 12. listopadu 2009 na Státním zámku v Jindřichově Hradci Ostatní: - v březnu 1998 jmenován ministrem kultury ČR Martinem Stropnickým členem Vědecké rady Ministerstva kultury České republiky pro státní památkovou péči (1998 leden 2006) - v únoru 2001 jmenován ministrem kultury České republiky Pavlem Dostálem členem Komise Ministerstva kultury České republiky pro hodnocení návrhů na prohlášení věci za kulturní památku (sekce nemovitých kulturních památek), od 2001 do v březnu 2002 zvolen členem Českého národního komitétu ICOMOS - v roce 2002 jmenován členem redakční rady časopisu Zprávy památkové péče. - lektor Kurzu celoživotního vzdělávání památkové péče v Telči, Vzdělávací středisko Masarykovy university v Telči (ČVUT, studio AXIS), přednášky v roce od roku 2006 do roku 2010 členem Vědecko umělecké rady Fakulty architektury ČVUT v Praze května 2008 jmenován prezidentem republiky Václavem Klausem profesorem pro obor dějiny architektury a ochrana památek - od 1. září 2008 jmenován vedoucím Ústavu památkové péče a renovací na Fakultě architektury ČVUT - od roku 2010 členem Vědecké rady ČVUT Kalina Pavel prof. PhDr. CSc. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: výzkum v oblasti dějin umění a architektury, výuka dějin architektury Články ve vědeckých časopisech a sbornících:

4 Michelangelo, Pythagoras, and Panofsky, The Source. Notes in the History of Art XXIV, č. 3, 2005, s Leon Battista Alberti a Benedikt Ried, in: Ladislav Daniel, Jiří Pelán, Piotr Salwa, Olga Špilarová (ed.), Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference Olomouc října 2003, Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s Byl Michelangelo mystik? Teologické texty XVII, 2006, č. 3, s Oddanost a bič. Umění a rituál flagelantských bratrstev středověku a renesance, in: Aleš Mudra, Markéta Ottová (ed.), Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka, Praha, Karlova Univerzita 2006, s Freudův doutník, Kafkovy stromy a Michelangelův Mojžíš, in: Beket Bukovinská, Lubomír Slavíček (ed.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha, Ústav dějin umění AV ČR 2006, s Klenební technika Benedikt Rieda, in: Svorník 5/2007. Sborník příspěvků z 5. konference stavebně historických průzkumů v Louce u Znojma. Klenby, Praha 2007, s Pražský hrad za Bohuslava Hasištejnského, in: Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, katalog výstavy Praha, Správa Pražského hradu 2007, s (další texty a katalogová hesla průběžně v katalogu). Ut certatura videatur. Bohuslav Hasištejnský a Itálie (Ut certatura videatur: Bohuslav Hasištejnský and Italy), Sborník Národního muzea v Praze, řada A, Historie LXI, 2007, č. 1-2, s The Question of Identity in the pre-modern metropolis of Prague, in: Peter Martyn (ed.), The City in Art, Warsaw 2007, s Funkční a prostorová struktura Starého královského palace za Benedikta Rieda, Svorník VI, 2008, s Architecture and Memory: St Vitus Cathedral in Prague and the Problem of the Presence of History, in: Jiří Fajt, Andrea Langer (ed), Kunst als Herrschaftsinstrument, Berlin 2009, s A Bastard Renaissance? Benedikt Ried, Master IP, and the Question of renaissance in central Europe, in: Jaynie Anderson (ed.), Crossing cultures: conflict, migration, and convergence, Melbourne 2009, s European Diplomacy, Family Strategies, and the Origin of Renaissance in Eastern and Central Europe, v tisku (vyjde v: artibus et historiae č. 60, 2009). in opere gotico unicus: The Hybrid Architectures of Jan Blažej Santini-Aichl and the Patterns of Memory in Post-Reformation Bohemia, v tisku (vyjde v: Umění č. 1, 2010). Knižní publikace: Praha Kapitoly z dějin vrcholné gotiky, Praha, Libri Dějiny středověké architektury, Praha, Nakladatelství ČVUT Benedikt Ried a počátky záalpské renesance, Praha, Academia Spolu s kolegy z Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT jsem se podílel na přípravě programu institucionálního výzkumu, v jehož rámci jsem navrhoval program zaměřený na katedrální a monastickou architekturu. Tento program běžel od roku 1999 do konce roku Individuální granty: 2001 Samuel H. Kress Fellowship na Vídeňské univerzitě (1 měsíc)

5 Benedikt Ried, architekt mezi gotikou a renesancí, grant Grantové agentury ČR (3 roky) 2007 Sara Podhorsky Guest Scholar v Center for Advanced Studies in Visual Arts of the National Gallery, Washington, D.C Renesance a humanismus v Praze: struktury a souvislosti, grant Grantové agentury ČR (2 roky) Rykl Michael doc. Ing. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: badatelská a průzkumová činnost na objektech různého typu, obvykle obytných staveb a areálů od středověku do novověku v Čechách se sledováním vztahu ke středoevropskému kontextu výuka dějin architektury, dokumentace, průzkumů staveb-kmenově na FAČVUT, vstupy do výuky na FFUK Praha, UJEP Ústí n.l. publikační činnost (výběr od 2005): M. Rykl a kolektiv studentů (2005): Gotické stropy v domě čp. 234/I na Starém Městě pražském, in: Dějiny staveb, s D. Burger, M. Rykl (2006): Die Raumstruktur der Burg Karls IV. In: Burg Lauf. An der Pegnitz, Ein Bauwerk Kaiser Karls IV, str M. Rykl(2006): Ein Beitrag zur Funktion der Hofarkaden, ibid., str M. Rykl, J. Beránek (2006): Výstavný středověký dům čp. 234/I na Starém Městě pražském, in: Průzkumy památek XIII-1, s M. Rykl(2007): Klenuté světnice. In: Svorník 5, str M. Rykl (2007): Příspěvek k výzkumu středověkých světnic, in: Průzkumy památek XIV-2, str M.Rykl, (2008): Obytná část disposice středověké tvrze v Čechách. Svorník 6, M.Rykl, P.Horský( 2008): Týnec nad Labem-dva životy jedné tvrze. Dějiny staveb, M. Rykl (2008): Die Feste Týnec n. Labem (Elbeteinitz) als Beispiel der Raumanordnunng einer böhmischer Feste und deren Wandlung. Burgen und Schlösser 4. Braubach, RECENZE: Kolektiv: Das Durer Haus-Neue Ergebnisse der Forschung, Nurnberg 2007, Recenzoval M. Rykl, in: Průzkumy památek XV -1, 2008, str Konference Dějiny staveb 2005, 2008 Nečtiny, celkem 2 referáty+publikace v kolektivní monografii Dějiny staveb Konference stavebně-historického průzkumu , celkem 5 referátů. Publikační výstup - SVORNÍK konference CASTRUM BENE 2009, příspěvek Die Raumanordnung im Wohnbereich der Feste in Bohmen, příspěvek v tisku od 2005 M. Rykl (2005) Podrobný SHP obytné budovy tvrze (hradu) v Týnci n/labem M. Rykl, J. Havrda, M. Tryml (2006): Praha 1- Malá Strana, stavebně historický a archeologický průzkum paláce Harbuval-Chamaré, Sněmovní ul. Čp. 171/III

6 M. Rykl, J. Buzková (2007) Praha 1, Nové Město, dům Pštrossova čp.1895/ii M. Rykl a kolektiv 8 studentů (2008): Praha 1, Staré Město, dům čp. 509/I v Havelské ul. M. Rykl a kolektiv studentů - Praha 1-výzkum COPA centrum Národní-dokumentace a identifikace kamenných prvků od renesance po klasicismus z plochy archeologického výzkumu Vorlík Petr Ing. arch. Ph.D. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: Narodil se v roce 1973 v Děčíně. Absolvoval inženýrské a doktorské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze (ukončeno 1999 respektive 2007). V letech působil jako projektant (spolupráce s architektonickými ateliéry Barva, ADR a architekty Vladimírem Krátkým, Milanem Vítem, Jakubem Vorlem, Michalem Vrbou). Od roku 2002 působí jako vědecký a pedagogický pracovník na Fakultě architektury a ve Výzkumném centru průmyslového dědictví ČVUT v Praze. Jeho badatelský zájem i pedagogické aktivity se soustředí především na dějiny architektury dvacátého století a současnou tvorbu. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných článků, studií, monografií a výstav, spoluorganizátorem konferencí apod. - m.j. konference a výstavy Meziválečná průmyslová architektura (2004), cyklu výstav studentských projektů konverzí průmyslové architektury v rámci bienále Industriální stopy (2003, 2007, 2009), kolokvia Vysílač na Ještědu. Dilema památkové péče (2009), podílel se i na přípravě dokumentárního filmu Druhý dech průmyslové architektury (ČT, 2008). Je rovněž koordinátorem a autorem koncepce a struktury Registru průmyslového dědictví ČVUT (od 2002). vybrané monografie a sborníky - VORLÍK, P.; FRAGNER, B.; BERAN, L. (eds) Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury. Praha: VCPD FA ČVUT, URLICH, P. (ed.); SEDLÁKOVÁ, R. ; POPELOVÁ, L.; VLČEK, P.; ŠKRANC, P.; VORLÍK, P. Slavné stavby Prahy 6 (kapitoly č. 8, 13, 20, 21, 26, 34, 36, 42, 44, 47, 49, 51, 56, 62, 63, 67, 68, 70). Praha: Foibos, VORLÍK, P. (ed.) Druhý dech průmyslové architektury (sborník z výstavy studentských projektů na téma nové využití průmyslových objektů a areálů). VCPD ČVUT v Praze, VORLÍK, P. Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech. Česká technika - nakladatelství ČVUT, URLICH, P.; VORLÍK, P.; FILSAKOVÁ, B.; ANDRÁŠIOVÁ, K.; POPELOVÁ, L. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Česká technika - nakladatelství ČVUT, vybrané statě ve sbornících - VORLÍK, P. Koncept volného půdorysu a technická infrastruktura. In: Svorník 7 / 2009 (sborník příspěvků ze 7. konference SHP uspořádané v Jáchymově). Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2009, s VORLÍK, P. Jihlavská architektura v letech In: Jihlava. Dějiny moravských měst. Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s

7 - VORLÍK, P. Prameny a literatura. In: ŠEVČÍK, O.; BENEŠ, O. Architektura 60. let. "Zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století. Grada Publishing, a. s., 2009, s VORLÍK, P. Velkokapacitní patrové garáže v období první republiky. Nový stavební typ jako zárodek moderní architektury. In: Svorník 6 / 2008 (sborník příspěvků z 6. konference SHP uspořádané v Litomyšli). Praha: Sdružení pro stavebně-historický průzkum, Unicornis, 2008, s VORLÍK, P. Železobetonové obloukové konstrukce a meziválečná průmyslová architektura. In: Svorník 5 / 2007 (sborník příspěvků z 5. konference SHP uspořádané v Louce u Znojma). Praha: Sdružení pro stavebně-historický průzkum, Unicornis, 2007, s VORLÍK, P. ETA v Praze Nuslích, Elektrárna ESSO Kolín, Zdymadlo a vodní elektrárna v Poděbradech (spolupráce Silvie Tučková), Silniční most a zdymadlo v Kolíně, Patrové garáže v Praze Holešovicích. In: Stavební kniha 2005, Meziválečná průmyslová architektura (medailony staveb, rešerše). Brno: EXPO DATA, Architektura šedesátých let v Československu (hlavní řešitel P. Urlich, spoluřešitelé P. Vorlík, B. Filsaková, L. Popelová, O. Ševčík). VZ - MSM č , FA ČVUT, vedení řešitelských týmů apod.: - Výstava studentských projektů v rámci 4. mezinárodního bienále Industriální stopy 2007 (řešitel P. Vorlík). IGS ČVUT - CTU , VCPD ČVUT, Hauserová Milena Ing. arch. CSc. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: Absolventka FA ČVUT 17 let působení ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze ( nyní NPÚ, úsřední pracoviště) postupně téměř ve všech úsecích zabývajících se péčí o nemovité památky, jejich průzkumem a hodnocením Výzkumné úkoly v oblasti teorie a dějin památkové péče 1989 dokončena vědecká aspirantura na ústavu dějin a teorie umění ČSAV, získání titulu kandidáta věd o umění na základě disertační práce Městský obytný dům ve středověku ve středních Čechách Od roku 1989 členem Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT, zprvu jako pedagog se zaměřením na středověkou architekturu, později jako vědecký pracovník s podílem na výuce jak v základním studiu tak na doktorandském stupni. Školitelka doktorandů. Další pedagogické působení: Katedra archeologie na filosofické fakultě Západočeské university v Plzni,Katedra historie na filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. Lektor specializačních kurzů památkové péče při Národním památkovém ústavu v Praze Zaměření: Dějiny stavební kultury zejména ve středověku Uplatnění znalostí a přístupů, jejichž zdrojem je vzdělání a průprava inženýra architekta, pro poznání a výzkum historických staveb Stavebněhistorický průzkum

8 Teoretické otázky památkové péče Potvorov, kostel sv. Mikuláše, stavebněhistorický průzkum, ČVUT, 2008 Prostorové uspořádání jáchymovských domů, in: Jáchymov, Sborník z konference, Loket 2009 Příspěvky na konferencích: Kostely s chórovou věží, Dějiny staveb, Nečtiny 2008 Urbanismus a architektura měst v česko -saském Krušnohoří v 16. století, 7. konference Sdružení pro SHP, Jáchymov 2008 Mezi gotikou a renesancí, hledání výrazu architektury na česko-rakouském pomezí v 16. století, 8. konference Sdružení pro SHP, Děčín 2009 Výzkumný záměr MSM Opomíjená archeologie ( , MSM) vedení řešitelských týmů apod.: vedení skupiny v současné době 4 doktorandů podílejících se svými doktorskými pracemi na řešení výzkumného tématu Vesnický kostel ve středověku Fragner Benjamin PhDr. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: vědecký pracovník Výzkumného centra průmyslového dědictví, výzkum a vyhodnocování průmyslového dědictví z hlediska funkční proměny staveb a nového využití, konzultace studentských projektů s tímto zaměřením, /výběr z pěti let -pubikace/ Benjamin Fragner, Alena Hanzlová, Industriální stopy / Vestiges of Industry. Katalog výstavy. Praha 2005; Eva Dvořáková, Benjamin Fragner, Tomáš Šenberger, Industriál_paměť_východiska. Praha 2007; Benjamin Fragner (ed.), Průmyslové dědictví / Industrial Heritage. Sborník příspěvků z mezinárodního bienále Industriální stopy / Conference Proceedings from the international Biennial Vestiges of Industry, Praha 2008; Benjamin Fragner - Jan Zikmund, Co jsme si zbořili. Praha 2009; /Stati/ Benjamin Fragner, Lenka Popelová, Petr Urlich, Vladimíra Valchářová, Petr Vorlík, Industrial Architecture of the Inter-War Period in Czechoslovakia and Technological, Economic and Cultural Context. In: Proceedings of Workshop 2004, CTU Reports Vol. 8, p Benjamin Fragner, Industrial Architecture of the Inter-war Period. TICCIH Bulletin Vol. 26, 2004, Autumn, s. 7; Benjamin Fragner, Přehazování stříbrné koule nad Libní. Architekt 11 / 2004, s. 75; Benjamin Fragner, Konverze industriálních staveb jako prostředek generování nových urbanistických aktivit a otazníků. Zprávy památkové péče LXIV, 2004, č. 4, s ; Benjamin Fragner, Brownfield v souvislostech průmyslového dědictví. Vesmír LXXXIV, 2005, č.1, s.58; Benjamin Fragner, Meziválečná průmyslová architektura. In: Vladislava Valchářová (ed.) Stavební kniha Meziválečná průmyslová architektura. Brno 2005, s ; Benjamin Fragner, Lenka Popelová, Petr Urlich, Petr Vorlík, Working Heritage (elektronická publikace). English Heritage, 2005; Benjamin Fragner, Jiné užití, jiné světy.

9 Ateliér XIX, 2006, č.23, s.8-9; Benjamin Fragner, National Report for Czech Republic. The search for Topics on Industrial Heritage in the Czech Republic. Patrimoine de l'industrie, Industrial patrimony Nr. 15, 2006, p.59-68; Benjamin Fragner, XIII TICCIH Congress, Terni, Italy, TICCIH Bulletin, 2006, Vol.34, s.3. Benjamin Fragner, Oživení průmyslových památek, šance pro bydlení. Sborník konference Regenerace bytových domů. Dynamika proměn bydlení. Ostrava, 2007, s. 6974; Benjamin Fragner, Hodnoty a limity fantazie / příklady a smysl iniciačních projektů, In: Kladno minulé a budoucí. Sborník konference, Kladno 2007, s Benjamin Fragner, Industriální stopy. Architekt 9 / 2007, s. 2; Benjamin Fragner, Tomáš Šenberger, Stavební fond průmyslového dědictví, potenciál udržitelného rozvoje, Stavebnictví I, 2007, č. 1112, s ; Benjamin Fragner, Czech Republic National Report , in: TICCIH National Reports 2009, Freiberg, 2009, s Interní grantová soutěž ČVUT založení VCPD ČVUT, 2002; Rozvojové projekty MŠMT 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 vedení řešitelských týmů apod.: vedoucí (ředitel) týmu realizace projektu VCPD; hlavní řešitel RP MŠMT podaných za VCPD, vedoucí týmu mezinárodní konference a bienále Industriální stopy Daněk Michal Ing. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia I. ročníku doktorandského studijního programu na téma: Soudobé realizace památkové péče v Evropě plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie Plánované zkoušky: Metodologie výzkumu - metodika vědecké práce, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek I, Otázky teorie a dějin architektury, Odborný jazyk pro doktorandy - Angličtina, Opravy a úpravy historických staveb II téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Soudobé realizace památkové péče v Evropě Jedná se o soudobé trendy v přístupu ke stavebnímu dědictví v Evropě. Zejména jde o transformace památek a provádění novostaveb v historickém prostředí. Bude zpracován přehled vybraných realizací a jejich kritické vyhodnocení. Zatím jsem provedl osnovu práce a nyní shromažďuji potřebné informace k představení provedených projektů. plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže:

10 Plánuji stáž na jednu ze zahraničních univerzit, abych mohl lépe proniknout do řešené problematiky. Diplomová práce - Návrh na rekonstrukci objektu Farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu Jedná se nejvíce o spolupráci na uvedených projektech včetně realizací. - Odstranění havarijního stavu hrobky H 25 familie Kostial ve Vrchlabí Odstranění havarijního stavu krovu Farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu Projekt na rekonstrukci hrobky H 19 familie Ehinger Odstranění havarijního stavu hrobky H 100 familie Rotter ve vrchlabí Rekonstrukce vodních zámků a přístupové cesty v Dumlichově dole u Herlíkovic Rekonstrukce Kaple sv. Anny u Labe, Kaple smíření ve Vrchlabí a Kaple sv. Kříže Rekonstrukce kostela v Kunčicích nad Labem 2004 Erdélyi Róbert Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájenie štúdia I. ročníka doktorandského štúdijného programu na tému plánované ukončenie štúdia vykonané a plánované zkoušky: Plánované skúšky: Filozofie a sociologie, Metodologie vědy, metodika vědecké práce, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek, Otázky teorie a dějin architektury, Angličtina, Opravy a úpravy historických staveb II téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Soudobé realizace památkové péče v Evropě Restaurátorský a konzervační přístup k obnově stavebních památek na příkladech soudobých realizací v Evropě plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže: Urbanisticko-historický a arch.- historický výskum (kurz B - pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť v oblasti pamiatkových výskumov, FA STU Bratislava) 09/ Svetové dedičstvo UNESCO v ohrození (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov)jesenná univerzita architektúry v Banskej Štiavnici Detašované pracovisko FA STU BA, Banská Štiavnica 07/ emonument I. Bauvermessung und 3D-Modelierung (workshop ITtechnológie v oblasti pamiatkovej starostlivosti) Slezská univerzita v Opave 07/ emonument II. Bauvermessung und 3D-Modelierung (workshop ITtechnológie v oblasti pamiatkovej starostlivosti) Slezská univerzita v Opave

11 10/ Stavebno-historický prieskum kalvárie v Banskej Štiavnici (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov Kalvárie) Banská Štiavnica 7/ Účasť na pamiatkovom výskume kaštieľa Krásna nad Hornádom Plánované : OBNOVA PAMÁTEK SOUČASNÁ TVORBA V HISTORICKÝCH ÚZEMÍCH (konferencia, ) Dědictví nedávné minulosti a problém současnosti (konferencia, 29. a 30. dubna 2010) Banská Štiavnica Workshop zameraný na kameň a jeho opracovanie, predpokladaný termín marec-máj 2010 Bakalárská práca: Bytový dom, Gwerkovej ul. Petržalka, Bratislava Diplomová práca: MPR Banská Štiavnica - prezentácia a nová zástavba areálu archeologickej lokality dominikánskeho kláštora 10/2008 Stavebno-historický prieskum kalvárie v Banskej Štiavnici (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov Kalvárie) Banská Štiavnica Hlaváčová Lenka Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení I. ročníku doktorského studia na téma Přirozené stavění: inspirace minulostí pro udržitelný rozvoj plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky: Filosofie a sociologie Plánované zkoušky: Metodologie výzkumu, metodika vědecké práce, Otázky teorie a dějin architektury, Ekologie, Anglický jazyk, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Téma disertační práce: Přirozené stavění: inspirace minulostí pro udržitelný rozvoj Pro disertační práci byla sestavena rámcová osnova a nyní jsou shromažďovány, prostudovávány a vyhodnocovány dostupné materiály k danému tématu. plánovaný termín jejího předložení: 2012 absolvované a plánované stáže: V rámci magisterského studijního programu studovaného na FA ČVUT jsem v rámci programu Erasmus absolvovala roční stáž na Universidad Polytécnica de Catalunya fakultě ETSAV Během tohoto pobytu jsem se účastnila workshopu v Maroku v rámci zpracovávání ateliérového projektu řešení města Tamansourt.

12 V průběhu magisterského studia jsem rovněž absolvovala týdenní workshop ve Florencii pod názvem Touches of the Renaissance. A zaměřený na spolupráci studentů z různých zemí nad tématy italské renesance. Bakalářská práce - Chráněné pracoviště Fokus v Turnově Diplomová práce - Kulturní centrum v Dačicích Podíl na projektech v rámci projekční kanceláře HUF-ŠARMAN, s.r.o.: 2007 Návrh interiéru bytu pro pana Trchalíka 2008 Návrh rekonstrukce bytu pro paní Šmátralovou Návrh nábytku pro paní Vondruškovou Návrh interiéru bytu do Hostouně Studie bytového domu do Vsetína Návrh kuchyňského koutu pro pana Trchalíka 2009 Návrh interiéru restaurace do Holešova Návrh interiéru a úprav rodinného domu do Hovězí Návrh rekonstrukce bytu pro paní Suchanovou Spolupráce na projektu úprav rodinného domu na Strahově Návrh interiéru bytu pro Karlíkovi Návrh interiéru pro slečnu Kadlecovou Návrh zahradních staveb pro pana Kašpara Návrh střešní terasy pro byt v Praze Návrh interiéru a úprav podkroví pro byt v Praze Návrh interiéru do Kostelce nad Orlicí Návrh dřevostaveb pro bydlení Návrh rodinných domů z kontejnerů 2010 V současnosti spolupracuji na návrhu interiéru hotelu v Karlových Varech, a na návrhu interiéru a úprav rodinného domu v Troubkách Chejn Jan Mgr. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia I. ročníku doktorandského studijního programu plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky:

13 Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie Plánované zkoušky: Metodologie vědy, metodika vědecké práce, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek, Otázky teorie a dějin architektury, Opravy a úpravy historických staveb II téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Restaurátor v procesu průzkumu a obnovy architektonického díla plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže: Istituto per l Arte s il Restauro Palazzo Spinelli a Firenze 2000 RESTAURO DI DIPINTI SU TELA 2007 PULITURA DI DIPINTI CON METODI NON TOSSICI ED ECOCOMPATIBILI Publikační činnost je realizována prostřednictvím povinných restaurátorských zpráv, které jsou součástí všech restaurátorských prací a projektů 2003 spolupráce při realizaci koncepce prohlídkové trasy jižního křídla zámku v Brandýse nad Labem v návaznosti na restaurování uvedených prostor spolupráce při kompletní obnově interiéru kostela Nanebevzetí PM v Mladé Boleslavi (restaurování a zajištění nástěnných maleb a omítkových vrstev interiéru a restaurování mobiliáře) spolupráce při kompletní obnově interiéru kostela Nanebevzetí PM v Sedlci u Kutné Hory restaurování mobiliáře 2007-? restaurátorský průzkum a následné restaurování nástěnných maleb presbytáře kostela sv. Vavřince k Kaňku 2009-? spolupráce při výmalbě interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Čáslavi restaurátorský průzkum historických omítek a následné zajištění a restaurování dochované výmalby atd. Kysilková Kristýna Mgr. Podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: Během svého dosavadního doktorského studia jsem vykonala níže uvedené zkoušky, momentálně připravuji studii k disertační práci. Vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky - Metodologie výzkumu, metodika vědecké práce, Filosofie a sociologie, Ekologie, Ochrana památek I, Dějiny architektury. Plánované zkoušky - Angličtina, Otázky teorie a dějin architektury. Téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Manuelská gotika a její vztah k pozdně gotické architektuře ve Střední Evropě. Právě připravuji studii k disertační práci z dosud nashromážděných a prostudovaných materiálů.

14 Plánovaný termín jejího předložení: 2011 Absolvované a plánované stáže: V rámci IGS badatelský výzkum, ZentralInstitut für Kunstgeschichte, Mnichov, knihovna Fundaço Calouste Gulbenkian, Lisabon Publikační činnost: O Manuelino, Prémio Iberoamericano s. The Manueline Architecture in Portugal.Workshop 09, CTU REPORTS.Volume s Účast na řešení grantových a dalších projektů: Doktorský projekt Manuelská gotika v Portugalsku, IGS ČVUT Příspěvek k formám portugalské pozdní gotiky. Konference Sakrální stavební formy středověku a časného novověku, Národní památkový ústav, Praha 2008 Vachová Barbora Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájenie štúdia I. ročníku doktorandského študijného programu na tému Tradiční a technické stavební postupy plánované ukončenie štúdia vykonané a plánované zkoušky: Plánované skúšky: Filozofie a sociologie, Metodologie vědy, metodika vědecké práce, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek, Otázky teorie a dějin architektury, Angličtina, Opravy a úpravy historických staveb II téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Tradiční a technické stavební postupy - Kamenárstvo, kameňosochárstvo Momentálne sa venujem štúdiu literatúry zhomažďovaniu materiálov a vytypovávaniu prvkov. plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže: Urbanisticko-historický a arch.- historický výskum (kurz B - pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť v oblasti pamiatkových výskumov, FA STU Bratislava) Obnova a využívanie architektonického dedičstva (kurz A - profesné špecializačné vzdelávanie v oblasti projektových činností, FA STU Bratislava) 09/ Svetové dedičstvo UNESCO v ohrození (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov)jesenná univerzita architektúry v Banskej Štiavnici Detašované pracovisko FA STU BA, Banská Štiavnica 07/ emonument I. - Bauvermessung und 3D-Modelierung (workshop ITtechnológie v oblasti pamiatkovej starostlivosti) Slezská univerzita v Opave

15 07/ emonument II. - Bauvermessung und 3D-Modelierung (workshop ITtechnológie v oblasti pamiatkovej starostlivosti) Slezská univerzita v Opave 10/ Stavebno-historický prieskum kalvárie v Banskej Štiavnici (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov Kalvárie) Banská Štiavnica 7/ Účasť na pamiatkovom výskume kaštieľa Krásna nad Hornádom Plánované : Banská Štiavnica - Workshop zameraný na kameň a jeho opracovanie, predpokladaný termín marec/máj 2010 Bc.práca - Urbanistický projekt - Revitalizácia Jakubovho námestia, Bratislava Diplomová práca: MPR Banská Štiavnica - obnova a adaptácia objektu bývalej fary 10/ Stavebno-historický prieskum kalvárie v Banskej Štiavnici (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov Kalvárie) Banská Štiavnica Falta Milan Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia I. ročníku doktorandského studijního programu na téma "Středověký kostel v Čechách" plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie; Metodologie výzkumu - metodika vědecké práce Plánované zkoušky: Otázky teorie a dějin architektury; Ekologie; Dějiny architektury; Ochrana památek I.; Stavebně historický průzkum; Ruský jazyk téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Středověký kostel v Čechách v současné době (leden 2010) je hotová osnova disertační práce aktuálně probíhá sběr dat - studium literatury aktuálně probíhá pozorování vlastních objektů - terénní výzkum plánovaný termín jejího předložení: rok 2012 Spoluautorství přednášky "kauza Svojšín" v rámci cyklu Památky 2009 na Fakultě architektury ČVUT (2009). Poster a leták na téma výstavby kostela Zvěstování Panny Marie v Plaňanech v rámci konference Dějiny staveb v Nečtinách (2009). Spolupráce na SHP Potvorov - kostel sv. Mikuláše (2008). Diplomní projekt - Císařská falc v Chebu - obnova a nové funkční využití.

16 Výstava fotografií románské architektury v Okresní knihovně v Hradci Králové v dubnu - květnu 2001, vydání doprovodného prospektu s texty (o výstavě informoval časopis ARCHITEKT 6/2001). Česká a moravská románská venkovská sakrální architektura - předložena jako práce SOČ v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (1. místo v celostátním kole České republiky v roce 2001, čestné uznání v celostátním kole Slovenské republiky v roce 2002). Články zabývající se románskou architekturou v České a Slovenské republice, Maďarsku a na Ukrajině byly publikovány v Informačním Servisu Obce architektů v roce 2000 (čísla: 14., 15., 16. a 18.). Vlastní internetové stránky Plachá Marcela Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia 1.ročníku doktorandského studia, forma kombinovaná předpokládané ukončení studia Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie, Metodologie, metodika vědecké práce Plánované zkoušky: Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Otázky teorie a dějin architektury, Angličtina téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Středověký kostel Zpracované části: podrobný návrh osnovy práce Zpracovávané části: - vyhledávání objektů sakrálních staveb s odpovídajícími kritérii v dané lokalitě - shromažďování materiálů týkajících se středověkých kostelů, architektury, stavitelství a historie vybrané lokality plánovaný termín jejího předložení: dle studijního plánu 2014 (kombinované studium - délka 5 let) Jelínková Adéla Bc. ročník studia: 4 Bakalářská práce - Studentské komunitní centrum v Praze 2009 grafická spolupráce na následujících článcích:

17 M. Rykl a kolektiv studentů (2005): Gotické stropy v domě čp. 234/I na Starém Městě pražském, in: Dějiny staveb, s M. Rykl, J. Beránek (2006): Výstavný středověký dům čp. 234/I na Starém Městě pražském, in: Průzkumy památek XIII - 1, s M. Rykl (2007): Příspěvek k výzkumu středověkých světnic, in: Průzkumy památek XIV-2, str M. Rykl, J. Beránek a kolektiv studentů (2004-6): ): Praha 1, Staré Město, dům čp. 234/I v Jilské ulici M. Rykl a kolektiv 8 studentů (2008): Praha 1, Staré Město, dům čp. 509/I v Havelské ul.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 1. Organizace 5 2. Náplň a rozsah činnosti 7 3. Památková péče 8 4. Správa památkových objektů 14 5. Věda a výzkum 14 6. Publikační a přednášková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999

Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 Titul: Státní ústav památkové péče Výroční zpráva 1998 Státní ústav památkové péče Praha 1999 1 Obsah 1 Úvod 2 Organizace a řízení Státního ústavu památkové péče 3 Souhrn hlavních činností 4 Rozbor hospodaření

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V PLZNI 1 ISBN 80-86234-81-9 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2012 zaměstnány v NPÚ ÚOP SČ v Praze v pracovním poměru 5 10 Sekce provozně ekonomického

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ Výroční zpráva O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ! " PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ V ROCE 2004 PRAHA květen 2005 % & Fotografie z Rudolfova Ondřej Hájek z Třebíče a Českého Krumlova Ing. Karel Liška, CSc. a Věra Lišková

Více

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Praha, kvě ten 2009 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 3 3. Kvalita a kultura akademického života

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

IOP Vila Tugendhat Vzorová metodika projektu památkové obnovy

IOP Vila Tugendhat Vzorová metodika projektu památkové obnovy IOP Vila Tugendhat Vzorová metodika projektu památkové obnovy I. Charakteristika daného typu památky Vila Tugendhat patří nejen k nejvýznamnějším památkovým objektům města Brna, ale také ke stěžejním dílům

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V BRNĚ 1 ISBN 80-86234-59-2 ISBN 80-86234-57-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-58-4 (NPÚ, ústřední pracoviště)

Více

Pro život kostelů Broumovska

Pro život kostelů Broumovska Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu Leden 2014 Omnium z.s. www.omniumos.cz Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska Osvědčení

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva za rok 2005 Praha, červen 2006 č.j.: NTM-0890/06-GØ Předkládá: Ing. Tomáš Kupec, generální ředitel Kostelní 42, 170

Více

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje

Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje Projekt Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu se představuje V české péči o kulturní dědictví dosud chyběla nezávislá, interdisciplinární informační a komunikační platforma, jež by umožňovala

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 úvod 3 1. sbírka pnp 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 8 4. sbírková oddělení pnp 11 A) Literární archiv (LA/PNP) 11 B) Knihovna (K/PNP)

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více