Kysilková Kristýna Mgr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz"

Transkript

1 SGS 2010 Historická zkušenost, proměny životního stylu a udržitelný rozvoj Seznam členů řešitelského týmu: Jméno Navrhovatel: Chmel Filip Ing. f. c c e n t r u m. c z Školitel navrhovatele: Girsa Václav prof. Ing. arch. Akad. arch. g i r s a v a f a. c v u t. c z Zaměstnanci FA: Kalina Pavel prof. PhDr. CSc. k a l i n f a. c v u t. c z Rykl Michael doc. Ing. Vorlík Petr Ing. arch. Ph.D. v o r l i f a. c v u t. c z Hauserová Milena Ing. arch. CSc. Fragner Benjamin PhDr. Doktorandi: Chejn Jan Mgr. j a n c h e j c m a i l. c z Daněk Michal Ing. Kysilková Kristýna Mgr. Falta Milan Ing. arch. Plachá Marcela Ing. arch. Vachová Barbora Ing. arch. Erdélyi Róbert Ing. arch. Hlaváčová Lenka Ing. arch. Studenti: Jelínková Adéla Bc. a d e t k t i s c a l i. c z Podrobná charakteristika členů týmu: Chmel Filip Ing. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia I. ročníku doktorandského studijního programu na téma tradiční a technické stavební postupy plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie, Metodologie vědy, metodika vědecké práce Plánované zkoušky: Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek, Otázky teorie a dějin architektury, Angličtina, Opravy a úpravy historických staveb téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Tradiční technologie a stavební postupy klenutí Již jsem vytvořil osnovu disertační práce a nyní se nacházím v procesu shromažďování a studia materiálů literaturou počínaje a reálnou stavbou konče. plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže: Bakalářská práce - Řešení konstrukce věže v Malostranské Besedě Diplomová práce - Rekonstrukce hospodářského stavení v Bosni č.p. 37

2 Podíl na projektech obnovy a rekonstrukcí historických objektů v rámci projekční kanceláře Ing. V. Mlázovského: 2007 rekonstrukce Malostranské besedy - oprava krovů a střechy zámek Mnichovo Hradiště - oprava ohradní zdi klášter sv. Tomáše v Praze - oprava krovů a střechy 2008 kapucínský klášter v Mnichově Hradišti - oprava stropů, krovů a střechy hrad Krakovec - studie zastřešení klášter Sázava - oprava krovů a střechy severního a východního křídla most sv. Barbory v Zahrádkách - statický posudek hrad Karlštejn havárie opěrné zdi - statický posudek zámek Veltrusy - oprava krovů a střechy Malostranská beseda - projekt nových věží a vikýřů hrad Krakovec - dřevěná vrata vstupní brány klášter Sázava - oprava štenýřové konstrukce věže hrad Karlštejn - statický posudek ohradních zdí klášter Sázava - oprava krovu a střechy kostela klášter Sázava - statický posudek jeskyně 2009 rekonstrukce a dostavba areálu obecního dvora - oprava krovů a střechy hrad Sion - statický posudek kostel sv.jakub v Kutné Hoře-oprava krovů, střech a štenýřové konstrukce nádraží Vyšehrad - oprava stropů, krovů a střechy Girsa Václav prof. Ing. arch. Akad. arch. Studium: 1969 Fakulta stavební ČVUT Praha, obor architektura, 1972 AVU Praha, škola architektury (prof. F. Cubr) Zaměstnání: SÚRPMO Praha, od 1991 soukromá firma GIRSA AT s.r.o., Atelier pro obnovu a konzervaci historických staveb s arch. M. Hanzlem (spolumajitel a jednatel GIRSA AT s.r.o.) a souběžně od 1992 pedagog na FA ČVUT, 1995 habilitace (docent pro obor rekonstrukce a ochrana památek); 2008 jmenován profesorem na ČVUT, od vedoucím Ústavu památkové péče a renovací tamtéž. Publikace výběr z posledních 3 let: - Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově (spolu s Miloslavem Hanzlem, Pavlem Jeriem a Dagmar Michoinovou), vydalo Informační centrum ČKAIT v rámci metodické řady Materiálové a technologické zásady péče o historické stavby, Praha 2008, ISBN Projektování obnovy stavebních památek (spolu s Josefem Holečkem, Pavlem Jeriem, Miloslavem Hanzlem a Dagmar Michoinovou, vydal Národní památkový ústav v Praze v roce 2008, ISBN Ochrana a obnova architektonického detailu památky na příkladu Müllerovy vily, in Iveta Černá, Ivo Hammer: Materiality, Muzeum města Brna a Hornemann Institut, 2008, ISBN , s

3 - Zprávy památkové péče 1/2009, ročník 69: S odstupem ke konzervaci severního průčelí hradu Pernštejn, (spolu s Miloslavem Hanzlem a Dagmar Michoinovou), str Sborník příspěvků k 9. ročníku konference Obnova památek 2009 na téma: Péče o státní hrady a zámky, konané ve dnech a v Praze a pořádané FA ČVUT, NPÚ, ICOMOS a AXIS. Příspěvek: Zásady péče o státní hrady, zámky a kláštery, str , Nakladatel Studio Axis, spol. s r.o., 03/2009, ISBN Hrad Bečov projekt konzervace a prezentace (spolu s Miloslavem Hanzlem, Dagmar Michoinovou a Tomášem Wizovským), vydal NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a GIRSA AT s.r.o. v roce 2009, ISBN Příspěvky na konferencích, přednášky: - Přednáška: Bauska příklad obnovy obrazu památky, přednesená 10. června 2009 na zámku v Děčíně na mezioborové konferenci: Historismus, pořádané ve dnech června 2009 Sdružením pro stavebně historický průzkum, FA ČVUT, UJEP v Ústí nad Labem a územním odborným pracovištěm NPÚ v Ústí nad Labem. - Projekt jednoletého kurzu památkové péče pro vysokoškoláky, pořádaný Národním památkovým ústavem v Praze, přednáška na téma: Zásady péče o stavební památky, v Praze dne 12. června Přednáška: Deset poznámek k péči o hrady a zámky, přednesená na konferenci Hrady, zámky, quo vadis?, pořádané Ústředním pracovištěm NPÚ ve spolupráci s Občanským sdružením Památky 2000, dne 12. listopadu 2009 na Státním zámku v Jindřichově Hradci Ostatní: - v březnu 1998 jmenován ministrem kultury ČR Martinem Stropnickým členem Vědecké rady Ministerstva kultury České republiky pro státní památkovou péči (1998 leden 2006) - v únoru 2001 jmenován ministrem kultury České republiky Pavlem Dostálem členem Komise Ministerstva kultury České republiky pro hodnocení návrhů na prohlášení věci za kulturní památku (sekce nemovitých kulturních památek), od 2001 do v březnu 2002 zvolen členem Českého národního komitétu ICOMOS - v roce 2002 jmenován členem redakční rady časopisu Zprávy památkové péče. - lektor Kurzu celoživotního vzdělávání památkové péče v Telči, Vzdělávací středisko Masarykovy university v Telči (ČVUT, studio AXIS), přednášky v roce od roku 2006 do roku 2010 členem Vědecko umělecké rady Fakulty architektury ČVUT v Praze května 2008 jmenován prezidentem republiky Václavem Klausem profesorem pro obor dějiny architektury a ochrana památek - od 1. září 2008 jmenován vedoucím Ústavu památkové péče a renovací na Fakultě architektury ČVUT - od roku 2010 členem Vědecké rady ČVUT Kalina Pavel prof. PhDr. CSc. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: výzkum v oblasti dějin umění a architektury, výuka dějin architektury Články ve vědeckých časopisech a sbornících:

4 Michelangelo, Pythagoras, and Panofsky, The Source. Notes in the History of Art XXIV, č. 3, 2005, s Leon Battista Alberti a Benedikt Ried, in: Ladislav Daniel, Jiří Pelán, Piotr Salwa, Olga Špilarová (ed.), Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference Olomouc října 2003, Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s Byl Michelangelo mystik? Teologické texty XVII, 2006, č. 3, s Oddanost a bič. Umění a rituál flagelantských bratrstev středověku a renesance, in: Aleš Mudra, Markéta Ottová (ed.), Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka, Praha, Karlova Univerzita 2006, s Freudův doutník, Kafkovy stromy a Michelangelův Mojžíš, in: Beket Bukovinská, Lubomír Slavíček (ed.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha, Ústav dějin umění AV ČR 2006, s Klenební technika Benedikt Rieda, in: Svorník 5/2007. Sborník příspěvků z 5. konference stavebně historických průzkumů v Louce u Znojma. Klenby, Praha 2007, s Pražský hrad za Bohuslava Hasištejnského, in: Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, katalog výstavy Praha, Správa Pražského hradu 2007, s (další texty a katalogová hesla průběžně v katalogu). Ut certatura videatur. Bohuslav Hasištejnský a Itálie (Ut certatura videatur: Bohuslav Hasištejnský and Italy), Sborník Národního muzea v Praze, řada A, Historie LXI, 2007, č. 1-2, s The Question of Identity in the pre-modern metropolis of Prague, in: Peter Martyn (ed.), The City in Art, Warsaw 2007, s Funkční a prostorová struktura Starého královského palace za Benedikta Rieda, Svorník VI, 2008, s Architecture and Memory: St Vitus Cathedral in Prague and the Problem of the Presence of History, in: Jiří Fajt, Andrea Langer (ed), Kunst als Herrschaftsinstrument, Berlin 2009, s A Bastard Renaissance? Benedikt Ried, Master IP, and the Question of renaissance in central Europe, in: Jaynie Anderson (ed.), Crossing cultures: conflict, migration, and convergence, Melbourne 2009, s European Diplomacy, Family Strategies, and the Origin of Renaissance in Eastern and Central Europe, v tisku (vyjde v: artibus et historiae č. 60, 2009). in opere gotico unicus: The Hybrid Architectures of Jan Blažej Santini-Aichl and the Patterns of Memory in Post-Reformation Bohemia, v tisku (vyjde v: Umění č. 1, 2010). Knižní publikace: Praha Kapitoly z dějin vrcholné gotiky, Praha, Libri Dějiny středověké architektury, Praha, Nakladatelství ČVUT Benedikt Ried a počátky záalpské renesance, Praha, Academia Spolu s kolegy z Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT jsem se podílel na přípravě programu institucionálního výzkumu, v jehož rámci jsem navrhoval program zaměřený na katedrální a monastickou architekturu. Tento program běžel od roku 1999 do konce roku Individuální granty: 2001 Samuel H. Kress Fellowship na Vídeňské univerzitě (1 měsíc)

5 Benedikt Ried, architekt mezi gotikou a renesancí, grant Grantové agentury ČR (3 roky) 2007 Sara Podhorsky Guest Scholar v Center for Advanced Studies in Visual Arts of the National Gallery, Washington, D.C Renesance a humanismus v Praze: struktury a souvislosti, grant Grantové agentury ČR (2 roky) Rykl Michael doc. Ing. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: badatelská a průzkumová činnost na objektech různého typu, obvykle obytných staveb a areálů od středověku do novověku v Čechách se sledováním vztahu ke středoevropskému kontextu výuka dějin architektury, dokumentace, průzkumů staveb-kmenově na FAČVUT, vstupy do výuky na FFUK Praha, UJEP Ústí n.l. publikační činnost (výběr od 2005): M. Rykl a kolektiv studentů (2005): Gotické stropy v domě čp. 234/I na Starém Městě pražském, in: Dějiny staveb, s D. Burger, M. Rykl (2006): Die Raumstruktur der Burg Karls IV. In: Burg Lauf. An der Pegnitz, Ein Bauwerk Kaiser Karls IV, str M. Rykl(2006): Ein Beitrag zur Funktion der Hofarkaden, ibid., str M. Rykl, J. Beránek (2006): Výstavný středověký dům čp. 234/I na Starém Městě pražském, in: Průzkumy památek XIII-1, s M. Rykl(2007): Klenuté světnice. In: Svorník 5, str M. Rykl (2007): Příspěvek k výzkumu středověkých světnic, in: Průzkumy památek XIV-2, str M.Rykl, (2008): Obytná část disposice středověké tvrze v Čechách. Svorník 6, M.Rykl, P.Horský( 2008): Týnec nad Labem-dva životy jedné tvrze. Dějiny staveb, M. Rykl (2008): Die Feste Týnec n. Labem (Elbeteinitz) als Beispiel der Raumanordnunng einer böhmischer Feste und deren Wandlung. Burgen und Schlösser 4. Braubach, RECENZE: Kolektiv: Das Durer Haus-Neue Ergebnisse der Forschung, Nurnberg 2007, Recenzoval M. Rykl, in: Průzkumy památek XV -1, 2008, str Konference Dějiny staveb 2005, 2008 Nečtiny, celkem 2 referáty+publikace v kolektivní monografii Dějiny staveb Konference stavebně-historického průzkumu , celkem 5 referátů. Publikační výstup - SVORNÍK konference CASTRUM BENE 2009, příspěvek Die Raumanordnung im Wohnbereich der Feste in Bohmen, příspěvek v tisku od 2005 M. Rykl (2005) Podrobný SHP obytné budovy tvrze (hradu) v Týnci n/labem M. Rykl, J. Havrda, M. Tryml (2006): Praha 1- Malá Strana, stavebně historický a archeologický průzkum paláce Harbuval-Chamaré, Sněmovní ul. Čp. 171/III

6 M. Rykl, J. Buzková (2007) Praha 1, Nové Město, dům Pštrossova čp.1895/ii M. Rykl a kolektiv 8 studentů (2008): Praha 1, Staré Město, dům čp. 509/I v Havelské ul. M. Rykl a kolektiv studentů - Praha 1-výzkum COPA centrum Národní-dokumentace a identifikace kamenných prvků od renesance po klasicismus z plochy archeologického výzkumu Vorlík Petr Ing. arch. Ph.D. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: Narodil se v roce 1973 v Děčíně. Absolvoval inženýrské a doktorské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze (ukončeno 1999 respektive 2007). V letech působil jako projektant (spolupráce s architektonickými ateliéry Barva, ADR a architekty Vladimírem Krátkým, Milanem Vítem, Jakubem Vorlem, Michalem Vrbou). Od roku 2002 působí jako vědecký a pedagogický pracovník na Fakultě architektury a ve Výzkumném centru průmyslového dědictví ČVUT v Praze. Jeho badatelský zájem i pedagogické aktivity se soustředí především na dějiny architektury dvacátého století a současnou tvorbu. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných článků, studií, monografií a výstav, spoluorganizátorem konferencí apod. - m.j. konference a výstavy Meziválečná průmyslová architektura (2004), cyklu výstav studentských projektů konverzí průmyslové architektury v rámci bienále Industriální stopy (2003, 2007, 2009), kolokvia Vysílač na Ještědu. Dilema památkové péče (2009), podílel se i na přípravě dokumentárního filmu Druhý dech průmyslové architektury (ČT, 2008). Je rovněž koordinátorem a autorem koncepce a struktury Registru průmyslového dědictví ČVUT (od 2002). vybrané monografie a sborníky - VORLÍK, P.; FRAGNER, B.; BERAN, L. (eds) Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury. Praha: VCPD FA ČVUT, URLICH, P. (ed.); SEDLÁKOVÁ, R. ; POPELOVÁ, L.; VLČEK, P.; ŠKRANC, P.; VORLÍK, P. Slavné stavby Prahy 6 (kapitoly č. 8, 13, 20, 21, 26, 34, 36, 42, 44, 47, 49, 51, 56, 62, 63, 67, 68, 70). Praha: Foibos, VORLÍK, P. (ed.) Druhý dech průmyslové architektury (sborník z výstavy studentských projektů na téma nové využití průmyslových objektů a areálů). VCPD ČVUT v Praze, VORLÍK, P. Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech. Česká technika - nakladatelství ČVUT, URLICH, P.; VORLÍK, P.; FILSAKOVÁ, B.; ANDRÁŠIOVÁ, K.; POPELOVÁ, L. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Česká technika - nakladatelství ČVUT, vybrané statě ve sbornících - VORLÍK, P. Koncept volného půdorysu a technická infrastruktura. In: Svorník 7 / 2009 (sborník příspěvků ze 7. konference SHP uspořádané v Jáchymově). Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2009, s VORLÍK, P. Jihlavská architektura v letech In: Jihlava. Dějiny moravských měst. Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s

7 - VORLÍK, P. Prameny a literatura. In: ŠEVČÍK, O.; BENEŠ, O. Architektura 60. let. "Zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století. Grada Publishing, a. s., 2009, s VORLÍK, P. Velkokapacitní patrové garáže v období první republiky. Nový stavební typ jako zárodek moderní architektury. In: Svorník 6 / 2008 (sborník příspěvků z 6. konference SHP uspořádané v Litomyšli). Praha: Sdružení pro stavebně-historický průzkum, Unicornis, 2008, s VORLÍK, P. Železobetonové obloukové konstrukce a meziválečná průmyslová architektura. In: Svorník 5 / 2007 (sborník příspěvků z 5. konference SHP uspořádané v Louce u Znojma). Praha: Sdružení pro stavebně-historický průzkum, Unicornis, 2007, s VORLÍK, P. ETA v Praze Nuslích, Elektrárna ESSO Kolín, Zdymadlo a vodní elektrárna v Poděbradech (spolupráce Silvie Tučková), Silniční most a zdymadlo v Kolíně, Patrové garáže v Praze Holešovicích. In: Stavební kniha 2005, Meziválečná průmyslová architektura (medailony staveb, rešerše). Brno: EXPO DATA, Architektura šedesátých let v Československu (hlavní řešitel P. Urlich, spoluřešitelé P. Vorlík, B. Filsaková, L. Popelová, O. Ševčík). VZ - MSM č , FA ČVUT, vedení řešitelských týmů apod.: - Výstava studentských projektů v rámci 4. mezinárodního bienále Industriální stopy 2007 (řešitel P. Vorlík). IGS ČVUT - CTU , VCPD ČVUT, Hauserová Milena Ing. arch. CSc. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: Absolventka FA ČVUT 17 let působení ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze ( nyní NPÚ, úsřední pracoviště) postupně téměř ve všech úsecích zabývajících se péčí o nemovité památky, jejich průzkumem a hodnocením Výzkumné úkoly v oblasti teorie a dějin památkové péče 1989 dokončena vědecká aspirantura na ústavu dějin a teorie umění ČSAV, získání titulu kandidáta věd o umění na základě disertační práce Městský obytný dům ve středověku ve středních Čechách Od roku 1989 členem Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT, zprvu jako pedagog se zaměřením na středověkou architekturu, později jako vědecký pracovník s podílem na výuce jak v základním studiu tak na doktorandském stupni. Školitelka doktorandů. Další pedagogické působení: Katedra archeologie na filosofické fakultě Západočeské university v Plzni,Katedra historie na filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. Lektor specializačních kurzů památkové péče při Národním památkovém ústavu v Praze Zaměření: Dějiny stavební kultury zejména ve středověku Uplatnění znalostí a přístupů, jejichž zdrojem je vzdělání a průprava inženýra architekta, pro poznání a výzkum historických staveb Stavebněhistorický průzkum

8 Teoretické otázky památkové péče Potvorov, kostel sv. Mikuláše, stavebněhistorický průzkum, ČVUT, 2008 Prostorové uspořádání jáchymovských domů, in: Jáchymov, Sborník z konference, Loket 2009 Příspěvky na konferencích: Kostely s chórovou věží, Dějiny staveb, Nečtiny 2008 Urbanismus a architektura měst v česko -saském Krušnohoří v 16. století, 7. konference Sdružení pro SHP, Jáchymov 2008 Mezi gotikou a renesancí, hledání výrazu architektury na česko-rakouském pomezí v 16. století, 8. konference Sdružení pro SHP, Děčín 2009 Výzkumný záměr MSM Opomíjená archeologie ( , MSM) vedení řešitelských týmů apod.: vedení skupiny v současné době 4 doktorandů podílejících se svými doktorskými pracemi na řešení výzkumného tématu Vesnický kostel ve středověku Fragner Benjamin PhDr. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: vědecký pracovník Výzkumného centra průmyslového dědictví, výzkum a vyhodnocování průmyslového dědictví z hlediska funkční proměny staveb a nového využití, konzultace studentských projektů s tímto zaměřením, /výběr z pěti let -pubikace/ Benjamin Fragner, Alena Hanzlová, Industriální stopy / Vestiges of Industry. Katalog výstavy. Praha 2005; Eva Dvořáková, Benjamin Fragner, Tomáš Šenberger, Industriál_paměť_východiska. Praha 2007; Benjamin Fragner (ed.), Průmyslové dědictví / Industrial Heritage. Sborník příspěvků z mezinárodního bienále Industriální stopy / Conference Proceedings from the international Biennial Vestiges of Industry, Praha 2008; Benjamin Fragner - Jan Zikmund, Co jsme si zbořili. Praha 2009; /Stati/ Benjamin Fragner, Lenka Popelová, Petr Urlich, Vladimíra Valchářová, Petr Vorlík, Industrial Architecture of the Inter-War Period in Czechoslovakia and Technological, Economic and Cultural Context. In: Proceedings of Workshop 2004, CTU Reports Vol. 8, p Benjamin Fragner, Industrial Architecture of the Inter-war Period. TICCIH Bulletin Vol. 26, 2004, Autumn, s. 7; Benjamin Fragner, Přehazování stříbrné koule nad Libní. Architekt 11 / 2004, s. 75; Benjamin Fragner, Konverze industriálních staveb jako prostředek generování nových urbanistických aktivit a otazníků. Zprávy památkové péče LXIV, 2004, č. 4, s ; Benjamin Fragner, Brownfield v souvislostech průmyslového dědictví. Vesmír LXXXIV, 2005, č.1, s.58; Benjamin Fragner, Meziválečná průmyslová architektura. In: Vladislava Valchářová (ed.) Stavební kniha Meziválečná průmyslová architektura. Brno 2005, s ; Benjamin Fragner, Lenka Popelová, Petr Urlich, Petr Vorlík, Working Heritage (elektronická publikace). English Heritage, 2005; Benjamin Fragner, Jiné užití, jiné světy.

9 Ateliér XIX, 2006, č.23, s.8-9; Benjamin Fragner, National Report for Czech Republic. The search for Topics on Industrial Heritage in the Czech Republic. Patrimoine de l'industrie, Industrial patrimony Nr. 15, 2006, p.59-68; Benjamin Fragner, XIII TICCIH Congress, Terni, Italy, TICCIH Bulletin, 2006, Vol.34, s.3. Benjamin Fragner, Oživení průmyslových památek, šance pro bydlení. Sborník konference Regenerace bytových domů. Dynamika proměn bydlení. Ostrava, 2007, s. 6974; Benjamin Fragner, Hodnoty a limity fantazie / příklady a smysl iniciačních projektů, In: Kladno minulé a budoucí. Sborník konference, Kladno 2007, s Benjamin Fragner, Industriální stopy. Architekt 9 / 2007, s. 2; Benjamin Fragner, Tomáš Šenberger, Stavební fond průmyslového dědictví, potenciál udržitelného rozvoje, Stavebnictví I, 2007, č. 1112, s ; Benjamin Fragner, Czech Republic National Report , in: TICCIH National Reports 2009, Freiberg, 2009, s Interní grantová soutěž ČVUT založení VCPD ČVUT, 2002; Rozvojové projekty MŠMT 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 vedení řešitelských týmů apod.: vedoucí (ředitel) týmu realizace projektu VCPD; hlavní řešitel RP MŠMT podaných za VCPD, vedoucí týmu mezinárodní konference a bienále Industriální stopy Daněk Michal Ing. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia I. ročníku doktorandského studijního programu na téma: Soudobé realizace památkové péče v Evropě plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie Plánované zkoušky: Metodologie výzkumu - metodika vědecké práce, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek I, Otázky teorie a dějin architektury, Odborný jazyk pro doktorandy - Angličtina, Opravy a úpravy historických staveb II téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Soudobé realizace památkové péče v Evropě Jedná se o soudobé trendy v přístupu ke stavebnímu dědictví v Evropě. Zejména jde o transformace památek a provádění novostaveb v historickém prostředí. Bude zpracován přehled vybraných realizací a jejich kritické vyhodnocení. Zatím jsem provedl osnovu práce a nyní shromažďuji potřebné informace k představení provedených projektů. plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže:

10 Plánuji stáž na jednu ze zahraničních univerzit, abych mohl lépe proniknout do řešené problematiky. Diplomová práce - Návrh na rekonstrukci objektu Farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu Jedná se nejvíce o spolupráci na uvedených projektech včetně realizací. - Odstranění havarijního stavu hrobky H 25 familie Kostial ve Vrchlabí Odstranění havarijního stavu krovu Farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu Projekt na rekonstrukci hrobky H 19 familie Ehinger Odstranění havarijního stavu hrobky H 100 familie Rotter ve vrchlabí Rekonstrukce vodních zámků a přístupové cesty v Dumlichově dole u Herlíkovic Rekonstrukce Kaple sv. Anny u Labe, Kaple smíření ve Vrchlabí a Kaple sv. Kříže Rekonstrukce kostela v Kunčicích nad Labem 2004 Erdélyi Róbert Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájenie štúdia I. ročníka doktorandského štúdijného programu na tému plánované ukončenie štúdia vykonané a plánované zkoušky: Plánované skúšky: Filozofie a sociologie, Metodologie vědy, metodika vědecké práce, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek, Otázky teorie a dějin architektury, Angličtina, Opravy a úpravy historických staveb II téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Soudobé realizace památkové péče v Evropě Restaurátorský a konzervační přístup k obnově stavebních památek na příkladech soudobých realizací v Evropě plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže: Urbanisticko-historický a arch.- historický výskum (kurz B - pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť v oblasti pamiatkových výskumov, FA STU Bratislava) 09/ Svetové dedičstvo UNESCO v ohrození (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov)jesenná univerzita architektúry v Banskej Štiavnici Detašované pracovisko FA STU BA, Banská Štiavnica 07/ emonument I. Bauvermessung und 3D-Modelierung (workshop ITtechnológie v oblasti pamiatkovej starostlivosti) Slezská univerzita v Opave 07/ emonument II. Bauvermessung und 3D-Modelierung (workshop ITtechnológie v oblasti pamiatkovej starostlivosti) Slezská univerzita v Opave

11 10/ Stavebno-historický prieskum kalvárie v Banskej Štiavnici (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov Kalvárie) Banská Štiavnica 7/ Účasť na pamiatkovom výskume kaštieľa Krásna nad Hornádom Plánované : OBNOVA PAMÁTEK SOUČASNÁ TVORBA V HISTORICKÝCH ÚZEMÍCH (konferencia, ) Dědictví nedávné minulosti a problém současnosti (konferencia, 29. a 30. dubna 2010) Banská Štiavnica Workshop zameraný na kameň a jeho opracovanie, predpokladaný termín marec-máj 2010 Bakalárská práca: Bytový dom, Gwerkovej ul. Petržalka, Bratislava Diplomová práca: MPR Banská Štiavnica - prezentácia a nová zástavba areálu archeologickej lokality dominikánskeho kláštora 10/2008 Stavebno-historický prieskum kalvárie v Banskej Štiavnici (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov Kalvárie) Banská Štiavnica Hlaváčová Lenka Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení I. ročníku doktorského studia na téma Přirozené stavění: inspirace minulostí pro udržitelný rozvoj plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky: Filosofie a sociologie Plánované zkoušky: Metodologie výzkumu, metodika vědecké práce, Otázky teorie a dějin architektury, Ekologie, Anglický jazyk, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Téma disertační práce: Přirozené stavění: inspirace minulostí pro udržitelný rozvoj Pro disertační práci byla sestavena rámcová osnova a nyní jsou shromažďovány, prostudovávány a vyhodnocovány dostupné materiály k danému tématu. plánovaný termín jejího předložení: 2012 absolvované a plánované stáže: V rámci magisterského studijního programu studovaného na FA ČVUT jsem v rámci programu Erasmus absolvovala roční stáž na Universidad Polytécnica de Catalunya fakultě ETSAV Během tohoto pobytu jsem se účastnila workshopu v Maroku v rámci zpracovávání ateliérového projektu řešení města Tamansourt.

12 V průběhu magisterského studia jsem rovněž absolvovala týdenní workshop ve Florencii pod názvem Touches of the Renaissance. A zaměřený na spolupráci studentů z různých zemí nad tématy italské renesance. Bakalářská práce - Chráněné pracoviště Fokus v Turnově Diplomová práce - Kulturní centrum v Dačicích Podíl na projektech v rámci projekční kanceláře HUF-ŠARMAN, s.r.o.: 2007 Návrh interiéru bytu pro pana Trchalíka 2008 Návrh rekonstrukce bytu pro paní Šmátralovou Návrh nábytku pro paní Vondruškovou Návrh interiéru bytu do Hostouně Studie bytového domu do Vsetína Návrh kuchyňského koutu pro pana Trchalíka 2009 Návrh interiéru restaurace do Holešova Návrh interiéru a úprav rodinného domu do Hovězí Návrh rekonstrukce bytu pro paní Suchanovou Spolupráce na projektu úprav rodinného domu na Strahově Návrh interiéru bytu pro Karlíkovi Návrh interiéru pro slečnu Kadlecovou Návrh zahradních staveb pro pana Kašpara Návrh střešní terasy pro byt v Praze Návrh interiéru a úprav podkroví pro byt v Praze Návrh interiéru do Kostelce nad Orlicí Návrh dřevostaveb pro bydlení Návrh rodinných domů z kontejnerů 2010 V současnosti spolupracuji na návrhu interiéru hotelu v Karlových Varech, a na návrhu interiéru a úprav rodinného domu v Troubkách Chejn Jan Mgr. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia I. ročníku doktorandského studijního programu plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky:

13 Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie Plánované zkoušky: Metodologie vědy, metodika vědecké práce, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek, Otázky teorie a dějin architektury, Opravy a úpravy historických staveb II téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Restaurátor v procesu průzkumu a obnovy architektonického díla plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže: Istituto per l Arte s il Restauro Palazzo Spinelli a Firenze 2000 RESTAURO DI DIPINTI SU TELA 2007 PULITURA DI DIPINTI CON METODI NON TOSSICI ED ECOCOMPATIBILI Publikační činnost je realizována prostřednictvím povinných restaurátorských zpráv, které jsou součástí všech restaurátorských prací a projektů 2003 spolupráce při realizaci koncepce prohlídkové trasy jižního křídla zámku v Brandýse nad Labem v návaznosti na restaurování uvedených prostor spolupráce při kompletní obnově interiéru kostela Nanebevzetí PM v Mladé Boleslavi (restaurování a zajištění nástěnných maleb a omítkových vrstev interiéru a restaurování mobiliáře) spolupráce při kompletní obnově interiéru kostela Nanebevzetí PM v Sedlci u Kutné Hory restaurování mobiliáře 2007-? restaurátorský průzkum a následné restaurování nástěnných maleb presbytáře kostela sv. Vavřince k Kaňku 2009-? spolupráce při výmalbě interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Čáslavi restaurátorský průzkum historických omítek a následné zajištění a restaurování dochované výmalby atd. Kysilková Kristýna Mgr. Podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: Během svého dosavadního doktorského studia jsem vykonala níže uvedené zkoušky, momentálně připravuji studii k disertační práci. Vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky - Metodologie výzkumu, metodika vědecké práce, Filosofie a sociologie, Ekologie, Ochrana památek I, Dějiny architektury. Plánované zkoušky - Angličtina, Otázky teorie a dějin architektury. Téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Manuelská gotika a její vztah k pozdně gotické architektuře ve Střední Evropě. Právě připravuji studii k disertační práci z dosud nashromážděných a prostudovaných materiálů.

14 Plánovaný termín jejího předložení: 2011 Absolvované a plánované stáže: V rámci IGS badatelský výzkum, ZentralInstitut für Kunstgeschichte, Mnichov, knihovna Fundaço Calouste Gulbenkian, Lisabon Publikační činnost: O Manuelino, Prémio Iberoamericano s. The Manueline Architecture in Portugal.Workshop 09, CTU REPORTS.Volume s Účast na řešení grantových a dalších projektů: Doktorský projekt Manuelská gotika v Portugalsku, IGS ČVUT Příspěvek k formám portugalské pozdní gotiky. Konference Sakrální stavební formy středověku a časného novověku, Národní památkový ústav, Praha 2008 Vachová Barbora Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájenie štúdia I. ročníku doktorandského študijného programu na tému Tradiční a technické stavební postupy plánované ukončenie štúdia vykonané a plánované zkoušky: Plánované skúšky: Filozofie a sociologie, Metodologie vědy, metodika vědecké práce, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek, Otázky teorie a dějin architektury, Angličtina, Opravy a úpravy historických staveb II téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Tradiční a technické stavební postupy - Kamenárstvo, kameňosochárstvo Momentálne sa venujem štúdiu literatúry zhomažďovaniu materiálov a vytypovávaniu prvkov. plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže: Urbanisticko-historický a arch.- historický výskum (kurz B - pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť v oblasti pamiatkových výskumov, FA STU Bratislava) Obnova a využívanie architektonického dedičstva (kurz A - profesné špecializačné vzdelávanie v oblasti projektových činností, FA STU Bratislava) 09/ Svetové dedičstvo UNESCO v ohrození (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov)jesenná univerzita architektúry v Banskej Štiavnici Detašované pracovisko FA STU BA, Banská Štiavnica 07/ emonument I. - Bauvermessung und 3D-Modelierung (workshop ITtechnológie v oblasti pamiatkovej starostlivosti) Slezská univerzita v Opave

15 07/ emonument II. - Bauvermessung und 3D-Modelierung (workshop ITtechnológie v oblasti pamiatkovej starostlivosti) Slezská univerzita v Opave 10/ Stavebno-historický prieskum kalvárie v Banskej Štiavnici (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov Kalvárie) Banská Štiavnica 7/ Účasť na pamiatkovom výskume kaštieľa Krásna nad Hornádom Plánované : Banská Štiavnica - Workshop zameraný na kameň a jeho opracovanie, predpokladaný termín marec/máj 2010 Bc.práca - Urbanistický projekt - Revitalizácia Jakubovho námestia, Bratislava Diplomová práca: MPR Banská Štiavnica - obnova a adaptácia objektu bývalej fary 10/ Stavebno-historický prieskum kalvárie v Banskej Štiavnici (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov Kalvárie) Banská Štiavnica Falta Milan Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia I. ročníku doktorandského studijního programu na téma "Středověký kostel v Čechách" plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie; Metodologie výzkumu - metodika vědecké práce Plánované zkoušky: Otázky teorie a dějin architektury; Ekologie; Dějiny architektury; Ochrana památek I.; Stavebně historický průzkum; Ruský jazyk téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Středověký kostel v Čechách v současné době (leden 2010) je hotová osnova disertační práce aktuálně probíhá sběr dat - studium literatury aktuálně probíhá pozorování vlastních objektů - terénní výzkum plánovaný termín jejího předložení: rok 2012 Spoluautorství přednášky "kauza Svojšín" v rámci cyklu Památky 2009 na Fakultě architektury ČVUT (2009). Poster a leták na téma výstavby kostela Zvěstování Panny Marie v Plaňanech v rámci konference Dějiny staveb v Nečtinách (2009). Spolupráce na SHP Potvorov - kostel sv. Mikuláše (2008). Diplomní projekt - Císařská falc v Chebu - obnova a nové funkční využití.

16 Výstava fotografií románské architektury v Okresní knihovně v Hradci Králové v dubnu - květnu 2001, vydání doprovodného prospektu s texty (o výstavě informoval časopis ARCHITEKT 6/2001). Česká a moravská románská venkovská sakrální architektura - předložena jako práce SOČ v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (1. místo v celostátním kole České republiky v roce 2001, čestné uznání v celostátním kole Slovenské republiky v roce 2002). Články zabývající se románskou architekturou v České a Slovenské republice, Maďarsku a na Ukrajině byly publikovány v Informačním Servisu Obce architektů v roce 2000 (čísla: 14., 15., 16. a 18.). Vlastní internetové stránky Plachá Marcela Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia 1.ročníku doktorandského studia, forma kombinovaná předpokládané ukončení studia Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie, Metodologie, metodika vědecké práce Plánované zkoušky: Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Otázky teorie a dějin architektury, Angličtina téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Středověký kostel Zpracované části: podrobný návrh osnovy práce Zpracovávané části: - vyhledávání objektů sakrálních staveb s odpovídajícími kritérii v dané lokalitě - shromažďování materiálů týkajících se středověkých kostelů, architektury, stavitelství a historie vybrané lokality plánovaný termín jejího předložení: dle studijního plánu 2014 (kombinované studium - délka 5 let) Jelínková Adéla Bc. ročník studia: 4 Bakalářská práce - Studentské komunitní centrum v Praze 2009 grafická spolupráce na následujících článcích:

17 M. Rykl a kolektiv studentů (2005): Gotické stropy v domě čp. 234/I na Starém Městě pražském, in: Dějiny staveb, s M. Rykl, J. Beránek (2006): Výstavný středověký dům čp. 234/I na Starém Městě pražském, in: Průzkumy památek XIII - 1, s M. Rykl (2007): Příspěvek k výzkumu středověkých světnic, in: Průzkumy památek XIV-2, str M. Rykl, J. Beránek a kolektiv studentů (2004-6): ): Praha 1, Staré Město, dům čp. 234/I v Jilské ulici M. Rykl a kolektiv 8 studentů (2008): Praha 1, Staré Město, dům čp. 509/I v Havelské ul.

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Pavla Rovnaníková Koordinační schůzka projektu Pla>orma pro památkovou péči, restaurování a obnovu 26. 1. 2011 v Litomyšli Vysoké učení technické v Brně Fakulta

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu

Ústav českých dějin. Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin Navazující magisterský studijní obor: Historie české dějiny v evropském kontextu Ústav českých dějin - struktura Ředitel ústavu: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. Zástupci ředitele: doc.

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

6. STRATEGIE A ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 6.1. Plánovací nástroje veřejné správy V České republice zatím není legislativně kodifikován institut integrovaného plánování. Fungují zde paralelně dva plánovací subsystémy pro formulování a prosazování

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00 Blok "Industriální

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze únor 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_478 Jméno autora: Mgr. Blanka Fajkisová Datum

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah

zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah studenti studentům zeměpis místa výuky menzy knihovny studijní systém struktura školy zdroje Spolek posluchačů architektury (SPA) tipy a triky obsah nová budova FA ČVUT 1pp gappa dílna sádrovna 1np přednáškové

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Stavební management Veřejná správa Vypracoval: Ing. arch. Aleš Valder Podpis: Schválil garant oboru: doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc. Podpis: Datum vydání: 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky

Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky Vzdělávání v oblasti Facility managementu v prostředí České republiky doc. Ing. František Kuda, CSc. Ing. Eva Wernerová, Ph.D. Docent a odborná asistentka VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební 1 Vzdělávací

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE NA PODPORU PROJEKTŮ SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU NA ROK 2016 AVU vyhlašuje pro rok 2016 výběrové řízení v rámci soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

ARCHITEKT IVO KLIMEŠ

ARCHITEKT IVO KLIMEŠ NÁZEV PROJEKTU: ARCHITEKT IVO KLIMEŠ Svět architektury a divadla (monografie významného ostravského architekta) Ing. arch. Eva Špačková Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. 1 1. Název projektu ARCHITEKT IVO

Více

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Konstrukce staveb Rekonstrukce staveb Vypracoval: Ing. Jan Plachý, Ph.D. Podpis: Schválil garant oboru Prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Podpis: Datum vydání 8.9.2014 Platnost od: AR 2014/2015

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

PŘEDMĚTY DVOULETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE

PŘEDMĚTY DVOULETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE Národní památkový ústav ústřední pracoviště v Praze. PŘEDMĚTY DVOULETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie přednášející 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie. prof. Ivo Tretera, Ústav

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně únor 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních programů

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže DOPROVODNÉ PROGRAMY - e, workshopy, výstavy, soutěže Přednáškový prostor č.1 - PK 110 Pravé křídlo Průmyslového paláce Čtvrtek 23.10.2014 11,00-12,00 zahájení veletrhu, na kytaru zahraje Štěpán Rak 12,20-14,30

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

22. - 23.10.2015. Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture

22. - 23.10.2015. Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture Konference o cestách k efektivnímu využití objektů a pozemků poznamenaných dřívější činností 22. - 23.10.2015 Institut pro památky a kulturu The Institute for Monuments and Culture Profil Informační rozcestník

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) ČTVRTEK 3. 10. 2013 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE Vstupní požadavky Uchazeč je nejčastěji absolventem magisterského studia psychologie. Přijmout však lze absolventa i jiného, nejlépe příbuzného oboru univerzitního

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference Prezentace současných metod dokumentace s využitím nejmodernějších digitálních technologií, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě Záštitu nad konferencí převzal Pavel Bělobrádek, místopředseda

Více