Kysilková Kristýna Mgr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kysilková Kristýna Mgr. kristyna.kysilkova@seznam.cz"

Transkript

1 SGS 2010 Historická zkušenost, proměny životního stylu a udržitelný rozvoj Seznam členů řešitelského týmu: Jméno Navrhovatel: Chmel Filip Ing. f. c c e n t r u m. c z Školitel navrhovatele: Girsa Václav prof. Ing. arch. Akad. arch. g i r s a v a f a. c v u t. c z Zaměstnanci FA: Kalina Pavel prof. PhDr. CSc. k a l i n f a. c v u t. c z Rykl Michael doc. Ing. Vorlík Petr Ing. arch. Ph.D. v o r l i f a. c v u t. c z Hauserová Milena Ing. arch. CSc. Fragner Benjamin PhDr. Doktorandi: Chejn Jan Mgr. j a n c h e j c m a i l. c z Daněk Michal Ing. Kysilková Kristýna Mgr. Falta Milan Ing. arch. Plachá Marcela Ing. arch. Vachová Barbora Ing. arch. Erdélyi Róbert Ing. arch. Hlaváčová Lenka Ing. arch. Studenti: Jelínková Adéla Bc. a d e t k t i s c a l i. c z Podrobná charakteristika členů týmu: Chmel Filip Ing. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia I. ročníku doktorandského studijního programu na téma tradiční a technické stavební postupy plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie, Metodologie vědy, metodika vědecké práce Plánované zkoušky: Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek, Otázky teorie a dějin architektury, Angličtina, Opravy a úpravy historických staveb téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Tradiční technologie a stavební postupy klenutí Již jsem vytvořil osnovu disertační práce a nyní se nacházím v procesu shromažďování a studia materiálů literaturou počínaje a reálnou stavbou konče. plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže: Bakalářská práce - Řešení konstrukce věže v Malostranské Besedě Diplomová práce - Rekonstrukce hospodářského stavení v Bosni č.p. 37

2 Podíl na projektech obnovy a rekonstrukcí historických objektů v rámci projekční kanceláře Ing. V. Mlázovského: 2007 rekonstrukce Malostranské besedy - oprava krovů a střechy zámek Mnichovo Hradiště - oprava ohradní zdi klášter sv. Tomáše v Praze - oprava krovů a střechy 2008 kapucínský klášter v Mnichově Hradišti - oprava stropů, krovů a střechy hrad Krakovec - studie zastřešení klášter Sázava - oprava krovů a střechy severního a východního křídla most sv. Barbory v Zahrádkách - statický posudek hrad Karlštejn havárie opěrné zdi - statický posudek zámek Veltrusy - oprava krovů a střechy Malostranská beseda - projekt nových věží a vikýřů hrad Krakovec - dřevěná vrata vstupní brány klášter Sázava - oprava štenýřové konstrukce věže hrad Karlštejn - statický posudek ohradních zdí klášter Sázava - oprava krovu a střechy kostela klášter Sázava - statický posudek jeskyně 2009 rekonstrukce a dostavba areálu obecního dvora - oprava krovů a střechy hrad Sion - statický posudek kostel sv.jakub v Kutné Hoře-oprava krovů, střech a štenýřové konstrukce nádraží Vyšehrad - oprava stropů, krovů a střechy Girsa Václav prof. Ing. arch. Akad. arch. Studium: 1969 Fakulta stavební ČVUT Praha, obor architektura, 1972 AVU Praha, škola architektury (prof. F. Cubr) Zaměstnání: SÚRPMO Praha, od 1991 soukromá firma GIRSA AT s.r.o., Atelier pro obnovu a konzervaci historických staveb s arch. M. Hanzlem (spolumajitel a jednatel GIRSA AT s.r.o.) a souběžně od 1992 pedagog na FA ČVUT, 1995 habilitace (docent pro obor rekonstrukce a ochrana památek); 2008 jmenován profesorem na ČVUT, od vedoucím Ústavu památkové péče a renovací tamtéž. Publikace výběr z posledních 3 let: - Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově (spolu s Miloslavem Hanzlem, Pavlem Jeriem a Dagmar Michoinovou), vydalo Informační centrum ČKAIT v rámci metodické řady Materiálové a technologické zásady péče o historické stavby, Praha 2008, ISBN Projektování obnovy stavebních památek (spolu s Josefem Holečkem, Pavlem Jeriem, Miloslavem Hanzlem a Dagmar Michoinovou, vydal Národní památkový ústav v Praze v roce 2008, ISBN Ochrana a obnova architektonického detailu památky na příkladu Müllerovy vily, in Iveta Černá, Ivo Hammer: Materiality, Muzeum města Brna a Hornemann Institut, 2008, ISBN , s

3 - Zprávy památkové péče 1/2009, ročník 69: S odstupem ke konzervaci severního průčelí hradu Pernštejn, (spolu s Miloslavem Hanzlem a Dagmar Michoinovou), str Sborník příspěvků k 9. ročníku konference Obnova památek 2009 na téma: Péče o státní hrady a zámky, konané ve dnech a v Praze a pořádané FA ČVUT, NPÚ, ICOMOS a AXIS. Příspěvek: Zásady péče o státní hrady, zámky a kláštery, str , Nakladatel Studio Axis, spol. s r.o., 03/2009, ISBN Hrad Bečov projekt konzervace a prezentace (spolu s Miloslavem Hanzlem, Dagmar Michoinovou a Tomášem Wizovským), vydal NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a GIRSA AT s.r.o. v roce 2009, ISBN Příspěvky na konferencích, přednášky: - Přednáška: Bauska příklad obnovy obrazu památky, přednesená 10. června 2009 na zámku v Děčíně na mezioborové konferenci: Historismus, pořádané ve dnech června 2009 Sdružením pro stavebně historický průzkum, FA ČVUT, UJEP v Ústí nad Labem a územním odborným pracovištěm NPÚ v Ústí nad Labem. - Projekt jednoletého kurzu památkové péče pro vysokoškoláky, pořádaný Národním památkovým ústavem v Praze, přednáška na téma: Zásady péče o stavební památky, v Praze dne 12. června Přednáška: Deset poznámek k péči o hrady a zámky, přednesená na konferenci Hrady, zámky, quo vadis?, pořádané Ústředním pracovištěm NPÚ ve spolupráci s Občanským sdružením Památky 2000, dne 12. listopadu 2009 na Státním zámku v Jindřichově Hradci Ostatní: - v březnu 1998 jmenován ministrem kultury ČR Martinem Stropnickým členem Vědecké rady Ministerstva kultury České republiky pro státní památkovou péči (1998 leden 2006) - v únoru 2001 jmenován ministrem kultury České republiky Pavlem Dostálem členem Komise Ministerstva kultury České republiky pro hodnocení návrhů na prohlášení věci za kulturní památku (sekce nemovitých kulturních památek), od 2001 do v březnu 2002 zvolen členem Českého národního komitétu ICOMOS - v roce 2002 jmenován členem redakční rady časopisu Zprávy památkové péče. - lektor Kurzu celoživotního vzdělávání památkové péče v Telči, Vzdělávací středisko Masarykovy university v Telči (ČVUT, studio AXIS), přednášky v roce od roku 2006 do roku 2010 členem Vědecko umělecké rady Fakulty architektury ČVUT v Praze května 2008 jmenován prezidentem republiky Václavem Klausem profesorem pro obor dějiny architektury a ochrana památek - od 1. září 2008 jmenován vedoucím Ústavu památkové péče a renovací na Fakultě architektury ČVUT - od roku 2010 členem Vědecké rady ČVUT Kalina Pavel prof. PhDr. CSc. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: výzkum v oblasti dějin umění a architektury, výuka dějin architektury Články ve vědeckých časopisech a sbornících:

4 Michelangelo, Pythagoras, and Panofsky, The Source. Notes in the History of Art XXIV, č. 3, 2005, s Leon Battista Alberti a Benedikt Ried, in: Ladislav Daniel, Jiří Pelán, Piotr Salwa, Olga Špilarová (ed.), Italská renesance a baroko ve střední Evropě. Příspěvky z mezinárodní konference Olomouc října 2003, Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s Byl Michelangelo mystik? Teologické texty XVII, 2006, č. 3, s Oddanost a bič. Umění a rituál flagelantských bratrstev středověku a renesance, in: Aleš Mudra, Markéta Ottová (ed.), Ars videndi. Ad honorem Jaromír Homolka, Praha, Karlova Univerzita 2006, s Freudův doutník, Kafkovy stromy a Michelangelův Mojžíš, in: Beket Bukovinská, Lubomír Slavíček (ed.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha, Ústav dějin umění AV ČR 2006, s Klenební technika Benedikt Rieda, in: Svorník 5/2007. Sborník příspěvků z 5. konference stavebně historických průzkumů v Louce u Znojma. Klenby, Praha 2007, s Pražský hrad za Bohuslava Hasištejnského, in: Ivana Kyzourová (ed.), Básník a král. Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, katalog výstavy Praha, Správa Pražského hradu 2007, s (další texty a katalogová hesla průběžně v katalogu). Ut certatura videatur. Bohuslav Hasištejnský a Itálie (Ut certatura videatur: Bohuslav Hasištejnský and Italy), Sborník Národního muzea v Praze, řada A, Historie LXI, 2007, č. 1-2, s The Question of Identity in the pre-modern metropolis of Prague, in: Peter Martyn (ed.), The City in Art, Warsaw 2007, s Funkční a prostorová struktura Starého královského palace za Benedikta Rieda, Svorník VI, 2008, s Architecture and Memory: St Vitus Cathedral in Prague and the Problem of the Presence of History, in: Jiří Fajt, Andrea Langer (ed), Kunst als Herrschaftsinstrument, Berlin 2009, s A Bastard Renaissance? Benedikt Ried, Master IP, and the Question of renaissance in central Europe, in: Jaynie Anderson (ed.), Crossing cultures: conflict, migration, and convergence, Melbourne 2009, s European Diplomacy, Family Strategies, and the Origin of Renaissance in Eastern and Central Europe, v tisku (vyjde v: artibus et historiae č. 60, 2009). in opere gotico unicus: The Hybrid Architectures of Jan Blažej Santini-Aichl and the Patterns of Memory in Post-Reformation Bohemia, v tisku (vyjde v: Umění č. 1, 2010). Knižní publikace: Praha Kapitoly z dějin vrcholné gotiky, Praha, Libri Dějiny středověké architektury, Praha, Nakladatelství ČVUT Benedikt Ried a počátky záalpské renesance, Praha, Academia Spolu s kolegy z Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT jsem se podílel na přípravě programu institucionálního výzkumu, v jehož rámci jsem navrhoval program zaměřený na katedrální a monastickou architekturu. Tento program běžel od roku 1999 do konce roku Individuální granty: 2001 Samuel H. Kress Fellowship na Vídeňské univerzitě (1 měsíc)

5 Benedikt Ried, architekt mezi gotikou a renesancí, grant Grantové agentury ČR (3 roky) 2007 Sara Podhorsky Guest Scholar v Center for Advanced Studies in Visual Arts of the National Gallery, Washington, D.C Renesance a humanismus v Praze: struktury a souvislosti, grant Grantové agentury ČR (2 roky) Rykl Michael doc. Ing. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: badatelská a průzkumová činnost na objektech různého typu, obvykle obytných staveb a areálů od středověku do novověku v Čechách se sledováním vztahu ke středoevropskému kontextu výuka dějin architektury, dokumentace, průzkumů staveb-kmenově na FAČVUT, vstupy do výuky na FFUK Praha, UJEP Ústí n.l. publikační činnost (výběr od 2005): M. Rykl a kolektiv studentů (2005): Gotické stropy v domě čp. 234/I na Starém Městě pražském, in: Dějiny staveb, s D. Burger, M. Rykl (2006): Die Raumstruktur der Burg Karls IV. In: Burg Lauf. An der Pegnitz, Ein Bauwerk Kaiser Karls IV, str M. Rykl(2006): Ein Beitrag zur Funktion der Hofarkaden, ibid., str M. Rykl, J. Beránek (2006): Výstavný středověký dům čp. 234/I na Starém Městě pražském, in: Průzkumy památek XIII-1, s M. Rykl(2007): Klenuté světnice. In: Svorník 5, str M. Rykl (2007): Příspěvek k výzkumu středověkých světnic, in: Průzkumy památek XIV-2, str M.Rykl, (2008): Obytná část disposice středověké tvrze v Čechách. Svorník 6, M.Rykl, P.Horský( 2008): Týnec nad Labem-dva životy jedné tvrze. Dějiny staveb, M. Rykl (2008): Die Feste Týnec n. Labem (Elbeteinitz) als Beispiel der Raumanordnunng einer böhmischer Feste und deren Wandlung. Burgen und Schlösser 4. Braubach, RECENZE: Kolektiv: Das Durer Haus-Neue Ergebnisse der Forschung, Nurnberg 2007, Recenzoval M. Rykl, in: Průzkumy památek XV -1, 2008, str Konference Dějiny staveb 2005, 2008 Nečtiny, celkem 2 referáty+publikace v kolektivní monografii Dějiny staveb Konference stavebně-historického průzkumu , celkem 5 referátů. Publikační výstup - SVORNÍK konference CASTRUM BENE 2009, příspěvek Die Raumanordnung im Wohnbereich der Feste in Bohmen, příspěvek v tisku od 2005 M. Rykl (2005) Podrobný SHP obytné budovy tvrze (hradu) v Týnci n/labem M. Rykl, J. Havrda, M. Tryml (2006): Praha 1- Malá Strana, stavebně historický a archeologický průzkum paláce Harbuval-Chamaré, Sněmovní ul. Čp. 171/III

6 M. Rykl, J. Buzková (2007) Praha 1, Nové Město, dům Pštrossova čp.1895/ii M. Rykl a kolektiv 8 studentů (2008): Praha 1, Staré Město, dům čp. 509/I v Havelské ul. M. Rykl a kolektiv studentů - Praha 1-výzkum COPA centrum Národní-dokumentace a identifikace kamenných prvků od renesance po klasicismus z plochy archeologického výzkumu Vorlík Petr Ing. arch. Ph.D. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: Narodil se v roce 1973 v Děčíně. Absolvoval inženýrské a doktorské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze (ukončeno 1999 respektive 2007). V letech působil jako projektant (spolupráce s architektonickými ateliéry Barva, ADR a architekty Vladimírem Krátkým, Milanem Vítem, Jakubem Vorlem, Michalem Vrbou). Od roku 2002 působí jako vědecký a pedagogický pracovník na Fakultě architektury a ve Výzkumném centru průmyslového dědictví ČVUT v Praze. Jeho badatelský zájem i pedagogické aktivity se soustředí především na dějiny architektury dvacátého století a současnou tvorbu. Je autorem nebo spoluautorem řady odborných článků, studií, monografií a výstav, spoluorganizátorem konferencí apod. - m.j. konference a výstavy Meziválečná průmyslová architektura (2004), cyklu výstav studentských projektů konverzí průmyslové architektury v rámci bienále Industriální stopy (2003, 2007, 2009), kolokvia Vysílač na Ještědu. Dilema památkové péče (2009), podílel se i na přípravě dokumentárního filmu Druhý dech průmyslové architektury (ČT, 2008). Je rovněž koordinátorem a autorem koncepce a struktury Registru průmyslového dědictví ČVUT (od 2002). vybrané monografie a sborníky - VORLÍK, P.; FRAGNER, B.; BERAN, L. (eds) Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury. Praha: VCPD FA ČVUT, URLICH, P. (ed.); SEDLÁKOVÁ, R. ; POPELOVÁ, L.; VLČEK, P.; ŠKRANC, P.; VORLÍK, P. Slavné stavby Prahy 6 (kapitoly č. 8, 13, 20, 21, 26, 34, 36, 42, 44, 47, 49, 51, 56, 62, 63, 67, 68, 70). Praha: Foibos, VORLÍK, P. (ed.) Druhý dech průmyslové architektury (sborník z výstavy studentských projektů na téma nové využití průmyslových objektů a areálů). VCPD ČVUT v Praze, VORLÍK, P. Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech. Česká technika - nakladatelství ČVUT, URLICH, P.; VORLÍK, P.; FILSAKOVÁ, B.; ANDRÁŠIOVÁ, K.; POPELOVÁ, L. Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Česká technika - nakladatelství ČVUT, vybrané statě ve sbornících - VORLÍK, P. Koncept volného půdorysu a technická infrastruktura. In: Svorník 7 / 2009 (sborník příspěvků ze 7. konference SHP uspořádané v Jáchymově). Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2009, s VORLÍK, P. Jihlavská architektura v letech In: Jihlava. Dějiny moravských měst. Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s

7 - VORLÍK, P. Prameny a literatura. In: ŠEVČÍK, O.; BENEŠ, O. Architektura 60. let. "Zlatá šedesátá léta" v české architektuře 20. století. Grada Publishing, a. s., 2009, s VORLÍK, P. Velkokapacitní patrové garáže v období první republiky. Nový stavební typ jako zárodek moderní architektury. In: Svorník 6 / 2008 (sborník příspěvků z 6. konference SHP uspořádané v Litomyšli). Praha: Sdružení pro stavebně-historický průzkum, Unicornis, 2008, s VORLÍK, P. Železobetonové obloukové konstrukce a meziválečná průmyslová architektura. In: Svorník 5 / 2007 (sborník příspěvků z 5. konference SHP uspořádané v Louce u Znojma). Praha: Sdružení pro stavebně-historický průzkum, Unicornis, 2007, s VORLÍK, P. ETA v Praze Nuslích, Elektrárna ESSO Kolín, Zdymadlo a vodní elektrárna v Poděbradech (spolupráce Silvie Tučková), Silniční most a zdymadlo v Kolíně, Patrové garáže v Praze Holešovicích. In: Stavební kniha 2005, Meziválečná průmyslová architektura (medailony staveb, rešerše). Brno: EXPO DATA, Architektura šedesátých let v Československu (hlavní řešitel P. Urlich, spoluřešitelé P. Vorlík, B. Filsaková, L. Popelová, O. Ševčík). VZ - MSM č , FA ČVUT, vedení řešitelských týmů apod.: - Výstava studentských projektů v rámci 4. mezinárodního bienále Industriální stopy 2007 (řešitel P. Vorlík). IGS ČVUT - CTU , VCPD ČVUT, Hauserová Milena Ing. arch. CSc. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: Absolventka FA ČVUT 17 let působení ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze ( nyní NPÚ, úsřední pracoviště) postupně téměř ve všech úsecích zabývajících se péčí o nemovité památky, jejich průzkumem a hodnocením Výzkumné úkoly v oblasti teorie a dějin památkové péče 1989 dokončena vědecká aspirantura na ústavu dějin a teorie umění ČSAV, získání titulu kandidáta věd o umění na základě disertační práce Městský obytný dům ve středověku ve středních Čechách Od roku 1989 členem Ústavu dějin architektury a umění FA ČVUT, zprvu jako pedagog se zaměřením na středověkou architekturu, později jako vědecký pracovník s podílem na výuce jak v základním studiu tak na doktorandském stupni. Školitelka doktorandů. Další pedagogické působení: Katedra archeologie na filosofické fakultě Západočeské university v Plzni,Katedra historie na filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. Lektor specializačních kurzů památkové péče při Národním památkovém ústavu v Praze Zaměření: Dějiny stavební kultury zejména ve středověku Uplatnění znalostí a přístupů, jejichž zdrojem je vzdělání a průprava inženýra architekta, pro poznání a výzkum historických staveb Stavebněhistorický průzkum

8 Teoretické otázky památkové péče Potvorov, kostel sv. Mikuláše, stavebněhistorický průzkum, ČVUT, 2008 Prostorové uspořádání jáchymovských domů, in: Jáchymov, Sborník z konference, Loket 2009 Příspěvky na konferencích: Kostely s chórovou věží, Dějiny staveb, Nečtiny 2008 Urbanismus a architektura měst v česko -saském Krušnohoří v 16. století, 7. konference Sdružení pro SHP, Jáchymov 2008 Mezi gotikou a renesancí, hledání výrazu architektury na česko-rakouském pomezí v 16. století, 8. konference Sdružení pro SHP, Děčín 2009 Výzkumný záměr MSM Opomíjená archeologie ( , MSM) vedení řešitelských týmů apod.: vedení skupiny v současné době 4 doktorandů podílejících se svými doktorskými pracemi na řešení výzkumného tématu Vesnický kostel ve středověku Fragner Benjamin PhDr. podrobná charakteristika odborné a pedagogické činnosti: vědecký pracovník Výzkumného centra průmyslového dědictví, výzkum a vyhodnocování průmyslového dědictví z hlediska funkční proměny staveb a nového využití, konzultace studentských projektů s tímto zaměřením, /výběr z pěti let -pubikace/ Benjamin Fragner, Alena Hanzlová, Industriální stopy / Vestiges of Industry. Katalog výstavy. Praha 2005; Eva Dvořáková, Benjamin Fragner, Tomáš Šenberger, Industriál_paměť_východiska. Praha 2007; Benjamin Fragner (ed.), Průmyslové dědictví / Industrial Heritage. Sborník příspěvků z mezinárodního bienále Industriální stopy / Conference Proceedings from the international Biennial Vestiges of Industry, Praha 2008; Benjamin Fragner - Jan Zikmund, Co jsme si zbořili. Praha 2009; /Stati/ Benjamin Fragner, Lenka Popelová, Petr Urlich, Vladimíra Valchářová, Petr Vorlík, Industrial Architecture of the Inter-War Period in Czechoslovakia and Technological, Economic and Cultural Context. In: Proceedings of Workshop 2004, CTU Reports Vol. 8, p Benjamin Fragner, Industrial Architecture of the Inter-war Period. TICCIH Bulletin Vol. 26, 2004, Autumn, s. 7; Benjamin Fragner, Přehazování stříbrné koule nad Libní. Architekt 11 / 2004, s. 75; Benjamin Fragner, Konverze industriálních staveb jako prostředek generování nových urbanistických aktivit a otazníků. Zprávy památkové péče LXIV, 2004, č. 4, s ; Benjamin Fragner, Brownfield v souvislostech průmyslového dědictví. Vesmír LXXXIV, 2005, č.1, s.58; Benjamin Fragner, Meziválečná průmyslová architektura. In: Vladislava Valchářová (ed.) Stavební kniha Meziválečná průmyslová architektura. Brno 2005, s ; Benjamin Fragner, Lenka Popelová, Petr Urlich, Petr Vorlík, Working Heritage (elektronická publikace). English Heritage, 2005; Benjamin Fragner, Jiné užití, jiné světy.

9 Ateliér XIX, 2006, č.23, s.8-9; Benjamin Fragner, National Report for Czech Republic. The search for Topics on Industrial Heritage in the Czech Republic. Patrimoine de l'industrie, Industrial patrimony Nr. 15, 2006, p.59-68; Benjamin Fragner, XIII TICCIH Congress, Terni, Italy, TICCIH Bulletin, 2006, Vol.34, s.3. Benjamin Fragner, Oživení průmyslových památek, šance pro bydlení. Sborník konference Regenerace bytových domů. Dynamika proměn bydlení. Ostrava, 2007, s. 6974; Benjamin Fragner, Hodnoty a limity fantazie / příklady a smysl iniciačních projektů, In: Kladno minulé a budoucí. Sborník konference, Kladno 2007, s Benjamin Fragner, Industriální stopy. Architekt 9 / 2007, s. 2; Benjamin Fragner, Tomáš Šenberger, Stavební fond průmyslového dědictví, potenciál udržitelného rozvoje, Stavebnictví I, 2007, č. 1112, s ; Benjamin Fragner, Czech Republic National Report , in: TICCIH National Reports 2009, Freiberg, 2009, s Interní grantová soutěž ČVUT založení VCPD ČVUT, 2002; Rozvojové projekty MŠMT 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 vedení řešitelských týmů apod.: vedoucí (ředitel) týmu realizace projektu VCPD; hlavní řešitel RP MŠMT podaných za VCPD, vedoucí týmu mezinárodní konference a bienále Industriální stopy Daněk Michal Ing. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia I. ročníku doktorandského studijního programu na téma: Soudobé realizace památkové péče v Evropě plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie Plánované zkoušky: Metodologie výzkumu - metodika vědecké práce, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek I, Otázky teorie a dějin architektury, Odborný jazyk pro doktorandy - Angličtina, Opravy a úpravy historických staveb II téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Soudobé realizace památkové péče v Evropě Jedná se o soudobé trendy v přístupu ke stavebnímu dědictví v Evropě. Zejména jde o transformace památek a provádění novostaveb v historickém prostředí. Bude zpracován přehled vybraných realizací a jejich kritické vyhodnocení. Zatím jsem provedl osnovu práce a nyní shromažďuji potřebné informace k představení provedených projektů. plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže:

10 Plánuji stáž na jednu ze zahraničních univerzit, abych mohl lépe proniknout do řešené problematiky. Diplomová práce - Návrh na rekonstrukci objektu Farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu Jedná se nejvíce o spolupráci na uvedených projektech včetně realizací. - Odstranění havarijního stavu hrobky H 25 familie Kostial ve Vrchlabí Odstranění havarijního stavu krovu Farního kostela Nejsvětější Trojice ve Fořtu Projekt na rekonstrukci hrobky H 19 familie Ehinger Odstranění havarijního stavu hrobky H 100 familie Rotter ve vrchlabí Rekonstrukce vodních zámků a přístupové cesty v Dumlichově dole u Herlíkovic Rekonstrukce Kaple sv. Anny u Labe, Kaple smíření ve Vrchlabí a Kaple sv. Kříže Rekonstrukce kostela v Kunčicích nad Labem 2004 Erdélyi Róbert Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájenie štúdia I. ročníka doktorandského štúdijného programu na tému plánované ukončenie štúdia vykonané a plánované zkoušky: Plánované skúšky: Filozofie a sociologie, Metodologie vědy, metodika vědecké práce, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek, Otázky teorie a dějin architektury, Angličtina, Opravy a úpravy historických staveb II téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Soudobé realizace památkové péče v Evropě Restaurátorský a konzervační přístup k obnově stavebních památek na příkladech soudobých realizací v Evropě plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže: Urbanisticko-historický a arch.- historický výskum (kurz B - pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť v oblasti pamiatkových výskumov, FA STU Bratislava) 09/ Svetové dedičstvo UNESCO v ohrození (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov)jesenná univerzita architektúry v Banskej Štiavnici Detašované pracovisko FA STU BA, Banská Štiavnica 07/ emonument I. Bauvermessung und 3D-Modelierung (workshop ITtechnológie v oblasti pamiatkovej starostlivosti) Slezská univerzita v Opave 07/ emonument II. Bauvermessung und 3D-Modelierung (workshop ITtechnológie v oblasti pamiatkovej starostlivosti) Slezská univerzita v Opave

11 10/ Stavebno-historický prieskum kalvárie v Banskej Štiavnici (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov Kalvárie) Banská Štiavnica 7/ Účasť na pamiatkovom výskume kaštieľa Krásna nad Hornádom Plánované : OBNOVA PAMÁTEK SOUČASNÁ TVORBA V HISTORICKÝCH ÚZEMÍCH (konferencia, ) Dědictví nedávné minulosti a problém současnosti (konferencia, 29. a 30. dubna 2010) Banská Štiavnica Workshop zameraný na kameň a jeho opracovanie, predpokladaný termín marec-máj 2010 Bakalárská práca: Bytový dom, Gwerkovej ul. Petržalka, Bratislava Diplomová práca: MPR Banská Štiavnica - prezentácia a nová zástavba areálu archeologickej lokality dominikánskeho kláštora 10/2008 Stavebno-historický prieskum kalvárie v Banskej Štiavnici (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov Kalvárie) Banská Štiavnica Hlaváčová Lenka Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení I. ročníku doktorského studia na téma Přirozené stavění: inspirace minulostí pro udržitelný rozvoj plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky: Filosofie a sociologie Plánované zkoušky: Metodologie výzkumu, metodika vědecké práce, Otázky teorie a dějin architektury, Ekologie, Anglický jazyk, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Téma disertační práce: Přirozené stavění: inspirace minulostí pro udržitelný rozvoj Pro disertační práci byla sestavena rámcová osnova a nyní jsou shromažďovány, prostudovávány a vyhodnocovány dostupné materiály k danému tématu. plánovaný termín jejího předložení: 2012 absolvované a plánované stáže: V rámci magisterského studijního programu studovaného na FA ČVUT jsem v rámci programu Erasmus absolvovala roční stáž na Universidad Polytécnica de Catalunya fakultě ETSAV Během tohoto pobytu jsem se účastnila workshopu v Maroku v rámci zpracovávání ateliérového projektu řešení města Tamansourt.

12 V průběhu magisterského studia jsem rovněž absolvovala týdenní workshop ve Florencii pod názvem Touches of the Renaissance. A zaměřený na spolupráci studentů z různých zemí nad tématy italské renesance. Bakalářská práce - Chráněné pracoviště Fokus v Turnově Diplomová práce - Kulturní centrum v Dačicích Podíl na projektech v rámci projekční kanceláře HUF-ŠARMAN, s.r.o.: 2007 Návrh interiéru bytu pro pana Trchalíka 2008 Návrh rekonstrukce bytu pro paní Šmátralovou Návrh nábytku pro paní Vondruškovou Návrh interiéru bytu do Hostouně Studie bytového domu do Vsetína Návrh kuchyňského koutu pro pana Trchalíka 2009 Návrh interiéru restaurace do Holešova Návrh interiéru a úprav rodinného domu do Hovězí Návrh rekonstrukce bytu pro paní Suchanovou Spolupráce na projektu úprav rodinného domu na Strahově Návrh interiéru bytu pro Karlíkovi Návrh interiéru pro slečnu Kadlecovou Návrh zahradních staveb pro pana Kašpara Návrh střešní terasy pro byt v Praze Návrh interiéru a úprav podkroví pro byt v Praze Návrh interiéru do Kostelce nad Orlicí Návrh dřevostaveb pro bydlení Návrh rodinných domů z kontejnerů 2010 V současnosti spolupracuji na návrhu interiéru hotelu v Karlových Varech, a na návrhu interiéru a úprav rodinného domu v Troubkách Chejn Jan Mgr. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia I. ročníku doktorandského studijního programu plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky:

13 Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie Plánované zkoušky: Metodologie vědy, metodika vědecké práce, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek, Otázky teorie a dějin architektury, Opravy a úpravy historických staveb II téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Restaurátor v procesu průzkumu a obnovy architektonického díla plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže: Istituto per l Arte s il Restauro Palazzo Spinelli a Firenze 2000 RESTAURO DI DIPINTI SU TELA 2007 PULITURA DI DIPINTI CON METODI NON TOSSICI ED ECOCOMPATIBILI Publikační činnost je realizována prostřednictvím povinných restaurátorských zpráv, které jsou součástí všech restaurátorských prací a projektů 2003 spolupráce při realizaci koncepce prohlídkové trasy jižního křídla zámku v Brandýse nad Labem v návaznosti na restaurování uvedených prostor spolupráce při kompletní obnově interiéru kostela Nanebevzetí PM v Mladé Boleslavi (restaurování a zajištění nástěnných maleb a omítkových vrstev interiéru a restaurování mobiliáře) spolupráce při kompletní obnově interiéru kostela Nanebevzetí PM v Sedlci u Kutné Hory restaurování mobiliáře 2007-? restaurátorský průzkum a následné restaurování nástěnných maleb presbytáře kostela sv. Vavřince k Kaňku 2009-? spolupráce při výmalbě interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Čáslavi restaurátorský průzkum historických omítek a následné zajištění a restaurování dochované výmalby atd. Kysilková Kristýna Mgr. Podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: Během svého dosavadního doktorského studia jsem vykonala níže uvedené zkoušky, momentálně připravuji studii k disertační práci. Vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky - Metodologie výzkumu, metodika vědecké práce, Filosofie a sociologie, Ekologie, Ochrana památek I, Dějiny architektury. Plánované zkoušky - Angličtina, Otázky teorie a dějin architektury. Téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Manuelská gotika a její vztah k pozdně gotické architektuře ve Střední Evropě. Právě připravuji studii k disertační práci z dosud nashromážděných a prostudovaných materiálů.

14 Plánovaný termín jejího předložení: 2011 Absolvované a plánované stáže: V rámci IGS badatelský výzkum, ZentralInstitut für Kunstgeschichte, Mnichov, knihovna Fundaço Calouste Gulbenkian, Lisabon Publikační činnost: O Manuelino, Prémio Iberoamericano s. The Manueline Architecture in Portugal.Workshop 09, CTU REPORTS.Volume s Účast na řešení grantových a dalších projektů: Doktorský projekt Manuelská gotika v Portugalsku, IGS ČVUT Příspěvek k formám portugalské pozdní gotiky. Konference Sakrální stavební formy středověku a časného novověku, Národní památkový ústav, Praha 2008 Vachová Barbora Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájenie štúdia I. ročníku doktorandského študijného programu na tému Tradiční a technické stavební postupy plánované ukončenie štúdia vykonané a plánované zkoušky: Plánované skúšky: Filozofie a sociologie, Metodologie vědy, metodika vědecké práce, Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Ochrana památek, Otázky teorie a dějin architektury, Angličtina, Opravy a úpravy historických staveb II téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Tradiční a technické stavební postupy - Kamenárstvo, kameňosochárstvo Momentálne sa venujem štúdiu literatúry zhomažďovaniu materiálov a vytypovávaniu prvkov. plánovaný termín jejího předložení: 2014 absolvované a plánované stáže: Urbanisticko-historický a arch.- historický výskum (kurz B - pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť v oblasti pamiatkových výskumov, FA STU Bratislava) Obnova a využívanie architektonického dedičstva (kurz A - profesné špecializačné vzdelávanie v oblasti projektových činností, FA STU Bratislava) 09/ Svetové dedičstvo UNESCO v ohrození (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov)jesenná univerzita architektúry v Banskej Štiavnici Detašované pracovisko FA STU BA, Banská Štiavnica 07/ emonument I. - Bauvermessung und 3D-Modelierung (workshop ITtechnológie v oblasti pamiatkovej starostlivosti) Slezská univerzita v Opave

15 07/ emonument II. - Bauvermessung und 3D-Modelierung (workshop ITtechnológie v oblasti pamiatkovej starostlivosti) Slezská univerzita v Opave 10/ Stavebno-historický prieskum kalvárie v Banskej Štiavnici (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov Kalvárie) Banská Štiavnica 7/ Účasť na pamiatkovom výskume kaštieľa Krásna nad Hornádom Plánované : Banská Štiavnica - Workshop zameraný na kameň a jeho opracovanie, predpokladaný termín marec/máj 2010 Bc.práca - Urbanistický projekt - Revitalizácia Jakubovho námestia, Bratislava Diplomová práca: MPR Banská Štiavnica - obnova a adaptácia objektu bývalej fary 10/ Stavebno-historický prieskum kalvárie v Banskej Štiavnici (Monitoring a dokumentácia stavu ohrozených objektov Kalvárie) Banská Štiavnica Falta Milan Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia I. ročníku doktorandského studijního programu na téma "Středověký kostel v Čechách" plánované ukončení studia vykonané a plánované zkoušky: Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie; Metodologie výzkumu - metodika vědecké práce Plánované zkoušky: Otázky teorie a dějin architektury; Ekologie; Dějiny architektury; Ochrana památek I.; Stavebně historický průzkum; Ruský jazyk téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Středověký kostel v Čechách v současné době (leden 2010) je hotová osnova disertační práce aktuálně probíhá sběr dat - studium literatury aktuálně probíhá pozorování vlastních objektů - terénní výzkum plánovaný termín jejího předložení: rok 2012 Spoluautorství přednášky "kauza Svojšín" v rámci cyklu Památky 2009 na Fakultě architektury ČVUT (2009). Poster a leták na téma výstavby kostela Zvěstování Panny Marie v Plaňanech v rámci konference Dějiny staveb v Nečtinách (2009). Spolupráce na SHP Potvorov - kostel sv. Mikuláše (2008). Diplomní projekt - Císařská falc v Chebu - obnova a nové funkční využití.

16 Výstava fotografií románské architektury v Okresní knihovně v Hradci Králové v dubnu - květnu 2001, vydání doprovodného prospektu s texty (o výstavě informoval časopis ARCHITEKT 6/2001). Česká a moravská románská venkovská sakrální architektura - předložena jako práce SOČ v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (1. místo v celostátním kole České republiky v roce 2001, čestné uznání v celostátním kole Slovenské republiky v roce 2002). Články zabývající se románskou architekturou v České a Slovenské republice, Maďarsku a na Ukrajině byly publikovány v Informačním Servisu Obce architektů v roce 2000 (čísla: 14., 15., 16. a 18.). Vlastní internetové stránky Plachá Marcela Ing. arch. podrobná charakteristika studia v návaznosti na individuální studijní plán: zahájení studia 1.ročníku doktorandského studia, forma kombinovaná předpokládané ukončení studia Vykonané zkoušky: Filozofie a sociologie, Metodologie, metodika vědecké práce Plánované zkoušky: Dějiny architektury, Stavebně historický průzkum, Ekologie, Otázky teorie a dějin architektury, Angličtina téma disertační práce a stav její rozpracovanosti: Středověký kostel Zpracované části: podrobný návrh osnovy práce Zpracovávané části: - vyhledávání objektů sakrálních staveb s odpovídajícími kritérii v dané lokalitě - shromažďování materiálů týkajících se středověkých kostelů, architektury, stavitelství a historie vybrané lokality plánovaný termín jejího předložení: dle studijního plánu 2014 (kombinované studium - délka 5 let) Jelínková Adéla Bc. ročník studia: 4 Bakalářská práce - Studentské komunitní centrum v Praze 2009 grafická spolupráce na následujících článcích:

17 M. Rykl a kolektiv studentů (2005): Gotické stropy v domě čp. 234/I na Starém Městě pražském, in: Dějiny staveb, s M. Rykl, J. Beránek (2006): Výstavný středověký dům čp. 234/I na Starém Městě pražském, in: Průzkumy památek XIII - 1, s M. Rykl (2007): Příspěvek k výzkumu středověkých světnic, in: Průzkumy památek XIV-2, str M. Rykl, J. Beránek a kolektiv studentů (2004-6): ): Praha 1, Staré Město, dům čp. 234/I v Jilské ulici M. Rykl a kolektiv 8 studentů (2008): Praha 1, Staré Město, dům čp. 509/I v Havelské ul.

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00 Blok "Industriální

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy...

DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, semináře, workshopy, výstavy... DOPROVODNÉ PROGRAMY Konference, e, workshopy, výstavy... PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1 Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor) ČTVRTEK 3. 10. 2013 10,00-11,00 Zahájení veletrhu 11,00-13,00

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže

DOPROVODNÉ PROGRAMY - semináře, workshopy, výstavy, soutěže DOPROVODNÉ PROGRAMY - e, workshopy, výstavy, soutěže Přednáškový prostor č.1 - PK 110 Pravé křídlo Průmyslového paláce Čtvrtek 23.10.2014 11,00-12,00 zahájení veletrhu, na kytaru zahraje Štěpán Rak 12,20-14,30

Více

Aktuality projektu za květen 2013

Aktuality projektu za květen 2013 za květen 2013 Z obsahu: Ústav dějin umění Akademie věd ČR / Letní mapování fresek v kostelech Broumovska Odborný seminář Broumovské nástěnné malby od gotiky po baroko Kostel sv. Anny ve Vižňově Kostel

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Program Kultura v České republice 2001 2013

Program Kultura v České republice 2001 2013 Program Kultura v České republice 2001 2013 Česká republika má přístup do programu Kultura již od roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především na podporu neziskových mezinárodních projektů spolupráce

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant

INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE. Královské město Žatec. Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant INDUSTRIÁLNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ CHRÁM CHMELE A PIVA HOP AND BEER TEMPLE Královské město Žatec Mgr. Zdeňka Hamousová & Bc. Eva Hapáková & Petr Bažant Listopad, 2013 Královsk lovské město Žatec The Royal

Více

Aktuality projektu podzim 2013. Pro život kostelů Broumovska. Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů

Aktuality projektu podzim 2013. Pro život kostelů Broumovska. Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů \ Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu podzim 2013 Omnium o.s. Verdunská 33, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 739 385 928 e-mail: info@omniumos.cz

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103

Fakulta stavební VŠB TUO. Aktivita A 09103 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 09103 Vliv průmyslové bytové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druh bydlení a disparit v oblasti průmyslové bytové

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE Č.j. SEK 29-15 Zápis z jednání Exekutivního výboru

Více

DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy

DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy 4. - 6. 10. 2012 Výstaviště Praha - Holešovice Pravé křídlo Průmyslového paláce, Střední hala Průmyslového paláce DOPROVODNÉ PROGRAMY - konference, semináře, workshopy, výstavy KONFERENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

4 Specifika obnovy památek

4 Specifika obnovy památek 4 Specifika obnovy památek 4.1 Úvod Kapitola navazuje na závěr první kapitoly a na třetí kapitolu. Abychom dokázali posoudit, jak nemovitou památku využívat a provozovat, aniž by ztratila svoji kulturní

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců 2. Český stát v době vrcholného a pozdního

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Správa majetku v životním cyklu stavby

Správa majetku v životním cyklu stavby Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Správa majetku v životním cyklu stavby Úvod do předmětu Základy správy majetku doc. Ing. František Kuda,CSc. Konference Vzdělávání ve FM, 3.-.4. června

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05

Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Ubytování účastníků na konferenci SANM 05 Hotel Srní - budova A pokoj C112 Heinrich Voss Německo pokoj C113 Prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. ČVUT FSv 166 29 Praha 6 pokoj C114 Ing. Ivan Hlaváček, DrSc. MÚ

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě

Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě Prodejné publikace vydané NPÚ, ÚOP v Ostravě, které jsou dosud na skladě KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Moravy a Slezska. Jewish Monuments of Moravia and Silesia. ISBN 80-86517-08-X. Česko-anglická

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování

druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo restaurování přehled stavebních a restaurátorských úprav na památce UNESCO Kutná Hora a Sedlec prováděných v roce 2008 umístění objektu, adresa název, typ využití stav druh a rozsah prováděných stavebních úprav nebo

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Pro život kostelů Broumovska

Pro život kostelů Broumovska Pro život kostelů Broumovska Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů Aktuality projektu - Zima 2013 Omnium o.s. www.omniumos.cz Veřejná sbírka Omnium o.s. Živá historie Broumovska Osvědčení

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

a1. a 2. listopadu 2012

a1. a 2. listopadu 2012 HRADY, ZÁMKY QUO VADIS II SOUČASNOST A BUDOUCNOST PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE 2. mezinárodní konference na téma Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects

REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects REFERENČNÍ DOMY Michael Kocych Architects Farní 15 738 01 Frýdek-Místek atelier@kocych.cz www.michaelkocych.cz tel. 595 171 700, 777 240 973 RODINNÉ DOMY: > RODINNÝ DŮM, HORNÍ LHOTA U OSTRAVY 02, PASIVNÍ

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí

u příležitosti mezinárodního roku půdy 2015 pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky pořádají konferenci s mezinárodní účastí Fakulta životního prostředí UJEP Ústí nad Labem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i. Asociace pro vodu v krajině ČR Českomoravská komora pozemkových úprav, Severočeská pobočka u příležitosti

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

BIM. moderní způsob tvorby 3D modelu s pomocí laserového scanování. di5 architekti inženýři s.r.o., Ing. David Pivec

BIM. moderní způsob tvorby 3D modelu s pomocí laserového scanování. di5 architekti inženýři s.r.o., Ing. David Pivec BIM moderní způsob tvorby 3D modelu s pomocí laserového scanování di5 architekti inženýři s.r.o., Ing. David Pivec Obsah Představení společnosti di5 Prezentace BIM model Státní opery Praha Požadované podklady

Více