Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu"

Transkript

1 Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Tel. spojení : ústředna , ostatní linka, recepce u jednotlivých pracovníků je třeba k textu ve sloupci WWW : IČO : stav k funkce Příjmení, jméno, tituly telefon fax číslo dveří Jihočeský kraj-samospráva 1. náměstek hejtmana Stráská Ivana Mgr straska člen rady Krák Antonín Mgr., Bc krak 2. náměstek hejtmana Slíva Jaromír Ing sliva člen rady Novák Jaromír Mgr novakj člen rady Tůmová Hana Ing. Ph.D tumova člen rady Vytiska Tomeš JUDr vytiska Jihočeský kraj-samospráva-rada Jihočeský kraj-samospráva-zastupitelstvo Krajský úřad hejtman Zimola Jiří Mgr hejtman ředitel Kučera Milan JUDr. Ph.D kuceram Krajský úřad-samospráva 1. náměstek hejtmana Stráská Ivana Mgr straska člen rady Krák Antonín Mgr., Bc krak 2. náměstek hejtmana Slíva Jaromír Ing sliva člen rady Novák Jaromír Mgr novakj člen rady Tůmová Hana Ing. Ph.D tumova člen rady Vytiska Tomeš JUDr vytiska Krajský úřad-samospráva-rada Krajský úřad-samospráva-zastupitelstvo Krajský úřad-kancelář hejtmana vedoucí odboru Nebesář Milan Ing nebesar Krajský úřad-kancelář hejtmana-úsek vedoucího odboru asistentka hejtmana Dupalová Šárka Bc dupalova asistentka člena rady Bodláková Miroslava bodlakova asistentka hejtmana Pohlová Švecová Kateřina pohlova tajemník hejtmana Soukup Petr Mgr soukupp organ. a admin. pracovník Křížová Kamila Bc krizovak asistentka člena rady Kudláčková Nina kudlackova asistentka člena rady Dolénková Marie dolenkova asistentka člena rady Kůzlová Iveta kuzlova asistentka člena rady Maternová Veronika maternova asistentka člena rady Zavázalová Zuzana Bc zavazalova asistentka člena rady Remtová Markéta remtovam řidič, administrativní práce Geschvandtner Karel 4007 geschvandtner řidič, administrativní práce Podsclan Jaroslav podsclan poradce hejtmana pro dopravu Študlar Ivan Ing studlar poradce pro samosprávu Podhola Petr Mgr podhola

2 Krajský úřad-kancelář hejtmana-oddělení organizační vedoucí oddělení Pandulová Zdeňka Ing pandulova agenda zastupitelstva kraje Mrázková Radmila mrazkova ekonom, rozpočtář Nováková Blanka novakovab agenda rady kraje Tousková Dagmar touskova agenda výborů ZK a komisí RK Šafářová Leona safarova Krajský úřad-kancelář hejtmana-oddělení krizového řízení vedoucí oddělení Spálenková Marta Ing spalenkova havarijní plánování Holub Jiří Ing holubj obrana, ochrana utaj.skutečností Rauš Josef Ing raus civilní nouzové plánování (HOPKS) Poppová Pavla poppova obrana, obranné plánování Medvedz Vladimír medvedz bezpečnost státu a krizové řízení Rjabec Tomáš Bc rjabec Krajský úřad-kancelář hejtmana-oddělení informací a styku s veřejností informace a styk s veřejností Straka Jakub Mgr straka tiskový mluvčí Šíma Radek Mgr simar dohoda pro práce v tiskovém odd. Pokorný Petr 4022 pokorny novinář na dohodu Pilař Petr Ing. 0 pilar Krajský úřad-kancelář hejtmana-oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce vedoucí oddělení Pospíšilová Kateřina Ing pospisilovak vnější vztahy a zahran.spolupráce,projekt.řízení Hrdinová Vladimíra Ing hrdinova vnější vztahy a zahran.spolupráce Douchová Blanka DiS douchova vnější vztahy a spolupráce Kudláčková Žemličková Elena Mgr kudlackova2 DPČ Europe Direct - inf. středisko Jirkovská Lenka Bc jirkovska DPČ Europe Direct - inf. středisko Špačková Michaela Bc spackova Krajský úřad-kancelář hejtmana-oddělení marketingu a cestovního ruchu vedoucí oddělení Gruntorád Jiří Mgr gruntorad marketing Chromá Markéta Bc chroma cestovní ruch Lebeda Petr lebeda Krajský úřad-kancelář hejtmana-poradci uvolněných členů rady Krajský úřad-kancelář ředitele vedoucí odboru Mik Aleš Mgr mik Krajský úřad-kancelář ředitele-úsek vedoucího odboru asistentka ředitele Švepešová Šárka Bc svepesova organizační pracovník a rozpočtář Houdková Marie houdkova organizační pracovník Šmucrová Marie smucrova právník Bartošová Eva JUDr bartosovae projekty EU, veřejná podpora Rytíř Jaroslav Ing rytir tajemník ředitele Grillová Štěpánka grillova Krajský úřad-kancelář ředitele-oddělení personálních věcí a vzdělávání vedoucí oddělení Pavličík Ivan Ing pavlicik personalista Janová Hana janova personalista Hrbáčková Hana Ing hrbackova personalista Havelková Lenka Ing havelkova

3 Krajský úřad-odbor legislativy a vnitřních věcí vedoucí odboru Glaser Lukáš JUDr glaser Krajský úřad-odbor legislativy a vnitřních věcí-úsek vedoucího odboru rozpočet, spis.služba, organ. a admin.činnost Chalupová Eva DiS chalupova právník, dozor nad výkonem SP a PP obcí Hodina Martin Mgr. LL.M hodinam právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem SP a PP obcí Pavlásek Vladimír JUDr pavlasek právník, dozor nad výkonem obcí Malý František Mgr maly Krajský úřad-odbor legislativy a vnitřních věcí-oddělení správní vedoucí oddělení Bláha Jan Mgr blaha agendy přestupková, volební Karvánková Alena karvankova agendy veřej. sbírky, přestupky, volby, registr svazku obcí Škodová Lucie skodova matriční agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř,st.občanství Chýlová Marta chylova matriční agenda,vč. metd. usměrňov. a dohledu nad matrič.úř., Kunčová st.občanství Jitka kuncova matrič. agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství Pokorná Dana pokorna agenda evidence obyvatel, OP a CD, poskyt.údajů z IS Stará Jaroslava stara matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství Kirchnerová Eliška kirchnerova matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič.úř., Filoušová st. občanství Markéta Mgr filousova matriční agenda,vč.metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř.st.občanství Koterzynová Kateřina Mgr koterzynova agendy přestupková, vidimace a legalizace, volební Marková Věra Ing markova Krajský úřad-odbor hospodářské a majetkové správy vedoucí odboru Fidler Jiří Ing. Bc fidler Krajský úřad-odbor hospodářské a majetkové správy-úsek vedoucího odboru administr. a organizač.pracovník Kleinová Milena kleinova agenda loterií Žíttová Daniela zittova právník Hlaváčová Ivana JUDr hlavacova Krajský úřad-odbor hospodářské a majetkové správy-oddělení provozně ekonomické vedoucí oddělení Miškeiová Anna miskeiova majetková správa, rozpočtář Urbánková Tereza Bc urbankova evidence majetku Valdová Ludmila Bc valdova likvidace faktur, veřej.zakázky Vaněčková Hana vaneckova referent majet.správy Štindlová Jana DiS stindlova pokladna Tripesová Marcela tripesova pokladna Geschvandtnerová Jana geschvandtnerova správa budovy Riziky Martin riziky správa budovy Šmakal Zdeněk smakal správa budovy DPČ Růžička Karel ruzickak údržba - správa budovy Brabec Jiří brabec dopravní referent Randák Jakub randak řidič Strnad Libor strnad řidič Vacek Vilém 667 vacek řidič Vítek Václav 667 vitekv řidič Dvořák Karel 667 dvorak řidič Hranička Petr hranicka řidič Římal Miroslav rimal

4 Krajský úřad-odbor hospodářské a majetkové správy-oddělení spisové služby vedoucí oddělení Kollar Zdeněk kollar podatelna Bošanská Dagmar bosanska spisová agenda Janoušková Václava janouskova spisová agenda Dvořáková Ludmila dvorakoval podatelna Zemanová Irena zemanova reprocentrum, CZECH POINT Hájková Iveta hajkovai agenda, CZECH POINT, konverze dokumentů Podhradská Vladimíra podhradskav Krajský úřad-odbor hospodářské a majetkové správy-oddělení majetkové správy vedoucí oddělení Sýkora Ivan Ing sykorai majet.dispozice, met.činnost Sýkora Karel Ing sykorak majetkové dispozice Malíková Jana Bc malikova majetkové dispozice Vávrová Gabriela vavrovag majetkové dispozice Kantorová Alice Ing akantorova evidence majetku a účetní evidence Kubešová Jaroslava kubesovaj evidence majetku Homolková Zuzana homolkova kontrola hospodaření s majetkem Leštinová Jana lestinova majet.správa, porad. a konzul.činnost Průcha Miroslav prucham evidence majetku Schwarzová Hana schwarzova evidence a provoz majetku Šetinová Marie setinova evidence majetku Kučerová Martina kucerova Krajský úřad-odbor ekonomický vedoucí odboru Staněk Ladislav Ing stanek Krajský úřad-odbor ekonomický-úsek vedoucího odboru organizační zaměstnanec Hochová Adéla DiS hochova organizač.zaměstnanec Nováková Veronika novakova Krajský úřad-odbor ekonomický-oddělení rozpočtu a financování zaměstnanec pro rozpočet Hrdličková Martina Bc hrdlickova vedoucí oddělení Bůžek Stanislav Ing buzek správce daně Bárta Oto Ing bartao správce daně Cichrová Šárka cichrova zaměstnanec pro rozpočet Hovorková Marie Ing hovorkovam metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů Machát Lukáš Ing machat ref. pro účet. a rozpočet finan. projektů pro SF Hudák Filip Ing hudak zaměstnanec pro rozpočet Wolfová Monika Bc wolfova správce daně pro GG OPVK Miglová Jitka Mgr miglova zaměstnanec pro rozpočet Bumbová Monika Ing bumbova zaměstnanec pro rozpočet Stuchlá Helena Ing stuchla zaměstnanec pro rozpočet Budík Tomáš budik metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů Soukupová Kristýna Ing. MBA soukupova zaměstnanec pro rozpočet Francová Kateřina Ing francova zaměstnanec pro rozpočet Grycová Jana Ing grycova Krajský úřad-odbor ekonomický-oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí vedoucí oddělení Bednář Lubomír Ing bednar organizační zaměstnanec Šnokhausová Eva snokhausova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Houšková Marie Ing mhouskova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Achatzová Vladimíra achatzova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření Holub Jaroslav holub kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jindra Stanislav Ing jindra kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření Hůlková Jana hulkova

5 kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Kaňková Růžena kankova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření Koukolová Dagmar Ing koukolova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krčková Hana krckova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Nocarová Ilona nocarova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Luňáková Jitka lunakova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření Pártlová Eva Ing partlova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Housková Marie houskovam kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření Štaberňák Jan Ing stabernak kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Maurerová Jitka maurerova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Masojídková Hana Ing masojidkova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření Perníková Zdeňka Ing pernikova Krajský úřad-odbor ekonomický-oddělení výkaznictví vedoucí oddělení Petr Luděk DiS petr metodik usměrňování obcí ve výkaznictví Machová Jitka machova metodik usměrňování obcí ve výkaznictví Filásová Petra BBS filasova metodik usměrňování obcí ve výkaznictví Fránová Marie franova metodik usměrňování obcí ve výkaznictví Zajac Aleš Ing zajac metodik usměrňování obcí ve výkaznictví Čiperová Zuzana Bc ciperova metodik usměrňování obcí ve výkaznictví Sípalová Pavla sipalova Krajský úřad-odbor ekonomický-oddělení účetnictví vedoucí oddělení Karlíčková Ivana karlickovai metodik účetnictví Eiblová Libuše eiblova účetní Dvořáková Dagmar dvorakova mzdová účetní Hronková Jana hronkova mzdová účetní Klímová Irena klimova daňový specialista a metodik DPH Chumanová Jitka Ing chumanova účetní Burdová Hana burdova účetní Kubešová Alena kubesovaa účetní Kottová Olga DiS kottova účetní Trojáková Věra trojakova hlavní metodik PaP Fraňková Bohumila Ing frankovab účetní Hálová Stanislava halova účetní Hanzalová Jana hanzalova metodik PaP Štěrbová Petra Ing sterbova Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic vedoucí odboru Průcha Luboš Ing pruchal Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic-úsek vedoucího odboru agenda kontroly veřej. zakázek a administrativy Vítková Lucie Ing vitkova právník Matulová Pavlína JUDr matulova organizačně ekonom.pracovník Hronová Pavla hronova ekonom-rozpočtář Salva Petr Ing salva Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic-oddělení územního plánování vedoucí oddělení Řežábková Daniela Ing rezabkova územní plánování Kašparová Marie kasparova územní plánování - dozor Šíma Jan Ing simaj územní plánování Šnejdová Ludmila Ing.Arch snejdova územní plánování - GIS Körnerová Zuzana Ing kornerova územní plánování - radon Luksch Štěpán Ing luksch koordinátor ÚPP Vačkářová Romana Ing vackarova územní plánování Šrámek Jan Ing sramek územní plánování - dozor Sochor Ladislav Ing sochor

6 územní plánování - dozor Fialová Dana Ing fialova2 územní plánování - GIS Stejskalová Čejková Helena Ing stejskalova územní plánování - GIS Maříková Martina Ing marikova Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic-oddělení regionálního rozvoje agenda regionálního rozvoje Bártová Pavla Ing bartova agenda regionálního rozvoje Hortová Etela Ing hortova agenda regionálního rozvoje Rozkopal Michal Ing rozkopal agenda regionálního rozvoje Zloch Jaroslav Ing zloch program obnovy a rozvoje venkova Povišerová Eva Ing. DiS poviserova program obnovy a rozvoje venkova Kovářová Jana Mgr kovarova program obnovy a rozvoje venkova Andršová Alena Mgr andrsova program obnovy a rozvoje venkova Jelínková Hůlková Vendula Ing jelinkova energetik kraje Novák Vojtěch Ing novakv Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic-oddělení stavebního řádu vedoucí oddělení Tomšík Viktor Ing tomsik stavební řád - dozor Ambrožová Lucie Ing ambrozova stavební řád - dozor Bürger Jiří Ing burger stavební řád - dozor Chmel Josef Ing chmel stavební řád Kadlecová Ludmila kadlecova stavební řád Nováková Václava Mgr vnovakova stavební řád - dozor Cais Jan Ing cais stavební řád Šikýř Luboš Ing. DiS sikyr stavební řád - právní agenda Kamenská Adéla JUDr kamenska stavební řád Vítek Petr Bc vitek stavební řád - dozor Šilha Radek Ing silha stavební řád Hodina Jaroslav Ing hodina stavební řád Hálová Alena Ing halovaa stavební řád - dozor Plechingerová Andrea Mgr plechingerova administrativní a spisov.pracovník Viktorová Hana viktorova Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic-oddělení realizace veřejných zakázek vedoucí oddělení Vondráček Štěpán Bc vondracek agenda kontroly veřej.zakázek Ludvík Michal Mgr ludvik agenda veřejných zakázek Hrstka Petr Ing hrstka agenda veřejných zakázek Štěpánková Irena stepankovai agenda veřejných zakázek Hruška Vladimír Ing hruska agenda veřejných zakázek Tejmlová Klára Ing tejmlova agenda veřejných zakázek Bürger Pavel Ing burgerp agenda veřejných zakázek Cundová Kateřina Ing cundova Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic-oddělení realizace investic a přípravy projektů vedoucí oddělení Frdlíková Alena Bc frdlikova investiční technik Letovský Jiří letovsky rozpočtář - stavař Liláková Jitka Ing lilakova investiční technik Ujhelyi Martin Mgr ujhelyi investiční technik Szczotková Zdeňka Ing szczotkova veř.zakázky,kontrola Anderlová Růžena Ing anderlova

7 Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Pracoviště:B. Němcové 49/3 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice vedoucí odboru Černý Karel Ing cerny Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-úsek vedoucího odboru administrativa Klásková Jaroslava 0 klaskova administrativa, agenda SFŽP, rozpočet Soukupová Marcela soukupovam administrativa Kotzinová Věra kotzinova právník Žamberský Václav JUDr zambersky koord., projekt. a progr., ekonom - rozpočtář Muzikářová Marie Bc muzikarova Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-oddělení lesního hospodářství a zemědělství vedoucí oddělení Janda Karel Ing janda rybářství a zemědělství Klement Josef Ing klement státní správa lesů Pöschko Pavel Ing poschko myslivost Němec Jan Bc nemecj zemědělství, dotace, kontrola Kuthanová Ludmila Ing kuthanova státní správa lesů Zumr Václav Ing zumr státní správa lesů Bjačková Jana Ing bjackova Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA vedoucí oddělení Vendlová Hana JUDr vendlova ochrana přírody a krajiny, právník Lhotka Petr Mgr lhotka ochrana přírody a krajiny Hakr Petr Ing hakr ochrana přírody a krajiny Trykarová Kristýna Bc trykarova náhrada škod Synková Dagmar Ing. Ph.D synkova EIA Kulířová Jitka kulirova ochrana ZPF, územní plány, CITES Selingerová Miloslava Ing selingerova ochrana ZPF, územní plány Steinbauer Zdeněk Ing steinbauerz SEA Šiftová Jana Ing siftova EIA Láznička Petr Ing laznicka ochrana přírody Ouředník Robert ourednik EIA Kubecová Jana Ing kubecova ochrana přírody a krajiny Mašková Zlata Ing maskova ochrana ZPF, geologie Hořejší Jarmila Ing horejsi EIA Pernikářová Kateřina Ing pernikarova NATURA 2000 Beňová Marie Ing benova ochr.přír. a krajiny CITES,ZPF,územní plány Doktorová Petra Mgr doktorova EIA Kořínková Jitka Ing korinkova Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady vedoucí oddělení Pacáková Hana Ing pacakova ochrana ovzduší Študlar Zdeněk Ing studlarz odpadové hospodářství Tůma František Ing tuma odpad.hospodář., koordinace, plánování Jelínek Luboš Ing jelinek ochrana ovzduší Kojanová Irena Ing kojanova odpadové hospodářství Soukup Jiří Ing soukup ochrana ovzduší Hrdinová Jana Ing hrdinovaj ochrana ovzduší Svobodová Martina Ing svobodova odpadové hospodářství Řepková Olga Mgr repkova ochrana ovzduší Rauchová Andrea Ing rauchova

8 Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí vedoucí oddělení Klimeš Zdeněk Ing klimes och.př. a kraj., dotace, koncepce, VZ Stehlík Petr Bc stehlik ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta Jozková Libuše Ing jozkova och.př.a kr.,natura 2000 Vlášek Milan Ing vlasek PR agenda, evropské projekty, koncepce Królová Veronika Mgr krolovav evrop.projekty, koncepce Vlášková Milena DiS vlaskova och.př.a kr.,natura 2000 Máchová Šárka Ing machovas NATURA 2000, dotace Chocholová Jana Ing chocholova ochr.př., územní plán. a rozvoj Zimmermann Kamil RNDr. Ph.D zimmermann Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-oddělení vodního hospodářství a integrované prevence vedoucí oddělení Zahradníková Hana Ing zahradnikovah vodní hosp., hraniční vody, povodně Zámišová Karolína Ing zamisova vodní hospodářství a koncepč.činnost Rybková Helena Ing rybkova vodní hospodářství - právní agenda Soukup Jiří Ing., Mgr soukupj vodní hospodářství Žáčková Vlasta Ing zackova integrovaná prevence Hlaváček Petr hlavacek integrovaná prevence Janoušková Eva Ing janouskovae integrovaná prevence Jirková Marcela Ing jirkova prevence závaž. havárií, integr.prevence Győrög Štefan Ing gyorog vodní hospodářství Petr Miloslav Ing petrm integrovaná prevence Pinl Michal Ing pinl vodní hospodářství, integrovaná prevence Havelková Hana Ing havelkovah odborný zam.ús.integrované prevence Krejčová Martina Ing krejcovam Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy Pracoviště:B. Němcové 49/3 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice vedoucí odboru Šímová Hana Ing simova Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-úsek vedoucího odboru administrat. a organizač. činnost Červená Jana cervena Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-oddělení školství vedoucí oddělení Moravec Jiří PaedDr moravec referent na dohodu - projekt.manažer Poračanová Jana Mgr poracanova referent na dohodu - projekt. manaž. Nováková Lenka Mgr novakoval střední školy a VOŠ Brablecová Eva Mgr brablecova rejstřík škol, DVPP,soukromé školy Balounová Daniela Mgr balounova asistent právníka Čalounová Jaroslava calounova školní stravování a výchova ke zdraví Vrábková Kristina Bc vrabkova inf. politika, analýzy, DLZ, programy EU Čížek Hynek Ing. Ph.D cizek základní vzdělávání Dominová Marcela Mgr dominovam koncepč.dokumenty, analýzy, statistika Fučíková Lenka Mgr fucikova speciální školy a školská zařízení Hanusová Marie Mgr hanusova školní stravování Hejlková Kristina hejlkova statistika, výkaznictví, rejstřík škol Jandová Marie jandova statistika, výkaznictví, rejstřík škol Kypta Ladislav kypta právník Oušková Eva JUDr ouskova DM, základní vzdělávání, organiz.agenda Palmová Jana palmova bezpeč. a ochrana zdraví, kriz.řízení, kontrola FRS Šašek Milan Ing sasek předškolní vzdělávání Tomanová Ludmila tomanoval sekretářské a hosp.-správní práce, agenda ZL Tušlová Milada tuslova konkurzy, agenda RK,ZK, výbory, stížnosti Kulichová Petra Mgr kulichova SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje Reitingerová Lucie Ing reitingerova

9 statistika, výkaznictví, rejstřík škol Němečková Jana nemeckova střední školy a VOŠ, zahr.vztahy Matějková Jana Mgr matejkovaj rozvojové programy, EU, zahr. vztahy Klementová Helena Mgr. Ph.D klementova střední školy a VOŠ Kuzba Vladimír Mgr kuzba právník Žíttová Gabriela Mgr zittovag střední školy, VOŠ a KŠH Filip Vladimír Ing filip Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu vedoucí oddělení Hrdina Miroslav Mgr hrdina zájmové a základní umělecké školství Šturmová Marcela Mgr sturmova zájmová činnost, soutěže Máchová Erika Mgr machovae koord.inf.syst.mládeže a dotač.politika Lachoutová Eva Bc lachoutova Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-oddělení ekonomiky školství vedoucí oddělení Pospíšilová Jitka Ing pospisilova rozpočtář Billichová Lenka billichova finanční manažer Ipo OP VK Pešková Michaela Ing peskova kontrola Cábová Milena cabova rozpočtář Fialová Marie fialova kontrola Fošumová Romana fosumova rozpočtář Hájková Zuzana Ing hajkova kontrola Kvardová Ivana kvardova rozpočtář Lencová Radka lencova kontrola, rozpočtář Nováková Věra novakovav rozpočtář Novotná Dana novotnad rozpočtář Štohanzlová Jitka stohanzlova rozpočtář Plouharová Milena plouharova kontrola Řeháčková Ludmila rehackova Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-oddělení zaměstnanosti a odměňování vedoucí oddělení Lomský Radek Ing lomsky rozpočet, kontrola, statistika Houska Jiří Ing houska odměňování, rozpočet, kontrola Brousková Romana brouskova odměňování, rozpočet, kontrola Klapušová Lenka klapusova odměňování, rozpočet, kontrola Vlasáková Ivana vlasakova výkaznictví a rozpis rozpočtu Macounová Magda Mgr macounova odměňování, rozpočet, kontrola Uhlířová Božena Bc uhlirovab odměňování, rozpočet, kontrola Kajlíková Michaela kajlikova odměňování, rozpočet, kontrola Kalová Nikola Bc. DiS kalova Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-administrace projektu IPo-OP VK Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví Pracoviště:B. Němcové 49/3 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice vedoucí odboru Studenovský Petr Mgr studenovsky Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-úsek vedoucího odboru Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-oddělení koordinační a kontrolní organizační zaměstnanec Candrová Štěpánka Bc candrova projektový manažer OP LZZ Bínová Michaela Ing binova vedoucí oddělení Doubková Pavla Mgr doubkova analytická a koncepční práce Holická Jana Ing holicka projektový manažer OP LZZ Sládková Lenka Mgr sladkova organizační zaměstnanec Janů Alena Mgr janu agenda zřiz. organizací v sociál.oblasti Řehořová Irena Ing rehorova střednědobý plán sociálních služeb Hanzelyová Monika Mgr hanzelyova

10 kontrola zřizovaných organizací Šišková Eva siskova finanční manažer OP LZZ Moravcová Jana Ing moravcova finanční manažer transformace Dvořák Tomáš Ing dvorakt investiční a stavební činnost Basík Jan Ing basik ekonomika odboru Procházková Vendula Ing prochazkova Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-oddělení zdravotnictví vedoucí oddělení Čížková Věra JUDr cizkova ref.st.sp. na ús.zdravotnictví Krejčová Lenka Ing krejcova NZZ - registrace, správní řízení Křížová Liboslava krizova ref.st.správy na úseku zdravotnictví Rajnová Zuzana Bc. DiS rajnova ekonomika zdravotnických zařízení Rybák Milan Ing rybak posudková a reviz.činnost Janda Karel MUDr jandak ref. st. sp. a samospr. ve zdravotnictví Šírková Petra sirkova ref. SaS na ús.zdravotnictví Turková Ivana Mgr turkova ref.st.sp. na ús. zdravotnictví Rezlerová Dita Mgr rezlerova ref. st.správy a samosprávy na úseku zdravotnictví Sovová Edita BA MSc sovova kontrolor Papoušková Petra Mgr papouskova ref. st.sp. na ús.zdravotnictví Kučerová Kateřina Bc kucerovak kontrolor Kálalová Helena kalalova ref.sas na ús. zdravotnictví Štěrbová Markéta Mgr sterbovam Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-oddělení prevence a humanitních činností Pracoviště:Generála Svobody 1986/10 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice manažer prevence kriminality Švehlová Bullová Veronika Mgr bullova vedoucí oddělení Nerud Marek Mgr nerud romský koordinátor Slivka Roman Bc slivka krajský školský koordinátor prevence rizik.chování Vačkář Petr Ing vackar nár.menšiny, metodika kurátorů Augustinová Hana Mgr augustinova Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-oddělení sociálně-právní ochrany dětí Pracoviště:Generála Svobody 1986/10 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice vedoucí oddělení Novotná Eva Mgr novotna psycholog NRP Papáčková Blažena PhDr papackova psycholog NRP Maxová Petra Mgr maxova náhradní rodinná péče Kavanová Helena Mgr kavanova náhradní rodinná péče Mertová Johana Mgr mertova sociálně právní ochrana dětí Šustová Lucie Mgr. DiS sustova psycholog NRP Bláha Pavel Mgr., Bc blahap náhradní rodinná péče Dobiášová Gabriela Mgr dobiasova Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-oddělení sociálních služeb vedoucí oddělení Friedová Alena Mgr friedova kontrolor financ.soc.služeb Pavlíček Jiří Ing pavlicek registrace a metodika soc.služeb Anderlová Lucie Mgr anderloval inspekce sociálních služeb Kocmanová Helena Mgr kocmanova registrace a metodika soc.služeb Kardová Štěpánka Bc kardova registrace a metodika soc.služeb Sotona Petr Bc sotona dotační a grant.řízení pro soc.služby Zumrová Renata Mgr zumrova koordinace poskyt.soc. služeb, realizace a koordinace činnosti Hadravová soc. práceanna hadravova koordinace poskyt. soc.služeb Švehlová Ludmila Mgr svehlova koordinace poskyt. soc.služeb Chaloupecká Pavlína Bc chaloupecka finanční referent - rozpočtář Kalátová Kateřina Ing kalatova finanční refernt - rozpočtář Marischková Lucie Ing marischkova kontrolor financ. soc. služeb Sigmundová Petra Ing sigmundova

11 dotační a grant.politika nestátních NO Drusková Marie druskova kontrolor financ. soc.služeb Pechová Blanka Bc pechova administrativní pracovník Bílková Dáša bilkova Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-mpsv, odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek Krajský úřad-odbor dopravy a silničního hospodářství vedoucí odboru Klása Jiří Ing klasa Krajský úřad-odbor dopravy a silničního hospodářství-úsek vedoucího odboru administrativa, ekonomika Barešová Marie baresova právník Mihulová Iva JUDr mihulova Krajský úřad-odbor dopravy a silničního hospodářství-oddělení silniční dopravy vedoucí oddělení Šmucr Pavel Ing smucr dopravní úřad Benešová Zdeňka benesova dopravní obslužnost Havlíková Ivana Bc havlikovai správní řízení v silniční dopravě Krejčová Eva krejcovae dopravní úřad Lancíková Iveta lancikova státní odborný dozor Michálková Irena Ing michalkova státní odborný dozor Němec Jan Ing nemec dopravní úřad Ryšánková Dana rysankova dopravní obslužnost Šedivý Petr sedivy dopravní úřad Velas Milan velas Krajský úřad-odbor dopravy a silničního hospodářství-oddělení silničního hospodářství vedoucí oddělení - správ.činnost ČB Čejková Mária Ing cejkova správní činnost ST Fraňková Adéla Bc frankova2 správní činnost JH - dozor obcí Havlík Pavel Ing havlik správní činnost ČK a PT Urban Jiří Ing urban správní činnost TÁ - dozor obcí Nováková Eva Ing novakovae správní činnost Písek Štěpková Kateřina DiS stepkova Krajský úřad-odbor dopravy a silničního hospodářství-oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě vedoucí oddělení Tetourová Andrea Mgr tetourova referent pro výkon st. správy na úseku přestupkového řízení Troják František Mgr trojak ekonom - dozor obcí Bočkayová Jitka Ing bockayova správa a údržba silnic - investice Mrázek Jaroslav mrazek majetková správa Kučera Radomír Ing kucera přestupkové řízení Olejníček Pavel Ing olejnicek správa údržba silnic, majetek Petrášková Miroslava petraskova STK, autoškoly, BESIP Rákosník Luboš Mgr rakosnik přestupkové řízení Strnadel Alexander Mgr strnadel správa a údržna silnic - provoz Veleba Milan Bc veleba STK, autoškoly, BESIP Štícha Blažej Mgr sticha přestupkové řízení Dvořák Adam Ing dvoraka referent pro výkon st.správy na úseku přestupkového řízení Trnková Petra Mgr trnkova Krajský úřad-odbor informatiky vedoucí odboru Vobejda Petr Ing vobejda Krajský úřad-odbor informatiky-úsek vedoucího odboru

12 Krajský úřad-odbor informatiky-oddělení správy sítě vedoucí oddělení Váňa Petr Ing vana správce sítě Hála Václav Ing hala správce sítě Beneda Petr beneda informatik - projekt Suchan Jan suchan administrace a datové služby Věrná Linda DiS verna Krajský úřad-odbor informatiky-oddělení správy aplikací a GIS vedoucí oddělení Beránek František Ing beranek správce program. vybavení Herrmannová Zora Ing herrmannova správce program.vybavení Kubal Vítězslav Ing kubal správce program. vybavení Růžička Milan ruzicka správce GIS Pokorný Tomáš Mgr pokornyt systémový integrátor Velek Aleš Bc. DiS velek správce GIS Bromová Petra Mgr bromova správce aplikací Kovalovská Lenka Ing kovalovska Krajský úřad-odbor informatiky-oddělení analyticko-ekonomické a egovernmentu vedoucí oddělení Císlerová Jaroslava Ing cislerova zakázky dle z. 199/96, ekonomika Bláhová Jana blahova agenda zákona 365/2002 p OSVS Motejzík Lukáš Ing motejzik archivář III - metodik Poulová Nora poulova archivář II Janků Martina jankum archivář I - analytik Brožová Michala Bc brozova správce aplikací Kopecký Tomáš Ing kopecky Krajský úřad-odbor kultury a památkové péče Pracoviště:B. Němcové 49/3 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice vedoucí odboru Červák Patrik Mgr cervak Krajský úřad-odbor kultury a památkové péče-úsek vedoucího odboru organizační zaměstnanec Petrů Hana petruh Krajský úřad-odbor kultury a památkové péče-oddělení památkové péče vedoucí oddělení Vítovcová Jaroslava Mgr vitovcova rozhodování v památ.péči, zprac.grantů PP, kontrola fin. Kadlecová Markéta Mgr kadlecovam výkon památkové péče - rozhodování Šilhan Milan Mgr silhan agenda prohlašování kult. památek Výborná Eliška vyborna výkon památkové péče-rozhodování Náprstek Ivan Bc naprstek Krajský úřad-odbor kultury a památkové péče-oddělení kultury a zřizovaných organizací vedoucí oddělení Chrastina František Mgr chrastina zřizované organizace Luňáčková Petra Mgr lunackova zřizované organizace Frídová Jindřiška Bc fridova kultura, dozor nad výk. SP a PP obcí Janků Alena janku koordin. a projekt. pracovník projk. KM M00033 Mocová Hermína mocova koord. a proj.prac.pro udrž.projektu PC Mikeš Karel Bc. MBA mikes Krajský úřad-odbor evropských záležitostí vedoucí odboru Návara Jan Ing navara Krajský úřad-odbor evropských záležitostí-úsek vedoucího odboru ekonom Liklerová Lenka liklerova

13 Krajský úřad-odbor evropských záležitostí-oddělení evropské integrace prac. pro kohezní politiku Plucha Martin Ing.,Mgr plucha prac. pro kohezní politiku Kostíková Jana Ing kostikova vedoucí oddělení Pánková Vanda Mgr pankova kontrola v rámci agendy Matice projektů Hajíčková Jana Ing hajickovaj agenda matice projektů Pelantová Kateřina Ing pelantova administrace OP Cíle 3 - Přeshraniční spolupráce Filipová Barbora Bc filipova odb. ref. pro kohezní politiku Kaplan Antonín Mgr kaplan administrace OP Cíle 3 - Přeshraniční spolupráce Hrodějová Jitka Ing hrodejova Krajský úřad-odbor evropských záležitostí-oddělení řízení grantů a projektů vedoucí oddělení Fraňková Olga Ing frankova administrace GG OP VK, publicita a vzdělávání Caisová Irena Ing caisova kontrola udržitelnosti projektů Sklářová Tereza Bc sklarova projektový manažer OP VK Adensam Robert Mgr adensam projektový manažer OP VK Matějková Eva Ing matejkovae projektový manažer OP VK Lamač Petr Ing lamac projekt.man. OP VK, prac.pro nesrovnalosti Randáková Ivana Bc randakova referent pro účetnictví,rozpočet, kontrolu OP VK Burcevová Hana Bc. DiS burcevova finanční manažer OP VK Mužíková Radka Ing muzikova finanční manažer a pracovník pro kontrolu OP VK Peštová Lucie Ing pestova finanční manažer OP VK Jarošová Denisa Ing jarosova finanční manažer OP VK Švejdová Helena Ing svejdova finanční manažer OP VK Čejková Kateřina Ing cejkovak Účetnictví, rozpočet, kontrola OP VK Antonnová Romana Ing antonnova projektový manažer OP VK Vrobelová Lenka Ing vrobelova kontrola udržitelnosti projektů Vitujová Pavlína Ing vitujova finanční manažer OP VK Hypšová Monika Ing hypsova referent pro výkaznicví a právní záležitosti OP VK Hejdová Eva Ing. Bc hejdova projektový manažer OP VK Primusová Markéta Ing primusova Krajský úřad-odbor evropských záležitostí-oddělení administrace AP PRK vedoucí oddělení Vodička Jan Mgr vodicka administrátor projektů 2 Štindlová Věra Bc stindlovav administrátor projektů 3 Černá Jitka Ing cernaj administrátor projektů 4 Müllerová Hana mullerova administrátor projektů 5 Boukalová Andrea Ing boukalova administrátor projektů 6 Kroniková Michala Ing kronikova administrátor projektů 7 Wögebauerová Monika Ing wogebauerova administrátor projektů 9 Voříšek Jiří Ing vorisek administrátor projektů 10 Roidlová Monika Ing roidlova administrátor projektů 11 Šálená Jitka Bc salena administrátor projektů 12 Hlachová Korostenská Klára Mgr hlachova administrátor projektů 1 Kordíková Eva kordikova administrátor projektů 8 Formánková Jiřina DiS formankova administrátor projektů 13 Přibylová Gabriela Bc pribylovag lesní hosp.,dotace, kontrola Roubík Jiří Ing roubik

14 Krajský úřad-oddělení interního auditu a kontroly vedoucí odboru Plosová Helena Ing plosova Krajský úřad-oddělení interního auditu a kontroly-úsek kontrolní kontrolor Tomková Miroslava Ing tomkova kontrolor Vaněk Karel Mgr vanek kontrolor Beritová Kateřina Ing beritova kontrolor Černá Jana Ing jcerna Krajský úřad-oddělení interního auditu a kontroly-úsek interního auditu interní audit Brandová Pavla Ing brandova interní audit Neumannová Vladimíra Ing neumannova Krajský úřad-oddělení interního auditu a kontroly-úsek vedoucího oddělení Krajský úřad-odbor krajský živnostenský úřad Pracoviště:B. Němcové 49/3 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice vedoucí odboru Urbánek Radek Mgr. Ing urbanek Krajský úřad-odbor krajský živnostenský úřad-úsek vedoucího odboru právník, zástupce ved. odboru Hřebíková Dagmar Mgr hrebikova Krajský úřad-odbor krajský živnostenský úřad-úsek správní agendy a metodiky metodická činnost a odvolací řízení Sárová Dagmar Bc sarova správ.agenda a metodika pro správ.čin. Vastlová Milena Ing vastlova správní agenda a metodika pro správní činnost Mrázová Michaela Ing mrazova Krajský úřad-odbor krajský živnostenský úřad-úsek kontroly a metodiky kontrola a metod.činnost pro ObŽÚ Jarošová Alena BBus jarosova2 kontrola a metod.činnost pro ObŽU Příhoda Jaroslav Ing prihoda

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová

Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová Antošová Adéla Bajerová Adéla Balák Pavel Čejková Denisa Čermáková Jana Dvořáková Markéta Hanušková Denisa Hanušková Markéta

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2014 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH

MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM ZPRACOVALI: Mgr. Jiří Šorm, ředitel školy Mgr. Martin Král, Mgr. Zdeněk Novák LEDEN 2011 strana 1 PREAMBULE: Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Práce (zřízen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951) SEZNAM NOSITELŮ podle matrik nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

Č LENSKÁ ZÁ KLADNA II

Č LENSKÁ ZÁ KLADNA II Č LENSKÁ ZÁ KLADNA PLAVÁ NÍ S PLOUTVEMI 2002 V ná sledujících tabulká ch jsou uvedeni všichni č lenové klubů plavá ní s ploutvemi v roce 2002, kteříjsou registrová ni, a jejichž výkony byly zaslá ny k

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Vaše Magnificence, vážený pane rektore, V Praze dne 13. listopadu 2013 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. rektor Univerzity Karlovy v Praze Ovocný trh 3/5 116 36 Praha 1 rektor@cuni.cz Vaše Magnificence, vážený pane rektore, my, níže podepsaní,

Více

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ Školní rok 2012/2013 Vážený a milý čtenáři, čas měří každému spravedlivě a nejen Ty, ale i naše škola jsme opět o rok starší. Dovol, abych Tě svým krátkým úvodníkem stručně

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více