Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu"

Transkript

1 Telefonní seznam představitelů a zaměstnanců Jihočeského kraje - Krajského úřadu Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Tel. spojení : ústředna , ostatní linka, recepce u jednotlivých pracovníků je třeba k textu ve sloupci WWW : IČO : stav k funkce Příjmení, jméno, tituly telefon fax číslo dveří Jihočeský kraj-samospráva 1. náměstek hejtmana Stráská Ivana Mgr straska člen rady Krák Antonín Mgr., Bc krak 2. náměstek hejtmana Slíva Jaromír Ing sliva člen rady Novák Jaromír Mgr novakj člen rady Tůmová Hana Ing. Ph.D tumova člen rady Vytiska Tomeš JUDr vytiska Jihočeský kraj-samospráva-rada Jihočeský kraj-samospráva-zastupitelstvo Krajský úřad hejtman Zimola Jiří Mgr hejtman ředitel Kučera Milan JUDr. Ph.D kuceram Krajský úřad-samospráva 1. náměstek hejtmana Stráská Ivana Mgr straska člen rady Krák Antonín Mgr., Bc krak 2. náměstek hejtmana Slíva Jaromír Ing sliva člen rady Novák Jaromír Mgr novakj člen rady Tůmová Hana Ing. Ph.D tumova člen rady Vytiska Tomeš JUDr vytiska Krajský úřad-samospráva-rada Krajský úřad-samospráva-zastupitelstvo Krajský úřad-kancelář hejtmana vedoucí odboru Nebesář Milan Ing nebesar Krajský úřad-kancelář hejtmana-úsek vedoucího odboru asistentka hejtmana Dupalová Šárka Bc dupalova asistentka člena rady Bodláková Miroslava bodlakova asistentka hejtmana Pohlová Švecová Kateřina pohlova tajemník hejtmana Soukup Petr Mgr soukupp organ. a admin. pracovník Křížová Kamila Bc krizovak asistentka člena rady Kudláčková Nina kudlackova asistentka člena rady Dolénková Marie dolenkova asistentka člena rady Kůzlová Iveta kuzlova asistentka člena rady Maternová Veronika maternova asistentka člena rady Zavázalová Zuzana Bc zavazalova asistentka člena rady Remtová Markéta remtovam řidič, administrativní práce Geschvandtner Karel 4007 geschvandtner řidič, administrativní práce Podsclan Jaroslav podsclan poradce hejtmana pro dopravu Študlar Ivan Ing studlar poradce pro samosprávu Podhola Petr Mgr podhola

2 Krajský úřad-kancelář hejtmana-oddělení organizační vedoucí oddělení Pandulová Zdeňka Ing pandulova agenda zastupitelstva kraje Mrázková Radmila mrazkova ekonom, rozpočtář Nováková Blanka novakovab agenda rady kraje Tousková Dagmar touskova agenda výborů ZK a komisí RK Šafářová Leona safarova Krajský úřad-kancelář hejtmana-oddělení krizového řízení vedoucí oddělení Spálenková Marta Ing spalenkova havarijní plánování Holub Jiří Ing holubj obrana, ochrana utaj.skutečností Rauš Josef Ing raus civilní nouzové plánování (HOPKS) Poppová Pavla poppova obrana, obranné plánování Medvedz Vladimír medvedz bezpečnost státu a krizové řízení Rjabec Tomáš Bc rjabec Krajský úřad-kancelář hejtmana-oddělení informací a styku s veřejností informace a styk s veřejností Straka Jakub Mgr straka tiskový mluvčí Šíma Radek Mgr simar dohoda pro práce v tiskovém odd. Pokorný Petr 4022 pokorny novinář na dohodu Pilař Petr Ing. 0 pilar Krajský úřad-kancelář hejtmana-oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce vedoucí oddělení Pospíšilová Kateřina Ing pospisilovak vnější vztahy a zahran.spolupráce,projekt.řízení Hrdinová Vladimíra Ing hrdinova vnější vztahy a zahran.spolupráce Douchová Blanka DiS douchova vnější vztahy a spolupráce Kudláčková Žemličková Elena Mgr kudlackova2 DPČ Europe Direct - inf. středisko Jirkovská Lenka Bc jirkovska DPČ Europe Direct - inf. středisko Špačková Michaela Bc spackova Krajský úřad-kancelář hejtmana-oddělení marketingu a cestovního ruchu vedoucí oddělení Gruntorád Jiří Mgr gruntorad marketing Chromá Markéta Bc chroma cestovní ruch Lebeda Petr lebeda Krajský úřad-kancelář hejtmana-poradci uvolněných členů rady Krajský úřad-kancelář ředitele vedoucí odboru Mik Aleš Mgr mik Krajský úřad-kancelář ředitele-úsek vedoucího odboru asistentka ředitele Švepešová Šárka Bc svepesova organizační pracovník a rozpočtář Houdková Marie houdkova organizační pracovník Šmucrová Marie smucrova právník Bartošová Eva JUDr bartosovae projekty EU, veřejná podpora Rytíř Jaroslav Ing rytir tajemník ředitele Grillová Štěpánka grillova Krajský úřad-kancelář ředitele-oddělení personálních věcí a vzdělávání vedoucí oddělení Pavličík Ivan Ing pavlicik personalista Janová Hana janova personalista Hrbáčková Hana Ing hrbackova personalista Havelková Lenka Ing havelkova

3 Krajský úřad-odbor legislativy a vnitřních věcí vedoucí odboru Glaser Lukáš JUDr glaser Krajský úřad-odbor legislativy a vnitřních věcí-úsek vedoucího odboru rozpočet, spis.služba, organ. a admin.činnost Chalupová Eva DiS chalupova právník, dozor nad výkonem SP a PP obcí Hodina Martin Mgr. LL.M hodinam právník v SP a PP kraje, dozor nad výkonem SP a PP obcí Pavlásek Vladimír JUDr pavlasek právník, dozor nad výkonem obcí Malý František Mgr maly Krajský úřad-odbor legislativy a vnitřních věcí-oddělení správní vedoucí oddělení Bláha Jan Mgr blaha agendy přestupková, volební Karvánková Alena karvankova agendy veřej. sbírky, přestupky, volby, registr svazku obcí Škodová Lucie skodova matriční agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř,st.občanství Chýlová Marta chylova matriční agenda,vč. metd. usměrňov. a dohledu nad matrič.úř., Kunčová st.občanství Jitka kuncova matrič. agenda, vč. metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství Pokorná Dana pokorna agenda evidence obyvatel, OP a CD, poskyt.údajů z IS Stará Jaroslava stara matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič.úř.,st.občanství Kirchnerová Eliška kirchnerova matriční agenda, vč. metod. usměrňování a dohledu nad matrič.úř., Filoušová st. občanství Markéta Mgr filousova matriční agenda,vč.metod.usměrňování a dohledu nad matrič.úř.st.občanství Koterzynová Kateřina Mgr koterzynova agendy přestupková, vidimace a legalizace, volební Marková Věra Ing markova Krajský úřad-odbor hospodářské a majetkové správy vedoucí odboru Fidler Jiří Ing. Bc fidler Krajský úřad-odbor hospodářské a majetkové správy-úsek vedoucího odboru administr. a organizač.pracovník Kleinová Milena kleinova agenda loterií Žíttová Daniela zittova právník Hlaváčová Ivana JUDr hlavacova Krajský úřad-odbor hospodářské a majetkové správy-oddělení provozně ekonomické vedoucí oddělení Miškeiová Anna miskeiova majetková správa, rozpočtář Urbánková Tereza Bc urbankova evidence majetku Valdová Ludmila Bc valdova likvidace faktur, veřej.zakázky Vaněčková Hana vaneckova referent majet.správy Štindlová Jana DiS stindlova pokladna Tripesová Marcela tripesova pokladna Geschvandtnerová Jana geschvandtnerova správa budovy Riziky Martin riziky správa budovy Šmakal Zdeněk smakal správa budovy DPČ Růžička Karel ruzickak údržba - správa budovy Brabec Jiří brabec dopravní referent Randák Jakub randak řidič Strnad Libor strnad řidič Vacek Vilém 667 vacek řidič Vítek Václav 667 vitekv řidič Dvořák Karel 667 dvorak řidič Hranička Petr hranicka řidič Římal Miroslav rimal

4 Krajský úřad-odbor hospodářské a majetkové správy-oddělení spisové služby vedoucí oddělení Kollar Zdeněk kollar podatelna Bošanská Dagmar bosanska spisová agenda Janoušková Václava janouskova spisová agenda Dvořáková Ludmila dvorakoval podatelna Zemanová Irena zemanova reprocentrum, CZECH POINT Hájková Iveta hajkovai agenda, CZECH POINT, konverze dokumentů Podhradská Vladimíra podhradskav Krajský úřad-odbor hospodářské a majetkové správy-oddělení majetkové správy vedoucí oddělení Sýkora Ivan Ing sykorai majet.dispozice, met.činnost Sýkora Karel Ing sykorak majetkové dispozice Malíková Jana Bc malikova majetkové dispozice Vávrová Gabriela vavrovag majetkové dispozice Kantorová Alice Ing akantorova evidence majetku a účetní evidence Kubešová Jaroslava kubesovaj evidence majetku Homolková Zuzana homolkova kontrola hospodaření s majetkem Leštinová Jana lestinova majet.správa, porad. a konzul.činnost Průcha Miroslav prucham evidence majetku Schwarzová Hana schwarzova evidence a provoz majetku Šetinová Marie setinova evidence majetku Kučerová Martina kucerova Krajský úřad-odbor ekonomický vedoucí odboru Staněk Ladislav Ing stanek Krajský úřad-odbor ekonomický-úsek vedoucího odboru organizační zaměstnanec Hochová Adéla DiS hochova organizač.zaměstnanec Nováková Veronika novakova Krajský úřad-odbor ekonomický-oddělení rozpočtu a financování zaměstnanec pro rozpočet Hrdličková Martina Bc hrdlickova vedoucí oddělení Bůžek Stanislav Ing buzek správce daně Bárta Oto Ing bartao správce daně Cichrová Šárka cichrova zaměstnanec pro rozpočet Hovorková Marie Ing hovorkovam metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů Machát Lukáš Ing machat ref. pro účet. a rozpočet finan. projektů pro SF Hudák Filip Ing hudak zaměstnanec pro rozpočet Wolfová Monika Bc wolfova správce daně pro GG OPVK Miglová Jitka Mgr miglova zaměstnanec pro rozpočet Bumbová Monika Ing bumbova zaměstnanec pro rozpočet Stuchlá Helena Ing stuchla zaměstnanec pro rozpočet Budík Tomáš budik metodik účetnictví a rozpočtu pro financování projektů Soukupová Kristýna Ing. MBA soukupova zaměstnanec pro rozpočet Francová Kateřina Ing francova zaměstnanec pro rozpočet Grycová Jana Ing grycova Krajský úřad-odbor ekonomický-oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí vedoucí oddělení Bednář Lubomír Ing bednar organizační zaměstnanec Šnokhausová Eva snokhausova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Houšková Marie Ing mhouskova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Achatzová Vladimíra achatzova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření Holub Jaroslav holub kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Jindra Stanislav Ing jindra kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření Hůlková Jana hulkova

5 kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Kaňková Růžena kankova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření Koukolová Dagmar Ing koukolova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krčková Hana krckova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Nocarová Ilona nocarova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Luňáková Jitka lunakova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření Pártlová Eva Ing partlova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Housková Marie houskovam kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření Štaberňák Jan Ing stabernak kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Maurerová Jitka maurerova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření obcí Masojídková Hana Ing masojidkova kontrolor přezkumu a metodiky hospodaření Perníková Zdeňka Ing pernikova Krajský úřad-odbor ekonomický-oddělení výkaznictví vedoucí oddělení Petr Luděk DiS petr metodik usměrňování obcí ve výkaznictví Machová Jitka machova metodik usměrňování obcí ve výkaznictví Filásová Petra BBS filasova metodik usměrňování obcí ve výkaznictví Fránová Marie franova metodik usměrňování obcí ve výkaznictví Zajac Aleš Ing zajac metodik usměrňování obcí ve výkaznictví Čiperová Zuzana Bc ciperova metodik usměrňování obcí ve výkaznictví Sípalová Pavla sipalova Krajský úřad-odbor ekonomický-oddělení účetnictví vedoucí oddělení Karlíčková Ivana karlickovai metodik účetnictví Eiblová Libuše eiblova účetní Dvořáková Dagmar dvorakova mzdová účetní Hronková Jana hronkova mzdová účetní Klímová Irena klimova daňový specialista a metodik DPH Chumanová Jitka Ing chumanova účetní Burdová Hana burdova účetní Kubešová Alena kubesovaa účetní Kottová Olga DiS kottova účetní Trojáková Věra trojakova hlavní metodik PaP Fraňková Bohumila Ing frankovab účetní Hálová Stanislava halova účetní Hanzalová Jana hanzalova metodik PaP Štěrbová Petra Ing sterbova Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic vedoucí odboru Průcha Luboš Ing pruchal Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic-úsek vedoucího odboru agenda kontroly veřej. zakázek a administrativy Vítková Lucie Ing vitkova právník Matulová Pavlína JUDr matulova organizačně ekonom.pracovník Hronová Pavla hronova ekonom-rozpočtář Salva Petr Ing salva Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic-oddělení územního plánování vedoucí oddělení Řežábková Daniela Ing rezabkova územní plánování Kašparová Marie kasparova územní plánování - dozor Šíma Jan Ing simaj územní plánování Šnejdová Ludmila Ing.Arch snejdova územní plánování - GIS Körnerová Zuzana Ing kornerova územní plánování - radon Luksch Štěpán Ing luksch koordinátor ÚPP Vačkářová Romana Ing vackarova územní plánování Šrámek Jan Ing sramek územní plánování - dozor Sochor Ladislav Ing sochor

6 územní plánování - dozor Fialová Dana Ing fialova2 územní plánování - GIS Stejskalová Čejková Helena Ing stejskalova územní plánování - GIS Maříková Martina Ing marikova Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic-oddělení regionálního rozvoje agenda regionálního rozvoje Bártová Pavla Ing bartova agenda regionálního rozvoje Hortová Etela Ing hortova agenda regionálního rozvoje Rozkopal Michal Ing rozkopal agenda regionálního rozvoje Zloch Jaroslav Ing zloch program obnovy a rozvoje venkova Povišerová Eva Ing. DiS poviserova program obnovy a rozvoje venkova Kovářová Jana Mgr kovarova program obnovy a rozvoje venkova Andršová Alena Mgr andrsova program obnovy a rozvoje venkova Jelínková Hůlková Vendula Ing jelinkova energetik kraje Novák Vojtěch Ing novakv Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic-oddělení stavebního řádu vedoucí oddělení Tomšík Viktor Ing tomsik stavební řád - dozor Ambrožová Lucie Ing ambrozova stavební řád - dozor Bürger Jiří Ing burger stavební řád - dozor Chmel Josef Ing chmel stavební řád Kadlecová Ludmila kadlecova stavební řád Nováková Václava Mgr vnovakova stavební řád - dozor Cais Jan Ing cais stavební řád Šikýř Luboš Ing. DiS sikyr stavební řád - právní agenda Kamenská Adéla JUDr kamenska stavební řád Vítek Petr Bc vitek stavební řád - dozor Šilha Radek Ing silha stavební řád Hodina Jaroslav Ing hodina stavební řád Hálová Alena Ing halovaa stavební řád - dozor Plechingerová Andrea Mgr plechingerova administrativní a spisov.pracovník Viktorová Hana viktorova Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic-oddělení realizace veřejných zakázek vedoucí oddělení Vondráček Štěpán Bc vondracek agenda kontroly veřej.zakázek Ludvík Michal Mgr ludvik agenda veřejných zakázek Hrstka Petr Ing hrstka agenda veřejných zakázek Štěpánková Irena stepankovai agenda veřejných zakázek Hruška Vladimír Ing hruska agenda veřejných zakázek Tejmlová Klára Ing tejmlova agenda veřejných zakázek Bürger Pavel Ing burgerp agenda veřejných zakázek Cundová Kateřina Ing cundova Krajský úřad-odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic-oddělení realizace investic a přípravy projektů vedoucí oddělení Frdlíková Alena Bc frdlikova investiční technik Letovský Jiří letovsky rozpočtář - stavař Liláková Jitka Ing lilakova investiční technik Ujhelyi Martin Mgr ujhelyi investiční technik Szczotková Zdeňka Ing szczotkova veř.zakázky,kontrola Anderlová Růžena Ing anderlova

7 Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Pracoviště:B. Němcové 49/3 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice vedoucí odboru Černý Karel Ing cerny Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-úsek vedoucího odboru administrativa Klásková Jaroslava 0 klaskova administrativa, agenda SFŽP, rozpočet Soukupová Marcela soukupovam administrativa Kotzinová Věra kotzinova právník Žamberský Václav JUDr zambersky koord., projekt. a progr., ekonom - rozpočtář Muzikářová Marie Bc muzikarova Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-oddělení lesního hospodářství a zemědělství vedoucí oddělení Janda Karel Ing janda rybářství a zemědělství Klement Josef Ing klement státní správa lesů Pöschko Pavel Ing poschko myslivost Němec Jan Bc nemecj zemědělství, dotace, kontrola Kuthanová Ludmila Ing kuthanova státní správa lesů Zumr Václav Ing zumr státní správa lesů Bjačková Jana Ing bjackova Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-oddělení ochrany přírody a krajiny a EIA vedoucí oddělení Vendlová Hana JUDr vendlova ochrana přírody a krajiny, právník Lhotka Petr Mgr lhotka ochrana přírody a krajiny Hakr Petr Ing hakr ochrana přírody a krajiny Trykarová Kristýna Bc trykarova náhrada škod Synková Dagmar Ing. Ph.D synkova EIA Kulířová Jitka kulirova ochrana ZPF, územní plány, CITES Selingerová Miloslava Ing selingerova ochrana ZPF, územní plány Steinbauer Zdeněk Ing steinbauerz SEA Šiftová Jana Ing siftova EIA Láznička Petr Ing laznicka ochrana přírody Ouředník Robert ourednik EIA Kubecová Jana Ing kubecova ochrana přírody a krajiny Mašková Zlata Ing maskova ochrana ZPF, geologie Hořejší Jarmila Ing horejsi EIA Pernikářová Kateřina Ing pernikarova NATURA 2000 Beňová Marie Ing benova ochr.přír. a krajiny CITES,ZPF,územní plány Doktorová Petra Mgr doktorova EIA Kořínková Jitka Ing korinkova Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady vedoucí oddělení Pacáková Hana Ing pacakova ochrana ovzduší Študlar Zdeněk Ing studlarz odpadové hospodářství Tůma František Ing tuma odpad.hospodář., koordinace, plánování Jelínek Luboš Ing jelinek ochrana ovzduší Kojanová Irena Ing kojanova odpadové hospodářství Soukup Jiří Ing soukup ochrana ovzduší Hrdinová Jana Ing hrdinovaj ochrana ovzduší Svobodová Martina Ing svobodova odpadové hospodářství Řepková Olga Mgr repkova ochrana ovzduší Rauchová Andrea Ing rauchova

8 Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepcí vedoucí oddělení Klimeš Zdeněk Ing klimes och.př. a kraj., dotace, koncepce, VZ Stehlík Petr Bc stehlik ekolog.výchova,vzdělávání, osvěta Jozková Libuše Ing jozkova och.př.a kr.,natura 2000 Vlášek Milan Ing vlasek PR agenda, evropské projekty, koncepce Królová Veronika Mgr krolovav evrop.projekty, koncepce Vlášková Milena DiS vlaskova och.př.a kr.,natura 2000 Máchová Šárka Ing machovas NATURA 2000, dotace Chocholová Jana Ing chocholova ochr.př., územní plán. a rozvoj Zimmermann Kamil RNDr. Ph.D zimmermann Krajský úřad-odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví-oddělení vodního hospodářství a integrované prevence vedoucí oddělení Zahradníková Hana Ing zahradnikovah vodní hosp., hraniční vody, povodně Zámišová Karolína Ing zamisova vodní hospodářství a koncepč.činnost Rybková Helena Ing rybkova vodní hospodářství - právní agenda Soukup Jiří Ing., Mgr soukupj vodní hospodářství Žáčková Vlasta Ing zackova integrovaná prevence Hlaváček Petr hlavacek integrovaná prevence Janoušková Eva Ing janouskovae integrovaná prevence Jirková Marcela Ing jirkova prevence závaž. havárií, integr.prevence Győrög Štefan Ing gyorog vodní hospodářství Petr Miloslav Ing petrm integrovaná prevence Pinl Michal Ing pinl vodní hospodářství, integrovaná prevence Havelková Hana Ing havelkovah odborný zam.ús.integrované prevence Krejčová Martina Ing krejcovam Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy Pracoviště:B. Němcové 49/3 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice vedoucí odboru Šímová Hana Ing simova Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-úsek vedoucího odboru administrat. a organizač. činnost Červená Jana cervena Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-oddělení školství vedoucí oddělení Moravec Jiří PaedDr moravec referent na dohodu - projekt.manažer Poračanová Jana Mgr poracanova referent na dohodu - projekt. manaž. Nováková Lenka Mgr novakoval střední školy a VOŠ Brablecová Eva Mgr brablecova rejstřík škol, DVPP,soukromé školy Balounová Daniela Mgr balounova asistent právníka Čalounová Jaroslava calounova školní stravování a výchova ke zdraví Vrábková Kristina Bc vrabkova inf. politika, analýzy, DLZ, programy EU Čížek Hynek Ing. Ph.D cizek základní vzdělávání Dominová Marcela Mgr dominovam koncepč.dokumenty, analýzy, statistika Fučíková Lenka Mgr fucikova speciální školy a školská zařízení Hanusová Marie Mgr hanusova školní stravování Hejlková Kristina hejlkova statistika, výkaznictví, rejstřík škol Jandová Marie jandova statistika, výkaznictví, rejstřík škol Kypta Ladislav kypta právník Oušková Eva JUDr ouskova DM, základní vzdělávání, organiz.agenda Palmová Jana palmova bezpeč. a ochrana zdraví, kriz.řízení, kontrola FRS Šašek Milan Ing sasek předškolní vzdělávání Tomanová Ludmila tomanoval sekretářské a hosp.-správní práce, agenda ZL Tušlová Milada tuslova konkurzy, agenda RK,ZK, výbory, stížnosti Kulichová Petra Mgr kulichova SŠ, VOŠ, programy EU a dotační politika kraje Reitingerová Lucie Ing reitingerova

9 statistika, výkaznictví, rejstřík škol Němečková Jana nemeckova střední školy a VOŠ, zahr.vztahy Matějková Jana Mgr matejkovaj rozvojové programy, EU, zahr. vztahy Klementová Helena Mgr. Ph.D klementova střední školy a VOŠ Kuzba Vladimír Mgr kuzba právník Žíttová Gabriela Mgr zittovag střední školy, VOŠ a KŠH Filip Vladimír Ing filip Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu vedoucí oddělení Hrdina Miroslav Mgr hrdina zájmové a základní umělecké školství Šturmová Marcela Mgr sturmova zájmová činnost, soutěže Máchová Erika Mgr machovae koord.inf.syst.mládeže a dotač.politika Lachoutová Eva Bc lachoutova Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-oddělení ekonomiky školství vedoucí oddělení Pospíšilová Jitka Ing pospisilova rozpočtář Billichová Lenka billichova finanční manažer Ipo OP VK Pešková Michaela Ing peskova kontrola Cábová Milena cabova rozpočtář Fialová Marie fialova kontrola Fošumová Romana fosumova rozpočtář Hájková Zuzana Ing hajkova kontrola Kvardová Ivana kvardova rozpočtář Lencová Radka lencova kontrola, rozpočtář Nováková Věra novakovav rozpočtář Novotná Dana novotnad rozpočtář Štohanzlová Jitka stohanzlova rozpočtář Plouharová Milena plouharova kontrola Řeháčková Ludmila rehackova Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-oddělení zaměstnanosti a odměňování vedoucí oddělení Lomský Radek Ing lomsky rozpočet, kontrola, statistika Houska Jiří Ing houska odměňování, rozpočet, kontrola Brousková Romana brouskova odměňování, rozpočet, kontrola Klapušová Lenka klapusova odměňování, rozpočet, kontrola Vlasáková Ivana vlasakova výkaznictví a rozpis rozpočtu Macounová Magda Mgr macounova odměňování, rozpočet, kontrola Uhlířová Božena Bc uhlirovab odměňování, rozpočet, kontrola Kajlíková Michaela kajlikova odměňování, rozpočet, kontrola Kalová Nikola Bc. DiS kalova Krajský úřad-odbor školství, mládeže a tělovýchovy-administrace projektu IPo-OP VK Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví Pracoviště:B. Němcové 49/3 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice vedoucí odboru Studenovský Petr Mgr studenovsky Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-úsek vedoucího odboru Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-oddělení koordinační a kontrolní organizační zaměstnanec Candrová Štěpánka Bc candrova projektový manažer OP LZZ Bínová Michaela Ing binova vedoucí oddělení Doubková Pavla Mgr doubkova analytická a koncepční práce Holická Jana Ing holicka projektový manažer OP LZZ Sládková Lenka Mgr sladkova organizační zaměstnanec Janů Alena Mgr janu agenda zřiz. organizací v sociál.oblasti Řehořová Irena Ing rehorova střednědobý plán sociálních služeb Hanzelyová Monika Mgr hanzelyova

10 kontrola zřizovaných organizací Šišková Eva siskova finanční manažer OP LZZ Moravcová Jana Ing moravcova finanční manažer transformace Dvořák Tomáš Ing dvorakt investiční a stavební činnost Basík Jan Ing basik ekonomika odboru Procházková Vendula Ing prochazkova Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-oddělení zdravotnictví vedoucí oddělení Čížková Věra JUDr cizkova ref.st.sp. na ús.zdravotnictví Krejčová Lenka Ing krejcova NZZ - registrace, správní řízení Křížová Liboslava krizova ref.st.správy na úseku zdravotnictví Rajnová Zuzana Bc. DiS rajnova ekonomika zdravotnických zařízení Rybák Milan Ing rybak posudková a reviz.činnost Janda Karel MUDr jandak ref. st. sp. a samospr. ve zdravotnictví Šírková Petra sirkova ref. SaS na ús.zdravotnictví Turková Ivana Mgr turkova ref.st.sp. na ús. zdravotnictví Rezlerová Dita Mgr rezlerova ref. st.správy a samosprávy na úseku zdravotnictví Sovová Edita BA MSc sovova kontrolor Papoušková Petra Mgr papouskova ref. st.sp. na ús.zdravotnictví Kučerová Kateřina Bc kucerovak kontrolor Kálalová Helena kalalova ref.sas na ús. zdravotnictví Štěrbová Markéta Mgr sterbovam Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-oddělení prevence a humanitních činností Pracoviště:Generála Svobody 1986/10 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice manažer prevence kriminality Švehlová Bullová Veronika Mgr bullova vedoucí oddělení Nerud Marek Mgr nerud romský koordinátor Slivka Roman Bc slivka krajský školský koordinátor prevence rizik.chování Vačkář Petr Ing vackar nár.menšiny, metodika kurátorů Augustinová Hana Mgr augustinova Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-oddělení sociálně-právní ochrany dětí Pracoviště:Generála Svobody 1986/10 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice vedoucí oddělení Novotná Eva Mgr novotna psycholog NRP Papáčková Blažena PhDr papackova psycholog NRP Maxová Petra Mgr maxova náhradní rodinná péče Kavanová Helena Mgr kavanova náhradní rodinná péče Mertová Johana Mgr mertova sociálně právní ochrana dětí Šustová Lucie Mgr. DiS sustova psycholog NRP Bláha Pavel Mgr., Bc blahap náhradní rodinná péče Dobiášová Gabriela Mgr dobiasova Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-oddělení sociálních služeb vedoucí oddělení Friedová Alena Mgr friedova kontrolor financ.soc.služeb Pavlíček Jiří Ing pavlicek registrace a metodika soc.služeb Anderlová Lucie Mgr anderloval inspekce sociálních služeb Kocmanová Helena Mgr kocmanova registrace a metodika soc.služeb Kardová Štěpánka Bc kardova registrace a metodika soc.služeb Sotona Petr Bc sotona dotační a grant.řízení pro soc.služby Zumrová Renata Mgr zumrova koordinace poskyt.soc. služeb, realizace a koordinace činnosti Hadravová soc. práceanna hadravova koordinace poskyt. soc.služeb Švehlová Ludmila Mgr svehlova koordinace poskyt. soc.služeb Chaloupecká Pavlína Bc chaloupecka finanční referent - rozpočtář Kalátová Kateřina Ing kalatova finanční refernt - rozpočtář Marischková Lucie Ing marischkova kontrolor financ. soc. služeb Sigmundová Petra Ing sigmundova

11 dotační a grant.politika nestátních NO Drusková Marie druskova kontrolor financ. soc.služeb Pechová Blanka Bc pechova administrativní pracovník Bílková Dáša bilkova Krajský úřad-odbor sociálních věcí a zdravotnictví-mpsv, odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek Krajský úřad-odbor dopravy a silničního hospodářství vedoucí odboru Klása Jiří Ing klasa Krajský úřad-odbor dopravy a silničního hospodářství-úsek vedoucího odboru administrativa, ekonomika Barešová Marie baresova právník Mihulová Iva JUDr mihulova Krajský úřad-odbor dopravy a silničního hospodářství-oddělení silniční dopravy vedoucí oddělení Šmucr Pavel Ing smucr dopravní úřad Benešová Zdeňka benesova dopravní obslužnost Havlíková Ivana Bc havlikovai správní řízení v silniční dopravě Krejčová Eva krejcovae dopravní úřad Lancíková Iveta lancikova státní odborný dozor Michálková Irena Ing michalkova státní odborný dozor Němec Jan Ing nemec dopravní úřad Ryšánková Dana rysankova dopravní obslužnost Šedivý Petr sedivy dopravní úřad Velas Milan velas Krajský úřad-odbor dopravy a silničního hospodářství-oddělení silničního hospodářství vedoucí oddělení - správ.činnost ČB Čejková Mária Ing cejkova správní činnost ST Fraňková Adéla Bc frankova2 správní činnost JH - dozor obcí Havlík Pavel Ing havlik správní činnost ČK a PT Urban Jiří Ing urban správní činnost TÁ - dozor obcí Nováková Eva Ing novakovae správní činnost Písek Štěpková Kateřina DiS stepkova Krajský úřad-odbor dopravy a silničního hospodářství-oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě vedoucí oddělení Tetourová Andrea Mgr tetourova referent pro výkon st. správy na úseku přestupkového řízení Troják František Mgr trojak ekonom - dozor obcí Bočkayová Jitka Ing bockayova správa a údržba silnic - investice Mrázek Jaroslav mrazek majetková správa Kučera Radomír Ing kucera přestupkové řízení Olejníček Pavel Ing olejnicek správa údržba silnic, majetek Petrášková Miroslava petraskova STK, autoškoly, BESIP Rákosník Luboš Mgr rakosnik přestupkové řízení Strnadel Alexander Mgr strnadel správa a údržna silnic - provoz Veleba Milan Bc veleba STK, autoškoly, BESIP Štícha Blažej Mgr sticha přestupkové řízení Dvořák Adam Ing dvoraka referent pro výkon st.správy na úseku přestupkového řízení Trnková Petra Mgr trnkova Krajský úřad-odbor informatiky vedoucí odboru Vobejda Petr Ing vobejda Krajský úřad-odbor informatiky-úsek vedoucího odboru

12 Krajský úřad-odbor informatiky-oddělení správy sítě vedoucí oddělení Váňa Petr Ing vana správce sítě Hála Václav Ing hala správce sítě Beneda Petr beneda informatik - projekt Suchan Jan suchan administrace a datové služby Věrná Linda DiS verna Krajský úřad-odbor informatiky-oddělení správy aplikací a GIS vedoucí oddělení Beránek František Ing beranek správce program. vybavení Herrmannová Zora Ing herrmannova správce program.vybavení Kubal Vítězslav Ing kubal správce program. vybavení Růžička Milan ruzicka správce GIS Pokorný Tomáš Mgr pokornyt systémový integrátor Velek Aleš Bc. DiS velek správce GIS Bromová Petra Mgr bromova správce aplikací Kovalovská Lenka Ing kovalovska Krajský úřad-odbor informatiky-oddělení analyticko-ekonomické a egovernmentu vedoucí oddělení Císlerová Jaroslava Ing cislerova zakázky dle z. 199/96, ekonomika Bláhová Jana blahova agenda zákona 365/2002 p OSVS Motejzík Lukáš Ing motejzik archivář III - metodik Poulová Nora poulova archivář II Janků Martina jankum archivář I - analytik Brožová Michala Bc brozova správce aplikací Kopecký Tomáš Ing kopecky Krajský úřad-odbor kultury a památkové péče Pracoviště:B. Němcové 49/3 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice vedoucí odboru Červák Patrik Mgr cervak Krajský úřad-odbor kultury a památkové péče-úsek vedoucího odboru organizační zaměstnanec Petrů Hana petruh Krajský úřad-odbor kultury a památkové péče-oddělení památkové péče vedoucí oddělení Vítovcová Jaroslava Mgr vitovcova rozhodování v památ.péči, zprac.grantů PP, kontrola fin. Kadlecová Markéta Mgr kadlecovam výkon památkové péče - rozhodování Šilhan Milan Mgr silhan agenda prohlašování kult. památek Výborná Eliška vyborna výkon památkové péče-rozhodování Náprstek Ivan Bc naprstek Krajský úřad-odbor kultury a památkové péče-oddělení kultury a zřizovaných organizací vedoucí oddělení Chrastina František Mgr chrastina zřizované organizace Luňáčková Petra Mgr lunackova zřizované organizace Frídová Jindřiška Bc fridova kultura, dozor nad výk. SP a PP obcí Janků Alena janku koordin. a projekt. pracovník projk. KM M00033 Mocová Hermína mocova koord. a proj.prac.pro udrž.projektu PC Mikeš Karel Bc. MBA mikes Krajský úřad-odbor evropských záležitostí vedoucí odboru Návara Jan Ing navara Krajský úřad-odbor evropských záležitostí-úsek vedoucího odboru ekonom Liklerová Lenka liklerova

13 Krajský úřad-odbor evropských záležitostí-oddělení evropské integrace prac. pro kohezní politiku Plucha Martin Ing.,Mgr plucha prac. pro kohezní politiku Kostíková Jana Ing kostikova vedoucí oddělení Pánková Vanda Mgr pankova kontrola v rámci agendy Matice projektů Hajíčková Jana Ing hajickovaj agenda matice projektů Pelantová Kateřina Ing pelantova administrace OP Cíle 3 - Přeshraniční spolupráce Filipová Barbora Bc filipova odb. ref. pro kohezní politiku Kaplan Antonín Mgr kaplan administrace OP Cíle 3 - Přeshraniční spolupráce Hrodějová Jitka Ing hrodejova Krajský úřad-odbor evropských záležitostí-oddělení řízení grantů a projektů vedoucí oddělení Fraňková Olga Ing frankova administrace GG OP VK, publicita a vzdělávání Caisová Irena Ing caisova kontrola udržitelnosti projektů Sklářová Tereza Bc sklarova projektový manažer OP VK Adensam Robert Mgr adensam projektový manažer OP VK Matějková Eva Ing matejkovae projektový manažer OP VK Lamač Petr Ing lamac projekt.man. OP VK, prac.pro nesrovnalosti Randáková Ivana Bc randakova referent pro účetnictví,rozpočet, kontrolu OP VK Burcevová Hana Bc. DiS burcevova finanční manažer OP VK Mužíková Radka Ing muzikova finanční manažer a pracovník pro kontrolu OP VK Peštová Lucie Ing pestova finanční manažer OP VK Jarošová Denisa Ing jarosova finanční manažer OP VK Švejdová Helena Ing svejdova finanční manažer OP VK Čejková Kateřina Ing cejkovak Účetnictví, rozpočet, kontrola OP VK Antonnová Romana Ing antonnova projektový manažer OP VK Vrobelová Lenka Ing vrobelova kontrola udržitelnosti projektů Vitujová Pavlína Ing vitujova finanční manažer OP VK Hypšová Monika Ing hypsova referent pro výkaznicví a právní záležitosti OP VK Hejdová Eva Ing. Bc hejdova projektový manažer OP VK Primusová Markéta Ing primusova Krajský úřad-odbor evropských záležitostí-oddělení administrace AP PRK vedoucí oddělení Vodička Jan Mgr vodicka administrátor projektů 2 Štindlová Věra Bc stindlovav administrátor projektů 3 Černá Jitka Ing cernaj administrátor projektů 4 Müllerová Hana mullerova administrátor projektů 5 Boukalová Andrea Ing boukalova administrátor projektů 6 Kroniková Michala Ing kronikova administrátor projektů 7 Wögebauerová Monika Ing wogebauerova administrátor projektů 9 Voříšek Jiří Ing vorisek administrátor projektů 10 Roidlová Monika Ing roidlova administrátor projektů 11 Šálená Jitka Bc salena administrátor projektů 12 Hlachová Korostenská Klára Mgr hlachova administrátor projektů 1 Kordíková Eva kordikova administrátor projektů 8 Formánková Jiřina DiS formankova administrátor projektů 13 Přibylová Gabriela Bc pribylovag lesní hosp.,dotace, kontrola Roubík Jiří Ing roubik

14 Krajský úřad-oddělení interního auditu a kontroly vedoucí odboru Plosová Helena Ing plosova Krajský úřad-oddělení interního auditu a kontroly-úsek kontrolní kontrolor Tomková Miroslava Ing tomkova kontrolor Vaněk Karel Mgr vanek kontrolor Beritová Kateřina Ing beritova kontrolor Černá Jana Ing jcerna Krajský úřad-oddělení interního auditu a kontroly-úsek interního auditu interní audit Brandová Pavla Ing brandova interní audit Neumannová Vladimíra Ing neumannova Krajský úřad-oddělení interního auditu a kontroly-úsek vedoucího oddělení Krajský úřad-odbor krajský živnostenský úřad Pracoviště:B. Němcové 49/3 - poštu zasílejte na adresu : U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice vedoucí odboru Urbánek Radek Mgr. Ing urbanek Krajský úřad-odbor krajský živnostenský úřad-úsek vedoucího odboru právník, zástupce ved. odboru Hřebíková Dagmar Mgr hrebikova Krajský úřad-odbor krajský živnostenský úřad-úsek správní agendy a metodiky metodická činnost a odvolací řízení Sárová Dagmar Bc sarova správ.agenda a metodika pro správ.čin. Vastlová Milena Ing vastlova správní agenda a metodika pro správní činnost Mrázová Michaela Ing mrazova Krajský úřad-odbor krajský živnostenský úřad-úsek kontroly a metodiky kontrola a metod.činnost pro ObŽÚ Jarošová Alena BBus jarosova2 kontrola a metod.činnost pro ObŽU Příhoda Jaroslav Ing prihoda

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Aktualizace k 1. 11. 2017 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 24 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO

Více

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Žádám

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA. datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: +LVDCY11KO485+! KUCBX00JN374 O D B O R K A N C E L ÁŘ HEJTMANA číslo jednací: KUJCK 37517/2016 spisový znak: KHEJ 32487/2016/kakr/6 datum: 15.03.2016 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 Poskytnutí

Více

Ministr Ťok Dan, Ing. 600 Sekce státního tajemníka Čoček Tomáš Ing., Ph.D. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing.

Ministr Ťok Dan, Ing. 600 Sekce státního tajemníka Čoček Tomáš Ing., Ph.D. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing. Ministr Ťok Dan, Ing. 400 náměstka člena vlády Feranec Milan, Mgr. 800 náměstka člena vlády 200 infrastruktury civilního letectví a kosmických aktivit Rudolecký Kamil, Mgr. 070 vnějších vztahů Voplatková

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru

Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce (verze 24. únor 2017) POZICE VE VÝBORU. Člen - předseda Výboru ství ve Výboru 2014-2020 Výbor České republiky pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 2014-2020 (verze 24. únor 2017) JMÉNO PŘÍJMENÍ ORGANIZACE FUNKCE POZICE VE VÝBORU ADRESA TELEFON FAX EMAIL

Více

Ministr Ťok Dan, Ing. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing. 060 Kancelář státního tajemníka neobsazeno. 110 Odbor silniční dopravy Baran Pavol, Mgr.

Ministr Ťok Dan, Ing. 300 Sekce dopravní Němec Ladislav, Ing. 060 Kancelář státního tajemníka neobsazeno. 110 Odbor silniční dopravy Baran Pavol, Mgr. Ministr Ťok Dan, Ing. 400 náměstka člena vlády 800 náměstka člena vlády 200 infrastruktury civilního letectví a kosmických aktivit Rudolecký Kamil, Mgr. 070 070 vnějších vztahů Bc. Voplatková vnějších

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : :

Mariánské Lázně 25. VÝPIS Z VÝSLEDKŮ Závody Zpívající fontány Příjmení, jméno, RN : : ANDĚL Jan 99 23 100 VZ 1:06.42 309 1:01.8 93.04 15 100 Z 1:18.12 245 1:15.8 97.03 22 50 VZ :31.42 269 :28.8 91.66 BARTOŇOVÁ Adéla 05 3 100 VZ 1:31.17 175 1:34.4 103.54 2 50 M :50.22 114 :56.80 113.10 3

Více

Přebor ČOS v sokolské všestrannosti - PLAVÁNÍ - rok 2014

Přebor ČOS v sokolské všestrannosti - PLAVÁNÍ - rok 2014 Přebor ČOS v sokolské všestrannosti - PLAVÁNÍ - 2014 Místo konání : Plavecký stadion Strakonice Ženy (1995 a st.) 100 m Maříková Jana 1981 Strakonice 01:28,49 1. 490 1. Pudíková Martina 1987 Písek 01:34,04

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie B - jihočeský region

Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie B - jihočeský region Výsledková listina 43. ročníku FO kategorie A - jihočeský region 1. Richard Chudoba 4. A G Jírovcova, Č. B. 10 10 5 8 33 ÚSPĚŠNÝ 1. Jan Lazar septima G Máchova, Strakonice 8 10 7 8 33 ÚSPĚŠNÝ 3. František

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Meziříčí okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých

Více

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA Příloha č. 4 I. Úseky MMB PŘEHLED ZŘÍZENÝCH ÚTVARŮ MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA - Úsek organizační - Úsek školství a prorodinné politiky - Úsek hospodářsko-technický - Úsek sociálně-kulturní a dopravy - Úsek

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014)

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Základní škola - pedagogičtí zaměstnanci - nepedagogičtí zaměstnaci Plavecká škola a bazén Školní družina Školní jídelna Komunitní škola Základní škola -

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Majetková komise Bc. Pavel Krčál, předseda Hana Máchalová PhDr. Emil Sedlák Ing. Pavel Průša Miroslav Prokeš Ing. Petr Hobl František Joura Petr Mikeš Vlasta Procházková Ing. Ludmila Veselá Bc. Dagmar

Více

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců

Prevence kriminality, romská problematika, integrace cizinců Odpovědnost jednotlivých odborů a oddělení krajského úřadu Sekce Samostatná působnost (samospráva) Přenesená působnost (státní správa) sekretariátu hejtmana krizového řízení a bezpečnosti vnějších vztahů

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Doležalová Anna, Mgr. vedoucí oddělení 4439

Doležalová Anna, Mgr. vedoucí oddělení 4439 Jméno Funkce E-mail Telefon: 234 81 + linka 44 - Odbor implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Uchytil Jakub, Ing. ředitel odboru implementace OP VaVpI jakub.uchytil@msmt.cz 4346 Kabíčková

Více

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Strana z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Otázky Č. ot. Znění otázky. SSV schvaluje zapisovatelkou paní Kittlerovou, za skrutátora

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008002 Název školy: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Zkušební místo: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Výsledková listina branného závodu na Vlastní pěst :

Výsledková listina branného závodu na Vlastní pěst : Výsledková listina branného závodu na Vlastní pěst.10.2014: Kategorie A - kluci předškolní věk: 1. místo Štěpán Mašek 18 Rozstřel 2. místo Tomáš Praisinger 18 Rozstřel 3. místo Michal Mages 19 4. místo

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

8: (11:1) TJ - TJ

8: (11:1) TJ - TJ TJ Dynamo České Budějovice - KK Český Krumlov 8:0 2499-2318 (11:1) 31.01. TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí - TJ Sokol Chotoviny B 7,5:0,5 2543-2388 (9:3) 05.02. TJ Kunžak A - TJ Dynamo Č: Budějovice 6:2 2577-2497

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany. pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.)... Název politické strany

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ. Generální tajemník

Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ. Generální tajemník Příloha č. 1 Organizačního řádu Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SEKRETARIÁTU SDRUŽENÍ Generální tajemník Kancelář GT 210 Divize a zástupce GT 220 Divize ekonomiky a

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Jiskra Nová Bystřice B - KK Český Krumlov A 8:0 2629-2418 (9:3) 03.12. TJ Spartak Soběslav - TJ Tatran Lomnice n/ Luž. 5:3 2369-2287 (7,5:4,5) 02.12. TJ Lokomotiva České Budějovice - TJ Silon Sezimovo

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní

stský ú Kancelá tajemníka Odbor sociálních v cí a zdravotnictví Odbor finan Odbor správní Městský úřad MěÚ - budova Radnice Ing. Bradáč František starosta 566 781 001 MěÚ - budova Radnice Komínek Josef místostarosta 566 781 002 MěÚ - budova Radnice Hortová Alena sekretariát 566 781 155 MěÚ

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz.

Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Datum aktualizace: 22.11.2015 Pokud v tomto souboru naleznete chyby, nebo nesrovnalosti, napište je prosím na sekretar@fbcpisek.cz. Příjmení Jméno Ročník nar. Družstvo Zdravotní prohlídka Placeno Poplatek

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Výpis usnesení z 31. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne

Výpis usnesení z 31. jednání Rady Jihočeského kraje konaného dne Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Fulín František Neštětice 9 *1763

Fulín František Neštětice 9 *1763 František Neštětice 9 1763-12.12.1853 Fulínová Kateřina - Tisem1 28.6.1775-25.5.1855 Fulín Vít-v Dl.Lhotě 14 roz. z Neštětic 9 asi 1803 - Magdalena roz. Nerad. z Tomic 7.10.1826-8.6.1830-20.4.1900 Majdalena

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr. Dana Marková Jana Šimečková Jitka Sojková Růžena Podlešáková

Více

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník Elektronická verze - Prezenční listina k 1. zasedání Monitorovacího výbor PRV, 23. 6. 2015 Místo konání: Hotel Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová

Více

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_

Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1. Řehoř Klimeš * cca 1620 př Markéta? * cca 1630 po_ 01.04.2011 Potomci osoby: Řehoř Klimeš Strana 1 Řehoř Klimeš * cca 1620 př. 1699 Markéta? * cca 1630 po_ 19-07-1699 2 Matouš Klimeš * cca 1660 Uršyla? * cca 1660 bef 1716 Magdalena? 15.06.1716 * cca 1690

Více

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. KONTAKTNÍ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÉ KRAJE Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký

Více

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové

mobil 736 175 575 Omlouvání žáků 481 131 071 Jmenný telefonní seznam od 1.9.2015 změny hlaste pí Štefkové změny hlaste pí Štefkové Omlouvání žáků 481 131 071 Školní jídelna-rušení obědů 481 131 061 Svoj A Altman Josef 481 131 058 dílna 736 654 494 B Báchor Otto 481 131 079 7013 Luž.kab 132 720 519 750 Bajtl

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 1/2003/RK 2. Návrh na zřízení komise Usnesení č. 2/2003/RK

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí - TJ Sokol Nové Hrady 6:2 2592-2458 25.11. TJ Spartak Trhové Sviny - TJ Sokol Chotoviny 5:3 2497-2464 (6:6) 25.11. TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Kunžak A 6:2 2498-2363 (8,5:3,5)

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

PODZIMNÍ CENA MOTORLETU 2. ročník

PODZIMNÍ CENA MOTORLETU 2. ročník 11. 4x 50 VZ ženy 1. PK Slávia VŠ Plzeň Mikulová Lucie 0:29.92 Janková Lucie 1:01.18 (0:31.26) Příhodová Kateřina 1:31.91 (0:30.73) Petráňová Aneta 2:02.56 (0:30.65) 2. SK Slávia Praha A Leiblová Nikola

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Chrast okres... Chrudim konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

JIHOČESKÝ POHÁR KOSÚ BD KSL JčK v běhu na lyžích v sezoně 2014-2015

JIHOČESKÝ POHÁR KOSÚ BD KSL JčK v běhu na lyžích v sezoně 2014-2015 JIHOČESKÝ POHÁR KOSÚ BD KSL JčK v běhu na lyžích v sezoně 2014-2015 Stav 17.2.2015 POŘADÍ JMÉNO ROČNÍK KLUB KKZ 1 3.1. KKZ 2 24.1. KKZ 3-7.2. KKZ 4-15.2. ZAPOČÍTANÉ BODY POČET ZÁVODŮ BODY CELKEM 0 0 0

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší

Šumavský pohárek 2012 celkové hodnocení přípravka dívky - ročník 2003 a mladší přípravka dívky - ročník 2003 a mladší jednotlivých závodů 2 1 Šandarová Veronika 2003 SSC Bohemia 7 12 15 15 15 57 2 Červená Natalie 2003 SK 12 9 9 9 12 15 48 3 Kroupová Natálie 2003 SK 15 15 15 0 45

Více

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016

Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Výsledková listina VI.ročníku ORP Hlinsko ze dne 19.února 2016 Start.č íslo Příjmení Jméno Třída Škola Čas Umístění 2 Hausslerová Ema 1.H MŠ Trhová Kamenice 29,75 1 1 Kopecká Aneta 1.H ZŠ Krucemburk DSQ

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 518 384 527 518 670 651 518 670 652 FAX 518 384 545 náměstí

Více

LETNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ ŽACTVA, DOROSTU, MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2010

LETNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ ŽACTVA, DOROSTU, MUŽŮ A ŽEN PRO ROK 2010 LETNÍ PŘEBOR Jč. KRAJE 2010 muži, ženy Strana 1 z 28 Soutěžní komise plavání Jihočeského kraje, technické uspořádání KIN České Budějovice LETNÍ PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ ŽACTVA, DOROSTU, MUŽŮ

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS

zpracoval: František Vašíček předseda STK JhčKS TJ Loko České Budějovice - TJ Tatran Lomnice n. Luž. 6:2 2473-2400 (9:3) 18.11. TJ Spartak Soběslav - TJ Dynamo Č. Budějovice 5:3 2452-2435 (4:8) 18.11. TJ Nová Ves u Č. B. - TJ Silon Sezimovo Ústí A 5:3

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr.Petr Studenovský, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 600, fax: 386 359 007 e-mail: studenovsky@kraj-jihocesky.cz,

Více

Dorostenci m

Dorostenci m ML.ŽÁCI I 2005-2007 25 m 1 Škrdla Šimon 2005 Jihlava 0,23,6 2 Partl Filip 2005 Jihlava 0,26,7 3 Seemann Lukáš 2005 Jihlava 0,33,90 4 Tvrdík Jan 2005 Jihlava 0,39,4 5 Bydžovský Tomáš 2005 Jihlava 0,39,8

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

XXI. ROČNÍK ZIMNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU MISTROVSTVÍ ORLA

XXI. ROČNÍK ZIMNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU MISTROVSTVÍ ORLA XXI. ROČNÍK ZIMNÍHO SILNIČNÍHO BĚHU MISTROVSTVÍ ORLA Memoriál účastníků II. zahraničního odboje Moutnice 7.ledna 2012 Výsledky kategorie Předškolní děti - chlapci 1 Pavel Hrabálek (46) Křenovice 0:10.900

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

PROVOZNÍ TECHNIK SOCIÁLNÍ PRACOVNICE ÚČETNÍ REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY EKONOM PAM STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE

PROVOZNÍ TECHNIK SOCIÁLNÍ PRACOVNICE ÚČETNÍ REFERENT MAJETKOVÉ SPRÁVY EKONOM PAM STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE Ústav sociální péče Litvínov-Janov, příspěvková organizace Zátiší 177 4354 2 Litvínov-Janov IČO: 49872541 č.org.úk KÚ 115603 zatoupený: Jiřím Šimůnkem - ředitelem EKONOM PAM STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE PROVOZNÍ

Více

Šumavský pohárek. Špičák 3.3.2012 přípravka dívky. PořadíJméno závodníka ročník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Součet Odstup

Šumavský pohárek. Špičák 3.3.2012 přípravka dívky. PořadíJméno závodníka ročník Sportovní oddíl 1.kolo 2.kolo Součet Odstup přípravka dívky 1 Šandarová Veronika 2003 SCC Bohemia 44,91 45,13 1:30,04 0,00 15 2 Zemanová Nicole 2005 SA Špičák 47,63 46,87 1:34,50 4,46 12 3 Červená Natálie 2003 SK Špičák 47,76 47,45 1:35,21 5,17

Více