Tip pro milovníky historické literatury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tip pro milovníky historické literatury"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XXIII ŘÍJEN 2014 cena 6 Kč Tip pro milovníky historické literatury Slovo starostky Vážení a milí, tak nám skončilo léto. Houby rostly a nehledali jsme, ale doslova sbírali. Kdo chodí do lesa rád, tak ten si opravdu zažívá krásné dny. Je tu babí léto. Na úřadě probíhají v plném proudu práce spojené s přijetím dotací na zateplení základní školy, městského úřadu a polikliniky a kulturního domu. Původní představa, že se začne zateplovat škola v září, se nenaplnila. V termínu pro podání nabídek došly postupně tři nabídky. Ani jedna nabídka však nesplnila požadavky zadavatele. Výběrové řízení muselo být zrušeno. Začátek prací se posune až o dva měsíce, pokud další zadávací řízení proběhne bez podobných problémů. Uvidíme, jaké bude počasí a zda nám dovolí začít zateplovat školu ještě letos. Musíme být pečliví, zákon o zadávání veřejných zakázek a podmínky poskytovatele dotace jsou závazné. Sebemenší pochybení by mohlo způsobit pozdější vrácení dotace. Atmosféra kolem Základní umělecké školy Václava Snítila v Mimoni je stále napjatá. Názory na situaci ve škole se různí, část učitelů hledá pomoc až u zřizovatele školy, což je Rada města Mimoně. Problémy ve škole, které byly podceněny a neřešeny ovlivnily výuku žáků natolik, že několik rodičů zaslalo zřizovateli stížnosti na výuku. Problémy mají učitelé ze Stráže i Mimoně a také stížnosti rodičů jsou adresovány z obou měst. Problém Foto: M. Honzírková byl řešen na Zastupitelstvu města Mimoň již dvakrát. Obou jednání jsme se s paní místostarostkou účastnily. Na záznamy ze zastupitelstev se můžete podívat na stránkách města Mimoň. Zastupitelé města Mimoně uložili Radě města celou záležitost prověřit. Ve škole proběhla kontrola školní inspekční služby a vztahy pana ředitele k některým učitelům bude, na podnět samotných učitelů, řešit inspektorát práce. Rodiče čekají, zda se situace pro jejich děti zlepší a někteří učitelé jsou odhodlaní chránit svá práva a své zaměstnání i před soudem. Panu řediteli byly odejmuty odměny a bylo mu navrženo odstoupení z funkce, jak uvedl na posledním jednání Zastupitelstva města Mimoně pan starosta Kaiser. Hrozí odchod dlouholetých, aktivních učitelů. Jsou zklamaní, že nemají podmínky pro svou práci, že nemají oporu ve svém řediteli a zatím ani ve zřizovateli. Stráž nabídla Mimoni řešení. Pokud by Mimoň uvolnila Stráži část kapacity, mohla by Stráž otevřít svou základní uměleckou školu a učitelé, kteří chtějí z Mimoně odejít by mohli učit své žáky ve Stráži. Provoz pobočky mimoňské zušky v našem městě dlouhodobě financujeme a otevření vlastní umělecké školy by rozpočet našeho města významně neovlivnilo. Dokončení na str. 3 Dny se krátí, noci prodlužují, rána jsou mlhavá a chladná, počasí je již typicky podzimní. Je více času sáhnout do knihovny a přečíst si dobrou knihu. Pokud máte všechny knihy ze své knihovny přečteny, přináším tip na knihu, která vás určitě zaujme. V minulém zpravodaji jsem čtenářům Varty přiblížila život a smrt generálmajora Antonína Sochora, který působil ve zdejším vojenském prostoru a který by letos oslavil sté výročí narozenin. Těm, kteří se o genmjr. Antonínu Sochorovi chtějí dozvědět více, přináším tip, jak si zkrátit dlouhé večery. Již v roce 2010 vydalo Nakladatelství Marie Tum Praha knihu Karla Richtera pod názvem: Statečný život a tajemná smrt podplukovníka Sochora. Kniha má 230 stran a lze ji objednat přes webové stránky: nebo na dobírku, s poštovným a balným za cca 230 Kč. Autor se vrací po 25 letech od vydání knihy Nepřítel na dosah, Karel Richter + Vlastimil Kožnar, kterou vydalo Naše vojsko v roce 1985 v edici Velká galerie o čelných osobnostech čs. zahraničního vojenského odboje. S odstupem času využil možnosti říci naplno, co tenkrát mohlo být jen opatrně naznačeno anebo co muselo být zamlčeno M. Honzírková

2 říjen 2014 Strážský ruch a jako každoročně začal i letos 1. září nový školní rok. Rodiče, babičky a dědečkové, či ostatní příbuzní, doprovodili v tento slavnostní den do strážské školy 42 prvňáků. Do nově zrekonstruované mateřské školy pak 143 předškoláčků. a jako každoročně proběhla poslední srpnovou sobotu na pláži hasičská soutěž. a jako každoročně jsme mohli vidět na výstavě chovatelů velké množství domácích zvířat. Životní jubilea (60 let, 65 let, od 70 let každý rok) Říjen 2014 Bělík Václav Blažková Helena Bludská Ludmila Bojanovská Marie Domin Jiří Marcel Dufková Jarmila Hlavatá Věra Kopal Jaroslav Kopřivová Vlasta Lašťovková Miloslava Maňasová Drahomíra Mentel Jaroslav Murasjová Veronika Musil Ladislav Pitelková Jarmila Sedláčková Irena Smola Jan Šebek Jan Štolcová Markéta Štorc Karel Višňáková Mária Vítová Růžena Voborníková Jana Vraný Jiří STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST říjen 2014 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky hodin a jako již pátý rok proběhlo letos setkání Stráží, tentokrát v jihočeské Stráži nad Nežárkou. Akce je iniciována vždy městem a dobrovolnými hasiči naše delegace měla letos 7 členů. A na závěr ještě pozvánka pro všechny z vás, kteří chcete ovlivnit budoucnost našeho města přijďte 10. a 11. října k volbám máte právo rozhodnout. J. Urbánková, místostarostka strana 2 sobota neděle sobota neděle sobota neděle sobota neděle úterý MUDr. Marcela Klementová Mové Město 277, Dubá tel MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kam. Šenov tel MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel MUDr. Přemysl Černý Osvobození 446, Kam. Šenov tel MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel MUDr. Martin Bartoň Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel MUDr. Jarmila Vyčichlová Okružní 636, Mimoň tel MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 443, Česká Lípa tel Mgr. Andrej Ivanov Děčínská 246, Žandov tel

3 říjen 2014 Slovo starostky Dokončení z titulní strany Na městském úřadě dochází k několika personálním změnám. Úřad opouští vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města paní Bc. Monika Procházková. Na její místo byl ve výběrovém řízení vybrán Ing. Miroslav Žídek. Nový vedoucí odboru má technické vzdělání středoškolské a bohatou praxi. Z mateřské dovolené si občas odskočí Bc. Miroslava Schlauchová, která v některých činnostech zastupuje paní tajemnici, která je dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Po dlouhodobé nemoci se vrací do zaměstnání pan Miroslav Holub, kterého dočasně zastupovala paní Jaruška Šebková. V listopadu opustí úřad ještě paní Renata Badalcová, kterou budete moci potkat jako vedoucí stavebního úřadu v Ralsku. Tato Varta vychází jako poslední číslo před komunálními volbami. V městě kandiduje nejvíce politických stran a sdružení za poslední období od roku Celkem devět. Snad je to projev zájmu o město a jeho občany, a to je dobře, protože víc hlav víc ví. Různorodost názorů je to co každá obec potřebuje. Otázkou je, jak se pak zvolení občané, zastupitelé domluví a zda projeví skutečnou vůli starat se o spokojený život občanů ve městě, o jeho rozvoj. Zda dokáží překonat své osobní ambice, možná touhu si vyřídit staré účty a stát se aktivním členem týmu. Město a jeho rozvoj nebrzdit hlasováním proti nebo se hlasování alibisticky zdržovat. Čeká nás další dotační období, které začíná právě příští rok. Město by mělo využít v maximální výši čerpání těchto evropských prostředků. Jsou to peníze, které využívají všechny obce a Stráž by neměla zameškat ani jedinou výzvu pro podání žádosti o dotaci, protože vlastní finanční možnosti města nejsou při zajištění běžného chodu dostatečné. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Aktivní volební právo (právo volit) Právo volit do zastupitelstva města má každý občan za předpokladu, že jde o a) státního občana ČR, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v tomto městě přihlášen k trvalému pobytu, a b) státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku min. 18 let, je v den voleb v tomto městě přihlášen k trvalému pobytu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Právo volit do obecních zastupitelstev je (kromě zletilých státních občanů ČR s trvalým pobytem na území ČR) tedy přiznáno pouze: státnímu občanu členského státu EU, který alespoň druhý den voleb do zastupitelstev obcí dosáhne věku nejméně 18 let, je v obci přihlášen k trvalému pobytu a na jeho vlastní žádost byl obecním úřadem zapsán do dodatku stálého seznamu voličů podle 28 odst. 1 zák. o volbách do ZO. Voličské průkazy pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy NEVYDÁVAJÍ. Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. Po obdržení úřední obálky, vždy vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. 3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech kombinovat a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí, a vhodí do volební urny. Bc. Eva Pošvová, vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy Přeji Vám krásný měsíc říjen, ať pokračuje babí léto, které máme všichni rádi a šťastnou ruku při výběru kandidátů do městského zastupitelstva. Vsaďte na jistotu! Vaše starostka Prodám chodítko Pomocník na chození. Cena Kč. Nové, nepoužívané. Tel.: Volby do zastupitelstev obcí spojené s volbami do Senátu Parlamentu České republiky Ve dnech 10. a 11. října proběhnou ve Stráži pod Ralskem volby do zastupitelstva města a volby do Senátu Parlamentu České republiky. Místo konání voleb: Základní škola, Pionýrů č.p. 141, Stráž pod Ralskem Doba konání voleb: od hodin do hodin od 8.00 hodin do hodin Další informace týkající se voleb budou průběžně vyvěšovány na úřední desce u prodejny potravin. Bc. Eva Pošvová, vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy Hlasování do přenosné volební schránky (pro volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu ČR) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. O přenosnou volební urnu si může volič požádat osobně na odboru Všeobecné vnitřní správy městského úřadu Stráž pod Ralskem, poliklinika, 3. patro, dveře č. 1, 2, nebo na nebo na telefonu , Bc. Eva Pošvová, vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy strana 3

4 říjen 2014 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem konaného dne 27. srpna 2014 Přítomni: dle presenční listiny 19 členů Zastupitelstva města: Jan Benda, Ing. Eduard Horčík, Ivana Jablonovská, Alena Jurková, Magdalena Krejčová, Ing. Petr Křesťan, Mgr. Bořivoj Malát, Ing. Jan Malec, Mgr. Simon Michailidis, Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Ladislav Poncar, Michal Ptáček, Bc. Věra Reslová, Zdeněk Rokoský, Ing. Pavel Rychtařík, Ing. Tomáš Rychtařík, Bc. Milan Schlauch, Ing. Jitka Urbánková, Danuška Votočková Omluveni: Bc. Brigita Suchardová, Mgr. Jiří Vaněk Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bořivoj Malát, Ing. Tomáš Rychtařík Návrhová komise: Ing. Eduard Horčík, Ladislav Poncar Z/61/2014 Kontrolní výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly plnění usnesení RMě a ZMě provedené dne a zápisy ze schůzek kontrolního výboru konaných dne a Hlasování: Pro: 19 Komentář: Kontrolní výbor provedl pravidelnou kontrolou plnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města. Ze zápisů vyplývá, že kontrolní výbor nevznesl žádné návrhy na usnesení Zastupitelstva města. Z/62/2014 Finanční výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze schůze finančního výboru konané dne Hlasování: Pro: 19 Komentář: Finanční výbor doporučil zastupitelům schválit plnění rozpočtu za 2. čtvrtletí roku 2014, rozpočtové opatření 5/2014, přijetí dotace na snížení energetické náročnosti Městského úřadu a polikliniky, přijetí dotace na snížení energetické náročnosti Kulturního domu, prominutí poplatků z prodlení R.Š. Nedoporučil schválit navýšení provozní dotace Základní škole a mateřské škole. Z/63/2014 Záměr prodeje p. p. č. 120/1 v k. ú. Stráž p/r. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 120/1 zahrada o výměře 500 m 2 v k. ú. Stráž p/r. dle předloženého návrhu. Hlasování: Pro: 19 Komentář: Zastupitelé zveřejnili záměr prodeje pozemku, který je manželi J. L. a M. L. dlouhodobě využíván jako zahrada. Z/64/2014 Plnění rozpočtu za 2. Q Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu hlavní činnosti města za 2. Q 2014 v předloženém znění takto: PŘÍJMY jsou ve výši: ,77 Kč VÝDAJE jsou ve výši: ,69 Kč SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ je ve výši: ,08 Kč Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu hospodářské činnosti města za 2. Q 2014 v předloženém znění takto: VÝNOSY jsou ve výši: ,81 Kč NÁKLADY jsou ve výši: ,92 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je ve výši: ,11 Kč Hlasování: Pro: 19 Komentář: Hospodaření v hlavní činnosti vykazuje kladné saldo, v hospodářské činnosti je výsledek hospodaření záporný. Ztráta skoro 2 mil. Kč. byla způsobena výměnou nových plastových oken v bytových domech Jižní č.p. 268 a Máchova č.p. 4 za tis. Kč. Z/65/2014 Rozpočtové opatření č. 5/2014. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 v předloženém znění takto: PŘÍJMY se navyšují o: ,00 Kč VÝDAJE se navyšují o: ,46 Kč FINANCOVÁNÍ (schodek) se zvyšuje o: ,46 Kč Hlasování: Pro: 17 Proti: Ing. Malec, pí Jablonovská Komentář: Rozpočtové opatření se týkalo na straně příjmů např. přijetí dotace na Kulturní podralsko (přes 401 tis. Kč), dotace na veřejně prospěšné práce (přes 153 tis. Kč), dotace na sociální služby (přes 160 tis. Kč), dotace na rekonstrukci zámku (600 tis. Kč), dotace na opravu lyžařského vleku (24 tis. Kč). Na straně výdajů se rozpočtové opatření týkalo např. navýšení provozní dotace ZŠ a MŠ (130 tis. Kč), oprava zámku (600 tis. Kč), zateplení kulturního domu (784 tis. Kč), mzdy na veřejně prospěšné práce (153 tis. Kč), zateplení městského úřadu a polikliniky (800 tis. Kč), úhrada sankcí za poručení rozpočtové kázně při demolici statku (cca 272 tis. Kč) a školní hřiště (cca 358 tis. Kč). Byla snížena rezerva města na tis. Kč. Z/66/2014 Žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž p/r., o navýšení provozního příspěvku. ZMě schvaluje navýšení provozního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ, Stráž p/r., ve výši Kč, v souladu s předloženou žádostí. Hlasování: Pro: 15 Proti: Ing. Malec, pí Jablonovská, pí Jurková, pí Votočková Komentář: Paní ředitelka požádala Zastupitelstvo města o navýšení provozní dotace pro ZŠ a MŠ z důvodu původně neplánované, ale nutné revitalizace školního hřiště a na oslavy 40. výročí založení školy. Z/67/2014 Přijetí dotace - na akci: Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu a polikliniky ve Stráži p/r.. ZMě přijímá dotaci na akci: Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu a polikliniky ve Stráži p/r. ve smyslu rozhodnutí č SFŽP. Hlasování: Pro: 17 Proti: pí Jablonovská Zdržel se: Bc. Schlauch Komentář: Celkové odhadované náklady 24 mil, dotace 10 mil. Kč. Dotace je v případě tohoto objektu nízká, a to z důvodu, že se v objektu provozuje podnikatelská činnost. Zateplení musí proběhnout nejdéle do Projekt se strana 4 týká výměny oken za plastová, zateplení domu vč. nové fasády a nové střechy. Na financování tohoto projektu bude město uzavírat úvěr. Rozpočtový výhled na roky s těmito náklady počítá. Z/68/2014 Přijetí dotace - na akci: Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži pod Ralskem. Zastupitelstvo města přijímá dotaci na akci: Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži pod Ralskem ve smyslu rozhodnutí č SFŽP. Hlasování: Pro: 18 Proti: pí Jablonovská Komentář: Celkové odhadované náklady 15 mil, dotace 10 mil. Kč. Dotace je v případě tohoto objektu nízká, a to z důvodu, že se v objektu provozuje podnikatelská činnost. Zateplení musí proběhnout nejdéle do Projekt se týká výměny oken za plastová, zateplení domu vč. nové fasády a nové střechy. Na financování tohoto projektu bude město uzavírat úvěr. Rozpočtový výhled na roky s těmito náklady počítá. Z/69/2014 Žádost o prominutí poplatků z prodlení R. Š., roz. H. Zastupitelstvo města žádosti vyhovuje a promíjí poplatek z prodlení ve výši 50 % aktuálního zůstatku. Zbylých 50 % poplatku z prodlení uhradit do 30 dnů od doručení usnesení Zastupitelstva města. Hlasování: Pro: 17 Proti: Mgr. Malát Zdržel se: pí Krejčová Komentář: Základní dluh byl uhrazen, byt byl v minulosti vrácen. Jedná se o poplatek z prodlení ve výši ,92 Kč. Z/70/2014 Výstavba infrastruktury v ulici Fibichova. Zastupitelstvo města souhlasí s výstavbou infrastruktury v ulici Fibichova dle odsouhlasené studie zástavby. Hlasování: Pro: 17 Proti: pí Jablonovská Zdržel se: pí Jurková Komentář: Zastupitelé rozhodli o nové lokalitě pro výstavbu rodinných domů, celkem 22 stavebních parcel. Jedná se o lokalitu po obou stranách cyklostezky v ul. Fibichova. Z/71/2014 Prodej pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v ulici Fibichova. ZMě souhlasí s prodejem pozemků určených pro výstavbu rodinných domů v ulici Fibichova dle odsouhlasené studie zástavby za cenu 400 Kč/m 2. Hlasování: Pro: 15 Proti: pí Krejčová, pí Jablonovská, pí Jurková Zdržel se: pí Votočková Komentář: Zastupitelé rozhodli o prodeji parcel. Současně byla stanovena cena 1 m 2. Cena 1 m 2 pozemku vychází z předpokládaných nákladů na výstavbu infrastruktury. Při prodeji všech pozemků za stanovenou cenu se budou stavebníci podílet na výstavbě infrastruktury částkou asi tis. Kč a město uhradí jako podporu bydlení tis. Kč. Z/72/2014 Rozdělení pozemků ulice Fibichova. ZMě schvaluje rozdělení pozemků st. p. č. 401/1, st.p.č. 403, části p.p.č. 1254/5, 1254/6, 1289/10, 1311/2 vše v k. ú. Stráž pod Ralskem za účelem jejich prodeje pro výstavbu rodinných domů, dle odsouhlasené studie zástavby v ulici Fibichova, kde vznikne 22 stavebních parcel označených čísly Hlasování: Pro: 17 Proti: pí Jablonovská Zdržel se: pí Jurková Komentář: Bez komentáře. Z/73/2014 Zveřejnění záměru prodeje ulice Fibichova. ZMě schvaluje zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 401/1, st.p.č. 403, části p.p.č. 1254/5, 1254/6, 1289/10, 1311/2 vše v k. ú. Stráž p/r. o celkové výměře cca m 2, Zveřejnění záměru proběhne po vytyčení pozemků. Hlasování: Pro: 17 Proti: pí Jablonovská Zdržel se: pí Jurková Komentář: Zastupitelé zveřejní záměr prodeje až po vytýčení jednotlivých stavebních parcel. Z/74/2014 Investiční záměr společnosti AR oil, s.r.o. Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem firmy Frýdlantské strojírny Rasl a syn, a.s., Žitavská ul. 909, Frýdlant v Čechách Termická konverze tříděného komunálního odpadu a vybraných plastů ve Stráži pod Ralskem. Hlasování: Pro: 18 Proti: pí Jablonovská Komentář: Jedná se o projekt tepelného zpracování tříděného komunálního odpadu. Podle rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, pokud budou splněny všechny podmínky, obdrží investor na tento projekt z celkových předpokládaných nákladů 122 mil. Kč dotaci ve výši skoro 43 mil. Kč. Informace: - termín příštího jednání Zastupitelstva města: Komentář: Byl změněn termín posledního jednání Zastupitelstva města před komunálními volbami. Komentář pro Vás připravila Věra Reslová, starostka města

5 říjen 2014 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 17. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 3. září 2014 Přítomni: dle presenční listiny 5 Omluveni: Bc. Brigita Suchardová, Mgr. Simon Michailidis Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bořivoj Malát, Ing. Jiří Mužák, Ph.D. R/223/2014 Záměr bezbariérové trasy č. 1 - dodatek č. 1. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 Mandátní smlouvy. č. Stráž p.r._ _NRPM ze dne na Záměr bezbariérové trasy č. 1 s Ing. Lukášem Hrádkem, Liberecká 67, Nový Bor, IČ: R/228/2014 Žádost o pronájem části nebytových prostor v č. p Rada města schvaluje ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 12/2008 uzavřenou se společností Gambit LM, s.r.o. se sídlem Revoluční 164, Stráž pod Ralskem dohodou ke dni Rada města schvaluje pronájmem části nebytových prostor v č. p. 164 ve Stráži pod Ralskem, místnost č. 137 společnosti Gambit LM, s. r. o. se sídlem Revoluční 164, Stráž pod Ralskem a účelem zřízení kanceláře společnosti za standardních podmínek na dobu neurčitou. Nájemní smlouva bude uzavřena od po obdržení souhlasného stanoviska od Ministerstva financí ČR. R/224/2014 Výběrové řízení Komunikace - nové rodinné domy Fibichova ulice. RMě souhlasí s uzavřením smlouvy na akci: Komunikace - nové rodinné domy Fibichova ulice se společností ZEMPRA DC s. r. o., Václavské nám. 819/43, Praha 1. R/225/2014 Výběrové řízení Měřiče vody a tepla v bytových domech a objektu polikliniky. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na akci: Měřiče vody a tepla v bytových domech a objektu polikliniky se společností Techem, spol. s r. o., Služeb 256/5, , Praha Malešice. R/226/2014 Záměr prodeje části p. p. č. 2115/14 a části p. p. č. 2115/17 v k. ú. Stráž p/r. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2115/14 ostatní plocha, jiná plocha a části p. p. č. 2115/17 ostatní plocha, jiné plocha o celkové výměře m 2 v k. ú. Stráž p/r dle předloženého návrhu. R/227/2014 Záměr prodeje části p. p. č. 2123/5 a části p. p. č. 2115/23 v k. ú. Stráž p/r. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2123/5 ostatní plocha, jiná plocha a části p. p. č. 2115/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 350 m 2 v k. ú. Stráž p/r dle předloženého návrhu. R/229/2014 Žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž p/r, o souhlas s uzavřením smluv o partnerství s finančním příspěvkem. Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Stráž p/r, uzavření smluv o partnerství s finančním příspěvkem s příjemcem dotace: a) PROFIMEDIA s. r. o. (název projektu: ICT do výuky krok za krokem), b) ZŠ, Trutnov (název projektu: Studentské minipodniky Severovýchod). R/230/2014 Vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města. Rada města bere na vědomí skončení pracovního poměru vedoucí odboru správy majetku a rozvoje města Městského úřadu Stráž p/r dnem 30. září Rada města zřizuje na odboru správy majetku a rozvoje města Městského úřadu Stráž p/r jedno pracovní místo referenta odboru správy majetku a rozvoje města a stanovuje tak celkový počet zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 43. Pracovní místo je zřízeno na dobu určitou od 4. září 2014 do 30. září Rada města jmenuje s účinností od 1. října 2014 do funkce vedoucího odboru správy majetku a rozvoje města Městského úřadu Stráž p/r pana Ing. Miroslava Žídka. Informace: - hospodaření 2. čtvrtletí 2014 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem - hospodaření 2. čtvrtletí 2014 příspěvkové organizace PANDA SPORT - vyjádření odboru dozoru a kontroly k usnesení Rady města R/226/2013 Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 18. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. září 2014 Přítomni: dle presenční listiny 6 Omluvena: Bc. Brigita Suchardová Ověřovatelé zápisu: Mgr. Simon Michailidis, Ing. Eduard Horčík Hosté: Mgr. Bedřiška Rychtaříková, p. Michal Ptáček R/231/2014 Žádost o poskytnutí prostor pro uložení věcí. RMě schvaluje pronájem nebytových prostor pro krátkodobou bezúplatnou úschovu věcí v budově č. p. 164, místnost č. 390 za účelem uskladnění sportovních věcí Fotbalového klubu Stráž p/r. R/232/2014 Záměr pronájmu části p. p. č. 1351/2 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části p. p. č. 1351/2 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 762 m2 dle předloženého návrhu. R/233/2014 Záměr prodeje movitého majetku. RMě souhlasí se zveřejněním záměru prodeje movitého majetku - jednostranný sklápěč za minimální nabídnutou cenu Kč. R/234/2014 Žádost o vyjádření (souhlas) ke stavbě: CL_Stráž p. Ralskem, Luční, zahrádky, žadatel: ČEZ Distribuce a.s., v zastoupení ENPRO Energo s.r.o. Rada města schvaluje vydání souhlasu o umístění a provedení stavby CL_Stráž p. Ralskem, Luční, zahrádky, za předpokladu zajištění dostatečné kapacity i pro rodinné domy plánované v místě uložení kabelu, pro žadatele ČEZ Distribuce a.s., v zastoupení společností ENPRO Energo s.r.o. R/235/2014 Rozpočtové opatření č. 6/2014. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 6/2014 v předloženém znění takto: PŘÍJMY se navyšují o: ,00 Kč VÝDAJE se navyšují o: ,00 Kč FINANCOVÁNÍ (schodek) se zvyšuje o: ,00 Kč R/236/2014 Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině č. j. ZL-01/2009 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, o vyjmutí svěřeného majetku Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině č. j. ZL-01/2009 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, o vyjmutí svěřeného majetku. R/237/2014 Přidělení bytu v DPS ve Stráži p/r. RMě souhlasí s přidělením bytu č. 4 v Domě s pečovatelskou službou paní J. Š. Účinnost nájemní smlouvy od R/238/2014 Výběrové řízení Snížení energetické náročnosti Základní školy ve Stráži pod Ralskem. Rada města rozhodla o vyřazení nabídky č. 1 společnosti Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30, Praha 10, IČ: na veřejnou zakázku: Snížení energetické náročnosti Základní školy ve Stráži pod Ralskem. Rada města rozhodla o vyřazení nabídky č. 2 společnosti STAV-AGENCY s.r.o., Kateřinská 736, Stráž nad Nisou; IČ: na veřejnou zakázku: Snížení energetické náročnosti Základní školy ve Stráži pod Ralskem. R/239/2014 Veřejná zakázka Snížení energetické náročnosti Základní školy ve Stráži pod Ralskem příprava a průběh veřejné zakázky - dodatek č. 1. Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 Příkazní smlouvy ze dne na provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky na stavební práce pro stavbu Snížení energetické náročnosti Základní školy ve Stráži p/r se společností Čechák spol. s r.o., U Pily 344, Liberec XIX dle předloženého znění. R/240/2014 Souhlas s využitím pláže. Rada města souhlasí s: 1. využitím prostor terasy kulturního domu, velké pláže, ulice Strmá a přilehlého okolí k vytyčení tras dětského závodu a umístění startu a cíle hlavního závodu v rámci závodu SPINFIT dětský MTB cup Libereckého kraje, 2. vjezdem vozidel do prostor pláže po dobu vykládky a nakládky materiálu za podmínky, že po skončení akce budou využívané pozemky uvedeny do původního stavu, bude proveden úklid i po trase závodu na území města, odpad bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech a bude odstraněno veškeré značení k akci. Informace: - oznámení KSČM o konání shromáždění týden sociálních služeb října 2014 Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka strana 5

6 říjen 2014 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem konaného dne 24. září 2014 Přítomni: dle presenční listiny 18 členů Zastupitelstva města: Jan Benda, Ivana Jablonovská, Alena Jurková, Magdalena Krejčová, Mgr. Bořivoj Malát, Ing. Jan Malec, Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Ladislav Poncar, Michal Ptáček, Bc. Věra Reslová, Zdeněk Rokoský, Ing. Pavel Rychtařík, Ing. Tomáš Rychtařík, Bc. Brigita Suchardová, Bc. Milan Schlauch, Ing. Jitka Urbánková, Mgr. Jiří Vaněk, Danuška Votočková Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Ing. Petr Křesťan, Mgr. Simon Michailidis Ověřovatelé zápisu: Bc. Brigita Suchardová, Bc. Milan Schlauch Návrhová komise: p. Michal Ptáček, p. Jan Benda Z/75/2014 Kontrolní výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly plnění usnesení Rady města a Zastupitelstva města provedené dne a zápis ze schůzky kontrolního výboru konané dne Hlasování: Pro: 18 Komentář: Zastupitelé projednali Protokol o výsledku kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města a Rady města. Z protokolu vyplývá, že příští kontrolní výbor bude muset zkontrolovat, zda byly splněny úřadem dvě usnesení ZMě z roku 2011 (nákup pozemků od Lesů ČR a pořízení územního plánu), jedno usnesení ZMě z roku 2012(týká se také územního plánu) a 17 usnesení z roku Kontrolní výbor na své schůzce zhodnotil svou činnost za volební období 2010 až Z/76/2014 Finanční výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze schůze finančního výboru konané dne Hlasování: Pro: 18 Komentář: Členové finančního výboru projednali navrhované rozpočtové opatření č. 6/2014 a návrh dodatku ke zřizovací listině PO Základní škola a mateřská škola týkající se vyjmutí svěřeného majetku budovy mateřské školy v Máchově ulici (dnes na prodej). Oba materiály doporučil finanční výbor Zastupitelstvu schválit. Z/77/2014 Rozpočtové opatření č. 6/2014. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 v předloženém znění takto: PŘÍJMY se navyšují o: ,00 Kč VÝDAJE se navyšují o: ,00 Kč FINANCOVÁNÍ (schodek) se zvyšuje o: ,00 Kč Hlasování: Pro: 16 Proti: Bc. Schlauch, Ing. Malec Komentář: Zastupitelé schválili rozpočtovou změnu. Na straně příjmů se týkala zvýšeného odvodu za výherní hrací přístroje (500 tis. Kč), dotace na veřejně prospěšné práce (cca 1471 tis. Kč), pronájmu hrobových míst (35 tis. Kč), příjmů z prodeje pozemků (110 tis. Kč), dotace na výsadbu stromků na školní hřiště (25 tis.), přijaté pokuty (50 tis. Kč), úhrady nákladů soudního řízení (70 tis.kč), přijaté pojistné náhrady (53 tis. Kč). Na straně výdajů byly naplánovány finanční prostředky na chodník kolem mateřské školy (200 tis. Kč), náklady na administraci projektu bezbariérové polikliniky (19 tis. Kč), nové výběrové řízení na zateplení ZŠ (50 tis. Kč),na dotační management, zajištění výběrového řízení a zpracování projektové dokumentace na kulturní dům) 285 tis. Kč), to vše i pro polikliniku a úřad (270 tis. Kč), na projektovou dokumentaci na plánovanou zástavbu ve Fibichově ul.(100 tis..). Byly navýšeny prostředky na mzdy pro technickou správu města (200 tis. Kč), na kácení nebezpečných stromů (100 tis. Kč) na vzdělávání hasičů (10 tis. Kč), na nákup programového vybavení (100 tis. Kč) nebo např. na likvidaci nebezpečného odpadu (6 tis. Kč). Z/78/2014 Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině č. j. ZL-01/2009 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, o vyjmutí svěřeného majetku. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině č. j. ZL-01/2009 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, o vyjmutí svěřeného majetku. Hlasování: Pro: 18 Komentář: Po rekonstrukci mateřské školy na sídlišti se postupně vyklidila mateřská školka v Máchově ulici, která je připravena k prodeji. Právě tato školka v Máchově ulici, která byla stejně jako ostatní nemovitosti svěřena příspěvkové organizace se vrátí zpět do hospodaření města, které prodej realizuje. Z/79/2014 Záměr prodeje části p. p. č. 2115/14 a části p. p. č. 2115/17 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2115/14 ostatní plocha, jiná plocha a části p. p. č. 2115/17 ostatní plocha, jiné plocha o celkové výměře m 2 v k. ú. Stráž pod Ralskem dle předloženého návrhu. Hlasování: Pro: 18 Komentář: Zastupitelé odmítli prodat pozemky před halami v průmyslové zóně, které sousedí s komunikací směrem na Hamr na Jezeře. Zájemci byl doporučen pronájem pozemku. Z/80/2014 Záměr prodeje části p. p. č. 2123/5 a části p. p. č. 2115/23 v k. ú. Stráž pod Ralskem. Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 2123/5 ostatní plocha, jiná plocha a části p. p. č. 2115/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 350 m 2 v k. ú. Stráž pod Ralskem dle předloženého návrhu. Hlasování: Pro: 18 Komentář: Zastupitelé schválili odprodej části pozemku, který přímo sousedí s objektem, který je ve vlastnictví žadatele. Komentář pro Vás připravila Věra Reslová, starostka města Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů! U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 24. září 2014 Přítomni: dle presenční listiny 5 Omluveni: Ing. Eduard Horčík, Mgr. Simon Michailidis Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Bc. Brigita Suchardová R/241/2014 Výběrové řízení Snížení energetické náročnosti Základní školy ve Stráži p/r - zrušení. Rada města ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku na Snížení energetické náročnosti Základní školy ve Stráži pod Ralskem. R/242/2014 Projekt Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži pod Ralskem. Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na zajištění konsolidace podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen ROPD ), dohled, podporu a řízení Projektu ve vztahu k Fondu a realizaci Projektu, administraci Projektu po podpisu Smlouvy o přidělení dotace a závěrečné vyhodnocení akce na akci Snížení energetické náročnosti objektu Kulturního domu ve Stráži p/r se společností ČECHÁK a spol. s r.o., U Pily 344, Liberec XIX. Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky na stavební práce pro stavbu Snížení energetické náročnosti objektu Kulturního domu ve Stráži pod Ralskem zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění se společností ČECHÁK a spol. s r.o., U Pily 344, , Liberec XIX. R/243/2014 Projekt Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu a polikliniky ve Stráži p/r. Rada města souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na zajištění konsolidace podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen ROPD ), dohled, podporu a řízení Projektu ve vztahu k Fondu a realizaci Projektu, administraci Projektu po podpisu Smlouvy o přidělení dotace a závěrečné vyhodnocení akce na akci Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu a polikliniky ve Stráži p/r se společností ČECHÁK a spol. s r.o., U Pily 344, Liberec XIX. RMě souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky na stavební práce pro stavbu Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu a polikliniky ve Stráži p/r zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění se společností ČECHÁK a spol. s r.o., U Pily 344, Liberec XIX. R/244/2014 Individuální cenová nabídka dodávky elektřiny od společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. RMě souhlasí s přijetím nabídky na dodávku elektřiny číslo _2014_2. Bc. Věra Reslová, starostka města Ing. Jitka Urbánková, místostarostka strana 6

7 říjen Placená inzerce - Tip na výlet Botanická zahrada Liberec Novým pavilonem leknínů se pyšní Botanická zahrada v Liberci. Pavilon leknínů je unikátem nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. Byl otevřen 1. července Bude se specializovat na pěstování tří druhů největších leknínových rostlin světa najednou. Pavilon je osázen mladými sazenicemi, které se teprve ujímají. Ve skleníku se seznámíte s mimořádnými rostlinnými druhy, které bude možné pozorovat v různých vývojových stádiích. Časem budou pavilonu dominovat obří viktorie královské, viktorie Cruzova a také málo známá euryalé vzdorná, která vyniká zcela plochými fialově žilkovanými listy. Právě tato rostlina je v Česku naprostou raritou, žádná jiná botanická zahrada ji nepěstuje. Nejznámější viktorie královská je největší leknín světa. Má velké listy o průměru až tři metry. Listy jsou tak pevné, že unesou dokonce i dvacetikilogramové dítě. Viktorii královskou jako první objevil Tadeáš Haenke, český botanik. Je zde také jedinečný krásně kvetoucí leknín obří (Nymphaea gigantea). Pochází z Nové Guiney a v botanických zahradách Evropy i Ameriky je pěstován spíše výjimečně. Za poslech stojí zvukový a obrazový informátor u pavilonu. Otevírací hodiny : Otevřeno je každý den ( Po Ne ) 8 16 hod. během zimního času 8 18 hod. během letního času Vstupné: Dospělí Kč Žáci a studenti Kč Vstupné pro rodinu Kč ZTP Kč ZTP-P ( též doprovod )... zdarma Předškoláci mají vstup zdarma Text/foto: M. Honzírková NOMINACE osobnost města Stráž pod Ralskem Jméno:... Důvod nominace: Navrhovatel (kontaktní údaje):... Osobní údaje navrhovatele i navrhované osobnosti budou zpracovány pouze pro účely vyhodnocení významné osobnosti města Stráž pod Ralskem Vyplněné nominační lístky odevzdejte na podatelně MěÚ do Nominace lze vyplnit i prostřednictvím webu na strana 7

8 Kostel v Kuřívodech ukrýval vzácné nástěnné malby Dlouho chátrající středověký kostel sv. Havla v Kuřívodech (Ralsku) je v majetku římskokatolické církve, farnosti v Mimoni. Kuřívodský kostel měl velmi pohnutou historii. Kostel sv. Havla byl postaven pravděpodobně ve druhé polovině 13. století a původně byl zasvěcen sv. Jiří. V roce 1279 kostel navštívila královna Kunhuta, vdova po králi Přemyslu Otakaru II., která byla v té době internována na nedalekém Bezdězu. Počátkem 17. století se dokonce dostal do správy luteránů, ale už v r ho znovu převzali římští katolíci. O sto let později byl značně přestaven zásluhou hraběnky Margarety z Valdštejna. Po roce 1947 byly Kuřívody začleněny do Vojenského prostoru Ralsko. Oltář byl odvezen do Struh u Svojan, křtitelnice, svatý kříž i obrazy byly odvezeny do Bělé pod Bezdězem. Od roku 1968 do roku 1991 zde býval vojenský sklad zeleniny. Po dlouhodobé devastaci sovětskou armádou dochází k postupné obnově stavby. Chátrající a pustý kostel teď ale zažívá období vzkříšení. Začala z něj promlouvat minulost doby posledních Přemyslovců a z chátrající stavby se stala jedna z nejvýznamnějších památek Českolipska. Na základě prací prováděných farářem Václavem Horniakem na vnitřních omítkách, který obhospodařuje také farnost ve Stráži pod Ralskem, došlo k částečnému odkrytí nástěnných maleb presbyteriu kostela. Díky finančnímu přispění Ministerstva kultury a Libereckého kraje převzal práce restaurátor, akademický malíř - Václav Potůček, který ve spolupráci s technologickou laboratoří Alma, zastoupenou RNDr. Jankou Hradilovou a pod dohledem odborných pracovníků, územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu, provedl celkové odkrytí dochovaných nástěnných maleb a provedl jejich záchrannou fixaci. V presbytáři kostela se tak odhalily dvě velké malby z první čtvrtiny 14. století, zobrazující postavu svaté Doroty a archanděla Michaela. Na klenbě kostela Potůček a jeho spolupracovníci odkryli ornamenty z druhé poloviny 13. století, zobrazující nebe s hvězdami a souhvězdími. Mladší vrstva, jejíž součástí jsou odkryté malby s postavami archanděla Michaela vážícího duše hříšníků, sv. Doroty a výjevem Obětování v chrámu, pokrývala nejen kápě klenby, ale i všechny stěny presbyteria. Tento významný odkryv zařadil kostel sv. Havla v Kuřívodech mezi nejvýznamnější středověké památky regionu, kterými jsou hrad Bezděz nebo hrad Houska, v jehož kapli se též nacházejí významné gotické nástěnné malby. Nález byl za Liberecký kraj vybrán jako nejvýznamnější objev v památkovém fondu za rok 2013 a byl nominován do celostátního kola Ceny NPÚ, jejímž cílem je vyzdvihnout zásluhy o záchranu kulturních památek, významné objevy a nálezy, příklady kvalitních oprav či restaurování a úspěšné prezentace kulturního dědictví. Vítězové ze čtyř kategorií byli odměněni na státním zámku v Nebilovech. Nominované objevené středověké malby panem Horniakem v kostele sv. Havla v Kuřívodech, v kategorii Objev roku 2013, vítězné sice nebyly, přesto si pozornost v našem zpravodaji určitě zaslouží. Nové nálezy by památkáři chtěli zcela zrestaurovat do konce příštího roku. Zdroj: Mimoňský zpravodaj září 2014 Českolipský deník - (mip) Převzala: M. Honzírková strana 8 JIŘÍ VOSECKÝ VÁŠ KANDIDÁT NA SENÁTORA Chci pomoci tomu, aby zákony sloužily k lepšímu životu lidí. říjen 2014 Stále více mám pocit, že politici bez kontaktu s běžnou komunální politikou schvalují zákony od zeleného stolu a jsou přesvědčeni, že to, co vymyslí, musí také fungovat. My jsme rozhodli a vy si s tím musíte poradit. Já se domnívám, že opak by měl být pravdou, že volení poslanci a senátoři by měli svým voličům občanům vytvářet podmínky pro spokojený život a obcím pro jejich rozvoj. Proto jsem přijal nabídku Starostů pro Liberecký kraj na kandidaturu do senátních voleb za volební obvod Česká Lípa. Roli senátora vidím nejen ve spolurozhodování o podobě zákonů České republiky, ale také ve využití zkušeností a vlivu při řešení konkrétních problémů regionu. Domnívám se, že přímá volba dává senátorům silný mandát k hájení zájmů volebního obvodu. Martin Půta, hejtman Libereckého kraje: 10. a 11. října 2014 se bude rozhodovat také o obměně jedné třetiny Senátu. V Libereckém kraji se bude volit v senátním obvodu Česká Lípa. Podporu většiny starostek a starostů má náš kandidát pan Jiří Vosecký. - Dlouholetý starosta Okrouhlé na Českolipsku, člen Rady Euroregionu Nisa a předseda Svazku obcí Novoborska. V posledních čtyřech letech prosazoval projekty na obnovu hasičské techniky v rámci Česko - Saského programu Cíl 3. Člověk, který Českolipsko a problémy jeho obyvatel zná. Jiří Vosecký starosta obce Okrouhlá, kandidát na senátora za SLK web: mob: Placená inzerce -

9 říjen 2014 Co nového na Podralském nadačním fondu? Proběhlo DŘEVOSOCHÁNÍ a DOŽÍNKY v Brništi Třetí ročník Dožínek v Brništi je již za námi. Zde je rekapitulace toho, co jsme viděli a zažili Prošli jsme průvodem v lidových krojích a kostýmech, který byl zakončen 100 m překrásně nazdobené zemědělské techniky, zhlédli jsme vystoupení tanečního seskupení Furianti z Malé Bělé, šermířský soubor Golem, mažoretky z Nového Boru a hudební produkci. O zakončení programu se postarala skupina Červená růže s jejich ohňovou show. V průběhu Dožínek si děti mohly vytvořit slámovou panenku, ozdobit slaměný věneček, nebo se vyřádit na závodním dráhách, kde soutěžily ve skákání v pytli, v běhání ve velkých holínkách, nebo v běhu s míčkem na lžičce. Také je bavilo prolézat naším pavučinovým bludištěm, kde měly zachránit berušku před zlým pavoukem. Velice oblíbené bylo i lezení po stromech v sedáku na lanech a vytváření vonných bylinných pytlíčků. Dalším hlavním bodem tohoto dne bylo vyhlášení Dřevosochání. Komise složená 5 členů Tomáš Vilím (ředitel PNF), Romana Kubíčková (pořadatelka Dřevosochání v Praze Klánovicích), Andy Paul (pořadatel Dřevosochání v německém Jonsdorfu), Wolfgang Reiche (ředitel NSZ Neukirch) a Ivan Pastorek (starosta Brniště) měli před sebou velmi těžký úkol, a to vybrat z 12 soch jen 3 nejlepší. Mezitím mohli hlasovat i účastníci dožínek. Stačilo jen napsat číslo sochy a vhodit do volící krabice. Na prvním místě se umístil Jan Švadlenka se sochou Duše pramene. Druhé místo obsadil Němec Michael Krüger se sochou Jemná tvrdost a třetí místo obsadila Marie Kraťuková se sochou s názvem Titán. Cenu diváků, a tím i nejvíce hlasů, získal Berndt Winter se sochou Orel. Ve velmi těsném závěsu zůstala Lenka Severová se sochou Motýl. Všechny sochy budou využity ve vznikající Výukové zahradě u Ekocentra Brniště, kde budou k vidění. DÁLE VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA AKCE ŘÍJNOVÉ: 1. října Relaxační a tvořivý večer na téma Suchá vazba květin-inspirace pro Váš útulný domov s Ivou Erbenovou. 8. října Ekokroužek bude zkoumat Království papíru. 14. října Přednáška na téma Krajinotvorba, retenční schopnost krajiny. 15. října Relaxační a tvořivý večer, kde nás Romana Kubíčková naučí Mozaiková zrcadla. 16. října Seminář pedagogů, určený pro pedagogy MŠ a ZŠ 1. stupně, i pro mimoškolní a volnočasové pedagogy. Téma je tentokrát Ochrana přírody. 22. října Ekokroužek na téma koloběh přírody podzim. 29. října Relaxační a tvořivý večer Zdravé potraviny, kde nakoupíme, chytré a levné řešení. Těšíme se na vaši účast. Kateřina Filingerová TÝM PNF BRNIŠTĚ Českolipská burza škol 2014 Českolipská burza škol Quo vadis je v letošním roce již plnoletá. V uplynulých letech byla považována za velmi úspěšnou, a tak dle očekávání proběhne i letos, již po osmnácté, tentokrát ve středu a ve čtvrtek 5. a 6. listopadu. Pro veřejnost bude otevřena ve středu od 9:30 do 17:00 hodin a ve čtvrtek od 9:00 do 16:30 hodin. Místo konání se nemění. Burza škol 2014 bude probíhat v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště 28. října v České Lípě. SOŠ a SOU 28. října je spolupořadatelem burzy, společně s Úřadem práce v České Lípě, městem Česká Lípa a Pedagogicko-psychologickou poradnou Česká Lípa. Je připraven doprovodný program, včetně tradičního semináře pro ředitele škol, tentokrát se zaměřením na budoucí uplatnění absolventů středních škol. Kromě informací, které mohou zájemci o studium, jejich rodiče a pedagogové získat od zástupců samotných středních škol, bude možno přímo na burze konzultovat s pracovníky úřadu práce a pedagogicko-psychologické poradny. Za realizační tým Burzy škol 2014 Mgr. Pavla Šimánková ředitelka PPP Č. Lípa strana 9

10 říjen 2014 Dřevosochání objektivem Mileny Honzírkové strana 10

11 říjen 2014 Hasiči informují V poslední době dochází k nepřesné interpretaci toho, jaké úkoly plní na úseku PO občanská sdružení (např.: SH ČMS, Česká či Moravská hasičská jednota, SPBI, ČAHD, apod., dále pouze sdružení ), a proto musím vysvětlit některé zásadní rozdíly mezi jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí (dále pouze jednotka ) a sdružením. Právní zařazení těchto subjektů: Jednotku zřizuje, financuje a provozuje obec dle zákona 133/1985 Sb., o PO, je zpravidla organizační složkou obce a pravidla činnosti vycházejí ze zákonů, vyhlášek, nařízení a řádů. Jednotku lze zrušit pouze se souhlasem HZS. Sdružení je zřízeno dle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, má svůj vlastní rozpočet a IČO a své vlastní stanovy, kterými se řídí. Místní sdružení zanikne, když samo ukončí svou činnost. Základní úkoly těchto subjektů: Jednotce zákon o PO stanovuje, že provádí požární zásah, záchranné práce, podává HZS zprávy o svém zásahu a plní úkoly na úseku civilní ochrany. Sdružení si ve svých stanovách mimo jiné předepsala, že budou spolupůsobit při mimořádných událostech, pomáhat státním orgánům, ze svých členů vyhledávat členy jednotek, provádět odbornou přípravu k předcházení požárů na úseku prevence, budou se podílet na odborné přípravě členů jednotek PO a údržbě techniky včetně vodních zdrojů, vychovávat mládež a tak dále. Tato činnost sdružení je potvrzena také v zákoně 133/1985 Sb., o PO. Jaké jsou úkoly členů: Už výraz dobrovolný hasič jednotky je velmi zavádějící, protože celá dobrovolnost spočívá v podepsání smlouvy (nebo obdobného dokumentu) se starostou obce. Od toho okamžiku má dobrovolný hasič již jenom spoustu povinností. Namátkou: udržovat si zdravotní a s tím související i fyzickou způsobilost, účastnit se odborné přípravy, udržovat akceschopnou techniku, v případě, že je nositelem dýchací techniky, udržovat bezpečnou úpravu svého zevnějšku a v neposlední řadě, v případě vyhlášení poplachu své jednotce, dostavit se do zbrojnice. Dle stanov sdružení jsou základní povinnosti člena sdružení zúčastňovat se činnosti sboru, platit členské příspěvky a dbát o svou dobrou pověst. Za soustavné neplnění nebo hrubé porušení těchto povinností může být člen sdružení ze sdružení vyloučen. Nikde není stanovena žádná povinnost být členem jedné organizace v návaznosti na členství ve druhé. Z toho vyplývá, že činnost v operačním řízení (od vyhlášení poplachu jednotce operačním a informačním střediskem HZS) vykonávají pouze zdravotně, fyzicky a odborně způsobilí členové jednotek. Skutečnost: Cyklická odborná příprava velitelů a strojníků JSDH, kterou v libereckém okresu do loňského roku zajišťovaly okrsky SH ČMS, byla vyhodnocena jako formální a nedostatečná, a proto od letošního roku zabezpečuje toto školení v plném rozsahu HZS LK. Druhou možností, která je využívána v některých okresech, je pozvání lektorů z Ústřední hasičské školy a pouhé zastřešení této odborné přípravy HZS LK. Toto řešení je pro obce finančně nákladné, protože Ústřední hasičské škole se za tuto službu platí víc, než je příslušná neinvestiční dotace. Většina požárních zbrojnic využívaných jednotkou i sdružením je majetkem obcí a v případě, že ne, platí obec jejich provoz. Z 557 vozidel jednotek zařazených do IZS v LK jsou pouze 4 majetkem sdružení. Obce tyto prostory a techniku poskytují i pro akce sdružení, které nemají s povinnostmi jednotek nic společného. Zdravotní a odborná způsobilost a osobní ochranné pomůcky členů jednotek jsou rovněž majetkem obce, která za ně vynaložila nemalé prostředky. Možná právě využívání společných prostředků, stejné uniformy a podobné názvosloví způsobuje směšování činností a povinností sdružení s činností a povinnostmi jednotek. Veřejnost je nesprávně informována o tom, že sdružení má členů, kteří mohou převzít úkoly na úseku požární ochrany. Skutečnost je však jiná, protože členů jednotek je zhruba a ne všichni jsou současně i členy sdružení. Ostatní členové sdružení nesplňují zákonné požadavky pro členství v jednotce. Není možné, aby dům hasila 80letá členka sdružení nebo aby 10letý mladý hasič vyprošťoval osoby z havarovaného automobilu. Když je člen sdružení XY současně členem jednotky, znamená to, že v operačním řízení zasahuje za obec, a když jede na soutěž, reprezentuje příslušné sdružení. Výjezd nečlena jednotky s jednotkou znamená, že není nijak pojistně chráněn a současně v případě úrazu nebo jiné škody vystavuje možným následkům i velitele jednotky. To nevylučuje, že člen sdružení může zasahovat v operačním řízení, ale pouze na žádost velitele zásahu při poskytnutí osobní pomoci na vyžádání stejně, jako kterýkoliv jiný občan této republiky. Doporučuji SDH mít s obcí písemnou smlouvu o využívání prostor a techniky obce, ve které budou přesně uvedeny podmínky používání. V případě nějaké nehody nebo úrazu, které budou řešeny soudní cestou, je složité prokázat dobré úmysly na základě dohody nepsané. (Autor: kpt. Ing. Petr Štajnc, HZS ČR, LIBERECKÝ KRAJ) Pavel Vnouček VJ SDHO Stráž pod Ralskem (1) strana 11

12 říjen 2014 strana 12 VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO Vydávání povoleno MK ČR E Měsíčník. Náklad 400 výtisků. Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Milena Honzírková. Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného ceníku. Vytiskla Tiskárna Knopp. Uzávěrka příštího čísla je

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem -- ------------------- Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. srpna 2014 Přítomní:

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 17. října 2012 Přítomní: Omluven: Ověřovatelé

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 14. března 2012 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV

SDH 10. : 11. 12. 2013 13. 14. 2014 15. 16. 2012/2013 17. POV 22. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 11.11.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Renata Festová, Novák Milan, Pavlíková Helena, Jan Hojda Omluveni: Hosté: dle prezenční listiny Začátek

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly

1. Zahájení zasedání Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého 21. zasedání s tím, že k němu nebyly Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková

Město Abertamy, 1) Zahájení, volba pracovních komisí, program jednání. B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Ingrid Cejpková Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 26. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 10.9.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. června 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více