tipy doporučení přehledy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tipy doporučení přehledy"

Transkript

1 tipy doporučení přehledy v P r a z e a o k o l í S-PRESS PUBLISHING 2005

2

3 Jak dobfie mohou na i zákazníci vidût? Nedávno jsem slyšel vyprávět jednu historku: V tramvaji jel starší profesor, pravděpodobně se svojí studentkou a telefonoval. Říkal do telefonu, že dotyčnému radši zavolá, než aby mu posílal esemesku, protože esemesky nemá rád, neboť mu připadají velice neosobní. Po té, co dohovořil, zeptala se ho jeho studentka proč mu textové zprávy připadají neosobní, když je v dnešní době používá prakticky každý. On jí na to odpověděl, že mu vůbec neosobní nepřipadají, ale že na ně prostě nevidí a že to přeci nebude každému vyprávět. Zasmál jsem se, protože mi to přišlo jako docela podařená příhoda a víc jsem o tom nepřemýšlel. Dneska jsem si na tenhle příběh zase vzpomněl a to v okamžiku, když jsem kontroloval refrakci jednomu našemu zákazníkovi. Přišel od lékaře se dvěmi poukazy na brýle, bylo mu asi padesát let a byl poměrně dost krátkozraký. Překvapilo mě, že oba dva poukazy má vystavené na brýle do dálky. Ptal jsem se ho jestli používá i slabší brýle na čtení, ale řekl mi, že ne a že nikdy o takové možnosti ani neslyšel, i když již několik let pozoruje, že čtení není zdaleka tolik pohodlné jako bylo dříve, ale že to celou dobu připisoval věku. Vůbec netušil, že by mohl vidět na čtení lépe a pohodlněji a bez běžných obtíží, které presbyopii provázejí. Vzpomněl jsem si na příběh s panem profesorem a přemýšlel jsem jestli je ta historka vlastně vůbec k smíchu. Myslím tím z pohledu optometristy. Naším úkolem totiž není pouze prodávat brýle a kontaktní čočky, ale hlavně naše zákazníky dobře a spolehlivě informovat o příčinách jejich problémů s viděním a tyto problémy jim pomáhat řešit k jejich i naší spokojenosti. Jak dobře mohou tedy naši zákazníci skutečně vidět? Záleží to především na kombinaci správně stanovené refrakce, vhodně zvolené optické pomůcky a jejího perfektního zhotovení, tím pádem na očních lékařích, optometristech a očních opticích. A myslím si, že všechny tyto tři skupiny by měly spolu úzce spolupracovat a předávat si zkušenosti ať již prostřednictvím literatury, nebo účastí na školeních a různých seminářích. Ve všech zmíněných oborech se neustále objevují spousty novinek a vylepšení, které mohou znamenat i kvalitnější vidění pro naše zákazníky. Je totiž dost dobře možné, že kdyby byl pan profesor z prvního příběhu dobře informován, měl by na očích třeba multifokály. Bez problémů by odpověděl na zprávu a mohl si povídat se svou studentkou o jiných, důležitějších věcech a tento příběh, který mě inspiroval k napsání tohoto zamyšlení, by se vůbec neodehrál. Daniel Szarvas TRENDY Oční Optik v Praze a okolí Mgr. Stanislava Šmolíková S-PRESS PUBLISHING příjem objednávek: tel./fax: , design: Pavel Kadlec, tel.: obálka: Encore tisk: MTT Praha publikace: 3/2005

4 Co všechno mohou být brýle. ZaplaÈ pánbûh, nebo moïná zaplaè pfiírodo (jak fiíkal Werich s Horníãkem) je dávno pryã doba, kdy si kaïd, kdo potfieboval br le do el s receptem do oãní optiky a vybral si ze dvou, nebo moïná ãtyfi modelû, to kdyï mûl známého vedoucího, a potom ãekal mûsíc, nebo i dva neï budou br le hotové. Je pravda, Ïe dnes se obãas setkávám s názorem, Ïe kdyby to bylo jako dfiív, a my mûli na v bûr pouze dva typy rámeãkû, bylo by v echno mnohem jednodu í. KdyÏ se ale s takov m názorem setkám, tak samozfiejmû nevûfiím, Ïe to ten zákazník myslí doopravdy. Na tûstí takov ch lidí není mnoho a vût inou se spí e potkávám s lidmi, ktefií jsou rádi, Ïe si mohou vybrat z velikého mnoïství krásn ch rámeãkû, které jsme jim schopni nabídnout. Bylo by chybou si myslet, že zákazníci chodí k očnímu optikovi, protože brýle chtějí. Nikdo, tedy až na drobné výjimky, brýle nosit nechce. Lidé k nám chodí proto, že brýle ke svému životu potřebují a naše práce je pomoci jim, jak s výběrem vhodných obrouček, tak i s doporučením těch nejvhodnějších brýlových čoček, kterých je dnes na trhu nepřeberné množství a každé se hodí k jiným účelům. Neexistuje prakticky žádná činnost, pro kterou by se nedal zvolit ten správný typ brýlových čoček. Máte hodně dioptrií? Nabídneme vám brýlové čočky z materiálů s vysokým indexem lomu, a vaše brýle budou vypadat, jako kdyby jste měli dioptrií podstatně méně. Střídáte neustále interiéry s venkovním prostředím a vadí vám přechody ze slunce do tmavších prostor? Žádný problém. Můžeme vám doporučit fototropní (samozabarvovací) brýlové čočky, které jsou dnes na tak vysoké úrovni, že jak intenzita zabarvení, tak i doba za jakou se čočky zabarvují a odbarvují je ve srovnání s dřívějšími materiály přinejmenším úchvatná. Vadí vám odlesky na vašich brýlích a stěžujete si, že skla nemůžete pořádně vyčistit i když se snažíte sebevíc? Odpovědí na tyto problémy jsou moderní povrchové úpravy, které sdružují antireflexní vrstvy bránící nepříjemným odleskům a hydrofobní povrchové vrstvy, které umožňují snazší čištění a znesnadňují prachu, mastnotám a dalším nečistotám usazovat se na brýlových čočkách. Samostatnou kapitolou jsou brýlové čočky určené pro vidění na dálku a do blízka zároveň. Když člověk dospěje do věku, kdy začne hůře vidět do blízka, tak první, co se mu vybaví jsou bifokální brýle, které nosili jeho rodiče, nebo prarodiče a řekne si. Tak už i já. Už budu muset nosit ty bifokály a každý hned pozná kolik je mi let. Naštěstí vývoj ani v tomto směru nezaspal a moderní technologie nám nabízejí možnosti, jak se s tímto problémem vypořádat. Tento malý zázrak se jmenuje progresivní brýlové čočky. Pro zjednodušení jim budeme říkat multifokální brýlové čočky, protože i když je tento název nesprávný, je daleko rozšířenější a známější, anebo ještě lépe multifokály Tyto čočky se vyznačují spoustou vynikajících vlastností. Nejen, že umožňují vidění na dálku i do blízka, ale dokonce i na střední vzdálenosti, což oceníte nejen u počítače, ale třeba i v případě že se budete chtít podívat do výlohy kolik že vlastně stojí ten nádherný mobilní telefon s kamerou, o kterém psali minulý týden v Maximu. A co je neméně důležité je fakt, že multifokály na první pohled vypadají k nerozeznání zcela stejně jako jakékoliv jiné brýle. To znamená, že doba, kdy se dal věk určovat podle brýlí je nenávratně pryč. Samozřejmostí je, že i tento typ brýlových čoček se vyrábí ve všech dříve zmíněných provedeních. Jsou ale činnosti, pro které nejsou multifokály tím nejvhodnějším řešením. Vzhledem k tomu, že jsou určeny jak pro pohled do dálky, tak i na blízko a na střední vzdálenosti, dochází pochopitelně k určitému omezení zorného pole, zvláště pak při pohledu právě na střední vzdálenosti. To při používání v běžném životě nevadí, ale u specifických pracovních činností to může být nepřijatelné. Pokud je vaší celodenní pracovní náplní analýza burzovních indexů uveřejněných na internetu, anebo trávíte většinu volného času překreslováním stavebních výkresů formátu A0, pak pro vás určitě budou lepší brýlové čočky určené pro tyto speciální účely. Říká se jim většinou office, nebo business ale důležitější než jejich název je fakt, že byly vyvinuty právě pro práci na blízko a střední vzdálenosti. sluneční brýle, tak speciální barevné filtry určené k různým účelům. Nejrozšířenější budou asi polarizované brýlové čočky, které jsou vhodné pro vodní sporty, protože eliminují odlesky od vodní plochy. Používají je s oblibou také profesionální řidiči, protože mokrá vozovka se dokáže chovat stejně jako vodní hladina. A když ještě proti vám svítí slunce... Dalším filtrem který je výborným pomocníkem řidičů je speciální odstín žluté barvy, který se používá při řízení ve tmě, za šera a při mlze. Má tu vlastnost, že rozjasňuje okolní kontury a filtruje nepříjemné modré světlo (např. xenonové světlomety), které působí velice rušivě a způsobuje únavu. Brýle. To ale nejsou jen brýlové čočky. Jsou to i brýlové obroučky. Vlastně když o tom teď přemýšlím, tak z pohledu zákazníka jsou to právě a především brýlové obroučky. To je to co vytváří představu o člověku, který brýle nosí. Každý zákazník si vybírá obroučku podle svého vkusu, představy a finančních možností. Většina zákazníků má buď jasnou, anebo alespoň nějakou představu o tom, jak by brýle, které bude nosit měly vypadat. Při výběru brýlových obrouček má optik ve většině případů pouze poradní hlas. I když musí umět poradit v okamžicích, kdy je požadovaný rámeček naprosto nevhodný ke zvoleným brýlovým čočkám, anebo když zákazník šlápne úplně vedle a obroučka se k němu vůbec nehodí. V těchto případech musí optik zastat i místo stylisty a vizážisty. Ne vždy je to úkol jednoduchý, ale díky moderní technice máme plno vymožeností, které nám v tomto ohledu velmi pomáhají. Zrcadlo coby technickou pomůcku nemá cenu ani zmiňovat, ale co je daleko zajímavější a určitě stojí za zmínku, je zařízení, které vzniklo propojením počítačové a audiovizuální techniky. Dnes má zákazník, který se bez brýlí v zrcadle nevidí a jeho důvěryhodní přátelé, kteří by mu mohli při výběru nových brýlí pomoci, zrovna nemají čas, možnost rozhodnout se sám. Jak to vlastně funguje. Zákazník si vybere, za pomoci optika, určitý počet, zpravidla kolik chce, brýlových obrouček a vezme si je s sebou do místnosti, kde se nachází zmiňované zařízení. Podle optikových instrukcí si nasazuje obroučky a je nasnímán za pomocí kamery do počítače. Poté si nasadí své vlastní brýle a na monitoru vidí jak mu které brýle sluší a může se sám rozhodnout jaké si nakonec pořídí. V rozhodování hrají ale také roli i jiné aspekty. Je to především kvalita, materiál a značka brýlových obrouček. Přičemž kvalitu není zákazník schopen většinou posoudit, řídí se tedy buď matriálem, ze kterého je obroučka vyrobena, nebo značkou, která by měla určitou kvalitu předurčovat. Nedá se jednoznačně říci že levnější obroučky jsou špatné a nic nevydrží, ale určitě platí, že většina dražších rámečků je kvalitnější a jsou vyrobeny z ušlechtilejších materiálů (zubařská ocel, titan, hliník, hořčík apod.). Luxusní obruby také vykazují znaky jedinečnosti značkových a modelových kusů jak tomu bývá i u jiného značkového zboží. Moderní oční optika by měla být také vybavena přístroji pro zjišťování refrakce. Bývá dnes již téměř samozřejmostí, že optometrista, dříve než zhotoví zákazníkovi brýle, provede měření, která vedou k ujištění, že zhotovené brýle budou naprosto funkční a budou zákazníkovi sloužit k naprosté spokojenosti. Spokojený zákazník je to, co od naší práce očekáváme. Co tedy vlastně mohou být brýle? Mohou být pouze nutným prostředkem, bez kterého se neobejdeme, a který nás více či méně obtěžuje. Ale mohou být také perfektním módním doplňkem, nebo skvěle fungující technickou pomůckou. To, jak budou brýle vypadat a fungovat a jak s nimi bude zákazník nakonec spokojen záleží vždy na očním optikovi. Na jeho znalostech, zkušenostech a v neposlední řadě i na jeho schopnostech individuálně posoudit každou zakázku. Protože právě individuální přístup je to, co od nás zákazník očekává, a co nakonec udělá z pouhých brýlí pomůcku, kterou bude jejich nositel s úspěchem používat. Věřím, že tento obor je stále progresivní a že v budoucnu přinese ještě mnoho novinek a zlepšení pro příjemnější a pohodlnější používání brýlí. Daniel Szarvas Co se brýlových čoček týče je na trhu i nepřeberné množství barevných odstínů, které se používají jak pro použití coby oãní optik v Praze a okolí listopad 2005

5 Důležité kontakty 1. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice Praha 2 Oční klinika Budova P+O Tel.: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská Praha 4 Krč Oční oddělení pavilon B 1 Tel.: Ústřední vojenská nemocnice Praha U vojenské nemocnice Praha 6 Střešovice Oční oddělení: Tel.: Fakultní nemocnice s poliklinikou Na Bulovce Budínova 67/ Praha 8 Libeň Oční oddělení: Tel.: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova Praha 10 Oftalmologická klinika Tel.: Nemocnice Na Homolce Roentgenova Praha 5 Oční ambulance: Tel.: oãní optik v Praze a okolí

6 DIOPTRA listopad 2005

7 Praha 1 Zavítáme-li do centra, nalezneme v nûm mnoïství kfiivolak ch historick ch uliãek, rozlehl ch ulic i prostranství. Jsou v nich umístûny obchûdky, velká nákupní moderní centra, ãeské i zahraniãní instituce i nepfieberné mnoïství sluïeb. Chceme-li se porozhlédnout po nákupu br lí, pfiípadnû vyhledat oãní optiku, je to opravdu velmi jednoduché, neboè na Praze 1 je nejvíce provozoven. Alia Optic s. r. o Skořepka 1 Praha 1 Tel.: Oční optika NYČ Petr Vodičkova 696/26 Praha 1 Tel.: GrandOptical Nákupní galerie Myslbek Na Příkopě 1921, Praha 1 Tel.: oãní optik v Praze a okolí Oční optika Rada

8 M Optik Studio Jaroslava Machutková NABÍZENÉ SLUŽBY VYŠETŘENÍ ZRAKU: očním lékařem a otometristy BRÝLOVÉ ČOČKY: nabízíme skleněné, plastové, polykarbonátové, jednoohniskové, více ohniskové, multifokální. Vše v různých indexech lomu, samozabarvovací, stálé barvy podle vzorníků i vlastních představ NOVINKA MEZI MULTIFOKÁLNÍMI SKLY ŠITÁ NA MÍRU! Jsme jedna z prvních optik, která nabízí multifokální skla značky IPSEO. Jedná se o skla vyměřovaná na speciálním přístroji, vyráběná na zakázku. Firma Essilor vylaseruje do skla na přání zákazníka jméno či monogram. BRÝLOVÉ OBRUBY: Výběr brýlových obrub ve všech cenových relacích. Prodáváme značky Davidoff, Jaguar, Mexx, Titan Flex-Eschenbach, Joop, EBM, Tom Tailor, Longines, Lozza, Police, Menrad, Chanel, Celine Dion a další. SLUNEČNÍ BRÝLE: Sluneční brýle s atestem SPORTOVNÍ BRÝLE: Spotovní brýle s dioptrickou vložkou značky Bolee, Rudy Projekt. KONTAKTNÍ ČOČKY: Široký sortiment kontaktních čoček od firem Johnson & Johnson, Bausch & Lomb,atd. Provádíme aplikaci barevných čoček, cylindrických čoček, multifokálních čoček, čoček pro prodloužené nošení. VYŠETŘENÍ NA KONTAKTNÍ ČOČKY: stojí 450 Kč, v ceně je první pár čoček (kromě barevných), roztok a instruktáž nasazování a vyjímání čoček. APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK: všech značek OPRAVY BRÝLÍ: včetně pájení PRODEJ PŘÍSLUŠENSTVÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ MOŽNOST PLATIT PLATEBNÍMI KARTAMI EFEKTIVNÍ OBSLUHA V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY: KARTOTÉKA ZÁKAZNÍKŮ, DÍKY NÍŽ SI NEMUSÍTE PAMATOVAT SVŮJ NÁLEZ. HISTORIE M optik studio pokračuje v tradici Oční optiky, kterou proslavilo jméno Jaroslav Hádek. Tento muž byl nejznámějším optikem v Praze a do jeho klientely patřily slavné osobností kulturního i politického dění tehdejšího Československa. PROVOZOVNY: Jungmannova Praha 1 Tel.: Ortenovo nám Praha 7 Tel.: Pod Marjánkou Praha 6 Tel.: Oční optik Milan Polák Jako rodinná firma s více neï desetiletou tradicí poskytujeme odborné sluïby a komplexní péãi o Vá zrak. Potřebujete nové brýle, výměnu brýlových skel, kontaktní čočky či jiné korekční pomůcky např. lupy? Na níže uvedených adresách Vám rádi poradíme při výběru nové brýlové obruby tak, aby byla i módním doplňkem. Za pomoci speciálního počítačového programu Vám nabídneme vhodné brýlové čočky v závislosti na Vaší korekční vadě. Můžete využít, jak lékařského předpisu, tak i našich služeb na změření zraku pomocí počítače. Též zajišťujeme aplikaci kontaktních čoček dioptrických i barevných. Sortiment je dále rozšířen o sluneční brýle, sportovní brýle s možností korekce, roztoky určené pro péči kontaktních čoček, pouzdra a přípravky na péči korekčních pomůcek. KDE NÁS NAJDETE: Praha 1 Dlouhá 11 Tel./fax: mobil Praha 4 Vestibul stanice metra C Opatov Tel.: Praha 8 Sokolovská 57 Karlínské nám. Tel.: Více info na listopad 2005

9 poradíme Vám ve v em, co se t ká Va ich oãí Oční optika Jan Rada byla založena počátkem 90. let v Karlových Varech, v roce 1996 nová provozovna v Praze a Domažlicích. Známe potřeby našich zákazníků a snažíme se je naplňovat bohatou nabídkou sortimentu, rychlým servisem a profesionálním přístupem. Cílem firmy je zlepšit, chránit a udržet zrak našich zákazníků. Samozřejmostí je široká nabídka kvalitních služeb, které jsou důvodem, proč se k nám zákazníci vracejí. Všichni naši pracovníci jsou optometristé a oční optici s bohatými zkušenostmi v oblasti aplikace kontaktních čoček a zhotovení brýlí. KDE NÁS NAJDETE? Nekázanka 10 Praha 1 Tel.: Náměstí Míru Domažlice Tel.: Dr. D. Bechera 1 Karlovy Vary Tel.: oãní optik v Praze a okolí

10 Také dobrovolně slepnete? Pfii vefiejném prûzkumu do li experti k okujícímu zji tûní, Ïe polovina z edesáti tisíc dotázan ch obyvatel kráãí nevûdomky a bezstarostnû ke slepotû. Pfiíãinou je samoléãba zrakov ch obtíïí zakoupením takzvan ch hotovek, dioptrick ch br lí, které si mûïete levnû pofiídit v kterémkoli supermarketu, u benzínové pumpy, v drogerii a na mnoha jin ch místech. Vût inou si zájemci kupují tyto náhraïky kvalitních br lí v poãátcích presbyopie. Presbyopie je název pro změnu refrakčních hodnot oka v důsledku fyziologických změn, které souvisí se stárnutím. Jednoduše řečeno, každý člověk jednoho dne zjistí, že se mu nečte s takovou zrakovou pohodou, jako dřív. Písmo se rozmazává, ke čtení je třeba více světla a text je ostřejší z větší vzdálenosti. Nejpozději v tuto chvíli by měl každý poprvé v životě navštívit očního lékaře nebo optometristu. Mnozí však tuto situaci řeší zakoupením hotových brýlí, aniž by tušili, jak závažně mohou ublížit svému nejcennějšímu smyslovému orgánu, kterým oko bezesporu je. Mnoho závažných očních onemocnění se v prvopočátku projevuje podobně, jako presbyopie. Dochází ke zrakové nepohodě, neostrému vidění, pálení a bolení očí, nadměrnému slzení nebo naopak k pocitu suchého oka. K dočasné úlevě dochází zvýšením dioptrické hodnoty brýlí. Ti, kteří zakoupili již jednou hotové brýle, ocení svoji zkušenost výhodného obchodu a opět si naordinují svoji nejoptimálnější dioptrii v supermarketu. Teprve ve chvíli, kdy jsou obtíže již tímto způsobem nepřekonatelné, vyhledávají postižení odborníka, který by měl problém odstranit. V mnoha případech však již došlo k nezvratnému poškození zraku. Jedním z onemocnění, které tímto způsobem leze zanedbat, je glaukom. Jedná se o závažné onemocnění způsobené převážně zvýšením nitroočního tlaku v důsledku nerovnováhy mezi tvorbou a odtokem komorové vody. Zvýšením nitroočního tlaku dochází k utlačování nervových vláken světločivých buněk a následnému odumírání sítnice od periferie k centru. Toto onemocnění vede v mnoha případech až k úplné slepotě, přes to, že při včasné diagnostice a správné léčbě lze onemocnění ve většině případů stabilizovat. Zákeřnost tohoto onemocnění spočívá v tom, že jednak nemusí dojít vždy ke zvýšení nitroočního tlaku tak, aby jej postižený pocítil a jednak v tom, že projevy glaukomu může postižený zpozorovat až ve chvíli, kdy již je oko nenávratně poškozeno. Pomineme-li ostatní nevýhody korekce hotovkami, jako je nepřesné stanovení dioptrické hodnoty, které může po čase původní problémy spojené se stárnutím zraku nejen navrátit, ale ještě podpořit, je výše uvedený rozbor varováním pro všechny, kteří si chystají pořídit své první brýle na čtení bez odborného vyšetření. Položte si otázku, jakou hodnotu má váš zrak. Máte možnost ušetřit peníze na hotovkách nebo máte možnost se zodpovědně chovat ke svému zraku a navštěvovat odborníky své oftalmology, optometristy a oční optiky. Bc. Martina Nováková Zdroj: listopad 2005

11 Apeluji na pravidelné kontroly Rozhovor s prezidentem České kontaktologické společnosti panem MUDr. Pavlem Rezkem, CSc. ČESKÁ KONTAKTOLOGICKÁ SPOLEČNOST JE DOBRO- VOLNÉ SDRUŽENÍ OČNÍCH LÉKAŘŮ, OPTOMETRISTŮ, ODBORNÍKŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE VÝVOJEM, VÝROBOU, DISTRIBUCÍ A APLIKACÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK, VÝROBCŮ A OBČANŮ MAJÍCÍCH VZTAH K OBORU. CÍLEM SPOLEČNOSTI JE ROZVOJ A ROZŠIŘOVÁNÍ POZNATKŮ Z APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK A JEJICH DALŠÍ VÝVOJ. SOUČASNĚ DBÁ O ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ SVÝCH ČLENŮ A PODPORUJE VĚDECKO-VÝZKUMNOU ČINNOST V TÉTO OBLASTI. ZEPTALI JSME PREZIDENTA SPOLEČNOSTI, PANA MUDr. PAVLA REZKA CSc. NA NĚKOLIK OTÁZEK. VÁŽENÝ PANE PREZIDENTE, MŮŽETE NÁM ŘÍCI JAK VNÍMÁTE ÚROVEŇ ČESKÉ OFTALMOLOGIE JAKO TAKOVÉ A ROZDÍL V PÉČI V TOMTO OBORU MEZI PRAHOU A OSTATNÍMI MĚSTY? Česká oftalmologie je na velmi vysoké úrovni, srovnatelná se zeměmi Evropské unie i se zámořím. V ČR máme mnoho zkušených i mladých vzdělaných oftalmologů, kteří sledují nejmodernější trendy v oftalmologii. Poskytovaná péče je vynikající nejen na velkých klinikách, ale i na odděleních v menších nemocnicích. Velmi rychle se rozvíjí i soukromý sektor, který si však může vybírat především lukrativní výkony. Problémy mohou nastat u terénních oftalmologů, kteří mají mnoho obtíží, jednak s platbami od pojišťoven, jednak s časem a přetížením množstvím banálních záležitostí, kde pak může vznikat nespokojenost pacientů s dlouhými čekacími o objednacími dobami. JAKOU PÉČI POSKYTUJÍ OČNÍ ODDĚLENÍ V PRAZE, KTEROU JINDE NE- NAJDEME? Oftalmologie je obor, který je náročný na přístrojové vybavení. Již k základnímu vyšetření jsou potřebné finančně velmi nákladné přístroje. Pro specializované výkony jsou však potřebná zařízení v řádu miliónů korun a tak jistě není možno tato zařízení kupovat na každé oddělení. Stejně tak nejsou všechna onemocnění častá a věnuje se jim jen několik specialistů, kteří se pak také koncentrují na větších pracovištích. Roli hraje návaznost různých oddělení a možností speciálních vyšetření při některých závažných stavech. V té dělbě práce se však jistě nejedná jen o Prahu, ale i o další velké oční kliniky v Hradci Králové, Brně, Plzni, Olomouci i dalších městech. Například na našem oddělení se specielně a jako jediní zcela systematicky věnujeme endokrinní orbitopatii, mezi lidmi spíše známé pod starším názvem Basedowova choroba, kde ve spolupráci s endokrinology vedeme léčbu od počátku až do konce. Pečujeme o pacienty z celé republiky. MŮŽETE NÁM ŘÍCI NĚCO O SVOJÍ OSOBĚ, JAK DLOUHO PŮSOBÍTE VE FN NA BULOVCE, JAKÉ JSOU VAŠE AKTIVITY? Oftalmologii se věnuji již více než 25 let. Zabývám se tím, co je základem oftalmologie-tedy mikrochirurgií katarakty, což jsou nejčastější operace v oftalmologii. Dále se specializuji na onemocnění očnice, již zmíněnou endokrinní orbitopatii, úrazy očnice, nádory apod. Věnuji se onemocnění slzných cest u dětí i dospělých a dále plastické chirurgii v oblasti oka. Samozřejmě dlouhodobě se zabývám intenzivně kontaktologií. Spolupracoval jsem již s profesorem Wichterlem na vývoji některých nových typů kontaktních čoček. Před 13 ti lety jsme založili ČKS, která sdružuje velkou většinu praktikujících kontaktologů, ať jsou to oftalmologové nebo optometristé. Je to odborná společnost, která poskytuje vzdělávací servis, kontakt s úřady pro kontaktology a má dohled nad odbornou stránkou aplikace kontaktních čoček. Před několika lety se nám podařilo prosadit do zákona regulaci prodeje kontaktních čoček. Šlo o zákaz prodeje kontaktních čoček v nepřiměřených podmínkách tj. především prodej přes internet a pultový prodej bez řádného vyšetření. V květnu tohoto roku, bohužel, byla regulační vyhláška ministerstvem zdravotnictví zrušena. Naše námitky i námitky dalších zainteresovaných organizací (Společenstvo českých očních optiků, České oftalmologické společnosti a dalších) nebyly zohledněny. Regulace byla zrušena a naši klienti a pacienti jsou tak ohroženi na zdraví neodborným prodejem kontaktních čoček. Tato situace nevyhovuje ani kontaktologům ani výrobcům, protože případné komplikace mohou poškodit i jejich dobrou pověst. Proto se nyní musíme více soustředit na osvětu mezi nositeli kontaktních čoček, aby si uvědomili, že jejich používání bez řádného vyšetření a následných kontrol je značně rizikové. Nositelé musí být samozřejmě o nutné péči o kontaktní čočky a o zásadách jejich bezpečného používání správně a přesně informováni. Přestože moderní materiály pro kontaktní čočky zajišťují vysokou bezpečnost jejich nošení, je nutné se řídit pokyny pro jejich používání. Značnou roli hraje i vhodná interpretace těchto pokynů kontaktologem a ujištění se, že jim klient opravdu správně porozuměl. Pak mohou být nositelé se svými kontaktními čočkami trvale spokojeni, bez rizika vzniku komplikací. Proto apeluji na pravidelné kontroly nositelů kontaktních čoček u svého kontaktologa, což se naštěstí ve většině případů děje. Kontaktologové, kteří prošli naším školením, získají certifikát, který prokazuje jejich odbornou výbavu a zvyšuje jejich důvěryhodnost pro klienty. CO DOPORUČUJETE NAŠIM ČTENÁŘŮM-BRÝLE NEBO KONTAKTNÍ ČOČKY? Korekci refrakčních vad můžeme provést třemi způsoby: 1. BRÝLEMI 2. KONTAKTNÍMI ČOČKAMI 3. REFRAKČNÍ CHIRURGIÍ. Brýle jsou nejstarší a nejjednodušší způsob korekce refrakčních vad, jsou i módní záležitostí a vhodným doplňkem. Při řadě činností však mohou výrazně omezovat. Kontaktní čočky jsou velmi bezpečný způsob korekce. Moderní čočky z kvalitních materiálů s vysokým průnikem kyslíku k rohovce a s kvalitním designem snížily riziko vzniku komplikací. Refrakční chirurgie laserové operace zákrok je definitivní z hlediska změn na rohovce a je určen pro úzkou skupinu lidí. Je otázkou, jak bude pacientem tento zákrok hodnocen v budoucnu. CO PODLE VÁS CHYBÍ V ČR V OČNÍ OPTICE? V provozovnách optik chybí erudovaný personál. Systém vzdělávání především optometristů zdaleka nestačí požadavkům růstu provozoven oční optiky. A tak tam pracují poučení laici i na místech, která vyžadují vzdělané odborníky. Pro řadu činností v oční optice a aplikačních střediscích jsou potřeba vysokoškolsky vzdělaní optometristé. DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. oãní optik v Praze a okolí

12 CIBA VISION listopad 2005

13 Praha 2 Královské Vinohrady, Vy ehrad mûstská ãtvrè Praha 2, která navazuje na historické centrum. Kdo zavítá právû sem a bude hledat radu oãního optika, nechè zavítá pár minut pû ky od námûstí I. P. Pavlova k odborníkûm na slovo vzat m. Zmûfií Vám zde zrak i nabídnou vy etfiení oãního lékafie ostatnû jako v ude. Jde o to, zda právû toto místo máte poblíï domova ãi zamûstnání. Optika Maja Karlovo náměstí 6 Václavská pasáž Praha 2 Tel.: City optik Francouzská 13 Praha 2 Tel.: A Optika aplikace kontaktních čoček speciální dioptrické sportovní brýle potápěčské a plavecké dioptrické brýle dioptrické obruby nejrůznějších typů a značek (od 250,-Kč) sluneční brýle (od 490,-Kč, polarizační od 950,-Kč) Vážené dámy a pánové, Dovolujeme si Vás pozvat do oční optiky ve Slezské ulici č. 6 na Vinohradech (naproti Obchodnímu soudu). Rádi Vám poradíme s výběrem brýlových čoček jak klasických, tak ztenčených, bifokálních, multifokálních a to i pro práci s počítačem a do kanceláře. navrhneme Vám nejvhodnější řešení pro Váš zrak. Naše otevírací doba je v pracovních dnech 9:00 19:00 h, v sobotu 9:00 14:00 h. Těšíme se na Vaši návštěvu Vaši optici NABÍZÍME VÁM: vyšetření očním lékařem, který k nám dochází z Vojenské nemocnice a to ZDARMA KONTAKT: A Optika Slezská 6 Praha 2 Tel.: Mobil: oãní optik v Praze a okolí

14 BALANCED zaostfiíme vá svût Nabízíme: titanové a plastové obruby v módních barvách kvalitní sluneãní br le s polarizaãními ãoãkami unisexové modely sportovního designu Garantujeme: kvalitu módnost nadstandardní servis BALANCED OPTIK, s. r. o. / U Prioru 5 / Praha 6 / Tel.: / Fax: /

15 Má smysl provádět preventivní vyšetření zraku? Jistě se Vám stalo, že poštou přišla nenápadná obálka od Vašeho praktického lékaře, ve které Vás lístek vyzýval k návštěvě ordinace a k podstoupení preventivní prohlídky kvůli.... Pokud nejste úplní lajdáci, obvykle v takovém případě poslechnete. Smysl preventivních lékařských prohlídek je jasný. Mnohé choroby hlodají v organismu nepozorovaně a často se stává, že při jejich zjištění je pozdě na účinnou léčbu. Proto se u závažných chorob preventivní prohlídky prosazují. Pokud se jedná o závažné poškození zdraví nebo dokonce o život, argumenty pro celoplošné vyhledávání takových nemocí mezi našimi spoluobčany se hledat nemusí. A co takhle cílené vyhledávání refrakčních vad? Odpůrci preventivních prohlídek, tak jak byly zavedeny na našich školách ještě před 20 lety, argumentují finanční náročností zavedení rutinního vyhledávání vad zraku a malým významem případně nalezené refrakční vady pro život. Vždy se snadno najdou argumenty typu za tu cenu můžeme provést deset transplantací... Naštěstí se v nedávné době podařilo vyvinout a zpřesnit přístroj pro rychlé a přesné vyšetření refrakce i u malých a nespolupracujících dětí. Přístroj se jmenuje Vision Screener a vyrábí ho firma Plusoptix. Tento nový přístroj pracuje na principu počítačové analýzy obrazu sítnicového reflexu při změně polohy světelného zdroje. Přístroje využívající tento jev existovaly už dříve, ale teprve u tohoto typu byl výrazně vylepšen algoritmus výpočtu refrakce ze získaných dat, takže přístroj poskytuje přesné a reprodukovatelné hodnoty vady zraku. Vyšetření pomocí tohoto přístroje je velmi jednoduché. Ze vzdálenosti jednoho metru se zacílí na oči vyšetřované osoby speciální kamera, která snímá odraz infračerveného světla od očního pozadí. Infračervené světlo oko nevnímá, takže vyšetřovaná osoba není rušena oslněním. Pro zajištění pozornosti malých dětí přístroj bliká a hraje melodii. Dospělí jsou sice písničkou při vyšetření překvapeni, ale malé děti kolem tří let díky tomu velmi dobře spolupracují a vyšetření bývá hotovo během asi 5 10 vteřin. (U velmi malých dětí pod jeden rok je obvykle nutné vyšetření opakovat, než se podaří zachytit výsledek, ale i u takto malých dětí je vyšetření možné a hlavně rychlé.) Jak tedy preventivní vyšetření zraku provádět? DOC. MUDr. JIŘÍ KORYNTA, CSc., EMERITNÍ PŘEDNOSTA OČNÍ KLINIKY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH, K TOMU ŘÍKÁ: Pokud máme k dispozici takovýto nástroj pro rychlé a snadné stanovení refrakce, neměli bychom se vyhýbat ani sreeningu refrakčních vad u těch nejmenších dětí. Ve spolupráci s pediatry doporučuji vyšetřovat všechny děti ve dvou letech, zejména tam, kde je přítomna výrazná refrakční vada rodičů. U starších dětí je vhodné provádět vyšetření v 6 letech a pak v ve 14 letech, kdy se obvykle projevují první známky ať už vrozené degenerativní nebo školní myopie. Vyšetření refrakce u 1,5 letého dítěte na přístroji Vision Screener v oční optice Optik spektrum. Bohužel, v oblasti nekorigované refrakce bývají poškozeny zejména děti. Nekorigovaná refrakční vada u dítěte kolem tří let nejen zhoršuje orientaci ve světě, ale určité typy vad vedou k nevratnému poškození zraku ke vzniku tupozrakosti (amblyopie). Jsou to zejména astigmatismy vyššího stupně a takové rozdíly ve vadě mezi oběma očima, u kterých jedno oko má vadu v oblasti dalekozrakosti. Povinné pediatrické prohlídky, tak jak je předepisuje vyhláška, obsahují také určení nativní (nekorigované) zrakové ostrosti s pomocí znakových nebo obrázkových optotypů. Tyto prohlídky zachytí u dětí většinu refrakčních vad. Takto prováděná vyšetření jsou velmi cenná, ale mají své limity. Jsou to nejen osobnost vyšetřujícího lékaře, ale zejména věk dítěte. Každý, kdo se pokoušel stanovit refrakci zarputilé tříleté osůbky, ví, o co jde. Jde o čas, trpělivost, pevné nervy a někdy opakované návštěvy, než si dítě na svého pana doktora zvykne. A snad poslední poznámku na závěr: Za zdraví Vašich dětí jste nejvíce odpovědni vy, jejich rodiče. Pokud Vás Váš lékař nikam nepošle, musíte se o vyšetření zajímat sami. Sami si zjistěte, kde pracuje oční lékař se specializací v dětské oftalmologii a pokud se rozhodnete ho se svým potomkem navštívit, jistě Vás neodmítne. Jedině takto v ordinacích přestanou být slyšet stesky rodiče se mnou nikam nešli.... Přístroj Vision Screener, vyrábí firma Plusoptix, na český trh dodává firma Erilens s. r. o. Vyšetření je možné objednat na tel. č KONTAKT: Optik Spektrum Vinohradská 65 Praha 2 Tel./fax: Doc. MUDr. Jiří Korynta, CSc Bc. Daniel Szarvas oãní optik v Praze a okolí

16 RODENSTOCK listopad 2005

17 oãní optik v Praze a okolí NASE OPTIKA

18 NASE OPTIKA listopad 2005

19 Praha 3 Zajímavá historická ãtvrè, která prochází velk mi zmûnami, v oblasti sluïeb i architektury. Vznikají zde nové objekty, polyfunkãní budovy i renovované domy, kam soustfieìují své sluïby restaurace ãi obchody s rozmanit m zboïím. Oãního optika, kter Vás zcela urãitû nezklame, pfiekvapí Vás mil m úsmûvem a pfiístupem naleznete 5 minut pû í chûze od Ol anského námûstí. Novus Optik Seifertova 22 Tel.: Olšanská 7 Tel.: Praha 7 Strossmayerovo nám. 9 Tel.: oãní optik v Praze a okolí

20

Distributor pro Českou republiku a Slovensko: APIA INDUSTRY, s. r. o., www.ocnioptika.com

Distributor pro Českou republiku a Slovensko: APIA INDUSTRY, s. r. o., www.ocnioptika.com NARCISSE NARCISSE Distributor pro Českou republiku a Slovensko: APIA INDUSTRY, s. r. o., www.ocnioptika.com Alice Tobolková Milí čtenáři, díváte se do časopisu Trendy, který Vám pravidelně přináší technické

Více

Petr Hapka: SVŮJ ŽIVOT BYCH NEMĚNIL. JEN BYCH SI UBRAL TAK 15 LET.

Petr Hapka: SVŮJ ŽIVOT BYCH NEMĚNIL. JEN BYCH SI UBRAL TAK 15 LET. PŘEDSTAVUJEME: BRNĚNSKOU KLINIKU LEXUM ZDARMA ČÍSLO 01/2010 WWW.LEXUM.CZ ROZHOVOR S JAKUBEM VÁGNEREM SOUTĚŽ UVIDÍTE SVĚT, JAKÝ JE MOŽNOSTI REFRAKČNÍCH ZÁKROKŮ Petr Hapka: SVŮJ ŽIVOT BYCH NEMĚNIL. JEN BYCH

Více

Výskyt refrakčních vad Ambulance optometristy a legislativa

Výskyt refrakčních vad Ambulance optometristy a legislativa číslo 4/2014 listopad 2014 ročník 55 ISSN 1211 233X Díky lubricitě SROVNATELNÉ S OČNÍ ROHOVKOU 1 pomáhají ACUVUE OASYS předcházet pocitu unavených očí 2 Ultra hladký povrch ** Nízký koeficient tření HYDRACLEAR

Více

Na prahu nového roku,kdy opět všichni

Na prahu nového roku,kdy opět všichni URSAPHARM Editorial Pojďme si pomáhat! Na prahu nového roku,kdy opět všichni přemýšlíme, jaké trendy v opticezejména v designu brýlových obrub nás osloví, co nabídneme svým klientům a obchodním partnerům,

Více

JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14)

JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14) 2/2012 MAGAZÍN LÉKAŘSKÉHO DOMU PRAHA 7 JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14) krása nemá jen svědky, ale i autory...

Více

Michal Viewegh: JAK MI OPERACE ZMĚNILA ŽIVOT TÉMA: HISTORIE REFRAKČNÍCH OPERACÍ BRNO ROK POTÉ MOJÍ AMBICÍ NEBYLO ZBAVIT SE BRÝLÍ, ALE DIOPTRIÍ.

Michal Viewegh: JAK MI OPERACE ZMĚNILA ŽIVOT TÉMA: HISTORIE REFRAKČNÍCH OPERACÍ BRNO ROK POTÉ MOJÍ AMBICÍ NEBYLO ZBAVIT SE BRÝLÍ, ALE DIOPTRIÍ. EVROPSKÁ OČNÍ KLINIKA LEXUM PATŘÍ MEZI ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH ZDARMA ČÍSLO 01/2011 WWW.LEXUM.CZ JAK MI OPERACE ZMĚNILA ŽIVOT TÉMA: HISTORIE REFRAKČNÍCH OPERACÍ BRNO ROK POTÉ Michal Viewegh: MOJÍ AMBICÍ

Více

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč.

500 Kč na dovolenou. sleva ve výši 500 Kč/osoba. pro pojištěnce. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS. poskytuje pojištěncům OZP. 500 Kč. sleva ve výši 500 Kč/osoba SLOVO ÚVODEM OBSAH 500 Kč na dovolenou pro pojištěnce Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS poskytuje pojištěncům OZP 500 Kč na dovolenou do Černé Hory, Chorvatska, Bulharska nebo

Více

sah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah obsah o Obsah 2 Úvodní slovo Ing. Ivana Vymyslického. 6 Ernst Mach fyzik, optik a filozof. 10 Marketing v oční optice. Oční optika

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

Bumbálková. Pavla. Pro jednoho muže. Pokud svoji práci trochu berete jako koníčka, hodiny nepočítáte str. 1, 10 12

Bumbálková. Pavla. Pro jednoho muže. Pokud svoji práci trochu berete jako koníčka, hodiny nepočítáte str. 1, 10 12 l i s t o p a d 2 0 0 9 / 1 1 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Pavla Bumbálková Pokud svoji práci trochu berete jako koníčka,

Více

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Magazín BENU Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Pavel Nový...pokud můžete, vyhýbejte se lékům a doktorům. Homeopatie Péče o oči Podstata tkví v tom, že se k léčbě První oční vyšetření doporučujeme

Více

číslo 1 jaro 2013 www.activa.cz ERGONOMIE V KANCELÁŘI POHODLNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE KVALITNÍ NEZNAMENÁ VŽDY DRAHÉ KDYŽ SE ŘEKNE PASTELKA...

číslo 1 jaro 2013 www.activa.cz ERGONOMIE V KANCELÁŘI POHODLNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE KVALITNÍ NEZNAMENÁ VŽDY DRAHÉ KDYŽ SE ŘEKNE PASTELKA... číslo 1 jaro 2013 www.activa.cz ERGONOMIE V KANCELÁŘI POHODLNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE KVALITNÍ NEZNAMENÁ VŽDY DRAHÉ KDYŽ SE ŘEKNE PASTELKA... Inovativní technologie náplně PARKER 5TH zaručuje výjimečně

Více

Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty

Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 6/2015 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Pavel Bambousek: Mám paragolfer, hraju se zdravými golfisty strana

Více

Šlajsová. Miloslava. O zdraví se musíme starat str. 1, 10 12. Horká neděle rozjímací. Desatero zodpovědného žadatele o úvěr:

Šlajsová. Miloslava. O zdraví se musíme starat str. 1, 10 12. Horká neděle rozjímací. Desatero zodpovědného žadatele o úvěr: s r p e n 2 0 1 2 / 8 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Miloslava Šlajsová O zdraví se musíme starat str. 1, 10 12 rozhovor

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Úřady roku Půl na půl respekt k rovným příležitostem 2008 KDYKOLIV. Eva Brixi

Úřady roku Půl na půl respekt k rovným příležitostem 2008 KDYKOLIV. Eva Brixi září 2008 Žena, která se neztratí KDYKOLIV Eva Brixi Vyměň si struny kytary a zabrnkej tu naši Vzpomínky táhnou ulicí Ví pánbůh kde jsme je našli Já nejsem reklama na burské oříšky ani na parfémy Kráčím

Více

listy3/2012 p o d i a t r i c k é Máte pohodlnou obuv? Podzimní setkání ECP a FIP Členství ve FIPu co nám přináší?

listy3/2012 p o d i a t r i c k é Máte pohodlnou obuv? Podzimní setkání ECP a FIP Členství ve FIPu co nám přináší? p o d i a t r i c k é listy3/2012 Mezioborový zpravodaj České podiatrické společnosti Podzimní setkání ECP a FIP Členství ve FIPu co nám přináší? Máte pohodlnou obuv? Rozhovor s odbornicí soudní znalec

Více

Bretyšová. Taťana. Pár slov pro tebe. Prevence pro radost ze života str. 1, 10-12 KUPON NA SLEVU 10 %

Bretyšová. Taťana. Pár slov pro tebe. Prevence pro radost ze života str. 1, 10-12 KUPON NA SLEVU 10 % D u b e n 2 0 0 9 / 0 4 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í Pár slov pro tebe Eva Brixi Co mne bolí To tebe přebije Kamarád se

Více

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU

číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU číslo 2 podzim 2013 www.activa.cz VINOHRADSKÝ PAVILON RÁJEM DESIGNU CHRÁNIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ JE ZPŮSOB ŽIVOTA PODLE ZDRAVÉHO ROZUMU Butiky BIBELOT: OD Kotva, Praha 1, Pasáž Myslbek, Praha 1, Centrum Chodov,

Více

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM

STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM PŘEDSTAVUJEME: REKONSTRUOVANOU KLINIKU V OSTRAVĚ ZDARMA ČÍSLO 02/2011 WWW.LEXUM.CZ STRABISMUS NEBOLI ŠILHÁNÍ NEJENOM ESTETICKÝ PROBLÉM TÉMA: KERATOKONUS DOC. MUDR. ANTONÍN PAŘÍZEK, CSC.: Oční operace jsem

Více

Hlachová Být spolehlivým partnerem str. 1, 10 11. Bronislava. Triola opět získala CZECH MADE. O ničem

Hlachová Být spolehlivým partnerem str. 1, 10 11. Bronislava. Triola opět získala CZECH MADE. O ničem l i s t o p a d 2 0 1 0 / 1 1 V y c h á z í j a k o p ř í l o h a č a s o p i s u P r o s p e r i t a Ž e n a, k t e r á s e n e z t r a t í O ničem Eva Brixi Jak preclík na talíři Jak báseň na stole Všechny

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Ať žije naše zlatá Bára!

Ať žije naše zlatá Bára! Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 5 31. srpna 2012 www.tydeniky.cz Obrovskou radost všem svým příznivcům, blízkým, ale i občanům České republiky udělala ve čtvrtek 9. srpna

Více

Emoce. Význam slova a jeho původ

Emoce. Význam slova a jeho původ Anotace Tato diplomová práce by měla především zodpovědět otázku, zda je v České republice možné uplatnit emoce ve zdravotnictví takovým způsobem, aby pomohly upevnit vztahy mezi lékaři a jejich pacienty.

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

FIREMNÍ FILANTROPIE A MARKETING BEZ BARIÉR. Kouzlo internetové ho prodeje. Nejznámější reklama na internetu - bannery

FIREMNÍ FILANTROPIE A MARKETING BEZ BARIÉR. Kouzlo internetové ho prodeje. Nejznámější reklama na internetu - bannery 6 INFORMACE ZE SVĚTA MARKETINGU A PODPORY PRODEJE číslo 6, ročník VI. FIREMNÍ FILANTROPIE A MARKETING BEZ BARIÉR Kouzlo internetové ho prodeje Redakční systémy pro správu webového obsahu řídí přístup k

Více

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil

Mám důvěru v život, v to, že všechno je, jak má být Jan Potměšil Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny JARO 2011 4 Za zdravotní péči jsme loni uhradili přes 140 miliard korun, říká ředitel VZP 10 Pečujte o své zdraví, my vás odměníme 14 Na téma drogy: Jde o experiment,

Více