tipy doporučení přehledy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tipy doporučení přehledy"

Transkript

1 tipy doporučení přehledy v P r a z e a o k o l í S-PRESS PUBLISHING 2005

2

3 Jak dobfie mohou na i zákazníci vidût? Nedávno jsem slyšel vyprávět jednu historku: V tramvaji jel starší profesor, pravděpodobně se svojí studentkou a telefonoval. Říkal do telefonu, že dotyčnému radši zavolá, než aby mu posílal esemesku, protože esemesky nemá rád, neboť mu připadají velice neosobní. Po té, co dohovořil, zeptala se ho jeho studentka proč mu textové zprávy připadají neosobní, když je v dnešní době používá prakticky každý. On jí na to odpověděl, že mu vůbec neosobní nepřipadají, ale že na ně prostě nevidí a že to přeci nebude každému vyprávět. Zasmál jsem se, protože mi to přišlo jako docela podařená příhoda a víc jsem o tom nepřemýšlel. Dneska jsem si na tenhle příběh zase vzpomněl a to v okamžiku, když jsem kontroloval refrakci jednomu našemu zákazníkovi. Přišel od lékaře se dvěmi poukazy na brýle, bylo mu asi padesát let a byl poměrně dost krátkozraký. Překvapilo mě, že oba dva poukazy má vystavené na brýle do dálky. Ptal jsem se ho jestli používá i slabší brýle na čtení, ale řekl mi, že ne a že nikdy o takové možnosti ani neslyšel, i když již několik let pozoruje, že čtení není zdaleka tolik pohodlné jako bylo dříve, ale že to celou dobu připisoval věku. Vůbec netušil, že by mohl vidět na čtení lépe a pohodlněji a bez běžných obtíží, které presbyopii provázejí. Vzpomněl jsem si na příběh s panem profesorem a přemýšlel jsem jestli je ta historka vlastně vůbec k smíchu. Myslím tím z pohledu optometristy. Naším úkolem totiž není pouze prodávat brýle a kontaktní čočky, ale hlavně naše zákazníky dobře a spolehlivě informovat o příčinách jejich problémů s viděním a tyto problémy jim pomáhat řešit k jejich i naší spokojenosti. Jak dobře mohou tedy naši zákazníci skutečně vidět? Záleží to především na kombinaci správně stanovené refrakce, vhodně zvolené optické pomůcky a jejího perfektního zhotovení, tím pádem na očních lékařích, optometristech a očních opticích. A myslím si, že všechny tyto tři skupiny by měly spolu úzce spolupracovat a předávat si zkušenosti ať již prostřednictvím literatury, nebo účastí na školeních a různých seminářích. Ve všech zmíněných oborech se neustále objevují spousty novinek a vylepšení, které mohou znamenat i kvalitnější vidění pro naše zákazníky. Je totiž dost dobře možné, že kdyby byl pan profesor z prvního příběhu dobře informován, měl by na očích třeba multifokály. Bez problémů by odpověděl na zprávu a mohl si povídat se svou studentkou o jiných, důležitějších věcech a tento příběh, který mě inspiroval k napsání tohoto zamyšlení, by se vůbec neodehrál. Daniel Szarvas TRENDY Oční Optik v Praze a okolí Mgr. Stanislava Šmolíková S-PRESS PUBLISHING příjem objednávek: tel./fax: , design: Pavel Kadlec, tel.: obálka: Encore tisk: MTT Praha publikace: 3/2005

4 Co všechno mohou být brýle. ZaplaÈ pánbûh, nebo moïná zaplaè pfiírodo (jak fiíkal Werich s Horníãkem) je dávno pryã doba, kdy si kaïd, kdo potfieboval br le do el s receptem do oãní optiky a vybral si ze dvou, nebo moïná ãtyfi modelû, to kdyï mûl známého vedoucího, a potom ãekal mûsíc, nebo i dva neï budou br le hotové. Je pravda, Ïe dnes se obãas setkávám s názorem, Ïe kdyby to bylo jako dfiív, a my mûli na v bûr pouze dva typy rámeãkû, bylo by v echno mnohem jednodu í. KdyÏ se ale s takov m názorem setkám, tak samozfiejmû nevûfiím, Ïe to ten zákazník myslí doopravdy. Na tûstí takov ch lidí není mnoho a vût inou se spí e potkávám s lidmi, ktefií jsou rádi, Ïe si mohou vybrat z velikého mnoïství krásn ch rámeãkû, které jsme jim schopni nabídnout. Bylo by chybou si myslet, že zákazníci chodí k očnímu optikovi, protože brýle chtějí. Nikdo, tedy až na drobné výjimky, brýle nosit nechce. Lidé k nám chodí proto, že brýle ke svému životu potřebují a naše práce je pomoci jim, jak s výběrem vhodných obrouček, tak i s doporučením těch nejvhodnějších brýlových čoček, kterých je dnes na trhu nepřeberné množství a každé se hodí k jiným účelům. Neexistuje prakticky žádná činnost, pro kterou by se nedal zvolit ten správný typ brýlových čoček. Máte hodně dioptrií? Nabídneme vám brýlové čočky z materiálů s vysokým indexem lomu, a vaše brýle budou vypadat, jako kdyby jste měli dioptrií podstatně méně. Střídáte neustále interiéry s venkovním prostředím a vadí vám přechody ze slunce do tmavších prostor? Žádný problém. Můžeme vám doporučit fototropní (samozabarvovací) brýlové čočky, které jsou dnes na tak vysoké úrovni, že jak intenzita zabarvení, tak i doba za jakou se čočky zabarvují a odbarvují je ve srovnání s dřívějšími materiály přinejmenším úchvatná. Vadí vám odlesky na vašich brýlích a stěžujete si, že skla nemůžete pořádně vyčistit i když se snažíte sebevíc? Odpovědí na tyto problémy jsou moderní povrchové úpravy, které sdružují antireflexní vrstvy bránící nepříjemným odleskům a hydrofobní povrchové vrstvy, které umožňují snazší čištění a znesnadňují prachu, mastnotám a dalším nečistotám usazovat se na brýlových čočkách. Samostatnou kapitolou jsou brýlové čočky určené pro vidění na dálku a do blízka zároveň. Když člověk dospěje do věku, kdy začne hůře vidět do blízka, tak první, co se mu vybaví jsou bifokální brýle, které nosili jeho rodiče, nebo prarodiče a řekne si. Tak už i já. Už budu muset nosit ty bifokály a každý hned pozná kolik je mi let. Naštěstí vývoj ani v tomto směru nezaspal a moderní technologie nám nabízejí možnosti, jak se s tímto problémem vypořádat. Tento malý zázrak se jmenuje progresivní brýlové čočky. Pro zjednodušení jim budeme říkat multifokální brýlové čočky, protože i když je tento název nesprávný, je daleko rozšířenější a známější, anebo ještě lépe multifokály Tyto čočky se vyznačují spoustou vynikajících vlastností. Nejen, že umožňují vidění na dálku i do blízka, ale dokonce i na střední vzdálenosti, což oceníte nejen u počítače, ale třeba i v případě že se budete chtít podívat do výlohy kolik že vlastně stojí ten nádherný mobilní telefon s kamerou, o kterém psali minulý týden v Maximu. A co je neméně důležité je fakt, že multifokály na první pohled vypadají k nerozeznání zcela stejně jako jakékoliv jiné brýle. To znamená, že doba, kdy se dal věk určovat podle brýlí je nenávratně pryč. Samozřejmostí je, že i tento typ brýlových čoček se vyrábí ve všech dříve zmíněných provedeních. Jsou ale činnosti, pro které nejsou multifokály tím nejvhodnějším řešením. Vzhledem k tomu, že jsou určeny jak pro pohled do dálky, tak i na blízko a na střední vzdálenosti, dochází pochopitelně k určitému omezení zorného pole, zvláště pak při pohledu právě na střední vzdálenosti. To při používání v běžném životě nevadí, ale u specifických pracovních činností to může být nepřijatelné. Pokud je vaší celodenní pracovní náplní analýza burzovních indexů uveřejněných na internetu, anebo trávíte většinu volného času překreslováním stavebních výkresů formátu A0, pak pro vás určitě budou lepší brýlové čočky určené pro tyto speciální účely. Říká se jim většinou office, nebo business ale důležitější než jejich název je fakt, že byly vyvinuty právě pro práci na blízko a střední vzdálenosti. sluneční brýle, tak speciální barevné filtry určené k různým účelům. Nejrozšířenější budou asi polarizované brýlové čočky, které jsou vhodné pro vodní sporty, protože eliminují odlesky od vodní plochy. Používají je s oblibou také profesionální řidiči, protože mokrá vozovka se dokáže chovat stejně jako vodní hladina. A když ještě proti vám svítí slunce... Dalším filtrem který je výborným pomocníkem řidičů je speciální odstín žluté barvy, který se používá při řízení ve tmě, za šera a při mlze. Má tu vlastnost, že rozjasňuje okolní kontury a filtruje nepříjemné modré světlo (např. xenonové světlomety), které působí velice rušivě a způsobuje únavu. Brýle. To ale nejsou jen brýlové čočky. Jsou to i brýlové obroučky. Vlastně když o tom teď přemýšlím, tak z pohledu zákazníka jsou to právě a především brýlové obroučky. To je to co vytváří představu o člověku, který brýle nosí. Každý zákazník si vybírá obroučku podle svého vkusu, představy a finančních možností. Většina zákazníků má buď jasnou, anebo alespoň nějakou představu o tom, jak by brýle, které bude nosit měly vypadat. Při výběru brýlových obrouček má optik ve většině případů pouze poradní hlas. I když musí umět poradit v okamžicích, kdy je požadovaný rámeček naprosto nevhodný ke zvoleným brýlovým čočkám, anebo když zákazník šlápne úplně vedle a obroučka se k němu vůbec nehodí. V těchto případech musí optik zastat i místo stylisty a vizážisty. Ne vždy je to úkol jednoduchý, ale díky moderní technice máme plno vymožeností, které nám v tomto ohledu velmi pomáhají. Zrcadlo coby technickou pomůcku nemá cenu ani zmiňovat, ale co je daleko zajímavější a určitě stojí za zmínku, je zařízení, které vzniklo propojením počítačové a audiovizuální techniky. Dnes má zákazník, který se bez brýlí v zrcadle nevidí a jeho důvěryhodní přátelé, kteří by mu mohli při výběru nových brýlí pomoci, zrovna nemají čas, možnost rozhodnout se sám. Jak to vlastně funguje. Zákazník si vybere, za pomoci optika, určitý počet, zpravidla kolik chce, brýlových obrouček a vezme si je s sebou do místnosti, kde se nachází zmiňované zařízení. Podle optikových instrukcí si nasazuje obroučky a je nasnímán za pomocí kamery do počítače. Poté si nasadí své vlastní brýle a na monitoru vidí jak mu které brýle sluší a může se sám rozhodnout jaké si nakonec pořídí. V rozhodování hrají ale také roli i jiné aspekty. Je to především kvalita, materiál a značka brýlových obrouček. Přičemž kvalitu není zákazník schopen většinou posoudit, řídí se tedy buď matriálem, ze kterého je obroučka vyrobena, nebo značkou, která by měla určitou kvalitu předurčovat. Nedá se jednoznačně říci že levnější obroučky jsou špatné a nic nevydrží, ale určitě platí, že většina dražších rámečků je kvalitnější a jsou vyrobeny z ušlechtilejších materiálů (zubařská ocel, titan, hliník, hořčík apod.). Luxusní obruby také vykazují znaky jedinečnosti značkových a modelových kusů jak tomu bývá i u jiného značkového zboží. Moderní oční optika by měla být také vybavena přístroji pro zjišťování refrakce. Bývá dnes již téměř samozřejmostí, že optometrista, dříve než zhotoví zákazníkovi brýle, provede měření, která vedou k ujištění, že zhotovené brýle budou naprosto funkční a budou zákazníkovi sloužit k naprosté spokojenosti. Spokojený zákazník je to, co od naší práce očekáváme. Co tedy vlastně mohou být brýle? Mohou být pouze nutným prostředkem, bez kterého se neobejdeme, a který nás více či méně obtěžuje. Ale mohou být také perfektním módním doplňkem, nebo skvěle fungující technickou pomůckou. To, jak budou brýle vypadat a fungovat a jak s nimi bude zákazník nakonec spokojen záleží vždy na očním optikovi. Na jeho znalostech, zkušenostech a v neposlední řadě i na jeho schopnostech individuálně posoudit každou zakázku. Protože právě individuální přístup je to, co od nás zákazník očekává, a co nakonec udělá z pouhých brýlí pomůcku, kterou bude jejich nositel s úspěchem používat. Věřím, že tento obor je stále progresivní a že v budoucnu přinese ještě mnoho novinek a zlepšení pro příjemnější a pohodlnější používání brýlí. Daniel Szarvas Co se brýlových čoček týče je na trhu i nepřeberné množství barevných odstínů, které se používají jak pro použití coby oãní optik v Praze a okolí listopad 2005

5 Důležité kontakty 1. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice Praha 2 Oční klinika Budova P+O Tel.: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská Praha 4 Krč Oční oddělení pavilon B 1 Tel.: Ústřední vojenská nemocnice Praha U vojenské nemocnice Praha 6 Střešovice Oční oddělení: Tel.: Fakultní nemocnice s poliklinikou Na Bulovce Budínova 67/ Praha 8 Libeň Oční oddělení: Tel.: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova Praha 10 Oftalmologická klinika Tel.: Nemocnice Na Homolce Roentgenova Praha 5 Oční ambulance: Tel.: oãní optik v Praze a okolí

6 DIOPTRA listopad 2005

7 Praha 1 Zavítáme-li do centra, nalezneme v nûm mnoïství kfiivolak ch historick ch uliãek, rozlehl ch ulic i prostranství. Jsou v nich umístûny obchûdky, velká nákupní moderní centra, ãeské i zahraniãní instituce i nepfieberné mnoïství sluïeb. Chceme-li se porozhlédnout po nákupu br lí, pfiípadnû vyhledat oãní optiku, je to opravdu velmi jednoduché, neboè na Praze 1 je nejvíce provozoven. Alia Optic s. r. o Skořepka 1 Praha 1 Tel.: Oční optika NYČ Petr Vodičkova 696/26 Praha 1 Tel.: GrandOptical Nákupní galerie Myslbek Na Příkopě 1921, Praha 1 Tel.: oãní optik v Praze a okolí Oční optika Rada

8 M Optik Studio Jaroslava Machutková NABÍZENÉ SLUŽBY VYŠETŘENÍ ZRAKU: očním lékařem a otometristy BRÝLOVÉ ČOČKY: nabízíme skleněné, plastové, polykarbonátové, jednoohniskové, více ohniskové, multifokální. Vše v různých indexech lomu, samozabarvovací, stálé barvy podle vzorníků i vlastních představ NOVINKA MEZI MULTIFOKÁLNÍMI SKLY ŠITÁ NA MÍRU! Jsme jedna z prvních optik, která nabízí multifokální skla značky IPSEO. Jedná se o skla vyměřovaná na speciálním přístroji, vyráběná na zakázku. Firma Essilor vylaseruje do skla na přání zákazníka jméno či monogram. BRÝLOVÉ OBRUBY: Výběr brýlových obrub ve všech cenových relacích. Prodáváme značky Davidoff, Jaguar, Mexx, Titan Flex-Eschenbach, Joop, EBM, Tom Tailor, Longines, Lozza, Police, Menrad, Chanel, Celine Dion a další. SLUNEČNÍ BRÝLE: Sluneční brýle s atestem SPORTOVNÍ BRÝLE: Spotovní brýle s dioptrickou vložkou značky Bolee, Rudy Projekt. KONTAKTNÍ ČOČKY: Široký sortiment kontaktních čoček od firem Johnson & Johnson, Bausch & Lomb,atd. Provádíme aplikaci barevných čoček, cylindrických čoček, multifokálních čoček, čoček pro prodloužené nošení. VYŠETŘENÍ NA KONTAKTNÍ ČOČKY: stojí 450 Kč, v ceně je první pár čoček (kromě barevných), roztok a instruktáž nasazování a vyjímání čoček. APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK: všech značek OPRAVY BRÝLÍ: včetně pájení PRODEJ PŘÍSLUŠENSTVÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ MOŽNOST PLATIT PLATEBNÍMI KARTAMI EFEKTIVNÍ OBSLUHA V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ SLEVY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY: KARTOTÉKA ZÁKAZNÍKŮ, DÍKY NÍŽ SI NEMUSÍTE PAMATOVAT SVŮJ NÁLEZ. HISTORIE M optik studio pokračuje v tradici Oční optiky, kterou proslavilo jméno Jaroslav Hádek. Tento muž byl nejznámějším optikem v Praze a do jeho klientely patřily slavné osobností kulturního i politického dění tehdejšího Československa. PROVOZOVNY: Jungmannova Praha 1 Tel.: Ortenovo nám Praha 7 Tel.: Pod Marjánkou Praha 6 Tel.: Oční optik Milan Polák Jako rodinná firma s více neï desetiletou tradicí poskytujeme odborné sluïby a komplexní péãi o Vá zrak. Potřebujete nové brýle, výměnu brýlových skel, kontaktní čočky či jiné korekční pomůcky např. lupy? Na níže uvedených adresách Vám rádi poradíme při výběru nové brýlové obruby tak, aby byla i módním doplňkem. Za pomoci speciálního počítačového programu Vám nabídneme vhodné brýlové čočky v závislosti na Vaší korekční vadě. Můžete využít, jak lékařského předpisu, tak i našich služeb na změření zraku pomocí počítače. Též zajišťujeme aplikaci kontaktních čoček dioptrických i barevných. Sortiment je dále rozšířen o sluneční brýle, sportovní brýle s možností korekce, roztoky určené pro péči kontaktních čoček, pouzdra a přípravky na péči korekčních pomůcek. KDE NÁS NAJDETE: Praha 1 Dlouhá 11 Tel./fax: mobil Praha 4 Vestibul stanice metra C Opatov Tel.: Praha 8 Sokolovská 57 Karlínské nám. Tel.: Více info na listopad 2005

9 poradíme Vám ve v em, co se t ká Va ich oãí Oční optika Jan Rada byla založena počátkem 90. let v Karlových Varech, v roce 1996 nová provozovna v Praze a Domažlicích. Známe potřeby našich zákazníků a snažíme se je naplňovat bohatou nabídkou sortimentu, rychlým servisem a profesionálním přístupem. Cílem firmy je zlepšit, chránit a udržet zrak našich zákazníků. Samozřejmostí je široká nabídka kvalitních služeb, které jsou důvodem, proč se k nám zákazníci vracejí. Všichni naši pracovníci jsou optometristé a oční optici s bohatými zkušenostmi v oblasti aplikace kontaktních čoček a zhotovení brýlí. KDE NÁS NAJDETE? Nekázanka 10 Praha 1 Tel.: Náměstí Míru Domažlice Tel.: Dr. D. Bechera 1 Karlovy Vary Tel.: oãní optik v Praze a okolí

10 Také dobrovolně slepnete? Pfii vefiejném prûzkumu do li experti k okujícímu zji tûní, Ïe polovina z edesáti tisíc dotázan ch obyvatel kráãí nevûdomky a bezstarostnû ke slepotû. Pfiíãinou je samoléãba zrakov ch obtíïí zakoupením takzvan ch hotovek, dioptrick ch br lí, které si mûïete levnû pofiídit v kterémkoli supermarketu, u benzínové pumpy, v drogerii a na mnoha jin ch místech. Vût inou si zájemci kupují tyto náhraïky kvalitních br lí v poãátcích presbyopie. Presbyopie je název pro změnu refrakčních hodnot oka v důsledku fyziologických změn, které souvisí se stárnutím. Jednoduše řečeno, každý člověk jednoho dne zjistí, že se mu nečte s takovou zrakovou pohodou, jako dřív. Písmo se rozmazává, ke čtení je třeba více světla a text je ostřejší z větší vzdálenosti. Nejpozději v tuto chvíli by měl každý poprvé v životě navštívit očního lékaře nebo optometristu. Mnozí však tuto situaci řeší zakoupením hotových brýlí, aniž by tušili, jak závažně mohou ublížit svému nejcennějšímu smyslovému orgánu, kterým oko bezesporu je. Mnoho závažných očních onemocnění se v prvopočátku projevuje podobně, jako presbyopie. Dochází ke zrakové nepohodě, neostrému vidění, pálení a bolení očí, nadměrnému slzení nebo naopak k pocitu suchého oka. K dočasné úlevě dochází zvýšením dioptrické hodnoty brýlí. Ti, kteří zakoupili již jednou hotové brýle, ocení svoji zkušenost výhodného obchodu a opět si naordinují svoji nejoptimálnější dioptrii v supermarketu. Teprve ve chvíli, kdy jsou obtíže již tímto způsobem nepřekonatelné, vyhledávají postižení odborníka, který by měl problém odstranit. V mnoha případech však již došlo k nezvratnému poškození zraku. Jedním z onemocnění, které tímto způsobem leze zanedbat, je glaukom. Jedná se o závažné onemocnění způsobené převážně zvýšením nitroočního tlaku v důsledku nerovnováhy mezi tvorbou a odtokem komorové vody. Zvýšením nitroočního tlaku dochází k utlačování nervových vláken světločivých buněk a následnému odumírání sítnice od periferie k centru. Toto onemocnění vede v mnoha případech až k úplné slepotě, přes to, že při včasné diagnostice a správné léčbě lze onemocnění ve většině případů stabilizovat. Zákeřnost tohoto onemocnění spočívá v tom, že jednak nemusí dojít vždy ke zvýšení nitroočního tlaku tak, aby jej postižený pocítil a jednak v tom, že projevy glaukomu může postižený zpozorovat až ve chvíli, kdy již je oko nenávratně poškozeno. Pomineme-li ostatní nevýhody korekce hotovkami, jako je nepřesné stanovení dioptrické hodnoty, které může po čase původní problémy spojené se stárnutím zraku nejen navrátit, ale ještě podpořit, je výše uvedený rozbor varováním pro všechny, kteří si chystají pořídit své první brýle na čtení bez odborného vyšetření. Položte si otázku, jakou hodnotu má váš zrak. Máte možnost ušetřit peníze na hotovkách nebo máte možnost se zodpovědně chovat ke svému zraku a navštěvovat odborníky své oftalmology, optometristy a oční optiky. Bc. Martina Nováková Zdroj: listopad 2005

11 Apeluji na pravidelné kontroly Rozhovor s prezidentem České kontaktologické společnosti panem MUDr. Pavlem Rezkem, CSc. ČESKÁ KONTAKTOLOGICKÁ SPOLEČNOST JE DOBRO- VOLNÉ SDRUŽENÍ OČNÍCH LÉKAŘŮ, OPTOMETRISTŮ, ODBORNÍKŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE VÝVOJEM, VÝROBOU, DISTRIBUCÍ A APLIKACÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK, VÝROBCŮ A OBČANŮ MAJÍCÍCH VZTAH K OBORU. CÍLEM SPOLEČNOSTI JE ROZVOJ A ROZŠIŘOVÁNÍ POZNATKŮ Z APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK A JEJICH DALŠÍ VÝVOJ. SOUČASNĚ DBÁ O ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÉ ÚROVNĚ ZNALOSTÍ SVÝCH ČLENŮ A PODPORUJE VĚDECKO-VÝZKUMNOU ČINNOST V TÉTO OBLASTI. ZEPTALI JSME PREZIDENTA SPOLEČNOSTI, PANA MUDr. PAVLA REZKA CSc. NA NĚKOLIK OTÁZEK. VÁŽENÝ PANE PREZIDENTE, MŮŽETE NÁM ŘÍCI JAK VNÍMÁTE ÚROVEŇ ČESKÉ OFTALMOLOGIE JAKO TAKOVÉ A ROZDÍL V PÉČI V TOMTO OBORU MEZI PRAHOU A OSTATNÍMI MĚSTY? Česká oftalmologie je na velmi vysoké úrovni, srovnatelná se zeměmi Evropské unie i se zámořím. V ČR máme mnoho zkušených i mladých vzdělaných oftalmologů, kteří sledují nejmodernější trendy v oftalmologii. Poskytovaná péče je vynikající nejen na velkých klinikách, ale i na odděleních v menších nemocnicích. Velmi rychle se rozvíjí i soukromý sektor, který si však může vybírat především lukrativní výkony. Problémy mohou nastat u terénních oftalmologů, kteří mají mnoho obtíží, jednak s platbami od pojišťoven, jednak s časem a přetížením množstvím banálních záležitostí, kde pak může vznikat nespokojenost pacientů s dlouhými čekacími o objednacími dobami. JAKOU PÉČI POSKYTUJÍ OČNÍ ODDĚLENÍ V PRAZE, KTEROU JINDE NE- NAJDEME? Oftalmologie je obor, který je náročný na přístrojové vybavení. Již k základnímu vyšetření jsou potřebné finančně velmi nákladné přístroje. Pro specializované výkony jsou však potřebná zařízení v řádu miliónů korun a tak jistě není možno tato zařízení kupovat na každé oddělení. Stejně tak nejsou všechna onemocnění častá a věnuje se jim jen několik specialistů, kteří se pak také koncentrují na větších pracovištích. Roli hraje návaznost různých oddělení a možností speciálních vyšetření při některých závažných stavech. V té dělbě práce se však jistě nejedná jen o Prahu, ale i o další velké oční kliniky v Hradci Králové, Brně, Plzni, Olomouci i dalších městech. Například na našem oddělení se specielně a jako jediní zcela systematicky věnujeme endokrinní orbitopatii, mezi lidmi spíše známé pod starším názvem Basedowova choroba, kde ve spolupráci s endokrinology vedeme léčbu od počátku až do konce. Pečujeme o pacienty z celé republiky. MŮŽETE NÁM ŘÍCI NĚCO O SVOJÍ OSOBĚ, JAK DLOUHO PŮSOBÍTE VE FN NA BULOVCE, JAKÉ JSOU VAŠE AKTIVITY? Oftalmologii se věnuji již více než 25 let. Zabývám se tím, co je základem oftalmologie-tedy mikrochirurgií katarakty, což jsou nejčastější operace v oftalmologii. Dále se specializuji na onemocnění očnice, již zmíněnou endokrinní orbitopatii, úrazy očnice, nádory apod. Věnuji se onemocnění slzných cest u dětí i dospělých a dále plastické chirurgii v oblasti oka. Samozřejmě dlouhodobě se zabývám intenzivně kontaktologií. Spolupracoval jsem již s profesorem Wichterlem na vývoji některých nových typů kontaktních čoček. Před 13 ti lety jsme založili ČKS, která sdružuje velkou většinu praktikujících kontaktologů, ať jsou to oftalmologové nebo optometristé. Je to odborná společnost, která poskytuje vzdělávací servis, kontakt s úřady pro kontaktology a má dohled nad odbornou stránkou aplikace kontaktních čoček. Před několika lety se nám podařilo prosadit do zákona regulaci prodeje kontaktních čoček. Šlo o zákaz prodeje kontaktních čoček v nepřiměřených podmínkách tj. především prodej přes internet a pultový prodej bez řádného vyšetření. V květnu tohoto roku, bohužel, byla regulační vyhláška ministerstvem zdravotnictví zrušena. Naše námitky i námitky dalších zainteresovaných organizací (Společenstvo českých očních optiků, České oftalmologické společnosti a dalších) nebyly zohledněny. Regulace byla zrušena a naši klienti a pacienti jsou tak ohroženi na zdraví neodborným prodejem kontaktních čoček. Tato situace nevyhovuje ani kontaktologům ani výrobcům, protože případné komplikace mohou poškodit i jejich dobrou pověst. Proto se nyní musíme více soustředit na osvětu mezi nositeli kontaktních čoček, aby si uvědomili, že jejich používání bez řádného vyšetření a následných kontrol je značně rizikové. Nositelé musí být samozřejmě o nutné péči o kontaktní čočky a o zásadách jejich bezpečného používání správně a přesně informováni. Přestože moderní materiály pro kontaktní čočky zajišťují vysokou bezpečnost jejich nošení, je nutné se řídit pokyny pro jejich používání. Značnou roli hraje i vhodná interpretace těchto pokynů kontaktologem a ujištění se, že jim klient opravdu správně porozuměl. Pak mohou být nositelé se svými kontaktními čočkami trvale spokojeni, bez rizika vzniku komplikací. Proto apeluji na pravidelné kontroly nositelů kontaktních čoček u svého kontaktologa, což se naštěstí ve většině případů děje. Kontaktologové, kteří prošli naším školením, získají certifikát, který prokazuje jejich odbornou výbavu a zvyšuje jejich důvěryhodnost pro klienty. CO DOPORUČUJETE NAŠIM ČTENÁŘŮM-BRÝLE NEBO KONTAKTNÍ ČOČKY? Korekci refrakčních vad můžeme provést třemi způsoby: 1. BRÝLEMI 2. KONTAKTNÍMI ČOČKAMI 3. REFRAKČNÍ CHIRURGIÍ. Brýle jsou nejstarší a nejjednodušší způsob korekce refrakčních vad, jsou i módní záležitostí a vhodným doplňkem. Při řadě činností však mohou výrazně omezovat. Kontaktní čočky jsou velmi bezpečný způsob korekce. Moderní čočky z kvalitních materiálů s vysokým průnikem kyslíku k rohovce a s kvalitním designem snížily riziko vzniku komplikací. Refrakční chirurgie laserové operace zákrok je definitivní z hlediska změn na rohovce a je určen pro úzkou skupinu lidí. Je otázkou, jak bude pacientem tento zákrok hodnocen v budoucnu. CO PODLE VÁS CHYBÍ V ČR V OČNÍ OPTICE? V provozovnách optik chybí erudovaný personál. Systém vzdělávání především optometristů zdaleka nestačí požadavkům růstu provozoven oční optiky. A tak tam pracují poučení laici i na místech, která vyžadují vzdělané odborníky. Pro řadu činností v oční optice a aplikačních střediscích jsou potřeba vysokoškolsky vzdělaní optometristé. DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. oãní optik v Praze a okolí

12 CIBA VISION listopad 2005

13 Praha 2 Královské Vinohrady, Vy ehrad mûstská ãtvrè Praha 2, která navazuje na historické centrum. Kdo zavítá právû sem a bude hledat radu oãního optika, nechè zavítá pár minut pû ky od námûstí I. P. Pavlova k odborníkûm na slovo vzat m. Zmûfií Vám zde zrak i nabídnou vy etfiení oãního lékafie ostatnû jako v ude. Jde o to, zda právû toto místo máte poblíï domova ãi zamûstnání. Optika Maja Karlovo náměstí 6 Václavská pasáž Praha 2 Tel.: City optik Francouzská 13 Praha 2 Tel.: A Optika aplikace kontaktních čoček speciální dioptrické sportovní brýle potápěčské a plavecké dioptrické brýle dioptrické obruby nejrůznějších typů a značek (od 250,-Kč) sluneční brýle (od 490,-Kč, polarizační od 950,-Kč) Vážené dámy a pánové, Dovolujeme si Vás pozvat do oční optiky ve Slezské ulici č. 6 na Vinohradech (naproti Obchodnímu soudu). Rádi Vám poradíme s výběrem brýlových čoček jak klasických, tak ztenčených, bifokálních, multifokálních a to i pro práci s počítačem a do kanceláře. navrhneme Vám nejvhodnější řešení pro Váš zrak. Naše otevírací doba je v pracovních dnech 9:00 19:00 h, v sobotu 9:00 14:00 h. Těšíme se na Vaši návštěvu Vaši optici NABÍZÍME VÁM: vyšetření očním lékařem, který k nám dochází z Vojenské nemocnice a to ZDARMA KONTAKT: A Optika Slezská 6 Praha 2 Tel.: Mobil: oãní optik v Praze a okolí

14 BALANCED zaostfiíme vá svût Nabízíme: titanové a plastové obruby v módních barvách kvalitní sluneãní br le s polarizaãními ãoãkami unisexové modely sportovního designu Garantujeme: kvalitu módnost nadstandardní servis BALANCED OPTIK, s. r. o. / U Prioru 5 / Praha 6 / Tel.: / Fax: /

15 Má smysl provádět preventivní vyšetření zraku? Jistě se Vám stalo, že poštou přišla nenápadná obálka od Vašeho praktického lékaře, ve které Vás lístek vyzýval k návštěvě ordinace a k podstoupení preventivní prohlídky kvůli.... Pokud nejste úplní lajdáci, obvykle v takovém případě poslechnete. Smysl preventivních lékařských prohlídek je jasný. Mnohé choroby hlodají v organismu nepozorovaně a často se stává, že při jejich zjištění je pozdě na účinnou léčbu. Proto se u závažných chorob preventivní prohlídky prosazují. Pokud se jedná o závažné poškození zdraví nebo dokonce o život, argumenty pro celoplošné vyhledávání takových nemocí mezi našimi spoluobčany se hledat nemusí. A co takhle cílené vyhledávání refrakčních vad? Odpůrci preventivních prohlídek, tak jak byly zavedeny na našich školách ještě před 20 lety, argumentují finanční náročností zavedení rutinního vyhledávání vad zraku a malým významem případně nalezené refrakční vady pro život. Vždy se snadno najdou argumenty typu za tu cenu můžeme provést deset transplantací... Naštěstí se v nedávné době podařilo vyvinout a zpřesnit přístroj pro rychlé a přesné vyšetření refrakce i u malých a nespolupracujících dětí. Přístroj se jmenuje Vision Screener a vyrábí ho firma Plusoptix. Tento nový přístroj pracuje na principu počítačové analýzy obrazu sítnicového reflexu při změně polohy světelného zdroje. Přístroje využívající tento jev existovaly už dříve, ale teprve u tohoto typu byl výrazně vylepšen algoritmus výpočtu refrakce ze získaných dat, takže přístroj poskytuje přesné a reprodukovatelné hodnoty vady zraku. Vyšetření pomocí tohoto přístroje je velmi jednoduché. Ze vzdálenosti jednoho metru se zacílí na oči vyšetřované osoby speciální kamera, která snímá odraz infračerveného světla od očního pozadí. Infračervené světlo oko nevnímá, takže vyšetřovaná osoba není rušena oslněním. Pro zajištění pozornosti malých dětí přístroj bliká a hraje melodii. Dospělí jsou sice písničkou při vyšetření překvapeni, ale malé děti kolem tří let díky tomu velmi dobře spolupracují a vyšetření bývá hotovo během asi 5 10 vteřin. (U velmi malých dětí pod jeden rok je obvykle nutné vyšetření opakovat, než se podaří zachytit výsledek, ale i u takto malých dětí je vyšetření možné a hlavně rychlé.) Jak tedy preventivní vyšetření zraku provádět? DOC. MUDr. JIŘÍ KORYNTA, CSc., EMERITNÍ PŘEDNOSTA OČNÍ KLINIKY DĚTÍ A DOSPĚLÝCH, K TOMU ŘÍKÁ: Pokud máme k dispozici takovýto nástroj pro rychlé a snadné stanovení refrakce, neměli bychom se vyhýbat ani sreeningu refrakčních vad u těch nejmenších dětí. Ve spolupráci s pediatry doporučuji vyšetřovat všechny děti ve dvou letech, zejména tam, kde je přítomna výrazná refrakční vada rodičů. U starších dětí je vhodné provádět vyšetření v 6 letech a pak v ve 14 letech, kdy se obvykle projevují první známky ať už vrozené degenerativní nebo školní myopie. Vyšetření refrakce u 1,5 letého dítěte na přístroji Vision Screener v oční optice Optik spektrum. Bohužel, v oblasti nekorigované refrakce bývají poškozeny zejména děti. Nekorigovaná refrakční vada u dítěte kolem tří let nejen zhoršuje orientaci ve světě, ale určité typy vad vedou k nevratnému poškození zraku ke vzniku tupozrakosti (amblyopie). Jsou to zejména astigmatismy vyššího stupně a takové rozdíly ve vadě mezi oběma očima, u kterých jedno oko má vadu v oblasti dalekozrakosti. Povinné pediatrické prohlídky, tak jak je předepisuje vyhláška, obsahují také určení nativní (nekorigované) zrakové ostrosti s pomocí znakových nebo obrázkových optotypů. Tyto prohlídky zachytí u dětí většinu refrakčních vad. Takto prováděná vyšetření jsou velmi cenná, ale mají své limity. Jsou to nejen osobnost vyšetřujícího lékaře, ale zejména věk dítěte. Každý, kdo se pokoušel stanovit refrakci zarputilé tříleté osůbky, ví, o co jde. Jde o čas, trpělivost, pevné nervy a někdy opakované návštěvy, než si dítě na svého pana doktora zvykne. A snad poslední poznámku na závěr: Za zdraví Vašich dětí jste nejvíce odpovědni vy, jejich rodiče. Pokud Vás Váš lékař nikam nepošle, musíte se o vyšetření zajímat sami. Sami si zjistěte, kde pracuje oční lékař se specializací v dětské oftalmologii a pokud se rozhodnete ho se svým potomkem navštívit, jistě Vás neodmítne. Jedině takto v ordinacích přestanou být slyšet stesky rodiče se mnou nikam nešli.... Přístroj Vision Screener, vyrábí firma Plusoptix, na český trh dodává firma Erilens s. r. o. Vyšetření je možné objednat na tel. č KONTAKT: Optik Spektrum Vinohradská 65 Praha 2 Tel./fax: Doc. MUDr. Jiří Korynta, CSc Bc. Daniel Szarvas oãní optik v Praze a okolí

16 RODENSTOCK listopad 2005

17 oãní optik v Praze a okolí NASE OPTIKA

18 NASE OPTIKA listopad 2005

19 Praha 3 Zajímavá historická ãtvrè, která prochází velk mi zmûnami, v oblasti sluïeb i architektury. Vznikají zde nové objekty, polyfunkãní budovy i renovované domy, kam soustfieìují své sluïby restaurace ãi obchody s rozmanit m zboïím. Oãního optika, kter Vás zcela urãitû nezklame, pfiekvapí Vás mil m úsmûvem a pfiístupem naleznete 5 minut pû í chûze od Ol anského námûstí. Novus Optik Seifertova 22 Tel.: Olšanská 7 Tel.: Praha 7 Strossmayerovo nám. 9 Tel.: oãní optik v Praze a okolí

20

CENÍK ČOČEK DIOPTRICKÝCH

CENÍK ČOČEK DIOPTRICKÝCH Y LG Č W V Y Ĥ M F to CENÍK ČOČEK DIOPTR DIOPTRICKÝCH Ý Y LG Č W V Y Ĥ M F to Index 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PROFI 1,5 PROFI 1,5 Rx PROFI PLUS 1,6 SFÉRICKÉ PROFI 1,6 Rx SFÉRICKÉ PROFI

Více

... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese?

... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese? ... můžete nosit pouze jedny brýle, i když potřebujete brýle do dálky i do blízka?... existují speciální multifokální brýlové čočky pro různé profese?... téměř jakékoliv brýle lze zhotovit v samozabarvovacím

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Toto je presbyopie. Jedná se

Více

Identifikace potřeb pacienta

Identifikace potřeb pacienta Identifikace potřeb pacienta 1 Cíle porady pracovníků Vysvětlit složky produktových potřeb pacienta Vytvořit proces, který budeme v naší praxi používat k identifikaci produktové potřeby pacientů, abychom

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OPTIA, a.s.

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OPTIA, a.s. NABÍDKA SPOLEČNOSTI OPTIA, a.s. OPTIA, a.s. OPTIA - záruka kvalitní péče o zrak. Víme, že Vaše oči jsou jedinečné... Svět optik - Optia - vznikl v roce 1999 z iniciativy několika špičkových pracovišť oční

Více

Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE. registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz

Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE. registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz 2015 Vzdělávací systém návazných kurzů v THE VISION CARE INSTITUTE registrujte se na www.thevisioncareinstitute.cz Zelený studijní program A I. Komunikace v praxi kontaktologa poznejte svůj komunikační

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace

SEIKO EMBLEM. Přirozené jednoduché vidění. Lehká adaptace Přirozené jednoduché vidění Lehká adaptace Dynamický krok dopředu! SEIKO, vynálezce vnitřních progresivních čoček a technologie FREE FORM, uvedl na trh další moderní generaci progresivních čoček:. Technická

Více

NOVINKA. Ochranné brýle 3M. Ochrana, pohodlí a styl

NOVINKA. Ochranné brýle 3M. Ochrana, pohodlí a styl NOVINKA Ochranné brýle 3M Ochrana, pohodlí a styl Charakteristiky Čepy postranic umožňují uživateli nastavovat úhel zorníku, což nabízí výborné pohodlí a usazení. Nastavitelná délka postranic umožňuje

Více

Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí

Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí Cíle prezentace Identifikace vhodných kandidátů na kontaktní čočky mezi nositeli brýlí. Posouzení důvodů proč si lidé přejí nebo odmítají kontaktní čočky. Posouzení

Více

Kontaktní čočky. svoboda pohybu

Kontaktní čočky. svoboda pohybu Kontaktní čočky svoboda pohybu S citem pro Vaše oči, s respektem k Vaší osobnos. Pokud při čtení tohoto ebooku narazíte na něco, co Vám nebude jasné, nebo se budete ch t na cokoliv zeptat, neváhejte nás

Více

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y Optické pomůcky do 4x zvětšení mŧže předepsat každý oční lékař na Poukaz na brýle a optické pomůcky. Zdravotní pojišťovna hradí 100,-Kč na 5 let. Název pomŧcky:

Více

již 10 let jsme tu pro Vás

již 10 let jsme tu pro Vás již 10 let jsme tu pro Vás 2000 - první zákazníci, prodejna, dílna, kancelář, vše pohromodě a staraly jsme se o Vás dvě 2001 - přibyla nám kolegyně a dílnu jsme přestěhovali do patra 2002 - již jsme ve

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Plusoptix A09 informace

Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 nenáročné měření vývoje zraku dětí již v útlém věku Přístroj Plusoptix je screeningový autorefraktometr, který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

Stavebnicový systém zábradlí evropského výrobce DIEDA

Stavebnicový systém zábradlí evropského výrobce DIEDA Stavebnicový systém zábradlí evropského výrobce DIEDA Vážený zákazníku, v naší publikaci bychom Vás rádi seznámili se základními informacemi o stavebnicovém systému zábradlí DIEDA a zodpověděli tak Vaše

Více

MY VISION@ PROGRESIVNÍ ČOČKY JAK NA TO

MY VISION@ PROGRESIVNÍ ČOČKY JAK NA TO MY VISION@ PROGRESIVNÍ ČOČKY JAK NA TO Michal Novák DiS. David Krátký DiS. Přání a potřeby zákazníka (komunikace,empatie) Refrakce s důrazem na adici pro progresivní a degresivní čočky Výběr obruby a progresivních

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE DIOPTRICKÉ

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE DIOPTRICKÉ NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE DIOPTRICKÉ Vážený obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vás seznámil s naší nabídkou ochranných brýlí. Ochranné brýle uvedené v této nabídce splňují normu ČSN EN 166 o

Více

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro Jedinečný vizuální zážitek Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro SHAMIR AUTOGRAPH III SHAMIR AUTOGRAPH III JE NOVÁ VYVÁŽENÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA, KTERÁ JE ZALOŽENA NA REVOLUČNÍM

Více

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal INFORMACE PRO PACIENTY šedý zákal www.nemocnicesumperk.cz Obsah Oční oddělení Nemocnice Šumperk a.s.... 4 Co je šedý zákal... 5 Příčiny vzniku šedého zákalu... 6-7 Léčba... 8-9 Kdy se rozhodnout k operaci...

Více

dioptrické korekce rx direct inframe glazing

dioptrické korekce rx direct inframe glazing dioptrické korekce Perfektní vidění pro sportovce s vadou zraku. Koncept pro dioptrie společnosti adidas zaručuje sportovcům a sportovkyním jasné a nezkreslené vidění při jakékoli výzvě. To znamená maximální

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král

Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích. JUDr. Jakub Král Povinnosti očních optik z pohledu současného i nového zákona o zdravotnických prostředcích JUDr. Jakub Král 1 Osnova Proč se zákon o zdravotnických prostředcích týká očních optik? Jaké právní předpisy

Více

Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu

Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu Nebaví Vás platit neustále rostoucí účty za vodu? Nenechte své peníze protéct do kanálu Společnost WATERSAVERS působí v oblasti úspory vody již od roku 2002. Společně s Jihomoravským Inovačním Centrem

Více

NULUX EP. Ideální korekce se stává skutečností

NULUX EP. Ideální korekce se stává skutečností NULUX EP Ideální korekce se stává skutečností NULUX EP Dokonalost přirozeného vidění ve všech směrech V minulém desetiletí bylo rozsáhlými změnami v technickém vývoji v oblasti brýlových čoček dosaženo

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

Brýlové čočky Essilor Exceptio

Brýlové čočky Essilor Exceptio Brýlové čočky Essilor Exceptio Dokonce i klienti s velmi rozvinutou ametropií budou vidět svět lépe. Essilor Exceptio NOVÉ 2014 Konečně máme řešení pro presbyopické klienty se silnou ametropií! VARILUX

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

SLUNEČNÍ ČOČKY 2015 NÁKUPNÍ CENÍK

SLUNEČNÍ ČOČKY 2015 NÁKUPNÍ CENÍK SLUNEČNÍ ČOČKY 2015 NÁKUPNÍ CENÍK WebČočka 2015 Základ dobrého vidění Sluneční ochrana zaměřená na to nejdůležitější Použijte WebČočky pro sestavení optimální nabídky slunečních brýlí v agresivní cenové

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE NEDIOPTRICKÉ

NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE NEDIOPTRICKÉ NABÍDKA SPOLEČNOSTI OCHRANNÉ BRÝLE NEDIOPTRICKÉ Vážený obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vás seznámil s naší nabídkou ochranných brýlí. Ochranné brýle uvedené v této nabídce splňují normu ČSN EN 166

Více

Spolehlivost Bezpečnost

Spolehlivost Bezpečnost Spolehlivost Bezpečnost Více než jen čočka Pro stále více lidí má při výběru brýlových čoček klíčový význam pohodlí, avšak rozhoduje i optická kvalita a v neposlední řadě materiálové vlastnosti. Všichni

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám

Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám Známe Vaše auto jako své boty! Servis přímo od výrobce a deset dalších důvodů, proč přijet právě k nám ŠKODA Servisní centrum Váš servis přímo od výrobce Přijeďte na pravidelnou údržbu nebo opravu se svým

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR

Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR 27. Februar 2012, Seite 1 Individuální progresivní brýlové čočky Rodenstock Impression První progresivní brýlové čočky s

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Láká vás kuchyně z nerezu? Víme, co vás s ní čeká!

Láká vás kuchyně z nerezu? Víme, co vás s ní čeká! 1 Láká vás kuchyně z nerezu? Víme, co vás s ní čeká! Láká vás exkluzivní vzhled nerezové kuchyně? Aby ne, vždyť jde o nejčistší a nejkrásnější typy kuchyní. Ale pozor! Jsou dosti náročné na cenu i úklid.

Více

Musí existovat důvody, proč nás partneři montují!

Musí existovat důvody, proč nás partneři montují! Musí existovat důvody, proč nás partneři montují! Vážení přátelé, úspěch Jablotronu je od prvopočátku spojen se spoluprací s montážními partnery. Jejich zkušenosti z instalací, z řešení požadavků zákazníků

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Ochranné brýle. www.lao.cz. Lasery a Optika

Ochranné brýle. www.lao.cz. Lasery a Optika Ochranné brýle Ochranné brýle Ochranné brýle UNIVET Naše společnost dodává ochranné brýle italského výrobce Univet. Náš sortiment pokrývá ochranné brýle pro práci se všemi typy laserů, IPL, zdroji rentgenového

Více

Dialýza v Bílovci : za 5 let téměř 150 chronicky dialyzovaných pacientů a 3 transplantace

Dialýza v Bílovci : za 5 let téměř 150 chronicky dialyzovaných pacientů a 3 transplantace Desátý Světový den ledvin již ve čtvrtek 12.3.2015 Všechna Dialyzační střediska B. Braun Avitum budou otevřena široké veřejnosti pro bezplatné preventivní vyšetření, základní test ledvin dokáže udělat

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario

tisková zpráva Novinky v CONSTRUCTU Nové produkty řady Vario Novinky v CONSTRUCTU Nové vedení společnosti Nové produkty řady Vario Aktualita NOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT, působící na českém trhu více než 20 let, prošla zásadní personální změnou.

Více

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o.

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. 06 March 2013, Page 1 Trend ve vývoji individuálních progresivních čoček. Astigmatismus do blízka. Výsledky univerzitní

Více

PEKstrA BALKONY A LODŽIE OzDOBí KAŽDý Dům OCELOVÉ LODŽIE

PEKstrA BALKONY A LODŽIE OzDOBí KAŽDý Dům OCELOVÉ LODŽIE B A L K O N Y A L O D Ž I E Pekstra balkony a LODŽIE ozdobí každý dům Firma PEKSTRA je českou výrobní firmou, která se specializuje na poradenství, dodávky a servis spojený s výrobou a instalací balkonů

Více

NEW GARDEN O SPOLEČNOSTI

NEW GARDEN O SPOLEČNOSTI PROFIL SPOLEČNOSTI NEW GARDEN Specializujeme se na prodej interiérových a zahradních mrazuvzdorných květináčů, doplňků a svíček. Nabízíme prvotřídní zboží od předních výrobců ze zemí EU, Číny a Thajska.

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

XXII. Ústecký oftalmologický den 14. října 2011

XXII. Ústecký oftalmologický den 14. října 2011 OS ČLK Ústí nad Labem Oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem XXII. Ústecký oftalmologický den 14.

Více

POTŘEBY PRO ANTISTATIKU

POTŘEBY PRO ANTISTATIKU POTŘEBY PRO ANTISTATIKU PULSNÍ IONIZAČNÍ LIŠTY Ionizační pistole VESSEL černá a bílá pro Vaše aplikace Tenká ionizační tryska N-1 Omyvatelná adhezivní podložka Jednoduchá udržba a mytí Clean Walker

Více

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky

Firemní profil. Specializovaná firma pro dodávky. vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a 14001, OHSAS 18001 a dalších. Specializovaná firma pro dodávky vázacích prostředků ocelových lan průmyslové zvedací techniky Firemní profil Ostrava, únor 2009 PAVLÍNEK

Více

VYBER SI SVŮJ VLASTNÍ POHYB

VYBER SI SVŮJ VLASTNÍ POHYB VYBER SI SVŮJ VLASTNÍ POHYB UPOZORNĚNÍ: Uvedené informace mají pouze doporučující charakter, konečný barevný odstín brýlové čočky určuje její nositel / zákazník. VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA horolezectví / lyžování

Více

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století

Jmenuji se Karel Staněk. Informace o podnikatelské příležitosti pro 21. století Jmenuji se Karel Staněk kontaktní údaje: tel.: 733141882 skype: karelstanek1 e-mail: karel.stanek@centrum.cz Pracuji v týmu, který zabezpečuje provoz stránky Bohatý Čech. Také potřebujete peníze? Rozhodl

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service

Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Vaše výhody v našem autorizovaném servisu. Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. Volkswagen Service Přímý příjem Komplexní způsob příjmu vozidla do servisu, to je přímý příjem vozu na zvedáku za Vaší přítomnosti,

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

4. Jméno/Název: David Kučera IČ: 86933892 Sídlo: Ostrava Petřkovice, Údolní 291, 725 29 Provozovna: Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér

4. Jméno/Název: David Kučera IČ: 86933892 Sídlo: Ostrava Petřkovice, Údolní 291, 725 29 Provozovna: Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér Seznam schválených podnikatelů po jednání Odborné komise 1. Jméno/Název: SNABYTEK COMPANY s.r.o. IČ: 286 18 203 Sídlo: Ve Statku 1966/2, Hlučín 748 01 Mírové náměstí 29, Hlučín 748 01 SNABYTEK COMPANY

Více

ANTIVIBRAČNÍ PNEUMATICKÉ NÁSTROJE

ANTIVIBRAČNÍ PNEUMATICKÉ NÁSTROJE ANTIVIBRAČNÍ PNEUMATICKÉ NÁSTROJE Rádi bychom Vám představili novou řadu pneumatického nářadí pro průmysl. Tyto nástroje a principy konstrukce se velmi osvědčily. Jsou spolehlivé a účinné již mnoho let

Více

SUNTECH PHOTOCHROMIC. Výhoda nového photochromického materiálu

SUNTECH PHOTOCHROMIC. Výhoda nového photochromického materiálu SUNTECH PHOTOCHROMIC Výhoda nového photochromického materiálu Výzkum nových materiálů umožnil zlepšení photochromických vlastností Hoya využila všech svých dlouholetých zkušeností a uvádí na trh novou

Více

VistaScan Mini skener paměťových fólií malý, ale výkonný

VistaScan Mini skener paměťových fólií malý, ale výkonný VistaScan Mini skener paměťových fólií malý, ale výkonný STlAČEnÝ VZDUCH ODSÁVÁnÍ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY PÉČE O ZUBY HYGIEnA Nová dimenze rentgenové diagnostiky chairside přímo u zubařského křesla VistaScan

Více

certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 NEJLEPŠÍ FIRMA okresu Příbram za rok 2007 Cenová nabídka číslo: O2907094 ze dne 23.01.

certifikátů ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 NEJLEPŠÍ FIRMA okresu Příbram za rok 2007 Cenová nabídka číslo: O2907094 ze dne 23.01. Windoors Příbram s.r.o. Prodejna Benešov list č. 1 Benešov 256 01, Tyršova 2071 IčO 262 04 088 Tel/fax: 317 700 746 DIč CZ 262 04 088 Mobil: 724 895 702 číslo účtu: 207 998 947/0300 čsob a.s. VOLEJTE ZDARMA

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

-30% ZA 1,- KČ! * Vítejte ve světě moderních kuchyní! kika jednička v nápadech na bydlení!

-30% ZA 1,- KČ! * Vítejte ve světě moderních kuchyní! kika jednička v nápadech na bydlení! Vítejte ve světě moderních kuchyní! kika jednička v nápadech na bydlení! IHRE GARANTIEKÜCHE Plánovaná kuchyně Puncta NA KUCHYNĚ! * DOPRAVA A MONTÁŽ KUCHYNÍ ZA 1,- KČ! * AKCE *Sleva se nevztahuje na kuchyňské

Více

předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie

předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie Pořiďte si předokenní rolety, přinášejí mnoho výhod. Je to konstrukčně dobře promyšlený a léty ověřený systém. Využijte jejich pozitivních vlastností

Více

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE OBECNÉ INFORMACE

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE OBECNÉ INFORMACE OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE OBECNÉ INFORMACE Chraňte důsledně své oči. Oko je měkký a choulostivý orgán. Stačí málo k úplné ztrátě zraku. Ochranné pracovní brýle nebo štíty jsou k dispozici v mnoha modifikacích,

Více

J A R O / L É T O 2 0 1 3 B U L L E T I N NEJLEPŠÍ BRITSKÉ BRÝLOVÉ ČOČKY A OBRUBY

J A R O / L É T O 2 0 1 3 B U L L E T I N NEJLEPŠÍ BRITSKÉ BRÝLOVÉ ČOČKY A OBRUBY B U L L E T I N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AKCE WIDEVIEW EASY AKCE STAYCLEAN 3+1-50% WV EASY TRANSITIONS NOVINKA TRANSITIONS SIGNATURE VII NOVINKA ACCLIMATES NABÍDKA ČOČEK NA LÉTO PROGRESIVNÍ ČOČKA PROTEK 5% SLEVA

Více

Presbyopie a související

Presbyopie a související Presbyopie a související vergenční potíže František Pluháček katedra optiky Obsah přednp ednášky Jevy spojené s pohledem do blízka Presbyopie a její vyšetření Insuficience konvergence Jevy spojené s pohledem

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010

MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010 MONITORING ČESKÁ REPUBLIKA ÚNOR OD 8.2. DO 12.2.2010 1 www.pressonline.cz STR. 1/2 Již 40. robotická cévní operace v Brně rekonstrukce břišní aorty bez řezu na břiše Špičkové robotické operace, které jsou

Více

Římské rolety. Kette typ 5.2. Adrems s.r.o. 5.2 Produktový list 2014

Římské rolety. Kette typ 5.2. Adrems s.r.o. 5.2 Produktový list 2014 mají důmyslný, ale na rozdíl od žaluzií poměrně složitý převodní systém. Proto k výrobě římských rolet používáme nejkvalitnější dostupné komponenty. Římská roleta KETTE mechanismus Z obrázku je patrné,

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Terária...4 Terarijní komplety...5-17 Venkovní terária...18 Doplňky...19 Vzorník pozadí...20-21 Inkubátory...22-23

Terária...4 Terarijní komplety...5-17 Venkovní terária...18 Doplňky...19 Vzorník pozadí...20-21 Inkubátory...22-23 Terária...4 Terarijní komplety...5-17 Venkovní terária...18 Doplňky...19 Vzorník pozadí...20-21 Inkubátory...22-23 Přestože je firma TERAECHIS firmou mladou, která vznikla počátkem roku 2006, má tato firma

Více

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk

www.pkrealizace.cz PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk PK REALIZACE s.r.o., Zvolská 789/11, 142 00 Praha 4- Kamýk Krátce o Nanoprotech výrobcích: Nanoprotech spreje fungují na bázi nejnovějších nanotechnologií. Vyžadují minimální přípravu povrchu. Lehce pronikají

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Media Channel. Unique space for ideas

Media Channel. Unique space for ideas Media Channel. Unique space for ideas Víme, že každý dobrý nápad může mít milionový potenciál, stejně jako víme, že ke každému dobrému nápadu vedou přehledně a jasně získané informace. A proto máme pro

Více

F I R M A U N I W I N

F I R M A U N I W I N FIRMA UNIWIN Představení firmy Od roku 1997 nabízíme zákazníkům kvalitní výrobky a služby. Okna, dveře a fasády vyrábíme a montujeme z plastu, plast-hliníku, dřeva, hliníku a dřevohliníku. Naleznete u

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Tomáš Vozár Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._39 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077 Tematická

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov Slavkov u Brna Domov s úsměvem Centrum celostní péče nejen o dialyzované Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov DŮSTOJNÉ STÁŘÍ znamená víc než jen zdravotní péči Poskytujeme komplexní

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Oblíbili jste si cyklistiku a nosíte dioptrické brýle? Známe řešení!

Oblíbili jste si cyklistiku a nosíte dioptrické brýle? Známe řešení! Stránka č. 1 z 5 O nás hledat text Hlavní strana» Zdraví» Článek Odeslat dotaz Oblíbili jste si cyklistiku a nosíte dioptrické brýle? Známe řešení! 26. 07. 2013 Při jízdě na kole jsou brýle důležité, protože

Více

nečekaný moment překvapení

nečekaný moment překvapení nečekaný moment překvapení Co je magic mirror Vzpomeňte si, kdy jste se naposledy podívali do zrcadla. Nechte nás hádat bylo to dnes. Většina z nás používá zrcadlo dennodenně, ale málokoho z nás by nenapadlo,

Více

Kombinovaná čistící metoda CCP

Kombinovaná čistící metoda CCP Kombinovaná čistící metoda CCP Současná situace na telekomunikačním trhu Telekomunikační společnosti investují velký kapitál do FTTH, LAN/WAN sítě, DSL, Internet, VOD (Video on Demand),... Požadavky koncových

Více

Minimálně invazivní stabilizace náhrad

Minimálně invazivní stabilizace náhrad Řešení pro bezzubá ústa 3M ESPE MDI Dentální miniimplantáty Minimálně invazivní stabilizace náhrad Inspirováni spokojeností pacienta Minimálně invazivní vysoce ziskové Vaši pacienti získají sebedůvěru

Více