Popis pecetí vesnic na panství Rokytnice v Orlických horách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis pecetí vesnic na panství Rokytnice v Orlických horách"

Transkript

1 JAN F. KŘIVOHLÁVEK Popis pecetí vesnic na panství Rokytnice v Orlických horách Panství Rokytnice v Orlických horách se rozkládalo na jihovýchodních hřbetech a údolích Orlických hor. Jeho vznik lze zařadit na konec 15. století. Do té doby celé toto území náleželo k rozsáhlým majetkům pánů zrychnova. Roku 1487 bylo od jejich rychnovského panství odděleno městečko Rokytnice, spolu s několika okolními vesnicemi, a stalo se samostatným statkem ve vlastnictví Jana Zajíce z Házm burka. Po jeho smrti, v roce 1495, se o svůj dědický nárok na oddělenou část rychnovského panství (Rokytnicko) přihlásila Johanka z Rychnova, dcera Jindřicha Rychnovského z Rychnova. Byla dvakrát provdaná. Poprvé za Kunatu Vlka z Kvítkova, podruhé za Kuneše Hodkovského z Hodkova. Po její smrti Rokytnicko zdědily jejíděti z prvního manželství - Jiří, Jindřich, Alena a Magdalena Vlkovští zkvítkova. Tipanství prodali Lickům zrýzmburka a ponich se v roce 1567 stává majitelem Rokytnice Jáchym Maušvic z Armenruth. Jeho syn a dědic se ke svým poddaným choval velice krutě. Tase mu stalo osudným. V roce 1616 byl poddanými zabit. Po jeho smrti Rokytnici na krátko získal v roce 1617 Jáchym Ziegler z Klipphausenu. Ale již v roce 1627 ji prodává Nosticům. Ti Rokytnici a celé panství vlastnili až do roku 1945,11 V roce 1848 se rokytnické panství skládalo z městečka Rokytnice (Rokitnitz) a vsí Dolní Rokytnice (Nieder Rokitnitz - Niederdorf), Horní Rokytnice (Ober Rokitnitz - Oberdorf), Prostřední Rokytnice (Mittel Rokitnitz - Mitteldorf), Julinčino Údolí (Julienthal), Rýnek (Rieneck), Panské Pole (Herrnfeld), Václavova Seč (Wenzelshau), Hanička (Hanchen), Neratov (sárenward), Podlesí (Schtinwald) a Hadinec (Ottendort)." Po zániku vrchnostenské (patrimoniálnq správy se vesnice rokytnického panství stávají součástí politického okresu Lam berk a roku 1869 samostatného soudního okresu Rokytnice v O. h. 31 V řijnu 1938 byl celý tento soudní okres zabrán Německem a přičleněn k nově vzniklému Úřadu zemského rady v Králíkách (Landrát Grulich- správní úřad) a do obvodu Úředního soudu se sídlem v Rokytnici n. O. (Amtsgericht Rokitniti ~ justiční úřad)." Po osvobození v květnu 1945 byl obnoven stav před záborem, to je, že celé Rokytnicko se opět stalo součástí politického okresu Žamberk, Působnost samostatného okresního soudu však již nebyla obnovena a jeho pravomoc byla přenesena na Okresní soud v Žarnberku.v Iento stav zůstal zachován až do , kdy byla zavedena nová územní a správní reforma. Vesnice zrokytnicka byly zahrnuty doobvodu okresu Rychnov n. Kn. 61 Pečeti užívané jednotlivými vesnicemi a jejich rychtáři jsou dochovány na písemnostech vrchnostenské správy, která sídlila na zámku v Rokytnici.?1 Dále pak v Archivu Národního muzea v Praze v tzv. Eichlerově sblrce»' Jejich otisky jsou také dochovány ve Státním okresním archivu Ústín. Orl. mezi písemnostmi Okresního úřadu v Žamberku."

2 Uvedený popis pečetí byl zpracován právě na základě těchto spisů. Zároveň byl porovnán i s pečetěmi dochovanými v Eichlerově sbírce. 10/ Popisované pečeti pocházejíz roku 1800 a na dochovaném spise jsou otisknuty ve dvou sloupcích červeným pečetním voskem. Doplňují je podpisy zástupců jednotlivých vesníc.t" Jejich jména jsou do popisu také zahrnuta. Otisky pečetí kreslil PETR DOLELAL. V prvním sloupci jsou tyto pečeti: 1. Úřední pečef vrchnostenského úřadu. Pečetnípoleje vyplněno rodovým erbem hrabat z Nostiz - Rieneck. Je to čtvrcený štít s korunovaným středním červeným štítkem se třemi zlatými břevny. 1a 4. pole hlavního štítu jemodré, 2. sříbrné a 3. zlaté. Přes ně modrozlatá kotva střídavých barev. V 1.poli je zlatý půlměsíc hroty nahoru, z něj vynikají dva červenostříbrně šachované kančí kly. V2. poli je černé křídlo se zlatýmbřevnem. Nad štítem hraběcí koruna, nad ní tři korunované přilbice. Prostře.dní má vpravo černostříbrná a vlevo modrostříbrná přikryvadla. V klenotu sedí rozkřídlená labut se zlatou zbrojí. Pravá přilbice má červenostříbrná přikryvadla a v klenotu černé křídlo se zlatým vodorovným pruhem. Levá přilbice má červenostříbrná přikryvadla, v klenotu jsou mezi dvěma červenostříbrně šachovanými kančími kly tři pštrosí pera, modré, zlaté, modré. 12 / Po obvodu je opis: DER. los: V:NOSTlTZ HERRSCH:ROKITNITZER.AMTS.SIGIL Připojené podpisy: Wenzel Johann Schenk, úřední správce Anton Kupka, berní výběrčí. 2. Rokytnice v Orlických horách (Rokitnitz), povýšena na město v r Uprostřed pečetního pole trávník, na něm strom obtočený hadem, vpravo vedle stromu postava Adama s jablkem v ruce, vlevo postava Evy s jablkem v ruce.!" Po obvodu opis: * STADTEL ROCKENIZ * Připojené podpisy: Franz Netolitzký, městský rychtář Leopold Brentler, představený Josef Blaschke, představený Josef Pater, zastupitel Franz SchOdiwy (?), zastupitel

3 3. Dolní Rokytnice (Nieder Rokitnitz Niederdorf), dnes součást Rokytnice. V pečetním poli kartuše zdobená po stranách rokaji, uprostřed kotva s šestihrotou hvězdou na každé špici. 151 Po obvodu opis: GERICHTS IN SIGL NIEDER DORFF ROKl TNI TZ Připojené podpisy: Adam Pohl, rychtář z Dolní Rokytnice Franz Grund, představený Josef Rott, zastupitel 4. Prostřední Rokytnice (Mittel Rokitnitz Mitteldorf), dnes součást Rokytnice. V pečetním poli kartuše, zdobená po stranách rokaji, uprostřed kotva s šestihrotou hvězdou na každé špici. 161 Po obvodu opis: GERICHTS IN SIGL MITTELDORF.ROKITNITZ Připojené podpisy: Anton Blaschke, rychtář Josef Kristen, obecní starší 5. Horní Rokytnice (Ober Rokitnitz - Oberdorf), dnes součást Rokytnice. V pečetním poli kartuše zdobená po stranách rokaji, uprostřed kotva s šestihrotou hvězdou nakaždé šplcl.!" Po obvodu opis: GERICHTS IN SIGL OBERDORF ROKITNITZ Připojené podpisy: Franz Gobel, rychtář Josef Kastner, představený Michal Gárnsjáqer, zastupitel 6. Panské Pole (Herrnfeld), dnes součást Hokytnice.!" V pečetním poli horní část jehličnatého stromu s dvěma větévkám i, na každé tři kuličky (?).191 Po obvodu opis: GEMEIN HERRN FELD Připojené podpisy: Josef Geissler, rychtář

4 7. Údolíčko (Liebenthal), původně samostatná vesnice, po roce 1850 osada obce Panské Pole. V roce 1950 se již jako osada neuvádí. 20/ V pečetním poli při levé straně nahoru obrácená větvička jehličnatého stromu, na ní sedící vztyčené zvíře (veverka?) s hlavou otočenou vlevo. Po obvodu opis: INSIGIL GEMEIN UBTAL * Připojené podpisy: Josef Hermann, rychtář Anton Lauterbach, představený Vdruhém sloupci jsou tyto pečeti: 1. Hanička (Hanchen), původně samostatná vesnice, po roce 1850 osada obce Panské Pole. 21 / V horní části pečetního pole jelen ve skoku, obrácený vpravo se 4 výhonky na každém parohu. V dolní části kotva. Po obvodu opis: HANCHEN GERICHTS INSIGIL * Připojené podpisy: Josef Kristen, rychtář Josef Grissler, představený 2. Vrchní Orlice (Hohen Erlitz), původně samostatná vesnice, dnes součást Bartošovic. Mírně oválná pečef je po vnější straně ohraničena provazcem, druhý vnitřní kruh ohraničen věncem. V takto vymezeném pečetním poli věnec, v kterém je v dolní části srdce s 5 olistěnými stonky, každý s šestilistým růžovým květem. Vedle srdce z každé strany šestilistý (růžový) květ. Po obvodu nad znamením nápis: GESIGEL, pod nápisem mezi květy písmena E, R, O, EL. Připojené podpisy: Josef Teiber, šolc Anton Bóhrn, představený Franz Grissle r, pře dstavený Johann Tschepen, zastupitel Josef Pohl, zastupitel

5 3. Malá Strana (Halbseiten), původně samostatná vesnice, po roce 1945 osada obce Bartošovice, později jako osada zaniká. Mírně oválná pečet s třemi pahorky v dolní části. Na nich stojíproti sobě dva ptáci (holubičky) s roztaženými křídly, spojeni navzájem zobáčky, ve kterých drží olistěnou snítku s dvěma šestilistými (růžovými) květy.22/ Po obvodu opis: INSIGEL DER GEMEINDE HALBSEITHEN * Připojené podpisy: Anton Hanisch, rychtář 4. Neratov (S:irenwald), původně samostatná vesnice, dnes součást Bartošovic. V pečetním poli kartušový štít s váhami a kotvou v horní části. V dolní části kráčející medvěd mezi třemi stromy z každé strany.23/ Po obvodu opis: GERICHTS.SIEGEL.IN BARNWALD * Připojené podpisy: David Mohaupt, šolc v Neratově Josef Eltner, představený Anton Bohm, zastupitel Josef Tasler, zastupitel 5. Podlesí (SchOnwald), původně samostatná vesnice, po roce 1945 součást obce Neratov, později jako osada zaniká. Osmihraná pečef má v oválném pečetním poli srdce, z něhož vyrůstá pět stonků, které jsou zakončeny (růžovými) květy. Po obvodu opis:.sigil SCHEN. WALD Připojeny podpisy: Franz ROcker, šolc v schonwalcu. 6. Hadinec (Ottendorf), původně samostatná vesnice, od roku 1850 osada obce Vrchní Orlice. Po roce 1945 jako samostatná osada zaniká.>" Mírně oválná pečef s vodorovně šrafovaným polem, které je vyplněno štítem, ten má v horní polovině váhy, v dolní polovině kotvu. 25/ Po obvodu opis: GERICHTS SIEGEL IN OTTENDORF. Připojeny podpisy: Josef Kastner, šolc v Ottendorfu

6 7. Rýnek (Rieneck), původně samostatná vesnice,' od r osada obce Prostřední Rokytnice. Po roce 1945 jako samostatná osada zaniká. 261 V pečetním poli je skála na které stojívpravo otočené zvíře (srnec?). Vedle skály na každé straně jehličnatý strom. 27 / Po obvodu opis: RHINECKER GEMAIND INSIGILL 1793 * Připojeny podpisy: Ignác BIOmel, rychtář v Rienecku, Josef Titz, představený 8. Julinčino Údolí (Julienthal), původně samostatná vesnice, po roce 1850 osada obce Rokytnice v O. h. 281 Malá oválná pečet s kartušovým štítem uprostřed, na něm v horní polovině váhy, v dolní polovině kotva. 29 / Po obvodu opis: GERICHTS.SIEGEL IN JULlENTHAL Připojené podpisy: Wenzl B6hm, rychtář 9. Václavova Seč (Wenzelshau), původně samostatná vesnice, po roce 1850 osada obce Panské Pole. Od roku 1945 jako osada zaniká. 3OI V pečetním poli uprostřed čtyři tulipánové květy postavené do kříže, nad nimi korunka o třech Iistech. 311 Po obvodu opis: GEMElN SIEGEL IN WENTZEL HAV Připojené podpisy: Georg Tschepen, rychtář Franz Heuer, zastupitel Poznámky: 11 SEDLÁCEK, A.: Hrady, zámky a tvrze... ll. Praha 1883, s Hrady, zámky a tvrze v 6echách VI(východní6echy). Praha 1989, s HÁVA, V.: Vyprávění o Rokytnici v Orlických horách - Historie adnešek. Rokytnice v O. h SOMMER, J. G.: Das Kiinigreich Běhmen, statístísch - topographisch dargestelt, Kiiniggratzer Kreís. Prag 1836, s PALACKÝ, F.: Popis království českého. Praha 1848, s Zevrubný popisrozdělení země království českého. Praha 1854, s Seznam místv království českém. Praha 1878, s HÁVA V.: c. d. (citované dno), s Das Sudetenbuch mítaustorlíchen Ostsvertzeichnis. Teplitz - Sch6nau 1941, s , Seznam obcív zemi české podle stavu z prosince Zprávy Státního úřadu statistického republiky československé - řada O, Č. 1-16, s

7 Seznam obcív zemích českých podle správního rozděleníz Praha 1949,s Seznam obcíčssr 1960 (stavk ). Praha 1960,s viz. pozn Státní oblastní archiv (dále jen SOA) Zámrsk, fond Velkostatek Rokytnice v O. h. 81 Archiv Národního muzea v Praze (dále jen ANM), Eichlerova sbírka (hradecký kraj), sign. G/25 panství Rokytnice v O. h. 91 Státní okresní archiv (SOkA) Ústín. O., fond Okresní úřad Žamberk, sign (kart. č. 82). Pečeti jsou otisknuty na smlouvě z roku 1800, podle které vesnice na rokytnickém panství uzavřely dohod uo vzájemném pojištění protiškodám způsobeným ohněm. Jedná seo zajímavý doklad k počátkům pojišfovnictví na Rokytnicku. 101 viz pozn viz. pozn. 9. Pečeti jsou také otisknuty nastejné smlouvě, uzavřené 1823.Zde jsou však dochovány v značně poškozeném stavu. 121 Barevný popis je převzat zpublikace S. KosíKA: Slavkov Heraldická minnucí1985. Praha 1985,s Nostitzové z rokytnické větve, původně panský rod, byli v roce 1613 povýšeni mezi říšské svo bod né pány. Vroce 1673dostávají v léno říšské hrabství Rieneck. Od tédobypřlpojili k svému erbu srdečný štítek seznakem tohoto hrabství a svůj titul rozšířili o jehonázev (sv.p. Nostiz Rieneck). Roku 1675 [sou.povýšen: do hraběcího stavu českého království a roku 1692 do hraběcího stavu Sv. říše Římské (KŘIVOHLÁVEK, J.: Zanikajíci heraldická památka. Heraldika a genealogie, 1991, 3, s ). 131 HÁVA, V.: c. d.,s Podobná pečet je také dochována na listině z roku 1787 (Státní ústřední archiv v Praze, Stará manipulace, sign. P/106 - RI7). Otisky pečetí uložené v Eichlerově sbírce (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25) užívané v prvnípolovině 19. stoletízobrazují podobu dnes užívaného znaku města. Tosvádí k domněnce, že užívané znamení a snad i znak městečka Rokytnice v O. h. byl původně jiný adnešní podoba vznikla ažv prvnípolovině 19. stoletíspolu s pověstí o původu znaku (HÁVA, V.: c.d., s ). 151 Kotva pocházíz erbu Josefa hraběte znostitz - Rieneck (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25 - text k pečetím). 161 viz pozn viz pozn Vesnice Panské Pole byla založena Ottou sv. p. z Nostitz v roce 1663 na místě někdejšího panského dvora "Ka/ten Vorwerk". Listinou vydanou v slezském Javoru dalvesnici jméno a upravil práva a povinnosti obyvatel (HÁVA, V.: c. d., s ; SOMMER, J. G.: c. d., s. 272; ŠTECH, J.: Žambersko. Vlastivědný popis. Žamberk 1933, s. 67). 191 Obecní znamení připomíná, že ves vznikla při mýcení lesa (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25 text k pečetím). 201 Vesnice vznikla nadominikálních pozemcích v roce 1708(SOMMER, J. G.: c. d., s. 272)

8 21 I Vesnice vznikla v roce 1790 napozemcích panského dvora"waldhof". Jméno dostala pojohaně hraběnce z Nostitz-Rieneck, manželce Josefa hraběte z Nostitz-Rieneck (SOMMER, J. G.: c. d., s.272). 221 Pečet obce pochází zroku 1793, kdybyla vesnice Malá Straná oddělena od Vrchní Orlice (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25.- text k pečetím). 231 Ve vsi bylv roce 1775postaven barokní poutníkostel Nanebevzetí P. Marie. V květnu 1945 byl zapálen a přes snahu o jeho obnovu je z něj dnes jen ruina (KŘIVOHLÁVEK, J.: Barokní kostel v Neratově a jeho zánik. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, 1991,1). Pečetní znamení připomíná, že v okolních lesích žilo hodně divoké zvěře, zejména medvědi. Podle nich také vesnice dostala německé jméno (Barenwald). Erb s kotvou a váhami dokládá, že pečef vznikla v době, kdyneratov vlastnili Nostitzové (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25 - text k pečetím). K. LIŠKA v pečeti viděl ataké nakreslil koně (GHSP v Praze, Kresby z pozustalostí K. Líšky). 241 Vesnice byla založena v roce 1683 Kryštofem Václavem hrabětem z Nostitz-Rieneck a jméno dostala pojeho otci Ottovi sv. p. z Nostitz (SOMMER, J. G.: c. d., s. 272; ŠTtCH, J.: c. d.,s. 67; HÁVA, V.: c. d., s. 31, uvádí že vesnice bylazaložena roku V Eichlerově sbírce (ANM, sign. G/25) je dochován jiný otisk pečeti, která má uprostřed strom s naznačenými větvičkami. Po obvodu je opis: + GEMEIN. OTTENOORF. Vtextu k pečetím v Eichlerově sbírce se uvádí, že bylazaložena mezí.lesy, proto byl do pečeti převzat jehličnatý strom. 261 Vesnice Rýnek byla založena v roce 1791 napozemcích rozparcelovaného dvora "Nimmersatt" (SOMMER, J. G.: c. d.,s.271).jméno dostala podle říšského hrabství Rieneck, které Nostitzové získali v léno roku 1673 (KŘIVOHLÁVEK, J.: Zanikající heraldická památka. Heraldika a genealogie, 1991, 3, s ). 27I Pečef byla pořízena krátce po založen í vesnice, v roce 1793a zob razuje zvíře (srnce), které se hojně vyskytovalo v okolních lesích (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25 - text k pečetím). 281 Vesnice vznikla v roce 1690, podle jiných pramenů v roce 1680 (HÁVA, V.: c. d., s. 31) částečným rozparcelováním Nového dvora (Neuhof). Jméno dostala po Marii Julianě hraběnce von Mettich, manželce Kryštofa Václava hraběte znostitz-rieneck. Při svém založení dostali obyvateléod majitele panství řadu úlev (HÁVA, V.: c. d., s. 32). 291 Kotva v pečeti pochází z erbu zakladatele, Kryštofa Václava hraběte z Nostitz-Rieneck (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25 -text k pečetím). 301 Vesnice byla založena v roce 1674Kryštofem Václavem hrabětem z Nostitz-Rieneck a byla po něm pojmenována. Novíosadníci dostali odzakladatele listinou z řad u úlev (HÁVA, V.: c. d., s. 32; SOMMER, J. G.: c. d., s. 272; ŠTECH, J.: c. d.,s. 67). 311 V ANM (Eichlerova sbírka, sign. G/25) je uložen otisk pečeti, která máv dolní části srdce, ze kterého vyrů stajído kříže tři tullpánové (?) květy. Nad nimi při horním okraji je koru nka. Opis je stejný

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S

Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S Návrh znaku a vlajky pro obec K U K S autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Veřejn ejnáspráva Ing. Jaroslava Syrovátkov tková tní symboly Kontakty na vyučuj ující Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: úterý středa 14,30 15,30 hod. 14,30 15,30 hod. E-mail:

Více

Barevné řešení návrhu znaku obce:

Barevné řešení návrhu znaku obce: Znak obce Libňatov: Obec Libňatov disponovala v období před konstitucí obecního zřízení v polovině 19.století vlastním pečetním typářem. Dokládají to otisky v Indikačních skizzách Stabilního katastru z

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_342 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec J E N E Č

Návrh znaku a vlajky pro obec J E N E Č Návrh znaku a vlajky pro obec J E N E Č autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec B O Š I C E. autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.

Návrh znaku a vlajky. pro obec B O Š I C E. autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode. Návrh znaku a vlajky pro obec B O Š I C E autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl19 Vytvořeno: srpen 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 27. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl19 Vytvořeno: srpen 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 27. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl19

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA STÁTNÍ SYMBOLY ÚSTAVA ČR DEFINICE STÁTNÍCH SYMBOLŮ Článek 14 Ústavy České republiky vyjmenovává, co jsou státní symboly našeho státu : Čl. 14 (1) Státními symboly České republiky

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV

Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV Návrh znaku a vlajky pro obec BUDISLAV autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Společensko vědní oblast

Společensko vědní oblast Společensko vědní oblast 1. ČR stát státní symboly www.isspolygr.cz Vytvořila: Mgr. Barbora Slováčková 26. 10. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Statutární město Opava

Statutární město Opava Číslo: 13/2005 Název: Obecně závazná vyhláška Statutárního města Opavy o užívaní znaku a vlajky Statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí Garant: Odbor prezentace a zahraničních vztahů

Více

Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti.

Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti. Ještě jednou břevno a o květině nevinnosti. V našem seriálu o obecním znaku se dostáváme k další části bílé (stříbrné) lilii na modrém pozadí. Ale ještě předtím doplníme minulý díl, který pojednával o

Více

Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic

Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic Návrh obecního znaku a vlajky Vilémovic 1. Několik slov úvodem Zastupitelstvo obce Vilémovic se rozhodlo požádat o udělení obecních symbolů, přičemž přípravy byly zahájeny již v roce 2009 nejdříve proběhlo

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 15. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_337 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.04 Integrovaná střední škola

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VIII. Archiv Národního muzea (Praha 7 - Holešovice) (pokračování) V archivu Národního muzea se ve fondu G nachází Eichlerova topografická sbírka. Tento

Více

Česká republika - státní symboly

Česká republika - státní symboly Česká republika - státní symboly Dokážete vyjmenovat státní symboly naší vlasti? státní vlajka státní barvy státní pečeť velký státní znak vlajka prezidenta republiky malý státní znak státní hymna Státní

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

STANOVY ZEMSKÉ STAVOVSKÉ RODOVÉ UNIE z.s

STANOVY ZEMSKÉ STAVOVSKÉ RODOVÉ UNIE z.s STANOVY ZEMSKÉ STAVOVSKÉ RODOVÉ UNIE z.s spolku občanů Čech, Moravy a Slezska rozvíjející rodové tradice Verze stanov schválená sněmem ZSRU dne 06.06.2015 v zámku Nové Hrady OBSAH Hlava I. Název a sídlo

Více

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny

Léta dávno minulá pánů z Lichtenburka Jan Kokot z Příchodu Trojan z Ostružna Kate- řina Hanušek z Běstviny Léta dávno minulá Nejstarší zprávy o Běstvině jsou sice raně historické, ale skromné. Jsou obsaženy v letopise kanovníka vyšehradského, který jako pokračovatel kronikáře Kosmy popsal události českého státu

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec S V O J K O V

Návrh znaku a vlajky. pro obec S V O J K O V Návrh znaku a vlajky pro obec S V O J K O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ

Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ Návrh znaku a vlajky pro obec PLAVEČ autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec NEMYŠL

Návrh znaku a vlajky pro obec NEMYŠL Návrh znaku a vlajky pro obec NEMYŠL autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

HOŘIČKY. Návrh znaku a vlajky. pro obec

HOŘIČKY. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec HOŘIČKY autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA. o městských symbolech

Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA. o městských symbolech Město Ostrov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OSTROVA č. 1/2001 o městských symbolech Město Ostrov, dle 5 a 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn, na základě usnesení

Více

Státní symboly České republiky

Státní symboly České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:18 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 7.10.2013 Státní

Více

Návrhy na obecní znak a prapor

Návrhy na obecní znak a prapor Návrh znaku pro obec Hrádek Návrhy na obecní znak a prapor pro obec Hrádek Zdeněk Papeš 1 Kontakty: e-mail: zdenek@papes.cz mobil: 777 600 080 Údaje zhotovitele: Zdeněk Papeš Atelier Foto a Grafika Nušlova

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec KOJETICE

Návrh znaku a vlajky pro obec KOJETICE Návrh znaku a vlajky pro obec KOJETICE autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Několik konkrétních osudů

Několik konkrétních osudů Robert Hemmrich (architekt) Narozen 1. 5. 1871, Jablonec nad Nisou Zemřel 15. 4. 1946, Jablonec nad Nisou Robert Hemmrich se narodil jako nejstarší syn zámečníka Franze Hemmricha. Studoval Státní průmyslovou

Více

VELKOSTATEK STUDENEC - FOŘT

VELKOSTATEK STUDENEC - FOŘT STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD 408 č. archivní pomůcky 8900 VELKOSTATEK STUDENEC - FOŘT 1642-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod I. Vývoj původce archivního souboru

Více

Metodický list Pověst

Metodický list Pověst Metodický list Pověst Littera KČJL PdF UHK Pověst metodický list Žánr pověsti Pověst (stejně jako žánr pohádky) patří svým původem do ústní lidové tradice. Pověst se vyznačuje vztahem k reálné skutečnosti

Více

Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti

Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti Heraldika jako nástroj k uchování rodinné paměti Založením mirošovské větve Pavláků (smlouvou mezi rody Pavláků a Peiskerů ze dne 7. 8. 1963 v Karlových Varech) došlo ke znakové úpravě, na základě které

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Říjen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_215_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec

Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec BŘEZOLUPY autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Metodický pokyn starosty SR ČMS

Metodický pokyn starosty SR ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SR ČMS Ročník: 2010 V Praze dne: 2010 Císlo: Postup organizačních jednotek SR ČMS při pořízení historického

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6 /2006 o symbolech města Zastupitelstvo města Pardubic vydalo dne 27. června 2006, v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. i)

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev v Radešíně okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, Základní škola Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, Základní škola Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, Základní škola Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4..308 Anotace Seznámení

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec VESELÁ

Návrh znaku a vlajky. pro obec VESELÁ Návrh znaku a vlajky pro obec VESELÁ autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832, 596236364, e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu

Více

Vážení občané obce Klíny.

Vážení občané obce Klíny. Vážení občané obce Klíny. Dovolte mi, abych Vám představil oficiální návrhy obecních symbolů pro obec Klíny. Tyto návrhy zpracovala heraldická kancelář Dauphin dle pravidel a zásad pro tvorbu obecních

Více

Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města

Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města Návrh vlajky pro město HORAŽĎOVICE a historický znak města autor: Mgr. Jan Tejkal +420602953832 Jan.Tejkal@seznam.cz http://heraldika.webnode.cz/ Právo na znak a vlajku: Zákon o obcích (obecní zřízení)

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

Komentář k obecním symbolům

Komentář k obecním symbolům Komentář k obecním symbolům Podle současně platné právní úpravy zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce disponovat vlastními obecními symboly, tzn. znakem

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007

ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 ZÁSADY pro užívání znaku a vlajky města Český Těšín vydané na základě usnesení Rady města Český Těšín č. 562/7.RM ze dne 27.6.2007 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Užívání znaku a vlajky obcí upravuje ustanovení

Více

Velkostatek Prohořský Hrádek 1606-1944

Velkostatek Prohořský Hrádek 1606-1944 Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Velkostatek Prohořský 1606-1944 I n v e n t á ř EL NAD č.: 210 AP č.: 620 Ivo Kadlec Nepomuk 2008 O B S A H Ú v o d I. Vývoj původce archivního souboru 5 II.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

grafický manuál znak města Český Krumlov 2

grafický manuál znak města Český Krumlov 2 grafický manuál znak města Český Krumlov 2 obsah 3 úvod 4 pravidla užívání znaku města 5 příklady použití velký znak malý znak 6 velký znak barva 7 černobílý linka 8 barva město Český Krumlov 9 černobílý

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 28. října HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 28. října Hostivice, květen 2010 Ulice 28. října 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Úvodní kapitoly 6. část

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Úvodní kapitoly 6. část HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Úvodní kapitoly 6. část Hostivice, říjen 2010 Úvodní kapitoly 6. část 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které

Více

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2013 HRÁDEK NAD NISOU. Poznámky k návrhům městské vlajky

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2013 HRÁDEK NAD NISOU. Poznámky k návrhům městské vlajky 1 Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2013 HRÁDEK NAD NISOU Poznámky k návrhům městské vlajky Ideální podoba znaku města Hrádku nad Nisou (kresba Stanislav Kasík 2013) O HISTORICKÉM

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 17. listopadu HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 17. listopadu Hostivice, listopad 2010 Ulice 17. listopadu 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU FRÝDEK-MÍSTEK

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU FRÝDEK-MÍSTEK SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU FRÝDEK-MÍSTEK 8 2007 1 OBSAH Tomáš Adamec: Státní okresní archiv Frýdek-Místek v roce 2006 5 Jan Al Saheb: Instrukce olomouckého biskupa Viléma Prusinovského z Víckova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

č. 7/2009 o znaku a vlajce města

č. 7/2009 o znaku a vlajce města M Ě S T O S E M II L Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2009 o znaku a vlajce města Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 12. listopadu 2009 usnesením č. 7.133/09/ZM usneslo vydat na základě

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Nedávno nás emailem upozornil

Nedávno nás emailem upozornil Nedávno nás emailem upozornil jeden z našich členů na internetovou adresu, kde je k dispozici současná česká církevní heraldika. Tento zdroj informací nám byl dosud utajen a proto se o něj chceme podělit.

Více

Fakulta restaurování, Restaurování uměleckých děl na papíře a

Fakulta restaurování, Restaurování uměleckých děl na papíře a Jméno: Bc. Klára Schmidtová Fakulta, obor studia a ročník: souvisejících materiálech, roč. 1 Termín: 31. 8. 11. 9. 2015 Instituce, místo pobytu na stáži: Státní oblastní archiv v Třeboni Fakulta restaurování,

Více

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541

SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU. Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 PŘÍLOHA Č. 3 SOUPIS ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT V CHLUMCI NAD CIDLINOU Katastr: Chlumec nad Cidlinou Kód katastru: 651541 1. prostor mezi hřbitovním kostelem Nejsvětější Trojice a východní část náměstí, areál

Více

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy)

Mírný pás. Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Mírný pás Stepi Listnaté a smíšené lesy Jehličnaté lesy (tajgy) Podnebí Střídání čtyř ročních období Mírný pás Stepi ROSTLINY Stepi Pšenice Duté stéblo s kolénky. Plod obilka s výraznou rýhou. Kukuřice

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974

Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Číslo 1, řada 3., únor, ročník 1974 Genealogie, rodopis v její dnešní podobě Josef Polišenský Znak vyšehradské kapituly Václav Ryneš Čeští usedlíci v USA, trochu poznámek I.K.J. Štafl Po stopách českých

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_08_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 10. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 17.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více