Popis pecetí vesnic na panství Rokytnice v Orlických horách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis pecetí vesnic na panství Rokytnice v Orlických horách"

Transkript

1 JAN F. KŘIVOHLÁVEK Popis pecetí vesnic na panství Rokytnice v Orlických horách Panství Rokytnice v Orlických horách se rozkládalo na jihovýchodních hřbetech a údolích Orlických hor. Jeho vznik lze zařadit na konec 15. století. Do té doby celé toto území náleželo k rozsáhlým majetkům pánů zrychnova. Roku 1487 bylo od jejich rychnovského panství odděleno městečko Rokytnice, spolu s několika okolními vesnicemi, a stalo se samostatným statkem ve vlastnictví Jana Zajíce z Házm burka. Po jeho smrti, v roce 1495, se o svůj dědický nárok na oddělenou část rychnovského panství (Rokytnicko) přihlásila Johanka z Rychnova, dcera Jindřicha Rychnovského z Rychnova. Byla dvakrát provdaná. Poprvé za Kunatu Vlka z Kvítkova, podruhé za Kuneše Hodkovského z Hodkova. Po její smrti Rokytnicko zdědily jejíděti z prvního manželství - Jiří, Jindřich, Alena a Magdalena Vlkovští zkvítkova. Tipanství prodali Lickům zrýzmburka a ponich se v roce 1567 stává majitelem Rokytnice Jáchym Maušvic z Armenruth. Jeho syn a dědic se ke svým poddaným choval velice krutě. Tase mu stalo osudným. V roce 1616 byl poddanými zabit. Po jeho smrti Rokytnici na krátko získal v roce 1617 Jáchym Ziegler z Klipphausenu. Ale již v roce 1627 ji prodává Nosticům. Ti Rokytnici a celé panství vlastnili až do roku 1945,11 V roce 1848 se rokytnické panství skládalo z městečka Rokytnice (Rokitnitz) a vsí Dolní Rokytnice (Nieder Rokitnitz - Niederdorf), Horní Rokytnice (Ober Rokitnitz - Oberdorf), Prostřední Rokytnice (Mittel Rokitnitz - Mitteldorf), Julinčino Údolí (Julienthal), Rýnek (Rieneck), Panské Pole (Herrnfeld), Václavova Seč (Wenzelshau), Hanička (Hanchen), Neratov (sárenward), Podlesí (Schtinwald) a Hadinec (Ottendort)." Po zániku vrchnostenské (patrimoniálnq správy se vesnice rokytnického panství stávají součástí politického okresu Lam berk a roku 1869 samostatného soudního okresu Rokytnice v O. h. 31 V řijnu 1938 byl celý tento soudní okres zabrán Německem a přičleněn k nově vzniklému Úřadu zemského rady v Králíkách (Landrát Grulich- správní úřad) a do obvodu Úředního soudu se sídlem v Rokytnici n. O. (Amtsgericht Rokitniti ~ justiční úřad)." Po osvobození v květnu 1945 byl obnoven stav před záborem, to je, že celé Rokytnicko se opět stalo součástí politického okresu Žamberk, Působnost samostatného okresního soudu však již nebyla obnovena a jeho pravomoc byla přenesena na Okresní soud v Žarnberku.v Iento stav zůstal zachován až do , kdy byla zavedena nová územní a správní reforma. Vesnice zrokytnicka byly zahrnuty doobvodu okresu Rychnov n. Kn. 61 Pečeti užívané jednotlivými vesnicemi a jejich rychtáři jsou dochovány na písemnostech vrchnostenské správy, která sídlila na zámku v Rokytnici.?1 Dále pak v Archivu Národního muzea v Praze v tzv. Eichlerově sblrce»' Jejich otisky jsou také dochovány ve Státním okresním archivu Ústín. Orl. mezi písemnostmi Okresního úřadu v Žamberku."

2 Uvedený popis pečetí byl zpracován právě na základě těchto spisů. Zároveň byl porovnán i s pečetěmi dochovanými v Eichlerově sbírce. 10/ Popisované pečeti pocházejíz roku 1800 a na dochovaném spise jsou otisknuty ve dvou sloupcích červeným pečetním voskem. Doplňují je podpisy zástupců jednotlivých vesníc.t" Jejich jména jsou do popisu také zahrnuta. Otisky pečetí kreslil PETR DOLELAL. V prvním sloupci jsou tyto pečeti: 1. Úřední pečef vrchnostenského úřadu. Pečetnípoleje vyplněno rodovým erbem hrabat z Nostiz - Rieneck. Je to čtvrcený štít s korunovaným středním červeným štítkem se třemi zlatými břevny. 1a 4. pole hlavního štítu jemodré, 2. sříbrné a 3. zlaté. Přes ně modrozlatá kotva střídavých barev. V 1.poli je zlatý půlměsíc hroty nahoru, z něj vynikají dva červenostříbrně šachované kančí kly. V2. poli je černé křídlo se zlatýmbřevnem. Nad štítem hraběcí koruna, nad ní tři korunované přilbice. Prostře.dní má vpravo černostříbrná a vlevo modrostříbrná přikryvadla. V klenotu sedí rozkřídlená labut se zlatou zbrojí. Pravá přilbice má červenostříbrná přikryvadla a v klenotu černé křídlo se zlatým vodorovným pruhem. Levá přilbice má červenostříbrná přikryvadla, v klenotu jsou mezi dvěma červenostříbrně šachovanými kančími kly tři pštrosí pera, modré, zlaté, modré. 12 / Po obvodu je opis: DER. los: V:NOSTlTZ HERRSCH:ROKITNITZER.AMTS.SIGIL Připojené podpisy: Wenzel Johann Schenk, úřední správce Anton Kupka, berní výběrčí. 2. Rokytnice v Orlických horách (Rokitnitz), povýšena na město v r Uprostřed pečetního pole trávník, na něm strom obtočený hadem, vpravo vedle stromu postava Adama s jablkem v ruce, vlevo postava Evy s jablkem v ruce.!" Po obvodu opis: * STADTEL ROCKENIZ * Připojené podpisy: Franz Netolitzký, městský rychtář Leopold Brentler, představený Josef Blaschke, představený Josef Pater, zastupitel Franz SchOdiwy (?), zastupitel

3 3. Dolní Rokytnice (Nieder Rokitnitz Niederdorf), dnes součást Rokytnice. V pečetním poli kartuše zdobená po stranách rokaji, uprostřed kotva s šestihrotou hvězdou na každé špici. 151 Po obvodu opis: GERICHTS IN SIGL NIEDER DORFF ROKl TNI TZ Připojené podpisy: Adam Pohl, rychtář z Dolní Rokytnice Franz Grund, představený Josef Rott, zastupitel 4. Prostřední Rokytnice (Mittel Rokitnitz Mitteldorf), dnes součást Rokytnice. V pečetním poli kartuše, zdobená po stranách rokaji, uprostřed kotva s šestihrotou hvězdou na každé špici. 161 Po obvodu opis: GERICHTS IN SIGL MITTELDORF.ROKITNITZ Připojené podpisy: Anton Blaschke, rychtář Josef Kristen, obecní starší 5. Horní Rokytnice (Ober Rokitnitz - Oberdorf), dnes součást Rokytnice. V pečetním poli kartuše zdobená po stranách rokaji, uprostřed kotva s šestihrotou hvězdou nakaždé šplcl.!" Po obvodu opis: GERICHTS IN SIGL OBERDORF ROKITNITZ Připojené podpisy: Franz Gobel, rychtář Josef Kastner, představený Michal Gárnsjáqer, zastupitel 6. Panské Pole (Herrnfeld), dnes součást Hokytnice.!" V pečetním poli horní část jehličnatého stromu s dvěma větévkám i, na každé tři kuličky (?).191 Po obvodu opis: GEMEIN HERRN FELD Připojené podpisy: Josef Geissler, rychtář

4 7. Údolíčko (Liebenthal), původně samostatná vesnice, po roce 1850 osada obce Panské Pole. V roce 1950 se již jako osada neuvádí. 20/ V pečetním poli při levé straně nahoru obrácená větvička jehličnatého stromu, na ní sedící vztyčené zvíře (veverka?) s hlavou otočenou vlevo. Po obvodu opis: INSIGIL GEMEIN UBTAL * Připojené podpisy: Josef Hermann, rychtář Anton Lauterbach, představený Vdruhém sloupci jsou tyto pečeti: 1. Hanička (Hanchen), původně samostatná vesnice, po roce 1850 osada obce Panské Pole. 21 / V horní části pečetního pole jelen ve skoku, obrácený vpravo se 4 výhonky na každém parohu. V dolní části kotva. Po obvodu opis: HANCHEN GERICHTS INSIGIL * Připojené podpisy: Josef Kristen, rychtář Josef Grissler, představený 2. Vrchní Orlice (Hohen Erlitz), původně samostatná vesnice, dnes součást Bartošovic. Mírně oválná pečef je po vnější straně ohraničena provazcem, druhý vnitřní kruh ohraničen věncem. V takto vymezeném pečetním poli věnec, v kterém je v dolní části srdce s 5 olistěnými stonky, každý s šestilistým růžovým květem. Vedle srdce z každé strany šestilistý (růžový) květ. Po obvodu nad znamením nápis: GESIGEL, pod nápisem mezi květy písmena E, R, O, EL. Připojené podpisy: Josef Teiber, šolc Anton Bóhrn, představený Franz Grissle r, pře dstavený Johann Tschepen, zastupitel Josef Pohl, zastupitel

5 3. Malá Strana (Halbseiten), původně samostatná vesnice, po roce 1945 osada obce Bartošovice, později jako osada zaniká. Mírně oválná pečet s třemi pahorky v dolní části. Na nich stojíproti sobě dva ptáci (holubičky) s roztaženými křídly, spojeni navzájem zobáčky, ve kterých drží olistěnou snítku s dvěma šestilistými (růžovými) květy.22/ Po obvodu opis: INSIGEL DER GEMEINDE HALBSEITHEN * Připojené podpisy: Anton Hanisch, rychtář 4. Neratov (S:irenwald), původně samostatná vesnice, dnes součást Bartošovic. V pečetním poli kartušový štít s váhami a kotvou v horní části. V dolní části kráčející medvěd mezi třemi stromy z každé strany.23/ Po obvodu opis: GERICHTS.SIEGEL.IN BARNWALD * Připojené podpisy: David Mohaupt, šolc v Neratově Josef Eltner, představený Anton Bohm, zastupitel Josef Tasler, zastupitel 5. Podlesí (SchOnwald), původně samostatná vesnice, po roce 1945 součást obce Neratov, později jako osada zaniká. Osmihraná pečef má v oválném pečetním poli srdce, z něhož vyrůstá pět stonků, které jsou zakončeny (růžovými) květy. Po obvodu opis:.sigil SCHEN. WALD Připojeny podpisy: Franz ROcker, šolc v schonwalcu. 6. Hadinec (Ottendorf), původně samostatná vesnice, od roku 1850 osada obce Vrchní Orlice. Po roce 1945 jako samostatná osada zaniká.>" Mírně oválná pečef s vodorovně šrafovaným polem, které je vyplněno štítem, ten má v horní polovině váhy, v dolní polovině kotvu. 25/ Po obvodu opis: GERICHTS SIEGEL IN OTTENDORF. Připojeny podpisy: Josef Kastner, šolc v Ottendorfu

6 7. Rýnek (Rieneck), původně samostatná vesnice,' od r osada obce Prostřední Rokytnice. Po roce 1945 jako samostatná osada zaniká. 261 V pečetním poli je skála na které stojívpravo otočené zvíře (srnec?). Vedle skály na každé straně jehličnatý strom. 27 / Po obvodu opis: RHINECKER GEMAIND INSIGILL 1793 * Připojeny podpisy: Ignác BIOmel, rychtář v Rienecku, Josef Titz, představený 8. Julinčino Údolí (Julienthal), původně samostatná vesnice, po roce 1850 osada obce Rokytnice v O. h. 281 Malá oválná pečet s kartušovým štítem uprostřed, na něm v horní polovině váhy, v dolní polovině kotva. 29 / Po obvodu opis: GERICHTS.SIEGEL IN JULlENTHAL Připojené podpisy: Wenzl B6hm, rychtář 9. Václavova Seč (Wenzelshau), původně samostatná vesnice, po roce 1850 osada obce Panské Pole. Od roku 1945 jako osada zaniká. 3OI V pečetním poli uprostřed čtyři tulipánové květy postavené do kříže, nad nimi korunka o třech Iistech. 311 Po obvodu opis: GEMElN SIEGEL IN WENTZEL HAV Připojené podpisy: Georg Tschepen, rychtář Franz Heuer, zastupitel Poznámky: 11 SEDLÁCEK, A.: Hrady, zámky a tvrze... ll. Praha 1883, s Hrady, zámky a tvrze v 6echách VI(východní6echy). Praha 1989, s HÁVA, V.: Vyprávění o Rokytnici v Orlických horách - Historie adnešek. Rokytnice v O. h SOMMER, J. G.: Das Kiinigreich Běhmen, statístísch - topographisch dargestelt, Kiiniggratzer Kreís. Prag 1836, s PALACKÝ, F.: Popis království českého. Praha 1848, s Zevrubný popisrozdělení země království českého. Praha 1854, s Seznam místv království českém. Praha 1878, s HÁVA V.: c. d. (citované dno), s Das Sudetenbuch mítaustorlíchen Ostsvertzeichnis. Teplitz - Sch6nau 1941, s , Seznam obcív zemi české podle stavu z prosince Zprávy Státního úřadu statistického republiky československé - řada O, Č. 1-16, s

7 Seznam obcív zemích českých podle správního rozděleníz Praha 1949,s Seznam obcíčssr 1960 (stavk ). Praha 1960,s viz. pozn Státní oblastní archiv (dále jen SOA) Zámrsk, fond Velkostatek Rokytnice v O. h. 81 Archiv Národního muzea v Praze (dále jen ANM), Eichlerova sbírka (hradecký kraj), sign. G/25 panství Rokytnice v O. h. 91 Státní okresní archiv (SOkA) Ústín. O., fond Okresní úřad Žamberk, sign (kart. č. 82). Pečeti jsou otisknuty na smlouvě z roku 1800, podle které vesnice na rokytnickém panství uzavřely dohod uo vzájemném pojištění protiškodám způsobeným ohněm. Jedná seo zajímavý doklad k počátkům pojišfovnictví na Rokytnicku. 101 viz pozn viz. pozn. 9. Pečeti jsou také otisknuty nastejné smlouvě, uzavřené 1823.Zde jsou však dochovány v značně poškozeném stavu. 121 Barevný popis je převzat zpublikace S. KosíKA: Slavkov Heraldická minnucí1985. Praha 1985,s Nostitzové z rokytnické větve, původně panský rod, byli v roce 1613 povýšeni mezi říšské svo bod né pány. Vroce 1673dostávají v léno říšské hrabství Rieneck. Od tédobypřlpojili k svému erbu srdečný štítek seznakem tohoto hrabství a svůj titul rozšířili o jehonázev (sv.p. Nostiz Rieneck). Roku 1675 [sou.povýšen: do hraběcího stavu českého království a roku 1692 do hraběcího stavu Sv. říše Římské (KŘIVOHLÁVEK, J.: Zanikajíci heraldická památka. Heraldika a genealogie, 1991, 3, s ). 131 HÁVA, V.: c. d.,s Podobná pečet je také dochována na listině z roku 1787 (Státní ústřední archiv v Praze, Stará manipulace, sign. P/106 - RI7). Otisky pečetí uložené v Eichlerově sbírce (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25) užívané v prvnípolovině 19. stoletízobrazují podobu dnes užívaného znaku města. Tosvádí k domněnce, že užívané znamení a snad i znak městečka Rokytnice v O. h. byl původně jiný adnešní podoba vznikla ažv prvnípolovině 19. stoletíspolu s pověstí o původu znaku (HÁVA, V.: c.d., s ). 151 Kotva pocházíz erbu Josefa hraběte znostitz - Rieneck (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25 - text k pečetím). 161 viz pozn viz pozn Vesnice Panské Pole byla založena Ottou sv. p. z Nostitz v roce 1663 na místě někdejšího panského dvora "Ka/ten Vorwerk". Listinou vydanou v slezském Javoru dalvesnici jméno a upravil práva a povinnosti obyvatel (HÁVA, V.: c. d., s ; SOMMER, J. G.: c. d., s. 272; ŠTECH, J.: Žambersko. Vlastivědný popis. Žamberk 1933, s. 67). 191 Obecní znamení připomíná, že ves vznikla při mýcení lesa (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25 text k pečetím). 201 Vesnice vznikla nadominikálních pozemcích v roce 1708(SOMMER, J. G.: c. d., s. 272)

8 21 I Vesnice vznikla v roce 1790 napozemcích panského dvora"waldhof". Jméno dostala pojohaně hraběnce z Nostitz-Rieneck, manželce Josefa hraběte z Nostitz-Rieneck (SOMMER, J. G.: c. d., s.272). 221 Pečet obce pochází zroku 1793, kdybyla vesnice Malá Straná oddělena od Vrchní Orlice (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25.- text k pečetím). 231 Ve vsi bylv roce 1775postaven barokní poutníkostel Nanebevzetí P. Marie. V květnu 1945 byl zapálen a přes snahu o jeho obnovu je z něj dnes jen ruina (KŘIVOHLÁVEK, J.: Barokní kostel v Neratově a jeho zánik. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, 1991,1). Pečetní znamení připomíná, že v okolních lesích žilo hodně divoké zvěře, zejména medvědi. Podle nich také vesnice dostala německé jméno (Barenwald). Erb s kotvou a váhami dokládá, že pečef vznikla v době, kdyneratov vlastnili Nostitzové (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25 - text k pečetím). K. LIŠKA v pečeti viděl ataké nakreslil koně (GHSP v Praze, Kresby z pozustalostí K. Líšky). 241 Vesnice byla založena v roce 1683 Kryštofem Václavem hrabětem z Nostitz-Rieneck a jméno dostala pojeho otci Ottovi sv. p. z Nostitz (SOMMER, J. G.: c. d., s. 272; ŠTtCH, J.: c. d.,s. 67; HÁVA, V.: c. d., s. 31, uvádí že vesnice bylazaložena roku V Eichlerově sbírce (ANM, sign. G/25) je dochován jiný otisk pečeti, která má uprostřed strom s naznačenými větvičkami. Po obvodu je opis: + GEMEIN. OTTENOORF. Vtextu k pečetím v Eichlerově sbírce se uvádí, že bylazaložena mezí.lesy, proto byl do pečeti převzat jehličnatý strom. 261 Vesnice Rýnek byla založena v roce 1791 napozemcích rozparcelovaného dvora "Nimmersatt" (SOMMER, J. G.: c. d.,s.271).jméno dostala podle říšského hrabství Rieneck, které Nostitzové získali v léno roku 1673 (KŘIVOHLÁVEK, J.: Zanikající heraldická památka. Heraldika a genealogie, 1991, 3, s ). 27I Pečef byla pořízena krátce po založen í vesnice, v roce 1793a zob razuje zvíře (srnce), které se hojně vyskytovalo v okolních lesích (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25 - text k pečetím). 281 Vesnice vznikla v roce 1690, podle jiných pramenů v roce 1680 (HÁVA, V.: c. d., s. 31) částečným rozparcelováním Nového dvora (Neuhof). Jméno dostala po Marii Julianě hraběnce von Mettich, manželce Kryštofa Václava hraběte znostitz-rieneck. Při svém založení dostali obyvateléod majitele panství řadu úlev (HÁVA, V.: c. d., s. 32). 291 Kotva v pečeti pochází z erbu zakladatele, Kryštofa Václava hraběte z Nostitz-Rieneck (ANM, Eichlerova sbírka, sign. G/25 -text k pečetím). 301 Vesnice byla založena v roce 1674Kryštofem Václavem hrabětem z Nostitz-Rieneck a byla po něm pojmenována. Novíosadníci dostali odzakladatele listinou z řad u úlev (HÁVA, V.: c. d., s. 32; SOMMER, J. G.: c. d., s. 272; ŠTECH, J.: c. d.,s. 67). 311 V ANM (Eichlerova sbírka, sign. G/25) je uložen otisk pečeti, která máv dolní části srdce, ze kterého vyrů stajído kříže tři tullpánové (?) květy. Nad nimi při horním okraji je koru nka. Opis je stejný

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE. Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu. Znak cechu malířů štítů

Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE. Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu. Znak cechu malířů štítů 1 Stanislav Kasík Heraldická kancelář Dauphin Roudnice nad Labem 2003 ROSICE Poznámky k návrhům obecního znaku a praporu Znak cechu malířů štítů O TVORBĚ OBECNÍCH ZNAKŮ Z poznání historického vývoje městských

Více

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM ROČNÍK 4 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM VLADIMÍRA DVOŘÁKA SLANÝ 1996 PODĚKOVÁNÍ Patria společnost pro ochranu kulturního dědictví

Více

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. z Pernštejna JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických z Pernštejna 1/2012 Znaky obcí Jihočeského kraje Daněk Milan Ing. Jindřichův Hradec Kájov Omlenice Besednice 2 Obsah Jihočeský Herold

Více

časopisů -- Vlastivěda Ostravského

časopisů -- Vlastivěda Ostravského Alena Šimečková: Příčiny úmrtnosti ve Vítkovicích v 19. století Vladimír Kejla: Privilegium a pečetidlo mariánského bratrstva v Moravské Ostravě z roku 1691 Jiří Stibor: O jedné rodopísné legendě Karel

Více

Slezská.mareurn o. \ll

Slezská.mareurn o. \ll Slezská.mareurn o \ll r Jiří Stibor: Jak se dostali potomci kozáků do Radkova (Genealogie hrabat Razumovských) Viktor Palivec: Heraldika a medicína Miroslav Pavlů: Do Vaší knihovny K heraldice baronů z

Více

I. Český stát do roku 1490

I. Český stát do roku 1490 I. Český stát do roku 1490 Lidé dlouho přenášeli reálie své vlastní doby do minu losti. O znacích se domnívali, že musí existovat odjakži va. Zde spočívá původ ve středověku oblíbených imagi nárních znaků,

Více

HERALDICKÁ ROČENKA 1992

HERALDICKÁ ROČENKA 1992 HERALDICKÁ ROČENKA 1992 HERALDICKÁ ROČENKA 1992 Heraldická společnost v Praze Vážené dámy, váženi pánové! HERALDiCKÁ ROČENKA 1992 Vydala Heraldická společnost v Praze, Kyjevská 11, 160 00 Praha 6. Redaktor:

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2002 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově Přerov 2002 SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově 2002 ISBN 80 238 9973 2 Obsah Ivan Krška Nálezy z doby neolitu

Více

Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické

Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické M. Řeháček, P. F. Polda, Vratislavice nad Nisou 29 příloha měsíčníku Vratislavický zpravodaj 2011/05 Se vzpomínkami na dávné rychtáře a starosty sedím uprostřed vratislavické civilizace v bujném jaru na

Více

Obce Raspenava, Luh a Lužec. Popis a dějiny těchto míst

Obce Raspenava, Luh a Lužec. Popis a dějiny těchto míst Obce Raspenava, Luh a Lužec Popis a dějiny těchto míst 1. DÍL Podle nejspolehlivějších pramenů sepsal Anton Fr. Ressel 1914 Titulní list, předmluva, obsah, opravy a doplňující dodatky budou přiloženy k

Více

1. část. Johann (1) Risenfelder (1. generace)

1. část. Johann (1) Risenfelder (1. generace) Příběh jihlavského rodu Risenfelderů V jihlavském okresním archivu lze nalézt několik dokumentů,které umožňují rekonstruovat životní osudy mnoha příslušníků rodu Risenfelderů 1. Jde především o sbírku

Více

Historie města Kojetín PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA Pokud se stáří města týká. Musíme bez výhrad odmítnout všechny názory, které kladou vznik Kojetína před rok 1059. Listinou, datovanou z tohoto roku se dozvídáme,

Více

VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku

VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku Ochrana objektu Základní právní normy upravující ochranu objektů Mgr. Ing. Radomír

Více

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 Paměť krajiny Soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu Irena

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA FILOZOFICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Tereza POLÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Státní zámek Žleby: jeho historie, umělecká výzdoba a stylové interiéry Tereza Poláková

Více

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. Znak Marka Bydţovského z Florentina

JIHOČESKÝ HEROLD. Časopis o historii a pomocných vědách historických. Znak Marka Bydţovského z Florentina JIHOČESKÝ HEROLD Časopis o historii a pomocných vědách historických Znak Marka Bydţovského z Florentina 1/2005 Nový znak obce Kestřany, okres Písek František Doubek Kestřany návrh č. 1 Kestřany návrh č.

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany České republiky Kolektiv autorů Historie a současnost Komorního Hrádku Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM STARÉHO

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM STARÉHO STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM STARÉHO HRADU V ŽELETAVĚ MARTIN ČÍHALÍK 2007 Stavebněhistorický průzkum je duševním vlastnictvím autora podle platné legislativy. www.cihalik.cz Elaborát v žádném případě nenahrazuje

Více

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová Almanach obce Osová Bítýška a osady Osová 1 2 Klaus a Mach 2 disketa 3 Vážení spoluobčané, končící století je důvodem k tomu, aby se občané ohlédli za tím, co tvořili oni a jejich předkové, co se jim i

Více

Historie židovské obce v Tučapech u Soběslavi

Historie židovské obce v Tučapech u Soběslavi ČESKO-ANGLICKÉ GYMNASIUM Třebízského 1010 370 06 České Budějovice Historie židovské obce v Tučapech u Soběslavi Středoškolská odborná činnost Autor: Hana Pexová Konzultant: PhDr. Jana Zahradníková Obor:

Více

Genealogie rodu Thun

Genealogie rodu Thun Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Genealogie rodu Thun Bakalářská práce Autor: Tomáš Thun Studijní program: B7105 Historické vědy Studijní

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS. Bankovní institut vysoká škola Praha Institut pro evropskou integraci Vznik a zánik obce Bakalářská práce Autor: Leona Zajíčková, DiS. Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce: Ing. Bc.Ludmila Hábová,

Více

Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda

Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda Orlické hory a Podorlicko 17: 99 126 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda Hana Voškerušová 1 & Jaroslav Šůla

Více

SBORNÍK. Státního okresního archivu Přerov

SBORNÍK. Státního okresního archivu Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2007 ISBN 978-80-86388-51-9 ISSN 1214-4762 Sborník Státního okresního archivu Přerov 2007 Obsah Jiří Lapáček Úřad a obec půhončí........................................

Více

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost

KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ. Historie od založení po současnost KRÁLOVSKÉ MĚSTO CHOTĚBOŘ Historie od založení po současnost Vladimír Stehno ERG 2. ročník 2007/2008 Obsah Úvod... 3 Počátky Chotěboře... 4 Město královské... 4 Za vlády Trčků z Lípy... 6 Třicetiletá válka

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu K R O N I K A městské části Praha 14 rok 2009 Děkuji všem spolupracovníkům i autorům jednotlivých textů za pomoc při realizaci

Více

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě

130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 1 130 let Sboru dobrovolných hasičů v Sudslavě 1880 2010 Obsah Z historie obce...6 Z historie Sboru dobrovolných hasičů... 11 Hasičské zbrojnice...

Více

KH 5/02 V L A S T IVĚDNÝ SBORNÍK 5/02

KH 5/02 V L A S T IVĚDNÝ SBORNÍK 5/02 KH 5/02 KUTNOHORSKO V L A S T IVĚDNÝ SBORNÍK 5/02 Titulní strana: Zbyslav, západní průčelí kostela Nejsvětější Trojice - náhrobník Johany Polyxeny Šofmanové roz. Mitrovské z Nemyšle (ke článku na str.

Více