David Mikoláš (2013)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "David Mikoláš (2013)"

Transkript

1 David Mikoláš (2013)

2 Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2

3 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického charakteru 1. 2 Vyprávěcí prameny (kroniky) 1. 3 Urbáře 1. 4 Různé popisy panství 3

4 1. 1 Prameny diplomatického listiny, listy, úřední písemnosti údaje o existenci panského sídla a jeho majitelích zprávy o podobě jednotlivých objektů obvykle chybí charakteru České desky zemské - menší 96, kvatern půhonný, fol. 22, spor Jana Tetaura z Tetova se Sobinou Berkovnou z Chlumu 4

5 1. 2 Vyprávěcí prameny (kroniky) informace o událostech spojených s jednotlivými sídly, popisy pouze výjimečně Kosmova kronika, oddíl XXI, Roku od narození Páně

6 1. 3 Urbáře zachycují právní vztahy mezi majitelem panství a jeho poddanými přesný soupis poddanských povinností od konce 16. století již podrobnější popisy panství a zmínky o sídlech jejich majitelů informace o stavebním materiálu, o počtu podlaží, místností nejstarší popis opočenského panství a zámku (1598) Popis zámku mníšeckého a tvrze Velké Hraštice v Urbáři panství Mníšek, 1650 < > 7

7 1. 4 Různé popisy panství inventáře a odhady panství, dílčí cedule (protokoly o dělení panství mezi příslušníky rodu) ve větší míře od 17. století charakter popisu podobný jako v urbářích, větší důraz na inventář a jeho finanční ohodnocení Ukázka dílčích cedulí Malešických z Poutnova z Desk zemských < > 9

8 2. Kartografické prameny 2. 1 Mapy 2. 2 První josefínské vojenské mapování 2. 3 Mapy stabilního katastru <http://oldmaps.geolab.cz> 10

9 2. 1 Mapy rozvoj od 16. století informace o nejvýznamnějších sídlech formou značek Komenského mapa Moravy Müllerovy mapy Rukopisná mapa Moravy Johanna Christopha Müllera, výřez Brna a okolí,

10 2. 2 První josefínské vojenské podrobné zachycení podoby terénu a všech strategicky důležitých objektů cenné např. zachycení zbytků opevněných hradišť, hradů či vojenských opevnění mapování První vojenské mapování, výřez Náchoda a okolí,

11 2. 3 Mapy stabilního katastru základem indikační skizzy z let (Čechy) velmi pečlivé, barevně rozlišeny stavby zděné (červeně) a dřevěné (žlutě), barevně rozlišovány i různé druhy pozemků přesné zachycení půdorysu dvorů a historických jader vsí možno zachytit starší situaci tvrzišť, uspořádání panských dvorů i zámeckých areálů Stabilní katastr, Ústecký kraj, mapa Děčín, katastrální území Děčín, mapový list 1,

12 3. Ikonografické prameny 3. 1 Nejstarší vyobrazení sídel středověkých elit 3. 2 Dílo Jana Willenberga a dalších rytců 3. 3 Soubory vyobrazení středověkých sídel ovlivněné romantismem 3. 4 Obrazové soubory sídel z 2. poloviny 19. století 3. 5 Ilustrace historické a historicko-vlastivědné literatury 3. 6 Pohlednice 3. 7 Jednotlivá vyobrazení sídel v různých sbírkách 14

13 3. 1 Nejstarší vyobrazení sídel ve větší míře až od přelomu 16. a 17. století nejstarší obraz zámku v Rychnově nad Kněžnou (kolem r. 1600) středověkých elit Zatím nejstarší známé vyobrazení rokytnického zámku zachycené na obraze Stadtl Rockitnitz, olej na plátně, před r

14 3. 2 Dílo Jana Willenberga soubor dřevořezeb a perokreseb (kolem r. 1600) rytiny většiny hradů a zámků Lichtenštejnů od Johanna Adama Delsenbacha (poč. 18. století) soubor kreseb vojenského inženýra Friedricha Bernharda Wernera z Vratislavi (1. třetina 18. století) a dalších rytců Nahoře Willenbergova veduta Bechyně z roku 1602, dole Delsenbachova rytina hradu a zámku Plumlova z roku

15 3. 3 Soubory vyobrazení sídel ovlivněné romantismem soubor Adolpha Friedricha Kunikeho Mahlerische Darstellungen aller vorzüglicher Schlösser und Ruinen der österreichischen Monarchie soubor rytin hradů, zámků a tvrzí v díle Franze Alexandra Hebera ikonografické dílo královéhradeckého kanovníka biskupské kapituly Antonína Jana Venuta (400 akvarelů, kolorovaných kreseb, rytin a skic) kresby hradů a zámků Karla Hynka Máchy Hrad Bouzov na litografii od Adolpha Friedricha Kunikeho,

16 3. 4 Obrazové soubory sídel z 2. poloviny 19. století vedle tradičních rytin i fotografie soubor 150 litografií českých šlechtických sídel drážďanského rytce Woldemara Raua Album der herrschaftlichen Landsitze und Schlösser in Böhmen (60. léta 19. století) soubor fotografií moravských šlechtických sídel připravený Augustem Prokopem Album hradů a zámků (1888) Hrad Buchlov na fotografii Augusta Prokopa, 1888, <dostupné online na 18

17 3. 5 Ilustrace historické a historicko-vlastivědné literatury Tvrz v Unčovicích (PINKAVA, Viktor: Unčovice. Vlastivěda moravská, II., Čís. 39, Litovelský okres, Brno, 1903) 19

18 3. 6 Pohlednice evidence vydaných pohlednic bohužel neexistuje záležitost soukromých sbírek Hrad Bezděz se vsí na dobové pohlednici,

19 3. 7 Jednotlivá vyobrazení sídel soubory fotografií uložené v archivu NPÚ v Praze a jeho krajských pobočkách v různých sbírkách Hrad Bezděz s kaplí na dobové fotografii, kolem r

20 4. Plány obvykle součástí archivních fondů velkostatků, uloženy v SOA, některé také v archivech NPÚ a zahraničních archivech soubor 25 plánů hradů a zámků z území ČR a 1 veduty uložených v Archivu říšského města Norimberku (kolem r. 1777) sbírka Ferdinanda Friedricha von Nicolai uložená ve Wirtenberské zemské knihovně ve Stuttgartu (18. století) Plán barokní fasády zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou připravený rakouským architektem Jakubem Prandtauerem,

21 5. Hmotné prameny 5. 1 Samotný objekt hradu, zámku a tvrze 5. 2 Heraldické a epigrafické památky 23

22 5. 1 Samotný objekt hradu, zámku stavebně historické průzkumy (součinnost architekta a historika) vypracování plánu s vyznačením historického vývoje stavby pokus o hmotovou rekonstrukci (nejvěrohodnější vzniklé na základě soustavného archeologického a architektonického průzkumu lokality) závěry ze SHP vyvozuje časopis Průzkumy památek a tvrze Hmotová rekonstrukce biskupského hradu v Roudnici nad Labem podle D. Menclové, kresba akad. arch. Antonín Kryl 24

23 Vyhodnocení stavebního vývoje hradu Hauenštejna studenty archeologie < > 25

24 5. 2 Heraldické a epigrafické památky nápisy a erby umístěné na šlechtických sídlech nutno brát v úvahu eventuální sekundární osazení (přemístění) Erb Jaroše ze Zástřizl nad nádvorním portálem 2. brány hradu v Boskovicích, po r

25 6. Další informativní prameny starší modely přestavěných či zaniklých objektů filmové záběry (např. film o likvidaci tvrze v Hrušově u Mladé Boleslavi z poč. 60. let 20. století) novinové články Článek o SHP gotického hradu v Litoměřicích, Litoměřický deník, <http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/goticky-hrad-vydal-poklady html> 27

26 Teoretický zdroj MUSIL, František. Úvod do kastelologie. 1. část. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, s

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Příspěvek k dějinám jihočeských šlechtických sídel. Archeologie Horní tvrze v Kestřanech Vedoucí práce:

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem oddělení garantů území oddělení specialistů oddělení evidence, dokumentace a informací oddělení výzkumů a průzkumu Co je památková péče?

Více

Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny

Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny Veřejná prostranství (náměstí) středověkého Hradce Králové a jejich proměny (přehled dosavadního bádání) Radek Bláha Abstrakt:

Více

Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: 13635/8-3632 Číslo popisné/orientační: 513, 12 Parcelní číslo: 207

Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: 13635/8-3632 Číslo popisné/orientační: 513, 12 Parcelní číslo: 207 Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: 13635/8-3632 Číslo popisné/orientační: 513, 12 Parcelní číslo: 207 STANDARDNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM BÝVALÉHO KANOVNICKÉHO DOMU V OLOMOUCI Zpracováno pro

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000

Z odborného tisku. PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999. PrÛzkumY památek II/2000 Z odborného tisku PrÛzkumY památek II/2000 PrÛzkumy Památek v odborném tisku za rok 1999 MONOGRAFIE 1. Babička Václav, Všeradice a jejich kostel. Nadace pro obnovu kostela sv. Bartoloměje ve Všeradicích

Více

A jakož se veliká bezbožnost proti pánu Bohu bu od zlořečených čarodějných aneb jiných lehkomyslných lidí v tom působí, že boží muka od dobrých lidí

A jakož se veliká bezbožnost proti pánu Bohu bu od zlořečených čarodějných aneb jiných lehkomyslných lidí v tom působí, že boží muka od dobrých lidí A jakož se veliká bezbožnost proti pánu Bohu bu od zlořečených čarodějných aneb jiných lehkomyslných lidí v tom působí, že boží muka od dobrých lidí z obzvláštní pobožnosti z kamene neb dřeva ustavená,

Více

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných

Více

Problematika jednodílných hradů v Čechách

Problematika jednodílných hradů v Čechách Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce Problematika jednodílných hradů v Čechách Jan Mašek Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra archeologie

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK 2002 Státní okresní archiv Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově Přerov 2002 SBORNÍK Státního okresního archivu v Přerově 2002 ISBN 80 238 9973 2 Obsah Ivan Krška Nálezy z doby neolitu

Více

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5

texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 texty Irena Bukačová, Jiří Fák foto Jiří Fák, Václav Podestát Muzeum a galerie severního Plzeňska Paměť krajiny ISBN 80-903165-6-5 Paměť krajiny Soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu Irena

Více

Martin Nechvíle martin.nechvile@kraj-lbc.cz

Martin Nechvíle martin.nechvile@kraj-lbc.cz Středov edověké hrady www.muzeumcl.cz vzdělávac vací program VMG ČL Historicko-antropologický seminář 2012 Martin Nechvíle martin.nechvile@kraj-lbc.cz lbc.cz Co je to hrad a kdo ho zkoumá? Neodmyslitelná

Více

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam.

Sídlo muzea: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax: 554 717 947, 554 717 949, fax 554 718 558 E-mail: muzeumbruntal@seznam. 1 Roční výkaz o Muzeu v Bruntále, příspěvkové organizaci, za rok 2007 Název organizace: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Adresa: Zámek Bruntál, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál Telefon, fax:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti

Z P R A V O D A J. Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení. České národopisné společnosti Z P R A V O D A J Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti 2009 Obrázek na přední straně obálky: Chalupy v Herálci, okres Žďár nad Sázavou. Kresba Karla Beneše, 5.

Více

Opevnûní mûsta âeského Krumlova

Opevnûní mûsta âeského Krumlova PrÛzkumY památek II/1999 Opevnûní mûsta âeského Krumlova ve stfiedovûku I - Latrán a Nové Mûsto Vladislav Razím Obr. 1: Severní část Českého Krumlova na mapě stabilního katastru z roku 1827 (reambulovaná

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY K LOKALITĚ DOLNÍ CHABRY

SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY K LOKALITĚ DOLNÍ CHABRY SEZNAM PRAMENŮ A LITERATURY K LOKALITĚ DOLNÍ CHABRY Sestavila: Martina Tučková Seznam archiválií Základní školy Praha Dolní Chabry: Petra Svárovská 1 PRAMENY A EDICE PRAMENŮ 1) ARCHIV HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Více

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM ROČNÍK 4 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM VLADIMÍRA DVOŘÁKA SLANÝ 1996 PODĚKOVÁNÍ Patria společnost pro ochranu kulturního dědictví

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 2013 _VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Fotografie na obálce: Státní hrad Grabštejn, pohled od západu na sál s krbem dle návrhu renesančního italského architekta Giulia Romana. Sál, situovaný ve druhém

Více

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA

PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA PAMÁTKOVÝ ÚSTAV V OSTRAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 1999 OBSAH Památkový ústav v Ostravě v roce 1999 Ing. arch. Jiří Gwuzd, CSc. ORGANIZACE A ODBORNÁ ČINNOST...5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU...6 SEZNAM STÁLÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3

OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 OBSAH ZKRATKY / 2 ÚVOD / 3 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Vnitřní organizační struktura ústavu / 4 Přehled zaměstnanců v hlavním pracovním poměru / 5 Poradní orgány / 11 ODBORNÉ ČINNOSTI Hlavní úkoly NPÚ-ÚOP v Pardubicích

Více

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU

HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU HISTORIE A SOUČASNOST KOMORNÍHO HRÁDKU Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva obrany České republiky Kolektiv autorů Historie a současnost Komorního Hrádku Školicí a vzdělávací středisko Ministerstva

Více

Petr Pavelec (ed.) Hrady a zámky. Objevované a Opěvované. průvodce výstavou

Petr Pavelec (ed.) Hrady a zámky. Objevované a Opěvované. průvodce výstavou Petr Pavelec (ed.) Hrady a zámky Objevované a Opěvované průvodce výstavou Hrady a zámky objevované a opěvované průvodce výstavou Jízdárna Pražského hradu, 19. 12. 2014 15. 3. 2015 Uspořádal a edičně zpracoval:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 9 5 Věda a výzkum 17 6 Publikační a přednášková činnost 19 7 Prezentační a vzdělávací činnost

Více

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva za rok 2011 Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Anna Hoffmanová, David Merta, Mgr. Soňa Mertová Příprava podkladů:

Více

Husitské muzeum v Táboře

Husitské muzeum v Táboře Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva za rok 2003 Vypracoval:

Více

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7

Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava: Mgr. Aleš Knápek ISBN: 978-80-87302-18-7 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) 2013 Hrad Ronovec a Dolní Krupá Sborník věnovaný památce Josefa Čapka (1909 1988) Redakce: Mgr. Aleš Knápek Grafická úprava:

Více