Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 5, ročník XV, květen-červen 2012 Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík ze Starého Poddvorova Již 18. ročník Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2012 zná své vítěze. Rozhodl o tom nedělní koncert, který se uskutečnil na tradičním místě v sále Termálních lázní Velké Losiny. Po sobotních dvou semifinálových blocích se do něj probojovaly celkem dvě desítky chlapců Zlatý Zpěváček (foto M. Kopřivová)

2 a děvčat z celkových 47 účastníků velkolosinského finále vítězů regionálních kol Zpěváčka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I když koncert začal ve 14 hodin, první finalista se k mikrofonu dostal až krátce po hod. Více než půlhodinové oficiální zahájení obstarali představitelé organizátorů Zpěváčka spolu s osobnostmi, které převzaly nad akcí záštitu. S krátkými proslovy vystoupili Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, plk. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR, Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Norbert Pfeffer, starosta obce Velké Losiny, Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR a herec Filip Cíl. Pěvecké talenty na pódiu sálu, v němž se tísnilo více než 250 diváků, již po několikáté hudebně doprovázely špičkové muziky Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a Lidová muzika souboru Gaudeamus VŠE v Praze. I když podle propozic může být vyhlášen pouze jeden Zlatý Zpěváček, vyhráli vskutku všichni, kteří se probojovali do závěrečných kol ve Velkých Losinách. Tento názor totiž unisono sdílela jak porota, tak všichni odborníci, kteří si nenechali ujít tento neopakovatelný svátek folklorní písně v podání naší nejmladší generace. Více než dvouhodinový finálový koncert vyvrcholil vyhlášením výsledků. PŘEHLED VÍTĚZŮ SOUTĚŽE ZPĚVÁČEK 2012: Zlatý Zpěváček 2012 Patrik Havlík Stříbrný Zpěváček 2012 Patrik Hradecký, Sára Kokešová Bronzový Zpěváček 2012 Tomáš Harvánek,Tereza Kachlová OCENĚNÍ FINALISTÉ SOUTĚŽE ZPĚVÁČEK 2012: Cena Jaroslav Juráška Folklorního sdružení ČR Klára Papřoková (za vynikající výběr soutěžních písní) Cena místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Zdeňka Škromacha Soňa Vacenovská Cena hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka Patrik Havlík Cena generálního ředitele HZS ČR plk. Drahoslava Ryby Gabriela Krchňáčková Cena starosty obce Velké Losiny Norberta Pfeffera Eliška Švábová (z Nového Malína) Cena generálního ředitele ROYAL SPA Martina Plachého Aneta Trněná (převzato z TZ FOS ČR) 2

3 Vzácná návštěva Vzácnou návštěvu jsme přivítali v pátek 4. května na Obecním úřadě Velké Losiny. Přijela princezna z rodu Liechtensteinů, jejíž předci do roku 1945 vlastnili losinský zámek. Marie-Pia Kothabauer se narodila v roce 1960 ve Vídni jako dcera Karla Alfréda prince z Lichtensteinu a Agnes Christiny arcivévodkyně Rakouské. Její Jasnost Maria-Pia Kothabauer působí jako mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví v Rakousku, České republice a také u úřadů OSN a OBSE ve Vídni. Je vzdálená sestřenice současného panujícího knížete Hanse Adama II. J. J. Maria-Pia Kothabauer byla na oficiální návštěvě Jihomoravského kraje a projevila přání zavítat do Velkých Losin. Přijetí na obecním úřadě se zúčastnil starosta, místostarostka a členové Rady obce Velké Losiny a za Farnost Velké Losiny P. Milan Palkovič. Princezna poctila svoji návštěvou také Státní zámek Velké Losiny, Ruční papírnu Velké Losiny a Termální lázně Velké Losiny. (foto: TRIFOTO Šumperk) 3

4 4

5 Veřejná služba Všímaví občané jistě zaregistrovali, že po naší obci se pohybuje skupinka osob s pracovním nářadím. Nejsou to pracovníci obce, ale občané, kteří na základě rozhodnutí Úřadu práce vykonávají pro obec tzv. veřejnou službu, t.zn. pomáhají s úklidem a čištěním komunikací, trávníků, veřejné zeleně, hřbitovů a pod. Chtěli bychom touto cestou poděkovat spoluobčanům, kteří tuto veřejnou službu vykonávají, že nám dobrovolně a zcela bezplatně pomáhají udržet čistotu a vzhled obce. -EK- Kompostéry V roce 2011 jsme provedli průzkum zájmu občanů k záměru obce na změnu způsobu nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (dotazník byl přílohou Velkolosinských pramenů). Na základě tohoto průzkumu obec zpracovala projekt na komplexní řešení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a následně požádala o dotaci na řešení tohoto projektu. Žádost o dotaci byla Státním fondem životního prostředí ČR vyřízena kladně a obci byla na řešení uvedného projektu přidělena dotace. V rámci tohoto projektu bude zakoupeno 200 ks kompostérů, 60 ks nádob na bioodpad (pro sídliště a pod.), štěpkovač na zpracování dřevního odpadu a malé svozové vozidlo na svoz bioodpadu. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele uvedených zařízení a koncem měsíce května 2012 bude dodavatel (případně dodavatelé) vybrán. Vlastní realizaci projektu předpokládáme v měsíci červnu a červenci letošního roku. Bude zvolen způsob předání kompostérů občanům (předání a nakládání s kompostéry musí být v souladu s podmínkami rozhodnutí o přidělené dotaci). O době a způsobu předání kompostérů Vás budeme v předstihu informovat. Jsme rádi, že se nám projekt na řešení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v obci podařilo dotáhnout do zdárného konce, a věříme, že jeho realizací přispějeme spolu s vámi, našimi občany, ke zlepšení vzhledu a čistoty ovzduší v obci. -EK- 5

6 6

7 Aktuálně v obci Areál zdraví proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele a jsme před podpisem smluv o dílo na víceúčelovou halu (40 % dotace), relaxační zónu (90 % dotace) a příjezdovou komunikaci s parkovištěm (40 % dotace). Mateřská škola Sluníčko je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele (bude financováno z rozpočtu obce) Revitalizace centra obce (příslib 90 % dotace) Zateplení kuchyně a jídelny základní školy byla podána žádost o dotaci ze SFŽP (žádost akceptována) Oprava havarijního stavu kanalizace ve středu obce probíhá monitorování a lokalizace kritických míst (poskytnuta dotace z Olomouckého kraje) Oprava dřevěného kostela sv. Martina v Žárové poskytnuta dotace z Olomouckého kraje a ministerstva kultury (oprava začne začátkem prázdnin) Žádost o dotaci na sportovní hřiště na sídlišti 1. máje - Správní rada Nadace ČEZ Oranžové hřiště 2012 rozhodla žádosti nevyhovět. Hospodaření s biologicky rozložitelným komunálním odpadem probíhá výběr dodavatele kompostérů, štěpkovače a svozového vozidla (dotace z OPŽP) Obnova zeleně ve vybraných lokalitách obce (alej na vyhlídku pod Chlumkem, obnova zeleně na hřbitově, obnova zeleně v MŠ Veverka, údržba stromů v zámecké uličce (dotace z OPŽP) Rekonstrukce ČOV Velké Losiny bude podána žádost dotaci z OPŽP (až 90 % uznatelných nákladů) Zlepšení systému protipovodňové ochrany Svazku obcí údolí Desné svazkový projekt na výstražný informační systém bezdrátový rozhlas bude pokrývat celé území obce i jejích místních částí (dotace z OPŽP účast obce je 10 % uznatelných nákladů, asi 400 tis. Kč) Nákup zásahového vozidla pro jednotku SDH dotace z Olomouckého kraje 120 tis., dofinancování z rozpočtu obce. Demolice budovy EFEKT vyřizují se přeložky el. vedení (cca 1 mil. Kč z rozpočtu obce), bude podána žádost o dotaci na revitalizaci území včetně demolice. -NP- 7

8 8

9 9

10 10

11 25. května ve 20 hodin 11

12 12

13 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Co už děti vědí o jaru v Mateřské škole Sluníčko Počasí v březnu se jevilo ještě chladné a nestálé, ale nebránilo nám v pozorování změn v přírodě. Při cestě do kina na báječné filmy Auto 2 dne 13. dubna 2012 a na pásmo pohádek pod názvem Čarodějné pohádky ke konci měsíce 26. března 2012 jsme pozorovali na potoce houf divokých kačen. Na nebi se objevil dokonce i čáp. Při výšlapu k posezení Pod křížem jsme sledovali pilné mravenečky. Na louce jsme našli berušky i jiné broučky. Překvapily nás sněženky, jak se protlačily mezi zbytky sněhu. Ani kočičky se nebály ranních mrazů. Aby definitivně zima odešla do jiných krajů, tak jsme ji museli poslat dne 22. března 2012 po divoké řece Desné pryč. Děti si napřed nakreslily návrh hrozivě vypadající Moreny a potom spolupracovaly při její výrobě. Ještě jsme paní zimu popudili veselým barevným pohádkovým karnevalem 30. března 2012 v dopoledních hodinách, který si pro děti připravila paní učitelka Ivona Johnová. Rej masek a dovádění dětí Morena ráda nemá. Jaro přišlo i do města Šumperka. Děti viděly jarní a velikonoční výzdobu v každé výloze. Ale přesto nejvíce se jim líbila výstava stálé expozice ve Vlastivědném muzeu dne 16. března 2012, kterou jsme si jeli prohlédnout. Ale také jízda vlakem byla pro některé děti pěkným zážitkem. R a - dost udělala dě- Příprava Berušek na karnevalové veselí. (foto Dana Machů) 13

14 tem paní Lenka Grmelová. Ukázala jim, jak si mohou vymodelovat z hlíny kuřátko. Určitě bylo kuřátko součástí velikonoční výzdoby jejich domovů. Hana Solařová, učitelka MŠ Sluníčko Náladový duben v Mateřské škole Sluníčko První týden v měsíci začal přípravami na Velikonoce. Dne 3. dubna 2012 jsme ve školce přivítali pana Moravce, který nás zasvětil do pletení velikonočních pomlázek. Všem dětem pomohl zručně vykouzlit neobyčejné tatárky. Děti nezahálely a celý týden se pilně podílely na zdobení kraslic různými technikami a malování sádrových odlitků s velikonoční tématikou, aby jimi mohly vyzdobit své domovy. Po jarních svátcích naše činnosti ovlivňovala zvířátka, zejména hospodářská a ta, která máme doma. Děti se seznámily s jejich mláďátky, užitkem pro člověka a významem pro přírodu. Na vycházkách často měly příležitost si je prohlédnout pěkně zblízka. Že je toto téma dětem citově blízké, nás přesvědčily jejich výtvarné projevy, námětové hry a emotivní rozhovory o jejich mazlíčcích. Zda se děti umějí v přírodě orientovat a mají o ní osvojeny základní poznatky, nám mohly ukázat 20. dubna 2012 v Šumperku na akci Den Země. Děti se vystřídaly na různých stanovištích, jejichž aktivity byly zaměřené na dovednosti související s přírodou. Spolu se získáním nových zkušeností a dojmů si děti s sebou odnesly vlastnoruční výrobky v podobě textilních zvířátek, drobného pečiva, pexesa, puzzlí, šperků aj. I když nás apríl svým proměnlivým počasím často škádlil, příznaky jara na sebe nenechaly čekat. A to ani v keramice, kde dětem pod jejich rukama vyrostly krásné hliněné kytičky. Na Dni Země v Šumperku. (foto Ivona Johnová) 14

15 S tímto náladovým měsícem jsme se rozloučili 27. dubna 2012 v místním kině při sledování pohádek pod příznačným názvem Čarodějné pohádky III. Ivona Johnová, učitelka MŠ Sluníčko Jarní tradice v Mateřské škole Veverka Svátky jara jsme s dětmi v MŠ Veverka prožili již tradičně velice zábavně a sportovně. Vedle typického barvení vajíček různými technikami, zdobení vrbových proutí a výzdoby školky v duchu velikonočních tradic jsme se 11. dubna 2012 již potřetí zúčastnili soutěže O hledání velikonočního zajíčka, kterou nám zábavnou formou zprostředkovaly šikovné maminky paní Pospíšilová a paní Navrátilová. Perníčky do balíčků napekla paní Harnová. Soutěže a odměny měly velice pěkně připravené a pobavily se u nich nejen děti, ale i mi dospělí. V lázeňském parku děti i jejich rodiče plnili úkoly, které nám připravil zajíček. Po usilovném hledání jsme jej našli na školní zahradě a za odměnu děti obdaroval sladkými balíčky. Děkujeme organizátorkám za kvalitně připravenou akci. Velikonočního zajíčka jsme našli. (foto Jana Stará) 15

16 Již od prvních teplých dnů děti s paní učitelkou Kateřinou Mádrovou, ml. a s paní učitelkou Janou Starou z obou oddělení začaly využívat možnosti plavání ve vnitřním bazénu v Termálních lázních Velké Losiny. Mladší děti rychle překonaly svůj ostych a obavy a hned od prvního dne si užívaly příjemně teplé vody, ty starší a zkušenější byly jako ryby ve vodě. Před koncem dubna, kdy má Země svátek, naše cesta vedla do šumperské Vily Doris, respektive do přilehlého parku. Zde měli organizátoři připraveno mnoho atrakcí a stánků, kde děti mohly tvořit z přírodnin, plnit různé úkoly, poznávat zvěř, stromy, rostliny a také rozlišovat správné chování v přírodě. Velice děti bavil tajemný chodník. Také mohly pozorovat živá domácí zvířata. Bylo to dopoledne plné zážitků. Uf, to byl ale náročný týden plný čarodějů a čarodějnic. Pomyslná vrátka do světa tajemna, dobra a zla se našim malým Veverkám otevřela již 23. dubna 2012, kdy si pro ně připravili herci ze Svitav pohádkové představení Kašpárek a čaroděj. Ve známém prostředí místního kina bez dechu děti sledovaly zápas malého, ale chytrého kašpárka a zlého čaroděje. Celkový dojem a pocit skutečnosti podtrhly krásné velké marionety a podmanivý hlas herců. A samozřejmě, jak už to v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem. Někteří malí mravenečci zamáčkli slzu v oku a celou cestu domů a ještě i ve školce si sdělovali své dojmy. Důkazem silného zážitku jsou krásné nakreslené obrázky. Další již tradiční akcí se stalo Pálení čarodějnic, které již třetím rokem probíhá na zahradě mateřské školy. Dne 27. dubna 2012 se zde sešly čarodějnice nejrůznějšího věku a vzezření a při ohni se slavilo do pozdních večerních hodin. Odpoledne byly pro malé i velké čarodějky připraveny různé soutěže, za jejichž splnění obdržel každý účastník pravý čarodějnický dekret s povolením návštěvy Lovení ryb na Dni Země. (foto Jana Stará) 16

17 Maminkám předvádíme své taneční umění. (foto Jana Stará) Petrových kamenů. Naštěstí žádná z malých čarodějek upálena nebyla, i my učitelky jsme zůstaly všechny ušetřeny. V plamenech skončily akorát papírové čarodějnice. Jednu si vytvořily děti ve výtvarném kroužku a tu druhou nám nakreslila paní Navrátilová s Lukáškem. Velice se těšíme na další akci s rodiči, která proběhne na konci tohoto školního roku. Dne 4. května 2012 čekalo na děti další kreativní představení plné humoru, písniček, ale také ponaučení. Pohádky O veliké řepě a Kůzlátkách a vlkovi již děti znaly, ale ta O špinavém prasátku byla pro ně, a troufám si říci, že i pro paní učitelky, zcela nová. Děti uchvátily krásné plyšové loutky, takže svým neustávajícím potleskem na konci představení daly hercům jasně najevo, že se jim jejich představení podařilo na výbornou. Pohádku děti opět zhlédly v místním kině. Do kinosálu jsme se vrátili ještě 16. května 2012 na Den matek. Se Sovičkami, staršími dětmi naší mateřské školy, jsme pro rodiče připravili vystoupení plné písniček, básní a tanečků. Vystoupení rodiče přivítali s potěšením, děti změnu prostředí zvládly perfektně. Zde měli jak rodiče, tak děti pohodlí a prostor. Děkujeme panu Antonínu Zatloukalovi za vstřícnost, ochotu a pomoc při přípravě vystoupení pro maminky. Malé děti Mravenečci zůstaly se svým vystoupením pro maminky v mateřské škole, protože změny prostředí a různé přechody by byly pro ně náročné a unavující. Kateřina Mádrová, st., Kateřina Mádrová, ml., Jana Stará, učitelky MŠ Veverka 17

18 Okresní kolo soutěže ve vybíjené Jubilejní dvacátý ročník okresní soutěže ve vybíjené se konal 22. března 2012 v Šumperku. V historii této soutěže jsme ve finále chyběli pouze jednou, v roce Postup do letošního finále byl malým překvapením, neboť souboj s velmi silným soupeřem ze ZŠ Údolí Desné byl vyrovnaný a po těsném výsledku 5 : 4 a 7 : 4 ve dvou setech vybojovali postup páťáci Josef a Antonín Jánošíkovi, Matěj Pešek, Vojtěch Krobot a Lukas Hegner, ze čtvrté třídy to byli Filip Jurásek, David Jonák, Martin Berka, Lukáš Skoumal, Jakub Schubert a Marian Ševčík a třeťák Daniel Lukeš. Ve finále se nám již tolik nedařilo, výrazně chyběl zraněný Daniel Lukeš. Po těsné porážce od pořádající 5. ZŠ Šumperk 7 : 8 a remíze s Hanušovicemi 11 : 11 rozhodovalo o našem bytí prodloužení, které jsme prohráli o jeden bod. Celkově jsme tak obsadili 8. místo. Výsledek přesto dává naději do příštího ročníku, neboť základ družstva - 7 hráčů bude k dispozici i v následujícím ročníku této soutěže. Mgr. František Diviš Beseda s pracovnicemi Poradny zdraví Šumperk Ve středu 4. dubna 2012 proběhly v 6. třídě dvě besedy. První vyučovací hodina otevřela naší třídě téma kouření a druhá alkohol. Pracovnice Poradny zdraví ze Šumperka nás seznámila s následky a škodlivostí kouření. Dozvěděli jsme se, že lidé kouří, protože se chtějí rovnat druhým, řeší si tím své problémy, ale i proto, že chtějí být zajímavější. Cigarety obsahují škodlivých látek, z toho 100 rakovinotvorných. Nikdo z nás určitě na cigaretu nebude mít chuť. V druhé části jsme si vyslechli příběh opilého mimozemšťana a podrobně jsme probrali fáze opilosti. Již víme, že ta poslední může končit i smrtí. Povídali jsme si o tom, jak organizmus reaguje na tyto látky a proč je nemáme užívat. Besedy se nám velmi líbily a mnoho nového jsme se dověděli. Tereza Vitvarová a Nikola Jančálková, žákyně 6. třídy Alkoholu stop! Ve středu 4. dubna 2012 k nám přišla do 7. třídy na třetí vyučovací hodinu pracovnice z Poradny zdraví v Šumperku, měli jsme besedu o alkoholu. Vysvětlila nám, proč děti nemohou požívat alkohol. Alkohol se může požívat až od osmnácti let stejně jako cigarety. Někteří žáci se pobavili, někteří ne. Pracovni- 18

19 ce nám řekla, že alkohol je silná droga. Nikdy si neodvykneme. Ukázala nám pár obrázků. Na jednom z nich byla opice s cigaretou a pivem v ruce. Pracovnice nám kladla spoustu otázek týkajících se tohoto obrázku. Beseda se nám líbila a těšíme se opět na další. Dominika Krůželová, žákyně 7. třídy Prevence HIV a AIDS Dne 4. dubna 2012 proběhla v 9. třídě beseda o prevenci před virem HIV a AIDS. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi virem HIV a nemocí, kterou vyvolává - AIDS. Překvapil nás poznatek, že od nakažení virem HIV může uplynout třeba 15 let, než nemoc AIDS propukne. Byli jsme seznámeni se způsoby přenosu viru HIV z člověka na člověka. Nejrizikovější skupinou lidí, mezi kterými se HIV nejvíce vyskytuje, jsou narkomani, kteří používají společnou jehlu na aplikaci drog. Druhým způsobem přenosu viru je nechráněný pohlavní styk. Byli jsme poučeni, jak se vyvarovat rizikového chování, a tím se vyhnuli nebezpečí onemocnění nemocí AIDS. Formou hry jsme si zopakovali všechny poznatky, které jsme se o AIDS dozvěděli. Podhajský Vít, žák 9. třídy Jarní sběr starého papíru splnil očekávání V rámci celoškolních ekologických aktivit u příležitosti Dne Země pořádala základní škola ve středu 11. a ve čtvrtek 12. dubna 2012 tradiční sběr starého papíru. Celkem bylo sebráno kg papíru, což v průměru činilo 111 kg na každého žáka školy. Nejvíce papíru donesli žáci 1. třídy (3 373 kg), v průměru na žáka však zvítězila 4. třída (192,3 kg na jednoho žáka). Třídy i jednotlivci soutěžili o hodnotné ceny. Nejlepších 42 sběračů z jarního i podzimního sběru se za odměnu v pondělí 4. června 2012 zúčastní již tradičního zájezdu do Aquaparku v Olomouci. Náklady akce budou hrazeny z příspěvku zřizovatele školy - Obce Velké Losiny na tzv. stabilizaci žáků. -JŠ- Koncert pěveckých sborů v Loučné nad Desnou Pro děti z 1. až 4. třídy naší školy byl přichystán velmi pěkný kulturní program. V pátek 13. dubna 2012 byly naše děti pozvány na koncert loučenských pěveckých sborů. V kulturním domě Skleník v Loučné nad Desnou se konalo skvělé vystoupení sborů KLUBÍČKO a LOUČŇÁČEK. 19

20 Jako host se zde představil francouzský pěvecký sbor, který do Loučné přijel z francouzského města Lablachere. To pro děti bylo velké překvapení. Slyšely poprvé zpívat děti francouzsky francouzské písně. Vystoupení tohoto sboru zanechalo v posluchačích nevšední zážitek. Ve sboru zpívalo 40 dětí ve věku od 8 do 18 let. Ve zpěvu jim pomáhala malá vokální skupina dospělých zpěváků. Jak jsme se dozvěděli, tento sbor mívá okolo dvanácti koncertů ročně. Zpívají duchovní i světský repertoár. Organizují koncertní cesty a výměny se sbory ve Francii, ale i ve Švýcarsku, v USA nebo v České republice. Pravidelně se účastní kulturních aktivit v oblasti Ardeche. Natočili několik alb. Během celého koncertu v sále vládla příjemná atmosféra. Všechny sbory sklidily za své vystoupení od posluchačů bouřlivý potlesk. Naši nejmenší žáci předali účinkujícím milou kytičku. Děkujeme za pozvání organizátorovi celé akce, vynikajícímu sbormistrovi, panu Petru Lukášovi. Mgr. Marie Zichová I děti mají svá práva Dne 13. dubna 2012 proběhla v 5. třídě beseda s pracovnicemi sociálního odboru Městského úřadu v Šumperku o dětských právech. Dozvěděli jsme se, že máme právo na ochranu, účast, vývoj a přežití. Povídali jsme si o fyzickém a psychickém týrání, o únosech a zneužívání dětí. Uvědomili jsme si nebezpečí sociálních sítí. Dále nám pracovnice vyprávěly příhody z praxe z výchovného ústavu a ze soudních síní. Na závěr jsme si ještě řekli o lince bezpečí, k čemu slouží a jaké je na ni telefonní číslo. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Víme, že děti mají svá práva, ale také povinnosti. žáci 5. třídy Jak se nestát účastníkem trestného činu Dne 13. dubna 2012 proběhla v naší 7. třídě beseda o kriminalitě. Pan Mgr. Petr Vlach je kurátorem pro oblast Velké Losiny. Na začátku se nás pan Vlach zeptal, kdo kouří, kdo pije a kdo to zkoušel. Říkal nám, že ukrást čokoládu v obchodě je stejné jako když ukradneme sousedovi ze stromu jablko. Upozornil nás, že jakákoliv zpráva od rodičů, policie, veřejnosti a školství na neukázněné chování a neomluvené absence skončí u něj. 20

21 Hovořil také o trestně právní odpovědnosti. Do 15 let nemůžeme jít do normálního vězení, jenom do střediska výchovy, od 15 do 18 let můžeme mít sex, od 18 let můžeme být trestně stíháni, jsme plnoletí. Mluvil také o trestném činu a jeho závažnosti: do Kč je to jenom přestupek, ale víc jak Kč už je trestný čin, dále je trestný čin ublížení na zdraví, pokud to není sebeobrana. Napsal na tabuli výchovná zařízení: SVP - středisko výchovné péče - na 2 měsíce na zkoušku, ÚV - ústavní výchova na dobu neurčitou (do 18 let), OV - ochranná výchova - za útěk je trestný čin a jde se do vězení, VTOS - výkon trestu odnětí svobody (od 15 let nejvyšší trest je vězení (od 15 do 18 let - 10 let odnětí svobody a od 18 let doživotí). Nakonec jsme si rozdali kartičky do čtyř skupin a poskládali je od nejzávaznějšího činu po nejmíň závažný. Beseda se nám líbila a doufáme, že pan Vlach ještě někdy mezi nás přijde. Petra Krňávková a Kristýna Králová, žákyně 7. třídy Jak předcházet úrazům Jak být zdravý? Jak předejít úrazu? Co pro to udělat? Na tyto otázky si s dětmi 1. třídy přijela do naší školy popovídat pracovnice Poradny zdraví Šumperk, paní Radka Prokešová. Beseda na téma Jak předcházet úrazům se konala 18. dubna Pro děti to byla velmi poučná a důležitá beseda. Malé děti si zatím neuvědomují důležitost svého zdraví pro život, proto se často chovají velmi nevhodně. Svým jednáním ohrožují zdraví svoje i zdraví ostatních. Během besedy si děti měly uvědomit, jaké následky může mít špatné chování. Ve svém životě každý prožil situaci, která mohla mít nebo měla za následek velké zranění. Děti si připomněly, jak správně sedět ve třídě na židli, proč nesmí běhat ve třídě, jak nevhodná obuv může způsobit na schodech úraz. Vzájemná tolerance, ohleduplnost a slušné chování mezi kamarády zajistí také jejich bezpečnost. Děti si opět připomněly, jak strávně se chovat při jízdě na kole. Kolo bývá častou příčinou úrazů. Uvědomily si své chování při dětských hrách a při sportu. Děti musí mít opatrnost při svých činnostech vždy na mysli. Také některé situace doma často přivedou děti k úrazu. Proto se zamyslely nad tím, jak pomáhat a při tom se nezranit. Na závěr besedy si prvňáčci zopakovali důležitá telefonní čísla 150, 155, 158, 112. Beseda pro děti byla zábavná. Všichni se museli hodně zamyslet nad svým 21

22 chováním. Doufáme, že si děti všechno, co se na besedě dozvěděly, vezmou k srdci a budou úrazům předcházet. Mgr. Marie Zichová Jíme zdravě? Na tuto otázku se snažili odpovídat žáci 2. třídy pracovnici Poradny zdraví Šumperk. Beseda proběhla ve středu 18. dubna 2012 v rámci 2. vyučovací hodiny. Byla zaměřena na objasnění zdravé výživy, na potřebu vyvážené a pestré stravy, hlavně u dětí. Děti třídily potraviny, které jí, na zdravé, méně zdravé a ty, které by se měly v jejich jídelníčku objevovat co nejméně, výjimečně. Opakovaly si učivo 2. ročníku o zdravé výživě a správných stravovacích návycích. Na závěr si sestavily pyramidu správné výživy. S pyramidou výživy. (foto Ivana Chomiszaková) 22

23 Doufejme jen, že své teoretické poznatky o zdravé výživě budou uplatňovat v praxi při výběru a nákupu potravin a také prosazovat ve svých rodinách. Mgr. Ivana Chomiszaková Beseda s Poradnou zdraví Dne 18. dubna 2012 jsme se my - žáci 8. třídy zúčastnili besedy na téma,,beseda s Poradnou zdraví. Besedu jsme měli s Ing. Prokešovou. Beseda začala tím, že se nás paní Prokešová zeptala na to, zda dodržujeme správnou životosprávu a jak často sportujeme. Následně jsme byli seznámeni s tím, co všechno má vliv na naše zdraví. Dozvěděli jsme se i to, že naše zdraví nespočívá jen v našem jídelníčku a v dostatečném pohybu, ale také v tom, jaké máme zaměstnání. Poté nám byla promítnuta potravinová pyramida, která v sobě zahrnuje doporučení týkající se výběru vhodných potravin a toho, jak často bychom je měli na svém talíři mít. Také nám bylo vysvětleno, jak se v takové pyramidě máme orientovat. Na základně pyramidy jsou vyznačeny potraviny, které bychom měli jíst nejčastěji. Čím výše jsou potraviny umístěny, tím méně by jich mělo v našem jídelníčku být. Na závěr si každý vypočítal své BMI. Beseda byla velmi zajímavá. Rádi jsme se dozvěděli něco nového o zdraví a zdravé výživě. Andrea Lužíková, žákyně 8. třídy Dopravní hřiště V pondělí 23. dubna 2012 jela naše 4. třída na Dětské dopravní hřiště v Zábřehu. Pečlivě jsme se Soustředění před startem do provozu. (foto Hana Vašatová) 23

24 na tento den připravovali, protože jsme chtěli dostat průkaz cyklisty. Po příjezdu jsme se dívali na video o cyklistice a zopakovali jsme si značky a křižovatky. Následoval test ve dvojicích a velký test na body. Pak byla malá přestávka na svačinu. Jedli jsme v jídelním autobuse s bufetem. Po přestávce jsme si nasadili helmy a začali jsme jezdit. Nejdříve na zkoušku a za chvíli na trestné body. Projížděli jsme křižovatky, kruhové objezdy i železniční přejezd. Poté následovala překážková dráha. Vyzkoušeli jsme si tam jízdu jednou rukou, jízdu na nerovné cestě, jízdu přes překážky atd. Nakonec bylo vyhodnocení. Nejlepší byl z naší třídy Filip Jurásek. Průkaz cyklisty jsme získali všichni. Na dopravním hřišti se nám moc líbilo. Je ale škoda, že jsme tam byli už naposledy. Kristýna Pospíšilová a Jana Hajduková, žákyně 4. třídy Hasiči mezi druháky V úterý 24. dubna 2012 zavítali do 2. třídy dva profesionální hasiči Radek Hübel a Jan Fiala. Program probíhal ve dvou vyučovacích hodinách. Byl zaměřený na teoretický i praktický nácvik chování žáků při různých krizových situacích. Děti zhlédly videozáznam o požárech a haváriích, kde se mohly přesvědčit, jak je práce hasičů nebezpečná a náročná. Zopakovaly si důležité linky tísňového volání. Vyzkoušely si, jak správně ohlásit požár nebo dopravní nehodu. Pozorně si prohlédly hasičskou výstroj a dokonce si ji mohly i samy vyzkoušet. Přednáška pokračovala názornou ukázkou, jak se zachovat a správně postupovat v případě požáru doma. Mnozí žáci si tuto možnou situaci přímo vyzkoušeli. Beseda byla velice poučná a určitě přispěla k tomu, aby děti dokázaly v situacích 24 Použití hasičské výstroje pod odborným dohledem. (foto Ivana Chomiszaková)

25 ohrožení postupovat co nejlépe, dokázaly ochránit sebe, případně pomoci i druhým. Velké poděkování patří Hasičskému záchrannému sboru Šumperk a Sboru dobrovolných hasičů z Velkých Losin. Mgr. Ivana Chomiszaková Zázrak života Ve středu 25. dubna 2012 se 7. třída první a druhou vyučovací hodinu zúčastnila besedy Zázrak života. Z názvu se může zdát, že tato beseda není pro chlapy a chlapce, ale není tomu tak. Do Poradny pro ženy a dívky v Šumperku přicházejí ženy s problémy kvůli rozvodu, těhotenství atd. Tady vidíte, že se jedná i o chlapy a chlapce. Muž se musí o rodinu postarat a pečovat o ženu a dítě s láskou. Do třídy přišly dvě pracovnice z Poradny pro ženy a dívky, které se nám představily a řekly, o čem bude následující beseda. Jako první jsme si povídali o těhotenství ženy. Ukázaly nám přesný model miminka v různých obdobích před jeho narozením v životní velikosti. Z modelů je zřetelně vidět, kdy vyrůstají ruce a nohy, kdy je miminko stejně dlouhé jako prst dospělého chlapa. Zahráli jsme si i hru, kdy nám rozdaly do lavice jeden bonbón a dva papírky. Měl jsem tam napsáno: DONUŤ SVÉHO KOLEGU, ABY SI VZAL BONBÓN. Jistě už víte, co měl napsáno on: ZA ŽÁDNOU CENU SI NEBER BONBÓN. Jak jistě tušíte, nepřemluvil jsem ho. Nakonec nám každému daly bonbón a rozdaly nám také jablíčka, ovšem ne na jídlo, ale bylo na nich napsáno, jaká je žena a jaký je muž. Potom jsme se rozloučili a vrhli se opět do učení. Beseda se nám líbila a těšíme se opět na další. Ondřej Žejdlík, žák 7. třídy Jak si nenechat ublížit Dne 25. dubna 2012 proběhla v 9. třídě beseda o prevenci před násilím a týráním v partnerském vztahu. Povídali jsme si o navazování partnerských vztahů, o komunikaci mezi partnery a o vztahu mezi manželi. Dozvěděli jsme se o tom, jaká rizika mohou nastat ve vztahu mezi dvěma partnery: nechtěné těhotenství, pohlavní nemoc, týrání a ubližování. Každý z nás řekl, jak si představuje svou budoucnost, svého partnera. Dozvěděli jsme se, jak by správně měla fungovat komunikace mezi dvěma partnery, dále něco o toleranci a pochopení jeden druhého. Víme už, jak by měla ve vztahu fungovat 25

26 26 vzájemná úcta a láska. Formou hry jsme si ujasnili a zopakovali, co jsme se v besedě dozvěděli. Nakonec jsme dostali od paní lektorky vizitku s kontaktem na Poradnu pro ženy a dívky Šumperk, kam se lze obrátit, pokud se dostaneme do svízelné životní situace. Stanislav Ševčuk, žák 9. třídy Slet čarodějnic ve Velkých Losinách Dne 28. dubna 2012 se ve Velkých Losinách konal velký slet čarodějnic a čarodějů. Na nádvoří zámku se jich sešlo přes 4 desítky a pak dlouhým průvodem zamířili na školní hřiště. Tam se věnovali svým rejům, čarování a magii. Všechny malé čarodějnice a kouzelníci absolvovali Školu čarodějnic, Vykrm si svého Jeníčka. (foto Mgr. Ivana Blažková) kde se naučili míchat kouzelné lektvary, tvořit magický kruh a spoustu dalších kouzelnických disciplín. Za absolvování všech úkolů obdrželi maturitní vysvědčení, medaile a sladkosti. Soutěžilo se o nejstrašidelnější a nejvtipnější zaklínadlo a také se volila Miss malá čarodějnice. Všechny děti se výborně bavily také na tanečním parketu a s nimi i jejich doprovod. Nakonec se všichni sešli při zapálení čarodějnické hranice, která hořela až dlouho do noci. Večerní hodiny pak už patřily dospělým a jejich speciálním soutěžím. Celá akce se velmi vydařila a to nejen díky organizátorům a samotným návštěvníkům, ale zejména proto, že čarodějnice z Velkých Losin to prostě umí a přičarovaly takřka letní počasí. Barbora Bebčáková Jeden den v lázních Dne 2. května 2012 naše škola uspořádala pro žáky 2. stupně projektový den Jeden den v lázních (třídy 1. stupně uspořádaly stejnou akci o den později 3. května 2012).

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 5 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Nová výsadba v obci V průběhu měsíce dubna byla provedena v naší obci výsadba zeleně odbornou firmou. Byly tak z části nahrazeny stromy, které již svým vzrůstem

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi

Obecní zpravodaj 1/2015. Ouběnice, Chaloupky, Ostrov. Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Obecní zpravodaj Ouběnice, Chaloupky, Ostrov 1/2015 Kaplička v Ouběnicích s novými vchodovými dveřmi Úvodní slovo Vážení občané, dostáváte do rukou první výtisk zpravodaje o činnosti zastupitelstva obce

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY M A T E Ř S K Á Š K O L A, N E P O L I S Y --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j.: VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč KVĚTEN

Školáček - Základní škola Vidlatá Seč KVĚTEN KVĚTEN 10.5. 2010 Tento den jsme byli v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě. Zde jsme zhlédli divadelní představení Baví tě Kuk a Cuk. Jednalo se o pořad Hudebního divadla, který je tvořen pásmem hudby,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Zeyeráček. číslo 1 březen 2012 5 Kč. fotka. Školy OBSAH. Jak jste spokojeni s novými automaty na nápoje? Milí čtenáři,

Zeyeráček. číslo 1 březen 2012 5 Kč. fotka. Školy OBSAH. Jak jste spokojeni s novými automaty na nápoje? Milí čtenáři, fotka Školy číslo 1 březen 2012 5 Kč Zeyeráček Milí čtenáři, právě se Vám do rukou dostalo zkušební a zároveň první číslo školního časopisu Zeyeráček. Naším cílem je Vás pravidelně informovat o nejdůležitějších

Více