Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík"

Transkript

1 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 5, ročník XV, květen-červen 2012 Zlatým Zpěváčkem 2012 je Patrik Havlík ze Starého Poddvorova Již 18. ročník Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2012 zná své vítěze. Rozhodl o tom nedělní koncert, který se uskutečnil na tradičním místě v sále Termálních lázní Velké Losiny. Po sobotních dvou semifinálových blocích se do něj probojovaly celkem dvě desítky chlapců Zlatý Zpěváček (foto M. Kopřivová)

2 a děvčat z celkových 47 účastníků velkolosinského finále vítězů regionálních kol Zpěváčka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I když koncert začal ve 14 hodin, první finalista se k mikrofonu dostal až krátce po hod. Více než půlhodinové oficiální zahájení obstarali představitelé organizátorů Zpěváčka spolu s osobnostmi, které převzaly nad akcí záštitu. S krátkými proslovy vystoupili Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, plk. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR, Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Norbert Pfeffer, starosta obce Velké Losiny, Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR a herec Filip Cíl. Pěvecké talenty na pódiu sálu, v němž se tísnilo více než 250 diváků, již po několikáté hudebně doprovázely špičkové muziky Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a Lidová muzika souboru Gaudeamus VŠE v Praze. I když podle propozic může být vyhlášen pouze jeden Zlatý Zpěváček, vyhráli vskutku všichni, kteří se probojovali do závěrečných kol ve Velkých Losinách. Tento názor totiž unisono sdílela jak porota, tak všichni odborníci, kteří si nenechali ujít tento neopakovatelný svátek folklorní písně v podání naší nejmladší generace. Více než dvouhodinový finálový koncert vyvrcholil vyhlášením výsledků. PŘEHLED VÍTĚZŮ SOUTĚŽE ZPĚVÁČEK 2012: Zlatý Zpěváček 2012 Patrik Havlík Stříbrný Zpěváček 2012 Patrik Hradecký, Sára Kokešová Bronzový Zpěváček 2012 Tomáš Harvánek,Tereza Kachlová OCENĚNÍ FINALISTÉ SOUTĚŽE ZPĚVÁČEK 2012: Cena Jaroslav Juráška Folklorního sdružení ČR Klára Papřoková (za vynikající výběr soutěžních písní) Cena místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Zdeňka Škromacha Soňa Vacenovská Cena hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka Patrik Havlík Cena generálního ředitele HZS ČR plk. Drahoslava Ryby Gabriela Krchňáčková Cena starosty obce Velké Losiny Norberta Pfeffera Eliška Švábová (z Nového Malína) Cena generálního ředitele ROYAL SPA Martina Plachého Aneta Trněná (převzato z TZ FOS ČR) 2

3 Vzácná návštěva Vzácnou návštěvu jsme přivítali v pátek 4. května na Obecním úřadě Velké Losiny. Přijela princezna z rodu Liechtensteinů, jejíž předci do roku 1945 vlastnili losinský zámek. Marie-Pia Kothabauer se narodila v roce 1960 ve Vídni jako dcera Karla Alfréda prince z Lichtensteinu a Agnes Christiny arcivévodkyně Rakouské. Její Jasnost Maria-Pia Kothabauer působí jako mimořádná a zplnomocněná velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví v Rakousku, České republice a také u úřadů OSN a OBSE ve Vídni. Je vzdálená sestřenice současného panujícího knížete Hanse Adama II. J. J. Maria-Pia Kothabauer byla na oficiální návštěvě Jihomoravského kraje a projevila přání zavítat do Velkých Losin. Přijetí na obecním úřadě se zúčastnil starosta, místostarostka a členové Rady obce Velké Losiny a za Farnost Velké Losiny P. Milan Palkovič. Princezna poctila svoji návštěvou také Státní zámek Velké Losiny, Ruční papírnu Velké Losiny a Termální lázně Velké Losiny. (foto: TRIFOTO Šumperk) 3

4 4

5 Veřejná služba Všímaví občané jistě zaregistrovali, že po naší obci se pohybuje skupinka osob s pracovním nářadím. Nejsou to pracovníci obce, ale občané, kteří na základě rozhodnutí Úřadu práce vykonávají pro obec tzv. veřejnou službu, t.zn. pomáhají s úklidem a čištěním komunikací, trávníků, veřejné zeleně, hřbitovů a pod. Chtěli bychom touto cestou poděkovat spoluobčanům, kteří tuto veřejnou službu vykonávají, že nám dobrovolně a zcela bezplatně pomáhají udržet čistotu a vzhled obce. -EK- Kompostéry V roce 2011 jsme provedli průzkum zájmu občanů k záměru obce na změnu způsobu nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (dotazník byl přílohou Velkolosinských pramenů). Na základě tohoto průzkumu obec zpracovala projekt na komplexní řešení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a následně požádala o dotaci na řešení tohoto projektu. Žádost o dotaci byla Státním fondem životního prostředí ČR vyřízena kladně a obci byla na řešení uvedného projektu přidělena dotace. V rámci tohoto projektu bude zakoupeno 200 ks kompostérů, 60 ks nádob na bioodpad (pro sídliště a pod.), štěpkovač na zpracování dřevního odpadu a malé svozové vozidlo na svoz bioodpadu. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele uvedených zařízení a koncem měsíce května 2012 bude dodavatel (případně dodavatelé) vybrán. Vlastní realizaci projektu předpokládáme v měsíci červnu a červenci letošního roku. Bude zvolen způsob předání kompostérů občanům (předání a nakládání s kompostéry musí být v souladu s podmínkami rozhodnutí o přidělené dotaci). O době a způsobu předání kompostérů Vás budeme v předstihu informovat. Jsme rádi, že se nám projekt na řešení nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v obci podařilo dotáhnout do zdárného konce, a věříme, že jeho realizací přispějeme spolu s vámi, našimi občany, ke zlepšení vzhledu a čistoty ovzduší v obci. -EK- 5

6 6

7 Aktuálně v obci Areál zdraví proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele a jsme před podpisem smluv o dílo na víceúčelovou halu (40 % dotace), relaxační zónu (90 % dotace) a příjezdovou komunikaci s parkovištěm (40 % dotace). Mateřská škola Sluníčko je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele (bude financováno z rozpočtu obce) Revitalizace centra obce (příslib 90 % dotace) Zateplení kuchyně a jídelny základní školy byla podána žádost o dotaci ze SFŽP (žádost akceptována) Oprava havarijního stavu kanalizace ve středu obce probíhá monitorování a lokalizace kritických míst (poskytnuta dotace z Olomouckého kraje) Oprava dřevěného kostela sv. Martina v Žárové poskytnuta dotace z Olomouckého kraje a ministerstva kultury (oprava začne začátkem prázdnin) Žádost o dotaci na sportovní hřiště na sídlišti 1. máje - Správní rada Nadace ČEZ Oranžové hřiště 2012 rozhodla žádosti nevyhovět. Hospodaření s biologicky rozložitelným komunálním odpadem probíhá výběr dodavatele kompostérů, štěpkovače a svozového vozidla (dotace z OPŽP) Obnova zeleně ve vybraných lokalitách obce (alej na vyhlídku pod Chlumkem, obnova zeleně na hřbitově, obnova zeleně v MŠ Veverka, údržba stromů v zámecké uličce (dotace z OPŽP) Rekonstrukce ČOV Velké Losiny bude podána žádost dotaci z OPŽP (až 90 % uznatelných nákladů) Zlepšení systému protipovodňové ochrany Svazku obcí údolí Desné svazkový projekt na výstražný informační systém bezdrátový rozhlas bude pokrývat celé území obce i jejích místních částí (dotace z OPŽP účast obce je 10 % uznatelných nákladů, asi 400 tis. Kč) Nákup zásahového vozidla pro jednotku SDH dotace z Olomouckého kraje 120 tis., dofinancování z rozpočtu obce. Demolice budovy EFEKT vyřizují se přeložky el. vedení (cca 1 mil. Kč z rozpočtu obce), bude podána žádost o dotaci na revitalizaci území včetně demolice. -NP- 7

8 8

9 9

10 10

11 25. května ve 20 hodin 11

12 12

13 ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ LOSINY Co už děti vědí o jaru v Mateřské škole Sluníčko Počasí v březnu se jevilo ještě chladné a nestálé, ale nebránilo nám v pozorování změn v přírodě. Při cestě do kina na báječné filmy Auto 2 dne 13. dubna 2012 a na pásmo pohádek pod názvem Čarodějné pohádky ke konci měsíce 26. března 2012 jsme pozorovali na potoce houf divokých kačen. Na nebi se objevil dokonce i čáp. Při výšlapu k posezení Pod křížem jsme sledovali pilné mravenečky. Na louce jsme našli berušky i jiné broučky. Překvapily nás sněženky, jak se protlačily mezi zbytky sněhu. Ani kočičky se nebály ranních mrazů. Aby definitivně zima odešla do jiných krajů, tak jsme ji museli poslat dne 22. března 2012 po divoké řece Desné pryč. Děti si napřed nakreslily návrh hrozivě vypadající Moreny a potom spolupracovaly při její výrobě. Ještě jsme paní zimu popudili veselým barevným pohádkovým karnevalem 30. března 2012 v dopoledních hodinách, který si pro děti připravila paní učitelka Ivona Johnová. Rej masek a dovádění dětí Morena ráda nemá. Jaro přišlo i do města Šumperka. Děti viděly jarní a velikonoční výzdobu v každé výloze. Ale přesto nejvíce se jim líbila výstava stálé expozice ve Vlastivědném muzeu dne 16. března 2012, kterou jsme si jeli prohlédnout. Ale také jízda vlakem byla pro některé děti pěkným zážitkem. R a - dost udělala dě- Příprava Berušek na karnevalové veselí. (foto Dana Machů) 13

14 tem paní Lenka Grmelová. Ukázala jim, jak si mohou vymodelovat z hlíny kuřátko. Určitě bylo kuřátko součástí velikonoční výzdoby jejich domovů. Hana Solařová, učitelka MŠ Sluníčko Náladový duben v Mateřské škole Sluníčko První týden v měsíci začal přípravami na Velikonoce. Dne 3. dubna 2012 jsme ve školce přivítali pana Moravce, který nás zasvětil do pletení velikonočních pomlázek. Všem dětem pomohl zručně vykouzlit neobyčejné tatárky. Děti nezahálely a celý týden se pilně podílely na zdobení kraslic různými technikami a malování sádrových odlitků s velikonoční tématikou, aby jimi mohly vyzdobit své domovy. Po jarních svátcích naše činnosti ovlivňovala zvířátka, zejména hospodářská a ta, která máme doma. Děti se seznámily s jejich mláďátky, užitkem pro člověka a významem pro přírodu. Na vycházkách často měly příležitost si je prohlédnout pěkně zblízka. Že je toto téma dětem citově blízké, nás přesvědčily jejich výtvarné projevy, námětové hry a emotivní rozhovory o jejich mazlíčcích. Zda se děti umějí v přírodě orientovat a mají o ní osvojeny základní poznatky, nám mohly ukázat 20. dubna 2012 v Šumperku na akci Den Země. Děti se vystřídaly na různých stanovištích, jejichž aktivity byly zaměřené na dovednosti související s přírodou. Spolu se získáním nových zkušeností a dojmů si děti s sebou odnesly vlastnoruční výrobky v podobě textilních zvířátek, drobného pečiva, pexesa, puzzlí, šperků aj. I když nás apríl svým proměnlivým počasím často škádlil, příznaky jara na sebe nenechaly čekat. A to ani v keramice, kde dětem pod jejich rukama vyrostly krásné hliněné kytičky. Na Dni Země v Šumperku. (foto Ivona Johnová) 14

15 S tímto náladovým měsícem jsme se rozloučili 27. dubna 2012 v místním kině při sledování pohádek pod příznačným názvem Čarodějné pohádky III. Ivona Johnová, učitelka MŠ Sluníčko Jarní tradice v Mateřské škole Veverka Svátky jara jsme s dětmi v MŠ Veverka prožili již tradičně velice zábavně a sportovně. Vedle typického barvení vajíček různými technikami, zdobení vrbových proutí a výzdoby školky v duchu velikonočních tradic jsme se 11. dubna 2012 již potřetí zúčastnili soutěže O hledání velikonočního zajíčka, kterou nám zábavnou formou zprostředkovaly šikovné maminky paní Pospíšilová a paní Navrátilová. Perníčky do balíčků napekla paní Harnová. Soutěže a odměny měly velice pěkně připravené a pobavily se u nich nejen děti, ale i mi dospělí. V lázeňském parku děti i jejich rodiče plnili úkoly, které nám připravil zajíček. Po usilovném hledání jsme jej našli na školní zahradě a za odměnu děti obdaroval sladkými balíčky. Děkujeme organizátorkám za kvalitně připravenou akci. Velikonočního zajíčka jsme našli. (foto Jana Stará) 15

16 Již od prvních teplých dnů děti s paní učitelkou Kateřinou Mádrovou, ml. a s paní učitelkou Janou Starou z obou oddělení začaly využívat možnosti plavání ve vnitřním bazénu v Termálních lázních Velké Losiny. Mladší děti rychle překonaly svůj ostych a obavy a hned od prvního dne si užívaly příjemně teplé vody, ty starší a zkušenější byly jako ryby ve vodě. Před koncem dubna, kdy má Země svátek, naše cesta vedla do šumperské Vily Doris, respektive do přilehlého parku. Zde měli organizátoři připraveno mnoho atrakcí a stánků, kde děti mohly tvořit z přírodnin, plnit různé úkoly, poznávat zvěř, stromy, rostliny a také rozlišovat správné chování v přírodě. Velice děti bavil tajemný chodník. Také mohly pozorovat živá domácí zvířata. Bylo to dopoledne plné zážitků. Uf, to byl ale náročný týden plný čarodějů a čarodějnic. Pomyslná vrátka do světa tajemna, dobra a zla se našim malým Veverkám otevřela již 23. dubna 2012, kdy si pro ně připravili herci ze Svitav pohádkové představení Kašpárek a čaroděj. Ve známém prostředí místního kina bez dechu děti sledovaly zápas malého, ale chytrého kašpárka a zlého čaroděje. Celkový dojem a pocit skutečnosti podtrhly krásné velké marionety a podmanivý hlas herců. A samozřejmě, jak už to v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem. Někteří malí mravenečci zamáčkli slzu v oku a celou cestu domů a ještě i ve školce si sdělovali své dojmy. Důkazem silného zážitku jsou krásné nakreslené obrázky. Další již tradiční akcí se stalo Pálení čarodějnic, které již třetím rokem probíhá na zahradě mateřské školy. Dne 27. dubna 2012 se zde sešly čarodějnice nejrůznějšího věku a vzezření a při ohni se slavilo do pozdních večerních hodin. Odpoledne byly pro malé i velké čarodějky připraveny různé soutěže, za jejichž splnění obdržel každý účastník pravý čarodějnický dekret s povolením návštěvy Lovení ryb na Dni Země. (foto Jana Stará) 16

17 Maminkám předvádíme své taneční umění. (foto Jana Stará) Petrových kamenů. Naštěstí žádná z malých čarodějek upálena nebyla, i my učitelky jsme zůstaly všechny ušetřeny. V plamenech skončily akorát papírové čarodějnice. Jednu si vytvořily děti ve výtvarném kroužku a tu druhou nám nakreslila paní Navrátilová s Lukáškem. Velice se těšíme na další akci s rodiči, která proběhne na konci tohoto školního roku. Dne 4. května 2012 čekalo na děti další kreativní představení plné humoru, písniček, ale také ponaučení. Pohádky O veliké řepě a Kůzlátkách a vlkovi již děti znaly, ale ta O špinavém prasátku byla pro ně, a troufám si říci, že i pro paní učitelky, zcela nová. Děti uchvátily krásné plyšové loutky, takže svým neustávajícím potleskem na konci představení daly hercům jasně najevo, že se jim jejich představení podařilo na výbornou. Pohádku děti opět zhlédly v místním kině. Do kinosálu jsme se vrátili ještě 16. května 2012 na Den matek. Se Sovičkami, staršími dětmi naší mateřské školy, jsme pro rodiče připravili vystoupení plné písniček, básní a tanečků. Vystoupení rodiče přivítali s potěšením, děti změnu prostředí zvládly perfektně. Zde měli jak rodiče, tak děti pohodlí a prostor. Děkujeme panu Antonínu Zatloukalovi za vstřícnost, ochotu a pomoc při přípravě vystoupení pro maminky. Malé děti Mravenečci zůstaly se svým vystoupením pro maminky v mateřské škole, protože změny prostředí a různé přechody by byly pro ně náročné a unavující. Kateřina Mádrová, st., Kateřina Mádrová, ml., Jana Stará, učitelky MŠ Veverka 17

18 Okresní kolo soutěže ve vybíjené Jubilejní dvacátý ročník okresní soutěže ve vybíjené se konal 22. března 2012 v Šumperku. V historii této soutěže jsme ve finále chyběli pouze jednou, v roce Postup do letošního finále byl malým překvapením, neboť souboj s velmi silným soupeřem ze ZŠ Údolí Desné byl vyrovnaný a po těsném výsledku 5 : 4 a 7 : 4 ve dvou setech vybojovali postup páťáci Josef a Antonín Jánošíkovi, Matěj Pešek, Vojtěch Krobot a Lukas Hegner, ze čtvrté třídy to byli Filip Jurásek, David Jonák, Martin Berka, Lukáš Skoumal, Jakub Schubert a Marian Ševčík a třeťák Daniel Lukeš. Ve finále se nám již tolik nedařilo, výrazně chyběl zraněný Daniel Lukeš. Po těsné porážce od pořádající 5. ZŠ Šumperk 7 : 8 a remíze s Hanušovicemi 11 : 11 rozhodovalo o našem bytí prodloužení, které jsme prohráli o jeden bod. Celkově jsme tak obsadili 8. místo. Výsledek přesto dává naději do příštího ročníku, neboť základ družstva - 7 hráčů bude k dispozici i v následujícím ročníku této soutěže. Mgr. František Diviš Beseda s pracovnicemi Poradny zdraví Šumperk Ve středu 4. dubna 2012 proběhly v 6. třídě dvě besedy. První vyučovací hodina otevřela naší třídě téma kouření a druhá alkohol. Pracovnice Poradny zdraví ze Šumperka nás seznámila s následky a škodlivostí kouření. Dozvěděli jsme se, že lidé kouří, protože se chtějí rovnat druhým, řeší si tím své problémy, ale i proto, že chtějí být zajímavější. Cigarety obsahují škodlivých látek, z toho 100 rakovinotvorných. Nikdo z nás určitě na cigaretu nebude mít chuť. V druhé části jsme si vyslechli příběh opilého mimozemšťana a podrobně jsme probrali fáze opilosti. Již víme, že ta poslední může končit i smrtí. Povídali jsme si o tom, jak organizmus reaguje na tyto látky a proč je nemáme užívat. Besedy se nám velmi líbily a mnoho nového jsme se dověděli. Tereza Vitvarová a Nikola Jančálková, žákyně 6. třídy Alkoholu stop! Ve středu 4. dubna 2012 k nám přišla do 7. třídy na třetí vyučovací hodinu pracovnice z Poradny zdraví v Šumperku, měli jsme besedu o alkoholu. Vysvětlila nám, proč děti nemohou požívat alkohol. Alkohol se může požívat až od osmnácti let stejně jako cigarety. Někteří žáci se pobavili, někteří ne. Pracovni- 18

19 ce nám řekla, že alkohol je silná droga. Nikdy si neodvykneme. Ukázala nám pár obrázků. Na jednom z nich byla opice s cigaretou a pivem v ruce. Pracovnice nám kladla spoustu otázek týkajících se tohoto obrázku. Beseda se nám líbila a těšíme se opět na další. Dominika Krůželová, žákyně 7. třídy Prevence HIV a AIDS Dne 4. dubna 2012 proběhla v 9. třídě beseda o prevenci před virem HIV a AIDS. Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi virem HIV a nemocí, kterou vyvolává - AIDS. Překvapil nás poznatek, že od nakažení virem HIV může uplynout třeba 15 let, než nemoc AIDS propukne. Byli jsme seznámeni se způsoby přenosu viru HIV z člověka na člověka. Nejrizikovější skupinou lidí, mezi kterými se HIV nejvíce vyskytuje, jsou narkomani, kteří používají společnou jehlu na aplikaci drog. Druhým způsobem přenosu viru je nechráněný pohlavní styk. Byli jsme poučeni, jak se vyvarovat rizikového chování, a tím se vyhnuli nebezpečí onemocnění nemocí AIDS. Formou hry jsme si zopakovali všechny poznatky, které jsme se o AIDS dozvěděli. Podhajský Vít, žák 9. třídy Jarní sběr starého papíru splnil očekávání V rámci celoškolních ekologických aktivit u příležitosti Dne Země pořádala základní škola ve středu 11. a ve čtvrtek 12. dubna 2012 tradiční sběr starého papíru. Celkem bylo sebráno kg papíru, což v průměru činilo 111 kg na každého žáka školy. Nejvíce papíru donesli žáci 1. třídy (3 373 kg), v průměru na žáka však zvítězila 4. třída (192,3 kg na jednoho žáka). Třídy i jednotlivci soutěžili o hodnotné ceny. Nejlepších 42 sběračů z jarního i podzimního sběru se za odměnu v pondělí 4. června 2012 zúčastní již tradičního zájezdu do Aquaparku v Olomouci. Náklady akce budou hrazeny z příspěvku zřizovatele školy - Obce Velké Losiny na tzv. stabilizaci žáků. -JŠ- Koncert pěveckých sborů v Loučné nad Desnou Pro děti z 1. až 4. třídy naší školy byl přichystán velmi pěkný kulturní program. V pátek 13. dubna 2012 byly naše děti pozvány na koncert loučenských pěveckých sborů. V kulturním domě Skleník v Loučné nad Desnou se konalo skvělé vystoupení sborů KLUBÍČKO a LOUČŇÁČEK. 19

20 Jako host se zde představil francouzský pěvecký sbor, který do Loučné přijel z francouzského města Lablachere. To pro děti bylo velké překvapení. Slyšely poprvé zpívat děti francouzsky francouzské písně. Vystoupení tohoto sboru zanechalo v posluchačích nevšední zážitek. Ve sboru zpívalo 40 dětí ve věku od 8 do 18 let. Ve zpěvu jim pomáhala malá vokální skupina dospělých zpěváků. Jak jsme se dozvěděli, tento sbor mívá okolo dvanácti koncertů ročně. Zpívají duchovní i světský repertoár. Organizují koncertní cesty a výměny se sbory ve Francii, ale i ve Švýcarsku, v USA nebo v České republice. Pravidelně se účastní kulturních aktivit v oblasti Ardeche. Natočili několik alb. Během celého koncertu v sále vládla příjemná atmosféra. Všechny sbory sklidily za své vystoupení od posluchačů bouřlivý potlesk. Naši nejmenší žáci předali účinkujícím milou kytičku. Děkujeme za pozvání organizátorovi celé akce, vynikajícímu sbormistrovi, panu Petru Lukášovi. Mgr. Marie Zichová I děti mají svá práva Dne 13. dubna 2012 proběhla v 5. třídě beseda s pracovnicemi sociálního odboru Městského úřadu v Šumperku o dětských právech. Dozvěděli jsme se, že máme právo na ochranu, účast, vývoj a přežití. Povídali jsme si o fyzickém a psychickém týrání, o únosech a zneužívání dětí. Uvědomili jsme si nebezpečí sociálních sítí. Dále nám pracovnice vyprávěly příhody z praxe z výchovného ústavu a ze soudních síní. Na závěr jsme si ještě řekli o lince bezpečí, k čemu slouží a jaké je na ni telefonní číslo. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Víme, že děti mají svá práva, ale také povinnosti. žáci 5. třídy Jak se nestát účastníkem trestného činu Dne 13. dubna 2012 proběhla v naší 7. třídě beseda o kriminalitě. Pan Mgr. Petr Vlach je kurátorem pro oblast Velké Losiny. Na začátku se nás pan Vlach zeptal, kdo kouří, kdo pije a kdo to zkoušel. Říkal nám, že ukrást čokoládu v obchodě je stejné jako když ukradneme sousedovi ze stromu jablko. Upozornil nás, že jakákoliv zpráva od rodičů, policie, veřejnosti a školství na neukázněné chování a neomluvené absence skončí u něj. 20

21 Hovořil také o trestně právní odpovědnosti. Do 15 let nemůžeme jít do normálního vězení, jenom do střediska výchovy, od 15 do 18 let můžeme mít sex, od 18 let můžeme být trestně stíháni, jsme plnoletí. Mluvil také o trestném činu a jeho závažnosti: do Kč je to jenom přestupek, ale víc jak Kč už je trestný čin, dále je trestný čin ublížení na zdraví, pokud to není sebeobrana. Napsal na tabuli výchovná zařízení: SVP - středisko výchovné péče - na 2 měsíce na zkoušku, ÚV - ústavní výchova na dobu neurčitou (do 18 let), OV - ochranná výchova - za útěk je trestný čin a jde se do vězení, VTOS - výkon trestu odnětí svobody (od 15 let nejvyšší trest je vězení (od 15 do 18 let - 10 let odnětí svobody a od 18 let doživotí). Nakonec jsme si rozdali kartičky do čtyř skupin a poskládali je od nejzávaznějšího činu po nejmíň závažný. Beseda se nám líbila a doufáme, že pan Vlach ještě někdy mezi nás přijde. Petra Krňávková a Kristýna Králová, žákyně 7. třídy Jak předcházet úrazům Jak být zdravý? Jak předejít úrazu? Co pro to udělat? Na tyto otázky si s dětmi 1. třídy přijela do naší školy popovídat pracovnice Poradny zdraví Šumperk, paní Radka Prokešová. Beseda na téma Jak předcházet úrazům se konala 18. dubna Pro děti to byla velmi poučná a důležitá beseda. Malé děti si zatím neuvědomují důležitost svého zdraví pro život, proto se často chovají velmi nevhodně. Svým jednáním ohrožují zdraví svoje i zdraví ostatních. Během besedy si děti měly uvědomit, jaké následky může mít špatné chování. Ve svém životě každý prožil situaci, která mohla mít nebo měla za následek velké zranění. Děti si připomněly, jak správně sedět ve třídě na židli, proč nesmí běhat ve třídě, jak nevhodná obuv může způsobit na schodech úraz. Vzájemná tolerance, ohleduplnost a slušné chování mezi kamarády zajistí také jejich bezpečnost. Děti si opět připomněly, jak strávně se chovat při jízdě na kole. Kolo bývá častou příčinou úrazů. Uvědomily si své chování při dětských hrách a při sportu. Děti musí mít opatrnost při svých činnostech vždy na mysli. Také některé situace doma často přivedou děti k úrazu. Proto se zamyslely nad tím, jak pomáhat a při tom se nezranit. Na závěr besedy si prvňáčci zopakovali důležitá telefonní čísla 150, 155, 158, 112. Beseda pro děti byla zábavná. Všichni se museli hodně zamyslet nad svým 21

22 chováním. Doufáme, že si děti všechno, co se na besedě dozvěděly, vezmou k srdci a budou úrazům předcházet. Mgr. Marie Zichová Jíme zdravě? Na tuto otázku se snažili odpovídat žáci 2. třídy pracovnici Poradny zdraví Šumperk. Beseda proběhla ve středu 18. dubna 2012 v rámci 2. vyučovací hodiny. Byla zaměřena na objasnění zdravé výživy, na potřebu vyvážené a pestré stravy, hlavně u dětí. Děti třídily potraviny, které jí, na zdravé, méně zdravé a ty, které by se měly v jejich jídelníčku objevovat co nejméně, výjimečně. Opakovaly si učivo 2. ročníku o zdravé výživě a správných stravovacích návycích. Na závěr si sestavily pyramidu správné výživy. S pyramidou výživy. (foto Ivana Chomiszaková) 22

23 Doufejme jen, že své teoretické poznatky o zdravé výživě budou uplatňovat v praxi při výběru a nákupu potravin a také prosazovat ve svých rodinách. Mgr. Ivana Chomiszaková Beseda s Poradnou zdraví Dne 18. dubna 2012 jsme se my - žáci 8. třídy zúčastnili besedy na téma,,beseda s Poradnou zdraví. Besedu jsme měli s Ing. Prokešovou. Beseda začala tím, že se nás paní Prokešová zeptala na to, zda dodržujeme správnou životosprávu a jak často sportujeme. Následně jsme byli seznámeni s tím, co všechno má vliv na naše zdraví. Dozvěděli jsme se i to, že naše zdraví nespočívá jen v našem jídelníčku a v dostatečném pohybu, ale také v tom, jaké máme zaměstnání. Poté nám byla promítnuta potravinová pyramida, která v sobě zahrnuje doporučení týkající se výběru vhodných potravin a toho, jak často bychom je měli na svém talíři mít. Také nám bylo vysvětleno, jak se v takové pyramidě máme orientovat. Na základně pyramidy jsou vyznačeny potraviny, které bychom měli jíst nejčastěji. Čím výše jsou potraviny umístěny, tím méně by jich mělo v našem jídelníčku být. Na závěr si každý vypočítal své BMI. Beseda byla velmi zajímavá. Rádi jsme se dozvěděli něco nového o zdraví a zdravé výživě. Andrea Lužíková, žákyně 8. třídy Dopravní hřiště V pondělí 23. dubna 2012 jela naše 4. třída na Dětské dopravní hřiště v Zábřehu. Pečlivě jsme se Soustředění před startem do provozu. (foto Hana Vašatová) 23

24 na tento den připravovali, protože jsme chtěli dostat průkaz cyklisty. Po příjezdu jsme se dívali na video o cyklistice a zopakovali jsme si značky a křižovatky. Následoval test ve dvojicích a velký test na body. Pak byla malá přestávka na svačinu. Jedli jsme v jídelním autobuse s bufetem. Po přestávce jsme si nasadili helmy a začali jsme jezdit. Nejdříve na zkoušku a za chvíli na trestné body. Projížděli jsme křižovatky, kruhové objezdy i železniční přejezd. Poté následovala překážková dráha. Vyzkoušeli jsme si tam jízdu jednou rukou, jízdu na nerovné cestě, jízdu přes překážky atd. Nakonec bylo vyhodnocení. Nejlepší byl z naší třídy Filip Jurásek. Průkaz cyklisty jsme získali všichni. Na dopravním hřišti se nám moc líbilo. Je ale škoda, že jsme tam byli už naposledy. Kristýna Pospíšilová a Jana Hajduková, žákyně 4. třídy Hasiči mezi druháky V úterý 24. dubna 2012 zavítali do 2. třídy dva profesionální hasiči Radek Hübel a Jan Fiala. Program probíhal ve dvou vyučovacích hodinách. Byl zaměřený na teoretický i praktický nácvik chování žáků při různých krizových situacích. Děti zhlédly videozáznam o požárech a haváriích, kde se mohly přesvědčit, jak je práce hasičů nebezpečná a náročná. Zopakovaly si důležité linky tísňového volání. Vyzkoušely si, jak správně ohlásit požár nebo dopravní nehodu. Pozorně si prohlédly hasičskou výstroj a dokonce si ji mohly i samy vyzkoušet. Přednáška pokračovala názornou ukázkou, jak se zachovat a správně postupovat v případě požáru doma. Mnozí žáci si tuto možnou situaci přímo vyzkoušeli. Beseda byla velice poučná a určitě přispěla k tomu, aby děti dokázaly v situacích 24 Použití hasičské výstroje pod odborným dohledem. (foto Ivana Chomiszaková)

25 ohrožení postupovat co nejlépe, dokázaly ochránit sebe, případně pomoci i druhým. Velké poděkování patří Hasičskému záchrannému sboru Šumperk a Sboru dobrovolných hasičů z Velkých Losin. Mgr. Ivana Chomiszaková Zázrak života Ve středu 25. dubna 2012 se 7. třída první a druhou vyučovací hodinu zúčastnila besedy Zázrak života. Z názvu se může zdát, že tato beseda není pro chlapy a chlapce, ale není tomu tak. Do Poradny pro ženy a dívky v Šumperku přicházejí ženy s problémy kvůli rozvodu, těhotenství atd. Tady vidíte, že se jedná i o chlapy a chlapce. Muž se musí o rodinu postarat a pečovat o ženu a dítě s láskou. Do třídy přišly dvě pracovnice z Poradny pro ženy a dívky, které se nám představily a řekly, o čem bude následující beseda. Jako první jsme si povídali o těhotenství ženy. Ukázaly nám přesný model miminka v různých obdobích před jeho narozením v životní velikosti. Z modelů je zřetelně vidět, kdy vyrůstají ruce a nohy, kdy je miminko stejně dlouhé jako prst dospělého chlapa. Zahráli jsme si i hru, kdy nám rozdaly do lavice jeden bonbón a dva papírky. Měl jsem tam napsáno: DONUŤ SVÉHO KOLEGU, ABY SI VZAL BONBÓN. Jistě už víte, co měl napsáno on: ZA ŽÁDNOU CENU SI NEBER BONBÓN. Jak jistě tušíte, nepřemluvil jsem ho. Nakonec nám každému daly bonbón a rozdaly nám také jablíčka, ovšem ne na jídlo, ale bylo na nich napsáno, jaká je žena a jaký je muž. Potom jsme se rozloučili a vrhli se opět do učení. Beseda se nám líbila a těšíme se opět na další. Ondřej Žejdlík, žák 7. třídy Jak si nenechat ublížit Dne 25. dubna 2012 proběhla v 9. třídě beseda o prevenci před násilím a týráním v partnerském vztahu. Povídali jsme si o navazování partnerských vztahů, o komunikaci mezi partnery a o vztahu mezi manželi. Dozvěděli jsme se o tom, jaká rizika mohou nastat ve vztahu mezi dvěma partnery: nechtěné těhotenství, pohlavní nemoc, týrání a ubližování. Každý z nás řekl, jak si představuje svou budoucnost, svého partnera. Dozvěděli jsme se, jak by správně měla fungovat komunikace mezi dvěma partnery, dále něco o toleranci a pochopení jeden druhého. Víme už, jak by měla ve vztahu fungovat 25

26 26 vzájemná úcta a láska. Formou hry jsme si ujasnili a zopakovali, co jsme se v besedě dozvěděli. Nakonec jsme dostali od paní lektorky vizitku s kontaktem na Poradnu pro ženy a dívky Šumperk, kam se lze obrátit, pokud se dostaneme do svízelné životní situace. Stanislav Ševčuk, žák 9. třídy Slet čarodějnic ve Velkých Losinách Dne 28. dubna 2012 se ve Velkých Losinách konal velký slet čarodějnic a čarodějů. Na nádvoří zámku se jich sešlo přes 4 desítky a pak dlouhým průvodem zamířili na školní hřiště. Tam se věnovali svým rejům, čarování a magii. Všechny malé čarodějnice a kouzelníci absolvovali Školu čarodějnic, Vykrm si svého Jeníčka. (foto Mgr. Ivana Blažková) kde se naučili míchat kouzelné lektvary, tvořit magický kruh a spoustu dalších kouzelnických disciplín. Za absolvování všech úkolů obdrželi maturitní vysvědčení, medaile a sladkosti. Soutěžilo se o nejstrašidelnější a nejvtipnější zaklínadlo a také se volila Miss malá čarodějnice. Všechny děti se výborně bavily také na tanečním parketu a s nimi i jejich doprovod. Nakonec se všichni sešli při zapálení čarodějnické hranice, která hořela až dlouho do noci. Večerní hodiny pak už patřily dospělým a jejich speciálním soutěžím. Celá akce se velmi vydařila a to nejen díky organizátorům a samotným návštěvníkům, ale zejména proto, že čarodějnice z Velkých Losin to prostě umí a přičarovaly takřka letní počasí. Barbora Bebčáková Jeden den v lázních Dne 2. května 2012 naše škola uspořádala pro žáky 2. stupně projektový den Jeden den v lázních (třídy 1. stupně uspořádaly stejnou akci o den později 3. května 2012).

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013

Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 4, ročník XVI, květen červen 2013 Zlatým Zpěváčkem 2013 je Jakub Ošmera z Postřekova na Domažlicku Již 19. ročník celostátní soutěže dětských zpěváků lidových

Více

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009

Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6. 7., ročník XIV, Červen, Červenec 2009 OBEC SI ZAKOUPÍ KOMERČNÍ PROSTOR V LÁZEŇSKÉM DOMĚ Výstavba lázeňského domu na Lázeňské ulici značně pokročila a dnes

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009

Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2.-3. ročník XIV, březen 2009 LOSINSKÉ TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ BUDE MÍT NOVÉHO MAJITELE Zastupitelstvo obce Velké Losiny na svém 14. zasedání dne 9. 3. 2009 schválilo

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční,

Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, informační měsíčník obce velké losiny Číslo 2, ročník XVII, únor 2014 Další investiční akce ukončena Další investiční akce obce Přístavba a stavební úpravy MŠ ve Velkých Losinách, Revoluční, čp. 197 byla

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008

èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 èíslo 3. roèník XIII, březen 2008 Zastupitelstvo obce schválilo program rozvoje na léta 2008-2012 Na svém únorovém zasedání zastupitelstvo obce Velké Losiny schválilo další významný dokument Program rozvoje

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 2/2008 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Z činnosti ZŠ Z naší školičky Matrika informuje Ohlédnutí za kulturou Z naší farnosti Z činnosti seniorů Slovo má starosta Vážení spoluobčané

Více

schvalovacím systémem. Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech

schvalovacím systémem. Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Janovice Baška, Staré Hamry Malenovice, Bílá Ostravice Kultura Lhotka, Čeladná, Kunčice Kunčice, Metylovice Pržno Pstruží Zpravodaj pro 13 obcí

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

V/2011. Téma měsíce: NÁVŠTĚVA Z CRIMMITSCHAU

V/2011. Téma měsíce: NÁVŠTĚVA Z CRIMMITSCHAU ROČNÍK VI., KVĚTEN 2011, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA V/2011 Návštěva z družebního města strana 1 Kulturní a sportovní akce strana 5 Školství strana 6-9 Mikroregion Bystřicko (D. Rožínka, Lísek, Milasín, Rožná,

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014

Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 6, ročník XVII, září říjen 2014 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

STARÉ POVĚSTI A BÁJE O ŠTĚPÁNKOVICÍCH

STARÉ POVĚSTI A BÁJE O ŠTĚPÁNKOVICÍCH 2 Vážení spoluobčané, není to tak dávno, co jsme byli přesvědčováni, že člověk poručí větru a dešti. Tato doba už je naštěstí pryč a příroda nám opět ukazuje, že je to ona, kdo rozhoduje o tom, že bude

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Číslo: 4 ročník: 36 7. května 2012 cena: 10 Kč Krásný teplý, slunný, prodloužený víkend završil tradiční benátecký Prvomájový jarmark, který se uskutečnil jako vždy 1. května na Husově náměstí. Bylo k

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

Benátecký hrozen 2015

Benátecký hrozen 2015 D e t s k ý d e n Číslo: 6 ročník: 39 8. června 2015 cena: 10 Kč Benátecký hrozen 2015 Rekonstrukce místních komunikací Splatnost místního poplatku za komunální odpad Rozpočtové opatření č. 2 Školy Mezigenerační

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více