VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, Roudnice nad. Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, Roudnice nad. Labem

2 Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Souhrn činnosti za rok Struktura organizace Informace o provozu Návštěvnost MC Matýsek Zpráva o hospodaření Plán na rok Poděkování Fotodokumentace

3 1. Úvodní slovo Občanské sdružení Matýsek vzniklo na konci roku 2004 jako občanská iniciativa skupiny maminek na mateřské dovolené. Hlavním cílem je koordinace a organizace Mateřského centra v Roudnici nad Labem. V rámci MC OS Matýsek: umožňuje rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, obohacuje děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabízí jim prostředí vzájemné důvěry, vést je ke snášenlivosti a toleranci, poskytuje prostor pro vzájemnou pomoc, předávání zkušeností a služby, spolupracujeme s jinými organizacemi na programech pro maminky s malými dětmi a s orgány státní správy a samosprávy, získává a předává odborné poznatky o výchově, zdraví, a psychologii rodinného života Hlavním úkolem OS Matýsek v roce 2005 bylo vybudovat MC Matýsek v nových prostorách a zahájit pravidelný týdenní program, který rodičům poskytuje různorodé aktivity pro trávení jejich času s dětmi. Během roku 2006 jsme zkrášlovali a rozšířili naše prostory o další podpůrnou hernu a nabídli jsme našim klientům více pravidelných i jednorázových aktivit a zejména jsme se snažili zajistit klidný a fungující chod mateřského centra. V roce 2006 jsme přijali dvě zaměstnankyně. V roce 2007 jsme naše prostory opět rozšiřovali. Přibyla nám výtvarno-keramická dílna a kancelář. Během roku 2007 jsme si dali za úkol renovovat vnitřní i vnější prostory MC Matýsek díky sponzorům jsme vyměnili několik starých oken za nová plastová, zakoupili jsme nové vchodové dveře a díky příspěvku od města Roudnice n. L. jsme zrenovovali přístupové schodiště do prostor MC Matýsek. Opět jsme od září 2007 rozšířili naši nabídku služeb a aktivit pro děti a rodiče. V tomto roce zajišťovaly chod mateřského centra 2 zaměstnankyně a 3 externí pracovnice. V roce 2008 jsme prostory MC opět rozšířili o jednu místnost. Tu využíváme zejména jako hernu pro batolata. Chod MC zajišťovaly 3 zaměstnankyně, 2 externí pracovnice a dobrovolnice. 3

4 2. Souhrn činnosti za rok 2008 v datech se konala valná hromada OS Matýsek Roudnice n. L., na které se volila rada sdružení pro první pololetí roku Do rady sdružení byly zvoleny: Gabriela Červená, Renata Písařová, Věra Schneiderová, Šárka Kalová, Iveta Fidlerová. Po vánočních prázdninách jsme se setkali v Matýsku 7. ledna Od ledna 2008 HLÍDÁNÍ DĚTÍ V MC MATÝSEK POUZE NA OBJEDNÁNÍ!!! Cena: 40,-/h, (alespoň jeden den předem na tel , ) Od ledna ZMĚNA V CENÍKU!!! VSTUPNÉ: VSTUPNÉ ČLENKY: AKTIVITA (Světýlka, Cvičeníčko, Zpívánky) AKTIVITA (Výtvarná dílnička) 20,- Kč ZDARMA 15,- Kč 20,- Kč Od ledna 2008 pravidelný program nabízených aktivit DOPOLEDNE Volná herna 9:00-12:00 Matýskova Miniškolička (9:00-11:00) Pondělí od 2 let Cvičeníčko s Álou Úterý od 2 let Zpívánky s Álou Středa od 1 roku Světýlka Čtvrtek Cvičení, zpívání, povídání, hraní si s dětmi od 6 měs. do 3 let Děti se rozdělují dle věku do dvou skupin Výtvarná dílnička Pátek od 2 let 4

5 ODPOLEDNE Volná herna 15:00-18:00 od 15:00 od 16:00 od 17:00 Pondělí Angličtina od 4 let Angličtina od 8 let 16:30 AEROBIC Tanečky Tanečky Úterý od 4 a 8 let od 3 let od 8 let 14:45 Flétnička Výt. dílnička pro maminky(nepravidelně) Středa VOLNÁ HERNA Keramika do 4 let s Keramika od 4 let bez Keramika od 8 let a Čtvrtek doprovodem doprovodu dospěláci Zpívánky Pátek od 1 roku Výtvarná dílnička Výtvarná dílnička Přírodovědný kroužek od 6 let od 3 let od 3 let Od ledna 2008 zajišťují provoz MC 2 stálé zaměstnankyně (na poloviční úvazek) a dále 6 dobrovolnic se konalo jednání rady sdružení OS Matýsek Roudnice n. L jsme se opět účastnili komunitního plánování města Roudnice nad Labem. Plánované jednorázové akce na rok 2008 ÚNOR Matýskův karneval ZÁŘÍ Matýskův buřtík BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Vítání jara, Burza Výlet Matýskův jarmark Matýskovo odpoledne na závěr školního roku ŘÍJEN PROSINEC Den otevřených dveří, Divadlo, Burza Mikulášská besídka, Vánoční besídka pro členky a jejich děti Začátkem února jsme zvýšili cenu krátkodobého hlídání ze 40,-/hod na 60,-/hod. Hlavním důvodem bylo zvýšení cen energií a nájemného, které platíme 3. ZŠ. V Roudnici n. L., tam naše mateřské centrum sídlí jsme pořádali besedu na téma: Solná jeskyně a její účinky. Besedu vedla pí Holakovská, která provozuje solnou jeskyni ve Štětí. Beseda byla bezplatná. Zúčastnilo cca 15 maminek. 5

6 jsme pořádali v prostorách mateřského centra Maškarní karneval. Celkem se zúčastnilo 33 dětí spolu s doprovodem jsme pořádali burzu jarního a letního oblečení a sportovních potřeb jsme pořádali jednorázovou akci MC Matýsek Vítání jara. Na programu byla jarní procházka k Čepelu, kde děti utopily zimu. Po návratu do MC děti shlédly divadelní představení Divadélka Hračka pohádku O Honzovi, princezně a kocourkovi Celkem se akce zúčastnilo 20 dětí s doprovodem. Koncem března 2008 jsme podali žádost o finanční příspěvek na veřejno prospěšné práce na ÚP v Mělníku. Příspěvek jsme získali na 8 měsíců (10 800,- měsíčně) díky finančnímu příspěvku od ÚP na Mělníku jsme přijali novou zaměstnankyni (provozní MC Matýsek). Zaměstnankyně měla smlouvu na dobu určitou do v Matýsku natáčela TV Nova krátký šot do pořadu Výměna manželek jsme se účastnili komunitního plánování města Roudnice n. L jsme pořádali výlet do ZOOPARKU ZELČÍN. Pro děti byla připravena nejen prohlídka tamních zvířat, ale i projížďka na koních a opékání buřtíků. Přihlášeno bylo 25 dětí s doprovodem. Akce se nakonec zúčastnilo jen 15 dětí s doprovodem, neboť velmi pršelo a bylo chladno. I přesto se však akce vyvedla, neboť personál zooparku pro děti připravil program ve vnitřních a v zastřešených prostorách parku jsme pořádali HEDVÁBNOU DÍLNU pro maminky Koncem dubna jsme podávali žádost o grant na Nadaci O2. Žádali jsme o příspěvek Kč ,- v projektu Zajištění a rozšíření chodu MC a podpora motivačního programu jsme se sešli s ředitelem roudnické Zinkovny. Žádali jsme ho o sponzorský dar pro OS Matýsek. Přislíbil nám finanční podporu ve výši 5 000,- Kč na rekonstrukci nové místnosti, kterou budeme od září 2008 využívat jako hernu pro batolata od 10:00 jsme pořádali seminář Nošení miminek v šátku pod vedením Mgr. Hanky Škubalové. Cena semináře 50,-/90 min od 9:00 jsme opět na zahradě DDM Trend pořádali Matýskův jarmark plný řemesel, na kterém si mohly děti vlastnoručně vyzkoušet několik řemesel (hrnčířství, zdobení perníků, malování na sklo a kamínky, práce s těstem, navlékání korálků, atd.). Na akci jsme pozvali 4 nejbližší MŠ z Roudnice n. L. a děti z 1. a 2. tříd 3. ZŠ v Roudnici n. L., která je DDM Trend nejblíže. I letos nám na akci pomáhaly studentky středního odborného učiliště v Roudnici n. L. Stejně jako minulý rok jsme všem dětem rozdávali dětské časopisy, které nám sponzorským darem věnovala Mladá Fronta, a.s. Celkem se akce zúčastnilo 220 dětí se OS Matýsek presentovalo na dětském dnu v Horních Počáplech. Členky OS Matýsek tam malovaly dětem na obličej a rozdávaly propagační materiál OS Matýsek. 6

7 V červnu 2008 byla, vzhledem k pěknému počasí, pozměněna otevírací doba MC Matýsek. Pondělí, středa a pátek od 9:00 do 12:00, úterý a čtvrtky 9:00 12:00 a 15:00 18:00. Odpoledne byla na programu jen volná herna. V případě nepříznivého počasí by MC otevírací dobu pozměnilo dle zájmu maminek se OS Matýsek presentovalo na dětském dnu firmy Johnsons Control. Členky předváděly několik řemesel, které si mohly děti vlastnoručně vyzkoušet, rozdával se propagační materiál OS Matýsek probíhala kampaň Táta dneska frčí, ke které se připojilo i OS Matýsek Roudnice n. L - sice o trochu později, ale za to originálně. Dne jsme zorganizovali ORIENTAČNÍ BĚH DĚTÍ S TATÍNKY. Tatínkové se svými ratolestmi běželi podle mapky daný okruh okolo potoka. Plnili dané úkoly na jednotlivých stanovištích. Po vydýchání posledních soutěžících proběhlo v Matýsku slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů. Pro maminky bylo v Matýsku během závodu připraveno pohoštění. V polovině června získalo OS Matýsek sponzorský dar od Zinkovny Roudnice n. L., s.r.o. 5000,- Kč. Finanční prostředky jsme použili na rekonstrukci další místnosti v prostorách MC Matýsek se od 17:00 konala valná hromada OS Matýsek Roudnice n. L. Od do byl Matýsek uzavřen. Zaměstnanci si vybírali dovolenou. Během letních prázdnin byl provoz Matýska pro veřejnost omezen na dva dny v týdnu, vzhledem k plánovaným opravám a rekonstrukci vnitřních prostor. Nabízené aktivity a služby od září 2008: PRAVIDELNÉ AKTIVITY: ZPÍVÁNKY, MINIŠKOLIČKA, VÝTVARNÁ DÍLNIČKA, SPORTOVÁNÍČKO, SVĚTÝLKA, ŠIKULKOVÉ, DRAMAŤÁK ANEB POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY PŘEDPLACENÉ AKTIVITY: DRAMAŤÁK ANEB MALÍ DIVADELNÍCI, AEROBIC PRO DĚTI OD 4 A 8 LET, ANGLIČTINA PRO DĚTI OD 5 A 7 LET, ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, TANEČKY, KOUZELNICKÁ PŘÍPRAVKA HARRYHO POTTERA, BŘIŠNÍ TANCE PRO DOSPĚLÉ, BŘIŠNÍ TANCE PRO MALÉ SLEČNY, KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ, KERAMIKA PRO DĚTI (začátečníci a pokročilí), MASÁŽE DĚTÍ DO 3 LET NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY: VÝTVARNÁ DÍLNA PRO MAMINKY, BESEDY S PSYCHOLOŽKOU, PŘEDNÁŠKY NA RŮZNÁ TÉMATA, MASÁŽE PRO MAMINKY, ATD. 7

8 CENÍK AKTIVIT A SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK POLOLETÍ OD KONCE ŘÍJNA DO KONCE LEDNA 2. POLOLETÍ OD KONCE ÚNORA DO KONCE KVĚTNA AKTIVITA CENA VSTUPNÉ 20,- VSTUPNÉ ČLENKY ZDARMA AKTIVITA (ZPÍVÁNKY, CVIČENÍČKO) 20,- AKTIVITA (VÝTVARNÁ DÍLNIČKA) 30,- ANGLIČTINA 650,-/POLOLETÍ AEROBIC 450,-/POLOLETÍ TANEČKY 400,-/POLOLETÍ FLÉTNIČKA 350,-/POLOLETÍ PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK 300,-/POLOLETÍ KERAMIKA DĚTI - ZAČÁTEČNÍCI 400,-/POLOLETÍ KERAMIKA DĚTI - POKROČILÉ 500,-/POLOLETÍ KERAMIKA - DOSPĚLÍ 700,-/POLOLETÍ MINIŠKOLIČKA 80,- HLÍDÁNÍ DĚTÍ DO 1 ROKU 100,-/HOD HLÍDÁNÍ DĚTÍ DO 1 D 2 LET 80,-/HOD HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 2 LET 60,-/HOD SVĚTÝLKA, ŠIKULOVÉ 40,- MASÁŽE KOJENCŮ 100,-/HOD DRAMAŤÁK POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU KOUZELNICKÁ PŘÍPRAVKA HARRYHO POTTERA 300,-/POLOLETÍ PERMANENTKA 10 VSTUPŮ + 10 AKTIVIT 400,- 8

9 PROGRAM PRAVIDELNÝCH AKTIVIT MC MATÝSEK OD ZÁŘÍ 2008 DOPOLEDNÍ PROGRAM 9:00 12:00 PO UT ST ČT PÁ MATÝSKOVA MINIŠKOLIČKA POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY ZPÍVÁNKY SVĚTÝLKA VÝTVARNÁ DÍLNIČKA ODPOLEDNÍ PROGRAM 15:00 18:00 PO AJ OD 4 LET (15:00), AEROBIC (15:00), AJ OD 8 LET (16:00), TANEČKY (16:30) ÚT DRAMAŤÁK ANEB POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY (15:00), ODPOLEDNÍ MINIŠKOLIČKA (15:00) ST ŠIKULKOVÉ (15:00), KOUZELNICKÁ PŘÍPRAVKA (16:00), KERAMIKA (16:15) ČT KERAMIKA DĚTI Z (15:00), KERAMIKA DĚTI P (16:00), BŘIŠNÍ TACE PRO DĚTI (16:00) PÁ PRO VEŘEJNOST ZAVŘENO (PROSTORY VYUŽÍVAJÍ JEN ČLENKY A JEJICH DĚTI) jsme se sešli se starostou města Roudnice n. L. ohledně schodku v rozpočtu OS Matýsek Roudnice n. L. Po domluvě s panem starostou jsme podali na město Žádost o dodatečný finanční příspěvek pro OS Matýsek Roudnice n. L. ve výši ,- Kč jsme podali na Nadační fond Kalich Žádost o finanční příspěvek pro OS Matýsek Roudnice n. L. na rok 2008 Koncem měsíce srpna jsme podali námitku na MPSV. Ohledně projektu, který jsme podávali na rok 2008 a díky kterému jsme získali od MPSV finanční příspěvek ,- Kč. 5. září 2008 jsme podali projekt na MPSV pro rok Žádali jsme o finanční příspěvek ve výši ,- Kč se v Roudnici nad Labem konalo vinobraní. OS Matýsek tam mělo stánek, ve kterém jsme prodávali perníčky, výrobky dětí a členek OS Matýsek Roudnice n. L a rozdávali jsme propagační letáčky o činnosti OS Matýsek Roudnice n. L.. Prodejem jsme vydělali cca 2000,- Kč. Vydělané peníze jsme použili na nákup hraček do velké herny MC Matýsek jsme podávali projekt na Komunitní nadaci Euroregionu Labe v 15. otevřeném grantovém kole. Název projektu: Vybavení podpůrné herny pro kojence a batolata, v projektu jsme žádali o ,- Kč. V polovině září jsme obdrželi vyjádření z Nadačního fondu Kalich. Na základě naší žádosti z července 2008 nám byl přislíben dar v hodnotě ,- Kč. Dar byl OS Matýsek Roudnice n. L. předán v předvánočním čase. 9

10 V měsíci září jsme, na základě naší žádosti z července 2008, získali mimořádný finanční příspěvek od města Roudnice n. L. ve výši ,- Kč. Finanční příspěvek jsme použili na mzdové náklady OS Matýsek Roudnice n. L. a na doplatek energií za uplynulé období. V polovině září jsme rozeslali pozvánky na Dny otevřených dveří MC Matýsek. Pozvánky jsme poslali ředitelky MŠ v Roudnici n. L, starosta a místostarosta Roudnice n. L., vedoucí odboru školství a tělovýchovy Roudnice n. L., ředitelka KZM Říp, ředitel Domova pro seniory v Roudnici n. L., ředitelka DDM Trend, ředitelka 3. ZŠ v Roudnici n. L., ředitel soukromé střední školy v Roudnici n. L. se školou jsme spolupracovali v projektu Návrat do budoucnosti, atd od 14:00 jsme opět organizovali orientační hru pro celou rodinu Matýskův buřtík. Děti šly spolu s rodiči podle mapky k cíli, cestou plnily žertovné úkoly. V cíli si pak všichni opékali buřtíky. Akce se moc vydařila. Bylo krásné slunné počasí. Hry se zúčastnilo 20 rodinných týmů. Startovné činilo 30,-/tým. Každé dítě dostalo dárkový balíček s hračkou, sladkostmi a dětským časopisem, v cíli pak medaili. První tři vítězné týmy ještě získaly diplom a dárkový rodinný balíček. Moc děkujeme roudnickým Skautům, akci jsme totiž zakončili na jejich venkovních prostorách jsme poslali na Úřad práce Mělník Žádost o prodloužení platnosti dohody č. MEA-V- 29/2008. Od ÚP jsme od dubna 2008 do listopadu 2008 dostávali finanční příspěvek (10 800,-/měsíc) na zaměstnance MC Matýsek provozní. Žádali jsme o prodloužení dohody na 12 měsíců, protože jsme neměli dostatek finančních prostředků na zaměstnance. 2. a probíhaly v Matýsku Dny otevřených dveří. V tyto dny byl vstup a aktivity v Matýsku ZDARMA. Krátký informační šot natočili z místní kabelové televize MIS. Podívat se přišel pan starosta Roudnice n. L., paní místostarostka, atd Matýsek slavil čtvrté narozeniny. Od 15:00 přijelo do Matýska pražské Libuščino divadlo s pohádkou Dobrodružství čmeláka Brundibára. Vstupné děti neplatily. Po ukončení představení jsme s dětmi krájeli patrový narozeninový dort. V tyto dva dny navštívilo MC Matýsek cca 80 dětí s doprovodem. 13. a jsme opět pořádali Burzu zimního a podzimního zboží a sportovních potřeb. Věci k prodeji přineslo 34 maminek. Matýsek na akci vydělal 1357,- Kč jsme se setkali s ředitelkou 3. ZŠ ve Školní ulici ohledně navýšení nájemného MC Matýsek na rok 2009 a doplatku za energií za rok Přesné vyúčtování energií a návrh nájemní smlouvy na rok 2009 nám paní ředitelka slíbila předat v listopadu ÚP Mělník reagoval na naši žádost ze dne ohledně prodloužení platnosti dohody MEA-V-29/2008 mezi OS Matýsek Roudnice n. l. a ÚP Mělník. ÚP Mělník nám vyhověl. Smlouvu s námi od 1. prosince 2008 na rok obnovil jsme se sešli se starostou města Roudnice n. L. ohledně dětského hřiště. Nabídl nám dlouhodobý pronájem dětského hřiště u Liedlu v Roudnici n. L. Nabídku dlouhodobého pronájmu jsme odmítli, hřiště je celkem z ruky a navíc bychom museli zaměstnat dalšího člověka jako správce hřiště na to OS Matýsek nemá dostatek finančních prostředků. 10

11 jsme podali žádost na MÚ Roudnice n. L. na odbor rozvoj města ve věci dlouhodobého pronájmu části pozemku č. 3204/59 v areálu 3. ZŠ, kde se nachází MC Matýsek. Pozemek bychom v budoucnu rádi využívali jako dětské hřiště pro klienty MC Matýsek. Hřiště by mohly využívat i děti mladšího školního věku, které navštěvují 3. ZŠ v Roudnici n. L.. Koncem října 2008 jsme připravili a naplánovali Kalendář akcí MC Matýsek na rok 2009 MATÝSKŮV KALENDÁŘ AKCE NA ROK 2009 LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN MATÝSKŮV KARNEVAL VÍTÁNÍ JARA VÝLET MATÝSKŮV JARMARK PLNÝ ŘEMESEL ČERVEN - ČERVENEC - ZÁŘÍ ŘÍJEN MATÝSKŮV BUŘTÍK, ÚČAST NA ROUDNICKÉM VINOBRANÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, DIVADLO LISTOPAD - PROSINEC MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA jsme se účastnili komunitního plánování města Roudnice n. L se měla konat Charitativní dětská módní přehlídka, výtěžek měl být věnován na činnost OS Matýsek Roudnice n. L. Vzhledem k vysoké nemocnosti dětí, které měly na akci vystupovat byla akce ZRUŠENA od 10:00 jsme pořádali seminář pro maminky na téma: dětské zubní kartáčky a pasty, produkty firmy Čajánek. Seminář byl spojen s ochutnávkou. Každá maminka a dítě dostalo dárek. Semináře se zúčastnilo 25 maminek jsme podali žádost na MÚ Roudnice nad Labem. Žádali jsme o finanční příspěvek na chod Mateřského centra v roce Vzhledem k navýšení nájemného z 60 tisíc na 120tisíc jsme žádali o ,- Kč od 10:00 a 16:00 jsme pořádali MATÝSKOVU VÝTVARNOU DÍLNU PRO MAMINKY NA TÉMA: VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ se konala valná hromada OS Matýsek, na které byla zvolena nová předsedkyně OS Matýsek Iveta Fidlerová. Gabriela Červená z funkce odstoupila z důvodu těhotenství. Členky OS Matýsek byly seznámeny s financováním OS Matýsek v roce 2008 a návštěvností MC Matýsek v roce

12 Koncem listopadu jsme obdrželi vyjádření od Komunitní nadace Euroregionu Labe. V 15. otevřeném grantovém kole jsme podali projekt Vybavení podpůrné herny pro kojence a batolata, v projektu jsme žádali o ,- Kč. Naše žádost byla zamítnuta jme pořádali od 10:00 KORÁLKOVÁNÍ pro maminky. Cena 20,- Kč + cena materiálu jsme pořádali Mikulášskou besídku. Tentokrát se konala v kulturním domě Říp. Akce se zúčastnilo celkem 150 lidí. Byl nám předán šek v hodnotě ,- Kč od Nadace Kalich jsme se sešli s představiteli roudnické nemocnice s poliklinikou ohledně pronájmu malého plaveckého bazénu v prostorách zdejší nemocnice.. Napadlo nás v roce 2009 pořádat kurzy plavání pro kojence a batolata, neboť vzhledem k uzavření roudnického plaveckého bazénu musí maminky dojíždět až do Litoměřic. Kurzy by vedla jedna z maminek navštěvují MC Matýsek, která se do Roudnice n. L. přistěhovala a má k vedení těchto kurzů potřebný certifikát a praxi jsme pořádali od 9:00 a 15:30 HEDVÁBNOU DÍLNU PRO MAMINKY, cena 100,- Kč včetně materiálu a asistence jsme pořádali, jako každý rok, Vánoční besídku pro členky OS Matýsek a jejich děti. 12

13 3. Struktura organizace V roce 2008 byla předsedkyní OS Matýsek Gabriela Červená. Vzhledem k tomu, že otěhotněla, valná hromada zvolila, na základě návrhu odcházející předsedkyně, dne 26. listopadu 2008 předsedkyní OS Matýsek Roudnice n. L. Ivetu Fidlerovou (s platností od 1. ledna 2009). Rada sdružení - 4 členky sdružení, rada sdružení je výkonným orgánem sdružení Valná hromada valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení, k členů Předseda jeden z členů rady volený radou má právo jednat jménem sdružení Funkce jednotlivých orgánů sdružení jsou uvedeny ve stanovách OS. Složení rady sdružení v roce 2008: Členky rady sdružení pro rok 2008: Renata Písařová Iveta Fidlerová Šárka Veselá Věra Schneiderová Předseda sdružení v roce 2008 : Gabriela Červená Dobrovolníci: Chod MC zajišťovalo ještě 6 dobrovolníků 13

14 4. Informace o provozu Užívané prostory: Nadále jsme využívali prostory 3. ZŠ v Roudnici n. L.. V roce 2008 byly prostory rozšířeny o další místnost, kterou využíváme od září 2008 jako hernu pro batolata Provoz: Pravidelné aktivity pokračovaly do konce školního roku 2007/2008 dle schváleného programu ze září O letních prázdninách byl provoz omezen hlavně z důvodu renovace vnitřních prostor MC (rekonstrukce nové místnosti, vymalování hlavní herny, atd.). Od září 2008 aktivity MC Matýsek pokračovaly a rozšířily se dle schváleného programu ze srpna Od ledna do prosince (mimo letních prázdnin) 2008 bylo MC otevřeno každý všední den od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 18:00. (během roku se v pravidelném programu vyskytly změny) Pravidelný dopolední program: od 9:00 do 12:00 PO - Matýskova miniškolička UT - Hrátky s Janou, VH ST - Zpívánky, VH, ČT - Klub nemluvňat Světýlka, Cvičeníčko s Álou, VH PA - Výtvarná dílnička, VH Pravidelný odpolední program: od 15:00 do 18:00 PO - Angličtina od 4 a 8 let, VH UT - Tanečky, Aerobic od 4 a 8 let, VH ST - Flétnička, Cvičeníčko, VH ČT - Keramika od 4 a 8 let a pro dospěláky, VH PA - Přírodovědný kroužek, Zpívánky, VH Pravidelný večerní program pro dospělé ČT - Břišní tance MC pořádalo od září 2007 do června 2008 kurzy AJ pro děti od 4 a 8 let, Tanečky pro malé holčičky, Aerobic od 4 a 8 let, Přírodovědný kroužek pro děti od 5 let, Masáže kojenců a batolat, Keramiku pro děti od 4 a 8 let, Keramiku pro dospěláky. Stejně jako v roce 2006 a 2007 poskytoval MC Matýsek i v roce 2008 službu Krátkodobé hlídání dětí v prostorách MC Matýsek službu zajišťuje zaměstnanec MC Matýsek (s pedagog. vzděl.). Ceny této služby se během roku měnily, vzhledem k navýšení cen nájemného a energií. Členky OS Matýsek měly ceny zvýhodněné. 14

15 Propagace a prezentace: Roudnické noviny, Roudnický rozhlas, Tep regionu, Místní televize, vývěsní plochy ve městě Roudnice n. L., nástěnka u MC Matýsek, Web. stránky Počet členek ke dni : 14 Jednorázové akce v MC Matýsek v roce 2008: Matýskův Karneval, Vítání jara, Burzy oblečení a hraček, Výlety, Matýskův jarmark plný řemesel, Matýskův buřtík, účast s prodejním stánkem na roudnickém vinobraní, Dny otevřených dveří, Matýskovy narozeniny, Matýskův buřtík, Mikulášská besídka, Vánoční besídka pro členky 15

16 Leden pracovních dní Návštěvnost MC Matýsek týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden aktivita dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo PO MINIŠ. AJ,VH UT VH,HR. VH,TAN.,F,AE ST VH,ZP VH Prázdniny CT Prázdniny PA Prázd- Prázdniny Prázdniny Prázd VH,SVĚ VH,KERAMIKA VH,VD ZP,VD,PŘ.K. niny niny Celkem 348 návštěv, průměrně 18 dětí denně Únor pracovních dní 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden aktivita dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo PO MINIŠ. AJ,VH UT VH,HR. VH,TAN.,F,AE ST VH,ZP VH CT VH,SVĚ VH,KERAMIKA PA VH,VD ZP,VD,PŘ.K. Celkem 489 návštěv, průměrně 23 dětí denně + Matýskův karneval 33 dětí s doprovodem 16

17 Březen pracovních dní 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden aktivita dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo PO MINIŠ. MINIŠ. UT VH,HR. VH,HR. ST VH,ZP VH,ZP CT VH,SVĚ VH,SVĚ PA VH,VD VH,VD Celkem 448 návštěv, průměrně 23 dětí denně + Vítání jara 18 dětí s doprovodem Duben pracovních dní 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden aktivita dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo PO MINIŠ. MINIŠ. UT VH,HR. VH,HR. ST VH,ZP VH,ZP CT VH,SVĚ VH,SVĚ PA VH,VD VH,VD Celkem 459 návštěv, průměrně 21 dětí denně + 15 dětí výlet ZOOPARK ZELČÍN Květen pracovních (otevíracích) dní 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden aktivita dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo PO MINIŠ. MINIŠ. UT VH,HR. VH,HR. ST VH,ZP VH,ZP CT VH,SVĚ VH,SVĚ PA Jarm. 0 VH,VD VH,VD Celkem 341návštěv, průměrně 19 dětí denně 30. května jsme pořádali Matýskův jarmark, zúčastnilo se 210 dětí. 17

18 Červen 2008 pracovních 20 dní 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden aktivita dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo PO MINIŠ. ZAVŘENO UT VH,HR. VH ST VH,ZP ZAVŘENO CT VH,SVĚ VH PA VH,VD ZAVŘENO Celkem návštěv 227, průměrně 11 dětí denně LETNÍ PRÁZDNINY 2008 Během letních prázdnin měl Matýsek omezený provoz. Otevřen byl 2x v týdnu od 9:00 do 12:00 (úterý a čtvrtek). Ostatní dny byl pro děti a rodiče uzavřen z důvodu rekonstrukce nové místnosti v prostorách MC, kterou od září 2008 využíváme jako hernu pro batolata a z důvodu malování celých prostor MC Matýsek (hlavní chodba, herny, sociální zařízení) Červenec týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden aktivita dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo PO ZAVŘENO ZAVŘENO UT VH ZAVŘENO ST ZAVŘENO ZAVŘENO CT VH ZAVŘENO PA ZAVŘENO ZAVŘENO Celkem 21 návštěv Srpen týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden aktivita dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo PO ZAVŘENO ZAVŘENO UT VH ZAVŘENO ST ZAVŘENO ZAVŘENO CT VH ZAVŘENO PA ZAVŘENO ZAVŘENO Celkem 24 návštěv 18

19 Září 2008 pracovních 22 dní Od měsíce září 2008 bylo MC Matýsek v pátek v odpoledních hodinách otevřeno pouze pro členky OS Matýsek a jejich děti (reagovali jsme tak na přání členek OS Matýsek) 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden aktivita dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo PO MINIŠ. VH UT VH VH ST ZP, VH VH CT SPOR.,VH VH PA VÝT., VH VH Celkem 230 návštěv, průměrně 10 dětí denně, 25 dětí na akci Matýskův buřtík Říjen 2008 od měsíce září bylo MC Matýsek otevřeno i v odpoledních hodinách 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden aktivita dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo PO MINIŠ. AJ, AER, UT VH MINIŠK.,DRAM ST ZP, VH ŠIK., KER. CT SPOR.,VH KER., TAN KER.BT PA VÝT., VH ZAVŘENO Celkem 638 návštěv, průměrně 37 dětí denně Listopad pracovních dní 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden aktivita dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo PO MINIŠ. AJ, AER, UT VH MINIŠK.,DRAM ST ZP, VH ŠIK., KER. CT SPOR.,VH KER., TAN KER.BT PA VÝT., VH ZAVŘENO Celkem 472 návštěv, průměrně 25 dětí denně 19

20 Prosinec pracovních dní 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden aktivita dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo dopo. odpo PO MINIŠ. AJ, AER, UT VH MINIŠK.,DRAM ST ZP, VH ŠIK., KER. CT SPOR.,VH KER., TAN KER.BT PA VÝT., VH ZAVŘENO Celkem návštěv 464, průměrně 23 dětí denně NÁVŠTĚVNOST DĚTÍ MC MATÝSEK ROUDNICE N. L. LEDEN 348 ÚNOR 522 BŘEZEN 466 DUBEN 474 KVĚTEN 551 ČERVEN 227 ČERVENEC 21 SRPEN 24 ZÁŘÍ 255 ŘÍJEN 638 LISTOPAD 472 PROSINEC 464 ROK 2008 CELKEM NÁVŠTĚV ZA ROK

21 Pravidelné aktivity (plus průměrná návštěvnost): Jednorázové akce (plus návštěvnost) Výtvarná dílnička v průměru cca 10 dětí s doprovodem Cvičeníčko v průměru cca 20 dětí s doprovodem Klub nemluvňat Světýlka. v průměru 12 dětí s doprovodem Hrátky s Janou v průměru cca 12 dětí s doprovodem Zpívánky v průměru cca 20 dětí s doprovodem Angličtina v průměru cca 12 dětí s doprovodem i bez Tanečky v průměru cca 12 dětí s doprovodem Flétnička v průměru cca 5 dětí s doprovodem Keramika v průměru cca 15 dětí s doprovodem Miniškolička v průměru cca 10 dětí bez doprovodu Matýskův Karneval cca 30 dětí s doprovodem Vítání jara cca 20 dětí s doprovodem Burzy oblečení a hraček využilo 30maminek Výlet (Chomutov zoopark) 15 dětí a maminek Výlet (koně) 27 dětí spolu s doprovodem Matýskův jarmark plný řemesel 210 dětí spolu s doprovodem Matýskovo odpoledne na závěr školního roku 40 (děti, rodiče, prarodiče) Dny otevřených dveří 85 dětí spolu s doprovodem Matýskovy narozeniny 35 dětí spolu s doprovodem Matýskův buřtík 20 rodinných týmů Mikulášská besídka 150 lidí Vánoční besídka pro členky 10 členek a jejich děti

22 5. Zpráva o hospodaření Činnost MC je převážně financována z dotací, z vlastních zdrojů (členské příspěvky, pobytné, příspěvky na aktivity MC) a ze sponzorských darů. Bankovní spojení na OS Matýsek : /0100 Informace o podaných projektech: OS Matýsek na rok 2008 žádalo přidělení dotace či příspěvku v několika projektech. Podpořeny byly následující projekty: - Zajištění chodu mateřského centra v Roudnici n. L. na rok 2008, který byl předán na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy města Roudnice n. L. Na základě tohoto projektu byl OS Matýsek přidělen finanční příspěvek na rok 2008 ve výši ,- Kč jako účelová dotace města Roudnice n. L. - Poskytnutí příspěvku na veřejno prospěšné práce od ÚP Měník. Na základě podané žádosti jsme získali finanční příspěvek (79 900,-) na pracovníka MC. - Zajištění a rozšíření služeb MC Matýsek a podpora motivačního programu. Na základě tohoto projektu jsme získali od MPSV na rok 2009 finanční příspěvek ve výši Kč ,- - Zajištění a rozšíření služeb MC Matýsek a podpora motivačního programu, tento projekt byl podán na Ústecký kraj. Získali jsme finanční příspěvek Kč ,- - Žádost o finanční příspěvek od Nadace KALICH, byl nám poskytnutý příspěvek ve výši ,- Kč na nákup hraček. Dále byly podány tyto projekty, ale nebyly podpořeny: - Vybavení podpůrné herny pro kojence a batolata Komunitní nadace Euroregionu Labe 15. grantové kolo. Žádali jsme o finanční příspěvek ve výši ,- Kč - Zajištění a rozšíření služeb MC Matýsek a podpora motivačního programu, tento projekt jsme podali na Nadaci O2. Žádali jsme o finanční příspěvek ,- Kč. 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2010 OBSAH Úvodní slovo >2 Poslání / Hodnoty / Cílová skupina >3 Historie organizace >4 10 úspěchů roku 2010 >5 Projekty roku 2010 >6 Nabídka aktivi t >7 Nabídka služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2011 OBSAH Úvodní slovo >2 Poslání / Hodnoty / Cílová skupina >3 Historie organizace >3 Projekty roku 2011 >6 Nabídka ostatních

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Mateřské centrum Hvězdička Benešov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

Mateřské centrum Hvězdička Benešov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 2 0 0 5 Mateřské centrum Hvězdička Benešov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 1 Slovo úvodem Když jsme před třemi lety v Benešově v partičce několika nadšených maminek, zakládaly Mateřské centrum Hvězdička, moc jsme

Více

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Výroční zpráva za rok 2009 MC Břežánek Dolní Břežany, Dělnická 120 www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138 OBSAH Obsah... 2 Úvodní slovo...

Více

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským Matýskovy narozeniny OBSAH Slovo úvodem 2 Představení organizace 3 Sociální služby 4 Podpora aktivního rodičovství 7 Ostatní činnost 10 Dobrovolnictví 12 Sloučení organizací 13 Návštěvnost 14 Personální

Více

OBSAH. akce vždy ráda přijedu.

OBSAH. akce vždy ráda přijedu. 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO O SDRUŽENÍ cíle sdružení strategické cíle orgány a jejich činnost organizační schéma významné události z historie organizace AKCE SDRUŽENÍ 1. benefiční akce - Pálení čarodějnic burza

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

Občanské sdružení DOKOLEČKA Centrum pro rodinu Člen Sítě mateřských center VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 www.dokolecka.cz dokolecka@doubravcice.cz tel. 724 689 786 2 Obsah O nás.4 Úvodníček aneb co přinesl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem OBSAH: Úvodní slovo Aktivity MC Parníček Herna Pravidelný program Jednorázové

Více

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 -

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 - Mateřské centrum Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-1 - KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB Název občanského sdruţení: Klub

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz 1 Slovo úvodem Rodinné centrum MUM je místem pro vzdělávání, inspiraci a porozumění pro všechny členy rodiny, pro všechny generace. Prioritou našich

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek MC Břežánek o.s. Sídlo: OÚ Dolní Břežany, 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 22732322, č.účtu: 2088014309/0800 Provozovna: U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel.

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

II. Historie a současnost

II. Historie a současnost I. Úvod... nechápu ženy, které říkají, že naplnění lze dosáhnout jenom prostřednictvím kariéry, bohatství nebo moci. Kariérou možná můžete svůj život nějak završit, ale mám pocit, že samotná práce se nemůže

Více