Ročník 9. Záboří číslo 2/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 9. Záboří 30. 6. 2015 číslo 2/2015"

Transkript

1 Ročník 9. Záboří číslo 2/2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho uzávěrky proběhly dvě schůze obecního zastupitelstva v Záboří, s jejichž průběhem bych vás rád seznámil projednávané body - OZ odsouhlasilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZP /001 mezi obcí Záboří a E.ON Distribuce, a.s.. - OZ odsouhlasilo žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s O2 Czech Republic a.s.. - OZ odsouhlasilo schválení darovací smlouvy ve výši 200,- Kč Svazku obcí Blatenska. - OZ projednalo a schválilo výjimku z minimálního počtu žáků v ZŠ Záboří na školní rok 2015/ OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření obce Záboří za rok 2014 bez výhrad. Zároveň přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu hospodaření. - OZ projednalo závěrečný účet a zprávu o přezkumu hospodaření Svazku obcí Radina za rok 2014 bez výhrad. - OZ schválilo účetní závěrku obce Záboří za rok 2014 bez výhrad. - OZ se seznámilo s výsledkem hospodaření a účetní závěrkou k rozvahovému dni příspěvková organizace ZŠ a MŠ Záboří hospodářský výsledek: ,84,- Kč. Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního fondu. - Starosta obce seznámil členy OZ s návrhem na opravu pozemní komunikace přes rybník Malá Kuš. OZ bylo seznámeno s rozpočtem ve výši ,20,- Kč bez DPH od firmy Služby Mechanizace Zemní práce pan Radek Šimsa. - Na základě požadavku Svazu měst a obcí ČR a v souvislosti s novelou zákona o vyšších platech pro státní zaměstnance, který je v platnosti od , OZ odsouhlasilo platy starosty, místostarostů a zastupitelů obce nezvyšovat. - OZ odsouhlasilo nákup materiálu na opravu pohostinství Zábořská hospůdka, oprava toalet a kouřovodu. - OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 2, 3 a 4/2015. Pokračování na straně 8 = = =>

2 Číslo 2/2015 Strana 2 Cestování do vzpomínek 70 let od konce II. světové války v Evropě Letošní 70. výročí osvobození patřilo v naší republice k významným oslavám a vzpomínkovým aktům. Dostalo se zaslouženého povýšení válečným veteránům, konvoje dobové vojenské techniky projížděly našim územím, megaoslavy uspořádala Plzeň, Praha či Brno, ale úžasné byly i akce v nedaleké Blatné a ve Lnářích. Pojďme si tedy připomenout události, které proběhly před tolika roky v naší obci. Oficiálně je uchovává Zábořská kronika, a to díky dodatečným zápisům pana Josefa Oberreitera (dopisoval události zpětně poté, kdy se Němci zabavená kronika obce v roce 1947 vrátila z Prahy nepoškozená a on byl zvolen kronikářem, tj. v březnu 1948): Počátkem roku 1945 byla válka pro Němce beznadějně ztracena. Fronty se pomalu přibližovaly. Nad obcí bylo často ve dne vidět svazy amerických bombardovacích letadel, za noci pak bylo slyšet a vidět na obloze účinky náletů. Po přiblížení fronty k šumavským hranicím byla zvětšena činnost letectva. Pouhým okem bylo vidět skupiny letadel kontrolujících trať Horažďovice Strakonice. Občas bylo slyšet i výbuchy bomb, granátů i kulometnou palbu z prostoru horažďovického nádraží a přilehlé trati. Účinek byl někdy tak značný, že v obci se třásly dveře a okna. Obcí táhly bez cíle proudy německých uprchlíků od východu. V lesích ožili partyzáni, skupina se jich skrývala v lese u Kuše. 24. dubna přijela do obce skupina asi 120 německých uprchlíků z Brna, zabrali celou školu. V obci musela být pro ně uspořádána sbírka jídelního náčiní. Fronta byla již na úbočích Šumavy, bylo zřetelně slyšet občas i kanonádu. Němci přijímali tyto zprávy plni zoufalství, jako bezdomovci a lidé bez cíle, my naopak plni radosti, že se zbavíme otroctví a v nejbližších dnech nebo hodinách se dočkáme svobody. Tento den přišel byl jím 5. květen Pátý květen 1945 byl posledním dnem okupace a současně prvním dnem nové svobody. V dopoledních hodinách toho dne dostala se do zdejší obce z Blatné zpráva o vyhlášení československé samostatnosti. Tuto zprávu potvrdil v poledních hodinách pražský rozhlas volající o pomoc Praze. V obci byly vyvěšeny hned československé státní vlajky, německé nápisy byly zabíleny. V obci se ustavil místní národní výbor a převzal správu obce. Předsedou MNV byl Josef Řišský, člen finanční stráže, členy MNV byli Vít Hrubeš, kamenosochař č. 31, Václav Kaizr, cestář č. 39, Josef Oberreiter, ředitel měšťanské školy č. 68 a Antonín Pokorný, zemědělec č. 13. Revoluční národní výbor zasedal ve dne v noci v kampeličce. Na ochranu obce byla utvořena z příslušníků armády v obci strážní jednotka Niva. Jejím velitelem byl Emanuel Kulovaný, odborný učitel. Jednotka byla vyzbrojena zbraněmi odebranými německým uprchlíkům, některým německým vojákům a později přísunem z Blatné. Na okraji obce byly stavěny hlídky, které kontrolovaly podezřelé osoby a vozidla. Německé vojáky předávaly do sběrného tábora v Blatné. Obcí procházely osoby různých národností, vracející se z koncentračních táborů, z pracovního zavlečení nebo z front domů. V neděli 6. května ve 3 hod. odpoledne přijelo do obce směrem od Čečelovic 36 amerických tanků. Byly srdečně přivítány a vojáci občerstveni. Obcí projely směrem na Vrbno a Pole. Obyvatelstvo si oddychlo, neboť se cítilo bezpečněji proti zbytkům ozbrojených německých esesmanů snažících se proniknout na západ. 18. května přijel do obce útvar amerického dělostřelectva. Byl ubytován ve škole, v hostinci u Říhů a soukromě po domech. Zůstal zde několik týdnů. Později přijela ještě americká pěchota. 20. července odjeli z obce poslední vojáci, s nimi odjeli i němečtí uprchlíci. O neoficiální vzpomínky jsem tedy poprosila u Říhů, o nichž je v kronice zmínka. Miloslav Říha a Věra Veselá byli v té době dětmi, jejich tatínek vojákům překládal. Na sále u Říhů měli Američané polní kuchyni pro více než 50 vojáků. Bydleli nejen u Říhů, ale např. i u Linhartů, Klepsů, Hakrů, Divišů. Na sále byly postaveny tři varny a zásobování přijíždělo pravidelně od Blatné. Vojáci nikoho o nic neobírali, naopak nabízeli i ochutnat ze svého vařilo se z konzerv, vejce na špeku. Nejlepší byly kompoty. Náš děda, coby desetiletý, pamatuje, že oficíři chodili střílet do skály pod Kolmaňákem z revolverů, což kluky fascinovalo. Teta Věrka zase nezapomene na strach, který zažila jako dvanáctiletá dívka, když se vracely se spolužačkou od Podkostelního a proti nim na Vrbno jely asi tři tanky bály se, netušily ani, že jsou americké. Když na Kolmaňáku viděly, jak jde za tanky průvod a lidé mávají, věděly, že strach mít nemusejí. S úsměvem pak oba vzpomínali na zamilovanou romanci Růženky Kolmanové, která se zakoukala do jednoho z vojáků. Nejdříve ji všichni odsuzovali, ale nakonec jí i rodiče přáli, aby do Ameriky odjela. Vše ale filmové konce nemá - Růženka se za vojáka neprovdala. Je dobré nezapomínat a snad souhlasíte se mnou vzpomínky oprašovat a uchovávat je v sobě s úctou k našim předkům, se zájmem k naší historii a kultuře. Vždyť povědomí o naší minulosti z nás dělá zodpovědné k naší budoucnosti. Jitka Říhová Moji američtí přátelé 70 let od konce 2. světové války v mnohém z nás vyvolává vzpomínky na události, které následovaly. Nejinak tomu bylo i v myslích mnoha amerických vojáků, kteří přežili i vylodění na krvavé francouzské pláži Omaha beach a kteří v našem kraji končili svou válečnou pouť. Dokladem toho je i dopis tehdy určený poštmistrovi v Blatné, který v únoru 1987 poslal John Snyder z Lewisburgu v Pensylvánii. Byla jsem požádána o překlad a odpověď, a tak začalo moje několikaleté přátelství se dvěma bývalými americkými vojáky, kteří prožívali dva první poválečné měsíce v Záboří. Ve svém dopise John Snyder vysvětloval, že začal sepisovat pro svá vnoučata válečné vzpomínky a sestavovat fotoalbum z míst, kudy

3 Číslo 2/2015 Strana 3 prošel. Psal, že měli stanoviště v Záboří, blízko Blatné v Československu. Prosil o zaslání pohlednic či fotografií ze zmíněných míst. V jednom z dalších dopisů žádal o zprostředkování kontaktů s lidmi, které poznal. John Snyder v roce 1942 (vlevo) a v roce Marie Hakrová Vokrojová s americkým vojákem Po všechna ta léta mu utkvělo v mysli jméno rodiny Klepsových, o jejichž osud se velmi zajímal. Abych splnila jeho přání, snažila jsem se je vyhledat, ale omylem jsem zaklepala na dvoře jiného stavení, a sice č. p. 29, kde bydleli Hakrů (Vokrojů). Moje snažení nevyšlo naprázdno, i zde jsem se dozvěděla o jiných pěti vojácích, kteří se s rodinou stýkali a kteří napsali své adresy na dřevěnou dózu společně s přáním (v překladu): Kéž Bůh je vždy s vámi. Od pěti vděčných Američanů. Byli to Ellsworth Liese z Rochesteru N.Y., John Molnar z Clevelandu v Ohiu, Paul Walencik z Pontiacu v Michiganu, Richard Huber z Allentownu v Pensylvánii a James Hoogenboom z Goshenu v Indianě. Adresy jsem si opsala a zaslala je Johnu Snyderovi. Všem napsal a snažil se o nich získat nějaké informace. Zjistil, že Paul P. Walencik zemřel v roce 1980, Richard Huber se rozvedl, o dalších dvou se nic nedozvěděl. Jaké bylo moje překvapení, když jsem obdržela dopis od posledního jmenovaného Jamese Hoogenbooma. Od Johna Snydera získal moji adresu a hned v prvním dopise oznamoval, že by moc rád navštívil Záboří i Blatnou. Vzpomínal na dobroty p Hakrové, na její bramboračku, buchty a míchaná vajíčka, což byla vítaná změna oproti vojenské stravě. Prosil, zda by mohl přijet a pobýt u nás. Ještě v témže roce přijel na několikadenní návštěvu se svým holandským přítelem. Společně jsme navštívili Vokrojovy, bylo to tak šťastné a dojemné setkání po 45 letech. Vyměňovali si vzpomínky a povyprávěli o svých osudech za pomoci tlumočení pana Augustina. James svoji návštěvu Blatné po dvou letech zopakoval s americkým přítelem. Moc mu chutnala česká kuchyně, takže jsem posílala Jamesově ženě Betty různé kuchařské předpisy. James měl v plánu další návštěvu i se svou ženou, k té ale již bohužel nedošlo. Ale psaly jsme si spolu, pracovala jako učitelka v mateřské školce. V roce 1990 mně napsal Richard Snyder, že tatínek zemřel a on i jeho matka děkují za přátelství prokazované jeho otci. Další léta jsem udržovala čilou korespondenci už jen s Jamesem Hoogenboomem a jeho Betty (na fotografii vpravo), a to do doby, než oba odešli. V krátkém sdělení nelze popsat všechny podrobnosti a zážitky, to by bylo na dlouhé povídání. Zbyly jen milé vzpomínky. Text Mgr. Zdeňka Gutwirthová, fota z archivu Zdeňky Gutwirthové a Marie Markové Den dětí v Záboří Dne 7. června proběhl pod patronátem místních hasičů v Zaboří dětský den. Jako tradičně se začínalo za sportovní halou, kde už na děti čekala Markéta s divadelními barvičkami, aby dětem namalovala legrační obličeje. Zejména chlapcům se moc líbilo zahrát si na opravdové hasiče a vyzkoušet, jak funguje nová cisterna. Po cestě plnily děti různé úkoly. Pomáhaly Popelce, učily se ošetřovat rány a zlomeniny. U námořníků svedly vodní bitvu a vyzkoušely svoji mušku při sestřelování plechovek. Poslední zastavení bylo u klaunů, kde musely předvést parádní kotoul a zaskákat si panáka. Na každém stanovišti čekala na děti zasloužená odměna. Cíl naší cesty byl jako vždy pod lípou. Tam už bylo připravené občerstvení: buřty, limonády a nanuky. Poděkování patří nejen hasičům, ale i všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci a průběhu dětského dne. Text Olga Mertová, foto Jiří Balek

4 Číslo 2/2015 Strana 4 Aktuality ze školních škamen Už je tu čas, kdy poslední zvonění zní. Notoricky známá píseň tradičně doprovází žáky devátého ročníku na poslední cestě po školních zábořských schodech. Vám se dostává toto číslo do ruky v momentě, kdy již dojemné loučení mají žáci posledního ročníku za sebou. Dříve než se ale škola vyprázdnila, odehrál se tradiční školní scénář. Žáci doháněli poslední resty, odpočívali na školních exkurzích, mnoho z nich reprezentovalo školu v soutěžích. V letošním roce zazářili naši žáci hlavně v matematických soutěžích, a to dokonce na krajské úrovni. Žák 3. ročníku Vítek Flaška vyhrál okresní kolo a získal 3. místo v krajském kole soutěže Matematický klokan. Stanislav Kučera z 9. třídy obsadil 6. místo v krajském kole matematické olympiády. Žák 7. třídy Šimon Kučera byl v okresním kole Matematického klokana třetí. Navíc zabodoval i v okresním kole Biologické olympiády, kde obsadil pěkné 5. místo. O výtvarných talentech se více dozvíte v samostatném článku, reporty z atletických soutěží přineseme v příštím čísle Zábořského zpravodaje. A máte se na co těšit, Zábořákům zase na krku cinkalo několik medailí, dokonce i z nejcennějšího kovu! Na závěr popřejme všem žákům poklidné prožití letních prázdnin a načerpání sil do dalšího školního roku, deváťákům hlavně mnoho úspěchů v jejich nových působištích. MG Dětský den Po několikadenních přípravách nastal 29. květen, což znamenalo, že bude ve škole dětský den. Tentokrát to pro nás nebyla jenom zábava, ale i povinnosti. Hned ráno jsme i přes nepřízeň počasí vše připravily a čekali nejen na děti z mateřské školky, ale i na ty větší ze školy. Děti se mohly těšit na spoustu zajímavých stanovišťopičí dráhu, závody s vodou, kopání míčem na bránu, stavění věží ze suchých housek a spoustu dalších. Když soutěžící nasbírali dostatečné množství razítek na své soutěžní kartičky, mohli si vybrat hodnotné ceny. Dětský den se nám povedl a doufáme, že se všem dětem líbil. Žákyně 9. ročníku, foto Šárka Kučerová Výtvarné soutěže Zvířátka, jak bydlíte v přírodě? Toto téma uslyšeli žáci v naší škole a pustili se pilně do malování. Zjišťovali, jaké jsou domečky jednotlivých zvířátek a co je pro ně typické. Za své snažení byli náležitě odměněni. V kategorii 1. a 2. třídy obsadil Jonáš Kohout 1. místo, Jan Finěk 3. místo a Anna Miklasová obdržela čestné uznání. V kategorii třídy se Dominik Majer umístil na 3. místě a Eliška Říhová získala čestné uznání. V kategorii 6. a 7. třídy zvítězila Zuzana Baštová, 2. místo obsadil Štěpán Říha a čestné uznání získala Nikola Metličková. V kategorii 8. a 9. třídy obdržela čestné uznání Klára Končelová. Všichni výherci si převzali hodnotné ceny v ambitu Domova pro seniory v Blatné, kde si také zasoutěžili v mnoha disciplínách. Doprovodným programem bylo vystoupení žáků ZUŠ Blatná. Na všechny výherce ještě čeká výlet, který se uskuteční v příštím školním roce. Velké blahopřání patří také žákyním, které se umístily na předních místech ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. V okresním kole získala 2. místo v kategorii ZŠ 1 Marie Machová, 3. místo v kategorii ZŠ 2 obsadila Julie Balková. V kategorii ZŠ 3 vyhrála Adéla Krejčová a 2. místo získala Anežka Honsová. V kategorii ZŠ 4 se umístila na 3. místě Simona Šourková. Ve středu převzaly dívky ceny v HZS Strakonice. Doufáme, že i v dalších letech si povedou stejně dobře. Marcela Morávková, Šárka Kučerová Výlet do Německa Žáci ZŠ Záboří si udělali výlet do Německa. Odjíždělo se 11. května brzy ráno, abychom dojeli do Německa v hodinu, kdy se otvírá místní ZOO. Cesta byla dlouhá, ale slečna průvodkyně (Markéta Havlová) nám ji pěkně zpříjemnila různými kvízy, které všechny bavily. Jako první jsme v Německu navštívili město Norimberk, ve kterém naše první kroky směřovaly do ZOO, kde jsme viděli delfínovou show. Následovala prohlídka města a středověké mučírny, kde jsme mohli vidět cely pro vězně a mnoho nástrojů, které sloužily k mučení vězňů. Po ukončení prohlídky jsme měli rozchod, abychom mohli ochutnat nějaké dobroty a hlavně zmrzlinu, která byla jedním slovem úžasná. Norimberk jsme opustili okolo páté hodiny a naším autobusem jeli na internát, kde na nás čekala teplá večeře. Po večeři jsme šli na pokoje a po 21. hodině byla večerka.

5 Číslo 2/2015 Strana 5 Ráno po krásné noci nás čekala bohatá snídaně a po ní cesta do Legolandu. Hodinová cesta byla za námi a my se strašně těšili na atrakce a všechno, co k Legolandu patří. Paní průvodkyně nám rozdala vstupenky a my vešli do krásného světa vyrobeného jen a jen z lega. Bylo nádherné vidět ty šťastné a nadšené tváře. Všem se nejvíce v Legolandu líbila osmimístná loď, která vjela nejdřív do jeskyně, kde stříkala voda, a potom vyjela na veliký kopec, ze kterého sjela do jezera, a všichni byli v ten okamžik strašně mokří. Byly tam ale i jiné atrakce (např: Lego X-Treme, Lego Drak...). Po skoro šesti hodinách jsme nastoupili opět do našeho zeleného autobusu a hurá domů. Bylo nás ale mnoho, kteří bychom zde ještě nějakou dobu zůstali a návrat k rodičům o něco posunuli. Do Záboří jsme přijeli ve 23 hodin. Po náročné cestě jsme všichni brzy usnuli, abychom byli ve středu ve škole opět jako rybičky. Monika Poláková, 9. ročník Není koncert jako koncert Ve středu 24. června 2015 se uskutečnil ve školní jídelně koncert pro žáky základní školy. Na tom by nebylo nic divného, ale přesto byl koncert něčím neobvyklý. Účinkující byli sami žáci školy. Ve škole již mnoho let působí pobočka Základní umělecké školy Blatná. Naši žáci mají možnost navštěvovat dva obory výtvarný a hudební. A právě žáci hudebních oborů připravili společně Vít Bašta a Martin Řanda s panem učitelem Kopřivou pro své spolužáky téměř hodinový koncert, na kterém zazněly klasické i moderní melodie hrané na flétny, trubku a varhany. Vyvrcholením bylo vystoupení pana ředitele Škanty na dudy. Kromě našich dud zahrál také na dudy středověké keltské. Je chvályhodné, že se i v dnešní době najde v tak malém počtu žáků dostatek muzikantů, kteří jsou schopni a ochotni rozdávat radost z hudby druhým. Text a fotováclav Špatný Výlet 6. třídy do Plzně Červen je ve znamení školních výletů a my, žáci 6. třídy, jsme letos vyrazili vlakem do Plzně. Cesta rychle uběhla hlavně díky tomu, že jsme měli kupé jen pro sebe a mohli jsme hrát hry a nerušeně si povídat. K ZOO jsme se přemístili tramvají, kde jsme měli možnost seznámit se s prací revizora MHD. V naší skupině se naštěstí žádný černý pasažér nevyskytl. Po krátké cestě krásně opraveným lochotínským parkem jsme byli konečně u cíle. V první chvíli to vypadalo, že stejný nápad jako my měla i většina škol ze širokého okolí před vstupem se mačkaly davy dětí a učitelů a my jsme si vystáli pěknou frontu, než jsme si mohli zakoupit vstupenku. Ze zvířat nás tradičně nejvíc zaujali lvi, opice a žirafy. Také jsme si zkusili, jestli běháme rychleji než gepard a kdo je vyšší než tučňák. Po krátkém obědě v místní zahradní restauraci a prohlídce expozic Podzemí a Amazonie jsme se přemístili do Dinoparku, kde jsme mezi dětmi z mateřských škol řádili skoro dvě hodiny. Mezi prolézáním a klouzáním jsme stihli i 3D film o dinosaurech. Zpátky na vlak jsme šli po svých, cestou jsme si prohlédli synagogu a náměstí, u muzea zjistili, co má s Plzní společného Spejbl a Hurvínek. Kochali jsme se bohužel moc dlouho, takže posledních pár metrů před nádražím jsme už nešli, ale spíš letěli. Ve vlaku jsme se pak celou cestu mačkali na chodbičce, sice udýchaní a zpocení, ale moc spokojení. Žáci 6. ročníku, foto Šárka Kučerová Projekt v SOU Blatná Je všeobecně známo, že dnešní děti si výborně rozumí s mobilem nebo počítačem, ale když mají zatlouct hřebík nebo uříznout prkénko, nastanou potíže. I odborníci z Evropské unie usoudili, že je třeba s tím něco dělat, a tak vznikl Program pro rozvoj technického vzdělávání, do kterého se zapojila i naše škola. Několikrát do roka přijede pro žáky 7., 8. a 9. ročníku autobus, který je odveze do SOU Blatná. Tady se pak pod vedením zkušených mistrů i místních žáků celý den měří, vrtá, řeže a šroubuje a pod rukama dětí z naší školy se postupně rodí malá autíčka, trakaře, letadla a další krásné výrobky. Je třeba přiznat, že holkám jde to vyrábění někdy o poznání lépe než klukům, ale zvládnou to nakonec všichni. Text a foto Šárka Kučerová

6 Číslo 2/2015 Strana 6 Vzpomínka na Standu Hrubého 18. května 2015 opustil tento svět Standa Hrubý. Na- Navždy zůstane v našich vzpomínkách jeho svérázný smysl pro humor, nikdy nezapomeneme na jeho vyprávění z cest po mnoha exotických zemích, budou nám chybět pochoutky, které vždy s chutí připravoval. Standa byl pyšný na obec, ve které žil, s hrdostí nosil na sobě zábořský dres v mnoha volejbalových kláních. Svůj láskyplný vztah k Záboří vyjádřil i v textu, který napsal při svém středoškolském studiu, které již bohužel nestačil dokončit. Při čtení následujících řádků všichni určitě věnují Standovi tichou vzpomínku. Jsem si jist, že si ji i za svůj poměrně krátký život zaslouží! MG ostře kontrastují s oslnivou bělostí kostelních zdí, na nichž tančí svou pantomimu stíny vrhané větvemi, skrz něž prosvěcují poslední paprsky končícího dne. Stanislav Hrubý Čardodějnicko-májové události Jak už tomu bývá, 30. dubna se do Záboří slétají čarodějnice, aby celou Filipojakubskou noc rejdily u ohně a škádlily děti. Letos ty dámy byly vcelku pokrokové, módní kreace jdou vidno s dobou, modernizace se nevyhnula ani základnímu dopravnímu prostředku. Kdepak koště bez řídítek je dneska prostě už out. A nejvíce je zdobil upřímný úsměv. Takže zatímco se již od dob Keltů lidé čarodějnic velmi báli, naše děti z nich byly nadšené, zvládaly s přehledem připravené úkoly a užívaly si s nimi všemožné radovánky zábořské čarodějnice jsou totiž bezesporu skvělé baby. Mé oblíbené místo Obec Záboří, mé bydliště i rodiště, má svým návštěvníkům bezesporu co nabídnout. Díky své poloze uprostřed krásné přírody nabízí tolik malebných míst a tajuplných zákoutí, až se mi příčí dát některému přednost před ostatními. Jedno z nich je však zásadní, jelikož se tady utvářela historie obce. Je to okolí našeho kostela. Přijdu-li ke kostelu hlavní branou, dýchne na mne atmosféra starých dob. Po pravici hrdá tvrz, po levici majestátní věž zvonice, před sebou klenutý portál s kovanou branou a tři omšelé schody po staletí ošoupávané nohama věřících, to všechno vyvolává dojem, jako by se tu zastavil čas. Kostel sám, zasvěcený Petru a Pavlu, je bílá, ranně gotická stavba na návrší s červenou střechou, vitrážovými okny a kovanými dveřmi, jakoby obklíčená mohutnými staletými kaštany, jejichž stín přímo vybízí k odpočinku. Když kostel obejdu, otevře se mi na severozápad úchvatný výhled do kraje. Hladiny četných rybníků se lesknou na slunci jako hrst mincí rozhozená ledabyle po krajině. Rozcuchané vršky, hluboké lesy a veselé remízky, potůček, který se jako klikatá stříbrná nitka vine od rybníka k rybníku. Vesnice a vísky, některé pyšně trůnící na kopcích, jiné jakoby schované v četných údolíčkách, a na horizontu majestátní Brdské kopce. Jen málokde byla příroda tak štědrá k oku návštěvníka jako tady. Svah hned pod mýma nohama je porostlý duby a břízami, křovinami a vysokou travou. Zpěv ptáků, kteří tu hnízdí, kvákání kachen dole na rybníku, bzučení nesčíslných myriád hmyzu a šustot drobných zvířátek v trávě - to všechno je důstojný hudební doprovod velebné scenerie, kterou mám před sebou. A když se slunce skloní k západu, ožívají v jeho paprscích svatí, zobrazení ve starobylých vitrážových oknech a Čarodějnická hromadná doprava! A že chlapi v žádném případě nemohli zůstat pozadu, nezbývalo jim než se ukázat opravdu pořádnou 22 metrů vysokou májkou, kterou poté samozřejmě do rána uhlídali. To aby nedošla k úhoně májka a ani jejich pověst. Tentokrát si při stavění máje na své přišli i malí kluci. Její stavění totiž bylo svěřeno speciální technice - aby takový krásný modrý jeřáb zatarasil naši náves, to se jen tak nestává. A jak už to bývá, od ohně vysychá v krku a z práce zakručí v břiše. Nechybělo tedy pivo, limča ani voňavé buřtíky. A že jste tam nebyli? Nevadí, přinášíme Vám závdavkem alespoň pár fotografií, které přiblíží atmosféru a můžou rovněž sloužit i jako pozvánka na příští rok. Na zábořské návsi na shledanou! Text Jitka Říhová, foto Roman Říha

7 Číslo 2/2015 Strana 7 Z činnosti TJ ZD Záboří Sport je svým způsobem specifický. V momentě, kdy je kalendářní rok teprve v polovině, většina sportovních soutěží končí. I z tohoto důvodu sportovci bilancují v létě. Stejně je tomu i v TJ ZD Záboří, neboť většina oddílů zakončila své sezóny právě nyní. Tenisté v současné době finišují v KP II, kolo před koncem jim patří 5. místo z 8 účastníků. Pokud se jim podaří v závěrečném kole zvítězit s posledními Dačicemi, budou pokračovat ve stejné soutěži i příští rok. Stolní tenisté tradičně atakují medailové pozice, letos bohužel skončili těsně pod nimi na nepopulárních bramborách. Hokejisté tentokráte na nejvyšší příčky v Šumavské hokejové lize nedosáhli, skončili pátí. O činnosti volejbalistů a turistů se dozvíte v samostatném článku. Mohlo by se zdát, že malinko stranou zůstává oddíl ZRTV. To ale rozhodně není pravda! Jeho členky to dokázaly na výroční schůzi TJ, kde se pochlubily originálním tanečním číslem. Pokud jste ho propásli, nesmutněte. Další možnost shlédnout toto opravdu povedené vystoupení budete mít na zábořské pouti pod lípou. Tímto jsme se dostali k výroční schůzi TJ ZD Záboří, která se konala 11. dubna v KD v Záboří. Nechci Vás zatěžovat podrobnostmi, ale za zmínku rozhodně stojí fakt, že členové TJ odsouhlasili nové stanovy jednoty. Ta bude používat nový název TJ ZD Záboří, z.s. Zkratka za názvem znamená zapsaný spolek. Tělovýchovné jednoty se totiž podle nového občanského zákoníku stávají spolky. Na závěr bych chtěl popřát všem sportovcům, aby na slunečních paprscích nabrali mnoho energie do další sportovní činnosti a drželo se jich zdraví a štěstí. MG Pochod do Bělčic Nějak se nám zdá, že čas plyne moc rychle. Uplynul celý rok od první návštěvy Bělčic a nám se zdálo, že jsme tu byli nedávno. Rádi bychom zavzpomínali na loňský pochod, kdy jsme navštívili bělčický kostel, muzeum Ladislava Stehlíka, kostel v Újezdci a meteorologickou stanici v Kocelovicích. Letos jsme naplánovali prohlídku malé sklárny pana Vlasáka a zpáteční cestu na Závišín. Do Bělčic jsme dorazili ráno malou lokálkou z Blatné. Vydali jsme se směrem ke sklárně. Přivítala nás milá paní Vlasáková. Všichni se zájmem pozorovali, jak pan Vlasák z kousku rozpálené hmoty vyfoukne krásný džbánek nebo pohárek. Děti byly nadšené a dospělí si koupili i nějaký dárek pro radost. K vidění byly repliky historického skla, převážně renesančního, ale i sklo pro běžné užívání. Ze sklárny jsme se vydali k domovu směrem na Závišín. Minuli jsme mlýn, ze kterého krátce chodil do bělčické školy malíř Mikoláš Aleš. V malebné vesnici Závišín hlídá rybník vodník a v lesích směrem na Blatnou leží místo zvané Lopatárna. V časech minulých se zde vyráběly dřevěné lopaty. Později zde byl postaven mlýn a vodní pila. Vždyť jsou to bezdědovické chalupy, roztroušené mezi olšemi, kolem Závišínského potoka pod borovým lesem. Věta z knihy Země zamyšlená krásně popisuje obec Bezdědovice, která má asi 320 obyvatel. Zlatonosné naplaveniny Závišínského potoka stály za vznikem této obce a první zmínka o ní se datuje k roku Májové počasí nám přálo a pochod jsme zakončili obědem v blatenské hospodě. Obě cesty do Bělčic měly jedno společné: spokojenost účastníků a dobrý pocit z hezky stráveného dne. Těšíme se, že se k nám příště přidají zase další turisté! Text Marie Antonyová, foto Olga Mertová Volejbalisté naposledy zasmečovali Nebojte se, titulek nenaznačuje, že byste v Záboří již nikdy neslyšeli hlasité údery míčů. To jenom okresní přebor 2014/2015 dospěl ke svému finále. Muži po špatném začátku mocně finišovali a nakonec jim k medaili chyběl pouze jeden vyhraný zápas. Když vezmeme v úvahu, kolik zápasů zbytečně prohospodařili, nezbývá než si smutně povzdechnout. Jejich ženské protějšky měly pro změnu do soutěže výborný start a chvilku to dokonce vypadalo, že by ani stupně vítězů nemusely být utopií. Ale rok 2015 je nezastihl zrovna v životní formě, a tak nakonec pouze zopakovaly loňské slušné 7. místo. Ale přeci jen, ambice Volejbalistky, jak je neznáte! byly u obou týmů malinko větší. Závěr vyplní jako vždy pozvánka na tradiční turnaj smíšených družstev Zábořská smeč, který se uskuteční 22. srpna 2015 na kurtech za sportovní halou. Srdečně Vás zvou volejbalisté Text MG, foto Lucie Krejčová

8 Číslo 2/2015 Strana 8 Z jednání OZ pokračování ze strany projednávané né body - V souvislosti s přidělením dotace z operačního programu životního prostředí na akci a projekt zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny rozhodlo OZ uzavřít následující smlouvy a pověřilo starostu jejich podpisem: a) Objednávka cenové nabídky na projektovou dokumentaci stavební část, položkový rozpočet, výkaz výměr pro potřeby tendru a průkaz energetických náležitostí budovy. Zhotovitelem akce je firma ENERGOMEX s.r.o., Uralská 6, Praha 6 cena ,- Kč bez DPH. - V souvislosti s přidělením dotace z operačního programu životního prostředí na akci a projekt zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny rozhodlo OZ uzavřít následující smlouvy a pověřilo starostu jejich podpisem: a) Smlouva na organizaci zadávacího řízení akce cena služby je 1% z celkových uznatelných nákladů. b) Speciální plná moc k zastupování v rámci zadávacího řízení. c) Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora cena služby je 3% z vysoutěžené částky. d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru investora. Všechny smlouvy v bodě č. 3, budou uzavřeny s firmou TENDRA spol. s.r.o., Legionářů 72, Mělník. - OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/ OZ odsouhlasilo prodloužení nájemní smlouvy paní Grecové na garsonku na další rok. - Starosta obce informoval zastupitele o přípravě zábořské pouti, která se bude konat dne OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 5/2015. Za zastupitelstvo Pavel Marek Významného výročí se dožívají Červenec Linhart Bohumil 87 let Linhartová Růžena 85let Srpen Helma Václav 92 let Klečka Jaroslav 70 let Hrubá Marie 65 let Hrba Karel 60 let Září Říha Miloslav 80 let Klečková Jindřiška 70 let Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví! Výročí svatby Dne 13. září 2015 tomu bude již neuvěřitelných 65 let, kdy uzavřeli manželství Bohumil a Růžena Linhartovi, Záboří č. p. 28. Popřejme oběma manželům ještě mnoho společně strávených let! Změna otevírací doby pošty v Záboří Upozorňujeme všechny občany, že pobočka České pošty v Záboří mění své otevírací hodiny následovně: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Sobota: zavřeno Neděle: zavřeno Na celkových finančních nákladech tohoto vydání zábořského zpravodaje se podílela firma: Čtvrtletník vydávaný Obcí Záboří. Redakční rada: Jaroslava Vodičková, Jitka Říhová, Jaroslav Vorba, Pavel Marek, Michal Gutwirth. Náklad: 200 výtisků. Adresa: Obec Záboří, Záboří 88, Záboří, tel , OÚ: redakce: Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o. Povoleno MK ČR E Uzávěrka příštího čísla:

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Časopis o životě v našem domově

Časopis o životě v našem domově Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Časopis o životě v našem domově Duben květen červen 2012

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 10 červen 2013 www.zssv.cz r Nejprve něco z historie. Osvětim (Německy Auschwitz), která byla největším nacistickým koncentračním a vyhlazovacím táborem,

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008

Zpravodaj 5. Nová výsadba v obci. Městyse Knínice u Boskovic 2008 Zpravodaj 5 Městyse Knínice u Boskovic 2008 Nová výsadba v obci V průběhu měsíce dubna byla provedena v naší obci výsadba zeleně odbornou firmou. Byly tak z části nahrazeny stromy, které již svým vzrůstem

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase...

Zpravodaj. obce Záryby 4-2014. A už zase... Zpravodaj obce Záryby 4-2014 A už zase... Vážení spoluobčané, a už zase se nám blíží volby do zastupitelstva naší obce a dovolím si zde předvídat, že budou svým způsobem za poslední období historické,

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ:

ŽIJ SPORTEM VESLOVÁNÍ: ŽIJ SPORTEM Sportcentrum Labe & školní rok 2014/2015 Máme novou sportovní redakci, kde tvoříme různé články z akcí a soutěží Sportcentra Labe. Toto je první vydání našeho občasníku, které se ohlíží za

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 30 Obsah: Slovo ředitele školy, Jak se chováme v ohrožení svého života, výlet do Planetária v Praze a zámku v Mníšku

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ Klub Pathfinder O prázdninách se naši pathfindeři zúčastnili mezinárodního evropského CAMPOREE, které připravilo Interevropské oddělení dětí a mládeže. CO JE CAMPOREE Týdenní až desetidenní prázdninové

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ ORLICKÉ NEKOŘ HORY 30.5. 3.6.2011. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. školami. Děti, které se nezúčastnily turnaje, si hrály s míči a kreslily si křídami před chatou. ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEKOŘ HORY ORLICKÉ 30.5. 3.6.2011 Letos jsme již po sedmé opustili naši školu na celý týden

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 10/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září, a plán práce na říjen 2015. Zažít město jinak

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Zvířátka, jak bydlíte v přírodě?

Zvířátka, jak bydlíte v přírodě? Zvířátka, jak bydlíte v přírodě? Výsledkové listiny 12. ročníku výtvarné soutěže z cyklu Příroda Blatenska Kategorie mateřské školy - jednotlivci Eliška Koblihová MC Kapřík Anna Matějková ZUŠ Blatná Matyáš

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více