Ročník 9. Záboří číslo 2/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 9. Záboří 30. 6. 2015 číslo 2/2015"

Transkript

1 Ročník 9. Záboří číslo 2/2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho uzávěrky proběhly dvě schůze obecního zastupitelstva v Záboří, s jejichž průběhem bych vás rád seznámil projednávané body - OZ odsouhlasilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZP /001 mezi obcí Záboří a E.ON Distribuce, a.s.. - OZ odsouhlasilo žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s O2 Czech Republic a.s.. - OZ odsouhlasilo schválení darovací smlouvy ve výši 200,- Kč Svazku obcí Blatenska. - OZ projednalo a schválilo výjimku z minimálního počtu žáků v ZŠ Záboří na školní rok 2015/ OZ projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkumu hospodaření obce Záboří za rok 2014 bez výhrad. Zároveň přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkumu hospodaření. - OZ projednalo závěrečný účet a zprávu o přezkumu hospodaření Svazku obcí Radina za rok 2014 bez výhrad. - OZ schválilo účetní závěrku obce Záboří za rok 2014 bez výhrad. - OZ se seznámilo s výsledkem hospodaření a účetní závěrkou k rozvahovému dni příspěvková organizace ZŠ a MŠ Záboří hospodářský výsledek: ,84,- Kč. Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního fondu. - Starosta obce seznámil členy OZ s návrhem na opravu pozemní komunikace přes rybník Malá Kuš. OZ bylo seznámeno s rozpočtem ve výši ,20,- Kč bez DPH od firmy Služby Mechanizace Zemní práce pan Radek Šimsa. - Na základě požadavku Svazu měst a obcí ČR a v souvislosti s novelou zákona o vyšších platech pro státní zaměstnance, který je v platnosti od , OZ odsouhlasilo platy starosty, místostarostů a zastupitelů obce nezvyšovat. - OZ odsouhlasilo nákup materiálu na opravu pohostinství Zábořská hospůdka, oprava toalet a kouřovodu. - OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 2, 3 a 4/2015. Pokračování na straně 8 = = =>

2 Číslo 2/2015 Strana 2 Cestování do vzpomínek 70 let od konce II. světové války v Evropě Letošní 70. výročí osvobození patřilo v naší republice k významným oslavám a vzpomínkovým aktům. Dostalo se zaslouženého povýšení válečným veteránům, konvoje dobové vojenské techniky projížděly našim územím, megaoslavy uspořádala Plzeň, Praha či Brno, ale úžasné byly i akce v nedaleké Blatné a ve Lnářích. Pojďme si tedy připomenout události, které proběhly před tolika roky v naší obci. Oficiálně je uchovává Zábořská kronika, a to díky dodatečným zápisům pana Josefa Oberreitera (dopisoval události zpětně poté, kdy se Němci zabavená kronika obce v roce 1947 vrátila z Prahy nepoškozená a on byl zvolen kronikářem, tj. v březnu 1948): Počátkem roku 1945 byla válka pro Němce beznadějně ztracena. Fronty se pomalu přibližovaly. Nad obcí bylo často ve dne vidět svazy amerických bombardovacích letadel, za noci pak bylo slyšet a vidět na obloze účinky náletů. Po přiblížení fronty k šumavským hranicím byla zvětšena činnost letectva. Pouhým okem bylo vidět skupiny letadel kontrolujících trať Horažďovice Strakonice. Občas bylo slyšet i výbuchy bomb, granátů i kulometnou palbu z prostoru horažďovického nádraží a přilehlé trati. Účinek byl někdy tak značný, že v obci se třásly dveře a okna. Obcí táhly bez cíle proudy německých uprchlíků od východu. V lesích ožili partyzáni, skupina se jich skrývala v lese u Kuše. 24. dubna přijela do obce skupina asi 120 německých uprchlíků z Brna, zabrali celou školu. V obci musela být pro ně uspořádána sbírka jídelního náčiní. Fronta byla již na úbočích Šumavy, bylo zřetelně slyšet občas i kanonádu. Němci přijímali tyto zprávy plni zoufalství, jako bezdomovci a lidé bez cíle, my naopak plni radosti, že se zbavíme otroctví a v nejbližších dnech nebo hodinách se dočkáme svobody. Tento den přišel byl jím 5. květen Pátý květen 1945 byl posledním dnem okupace a současně prvním dnem nové svobody. V dopoledních hodinách toho dne dostala se do zdejší obce z Blatné zpráva o vyhlášení československé samostatnosti. Tuto zprávu potvrdil v poledních hodinách pražský rozhlas volající o pomoc Praze. V obci byly vyvěšeny hned československé státní vlajky, německé nápisy byly zabíleny. V obci se ustavil místní národní výbor a převzal správu obce. Předsedou MNV byl Josef Řišský, člen finanční stráže, členy MNV byli Vít Hrubeš, kamenosochař č. 31, Václav Kaizr, cestář č. 39, Josef Oberreiter, ředitel měšťanské školy č. 68 a Antonín Pokorný, zemědělec č. 13. Revoluční národní výbor zasedal ve dne v noci v kampeličce. Na ochranu obce byla utvořena z příslušníků armády v obci strážní jednotka Niva. Jejím velitelem byl Emanuel Kulovaný, odborný učitel. Jednotka byla vyzbrojena zbraněmi odebranými německým uprchlíkům, některým německým vojákům a později přísunem z Blatné. Na okraji obce byly stavěny hlídky, které kontrolovaly podezřelé osoby a vozidla. Německé vojáky předávaly do sběrného tábora v Blatné. Obcí procházely osoby různých národností, vracející se z koncentračních táborů, z pracovního zavlečení nebo z front domů. V neděli 6. května ve 3 hod. odpoledne přijelo do obce směrem od Čečelovic 36 amerických tanků. Byly srdečně přivítány a vojáci občerstveni. Obcí projely směrem na Vrbno a Pole. Obyvatelstvo si oddychlo, neboť se cítilo bezpečněji proti zbytkům ozbrojených německých esesmanů snažících se proniknout na západ. 18. května přijel do obce útvar amerického dělostřelectva. Byl ubytován ve škole, v hostinci u Říhů a soukromě po domech. Zůstal zde několik týdnů. Později přijela ještě americká pěchota. 20. července odjeli z obce poslední vojáci, s nimi odjeli i němečtí uprchlíci. O neoficiální vzpomínky jsem tedy poprosila u Říhů, o nichž je v kronice zmínka. Miloslav Říha a Věra Veselá byli v té době dětmi, jejich tatínek vojákům překládal. Na sále u Říhů měli Američané polní kuchyni pro více než 50 vojáků. Bydleli nejen u Říhů, ale např. i u Linhartů, Klepsů, Hakrů, Divišů. Na sále byly postaveny tři varny a zásobování přijíždělo pravidelně od Blatné. Vojáci nikoho o nic neobírali, naopak nabízeli i ochutnat ze svého vařilo se z konzerv, vejce na špeku. Nejlepší byly kompoty. Náš děda, coby desetiletý, pamatuje, že oficíři chodili střílet do skály pod Kolmaňákem z revolverů, což kluky fascinovalo. Teta Věrka zase nezapomene na strach, který zažila jako dvanáctiletá dívka, když se vracely se spolužačkou od Podkostelního a proti nim na Vrbno jely asi tři tanky bály se, netušily ani, že jsou americké. Když na Kolmaňáku viděly, jak jde za tanky průvod a lidé mávají, věděly, že strach mít nemusejí. S úsměvem pak oba vzpomínali na zamilovanou romanci Růženky Kolmanové, která se zakoukala do jednoho z vojáků. Nejdříve ji všichni odsuzovali, ale nakonec jí i rodiče přáli, aby do Ameriky odjela. Vše ale filmové konce nemá - Růženka se za vojáka neprovdala. Je dobré nezapomínat a snad souhlasíte se mnou vzpomínky oprašovat a uchovávat je v sobě s úctou k našim předkům, se zájmem k naší historii a kultuře. Vždyť povědomí o naší minulosti z nás dělá zodpovědné k naší budoucnosti. Jitka Říhová Moji američtí přátelé 70 let od konce 2. světové války v mnohém z nás vyvolává vzpomínky na události, které následovaly. Nejinak tomu bylo i v myslích mnoha amerických vojáků, kteří přežili i vylodění na krvavé francouzské pláži Omaha beach a kteří v našem kraji končili svou válečnou pouť. Dokladem toho je i dopis tehdy určený poštmistrovi v Blatné, který v únoru 1987 poslal John Snyder z Lewisburgu v Pensylvánii. Byla jsem požádána o překlad a odpověď, a tak začalo moje několikaleté přátelství se dvěma bývalými americkými vojáky, kteří prožívali dva první poválečné měsíce v Záboří. Ve svém dopise John Snyder vysvětloval, že začal sepisovat pro svá vnoučata válečné vzpomínky a sestavovat fotoalbum z míst, kudy

3 Číslo 2/2015 Strana 3 prošel. Psal, že měli stanoviště v Záboří, blízko Blatné v Československu. Prosil o zaslání pohlednic či fotografií ze zmíněných míst. V jednom z dalších dopisů žádal o zprostředkování kontaktů s lidmi, které poznal. John Snyder v roce 1942 (vlevo) a v roce Marie Hakrová Vokrojová s americkým vojákem Po všechna ta léta mu utkvělo v mysli jméno rodiny Klepsových, o jejichž osud se velmi zajímal. Abych splnila jeho přání, snažila jsem se je vyhledat, ale omylem jsem zaklepala na dvoře jiného stavení, a sice č. p. 29, kde bydleli Hakrů (Vokrojů). Moje snažení nevyšlo naprázdno, i zde jsem se dozvěděla o jiných pěti vojácích, kteří se s rodinou stýkali a kteří napsali své adresy na dřevěnou dózu společně s přáním (v překladu): Kéž Bůh je vždy s vámi. Od pěti vděčných Američanů. Byli to Ellsworth Liese z Rochesteru N.Y., John Molnar z Clevelandu v Ohiu, Paul Walencik z Pontiacu v Michiganu, Richard Huber z Allentownu v Pensylvánii a James Hoogenboom z Goshenu v Indianě. Adresy jsem si opsala a zaslala je Johnu Snyderovi. Všem napsal a snažil se o nich získat nějaké informace. Zjistil, že Paul P. Walencik zemřel v roce 1980, Richard Huber se rozvedl, o dalších dvou se nic nedozvěděl. Jaké bylo moje překvapení, když jsem obdržela dopis od posledního jmenovaného Jamese Hoogenbooma. Od Johna Snydera získal moji adresu a hned v prvním dopise oznamoval, že by moc rád navštívil Záboří i Blatnou. Vzpomínal na dobroty p Hakrové, na její bramboračku, buchty a míchaná vajíčka, což byla vítaná změna oproti vojenské stravě. Prosil, zda by mohl přijet a pobýt u nás. Ještě v témže roce přijel na několikadenní návštěvu se svým holandským přítelem. Společně jsme navštívili Vokrojovy, bylo to tak šťastné a dojemné setkání po 45 letech. Vyměňovali si vzpomínky a povyprávěli o svých osudech za pomoci tlumočení pana Augustina. James svoji návštěvu Blatné po dvou letech zopakoval s americkým přítelem. Moc mu chutnala česká kuchyně, takže jsem posílala Jamesově ženě Betty různé kuchařské předpisy. James měl v plánu další návštěvu i se svou ženou, k té ale již bohužel nedošlo. Ale psaly jsme si spolu, pracovala jako učitelka v mateřské školce. V roce 1990 mně napsal Richard Snyder, že tatínek zemřel a on i jeho matka děkují za přátelství prokazované jeho otci. Další léta jsem udržovala čilou korespondenci už jen s Jamesem Hoogenboomem a jeho Betty (na fotografii vpravo), a to do doby, než oba odešli. V krátkém sdělení nelze popsat všechny podrobnosti a zážitky, to by bylo na dlouhé povídání. Zbyly jen milé vzpomínky. Text Mgr. Zdeňka Gutwirthová, fota z archivu Zdeňky Gutwirthové a Marie Markové Den dětí v Záboří Dne 7. června proběhl pod patronátem místních hasičů v Zaboří dětský den. Jako tradičně se začínalo za sportovní halou, kde už na děti čekala Markéta s divadelními barvičkami, aby dětem namalovala legrační obličeje. Zejména chlapcům se moc líbilo zahrát si na opravdové hasiče a vyzkoušet, jak funguje nová cisterna. Po cestě plnily děti různé úkoly. Pomáhaly Popelce, učily se ošetřovat rány a zlomeniny. U námořníků svedly vodní bitvu a vyzkoušely svoji mušku při sestřelování plechovek. Poslední zastavení bylo u klaunů, kde musely předvést parádní kotoul a zaskákat si panáka. Na každém stanovišti čekala na děti zasloužená odměna. Cíl naší cesty byl jako vždy pod lípou. Tam už bylo připravené občerstvení: buřty, limonády a nanuky. Poděkování patří nejen hasičům, ale i všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci a průběhu dětského dne. Text Olga Mertová, foto Jiří Balek

4 Číslo 2/2015 Strana 4 Aktuality ze školních škamen Už je tu čas, kdy poslední zvonění zní. Notoricky známá píseň tradičně doprovází žáky devátého ročníku na poslední cestě po školních zábořských schodech. Vám se dostává toto číslo do ruky v momentě, kdy již dojemné loučení mají žáci posledního ročníku za sebou. Dříve než se ale škola vyprázdnila, odehrál se tradiční školní scénář. Žáci doháněli poslední resty, odpočívali na školních exkurzích, mnoho z nich reprezentovalo školu v soutěžích. V letošním roce zazářili naši žáci hlavně v matematických soutěžích, a to dokonce na krajské úrovni. Žák 3. ročníku Vítek Flaška vyhrál okresní kolo a získal 3. místo v krajském kole soutěže Matematický klokan. Stanislav Kučera z 9. třídy obsadil 6. místo v krajském kole matematické olympiády. Žák 7. třídy Šimon Kučera byl v okresním kole Matematického klokana třetí. Navíc zabodoval i v okresním kole Biologické olympiády, kde obsadil pěkné 5. místo. O výtvarných talentech se více dozvíte v samostatném článku, reporty z atletických soutěží přineseme v příštím čísle Zábořského zpravodaje. A máte se na co těšit, Zábořákům zase na krku cinkalo několik medailí, dokonce i z nejcennějšího kovu! Na závěr popřejme všem žákům poklidné prožití letních prázdnin a načerpání sil do dalšího školního roku, deváťákům hlavně mnoho úspěchů v jejich nových působištích. MG Dětský den Po několikadenních přípravách nastal 29. květen, což znamenalo, že bude ve škole dětský den. Tentokrát to pro nás nebyla jenom zábava, ale i povinnosti. Hned ráno jsme i přes nepřízeň počasí vše připravily a čekali nejen na děti z mateřské školky, ale i na ty větší ze školy. Děti se mohly těšit na spoustu zajímavých stanovišťopičí dráhu, závody s vodou, kopání míčem na bránu, stavění věží ze suchých housek a spoustu dalších. Když soutěžící nasbírali dostatečné množství razítek na své soutěžní kartičky, mohli si vybrat hodnotné ceny. Dětský den se nám povedl a doufáme, že se všem dětem líbil. Žákyně 9. ročníku, foto Šárka Kučerová Výtvarné soutěže Zvířátka, jak bydlíte v přírodě? Toto téma uslyšeli žáci v naší škole a pustili se pilně do malování. Zjišťovali, jaké jsou domečky jednotlivých zvířátek a co je pro ně typické. Za své snažení byli náležitě odměněni. V kategorii 1. a 2. třídy obsadil Jonáš Kohout 1. místo, Jan Finěk 3. místo a Anna Miklasová obdržela čestné uznání. V kategorii třídy se Dominik Majer umístil na 3. místě a Eliška Říhová získala čestné uznání. V kategorii 6. a 7. třídy zvítězila Zuzana Baštová, 2. místo obsadil Štěpán Říha a čestné uznání získala Nikola Metličková. V kategorii 8. a 9. třídy obdržela čestné uznání Klára Končelová. Všichni výherci si převzali hodnotné ceny v ambitu Domova pro seniory v Blatné, kde si také zasoutěžili v mnoha disciplínách. Doprovodným programem bylo vystoupení žáků ZUŠ Blatná. Na všechny výherce ještě čeká výlet, který se uskuteční v příštím školním roce. Velké blahopřání patří také žákyním, které se umístily na předních místech ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. V okresním kole získala 2. místo v kategorii ZŠ 1 Marie Machová, 3. místo v kategorii ZŠ 2 obsadila Julie Balková. V kategorii ZŠ 3 vyhrála Adéla Krejčová a 2. místo získala Anežka Honsová. V kategorii ZŠ 4 se umístila na 3. místě Simona Šourková. Ve středu převzaly dívky ceny v HZS Strakonice. Doufáme, že i v dalších letech si povedou stejně dobře. Marcela Morávková, Šárka Kučerová Výlet do Německa Žáci ZŠ Záboří si udělali výlet do Německa. Odjíždělo se 11. května brzy ráno, abychom dojeli do Německa v hodinu, kdy se otvírá místní ZOO. Cesta byla dlouhá, ale slečna průvodkyně (Markéta Havlová) nám ji pěkně zpříjemnila různými kvízy, které všechny bavily. Jako první jsme v Německu navštívili město Norimberk, ve kterém naše první kroky směřovaly do ZOO, kde jsme viděli delfínovou show. Následovala prohlídka města a středověké mučírny, kde jsme mohli vidět cely pro vězně a mnoho nástrojů, které sloužily k mučení vězňů. Po ukončení prohlídky jsme měli rozchod, abychom mohli ochutnat nějaké dobroty a hlavně zmrzlinu, která byla jedním slovem úžasná. Norimberk jsme opustili okolo páté hodiny a naším autobusem jeli na internát, kde na nás čekala teplá večeře. Po večeři jsme šli na pokoje a po 21. hodině byla večerka.

5 Číslo 2/2015 Strana 5 Ráno po krásné noci nás čekala bohatá snídaně a po ní cesta do Legolandu. Hodinová cesta byla za námi a my se strašně těšili na atrakce a všechno, co k Legolandu patří. Paní průvodkyně nám rozdala vstupenky a my vešli do krásného světa vyrobeného jen a jen z lega. Bylo nádherné vidět ty šťastné a nadšené tváře. Všem se nejvíce v Legolandu líbila osmimístná loď, která vjela nejdřív do jeskyně, kde stříkala voda, a potom vyjela na veliký kopec, ze kterého sjela do jezera, a všichni byli v ten okamžik strašně mokří. Byly tam ale i jiné atrakce (např: Lego X-Treme, Lego Drak...). Po skoro šesti hodinách jsme nastoupili opět do našeho zeleného autobusu a hurá domů. Bylo nás ale mnoho, kteří bychom zde ještě nějakou dobu zůstali a návrat k rodičům o něco posunuli. Do Záboří jsme přijeli ve 23 hodin. Po náročné cestě jsme všichni brzy usnuli, abychom byli ve středu ve škole opět jako rybičky. Monika Poláková, 9. ročník Není koncert jako koncert Ve středu 24. června 2015 se uskutečnil ve školní jídelně koncert pro žáky základní školy. Na tom by nebylo nic divného, ale přesto byl koncert něčím neobvyklý. Účinkující byli sami žáci školy. Ve škole již mnoho let působí pobočka Základní umělecké školy Blatná. Naši žáci mají možnost navštěvovat dva obory výtvarný a hudební. A právě žáci hudebních oborů připravili společně Vít Bašta a Martin Řanda s panem učitelem Kopřivou pro své spolužáky téměř hodinový koncert, na kterém zazněly klasické i moderní melodie hrané na flétny, trubku a varhany. Vyvrcholením bylo vystoupení pana ředitele Škanty na dudy. Kromě našich dud zahrál také na dudy středověké keltské. Je chvályhodné, že se i v dnešní době najde v tak malém počtu žáků dostatek muzikantů, kteří jsou schopni a ochotni rozdávat radost z hudby druhým. Text a fotováclav Špatný Výlet 6. třídy do Plzně Červen je ve znamení školních výletů a my, žáci 6. třídy, jsme letos vyrazili vlakem do Plzně. Cesta rychle uběhla hlavně díky tomu, že jsme měli kupé jen pro sebe a mohli jsme hrát hry a nerušeně si povídat. K ZOO jsme se přemístili tramvají, kde jsme měli možnost seznámit se s prací revizora MHD. V naší skupině se naštěstí žádný černý pasažér nevyskytl. Po krátké cestě krásně opraveným lochotínským parkem jsme byli konečně u cíle. V první chvíli to vypadalo, že stejný nápad jako my měla i většina škol ze širokého okolí před vstupem se mačkaly davy dětí a učitelů a my jsme si vystáli pěknou frontu, než jsme si mohli zakoupit vstupenku. Ze zvířat nás tradičně nejvíc zaujali lvi, opice a žirafy. Také jsme si zkusili, jestli běháme rychleji než gepard a kdo je vyšší než tučňák. Po krátkém obědě v místní zahradní restauraci a prohlídce expozic Podzemí a Amazonie jsme se přemístili do Dinoparku, kde jsme mezi dětmi z mateřských škol řádili skoro dvě hodiny. Mezi prolézáním a klouzáním jsme stihli i 3D film o dinosaurech. Zpátky na vlak jsme šli po svých, cestou jsme si prohlédli synagogu a náměstí, u muzea zjistili, co má s Plzní společného Spejbl a Hurvínek. Kochali jsme se bohužel moc dlouho, takže posledních pár metrů před nádražím jsme už nešli, ale spíš letěli. Ve vlaku jsme se pak celou cestu mačkali na chodbičce, sice udýchaní a zpocení, ale moc spokojení. Žáci 6. ročníku, foto Šárka Kučerová Projekt v SOU Blatná Je všeobecně známo, že dnešní děti si výborně rozumí s mobilem nebo počítačem, ale když mají zatlouct hřebík nebo uříznout prkénko, nastanou potíže. I odborníci z Evropské unie usoudili, že je třeba s tím něco dělat, a tak vznikl Program pro rozvoj technického vzdělávání, do kterého se zapojila i naše škola. Několikrát do roka přijede pro žáky 7., 8. a 9. ročníku autobus, který je odveze do SOU Blatná. Tady se pak pod vedením zkušených mistrů i místních žáků celý den měří, vrtá, řeže a šroubuje a pod rukama dětí z naší školy se postupně rodí malá autíčka, trakaře, letadla a další krásné výrobky. Je třeba přiznat, že holkám jde to vyrábění někdy o poznání lépe než klukům, ale zvládnou to nakonec všichni. Text a foto Šárka Kučerová

6 Číslo 2/2015 Strana 6 Vzpomínka na Standu Hrubého 18. května 2015 opustil tento svět Standa Hrubý. Na- Navždy zůstane v našich vzpomínkách jeho svérázný smysl pro humor, nikdy nezapomeneme na jeho vyprávění z cest po mnoha exotických zemích, budou nám chybět pochoutky, které vždy s chutí připravoval. Standa byl pyšný na obec, ve které žil, s hrdostí nosil na sobě zábořský dres v mnoha volejbalových kláních. Svůj láskyplný vztah k Záboří vyjádřil i v textu, který napsal při svém středoškolském studiu, které již bohužel nestačil dokončit. Při čtení následujících řádků všichni určitě věnují Standovi tichou vzpomínku. Jsem si jist, že si ji i za svůj poměrně krátký život zaslouží! MG ostře kontrastují s oslnivou bělostí kostelních zdí, na nichž tančí svou pantomimu stíny vrhané větvemi, skrz něž prosvěcují poslední paprsky končícího dne. Stanislav Hrubý Čardodějnicko-májové události Jak už tomu bývá, 30. dubna se do Záboří slétají čarodějnice, aby celou Filipojakubskou noc rejdily u ohně a škádlily děti. Letos ty dámy byly vcelku pokrokové, módní kreace jdou vidno s dobou, modernizace se nevyhnula ani základnímu dopravnímu prostředku. Kdepak koště bez řídítek je dneska prostě už out. A nejvíce je zdobil upřímný úsměv. Takže zatímco se již od dob Keltů lidé čarodějnic velmi báli, naše děti z nich byly nadšené, zvládaly s přehledem připravené úkoly a užívaly si s nimi všemožné radovánky zábořské čarodějnice jsou totiž bezesporu skvělé baby. Mé oblíbené místo Obec Záboří, mé bydliště i rodiště, má svým návštěvníkům bezesporu co nabídnout. Díky své poloze uprostřed krásné přírody nabízí tolik malebných míst a tajuplných zákoutí, až se mi příčí dát některému přednost před ostatními. Jedno z nich je však zásadní, jelikož se tady utvářela historie obce. Je to okolí našeho kostela. Přijdu-li ke kostelu hlavní branou, dýchne na mne atmosféra starých dob. Po pravici hrdá tvrz, po levici majestátní věž zvonice, před sebou klenutý portál s kovanou branou a tři omšelé schody po staletí ošoupávané nohama věřících, to všechno vyvolává dojem, jako by se tu zastavil čas. Kostel sám, zasvěcený Petru a Pavlu, je bílá, ranně gotická stavba na návrší s červenou střechou, vitrážovými okny a kovanými dveřmi, jakoby obklíčená mohutnými staletými kaštany, jejichž stín přímo vybízí k odpočinku. Když kostel obejdu, otevře se mi na severozápad úchvatný výhled do kraje. Hladiny četných rybníků se lesknou na slunci jako hrst mincí rozhozená ledabyle po krajině. Rozcuchané vršky, hluboké lesy a veselé remízky, potůček, který se jako klikatá stříbrná nitka vine od rybníka k rybníku. Vesnice a vísky, některé pyšně trůnící na kopcích, jiné jakoby schované v četných údolíčkách, a na horizontu majestátní Brdské kopce. Jen málokde byla příroda tak štědrá k oku návštěvníka jako tady. Svah hned pod mýma nohama je porostlý duby a břízami, křovinami a vysokou travou. Zpěv ptáků, kteří tu hnízdí, kvákání kachen dole na rybníku, bzučení nesčíslných myriád hmyzu a šustot drobných zvířátek v trávě - to všechno je důstojný hudební doprovod velebné scenerie, kterou mám před sebou. A když se slunce skloní k západu, ožívají v jeho paprscích svatí, zobrazení ve starobylých vitrážových oknech a Čarodějnická hromadná doprava! A že chlapi v žádném případě nemohli zůstat pozadu, nezbývalo jim než se ukázat opravdu pořádnou 22 metrů vysokou májkou, kterou poté samozřejmě do rána uhlídali. To aby nedošla k úhoně májka a ani jejich pověst. Tentokrát si při stavění máje na své přišli i malí kluci. Její stavění totiž bylo svěřeno speciální technice - aby takový krásný modrý jeřáb zatarasil naši náves, to se jen tak nestává. A jak už to bývá, od ohně vysychá v krku a z práce zakručí v břiše. Nechybělo tedy pivo, limča ani voňavé buřtíky. A že jste tam nebyli? Nevadí, přinášíme Vám závdavkem alespoň pár fotografií, které přiblíží atmosféru a můžou rovněž sloužit i jako pozvánka na příští rok. Na zábořské návsi na shledanou! Text Jitka Říhová, foto Roman Říha

7 Číslo 2/2015 Strana 7 Z činnosti TJ ZD Záboří Sport je svým způsobem specifický. V momentě, kdy je kalendářní rok teprve v polovině, většina sportovních soutěží končí. I z tohoto důvodu sportovci bilancují v létě. Stejně je tomu i v TJ ZD Záboří, neboť většina oddílů zakončila své sezóny právě nyní. Tenisté v současné době finišují v KP II, kolo před koncem jim patří 5. místo z 8 účastníků. Pokud se jim podaří v závěrečném kole zvítězit s posledními Dačicemi, budou pokračovat ve stejné soutěži i příští rok. Stolní tenisté tradičně atakují medailové pozice, letos bohužel skončili těsně pod nimi na nepopulárních bramborách. Hokejisté tentokráte na nejvyšší příčky v Šumavské hokejové lize nedosáhli, skončili pátí. O činnosti volejbalistů a turistů se dozvíte v samostatném článku. Mohlo by se zdát, že malinko stranou zůstává oddíl ZRTV. To ale rozhodně není pravda! Jeho členky to dokázaly na výroční schůzi TJ, kde se pochlubily originálním tanečním číslem. Pokud jste ho propásli, nesmutněte. Další možnost shlédnout toto opravdu povedené vystoupení budete mít na zábořské pouti pod lípou. Tímto jsme se dostali k výroční schůzi TJ ZD Záboří, která se konala 11. dubna v KD v Záboří. Nechci Vás zatěžovat podrobnostmi, ale za zmínku rozhodně stojí fakt, že členové TJ odsouhlasili nové stanovy jednoty. Ta bude používat nový název TJ ZD Záboří, z.s. Zkratka za názvem znamená zapsaný spolek. Tělovýchovné jednoty se totiž podle nového občanského zákoníku stávají spolky. Na závěr bych chtěl popřát všem sportovcům, aby na slunečních paprscích nabrali mnoho energie do další sportovní činnosti a drželo se jich zdraví a štěstí. MG Pochod do Bělčic Nějak se nám zdá, že čas plyne moc rychle. Uplynul celý rok od první návštěvy Bělčic a nám se zdálo, že jsme tu byli nedávno. Rádi bychom zavzpomínali na loňský pochod, kdy jsme navštívili bělčický kostel, muzeum Ladislava Stehlíka, kostel v Újezdci a meteorologickou stanici v Kocelovicích. Letos jsme naplánovali prohlídku malé sklárny pana Vlasáka a zpáteční cestu na Závišín. Do Bělčic jsme dorazili ráno malou lokálkou z Blatné. Vydali jsme se směrem ke sklárně. Přivítala nás milá paní Vlasáková. Všichni se zájmem pozorovali, jak pan Vlasák z kousku rozpálené hmoty vyfoukne krásný džbánek nebo pohárek. Děti byly nadšené a dospělí si koupili i nějaký dárek pro radost. K vidění byly repliky historického skla, převážně renesančního, ale i sklo pro běžné užívání. Ze sklárny jsme se vydali k domovu směrem na Závišín. Minuli jsme mlýn, ze kterého krátce chodil do bělčické školy malíř Mikoláš Aleš. V malebné vesnici Závišín hlídá rybník vodník a v lesích směrem na Blatnou leží místo zvané Lopatárna. V časech minulých se zde vyráběly dřevěné lopaty. Později zde byl postaven mlýn a vodní pila. Vždyť jsou to bezdědovické chalupy, roztroušené mezi olšemi, kolem Závišínského potoka pod borovým lesem. Věta z knihy Země zamyšlená krásně popisuje obec Bezdědovice, která má asi 320 obyvatel. Zlatonosné naplaveniny Závišínského potoka stály za vznikem této obce a první zmínka o ní se datuje k roku Májové počasí nám přálo a pochod jsme zakončili obědem v blatenské hospodě. Obě cesty do Bělčic měly jedno společné: spokojenost účastníků a dobrý pocit z hezky stráveného dne. Těšíme se, že se k nám příště přidají zase další turisté! Text Marie Antonyová, foto Olga Mertová Volejbalisté naposledy zasmečovali Nebojte se, titulek nenaznačuje, že byste v Záboří již nikdy neslyšeli hlasité údery míčů. To jenom okresní přebor 2014/2015 dospěl ke svému finále. Muži po špatném začátku mocně finišovali a nakonec jim k medaili chyběl pouze jeden vyhraný zápas. Když vezmeme v úvahu, kolik zápasů zbytečně prohospodařili, nezbývá než si smutně povzdechnout. Jejich ženské protějšky měly pro změnu do soutěže výborný start a chvilku to dokonce vypadalo, že by ani stupně vítězů nemusely být utopií. Ale rok 2015 je nezastihl zrovna v životní formě, a tak nakonec pouze zopakovaly loňské slušné 7. místo. Ale přeci jen, ambice Volejbalistky, jak je neznáte! byly u obou týmů malinko větší. Závěr vyplní jako vždy pozvánka na tradiční turnaj smíšených družstev Zábořská smeč, který se uskuteční 22. srpna 2015 na kurtech za sportovní halou. Srdečně Vás zvou volejbalisté Text MG, foto Lucie Krejčová

8 Číslo 2/2015 Strana 8 Z jednání OZ pokračování ze strany projednávané né body - V souvislosti s přidělením dotace z operačního programu životního prostředí na akci a projekt zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny rozhodlo OZ uzavřít následující smlouvy a pověřilo starostu jejich podpisem: a) Objednávka cenové nabídky na projektovou dokumentaci stavební část, položkový rozpočet, výkaz výměr pro potřeby tendru a průkaz energetických náležitostí budovy. Zhotovitelem akce je firma ENERGOMEX s.r.o., Uralská 6, Praha 6 cena ,- Kč bez DPH. - V souvislosti s přidělením dotace z operačního programu životního prostředí na akci a projekt zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny rozhodlo OZ uzavřít následující smlouvy a pověřilo starostu jejich podpisem: a) Smlouva na organizaci zadávacího řízení akce cena služby je 1% z celkových uznatelných nákladů. b) Speciální plná moc k zastupování v rámci zadávacího řízení. c) Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora cena služby je 3% z vysoutěžené částky. d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru investora. Všechny smlouvy v bodě č. 3, budou uzavřeny s firmou TENDRA spol. s.r.o., Legionářů 72, Mělník. - OZ schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/ OZ odsouhlasilo prodloužení nájemní smlouvy paní Grecové na garsonku na další rok. - Starosta obce informoval zastupitele o přípravě zábořské pouti, která se bude konat dne OZ bere na vědomí rozpočtové změny č. 5/2015. Za zastupitelstvo Pavel Marek Významného výročí se dožívají Červenec Linhart Bohumil 87 let Linhartová Růžena 85let Srpen Helma Václav 92 let Klečka Jaroslav 70 let Hrubá Marie 65 let Hrba Karel 60 let Září Říha Miloslav 80 let Klečková Jindřiška 70 let Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví! Výročí svatby Dne 13. září 2015 tomu bude již neuvěřitelných 65 let, kdy uzavřeli manželství Bohumil a Růžena Linhartovi, Záboří č. p. 28. Popřejme oběma manželům ještě mnoho společně strávených let! Změna otevírací doby pošty v Záboří Upozorňujeme všechny občany, že pobočka České pošty v Záboří mění své otevírací hodiny následovně: Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek: Sobota: zavřeno Neděle: zavřeno Na celkových finančních nákladech tohoto vydání zábořského zpravodaje se podílela firma: Čtvrtletník vydávaný Obcí Záboří. Redakční rada: Jaroslava Vodičková, Jitka Říhová, Jaroslav Vorba, Pavel Marek, Michal Gutwirth. Náklad: 200 výtisků. Adresa: Obec Záboří, Záboří 88, Záboří, tel , OÚ: redakce: Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o. Povoleno MK ČR E Uzávěrka příštího čísla:

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Kukátko. Botanicus v Ostré. To byl náš bezva školní výlet. Užili jsme si to! 9.B. Poslední Kukátko školního roku 2012 / 2013. Patrik Hejtman V.

Kukátko. Botanicus v Ostré. To byl náš bezva školní výlet. Užili jsme si to! 9.B. Poslední Kukátko školního roku 2012 / 2013. Patrik Hejtman V. Kukátko vydání č.13 červen 2013 Poslední Kukátko školního roku 2012 / 2013 Botanicus v Ostré Dne 12.6.2013 jsme se sešli se třídou V.A. na autobusovém nádraží, měli jsme namířeno do Botanicus v Ostré.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Úterý 27. 7. 2010. Středa 28. 7. 2010

Úterý 27. 7. 2010. Středa 28. 7. 2010 Úterý 27. 7. 2010 Po příjezdu nás všech do tábora, jsme se šli ubytovat na naše chatky. Při nastěhování se nám líbilo, že máme různě barevně vymalované chatky. První věc, která nás čekala po vybalení věcí,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Autor: Lucie Vavrušková a Daniela Mlčúchová

Autor: Lucie Vavrušková a Daniela Mlčúchová ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 23.6 2010 č. 3 Šéfredaktor:Zdeňka Šubova, Redaktoři:Daniela Mlčúchová Lucie Vavrušková, Veronika Vavrušková,Pavel Vavruška Daniel Dučay, David Krejčí Autor: Lucie Vavrušková

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Výlet na Helfenburk. Přejeme vám příjemné počtení a hezký zbytek letních dnů. Uživatelé a zaměstnanci STROOMu Dub.

Výlet na Helfenburk. Přejeme vám příjemné počtení a hezký zbytek letních dnů. Uživatelé a zaměstnanci STROOMu Dub. Ročník VIII, číslo 32, září 2013 Vážení přátelé, čas prázdnin, dovolených plný slunečních dní se pomalu chýlí ke konci. A jak jsme si ho užili my tady, ve Stroomu? S tím bychom vás rádi seznámili v našem

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se

Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se Nazdar bratři, V říjnu byly hlavní akcí podzimky ve Světlé Hoře v Jeseníkách, kde jsme se účastnili vyčerpávajícího extrémního závodu, který se skládal z fyzicky velmi náročných aktivit. Měsíc listopad

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

BŘEZEN V březnu jsme přivítali jaro! A to nejen kouzlením a zaříkáváním na dramatické dílně, ale i pestrou náplní oborových dní, výletem do německého Regensburgu nebo sportem! Stálo to za to! ŠAMANSKÁ

Více

Doma na venkově. Individuální vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji venkova. Strakonice 22.10.2013

Doma na venkově. Individuální vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji venkova. Strakonice 22.10.2013 Doma na venkově Individuální vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji venkova Strakonice 22.10.2013 Potřebnost a specifika vzdělávání na venkově Ing. Radka Vokrojová Svazek obcí Blatenska www.blatensko.cz

Více

Vánoční zpravodaj obce Čečelovice

Vánoční zpravodaj obce Čečelovice Vánoční zpravodaj obce Čečelovice V tiché hodině půlnoční zaznít dej náladě vánoční, ať vzácný ten sváteční čas, rozzáří v srdcích všech jas. Rok 2011 Kouzelné Vánoce všem stálým obyva všem stálým obyvatelům

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Křemežský veletrh 1992 I.ročník

Křemežský veletrh 1992 I.ročník Křemežský veletrh 1992 I.ročník V letošním roce se koná již 24. ročník Křemežského veletrhu.výročí to není kulaté,přesto stojí za připomenutí. Koná se totiž ve stejných dnech, v jakých se konal ten první

Více

třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová

třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 4. třída třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová Čtvrťáci zahájili svůj školní rok již o prázdninách, když se v polovině srpna sešli

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

DUBEN Naše aktivity ve škole byly pestré jako aprílové počasí! Kromě celoškolních akcí, kdy přijeli na návštěvu žáci z partnerské školy z Mellendorfu nebo rozmanitých oborových dní se konaly i akce tříd,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více