LRx 1.1k. The Universal Sound. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LRx 1.1k. www.audison.com. The Universal Sound. Návod k obsluze"

Transkript

1 LRx 1.1k návod k obsluze The Universal Sound Návod k obsluze 1

2 The Universal Sound Úvod Inovace charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové řešení, jedinečné funkce obvodů uspokojují ducha dizajnerů a zájemce již dlouhý čas. Co více bylo vytvořeno? Sledujete-li trh, můžete tam vidět zesilovače, které poskytují vysoký výkon, ale jejich velikost komplikuje instalaci, zas vynikající zesilovače se závratní cenou, se vstupy pro reproduktory, s kompletními kabelami a ochranou, atd. Po pozorných analýzách, zvolených cestách, odlišných a nejnovějších mechanických a elektronických technikách, společnost Audison poskytla zrod jedinečného, flexibilního produktu, který má jednoduše zvýšitelnou úroveň z důvodu rychlého vývoje trhu, který má masívní strukturu a který je revoluční. Inovace LRx odráží kreativitu těch, které byli významné před nimi. Přímo odvozen od THESIS HV Venti zkušeností a projektu, následuje jeho hlavní principy. ECI (Easy Common Interface) znamená, že všechny vstupy jsou řízeny přes vyměnitelné a oboustranné moduly, co poskytuje možnost ukrýt signálové kabely pod zesilovač, na RCA, nebo vysokoúrovňové; napájecí kabely můžou být ukryty také i přes správné štítky. LRx zavádí také mikroprocesor využívající nové funkce v jedné linii zesilovačů. Ochrana je aktivní; koordinuje zapnutí a vypnutí napájení, bezpečnostní zásah, monitoruje teplotu, nastavuje systém řízení pro tepelnou stabilitu finální části, omezuje napětí napájení podle výstupu bez ovlivnění signálu. Každá funkce má vlastní indikátor LED, který je umístěn na panelu, chráněný polykarbonátovým krytem. Panel také obsahuje nezávislé ovládání výhybek; filtry můžou být přemostěné a konfigurované na nejširším možném rozsahu, maximalizujíc univerzálnost. Rozložení obvodů ke také inovativní; pracují na matiční desce, kde jsou výkonové cesty a velikost optimalizovány, kde jsou signálové moduly oddělené pro eliminaci všech rušení, kde jsou rozdílné doplňky, byl použitý lineární ovládač třídy A. Vše směřuje k nejlepšímu akustickému provozu, v jakékoli situaci. Nebylo jednoduché koncentrovat všechny tyto funkce do jednoho zesilovače, ale který jiný produkt poskytuje tak mnoho? A může to dokázat LRx? Způsobí-li LRx nějaké pochybnosti z důvodu vzhledu, jako všechno co je nové, bude stačit pohled na něj, do interiéru a exteriéru, instalovat a vyslechnout si jej pro pocit uspokojení, že vlastní něco specielního, něco, co nechce ukázat, raději se přesvědčte. LRx 1.1 je mono automobilový zesilovač navržený na řízení i nejsložitějších zatížení velmi lehce. Jeho malá velikost ukrývá mimořádnou rezervu energie: více jak 1000 W při 1 Ohm. Ovládaný exkluzivním mikroprocesorem, vyhovuje jakýmkoli aktuálním požadavkům. Inovativní zpracování vstupu/výstupu signálu přes ECI moduly, nezávislé výhybky, obvod automatického zapnutí a dálkové ovládání hlasitosti z něj dělá ideální zesilovač pro zvýšení úrovně existujících instalací nebo vytvoření nejmodernějšího systému generujícího velmi vysoké úrovně tlaku zvuku. Výkon, působivé výstupní části, elektronické monitorování jeho práce zajišťuje vzrušující basy a pozoruhodní zvukový provoz. 2

3 LRx 1.1k návod k obsluze Obsah Úvod... 2 Obsah balení... 4 Bezpečný zvuk... 5 Základní bezpečnostní upozornění... 6 ECI Moduly jednoduchého standardního rozhraní... 8 ECI - L Nízká úroveň: předzesílený vstupní/výstupní modul... 8 ECI - H Vysoká úroveň: vysokoúrovňový vstupní/pre výstupní modul... 8 Instalace ECI modulu... 9 Při obrácené montáži ECI... 9 Napájení/výstupy/ostatní funkce Jak složit kryt Jak naložit kryt Jak vyměnit panel Příklady jak použít panely Popis napájení a výstupních konektorů Jak zmontovat rychloupínací konektor Ostatní funkce Jak vyměnit pojistku Ovládací panel Jak složit kryt Jak naložit kryt LRx 1.1k funkce Režim výstupu Úroveň V Filtr Popis diagnostického indikátoru LED Instalace Upevnění zesilovače Šablona montáže Otočení loga Audison Jak vést kabely pod zesilovačem Konfigurace LRx 1.1k Připojení kabelů Kabel reproduktoru Kabel napájení Vzor Technické údaje

4 The Universal Sound Obsah balení V balení kromě vašeho LRx 1.1K, naleznete: Tento návod Záruční list Montážní nákres Poloprůhledný ochranní kryt pro ovládací panel Kryt konektorů s logem Audison Kryt konektorů pro vedení kabelů ECI-L Easy Common rozhraní Nízko úrovňové. Modul předzesílených vstupů/výstupů (předpříprava) ECI-H Easy Common rozhraní Vysokoúrovňové. Modul vysokúrovňových vstupů/výstupů Audison multifunkční klíč Spona na kabely Rychlokonektory SUB VOL konektor 3.9x16 mm, samořezné, křížové šrouby Prodlužovací šroubovací nástavec 80 A pojistka 4

5 LRx 1.1k návod k obsluze Bezpečný zvuk AUDISON ZESILOVAČE POUŽÍVANÉ VE VYSOKOVÝKONNÍCH AUDIO SYSTÉMECH MŮŽOU VYTVÁŘET EXTRÉMNĚ VYSOKO ZKRESLENÝ ZVUKOVÝ TLAK. PAMATUJTE, ŽE NEPŘETRŽITÉ VYSTAVOVÁNÍ SE NADMĚRNÉMU TLAKU ZVUKU MŮŽE NATRVALO POŠKODIT VÁŠ SLUCH. POUŽÍVEJTE PŘIMĚŘENOU A CITLIVOU HLASITOST. Bezpečnost musí být na prvním místě během řízení. Úroveň poslechu nikdy nesmí přehlušit zvuky vašeho vozidla a zvuky okolí, aby jste mohli rychle reagovat na kritické situace. Doporučujeme, aby jste pozorně následovali pokyny v tomto návodě pro dosažení nejlepšího provozu z vašeho nového zesilovače. Zabudování vysocekvalitního automobilového audio systému si vyžaduje dobré schopnosti a zručnosti s elektronikou, aby jste se vyhli možným potížím; necítíte se-li být dostatečně zruční, nebo nemáte potřebné nástroje, navštivte specializovaného instalatéra. Nejmodernější instalace zajistí skvělý provoz bez ovlivnění vaší bezpečnosti, nebo spolehlivosti vozidla. Tento návod popisuje informace o instalaci zesilovače a použití. Navzdory množstvu dat a doporučení tu nemusí být přesné postupy pro konkrétní typy vozidle. Máte-li i po přečtení stále nějaké dotazy o tomto produktu, kontaktujte vašeho prodejce značky AUDISON. V případě, že potřebujete více informací, můžete kontaktovat Audison servisní službu přes na následujících adresách; Mezinárodní 5

6 The Universal Sound Základní bezpečnostní upozornění Tento symbol indikuje, aby jste zvýšili pozornost při těchto pokynech. Jejich nerespektování může způsobit úraz nebo poškození zesilovače. Při instalaci zesilovače je ujistěte, aby jste si pozorně přečetli a porozuměli všem pokynům. Elektrický systém vozidla musí mít 12 VDC napětí se záporným zemněním. Ujistěte si, že vaše vozidlo ho má, aby jste zabránili poškození zesilovače a vozidla. Naplánujte si konfiguraci nového zesilovače a nejlepší způsoby instalace pro jednodušší instalaci. Vždy používejte ochranné brýle při použití nástrojů, které tvoří úlomky. Během instalace, udržujte zesilovač v jeho obalu co nejdéle; toto jej chrání před poškozením. Upevněte všechny přídavná zařízení k základu vozidla přes svorky, šrouby, matice; toto zabezpečí stabilitu a bezpečnost během šoférování. Uvolnění zesilovače během jízdy může způsobit úraz osob ve vozidle a jiných vozidel. Upevněte zesilovač co nejlépe, zvlášť, je-li instalace prováděná v prostoru, kde jsou osoby. Použijte extra upevňovací systém, je-li instalace v místě motoru. Před instalaci zesilovače vypněte zdroj a všechny ostatní elektronické komponenty v audio systému, pro ochranu před poškozením. Ujistěte se, že vámi zvolená pozice komponentů nevplývá na správný provoz mechanických a elektronických částí vozu. Neveďte kabely ani neinstalujte zesilovač přes elektronickou převodovku. Zvyšte pozornost při vyřezávání nebo vrtání otvorů, zkontrolujte, zda se nenachází elektrické vedení, nebo strukturální části za krytem. Před připojením napájecího kabelu k zesilovači odpojte záporný kabel ( - ) od baterie vozidla. Ujistěte se, že napájecí kabel není zkratován během instalace a připojení. Napájecí kabel musí být mechanický odolný a s protipožární izolací. Jeho parametry jsou popsány v tomto návodě. Vyhněte se jeho vedení ponad, nebo přes ostré hrany anebo v blízkosti pohybových mechanických zařízení. Ujistěte se, že je dobře upevněný po celé jeho délce. Umístěte kladné a záporné kabely co nejblíže k napájecím konektorům zesilovače přes uzavírací šroub. Použijte gumové průchodky pro ochranu vodičů při jejich průchodu přes otvory v plechu, nebo správné materiály, jsou-li v blízkosti teplo-vyzařujících částí. Pro uzemnění zařízení ( - ) správným způsobem, použijte šroubu na karoserii vozidla; očistěte kov od barvy, zkontrolujte měřícím přístrojem dobrou vodivost mezi záporným pólem baterie ( - ) a bodem připojení. Je-li to možné, připojte všechny komponenty ke stejnému zemnícímu bodu; toto řešení odstraní šum. 6

7 LRx 1.1k návod k obsluze Veďte všechny signálové kabely co nejblíže při sobě a mimo napájecích kabelů. Nikdy neveďte kabely mimo vozidla; nebudou chráněny proti povětrnostním podmínkám, a v případě nehody. Když instalujete reproduktory a připojujete k nim kabely, ujistěte se, aby se nikdy nedotýkali neizolovaných částí vozu. Budou se-li dotýkat, aktivujte sa ochrana zesilovače. Aby jste zabránili všem potížím, používejte kabely vysoké kvality, konektory a příslušenství, zvolte si je z CONNECTION Audison katalogu. Když je instalace ukončená a před připojením pojistky hlavního napájení, zkontrolujte vedení systému a ujistěte se, že všechny přepojení byli provedeny správně. Výkonové zesilovače přidávají nadměrnou zátěž baterii a její dobíjecímu systému. Doporučujeme zkontrolovat alternátor a stav baterie pro ujištění, že můžou zpracovávat zvýšenou spotřebu. Standardní elektrické systémy, které jsou v dobrém stavu by měli být schopné zpracovávat tuto extra zátěž bez potíží, ale doporučujeme použít energetický kondenzátor a/nebo baterie pro vysokoúrovňové audio systémy. Vložte pojistku a zaizolujte držák pojistky 40 cm max. nejdéle od kladního konektoru baterie; připojte jeden konec napájecího kabelu k němu po připojení druhého konce k zesilovači. Pojistka musí mít o 50% vyšší hodnotu jako vestavěná v zesilovači. V případě, že kabel napájí několik zesilovačů, hodnota pojistky musí být o 50% vyšší než součet hodnot všech pojistek ve všech zesilovačích. V místě instalace zesilovače musí být dobrá cirkulace vzduchu; tato oblast nesmí být ovlivněná vlhkosti, deštěm, nákladem, nebo mechanickými částmi vozidla. Nezakrývejte otvory pro chlazení. Instalujte zesilovač v místech vozidla, kde je teplota v rozsahu 0 C (32 F) a 55 C (131 F). VAROVÁNÍ. KDyž pracuje v náročných podmínkách, zesilovač může dosáhnout teploty přibližně C ( F). Ujistěte se, že to není nebezpečné dříve, než se jej dotknete. Pravidelně čistěte kryt zesilovače bez použití agresivních prostředků, které můžou poškodit. Navlhčete tkaninu vodou a saponátem a vyčistěte zesilovač. Pak použijte tkaninu navlhčenou jen ve vodě; případně vyčistěte zesilovač kusem suché tkaniny. Odstraňte prach a silné znečištění při vstupu a výstupu. Nepoužívejte stlačený vzduch na čištění mřížky, protože to může vtlačit částice do zesilovačů. Je-li to potřebné, kontaktujte specializované servisní středisko pro vyčištění interiéru. Blokování výstupu vzduchu může vplývat na bezpečnost zesilovače. 7

8 The Universal Sound ECI Moduly jednoduchého standardního rozhraní Vstupní část LRx zesilovače je úplně nová. Audison vytvořila ECI, vyměnitelné moduly rozhraní, které jsou jednoduše použitelné. Jsou dva odlišné moduly a můžete si zvolit typ vstupu signálu, který chcete použít na řízení zesilovače. Tyto moduly jsou také otočitelné, což umožňuje vést vstupné kabely spodem zesilovače přes speciální prostor ve spodní části zesilovače. Speciální spony jsou pro upevnění kabelů. Toto je velmi užitečné pro prostor instalace, kde nemáte místo na vstupující kabely za zesilovačem. Označení indikuje správné rozmístění a funkci. ECI - L Nízká úroveň: předzesílený vstupní/výstupní modul 1_ : levý a pravý předzesílený výstup. Tento výstupní signál je filtrován řídící částí; 2_ INPUT: Levý a pravý předzesílený vstup; 3_ - BYPASS: Levý a pravý předzesílený výstup. Nefiltrovaný výstup vstupních signálů. ECI - H Vysoká úroveň: vysokoúrovňový vstupní/pre výstupní modul 1_ Left : Levý předzesílený výstup. Nefiltrovaný výstup vstupního signálu levého reproduktoru; 2_ OUT BYPASS (Úroveň reproduktoru): Pravý a levý výstup levého a pravého vstupního signálu reproduktoru; 3_ Speaker INPUT: Vysokoúrovňové levé a pravé vstupy; 4_ OUT BYPASS (Úroveň reproduktoru): Pravý a levý výstup levého a pravého vstupního signálu reproduktoru; 5_ Right : Pravý předzesílený výstup. Nefiltrovaný výstup vstupu signálu pravého reproduktoru. 8

9 LRx 1.1k návod k obsluze Instalace ECI modulu Pokyny jsou stejné pro oba panely: ECI-L Easy Common Interface - nízkoúrovňový ECI-H Easy Common Interface - vysokoúrovňový 1_ Demontujte šrouby podle ilustrace; 2_ Složte modul jeho potáhnutím, dbejte na to, aby jste neohnuli kontakty, které jsou vertikálně ke zesilovači; 3_ Založte modul jedním koncem, který chcete použít, nebo jej otočte kontakty dovnitř zesilovače, v požadovaném směru; 4_ Namontujte modul s ohledem na kontakty; 5_ Vložte modul, dokud není úplně v zásuvce; 6_ Upevněte šrouby, dbejte na to, aby jste je nepřetočili. Při obrácené montáži ECI Štítek je umístěn pod zesilovačem, blízko vstupního modulu, indikující správné přepojení a konfigurace. ECI-L ECI-H 9

10 The Universal Sound Napájení/výstupy/ostatní funkce Panel s napájením a konektory reproduktorů je chráněn odnímatelným krytem a konečným štítkem. Jak složit kryt 1) Stiskněte Stiskněte 2) Potáhněte Jak naložit kryt Vložte přesně 2) Stiskněte dokud necvakne Stiskněte dokud necvakne 1) 10

11 LRx 1.1k návod k obsluze Jak vyměnit panel Se zesilovačem jsou dodávány dva panely. Jeden je pro odkryté vedení kabelů; druhý s logem Audison je uzavřen, pro ochranu a ukrytí kabelů. Když potřebujete vyměnit panel, zarovnejte jazýčky v obr. A Potáhněte nahoru a pozici v obr. B. Všimněte si B) Všimněte si A) Příklady jak použít panely Napájecí konektory jsou navrženy na montáž také s uzavřeným panelem. Speciální úprava na konektoru umožňuje přirozené ohnutí konektoru. Je-li zesilovač připevněný k panelu, otvor vám napoví, kde je potřebné vyvrtat otvory pro vedení kabelů. Kabely reproduktorů Paralelné připojení Servisní Kabely napájení Kabely reproduktorů Paralelné připojení 11

12 The Universal Sound Popis napájení a výstupních konektorů 1_ Ochranná pojistka: 80 A; 2_ Antiskratový ochranní kryt; 3_ - Power (Uzemnění): konektor pro připojení záporného pólu zesilovače. Vložte záporný kabel baterie, nebo vodič připojený ke karoserii vozidla. Otvor akceptuje kabely až do průměru 2. Pro nejlepší přenos proudu doporučujeme použít kabel s co největším průřezem, nebo nejméně se stejným jako je připojený vodič ke kladnému konektoru; 4_ + Power (11 15 VDC): konektor při připojení kladného pólu napájení zesilovače. Tady připojíte kladný pól baterie. Otvor akceptuje kabel až do průřezu 2. Pro nejlepší průtok proudu doporučujeme použít kabel s co největším průřezem, nebo nejméně stejný jako je použitý kabel k zápornému pólu; 5_ Speaker A OUT: Konektor reproduktoru A + a -; signál je MONO; 5 6_ Speaker B OUT: Konektor reproduktoru B + a -; výstupy jsou připojeny paralelné s A OUT pro umožnění připojení několika reproduktorů; 7_ Remote Sub Volume: Vstup pro dálkové ovládání subwooferu, volitelný VCRA; 8_ Speaker ON: Vstup pro zapínání zesilovače přes napájecí kabel reproduktoru. Nemá-li zdroj 12 VDC dálkový výstup, připojte jakékoli výstupné napájení, i paralelně s výrobními reproduktory pro zapnutí zesilovače; 9_ Remote IN/OUT: REM IN, konektor pro kabel dálkového ovládače ze zařízení, které zapíná zesilovač. Napětí musí být mezi 7 a 16 VDC. REM OUT, konektor pro opakování dálkového napájení a zapnutí ostatních elektronických zařízení. Výstupné napětí je 12 VDC při 50 ma. Připojení vykonané k SPK ON, také bez REM IN, dodává napětí do REM OUT pro zapnutí ostatních zařízení

13 LRx 1.1k Jak zmontovat rychloupínací konektor návod k obsluze Ostatní funkce 11 Dálkový vstupvýstup 9 Servisní: SUB VOL Externí ovládání je možné připojit ke konektoru SUB VOL. Zesilovač zapnutý Pojistka OK Zesilovač vypnutý 10 Reproduktor zapnutý Zapnutý Vypnutý Zapnutý Vypnutý 13

14 The Universal Sound PRE vstup Automatické zapnutí se zapnutým rep. Zesilovač můžete zapnout přes Speaker ON funkci jen když je použitý nízkoúrovňový vstup. Vysokoúrovňový vstup Reproduktor ON Dálkový OUT s ECI-H nebo SPK ON Když používáte vysokoúrovňové vstupy nebo SPK ON funkci, zesilovač nepotřebuje REM ON připojení a generuje napětí (12 50 ma) na REM OUT. Dálkový OUT 12 VDC Když používáte SUB VOL konektor Konfigurujete-li zesilovač v 24 db mono L+R režimu a nechcete použít externí ovládání hlasitosti, musíte vložit dodávaný SUB VOL konektor do správného konektoru na zesilovači. Jak vyměnit pojistku Po složení krytu vyberte pojistku pomocí dodávaného multifunkčního klíče Audison. 14

15 LRx 1.1k návod k obsluze Ovládací panel Panel obsahuje ovládače zesilovače, které jsou chráněny odnímatelným krytem. Jak složit kryt Stiskněte 1) Stiskněte 2) Potáhněte Jak naložit kryt Vložte přesně 1) 2) Stiskněte dokud necvakne Stiskněte dokud necvakne 15

16 The Universal Sound LRx 1.1k funkce Ovládací panel LRx 1.1k Režim výstupu Filtrovaný INPUT OUT BAYPASS FILTER BYPASS, HI-PASS OR LO-PASS FILTER Repro. A Repro. B Paralelné připojení Úroveň V 4 Ω : 5 V RMS Nastavte citlivost vstupu, nalaďte vstupní část zesilovače podle signálu, který je ze zdroje; toto využije maximální výkon zesilovače bez zkreslení. POWER OUT: MAX POZOR Zkreslení 4 Ω : 5 V RMS 16

17 LRx 1.1k návod k obsluze Filtr LRx mono zesilovače mají flexibilní, nezávislou filtrační část. Po výběru konfigurace výstupního výkonu zesilovače můžete jednoduše zvolit signál pro PRE výstup. p Konfig. 1, 2, 3 AMP FULL Konfig. 1, 2, 3 FULL Plný Full rozsah Range K 20K Hz AMP LO 12 db Konfig. 7, 8, 9 LO 12 db Konfig. 3, 6, db/oct K 20K Hz 12 db/oct k K 20K Hz 17

18 The Universal Sound AMP LO 24 db Konfig. 7, 8, 9 LO 24 db Konfig. 3, 6, 9 MONO 24 db/oct K 20K Hz MONO 24 db/oct k K 20K Hz AMP Subsonic MONO 24 db/oct. OFF K Hz 18

19 LRx 1.1k návod k obsluze AMP HI 12 db Konfig. 4, 5, 6 HI 12 db Konfig. Config. 2, 5, db/oct K 20K Hz 12 db/oct k K 20K Hz Je-li ovládání filtru přepnuto na FULL, výstup výkonu zesilovače není filtrován. Je-li zvolené HI, 12 db/oct vysoko propustní filtr je aplikován. Když je zvolený režim LO, můžete zvolit jestli chcete ukrojit nízko průchodní signál při 12 db/oct. nebo při 24 db/oct. Tyto nastavení jsou taky pro výstup, který může být nezávisle od části zesílení. Konfigurujete-li AMP a části stejným způsobem, HI nebo LO, stejná hraniční frekvence bude aplikována na oba, protože je zpracována stejným filtrem. 19

20 The Universal Sound Popis diagnostického indikátoru LED Ochrana Pojistka OK Pojistka OK Pojistka OK Pozor + + = Logo zapnuté Logo zapnuté Logo vypnuté = = OK! Zesilovač zapnutý KO! Zesilovač vypnutý OK! Přestaňte poslouchat Zkontrolujte kabely reproduktorů! C: Kontakt s uzemněním Auto Reset Zesilovač zapnutý Ochrana Bliká Pozor = Přestaňte poslouchat Zkontrolujte kabely reproduktorů! C: Nesprávné uzemnění Vypněte zesilovač pro resetování 20

21 LRx 1.1k návod k obsluze Ochrana Ochrana Ochrana Ochrana Ochrana Ochrana Pomalu bliká Rychle bliká Bliká = F = F ZKONTROLUJTE TEPLOTU CHECK PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTAL TEMPERATURE = T: T: Thermal tepelná protection ochrana Auto <167 F Auto Reset <167 = = CHECK ZKONTROLUJTE ENVIRONMENTAL TEPLOTU TEMPERATURE PROSTŘEDÍ T: Thermal tepelná protection ochrana Amp Zesilovač in Limiting v limitu -1,5-1,5 db db WW CHECK ZKONTROLUJTE ENVIRONMENTAL TEPLOTU TEMPERATURE PROSTŘEDÍ T: Thermal tepelná protection ochrana Amp Zes. in v limitu Limiting -3 db -3 db W W ZKONTROLUJTE CELKOVÉ CHECK ZATÍŽENÍ TOTAL REPRODUKTORU SPEAKER LOAD Zes. vypnutý, Auto Reset O: Overload protection O: Ochrana proti Amp přetížení OFF, Auto Reset ZKONTROLUJTE CELKOVÉ CHECK ZATÍŽENÍ TOTAL REPRODUKTORU SPEAKER LOAD O: Zesilovač v LIMITING O: Amp in LIMITING Velmi zřídkavě Rare overload occurs Vypněte zes. pro reset Turn OFF Amp to reset POSSIBLE MOŽNÁ INTERNÍ INTERNAL KO! MALFUNCTION PORUCHA Neobvyklé slyšitelné Rare vysoké audible zkreslení = high Zes. distortion vypnutý Amp OFF <0,5 Ω 0,5 2 Ω 21

22 The Universal Sound Instalace Upevnění zesilovače Pro skrytou instalaci jsou montážní otvory pro šrouby po obvodě zesilovače. Upevněte šrouby pomocí prodlužovacího šroubovacího nástavce dodávaného se zesilovačem. ø MAX 7,5 mm (5/16 ) ø MAX 7,5 mm (5/16 ) 17 1/4 13 5/16 6 5/ /16 22

23 LRx 1.1k návod k obsluze Šablona montáže Servisní otvor Otvor pro kabel napájení Nepřesahující okraj Polopřesahujíci okraj Externí okraj Otvor pro vstupní kabely Otvor pro kabel reproduktoru Otvory na upevnění Šablona je dodávána aby vám ulehčila přípravu montáže zesilovače. Vytlačené na šabloně jsou pokyny pro zapuštěnou nebo poloodkrytou montáž, nebo pro instalaci na rovný povrch. Chcete-li ukrýt kabely, podívejte se na správné otvory na šabloně Zapuštěná montáž Polozapuštěná montáž Můžete připojit kabely k ECI-H modulu před upevněním k zesilovači. Zvolte pozici modulu a postupujte podle pokynů, které můžete najít štítcích. Zesilovač musí být vypnutý. 23

24 The Universal Sound Otočení loga Audison 1) 2) 3) Cvak 4) 5) 6) Cvak 24

25 LRx 1.1k návod k obsluze 7) 8) 9) ) 11) 12) 13) Cvak 25

26 The Universal Sound Jak vést kabely pod zesilovačem Používáte-li CONNECTION Audison přepojení, připevněte Y BLOCK na montážních konektorech zesilovače po připojení do RCA konektorů. CONNECTION Audison Y Blok Veďte kabel správnou pozicí a upevněte jej dodávanými sponami. Stiskem zacvakněte MAX ø6,5 mm Pro připevnění spony vložte nejdřív jazýček a stisknutím zacvakněte. 26

27 LRx 1.1k návod k obsluze Konfigurace LRx 1.1k Pros správné nastavení přepínačů ovládacího panelu se podívejte na nákresy v čísti filtr. Konfigurace filtrů Konfig. Config. 1 AMP Full Full Můžete nezávisle zvolit přemostění, vysocepropustní nebo nízkopropustní filtr, který chcete aplikovat na zesilovač a na výstup. Jsou-li zesilovač a výstup konfigurovány stejným způsobem, oba budou mít na výstupu stejný signál a hraniční zvolenou frekvenci. 2 Full Hi-pass Konfigurace vstupů/výstupů 3 Full Lo-pass 24 db Lo-pass INPUT BYPASS AMP 4 5 Hi-pass Hi-pass Full Hi-pass L & R L & R filtrován L & R přemostěn L L filtrován L přemostěn R R filtrován R přemostěn Mix L + R mono mono 6 7 Lo-pass 24 db Hi-pass Lo-pass Lo-pass 24 db Lo-pass Full Když je INPUT (vstupní) signál stereo, budete mít stereo signál v a BYPASS výstupech. Protože zesilovač je mono, Mix L+R bude pracovat na výstupu zesilovače. Používáte-li mono signál jako vstup, stejný signál bude na výstupu do a BYPASS výstupů. 8 Lo-pass 24 db Lo-pass Hi-pass 9 Lo-pass 24 db Lo-pass Lo-pass 24 db Lo-pass 27

28 The Universal Sound 3 pásmový duální mono INPUT L (ECI-L nebo ECI-H) Přední levý Volitelné Volitelné INPUT R (ECI-L nebo ECI-H) Přední pravý Paralelné připojení 2Ω Reproduktor A Reproduktor B Paralelné připojení 2Ω 2 pásmový s LRx 4.5 multikanál + Sub IN A Ch (ECI-L nebo ECI-H) přední Přední levý Volitelné Přední pravý A levý B levý A pravý B pravý Repro. A HI-PASS INPUT (ECI-L nebo ECI-H) Stereo SUB 28

29 LRx 1.1k návod k obsluze 3 pásmový s LRx 4.5 multikanál + Sub Střední-vysoký levý IN A Ch (ECI-L nebo ECI-H) přední Střední-vysoký prav A levý A pravý Paralelné připojení 2Ω B levý B pravý Paralelné připojení 2Ω Volitelné Woofer levý Woofer pravý Reproduktor A Reproduktor B SUBWOOFER 29

30 The Universal Sound 2 pásmový Dual mono + Sub INPUT L (ECI-L nebo ECI-H) INPUT R (ECI-L nebo ECI-H) Přední levý Přední pravý Reproduktor A Reproduktor A Volitelné INPUT (ECI-L nebo ECI-H) Stereo Reproduktor A Reproduktor A SUB 30

31 LRx 1.1k návod k obsluze 3 pásmový multi-zesilovačový + Sub Střední-vysoký s LRx Ch režim Woofer duální mono s LRx 1.1k Sub s LRx 1.1k IN A Ch (ECI-L nebo ECI-H) Střední-vysoký levý Střední-vysoký pravý A levý + B pravý - INPUT L (ECI-L nebo ECI-H) Woofer levý OUT MODE 2 Ch B Ch Filtr B levý + B pravý - INPUT R (ECI-L nebo ECI-H) Woofer pravý Paralelné připojení 1Ω Reproduktor A Reproduktor A Paralelné připojení 1Ω Volitelné Reproduktor A Reproduktor B 31

32 The Universal Sound 3 pásmový přední + 2 pásmový zadní + Sub Přední s LRx Ch režimem Zadní s LRx Ch režimem Sub s LRx 1.1k IN A Ch (ECI-L nebo ECI-H) přední Přední levý Volitelné Přední pravý OUT MODE 6 k. Paralelné připojení 2Ω A levý B levý C levý A pravý B pravý C pravý Paralelné připojení 2Ω IN A Ch (ECI-L nebo ECI-H) zadní Zadní levý Volitelné OUT MODE 4 k. Zadní pravý A levý B levý A pravý B pravý INPUT (ECI-L nebo ECI-H) Stereo Volitelné Reproduktor A Reproduktor B SUB 32

33 LRx 1.1k návod k obsluze 3 pásmový multi-zesílený Dual mono INPUT L (ECI-L nebo ECI-H) INPUT R (ECI-L nebo ECI-H) Střední-vysoký levý Střední-vysoký pravý Reproduktor A Reproduktor A INPUT L (ECI-L nebo ECI-H) INPUT R (ECI-L nebo ECI-H) Paralelné připojení 1Ω Paralelné připojení 1Ω INPUT L (ECI-L nebo ECI-H) Reproduktor A Reproduktor A INPUT R (ECI-L nebo ECI-H) Woofer levý Woofer pravý Reproduktor A Reproduktor A Reproduktor B Reproduktor B SUB 33

34 The Universal Sound Připojení kabelů Pro maximální provoz, vždy použijte nové kabely s dobrou kvalitou; jejich vnější obal nesmí být porušen a měď nesmí být zoxidována. Pro správný provoz vždy zvažte délku připojení, zatížení a zpracovávaný proud. CONNECTION Audison produkty jsou nejflexibilnější a kompletní; jsou navrženy a vyrobeny pro dosažení nejlepších výsledků při každé instalaci, hlavně když používáte Audison zesilovače. Kabel reproduktoru Tabulka představuje nepřetržitý výkon při zatížení 4 Ohmů. Jak se zátěž snižuje, velikost kabelu by se měla patřičně zvýšit. Kabel napájení Aplikovaný výkon Délka připojení Průřez kabelu Nepoznáte-li spotřebu proudu systému, vyhledejte si ji pomocí matematického vzorce níže a najděte si tuto hodnotu v levém sloupci tabulky. Potom vypočítejte délku připojení a vyhledejte stejnou hodnotu v spodním sloupci tabulky. V bodě, kde se dvě hodnoty překříží, je minimální průřez (A.W.G.), který doporučuje CONNECTION pro dosažení spolehlivého provozu. Jak vypočítat spotřebu proudu systému TP x 2 I = Vbatt I = Spotřeba proudu systému v ampérech (A); TP = Celkový výkon (RMS) všech kanálů všech zesilovačů ve vašem systému; Vbatt = Obyčejně je to 12 V, nominální napětí v elektrickém systému vozidla. Příklad: Celkový výkon systému (RMS) všech kanálů zesilovačů je 650 W. Průměr zesilovače je 50% jako většina zesilovačů dnes. Váš elektrický systém je 12 Voltů. I = 650 x 2 12 = 108,3 A spotřeba proudu *Tok proudu (A) Tabulka výpočtu napájecího a zemnícího kabelu Doporučujeme minimální velikosti kabelů pro napájení. MAINPOWER kabely zajišťují konstatní převod proudu. Velikost kabelu Délka kabelu (m/ft) 34

35 LRx 1.1k návod k obsluze Vzor Napájecí kabel Zemnici kabely Kabel reproduktoru Kabel Subwooferu Audio propojení Video propojení 1 Konektory baterie: zajišťuje přenos vysokého proudu bez ztráty výkonu vysoce odporového připojení. 2 Zemnící konektory: minimalizuje odpor a následné ztráty výkonu spojené s nesprávným zemněním. 3 Držáky pojistky: jsou na prvním stupni ochrany vašeho vozu a vás před zkratem. Teplu odolný a vodotěsný obal zajišťuje spolehlivost v jakémkoli prostředí. 4 Napájecí&zemnicí kabely: jsou významné pro zajištění příslušného provozu vašeho automobilového audio/video systému. Speciální struktura hlavního napájení a napájecích kabelů minimalizuje ztráty proudu a umožňuje vysoko konstatní převod proudu, co umožňuje zažít plnou dynamiku hudby. 5 Distribuční blok: jeho název určuje význam: přenos energie do elektronických zařízení. Jsou dostupné v různých modelech, modulární, a můžou obsahovat ochranní pojistku. Distribuční bloky se používají v každém systému, kde je potřebné přenášet velké množství proudu beze ztrát. 6 Zemnící distribuční bloky: jsou důležitou součástí napájení do celkového provozu systému. Pevné, nízkoodporové zemnící body brání škodlivým rozdílům v napětí mezi komponentami a zlepšují vysokoúrovňový přenos proudu beze ztráty výkonu. 7 SUPERFARADTM: kondenzátor pracuje jako udržovač proudu hromadící DC energii pro zesilovače v případě úbytků. 8 Audio propojení: jsou prvním komponentem v systému, přes které přecházejí audio signály. Pro věrnou reprodukci, musí pronášet tyto signály z hlavního zařízení do zesilovačů bez úpravy zvuku, současně s potlačením obrovského množství šumu vyzařovaného z počítačem řízených zařízení ve autě. 9 Video mezipřipojení: poskytují vynikající detaily obrazu, rozlišení a vyvážení barev. S konstantní 75-ohmovou impedancí a vynikajícím stíněním je dosažena ohromující kvalita zvuku. 10 Kabely reproduktorů: poskytují poslední krok k uspokojivému provozu reprodukce hudby. Zajišťují přenos hudby do reproduktorů bez zabarvení a snížení kvality signálu. 35

36 The Universal Sound Technické údaje Napájení Napětí Minimální proudu Proud při vypnutém zařízení 14.4 VDC (MAX hudební výkon) Napětí dálkového vstupu Napětí dálkového výstupu Interní pojistka (AFS) Zesilovač Zkreslení - THD (1 4 Ω) Šířka pásma (-3 db) Odstup signálu od šumu (A 1 V) Útlumový faktor (1 4 Ω) Vstupní citlivost (PRE IN) Vstupní citlivost (Reproduktor IN) Vstupní impedance (PRE IN) Vstupní impedance (Reproduktor IN) Zátěžová impedance (MIN) 1 K. Nominální výstupní výkon (RMS) 12 VDC; THD 0.3% Výstupní výkon 14.4 VDC; THD 1% 4 Ω 2 Ω 1 Ω VDC 1.8 A 0.02 ma 75 A 7 15 VDC (1 ma) 12 VDC (50 ma) 80 A 0.04% 4 80k Hz 100 db V V 15 kω 5 kω 1 Ω 350 W 420 W 800 W 1090 W Vstupy/Výstupy/Filtry Vstup OUT (Filtrován) OUT (Přemostěn) Filtr filtr Subsonic Ovládání hlasitosti subwooferu PRE/Reproduktor PRE PRE/Reproduktor Přemostěný/Vysokopropustní/Nízkopropustní 50 5k 12/24(mono) db/oct. Přemostěný/Vysokopropustní/Nízkopropustní 50 5k 12/24(mono) db/oct. OFF/20/30 24 db/oct. AKtivní s nízkopropustním 24 db L+R db Aktívní s nízkopropustním 24 db L+R Rozměry Š x D x V palce Hmotnost lb 7 13/16 x 17 1/4 x 2 1/

LRx 3.1MT LRx 5.1MT. www.audison.com. Návod k obsluze. návod k obsluze. The Universal Sound

LRx 3.1MT LRx 5.1MT. www.audison.com. Návod k obsluze. návod k obsluze. The Universal Sound návod k obsluze The Universal Sound Návod k obsluze www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Společnost Audison byla vždy za inovace svých produktů. Pohotové nápady, nová řešení, jedinečné funkce obvodů

Více

LRx 3.1k LRx 5.1k. www.audison.com. The Universal Sound. Návod k obsluze

LRx 3.1k LRx 5.1k. www.audison.com. The Universal Sound. Návod k obsluze návod k obsluze The Universal Sound Návod k obsluze www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovace charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nová řešení, jedinečné funkce obvodů uspokojují

Více

K A P P A KAPPA FOUR

K A P P A KAPPA FOUR K A P P A KAPPA FOUR 4x 2x 3x 1x 1x 3a L L R R KAPPA FOUR A C D E F A C D Varování k instalaci a tipy Odpojte záporný (-) vodič od baterie vozidla. V místě instalace se ujistěte, zda pod povrchem není

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití

Odsavač par CFT 61, 62. Návod k použití Odsavač par CFT 61, 62 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes

Více

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití

Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92. Návod k použití Odsavač par CFT 610, 620, 62, 92 Návod k použití 1 INSTLCE Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti). 1) Následující

Více

Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador

Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador 2-891-667-11 (1) Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador Návod k obsluze Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno v dolní části přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Uživatelská příručka 1

Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka 1 OBSAH OBSAH...2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ...2 ČELNÍ PANEL...3 ZADNÍ PANEL (V1000plus)...3 ZADNÍ PANEL (V2000plus)...4 ZADNÍ PANEL (V3000plus)...5 ZAPOJENÍ...6 PRACOVNÍ REŽIMY...8 TECHNICKÉ

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

52.11i/62.11i/462.11cfp/ 682.11cf/693.11i. Návod k použití

52.11i/62.11i/462.11cfp/ 682.11cf/693.11i. Návod k použití 52.11i/62.11i/462.11cfp/ 682.11cf/693.11i Návod k použití Návod k obsluze a instalaci automobilových reproduktorů Způsob montáže: - Reproduktory opatrne vyndejte z krabice. - Jestliže jsou už z výroby

Více

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON

USB. Návod k obsluze. Balení obsahuje: PT 01. Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem PŘENOSNÝ GRAMOFON USB PŘENOSNÝ GRAMOFON Návod k obsluze Balení obsahuje: Přenosný gramofon Napájecí adaptér USB kabel Instalační CD se softwarem Diagram propojení 1 Rychlé nastavení gramofonu 1. Zkontrolujte, zda balení

Více

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze

Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473. Návod k obsluze Olejový radiátor SAHARA 471-472 - 473 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze

Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití

HM 2. Ruční mixér. Návod k použití HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

#4;# +05647%6+10 /#07#. Návod k použití s 1

#4;# +05647%6+10 /#07#. Návod k použití s 1 Návod k použití 1 J L I H A G F K E E M B C D * Pouze u určitých modelů 2 a) b) c) 2 click 36 74 75 76 7 108 7 24 hod. 12 9 10 11 10 7 12 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento vysavač je určený pouze pro

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ K VYUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PDX- KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ NÁVOD K OBSLUZE Prosím pročtěte tento manuál abyste mohli maximálně využít vynikající výkon a schopnosti zařízení, poté návod uložte

Více

PMX-T320. 2 kanálový výkonový zesilovač

PMX-T320. 2 kanálový výkonový zesilovač K UŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PMX-T320 2 kanálový výkonový zesilovač Uživatelský manuál Prostudujte tento manuál abyste byli schopni využít maximálně možnosti tohoto zařízení a uschovejte pro budoucí

Více

ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890

ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890 ZESILOVAČ DO AUTOMOBILU MODEL: DF5890 www.ddtechnik.cz DD TECHNIK velkoobchod*maloobchod*zásilková služba* J.V. Kamarýta 49, 382 32 VELEŠÍN - zásilkový prodej Tel : 380 331 830 Fax : 380 331 091 : ddtechnik@ddtechnik.cz

Více

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití

Pohlcovač vlhkosti. Návod k použití Pohlcovač vlhkosti 590 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ použití v budoucnosti.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω)

NÁVOD K OBSLUZE. AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) NÁVOD K OBSLUZE AM 311 STEREO-ZESILOVAČ HIGH POWER s vysokou / hlubokou vstupní impedancí 2 x 50 watt max. (2 Ω) Obj. č.: 37 82 68 F E ATU 2 kanály Signalizace zapnutí Možnost seřízení Dálkové ovládání

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

PDX-F6, PDX-F4. 4 kanálový výkonový zesilovač

PDX-F6, PDX-F4. 4 kanálový výkonový zesilovač K UŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH PDX-F6, PDX-F4 4 kanálový výkonový zesilovač Uživatelský manuál Prostudujte tento manuál abyste byli schopni využít maximálně možnosti tohoto zařízení a uschovejte pro budoucí

Více

2. OBSAH BALENÍ. USB kabel. Sluchátka. MP3 přehrávač Návod k obsluze

2. OBSAH BALENÍ. USB kabel. Sluchátka. MP3 přehrávač Návod k obsluze 1. PROHLÁŠENÍ Nejdříve bychom vám rádi poděkovali za zakoupení našeho MP3 digitálního přehrávače. Před použitím si laskavě pečlivě přečtěte tento návod, abyste přehrávač používali správně. Obsah tohoto

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze

Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Návod k použití DENVER CAP - 4100 4KANÁLOVÝ VYSOKOVÝKONNOSTNÍ ZESILOVAČ

Návod k použití DENVER CAP - 4100 4KANÁLOVÝ VYSOKOVÝKONNOSTNÍ ZESILOVAČ Návod k použití DENVER CAP - 4100 4KANÁLOVÝ VYSOKOVÝKONNOSTNÍ ZESILOVAČ Specifikace SPECIFIKACE NÍZKOFREKVENČNÍHO VÝKONU VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ HARMONICKÉ ZKRESLENÍ 60 wattů na jeden kanál minimální

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

Obj.č.: 378 260, 378 262

Obj.č.: 378 260, 378 262 NÁVOD K OBSLUZE Zesilovač "Intimidator" XSA 360 / XSA 480 XSA 720 / XSA 900 Obj.č.: 378 260, 378 262 Sériová řada zesilovačů typu XSA přestavuje vysoce kvalitní zesilovače,vhodné pro vestavbu do interiéru

Více

SUB 800A, 810A, 1200A, ZS 260

SUB 800A, 810A, 1200A, ZS 260 SUB 800A, 810A, 1200A, ZS 260 Úvodem: Aktivní subwoofery SUB 800A, 810A a SUB 1200A, disponují 8 nebo 12" reproduktorem v bassreflexové ozvučnici, regulací hlasitosti, přeladitelnou výhybkou, invertováním

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

DAC xxxx koncové zesilovače

DAC xxxx koncové zesilovače DAC xxxx koncové zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Firma DEXON Vám děkuje za projevený zájem o naše výrobky a pevně věříme, že s tímto modelem budete plně spokojeni. Všeobecně Nová řada zesilovačů DAC je

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS

VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS VÝKONOVÉ ZESILOVAČE HQ SERIES SMPS POWER AMPLIFIERS 2 Verze 1.1 leden 2008 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného nebezpečného

Více

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti:

DB-1A / DB-1P. Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití. Vlastnosti: DB-1A / DB-1P Aktivní a Pasivní Direct box Návod k použití Vlastnosti: Převádí nesymetrický linkový signál na symetrický výstupní signál mikrofonní úrovně. Umožňuje přímé připojení hudebních nástrojů do

Více

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Postup instalace/příslušenství 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 05 51 Systém prostorového zvuku (5.1-kanálový) mivoc HXA 5000 pro domácí kino s aktivním superhloubkovým reproduktorem (anglicky subwooferem ) - sice s malými kompaktními rozměry,

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

Instalace/Zapojení. Upozornění. Seznam dílů 24 CZ. Upozornění Se zásuvkou 1 manipulujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů.

Instalace/Zapojení. Upozornění. Seznam dílů 24 CZ. Upozornění Se zásuvkou 1 manipulujte opatrně, aby nedošlo k poranění prstů. Instalace/Zapojení Upozornění Tento přístroj je možné provozovat pouze s napájením 2 V DC se zápornou zemí. Neveďte dráty pod šrouby a zabraňte jejich zachycení v pohyblivých dílech, například kolejnicích

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

PMX-F640. 4 kanálový výkonový zesilovač

PMX-F640. 4 kanálový výkonový zesilovač K UŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PMX-F640 4 kanálový výkonový zesilovač Uživatelský manuál Prostudujte tento manuál abyste byli schopni využít maximálně možnosti tohoto zařízení a uschovejte pro budoucí

Více

4kanálový zesilovač třídy D

4kanálový zesilovač třídy D 4-581-373-11(2) (CS) 4kanálový zesilovač třídy D Návod k obsluze Záznam vlastníka Číslo modelu a sériové číslo jsou umístěny na spodní části zařízení. Opište sériové číslo do níže uvedené kolonky. Tato

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze

Zastříhávač vlasů ARM 377. Návod k obsluze Zastříhávač vlasů ARM 377 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.

Více

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze

CHLADNIČKA DF1-12. Návod k obsluze CHLADNIČKA DF1-12 Návod k obsluze 1 1. Popis spotřebiče Části a funkce 1 2 12 11 10 3 4 5 6 7 9 8 Skříňka chladničky Dvířka mrazícího prostoru Odkapávací zásobník Poličky Skleněný kryt Kompresor Zásobník

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Odsavač par CSDH 9110 L. Návod k použití

Odsavač par CSDH 9110 L. Návod k použití Odsavač par CSDH 9110 L Návod k použití 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (obr.1): Odsavač nasává vzduch z kuchyně s dýmem a pachy, převede jej přes

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití

E 120. Odšťavňovač. Návod k použití E 120 Odšťavňovač CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití a nesmí se používat na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně a odložte si jej na bezpečném

Více

JPA 1080 rozhlasová ústředna

JPA 1080 rozhlasová ústředna JPA 1080 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1080 je modelem stereofonní rozhlasové ústředny, kompaktního rozměru, s vestavěným Mp3 přehrávačem z USB flash paměti. Ústředna je vybavena montážní

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci

Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY Handsfree videotelefon (pro digitální systém VX2200 Videx video BUS6) Art. 5478 Návod pro nastavení a instalaci Tlačítka a ovládání S1 - Servisní tlačítko Po stisknutí se propojí

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sinusový měnič UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DC-AC Power Inverter Základní vlastnosti: Zabudované pojistky 1,5 krát vyšší jmenovitý výkon po dobu 10 sec, 2 x vyšší po dobu 2 sec 120% - 150% jmenovitého výkonu po

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA MONITOR S DVD PŘEHRÁVAČEM A ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Příslušenství 1...1 2...2 3...1 2 DDX5022/DDX5022Y Postup instalace 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte

Více

LED flash & Video Light - návod

LED flash & Video Light - návod LED flash & Video Light - návod LED flash & Video Light 1. Plynulá regulace 2. 6,35 mm jack synchronizace 3. AC napájení ze sítě 4. Přepínač na trvalé (video) světlo 5. DC napájení z externího zdroje 6.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius P10. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

JPM 1320 koncový zesilovač

JPM 1320 koncový zesilovač JPM 1320 koncový zesilovač Úvodem: JPM 1320 je prvním 8kanálovým zesilovačem (rozhlasovou ústřednou) z produkce Dexon. Jedná se o 8 zesilovačů v třídě D s řízenou spotřebou a standby funkcí sdružených

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více