LRx 1.1k. The Universal Sound. Návod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LRx 1.1k. www.audison.com. The Universal Sound. Návod k obsluze"

Transkript

1 LRx 1.1k návod k obsluze The Universal Sound Návod k obsluze 1

2 The Universal Sound Úvod Inovace charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové řešení, jedinečné funkce obvodů uspokojují ducha dizajnerů a zájemce již dlouhý čas. Co více bylo vytvořeno? Sledujete-li trh, můžete tam vidět zesilovače, které poskytují vysoký výkon, ale jejich velikost komplikuje instalaci, zas vynikající zesilovače se závratní cenou, se vstupy pro reproduktory, s kompletními kabelami a ochranou, atd. Po pozorných analýzách, zvolených cestách, odlišných a nejnovějších mechanických a elektronických technikách, společnost Audison poskytla zrod jedinečného, flexibilního produktu, který má jednoduše zvýšitelnou úroveň z důvodu rychlého vývoje trhu, který má masívní strukturu a který je revoluční. Inovace LRx odráží kreativitu těch, které byli významné před nimi. Přímo odvozen od THESIS HV Venti zkušeností a projektu, následuje jeho hlavní principy. ECI (Easy Common Interface) znamená, že všechny vstupy jsou řízeny přes vyměnitelné a oboustranné moduly, co poskytuje možnost ukrýt signálové kabely pod zesilovač, na RCA, nebo vysokoúrovňové; napájecí kabely můžou být ukryty také i přes správné štítky. LRx zavádí také mikroprocesor využívající nové funkce v jedné linii zesilovačů. Ochrana je aktivní; koordinuje zapnutí a vypnutí napájení, bezpečnostní zásah, monitoruje teplotu, nastavuje systém řízení pro tepelnou stabilitu finální části, omezuje napětí napájení podle výstupu bez ovlivnění signálu. Každá funkce má vlastní indikátor LED, který je umístěn na panelu, chráněný polykarbonátovým krytem. Panel také obsahuje nezávislé ovládání výhybek; filtry můžou být přemostěné a konfigurované na nejširším možném rozsahu, maximalizujíc univerzálnost. Rozložení obvodů ke také inovativní; pracují na matiční desce, kde jsou výkonové cesty a velikost optimalizovány, kde jsou signálové moduly oddělené pro eliminaci všech rušení, kde jsou rozdílné doplňky, byl použitý lineární ovládač třídy A. Vše směřuje k nejlepšímu akustickému provozu, v jakékoli situaci. Nebylo jednoduché koncentrovat všechny tyto funkce do jednoho zesilovače, ale který jiný produkt poskytuje tak mnoho? A může to dokázat LRx? Způsobí-li LRx nějaké pochybnosti z důvodu vzhledu, jako všechno co je nové, bude stačit pohled na něj, do interiéru a exteriéru, instalovat a vyslechnout si jej pro pocit uspokojení, že vlastní něco specielního, něco, co nechce ukázat, raději se přesvědčte. LRx 1.1 je mono automobilový zesilovač navržený na řízení i nejsložitějších zatížení velmi lehce. Jeho malá velikost ukrývá mimořádnou rezervu energie: více jak 1000 W při 1 Ohm. Ovládaný exkluzivním mikroprocesorem, vyhovuje jakýmkoli aktuálním požadavkům. Inovativní zpracování vstupu/výstupu signálu přes ECI moduly, nezávislé výhybky, obvod automatického zapnutí a dálkové ovládání hlasitosti z něj dělá ideální zesilovač pro zvýšení úrovně existujících instalací nebo vytvoření nejmodernějšího systému generujícího velmi vysoké úrovně tlaku zvuku. Výkon, působivé výstupní části, elektronické monitorování jeho práce zajišťuje vzrušující basy a pozoruhodní zvukový provoz. 2

3 LRx 1.1k návod k obsluze Obsah Úvod... 2 Obsah balení... 4 Bezpečný zvuk... 5 Základní bezpečnostní upozornění... 6 ECI Moduly jednoduchého standardního rozhraní... 8 ECI - L Nízká úroveň: předzesílený vstupní/výstupní modul... 8 ECI - H Vysoká úroveň: vysokoúrovňový vstupní/pre výstupní modul... 8 Instalace ECI modulu... 9 Při obrácené montáži ECI... 9 Napájení/výstupy/ostatní funkce Jak složit kryt Jak naložit kryt Jak vyměnit panel Příklady jak použít panely Popis napájení a výstupních konektorů Jak zmontovat rychloupínací konektor Ostatní funkce Jak vyměnit pojistku Ovládací panel Jak složit kryt Jak naložit kryt LRx 1.1k funkce Režim výstupu Úroveň V Filtr Popis diagnostického indikátoru LED Instalace Upevnění zesilovače Šablona montáže Otočení loga Audison Jak vést kabely pod zesilovačem Konfigurace LRx 1.1k Připojení kabelů Kabel reproduktoru Kabel napájení Vzor Technické údaje

4 The Universal Sound Obsah balení V balení kromě vašeho LRx 1.1K, naleznete: Tento návod Záruční list Montážní nákres Poloprůhledný ochranní kryt pro ovládací panel Kryt konektorů s logem Audison Kryt konektorů pro vedení kabelů ECI-L Easy Common rozhraní Nízko úrovňové. Modul předzesílených vstupů/výstupů (předpříprava) ECI-H Easy Common rozhraní Vysokoúrovňové. Modul vysokúrovňových vstupů/výstupů Audison multifunkční klíč Spona na kabely Rychlokonektory SUB VOL konektor 3.9x16 mm, samořezné, křížové šrouby Prodlužovací šroubovací nástavec 80 A pojistka 4

5 LRx 1.1k návod k obsluze Bezpečný zvuk AUDISON ZESILOVAČE POUŽÍVANÉ VE VYSOKOVÝKONNÍCH AUDIO SYSTÉMECH MŮŽOU VYTVÁŘET EXTRÉMNĚ VYSOKO ZKRESLENÝ ZVUKOVÝ TLAK. PAMATUJTE, ŽE NEPŘETRŽITÉ VYSTAVOVÁNÍ SE NADMĚRNÉMU TLAKU ZVUKU MŮŽE NATRVALO POŠKODIT VÁŠ SLUCH. POUŽÍVEJTE PŘIMĚŘENOU A CITLIVOU HLASITOST. Bezpečnost musí být na prvním místě během řízení. Úroveň poslechu nikdy nesmí přehlušit zvuky vašeho vozidla a zvuky okolí, aby jste mohli rychle reagovat na kritické situace. Doporučujeme, aby jste pozorně následovali pokyny v tomto návodě pro dosažení nejlepšího provozu z vašeho nového zesilovače. Zabudování vysocekvalitního automobilového audio systému si vyžaduje dobré schopnosti a zručnosti s elektronikou, aby jste se vyhli možným potížím; necítíte se-li být dostatečně zruční, nebo nemáte potřebné nástroje, navštivte specializovaného instalatéra. Nejmodernější instalace zajistí skvělý provoz bez ovlivnění vaší bezpečnosti, nebo spolehlivosti vozidla. Tento návod popisuje informace o instalaci zesilovače a použití. Navzdory množstvu dat a doporučení tu nemusí být přesné postupy pro konkrétní typy vozidle. Máte-li i po přečtení stále nějaké dotazy o tomto produktu, kontaktujte vašeho prodejce značky AUDISON. V případě, že potřebujete více informací, můžete kontaktovat Audison servisní službu přes na následujících adresách; Mezinárodní 5

6 The Universal Sound Základní bezpečnostní upozornění Tento symbol indikuje, aby jste zvýšili pozornost při těchto pokynech. Jejich nerespektování může způsobit úraz nebo poškození zesilovače. Při instalaci zesilovače je ujistěte, aby jste si pozorně přečetli a porozuměli všem pokynům. Elektrický systém vozidla musí mít 12 VDC napětí se záporným zemněním. Ujistěte si, že vaše vozidlo ho má, aby jste zabránili poškození zesilovače a vozidla. Naplánujte si konfiguraci nového zesilovače a nejlepší způsoby instalace pro jednodušší instalaci. Vždy používejte ochranné brýle při použití nástrojů, které tvoří úlomky. Během instalace, udržujte zesilovač v jeho obalu co nejdéle; toto jej chrání před poškozením. Upevněte všechny přídavná zařízení k základu vozidla přes svorky, šrouby, matice; toto zabezpečí stabilitu a bezpečnost během šoférování. Uvolnění zesilovače během jízdy může způsobit úraz osob ve vozidle a jiných vozidel. Upevněte zesilovač co nejlépe, zvlášť, je-li instalace prováděná v prostoru, kde jsou osoby. Použijte extra upevňovací systém, je-li instalace v místě motoru. Před instalaci zesilovače vypněte zdroj a všechny ostatní elektronické komponenty v audio systému, pro ochranu před poškozením. Ujistěte se, že vámi zvolená pozice komponentů nevplývá na správný provoz mechanických a elektronických částí vozu. Neveďte kabely ani neinstalujte zesilovač přes elektronickou převodovku. Zvyšte pozornost při vyřezávání nebo vrtání otvorů, zkontrolujte, zda se nenachází elektrické vedení, nebo strukturální části za krytem. Před připojením napájecího kabelu k zesilovači odpojte záporný kabel ( - ) od baterie vozidla. Ujistěte se, že napájecí kabel není zkratován během instalace a připojení. Napájecí kabel musí být mechanický odolný a s protipožární izolací. Jeho parametry jsou popsány v tomto návodě. Vyhněte se jeho vedení ponad, nebo přes ostré hrany anebo v blízkosti pohybových mechanických zařízení. Ujistěte se, že je dobře upevněný po celé jeho délce. Umístěte kladné a záporné kabely co nejblíže k napájecím konektorům zesilovače přes uzavírací šroub. Použijte gumové průchodky pro ochranu vodičů při jejich průchodu přes otvory v plechu, nebo správné materiály, jsou-li v blízkosti teplo-vyzařujících částí. Pro uzemnění zařízení ( - ) správným způsobem, použijte šroubu na karoserii vozidla; očistěte kov od barvy, zkontrolujte měřícím přístrojem dobrou vodivost mezi záporným pólem baterie ( - ) a bodem připojení. Je-li to možné, připojte všechny komponenty ke stejnému zemnícímu bodu; toto řešení odstraní šum. 6

7 LRx 1.1k návod k obsluze Veďte všechny signálové kabely co nejblíže při sobě a mimo napájecích kabelů. Nikdy neveďte kabely mimo vozidla; nebudou chráněny proti povětrnostním podmínkám, a v případě nehody. Když instalujete reproduktory a připojujete k nim kabely, ujistěte se, aby se nikdy nedotýkali neizolovaných částí vozu. Budou se-li dotýkat, aktivujte sa ochrana zesilovače. Aby jste zabránili všem potížím, používejte kabely vysoké kvality, konektory a příslušenství, zvolte si je z CONNECTION Audison katalogu. Když je instalace ukončená a před připojením pojistky hlavního napájení, zkontrolujte vedení systému a ujistěte se, že všechny přepojení byli provedeny správně. Výkonové zesilovače přidávají nadměrnou zátěž baterii a její dobíjecímu systému. Doporučujeme zkontrolovat alternátor a stav baterie pro ujištění, že můžou zpracovávat zvýšenou spotřebu. Standardní elektrické systémy, které jsou v dobrém stavu by měli být schopné zpracovávat tuto extra zátěž bez potíží, ale doporučujeme použít energetický kondenzátor a/nebo baterie pro vysokoúrovňové audio systémy. Vložte pojistku a zaizolujte držák pojistky 40 cm max. nejdéle od kladního konektoru baterie; připojte jeden konec napájecího kabelu k němu po připojení druhého konce k zesilovači. Pojistka musí mít o 50% vyšší hodnotu jako vestavěná v zesilovači. V případě, že kabel napájí několik zesilovačů, hodnota pojistky musí být o 50% vyšší než součet hodnot všech pojistek ve všech zesilovačích. V místě instalace zesilovače musí být dobrá cirkulace vzduchu; tato oblast nesmí být ovlivněná vlhkosti, deštěm, nákladem, nebo mechanickými částmi vozidla. Nezakrývejte otvory pro chlazení. Instalujte zesilovač v místech vozidla, kde je teplota v rozsahu 0 C (32 F) a 55 C (131 F). VAROVÁNÍ. KDyž pracuje v náročných podmínkách, zesilovač může dosáhnout teploty přibližně C ( F). Ujistěte se, že to není nebezpečné dříve, než se jej dotknete. Pravidelně čistěte kryt zesilovače bez použití agresivních prostředků, které můžou poškodit. Navlhčete tkaninu vodou a saponátem a vyčistěte zesilovač. Pak použijte tkaninu navlhčenou jen ve vodě; případně vyčistěte zesilovač kusem suché tkaniny. Odstraňte prach a silné znečištění při vstupu a výstupu. Nepoužívejte stlačený vzduch na čištění mřížky, protože to může vtlačit částice do zesilovačů. Je-li to potřebné, kontaktujte specializované servisní středisko pro vyčištění interiéru. Blokování výstupu vzduchu může vplývat na bezpečnost zesilovače. 7

8 The Universal Sound ECI Moduly jednoduchého standardního rozhraní Vstupní část LRx zesilovače je úplně nová. Audison vytvořila ECI, vyměnitelné moduly rozhraní, které jsou jednoduše použitelné. Jsou dva odlišné moduly a můžete si zvolit typ vstupu signálu, který chcete použít na řízení zesilovače. Tyto moduly jsou také otočitelné, což umožňuje vést vstupné kabely spodem zesilovače přes speciální prostor ve spodní části zesilovače. Speciální spony jsou pro upevnění kabelů. Toto je velmi užitečné pro prostor instalace, kde nemáte místo na vstupující kabely za zesilovačem. Označení indikuje správné rozmístění a funkci. ECI - L Nízká úroveň: předzesílený vstupní/výstupní modul 1_ : levý a pravý předzesílený výstup. Tento výstupní signál je filtrován řídící částí; 2_ INPUT: Levý a pravý předzesílený vstup; 3_ - BYPASS: Levý a pravý předzesílený výstup. Nefiltrovaný výstup vstupních signálů. ECI - H Vysoká úroveň: vysokoúrovňový vstupní/pre výstupní modul 1_ Left : Levý předzesílený výstup. Nefiltrovaný výstup vstupního signálu levého reproduktoru; 2_ OUT BYPASS (Úroveň reproduktoru): Pravý a levý výstup levého a pravého vstupního signálu reproduktoru; 3_ Speaker INPUT: Vysokoúrovňové levé a pravé vstupy; 4_ OUT BYPASS (Úroveň reproduktoru): Pravý a levý výstup levého a pravého vstupního signálu reproduktoru; 5_ Right : Pravý předzesílený výstup. Nefiltrovaný výstup vstupu signálu pravého reproduktoru. 8

9 LRx 1.1k návod k obsluze Instalace ECI modulu Pokyny jsou stejné pro oba panely: ECI-L Easy Common Interface - nízkoúrovňový ECI-H Easy Common Interface - vysokoúrovňový 1_ Demontujte šrouby podle ilustrace; 2_ Složte modul jeho potáhnutím, dbejte na to, aby jste neohnuli kontakty, které jsou vertikálně ke zesilovači; 3_ Založte modul jedním koncem, který chcete použít, nebo jej otočte kontakty dovnitř zesilovače, v požadovaném směru; 4_ Namontujte modul s ohledem na kontakty; 5_ Vložte modul, dokud není úplně v zásuvce; 6_ Upevněte šrouby, dbejte na to, aby jste je nepřetočili. Při obrácené montáži ECI Štítek je umístěn pod zesilovačem, blízko vstupního modulu, indikující správné přepojení a konfigurace. ECI-L ECI-H 9

10 The Universal Sound Napájení/výstupy/ostatní funkce Panel s napájením a konektory reproduktorů je chráněn odnímatelným krytem a konečným štítkem. Jak složit kryt 1) Stiskněte Stiskněte 2) Potáhněte Jak naložit kryt Vložte přesně 2) Stiskněte dokud necvakne Stiskněte dokud necvakne 1) 10

11 LRx 1.1k návod k obsluze Jak vyměnit panel Se zesilovačem jsou dodávány dva panely. Jeden je pro odkryté vedení kabelů; druhý s logem Audison je uzavřen, pro ochranu a ukrytí kabelů. Když potřebujete vyměnit panel, zarovnejte jazýčky v obr. A Potáhněte nahoru a pozici v obr. B. Všimněte si B) Všimněte si A) Příklady jak použít panely Napájecí konektory jsou navrženy na montáž také s uzavřeným panelem. Speciální úprava na konektoru umožňuje přirozené ohnutí konektoru. Je-li zesilovač připevněný k panelu, otvor vám napoví, kde je potřebné vyvrtat otvory pro vedení kabelů. Kabely reproduktorů Paralelné připojení Servisní Kabely napájení Kabely reproduktorů Paralelné připojení 11

12 The Universal Sound Popis napájení a výstupních konektorů 1_ Ochranná pojistka: 80 A; 2_ Antiskratový ochranní kryt; 3_ - Power (Uzemnění): konektor pro připojení záporného pólu zesilovače. Vložte záporný kabel baterie, nebo vodič připojený ke karoserii vozidla. Otvor akceptuje kabely až do průměru 2. Pro nejlepší přenos proudu doporučujeme použít kabel s co největším průřezem, nebo nejméně se stejným jako je připojený vodič ke kladnému konektoru; 4_ + Power (11 15 VDC): konektor při připojení kladného pólu napájení zesilovače. Tady připojíte kladný pól baterie. Otvor akceptuje kabel až do průřezu 2. Pro nejlepší průtok proudu doporučujeme použít kabel s co největším průřezem, nebo nejméně stejný jako je použitý kabel k zápornému pólu; 5_ Speaker A OUT: Konektor reproduktoru A + a -; signál je MONO; 5 6_ Speaker B OUT: Konektor reproduktoru B + a -; výstupy jsou připojeny paralelné s A OUT pro umožnění připojení několika reproduktorů; 7_ Remote Sub Volume: Vstup pro dálkové ovládání subwooferu, volitelný VCRA; 8_ Speaker ON: Vstup pro zapínání zesilovače přes napájecí kabel reproduktoru. Nemá-li zdroj 12 VDC dálkový výstup, připojte jakékoli výstupné napájení, i paralelně s výrobními reproduktory pro zapnutí zesilovače; 9_ Remote IN/OUT: REM IN, konektor pro kabel dálkového ovládače ze zařízení, které zapíná zesilovač. Napětí musí být mezi 7 a 16 VDC. REM OUT, konektor pro opakování dálkového napájení a zapnutí ostatních elektronických zařízení. Výstupné napětí je 12 VDC při 50 ma. Připojení vykonané k SPK ON, také bez REM IN, dodává napětí do REM OUT pro zapnutí ostatních zařízení

13 LRx 1.1k Jak zmontovat rychloupínací konektor návod k obsluze Ostatní funkce 11 Dálkový vstupvýstup 9 Servisní: SUB VOL Externí ovládání je možné připojit ke konektoru SUB VOL. Zesilovač zapnutý Pojistka OK Zesilovač vypnutý 10 Reproduktor zapnutý Zapnutý Vypnutý Zapnutý Vypnutý 13

14 The Universal Sound PRE vstup Automatické zapnutí se zapnutým rep. Zesilovač můžete zapnout přes Speaker ON funkci jen když je použitý nízkoúrovňový vstup. Vysokoúrovňový vstup Reproduktor ON Dálkový OUT s ECI-H nebo SPK ON Když používáte vysokoúrovňové vstupy nebo SPK ON funkci, zesilovač nepotřebuje REM ON připojení a generuje napětí (12 50 ma) na REM OUT. Dálkový OUT 12 VDC Když používáte SUB VOL konektor Konfigurujete-li zesilovač v 24 db mono L+R režimu a nechcete použít externí ovládání hlasitosti, musíte vložit dodávaný SUB VOL konektor do správného konektoru na zesilovači. Jak vyměnit pojistku Po složení krytu vyberte pojistku pomocí dodávaného multifunkčního klíče Audison. 14

15 LRx 1.1k návod k obsluze Ovládací panel Panel obsahuje ovládače zesilovače, které jsou chráněny odnímatelným krytem. Jak složit kryt Stiskněte 1) Stiskněte 2) Potáhněte Jak naložit kryt Vložte přesně 1) 2) Stiskněte dokud necvakne Stiskněte dokud necvakne 15

16 The Universal Sound LRx 1.1k funkce Ovládací panel LRx 1.1k Režim výstupu Filtrovaný INPUT OUT BAYPASS FILTER BYPASS, HI-PASS OR LO-PASS FILTER Repro. A Repro. B Paralelné připojení Úroveň V 4 Ω : 5 V RMS Nastavte citlivost vstupu, nalaďte vstupní část zesilovače podle signálu, který je ze zdroje; toto využije maximální výkon zesilovače bez zkreslení. POWER OUT: MAX POZOR Zkreslení 4 Ω : 5 V RMS 16

17 LRx 1.1k návod k obsluze Filtr LRx mono zesilovače mají flexibilní, nezávislou filtrační část. Po výběru konfigurace výstupního výkonu zesilovače můžete jednoduše zvolit signál pro PRE výstup. p Konfig. 1, 2, 3 AMP FULL Konfig. 1, 2, 3 FULL Plný Full rozsah Range K 20K Hz AMP LO 12 db Konfig. 7, 8, 9 LO 12 db Konfig. 3, 6, db/oct K 20K Hz 12 db/oct k K 20K Hz 17

18 The Universal Sound AMP LO 24 db Konfig. 7, 8, 9 LO 24 db Konfig. 3, 6, 9 MONO 24 db/oct K 20K Hz MONO 24 db/oct k K 20K Hz AMP Subsonic MONO 24 db/oct. OFF K Hz 18

19 LRx 1.1k návod k obsluze AMP HI 12 db Konfig. 4, 5, 6 HI 12 db Konfig. Config. 2, 5, db/oct K 20K Hz 12 db/oct k K 20K Hz Je-li ovládání filtru přepnuto na FULL, výstup výkonu zesilovače není filtrován. Je-li zvolené HI, 12 db/oct vysoko propustní filtr je aplikován. Když je zvolený režim LO, můžete zvolit jestli chcete ukrojit nízko průchodní signál při 12 db/oct. nebo při 24 db/oct. Tyto nastavení jsou taky pro výstup, který může být nezávisle od části zesílení. Konfigurujete-li AMP a části stejným způsobem, HI nebo LO, stejná hraniční frekvence bude aplikována na oba, protože je zpracována stejným filtrem. 19

20 The Universal Sound Popis diagnostického indikátoru LED Ochrana Pojistka OK Pojistka OK Pojistka OK Pozor + + = Logo zapnuté Logo zapnuté Logo vypnuté = = OK! Zesilovač zapnutý KO! Zesilovač vypnutý OK! Přestaňte poslouchat Zkontrolujte kabely reproduktorů! C: Kontakt s uzemněním Auto Reset Zesilovač zapnutý Ochrana Bliká Pozor = Přestaňte poslouchat Zkontrolujte kabely reproduktorů! C: Nesprávné uzemnění Vypněte zesilovač pro resetování 20

21 LRx 1.1k návod k obsluze Ochrana Ochrana Ochrana Ochrana Ochrana Ochrana Pomalu bliká Rychle bliká Bliká = F = F ZKONTROLUJTE TEPLOTU CHECK PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTAL TEMPERATURE = T: T: Thermal tepelná protection ochrana Auto <167 F Auto Reset <167 = = CHECK ZKONTROLUJTE ENVIRONMENTAL TEPLOTU TEMPERATURE PROSTŘEDÍ T: Thermal tepelná protection ochrana Amp Zesilovač in Limiting v limitu -1,5-1,5 db db WW CHECK ZKONTROLUJTE ENVIRONMENTAL TEPLOTU TEMPERATURE PROSTŘEDÍ T: Thermal tepelná protection ochrana Amp Zes. in v limitu Limiting -3 db -3 db W W ZKONTROLUJTE CELKOVÉ CHECK ZATÍŽENÍ TOTAL REPRODUKTORU SPEAKER LOAD Zes. vypnutý, Auto Reset O: Overload protection O: Ochrana proti Amp přetížení OFF, Auto Reset ZKONTROLUJTE CELKOVÉ CHECK ZATÍŽENÍ TOTAL REPRODUKTORU SPEAKER LOAD O: Zesilovač v LIMITING O: Amp in LIMITING Velmi zřídkavě Rare overload occurs Vypněte zes. pro reset Turn OFF Amp to reset POSSIBLE MOŽNÁ INTERNÍ INTERNAL KO! MALFUNCTION PORUCHA Neobvyklé slyšitelné Rare vysoké audible zkreslení = high Zes. distortion vypnutý Amp OFF <0,5 Ω 0,5 2 Ω 21

22 The Universal Sound Instalace Upevnění zesilovače Pro skrytou instalaci jsou montážní otvory pro šrouby po obvodě zesilovače. Upevněte šrouby pomocí prodlužovacího šroubovacího nástavce dodávaného se zesilovačem. ø MAX 7,5 mm (5/16 ) ø MAX 7,5 mm (5/16 ) 17 1/4 13 5/16 6 5/ /16 22

23 LRx 1.1k návod k obsluze Šablona montáže Servisní otvor Otvor pro kabel napájení Nepřesahující okraj Polopřesahujíci okraj Externí okraj Otvor pro vstupní kabely Otvor pro kabel reproduktoru Otvory na upevnění Šablona je dodávána aby vám ulehčila přípravu montáže zesilovače. Vytlačené na šabloně jsou pokyny pro zapuštěnou nebo poloodkrytou montáž, nebo pro instalaci na rovný povrch. Chcete-li ukrýt kabely, podívejte se na správné otvory na šabloně Zapuštěná montáž Polozapuštěná montáž Můžete připojit kabely k ECI-H modulu před upevněním k zesilovači. Zvolte pozici modulu a postupujte podle pokynů, které můžete najít štítcích. Zesilovač musí být vypnutý. 23

24 The Universal Sound Otočení loga Audison 1) 2) 3) Cvak 4) 5) 6) Cvak 24

25 LRx 1.1k návod k obsluze 7) 8) 9) ) 11) 12) 13) Cvak 25

26 The Universal Sound Jak vést kabely pod zesilovačem Používáte-li CONNECTION Audison přepojení, připevněte Y BLOCK na montážních konektorech zesilovače po připojení do RCA konektorů. CONNECTION Audison Y Blok Veďte kabel správnou pozicí a upevněte jej dodávanými sponami. Stiskem zacvakněte MAX ø6,5 mm Pro připevnění spony vložte nejdřív jazýček a stisknutím zacvakněte. 26

27 LRx 1.1k návod k obsluze Konfigurace LRx 1.1k Pros správné nastavení přepínačů ovládacího panelu se podívejte na nákresy v čísti filtr. Konfigurace filtrů Konfig. Config. 1 AMP Full Full Můžete nezávisle zvolit přemostění, vysocepropustní nebo nízkopropustní filtr, který chcete aplikovat na zesilovač a na výstup. Jsou-li zesilovač a výstup konfigurovány stejným způsobem, oba budou mít na výstupu stejný signál a hraniční zvolenou frekvenci. 2 Full Hi-pass Konfigurace vstupů/výstupů 3 Full Lo-pass 24 db Lo-pass INPUT BYPASS AMP 4 5 Hi-pass Hi-pass Full Hi-pass L & R L & R filtrován L & R přemostěn L L filtrován L přemostěn R R filtrován R přemostěn Mix L + R mono mono 6 7 Lo-pass 24 db Hi-pass Lo-pass Lo-pass 24 db Lo-pass Full Když je INPUT (vstupní) signál stereo, budete mít stereo signál v a BYPASS výstupech. Protože zesilovač je mono, Mix L+R bude pracovat na výstupu zesilovače. Používáte-li mono signál jako vstup, stejný signál bude na výstupu do a BYPASS výstupů. 8 Lo-pass 24 db Lo-pass Hi-pass 9 Lo-pass 24 db Lo-pass Lo-pass 24 db Lo-pass 27

28 The Universal Sound 3 pásmový duální mono INPUT L (ECI-L nebo ECI-H) Přední levý Volitelné Volitelné INPUT R (ECI-L nebo ECI-H) Přední pravý Paralelné připojení 2Ω Reproduktor A Reproduktor B Paralelné připojení 2Ω 2 pásmový s LRx 4.5 multikanál + Sub IN A Ch (ECI-L nebo ECI-H) přední Přední levý Volitelné Přední pravý A levý B levý A pravý B pravý Repro. A HI-PASS INPUT (ECI-L nebo ECI-H) Stereo SUB 28

29 LRx 1.1k návod k obsluze 3 pásmový s LRx 4.5 multikanál + Sub Střední-vysoký levý IN A Ch (ECI-L nebo ECI-H) přední Střední-vysoký prav A levý A pravý Paralelné připojení 2Ω B levý B pravý Paralelné připojení 2Ω Volitelné Woofer levý Woofer pravý Reproduktor A Reproduktor B SUBWOOFER 29

30 The Universal Sound 2 pásmový Dual mono + Sub INPUT L (ECI-L nebo ECI-H) INPUT R (ECI-L nebo ECI-H) Přední levý Přední pravý Reproduktor A Reproduktor A Volitelné INPUT (ECI-L nebo ECI-H) Stereo Reproduktor A Reproduktor A SUB 30

31 LRx 1.1k návod k obsluze 3 pásmový multi-zesilovačový + Sub Střední-vysoký s LRx Ch režim Woofer duální mono s LRx 1.1k Sub s LRx 1.1k IN A Ch (ECI-L nebo ECI-H) Střední-vysoký levý Střední-vysoký pravý A levý + B pravý - INPUT L (ECI-L nebo ECI-H) Woofer levý OUT MODE 2 Ch B Ch Filtr B levý + B pravý - INPUT R (ECI-L nebo ECI-H) Woofer pravý Paralelné připojení 1Ω Reproduktor A Reproduktor A Paralelné připojení 1Ω Volitelné Reproduktor A Reproduktor B 31

32 The Universal Sound 3 pásmový přední + 2 pásmový zadní + Sub Přední s LRx Ch režimem Zadní s LRx Ch režimem Sub s LRx 1.1k IN A Ch (ECI-L nebo ECI-H) přední Přední levý Volitelné Přední pravý OUT MODE 6 k. Paralelné připojení 2Ω A levý B levý C levý A pravý B pravý C pravý Paralelné připojení 2Ω IN A Ch (ECI-L nebo ECI-H) zadní Zadní levý Volitelné OUT MODE 4 k. Zadní pravý A levý B levý A pravý B pravý INPUT (ECI-L nebo ECI-H) Stereo Volitelné Reproduktor A Reproduktor B SUB 32

33 LRx 1.1k návod k obsluze 3 pásmový multi-zesílený Dual mono INPUT L (ECI-L nebo ECI-H) INPUT R (ECI-L nebo ECI-H) Střední-vysoký levý Střední-vysoký pravý Reproduktor A Reproduktor A INPUT L (ECI-L nebo ECI-H) INPUT R (ECI-L nebo ECI-H) Paralelné připojení 1Ω Paralelné připojení 1Ω INPUT L (ECI-L nebo ECI-H) Reproduktor A Reproduktor A INPUT R (ECI-L nebo ECI-H) Woofer levý Woofer pravý Reproduktor A Reproduktor A Reproduktor B Reproduktor B SUB 33

34 The Universal Sound Připojení kabelů Pro maximální provoz, vždy použijte nové kabely s dobrou kvalitou; jejich vnější obal nesmí být porušen a měď nesmí být zoxidována. Pro správný provoz vždy zvažte délku připojení, zatížení a zpracovávaný proud. CONNECTION Audison produkty jsou nejflexibilnější a kompletní; jsou navrženy a vyrobeny pro dosažení nejlepších výsledků při každé instalaci, hlavně když používáte Audison zesilovače. Kabel reproduktoru Tabulka představuje nepřetržitý výkon při zatížení 4 Ohmů. Jak se zátěž snižuje, velikost kabelu by se měla patřičně zvýšit. Kabel napájení Aplikovaný výkon Délka připojení Průřez kabelu Nepoznáte-li spotřebu proudu systému, vyhledejte si ji pomocí matematického vzorce níže a najděte si tuto hodnotu v levém sloupci tabulky. Potom vypočítejte délku připojení a vyhledejte stejnou hodnotu v spodním sloupci tabulky. V bodě, kde se dvě hodnoty překříží, je minimální průřez (A.W.G.), který doporučuje CONNECTION pro dosažení spolehlivého provozu. Jak vypočítat spotřebu proudu systému TP x 2 I = Vbatt I = Spotřeba proudu systému v ampérech (A); TP = Celkový výkon (RMS) všech kanálů všech zesilovačů ve vašem systému; Vbatt = Obyčejně je to 12 V, nominální napětí v elektrickém systému vozidla. Příklad: Celkový výkon systému (RMS) všech kanálů zesilovačů je 650 W. Průměr zesilovače je 50% jako většina zesilovačů dnes. Váš elektrický systém je 12 Voltů. I = 650 x 2 12 = 108,3 A spotřeba proudu *Tok proudu (A) Tabulka výpočtu napájecího a zemnícího kabelu Doporučujeme minimální velikosti kabelů pro napájení. MAINPOWER kabely zajišťují konstatní převod proudu. Velikost kabelu Délka kabelu (m/ft) 34

35 LRx 1.1k návod k obsluze Vzor Napájecí kabel Zemnici kabely Kabel reproduktoru Kabel Subwooferu Audio propojení Video propojení 1 Konektory baterie: zajišťuje přenos vysokého proudu bez ztráty výkonu vysoce odporového připojení. 2 Zemnící konektory: minimalizuje odpor a následné ztráty výkonu spojené s nesprávným zemněním. 3 Držáky pojistky: jsou na prvním stupni ochrany vašeho vozu a vás před zkratem. Teplu odolný a vodotěsný obal zajišťuje spolehlivost v jakémkoli prostředí. 4 Napájecí&zemnicí kabely: jsou významné pro zajištění příslušného provozu vašeho automobilového audio/video systému. Speciální struktura hlavního napájení a napájecích kabelů minimalizuje ztráty proudu a umožňuje vysoko konstatní převod proudu, co umožňuje zažít plnou dynamiku hudby. 5 Distribuční blok: jeho název určuje význam: přenos energie do elektronických zařízení. Jsou dostupné v různých modelech, modulární, a můžou obsahovat ochranní pojistku. Distribuční bloky se používají v každém systému, kde je potřebné přenášet velké množství proudu beze ztrát. 6 Zemnící distribuční bloky: jsou důležitou součástí napájení do celkového provozu systému. Pevné, nízkoodporové zemnící body brání škodlivým rozdílům v napětí mezi komponentami a zlepšují vysokoúrovňový přenos proudu beze ztráty výkonu. 7 SUPERFARADTM: kondenzátor pracuje jako udržovač proudu hromadící DC energii pro zesilovače v případě úbytků. 8 Audio propojení: jsou prvním komponentem v systému, přes které přecházejí audio signály. Pro věrnou reprodukci, musí pronášet tyto signály z hlavního zařízení do zesilovačů bez úpravy zvuku, současně s potlačením obrovského množství šumu vyzařovaného z počítačem řízených zařízení ve autě. 9 Video mezipřipojení: poskytují vynikající detaily obrazu, rozlišení a vyvážení barev. S konstantní 75-ohmovou impedancí a vynikajícím stíněním je dosažena ohromující kvalita zvuku. 10 Kabely reproduktorů: poskytují poslední krok k uspokojivému provozu reprodukce hudby. Zajišťují přenos hudby do reproduktorů bez zabarvení a snížení kvality signálu. 35

36 The Universal Sound Technické údaje Napájení Napětí Minimální proudu Proud při vypnutém zařízení 14.4 VDC (MAX hudební výkon) Napětí dálkového vstupu Napětí dálkového výstupu Interní pojistka (AFS) Zesilovač Zkreslení - THD (1 4 Ω) Šířka pásma (-3 db) Odstup signálu od šumu (A 1 V) Útlumový faktor (1 4 Ω) Vstupní citlivost (PRE IN) Vstupní citlivost (Reproduktor IN) Vstupní impedance (PRE IN) Vstupní impedance (Reproduktor IN) Zátěžová impedance (MIN) 1 K. Nominální výstupní výkon (RMS) 12 VDC; THD 0.3% Výstupní výkon 14.4 VDC; THD 1% 4 Ω 2 Ω 1 Ω VDC 1.8 A 0.02 ma 75 A 7 15 VDC (1 ma) 12 VDC (50 ma) 80 A 0.04% 4 80k Hz 100 db V V 15 kω 5 kω 1 Ω 350 W 420 W 800 W 1090 W Vstupy/Výstupy/Filtry Vstup OUT (Filtrován) OUT (Přemostěn) Filtr filtr Subsonic Ovládání hlasitosti subwooferu PRE/Reproduktor PRE PRE/Reproduktor Přemostěný/Vysokopropustní/Nízkopropustní 50 5k 12/24(mono) db/oct. Přemostěný/Vysokopropustní/Nízkopropustní 50 5k 12/24(mono) db/oct. OFF/20/30 24 db/oct. AKtivní s nízkopropustním 24 db L+R db Aktívní s nízkopropustním 24 db L+R Rozměry Š x D x V palce Hmotnost lb 7 13/16 x 17 1/4 x 2 1/

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

ALLEN&HEATH GL2400. Návod k obsluze. Publikace AP5597. PRODANCE, Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 www.prodance.cz

ALLEN&HEATH GL2400. Návod k obsluze. Publikace AP5597. PRODANCE, Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 www.prodance.cz ALLEN&HEATH GL2400 Návod k obsluze Publikace AP5597 PRODANCE, Osadní 799/26, 170 00 Praha 7 www.prodance.cz ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Ve všeobecnosti se záruční podmínky řídí platnou legislativou země, ve které

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz

k obsluze F-PS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw frekvenčního měniče. POZNÁMKA Bezpečnostní pokyny Obsah Základní informace Zapojení Provoz Bezpečnostní pokyny I Frekvenční měnič (pro třífázové asynchronní elektromotory) Zkrácený návod k obsluze VF FPS1 3 x 400V 0,75 až 630 kw Obsah Základní informace Zapojení Provoz Vyhledání a nastavení

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 379 464

Návod k obsluze Obj.č.: 379 464 Návod k obsluze Obj.č.: 379 464 Velmi výkonný jakostní nf zesilovač Raveland Power Package model XAB 1 200 se 4 nebo 2 vstupy pro předzesilovače (podle typu modelu) o výkonu až 4 x 300 W je určen pro zesilování

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) 3-229-200-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW přehrávač kompaktních disků Návod k obsluze CZ Instalace a propojení jsou popsány v zadní části návodu. CDX-CA850 2001 Sony Corporation

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V

MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V NEOSOLAR E N C Z MultiPlus uživatelská příručka 12 3000 120-16 230/240V 12 3000 120-50 230/240V 24 3000 70-16 230/240V 24 3000 70-50 230/240V 48 3000 35-16 230/240V 48 3000 35-50 230/240V Neosolar, spol.

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPŘETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPEČNOST CZ Následující část obsahuje bezpečnostní pokyny, které je nutno při instalaci a provozu dodržovat.

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE

PW 7 BI PW 19 BI. Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE PW 7 BI PW 19 BI Vinotéka NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

LCD monitor uživatelská příručka

LCD monitor uživatelská příručka LCD monitor uživatelská příručka U2868PQU s LED podsvícením 1 www.aoc.com 2014 AOC. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnost... 4 Národní konvence... 4 Výkon... 5 Montáž... 6 Čištění... 7 Jiné... 8 Konfigurace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 37 04 83. Obsah Strana Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 37 04 83 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho autorádia s MP3-/CD-přehrávačem s mnoha užitečnými funkcemi a přejeme Vám mnoho pěkných zážitků při

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více