ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM"

Transkript

1 Drazí spoluobčané! Drazí bratři a sestry v Kristu! Zdravím Vás jménem katolické farnosti a přeji Vám všem pěkný zbytek adventní doby, radostné Vánoce a požehnaný nový rok! Snad jste viděli lešení na faře a pak nově natřenou fasádu fary. Městu, které nám pomohlo, jsme velmi vděční. Nyní se kostel a fara hodí k pěknému pohledu města. Farní společnost zažila ještě jinou velkou (duchovní) radost: náš pastorační asistent byl vysvěcen na jáhna. Už od starověku církev zná službu biskupů, kněží a jáhnů. Přejeme panu Mikulovi radost ve službě církve a jemu i jeho rodině Boží požehnání. O Vánocích oslavíme především narození Pána Ježíše. Pro věřící to znamená: Bůh se stal člověkem. Radujme se! Přeji Vám všem tuto radost v kruhu Vašich rodin Váš P. Karel Zaiser, OMI Vánoční bohoslužby Štědrý den Chýnov Hartvíkov Hroby 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční 16: Boží Hod vánoční 8:30 10:00 11: sv. Štěpána 8:30 10:00 Radenín neděle 8:30 10: sv. Silvestr 15: Matky Boží, Panny Marie 8:30 10:00 Předvánoční zpívání koled bude v kapli sv. Anny v Nové Vsi v sobotu 22. prosince od 17 hodin od 21:45 (před půlnoční ) bude chrámový sbor zpívat koledy. Při mších v Chýnově 24. a zazpívá chrámový sbor Marhulovu vánoční mši Vzhůru, vzhůru. Dále ji zazpívá při mši na sv. Štěpána v Radeníně v 10:00 h a v Hartvíkově v neděli v 10 h. Jesličky v Chýnově budou přístupné 25. a od 14:00 do 16:00 a také před a po každé mši. Vánoce 2012 Církev bratrská a Římskokatolická farnost Chýnov zvou na ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM od 14:00 program pro děti v kostele, od 14:30 bude v parku před kostelem živý betlém se zvířátky, budeme zpívat koledy, zdobit stromeček a k dispozici bude horký čaj. Do zdobení stromečku u dětského hřiště se může zapojit každý. Kdo chce, může přinést svoji ozdobu a dát na společný stromek.

2 Opravy kostelů v roce 2012 Chýnov Jak můžete vidět, letos byla realizována oprava fasády jedné strany fary průčelí. Spodní část fasády bylo třeba zcela otlouct a nahradit novou omítkou. Zde měli dost práce štukatéři, kteří doplnili profily kolem oken a dveří. Nyní chybí jen dokončit sokl a podruhé natřít přízemí. Jsme domluveni s firmou, že tyto drobnosti dokončí až na jaře. Děkuji městu Chýnov za finanční dar na tuto opravu. Děkuji také návštěvníkům několika koncertů a ostatním dárcům, kteří přispěli. Pro informaci pár čísel: celková cena prací ,- Kč (z toho: ,- Kč cena opravy fasády fary v Chýnově z přední strany, ,- Kč výměna čtyř oken v přízemí.) Finanční zdroje: ,- Kč peníze farnosti ,- Kč dar města Chýnov ,- Kč půjčka od biskupství ,- Kč půjčka od okolních farností. Hartvíkov V září proběhla oprava varhan v kostele v Hartvíkově. Na varhanech byla udělána kompletní demontáž píšťal z nástroje, vyčistění nástroje a píšťal, petrifikace všech dřevěných součástí proti dřevokaznému hmyzu, kontrola a oprava ladících zátek u dřevěných píšťal a ladiček u píšťal kovových, demontáž hracího stolu, kontrola vodících kolíků u manuálové klávesnice, výměna plstí u manuálové a pedálové klávesnice. Seřízení manuálové spojky, pořízení nového varhanního ventilátoru, kontrola a oprava tónových ventilů manuálové a pedálové vzdušnice, oprava špatně znějících dřevěných píšťal rejstříků Kryt a Flétna, intonační vyrovnání jednotlivých rejstříků a konečné naladění celého nástroje. Cena celé opravy je ,- Kč. Podařilo se získat dotaci z Ministerstva kultury ,- Obec Dolní Hořice přispěla ,- Zbytek se doplnil ze sbírek a darů. Hroby Boční oltář sv. Kříže se letos dočkal druhé etapy restaurování - vyčištění povrchů od letitých nánosů prachu a špíny - ale jen do určité výše (nejvyšší části oltáře se budou restaurovat v příštích letech, abychom ušetřili za pronájem lešení). Proběhlo tmelení, křídování a retušování povrchů oltáře a kříže. Nyní je zřetelně vidět povrch před a po restaurování, protože nejvyšší část oltáře zůstala dosud neopravená. Cena letošních prací byla ,- Kč. Podařilo se získat dotaci z Ministerstva kultury ,- Kč. Mgr. Václav Mikula Z farních financí (k ) Příjmy: v Kč Hartvíkov Hroby Chýnov sbírky a dary , , ,- dotace a granty , , ,- úroky, nájmy, prodeje, ostatní příjmy 626,- 35, ,- Výdaje: v Kč opravy kostela, fary , , ,- elektřina 3.760, , ,- květiny, výzdoba 504,- 0,- 980,- ostatní režie , , ,- odeslané sbírky a odvody pro diecézi , , ,- Číslo účtu farnosti Hroby je /2010, Hartvíkov /0300, Chýnov /0300. Děkujeme moc všem, kteří přispěli na kostel nebo přiložili ruku k dílu! Dary pro farnost lze odečíst ze základu daně z příjmu. Po předložení potvrzení o daru na Finančním úřadu vám bude při ročním zůčtování daně vráceno asi 15 % z darované částky.

3 Adopce dětí na Haiti Na Haiti podporujeme dvě děti: Christelu Eliasaint a Loudmy Jean Gilles. Loudmy pochází z osmi dětí, otec je zedník a matka pradlena. Rodina nevlastní žádný dům ani pozemek. Christela je narozena v roce 1998, další informace nemáme. Obě děvčata jsou čtrnáctiletá, žijí v městě Gonaives a chodí do stejné školy - Emmaus Saint Joseph. Tato škola je institucí poskytující nejen vzdělání, ale i sociální služby. Čtyři indické řádové sestry se starají o školu pro 700 žáků, nutriční centrum, šicí centrum a centrum pro handicapované. Adopce na dálku zajistí dětem na každý rok zaplacení školného, pomůcky do školy, základní zdravotní péči a jedno jídlo denně. Pracovníci olomoucké Charity rozjeli na Haiti několik projektů, takže tam často posílají svého člověka. Ten každý rok objíždí školy, zapojené do projektu Adopce na dálku, a kontroluje, zda jsou peníze dobře využity. Pro adoptivní rodiče připravila Arcidiecézní charita webové stránky: adopce.jsemvidet.eu (přihlášení jménem: juzova a heslem: juzova655). Pokud chcete přispět a nepotkali jste tři krále, můžete poslat DMS KOLEDA na číslo vlevo Eliasaint Christela vpravo Loudmy Gilles Tříkrálová sbírka 2012 Při tříkrálové sbírce v lednu 2012 v Chýnově a okolí vybraly děti celkem ,- Kč. Z těchto peněz šlo ,- Kč na činnost Farní charity v Táboře, ,- Kč pro tyto dvě děti na Haiti. Zbytek peněz jde na činnost Charity ČR u nás i ve světě a také na organizaci a propagaci této sbírky. Všem dárcům patří velké poděkování! Stejné využití peněz plánujeme i v roce V. Mikula Jména oněch východních mudrců - Kašpar, Melichar a Baltazar - vycházejí pouze z tradice a jde o jména dodatečně vymyšlená. Měla zřejmě symbolizovat tři významná kulturní centra starověkého Východu: Caspar je jméno perské, Melichar hebrejské a Baltazar starobabylonské. A co vlastě ta písmena napsaná nade dveřmi 20 C+M+B 12. znamenají? Christus mansionem benedicat, tedy: Kriste, požehnej toto obydlí. A v Nové Vsi u Chýnova možná potkáte tři krále i s velbloudem...

4 Co se dělo ve farnostech v roce a Tříkrálová sbírka: 7 skupinek kolednic a koledníků vyšlo v Chýnově, Kozmicích, Nové Vsi, Dolních Hořicích, Hrobech, Terezíně a Radeníně Ekumenické bohoslužby - střídavě ve sboru Církve bratrské, Církve československé husitské a v našem katolickém kostele vikariátní setkání kněží a asistentů v Chýnově. Po mši v kostele byla na faře porada Duchovní obnova s P. Kryštofem Henriko z Českých Velenic adorační den farnosti Hartvíkov o Květné neděli pořádáme ve spolupráci s Církví bratrskou Velikonoční veselici. Letos jí předcházel koncert táborského souboru Domino Zelený čtvrtek: velikonoční dílna pro děti na faře, účastnilo se jí kolem 25 dětí a desítky dospělých adorační den v Chýnově. 27. a 28. dubna - sbírka oblečení. Vaše pětikorunové příspěvky, vybraných 1.920,- Kč, jsme předali Diakonii jako příspěvek na dopravu. Děkujeme Dr. Valkovi za zapůjčení prostor v pivovaře o svátku svatého Jana Nepomuckého konáme každoročně pouť od Jana k Janu : od kaple sv. Jana Nepomuckého nad Lejčkovem ke kapli do Horních Hořic, kde otec Karel sloužil mši děti z farnosti se účastní každoroční dětské vikariátní pouti, která se letos konala v Jistebnici jsme se zapojili do Noci kostelů. Pro farníky i návštěvníky jsme připravili návštěvu hodin, zvonů a varhan a malou výstavku z farních pokladů Slavnost Nejsvětější Trojice; na chýnovskou pouť přijel jako hlavní celebrant P. Kryštof Henriko, OMI, z Českých Velenic slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo. Pro špatné počasí se letos mše konala v kostele a pak se konal krátký průvod se zpěvem a družičkami k oltáři před městským úřadem k požehnání pro město a jeho obyvatele se v Chýnovské jeskyni, v prostoře zvané kaple sv. Vojtěcha, konala bohoslužba pro děti, které se účastnilo 15 dětí a několik maminek tradiční farní táborák na konec školního roku. Společně jsme si povídali, dobře se najedli a pro děti byly připraveny hry na pouť v Hartvíkově o svátku sv. Petra a Pavla přijel P. Jiří Můčka, OMI, z Klokot v chýnovském kostele proběhl závěrečný koncert hudebních kurzů. koledníci Tříkrálové sbírky pouť ke sv. Vojtěchu noc kostelů děti na Dětské vikariátní pouti

5 pouť na svátek svaté Markéty v Radeníně navštívil naše farnosti P. Günther Ecklbauer, OMI, v Hartvíkově po mši následovala beseda o jeho působení v Pákistánu pouť ke sv. Anně v Nové Vsi u Chýnova týdenní tábor v bývalé škole ve Zhoři u Pacova. Organizujeme ho pro děti nejen z našich farností. Letos se pobyt nesl v duchu doby a života sv. Vojtěcha. Tábora se účastnilo 14 dětí pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Hrobech. Jako hlavní celebrant přijel otec biskup Mons. Pavel Posád. Po mši následovalo občerstvení u kostela a krátká improvizovaná beseda s panem biskupem chýnovskou farnost navštívil před svým odjezdem do Libanonu P. Günther Ecklbauer, OMI, se kterým byla po mši beseda na faře pouť o svátku sv. Bartoloměje v Poříně táborák na zahájení školního roku na farní zahradě v Chýnově. 15. a proběhly oslavy 140. výročí narození Františka Bílka. Farníci se účastnili besed, výstav i dalších akcí, které byly k tomuto mimořádnému výročí organizovány děti z naší farnosti se účastnily Dětské diecézní pouti v Milevsku adorační den v kostele v Hrobech. říjen - růžencové pobožnosti v Nové Vsi, Poříně, Kozmicích a Chýnově. 20. a posvícení - výročí posvěcení kaple či kostela - se tradičně slaví v Poříně a v Nové Vsi na všech pěti hřbitovech našich farností jsme se modlili za zemřelé každoroční oslava svátku sv. Martina. Děti hledaly dárek od sv. Martina, následoval světelný průvod s lampiony přes náměstí a u školy čekal vůz tažený koňmi, na kterém se malí i větší mohli svézt po okružní jízdě ke hřbitovu tradiční setkání kostelníků, varhaníků a dalších pomocníků s panem biskupem v Českých Budějovicích, kterého se pravidelně účastní také naši farníci by se dožil 80. let P. Václav Čadek, dlouholetý duchovní správce farnosti Hroby, kde jsme na něho také vzpomenuli při bohoslužbě při slavnostní bohoslužbě v kostele v Chýnově vysvětil biskup Pavel Posád našeho pastoračního asistenta Václava Mikulu na trvalého jáhna. 13. a proběhla každoroční duchovní obnova, tentokrát s P. Pavlem Zahradníčkem, OMI, z Klokot. pouť v Hartvíkově výlet na Kremešník farní táboták mše v Domově seniorů

6 Jáhenské svěcení 8. prosinec, svátek Neposkvrněného početí Panny Marie půvabné červánky před východem slunce, které nám zazáří s příchodem Ježíše Krista. Letos byl tento svátek pro naše farnosti zvlášť krásný. V mrazivém slunečném odpoledni, v nezvyklém čase, se otevřely brány kostela Nejsvětější Trojice v Chýnově, který se pomalu začal plnit věřícími. Úderem 14. hodiny vstupuje do chrámu průvod kněží, jáhnů a ministrantů a mezi nimi nejdůležitější osoba dnešní slavnosti, pan Václav Mikula. Spolu s ním se budeme moci radovat ze zvláštní milosti, která mu bude udělena otec biskup Pavel Posád ho vysvětí na trvalého jáhna. Světícího biskupa milými slovy v našem městě a kostele uvítá jak pan starosta Pavel Eybert, tak i náš duchovní otec Karel. Ten poté pana biskupa ujistí o způsobilosti kandidáta svěcení a následuje bohoslužba slova. V promluvě se otec biskup zamýšlel nad významem svátku Neposkvrněného početí a seznámil nás také s tím, jaké povinnosti a úkoly čekají našeho budoucího jáhna. Po přímluvných modlitbách, kdy leží na chladné podlaze s tváří přitisknutou k zemi, slibuje Václav biskupovi, že je připraven vzít na sebe zodpovědnost, která z jáhenské služby vyplývá. Potom už následuje vlastní akt svěcení, jež se děje vkládáním biskupových rukou. Obklopen spolubratry jáhny je Václav oblečen do slavnostního liturgického oděvu a může se poprvé v nové roli zúčastnit bohoslužby oběti, v níž všichni Bohu děkujeme za projevenou milost. Po skončení mše svaté jsme rádi přijali pozvání k neformálnímu setkání s otcem biskupem a kněžími na faru, kde celá slavnost příjemně dozněla v přátelské atmosféře společného rozprávění kolem bohatě prostřeného stolu. Alena Strašrybková Jáhen V sobotu 8. prosince jsem byl vysvěcen na jáhna. Chtěl bych stručně vysvětlit, co to znamená. Mezinárodní označení jáhnů je diakon, což je z řeckého slova sloužit. Dost jáhnů se také věnuje diakonii nebo charitě. Jáhen je především spolupracovníkem biskupa a kněze. Slovo spolupráce charakterizuje činnost jáhna nejvíce. V Bibli se poprvé hovoří o jáhnech v šesté kapitole Skutků apoštolských, kdy se apoštolové rozhodli, že musí svou práci rozdělit. Apoštolové přišli na to, že nemohou dělat všechno, ale že na některé věci je potřeba další specializovaný služebník. Vyvolili tak prvních sedm jáhnů. Jáhni byli už v začátcích církve pomocníci biskupů. Máme zmínky, že se starali o ekonomické záležitosti, vyučovali, kázali atd. V posledních staletích jsme se mohli setkat s jáhny, kteří se připravovali ke kněžství a jáhenství pro ně je předstupeň před kněžským svěcením. Tak to funguje stále. Od II. vatikánského koncilu (1962-5) je v církvi obnoveno také trvalé jáhenství. Jsou to muži, kteří se nepřipravují na kněžství, zůstanou jáhny - ti mohou být ženatí. V naší českobudějovické diecézi je nyní 17 trvalých jáhnů, ale na Táborsku dosud žádný nebyl. Jáhni nemohou sloužit mši a zpovídat. Mohou slavnostně udělovat křest, oddávat a pohřbívat. Také připravovat na křest rodiče, vést přípravu snoubenců. Při mši je úkolem jáhna číst evangelium, může také kázat. Některé z těchto činností jsem již vykonával s mimořádným dovolením. Moje dosavadní práce - materiální a administrativní správce pěti kostelů, vyučování náboženství, organizování farních akcí atd. se moc nezmění. áclav Mikula

7 VÁNOČNÍ DÍLNA v sobotu 22. prosince na faře v Chýnově, začátek v 9:00 h Společně budeme tvořit: ozdoby z vosku, přáníčka, obrázky, ozdoby, svíčky atd. Vzpomínka na patera Václava Čadka vstupné 20,- Kč Po 12 let, každou neděli jezdíval otec Čadek na odpolední mši svatou do Hrobů. Již měl za sebou mši v Choustníku, Tučapech a Budislavi. Cestou občas nabíral paní Stoklasovou z Radenína a paní Plachou z Nuzbel. Všechny kostely, kde působil, se snažil v rámci možností opravovat. Postupem let a zhoršujícím se zdravím byla tato služba stále náročnější a vyčerpávající. Neopustil své farníky a pracoval až do posledních sil svého zdraví. Za to mu patří náš velký dík a Pán ať mu odplatí jeho obětavost a lásku. farníci z Hrob Vzpomínám na P. Václava Čadka jako člověka malého vzrůstu, ale velkého srdce. Byl vikářem pro celý táborský vikariát, když jsem zde před patnácti lety nastoupil. Při spoustě povinností neztrácel humor. Ochotně nás přijal na své faře v Choustníku, kde jsme mohli strávit jarní prázdniny s dětmi z chýnovské farnosti. Vzpomínám, že když šel po chodbě fary, tak si prozpěvoval nebo pohvizdoval. Dětí se ptal na jméno a vždy našel nějakého příbuzného, kterého znal (např: tvýho strejdu jsem oddával). Když jej mrtvička omezila v činnosti, přebral jsem od něj materiální správu farnosti Hroby. Všechny papíry měl v pořádku, opravy domluvené. Dne 17. listopadu 2012 jsme si připomínali jeho nedožité 80. narozeniny. Václav Mikula Statistiky obřadů a svátostí V Chýnově byly letos 4 křty, 2 církevní sňatky a 6 církevních pohřbů. Ve farnosti Hroby byly 2 křty v kapli v Poříně, 2 pohřby v Hrobech a jeden v Radeníně. V Hartvíkově byly 4 církevní pohřby.

8 Jak se daří otci Güntherovi? Náš bývalý kněz působí nyní v Libanonu. Žije v komunitě Malých bratří Ježíšových. Libanon je úplně jiný než Pákistán. Lidé mají světlou pleť jako my. Na první pohled není vidět chudoba. Je vidět dost velkých aut a často s nimi jezdí i mladí lidé. Mezi tím se proplétají povozy s oslíkem. Hodně starých aut, které by už u nás jezdit nemohly. Pandžáb v Pákistánu, kde jsem byl posledních pět let, je rovina. Zde v Bejrútu a vůbec v Libanonu se jede stále do kopce a z kopce. Hustě osídlené je pobřeží, kde jsou vysoké domy. Ale brzy můžeme vidět i druhou stranu společnosti. Mnoho syrských dělníků, kteří jsou najímáni na jeden den, často čekají na práci celý den, turkmenské ženy ze Sýrie prohledávají za supermarketem odpad a hledají jídlo, nemocní ve špitále, kteří si nemohou dovolit drahé ošetření. Vedle nás je Foyer dům organizace pečující o uprchlíky Insan, ve které pracuje Bertrand, můj představený. V tomto domě žije žena ze Súdánu se svými třemi dětmi a stará se ještě o další děti z Filipín nebo Egypta, které nemají rodiče. Takže velká rodina se spoustou dětí a dospívajících. Dobré místo pro trénink arabštiny. Protože mí tři spolubratři jsou Francouzi, jeden z nich neumí anglicky a já ještě neumím arabsky, začal jsem se učit i francouzsky. Spisovnou arabštinu se učím na jezuitské univerzitě a nářečí, kterým se skutečně mluví, se učím doma z knížky a při rozhovorech. Zúčastnil jsem se pohřbu jednoho kněze v maronitské katedrále. Katedrála byla plná, přišlo hodně mladých lidí. Tento kněz byl poslední léta slepý a jeho služba spočívala v duchovních rozhovorech a v naslouchání. Mezi výjimečnými událostmi ubíhá normální život: studium jazyka, komunitní život, společná modlitba, každodenní hodina rozjímání (často odpoledne nebo večer). Přichází mnoho lidí na návštěvu - Malí bratři jsou zde již od roku 1985 a mají mnoho přátel. Někdy jdu s Bertrandem na návštěvu do nemocnice. V domě nejsem moc užitečný, protože oba starší spolubratři jsou velmi vitální - Roger, který je už 50 let v Libanonu, a Pascal, kterého znám ještě z Pakistánu. Toho času je u nás ještě jeden bratr z Damašku, kde pracuje jako ošetřovatel. Kvůli situaci v Sýrii se s kolegy setkává v Libanonu. Když jsem se ho ptal na kontemplaci, dal mi odpověď: Vidět Ježíšovu tvář v tváři každého člověka. Srdečně zdraví Váš Günther Klidné a požehnané prožití vánočních svátků, radost, zdraví, št tí a vše dobré v novém roce 2013! P. Karel, OMI, a V. Mikula (na obrázku je b lém z Libanonu) Bohoslužby během roku všední dny: Chýnov čtvrtek v 18:00 (první pátek v měsíci v 14:00 v Domově seniorů) neděle: Chýnov 8:30, Hartvíkov 10:00, Hroby (první neděli v měsíci) 11:30 duchovní správce, kněz: P. Karel Zaiser, OMI Staroklokotská 43, Tábor-Klokoty tel , mobil: materiální správce, opravy, matriky: Mgr. Václav Mikula, jáhen Zámecká 6, Chýnov tel , mobil Zpravodaj farností Hartvíkov, Hroby, Chýnov. Vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce dvakrát ročně. Evidenční číslo MK ČR E Neprodejné. Náklad 1900 výtisků.

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční Drazí obyvatelé Chýnova a okolí! Zdravím Vás jménem katolických farností v Chýnově, Hartvíkově a Hrobech. Přejeme Vám všem radostné Vánoce v okruhu Vašich drahých! Zvláštní pozdravy těm, kteří jsou sami.

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Pán Bůh zaplať! Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje

Pán Bůh zaplať! Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje Pán Bůh zaplať! Moje babička říkávala: Dobré děkování je nových darů vyprošování. Tím chtěla říci, ţe poděkovat je nejen slušnost i kdyţ to samozřejmě také. Poděkovat, projevit vděčnost vůči dárci je -

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 14 Číslo 5 Rok 2013 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, zdravím vás všechny a děkuji ještě jednou za vaše modlitby. V následujícím období můžeme prožívat finále

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje

FARNÍ LIST. září 2005 ročník 1 číslo 1. Slovo kněze. Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje Římskokatolická farnost u kostela Povýšení sv. Kříže Praha Koloděje FARNÍ LIST září 2005 ročník 1 číslo 1 Slovo kněze Vážení farníci, poprvé v historii kolodějské církevní obce vychází tento farní list,

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Buďme světlem - a předávejme plamen Milí farníci Klokot, Dražic, Chýnova, Hartvíkova a Hrobů! Milí farníci oblátských farností! Váš o.

Buďme světlem - a předávejme plamen Milí farníci Klokot, Dražic, Chýnova, Hartvíkova a Hrobů! Milí farníci oblátských farností! Váš o. Buďme světlem - a předávejme plamen Měsíc únor začínáme svátkem Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), který budeme slavit poprvé již o vigilii tohoto svátku, tedy v sobotu 1. února večer a pak v neděli

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014.

Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014. Poděkování a rozloučení Tak, jak jsem Vás již v loňském roce informoval, 14. února vyprší mé časné řeholní sliby v Kongregaci misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Nyní je již i jmenován k 1. únoru

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice

Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Rok spásy 2013 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis ter millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Moutnice Přehled roku spásy MMXIIv moutnické farnosti, 31.12. 2013 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním

Za naše představené: Otče náš. III: Církev žije svátostmi a svátostinami a hlásáním Rok spásy 2012 po Kristu ve farnosti Těšany anno salutis bis millesimo duodecimo post Christum natum parochiae Těšany Přehled roku spásy MMXI v těšanské farnosti, 31.12. 2012 I: Astronomicky a meteorologicky

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY... str. 2 Zápis ze zasedání Poděkování a prosba o pomoc ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 3 Životní jubilea Svátost biřmování Primice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM ÚNOR 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Existuje?............. 02 Rosteme v poznání............ 03 Ohlédnutí za rokem 2010.......... 04 Pohled dopředu.......... 08 Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou...

Více

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce NĚKTERÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ FARNOSTI BĚHEM ROKU 2011 1) Duchovní správa Po celý rok 2011 zajišťovali duchovní správu farnosti jako její řádný farář P. Václav Habart, 29. probošt jindřichohradecký (v Jindř.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

vykonané práci, je rovněž nezapomenutelná. od 1. července letošního roku. S P. Jendou Turkem tedy přestaneme k tomuto datu do Choustníka jezdit.

vykonané práci, je rovněž nezapomenutelná. od 1. července letošního roku. S P. Jendou Turkem tedy přestaneme k tomuto datu do Choustníka jezdit. Farní zpravodaj Letnice 2014 TÁBOR, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Choustník a Malšice s přílohou DIALOG V CÍRKVI Kostel Navštívení Panny Marie v Choustníku loučení s choustnickou farností V tomto vydání

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice POUTNICKÝ PAS České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 1 Kostel Panny Marie Růžencové Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice 2 Klášterní kostel Obětování

Více

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava Jaká příprava - taková oslava Jedna stará moudrost říká: Jaká příprava taková oslava. Platí to i o přípravě Vánoc - radostné oslavě Kristova narození. Když bude mít příprava na Vánoce jen materiální rozměr,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Homilie na mši při svěcení olejů 2002

Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Homilie na mši při svěcení olejů 2002 Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě! Chci dnes mluvit především k vám, protože toto je vaše mše sv. Sestry a bratři, kteří se zde shromáždili, aby tu byli

Více