ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM"

Transkript

1 Drazí spoluobčané! Drazí bratři a sestry v Kristu! Zdravím Vás jménem katolické farnosti a přeji Vám všem pěkný zbytek adventní doby, radostné Vánoce a požehnaný nový rok! Snad jste viděli lešení na faře a pak nově natřenou fasádu fary. Městu, které nám pomohlo, jsme velmi vděční. Nyní se kostel a fara hodí k pěknému pohledu města. Farní společnost zažila ještě jinou velkou (duchovní) radost: náš pastorační asistent byl vysvěcen na jáhna. Už od starověku církev zná službu biskupů, kněží a jáhnů. Přejeme panu Mikulovi radost ve službě církve a jemu i jeho rodině Boží požehnání. O Vánocích oslavíme především narození Pána Ježíše. Pro věřící to znamená: Bůh se stal člověkem. Radujme se! Přeji Vám všem tuto radost v kruhu Vašich rodin Váš P. Karel Zaiser, OMI Vánoční bohoslužby Štědrý den Chýnov Hartvíkov Hroby 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční 16: Boží Hod vánoční 8:30 10:00 11: sv. Štěpána 8:30 10:00 Radenín neděle 8:30 10: sv. Silvestr 15: Matky Boží, Panny Marie 8:30 10:00 Předvánoční zpívání koled bude v kapli sv. Anny v Nové Vsi v sobotu 22. prosince od 17 hodin od 21:45 (před půlnoční ) bude chrámový sbor zpívat koledy. Při mších v Chýnově 24. a zazpívá chrámový sbor Marhulovu vánoční mši Vzhůru, vzhůru. Dále ji zazpívá při mši na sv. Štěpána v Radeníně v 10:00 h a v Hartvíkově v neděli v 10 h. Jesličky v Chýnově budou přístupné 25. a od 14:00 do 16:00 a také před a po každé mši. Vánoce 2012 Církev bratrská a Římskokatolická farnost Chýnov zvou na ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM od 14:00 program pro děti v kostele, od 14:30 bude v parku před kostelem živý betlém se zvířátky, budeme zpívat koledy, zdobit stromeček a k dispozici bude horký čaj. Do zdobení stromečku u dětského hřiště se může zapojit každý. Kdo chce, může přinést svoji ozdobu a dát na společný stromek.

2 Opravy kostelů v roce 2012 Chýnov Jak můžete vidět, letos byla realizována oprava fasády jedné strany fary průčelí. Spodní část fasády bylo třeba zcela otlouct a nahradit novou omítkou. Zde měli dost práce štukatéři, kteří doplnili profily kolem oken a dveří. Nyní chybí jen dokončit sokl a podruhé natřít přízemí. Jsme domluveni s firmou, že tyto drobnosti dokončí až na jaře. Děkuji městu Chýnov za finanční dar na tuto opravu. Děkuji také návštěvníkům několika koncertů a ostatním dárcům, kteří přispěli. Pro informaci pár čísel: celková cena prací ,- Kč (z toho: ,- Kč cena opravy fasády fary v Chýnově z přední strany, ,- Kč výměna čtyř oken v přízemí.) Finanční zdroje: ,- Kč peníze farnosti ,- Kč dar města Chýnov ,- Kč půjčka od biskupství ,- Kč půjčka od okolních farností. Hartvíkov V září proběhla oprava varhan v kostele v Hartvíkově. Na varhanech byla udělána kompletní demontáž píšťal z nástroje, vyčistění nástroje a píšťal, petrifikace všech dřevěných součástí proti dřevokaznému hmyzu, kontrola a oprava ladících zátek u dřevěných píšťal a ladiček u píšťal kovových, demontáž hracího stolu, kontrola vodících kolíků u manuálové klávesnice, výměna plstí u manuálové a pedálové klávesnice. Seřízení manuálové spojky, pořízení nového varhanního ventilátoru, kontrola a oprava tónových ventilů manuálové a pedálové vzdušnice, oprava špatně znějících dřevěných píšťal rejstříků Kryt a Flétna, intonační vyrovnání jednotlivých rejstříků a konečné naladění celého nástroje. Cena celé opravy je ,- Kč. Podařilo se získat dotaci z Ministerstva kultury ,- Obec Dolní Hořice přispěla ,- Zbytek se doplnil ze sbírek a darů. Hroby Boční oltář sv. Kříže se letos dočkal druhé etapy restaurování - vyčištění povrchů od letitých nánosů prachu a špíny - ale jen do určité výše (nejvyšší části oltáře se budou restaurovat v příštích letech, abychom ušetřili za pronájem lešení). Proběhlo tmelení, křídování a retušování povrchů oltáře a kříže. Nyní je zřetelně vidět povrch před a po restaurování, protože nejvyšší část oltáře zůstala dosud neopravená. Cena letošních prací byla ,- Kč. Podařilo se získat dotaci z Ministerstva kultury ,- Kč. Mgr. Václav Mikula Z farních financí (k ) Příjmy: v Kč Hartvíkov Hroby Chýnov sbírky a dary , , ,- dotace a granty , , ,- úroky, nájmy, prodeje, ostatní příjmy 626,- 35, ,- Výdaje: v Kč opravy kostela, fary , , ,- elektřina 3.760, , ,- květiny, výzdoba 504,- 0,- 980,- ostatní režie , , ,- odeslané sbírky a odvody pro diecézi , , ,- Číslo účtu farnosti Hroby je /2010, Hartvíkov /0300, Chýnov /0300. Děkujeme moc všem, kteří přispěli na kostel nebo přiložili ruku k dílu! Dary pro farnost lze odečíst ze základu daně z příjmu. Po předložení potvrzení o daru na Finančním úřadu vám bude při ročním zůčtování daně vráceno asi 15 % z darované částky.

3 Adopce dětí na Haiti Na Haiti podporujeme dvě děti: Christelu Eliasaint a Loudmy Jean Gilles. Loudmy pochází z osmi dětí, otec je zedník a matka pradlena. Rodina nevlastní žádný dům ani pozemek. Christela je narozena v roce 1998, další informace nemáme. Obě děvčata jsou čtrnáctiletá, žijí v městě Gonaives a chodí do stejné školy - Emmaus Saint Joseph. Tato škola je institucí poskytující nejen vzdělání, ale i sociální služby. Čtyři indické řádové sestry se starají o školu pro 700 žáků, nutriční centrum, šicí centrum a centrum pro handicapované. Adopce na dálku zajistí dětem na každý rok zaplacení školného, pomůcky do školy, základní zdravotní péči a jedno jídlo denně. Pracovníci olomoucké Charity rozjeli na Haiti několik projektů, takže tam často posílají svého člověka. Ten každý rok objíždí školy, zapojené do projektu Adopce na dálku, a kontroluje, zda jsou peníze dobře využity. Pro adoptivní rodiče připravila Arcidiecézní charita webové stránky: adopce.jsemvidet.eu (přihlášení jménem: juzova a heslem: juzova655). Pokud chcete přispět a nepotkali jste tři krále, můžete poslat DMS KOLEDA na číslo vlevo Eliasaint Christela vpravo Loudmy Gilles Tříkrálová sbírka 2012 Při tříkrálové sbírce v lednu 2012 v Chýnově a okolí vybraly děti celkem ,- Kč. Z těchto peněz šlo ,- Kč na činnost Farní charity v Táboře, ,- Kč pro tyto dvě děti na Haiti. Zbytek peněz jde na činnost Charity ČR u nás i ve světě a také na organizaci a propagaci této sbírky. Všem dárcům patří velké poděkování! Stejné využití peněz plánujeme i v roce V. Mikula Jména oněch východních mudrců - Kašpar, Melichar a Baltazar - vycházejí pouze z tradice a jde o jména dodatečně vymyšlená. Měla zřejmě symbolizovat tři významná kulturní centra starověkého Východu: Caspar je jméno perské, Melichar hebrejské a Baltazar starobabylonské. A co vlastě ta písmena napsaná nade dveřmi 20 C+M+B 12. znamenají? Christus mansionem benedicat, tedy: Kriste, požehnej toto obydlí. A v Nové Vsi u Chýnova možná potkáte tři krále i s velbloudem...

4 Co se dělo ve farnostech v roce a Tříkrálová sbírka: 7 skupinek kolednic a koledníků vyšlo v Chýnově, Kozmicích, Nové Vsi, Dolních Hořicích, Hrobech, Terezíně a Radeníně Ekumenické bohoslužby - střídavě ve sboru Církve bratrské, Církve československé husitské a v našem katolickém kostele vikariátní setkání kněží a asistentů v Chýnově. Po mši v kostele byla na faře porada Duchovní obnova s P. Kryštofem Henriko z Českých Velenic adorační den farnosti Hartvíkov o Květné neděli pořádáme ve spolupráci s Církví bratrskou Velikonoční veselici. Letos jí předcházel koncert táborského souboru Domino Zelený čtvrtek: velikonoční dílna pro děti na faře, účastnilo se jí kolem 25 dětí a desítky dospělých adorační den v Chýnově. 27. a 28. dubna - sbírka oblečení. Vaše pětikorunové příspěvky, vybraných 1.920,- Kč, jsme předali Diakonii jako příspěvek na dopravu. Děkujeme Dr. Valkovi za zapůjčení prostor v pivovaře o svátku svatého Jana Nepomuckého konáme každoročně pouť od Jana k Janu : od kaple sv. Jana Nepomuckého nad Lejčkovem ke kapli do Horních Hořic, kde otec Karel sloužil mši děti z farnosti se účastní každoroční dětské vikariátní pouti, která se letos konala v Jistebnici jsme se zapojili do Noci kostelů. Pro farníky i návštěvníky jsme připravili návštěvu hodin, zvonů a varhan a malou výstavku z farních pokladů Slavnost Nejsvětější Trojice; na chýnovskou pouť přijel jako hlavní celebrant P. Kryštof Henriko, OMI, z Českých Velenic slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo. Pro špatné počasí se letos mše konala v kostele a pak se konal krátký průvod se zpěvem a družičkami k oltáři před městským úřadem k požehnání pro město a jeho obyvatele se v Chýnovské jeskyni, v prostoře zvané kaple sv. Vojtěcha, konala bohoslužba pro děti, které se účastnilo 15 dětí a několik maminek tradiční farní táborák na konec školního roku. Společně jsme si povídali, dobře se najedli a pro děti byly připraveny hry na pouť v Hartvíkově o svátku sv. Petra a Pavla přijel P. Jiří Můčka, OMI, z Klokot v chýnovském kostele proběhl závěrečný koncert hudebních kurzů. koledníci Tříkrálové sbírky pouť ke sv. Vojtěchu noc kostelů děti na Dětské vikariátní pouti

5 pouť na svátek svaté Markéty v Radeníně navštívil naše farnosti P. Günther Ecklbauer, OMI, v Hartvíkově po mši následovala beseda o jeho působení v Pákistánu pouť ke sv. Anně v Nové Vsi u Chýnova týdenní tábor v bývalé škole ve Zhoři u Pacova. Organizujeme ho pro děti nejen z našich farností. Letos se pobyt nesl v duchu doby a života sv. Vojtěcha. Tábora se účastnilo 14 dětí pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Hrobech. Jako hlavní celebrant přijel otec biskup Mons. Pavel Posád. Po mši následovalo občerstvení u kostela a krátká improvizovaná beseda s panem biskupem chýnovskou farnost navštívil před svým odjezdem do Libanonu P. Günther Ecklbauer, OMI, se kterým byla po mši beseda na faře pouť o svátku sv. Bartoloměje v Poříně táborák na zahájení školního roku na farní zahradě v Chýnově. 15. a proběhly oslavy 140. výročí narození Františka Bílka. Farníci se účastnili besed, výstav i dalších akcí, které byly k tomuto mimořádnému výročí organizovány děti z naší farnosti se účastnily Dětské diecézní pouti v Milevsku adorační den v kostele v Hrobech. říjen - růžencové pobožnosti v Nové Vsi, Poříně, Kozmicích a Chýnově. 20. a posvícení - výročí posvěcení kaple či kostela - se tradičně slaví v Poříně a v Nové Vsi na všech pěti hřbitovech našich farností jsme se modlili za zemřelé každoroční oslava svátku sv. Martina. Děti hledaly dárek od sv. Martina, následoval světelný průvod s lampiony přes náměstí a u školy čekal vůz tažený koňmi, na kterém se malí i větší mohli svézt po okružní jízdě ke hřbitovu tradiční setkání kostelníků, varhaníků a dalších pomocníků s panem biskupem v Českých Budějovicích, kterého se pravidelně účastní také naši farníci by se dožil 80. let P. Václav Čadek, dlouholetý duchovní správce farnosti Hroby, kde jsme na něho také vzpomenuli při bohoslužbě při slavnostní bohoslužbě v kostele v Chýnově vysvětil biskup Pavel Posád našeho pastoračního asistenta Václava Mikulu na trvalého jáhna. 13. a proběhla každoroční duchovní obnova, tentokrát s P. Pavlem Zahradníčkem, OMI, z Klokot. pouť v Hartvíkově výlet na Kremešník farní táboták mše v Domově seniorů

6 Jáhenské svěcení 8. prosinec, svátek Neposkvrněného početí Panny Marie půvabné červánky před východem slunce, které nám zazáří s příchodem Ježíše Krista. Letos byl tento svátek pro naše farnosti zvlášť krásný. V mrazivém slunečném odpoledni, v nezvyklém čase, se otevřely brány kostela Nejsvětější Trojice v Chýnově, který se pomalu začal plnit věřícími. Úderem 14. hodiny vstupuje do chrámu průvod kněží, jáhnů a ministrantů a mezi nimi nejdůležitější osoba dnešní slavnosti, pan Václav Mikula. Spolu s ním se budeme moci radovat ze zvláštní milosti, která mu bude udělena otec biskup Pavel Posád ho vysvětí na trvalého jáhna. Světícího biskupa milými slovy v našem městě a kostele uvítá jak pan starosta Pavel Eybert, tak i náš duchovní otec Karel. Ten poté pana biskupa ujistí o způsobilosti kandidáta svěcení a následuje bohoslužba slova. V promluvě se otec biskup zamýšlel nad významem svátku Neposkvrněného početí a seznámil nás také s tím, jaké povinnosti a úkoly čekají našeho budoucího jáhna. Po přímluvných modlitbách, kdy leží na chladné podlaze s tváří přitisknutou k zemi, slibuje Václav biskupovi, že je připraven vzít na sebe zodpovědnost, která z jáhenské služby vyplývá. Potom už následuje vlastní akt svěcení, jež se děje vkládáním biskupových rukou. Obklopen spolubratry jáhny je Václav oblečen do slavnostního liturgického oděvu a může se poprvé v nové roli zúčastnit bohoslužby oběti, v níž všichni Bohu děkujeme za projevenou milost. Po skončení mše svaté jsme rádi přijali pozvání k neformálnímu setkání s otcem biskupem a kněžími na faru, kde celá slavnost příjemně dozněla v přátelské atmosféře společného rozprávění kolem bohatě prostřeného stolu. Alena Strašrybková Jáhen V sobotu 8. prosince jsem byl vysvěcen na jáhna. Chtěl bych stručně vysvětlit, co to znamená. Mezinárodní označení jáhnů je diakon, což je z řeckého slova sloužit. Dost jáhnů se také věnuje diakonii nebo charitě. Jáhen je především spolupracovníkem biskupa a kněze. Slovo spolupráce charakterizuje činnost jáhna nejvíce. V Bibli se poprvé hovoří o jáhnech v šesté kapitole Skutků apoštolských, kdy se apoštolové rozhodli, že musí svou práci rozdělit. Apoštolové přišli na to, že nemohou dělat všechno, ale že na některé věci je potřeba další specializovaný služebník. Vyvolili tak prvních sedm jáhnů. Jáhni byli už v začátcích církve pomocníci biskupů. Máme zmínky, že se starali o ekonomické záležitosti, vyučovali, kázali atd. V posledních staletích jsme se mohli setkat s jáhny, kteří se připravovali ke kněžství a jáhenství pro ně je předstupeň před kněžským svěcením. Tak to funguje stále. Od II. vatikánského koncilu (1962-5) je v církvi obnoveno také trvalé jáhenství. Jsou to muži, kteří se nepřipravují na kněžství, zůstanou jáhny - ti mohou být ženatí. V naší českobudějovické diecézi je nyní 17 trvalých jáhnů, ale na Táborsku dosud žádný nebyl. Jáhni nemohou sloužit mši a zpovídat. Mohou slavnostně udělovat křest, oddávat a pohřbívat. Také připravovat na křest rodiče, vést přípravu snoubenců. Při mši je úkolem jáhna číst evangelium, může také kázat. Některé z těchto činností jsem již vykonával s mimořádným dovolením. Moje dosavadní práce - materiální a administrativní správce pěti kostelů, vyučování náboženství, organizování farních akcí atd. se moc nezmění. áclav Mikula

7 VÁNOČNÍ DÍLNA v sobotu 22. prosince na faře v Chýnově, začátek v 9:00 h Společně budeme tvořit: ozdoby z vosku, přáníčka, obrázky, ozdoby, svíčky atd. Vzpomínka na patera Václava Čadka vstupné 20,- Kč Po 12 let, každou neděli jezdíval otec Čadek na odpolední mši svatou do Hrobů. Již měl za sebou mši v Choustníku, Tučapech a Budislavi. Cestou občas nabíral paní Stoklasovou z Radenína a paní Plachou z Nuzbel. Všechny kostely, kde působil, se snažil v rámci možností opravovat. Postupem let a zhoršujícím se zdravím byla tato služba stále náročnější a vyčerpávající. Neopustil své farníky a pracoval až do posledních sil svého zdraví. Za to mu patří náš velký dík a Pán ať mu odplatí jeho obětavost a lásku. farníci z Hrob Vzpomínám na P. Václava Čadka jako člověka malého vzrůstu, ale velkého srdce. Byl vikářem pro celý táborský vikariát, když jsem zde před patnácti lety nastoupil. Při spoustě povinností neztrácel humor. Ochotně nás přijal na své faře v Choustníku, kde jsme mohli strávit jarní prázdniny s dětmi z chýnovské farnosti. Vzpomínám, že když šel po chodbě fary, tak si prozpěvoval nebo pohvizdoval. Dětí se ptal na jméno a vždy našel nějakého příbuzného, kterého znal (např: tvýho strejdu jsem oddával). Když jej mrtvička omezila v činnosti, přebral jsem od něj materiální správu farnosti Hroby. Všechny papíry měl v pořádku, opravy domluvené. Dne 17. listopadu 2012 jsme si připomínali jeho nedožité 80. narozeniny. Václav Mikula Statistiky obřadů a svátostí V Chýnově byly letos 4 křty, 2 církevní sňatky a 6 církevních pohřbů. Ve farnosti Hroby byly 2 křty v kapli v Poříně, 2 pohřby v Hrobech a jeden v Radeníně. V Hartvíkově byly 4 církevní pohřby.

8 Jak se daří otci Güntherovi? Náš bývalý kněz působí nyní v Libanonu. Žije v komunitě Malých bratří Ježíšových. Libanon je úplně jiný než Pákistán. Lidé mají světlou pleť jako my. Na první pohled není vidět chudoba. Je vidět dost velkých aut a často s nimi jezdí i mladí lidé. Mezi tím se proplétají povozy s oslíkem. Hodně starých aut, které by už u nás jezdit nemohly. Pandžáb v Pákistánu, kde jsem byl posledních pět let, je rovina. Zde v Bejrútu a vůbec v Libanonu se jede stále do kopce a z kopce. Hustě osídlené je pobřeží, kde jsou vysoké domy. Ale brzy můžeme vidět i druhou stranu společnosti. Mnoho syrských dělníků, kteří jsou najímáni na jeden den, často čekají na práci celý den, turkmenské ženy ze Sýrie prohledávají za supermarketem odpad a hledají jídlo, nemocní ve špitále, kteří si nemohou dovolit drahé ošetření. Vedle nás je Foyer dům organizace pečující o uprchlíky Insan, ve které pracuje Bertrand, můj představený. V tomto domě žije žena ze Súdánu se svými třemi dětmi a stará se ještě o další děti z Filipín nebo Egypta, které nemají rodiče. Takže velká rodina se spoustou dětí a dospívajících. Dobré místo pro trénink arabštiny. Protože mí tři spolubratři jsou Francouzi, jeden z nich neumí anglicky a já ještě neumím arabsky, začal jsem se učit i francouzsky. Spisovnou arabštinu se učím na jezuitské univerzitě a nářečí, kterým se skutečně mluví, se učím doma z knížky a při rozhovorech. Zúčastnil jsem se pohřbu jednoho kněze v maronitské katedrále. Katedrála byla plná, přišlo hodně mladých lidí. Tento kněz byl poslední léta slepý a jeho služba spočívala v duchovních rozhovorech a v naslouchání. Mezi výjimečnými událostmi ubíhá normální život: studium jazyka, komunitní život, společná modlitba, každodenní hodina rozjímání (často odpoledne nebo večer). Přichází mnoho lidí na návštěvu - Malí bratři jsou zde již od roku 1985 a mají mnoho přátel. Někdy jdu s Bertrandem na návštěvu do nemocnice. V domě nejsem moc užitečný, protože oba starší spolubratři jsou velmi vitální - Roger, který je už 50 let v Libanonu, a Pascal, kterého znám ještě z Pakistánu. Toho času je u nás ještě jeden bratr z Damašku, kde pracuje jako ošetřovatel. Kvůli situaci v Sýrii se s kolegy setkává v Libanonu. Když jsem se ho ptal na kontemplaci, dal mi odpověď: Vidět Ježíšovu tvář v tváři každého člověka. Srdečně zdraví Váš Günther Klidné a požehnané prožití vánočních svátků, radost, zdraví, št tí a vše dobré v novém roce 2013! P. Karel, OMI, a V. Mikula (na obrázku je b lém z Libanonu) Bohoslužby během roku všední dny: Chýnov čtvrtek v 18:00 (první pátek v měsíci v 14:00 v Domově seniorů) neděle: Chýnov 8:30, Hartvíkov 10:00, Hroby (první neděli v měsíci) 11:30 duchovní správce, kněz: P. Karel Zaiser, OMI Staroklokotská 43, Tábor-Klokoty tel , mobil: materiální správce, opravy, matriky: Mgr. Václav Mikula, jáhen Zámecká 6, Chýnov tel , mobil Zpravodaj farností Hartvíkov, Hroby, Chýnov. Vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce dvakrát ročně. Evidenční číslo MK ČR E Neprodejné. Náklad 1900 výtisků.

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční Vánoce 2009 Drazí občané Chýnova a okolí! Drazí bratři a sestry! Tímto zpravodajem Vás katolická farnost všechny zdraví před Vánocemi a Novým rokem a přeje Vám radost, úspěch a Boží požehnání. K našim

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Drazí spoluobčané v Chýnově, v Radeníně, Nové Vsi, v Hořicích a v okolních místech! Drazí bratři a sestry ve farnostech Chýnovské, Hartvíkovské a Hrobské! Jako každý rok Vás zdraví Vaše katolická farnost.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční Drazí obyvatelé Chýnova a okolí! Zdravím Vás jménem katolických farností v Chýnově, Hartvíkově a Hrobech. Přejeme Vám všem radostné Vánoce v okruhu Vašich drahých! Zvláštní pozdravy těm, kteří jsou sami.

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Národní potravinová sbírka v Tesco a Makro Zlín. Posezení seniorů Charitního domova u harmoniky. Zahájen zimní provoz Seďárny pro lidi bez domova

Národní potravinová sbírka v Tesco a Makro Zlín. Posezení seniorů Charitního domova u harmoniky. Zahájen zimní provoz Seďárny pro lidi bez domova čtvrtletník 2015/3 Buďme velkorysí Slovo na úvod Krásný adventní čas, nedávno jsem se setkal s výzvou k velkorysosti. Je to ctnost, která v běžném životě není až tak častá. Přesto mohu na činnosti naší

Více

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti)

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti) Milí přátelé! Měsíc květen, který je tradičně zasvěcený Panně Marii, je letos celý součástí Velikonoční doby. Rozlévá se do něj velikonoční radost ze zmrtvýchvstání: z nového života, ke kterému mám všem

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Činnost a zaměření Římskokatolická farnost Dobříš patří do Arcidiecéze pražské. Správní činnost ŘK farnosti Dobříš

Více

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ

POSTNÍ DOBA VE SVATÉM ROCE MILOSRDENSTVÍ Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, ALBRECHTICE, KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, DLOUHÁ VES ÚNOR FARNÍ PLES; POSTNÍ DOBA Č. 2 / 2016

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Fiat prázdninový 2015

Fiat prázdninový 2015 Fiat prázdninový 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Papež František: Spásu si nelze koupit, ani zasloužit, je zadarmo. Milí přátelé, začínají dovolené, čas odpočinku a možná i

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Tříkrálové koledování 2015. Neděle 1. 1. 2015 v 15.30 Novoroční koncert Ladislav Šotek

Tříkrálové koledování 2015. Neděle 1. 1. 2015 v 15.30 Novoroční koncert Ladislav Šotek Upřímné Pán Bůh zaplať vám všem, kteří jste i letos pomohli připravit a prožít požehnané a krásné klokotské Vánoce. Děkuji Vám také za vše, co jste pro farnost udělali v uplynulém roce 2014 za Vaše modlitby,

Více

,,. KOSTELNIK. praktická příručka

,,. KOSTELNIK. praktická příručka ,,. KOSTELNIK praktická příručka Olomouc 2010 KŇAZSKÝ SEM NÁR sv. Fr.mtiška Xaverskeho zapisané dna: BANSKÁ BYSTRICA. KNJŽNICA,?i "L't().Jp na&a: l. 1 vl I 'f' prírast wve c1s o: ÚVODEM Vydání této knihy

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015 leden 2015 Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj MĚSTYS LITULTOVICE Vážení spoluobčané, tentokrát bych se chtěl věnovat poněkud přízemnějšímu tématu, a to je komunální odpad. Od

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více