ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM"

Transkript

1 Drazí spoluobčané! Drazí bratři a sestry v Kristu! Zdravím Vás jménem katolické farnosti a přeji Vám všem pěkný zbytek adventní doby, radostné Vánoce a požehnaný nový rok! Snad jste viděli lešení na faře a pak nově natřenou fasádu fary. Městu, které nám pomohlo, jsme velmi vděční. Nyní se kostel a fara hodí k pěknému pohledu města. Farní společnost zažila ještě jinou velkou (duchovní) radost: náš pastorační asistent byl vysvěcen na jáhna. Už od starověku církev zná službu biskupů, kněží a jáhnů. Přejeme panu Mikulovi radost ve službě církve a jemu i jeho rodině Boží požehnání. O Vánocích oslavíme především narození Pána Ježíše. Pro věřící to znamená: Bůh se stal člověkem. Radujme se! Přeji Vám všem tuto radost v kruhu Vašich rodin Váš P. Karel Zaiser, OMI Vánoční bohoslužby Štědrý den Chýnov Hartvíkov Hroby 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční 16: Boží Hod vánoční 8:30 10:00 11: sv. Štěpána 8:30 10:00 Radenín neděle 8:30 10: sv. Silvestr 15: Matky Boží, Panny Marie 8:30 10:00 Předvánoční zpívání koled bude v kapli sv. Anny v Nové Vsi v sobotu 22. prosince od 17 hodin od 21:45 (před půlnoční ) bude chrámový sbor zpívat koledy. Při mších v Chýnově 24. a zazpívá chrámový sbor Marhulovu vánoční mši Vzhůru, vzhůru. Dále ji zazpívá při mši na sv. Štěpána v Radeníně v 10:00 h a v Hartvíkově v neděli v 10 h. Jesličky v Chýnově budou přístupné 25. a od 14:00 do 16:00 a také před a po každé mši. Vánoce 2012 Církev bratrská a Římskokatolická farnost Chýnov zvou na ŠTĚDRÝ DEN PŘED KOSTELEM od 14:00 program pro děti v kostele, od 14:30 bude v parku před kostelem živý betlém se zvířátky, budeme zpívat koledy, zdobit stromeček a k dispozici bude horký čaj. Do zdobení stromečku u dětského hřiště se může zapojit každý. Kdo chce, může přinést svoji ozdobu a dát na společný stromek.

2 Opravy kostelů v roce 2012 Chýnov Jak můžete vidět, letos byla realizována oprava fasády jedné strany fary průčelí. Spodní část fasády bylo třeba zcela otlouct a nahradit novou omítkou. Zde měli dost práce štukatéři, kteří doplnili profily kolem oken a dveří. Nyní chybí jen dokončit sokl a podruhé natřít přízemí. Jsme domluveni s firmou, že tyto drobnosti dokončí až na jaře. Děkuji městu Chýnov za finanční dar na tuto opravu. Děkuji také návštěvníkům několika koncertů a ostatním dárcům, kteří přispěli. Pro informaci pár čísel: celková cena prací ,- Kč (z toho: ,- Kč cena opravy fasády fary v Chýnově z přední strany, ,- Kč výměna čtyř oken v přízemí.) Finanční zdroje: ,- Kč peníze farnosti ,- Kč dar města Chýnov ,- Kč půjčka od biskupství ,- Kč půjčka od okolních farností. Hartvíkov V září proběhla oprava varhan v kostele v Hartvíkově. Na varhanech byla udělána kompletní demontáž píšťal z nástroje, vyčistění nástroje a píšťal, petrifikace všech dřevěných součástí proti dřevokaznému hmyzu, kontrola a oprava ladících zátek u dřevěných píšťal a ladiček u píšťal kovových, demontáž hracího stolu, kontrola vodících kolíků u manuálové klávesnice, výměna plstí u manuálové a pedálové klávesnice. Seřízení manuálové spojky, pořízení nového varhanního ventilátoru, kontrola a oprava tónových ventilů manuálové a pedálové vzdušnice, oprava špatně znějících dřevěných píšťal rejstříků Kryt a Flétna, intonační vyrovnání jednotlivých rejstříků a konečné naladění celého nástroje. Cena celé opravy je ,- Kč. Podařilo se získat dotaci z Ministerstva kultury ,- Obec Dolní Hořice přispěla ,- Zbytek se doplnil ze sbírek a darů. Hroby Boční oltář sv. Kříže se letos dočkal druhé etapy restaurování - vyčištění povrchů od letitých nánosů prachu a špíny - ale jen do určité výše (nejvyšší části oltáře se budou restaurovat v příštích letech, abychom ušetřili za pronájem lešení). Proběhlo tmelení, křídování a retušování povrchů oltáře a kříže. Nyní je zřetelně vidět povrch před a po restaurování, protože nejvyšší část oltáře zůstala dosud neopravená. Cena letošních prací byla ,- Kč. Podařilo se získat dotaci z Ministerstva kultury ,- Kč. Mgr. Václav Mikula Z farních financí (k ) Příjmy: v Kč Hartvíkov Hroby Chýnov sbírky a dary , , ,- dotace a granty , , ,- úroky, nájmy, prodeje, ostatní příjmy 626,- 35, ,- Výdaje: v Kč opravy kostela, fary , , ,- elektřina 3.760, , ,- květiny, výzdoba 504,- 0,- 980,- ostatní režie , , ,- odeslané sbírky a odvody pro diecézi , , ,- Číslo účtu farnosti Hroby je /2010, Hartvíkov /0300, Chýnov /0300. Děkujeme moc všem, kteří přispěli na kostel nebo přiložili ruku k dílu! Dary pro farnost lze odečíst ze základu daně z příjmu. Po předložení potvrzení o daru na Finančním úřadu vám bude při ročním zůčtování daně vráceno asi 15 % z darované částky.

3 Adopce dětí na Haiti Na Haiti podporujeme dvě děti: Christelu Eliasaint a Loudmy Jean Gilles. Loudmy pochází z osmi dětí, otec je zedník a matka pradlena. Rodina nevlastní žádný dům ani pozemek. Christela je narozena v roce 1998, další informace nemáme. Obě děvčata jsou čtrnáctiletá, žijí v městě Gonaives a chodí do stejné školy - Emmaus Saint Joseph. Tato škola je institucí poskytující nejen vzdělání, ale i sociální služby. Čtyři indické řádové sestry se starají o školu pro 700 žáků, nutriční centrum, šicí centrum a centrum pro handicapované. Adopce na dálku zajistí dětem na každý rok zaplacení školného, pomůcky do školy, základní zdravotní péči a jedno jídlo denně. Pracovníci olomoucké Charity rozjeli na Haiti několik projektů, takže tam často posílají svého člověka. Ten každý rok objíždí školy, zapojené do projektu Adopce na dálku, a kontroluje, zda jsou peníze dobře využity. Pro adoptivní rodiče připravila Arcidiecézní charita webové stránky: adopce.jsemvidet.eu (přihlášení jménem: juzova a heslem: juzova655). Pokud chcete přispět a nepotkali jste tři krále, můžete poslat DMS KOLEDA na číslo vlevo Eliasaint Christela vpravo Loudmy Gilles Tříkrálová sbírka 2012 Při tříkrálové sbírce v lednu 2012 v Chýnově a okolí vybraly děti celkem ,- Kč. Z těchto peněz šlo ,- Kč na činnost Farní charity v Táboře, ,- Kč pro tyto dvě děti na Haiti. Zbytek peněz jde na činnost Charity ČR u nás i ve světě a také na organizaci a propagaci této sbírky. Všem dárcům patří velké poděkování! Stejné využití peněz plánujeme i v roce V. Mikula Jména oněch východních mudrců - Kašpar, Melichar a Baltazar - vycházejí pouze z tradice a jde o jména dodatečně vymyšlená. Měla zřejmě symbolizovat tři významná kulturní centra starověkého Východu: Caspar je jméno perské, Melichar hebrejské a Baltazar starobabylonské. A co vlastě ta písmena napsaná nade dveřmi 20 C+M+B 12. znamenají? Christus mansionem benedicat, tedy: Kriste, požehnej toto obydlí. A v Nové Vsi u Chýnova možná potkáte tři krále i s velbloudem...

4 Co se dělo ve farnostech v roce a Tříkrálová sbírka: 7 skupinek kolednic a koledníků vyšlo v Chýnově, Kozmicích, Nové Vsi, Dolních Hořicích, Hrobech, Terezíně a Radeníně Ekumenické bohoslužby - střídavě ve sboru Církve bratrské, Církve československé husitské a v našem katolickém kostele vikariátní setkání kněží a asistentů v Chýnově. Po mši v kostele byla na faře porada Duchovní obnova s P. Kryštofem Henriko z Českých Velenic adorační den farnosti Hartvíkov o Květné neděli pořádáme ve spolupráci s Církví bratrskou Velikonoční veselici. Letos jí předcházel koncert táborského souboru Domino Zelený čtvrtek: velikonoční dílna pro děti na faře, účastnilo se jí kolem 25 dětí a desítky dospělých adorační den v Chýnově. 27. a 28. dubna - sbírka oblečení. Vaše pětikorunové příspěvky, vybraných 1.920,- Kč, jsme předali Diakonii jako příspěvek na dopravu. Děkujeme Dr. Valkovi za zapůjčení prostor v pivovaře o svátku svatého Jana Nepomuckého konáme každoročně pouť od Jana k Janu : od kaple sv. Jana Nepomuckého nad Lejčkovem ke kapli do Horních Hořic, kde otec Karel sloužil mši děti z farnosti se účastní každoroční dětské vikariátní pouti, která se letos konala v Jistebnici jsme se zapojili do Noci kostelů. Pro farníky i návštěvníky jsme připravili návštěvu hodin, zvonů a varhan a malou výstavku z farních pokladů Slavnost Nejsvětější Trojice; na chýnovskou pouť přijel jako hlavní celebrant P. Kryštof Henriko, OMI, z Českých Velenic slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo. Pro špatné počasí se letos mše konala v kostele a pak se konal krátký průvod se zpěvem a družičkami k oltáři před městským úřadem k požehnání pro město a jeho obyvatele se v Chýnovské jeskyni, v prostoře zvané kaple sv. Vojtěcha, konala bohoslužba pro děti, které se účastnilo 15 dětí a několik maminek tradiční farní táborák na konec školního roku. Společně jsme si povídali, dobře se najedli a pro děti byly připraveny hry na pouť v Hartvíkově o svátku sv. Petra a Pavla přijel P. Jiří Můčka, OMI, z Klokot v chýnovském kostele proběhl závěrečný koncert hudebních kurzů. koledníci Tříkrálové sbírky pouť ke sv. Vojtěchu noc kostelů děti na Dětské vikariátní pouti

5 pouť na svátek svaté Markéty v Radeníně navštívil naše farnosti P. Günther Ecklbauer, OMI, v Hartvíkově po mši následovala beseda o jeho působení v Pákistánu pouť ke sv. Anně v Nové Vsi u Chýnova týdenní tábor v bývalé škole ve Zhoři u Pacova. Organizujeme ho pro děti nejen z našich farností. Letos se pobyt nesl v duchu doby a života sv. Vojtěcha. Tábora se účastnilo 14 dětí pouť o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v Hrobech. Jako hlavní celebrant přijel otec biskup Mons. Pavel Posád. Po mši následovalo občerstvení u kostela a krátká improvizovaná beseda s panem biskupem chýnovskou farnost navštívil před svým odjezdem do Libanonu P. Günther Ecklbauer, OMI, se kterým byla po mši beseda na faře pouť o svátku sv. Bartoloměje v Poříně táborák na zahájení školního roku na farní zahradě v Chýnově. 15. a proběhly oslavy 140. výročí narození Františka Bílka. Farníci se účastnili besed, výstav i dalších akcí, které byly k tomuto mimořádnému výročí organizovány děti z naší farnosti se účastnily Dětské diecézní pouti v Milevsku adorační den v kostele v Hrobech. říjen - růžencové pobožnosti v Nové Vsi, Poříně, Kozmicích a Chýnově. 20. a posvícení - výročí posvěcení kaple či kostela - se tradičně slaví v Poříně a v Nové Vsi na všech pěti hřbitovech našich farností jsme se modlili za zemřelé každoroční oslava svátku sv. Martina. Děti hledaly dárek od sv. Martina, následoval světelný průvod s lampiony přes náměstí a u školy čekal vůz tažený koňmi, na kterém se malí i větší mohli svézt po okružní jízdě ke hřbitovu tradiční setkání kostelníků, varhaníků a dalších pomocníků s panem biskupem v Českých Budějovicích, kterého se pravidelně účastní také naši farníci by se dožil 80. let P. Václav Čadek, dlouholetý duchovní správce farnosti Hroby, kde jsme na něho také vzpomenuli při bohoslužbě při slavnostní bohoslužbě v kostele v Chýnově vysvětil biskup Pavel Posád našeho pastoračního asistenta Václava Mikulu na trvalého jáhna. 13. a proběhla každoroční duchovní obnova, tentokrát s P. Pavlem Zahradníčkem, OMI, z Klokot. pouť v Hartvíkově výlet na Kremešník farní táboták mše v Domově seniorů

6 Jáhenské svěcení 8. prosinec, svátek Neposkvrněného početí Panny Marie půvabné červánky před východem slunce, které nám zazáří s příchodem Ježíše Krista. Letos byl tento svátek pro naše farnosti zvlášť krásný. V mrazivém slunečném odpoledni, v nezvyklém čase, se otevřely brány kostela Nejsvětější Trojice v Chýnově, který se pomalu začal plnit věřícími. Úderem 14. hodiny vstupuje do chrámu průvod kněží, jáhnů a ministrantů a mezi nimi nejdůležitější osoba dnešní slavnosti, pan Václav Mikula. Spolu s ním se budeme moci radovat ze zvláštní milosti, která mu bude udělena otec biskup Pavel Posád ho vysvětí na trvalého jáhna. Světícího biskupa milými slovy v našem městě a kostele uvítá jak pan starosta Pavel Eybert, tak i náš duchovní otec Karel. Ten poté pana biskupa ujistí o způsobilosti kandidáta svěcení a následuje bohoslužba slova. V promluvě se otec biskup zamýšlel nad významem svátku Neposkvrněného početí a seznámil nás také s tím, jaké povinnosti a úkoly čekají našeho budoucího jáhna. Po přímluvných modlitbách, kdy leží na chladné podlaze s tváří přitisknutou k zemi, slibuje Václav biskupovi, že je připraven vzít na sebe zodpovědnost, která z jáhenské služby vyplývá. Potom už následuje vlastní akt svěcení, jež se děje vkládáním biskupových rukou. Obklopen spolubratry jáhny je Václav oblečen do slavnostního liturgického oděvu a může se poprvé v nové roli zúčastnit bohoslužby oběti, v níž všichni Bohu děkujeme za projevenou milost. Po skončení mše svaté jsme rádi přijali pozvání k neformálnímu setkání s otcem biskupem a kněžími na faru, kde celá slavnost příjemně dozněla v přátelské atmosféře společného rozprávění kolem bohatě prostřeného stolu. Alena Strašrybková Jáhen V sobotu 8. prosince jsem byl vysvěcen na jáhna. Chtěl bych stručně vysvětlit, co to znamená. Mezinárodní označení jáhnů je diakon, což je z řeckého slova sloužit. Dost jáhnů se také věnuje diakonii nebo charitě. Jáhen je především spolupracovníkem biskupa a kněze. Slovo spolupráce charakterizuje činnost jáhna nejvíce. V Bibli se poprvé hovoří o jáhnech v šesté kapitole Skutků apoštolských, kdy se apoštolové rozhodli, že musí svou práci rozdělit. Apoštolové přišli na to, že nemohou dělat všechno, ale že na některé věci je potřeba další specializovaný služebník. Vyvolili tak prvních sedm jáhnů. Jáhni byli už v začátcích církve pomocníci biskupů. Máme zmínky, že se starali o ekonomické záležitosti, vyučovali, kázali atd. V posledních staletích jsme se mohli setkat s jáhny, kteří se připravovali ke kněžství a jáhenství pro ně je předstupeň před kněžským svěcením. Tak to funguje stále. Od II. vatikánského koncilu (1962-5) je v církvi obnoveno také trvalé jáhenství. Jsou to muži, kteří se nepřipravují na kněžství, zůstanou jáhny - ti mohou být ženatí. V naší českobudějovické diecézi je nyní 17 trvalých jáhnů, ale na Táborsku dosud žádný nebyl. Jáhni nemohou sloužit mši a zpovídat. Mohou slavnostně udělovat křest, oddávat a pohřbívat. Také připravovat na křest rodiče, vést přípravu snoubenců. Při mši je úkolem jáhna číst evangelium, může také kázat. Některé z těchto činností jsem již vykonával s mimořádným dovolením. Moje dosavadní práce - materiální a administrativní správce pěti kostelů, vyučování náboženství, organizování farních akcí atd. se moc nezmění. áclav Mikula

7 VÁNOČNÍ DÍLNA v sobotu 22. prosince na faře v Chýnově, začátek v 9:00 h Společně budeme tvořit: ozdoby z vosku, přáníčka, obrázky, ozdoby, svíčky atd. Vzpomínka na patera Václava Čadka vstupné 20,- Kč Po 12 let, každou neděli jezdíval otec Čadek na odpolední mši svatou do Hrobů. Již měl za sebou mši v Choustníku, Tučapech a Budislavi. Cestou občas nabíral paní Stoklasovou z Radenína a paní Plachou z Nuzbel. Všechny kostely, kde působil, se snažil v rámci možností opravovat. Postupem let a zhoršujícím se zdravím byla tato služba stále náročnější a vyčerpávající. Neopustil své farníky a pracoval až do posledních sil svého zdraví. Za to mu patří náš velký dík a Pán ať mu odplatí jeho obětavost a lásku. farníci z Hrob Vzpomínám na P. Václava Čadka jako člověka malého vzrůstu, ale velkého srdce. Byl vikářem pro celý táborský vikariát, když jsem zde před patnácti lety nastoupil. Při spoustě povinností neztrácel humor. Ochotně nás přijal na své faře v Choustníku, kde jsme mohli strávit jarní prázdniny s dětmi z chýnovské farnosti. Vzpomínám, že když šel po chodbě fary, tak si prozpěvoval nebo pohvizdoval. Dětí se ptal na jméno a vždy našel nějakého příbuzného, kterého znal (např: tvýho strejdu jsem oddával). Když jej mrtvička omezila v činnosti, přebral jsem od něj materiální správu farnosti Hroby. Všechny papíry měl v pořádku, opravy domluvené. Dne 17. listopadu 2012 jsme si připomínali jeho nedožité 80. narozeniny. Václav Mikula Statistiky obřadů a svátostí V Chýnově byly letos 4 křty, 2 církevní sňatky a 6 církevních pohřbů. Ve farnosti Hroby byly 2 křty v kapli v Poříně, 2 pohřby v Hrobech a jeden v Radeníně. V Hartvíkově byly 4 církevní pohřby.

8 Jak se daří otci Güntherovi? Náš bývalý kněz působí nyní v Libanonu. Žije v komunitě Malých bratří Ježíšových. Libanon je úplně jiný než Pákistán. Lidé mají světlou pleť jako my. Na první pohled není vidět chudoba. Je vidět dost velkých aut a často s nimi jezdí i mladí lidé. Mezi tím se proplétají povozy s oslíkem. Hodně starých aut, které by už u nás jezdit nemohly. Pandžáb v Pákistánu, kde jsem byl posledních pět let, je rovina. Zde v Bejrútu a vůbec v Libanonu se jede stále do kopce a z kopce. Hustě osídlené je pobřeží, kde jsou vysoké domy. Ale brzy můžeme vidět i druhou stranu společnosti. Mnoho syrských dělníků, kteří jsou najímáni na jeden den, často čekají na práci celý den, turkmenské ženy ze Sýrie prohledávají za supermarketem odpad a hledají jídlo, nemocní ve špitále, kteří si nemohou dovolit drahé ošetření. Vedle nás je Foyer dům organizace pečující o uprchlíky Insan, ve které pracuje Bertrand, můj představený. V tomto domě žije žena ze Súdánu se svými třemi dětmi a stará se ještě o další děti z Filipín nebo Egypta, které nemají rodiče. Takže velká rodina se spoustou dětí a dospívajících. Dobré místo pro trénink arabštiny. Protože mí tři spolubratři jsou Francouzi, jeden z nich neumí anglicky a já ještě neumím arabsky, začal jsem se učit i francouzsky. Spisovnou arabštinu se učím na jezuitské univerzitě a nářečí, kterým se skutečně mluví, se učím doma z knížky a při rozhovorech. Zúčastnil jsem se pohřbu jednoho kněze v maronitské katedrále. Katedrála byla plná, přišlo hodně mladých lidí. Tento kněz byl poslední léta slepý a jeho služba spočívala v duchovních rozhovorech a v naslouchání. Mezi výjimečnými událostmi ubíhá normální život: studium jazyka, komunitní život, společná modlitba, každodenní hodina rozjímání (často odpoledne nebo večer). Přichází mnoho lidí na návštěvu - Malí bratři jsou zde již od roku 1985 a mají mnoho přátel. Někdy jdu s Bertrandem na návštěvu do nemocnice. V domě nejsem moc užitečný, protože oba starší spolubratři jsou velmi vitální - Roger, který je už 50 let v Libanonu, a Pascal, kterého znám ještě z Pakistánu. Toho času je u nás ještě jeden bratr z Damašku, kde pracuje jako ošetřovatel. Kvůli situaci v Sýrii se s kolegy setkává v Libanonu. Když jsem se ho ptal na kontemplaci, dal mi odpověď: Vidět Ježíšovu tvář v tváři každého člověka. Srdečně zdraví Váš Günther Klidné a požehnané prožití vánočních svátků, radost, zdraví, št tí a vše dobré v novém roce 2013! P. Karel, OMI, a V. Mikula (na obrázku je b lém z Libanonu) Bohoslužby během roku všední dny: Chýnov čtvrtek v 18:00 (první pátek v měsíci v 14:00 v Domově seniorů) neděle: Chýnov 8:30, Hartvíkov 10:00, Hroby (první neděli v měsíci) 11:30 duchovní správce, kněz: P. Karel Zaiser, OMI Staroklokotská 43, Tábor-Klokoty tel , mobil: materiální správce, opravy, matriky: Mgr. Václav Mikula, jáhen Zámecká 6, Chýnov tel , mobil Zpravodaj farností Hartvíkov, Hroby, Chýnov. Vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce dvakrát ročně. Evidenční číslo MK ČR E Neprodejné. Náklad 1900 výtisků.

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava Jaká příprava - taková oslava Jedna stará moudrost říká: Jaká příprava taková oslava. Platí to i o přípravě Vánoc - radostné oslavě Kristova narození. Když bude mít příprava na Vánoce jen materiální rozměr,

Více

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA

KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST- ARCIDĚKANSTVÍ KUTNÁ HORA KRONIKA FARNOSTI SV. JAKUBA OBDOBÍ 1951-2011 sestavila PhDr. Marie Bisingerová Obsah OBDOBÍ 1951-1989... 3 Před rokem 1951... 3 Kněží... 4 Opravy... 4

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XV. www.farnostslavkov.cz Číslo 4/2012 Nový betlém v Heršpicích Na předvánočním jarmarku Centra Ententyky předalo toto občanské sdružení

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce NĚKTERÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ FARNOSTI BĚHEM ROKU 2011 1) Duchovní správa Po celý rok 2011 zajišťovali duchovní správu farnosti jako její řádný farář P. Václav Habart, 29. probošt jindřichohradecký (v Jindř.

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

24. FARNÍ SPOLEČENSKÝ PLES

24. FARNÍ SPOLEČENSKÝ PLES ÚVODNÍ SLOVO POZVÁNÍ Přátelé, zdravím vás v tomto předvánočním čase jménem zdejší Římskokatolické farnosti. Stojíme na prahu Vánoc a po roce znovu vstupujeme do času, který nás volá k setkání, k naslouchání,

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Povolání jsou znamením naděje založené na víře. duben 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 4 duben 2013 ročník XXIII. Povolání jsou znamením naděje založené na víře (...) Kněžská a řeholní povolání se rodí

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého Začali křížem začni také V červenci oslavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tito muži vykonali obrovské evangelizační dílo. Mezi našimi předky to neměli lehké. Slované rozhodně neměli holubičí povahu.

Více

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY

MĚSÍC ČERVEN MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY... str. 2 Zápis ze zasedání Poděkování a prosba o pomoc ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 3 Životní jubilea Svátost biřmování Primice

Více

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově

farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově noviny únor 2015 farnosti sv. Anežky Č eské na Spoř ilově roč ník XVII Milí přátelé z naší farnosti! Blížíme se cestě pouští do země krásné, zaslíbené. Naše putování nám může pomoci, abychom sami sebe,

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII.

AKTUALITY. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám. říjen 2013 ročník 10 XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY říjen 2013 ročník 10 XXIII. Pastýřský list biskupa Jiřího k volbám Drazí bratři a sestry ve víře! Budou volby do

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014

Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Časopis o životě Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna Ročník XVII. www.farnostslavkov.cz Číslo 1/2014 Papež František: Radost evangelia Evangelii Gaudium (česky Radost evangelia) je apoštolská exhortace,

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Budou mše opět v latině?

Budou mše opět v latině? Červen 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Budou mše opět v latině? Tuto otázku mi nedávno položil jeden z farníků a se smutkem v očích dodával: Jestli se to opět zavede, tak asi přijdem o zbytek mládeže.

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

Velikonoční pořad bohoslužeb

Velikonoční pořad bohoslužeb Úvodník Vážení čtenáři farního časopisu Náš život! Čas radosti z narození Páně pomalu přešel do doby postní, určené k hloubání, pokání, sebezapření a dalším dobrovolným rozhodnutím, kterými se přibližujeme

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

Modlitba za kněze ve farnosti

Modlitba za kněze ve farnosti Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI. str. 2-4 Bratři a sestry A co budoucnost na naší faře Výběrové řízení na místo pastoračního asistenta Několik slov od našich nových

Více