Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014"

Transkript

1 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

2 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž ) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1

3 Činnost a zaměření Římskokatolická farnost Dobříš patří do Arcidiecéze pražské. Správní činnost ŘK farnosti Dobříš zahrnuje kromě Dobříše také duchovní správu přilehlých obcí, mezi něž patří Rosovice, Svaté Pole, Dlouhá Lhota a další menší obce např. Lhotka, Rybníky, Daleké Dušníky, Budínek aj. Římskokatolická farnost Dobříš v souladu se svým posláním nabízí a zajišťuje duchovní a pastorační služby místním obyvatelům a ve spolupráci s Farní charitou poskytuje duchovní péči v Domově seniorů v Dobříši a v Masarykově sanatoriu (LDN). Do činnosti farnosti patří kromě duchovních služeb církve i kulturní a vzdělávací aktivity v rámci programu Pastoračního centra sv. Tomáše např. přednášky, koncerty, výstavy a také kulturní festival Dobříšské záření. Aktivity a program farnosti jsou určeny pro širokou veřejnost, pro děti i pro dospělé. Farní společenství tvoří přibližně 280 praktikujících křesťanů a jsou v něm zahrnuty všechny generace. Specifickým rysem dobříšského společenství je velký počet mladých rodin s více dětmi (přes 80 dětí). Farnost provozuje svoji činnost (kromě kostelů) také v Pastorační centrum sv. Tomáše v Dobříši (dále PCSvT), které bylo otevřeno v r Toto místo je zázemím pro život farnosti a probíhá zde kulturní a duchovní program farnosti, otevřený všem obyvatelům města i okolí. K budově PCSvT patří od r oranžové sportovní hřiště, volně přístupné veřejnosti, určené hlavně dětem a mládeži. Hřiště bylo vybudováno na pozemku farnosti ve spolupráci s Městem Dobříš a bylo financováno z grantu Nadace ČEZ. Farnost zajišťuje jeho opravy a provoz. Farnost se také stará o zahradu kolem PCSvT a zdarma ji poskytuje Rodinnému centru Dobříšek k provozování dětského hřiště. Zahrada tak ještě s altánkem a ohništěm vytváří příjemné prostředí pro odpočinek i pro sport a navštěvuje ji mnoho malých dětí v doprovodu rodičů a prarodičů. 2

4 Farnost také zajišťuje údržbu a opravy památek a budov, které jsou v jejím vlastnictví: kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši, kostel sv. Petra a Pavla v Rosovicích,. kostel sv. Alžběty Durynské ve Svatém Poli a kostel sv. Jana Evangelisty v Dlouhé Lhotě. Stará se také o fary ve Svatém Poli a v Rosovicích a o budovu Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši. Provoz farnosti byl v r personálně zajištěn pěti zaměstnanci Arcibiskupství pražského (administrátorem, farním vikářem a třemi pastoračními asistentkami). Kromě zaměstnanců AP se na činnosti a správě farnosti podílelo kolem 40 dobrovolníků, zejména z řad farníků. Farnost prezentovala nabídku svých aktivit na svých webových stránkách na webových stránkách města Dobříš, v místním tisku Dobříšské listy, v pražském Arcidiecézním zpravodaji, v Katolickém týdeníku, na radiu Proglas a vylepováním a rozesíláním plakátů. Farnost spolupracovala s místními neziskovými organizacemi a zájmovými spolky: s Farní charitou: - několik farníků (členů charity) dobrovolně pomáhá a podílí se na duchovní péči o nemocné v Masarykově sanatoriu a v Domově seniorů v Dobříši. - ve spolupráci s charitou byla v našem městě organizována Tříkrálová sbírka, - společně s Farní charitou byl v dubnu realizován Den nemocných v PCSvT. - ve spolupráci s FCH se uskutečnila charitativní akce Vánoční krabice od bot (vánoční dárky pro děti ze sociálně slabších rodin). s Rodinným centrem Dobříšek, které provozuje svoji činnost v suterénu pastoračního centra. s Městem Dobříš: farnost je zapojena do komunitního plánu sociálních služeb na Dobříšsku, v říjnu 2014 se zúčastnila akce města Dobříš Pojďme tvořit na hřiště a připojila se k programu Dobříšských májových slavností. Město v r podpořilo činnost farnosti poskytnutím grantu z Fondu sportu, kultury a volného času Města Dobříše. Vzájemná podpora a spolupráce je i v dalších oblastech. 3

5 s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Dobříši: obě farnosti společně organizují kulturní festival Dobříšské záření, připravují dvakrát ročně společné ekumenické bohoslužby a společenské večery. se skautskými oddíly v Dobříši: Farnost spolupracuje s dívčím oddílem Minnehaha a s chlapeckým Tábornickým oddílem Zlatý list, zejména při akcích jako je Betlémské světlo, Kvákoťuky, letní tábor, aj. PŘEHLED AKTIVIT V ROCE 2014 Program farnosti zahrnoval pravidelné duchovní a kulturní aktivity pro věřící a také nabídku pro ty, kteří se s křesťanskou vírou chtěli seznámit. Farnost nabízela kulturní, vzdělávací a charitativní akce (výstavy, přednášky, koncerty apod.), které byly určené pro širokou veřejnost. Celý rok také probíhal program pro děti (výuka náboženství, zájmové kroužky a příležitostné akce pro děti). Farnost realizovala svoji činnost v souladu s hlavním posláním církve: sdělovat lidem radostné poselství Bible ve shodě s učením římskokatolické církve a s církevní tradicí, ve společenství slavit svoji víru a zviditelňovat křesťanské duchovní hodnoty svojí službou v každodenním životě. BOHOSLUŽBY A DUCHOVNÍ SLUŽBY CÍRKVE Nedělní bohoslužby se pravidelně konaly v kostelích v těchto obcích: Dobříš (průměrná návštěvnost 210 osob, z toho 80 dětí), Rosovice (30 osob), Svaté Pole (25 osob) a Dlouhá Lhota (15 osob). Ve všední den byly bohoslužby slouženy pravidelně 5x týdně: v Domově seniorů, v Masarykově sanatoriu, ob týden v kostele v Rosovicích a ve Svatém Poli a dvakrát týdně v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. 4

6 Během roku se příležitostně konaly také slavnostní bohoslužby spojené s církevními svátky a slavnostmi (Advent, Vánoce, Velikonoce apod.) a s poutěmi a posvíceními v okolních obcích. Ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Dobříši se v roce 2014 uskutečnily také dvě ekumenické bohoslužby. Začátkem listopadu při příležitosti památky zemřelých se konala Modlitba za zemřelé na dobříšském hřbitově, ve Svatém Poli a v Dlouhé Lhotě. V listopadu jsme pozvali veřejnost také na Modlitbu pro město, která se konala na náměstí v Dobříši a při níž jsme vzpomenuli na všechny občany města, kteří padli v obou světových válkách. Obřady spojené s klíčovými životními událostmi jako např. křty (17), pohřby (30), sňatky (4) a přípravy na ně probíhaly průběžně během roku. PRAVIDELNÉ AKTIVITY Pravidelný program aktivit pro děti i pro dospělé probíhal během celého školního roku v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši: Pro předškolní děti bylo každý týden připraveno klubíčko (16 dětí). Děti školního věku měly každý týden svoje setkání s výukou náboženství (6 skupin pro 49 dětí). Jednou týdně mohly děti navštěvovat zájmové kroužky: hudební kroužek Zpívánky (16 dětí), výtvarný kroužek Barvička (14 dětí) a fotbal pro kluky (13 dětí). Mládež si zorganizovala kromě pravidelných setkání 2x za měsíc (15 osob) také tři víkendová setkání. Po celý rok byla dětem i dospělým k dispozici farní knihovna v PCSvT. Pro dospělé byla možnost setkávat se týdně v menších skupinách, které měly různé zaměřením: Modlitby matek, setkání pro seniorky, modlitební skupina a hudební nácvik chrámového sboru. Dospělí si 1x za měsíc připravovali svůj program také pro tzv. malá společenství : tři skupiny Manželé (I, II, III), skupina Odpadlíci a duchovní večery mužů. V loňském roce se tak v celkem 19 menších skupinách scházelo cca 200 osob (včetně dětí). 5

7 MIMOŘÁDNÉ AKCE Kromě pravidelného programu pořádala farnost přednášky, semináře, výstavy, koncerty a společenské akce otevřené široké veřejnosti. Charitativní, kulturní, a společenské akce V době Adventu jsme svou účastí podpořili projekt Charity Vánoční krabice od bot, kdy děti za pomoci svých rodičů připravily vánoční dárek pro děti ze sociálně slabých rodin. Farnost se také zapojila do charitativního projektu Andělíček pro tebe vybranou částkou Kč jsme přispěli na činnost české misijní stanice v Ekvádoru, která ze získaných peněz zajistí na další rok vzdělání a lékařskou péči několika desítkám dětí z chudých rodin. Na přelomu roku jsme se zapojili do mezinárodní akce setkání mladých TAIZE, která se konala v Praze, a poskytli jsme ubytování v rodinách celkem135 lidem. V lednu, jako každoročně, pomohli farníci v Dobříši i v okolních obcích s realizací Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita ČR. V únoru se uskutečnil farní ples v Kulturním domě v Dobříši. V březnu a v dubnu se konal seminář s názvem Kdy jde o život..., který poskytl informace o tom, jak se zachovat v extrémních situacích a jak tyto situace řeší profesionálové. Pozvanými hosty semináře byli členové integrovaného záchranného systému (člen Policie ČR, hasič, záchranář, psycholog). O seminář projevili zájem nejen farníci, ale i veřejnost, průměrná návštěvnost přednášek byla 35 osob. V květnu jsme podnikli farní výlet do Brandýsa nad Labem a do Staré Boleslavi (celkem 50 osob). V lednu a v září jsme uspořádali dva společenské večery, kterých se zúčastnili farníci z katolické a z evangelické farnosti a příznivci pastoračního centra (průměrná účast 60 osob). V červnu a v listopadu se konaly dvě víkendové duchovní obnovy v klášteře Poličany (průměrná účast 18 osob). V Pastoračním centru sv. Tomáše se během roku 2014 vystřídalo celkem osm výstav, v jejichž rámci proběhly vernisáže či derniéry s koncertním vystoupením. Návštěvnost vernisáží byla průměrně 50 osob, každý výstava trvala obvykle 1 2 měsíce. K nejzajímavějším patřila výstava Vize a tušení známého brněnského výtvarníka 6

8 PhDr. Karla Rechlíka, který v kostele Nejsvětější Trojice představil soubor velkých pláten vytvořených v r pro výstavu v katedrále v St. Pölten v Německu. Kulturní festival Dobříšské záření V průběhu září a října jsme společně s Farním sborem Českobratrské církve evangelické pořádali již tradiční kulturní festival Dobříšské záření. V programu kromě jiného byla výstava (K) vidění/ fotografie Hany Rysové, divadelní představení Labyrint světa v neotřelém podání Víti Marčíka, které proběhlo v evangelickém kostele (účast cca 50 osob) a večer s hostem reportérem a fotografem Janem Šibíkem v Pastoračním centru sv. Tomáše s promítáním fotografií s názvem Příběhy víc než dramatické z neklidných částí světa (účast 35 osob). Vrcholem festivalu byl koncert známého vokálně instrumentálního souboru Linha Singers na zámku Dobříš. Na tuto akci nám majitel zámku Ing. Jerome Colloredo- Mannsfeld sponzorsky (za režijní náklady) poskytl prostory zrcadlového sálu. Příjemného koncertu v krásném prostředí se zúčastnilo 75 posluchačů. V rámci tohoto festivalu bylo také oblíbené nedělní odpoledne pro děti s divadelní pohádkou, hrami a soutěžemi, kterého se zúčastnilo cca 70 dospělých a 120 dětí. Mimořádné akce pro děti Kromě nedělního pohádkového odpoledne v rámci Dobříšského záření jsme pro děti pořádali také další akce: v březnu karneval, v květnu se konala výstava dětských prací výtvarného kroužku Barvička a koncert hudebního kroužku Zpívánky. V červnu proběhla několikadenní akce pro děti a tatínky s názvem Indiáni. Přehled mimořádných akcí v roce 2014 LEDEN Tříkrálová sbírka Charity ČR Tříkrálový koncert /Dobříšský chrámový sbor v PCSvT Ekumenická bohoslužba a společenský večer (s FS ČCE) v PCSvT do Výstava ke 100. výročí posvěcení rosovického kostela - v PCSvT Vernisáž výstavy Barevný svět a benefiční akce občanského sdružení propas (výtvarné práce dětí z výtvarně-terapeutického kroužku Svépomocné skupiny osob pečující o děti a dospělé s hendikepem) v PCSvT 7

9 ÚNOR Den nemocných (ve spolupráci s Farní charitou) v PCSvT Farní ples - v Kulturním domě v Dobříši do Výstava Barevný svět v PCSvT Vernisáž výstavy fotografií Svatá Hora, místo přesahující hranice / Stanislav Přibyl, Jan Traxler, Miroslav Zelenka. Neobvyklé pohledy na exteriér a interiér barokního poutního místa v PCSvT. BŘEZEN Karneval pro děti - v PCSvT až Seminář KDY JDE O ŽIVOT... / 4 večery/. Nejen extrémní situace očima členů integrovaného záchranného systému: profesionálního hasiče, policisty (instruktora URNy), záchranáře a psychologa se zaměřením na krizovou intervenci. Moderování: Karel Satoria a Petr Blecha Host: Mjr. Mgr. Jiří Laňka, vedoucí instruktor Útvaru rychlého nasazení Policie ČR a zároveň generální prefekt Křesťanské policejní asociace Host: Kpt. Mgr. Jan Štáf, profesionální vyjednávač, instruktor pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje Host: záchranářka Tatiana Tatranská DUBEN Seminář Kdy jde o život... - jak pomoci člověku v krizové situaci. Host: psychoterapeut se zaměřením na krizovou intervenci Mgr. Sylvie Vozábová, DiS Velikonoce (církevní obřady během Svatého týdne) Vernisáž výstavy S KŘÍŽEM / obrazy a drobné plastiky: Mirek Salcman a Tři sestry: Lucie Bigoni, Františka Vandasová a Kateřina Šmahelová - v PCSvT (do ) KVĚTEN Seminář Jak říkat ne asertivní komunikace rodičů s dětmi (hlavní pořadatel Farní charita Starý Knín) v PCSvT Farní výlet do Brandýsa nad Labem a do Staré Boleslavi Dernisáž" výstavy S KŘÍŽEM a malý koncert v PCSvT NOC KOSTELŮ (mezinárodní akce); Program: pantomima s hudebním doprovodem, sborový zpěv, varhanní koncert, prohlídka kůru a varhan, zamyšlení nad texty Bible - v kostele Nejsvětější Trojice. V rámci programu také promítání filmu Poslední vrchol v PCSvT Výstava NA PROCHÁZCE (výtvarné práce dětí kroužku Barvička a hudební vystoupení dětí ze Zpívánek) - v PCSvT ČERVEN Duchovní soustředění v klášteře Poličany Výstava Dar barvy /práce absolventů výtvarného kurzu (do ) Odpoledne pro děti na závěr školního roku (bohoslužba, hry, táborák) První svaté přijímání dětí Indiáni (akce pro tatínky s dětmi) 8

10 ČERVENEC Poutní mše u kaple sv. Anny ZÁŘÍ Kulturní festival Dobříšské záření (DZ) - ve spolupráci s ČCE. Program: od Výstava fotografií (K) VIDĚNÍ / Hana Rysová v PCSvT Společenský večer obou farností (katolické a evangelické) Neděle (nejen) pro děti: divadelní představení Tři sestry a jeden prsten, hry a soutěže - na zahradě evangelické fary Divadelní představení LABYRINT SVĚTA / divadlo Víti Marčíka v evg.kostele ŘÍJEN Prezentační program a aktivity pro děti na akci města Pojďme tvořit na hřiště DZ: večer s hostem reportérem a fotografem Janem Šibíkem: PŘÍBĚHY často víc než dramatické z neklidných částí světa - v PCSvT DZ: derniéra výstavy fotografií (K) VIDĚNÍ /Hana Rysová v PCSvT DZ: koncert souboru LINHA SINGERS - v zrcadlovém sále dobř. zámku Vernisáž výstavy VIZE A TUŠENÍ z výtvarné tvorby Karla Rechlíka/malba (soubor velkých pláten vystavovaných v r v katedrále St. Pölten v Německu) - v kostele Nejsvětější Trojice; kresby v PCSvT (do ) PhDr. Karel Rechlík: Úkol umění v lidském životě (přednáška) v PCSvT LISTOPAD Modlitba za zemřelé (na hřbitově v Dobříši, ve Svatém Poli a v Dlouhé Lhotě) Přednáškové setkání s biskupem Václavem Malým: Potřebuje církev reformu? v PCSvT Víkendové duchovní soustředění v klášteře Poličany MODLITBA PRO MĚSTO u příležitosti 100 let od vypuknutí 1. světové války (veřejná modlitba za občany Dobříše u památníků obětem světových válek) Andělíček pro tebe : beseda a prezentace charitativní akce na pomoc dětem v Ekvádoru v PCSvT. PROSINEC Adventní setkání s dobrovolníky Adventní koncert /housle a varhany/ Anna Vtípilová a Alfred Habermann v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši Vánoční krabice od bot : charitní akce (dárky pro děti ze sociálně slabých rodin) Půjdem spolu do Betléma - putování k živému Betlém a zpívání koled u jesliček na zahradě PCSvT Taize /mezinárodní setkání mladých křesťanů v Praze program v kostele a v PCSvT, ubytování v rodinách a v PCSvT, 135 hostů, zapojilo se 18 hostitelských rodin. 9

11 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Přehled hospodaření shrnuje následující tabulka Výkaz zisku a ztráty k Dobříš kostel Dobříš PC Rosovice Svaté Pole Dlouhá Lhota fara Sv. Pole fara Rosovice Pastorace Celkem Přehled hospodaření 2014 Počátečení stav Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pořízený majetek Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Materiál Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Energie Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Provoz auta Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Pastorace 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Provoz kanceláře Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Opravy a údržb budov Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Daně a poplatky 902 Kč Kč 0 Kč Kč 200 Kč 0 Kč 247 Kč 0 Kč Kč Mzdy 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Vydané dary Kč 0 Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Ostatní výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Náklady celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Příjmy ze služeb 752 Kč Kč 1 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Sbírky Kč 0 Kč Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Přijaté dary a příspěvky Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Ostatní příjmy 24 Kč Kč 20 Kč 3 Kč 3 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč Příjmy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Hospodářský výsledek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Konečný stav Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 10

12 Komentář k přehledu hospodaření a k vybraným položkám Hlavní část hospodaření je rozdělena na šest jednotek Pastorační centrum sv. Tomáše, čtyři kostely (Dobříš, Svaté Pole, Rosovice a Dlouhá Lhota) a pastoraci. Hospodaření každé z těchto jednotek je vedeno samostatně a každou z nich na konci roku vyhodnocujeme zvlášť. Výdaje pro kostel Dobříš byly v roce 2014 vysoké, protože byla prováděna drenáž kostela (80 tis. Kč) a probíhaly úpravy interiéru kostela, včetně nového ozvučení (celkem 160 tis. Kč). Tyto práce byly zajištěny zčásti z prostředků farnosti a zčásti z dotace MK. V hospodaření jednotek Pastorační centrum sv. Tomáše, kostel Rosovice a fara Svaté Pole nebyly v roce 2014 žádné mimořádné příjmy ani výdaje a hospodaření skončilo s přebytkem. Na kostele ve Svatém Poli byly prováděny stavební úpravy (760 tis. Kč), které byly financovány z dotací (500 tis. Kč), z příspěvku z diecézního svépomocného fondu (200 tis. Kč) a z darů. Na kostele v Dlouhé Lhotě byly také prováděny stavební úpravy (190 tis. Kč) pokryté dotací obce Dlouhá Lhota (160 tis. Kč) a příspěvkem z diecézního svépomocného fondu. Na faře v Rosovicích byla provedena plánovaná oprava střechy (160 tis. Kč). Nad hospodařením za rok 2014 byla provedena analýza s cílem oddělit mimořádné a provozní příjmy a výdaje. Výsledkem analýzy je zjištění, že provozní hospodaření skončilo s mírným přebytkem a že jeho příjmová i výdajová strana se pohybují kolem 700 tis. Kč v součtu za všechny účetní jednotky. 11

13 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem, kteří nás podpořili v roce 2014 finančně či jiným způsobem. Děkujeme soukromým dárcům i organizacím za jejich přízeň, spolupráci a pomoc při vytváření dobrého díla. Děkujeme za spolupráci a podporu zejména: Městu Dobříš - za finanční podporu na aktivity pořádané v PCSvT a na kulturní festival Dobříšské záření 2014 Ministerstvu kultury - za finanční příspěvek na opravy kostelů a na festival Dobříšské záření Arcibiskupství pražskému za příspěvek na opravu kostelů Obecním úřadům Dlouhá Lhota, Rosovice a Svaté Pole - za spolupráci a finanční podporu při opravě kostelů a kapliček Firmě OSKA s r. o. Praha za finanční podporu Ing. Zdeňkovi Maříkovi za peněžitý dar Firmě Letizia za pravidelné květinové dary pro výzdobu kostela Knížecí rodině Colloredo-Mannsfeld a vedení zámku Dobříš Firmě Opravy církevních staveb, Ing. Pavel Polák Farní charitě Dobříš Farní charitě Starý Knín Rodinnému centru Dobříšek z. o. Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Dobříši Děkujeme také všem, kteří se dobrovolně zapojili ve farnosti svojí prací v oblasti technické, ekonomické i administrativní a kdo svůj volný čas věnovali práci s dětmi či s dospělými, případně pomohli svými nápady, návrhy a radami. Díky Vaší pomoci bylo tak možné uskutečnit mnoho akcí, které byly přínosem nejen farnosti, ale i všem lidem, kteří žijí v našem městě. 12

14 ZHODNOCENÍ A PLÁNY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ Činnost naší farnosti v roce 2014 přinesla mnoho dobrého a zajímavého pro život místních obyvatel: Pastorační služby poskytly péči o duchovní stránku člověka. Koncerty, přednášky a výstavy v Pastoračním centru sv. Tomáše i v kostele obohatily kulturní nabídku našeho města o akce duchovně-vzdělávacího charakteru, přiblížily lidem křesťanské hodnoty a přispěly ke kulturnímu i osobnostnímu vzdělání. Akce charitativního charakteru umožnily účastníkům projevit solidaritu s potřebnými a poskytli pomoc mnoha lidem, zvláště dětem. Akce širšího přesahu jako Kulturní festival Dobříšské záření, mezinárodní akce Noc kostelů a účast výtvarných prací z kroužku Barvička v celostátní soutěži Cestou dvou bratří zviditelnily naši farnost i naše město za hranicemi našeho regionu. Společná příprava a realizace aktivit podpořila spolupráci lidí naší farnosti i našeho města a přispěla k lepšímu vzájemnému poznání a k otevřenějším vztahům. Rozvinula také spolupráci mezi místními farnostmi evangelickou a katolickou i mezi církvemi a veřejností a podpořila dobrovolnickou práci. Dobrá návštěvnost i pozitivní odezvy účastníků svědčí o smysluplnosti aktivit, které farnost a Pastorační centrum sv. Tomáše nabízí. Svoji činnost vnímáme jako potřebnou, a chtěli bychom i v budoucnosti v souladu s naším posláním nabídnout lidem služby pečující o jejich duchovní rozměr. V rámci programu Pastoračního centra sv. Tomáše bychom chtěli připravit program aktivit, které v důsledku přispějí k rozvoji osobnosti, k posílení vzájemného společenství a k upevnění dobrých mezilidských rodinných i sousedských vztahů. Vzhledem k velkému počtu dětí ve farnosti bychom v budoucnu chtěli zpestřit program pro děti a mládež. 13

15 FOTODOKUMENTACE ( (fotogalerie Neděle pro děti - Kulturní festival Dobříšské záření ( ) Pojďme spolu do Betléma :Živý Betlém a zpívání u jesliček ( ) 14

16 Seminář Kdy jde o život... Host Mjr. Mgr. Jiří Laňka, vedoucí instruktor Útvaru rychlého nasazení Policie ČR a zároveň generální prefekt Křesťanské policejní asociace ( ) 15

17 PhDr. Karel Rechlík: Výstava VIZE A TUŠENÍ - v kostele v Dobříši, od října 2014 do ledna Přednáška Úkol umění v lidském životě v PCSvT ( ) 16

18 Pojďme tvořit na hřiště - prezentace na akci města ( ) Hudební kroužek Zpívánky 17

19 Koncert LINHA SINGERS - Kulturní festival Dobříšské záření ( ) Divadelní představení Víti Marčíka LABYRINT SVĚTA Kulturní festival Dobříšské záření ( ) 18

20 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Římskokatolická farnost Dobříš Na Nábřeží 1650, Dobříš tel Webové stránky: Statutární zástupce: Mgr. Karel Satoria, administrátor Bankovní spojení: č. ú / 0800 IČ: Zpracovala: Ing. Ludmila Musilová. Finanční a ekonomická zpráva: Mgr. Adam Böhm a Ing. Jana Kořínková. Schválil: Mgr. Karel Satoria, administrátor ŘKF Dobříš 19

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Římskokatolická farnost Dobříš a Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Činnost a zaměření Římskokatolická farnost Dobříš patří do Arcidiecéze pražské. Správní činnost ŘK farnosti Dobříš

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Farnost jako celek... 1 Finanční solidarita... 2 Centrální servis... 2 Středisko Cheb... 2 Rekonstrukce fary... 3 Středisko Dolní Žandov... 3 Středisko Loreta... 3 Farní centrum...

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem

Výroční zpráva za rok 2009. Oblastní charita Ústí nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Oblastní charita Ústí nad Labem Obsah výroční zprávy za rok 2009 Poslání Oblastní charity Ústí nad Labem Slovo statutárního zástupce Služby pro osoby bez přístřeší Služby pro

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Farnost Dobříš a farnost Svaté Pole jsou součástí Arcidiecéze pražské. Farnost Dobříš zahrnuje do duchovní

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009

Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. U Jordánka 14, 682 01 Vyškov IČ 22825355 Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro rodinu Vyškov, o.s. Registrace MV ČR č.j. VS/1-1/77861/09-R zde dne 7.12.2009 U Jordánka

Více

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového )

Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového ) s použitím dvou základních barev. LOGOTIP KARLOVARSKÉHO KRAJE GRAFICKÝ MANUÁL Farní charita AŠ Hlavní prvek vizuálního stylu je LOGOTIP ( Logo ) Logo je tvoøeo ze dvou základních prvkù ( grafického a písmového

Více

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2015

PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2015 C:\Users\jvrablik\Documents\Kulturní akce.doc JaVr 7/87 PLÁN AKCÍ V LIPTÁLE - 2015 Aktualizováno ke dni: 25.11.2015 Změna programu vyhrazena! Zkratky: KZ Kulturní zařízení při OÚ Liptál, KA Kulturní areál,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj. leden 2015 leden 2015 Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj MĚSTYS LITULTOVICE Vážení spoluobčané, tentokrát bych se chtěl věnovat poněkud přízemnějšímu tématu, a to je komunální odpad. Od

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole je součástí Arcidiecéze pražské. Kromě duchovní služby pro

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Činnost sdružení v roce 2001

Činnost sdružení v roce 2001 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Průběžná zpráva projektu Stáří není nemoc ještě něco dokážeme! rozvoj dobrovolnictví v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko

Průběžná zpráva projektu Stáří není nemoc ještě něco dokážeme! rozvoj dobrovolnictví v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko Průběžná zpráva projektu Stáří není nemoc ještě něco dokážeme! rozvoj dobrovolnictví v regionech Havlíčkův Brod, Chotěboř, Pelhřimov a Hlinsko Období realizace projektu: 1. 7. 2009 30. 6. 2010 Projekt

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Zpráva o činnosti v roce 2012

Zpráva o činnosti v roce 2012 Zpráva o činnosti v roce 2012 Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech (dále jen OSOP) si v roce 2012 připomenulo páté výročí svého vzniku. Bylo založeno v roce 2007 s hlavním cílem zachránit

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pro druhý rok činnosti našeho sdružení byly typické dvě protichůdné skutečnosti. Na jednu stranu jsme prožívali velký rozvoj, např.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013

Z p r á v a. z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova. konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Kutná Hora 24.9.2013 Čj: 642/2013-131305 Z p r á v a z akce Oživujeme kulturní dědictví venkova konané v rámci CSV ve dnech 8., 13. a 21. září 2013 Organizátor : Partneři : Účastníci : Agentura pro zemědělství

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2013 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2013 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2013 POBYTOVÁ SLUŽBA Zatímco rok 2012 proběhl ve znamení přestavby vnitřních prostor celého zařízení, v roce 2013 jsme se kromě úprav schodišť zaměřili na opravu vnějšího

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 občanské sdružení Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov Výroční zpráva 2010 Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, když se v horkém létě potřebujeme osvěžit, můžeme se třeba zakousnout do melounu. Poznat

Více

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení. Kaple Senohraby. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Kaple Senohraby Výroční zpráva 2012 Senohraby květen, 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy sdružení Aktivity sdružení v roce 2012 Základní informace o sdružení Finanční zpráva Poděkování

Více

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o.

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o. SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl plný změn, konců a nových začátků programů a aktivit. Na postu ředitele managementu a předsedy Rady YMCA v Ústí nad Labem došlo ke změně, možná proto, aby staronový vítr a čerstvý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006

Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Zpráva o činnosti MC Domeček za r. 2006 Poslání MC Domeček Posláním a cílem MC Domeček je odstranění izolace rodičů na mateřské dovolené a její zpestření, usnadnění jejich návratu zpět do zaměstnání a

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Římskokatolická farnost Dobříš a Svaté Pole Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A ČINNOST SPOLEČNOSTI II. PŘEHLED SLUŽEB A AKTIVIT ZA ROK 2015 1. BOHOSLUŽBY

Více

Prezentace spolku. Varhany pro Královo Pole

Prezentace spolku. Varhany pro Královo Pole Prezentace spolku Varhany pro Královo Pole Výběr z naší činnosti 2016 10. 4. benefiční koncert Prague Cello Quartet v brněnském Besedním domě 10. 1. benefiční koncert s Gloria Brunensis, uvedena Missa

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

ZPRÁVY A OHLASY Listopad 2015

ZPRÁVY A OHLASY Listopad 2015 ZPRÁVY A OHLASY Listopad 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. PRVNÍ ADVENTNÍ První adventní neděle 29. listopadu bude letos už pojedenácté příležitostí sejít se při ADVENTNÍM DOBROČINNÉM JARMARKU.

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov

Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov Výroční zpráva Oblastní charity Ostrov 2 0 1 0 - 2 - Vážení naši příznivci a dárci, Výroční zpráva za rok 2010 Vás chce informovat o činnostech, aktivitách, ale i o hospodaření v naší Oblastní charitě

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011

Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace. Zpráva o činnosti za rok 2011 Městské muzeum v Železném Brodě příspěvková organizace Zpráva o činnosti za rok 2011 Mgr. Petra Hejralová 29. 2. 2012 Městské muzeum v Železném Brodě Své stálé expozice prezentuje ve dvou budovách. Sklářskou

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ ZA ROK 2011 Obsah strana 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 2. Kdo jsme 2. 1. Prezentace sdružení... 4 2. 2. Profily členek Výkonné rady... 5 3. Činnost

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Ročník XXXIII. Vydává město Železnice. Číslo 4/2014. Z obsahu: Největší akcí, která bude ještě

Ročník XXXIII. Vydává město Železnice. Číslo 4/2014. Z obsahu: Největší akcí, která bude ještě Ročník XXXIII Vydává město Železnice Z obsahu: Investice do konce tohoto roku Největší akcí, která bude ještě v letošním roce zahájena, je určitě zateplení budov Masarykovy základní školy, mateřské školy

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009

Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov. občanské sdružení. Výroční zpráva 2009 Salesiánský klub mládeže Rumburk Jiříkov občanské sdružení Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, dovolte, abych vám předložil výroční zprávu naší organizace za rok 2009.

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Výroční zpráva. Sedlická krajka výroční zpráva 2 0 1 2

Výroční zpráva. Sedlická krajka výroční zpráva 2 0 1 2 Výroční zpráva 2 0 1 2 2 Obsah Úvodní slovo...3 Představení společnosti-cíl a poslání...4 Činnost společnosti v roce 2012..5-6 Akce...7-9 Krajkářské slavnosti Sedlice-2012...10-11 Soutěžní přehlídka...12-13

Více

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení OÁZA Mníšek pod Brdy Výroční zpráva 2012 V devátém roce své existence procházelo naše občanské sdružení generační obměnou, přičemž nadále nabízelo obyvatelům Mníšku a okolí zajímavé akce

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DONÍN, příspěvková organizace Horní Valy 2, 695 01 Hodonín telefon 702 018 098 e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 ZÁŘÍ 22. 9. Domov pro seniory

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Cíl a poslání Cílem činnosti sdružení je podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury

datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury Akce 2016 datum název akce pořadatel místo konání poznámka leden 28.1. Abonentní koncert - Eva Urbanová MěKS 19:00 hod., Frenštát p.r. velký sál Domu kultury změna vyhrazena 29.1. POLOLETÍ V MUZEU Muzeum

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ. Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ. Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ V zimním období se konalo několik zajímavých akcí nejen pro žáky, ale i pro veřejnost, které organizovala naše škola a spolek

Více

9/2014. Vážení spoluobčané, Fotokronika. Sbírka použitého ošacení

9/2014. Vážení spoluobčané, Fotokronika. Sbírka použitého ošacení 9/2014 Fotokronika Vážení spoluobčané, V příloze Zpravodaje si opět můžete prohlédnout fotografie, na kterých uvidíte změny, které se během roků udály. Například to, že nadměrné množství vody není jen

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 člen Sítě mateřských center o.s. Obsah Úvodem... 3 Znáte Dobříšek? A co nabízí?... 4 Historie RC... 5 Projekty roku 2012... 6-8 Akce RC Dobříšek... 9-10 Vedení, zaměstnanci a

Více

občanské sdružení MĚLNICKÝ OSVĚTOVÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK 2012

občanské sdružení MĚLNICKÝ OSVĚTOVÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK 2012 občanské sdružení MĚLNICKÝ OSVĚTOVÝ A OKRAŠLOVACÍ SPOLEK 2012 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 AKCE ROKU 2012 Benefiční koncert ve prospěch varhan Společenské setkání dárců Svatotrojická pouť Cyklus chrámových

Více

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ

PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ PŘEHLED KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V LITOVLI A OKOLÍ KVĚTEN 2016 1. 31. 5. VÝSTAVA - HANÁCKÉ BENÁTKY A KRONIKY MK LITOVEL Vzpomínka na uplynulé ročníky Hanáckých Benátek. Turistické informační

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ MĚSTA KUNŠTÁT A JEHO PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V ROCE 2016

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ MĚSTA KUNŠTÁT A JEHO PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V ROCE 2016 KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ MĚSTA KUNŠTÁT A JEHO PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ V ROCE 2016 LEDEN 3. 1. Novoroční koncert 9. 1. Farní ples pořadatel: farnost Kunštát 16. 1. Hasičský ples 23. 1. Retro ples pořadatel:

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční Vánoce 2009 Drazí občané Chýnova a okolí! Drazí bratři a sestry! Tímto zpravodajem Vás katolická farnost všechny zdraví před Vánocemi a Novým rokem a přeje Vám radost, úspěch a Boží požehnání. K našim

Více

Tvořivé dílny - Zvířátka ze safari Kulturní centrum

Tvořivé dílny - Zvířátka ze safari Kulturní centrum KALENDÁŘ AKCÍ 2016 datum den hodina Název akce Pořadatel Místo konání LEDEN 12.1. ÚT Tvořivé dílny - Zvířátka ze safari 14.1. ČT Imunitní systém a záření 14. 1. ČT Frýdlantské hovory s Tonym Gomesem Město

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Mělníka za rok 2015 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 21. ledna 2016 Prevence kriminality ve strategických dokumentech

Více

R O K 2 0 1 4. Ve výkazu soukromé srážkové stanice v Mirovicích za rok 2014 je zaznamenáno:

R O K 2 0 1 4. Ve výkazu soukromé srážkové stanice v Mirovicích za rok 2014 je zaznamenáno: R O K 2 0 1 4 POČASÍ Letošní rok započal poměrně teplou zimou, leden v podstatě beze sněhu, teploty kolem 0 o C, až 26.1. ráno bylo bílo, napadla trocha sněhu. Teplý byl únor (20. 2. + 10 o C) i březen

Více

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO

O ORGANIZACI ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení příznivci Neposedy, zvu Vás k ohlédnutí za rokem 2011. Byl to rok změn. Říká se, že lidé se nejvíce učí na základě zkušeností. Získali jsme jich mnoho.

Více

Spolek Vltavan v Praze

Spolek Vltavan v Praze Spolek Vltavan v Praze Výroční zpráva 2014 Spolek Vltavan v Praze IČ 005 52 429 Výroční zpráva 2014 Spolek Vltavan v Praze Výroční zpráva 1 z 9 Spolek Vltavan v Praze občanské sdružení, registrovaný MV

Více

Plán výchovy 2014/2015

Plán výchovy 2014/2015 Plán výchovy 2014/2015 Září - Seznámení s novým školním rokem - Seznámení s chodem školy, okolím, příprava dětí do školy - Výběr zájmových kroužků keramický sportovní rybářský dopravní pantomima - Víkendové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001

Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad Ústeckého kraje od 1. července 2001 Výroční zpráva Galerie moderního umění v Roudnici n.l. za rok 2001 Galerie moderního umění v Roudnici n.l. Očkova 5, Roudnice n.l., tel. a fax 0411 837301 Zřizovatel MK ČR do 30. června 2001 Krajský úřad

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

Zápis z modulu 6 2. část v Měčíně dne 20. 2. 2012 od 17.00 hodin

Zápis z modulu 6 2. část v Měčíně dne 20. 2. 2012 od 17.00 hodin Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů Přítomni: viz prezenční listina

Více

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008 Leden Datum obec akce Kde 2.1. Prušánky Ohňostroj k uvítání Nového roku 5.1. Dolní Bojanovice Vinařský ples Obecní dům 5.1. Kostice Krojový ples Sokolovna 6.1. Josefov Tříkrálová sbírka 11.1. Prušánky

Více

ekarolinka K tanci i poslechu

ekarolinka K tanci i poslechu PODJEŠTEDSKÝ MĚSÍČNÍK SDRUŽENÍ OBCÍ PODJEŠTĚDÍ ekarolinka Ročník XVII. Číslo 8 Srpen 2011 K tanci i poslechu Z mikroregionu Za posledních patnáct let se život v Podještědí změnil. Zejména ta kulturní část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014/2015 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4 193 00 Praha 20 Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Junák český skaut, z. s., je dobrovolný,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Mateřský klub Chotěboř. Beseda: Karel Havlíček Borovský. Taneční pro manželské a přátelské páry - začátečníci. Odpolední pohádkové čtení

Mateřský klub Chotěboř. Beseda: Karel Havlíček Borovský. Taneční pro manželské a přátelské páry - začátečníci. Odpolední pohádkové čtení Mateřský klub Chotěboř datum začátku akce: 01.11.2011 datum ukončení akce: 30.11.2011 Mateřský klub v učebně č. 4 ve druhém patře. Informace o cenách na jednotlivé kroužky na tel. č. 569 626 638, možnost

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Poprvé jsem vstoupila do budovy dnešního střediska Eljon téměř před deseti lety. Byl večer, tma, okolní krajinu pokryl první sníh. Tehdy jsem spatřila, mírně řečeno, ubohé stavení. Byla jsem

Více