PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce Martin Hobzík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Martin Hobzík"

Transkript

1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Martin Hobzík

2 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní techniky Název absolventské práce: Komunikační rozhraní počítače Školní rok: 2004/2005 Vypracoval: Martin Hobzík Vedoucí absolventské práce: Milan Randák

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma Komunikační rozhraní počítače vypracoval samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne

4 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří mi pomohli dobrou radou, věcnou připomínkou i kritikou k napsání této absolventské práce. Obzvláště rád bych poděkoval svému vedoucímu práce panu profesorovi Milanovi Randákovi za jeho vstřícný a aktivní přístup při psaní mé práce

5 OBSAH Úvod Kabelová komunikační rozhraní Metalická Propojení PC PC, PC periférie USB (Universal Serial Bus) ilink (IEEE1394, FireWire) Sériový port Paralelní port SCSI (Small Computer Systém interface) RJ xx RJ RJ BNC Grafická rozhraní VGA DVI S-video Kompozitní video Audio rozhraní Audio in Audio out MIC Ostatní PS/ DIN MIDI a Gameport Optická S/PDIF Fibre Channel Bezdrátová komunikační rozhraní WI-FI Bluetooth IRDa

6 3 Praktická ukázka portů počítače Popis komunikace přes sériový port a názorná ukázka Resume Závěr Seznam použité literatury: Seznam vyobrazení a tabulek

7 Úvod Většina z nás dnes a denně používá počítače. Z větší části je to z pracovních důvodů, zbytek je z řad normálních a běžných uživatelů, kteří používají svůj počítač hlavně pro různé druhy zábavy. Z toho jasně vyplývá, že každý, kdo užívá svůj nebo pracovní počítač, používá i zařízení k němu připojovaná. Není mým úmyslem vyjmenovávat tato zařízení, ale seznámit vás se způsoby propojení, díky kterým s nimi počítač komunikuje. Pomocí této symbiózy každý z nás může pohodlně využívat svůj počítač a všechna zařízení k němu připojená. Velké procento lidí prostě počítač užívá. Nezamýšlí se nad tím jak vlastně periferie s počítačem komunikují a jaké vývody se nacházejí na počítači, který mají pod stolem. Nezajímá je, že právě tyto vývody se nazývají komunikační rozhraní a zajišťují ten leckdy bezproblémový chod jejich stroje. V tomto bodě jsme se dostali k názvu Komunikační rozhraní počítače. A právě tato tři slova jsou předmětem této absolventské práce. Mým úkolem v tomto poznávání je seznámit vás s tím, co to vlastně taková komunikační rozhraní jsou. Abych blížeji specifikoval obsah práce, musím už v jejím úvodu provést jednoduché rozdělení komunikačních rozhraní. V nejzákladnějším pohledu jsou dva způsoby komunikace počítače s perifériemi. Pomocí kabelů různých druhů a vlastností, které se dělí na metalické a optické, a komunikace pomocí bezdrátových technologií. V práci se více zaměřím na metalická a optická komunikační rozhraní. O druhé formě komunikace pomocí bezdrátových technologií se pouze zmíním tím, že je vyjmenuji a stručně popíši. U každého z rozhraní jsem se zaměřil na podrobné rozdělení, specifikace, technické údaje a využití. Informace jsou prokládány obrázky těchto rozhraní, konektory a tabulkami popisující napojení konektorů. Jako materiál k této technicky zaměřené práci mi posloužily odborné publikace o hardwaru, všeznalý internet a více než odborné znalosti mého okolí. Cílem této práce je čtenáře poučit o rozhraních na počítačích tak, aby až usednou ke svým strojům, měli představu jakým způsobem a pomocí jakých konektorů počítač komunikuje se svým okolím

8 1 Kabelová komunikační rozhraní Tento typ rozhraní umožňuje komunikovat počítači s perifériemi pomocí mnoha druhů kabelů. V dalších kapitolách podrobněji popíši konektory, které se u nich používají. Kabelová rozhraní se dělí na: Metalická Optická 1.1 Metalická Toto jsou rozhraní, u kterých se ke komunikaci používají kabely na bázi kovu. Mám na mysli kabely, které se skládají z různých druhů dalších menších kabelů o různém množství a kvalitě stínění. Každý kabel je samozřejmě zakončen některým z možných druhů konektorů, které jsou předmětem této práce Propojení PC PC, PC periférie Tento druh propojení se dá využít jak k připojení více počítačů za účelem sdílení dat nebo připojení do sítě, tak i k připojení dalších zařízení k počítači. Možností jak připojit síť nebo periférie k počítači je mnoho. Některé se využívají méně a některé více. V následujícím přehledu uvidíte druhy těchto možností a následně si je blíže specifikujeme a popíšeme. USB. I.Link (IEEE 1394, Firewire). Sériový port. Paralelní port. R11 modem. R45 síť. BNC síť. SCSI USB (Universal Serial Bus) Sběrnice USB vznikla v roce 1995 v konsorciu významných firem, např. Compaq, Intel, Lucent, Microsoft, Philips a NEC a začala se objevovat v roce Postupně bylo vytvořeno - 8 -

9 několik variant, od 1.0 a 1.1 až k dnešní podobě 2.0. V současnosti prožívá boom právě díky USB 2.0 specifikaci. Tyto varianty se v zásadě liší pouze v rychlosti (datové propustnosti) této sběrnice. Důvodem, proč tato sběrnice vznikla, byla potřeba snadno použitelné, lehce konfigurovatelné a snadno připojitelné sběrnice pro připojení zařízení různých typů. Původně bylo USB rozhraní navrženo pro připojování pomalejších periferií jako je klávesnice, myš a tiskárna. Postupně se rychlost zvyšovala a připojovala se rychlejší zařízení a s příchodem USB 2.0 a vysoké rychlosti přenosu se ukázalo, že se hodí i pro připojování rychlejších zařízení (disky, optické mechaniky, atd.). Nejmladší USB 2.0 je vhodná i pro rychlé multimediální aplikace a je tak přímou konkurencí pro I-Link.. Rozdíly mezi jednotlivými verzemi nejsou nijak podstatné, všechna zařízení vyšších verzí jsou zpětně kompatibilní. Běžná verze USB ( 1.0, popř. 1.1 ) podporuje přenosy max. rychlostí 12 Mbit/s, což představuje rychlost srovnatelnou s paralelním portem. Podstatný rozdíl mezi verzemi 1.x a 2.0 je v maximální rychlosti přenosu dat. 2.0 je 40-krát rychlejší než 1.1 a 320-krát rychlejší než 1.0. USB 1.0 rychlost 1,5 Mbit/s. USB 1.1 rychlost 12 Mbit/s. USB 2.0 rychlolst 480 Mbit/s. K USB portu lze připojit až 127 zařízení, je však nutné si uvědomit, že všechna tato zařízení sdílejí rychlost sběrnice. Výsledná rychlost každého zařízení se tím pádem snižuje s množstvím použitých zařízení. Sběrnice podporuje připojování a odpojování zařízení za běhu systému, včetně zavedení příslušných ovladačů operačním systémem. Ten použije obecný ovladač podle typu zařízení nebo ovladač dodávaný výrobcem. O jaké jde zařízení, pozná systém podle jednoznačné dvojice identifikátorů VID (Vendor ID) a PID (Product ID). Základní vlastnosti USB: Plug and Play (automatická detekce a konfigurace). Hot Swap (možnost připojení a odpojení za chodu). datový tok musí řídit procesor. univerzální použití. široké nasazení (náhrada sériového a paralelního portu)

10 Obr. č. 1: topologie zapojení zařízení pomocí USB Síť tvořená USB zařízeními je hvězdicovitá s jedním centrálním přípojným bodem hostitelem (PC), který je ovládán kontrolérem (obr. č. 1). Kontrolér je realizován nejčastěji na základní desce počítače, nebo je možno ho implementovat i na PCI kartě a zpřístupnit tak funkce USB i pro starší počítače. Ostatní zařízení jsou propojována pomocí takzvaných Hubů. USB nabízí obousměrnou komunikaci mezi PC A PC nebo PC a periferií. Kořenový hub může být umístěn buď přímo na desce nebo externě. Propojení lze řetězit až do sedmé úrovně nebo do 127 portů. Unikátní vlastnost USB je, že zařízení může mít integrovaný hub přímo v sobě (například USB klávesnice tak může mít další USB port pro USB myš). Každé zařízení komunikuje s hostitelským portem, jako by mělo vyhrazené spojení. Host zajišťuje v první fázi domluvu s právě připojovaným zařízením a poté vlastní komunikaci. Na každé sběrnici smí existovat jen jeden hostitel. K hostiteli můžeme připojit buď konečné zařízení nebo huby (zařízení s jedním vstupem a mnoha výstupy). Huby slouží jako rozdělovače a opakovače vstupního signálu a řídí spotřebu na ně připojovaných zařízení. Přes všechna zřetězení se huby chovají pro software transparentně a každé zařízení může být samostatně adresováno. Technické specifikace Kabely propojující hub s periferií nebo huby navzájem mohou být maximálně 5 metrů dlouhé. Pro prodloužení této vzdálenosti je možno použít hub. Tím se prodlouží vzdálenost standardně o dalších 5m nebo v případě speciálního hubu i dále (např. 100m). V tomto případě se využívá jiného média než standardního USB kabelu, přenos se provádí přes UTP kabel Cat

11 USB sběrnice má vlastní napájení, pro nízkopříkonové periferie to znamená, že se mohou z této sběrnice přímo napájet. Nevýhodou jsou ještě občas omezení OS, nicméně v modernějších systémech Windows 98 / ME / 2000 / XP je tato podpora obvykle bez problémů. U windows 98/ME je nutno instalovat ovladače pro daná zařízení. USB rozhraní (porty) jsou na počítači obvykle označeny následujícím symbolem (obr. č. 2): Obr. č. 2: symbol pro označení USB USB používá dva druhy standardních konektorů: porty na počítači a na hubu používají zásuvku Typu A. Stejně tak všechny kabely připojené pevně k zařízení (do periferií) mají konektor Typu A (obr. č. 3). zařízení využívající separátní (odpojitelný) USB kabel využívají pro toto spojení konektor Typu B (obr. č. 3). Obr. č. 3: konektory USB + detaily V USB zařízeních se setkáme se dvěma druhy kabelů: série A jsou používány pro rychlé (12Mbps a více) periferie, délka tohoto kabelu může být maximálně 5m. Používá se STP kabel (stíněný)

12 série B jsou limitovány délkou 3m a jsou používány pro připojení pomalých periferií (1,5Mbps), jako je např. klávesnice. Tento UTP (nestíněný) kabel je často nedílnou součástí periferie. Oba využívají dva páry vodičů (jeden pár pro data, druhý pro napájení). Tab. č. 1: popis USB konektoru PIN Označení Barva Použití 1 VBUS červená napájení +5V 2 D- bílá Data - 3 D+ zelená Data + 4 GND černá napájení - GND (zem) Výkon sběrnice má definovány rychlostní úrovně s následujícím označením: Low Speed = 1,5 Mbit/s. Full Speed = 12 Mbit/s. High Speed = 480 Mbit/s (podporováno pouze pro USB 2.0). Jak již bylo zmíněno, USB systém má tu speciální vlastnost, že může přímo napájet připojenou periferii nebo hub. Z hlediska napájení může nastat několik případů.usb zařízení jsou zařazována do kategorií podle odběru: Low Bus Power (nízkopříkonová zařízení) - napájení ze sběrnice, odběr max 100 ma. High Bus Power (vysokopříkonová zařízení) - napájení ze sběrnice, odběr max 500 ma. Self-Powered (samostaně napájená zařízení) - napájení z externího zdroje, odběr z host. zařízení max 1 ma Periferie mohou být tedy napájeny přímo z USB sběrnice, pokud jejich odběr nepřekročí 100mA, resp. 500mA. Napájecí napětí na USB je 5V (4,75 V až 5,25 V), toto napětí dodává vždy hub dále do periferie. Hub napájený z externího zdroje (Self-Powered) musí být schopen dodávat 500 ma do každého portu. Komunikace Komunikace po sběrnici je rozdělena do transakcí podobně jako v počítačové síti. Celá je řízena hostitelem, který zahajuje jak čtení ze zařízení, tak zápis do zařízení. Zařízení nemá právo svévolně vysílat data bez vyzvání

13 Tab. č. 2: popis obecné USB transakce token paket oznamuje začátek transakce a její typ datový paket volitelný, nemusí být přítomen handshake paket především potvrzení transakce nebo její odmítnutí token paket typ: in - určuje čtení dat. Out - určuje zápis dat. Setup - začínají kontrolní transakce. datový paket - data různého druhu: data0. data1 verze 2.0 navíc data2 a mdata. handshake paket typ: ack - potvrzuje přijatou transakci, nak - oznamuje hostiteli, že zařízení není momentálně schopno přijímat a odesílat data. Deskriptory Každé USB zařízení má přidělenou jednoznačnou identifikaci. Pro správnou komunikaci musí ale hostiteli poskytovat i další informace, např. podporovaou přenosovou rychlost, kategorie napájení a další. Všechny potřebné údaje jsou uspořádány do hierarchické struktury z důvodů, které jsou ozřejměny dále. Vše nejlépe popíše následující obrázek (obr. č. 4). Obr. č. 4: deskriptory - informace pro USB komunikaci

14 Popis jednotlivých hladin: deskriptor zařízení - je pouze jeden, obsahuje informace o podporované rychlosti, dvojici VID/PID a počet konfigurací zařízení. deskriptory konfigurace - každé zařízení může mít více konfigurací: např. pokud je připojeno jen k napájení sběrnice, komunikuje na high-speed, pokud je připojeno k externímu zdroji, zapne rychlost full. Aktivní může být jen jediná z nich. Deskriptory obsahují např. spotřebu, typ napájení a počet rozhraní. deskriptor rozhraní - každá konfigurace může mít několik současně zapnutých rozhraní. Představte si např. multifunkční přístroj kombinující fax, tiskárnu a scanner. deskriptor koncového bodu koncový bod, vedení proud, zpráva. Závěrem této kapitoly lze říci, že USB má velkou budoucnost v nahrazení jiných méně užívaných rozhraní. Je jednoduché a velice snadno použitelné ilink (IEEE1394, FireWire) Toto komunikační rozhraní má více názvů. Záleží na tom, která společnost se podílela na vývoji a pod jakým jménem ho patentovala. V důsledku není mezi těmito jmény podstatný rozdíl. Budu ho tedy nazývat FireWire Původně byla tato sběrnice vyvinuta pro přenosy obsáhlých dat pro audio a video. Postupně se zjistilo, že je vhodná, dostatečně rychlá a dostatečně propustná i pro použití k jiným účelům přenosům jiných dat než jen audio a video a k připojování dalších periferií. Dalo by se říci, že zdárně konkuruje výše zmiňovanému rozhraní USB. FireWire nemusí mít jako hostitele pouze počítač, jako je tomu u USB. Pomocí FireWire lze připojit i digitální videopřehrávač s digitální televizí. Jeho použití je tak ještě více rozšířené než USB. Prvotně je to patent firmy Apple z roku 1995 a vzhledem k výhodám, které rozhraní FireWire nabízí, jej 12. prosince 1995 přijalo IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) jako standard IEEE

15 Obchodní názvy tohoto rozhraní: FireWire společnost Apple ilink společnost Sony SB 1394 společnost Creative Labs Nejčastěji o tomto rozhraní slyšíme v souvislosti s nástupem digitálního videa (obr. č. 6) nabízí dostatečné prostředky pro přenos a zpracování videodat jak mezi klasickými koncovými zařízeními (kamera, videopřehrávač, monitor) navzájem, tak i mezi nimi a počítačem (kde můžeme prakticky bez omezení tato data nadále zpracovávat) (obr. č. 5). Je to vysoce výkonná sériová sběrnice. Jedná se o univerzální systém umožňující jak asynchronní, tak i isochronní přenos. Asynchronní je používána např. pro přenos dat na disk a zaručuje kvalitní chybovou kontrolu pro zajištění integrity dat. Protože případné chyby v přenosu tento přenos zpomalují, je asynchronní komunikace nevhodná pro časově kritické aplikace, jako je např. on-line video přenos. Isochronní přenos garantuje stabilní přenosovou rychlost ale neprovádí kontrolu chyb. Síť může přenášet asynchronní pakety (odpovídající paketům na běžných sítích typu Ethernet), nebo isochronní data, tj. datový stream se zaručenou přenosovou rychlostí, generovaný jedním zařízením a čtený synchronně libovolným množstvím dalších zařízení (tj. odesílá-li např. videokamera z minulého obrázku nasnímaná data jako isochronní stream, můžeme je zároveň nahrávat na přehrávači, zobrazovat na monitoru i ukládat na pevný disk v počítači). Díky konstantní přenosové rychlosti přitom ani na straně odesílajícího ani na straně příjemců nepotřebujeme prakticky žádné buffery; isochronní přenos je tedy nejen efektivní, ale také - z hlediska koncových zařízení - velmi levný (díky tomu, že rozhraní je sériové, zůstává levný i kabel). Aplikace samozřejmě mohou využívat asynchronní i isochronní komunikace podle potřeby. Předpokládá se ale, že asynchronní komunikace bude sloužit převážně pro předávání příkazů mezi zařízeními, zatímco isochronní obvykle zabezpečí přenos vlastních dat

16 Obr. č. 5: možnosti propojení zařízení na bázi FireWire Obr. č. 6: struktura FireWire sitě pro střih videa

17 Od začátku vývoje tohoto rozhraní vzniklo několik verzí týkajících se hlavně rychlosti propustnosti dat: IEEE 1394 Norma z roku 1995 Přenosová rychlost 50 Mb/s IEEE 1394a Norma z roku 1999 Přenosová rychlost 100, 200 a 400 Mb/s IEEE 1394b Přenosová rychlost 800 Mb/s a 3,2Gb/s Specifikace IEEE1394 nabízí možnost podpory i pro to, aby se data mezi různými uzly předávala různě rychle, podle skutečné potřeby konkrétní sítě. Jinak je síť tak pomalá jako její nejpomalejší zařízení. Struktura sítě Norma IEEE1394 definuje tři nejnižší úrovně síťového modelu ISO/OSI: transakční - nejvyšší, na této úrovni je zabezpečeno předávání asynchronních paketů. linkovou - zabezpečuje předávání datagramů a řízení isochronního přenosu. fyzickou -definuje mechanismy zabezpečující inicializaci sběrnice, její synchronizaci (tj. zabezpečení toho, aby v jednom okamžiku vysílal data pouze jediný uzel) a konečně i definice fyzického provedení kabelů. Specifikace EEE 1394 definuje dva druhy zakončení kabelů: 6-pinový konektor (10 x 5 mm) obsahuje napájení a zemnění a umožní FireWire periferiím napájení ze sběrnice (obr. č. 7). 4-pinový konektor (5 x 3 mm) bez možnosti napájení, je však pro svoje malé rozměry používán v řadě přístrojů (obr. č. 7). Obr. č. 7: konektory IEEE

18 Konektory samy jsou odvozeny od konektorů hrací konzole Nintendo GameBoy Videokamery jsou obvykle osazeny menšími konektory, které na rozdíl od standardních konektorů IEEE1394 neobsahují napájení. Tyto menší konektory jsou popsány v dodatečném standardu IEEE a chceme-li zařízení, které je jimi vybaveno, propojit se sítí IEEE1394, potřebujeme kabelovou redukci). Napájení ze sběrnice je možné až do příkonu 60W. Využívá se jak pro vlastní provoz zařízení, tak třeba i pro nabíjení jeho akumulátorů. Maximální délka kabelu pro vysokorychlostní přenosy je 4,5m. Pro nižší rychlosti je však možno použít kabelu až do délky 14m. Zařízení se mohou řetězit nebo je možné pro dosažení delších vzdáleností použít repeatery. Kabel obsahuje dva nezávisle stíněné páry kroucených vodičů pro vysílání a příjem signálu. V případě 6-pinových konektorů (obr. č. 8) obsahuje kabel i dvojici vodičů pro napájení. Obr. č. 8: podrobný popis 6-pinového konektoru IEEE 1394 Napájení je stejnosměrné a může být v rozsahu od 8 do 30V. Celý kabel je potom v dalším stínění. Napájení je důležité z několika důvodů: předně- linkové obvody mohou být napájeny i v případě, že je zařízení jako celek odpojeno od sítě, díky tomu síť IEEE1394 pracuje korektně i v případě, že jsou zapojena jen některá z jejích zařízení. Jednoduchá zařízení s nevelkou spotřebou proudu (typicky např. kamery nebo mikrofony) mohou být napájeny přímo z kabelu a nepotřebují tedy samostatný síťový přívod nebo baterie - to dále zjednodušuje zapojení sítě. Specifikace IEEE 1394b definuje tři další druhy kabelů: UTP-5. POF (Plastic Optical Fibre). 50 microm. Multi-mode Glass Fibre (GOF - Glass Optical Fibre). Použitá kabeláž závisí na požadavku aplikace, ceně a očekávaném rozšíření v budoucnu. UTP-5 a POF jsou nejlevnější, podporují však nižší šířku pásma (nižší rychlost). GOF podporuje

19 výrazně rychlejší přenosy, ale je dražší a instalace je náročnější. Pro UTP-5 stačí standardní 4- párový kabel s konektory RJ-45. Pouze 2 páry budou využity pro 1394b. Pro POF a GOF by se měla používat zdvojená optická kabeláž s PN konektory pro POF a LC konektory pro GOF. Tab. č. 3: vlastnosti kabeláže FireWire Médium Měděný vodič UTP-5 POF GOF Vzdálenost 4,5 m 100 m 100 m 100 m Maximální rychlost Mbit/s 100 Mbit/s 400 Mbit/s 3200 Mbit/s K jediné kartě s rozhraním FireWire lze připojit až 63 uzlů sběrnice (zařízení) pomocí speciálních zařízení a tzv. mostů. Tohoto můžeme dosáhnout v jednom řetězci nebo větvením. Ke každému uzlu lze připojit maximálně 16 zařízení. Pokud nám ani toto množství nebude stačit, standard tohoto rozhraní umožňuje propojení až sběrnic pomocí mostů. To znamená, že počet připojených uzlů stoupne na Tato zařízení samozřejmě sdílejí komunikační linku a s množstvím se tato rychlost snižuje. K identifikaci používá šestnáctibitové adresování, kdy adresa je přidělována dynamicky buď při startu sběrnice nebo při připojení nového uzlu. Na strukturu sítě jsou kladeny i některé požadavky - maximální vzdálenost mezi dvěma uzly např. nesmí přesáhnout 16 kroků (tj. nesmí mezi nimi být více než patnáct 'meziuzlů') Sériový port Sériový port je bezpochyby jedním z nejstarších rozhraní, díky kterému mohl počítač komunikovat s připojenými perifériemi. Nejčastěji se používal k připojování myší, modemu tiskáren, a dalších zařízení. Díky jeho poměrně snadnému ovládání se stal vhodným cílem pro počítačové kutily. Označuje se COM a v počítačích jich bývá hned několik (COM1, COM2, atd.) Jeho koncepce je jednoduchá: vysílání dat. příjem dat. regulace toku dat

20 Efektivita přenosu dat u sériového portu je poměrně malá a to z důvodu, že přenáší data sériově po jednom bitu. Ale právě tato neefektivnost je zcela dostačující pro zařízení typu myš nebo modem, kde taková rychlost zcela dostačuje. Sériový port se často nazýván RS 232 (Reference Standard 232 revize C (RS-232C)). Toto označení pochází od firmy Electronics Industries Association a udává standard, který určuje, jaké konektory se pro port používají. Počítače Macintosh používají podobný standard označovaný RS-422. Ne každý výrobce periferií standard RS 232 podporuje. A proto se zřejmě objevily sériové porty s 9 i 25 kolíky. Tento počet se však nakonec ustálil a jiné než tyto varianty jsou vidět opravdu zřídka. Technická specifikace Sériový port je asynchronní sériové rozhraní. Asynchronní v tomto případě znamená, že neexistuje synchronizace nebo hodinový signál. Z toho vyplývá, že jednotlivé znaky se posílají s libovolným časováním. Každý ze znaků poslaný přes toto rozhraní je definován standardním signálem počátku a konce: start bit začátek je prezentován 0. stop bity konec udávají jeden nebo dva bity. RS232 používá asynchronní přenos informací (obr. č. 9). Tento druh přenosu je nevhodný pro velké objemy dat, ale vhodný pro dlouhá vedení. Každý přenesený bit konstantní rychlostí je třeba synchronizovat. K synchronizaci se používá sestupná hrana tzv. Start bitu. Za ní již následují posílaná data. Obr. č. 9: detail přenosu informací po sériovém portu Po každém start bitu následuje dalších 8 bitů (1 bajt), tvořících vlastní přenášená data. Přijímající zařízení rozpoznává jednotlivé znaky právě podle signálů počátku a konce. Slovem sériový ve jméně portu se myslí, že data jsou posílána po jednom vodiči v sérii bitů. Tento typ komunikace se používá v telefonních systémech - poskytují pro každý směr přenosu dat jeden vodič

21 Dříve byly sériové porty integrovány na různých multifunkčních kartách. V současné době jsou součástí základní desky počítače v čipech Super I/O. Z toho vyplývá, že v dnešní době nejsou potřeba žádné rozšiřující karty, ale že má sériový port minimálně v jednom exempláři integrovaný každý, kdo si koupí nový nebo ne moc starý počítač. K sériovému portu, jak jsem se již zmiňoval, lze připojit mnoho různých zařízení - modemy, plottery, tiskárny, další počítače (alternativní jednoduchá síť pro sdílení dat), čtečky čárových kódů, obvody pro řízení dalších zařízení a mnoho dalších. Druhy konektorů a jejich zapojení: 25 pinů. Obr. č. 10: 25-pinový sériový konektor Tab. č. 4: popis 25-pinového sériového konektoru PIN NÁZEV SMĚR POPIS 1 NC --- Nevyužito 2 TD --> Vysílání dat 3 RD <-- Příjem dat 4 RTS --> Požadavek na vysílání 5 CTS <-- Připravenost k příjmu 6 DSR <-- Data připravena 7 SG --- Signálová zem 8 CD <-- Detekce nosné 9-19 NC - Nevyužito 20 DTR --> Připravenost koncového zařízení 21 NC - Nevyužito 22 RI <-- Indikátor vyzvánění NC - Nevyužito

22 9 pinů. Obr. č. 11: 9-pinový sériový konektor Tab. č. 5: popis 9-pinového sériového konektoru PIN NÁZEV SMĚR POPIS 1 CD <-- Detekce nosné 2 RD <-- Příjem dat 3 TD --> Vysílání dat 4 DTR --> Připravenost koncového zařízení 5 SG --- Signálová zem 6 DSR <-- Data připravena 7 RTS --> Požadavek na vysílání 8 CTS <-- Připravenost k příjmu 9 RI <-- Indikátor vyzvánění Standard RS 232 uvádí jako maximální možnou délku vodičů 15 metrů, nebo délku vodiče o kapacitě 2500 pf. To znamená, že při použití kvalitních vodičů lze dodržet standard a při zachování jmenovité kapacity prodloužit vzdálenost až na cca 50 metrů. Kabel lze také prodlužovat při snížení přenosové rychlosti, protože potom bude přenos odolnější vůči velké kapacitě vedení. Uvedené parametry počítají s přenosovou rychlostí Bd. Co je Baud (Bd.)? Baud je jednotka používaná pro měření rychlosti přenosu dat. Přenosová rychlost definuje rychlost přenosu dat z datového média na jiné datové médium. Baud rate udává počet změn signálu za sekundu. Počet změn se pak vyjadřuje v baudech

23 Tab. č. 6: Baud a rychlost přenosu u sériového portu Baud rate [Bd] Max length [ft] Max length [m] Čipy UART Základem každého sériového portu je čip UART (universal asynchronous receiver/transmitter). Tento čip zajišťuje proces rozdělení původně paralelních dat na sériové a v případě příjmu jejich zpětnou konverzi ze sériových na paralelní. Typy čipů: UART 8250 počítače PC a XT. UART ti bitové počítače, rychlejší než UART UART byl první sériový čip použitý v počítačích řady PS/2. Velmi rychle jej převzaly i ostatní počítače s procesory či vyššími. Obsahuje 16bajtový zásobník zvyšující rychlost komunikace. Často se setkáte s pojmem zásobník FIFO (first in/first out). Bohužel čip obsahuje několik chyb odstraněných až uvedením čipu UART 16550A. Poslední verzí tohoto čipu je typ UART 16550D. Maximální přenosová rychlost řady UART 16550A a vyšší je 115 kb/s. UART a UART Někteří výrobci začali také vyrábět čipy UART s ještě většími zásobníky. Tyto čipy jsou obvykle označovány (zásobník o velikosti 32 bajty) či (zásobník o velikosti 64 bajty). Maximální přenosová rychlost takových čipů pak je 230 kb/s, resp. 460 kb/s Vysokorychlostní sériové porty (ESP s Super ESP) Porty standardů ESP (enhanced serial ports) a Super ESP umožňují modemu o rychlosti b/s komunikaci s počítačem rychlostí až b/s. Vyšší rychlost těchto portů je dosažena díky zvětšení velikosti zásobníku. Popisované porty jsou obvykle založeny na čipech UART 16550, či a některé z nich mají dokonce další přídavnou paměť na adaptéru. Běžná rychlost portu s těmito čipy je 230 či 460 kb/s, což je výhodné zejména v případě připojování počítače k vysokorychlostnímu externímu zařízení, jakým je např. koncový adaptér linky ISDN

24 Paralelní port Paralelní port je jednou ze standardních součástí, kterou můžeme najít u téměř všech dnes běžně nakupovaných počítačů. Je zkratkovitě označován LPT. Komunikace po tomto portu je paralelní (paralelní přenos bitů signálu). Komunikuje pomocí 17 digitálních linek. Rozdělení linek je následující 9 signálů určených k řízení komunikace a 8 signálů určených pro data. Maximální délka přenosu mezi PC a jeho periferiemi je v praxi 5 metrů. Pro delší vzdálenosti je nutno použít zesilovače signálu. Od začátku byl přenos po tomto portu vyhrazen pro jednostrannou komunikaci s tiskárnou. Postupem času byl jeho mód uzpůsoben i pro komunikace s jinými periferiemi obousměrnou komunikací. Dá se docela dobře použít i pro komunikaci dvou PC. Od prvopočátku prošel paralelní port mnoha změnami. Konečná verze standardu IEEE- 1284, která definuje fyzické vlastnosti a vlastnosti přenosu signálu byla schválena v roce Hlavním cílem IEEE 1284 je standardizace komunikace mezi počítačem a připojeným zařízením, zejména tiskárnou. Přitom popisovaný standard je považován především za hardwarový standard: nezabývá se totiž komunikací softwaru s paralelním portem. Vývojem softwarového rozhraní pro porty odpovídající IEEE 1284 se pak zabýval výbor IEEE Standard IEEE 1284 z roku 1994 určuje mimo jiné vyšší přenosovou rychlost, použití kabeláže, typy konektorů, ale i typy paralelních portů. Typy paralelních portů: standardní paralelní porty SPP- původně určené jen pro vysílání, postupně se změnili tak, aby mohli data i přijímat. Z této myšlenky vznikl port umožňující 8bitový výstup (kompatibilní režim 150 kb/s) a 4bitový vstup (režim nibble 50 kb/s). Normálně se s nimi již dnes nesetkáte. obousměrné paralelní porty u počítačů řady PS/2 od společnosti IBM. Používají se dodnes. Od těchto portů dále je komunikace mnohem kvalitnější a bezpečnější. Používají 8bitový vstup (znakový režim 150 kb/s) i výstup (kompatibilní režim 150 kb/s). paralelní porty EPP jsou o poznání rychlejší než starší porty. Vyvinuly ho společnosti Intel, Xircom a Zenith Data Systéme. Téměř všechny počítače, které jsou dnes v užívání tyto typy portů podporují. Díky zvětšení přenosové rychlosti je možno k těmto portům připojovat další zařízení přenosné pevné disky, síťové karty, páskové mechaniky. Používá 8bitový vstup i výstup (EPP kb/s). paralelní porty - ECP byly vytvořeny společnostmi Microsoft a Hewlett-packard. I u těchto portů je patrný nárůst přenosové rychlosti jsou nejrychlejší. Jako jediný

25 z paralelních portů používá přímého vstupu do paměti (DMA). Byl vyvinut pro komunikaci s rychlými a výkonnými skenery a tiskárnami. I tento druh portu je dnes zcela běžně využíván. Používá 8bitový vstup i výstup (ECP kb/s). Konektory paralelního portu Jak bylo zmíněno výše paralelní port má několik konektorů. Ty jsou definovány také standardem IEEE Vedle běžných typů konektorů, které se nazývají A (obr. č. 12) a B (obr. č. 13) popisuje i typ konektoru C (obr. č. 14). Rozměry konektoru C jsou podstatně menší a to díky výraznému zkrácení vzdáleností mezi jednotlivými vývody. typ A DB25 25 vývodů, lze ho najít na zadní straně většiny PC Obr. č. 12: konektor paralelního portu - typ A typ B Centronics nachází se na tiskárně Obr. č. 13: konektor paralelního portu - typ B typ C 36 vývodů používá se pro některé druhy tiskáren, zejména pro Hewlett-packard. Obr. č. 14: konektor paralelního portu - typ C SCSI (Small Computer Systém interface) Toto rozhraní je určeno pro připojení většího množství periférií. Standardně lze k němu připojit až 8 nebo 16 zařízení. Každému z těchto zařízení je přiděleno SCSI ID. Jedno z těchto ID je připraveno pro řadič, který toto rozhraní obsluhuje. Reálně je tedy možné připojit až 7 nebo 15 zařízení. Vysoký počet zařízení na jednom kabelu (kanálu) přináší nevýhodu v podobě nutnosti ukončování SCSI kanálu. K tomu slouží tzv. terminátor

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Ostatní přídavné / rozšiřující karty

Ostatní přídavné / rozšiřující karty Ostatní přídavné / rozšiřující karty Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_827

Více

PORTY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PORTY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PORTY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Porty Autor Mgr. Igor Osoha Datum 2. 1. 2014 Stupeň atypvzdělávání

Více

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Sériové komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Konfigurace datového spoje Sériová rozhraní RS-232, RS-485 USB FireWire Konfigurace datového spoje 3 Topologie datového spoje 4 Rozhraní

Více

Vnější rozhraní počítače

Vnější rozhraní počítače Rozhraní je místo (konektor, zásuvka) které slouží pro vstup nebo výstup dat, popřípadě je obousměrné. Slouží k propojení počítače s periferiemi, tj. externím hardwarem. Některá rozhraní již byla zmíněna

Více

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2

IPZ laboratoře. Analýza komunikace na sběrnici USB L305. Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan. Cvičení 2 IPZ laboratoře Analýza komunikace na sběrnici USB L305 Cvičení 2 2008 Cvičící: Straka Martin, Šimek Václav, Kaštil Jan Obsah cvičení Fyzická struktura sběrnice USB Rozhraní, konektory, topologie, základní

Více

Sběrnice používané pro sběr dat

Sběrnice používané pro sběr dat Programové prostředky pro měření a řízení, přednáška č. 9 Sběrnice používané pro sběr dat Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha 2009 verze 1.0 1 Obsah přednášky Sériové komunikační sběrnice 1. Rozdělení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

PCU01.04. Procesorová jednotka. Příručka uživatele. Platí od výr. č. 066. Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n.

PCU01.04. Procesorová jednotka. Příručka uživatele. Platí od výr. č. 066. Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. PCU01.04 Procesorová jednotka Příručka uživatele Platí od výr. č. 066 Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : 220 610 348 / 220 180 454, http :// w w w. s o f

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Cíl přednášky Prezentovat, jak postupovat při analýze konkrétního rozhraní. Vysvětlit pojem vrstvy periferních rozhraní. Ukázat způsob využití tohoto pojmu na rozhraní RS 232.

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.4 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 25. 11. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Počítačová rozhraní (I/O obvody)

Počítačová rozhraní (I/O obvody) Počítačová rozhraní (I/O obvody) Definice rozhraní I/O = Input/Output (vstupně/výstupní) Rozhraní (I/O obvody) umožňují: propojení počítače s periferními obvody, jako je např. myš, klávesnice, zobrazovací

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB

Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Fakulta informačních technologií VUT v Brně Ústav počítačových systémů Periferní zařízení, cvičení IPZ Analýza komunikace na sběrnici USB Úloha č. 2. Zadání: 1. Seznamte se s principy komunikace na sériovém

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

Universal Serial Bus (USB)

Universal Serial Bus (USB) Universal Serial Bus (USB) Terminologie V sestavách se zařízeními USB se používá architektura master slave. Počítač je master. Oba konce kabelu nejsou kompatibilní downstream/upstream. počítač upstream

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Metody připojování periferií

Metody připojování periferií Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 8 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 13.3.2009 Verze: 1.3 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI

Rozhraní SCSI. Rozhraní SCSI. Architektura SCSI 1 Architektura SCSI 2 ParalelnírozhraníSCSI Sběrnice typu multimaster. Max. 8 resp. 16 zařízení. Různé elektrické provedení SE (Single Ended) HVD (High Voltage Differential) LVD (Low Voltage Differential)

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.2.14 Autor Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Česky Interface USB DMX512 http://www.soh.cz Uživatelská příručka Úvodní informace. 2 Instalace ovladačů. 2 Vlastnosti DMX PIPE.. 4 Obsah balení. 4 Zapojení kabelu DMX512 4 Propojení DMX512 modulů.....

Více

Hardware PC Interní a externí interface

Hardware PC Interní a externí interface Informační systémy 2 Hardware PC Interní a externí interface IS2-2015-05 24.3.2015 1 Sběrnice (anglicky bus) je skupina signálových vodičů, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresních a datových

Více

Uplatnění sériových protokolů ve V/V sběrnici

Uplatnění sériových protokolů ve V/V sběrnici Uplatnění sériových protokolů ve V/V sběrnici Co víme o sběrnicích? V počítači existují 2 klíčové sběrnice: systémová sběrnice a vstup/výstupní sběrnice (V/V sběrnice) Z hlediska hierarchie má každá sběrnice

Více

Sběrnice a rozhraní. Josef Voltr

Sběrnice a rozhraní. Josef Voltr Josef Voltr USB Centronics RS232 IEEE488/GPIB/HPIB ISA PCI ATA SCSI SATA USB původní úmysly připojení telefonu k PC, jednoduché použití (skutečné P&P), perspektiva pro různé periferie hvězdicovitá topologie

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/

Počítačové sítě. Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačové sítě Další informace naleznete na : http://cs.wikipedia.org http://dmp.wosa.iglu.cz/ Počítačová síť - vznikne spojením 2 a více počítačů. Proč spojovat počítače? Přináší to nějaké výhody? A

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Základní deska (mainboard) = Fyzicky jde o desku plošného spoje s mnoha elektronickými obvody a konektory připojení dalších periferií = Obvody desky určeny

Více

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Hardware Skladba počítače Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Počítač Zařízení pro zpracováni dat (v souborech text, hudba, video) Počítačová

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

USB komunikační adaptér RS-232 - virtuální sériový port ELO E215. Uživatelský manuál

USB komunikační adaptér RS-232 - virtuální sériový port ELO E215. Uživatelský manuál USB komunikační adaptér RS-232 - virtuální sériový port ELO E215 Uživatelský manuál 2 ELOE215ZK002 1.0 Použití adaptéru... 4 2.0 Princip činnosti... 4 3.0 Instalace... 4 3.1 Připojení rozhraní RS-232...

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1

Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Metody připojování periferií BI-MPP Přednáška 1 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011

Více

Obsah. Kapitola 1 Paralelní rozhraní port LPT 33. Úvod do rozhraní 9. Obecná struktura počítačů 9 Periferní zařízení 9 Hierarchie připojení 10

Obsah. Kapitola 1 Paralelní rozhraní port LPT 33. Úvod do rozhraní 9. Obecná struktura počítačů 9 Periferní zařízení 9 Hierarchie připojení 10 Obsah Úvod do rozhraní 9 Obecná struktura počítačů 9 Periferní zařízení 9 Hierarchie připojení 10 Organizace rozhraní 11 Typy přenášených informací 11 Paralelní a sériová rozhraní 12 Signály a přenosové

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 7 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet IEEE802.3 Ethernet Ethernet 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy IEEE802.3 Ethernet část IV. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více

Analýza dějů na rozhraní RS 232 C

Analýza dějů na rozhraní RS 232 C Fakulta informačních technologií, VUT v Brně Ústav počítačových systémů Personální počítače, technická péče, cvičení Analýza dějů na rozhraní RS 232 C Úloha č. 9 Zadání: 1. S využitím logického analyzátoru

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

G R A F I C K É K A R T Y

G R A F I C K É K A R T Y G R A F I C K É K A R T Y Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Režimy grafických karet TEXTOVÝ

Více

Pasivní prvky: kabely

Pasivní prvky: kabely Pasivní prvky: kabely 1 Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Pasivní prvky kabely část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 2

Více

FOTOELEKTRICKÝ IZOLÁTOR SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ RS-232

FOTOELEKTRICKÝ IZOLÁTOR SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ RS-232 FOTOELEKTRICKÝ IZOLÁTOR SÉRIOVÉHO ROZHRANÍ RS-232 Uživatelská příručka DA-70163 I. Shrnutí Se zavedením pokročilé izolační technologie dokáže fotoelektrický izolátor sériového rozhraní RS-232, nazývaný

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál

SuperCom. Stavebnice PROMOS Line 2. Technický manuál ELSACO, Jaselská 77 28000 KOLÍN, CZ tel/fax +420-32-727753 http://www.elsaco.cz mail: elsaco@elsaco.cz Stavebnice PROMOS Line 2 SuperCom Technický manuál 2. 04. 2005 2005 sdružení ELSACO Účelová publikace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.1.5 Síťové aktivní prvky Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Seriové ATA, principy, vlastnosti

Seriové ATA, principy, vlastnosti Seriové ATA, principy, vlastnosti Snahy o zvyšování rychlosti v komunikaci s periferními zařízeními jsou velmi problematicky naplnitelné jedním z omezujících faktorů je fyzická konstrukce rozhraní a kabelů.

Více

OEM modul čtečky bezkontaktních karet Rf B1 OEM

OEM modul čtečky bezkontaktních karet Rf B1 OEM OEM modul čtečky bezkontaktních karet Rf B1 OEM Rf B1 OEM interface představuje kompaktní elektronický modul pro čtení bezkontaktních karet řady EM 4102 kompatibilní. Vlastní návrh interface je univerzálním

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 266 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC-U PXA30-W0 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Telefon, fax a diktafon

Telefon, fax a diktafon Variace 1 Telefon, fax a diktafon Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Telefon, fax a diktafon Telefon

Více

Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz. 330BIZI Teoretický a průpravný předmět 1+2 3 kl.z.

Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz. 330BIZI Teoretický a průpravný předmět 1+2 3 kl.z. Internet et a zdravotnická informatika ZS 2007/2008 Zoltán Szabó Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz č.dv.: : 504, 5.p Kód Typ Rozsah (př./cv.) Kredity Zakončení 330BIZI Teoretický a průpravný

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce s 9 265 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a grafické Webové funkce Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-W2 Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení

Více

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz)

Informatika inteligentních domů. Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Informatika inteligentních domů Jaroslav Žáček (jaroslav.zacek@osu.cz) Michal Janošek (michal.janosek@osu.cz) Základní rozvody - elektro Obyčejně obsahuje: Rozvaděč s pojistnou skříní/jističe Světelné

Více

Založeno 1990 Modem MRS32 Uživatelská dokumentace Tel.: 541 248 813-812 IČ: 00567809 DIČ: CZ00567809 Fax: 541 248 814 Zápis v OR vedeným Krajským soudem v Brně, Certifikace E-mail: ais@ais-brno.cz oddíl

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače

Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače Aktivní prvky: opakovače a rozbočovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky opakovače a rozbočovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Vrstvy periferních rozhraní

Vrstvy periferních rozhraní Vrstvy periferních rozhraní Úvod Periferní zařízení jsou k počítačům připojována přes rozhraní (interface). Abstraktní model periferního rozhraní sestává z vrstev, jejich hranice nejsou však vždy jasné

Více

Standard. Standard TIA/EIA 568 C

Standard. Standard TIA/EIA 568 C Standard Standard TIA/EIA 568 C 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Standard TIA/EIA 568 C část I. 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ

VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ 1. KOMPONENTY 1.1. HLAV NÍ VI DEOKON FEREN ČNÍ JEDNOTK A RadvisionScopia XT1000 Videokonferenční zařízení pro použití v konferenčních místnostech Full HD přenos a zobrazování -

Více

Obvody a architektura počítačů. Sběrnice a rozhraní

Obvody a architektura počítačů. Sběrnice a rozhraní Obvody a architektura počítačů Josef Voltr, 2013 Třídění a hlavní charakteristiky sběrnic uvnitř jednoho zařízení - propojení mezi zařízeními Třídění a hlavní charakteristiky sběrnic uvnitř jednoho zařízení

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Zobrazovací a zvuková soustava počítače

Zobrazovací a zvuková soustava počítače Zobrazovací a zvuková soustava počítače textový a grafický režim grafická karta analogový a digitální zvuk zvuková karta Zobrazovací soustava Je jednou z nejdražších a energeticky nejnáročnějších částí

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Miniaturní převodník RS-232 na proudovou smyčku ELO E00X. Uživatelský manuál

Miniaturní převodník RS-232 na proudovou smyčku ELO E00X. Uživatelský manuál Miniaturní převodník RS-232 na proudovou smyčku ELO Uživatelský manuál 1.0 Úvod...3 1.1 Použití převodníku...3 2.0 Principy činnosti...3 3.0 Instalace...3 3.1 Připojení rozhraní RS-232...3 3.2 Propojení

Více

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST

M-Bus Master MultiPort 250D DATOVÝ LIST M-Bus Master MultiPort 250D Vzdálené odečítání jednotkou M-Bus Až 250 měřidel na jednotku M-Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřičů Podpora primárního, sekundárního

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4

Ethernet. Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s. Josef J. Horálek, Soňa Neradová IPS1 - Přednáška č.4 Přednáška č.4 Ethernet Značení Verze Typy 10 Mb/s 100 Mb/s 1000 Mb/s 10 Base X číslo vyjadřuje přenosovou rychlost v Mb/s BASE označuje typ přenášeného signálu (základní pásmo) Číslo (2, 5,..) vyjadřuje

Více

Universal Serial Bus. Téma 12: USB. Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení

Universal Serial Bus. Téma 12: USB. Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení Universal Serial Bus Téma 12: USB Komunikační principy Enumerace Standardní třídy zařízení Obecné charakteristiky distribuovaná datová pro připojení počítačových periferií klávesnice, myš, Flash disk,

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod

XL-ITB-103EZ IP set-top box. Uživatelský návod XL-ITB-103EZ IP set-top box Uživatelský návod Obsah 1. Představení produktu... 3 1.1. Hardwarové vlastnosti zařízení... 3 1.2. Softwarové vlastnosti zařízení... 4 2. Fyzický vzhled zařízení... 4 3. Základní

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více