MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 1"

Transkript

1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen

2 V té lipové aleji - jak v medové závěji Přesladce to v létě voní. Ve všech korunách to zvoní, Z každé větvičky to zpívá. Celé sbory ptačích hlásků zpívají tam s radostí. Opěvují boží lásku ke každičké bytosti Kolik včel se tam jen skrývá? Kolik jen se jich tam pase v té omamné květné kráse? Snad tisíce se jich brodí V zlatém pelu vzdušných lodí. Jarmila Ptáková SLOVO REDAKCE ČTENÁŘŮM Editorial Vážení čtenáři, milí spoluobčané, a je za námi půl roku - jarní zima, letní jaro, a před námi?... kdopak to ví. Pomalu už aby člověk věřil na globální oteplování. Ale to nic, nestěžujme si, hůř už bylo, a podívejme se, co jsme pro vás upekli. Čeká nás léto, doba prázdnin, dovolených a taky cest a výletů. Jeden jsme pro vás navrhli - dokonce do lázní, a to s velkým L. Nechejte se překvapit, ale jsou blízko. Toulky minulostí Měšic se nám už krátí, nemusíme už moc daleko. Pouhých 70 let - co to je. Ale nebojte se - náš seriál hned tak neskončí, máme toho ještě hodně k poznání. Z událostí minulých dvou měsíců jsme vybrali dvě - závody rybářů a Dětský den. O nich se v listu dočtete podrobněji. V bloku praktických informací se mimo jiné dozvíte, jak zbytečně nepřijít o peníze, dále o tom, co je třeba vědět o vypouštění odpadních vod, přehled hospodaření obce za rok 2006 a další užitečnosti. Zařadili jsme taky převzatý článek o tzv. Černých baronech - bývalých příslušnících pomocných, či spíše trestných praporů čs. armády v 50. letech 20. století. Článek je zdánlivě odlehlý od zaměření a tématiky našeho listu, ale rozhodli jsme se pro zařazení jako uctění památky našeho spoluobčana, který už mezi námi není, a stejně jako autor článku, jeho bratr, sloužil u těchto útvarů PTP. Ostatně ono není na škodu si tyto doby připomenout, rádi zapomínáme, a to je špatně. Chtěli jsme taky otisknout článek o tom, co nás trápí a obtěžuje - vandalismus a drobný terorismus, zejména ze strany dětí a mladých lidí. Ale upustili jsme od toho. Jednak jsme nechtěli kazit pohodovou letní náladu čtenářů, ostatně i celý náš časopis zaměřujeme oddechově a přívětivě. Ale co hlavně - nemělo by to účinnost. Ti, o kterých je řeč, tak si to 2

3 nepřečtou, protože nečtou asi vůbec, nebo by asi i byli rádi, že mají publicitu. Přečtou si to jen slušní lidé a těm to adresováno není. Takže jen pár slov, o co jde. Inspirovaly nás totiž události po tzv. pálení čarodějnic, 30. dubna. Nehledě na to, že sama tato akce je poněkud přitroublá, tak je zvláštní, že vždycky po skončení vzniknou v obci nějaké škody. Tentokrát to byly zlámané mladé stromky, posprejované chodníky a fasády. Pachatel se i podepsal. Nevíme, jak jej oslovit, aby to stránky Zpravodaje unesly a abychom neurazili hospodářská dobytčata. Tak jenom vzkaz: stvoření jménem 12E, pamatuj, že na každé prasátko se už vaří voda... Třeba se to tomu divnému 12E donese. A poučení pro příští pořadatele: neměli by porušovat zákon o prodeji alkoholu mladistvým a měli by si zajistit (a zaplatit) policejní dozor po skončení akce. Tak to bylo o tom, co dnes v listu nenajdete, Najdete ale ještě úvahu o seniorkách a co pro ně udělat. Další uvidíte sami, ono po uzávěrce třeba ještě něco přibude. Úvodníček se nám trochu protáhl, ale není divu, věci se teplem protahují. A při takovém vedru, jako bylo dnes (psáno 10. června), se tak i stalo. Příjemné dny léta a hezkou dovolenou přeje vaše redakce Slovo starosty Vážení spoluobčané, jistě si uvědomujete, že jednou z výhod pro občany Měšic je bezkonkurenčně nízká cena platby za odvádění odpadních vod. V porovnání k cenám v jiných lokalitách je méně než poloviční. Je to, mimo jiné i tím, že obec kanalizaci provozuje pro své občany pouze za náklady na provoz. A právě náklady na provoz se zvyšují tím, že naši zaměstnanci zbytečně často opravují domovní čerpací stanice /DČB/ u občanů, kteří nedbají pokynů Provozního předpisu DČB. Uvedený předpis každý obdržel při uvedení DČB do provozu. Pokud jste ho někdo dobře uložil a nemůžete ho najít, nebo ho prostě nemáte, zastavte se na OÚ pro kopii. Prosím, seznamte se s ním a dodržujte ho. Pomůžete tím zachovat příznivou cenu stočného pro sebe i ostatní spoluobčany. Připomenu všem, že DČB si neumí poradit /to znamená nerozdrtí/ pevné předměty, igelitové tašky a sáčky, hygienické vložky, různé pleny a čistící ubrousky, prezervativy, silonky, žínky na nádobí nebo různé provázky. To jsou všechno materiály, které se namotají na rotační drtič a ucpou čerpadlo. Pryžový stator čerpadla může být poškozen vniknutím většího množství písku nebo zeminy a jiné pevné látky s ostrými hranami. Zastupitelstvo obce s cílem zachovat nízké náklady na provoz rozhodlo, že pokud bude u někoho opakovaně prováděna oprava DČB z důvodu nedodržování pokynů v provozním předpisu, bude mu oprava fakturována. Zdravím všechny, Petr Lanc 3

4 Vážení spoluobčané, v listopadu roku 2005 uzavřela naše obec dohodu se Středočeským krajem o spolupráci na projektu Střední Čechy on-line Internet, čímž se stala v tomto projektu, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, jeho partnerem. Vedle umožnění přístupu na Internet pro občany Středočeského kraje a jeho návštěvníky si projekt klade za cíl rozšířit některé služby zákazníkům veřejné a státní správy a usnadnit jim tak komunikaci s Krajským úřadem. V rámci projektu vzniká v 32 lokalitách Středočeského kraje celkem 47 míst veřejného přístupu k Internetu. V naší obci bude právě takové místo veřejného přístupu realizováno v místní knihovně a jeho instalace proběhne Od uvedeného data budete mít nejprve možnost přístupu k Internetu a od příštího roku pak k budoucímu Portálu Středočeského kraje, který uživatelům umožní vyřizování některých agend s Krajským úřadem elektronickou cestou. (Pro zpřístupnění až od : Od příštího roku Vám prostřednictvím tohoto místa bude umožněn přístup na Internet a především přístup k novému Portálu Středočeského kraje, jehož prostřednictvím si uživatelé budou moci vyřizovat některé agendy s Krajským úřadem elektronickou cestou.) Nový Portál, jehož vzhled se nebude příliš lišit od stávajících internetových stránek Středočeského kraje, avšak jeho nabídka služeb veřejné správy by měla být širší, má být uživatelsky přívětivý. Pro usnadnění jeho používání bude u tohoto místa (kromě elektronické nápovědy) k dispozici také tištěný návod a případně Vám bude připraven pomoci i zaměstnanec naší knihovny. Věříme, že tuto novou službu veřejné a státní správy využijete i Vy, a těšíme se na Vaši návštěvu. 4

5 Informace z OÚ Jak s odpadními vodami (určeno majitelům septiků) Před časem jsme psali o povoleních nutných pro vlastníky studní, dnes se stručně zmíníme o tom, co musí splnit každý, kdo vypouští odpadní vody ze svého septiku nebo domácí čistírny do povrchových vod nebo do země. Kdo je připojen na veřejnou obecní kanalizaci, může být v klidu - toho se to netýká. Od 1. ledna 2008 přestávají platit povolení k vypouštění odpadních vod vydaná před 1. lednem Každý, kdo takové povolení má, musí žádat o jeho prodloužení, a to nejpozději do Kdo to nestihl, nebo kdo povolení vůbec nemá, musí požádat vodoprávní úřad o vydání nového povolení, a to tak, aby je obdržel nejpozději do 1. ledna V připojeném stručném přehledu se dozvíte, kdo, co a k čemu povolení mít musí, případně nemusí: Druh stavby Stavební povolení Povolení k vypouštění Žumpa (bezodtoková jímka) Je třeba (podle velikosti) Není třeba Septik (s biolog. stup. čištění) Je třeba Je třeba Domovní čistírna odp. vod Je třeba Je třeba Vzory formulářů žádostí jsou k dispozici na Obecním úřadě, žádost se podává na vodoprávní úřad pověřené obce (Brandýs nad Labem). Pokud vodu ze septiku vypouštíte do veřejné kanalizace, není povolení k vypouštění třeba. Důležité upozornění pro majitele budov připojených na tlakovou kanalizaci Měšice. Do jímek s čerpadlem pro tlakovou kanalizaci nelze v žádném případě odvádět srážkovou vodu ze střech objektů nebo jiných ploch. V dohledné době se připravuje v obci kontrola likvidace těchto vod. V případě většího deště to totiž může vést až k vyřazení čističky odpadních vod z provozu, jak se to stalo souhrou nepříznivých okolností v nedávné době (silný déšť, výpadek elektrického proudu). Do jímek nelze odvádět ani vodu podpovrchovou nebo podzemní. Toto vše je uvedeno v Podmínkách pro užívání tlakové kanalizace, které každý uživatel podepsal. Přečtěte si je dobře, jsou zde vyjmenovány i další tekuté látky nebo pevné předměty, které se do jímky nesmějí dostat. Každý majitel nemovitosti musí být schopen dokázat, jak likviduje srážkové vody na svém pozemku (vsakem, do zvláštních jímek a nádrží, odvodem do dešťové kanalizace). Srážkové vody nelze odvádět na veřejné prostranství ani na cizí pozemek. Pro odvod dešťové vody lze připustit i silniční příkop. Obecní úřad Měšice 5

6 Stručná informace ze Závěrečného účtu obce Měšice za rok 2006 Příjmy obce - po konsolidaci Rozpočet po opatřeních byl schválen ve výši ,00 Kč Skutečné příjmy činily ,68 Kč Výdaje obce - po konsolidaci Rozpočet po opatřeních byl schválen ve výši Skutečné výdaje činily ,47 Kč ,66 Kč Výsledek hospodaření K skončilo hospodaření obce převahou příjmů nad výdaji ve výši ,02 Kč. Dlouhodobý majetek k činí ,78 Kč z toho: Pozemky ,60 Kč Stavby, budovy (Zámek, OÚ, Statek, Sokolovna aj.) ,41 Kč Stavby inž. sítí (kanalizace, ČOV, vodovod aj.) ,85 Kč Rozestavěné inž. sítě a nedokončená díla ,00 Kč Ostatní ,92 Kč Tolik ve zkratce nejzajímavější údaje ze Závěrečného účtu obce Měšice za rok S podrobným Závěrečným účtem se můžete seznámit na Internetových stránkách obce, na Úřední desce nebo je k nahlédnutí na OÚ. Obecní úřad POZOR!! NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA - KNIHOVNA - INTERNET Pondělí 8:00-11:30 15:30-19:00 Úterý 8:00-11:30 15:30-19:00 Středa 8:00-11:30 Čtvrtek 8:00-11:30 15:30-19:00 Pátek 8:00-11:30 OÚ - knihovna Zhodnocení ankety pro rodiče předškolních dětí Vážení rodiče, děkujeme vám za odpovědi na anketu, která vyšla v minulém čísle Zpravodaje. Své názory nám zaslalo jen 7 rodičů. Z uvedených ohlasů vyplývá, že všichni, kteří odpověděli si přáli provoz školky do 17 hod. Paní ředitelka přislíbila, že se bude snažit, v případě zájmu rodičů na počátku školního roku, toto řešit a vyjít požadavkům vstříc. Další připomínkou byla kapacita školky. Ze střednědobého hlediska si uvědomujeme, že počet míst není dostatečný. Na vybudování nové MŠ ale potřebujeme získat dotace do našeho rozpočtu, žádost je již podaná a na řešení se pracuje. Rodiče hodnotili úroveň mateřské školky velmi dobře. Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a přejeme Vám a hlavně dětem prázdniny plné sluníčka! Ilona Malá, předsedkyně školského výboru 6

7 TIP NA VÝLET Lázně Toušeň V našich tipech na výlet se snažíme čtenáře seznámit s místy méně známými, málo vzdálenými od naší obce, snadno dostupnými. Výlet je vždy pohodlně zvládnutelný v jednom dni, nenáročný, vhodný pro rodiny s dětmi a většinou i pro cyklisty. Přesně takový je i ten dnešní. Tentokrát vás pozveme do lázní. Ne, nebojte se, nepojedete nikam stovky kilometrů za lázněmi, máme je totiž skoro za humny a málo lidí o nich ví. Jsou to lázně malé, ale hezké, stejně jako přilehlá obec. Lázně Toušeň najdete zhruba na půli cesty mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi, na levém břehu Labe, proti soutoku Labe s Jizerou. Lázně založil v roce 1868 na železitém prameni Jan Králík, od roku 1899 jsou to slatinné koupele a výletní středisko. Léčí se zde hlavně choroby pohybového ústrojí, ale jejich výčet a seznam služeb zde poskytovaných by zabral nejméně jednu celou stranu. My jsme ale přijeli jen na výlet, tak si spíše řekneme o zdejších zajímavostech a památkách, a kdo by měl zájem o léčebný pobyt, najde potřebné informace na Co tedy bychom zde měli uvidět a navštívit? Především jsou to lázeňské budovy vznikající postupně od roku Za nimi v lázeňském parku najdete krátkou útulnou kubistickou kolonádu. Na břehu Labe je promenádní cesta, postavená v roce Také samotná obec stojí za prohlídku. Je to původem starobylý městys s velmi zajímavou, pestrou a bohatou historií, na jejíž popis taktéž nemáme dost místa. Tak si alespoň vyjmenujeme památky, které zde objevíte. Je to hlavně původně gotický mlýn, dále kaplička sv. Floriána s raně barokními portály, empirové usedlosti, roubené stavení, secesní vilky, dům s prvky rondokubismu, četné pamětní desky, pomník padlých 1927, boží muka 1757, 1761, 1800, V blízkosti náměstí je bývalá zájezdní hospoda Klimovka ze 16. století. U Labe stávala od 14. století vodní tvrz, dnes jsou z ní patrné jen nepatrné zbytky zdiva a příkopů. 7

8 Z přírodních zajímavostí si uveďme lesík Itálie se vzácnými dřevinami (původně lázeňský park), solitéry v obci, slatiniště a vodní plochy Mezi Mosty a Malvíny. V obci je bohatá síť obchodů a služeb. Příjemně unaveni po prohlídce zde najdete řadu možností občerstvení, z nichž jmenujeme alespoň lázeňskou dietní restauraci a lázeňskou kavárnu. A nakonec, jak se sem dostanete. Velmi snadno. Buď autem nebo i na kole přes Brandýs nebo i Čelákovice. Kdo zvolí veřejnou dopravu, může použít vlak z Prahy do Čelákovic a zde přestup, nebo autobusy ROPIDU (z Měšic linka 345 do Brandýsa, ta však o víkendu nejede, nebo z Českomoravské l. 375, 367 a 379, ta jede též jen v pracovní dny, a v Brandýse přestup na linku 405). Vlakem se můžete dopravit i z Neratovic, ve směru Brandýs a Čelákovice. Kdo se ovšem chce trochu projít, půjde z náměstí v Brandýse po modré turistické značce, totéž lze i z Čelákovic. Tak si vyberte, uvedené možnosti lze libovolně kombinovat. Příjemnou návštěvu přeje Vladimír Novák Prameny: Propagační materiály obce Lázně Toušeň a tur. průvodce Okolí Prahy TOULKY MĚŠICKOU MINULOSTÍ - díl XVII. Úvod: V posledních několika dílech jsme prošli obdobím existence Československé republiky, jak se odráželo v životě malé vesnice Měšice. Bylo to období pro obec příznivé - vyrostla celá nová čtvrť rodinných domů na západ od původní zástavby (více než 110 novostaveb), rozvinul a stabilizoval se společenský, kulturní a sportovní život, byť ve skromných podmínkách. Teď už máme před sebou poslední necelé 3 roky života ve svobodné zemi. Pak už přijdou kapitoly neradostné. Tak vstupme spolu s našimi předky do roku Tato doba už má své dodnes žijící pamětníky. Část sedmnáctá: Svobodné dvacetiletí pomalu končí, světová válka je za humny Do roku 1936 vstoupíme výčtem oslav. Užijme si toho, záhy se už na dlouho slavit přestane. Dne 7. března pořádala místní osvětová komise oslavu 86. narozenin presidenta Masaryka. Událost se odehrála ve 20 hodin v hostinci U Černohorských. Kromě projevů tentokrát účastníci vyslechli přednášku pana Kozlera s promítáním diapozitivů 10 let ČSR (kdepak asi jsou, pozn. autora). Každý účastník také obdržel upomínku s obrázkem TGM (zdalipak by ji někdo ještě měl? - pozn. autora). Další oslavou s velkou účastí a za krásného počasí bylo uctění památky Jana Husa dne 5. června. Dne 19. června byla slavnostně uložena prsť ze Zborovské mohyly do památníku padlých v první světové válce (dávno už tam není, pozn. autora). 8

9 Tuto prsť přivezla paní Marie Capová a byla uložena u starosty. Zástupci TJ Sokol ji vyzvedli a uspořádali tuto slavnost. Další oslava, která se také vydařila, patřila hasičstvu. Dne 30. června došlo k slavnostnímu předání nové sborovny a sušáku na hadice Sboru hasičů. Poslední slavnost se konala u příležitosti 18. výročí vzniku ČSR, dne 28. října v 10 hodin dopoledne u památníku padlých. Možná těch oslav a různých akcí bylo i víc, ale o těch dobové záznamy nemluví. Je tedy doslaveno, a vkročme do reality všedního dne v obci. Vyjmenujme si některé významnější události. Do počtu spolků v obci přibyl jeden, bez kterého bychom se raději obešli. 10. června byla v obci ustavena Civilní protiletecká obrana (CPO), jako chmurná předzvěst blížící se války. Měla 78 mužských členů. Možná má dodnes někdo na půdě protiplynovou masku či další výbavu, kterou musel mít každý doma (přihlašte se, pozn. autora). Dne 6. prosince se usneslo zastupitelstvo, že ruší dávky ze psů, piva a karet (!). Taky byl schválen rozpočet na stavbu měšťanské školy v Líbeznicích, ke které ale nakonec ani nedošlo, víme, že nová škola se začala stavět až po 20 letech. Na obec měšickou by tehdy připadla částka ,- Kč. Jako dočasné řešení situace byly toho roku zřízeny v Líbeznicích 2 třídy měšťanské školy, ale proto musely být dvě třídy obecné školy přemístěny do nájmu v Srbově statku (pamětníci vědí). Řešení to ovšem nebylo zdaleka jen dočasné, improvizovalo se ještě i po válce. Situace se poněkud zlepšila zřízením malotřídních škol v okolních obcích (i v Měšicích) a také snížením počtu dětí - válečné ročníky byly méně početné. Stavební činnost byla toho roku slabší - byl postaven jen jeden dům, čp Nemůžeme ani tentokrát vynechat výsledky zemědělského hospodaření - na nich tehdy byla většina obyvatel - skoro všichni - existenčně závislá. K tomu patří vývoj počasí toho roku, tak se podíváme, jak bylo. Květen byl deštivý, stejně jako celé léto bylo deštivé a chladné. Obilí proto poléhalo, zato bylo dost krmiva. Vodní srážky byly 539,7 mm nejvyšší teplota byla 41 C (?), nejnižší 2 C (zřejmě v létě). Některé výnosy (v q na 1 ha): pšenice 30, ječmen 24, semenice cukrovky 29, řepa 330, píce zelená 471, brambory 200, cibule 233. Semenice cukrovky a cibule se pěstovaly jako náhradní plodiny za řepu cukrovku, kvůli již dříve zmíněným kvótám cukrovarů na dodávky řepy. No a za kolik prodali? (ceny v Kč za 100 kg): pšenice 145, ječmen 114, seno 55, sláma 30, brambory 30, cibule 20. A kolik stála kráva? 5-6 Kč za kg živé váhy. Tolik o hospodaření. Teď si všimneme některých význačnějších nebo zajímavých událostí. Pro obec to byla bezesporu třeba elektrifikace. Toho roku 20. října splatilo Elektrizační družstvo celý dluh u záložny v Líbeznicích a od té chvíle již hospodařilo bez dluhu. Obec umístila nová pouliční světla v počtu devět. Jak se tehdy obec starala o veřejnou zeleň? Tak například Na křížku podél lesa vysadila 46 ořešáků. Nad lomem (parc. č. 199/1) to bylo 171 višní a třešní. Dne 3. června se uskutečnila důležitá koupě. Obec zakoupila od hraběte Nostice dům čp. 54, za ,- Kč. Byl zde umístěn poštovní a telegrafní úřad. Dnes je dům v soukromém vlastnictví. 9

10 Ještě si povíme o dvou změnách stavebních a majetkových. Ta první byla z dnešního hlediska dost nešťastná. Dne 29. prosince byly zbořeny zděné pilíře bývalých vrat do dvora u čp. 15. Pilíře byly široké, architektonicky souměrné k celku Nosticova sídla. Odstraněny byly kvůli rozšíření ulice o chodníky pro pěší oboustranně (!). Je to dnešní ulice Školská. (Bylo to další neuvážené rozhodnutí - ještě jich bude - a je vidno, že pozdější neúcta ke kulturnímu dědictví má své kořeny už zde. Jistě se dalo najít jiné řešení, ale bourat je tak snadné. - pozn. autora). Další změnou vzhledu obce byl nájem jižní části Velké Bažantnice od hraběte Nostice panu J. Jaroškovi, řediteli Masarykovy koleje v Praze - Dejvicích. Tato část byla už zčásti vykácena a pak osázena jabloněmi, broskvemi a meruňkami. Bylo to v místech, kde je dnes Velký rybník. Asi je to vše ze života obce toho roku. Snad jen dodejme, že na vojnu šli dva branci, a do černé kroniky zapíšeme případ neznámého sebevraha, nalezeného 30. června Na Křížku. A vkročme do roku Branci r s p. starostou Kouřimským Dne 17. února bylo uděleno čestné občanství bývalému starostovi Václavu Procházkovi za jeho dlouholetou činnost (52 roků) v zastupitelstvu a za zásluhy o obec. Letošní oslavy vezmeme skokem: 7. března 87 let TGM, 5. června Jan Hus a 28. října 19 let čs. státu. Navíc ještě 13. června pořádala TJ Sokol na svém cvičišti Slováckou pouť, a 20. června Obec Baráčníků slavnost rozvinutí praporu a pěti let činnosti, též na cvičišti TJ Sokol. Zaznamenáváme také jednu velmi smutnou slavnost. Dne 14. září zemřel T.G. Masaryk. Dne 19. září k této příležitosti proběhla smuteční schůze zastupitelstva, 20. září v 19 hodin pak u obecního lomu se uskutečnila pietní vzpomínka a pří ní byla zapálena vatra. V této souvislosti uveďme, že 5. prosince byl zvolen čestným občanem obce president republiky dr. E. Beneš. Bylo to mimo jiné k té příležitosti, že president v té době navštívil okres Brandýs nad Labem. Vynecháme tentokrát počasí a hospodářské výsledky, byly totiž obdobné jako v minulém roce. Snad jen za zmínku stojí, že se jako náhradní plodina pěstovala řepka. Jako odraz zhoršující se politické situace ve státě se jeví odložení obecních voleb, které měly být v listopadu. Stejně tak byly zakázány i všechny politické schůze. Stalo se tak na základě neklidu v územích s obyvatelstvem německé národnosti. 10

11 Ještě si probereme některé změny vzhledu obce. Asi jako nejvýznamnější se jeví že obec provedla úpravu prostranství tehdy známého jako U P. Marie. Tento pozemek, kdysi obecní, získal směnou hrabě Nostic, pak místo vlastnil pan Schallek, který je věnoval obci. Plocha byla upravena jako parčík, do něhož byl zakomponován památník padlých s lípami Svobody. Místo bylo oploceno a tam, kde stával sloupek s obrázkem (nebo soškou) Panny Marie, byl na přání a nákladem občanů římskokatolického vyznání postaven pomníček s obrázkem Panny Marie. O posvícení 26. září obrázek vysvětil líbeznický farář V. Nerad. Původní obrázek tam už dávno není. (O důstojnou náhradu se pokusíme - pozn autora.) Tato podoba místa se bez větších změn zachovala dodnes. Další změnou bylo oplocení Malé Bažantnice, majetku pana Schallka, dokončené 25. září. A změna poslední: pozemek zvaný Obora osázel majitel Schallek hrušněmi a jabloněmi. A teď už jen menší události. Do vojenské služby nastoupili 4 branci. Obecní knihovna měla 157 svazků. A 15. června zahájil v obci ordinaci praktického lékaře MUDr. V. Charlamov, v čp. 73. Letecký snímek zámeckého areálu léta 20. století A na závěr, o čem asi jednala obecní rada a obecní zastupitelstvo. Navštívíme-li ta jednání prostřednictvím pečlivě rukou psaných protokolů, seznáme, že vše důležité, o čem rozhodovali, najdete ve výše uvedeném textu. Mimo to už jednali jen o běžných záležitostech chodu obce. Bohužel tam postrádáme za tyto roky výsledky hospodaření obce - příjmy a výdaje rozpočtu. Na úplný závěr dovolte jeden neskromný osobní dodatek autora k událostem roku V domě čp. 22 se v rodině Novákových narodil syn Vladimír. Díky tomu můžete číst i tyto řádky. Příště se podíváme do osudového roku Historie té doby v obci už bude mít mezery - lidé začínaly mít jiné starosti, než si dělat záznamy. Pozn. autora: Možná, že už se pomalu začnou ozývat pamětníci, že to či ono tak nebylo, nebo jsme něco významného opomenuli. To bychom s radostí přivítali, pamětníci těchto a pozdějších let, ozvěte se nám, uvítáme i nejrůznější dokumenty té doby. - pokračování příště - Vladimír Novák 11

12 Není nad dobré sousedy Vzpomínka Dnes nám počasí nepřeje, tak jsem doma a poslouchám v rozhlase besedu o sousedských vztazích. Vzpomínám - bylo mi necelých 5 let, když jsme se přistěhovali do Měšic. Rodiče se s našimi sousedy brzy seznámili a spřátelili, já s jejich dětmi také, i když mezi námi byl rozdíl až 12 let. Jako malá holka jsem jim hned začala říkat křestními jmény a vždycky mezi námi panovaly pravé sousedské vztahy. Od jara do podzimu jsme se ve dnech volna ráno zdravili na zahradě, zkontrolovali jeden druhému úrodu a vyměňovali přebytky. Tuto tradici jsme zdědili po rodičích (vzpomínám, jak jsem musela s prvními okurkami z pařníku zajít k sousedům). Teď v rozhlase citovali přísloví -snad arménské- nehledej dům, ale souseda. To je tak pravdivé, dobrý soused je největší výhra. Já už na své sousedy a kamarády jen vzpomínám, jeden zemřel vloni, druhý v těchto dnech. Přeji všem lidem v Měšicích, aby se svými sousedy žili v pohodě a vzpomínali na ně v dobrém. Ladislava Nováková Nenaleťte podvodníkům... aneb - chraňte své peníze!! Možná, že už jste se s tím také setkali. Přijdou za vámi dva nebo tři velmi seriózně a důvěryhodně vypadající a vystupující lidé a začnou vám vykládat nejrůznější pohádky s účelem, aby se dostali k vám do domu nebo do bytu. Jednou jsou od elektrárenské společnosti a nesou vám přeplatek za elektřinu (v hotovosti!), jindy vám nabídnou měření úniku plynu nebo patogenních zón či radonu (zdarma!), nebo kontrolu vodoměru či revizi hromosvodu. Jindy přijde zástupce vaší pojišťovny s tvrzením, že ve vaší smlouvě jsou chyby, nebo nastaly nějaké změny a zase - chce všechno vidět. Pokud nechcete přijít o peníze nebo jiný majetek, tak všechny takové nabídky důrazně odmítejte. Když jim totiž uvěříte, tak vás buď rafinovaně okradou na místě, nebo dají tip profesionálním zlodějům. Jejich vynalézavost nemá hranice a zaměřují se zejména na starší lidi, kde předpokládají jejich důvěřivost či naivitu a neznalost pravidel. Napsali jsme tedy těchto pár řádků jako informaci a výstrahu. Nenechte se těmito podvodníky obalamutit. Pro styk s nimi platí několik pravidel, jak je rozpoznat a co dělat či nedělat. Tak především: žádný zástupce jakékoliv firmy, s níž máte smluvní vztah (ČEZ, vodárny, plynárny, odvoz odpadu, pojišťovny) není oprávněn vám vyplácet peníze v hotovosti nebo je vybírat. Jsou výjimky, jako třeba dodavatelé zboží nebo pošty, ale to je věc jiná. Pokud si již myslíte, že dotyčný vám opravdu jde odečíst (nebo vyměnit) elektroměr, vodoměr, plynoměr, prověřte si to dokonale. Průkaz, který vám ukazuje, může být falešný, to dnes není žádný problém. Řešením je telefonické ověření na dotyčné firmě. Nenechávejte dotyčného o samotě a vůbec nejlepší je umístit si měřící zařízení mimo dům aby bylo přístupné zvenčí. U zástupců pojišťovny je dobré volat dotyčnou pojišťovnu, uvést jméno domnělého pracovníka a dozvíte se hned je-li pravý. Nevyčerpali jsme zdaleka všechny možnosti, se kterými se můžete setkat (třeba i protipožární kontrola, spolužák vašeho vzdáleného příbuzného vám nese vzkaz a podobné triky). Vždycky zde platí zásada: neznámé lidi nepouštět ani za bránu, natož do bytu. Není vaší povinností kohokoliv pouštět dovnitř, ani policii, pokud tato nemá svolení k domovní prohlídce nebo řeší mimořádnou situaci. 12

13 A nakonec: při sebemenším podezření dotyčného nenápadně vykažte a pak ihned zavolejte Obecní policii nebo státní policii (ta je ovšem pomalejší). Čili dejte si do paměti mobilu číslo a neváhejte zavolat. Chráníte tím majetek svůj i svých spoluobčanů. -red- Organizace Junák Líbeznice Chtěli bychom Vám představit dětskou organizaci Junák-svaz skautů a skautek, středisko WILLI Líbeznice. V letošním roce slaví skauting 100. výročí od svého založení. V naší obci skauting založil v roce 1923 Vilém Fromm. Na jeho počest nese středisko název WILLI... Činnost organizace byla třikrát násilně přerušena a to v letech , a , kdy byla činnost opět obnovena Junák sdružuje mládež v několika věkových kategoriích. Nejmladší jsou chlapci a děvčata ve věku 7-11 let, tzv. vlčata a světlušky. Další věková kategorie je let, těm říkáme skauti a skautky. Nad 15 let věku jsou to roveři a rangers. Organizace Junák si klade za cíl podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, především jejich duchovní, mravní a tělesné schopnosti. Aby byli připraveni pomoci bližnímu, vlasti a přírodě. Líbeznické středisko má v současné době 88 registrovaných členů a je složeno z chlapeckého oddílu do kterého chodí 15 chlapců. Z dívčího oddílu, který čítá 28 děvčat. Dále máme roverský kmen, který má 12 členů a oddíl rodinného skautingu, který sdružuje rodiče s dětmi předškolního věku. Není od věci podotknout, že 18 dětí dochází do oddílu z Měšic. Každý oddíl má 1x v týdnu družinovou schůzku, jejíž náplní jsou hry, soutěže, skautská praxe, sport.... Nechybí ani oddílové výlety, či účast na akcích pořádaných jinými skautskými středisky např.: Praha plná strašidel, Zimní přechod Brd... Z tradičních akcí pořádaných naším střediskem uvedu: Dětský karneval, čarodějnice, kuličkiádu, Vánoční besídku. Během roku pomáháme v obci při organizování kulturních akcí např.: Dětský den, posvícení... Vyvrcholením skautského roku je letní tábor. Letos to již bude osmnáctý. Tábor je posazen do krásné přírody na břehu řeky Ploučnice, Každý tábor je v duchu celotáborové hry. Zde děti prožijí krásných čtrnáct dní plných her a soutěží. Vzniká tu kamarádství a zážitky na které se dlouho vzpomíná. Nejsme organizací, která nemá problémy. Naše klubovna již nestačí kapacitně a ani její technický stav není nejlepší. V případě, že budete mít nějaký dotaz, obraťte se na ovou adresu nebo na vedoucí střediska ing. Ivanu Krausovou tel Václav Mikoláš A na závěr dovolte ještě prosbu: Na letní tábor skautek a roverů - mládeže ve věku let hledáme zdravotníka - zdravotnici. Tábor se uskuteční od v Hradčanech u Mimoně. Je možné se zúčastnit jen části tábora. Bližší informace vám podá Martina Srbová - tel Děkujeme 13

14 Co vy na to? Což takhle založit Klub seniorek? Potkávám denně v Měšicích spoustu šedovlasých dam, ale s žádnou z nich se neznám blíže. Není až tak velký problém zřídit Klub seniorek i u nás. Alespoň tak mě přesvědčil na schůzce členů redakční rady, pan místostarosta Bejlek, když jsem vzpomínala na klub seniorek na Valašsku. Měly jsme k dispozici budovu Staré fary, ve které byla i obecní knihovna. Obec si budovu od církve pronajala a perfektně udržovala. Registrovaných členek bylo na počátku 15. Velmi brzy se počet zvýšil na 40, tak jsme se rozdělily na dvě skupiny. Náplň schůzek byla na domluvě. Seniorky si přinášely pletení, háčkování, vyšívání a samozřejmě jsme si rády poslechly novinky a klípky z vesnice. Některé seniorky byly výborné zpěvačky, svátky a narozeniny se patřičně slavily se spoustou domácího cukroví a valašskými koláči pečenými v peci. Velkou akcí býval Slet čarodějnic, to se seniorky za velkého zájmu občanů převlékly do příslušného čarodějnického oblečení a společně prošly vesnicí. Dvakrát ročně navštívila náš klub i místní lékařka a veselou formou radila, jak zdravě žít i ve vyšším věku. Co je tedy ke zřízení Klubu seniorek v Měšicích třeba? Přihlásit se na dole uvedené adrese nebo na Obecním úřadě, nahlásit své jméno a adresu, číslo telefonu a zúčastnit se prvního seznamovacího setkání, které by se konalo v zasedací místnosti OÚ. O tom kdy a v kolik hodin se tato schůzka uskuteční, vás budeme včas informovat. Po této první informativní schůzce, podle zájmu a rychlosti s jakou se nám podaří připravit vhodné prostory pro zřízení Klubu, se dohodneme na dalším postupu. Moc Vás milé seniorky zdravím a těším se, že se už brzy setkáme a bude nám i v tom seniorském věku veseleji. Volejte nebo pište na adresu: Milena Kalinová, Hlavní č. 269, Měšice, č. tel Milena Kalinová Doba malin nezralých Máme tu konec školního roku a tak, i když mám školní léta dávno za sebou, ráda na ně vzpomínám. Ze začátku na ten nádherný pocit, že druhý den už nemusím do školy a můžu si celé dny téměř neustále hrát. Tak každé odpoledne, když jsme si odbyli domácí povinnosti, jsme přemýšleli co budeme dělat. Jestli hrát vybíjenou, na schovku nebo jiné hry s míčem. Většinou zvítězila vybíjená. Do té se mohlo zapojit nejvíce dětí. Pak byla také důležitá otázka - kdo, kdy a kam pojede na tábor a kdo zůstane doma. Hry jsme si vymýšleli sami a tak jsme se i pohádali, někdy poprali, ale za chvíli jsme už byli všichni zase kamarádi. Na vesnici to ani jinak nešlo. K večeru se hrálo na schovku. To mělo svůj účel. Sotva některý rodič zavolal třeba: Věro domů, ozvalo se: je schovaná a to se párkrát opakovalo. Večer jsme padli do postele a usínali s tím, jak to těm druhým zítra nandáme zase my. 14

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 5. leden 2007 Slovo starostky k Novému roku Vážení a milí spoluobčané! Na prahu nového roku předstupuji před vás se stručnou vizí působení nového zastupitelstva a nově zvoleného vedení

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2008 1 Červené pondělí Klement Bochořák Jak kuřátko skořápkou se proklove, tak Pán Kristus vstal ze tmy hrobové. Zmrtvýchvstání jeho protrpěno velkou krví. Proto vajíčka se barví

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Srpen 2007 1 Září Paprsku něžný, zářivý, Jen výš ti budou unikat vítr tě měkce vplétá před hlasem touhy uplakané, svým rychlým koním do hřívy hřívami koní vítr vane - je konec léta, konec

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

JINDŘICHŮV HRADEC AKTUÁLNĚ strana 678 NA TELETEXTU TV NOVA

JINDŘICHŮV HRADEC AKTUÁLNĚ strana 678 NA TELETEXTU TV NOVA Obsah 2 Informace z Rady města 3 Město J. Hradec - odbor finanční, odbor správy majetku města informují... 4 Výběr z událostí městské policie 5 Společenská kronika, Městská knihovna 6 Zachyceno kamerou

Více

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20

Botanická zahrada v Troji. Tip na výlet - strana 20. Plánek Botanické zahrady. Tip na výlet - strana 20 Měšický zpravodaj Únor 2013 Plánek Botanické zahrady Tip na výlet - strana 20 Botanická zahrada v Troji Tip na výlet - strana 20 POEZIE NASTÁVAJÍCÍHO PŘEDJAŘÍ První podléška Prostá, svěží a hezká se vynořuje

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

POEZIE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH

POEZIE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH POEZIE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH NAŠE LESY Ó lesy rozvlněné po obzoře, vy hluboké a velké tmavé lesy! Cos láká k vám, cos volá a zas děsí, vás dal nám Bůh, když nedopřál nám moře! Vy máte stejné víry, strže

Více

listy Bořetické Bořetické hody 5., 6., 7. srpna 2012 Červenec 2012 Číslo 2

listy Bořetické Bořetické hody 5., 6., 7. srpna 2012 Červenec 2012 Číslo 2 červenec Bořetické 2012 ČÍSLO 2 listy BOŘETICKÉ LISTY Červenec 2012 Číslo 2 Bořetické hody 5., 6., 7. srpna 2012 1. stárek Tomáš Bukovský 2. stárek Jan Macháč 3. stárek Vojtěch Bystřický 1. stárka Lenka

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky

K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 265 květen 2012 K prčické kašně patří i čtyři kamenné sloupky Odpradávna, co lidská paměť sahá, stávaly u prčické kašny na Vítkově náměstí

Více

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce

Rada města Přelouče. Inzerce. Inzerce ! Zprávy z radnice Rada města Přelouče Inzerce 87. schůze rady města, konaná 29. 3. 2010, měla na svém programu mimo jiné schválení návrhu zadávacích podmínek a jmenování výběrové komise rekonstrukce ul.

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 2/2008 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Z činnosti ZŠ Z naší školičky Matrika informuje Ohlédnutí za kulturou Z naší farnosti Z činnosti seniorů Slovo má starosta Vážení spoluobčané

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3 Z výstavy Kuchyně našich babiček Úvodní slovo starosty...2 Zápis ze Zastupitestva...3 Zprávy z Obecního úřadu... 12 Naši jubilanti... 13 Zprávy zastupitelů...

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například

Zpravodaj. Obecního úřadu ve Staříči. Z jednání Zastupitelsta obce Staříč. číslo 2 zdarma červen 2008. 17. března 2008 členové ZO například Zpravodaj Obecního úřadu ve Staříči www.obec-staric.cz e-mail: obec.staric@iol.cz číslo 2 zdarma červen 2008 Z jednání Zastupitelsta obce Staříč 17. března 2008 členové ZO například schválili žádosti o

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 4 22. ÚNOR 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz MASOPUST 2013 Jelikož jsem členkou folklorního souboru Dykyta z Krásné Lípy, která spolupořádá s městem Varnsdorf

Více

Karel Hynek Mácha (úryvek z básně) Měšický zpravodaj - 1

Karel Hynek Mácha (úryvek z básně) Měšický zpravodaj - 1 MÁJ Byl pozdní večer - první máj - Večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, Kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; Kvetoucí strom lhal lásky žel, Svou lásku slavík růži pěl,

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J 70. výročí ukončení 2. světové války 1945 2015 Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Květen 2015 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více