MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 1"

Transkript

1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen

2 V té lipové aleji - jak v medové závěji Přesladce to v létě voní. Ve všech korunách to zvoní, Z každé větvičky to zpívá. Celé sbory ptačích hlásků zpívají tam s radostí. Opěvují boží lásku ke každičké bytosti Kolik včel se tam jen skrývá? Kolik jen se jich tam pase v té omamné květné kráse? Snad tisíce se jich brodí V zlatém pelu vzdušných lodí. Jarmila Ptáková SLOVO REDAKCE ČTENÁŘŮM Editorial Vážení čtenáři, milí spoluobčané, a je za námi půl roku - jarní zima, letní jaro, a před námi?... kdopak to ví. Pomalu už aby člověk věřil na globální oteplování. Ale to nic, nestěžujme si, hůř už bylo, a podívejme se, co jsme pro vás upekli. Čeká nás léto, doba prázdnin, dovolených a taky cest a výletů. Jeden jsme pro vás navrhli - dokonce do lázní, a to s velkým L. Nechejte se překvapit, ale jsou blízko. Toulky minulostí Měšic se nám už krátí, nemusíme už moc daleko. Pouhých 70 let - co to je. Ale nebojte se - náš seriál hned tak neskončí, máme toho ještě hodně k poznání. Z událostí minulých dvou měsíců jsme vybrali dvě - závody rybářů a Dětský den. O nich se v listu dočtete podrobněji. V bloku praktických informací se mimo jiné dozvíte, jak zbytečně nepřijít o peníze, dále o tom, co je třeba vědět o vypouštění odpadních vod, přehled hospodaření obce za rok 2006 a další užitečnosti. Zařadili jsme taky převzatý článek o tzv. Černých baronech - bývalých příslušnících pomocných, či spíše trestných praporů čs. armády v 50. letech 20. století. Článek je zdánlivě odlehlý od zaměření a tématiky našeho listu, ale rozhodli jsme se pro zařazení jako uctění památky našeho spoluobčana, který už mezi námi není, a stejně jako autor článku, jeho bratr, sloužil u těchto útvarů PTP. Ostatně ono není na škodu si tyto doby připomenout, rádi zapomínáme, a to je špatně. Chtěli jsme taky otisknout článek o tom, co nás trápí a obtěžuje - vandalismus a drobný terorismus, zejména ze strany dětí a mladých lidí. Ale upustili jsme od toho. Jednak jsme nechtěli kazit pohodovou letní náladu čtenářů, ostatně i celý náš časopis zaměřujeme oddechově a přívětivě. Ale co hlavně - nemělo by to účinnost. Ti, o kterých je řeč, tak si to 2

3 nepřečtou, protože nečtou asi vůbec, nebo by asi i byli rádi, že mají publicitu. Přečtou si to jen slušní lidé a těm to adresováno není. Takže jen pár slov, o co jde. Inspirovaly nás totiž události po tzv. pálení čarodějnic, 30. dubna. Nehledě na to, že sama tato akce je poněkud přitroublá, tak je zvláštní, že vždycky po skončení vzniknou v obci nějaké škody. Tentokrát to byly zlámané mladé stromky, posprejované chodníky a fasády. Pachatel se i podepsal. Nevíme, jak jej oslovit, aby to stránky Zpravodaje unesly a abychom neurazili hospodářská dobytčata. Tak jenom vzkaz: stvoření jménem 12E, pamatuj, že na každé prasátko se už vaří voda... Třeba se to tomu divnému 12E donese. A poučení pro příští pořadatele: neměli by porušovat zákon o prodeji alkoholu mladistvým a měli by si zajistit (a zaplatit) policejní dozor po skončení akce. Tak to bylo o tom, co dnes v listu nenajdete, Najdete ale ještě úvahu o seniorkách a co pro ně udělat. Další uvidíte sami, ono po uzávěrce třeba ještě něco přibude. Úvodníček se nám trochu protáhl, ale není divu, věci se teplem protahují. A při takovém vedru, jako bylo dnes (psáno 10. června), se tak i stalo. Příjemné dny léta a hezkou dovolenou přeje vaše redakce Slovo starosty Vážení spoluobčané, jistě si uvědomujete, že jednou z výhod pro občany Měšic je bezkonkurenčně nízká cena platby za odvádění odpadních vod. V porovnání k cenám v jiných lokalitách je méně než poloviční. Je to, mimo jiné i tím, že obec kanalizaci provozuje pro své občany pouze za náklady na provoz. A právě náklady na provoz se zvyšují tím, že naši zaměstnanci zbytečně často opravují domovní čerpací stanice /DČB/ u občanů, kteří nedbají pokynů Provozního předpisu DČB. Uvedený předpis každý obdržel při uvedení DČB do provozu. Pokud jste ho někdo dobře uložil a nemůžete ho najít, nebo ho prostě nemáte, zastavte se na OÚ pro kopii. Prosím, seznamte se s ním a dodržujte ho. Pomůžete tím zachovat příznivou cenu stočného pro sebe i ostatní spoluobčany. Připomenu všem, že DČB si neumí poradit /to znamená nerozdrtí/ pevné předměty, igelitové tašky a sáčky, hygienické vložky, různé pleny a čistící ubrousky, prezervativy, silonky, žínky na nádobí nebo různé provázky. To jsou všechno materiály, které se namotají na rotační drtič a ucpou čerpadlo. Pryžový stator čerpadla může být poškozen vniknutím většího množství písku nebo zeminy a jiné pevné látky s ostrými hranami. Zastupitelstvo obce s cílem zachovat nízké náklady na provoz rozhodlo, že pokud bude u někoho opakovaně prováděna oprava DČB z důvodu nedodržování pokynů v provozním předpisu, bude mu oprava fakturována. Zdravím všechny, Petr Lanc 3

4 Vážení spoluobčané, v listopadu roku 2005 uzavřela naše obec dohodu se Středočeským krajem o spolupráci na projektu Střední Čechy on-line Internet, čímž se stala v tomto projektu, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, jeho partnerem. Vedle umožnění přístupu na Internet pro občany Středočeského kraje a jeho návštěvníky si projekt klade za cíl rozšířit některé služby zákazníkům veřejné a státní správy a usnadnit jim tak komunikaci s Krajským úřadem. V rámci projektu vzniká v 32 lokalitách Středočeského kraje celkem 47 míst veřejného přístupu k Internetu. V naší obci bude právě takové místo veřejného přístupu realizováno v místní knihovně a jeho instalace proběhne Od uvedeného data budete mít nejprve možnost přístupu k Internetu a od příštího roku pak k budoucímu Portálu Středočeského kraje, který uživatelům umožní vyřizování některých agend s Krajským úřadem elektronickou cestou. (Pro zpřístupnění až od : Od příštího roku Vám prostřednictvím tohoto místa bude umožněn přístup na Internet a především přístup k novému Portálu Středočeského kraje, jehož prostřednictvím si uživatelé budou moci vyřizovat některé agendy s Krajským úřadem elektronickou cestou.) Nový Portál, jehož vzhled se nebude příliš lišit od stávajících internetových stránek Středočeského kraje, avšak jeho nabídka služeb veřejné správy by měla být širší, má být uživatelsky přívětivý. Pro usnadnění jeho používání bude u tohoto místa (kromě elektronické nápovědy) k dispozici také tištěný návod a případně Vám bude připraven pomoci i zaměstnanec naší knihovny. Věříme, že tuto novou službu veřejné a státní správy využijete i Vy, a těšíme se na Vaši návštěvu. 4

5 Informace z OÚ Jak s odpadními vodami (určeno majitelům septiků) Před časem jsme psali o povoleních nutných pro vlastníky studní, dnes se stručně zmíníme o tom, co musí splnit každý, kdo vypouští odpadní vody ze svého septiku nebo domácí čistírny do povrchových vod nebo do země. Kdo je připojen na veřejnou obecní kanalizaci, může být v klidu - toho se to netýká. Od 1. ledna 2008 přestávají platit povolení k vypouštění odpadních vod vydaná před 1. lednem Každý, kdo takové povolení má, musí žádat o jeho prodloužení, a to nejpozději do Kdo to nestihl, nebo kdo povolení vůbec nemá, musí požádat vodoprávní úřad o vydání nového povolení, a to tak, aby je obdržel nejpozději do 1. ledna V připojeném stručném přehledu se dozvíte, kdo, co a k čemu povolení mít musí, případně nemusí: Druh stavby Stavební povolení Povolení k vypouštění Žumpa (bezodtoková jímka) Je třeba (podle velikosti) Není třeba Septik (s biolog. stup. čištění) Je třeba Je třeba Domovní čistírna odp. vod Je třeba Je třeba Vzory formulářů žádostí jsou k dispozici na Obecním úřadě, žádost se podává na vodoprávní úřad pověřené obce (Brandýs nad Labem). Pokud vodu ze septiku vypouštíte do veřejné kanalizace, není povolení k vypouštění třeba. Důležité upozornění pro majitele budov připojených na tlakovou kanalizaci Měšice. Do jímek s čerpadlem pro tlakovou kanalizaci nelze v žádném případě odvádět srážkovou vodu ze střech objektů nebo jiných ploch. V dohledné době se připravuje v obci kontrola likvidace těchto vod. V případě většího deště to totiž může vést až k vyřazení čističky odpadních vod z provozu, jak se to stalo souhrou nepříznivých okolností v nedávné době (silný déšť, výpadek elektrického proudu). Do jímek nelze odvádět ani vodu podpovrchovou nebo podzemní. Toto vše je uvedeno v Podmínkách pro užívání tlakové kanalizace, které každý uživatel podepsal. Přečtěte si je dobře, jsou zde vyjmenovány i další tekuté látky nebo pevné předměty, které se do jímky nesmějí dostat. Každý majitel nemovitosti musí být schopen dokázat, jak likviduje srážkové vody na svém pozemku (vsakem, do zvláštních jímek a nádrží, odvodem do dešťové kanalizace). Srážkové vody nelze odvádět na veřejné prostranství ani na cizí pozemek. Pro odvod dešťové vody lze připustit i silniční příkop. Obecní úřad Měšice 5

6 Stručná informace ze Závěrečného účtu obce Měšice za rok 2006 Příjmy obce - po konsolidaci Rozpočet po opatřeních byl schválen ve výši ,00 Kč Skutečné příjmy činily ,68 Kč Výdaje obce - po konsolidaci Rozpočet po opatřeních byl schválen ve výši Skutečné výdaje činily ,47 Kč ,66 Kč Výsledek hospodaření K skončilo hospodaření obce převahou příjmů nad výdaji ve výši ,02 Kč. Dlouhodobý majetek k činí ,78 Kč z toho: Pozemky ,60 Kč Stavby, budovy (Zámek, OÚ, Statek, Sokolovna aj.) ,41 Kč Stavby inž. sítí (kanalizace, ČOV, vodovod aj.) ,85 Kč Rozestavěné inž. sítě a nedokončená díla ,00 Kč Ostatní ,92 Kč Tolik ve zkratce nejzajímavější údaje ze Závěrečného účtu obce Měšice za rok S podrobným Závěrečným účtem se můžete seznámit na Internetových stránkách obce, na Úřední desce nebo je k nahlédnutí na OÚ. Obecní úřad POZOR!! NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA - KNIHOVNA - INTERNET Pondělí 8:00-11:30 15:30-19:00 Úterý 8:00-11:30 15:30-19:00 Středa 8:00-11:30 Čtvrtek 8:00-11:30 15:30-19:00 Pátek 8:00-11:30 OÚ - knihovna Zhodnocení ankety pro rodiče předškolních dětí Vážení rodiče, děkujeme vám za odpovědi na anketu, která vyšla v minulém čísle Zpravodaje. Své názory nám zaslalo jen 7 rodičů. Z uvedených ohlasů vyplývá, že všichni, kteří odpověděli si přáli provoz školky do 17 hod. Paní ředitelka přislíbila, že se bude snažit, v případě zájmu rodičů na počátku školního roku, toto řešit a vyjít požadavkům vstříc. Další připomínkou byla kapacita školky. Ze střednědobého hlediska si uvědomujeme, že počet míst není dostatečný. Na vybudování nové MŠ ale potřebujeme získat dotace do našeho rozpočtu, žádost je již podaná a na řešení se pracuje. Rodiče hodnotili úroveň mateřské školky velmi dobře. Ještě jednou děkujeme za Vaši účast a přejeme Vám a hlavně dětem prázdniny plné sluníčka! Ilona Malá, předsedkyně školského výboru 6

7 TIP NA VÝLET Lázně Toušeň V našich tipech na výlet se snažíme čtenáře seznámit s místy méně známými, málo vzdálenými od naší obce, snadno dostupnými. Výlet je vždy pohodlně zvládnutelný v jednom dni, nenáročný, vhodný pro rodiny s dětmi a většinou i pro cyklisty. Přesně takový je i ten dnešní. Tentokrát vás pozveme do lázní. Ne, nebojte se, nepojedete nikam stovky kilometrů za lázněmi, máme je totiž skoro za humny a málo lidí o nich ví. Jsou to lázně malé, ale hezké, stejně jako přilehlá obec. Lázně Toušeň najdete zhruba na půli cesty mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi, na levém břehu Labe, proti soutoku Labe s Jizerou. Lázně založil v roce 1868 na železitém prameni Jan Králík, od roku 1899 jsou to slatinné koupele a výletní středisko. Léčí se zde hlavně choroby pohybového ústrojí, ale jejich výčet a seznam služeb zde poskytovaných by zabral nejméně jednu celou stranu. My jsme ale přijeli jen na výlet, tak si spíše řekneme o zdejších zajímavostech a památkách, a kdo by měl zájem o léčebný pobyt, najde potřebné informace na Co tedy bychom zde měli uvidět a navštívit? Především jsou to lázeňské budovy vznikající postupně od roku Za nimi v lázeňském parku najdete krátkou útulnou kubistickou kolonádu. Na břehu Labe je promenádní cesta, postavená v roce Také samotná obec stojí za prohlídku. Je to původem starobylý městys s velmi zajímavou, pestrou a bohatou historií, na jejíž popis taktéž nemáme dost místa. Tak si alespoň vyjmenujeme památky, které zde objevíte. Je to hlavně původně gotický mlýn, dále kaplička sv. Floriána s raně barokními portály, empirové usedlosti, roubené stavení, secesní vilky, dům s prvky rondokubismu, četné pamětní desky, pomník padlých 1927, boží muka 1757, 1761, 1800, V blízkosti náměstí je bývalá zájezdní hospoda Klimovka ze 16. století. U Labe stávala od 14. století vodní tvrz, dnes jsou z ní patrné jen nepatrné zbytky zdiva a příkopů. 7

8 Z přírodních zajímavostí si uveďme lesík Itálie se vzácnými dřevinami (původně lázeňský park), solitéry v obci, slatiniště a vodní plochy Mezi Mosty a Malvíny. V obci je bohatá síť obchodů a služeb. Příjemně unaveni po prohlídce zde najdete řadu možností občerstvení, z nichž jmenujeme alespoň lázeňskou dietní restauraci a lázeňskou kavárnu. A nakonec, jak se sem dostanete. Velmi snadno. Buď autem nebo i na kole přes Brandýs nebo i Čelákovice. Kdo zvolí veřejnou dopravu, může použít vlak z Prahy do Čelákovic a zde přestup, nebo autobusy ROPIDU (z Měšic linka 345 do Brandýsa, ta však o víkendu nejede, nebo z Českomoravské l. 375, 367 a 379, ta jede též jen v pracovní dny, a v Brandýse přestup na linku 405). Vlakem se můžete dopravit i z Neratovic, ve směru Brandýs a Čelákovice. Kdo se ovšem chce trochu projít, půjde z náměstí v Brandýse po modré turistické značce, totéž lze i z Čelákovic. Tak si vyberte, uvedené možnosti lze libovolně kombinovat. Příjemnou návštěvu přeje Vladimír Novák Prameny: Propagační materiály obce Lázně Toušeň a tur. průvodce Okolí Prahy TOULKY MĚŠICKOU MINULOSTÍ - díl XVII. Úvod: V posledních několika dílech jsme prošli obdobím existence Československé republiky, jak se odráželo v životě malé vesnice Měšice. Bylo to období pro obec příznivé - vyrostla celá nová čtvrť rodinných domů na západ od původní zástavby (více než 110 novostaveb), rozvinul a stabilizoval se společenský, kulturní a sportovní život, byť ve skromných podmínkách. Teď už máme před sebou poslední necelé 3 roky života ve svobodné zemi. Pak už přijdou kapitoly neradostné. Tak vstupme spolu s našimi předky do roku Tato doba už má své dodnes žijící pamětníky. Část sedmnáctá: Svobodné dvacetiletí pomalu končí, světová válka je za humny Do roku 1936 vstoupíme výčtem oslav. Užijme si toho, záhy se už na dlouho slavit přestane. Dne 7. března pořádala místní osvětová komise oslavu 86. narozenin presidenta Masaryka. Událost se odehrála ve 20 hodin v hostinci U Černohorských. Kromě projevů tentokrát účastníci vyslechli přednášku pana Kozlera s promítáním diapozitivů 10 let ČSR (kdepak asi jsou, pozn. autora). Každý účastník také obdržel upomínku s obrázkem TGM (zdalipak by ji někdo ještě měl? - pozn. autora). Další oslavou s velkou účastí a za krásného počasí bylo uctění památky Jana Husa dne 5. června. Dne 19. června byla slavnostně uložena prsť ze Zborovské mohyly do památníku padlých v první světové válce (dávno už tam není, pozn. autora). 8

9 Tuto prsť přivezla paní Marie Capová a byla uložena u starosty. Zástupci TJ Sokol ji vyzvedli a uspořádali tuto slavnost. Další oslava, která se také vydařila, patřila hasičstvu. Dne 30. června došlo k slavnostnímu předání nové sborovny a sušáku na hadice Sboru hasičů. Poslední slavnost se konala u příležitosti 18. výročí vzniku ČSR, dne 28. října v 10 hodin dopoledne u památníku padlých. Možná těch oslav a různých akcí bylo i víc, ale o těch dobové záznamy nemluví. Je tedy doslaveno, a vkročme do reality všedního dne v obci. Vyjmenujme si některé významnější události. Do počtu spolků v obci přibyl jeden, bez kterého bychom se raději obešli. 10. června byla v obci ustavena Civilní protiletecká obrana (CPO), jako chmurná předzvěst blížící se války. Měla 78 mužských členů. Možná má dodnes někdo na půdě protiplynovou masku či další výbavu, kterou musel mít každý doma (přihlašte se, pozn. autora). Dne 6. prosince se usneslo zastupitelstvo, že ruší dávky ze psů, piva a karet (!). Taky byl schválen rozpočet na stavbu měšťanské školy v Líbeznicích, ke které ale nakonec ani nedošlo, víme, že nová škola se začala stavět až po 20 letech. Na obec měšickou by tehdy připadla částka ,- Kč. Jako dočasné řešení situace byly toho roku zřízeny v Líbeznicích 2 třídy měšťanské školy, ale proto musely být dvě třídy obecné školy přemístěny do nájmu v Srbově statku (pamětníci vědí). Řešení to ovšem nebylo zdaleka jen dočasné, improvizovalo se ještě i po válce. Situace se poněkud zlepšila zřízením malotřídních škol v okolních obcích (i v Měšicích) a také snížením počtu dětí - válečné ročníky byly méně početné. Stavební činnost byla toho roku slabší - byl postaven jen jeden dům, čp Nemůžeme ani tentokrát vynechat výsledky zemědělského hospodaření - na nich tehdy byla většina obyvatel - skoro všichni - existenčně závislá. K tomu patří vývoj počasí toho roku, tak se podíváme, jak bylo. Květen byl deštivý, stejně jako celé léto bylo deštivé a chladné. Obilí proto poléhalo, zato bylo dost krmiva. Vodní srážky byly 539,7 mm nejvyšší teplota byla 41 C (?), nejnižší 2 C (zřejmě v létě). Některé výnosy (v q na 1 ha): pšenice 30, ječmen 24, semenice cukrovky 29, řepa 330, píce zelená 471, brambory 200, cibule 233. Semenice cukrovky a cibule se pěstovaly jako náhradní plodiny za řepu cukrovku, kvůli již dříve zmíněným kvótám cukrovarů na dodávky řepy. No a za kolik prodali? (ceny v Kč za 100 kg): pšenice 145, ječmen 114, seno 55, sláma 30, brambory 30, cibule 20. A kolik stála kráva? 5-6 Kč za kg živé váhy. Tolik o hospodaření. Teď si všimneme některých význačnějších nebo zajímavých událostí. Pro obec to byla bezesporu třeba elektrifikace. Toho roku 20. října splatilo Elektrizační družstvo celý dluh u záložny v Líbeznicích a od té chvíle již hospodařilo bez dluhu. Obec umístila nová pouliční světla v počtu devět. Jak se tehdy obec starala o veřejnou zeleň? Tak například Na křížku podél lesa vysadila 46 ořešáků. Nad lomem (parc. č. 199/1) to bylo 171 višní a třešní. Dne 3. června se uskutečnila důležitá koupě. Obec zakoupila od hraběte Nostice dům čp. 54, za ,- Kč. Byl zde umístěn poštovní a telegrafní úřad. Dnes je dům v soukromém vlastnictví. 9

10 Ještě si povíme o dvou změnách stavebních a majetkových. Ta první byla z dnešního hlediska dost nešťastná. Dne 29. prosince byly zbořeny zděné pilíře bývalých vrat do dvora u čp. 15. Pilíře byly široké, architektonicky souměrné k celku Nosticova sídla. Odstraněny byly kvůli rozšíření ulice o chodníky pro pěší oboustranně (!). Je to dnešní ulice Školská. (Bylo to další neuvážené rozhodnutí - ještě jich bude - a je vidno, že pozdější neúcta ke kulturnímu dědictví má své kořeny už zde. Jistě se dalo najít jiné řešení, ale bourat je tak snadné. - pozn. autora). Další změnou vzhledu obce byl nájem jižní části Velké Bažantnice od hraběte Nostice panu J. Jaroškovi, řediteli Masarykovy koleje v Praze - Dejvicích. Tato část byla už zčásti vykácena a pak osázena jabloněmi, broskvemi a meruňkami. Bylo to v místech, kde je dnes Velký rybník. Asi je to vše ze života obce toho roku. Snad jen dodejme, že na vojnu šli dva branci, a do černé kroniky zapíšeme případ neznámého sebevraha, nalezeného 30. června Na Křížku. A vkročme do roku Branci r s p. starostou Kouřimským Dne 17. února bylo uděleno čestné občanství bývalému starostovi Václavu Procházkovi za jeho dlouholetou činnost (52 roků) v zastupitelstvu a za zásluhy o obec. Letošní oslavy vezmeme skokem: 7. března 87 let TGM, 5. června Jan Hus a 28. října 19 let čs. státu. Navíc ještě 13. června pořádala TJ Sokol na svém cvičišti Slováckou pouť, a 20. června Obec Baráčníků slavnost rozvinutí praporu a pěti let činnosti, též na cvičišti TJ Sokol. Zaznamenáváme také jednu velmi smutnou slavnost. Dne 14. září zemřel T.G. Masaryk. Dne 19. září k této příležitosti proběhla smuteční schůze zastupitelstva, 20. září v 19 hodin pak u obecního lomu se uskutečnila pietní vzpomínka a pří ní byla zapálena vatra. V této souvislosti uveďme, že 5. prosince byl zvolen čestným občanem obce president republiky dr. E. Beneš. Bylo to mimo jiné k té příležitosti, že president v té době navštívil okres Brandýs nad Labem. Vynecháme tentokrát počasí a hospodářské výsledky, byly totiž obdobné jako v minulém roce. Snad jen za zmínku stojí, že se jako náhradní plodina pěstovala řepka. Jako odraz zhoršující se politické situace ve státě se jeví odložení obecních voleb, které měly být v listopadu. Stejně tak byly zakázány i všechny politické schůze. Stalo se tak na základě neklidu v územích s obyvatelstvem německé národnosti. 10

11 Ještě si probereme některé změny vzhledu obce. Asi jako nejvýznamnější se jeví že obec provedla úpravu prostranství tehdy známého jako U P. Marie. Tento pozemek, kdysi obecní, získal směnou hrabě Nostic, pak místo vlastnil pan Schallek, který je věnoval obci. Plocha byla upravena jako parčík, do něhož byl zakomponován památník padlých s lípami Svobody. Místo bylo oploceno a tam, kde stával sloupek s obrázkem (nebo soškou) Panny Marie, byl na přání a nákladem občanů římskokatolického vyznání postaven pomníček s obrázkem Panny Marie. O posvícení 26. září obrázek vysvětil líbeznický farář V. Nerad. Původní obrázek tam už dávno není. (O důstojnou náhradu se pokusíme - pozn autora.) Tato podoba místa se bez větších změn zachovala dodnes. Další změnou bylo oplocení Malé Bažantnice, majetku pana Schallka, dokončené 25. září. A změna poslední: pozemek zvaný Obora osázel majitel Schallek hrušněmi a jabloněmi. A teď už jen menší události. Do vojenské služby nastoupili 4 branci. Obecní knihovna měla 157 svazků. A 15. června zahájil v obci ordinaci praktického lékaře MUDr. V. Charlamov, v čp. 73. Letecký snímek zámeckého areálu léta 20. století A na závěr, o čem asi jednala obecní rada a obecní zastupitelstvo. Navštívíme-li ta jednání prostřednictvím pečlivě rukou psaných protokolů, seznáme, že vše důležité, o čem rozhodovali, najdete ve výše uvedeném textu. Mimo to už jednali jen o běžných záležitostech chodu obce. Bohužel tam postrádáme za tyto roky výsledky hospodaření obce - příjmy a výdaje rozpočtu. Na úplný závěr dovolte jeden neskromný osobní dodatek autora k událostem roku V domě čp. 22 se v rodině Novákových narodil syn Vladimír. Díky tomu můžete číst i tyto řádky. Příště se podíváme do osudového roku Historie té doby v obci už bude mít mezery - lidé začínaly mít jiné starosti, než si dělat záznamy. Pozn. autora: Možná, že už se pomalu začnou ozývat pamětníci, že to či ono tak nebylo, nebo jsme něco významného opomenuli. To bychom s radostí přivítali, pamětníci těchto a pozdějších let, ozvěte se nám, uvítáme i nejrůznější dokumenty té doby. - pokračování příště - Vladimír Novák 11

12 Není nad dobré sousedy Vzpomínka Dnes nám počasí nepřeje, tak jsem doma a poslouchám v rozhlase besedu o sousedských vztazích. Vzpomínám - bylo mi necelých 5 let, když jsme se přistěhovali do Měšic. Rodiče se s našimi sousedy brzy seznámili a spřátelili, já s jejich dětmi také, i když mezi námi byl rozdíl až 12 let. Jako malá holka jsem jim hned začala říkat křestními jmény a vždycky mezi námi panovaly pravé sousedské vztahy. Od jara do podzimu jsme se ve dnech volna ráno zdravili na zahradě, zkontrolovali jeden druhému úrodu a vyměňovali přebytky. Tuto tradici jsme zdědili po rodičích (vzpomínám, jak jsem musela s prvními okurkami z pařníku zajít k sousedům). Teď v rozhlase citovali přísloví -snad arménské- nehledej dům, ale souseda. To je tak pravdivé, dobrý soused je největší výhra. Já už na své sousedy a kamarády jen vzpomínám, jeden zemřel vloni, druhý v těchto dnech. Přeji všem lidem v Měšicích, aby se svými sousedy žili v pohodě a vzpomínali na ně v dobrém. Ladislava Nováková Nenaleťte podvodníkům... aneb - chraňte své peníze!! Možná, že už jste se s tím také setkali. Přijdou za vámi dva nebo tři velmi seriózně a důvěryhodně vypadající a vystupující lidé a začnou vám vykládat nejrůznější pohádky s účelem, aby se dostali k vám do domu nebo do bytu. Jednou jsou od elektrárenské společnosti a nesou vám přeplatek za elektřinu (v hotovosti!), jindy vám nabídnou měření úniku plynu nebo patogenních zón či radonu (zdarma!), nebo kontrolu vodoměru či revizi hromosvodu. Jindy přijde zástupce vaší pojišťovny s tvrzením, že ve vaší smlouvě jsou chyby, nebo nastaly nějaké změny a zase - chce všechno vidět. Pokud nechcete přijít o peníze nebo jiný majetek, tak všechny takové nabídky důrazně odmítejte. Když jim totiž uvěříte, tak vás buď rafinovaně okradou na místě, nebo dají tip profesionálním zlodějům. Jejich vynalézavost nemá hranice a zaměřují se zejména na starší lidi, kde předpokládají jejich důvěřivost či naivitu a neznalost pravidel. Napsali jsme tedy těchto pár řádků jako informaci a výstrahu. Nenechte se těmito podvodníky obalamutit. Pro styk s nimi platí několik pravidel, jak je rozpoznat a co dělat či nedělat. Tak především: žádný zástupce jakékoliv firmy, s níž máte smluvní vztah (ČEZ, vodárny, plynárny, odvoz odpadu, pojišťovny) není oprávněn vám vyplácet peníze v hotovosti nebo je vybírat. Jsou výjimky, jako třeba dodavatelé zboží nebo pošty, ale to je věc jiná. Pokud si již myslíte, že dotyčný vám opravdu jde odečíst (nebo vyměnit) elektroměr, vodoměr, plynoměr, prověřte si to dokonale. Průkaz, který vám ukazuje, může být falešný, to dnes není žádný problém. Řešením je telefonické ověření na dotyčné firmě. Nenechávejte dotyčného o samotě a vůbec nejlepší je umístit si měřící zařízení mimo dům aby bylo přístupné zvenčí. U zástupců pojišťovny je dobré volat dotyčnou pojišťovnu, uvést jméno domnělého pracovníka a dozvíte se hned je-li pravý. Nevyčerpali jsme zdaleka všechny možnosti, se kterými se můžete setkat (třeba i protipožární kontrola, spolužák vašeho vzdáleného příbuzného vám nese vzkaz a podobné triky). Vždycky zde platí zásada: neznámé lidi nepouštět ani za bránu, natož do bytu. Není vaší povinností kohokoliv pouštět dovnitř, ani policii, pokud tato nemá svolení k domovní prohlídce nebo řeší mimořádnou situaci. 12

13 A nakonec: při sebemenším podezření dotyčného nenápadně vykažte a pak ihned zavolejte Obecní policii nebo státní policii (ta je ovšem pomalejší). Čili dejte si do paměti mobilu číslo a neváhejte zavolat. Chráníte tím majetek svůj i svých spoluobčanů. -red- Organizace Junák Líbeznice Chtěli bychom Vám představit dětskou organizaci Junák-svaz skautů a skautek, středisko WILLI Líbeznice. V letošním roce slaví skauting 100. výročí od svého založení. V naší obci skauting založil v roce 1923 Vilém Fromm. Na jeho počest nese středisko název WILLI... Činnost organizace byla třikrát násilně přerušena a to v letech , a , kdy byla činnost opět obnovena Junák sdružuje mládež v několika věkových kategoriích. Nejmladší jsou chlapci a děvčata ve věku 7-11 let, tzv. vlčata a světlušky. Další věková kategorie je let, těm říkáme skauti a skautky. Nad 15 let věku jsou to roveři a rangers. Organizace Junák si klade za cíl podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, především jejich duchovní, mravní a tělesné schopnosti. Aby byli připraveni pomoci bližnímu, vlasti a přírodě. Líbeznické středisko má v současné době 88 registrovaných členů a je složeno z chlapeckého oddílu do kterého chodí 15 chlapců. Z dívčího oddílu, který čítá 28 děvčat. Dále máme roverský kmen, který má 12 členů a oddíl rodinného skautingu, který sdružuje rodiče s dětmi předškolního věku. Není od věci podotknout, že 18 dětí dochází do oddílu z Měšic. Každý oddíl má 1x v týdnu družinovou schůzku, jejíž náplní jsou hry, soutěže, skautská praxe, sport.... Nechybí ani oddílové výlety, či účast na akcích pořádaných jinými skautskými středisky např.: Praha plná strašidel, Zimní přechod Brd... Z tradičních akcí pořádaných naším střediskem uvedu: Dětský karneval, čarodějnice, kuličkiádu, Vánoční besídku. Během roku pomáháme v obci při organizování kulturních akcí např.: Dětský den, posvícení... Vyvrcholením skautského roku je letní tábor. Letos to již bude osmnáctý. Tábor je posazen do krásné přírody na břehu řeky Ploučnice, Každý tábor je v duchu celotáborové hry. Zde děti prožijí krásných čtrnáct dní plných her a soutěží. Vzniká tu kamarádství a zážitky na které se dlouho vzpomíná. Nejsme organizací, která nemá problémy. Naše klubovna již nestačí kapacitně a ani její technický stav není nejlepší. V případě, že budete mít nějaký dotaz, obraťte se na ovou adresu nebo na vedoucí střediska ing. Ivanu Krausovou tel Václav Mikoláš A na závěr dovolte ještě prosbu: Na letní tábor skautek a roverů - mládeže ve věku let hledáme zdravotníka - zdravotnici. Tábor se uskuteční od v Hradčanech u Mimoně. Je možné se zúčastnit jen části tábora. Bližší informace vám podá Martina Srbová - tel Děkujeme 13

14 Co vy na to? Což takhle založit Klub seniorek? Potkávám denně v Měšicích spoustu šedovlasých dam, ale s žádnou z nich se neznám blíže. Není až tak velký problém zřídit Klub seniorek i u nás. Alespoň tak mě přesvědčil na schůzce členů redakční rady, pan místostarosta Bejlek, když jsem vzpomínala na klub seniorek na Valašsku. Měly jsme k dispozici budovu Staré fary, ve které byla i obecní knihovna. Obec si budovu od církve pronajala a perfektně udržovala. Registrovaných členek bylo na počátku 15. Velmi brzy se počet zvýšil na 40, tak jsme se rozdělily na dvě skupiny. Náplň schůzek byla na domluvě. Seniorky si přinášely pletení, háčkování, vyšívání a samozřejmě jsme si rády poslechly novinky a klípky z vesnice. Některé seniorky byly výborné zpěvačky, svátky a narozeniny se patřičně slavily se spoustou domácího cukroví a valašskými koláči pečenými v peci. Velkou akcí býval Slet čarodějnic, to se seniorky za velkého zájmu občanů převlékly do příslušného čarodějnického oblečení a společně prošly vesnicí. Dvakrát ročně navštívila náš klub i místní lékařka a veselou formou radila, jak zdravě žít i ve vyšším věku. Co je tedy ke zřízení Klubu seniorek v Měšicích třeba? Přihlásit se na dole uvedené adrese nebo na Obecním úřadě, nahlásit své jméno a adresu, číslo telefonu a zúčastnit se prvního seznamovacího setkání, které by se konalo v zasedací místnosti OÚ. O tom kdy a v kolik hodin se tato schůzka uskuteční, vás budeme včas informovat. Po této první informativní schůzce, podle zájmu a rychlosti s jakou se nám podaří připravit vhodné prostory pro zřízení Klubu, se dohodneme na dalším postupu. Moc Vás milé seniorky zdravím a těším se, že se už brzy setkáme a bude nám i v tom seniorském věku veseleji. Volejte nebo pište na adresu: Milena Kalinová, Hlavní č. 269, Měšice, č. tel Milena Kalinová Doba malin nezralých Máme tu konec školního roku a tak, i když mám školní léta dávno za sebou, ráda na ně vzpomínám. Ze začátku na ten nádherný pocit, že druhý den už nemusím do školy a můžu si celé dny téměř neustále hrát. Tak každé odpoledne, když jsme si odbyli domácí povinnosti, jsme přemýšleli co budeme dělat. Jestli hrát vybíjenou, na schovku nebo jiné hry s míčem. Většinou zvítězila vybíjená. Do té se mohlo zapojit nejvíce dětí. Pak byla také důležitá otázka - kdo, kdy a kam pojede na tábor a kdo zůstane doma. Hry jsme si vymýšleli sami a tak jsme se i pohádali, někdy poprali, ale za chvíli jsme už byli všichni zase kamarádi. Na vesnici to ani jinak nešlo. K večeru se hrálo na schovku. To mělo svůj účel. Sotva některý rodič zavolal třeba: Věro domů, ozvalo se: je schovaná a to se párkrát opakovalo. Večer jsme padli do postele a usínali s tím, jak to těm druhým zítra nandáme zase my. 14

15 Když se pak dva měsíce chýlily ke konci, už jsem se do školy těšila, hlavně na spolužáky. A to nám zůstalo do dneška. Už řadu let jezdíme i s paní učitelkou na třídenní školní výlety. Předcházejí k tomu velké přípravy. Vlastně to začal všechno náš bývalý spolužák. Pozval celou naší třídu k sobě do Paříže. Bylo to nádherných pár dní. Navštívili jsme s ním všechny známé památky v Paříži a nakonec nás dovezl i k Atlantiku. Bylo to spontánní, přátelské - na to se nedá nikdy zapomenout. My na oplátku jsme ho příští rok pozvali zase do Čech a tím ty naše školní výlety začaly. Tak si každý rok zvolíme téma výletu a když je teplý večer, posedíme venku u táboráku. Při kytaře zazpíváme, zavzpomínáme - no prostě, to nemá chybu. Myslím, že jsme měli velké štěstí, že v naší třídě vznikl začátek velkého přátelství, které trvá dodnes. Anna Raková Slovo obecní policie Vážení občané, v jedné české písničce se zpívá,, čas jak raketa letí... myslím, že něco na tom asi bude. Když jsem sečetla dny a měsíce od chvíle kdy jsem se poprvé objevila v ulicích vaší obce, vyšlo mi, že obec Měšice má již půl roku svou vlastní policii. Původně jsem k tomuto,,mini výročí chtěla psát o tom, co všechno hlídka OP Měšice za tuto dobu řešila, co se dělo... atd., ale v tomto vydání mám pouze prostor na malý článek a to důležité a aktuální by se sem už nevešlo. Každopádně po novém roce v prvním vydání Měšického zpravodaje, bude otisknuta celoroční zpráva o činnosti Obecní policie Měšice za rok Hlídka OP Měšice by dále chtěla touto cestou upozornit občany na nejčastější přestupky proti veřejnému pořádku, kterých se někteří občané nadále dopouštějí i přesto, že jim za ně byla udělena domluva s tím, že následující bude další sankce, a to bloková pokuta na místě. Jedná se především o neohlášené zábory veřejného prostranství, stání na veřejné zeleni, psi volně se pohybující po obci bez dozoru a znečišťování veřejného prostranství (kam mimo jiné patří i neodklízení psích exkrementů). Za všechny tyto přestupky proti veřejnému pořádku může hlídka OP udělit blokovou pokutu na místě až do výše 1000 Kč. Od tohoto měsíce bude hlídka OP v opakovaném případě výše uvedených přestupků udělovat přestupcům blokové pokuty na místě. Dále hlídka OP upozorňuje cyklisty mladší 18 let na povinné používání ochranných cyklistických přileb a na povinnost za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy, nebo přerušovaným světlem červené barvy, opět zde hrozí bloková pokuta na místě. Další upozornění patří řidičům motorových vozidel. Běžné a nejčastější přestupky jsou například stání v protisměru, nezastavení na stopce, stání na chodníku, stání v zákazu zastavení, překročení nejvyšší povolené rychlosti,.... atd., samozřejmě zase hrozí bloková pokuta, ale i body v bodovém hodnocení řidičů. Bohužel při řízení pod vlivem alkoholu a drog to nejsou pouze body, ale Kč pokuta, odnětí svobody až do tří let a zákaz činnosti. Pozor!, městský nebo obecní strážník může vyzvat řidiče k orientačnímu 15

16 zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky v těle! Za odmítnutí dechové zkoušky hrozí řidiči stejný postih jako za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek! Myslím si, že je dobré na tyto věci upozorňovat a preventivně je připomínat. Aktuálně teď, kdy se blíží čas dovolených a prázdnin. Na hlavních silnicích, ale i ve vedlejších ulicích bude více cyklistů, řidičů a hlavně dětí, které si budou užívat prázdnin a dnů volna. Během svého působení u policie jsem byla svědkem mnoha dopravních nehod a nejčastěji k nim docházelo bohužel během letních prázdnin. Nejhorší je, říkat si,,to mě se nemůže stát. Věřte mi, že jsem tuto větu slyšela snad od všech účastníků nehod u kterých jsem kdy byla. Jeden mladý řidič, který způsobil dopravní nehodu při které došlo k těžkému zranění cyklistky, v šoku pořád dokola opakoval,,proč se to stalo zrovna mě? já mu v duchu odpovídala, že se to může stát komukoliv a kdykoliv. Takže mám před prázdninami pár vzkazů: Řidiči, věnujte prosím maximální pozornost řízení vozidla, pamatujte na to, že alkohol ani jiné návykové látky za volant nepatří a dodržujte nejvyšší povolenou rychlost. Cyklisté, především mladší 18 let, noste prosím povinné ochranné přilby, mějte všichni rozsvícená světla vpředu i vzadu za snížené viditelnosti, tak jak vám ukládá zákon. Prostě, aby jste byli dobře vidět. Chodci, pokud se přechod pro chodce nachází ve vzdálenosti do 50 m od vás, jste povinni přecházet po něm. Pokud zastaví vozidlo v jednom směru jízdy a pouští vás, neznamená to, že zastaví i vozidlo přijíždějící z druhého směru a proto prosím buďte opatrní, nepřecházejte pokud to opravdu nebude bezpečné a nezapomeňte, že nemáte žádnou absolutní přednost. Přeji všem - KRÁSNÉ PRÁZDNINY, HODNĚ SLUNÍČKA A POHODU DOMA I NA CESTÁCH : -). Lída PRAVDA O ČERNÝCH BARONECH Naši redakci oslovil dopisem pan Bohuslav Skalský z Poniklé, který v padesátých letech sloužil u PTP. Jeho bratr, pan Jaroslav Poštolka, který byl donedávna naším spoluobčanem a o kterém málokdo z okolí věděl, že u těchto praporů sloužil také, v loňském roce bohužel zemřel. Tento článek je věnován nejen jemu, ale i všem Černým baronům, kteří dosud žijí a má sloužit jako memento těm, co zapomínají a mladým lidem, kteří tuto dobu neprožili, k tomu aby nikdy nedopustili to, že by se tyto hrůzy ještě někdy opakovaly. -red- 16

17 V padesátých letech se nedostávalo v ČSR uhlí, zkrátka neměl ho kdo v dolech nakopat. A tu přišel spásný nápad prezidenta republiky Klementa Gottwalda a jeho zetě, ministra národní obrany JUDr. Alexeje Čepičky, že by uhlí mohli nakopat vojáci. Tento protizákonný návrh ještě schválil smutně proslulý Bedřich Reicin, který později skončil na šibenici. A tak byly utvořeny útvary PTP - pomocné technické prapory. A k nim byli povoláni na dobrozdání místních nebo městských národních výborů politicky nespolehliví vojáci. Nyní mi čtenáři dovolte, abych se obšírněji zmínil o těch, kterým se dostalo té cti u PTP sloužit. Nejvíce nás bylo, co jsme měli v posudku napsáno rolnický původ. Ostatně z 244 nevinných lidí, kteří byli v padesátých letech popraveni, bylo nejvíce rolníků nebo mužů rolnického původu. Na druhém místě to byli synové živnostníků. Zde stačilo, když byl otec trafikant nebo matka hokyně a synáček narukoval k PTP. Také tu byli synové rodičů, kteří vlastnili majetek, stačil rodinný dům. Početnou skupinu tvořili vysokoškoláci, kteří byli z politických důvodů vyloučeni z vysokých škol. Jen málokterému se po vojně podařilo studium dokončit. Další skupinu tvořili duchovní a věřící. Běda mládenci, který před vojnou chodil do kostela! A dál tu byli příslušníci jiných politických stran než KSČ. K PTP byli též povoláni ti, kdo byli jiné národnosti než české a slovenské. A ještě tu byli rebelové. Jim se stále něco nelíbilo. Také byli k PTP povoláni muži nebo jejich příbuzní, kteří ve druhé světové válce bojovali na západní frontě. Nesmím zapomenout na učitele a profesory. Ti se dostali k našim útvarům proto, že málo vtloukali do hlavy žákům a studentům marxismus. A i ten voják, který měl příbuzného v zahraničí (stačil bratranec) byl povolán k PTP. Ti mladí muži, kteří se pokusili o ilegální přechod státní hranice a byli při tom dopadeni, rovněž sloužili u PTP. Nejméně početnou skupinu tvořili šlechtici, baroni a hrabata. Zvláštní skupinu tvořili ti, kteří měli od obce či města v posudku napsáno z ostatních důvodů. Oni marně pátrali, proč u PTP jsou. Velmi jsme my mladí litovali ty, kdo byli k PTP povoláni na paragraf. Zde ať mi čtenáři prominou, že si číslo tohoto paragrafu nepamatuji. To byli vesměs starší muži, kteří měli základní vojenskou službu dávno za sebou. Tak se stalo, že mezi námi byli vojáci, kteří se narodili v 19. století! Pomocné technické prapory byly tzv. lehké, kde vojáci pracovali na stavbách a těžké, kde pracovali v dolech, v podzemí. Vojenská služba u PTP trvala dva roky. Ale ti, kdo dostali z obce či města do posudku návrat nežádoucí sloužili déle. Já kupříkladu plných třicet měsíců a deset dnů. Bylo to v Petřvaldě u Karviné v letech Ti, kteří četli knížku Miloslava Švandrlíka Černí baroni nebo zhlédli stejnojmenný film, mohou nabýt dojmu, že jsme si užívali legrace s hloupými důstojníky, vytloukali hospody a chodili za ženskými. Je sice pravda, že naši velitelé byli s intelektem na štíru, ale o to byli krutější. V tomto směru hlavně vynikal velitel praporu Slovák Michal Lukáč a velitel roty nadporučík, později kapitán Jaromír Gřešek, který vojáky nepouštěl ani k zubnímu lékaři, i když se jednalo o bolestivý případ. Náš tábor byl obehnán ostnatými dráty a hlídali nás strážci s ostře nabitými samopaly a cvičenými psy. 17

18 A jaký byl náš denní režim? Bylo to osm hodin práce na dole, dvě hodiny výcviku v terénu a dvě hodiny politického školení. Na práci na šachtě jsme nebyli zacvičeni, na bezpečnost práce se moc nehledělo, na některých úsecích se pracovalo v rychlém tempu, proto docházelo k častým úrazům, někdy bohužel i smrtelným. A zatímco my jsme sloužili beze zbraně u útvaru PTP, naše rodiny doma byly krutě pronásledovány. Jediným štěstím pro nás bylo, že se odebral na věčnost sovětský krutovládce Josef Vissarionovič Stalin a hrobař národa Klement Gottwald. Jinak bychom svůj život skončili v sovětských koncentračních táborech na Sibiři. Po propuštění do civilu nás čekalo další šikanování... Ačkoliv to zní jako zlý sen, to co jsem zde vylíčil, se skutečně stalo, a to v polovině dvacátého století ve Střední Evropě... S úctou vzpomínáme na kamarády, kteří v dolech padli, a na ty, kteří se kvůli popsaným útrapám dnešních dnů nedožili. Čest jejich památce: I kdyby našim pronásledovatelům odpustil Bůh, my nikdy!! Černý baron Bohuslav Skalský z Poniklé Zpracoval bez redakčních úprav Jiří Bejlek Z kultury a sportu Jubilejní desáté jarní rybářské závody a večerní zábava Letošní jubilejní desátý ročník rybářských závodů a večerní zábava se vydařily po všech stránkách. Počasí za 1*, účast za 1, organizace za 1**, ceny za 1**, braní ryb? (jak u koho - u vítěze za 1*, u mě tradičně za 5), večerní zábava i účast na ní za 1 **. To jsem si dovolil oznámkovat akci podle hodnocení ve škole. Pokud bych ji hodnotil podle hodnocení co pamatuji z vojny, tak by měli rybáři dostat pochvalu před nastoupenou jednotkou (spoluobčany) a rozvinutou bojovou zástavou (praporem se znakem obce). Po vyhodnocení akce jsme se shodli na tom, že tento jubilejní desátý ročník byl asi nejzdařilejší ze všech předchozích. Potvrdil to i nový maskot vodník Pepa z Málkova Kruhu, který vše sledoval ze svého přístřešku pod vrbou. 18

19 Vodník Pepa z Málkova Kruhu Tak a teď již konec superlativů a chvály a ve stručnosti k vlastnímu průběhu akce. Jak již bylo napsáno výše počasí v den závodu v sobotu 19. května po celý den nemělo chybu. Bylo teplo, vítr nefoukal, pivo mělo správnou teplotu a míru, klobásky, kuřecí křidýlka i naložená krkovička byly dobře propečené, obsluha vzorná, když teď nad tím s odstupem času přemýšlím, tak se divím, proč jsem vlastně vůbec nahazoval pruty. Stejně jsem za celý den neměl ani záběr a nic nechytil. Ale o tom to je. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a umět se radovat z toho, že ostatní mají taky radost a jsou spokojení. Považuji v dnešní době, kdy se každý honí za penězi za velmi důležité, aby člověk někam patřil a měl pocit, že je mezi lidmi, kteří to také tak cítí a jsou schopni něco zadarmo a ve svém volném čase pro ostatní udělat. Myslím si, že mezi měšickými rybáři jsem dost takových lidí našel a jsem rád, že se mezi ně také mohu počítat. To jsem ale odbočil. Ryby všem ostatním docela braly. Při vyhlašování výsledků a sčítání chycených ryb se ukázalo, že se v průběhu závodu chytilo 33 ks kaprů a 14 ks karasů, což je docela slušný výsledek. Pohár pro jubilejního desátého vítěze, který věnoval OÚ, nám opět vyfoukl přespolní účastník. Ale co? Alespoň se namlsal a příští rok dovede další kamarády, kterým bude vyprávět jak to mají v Měšicích o závodech zorganizované a jaké mají proti okolním vesnicím suprové ceny pro vítěze (což je svatá pravda, protože můžeme srovnávat, když se sami účastníme závodů jinde - vlastně to se srovnávat vůbec nedá - jsme jednoznačně nejlepší!!!). 19

20 Vyhlášením výsledků a rozdáním cen skončila dopolední sportovní zábava a večer začala ta společenská a taneční, ta pod širákem. A to byl cvrkot. To není vlastně to správné slovo, to byl hukot, rachot, Sodoma-Gomora, vraždění neviňátek a já nevím jak to ještě někteří (nebylo jich mnoho) lidé nazývali. Sešlo se několik faktorů - rómská kapela, krásné počasí, hodně lidí, kteří se po zimě potřebovali proskočit, dobré pití a občerstvení a v neposlední řadě nádherné prostředí. Když se tohle všechno nasčítalo nemohlo to dopadnout jinak než to dopadlo, byl to pořádnej fičák až do pozdního rána. Kapela svým temperamentem všechny rozvášnila. Svým krásným vystoupením k tomu přispěla i skupina Šedá perla děvčat ze skautského oddílu z Líbeznic, která nám předvedla uchvacující tanec s ohněm. Díky!!! Díky patří i všem organizátorům a sponzorům!!! Co říci na závěr? Rybáři by se chtěli omluvit těm několika málo lidem, kteří vyjádřili nespokojenost s rušením nočního klidu. Pro příště si z toho vezmou poučení a budou se snažit lépe organizačně zajistit rozjuchané tanečníky. Na druhou stranu žijeme na vesnici, kde nemáme žádnou jinou možnost se ve větším počtu sejít a takováto akce se koná jen jednou za rok. Rybáři proto tyto nespokojené spoluobčany zvou. Přijďte se příště mezi nás podívat a snad i pobavit, třeba se potom už nebudete zlobit. Petrův zdar Jiří Bejlek Dětský den - IV. ročník Dětský den letos připadl na sobotu 2. června. Po loňském úspěchu se zdálo, že se laťka, kterou jsme v uplynulých třech ročnících nasadili již nemůže mnoho zvedat. A přece. Letošní ročník byl prý ještě lepší. Přišlo zase asi 200 dětí. Připočítáme-li dospělé, tak jsme účast střízlivě odhadovali na 500 lidí, což je bomba. K osvědčeným sportovním disciplínám a již tradičnímu příjezdu hasičů z Líbeznic se nám letos znovu podařilo sehnat oddíl TAEKWON-DO IFT SONKAL z Prahy, který svým vystoupením opět zaujal všechny diváky. Tak jako v loňském roce přijela Policie ČR z oddělení Odolena Voda, nově i s vycvičeným psem, který všem dětem i dospělým předvedl ukázky ze svého výcviku. Policie zase nezklamala, a pro děti opět nachystala vědomostní zkoušky, jejichž vítěze odměnila velice hodnotnými cenami. Jsme rádi, že i při své časově náročné práci věnovali dětem svůj volný čas. Pro děti to již nejsou bezejmenní policajti, kteří je peskují na ulicích, ale kamarádi, kteří jim půjčili do ruky samopal a svou pistoli. Určitě svou přítomností, udělali Polici ČR dobrou reklamu a možná si v Měšicích budují základnu příštích členů svého oddělení (každý druhý měšický kluk, co držel v ruce samopal by se hned druhý den běžel k polici přihlásit). Opět k nám letos zavítal stánek s prodejem cukrové vaty. Novinkou byl příjezd člena odchytové služby a ochrany přírody s malým mládětem výra. Děti si ho mohli pohladit a ještě k tomu slyšely zajímavé vyprávění o životě tohoto nočního ptáka. Další novinkou byl příjezd naší obecní policajtky Lídy na služebním skútru, který je vybaven i policejním majáčkem. To bylo radosti, když děti naložila a na motorce povozila okolo Kruhu. To ale nebylo ze strany policajtky všechno. U příležitosti IV. ročníku našeho Dětského dne složila i vlastní písničku, kterou také s velkým úspěchem i zazpívala. 20

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více