GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití"

Transkript

1 GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání videa a nahrávání zvukového záznamu. 1.) Vložte mikro SD kartu do vstupu pro to určeného. 2.) Vložte GSM Sim kartu (není součástí balení) do vstupu pro SIM kartu. Přístroj se zapne (LED dioda se rozsvítí, po dobu 5 vteřin bude blikat a poté zhasne), po 30 vteřinách nečinnosti se přístroj přepne do pohotovostního režimu. 3.) Vytočte číslo vložené SIM karty. Když se hovor spojí, uslyšíte zvuky v okolí přístroje. Poté stiskněte tlačítko #. Systém přehraje zprávu welcome to our systém, press key 1 to send you a picture by MMS, press key 2 for video recording, press key 3 for audio recording. (Vítejte v našem systému. Pro odeslání fotografie přes MMS zprávu stiskněte 1, pro pořízení video záznamu stiskněte 2, pro pořízení zvukového záznamu stiskněte 3.) Podle potřeby vyberte požadovanou funkci a stiskněte příslušné tlačítko. a) Po stisku tlačítka 1 se ozve zpráva Command received, please chceck your messages. (Pokyn přijat, zkontrolujte si doručené zprávy. Systém pořídí fotografii, kterou Vám odešla přes MMS zprávu na Váš mobilní telefon a zároveň ji uloží do příslušné složky na SD kartě. Poznámka: Pokud Vám nechodí MMS zprávy, zkontrolujte nastavení své SIM karty a upravte její protokol.

2 b) Po stisku tlačítka 2 se ozve zpráva: Command received, system will start video recording. (Pokyn přijat, systém začne nahrávat video.) Systém také odešle SMS zprávu potvrzující začátek nahrávání. Systém začne nahrávat a soubor se bude ukládat do složky Videos na SD kartě. Průběžné ukládání proběhne každých 5 minut. Pokud chcete nahrávání zastavit, znovu vytočte číslo vložené SIM karty. Po spojení hovoru se nahrávání automaticky zastaví. c) Po stisku tlačítka 3 se ozve zpráva: Command received, system will start audio recording. (Pokyn přijat, systém začne pořizovat zvukovou nahrávku.)systém také odešle SMS zprávu potvrzující začátek nahrávání. Systém začne nahrávat a soubor se bude ukládat do složky Audio na SD kartě. Průběžné ukládání proběhne každých 5 minut. Pokud chcete nahrávání zastavit, znovu vytočte číslo vložené SIM karty. Po spojení hovoru se nahrávání automaticky zastaví. Pokud jste nastavili řídící číslo, přístroj bude reagovat pouze na pokyny přicházející z tohoto čísla. Pokud chcete změnit jazyk, ve kterém systém komunikuje, navštivte internetovou stránku B) Hlasem aktivovaný kontrolní program 1.) Vložte mikro SD kartu do vstupu pro to určeného.vložte GSM Sim kartu (není součástí balení) do vstupu pro SIM kartu. Přístroj se zapne (LED dioda se rozsvítí, po dobu 5 vteřin bude blikat a poté zhasne), po 30 vteřinách nečinnosti se přístroj přepne do pohotovostního režimu. 2.) Nastavte řídící číslo posláním SMS: SET nastavení: SET je příkaz, je heslo a je řídící číslo, které chcete nastavit s předčíslím pro danou zemi.) Když bude nastavení úspěšné, systém Vám odešle SMS: Number list: (Seznam čísel: ). Pokud zvuky v okolí přístroje přesáhnou hranici 45dB, systém vytočí řídící číslo. Hovor můžete buď přijmout a přímo poslouchat, co se v okolí přístroje děje nebo pověsit a systém začne nahrávat zvuky po dobu 5 minut. Po pěti minutách systém opět zkontroluje hladinu zvuku a pokud je stále vysoká, bude pokračovat v nahrávání po dobu dalších 5 minut a tak dále. Pokud je hladina zvuku po pěti minutách pod danou hranicí, systém se vrátí zpátky do pohotovostního režimu. Poznámka: Systém je na zvuky velmi citlivý, proto je lepší používat ho v tichých místnostech, ne v hlučném prostředí v blízkosti cest a podobně. Když je přístroj v tomto programu, přístroj

3 nereaguje na většinu SMS povelů. Pokud potřebujete použít ovládání pomocí SMS, pošlete SMS admin123456, čímž vymažete řídící číslo. C) Program nahrávání videa s prázdnou SIM kartou. 1.) Vložte mikro SD kartu do vstupu pro to určeného. Vložte prázdnou SIM kartu (je součástí balení) do vstupu pro SIM kartu. Systém bude monitorovat prostředí a pokud zvuky v okolí přístroje přesáhnou hranici 45dB, systém začne nahrávat video záznam po dobu 5 minut. Po pěti minutách systém opět zkontroluje hladinu zvuku a pokud je stále vysoká, bude pokračovat v nahrávání po dobu dalších 5 minut a tak dále. Pokud je hladina zvuku po pěti minutách pod danou hranicí, systém se vrátí zpátky do pohotovostního režimu. Poznámka: Systém je na zvuky velmi citlivý, proto je lepší používat ho v tichých místnostech, ne v hlučném prostředí v blízkosti cest a podobně. Když je přístroj v tomto programu, funguje jako hlasem aktivovaná mikro kamera a nemá žádné z GMS funkcí. D) Program ovládání přes SMS Nastavení MMS protokolu: Pošlete SMS ve tvaru: #888#APN#Home_Page#IP_Address#User_Name#Passwd#IP_Port#. (Bez mezer.) Formát SMS: #888#APN#Home_Page#IP_Address#User_Name#Passwd#IP_Port# #888 je příkaz #APN je APN Poskytovatele #Home_Page je MMSC #IP_Address je WAP brána. Zadáváte zde jen IP, bez a portu.8080 #User_Name je Účet, pokud účet nemáte, napište jen #. #Password je heslo. Pokud žádné nemáte, napište jen #. #IP_Port je IP port, který můžete najít ve WAP bráně na konci. Příklad:

4 A) Pro nastavení formátu MMS v albánské sítí Vodafone: #888#vfalmms#http://mmsc.vodafone.al# ###8080# Poznámka: máme IP adresu WAP brány: IP adresa je , IP port je 8080, Uživatelské jméno a heslo je prázdné, nahrazeno dvěma mřížkami: ##. B) Pro nastavení MMS formátu ve francouzské síti Orange: #888#orange.acte#http://mms.orange.fr/# #orange#orange#8080# Poznámka máme IP adresu WAP brány: Ip adresa je , IP port je 8080, uživatelské jméno a heslo je orange. Pokud nemůžete najít IP port, můžete místo něj použít defaultně 80. Tyto informace získáte od Vašeho telefonního operátora nebo v možnostech nastavení MMS a v možnostech internetových služeb ve Vašem telefonu. Můžete se také podívat na stránky Uživatelské jméno i heslo můžete vynechat, ale musíte je nahradit znaky #. Nastavení řídícího čísla (max. 6 čísel) Pošlete SMS: SET nastavení tří čísel, kde SET je příkaz je heslo a jsou telefonní čísla oddělená mezerou. Po odeslání SMS: SET odešle systém seznam nastavených čísel. Nastavení data a času A) Pošlete SMS: TIME123456= :04:00, kde 2012 je rok, je měsíc a den, 02:04:00 jsou hodiny, minuty a vteřiny. Systém nastaví daný čas a soubory se budou ukládat se jménem data a času, kdy byly pořízeny. B) Na SD kartu do jejího zdrojového souboru nakopírujte textový soubor pojmenovaný time.txt a vložte do něj datum a čas ve formátu ,20:45:00, po restartování přístroje se čas nastaví na danou hodnotu. Nastavení IMEI čísla U některých zemí bude možná potřeba změnit IMEI číslo. Vytvořte textový soubor pojmenovaný imei.txt, vložte do něj 15 číslic Vašeho IMEI čísla, vložte jej na SD kartu, tu poté vložte do přístroje a restartujte ho. Po restartování se IMEI číslo přenastaví. GPRS vyhledávání Zašlete SMS ve tvaru LOC a zapne se GPRS sledování.

5 Systém Vám odešle url, které otevřete na vyplňte požadované parametry a zobrazí se umístění přístroje. Vymazání autorizačního čísla Pošlete SMS ve tvaru CLR vymažete tím daná telefonní čísla. Pošlete SMS ve tvaru CLR Systém Vám odešle obnovený seznam nastavených čísel. Změna hesla: Pošlete SMS ve tvaru: PWD , kde PWD je příkaz, je staré heslo a je nové heslo. Nové heslo může být jakékoliv, dle vašeho výběru. Systém Vám odešle SMS s textem password change successful (změna hesla úspěšná) po obdržení pokynu. Nahrávání videa: Automatické uložení každých 10 minut, pokud se nahrávání přeruší přijatým hovorem, po skončení hovoru bude opět pokračovat. Pošlete SMS ve tvaru: VDO123456T100 doba nahrávání je 100 minut, poté se přístroj vrátí zpátky do pohotovostního režimu. Pošlete SMS ve tvaru Q nahrávání videa se zastaví. Nahrávání zvuku: Automatické uložení každých 10 minut, pokud se nahrávání přeruší přijatým hovorem, po skončení hovoru bude opět pokračovat. Pošlete SMS ve tvaru: ADO123456T10 doba nahrávání je 10 minut, poté se přístroj vrátí zpátky do pohotovostního režimu. Pošlete SMS ve tvaru Q nahrávání audio záznamu se zastaví. Pořízení fotografie: Pošlete SMS ve tvaru: MMS přístroj pořídí fotografii a pošle Vám ji na mobilní telefon ve tvaru MMS zprávy. Telefonický hovor Pošlete SMS ve tvaru CALL systém Vám v průběhu 1 minuty zavolá.

6 Reset na výchozí nastavení Pokud jste zapomněli heslo nebo řídící číslo, pošlete na přístroj SMS zprávu ve tvaru ADM z jakéhokoliv telefonního čísla. Přístroj se resetuje do výchozích nastavení a vy můžete znovu nastavit řídící číslo a heslo. Přehrávání a nabíjení: 1.) Pro přehrávání souborů vyjměte z přístroje SD kartu, vložte ji do čtečky karet (v nabídce) a připojte ke svému PC, kde soubory můžete přehrát. 2.) Pokud chcete přístroj nabít, zapojte ho pomocí USB kabelu buď do počítače nebo k Vaší nabíječce mobilního telefonu. Přístroj se začne automaticky nabíjet. Doba nabíjení je 5 hodin, výdrž baterky v pohotovostním režimu je 3 až 5 dní, výdrž baterky při nahrávání je 5-6 hodin, výdrž baterky při konverzaci je 10 hodin. Řešení problémů: 1.) Pokud přístroj neodpovídá na hovory, vymažte pin na GSM kartě a zkuste znovu. Ujistěte se také přístroj je v dosahu GSM signálu. 2.) Pokud přístroj neodpovídá vyjměte a znovu vložte GSM kartu a zkuste znovu. 3.) Pokud bílá LED dioda na přístroji nepřetržitě bliká, znamená to, že přístroj se vybíjí a je potřeba jej dobít. 4.) Pokud se přístroj neaktivuje hlasem, zkontrolujte, zda je tento program aktivní. 5.) Pokud po odeslání SMS na přístroj nepřichází žádná odpověď, zkontrolujte, zda jste odeslali SMS ve správném formátu.

GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití

GPS tracker M5. Obj. č.: 117 44 38. Popis a ovládací prvky. Obsluha. Účel použití Popis a ovládací prvky Boční strana Přední strana Boční strana GPS tracker M5 Ukazatel GSM, GPS, nabíjení Tlačítko SOS Reproduktor Tlačítko hovoru Obj. č.: 117 44 38 Mikrofon Vážený zákazníku, děkujeme

Více

GPS lokátor TK-102. Návod k obsluze. Výhody produktu:

GPS lokátor TK-102. Návod k obsluze. Výhody produktu: GPS lokátor TK-102 Návod k obsluze Výhody produktu: Jednoduché ovládání pomocí SMS Výdrž v pohotovostním režimu až 70 hodin Vysoká spolehlivost a přesnost lokalizace www.spyshops.cz Stránka 1 Úvod Děkujeme

Více

GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE

GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE GPS VEHICLE TRACKER NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení sledovacího zařízení GPS Vehicle Tracker. Tato příručka ukazuje, jak při práci se zařízením hladce a správně manipulovat. Před vlastní instalací

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy

GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy GPS sledovací zařízení s real time přenosem do mapy Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémně citlivý (externí antény GPS i GSM) Možnost kompletního monitoringu provozu vozu Velmi kvalitní mapový

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka

Rozbalení. Obsah balení. Přehled telefonu. Obsah balení Přehled telefonu Tlačítka MultiPhone 8400 DUO Na zařízení Prestigio MultiPhone 8400 DUO se vztahuje dvouletá záruka. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese: /support/warranty-terms. Copyright 2014 Prestigio. Všechna práva

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020

MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 MVC-100 - GSM / GPRS / EDGE kamera 50020 1. Bezpečnostní poučení Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s kamerou. Předejdete tak možným rizikům a úrazům. Upozornění:

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

BL20 Uživatelská příručka

BL20 Uživatelská příručka Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. BL20 Uživatelská příručka Všeobecné otázky

Více

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Wi-FI kamera Uživatelský manuál IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál

Více

Xperia S Uživatelská příručka

Xperia S Uživatelská příručka Xperia S Uživatelská příručka Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...10 Zámek obrazovky...10 Průvodce nastavením...11

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Uživatelská příručka Xperia T LT30p Obsah Důležité informace...7 Android popis systému...8 Aplikace...8 Začínáme...9 Uvedení do provozu...9 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105

Uživatelská příručka. Xperia E4 E2104/E2105 Uživatelská příručka Xperia E4 E2104/E2105 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...10

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více

I8910. Uživatelská příručka

I8910. Uživatelská příručka I8910 Uživatelská příručka Používání této příručky Nejdříve čtěte! V případě, že byste potřebovali bližší informace, instrukce či tipy k vašemu přístroji, máte k dispozici následující možnosti: Systém

Více

BlackBerry Q10 Smartphone. Verze:: 10.3.2. Uživatelská příručka

BlackBerry Q10 Smartphone. Verze:: 10.3.2. Uživatelská příručka BlackBerry Q10 Smartphone Verze:: 10.3.2 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-05-26 SWD-20150526094256002 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením...

Více

X3 02 - Uživatelská příručka

X3 02 - Uživatelská příručka X3 02 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a součásti 5 Vložení SIM karty a baterie 6 Vložení a vyjmutí paměťové karty 7 Nabíjení baterie 8 Nabíjení baterie

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka. Smart 4

Uživatelská příručka. Smart 4 Uživatelská příručka Smart 4 1. Váš telefon 1 1.1 Odstranění zadního krytu 1 1.2 Nabití baterie 2 1.3 Karta SIM a karta microsd 3 1.4 Vypnutí/zapnutí, restartová ní a režim V letadle 3 1.5 Zamknutí/odemknutí

Více

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Uživatelská příručka W205 Děkujeme vám za zakoupení telefonu Sony Ericsson W205 Walkman. Další obsah pro telefon naleznete na webové stránce www.sonyericsson.com/fun. Pokud se zaregistrujete na webové

Více

GT-I9100. Uživatelská příručka

GT-I9100. Uživatelská příručka GT-I900 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Uživatelská příručka. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Uživatelská příručka Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Obsah Začínáme...6 O uživatelské příručce...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...9 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10

Více

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503

Uživatelská příručka. Xperia Z1 Compact D5503 Uživatelská příručka Xperia Z1 Compact D5503 Obsah Začínáme...6 Přehled...6 Uvedení do provozu...7 První zapnutí zařízení...8 K čemu potřebuji účet Google?...9 Nabíjení zařízení...10 Základy práce...11

Více

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a

Uživatelská příručka. Xperia J. ST26i/ST26a Uživatelská příručka Xperia J ST26i/ST26a Obsah Xperia J Uživatelská příručka...6 Začínáme...7 Co je platforma Android?...7 Přehled telefonu...7 Uvedení do provozu...9 Zapnutí a vypnutí telefonu...11 Zámek

Více

JA-82Y GSM Komunikátor

JA-82Y GSM Komunikátor Komunikátor je komponentem systému OASiS 80 firmy JABLOTRON ALARMS. Je určen ke komunikaci sítí GSM. Instaluje se přímo do skříně ústředny OASiS a umožňuje: hlásit události formou SMS zpráv (až na 8 tel.

Více