5. celostátní konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. celostátní konference"

Transkript

1 5. celostátní konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP Téma: Infekční komplikace v gynekologii, porodnictví a břišní chirurgii 8. listopad 2014 Kongresové centrum Clarion Congress Hotel Prague Freyova 33, Praha 9 (metro B Vysočanská) Pořadatel: Sekce infekčních nemocí ČGPS ČLS JEP ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS JEP ISBN Organizace konference Congress Prague

2 PARTNER KONFERENCE Chateau Lednice VYSTAVOVATELÉ 1. Angelini Pharma Česká republika 2. Bioptická laboratoř 3. DiaSorin Czech 4. Lubomír Bartulík ALBA optik 5. Doškolování Levret 6. Maxdorf 7. Medilab ČR 8. Nimotech 9. Vinařství Chateau Lednice Pořadatelé a organizátoři děkují partnerovi konference a vystavujícím firmám za pomoc a spolupráci při přípravě a zajištění konference. POŘADATEL KONFERENCE Sekce infekčních nemocí ČGPS ČLS JEP ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS JEP Záštita nad konferencí Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP Předseda konference a koordinátor odborného programu MUDr. Zuzana Čepická Líbalová, předsedkyně sekce PRAVIDLA PRO ÚČAST NA KONFERENCI Konference má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK ČR (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání účastníci obdrží na závěr konference certifikát o účasti. Konference je zařazena do systému postgraduálního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí České asociace sester. Při registraci na místě se k platnému registračnímu poplatku účtuje doplatek 100 Kč. Vstupovat do konferenčního sálu Leo/Virgo, na doprovodnou výstavu firem a čerpat ostatní služby určené účastníkům konference je možné výlučně s platným registračním průkazem. Pořadatel a organizátor konference žádají účastníky, aby v kongresových prostorách Clarion Congress Hotel Prague nenechávali bez dozoru osobní věci, doklady, cennosti, notebooky, mobilní telefony apod. Pořadatel a organizátor konference nenesou

3 odpovědnost v případě jejich ztráty, odcizení nebo poškození. Osobní věci vnesené účastníky do prostor určených pro konferenci nejsou předmětem pojištění. Všem účastníkům bude v 3. podlaží Clarion Congress Hotel Prague po celou dobu konference k dispozici šatna s obsluhou. Ve všech prostorách Clarion Congress Hotel Prague určených pro konferenci je zákaz kouření. Organizační a technické informace a pokyny Jste-li předsedající: Musíte se řídit časovým rozvrhem programu. V konferenčním sále Nadir musíte být minimálně 15 minut před začátkem přednáškové sekce. Konferenční sál musíte uvolnit pro následující sekci v čase přesně stanoveném časovým rozvrhem programu. Jste-li přednášející: Musíte se dostavit do konferenčního sálu (pracoviště obsluhy prezentací) nejpozději 20 minut před začátkem Vaší prezentace, kde odevzdáte svoji prezentaci obsluze k přípravě projekce. V konferenčním sále není možné pro prezentaci používat vlastní notebook. Audiovizuální technika Přijímány jsou pouze PC prezentace; Apple a jiné platformy nebudou akceptovány. Prezentace předávejte obsluze buď na CD/DVD nebo USB klíčích. Jiné nosiče nebudou akceptovány. Speciální požadavky bylo možné uplatnit v dostatečném předstihu před konferencí u organizátora konference. Organizátor konference zajišťuje vlastní audiovizuální a PC techniku a obsluhu v plném rozsahu pro všechny prezentace přihlášených účastníků. Certifikáty Certifikáty o účasti obdrží registrovaní účastníci v registračním centru konference bezprostředně po skončení programu. Občerstvení Všem registrovaným účastníkům konference je v určených přestávkách programu k dispozici občerstvení s kávou. Kongresový bufetový oběd v ceně 450 Kč je možné si zakoupit za sníženou konferenční cenu 225 Kč v registračním centru konference, nejpozději však 8. listopadu do hodin. Koncert Jiřího Stivína 8. listopadu od hod Benada Restaurant, Clarion Congress Hotel Prague, 2. poschodí Koncert je pořádán Sekcí infekčních nemocí ČGPS ČLS JEP pro registrované účastníky 5. konference SIN ČGPS ČLS JEP Koncert není součástí programu konference. Součástí koncertu bude prezentace a degustace vín Chateau Lednice.

4 Pro účast na koncertu je nezbytné si koupit vstupenku. Vstupenku bylo možné si koupit v rámci on-line registrace. Zbývající vstupenky je možné si koupit na místě v registračním centru konference 8. listopadu do hod. (počet vstupenek je však limitován kapacitou prostor v místě konání). Cena vstupenky (cena zahrnuje DPH dle platné sazby) - pro registrované lékaře a středně zdravotnický personál: 300 Kč - pro reprezentanty firem a ostatní zájemce: 500 Kč Doprava Metro B, výstupní stanice Vysočanská Clarion Congress Hotel Prague je bezprostředně u východu ze stanice metra. Parkování V podzemním parkingu Clarion Congress Hotel Prague a Galerie Fenix je k dispozici dostatečný počet parkovacích míst pro osobní vozidla. Parkovné si hradí každý uživatel parkoviště sám při odjezdu v elektronické pokladně podzemního parkingu. Organizátor konference Congress Prague, s.r.o., se sídlem Nad Obcí I/24, Praha 4 Tel.: , , fax: Koordinátoři pro registraci a ubytování: Lucie Helešicová, Michaela Trčková, Michaela Mottlová, GSM: Koordinátor pro organizaci, program a doprovodnou výstavu firem: Roman Bolek, GSM: Audiovizuální technika, prezentace: Roman Bolek PROGRAM KONFERENCE (Konferenční sál Leo/Virgo, Clarion Congress Hotel Prague, 3. poschodí) Káva před zahájením konference, prohlídka doprovodné výstavy (Konferenční sál Aquarius/Taurus, Clarion Congress Hotel Prague, 3. poschodí) Zahájení konference Úvodní blok Předsedající: Kolář, Jindrák, Čepická Líbalová Kolář: Novinky v mikrobiologii a mikrobiální rezistenci Hronová, Slanař: Nová antiinfekční léčiva klinické využití 20

5 Jindrák: Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu v Evropě a v České republice Polívková, Beneš: MRSA v klinické praxi Brodská, Zima: Správná interpretace zánětlivých markerů při diagnostice pooperační infekce Zikán: Ultrazvuková diagnostika pooperačních infekčních komplikací Přestávka s kávou, prohlídka doprovodné výstavy (Konferenční sál Aquarius/Taurus, Clarion Congress Hotel Prague, 3. poschodí) Prevence pooperační ranné infekce Předsedající: Anděl, Měchurová, Binder Anděl: Perioperační péče o diabetického pacienta Mašata: Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Měchurová: Antibiotická profylaxe v porodnictví Špaček: Vaginální předoperační příprava Infekční komplikace chirurgické a gynekologické operativy Předsedající: Feyereisl, Vyhnánek, Záhumenský Vyhnánek: Infekce chirurgického místa po nitrobřišních operacích Záhumenský: Nejčastější infekční komplikace v gynekologii a v porodnictví Feyereisl: Operační řešení tuboovariálního abscesu Bendová, Večeřová: Zánětlivé (a pseudozánětlivé) procesy v oblasti prsu Sabol, Heřman, Hejda: Apendicitida na podkladě endometriózy v těhotenství kazuistika Přestávka na oběd, prohlídka doprovodné výstavy (Konferenční sál Aquarius/Taurus, Clarion Congress Hotel Prague, 3. poschodí)

6 Septický šok Předsedající: Beneš, Holub, Záhumenský Holub: Sepse a septický šok etiologie a patogeneze Závada: Sepse a septický šok management z pohledu intenzivisty Beneš: Sepse a septický šok antibiotická terapie Přestávka s kávou, prohlídka doprovodné výstavy (Konferenční sál Aquarius/Taurus, Clarion Congress Hotel Prague, 3. poschodí) Rizikový pacient v chirurgické operativě Předsedající: Rozsypal, Tvrdek, Svobodová Tvrdek: Spolupráce plastického chirurga s jinými operačními obory Rozsypal, Mikysková, Marvan: Poranění personálu u infekčního pacienta 15 Gynekologické a chirurgické operační výkony u HIV pozitivních pacientů Závěr konference Koncert Jiřího Stivína, jazzmana, flétnisty a skladatele Součástí koncertu bude prezentace a ochutnávka vín Chateau Lednice (Benada Restaurant, Clarion Congress Hotel Prague, 2. poschodí) Pořadatelé konference zvlášť děkují všem účastníkům přihlášeným k aktivní účasti. Sborník dodaných abstrakt VYŽÁDANÉ PŘEDNÁŠKY Infekce chirurgického místa po nitrobřišních operacích Vyhnánek F Chirurgická klinika 3. LF UK, Praha Úvod: Nitrobřišní infekce jsou rozdílné od ostatních infekcí pro širokou rozmanitost příčin a závažnost průběhu, stejně tak i častou polymikrobiální etiologii. Podle průběhu

7 se nitrobiřšní infekce dělí na nekomplikované a komplikované. Komplikovaná nitrobřišní infekce je příčinou signifikantní morbidity až i s klinickým obrazem abdominální katastrofy. Nejčastěji jde o pokročilou sekundární peritonitidu. Včasná diagnóza a okamžitá chirurgická nebo intervenční radiologická léčba s empirickým výběrem antibiotika je základním opatřením v postupu. Při narůstajícím výskytu rezistentních nozokomiálních infekcí / ESBL- produkující Enterobacteriaceae, vankomycin rezistentní enterokoky nebo methicilin rezistentní stafylokoky a Pseudomonas aeruginosa / jako příčiny zvláště pooperačních zánětlivých komplikací v dutině břišní je přiměřený výběr antimikrobní léčby extrémně důležitý. Metodika: V přehledu jsou uvedeny současné postupy v diagnostice a léčbě komplikovaných nitrobřišních infekcí u chirurgického nemocného. V léčebném postupu je vyhodnocen význam pooperační léčby ve vztahu k pokročilosti peritonitidy a to pokud jde o primární operační revizi i technikou damage control surgery, nebo i dalších operačních revizí / plánovaných nebo až při prokázání komplikací - on demand /. Závěr: Výsledek postupu u nemocného s nitrobřišní infekcí závisí na optimálním zajištění třech základních principů: 1. Včasné resuscitaci hemodynamiky a podpory selhávajících funkcí. 2. Podání adekvátní empirické antimkrobní léčby většinou při zahájení operace. 3. Rychlé anatomické diagnózy zdroje infekce s následnou sanací infekce i residuální / relaparotomie. Zánětlivé (a pseudozánětlivé) procesy v oblasti prsu Bendová M 1/, Večeřová L 2/ 1/ Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 2/ Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Autorky se v práci zabývají zánětlivými procesy v oblasti prsu a axily. Jsou definovány základní příznaky zánětlivých procesů na prsech v souvislosti s patofyziologií a anatomickou strukturou prsu. Provedena je analýza epidemiologická a výčet predisponujících faktorů, vedoucích k manifestaci zánětu. Zmíněna jsou nejčastěji se vyskytující etiologická agens a predispozice terénu k projevu zánětu. Jsou uvedeny nejčastější formy a projevy zánětlivých procesů na prsu a v axile a diagnostický algoritmus zahrnující jak mikrobiologické, další laboratorní a zobrazovací metody detekce jak původce, tak i rozsahu zánětu. Metody preventivní i časné diagnostiky jsou zaměřeny na rizikové skupiny populace inklinující ke vzniku zánětu, tj. puerperium, na osoby s autoimunním onemocněním a pozornost je ve sdělení věnována i zánětům specifickým, byť v ČR je tato problematika spíše minoritní. Rozděleny jsou zánětlivé procesy ve spojitosti s laktací (puerperální) a mimo ni (nonpuerperální), jsou definovány a uvedeny příklady forem zánětů nodulární, diseminovaná, sklerózující, abscedující, flegmonózní, granulomatózní, fistulující aj. Zvláštní pozornost je věnována zánětlivým změnám na prsu i v axile, které jsou projevem

8 maligního procesu M. Paget, inflamatorní, erysipeloidní karcinom, IV. stadium karcinomu prsu. Poslední kapitola se zabývá terapeutickým procesem, který navazuje na diagnostiku a jsou uvedeny příklady z vlastní databáze, která jednotlivé nozologické jednotky charakterizuje a v ukázkách je dokumentována léčebná strategie. Apendicitida na podkladě endometriózy v těhotenství kazuistika Sabol R, Heřman H, Hejda ÚPMD, Praha Apendicitída je nejčastější neporodnickou indikací k urgentní chirurgické intervenci v graviditě. Incidence je 1:800-1:1500 těhotenství. Nejčastěji se manifestuje ve druhém trimestru gravidity. Gravidita sebou nese fyziologické změny a specifika, které mohou být příčinou prodlení při určování diagnózy. Naše kazuistika ilustruje typický případ apendicitídy v graviditě stran klinického průběhu i paraklinických nálezů. Histologická analýza apendixu zato přináší zajímavý a atypický obraz - apendicitídu vzniklou na podkladě endometriózy. Endometrióza apendixu je raritní diagnóza, která, pokud se vyskytuje v graviditě, představuje zásadní riziko pro těhotnou ženu i pro plod. Tato diagnóza by měla být součástí diferenciální diagnostiky bolestivého syndromu pravého hypogastria u těhotných žen, zvláště u žen s anamnézou léčené endometriózy, sterility či cyklických pánevních bolestí. Riziko perforace je nejvyšší ve II. trimestru těhotenství. Perforace je spojena s 10 násobně vyšší mateřskou mortalitou v porovnání s kohortou netěhotných žen a s rizikem těhotenské ztráty, předčasného porodu či infekčních komplikací pro plod. Časová prodleva v diagnosticko-terapeutickém postupu je klíčovým faktorem zvyšujícím tato rizika. Jediným kauzálním řešením při podezření na tuto diagnózu je proto časná operační revize s odstraněním postiženého červu. Poranění personálu při ošetřování infekční pacientky Rozsypal H Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha Poranění injekční jehlou nebo jiným nástrojem kontaminovaným krví nejsou u personálu zdravotnických zařízení výjimečná. Expozice krvi a tělním tekutinám ohrožuje nejvíce třemi patogeny přenášenými krví: virem hepatitidy B (HBV), virem hepatitidy C (HCV) a lidským virem imunodeficience (HIV). Prevalence těchto infekcí je u nás relativně nízká. Při poranění je potřeba učinit jistá technická opatření, zhodnotit závažnost expozice a událost zanést do dokumentace. U zdrojové pacientky je vhodné vyšetřit ALT, HBsAg, anti-hcv a anti-hiv. Pokud je nutná imunizace proti virové hepatitidě B a/nebo postexpoziční profylaxe (PEP) infekce HIV, doporučují se určité odběry k vyhodnocení stavu před potenciální infekcí a pak k vyloučení sérokonverze. Očkovaným zdravotníkům se stanoví hladina protilátek anti-hbs a při nedostatečném titru (<10 IU/l) se podá revakcinace jednou dávkou vakcíny (do 1-7 dnů). Ve výjimečných případech se osobám s neschopností tvořit protilátky anti-hbs ( non-responderům ) podává

9 hyperimunní imunoglobulin. PEP infekce HIV se za určitých specifických okolností nabízí po poranění injekční jehlou nebo jiným nástrojem kontaminovaným HIV, popř. vysoce suspektních z kontaminace. Riziko přenosu HIV se odhaduje na 0,3 % a sníží se dvoj- až trojkombinací antiretrovirových léků podávaných po dobu 4 týdnů. Intervence v případě kontaminovaného poranění nekončí podáním léků, ale poskytuje se poradenství a klinické a laboratorní sledování. Poučení mj. obsahuje informaci o riziku přenosu HIV a virových hepatitid a reálném přínosu PEP, o požadavku dodržování pravidel bezpečnějšího sexu (alespoň čtvrt roku) a popis eventuální primoinfekce HIV. Poranění se hlásí na AIDS Centrum Na Bulovce. POSTEROVÁ SEKCE Postradiační vulvovaginitida jako gynekologická komplikace v onkologické terapii Šafránková Z¹ /, Horová J¹ /, Šípová S² / ¹ / Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Plzeň; ² / Fakultní nemocnice Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika, Plzeň Incidence zhoubných nádorů reprodukčních pánevních orgánů je v České republice statisticky dlouhodobě nepříznivá. Onkologická léčba je pro pacienta vždy zatěžující. Bývá doprovázena situacemi, při kterých může dojít k narušení ochranných bariér chránících jedince před prostupem patogenních mikroorganismů. V oblasti onkogynekologie se lze setkat s ženami, u kterých dochází k zánětlivým komplikacím reprodukčních orgánů v souvislosti s onkoterapií. Jde o následek narušení slizničních, mikrobiálních a chemických faktorů v organismu ženy. Nejrizikovější pro reprodukční orgány ženy bývá radioterapie, a to zevní ozařování lineárními urychlovači i brachyterapie. Moderní techniky, které využívá radioterapie, snižují objem exponovaných zdravých tkání, přesto se nelze některým komplikacím zcela vyhnout. Nejtypičtější obtíží v této oblasti je postradiační vulvovaginitida, která sekundárně přináší psychosexuální důsledky pro postiženou ženu. Posterová prezentace znázorňuje možné, s tím související infekční komplikace a preventivní edukační možnosti všeobecné sestry a porodní asistentky v této oblasti. Použitá literatura: ŠLAMPA, Pavel a kol. Radiační onkologie v praxi. 3. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, ISBN VORLÍČEK, Jiří, ABRAHÁMOVÁ, Jitka, VORLÍČKOVÁ, Hilda a kol. Klinická onkologie pro sestry. 2. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., ISBN CIBULA, David, PETRUŽELKA, Luboš a kol. Onkogynekologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN ŠPAČEK, Jiří, BUCHTA, Vladimír, JÍLEK, Petr a kol. Vulvovaginální dyskomfort a poruchy poševního prostředí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN

10 Poznámky

11

12 OCS-500 Expertní kolposkop Jedná se o binokulární (stereoskopický) systém se zeleným filtrem, který umožňuje 3D zobrazení ve vysoké kvalitě, a to zejména díky speciálně vyvinutým a použitým čočkám ComfortView s možností dioptrické korekce obrazu a digitálního zoomovacího modulu Focus Drive System. Proměnná ohnisková vzdálenost je od 220 mm do 350 mm. Zvětšení je plynule měnitelné od 3 do 24. Ovládání je oboustranné. Standardní set kolposkopu OCS-500 se skládá ze zoomovacího mikroskopického těla s okuláry 45, balančního ramene, horizontálního ramene, stojanu, opěrné báze s pěti kolečky (dvě bržděná), přístrojové police, světlovodného kabelu a regulovatelného halogenového zdroje světla CLH-SC s výkonem 150 W a dvojicí žárovek. Systém nabízí širokou řadu volitelného příslušenství, díky kterému je možné rozšiřovat vyšetřovací možnosti a uživatelské vlastnosti zařízení až do fáze komplexní digitalizace a integrace systému. OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU Evropská 176/16, Praha 6, tel.:

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 14. února 2015 Konferenční centrum City Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4. Sekce infekčních nemocí

PROGRAMOVÝ SBORNÍK. 14. února 2015 Konferenční centrum City Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4. Sekce infekčních nemocí 6. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP PROGRAMOVÝ SBORNÍK Téma: Infekce v graviditě Mezioborová spolupráce 14. února 2015 Konferenční centrum City Na Strži 65/1702,

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Sdružení soukromých gynekologů ČR Seminář porodních asistentek Hradec Králové 6. 8. 6. 2008 G-AGENCY s. r. o. Generální sponzor

Více

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013

PROGRAMOVÝ SBORNÍK TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013. 9. 11. ledna Třeboň. www.revma.cz/crs2013 TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2013 9. 11. ledna Třeboň www.revma.cz/crs2013 Pořádají: Česká revmatologická společnost ČLS JEP, Interní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. a Lázně Aurora Třeboň Organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP CELOSTÁTNÍ KONFERENCE Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Seminář porodních asistentek Brno 15. 17. 5. 2009 Odborný program Sborník abstrakt G-AGENCY

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník

sborník Programový Jáchymovské revmatologické dny 2011 7. 9. prosince 2011 Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP Programový sborník Jáchymovské revmatologické dny 2011 Programový sborník 7. 9. prosince 2011 Lečebné sanatorium Akademik Běhounek Lázeňský hotel Radium Palace Pořadatel: Česká revmatologická společnost ČLS JEP ve spolupráci

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

Celostátní konference

Celostátní konference Celostátní konference Sdružení soukromých gynekologů ČR a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Seminář porodních asistentek Praha, 5. 7. 5. 007 G-AGENCY s.r.o. Generální sponzor Hlavní

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny...

Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Urologie na Karlově slaví 40. narozeniny... Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Urologická klinika byla založena profesorem MUDr. Eduardem Hradcem, DrSc.,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 1. SPOLEČNÁ KONFERENCE ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS Brněnské výstaviště, Hala E 5. 8. 6. 2014 SEMINÁŘ PORODNÍCH ASISTENTEK Brněnské výstaviště, Hala E 7. 6. 2014 GENERÁLNÍ PARTNER

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko redakční rada vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně ČESKÁ Gynekologie VEDOUCÍ REDAKTOR Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

KNIŽNÍ KATALOG 2008. Knižní katalog nakladatelství Galén

KNIŽNÍ KATALOG 2008. Knižní katalog nakladatelství Galén KNIŽNÍ KATALOG 2008 zdarma Knižní katalog nakladatelství Galén odborné lékařské monografie učební texty pro lékařské fakulty pacientské příručky populárně-vědecká literatura beletrie biografie odborné

Více

MEFANET 2009. konference

MEFANET 2009. konference konference MEFANET 2009 3. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů 25. 27. listopadu 2009 Brno Hotel Voroněž konference

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Abstrakta IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI. IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 15. dubna 2011, Regionální centrum Olomouc. www.solen.

Abstrakta IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI. IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 15. dubna 2011, Regionální centrum Olomouc. www.solen. IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5930 Abstrakta IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 15. dubna 2011, Regionální centrum Olomouc II. interní klinika gastro-enterologická a hepatologická

Více

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví Č.j. MZDR 36368/2007 Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE) K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více