PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII"

Transkript

1 PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci

2 ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických oborů a je nedílnou součástí výuky na lékařských fakultách. Zařazení výuky do II./III. ročníku se z tohoto pohledu jeví jako optimální.

3 VÝUKA MIKROBIOLOGIE Výuka mikrobiologie na lékařských fakultách je realizována v následujících studijních programech / oborech: Všeobecné lékařství / General medicine Zubní lékařství / Dentistry Všeobecná sestra Porodní asistentka Optika a optometrie Zdravotní laborant

4 PROBLÉMY VE VÝUCE LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ Problém představuje klinická mikrobiologie, jejíž výuka by lépe zapadala do rámce současné výuky klinických oborů.

5 PROBLÉMY VE VÝUCE LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ Řešení: zařazovat do výuky klinické příklady z pohledu mikrobiologie naučit studenty význam lékařské mikrobiologie a hlavně: dále učit lékařskou mikrobiologii v samostatných mikrobiologických nebo kombinovaných předmětech

6 PROBLÉMY VE VÝUCE LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE A MOŽNOSTI JEJICH ŘEŠENÍ dále učit lékařskou mikrobiologii v samostatných mikrobiologických nebo kombinovaných předmětech: Semináře z klinické mikrobiologie (5h/semestr) Kazuistiky antibiotické léčby (4h/semestr) Péče o pacienta v sepsi (2h/semestr) Intenzivní medicína (0/semestr) Diagnostika a terapie infekcí dýchacích cest (8h/semestr)

7 VÝUKA MIKROBIOLOGIE V NELÉKAŘSKÝCH OBORECH Všeobecná sestra - prezenční studium 24 hodin seminářů 2 hodin praktických cvičení Všeobecná sestra - kombinované studium 0 hodin seminářů 5 hodin praktických cvičení Porodní asistentka prezenční 2 hodin seminářů 2 hodin praktických cvičení Porodní asistentka kombinovaná forma 5 hodin seminářů 5 hodin praktických cvičení Optika a optometrie 30 hodin seminářů 5 hodin praktických cvičení

8 VŠEOBECNÁ SESTRA - PREZENČNÍ STUDIUM Termín Téma - Semináře Vyučující Zásady správného odběru a transportu infekčního materiálu do laboratoře. Zásady bezpečnosti Prof. Kolář při práci s infekčním materiálem. Přehled mikrobiologických vyšetřovacích metod Morfologie bakterií a virů. Prof. Kolář Typy mikroskopických preparátů, principy nejdůležitějších barvicích metod Metabolismus bakterií. Doc. Hamal Kultivace bakterií, růstová křivka Patogenita a virulence mikrobů. Ekologie mikrobů. Mikroorganismy u zdravého člověka. Prof. Kolář Antibiotika rozdělení, charakteristika nejdůležitějších skupin. Prof. Kolář Nežádoucí účinky antibiotik. Prof. Kolář Problematika bakteriální rezistence Grampozitivní bakterie, nejvýznamnější stafylokokové a streptokokové infekce. Prof. Kolář Gramnegativní bakterie a jejich klinický význam Anaerobní bakterie a jejich klinický význam. Doc. Hamal Mykobakterie, problematika tuberkulózy Patogenní prvoci a červi. Doc. Hamal Protozoární infekce a helmintózy Patogenní houby. Mykotické infekce. Doc. Hamal Vybrané kapitoly ze speciální virologie. Doc. Hamal Dezinfekce a sterilizace. MUDr. Hanulík Endogenní a exogenní infekce Problematika nozokomiálních nákaz. MUDr. Hanulík Ošetřovatelská praxe Ošetřovatelská praxe.

9 VŠEOBECNÁ SESTRA - PREZENČNÍ STUDIUM Výukový týden Téma Praktická cvičení Počet hodin Demonstrace odběrových souprav Barvení podle Grama a jeho význam pro klinické obory Demonstrace kultivačních půd Demonstrace růstu bakterií na kultivačních půdách Určování citlivosti bakterií k antibiotikům. Difuzní agarová metoda Demonstrace diluční mikrometody. MIC a MBC Demonstrace růstu streptokoků, stafylokoků a enterokoků na kultivačních půdách a jejich identifikace biochemickými testy. Demonstrace růstu enterobakterií na diagnostických půdách a jejich identifikace biochemickými testy Možnosti diagnostiky anaerobních bakterií. Diagnostika tuberkulózy Vyšetřovací metody v parazitologii Přehled mykologických vyšetřovacích metod. Demonstrace mikrokultur vláknitých hub a kvasinek Přehled virologických vyšetřovacích metod. Nejdůležitější sérodiagnostické metody ve virologii Typizace nozokomiálních bakterií Mikrobiologická diagnostika infekčních onemocnění Ošetřovatelská praxe Ošetřovatelská praxe.

10 VŠEOBECNÁ SESTRA - KOMBINOVANÉ STUDIUM Termín Téma Semináře Počet hodin Vyučující Zásady správného odběru a transportu infekčního materiálu do laboratoře. Zásady bezpečnosti při práci s infekčním materiálem. Morfologie bakterií. Přehled mikrobiologických vyšetřovacích metod. Principy nejdůležitějších barvicích metod. 3 Prof. Kolář Metabolismus bakterií. Možnosti kultivace. Dezinfekce a sterilizace. Problematika antibiotické léčby a bakteriální rezistence. Vybrané kapitoly ze speciální bakteriologie. Základy virologie. Základy mykologie a parazitologie. 4 Prof. Kolář/ MUDr. Hanulík 3 Doc. Hamal

11 VŠEOBECNÁ SESTRA - KOMBINOVANÉ STUDIUM Termín Téma Praktická cvičení Počet hodin ( skupina) ( skupina) Demonstrace odběrových souprav. Barvení podle Grama, demonstrace barvených preparátů. Demonstrace kultivačních půd a růstu mikrobů. Testy citlivosti k antibiotikům in vitro. Demonstrace sérologických metod. Diagnostika bakterií. Diagnostika virů. Diagnostika parazitických prvoků, červů a patogenních hub. Demonstrace odběrových souprav. Barvení podle Grama, demonstrace barvených preparátů. Demonstrace kultivačních půd a růstu mikrobů. Testy citlivosti k antibiotikům in vitro. Demonstrace sérologických metod. Diagnostika bakterií. Diagnostika virů. Diagnostika parazitických prvoků, červů a patogenních hub. 5 5

12 PORODNÍ ASISTENTKA PREZENČNÍ Termín Téma - Semináře Vyučující Zásady správného odběru a transportu infekčního materiálu se zaměřením na urogenitální trakt. Zásady bezpečnosti práce s infekčním materiálem. Prof. Kolář Morfologie bakterií Skladba bakteriální buňky. Doc. Hamal.3.20 Metabolismus a reprodukce bakterií. Kultivace bakterií, růstová křivka. Doc. Hamal Patogenita a virulence bakterií. Dezinfekce a sterilizace. Doc. Hamal Antibiotika rozdělení, charakteristika nejdůležitějších skupin a jejich indikace u infekcí urogenitálního traktu. Problematika bakteriální rezistence. Prof. Kolář Základy infekční imunologie. Doc. Hamal Bakteriální původci pohlavně přenosných chorob (neisserie, treponemy, chlamydie).doc. Hamal Grampozitivní bakterie (streptokoky, stafylokoky, listerie) význam v porodnictví a MUDr. Hanulík neonatologii. Puerperální infekce Gramnegativní bakterie (enterobakterie, pseudomonády, hemofily) význam v porodnictví a neonatologii. Význam EPEC v neonatologii Původci virových infekcí (CMV, HPV). Virus zarděnek a jeho význam v porodnictví a neonatologii. Sexuálně přenosné infekce (HIV, VHB, HSV). Virové hepatitidy Patogenní prvoci jako původci pohlavně nebo transplacentárně přenosných chorob (toxoplasmy a trichomonády). Doc. Hamal Doc. Hamal Doc. Hamal Kvasinkové infekce v těhotenství a neonatologii. Doc. Hamal

13 PORODNÍ ASISTENTKA PREZENČNÍ Termín Téma Praktická cvičení Počet hodin Demonstrace odběrových souprav Nejdůležitější barvicí metody využitelné v diagnostice infekcí urogenitálního traktu (barvení podle Grama, Giemsy a Ziehl-Neelsena) Demonstrace kultivačních půd. Orientační diferenciace bakterií na diagnostických půdách Metody kontroly účinnosti dekontaminačních postupů Metody stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům Přehled základních sérologických metod v mikrobiologii Kultivace a identifikace gonokoků. Diagnostika lues Demonstrace růstu streptokoků a stafylokoků na kultivačních půdách a jejich identifikace biochemickými testy Demonstrace růstu vybraných gramnegativních bakterií a jejich identifikace biochemickými testy. Sérodiagnostika EPEC Přehled virologických vyšetřovacích metod Metody průkazu patogenních prvoků, hodnocení MOP Metody kultivace a identifikace kvasinek.

14 PORODNÍ ASISTENTKA KOMBINOVANÁ FORMA Termín Téma - Semináře Počet hodin Vyučující Zásady správného odběru a transportu infekčního materiálu se zaměřením na urogenitální trakt. Morfologie bakterií. Metabolismus a reprodukce bakterií. Patogenita a virulence bakterií. Dezinfekce a sterilizace. Problematika antibiotické léčby a bakteriální rezistence. Grampozitivní bakterie (streptokoky, stafylokoky, listerie) význam v porodnictví a neonatologii. Puerperální infekce Základy infekční imunologie. Bakteriální původci pohlavně přenosných chorob (neisserie, treponemy, chlamydie). Gramnegativní bakterie (enterobakterie, pseudomonády, hemofily) význam v porodnictví a neonatologii. Význam EPEC v neonatologii. Původci virových infekcí (CMV, HPV). Virus zarděnek a jeho význam v porodnictví a neonatologii. Sexuálně přenosné infekce (HIV, VHB, HSV). Virové hepatitidy. Patogenní prvoci jako původci pohlavně nebo transplacentárně přenosných chorob (toxoplasmy a trichomonády). Kvasinkové infekce v těhotenství a neonatologii. 3 Prof. Kolář 2 Doc. Hamal

15 PORODNÍ ASISTENTKA KOMBINOVANÁ FORMA Termín Téma Praktická cvičení Počet cv..sk Zásady bezpečnosti práce s infekčním materiálem. Demonstrace odběrových souprav. Nejdůležitější barvicí metody využitelné v diagnostice infekcí urogenitálního traktu (barvení podle Grama a Giemsy). Demonstrace kultivačních půd. Orientační diferenciace bakterií na diagnostických půdách. Metody stanovení citlivosti bakterií k antibiotikům. Přehled základních sérologických metod v mikrobiologii. Kultivace a identifikace gonokoků. Diagnostika lues. Demonstrace růstu vybraných gramnegativních a grampozitivních bakterií a jejich identifikace biochemickými testy. Sérodiagnostika EPEC. Přehled virologických vyšetřovacích metod. Metody průkazu patogenních prvoků, hodnocení MOP. Metody kultivace a identifikace kvasinek. Vyučující hodin 5 Prof. Kolář/ MUDr. Hanulík cv. 2.sk. Stejná témata - viz výše 5 Doc. Hamal

16 STUDIJNÍ PROGRAM: OPTIKA A OPTOMETRIE NÁZEV PŘEDMĚTU: ÚVOD DO MIKROBIOLOGIE Termín Téma - Semináře Vyučující Zásady bezpečnosti při práci s infekčním materiálem. Prof. Kolář Přehled mikrobiologických vyšetřovacích metod Metabolismus bakterií. Kultivace bakterií, růstová křivka. Doc. Hamal Morfologie bakterií a virů. Typy mikroskopických preparátů a jejich využití v praxi. Prof. Kolář Patogenita a virulence mikrobů. Bakteriální toxiny a jejich význam. MUDr. Sedláková Antimikrobní přípravky. Lokální antibiotická léčba se zaměřením na oční infekce. Prevence bakteriálních infekcí Státní svátek Prof. Kolář Nežádoucí účinky antibiotik. Problematika bakteriální rezistence. Prof. Kolář..200 Ekologie mikrobů. Mikroorganismy u zdravého člověka. Prof. Kolář Grampozitivní bakterie přehled, možný vztah k lidskému oku. Oční infekce. Kontaktní čočky a problematika bakteriálního biofilmu. Prof. Kolář Gramnegativní bakterie přehled, možný vztah k lidskému oku. Prof. Kolář Acidorezistentní mikrobi. Doc. Hamal Sporulující mikrobi ve vztahu k lidskému oku Patogenní prvoci a červi přehled, možný vztah k lidskému oku. Doc. Hamal Patogenní houby přehled, možný vztah k lidskému oku. Doc. Hamal Vybrané kapitoly ze speciální virologie ve vztahu k lidskému oku Dezinfekce a sterilizace. Endogenní a exogenní infekce. Doc. Hamal MUDr. Sedláková

17 Studijní program: Optika a optometrie Název předmětu: Úvod do mikrobiologie Výukový Téma Praktická cvičení Počet hodin týden Demonstrace odběrových souprav. Zásady správného odběru a transportu infekčního materiálu k mikrobiologickému vyšetření Demonstrace kultivačních půd. Orientační diferenciace bakterií na diagnostických půdách Nejdůležitější barvicí metody využitelné v diagnostice očních infekcí (barvení podle Grama) Molekulárně biologické metody v diagnostice původců očních infekcí a jejich faktorů virulence Určování citlivosti bakterií k antibiotikům. Difuzní agarová metoda, diluční mikrometoda Státní svátek Surveillance bakteriální rezistence a její význam pro současnou medicínu a lidskou populaci. Demonstrace na praktických příkladech Demonstrace vybraných bakterií tvořících normální mikroflóru lidského těla Demonstrace růstu grampozitivních bakterií na kultivačních půdách a jejich identifikace. Možnosti průkazu bakteriálního biofilmu Demonstrace růstu gramnegativních bakterií na diagnostických půdách a jejich identifikace Diagnostika sporulujících mikrobů, včetně anaerobů. Diagnostika mykobakterií Vyšetřovací metody v parazitologii Přehled mykologických vyšetřovacích metod. Demonstrace mikrokultur vláknitých hub a kvasinek Přehled virologických vyšetřovacích metod Metody kontroly účinnosti dekontaminačních postupů. Demonstrace vybraných bakterií způsobujících nozokomiální infekce.

18 ZPŮSOB UKONČENÍ VÝUKY V NELÉKAŘSKÝCH OBORECH Zkouška formou testu Kolokvium formou testu

19 PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII NELÉKAŘSKÉ OBORY Výuka lékařské mikrobiologie v nelékařských oborech je nedílnou součástí jejich kurikula. Je nutné se orientovat na klinickou mikrobiologii a zajistit, aby absolventi věděli co je lékařská mikrobiologie a pochopili její význam, včetně možností mikrobiologické diagnostiky. Problém ve výuce mikrobiologie představuje adekvátní personální a finanční zajištění.

20 Děkuji za pozornost

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie

Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Koncepce oboru lékařské mikrobiologie (doporučený návrh) na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.cz/print.php?clanek=441 Návrh koncepce oboru lékařská mikrobiologie Společný materiál Společnosti epidemiologie

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium)

Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium) Anotace předmětů pro bakalářský studijní program Biomedicínská a klinická technika zdravotnický obor Optika a optometrie (prezenční studium) Garantující katedra: Katedra přírodovědných oborů - KO 17101

Více

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Platné od: 30.6.2014 NÁRODNÍ STANDARDNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUP - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ABSCESŮ, HLUBOKÝCH RANNÝCH INFEKCÍ A MATERIÁLŮ Z NORMÁLNĚ STERILNÍCH MÍST (KII) METODOU MIKROSKOPICKOU A

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V EDUKACI ŢEN S GYNEKOLOGICKÝMI PÁNEVNÍMI ZÁNĚTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Judita Soukupová

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111.

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 96/2015 ze dne: 09.02.2015. Lékařská mykologie SOP 1100 SOP 1111. Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1 3 6 PRACOVIŠTĚ 1 PRACOVIŠTĚ 3 PRACOVIŠTĚ 6 Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava Dělnická 24, 736 Ol Havířov-Město Gorkého 6, 602 00 Brno Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE

METODICKÝ POSTUP. Čl. 1 Charakteristika karbapenemáz. Čl. 2 Epidemiologická charakteristika a rozšíření CPE 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 8 METODICKÝ POSTUP Kontrola výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenemázu (CPE Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)

Více

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří

S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě. Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří S L E Z S K Á N E M O C N I C E V O P A V Ě příspěvková organizace Olomoucká 470/86 Opava L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Úseku L É K A Ř S K É M I K R O B I O L O G I E Centrálních laboratoří 2015

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ

ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ ZPRAVODAJ CENTRA KLINICKÝCH LABORATOŘÍ WWW.ZUOVA.CZ ROČNÍK 8, ČÍSLO 2/2012 Vážené kolegyně, Vážení kolegové, milí přátelé, děkuji Vám za velmi dobrou spolupráci v letošním roce a zároveň Vám i Vašim blízkým

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního

Více

3110/F1LK1 Lékárenství

3110/F1LK1 Lékárenství 3110/F1LK1 Lékárenství Cíle studijního předmětu: Detailní seznámení s pravidly pro provádění jednotlivých lékárenských činností. Cílem další části předmětu je získání základních znalostí nejdůležitějších

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat II. KONFERENCE

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA...

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC ZÁŘÍ 2012... 2 KE ZMĚNĚ POHLAVÍ U TRANSSEXUÁLNÍCH PACIENTŮ... 5 IKTOVÉHO CENTRA... Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. ŘÍJNA 2012 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ČERVENEC

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1).

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1). Systém ASPI - stav k 3.9.2014 do částky 79/2014 Sb. a 19/2014 Sb.m.s. - RA608 99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu Změna: 287/2013 Sb.

Více

4.výroční zasedání SLM ČLS JEP

4.výroční zasedání SLM ČLS JEP 4.výroční zasedání SLM ČLS JEP Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP historie, současnost, budoucnost J.Scharfen předseda SLM ČLS JEP zdarma Prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. ČESTNÝ ČLEN SLM

Více