CZ Regulační ventil najížděcí G 93

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93"

Transkript

1 CZ Regulační ventil najížděcí G 9 --

2 Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl schopen regulovat maximální průtok při daných provozních podmínkách. Přitom je nutné kontrolovat, jestli nejmenší regulovaný průtok je ještě regulovatelný. Z důvodu možné minusové tolerance 0% hodnoty Kv00 proti Kvs a požadavku na možnost regulace v oblasti maximálního průtoku (snižování i zvyšování průtoku) výrobce doporučuje volit hodnotu Kvs regulačního ventilu větší než maximální provozní hodnotu Kv: Kvs =.. Kv Přitom je třeba vzít v úvahu, jak dalece již ve výpočtu uvažovaná hodnota Qmax obsahuje bezpečnostní přídavek, který by mohl mít za následek předimenzování výkonu armatury. Kavitace Kavitace je jev, kdy v kapalině rázově vznikají a zanikají parní bubliny - zpravidla v místě nejužšího průřezu proudění vlivem místního poklesu tlaku. Tento stav výrazně snižuje životnost exponovaných součástí a může vést ke vzniku nepříjemných vibrací a hluku. U regulačních ventilů může vznikat v případě, že (p - p ) > = 0.6 (p - p S) Diferenční tlak na armatuře by měl tedy být stanoven tak, aby nedošlo k nežádoucímu poklesu tlaku a tím ke kavitaci, nebo aby vznikla směs kapaliny a páry (mokrá pára) což musí být vzato v úvahu při výpočtu Kv. Průtočná charakteristika ventilu Kv/Kv 00 Vztahy pro výpočet Kv 0.9 Kv = Kapalina Plyn Přehřátá pára Sytá pára Tlaková ztráta p> p / Δp < p / Q 00 Q n ρ n.t 54 Δp.p Q m v 00 Δp v.x Δp Q m 00 Tlaková ztráta Δp > = p / p = < p / ρ Δp.Q n ρ 54.p n.t Q m 00 Q m 00 v p v.x p L R Nadkritické proudění par a plynů Při tlakovém poměru větším než kritickém (p / p < 0.54) dosahuje rychlost proudění v nejužším průřezu rychlosti zvuku. Tento jev může být příčinou zvýšené hlučnosti. Pak je vhodné použít škrtící systém s nízkou hlučností (vícestupňová redukce tlaku, tlumící clona na výstupu). L R lineární charakteristika - rovnoprocentní charakteristika (4-procentní) (4. H/H Kv/Kv = e 00 ) 00 H/H 00 Veličiny a jednotky Označení Kv Kv 00 Kvs Q Q n Q m Jednotka m /hod m /hod m /hod m /hod Nm /hod kg/hod Název veličiny Průtokový součinitel za jednotkových podmínek průtoku Průtokový součinitel při jmenovitém zdvihu Jmenovitý průtokový součinitel armatury Objemový průtok za provozního stavu (T, p ) o Objemový průtok za normálního stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmotnostní průtok za provozního stavu ( T, p) p MPa Absolutní tlak před regulačním ventilem p MPa Absolutní tlak za regulačním ventilem p S MPa Absolutní tlak syté páry při dané teplotě ( T ) Δp MPa Tlakový spád na regulačním ventilu ( Δp = p - p ) ρ kg/m Hustota pracovního média za provozního stavu ( T, p) ρ n kg/nm o Hustota plynu za normálního stavu ( 0 C, 0.0 MPa) v m /kg Měrný objem páry při teplotě T a tlaku p v m /kg T a tlaku p / T K Absolutní teplota před ventilem ( T = 7 + t ) x Poměrný hmotnostní obsah syté páry v mokré páře --

3 Diagram pro určení součinitele Kvs ventilu v závislosti na požadovaném průtoku Q vody a tlakovém spádu Δp na ventilu 0 n [ m /hod ] 60 Q Kvs n 40x0 n 5x0 n 6x0 n 0x0 6,x0 n n 4,0x0,5 0,8 0,6 0,4, ,00 0,0 0,,0,6 Δ p [ kpa ] [ MPa ] Diagram slouží k určení Kvs ventilu v závislosti na požadovaném průtoku vody při daném tlakovém spádu. Lze jej použít též k zjištění tlakové ztráty známého ventilu v závislosti na průtoku. Diagram platí přesně pro vodu o hustotě 000 kg/m. n n - Pro hodnotu Q = q. 0 je nutno počítat s hodnotou Kvs = k. 0. Např. hodnotě Kv =,5 = 5. 0 odpovídá při tlakovém spádu - 40 kpa průtok 6. 0 =,6 m /hod vody. Schéma sestavení úplného typového čísla ventilu G 9 X XX X X X - X XXX / XXX - XXX - XXX. Ventil Regulační ventil G. Označení typu Ventily regulační, najížděcí 9. Směr proudění Nárožní Nárožní se dvěma vstupy 4. Připojení Přivařovací 5. Ovládání Upraveno pro dálkové ovládání 5 6. Materiál Legovaná ocel.757 Jiný materiál dle dohody 9 7. Jmenovitý tlak PN Dle provedení XXX o 8. Pracovní teplota C Dle provedení XXX 9. Jmenovitá světlost DN vstupu Dle provedení XXX 0. Jmenovitá světlost DN výstupu Pokud se liší od DN vstupu XXX Maximální dovolené pracovní přetlaky dle EN 56- [MPa] o Materiál PN Teplota [ C ] Legovaná ocel

4 G 9 Regulační ventil najížděcí DN 50, PN 400 Popis Ventil je jednosedlový, nárožní s jedním nebo s dvěma vstupy), v přivařovacím provedení. Regulační systém s vícenásobnou redukcí tlaku tvoří speciální regulační pouzdro s otvory a příčnými drážkami a dvě kuželky. Hlavní pístová kuželka, která je součástí táhla ventilu, slouží k regulaci protékajícího media a zároveň zajišťuje těsnost ventilu v uzavřeném stavu. Vnitřní děrovaná kuželka snižuje tlakový spád při počátečním zdvihu ventilu a zabraňuje opotřebení těsnících ploch. Ventil je opatřen grafitovou ucpávkou. Ventil je uzpůsoben pro ovládání elektrickým otočným servopohonem Modact MO - ZPA Pečky, Auma případně Schiebel. Použití Jako regulační orgán používající se tam, kde je nutné měnit tlak protékající látky od maxima k výraznému minimu nebo opačně a kde je požadována těsnost ventilu v uzavřeném stavu. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky jsou určeny dle EN 56- viz. strana tohoto katalogu. Případné použití pro vyšší teploty je nutno předem projednat s výrobcem. Pracovní média Ventil je určen pro regulaci průtoku a tlaku vody a páry. Na ventilu se připouští maximální provozní tlakové spády do 0,0 MPa s přihlédnutím ke konkrétním provozním podmínkám (poměr p / p, vznik kavitace, nadkritické proudění apod.) Montážní polohy Ventil je možno montovat ve svislé poloze s elektrickým servomotorem nahoře, nebo ve vodorovné poloze se směrem proudění pracovní látky podle šipky vyznačené na tělese. Z hlediska demontáže ventilu je nutno okolo pohonu zachovat volný prostor cca 500 mm všemi směry. Pro bezpečný provoz je žádoucí, aby alespoň 000 mm za ventilem nebylo v potrubí montováno koleno nebo ohyb. Technické parametry Konstrukční řada Provedení Jmenovitá světlost DN G 9 Regulační ventil (najížděcí) přivařovací, nárožní 50 Jmenovitý tlak PN Materiál tělesa ) 400 Legovaná ocel.757 Materiál přivařovacích konců ) Legovaná ocel.75 o Rozsah pracovních teplot -0 až 550 C Připojení ) Stavební délky a rozměry připojovacích konců ČSN EN 67 Dle požadavku zákazníka Typ regulačního orgánu Speciální pouzdro - pístová kuželka + vnitřní děrovaná kuželka Vícestupňová redukce tlaku Průtočná charakteristika Lineární Rovnoprocentní Hodnoty Kvs [m / hod ] Netěsnost Třída netěsnosti V. dle ČSN EN 49 (5/00) Ucpávka Grafit ) po dohodě možný materiál dle požadavku zákazníka ) po dohodě možné provedení dle požadavku zákazníka -4-

5 S Z= Rozměry ventilu G Tabulka rozměrů (pro standardní provedení DN 50 vstup/ DN 50 výstup) Rozměry přivařovacích konců dle vstupních parametrů a požadavku zákazníka typ G Hmotnost ventilu je 60 kg S S x S 40-5-

6 S Z= Rozměry ventilu G Tabulka rozměrů (pro standardní provedení DN 50 vstup/ DN 50 výstup) Rozměry přivařovacích konců dle vstupních parametrů a požadavku zákazníka typ G Hmotnost ventilu je 650 kg S S x S -6-

7 Elektrické pohony SAR 6. Auma Technické parametry Typ SAR 6. Napájecí napětí 400 V Frekvence 50 Hz Výkon viz specifikační tabulka Řízení - bodové nebo signálem 4-0 ma Jmenovitý moment Nm Výstupní otáčky viz specifikační tabulka Krytí IP 67 Maximální teplota média daná použitou armaturou Přípustná teplota okolí -5 až 60 o C Přípustná vlhkost okolí 00 % Hmotnost kg Specifikace pohonů Auma SA X XX.X Typ SA Funkce regulační R Výkonová řada pohonu Tvar připojení C - příruba F6 SAR 6. SAR 6. Výstupní otáčky 4 5, Vypínací moment Nm Výkon motoru [ kw ] 0,75 0,75,50,50,00,00 5,50 5,50 Příslušenství mikrospínače TANDEM Převodovka pro signalizaci polohy Mechanický ukazatel polohy Potenciometr x00 Ω Elektronický vysílač RWG (včetně potenciometru), 4-0 ma, -vodič Elektronický vysílač RWG (včetně potenciometru), 4-0 ma, /4-vodič Indukční vysílač polohy IWG, 4-0 ma AUMATIC - pro spojitou regulaci (specifikace výbavy dle katalogu výrobce) AUMA MATIC - pro spojitou regulaci (specifikace výbavy dle katalogu výrobce) -7-

8 Rozměry pohonů Auma Normální provedení Provedení AUMATIC Provedení AUMA MATIC Tvar připojení C -8-

9 Elektrické pohony Modact MON a Modact MON Control ZPA Pečky Technické parametry Typ Napájecí napětí Frekvence Výkon Řízení Kroutící moment Rychlost přestavení Krytí Maximální teplota média Přípustná teplota okolí Pracovní režim Hmotnost 5 04 MON 5 04 MON Control x 0/400 V 50 Hz viz specifikační tabulka - bodové nebo spojité 0-60 Nm viz specifikační tabulka IP 55 daná použitou armaturou dle ČSN 000-, třídy AA7, AB7, AC, AD5, AE5, AF, AG, AH, Ak, AL, AM, AN, AP, BA4, BC zatížení S dle ČSN EN kg Rozměry pohonů ROZMĚROVÝ NÁČRTEK SERVOMOTORŮ MODACT MON 5 04 PROVEDENÍ SE SVORKOVNICÍ ROZMĚROVÝ NÁČRTEK SERVOMOTORŮ MODACT MON 5 04 PROVEDENÍ S KONEKTOREM -9-

10 ROZMĚROVÝ NÁČRTEK SERVOMOTORŮ MODACT MON CONTROL 5 04 Tvar připojení C Specifikace pohonu Modact MON Připojovací rozměry Tvar C Místní ovládání, ukazatel polohy Typové označení (Nm) (Nm) MON60/ MON60/ MON60/ MON60/ Signalizace, vysílač polohy, blikač Pouze pro pohony Modact MON Vysílač odporový nebo provedení bez vysílače Vysílač proudový CPT /A Moment Vypínací Záběrný Na svorkovnici Na konektor Rychlost přenastavení Pracovní zdvih Bez signalizace, vysílače polohy a blikače Vysílač polohy Signalizační vypínače Signalizační vypínače a vysílač polohy Blikač Vysílač polohy, blikač Signalizační vypínače a blikač Signalizační vypínače, vysílač polohy a blikač pokračování tabulky na další straně Bez místního ovládání, bez ukazatele polohy Místní ukazatel polohy Místní ovládání Místní ovládání a ukazatele polohy Místní ovládání pro Modact MON Control Místní ovládání a ukazatel polohy pro Modact MON Control Bez místního ovládání, bez ukazatele polohy Místní ovládání Místní ovládání pro Modact MON Control Výkon Elektromotor Otáčky In (400V) I/ z In (/min.) (ot) (kw) (/min.) (A) (-) 6,50 705,90,7 0,50 95,90 4, 40 5,0 40 4,70 5,5 6 4, ,0 6,5 XX XXX 5 04 XXXXX 7 H B E H

11 pokračování tabulky Specifikace pohonu Modact MON z předchozí strany Signalizace, vysílač polohy, blikač Pouze pro pohony Modact MON Control Kompletní vybavení Bez regulátoru polohy Bez regulátoru polohy a brzdy BAM Zde se uvádí písmeno, jednotné pro všechna provedení Vysílač polohy Signalizační vypínače a vysílač polohy Vysílač polohy, blikač Signalizační vypínače, vysílač polohy a blikač Bez signalizace, vysílače polohy a blikače Vysílač polohy Signalizační vypínače Signalizační vypínače a vysílač polohy Blikač Vysílač polohy, blikač Signalizační vypínače a blikač Signalizační vypínače, vysílač polohy a blikač Bez signalizace, vysílače polohy a blikače Vysílač polohy Signalizační vypínače Signalizační vypínače a vysílač polohy Blikač Vysílač polohy, blikač Signalizační vypínače a blikač Signalizační vypínače, vysílač polohy a blikač XX XXX XXXXX A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U N --

12 LDM, spol. s r.o. Litomyšlská Česká Třebová LDM, spol. s r.o. Kancelář Praha Podolská Praha 4 LDM, spol. s r.o. Kancelář Ústí nad Labem Mezní Ústí nad Labem LDM servis, spol. s r.o. Litomyšlská Česká Třebová tel.: fax: tel.: fax: tel.: fax: tel.: fax: Váš partner LDM, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit své výrobky a specifikace bez předchozího upozornění. --

MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla 52 325-52 329 11/02

MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla 52 325-52 329 11/02 MOK-Č MOK-Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL Typová čísla 52 325-52 329 11/02 POUŽITÍ Servomotory MODACT MOK jsou určeny k přestavování

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

56.111/1. BUD: Ventil trojcestný přírubový (jmenovitý tlak 6 bar) Sauter Components

56.111/1. BUD: Ventil trojcestný přírubový (jmenovitý tlak 6 bar) Sauter Components 56.111/1 BUD: Ventil trojcestný přírubový (jmenovitý tlak 6 bar) Pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu 1). Jakost vody dle VDI 2035. Ve spojení se servopohony AVM 104/105/114/115, AVM

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ. Armaturka Koukol České Budějovice

Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ. Armaturka Koukol České Budějovice 24 Katalog výrobků ARMATURY, TVAROVKY A ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZOVÝCH VÝROBKŮ Armaturka Koukol České Budějovice Naše společnost působí na českém trhu od roku 1991 a navazuje na předválečnou výrobu armatur

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor

Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor. Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor Bezpečnost A 3 TopVent DHV B Cirkulační jednotka pro vytápění vysokých prostor 7 TopVent DKV C Cirkulační jednotka pro vytápění a chlazení vysokých prostor 27 TopVent NHV Cirkulační jednotka pro vytápění

Více

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo cs Návod k montá i a obsluze Obr. 1a: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 Obr. 1b: 1 2 9 8 13 13 14 13

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace

Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace Klimatizační jednotky VENTUS Technická a provozní dokumentace DTR-VS-ver.4.16 (09.2013) ! OTEVÍRÁNÍ INSPEKČNÍCH PANELŮ NEBO ZAPÍNÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ JEDNOTKY BEZ INSPEKČNÍCH PANELŮ JE STRIKTNĚ ZAKÁZÁNO!

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 50 Hz TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Grundfos CR, CRI, CRN CRE, CRIE, CRNE Vertikální vícestupňová odstředivá čerpadla 5 z 88_CR.indd 1 1.1.5 9:3:8 Obsah Údaje o výrobcích Úvod 3 Provozní rozsah - CR, CRI a CRN Provozní

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw.

PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. PROJEKČNÍ PODKLADY - KOTLE NA TUHÁ PALIVA S AUTOMATICKÝM PŘIKLÁDÁNÍM DO VÝKONU 50 kw. 1 ÚVOD 4 2 SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI A PROVOZ 5 2.1 Paliva... 5 2.2 Požadavky na otopný systém... 6 2.3 Odvod

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR

BADU TEC. Návod k montáži a pro provoz BETTAR . BADU TEC Návod k montáži a pro provoz BETTAR 1 Návod k montáži a pro provoz plastových čerpadel BETTAR 1. Všeobecně Oblast použití: Čerpadlo pro plavecké bazény BETTAR je určeno výhradně pro přečerpávání

Více

ERATO TAMPA PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEŠNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY. si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky.

ERATO TAMPA PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEŠNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY. si firma Dospel vyhrazuje právo na odebrání záruky. PROVOZNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE ERATO STANDARDNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY TAMPA STŘEŠNÍ VENTILAČNĚ-KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VELIKOST 0 12 Kontaktní údaje: DOSPEL CZECH s.r.o. Na Vypichu 10 162 00 Praha

Více

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE TECNICKÝ KATALOG GRUNDFOS CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE Vertikální článková odstředivá čerpadla 5 z Obsah Údaje o výrobku Úvod 3 Provozní rozsah CR, CRI, CRN Provozní rozsah CRE, CRIE, CRNE Provozní aplikace

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více