CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line"

Transkript

1 CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line --

2 eponovaných součástí a může vést ke vzniku nepříjemných vibrací a hluku. U regulačních ventilů může vznikat v případě, že Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl schopen regulovat maimální průtok při daných provozních podmínkách. Přitom je nutné kontrolovat, jestli nejmenší regulovaný průtok je ještě regulovatelný. Z důvodu možné minusové tolerance 0% hodnoty Kv00 proti Kvs a požadavku na možnost regulace v oblasti maimálního průtoku (snižování i zvyšování průtoku) výrobce doporučuje volit hodnotu Kvs regulačního ventilu větší než maimální provozní hodnotu Kv: (p - p2) > = 0.6 (p - ps) Diferenční tlak na armatuře by měl tedy být stanoven tak, aby nedošlo k nežádoucímu poklesu tlaku a tím ke kavitaci, nebo aby vznikla směs kapaliny a páry (mokrá pára) což musí být vzato v úvahu při výpočtu Kv. Pokud nebezpečí kavitace přece hrozí, je nutné použít vícestupňovou redukci tlaku. Průtočné charakteristiky ventilů Kvs =.2.3 Kv Kv/Kv 00 Přitom je třeba vzít v úvahu, jak dalece již ve výpočtu uvažovaná hodnota Qma obsahuje bezpečnostní přídavek, který by mohl mít za následek předimenzování výkonu armatury Vztahy pro výpočet Kv 0.6 Kapalina Plyn Kv = Přehřátá pára Sytá pára Tlaková ztráta p2 > p /2 Dp < p /2 Q 00 rn.t Qn Dp.p2 Qm v2 Dp 00 v2. Qm Dp 00 Ö Ö Ö Ö Tlaková ztráta Dp > = p /2 < p /2 p2 = r Dp 0. L 0. R Qn Ör.T.p n Qm 2v p 00 Qm 2v. p Ö Ö /00 - lineární charakteristika Kv/Kv00 = (/00) R - rovnoprocentní charakteristika (-procentní) Kv/Kv00 = e(. /00) Při tlakovém poměru větším než kritickém (p2 /p < 0.) dosahuje rychlost proudění v nejužším průřezu rychlosti zvuku. Tento jev může být příčinou zvýšené hlučnosti. Pak je vhodné použít škrtící systém s nízkou hlučností (vícestupňová redukce tlaku). Regulační poměr Regulační poměr je poměr největšího průtokového součinitele ku nejmenšímu průtokovému součiniteli. Prakticky je to pak poměr (za jinak stejných podmínek) největšího ku nejmenšímu regulovatelnému průtoku. Nejmenší nebo také minimální regulovatelný průtok je vždy větší než 0. Kavitace Kavitace je jev, kdy v kapalině rázově vznikají a zanikají parní bubliny - zpravidla v místě nejužšího průřezu proudění vlivem místního poklesu tlaku. Tento stav výrazně snižuje životnost Veličiny a jednotky Jednotka m3/hod m3/hod m3/hod m3/hod Nm3/hod kg/hod Mpa MPa MPa MPa kg/m3 kg/nm3 m3/kg m3/kg K 0. L Nadkritické proudění par a plynů Označení Kv Kv00 Kvs Q Qn Qm p p2 ps Dp r rn v2 v T 0.3 Název veličiny Průtokový součinitel za jednotkových podmínek průtoku Průtokový součinitel při jmenovitém zdvihu Jmenovitý průtokový součinitel armatury Objemový průtok za provozního stavu (T, p) Objemový průtok za normálního stavu (0oC, 0.0 MPa) motnostní průtok za provozního stavu (T, p) bsolutní tlak před regulačním ventilem bsolutní tlak za regulačním ventilem bsolutní tlak syté páry při dané teplotě (T) Tlakový spád na regulačním ventilu (Dp = p - p2) ustota pracovního média za provozního stavu (T, p) ustota plynu za normálního stavu (0oC, 0.0 MPa) Měrný objem páry při teplotě T a tlaku p2 Měrný objem páry při teplotě T a tlaku p/2 bsolutní teplota před ventilem (T = t ) Poměrný hmotnostní obsah syté páry v mokré páře -2-

3 Diagram pro určení součinitele Kvs ventilu v závislosti na požadovaném průtoku Q vody a tlakovém spádu Dp na ventilu n 3 0 [ m /hod ] Q Kvs n 0 n n 0 n n 0 8 6,3 6 n 0,0 3 2, 0,8 0,6 0, Dp, 2 0, , , [ kpa ],0,6 [ MPa ] Diagram slouží k určení Kvs ventilu v závislosti na požadovaném průtoku vody při daném tlakovém spádu. Lze jej použít též k zjištění tlakové ztráty známého ventilu v závislosti na průtoku. Diagram platí přesně pro vodu o hustotě 000 kg/m3. n n - Pro hodnotu Q = q. 0 je nutno počítat s hodnotou Kvs = k. 0. Např. hodnotě Kv = 2, = 2. 0 odpovídá při tlakovém spádu - 3 kpa průtok 6. 0 =,6 m /hod vody. Použítí vícestupňové redukce tlaku U ventilů určených pro provoz při nadkritickém tlakovém spádu (p2 /p < 0, u škrcení par a plynů), nebo při tlakovém spádu větším než doporučený provozní tlakový spád, je Jednostupňová redukce tlaku systém škrcení ve dvou nebo třech stupních pro zabránění vzniku kavitace a zajištění dlouhodobé životnosti vnitřních dílů armatury a pro snížení hlučnosti. Dvoustupňová redukce tlaku -3- Třístupňová redukce tlaku

4 RV 70 Regulační ventily DN 2, 0,80, 00, 2,, 20 PN až 0 Popis Použití Ventily RV 70 jsou jednosedlové regulační stavebnicové konstrukce, která umožňuje přizpůsobit každý ventil potřebám zařízení, pro která jsou určena. Tlakově odlehčený, vícestupňový škrtící systém je řešen s ohledem na odolnost proti vzniku a účinkům kavitace a hlučnosti. rmatura je opatřena ucpávkou typu "Live Loading". Ventily mohou být dodávány v přivařovacím provedení, alternativně v provedení přírubovém, s těsnicími plochami dle požadavků a potřeb zákazníka. Jsou ovládány přímými táhlovými servopohony, připojení je uzpůsobeno pro použití tuzemských i zahraničních pohonů výrobců ZP Pečky, Regada Prešov, uma, Schiebel a Flowserve. Oblast použití těchto armatur navazuje na hranici použitelnosti ventilů řady RV 0. Jsou tedy určeny především pro průmyslové aplikace, jako jsou například teplárny, elektrárny nebo regulace technologických procesů. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky v závislosti na zvoleném materiálu a na teplotě média dle EN 2 6- jsou uvedeny v tabulce na straně 38 tohoto katalogu. Montážní polohy Ventily musí být montovány do potrubí vždy ve směru šipek proudění média, vyznačených na tělese. Mohou být umístěny ve vodorovném, svislém i šikmém potrubí v libovolné poloze, vyjma případu, kdy je pohon pod ventilem. Ventily se světlostí DN 20 lze umístit pouze ve vodorovném potrubí. Pohon nelze vyklonit. Pracovní média rmatury jsou určeny především pro regulaci průtoku a tlaku kapalin zbavených mechanických nečistot. ěžnými pracovními látkami mohou být voda a další média bez zvláštních nároků na použité materiály armatury. Výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot. Případné nečistoty mají vliv na kvalitu a spolehlivost regulace a mohou způsobit snížení životnosti armatury. Použití ventilů pro ostatní pracovní látky je nutné zvažovat podle použitých materiálů přicházejících do styku s médiem a je vhodné ho vždy konzultovat s výrobcem. Doporučené diferenční tlaky Vzhledem k tlakovému odlehčení kuželky a k silám používaných pohonů není použití ventilu pro vysoké tlakové spády omezeno z hlediska sil způsobených tlakem média, ale pouze podle použitého škrticího systému. U ventilů je doporučen maimální provozní tlakový spád do.0 MPa na jeden stupeň redukce při použití děrované kuželky a děrovaného sedlového koše a do 2.0 MPa na jeden stupeň redukce u tvarovaných kuželek. Konkrétní případy je však vhodné konzultovat s výrobcem podle tlakových poměrů a ostatních parametrů zařízení. Technické parametry Konstrukční řada Provedení Rozsah světlostí Jmenovitý tlak Materiál tělesa (včetně přivařovacích konců) Materiál sedla Materiál kuželky Rozsah pracovních teplot Přivařovací konce Regulační systém Průtočná charakteristika Netěsnost Ucpávka RV 70 Regulační ventil jednosedlový, přímý, s tlakově odlehčenou kuželkou DN 2 až 20 * PN, 20, 320, 0 Leg. ocel.737 (G7CrMo-) Uhlíková ocel.069 Nerezová ocel.93 (GP 2 G) (GX23CrMoV2-) Leg. ocel.7379 (G7CrMo9-0) (.06); (.27) + návar (.28) kaleno (.06) + návar o o o -20 až 0 C -20 až 0 C -20 až 600 C Dle ČSN 3 07 (3/99) Jedno až trojstupňová redukce tlaku Děrovaná kuželka - sedlo (sedlový koš) Lineární, rovnoprocentní Dle ČSN EN 39 (7/202) Třída III, provedení se zvýšenou těsností Třída V Grafit - Live Loading * Pro materiál.069 DN lze ma. PN

5 Rozsah hodnot průtokových součinitelů Kvs DN Počet st. redukce 2 3 Počet st. redukce **) odnoty Kvs [m3 /hod] - charakteristika lineární *) *) odnoty Kvs [m3 /hod] - charakteristika rovnoprocentní *) Pouze pro PN a 20, pro PN 320 a 0 Kvsma = 20 m3/hod **) pro Kvs 0, -,6 tvarovaná kuželka Jmenovité hodnoty průtokových součinitelů Kvs jsou voleny jako násobky 0 základní řady vyvolených čísel R0 (.0;.2;.6; 2.0; 2.; 3.2;.0;.0; 6.3; 8.0; 0.0). Jsou určovány pro každou armaturu individuálně podle požadavků zákazníka v rozsahu limitovaném údaji v tabulce. Rozměry a hmotnosti ventilů RV 70 v přivařovacím provedení DN PN PN 20 PN 320* PN 0* t t t t [mm] [mm] [mm] [mm] D [mm] L [mm] V [mm] PN do 0 V2 V3 [mm] [mm] [mm] d M6, M20, m [kg] * U PN 320, 0 - rozměry konců dle LDM Pozn.: Uvedené hmotnosti jsou orientační. Rozměry přivařovacích konců je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka. Jiné tvary přivařovacích konců dle požadavků zákazníka --

6 Regulační ventil RV 70 v přivařovacím provedení V Ć D t V2 V3 d L -6-

7 Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů RV 70 XX X X X Regulační ventil RV Regulační ventil přímý 70 Elektrický pohon ) Pneumatický pohon Pneumatické pohony pouze do světlosti DN Elektrický pohon Modact MTR 2) 2) Použití pouze do světlosti Elektrický pohon Modact MTN Control 2) DN Elektrický pohon Modact MTP Control 2) El. pohon Modact MTNED 2), MTPED 2) Elektrický pohon Modact MTN 2), MTP 2) El. pohon ST 2 2), STR 2 2), STR 2P 2) Elektrický pohon uma S 07.6 Elektrický pohon uma S E 07.6 Elektrický pohon uma SR 07.6 Elektrický pohon uma SR E 07.6 Elektrický pohon uma S 0.2 Elektrický pohon uma S E 0.2 Elektrický pohon uma SR 0.2 Elektrický pohon uma SR E 0.2 Elektrický pohon Schiebel Elektrický pohon Schiebel e Elektrický pohon Schiebel r Elektrický pohon Schiebel er Pneumatický pohon Flowserve PO 700 ) Pneumatický pohon Flowserve PO 2 ) Přivařovací provedení Připojení Materiálové prov. tělesa Uhlíková ocel.069 (-20 až 0oC) (v závorkách jsou uvedeny (-20 až 600oC) Nerezová ocel.93 rozsahy pracovních teplot) (-20 až 0oC) Legovaná ocel.7379 (-20 až 0oC) Legovaná ocel.737 Jiný materiál dle dohody Druh ucpávky Grafit - Live Loading Jednostupňová Počet stupňů redukce Dvoustupňová Třístupňová Průtočná charakteristika Lineární - Třída netěsnosti III. Lineární - Třída netěsnosti V. Rovnoprocentní - Třída netěsnosti III. Rovnoprocentní - Třída netěsnosti V. Počet clon ez clony Jmenovitý tlak PN PN PN 20 PN 320 PN 0 Dle druhu média Pracovní teplota oc DN - dle provedení Jmenovitá světlost DN. Ventil 2. Označení typu 3. Typ ovládání XXX XXXX XX XXX / XXX - XXX E P EPD EY EY EY EY EPM EE EF EG E EI EL EJ EK EZE EZF EZG EZ PFG PFD L D R Q XXX XXX Příklad objednávky: Regulační ventil dvoucestný DN 0, PN, s elektrickým pohonem Modact MTN Control, materiál tělesa litá uhlíková ocel, přivařovací provedení, ucpávka Grafit, dvoustupňová redukce tlaku, charakteristika lineární se označí: RV70 EY 2 L0 /0-0. Poznámka V případě potřeby lze po dohodě s výrobcem objednat i jiný typ ovládání. -7-

8 RV 702 Regulační ventily Vstup DN 2, 0, 80, 00, 2,, 20 Výstup DN 2 až 700 PN 6 až 0 Popis Použití 6 6 Ventily s rozšířeným výstupem RV 702 jsou jednosedlové regulační ventily stavebnicové konstrukce, která umožňuje přizpůsobit každý ventil potřebám zařízení, pro která jsou určena. Tlakově odlehčený, vícestupňový škrticí systém je řešen pro eliminaci vysokých tlakových spádů na ventilu, s vysokou odolností proti opotřebení vlivem proudění a účinků epandujících par a s nízkou hlučností. rmatura je opatřena ucpávkou typu "Live Loading. Ventily jsou dodávány v přivařovacím provedení. Jsou ovládány přímými táhlovými servopohony, připojení je uzpůsobeno pro použití tuzemských i zahraničních pohonů výrobců ZP Pečky, Regada Prešov, uma, Schiebel a Flowserve. Oblast použití těchto armatur navazuje na hranici použitelnosti ventilů řady RV 02. Jsou tedy určeny především pro průmyslové aplikace, jako jsou například teplárny, elektrárny nebo regulace technologických procesů. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky v závislosti na zvoleném materiálu a na teplotě média dle EN 2 6- jsou uvedeny v tabulce na straně 38 tohoto katalogu. Montážní polohy 6 Ventily musí být montovány do potrubí vždy ve směru šipek proudění média, vyznačených na tělese. Mohou být umístěny ve vodorovném, svislém i šikmém potrubí v libovolné poloze, vyjma případu, kdy je pohon pod ventilem. Ventily se vstupní světlostí DN 20 lze umístit pouze ve vodorovném potrubí. Pohon nelze vyklonit. Pracovní média 6 rmatury jsou určeny pro regulaci průtoku a tlaku par a plynů bez mechanických nečistot. ěžnými pracovními látkami mohou být sytá nebo přehřátá vodní pára a další média bez zvláštních nároků na použité materiály armatur. Výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot. Případné nečistoty mají vliv na kvalitu a spolehlivost regulace a mohou způsobit snížení životnosti armatury. Použití ventilů pro ostatní pracovní látky je nutné zvažovat podle použitých materiálů přicházejících do styku s médiem a je vhodné ho vždy konzultovat s výrobcem. Doporučené diferenční tlaky 6 Vzhledem k tlakovému odlehčení kuželky a k silám používaných pohonů není použití ventilu pro vysoké tlakové spády omezeno z hlediska sil způsobených tlakem média, ale pouze životností použitého škrticího systému. U ventilů je doporučen maimální provozní tlakový spád do.0 MPa na jeden stupeň redukce při použití děrované kuželky a děrovaného sedlového koše. Konkrétní případy je však vhodné konzultovat s výrobcem podle tlakových poměrů a ostatních parametrů zařízení. Technické parametry Konstrukční řada Provedení RV 702 Regulační ventil jednosedlový, přímý, s tlakově odlehčenou kuželkou, s rozšířeným výstupem a s clonou na výstupu Rozsah světlostí vstup DN 2 až 20; výstup DN 2 až 700 vstup PN až 320; Jmenovitý tlak vstup PN až 0; výstup PN 6 až 320 výstup PN 6 až 20 Materiál tělesa (včetně přivařovacích konců) Uhlíková ocel.069 Nerez ocel.93 Leg. ocel.737 (G7CrMo-) (GP 2 G) (GX23CrMoV2-) Leg. ocel.7379 (G7CrMo9-0).7380 (0CrMo9-0).922 (X20CrMoV -) Materiál přivařovacích nástavců.02 (P 26 G).733 (3CrMo-).923 (X22CrMoV 2-).7383 (CrMo9-0).903 (X0CrMoVNb 9-) Materiál sedla (.06); (.27) + návar Materiál kuželky (.28) kaleno (.06) + návar Rozsah pracovních teplot -20 až 0oC -20 až 0oC -20 až 600oC Přivařovací konce Dle ČSN 3 07 (3/99) Regulační systém Jedno nebo dvoustupňová redukce tlaku Děrovaná kuželka - sedlo (sedlový koš), clona Lineární, rovnoprocentní Průtočná charakteristika Netěsnost Dle ČSN EN 39 (/200) Třída III, provedení se zvýšenou těsností Třída V Ucpávka Grafit - Live Loading -8-

9 Rozsah hodnot průtokových součinitelů Kvs DN Počet st. redukce 2 Počet st. redukce 2 2/XXX 0/XXX /XXX 00/XXX 2/XXX /XXX odnoty Kvs [m3 /hod] - charakteristika lineární *) *) odnoty Kvs [m3 /hod] - charakteristika rovnoprocentní /XXX *) Pouze pro PN a 20, pro PN 320 a 0 Kvsma = 20 m3/hod Jmenovité hodnoty průtokových součinitelů Kvs jsou voleny jako násobky 0 základní řady vyvolených čísel R0 (.0;.2;.6; 2.0; 2.; 3.2;.0;.0; 6.3; 8.0; 0.0). Jsou určovány pro každou armaturu individuálně podle požadavků zákazníka v rozsahu limitovaném údaji v tabulce. Rozměry a hmotnosti ventilů RV 702 v přivařovacím provedení *) Připojovací rozměry přivařovacích konců DN 2/ 0/00 80/ 00/200 2/20 /200 /300 20/00 V [mm] V2 [mm] V3 [mm] 20 L [mm] [mm] d M6, M20, m [kg] *) V tabulce jsou uvedeny pouze doporučené kombinace vstupní a výstupní DN Pozn.: Chybějící údaje upřesní výrobce. ** U DN 600 a rozměry konců dle LDM ** U PN 320, 0 - rozměry konců dle LDM Rozměry přivařovacích konců je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka. Jiné tvary přivařovacích konců dle požadavků zákazníka -9-

10 Regulační ventil RV 702 v přivařovacím provedení V ØD Ć D t t V2 V3 d L -0-

11 Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů RV 702 XX X X X RV Regulační ventil 702 Regul. ventil přímý s rozšířeným výstupem Elektrický pohon ) Pneumatický pohon Pneumatické pohony pouze do světlosti DN Elektrický pohon Modact MTR 2) 2) Použití pouze do světlosti Elektrický pohon Modact MTN Control 2) DN Elektrický pohon Modact MTP Control 2) El. pohon Modact MTNED 2), MTPED 2) Elektrický pohon Modact MTN 2), MTP 2) El. pohon ST 2 2), STR 2 2), STR 2P 2) Elektrický pohon uma S 07.6 Elektrický pohon uma S E 07.6 Elektrický pohon uma SR 07.6 Elektrický pohon uma SR E 07.6 Elektrický pohon uma S 0.2 Elektrický pohon uma S E 0.2 Elektrický pohon uma SR 0.2 Elektrický pohon uma SR E 0.2 Elektrický pohon Schiebel Elektrický pohon Schiebel e Elektrický pohon Schiebel r Elektrický pohon Schiebel er Pneumatický pohon Flowserve PO 700 ) Pneumatický pohon Flowserve PO 2 ) Přivařovací provedení Připojení Materiálové prov. tělesa Uhlíková ocel.069 (-20 až 0oC) (-20 až 600oC) Nerezová ocel.93 (v závorkách jsou uvedeny rozsahy pracovních teplot) (-20 až 0oC) Legovaná ocel.7379 (-20 až 0oC) Legovaná ocel.737 Jiný materiál dle dohody Druh ucpávky Grafit - Live Loading Jednostupňová Počet stupňů redukce Dvoustupňová Průtočná charakteristika Lineární - Třída netěsnosti III. Lineární - Třída netěsnosti V. Rovnoprocentní - Třída netěsnosti III. Rovnoprocentní - Třída netěsnosti V. Počet clon Ma. 3 Jmenovitý tlak PN PN vstup / výstup Dle druhu média Pracovní teplota oc DN - dle provedení Jmenovitá světlost DN. Ventil 2. Označení typu 3. Typ ovládání XXX XXXX XX XXXX / XXX - XX/XX E P EPD EY EY EY EY EPM EE EF EG E EI EL EJ EK EZE EZF EZG EZ PFG PFD L D R Q X XXXX XXX XX/XX Příklad objednávky: Regulační ventil dvoucestný DN 0/00, PN /00, s elektrickým pohonem Modact MTN Control, materiál tělesa litá uhlíková ocel, přivařovací provedení, ucpávka Grafit, dvoustupňová redukce tlaku, jedna clona na výstupu, charakteristika lineární se označí: RV 702 EY 2 L 00/0-0/00 Poznámka PN a DN výstupního hrdla, počet stupňů redukce, počet clon, eventuelně i jiný typ ovládání je volen po dohodě s výrobcem. --

12 RS 702 Redukční stanice Vstup DN 0, 80, 00, 2,, 20 Výstup DN až 700 PN 6 až 0 Použití Popis 6 6 Redukční stanice RS 702 jsou jednosedlové regulační ventily stavebnicové konstrukce, které jsou uzpůsobeny pro vstřik vody do rozšířeného výstupního hrdla. Tlakově odlehčený, vícestupňový škrticí systém je řešen pro eliminaci vysokých tlakových spádů na ventilu, s vysokou odolností proti opotřebení vlivem proudění a účinkům epandující páry a s nízkou hlučností. Chladicí voda je vstřikována do výstupní páry speciální tryskou (V nebo VP) s proměnným průtokem až za hlavním škrticím systémem. rmatura je opatřena ucpávkou typu "Live Loading. Ventily jsou dodávány v přivařovacím provedení. Jsou ovládány přímými táhlovými servopohony, připojení je uzpůsobeno pro použití tuzemských i zahraničních pohonů výrobců ZP Pečky, Regada Prešov, uma, Schiebel a Flowserve. Ventily jsou určeny pro současnou redukci tlaku a teploty vodní páry. Jsou tedy určeny především pro průmyslové aplikace, jako například výroba nízkotlaké páry v teplárenství, parní okruhy elektráren nebo technologické procesy. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky v závislosti na zvoleném materiálu a na teplotě média dle EN 2 6- jsou uvedeny v tabulce na straně 38 tohoto katalogu. Pracovní média Montážní polohy 6 Ventily musí být montovány do potrubí vždy ve směru šipek proudění média, vyznačených na tělese. Mohou být umístěny ve vodorovném, svislém i šikmém potrubí v libovolné poloze, vyjma případu, kdy je pohon pod ventilem. Ventily se světlostí DN 20 lze umístit pouze ve vodorovném potrubí. Pohon nelze vyklonit. 6 rmatury jsou určeny především pro regulaci tlaku a teploty vodní páry bez mechanických mečistot. Výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot. Případné nečistoty mají vliv na kvalitu a spolehlivost regulace a mohou způsobit snížení životnosti armatury.použití ventilů pro ostatní pracovní látky je nutné zvažovat podle použitých materiálů přicházejících do styku s médiem a je vhodné ho vždy konzultovat s výrobcem. Doporučené diferenční tlaky 6 Vzhledem k tlakovému odlehčení kuželky a k silám používaných pohonů není použití ventilu pro vysoké tlakové spády omezeno z hlediska sil způsobených tlakem média, ale pouze životností použitého škrticího systému. U ventilů je doporučen maimální provozní tlakový spád do.0 MPa na jeden stupeň redukce při použití děrované kuželky a děrovaného sedlového koše. Konkrétní případy je však vhodné konzultovat s výrobcem podle tlakových poměrů a ostatních parametrů zařízení. Technické parametry Konstrukční řada Provedení RS 702 Regulační ventil jednosedlový, přímý, s tlakově odlehčenou kuželkou, s rozšířeným výstupem a s clonou na výstupu se vstřikem vody do vstupního potrubí Rozsah světlostí vstup DN 0 až 20; výstup DN až 700 vstup PN až 320; Jmenovitý tlak vstup PN až 0; výstup PN 6 až 320 výstup PN 6 až 20 Materiál tělesa (včetně přivařovacích konců) Uhlíková ocel.069 Nerez ocel.93 Leg. ocel.737 (G7CrMo-) Leg. ocel.7379 (G7CrMo9-0) (GP 2 G) (GX23CrMoV2-) Materiál přivařovacích nástavců.7380 (0CrMo9-0).922 (X20CrMoV -).02 (P 26 G).923 (X22CrMoV 2-).733 (3CrMo-).7383 (CrMo9-0).903 (X0CrMoVNb 9-) Materiál sedla (.06); (.27) + návar Materiál kuželky (.28) kaleno (.06) + návar -20 až 0oC -20 až 0oC -20 až 600oC Rozsah pracovních teplot Přivařovací konce Dle ČSN 3 07 (3/99) Regulační systém Jedno nebo dvoustupňová redukce tlaku Děrovaná kuželka - sedlo (sedlový koš), clona Lineární, rovnoprocentní Průtočná charakteristika Netěsnost Dle ČSN EN 39 (/200) Třída III, provedení se zvýšenou těsností Třída V Ucpávka Grafit - Live Loading -2-

13 Rozsah hodnot průtokových součinitelů Kvs DN Počet st. redukce 2 Počet st. redukce 2 0/XXX /XXX 00/XXX 2/XXX /XXX odnoty Kvs [m3 /hod] - charakteristika lineární *) *) odnoty Kvs [m3 /hod] - charakteristika rovnoprocentní /XXX *) *) Pouze pro PN a 20, pro PN 320 a 0 Kvsma = 20 m3/hod Jmenovité hodnoty průtokových součinitelů Kvs jsou voleny jako násobky 0 základní řady vyvolených čísel R0 (.0;.2;.6; 2.0; 2.; 3.2;.0;.0; 6.3; 8.0; 0.0). Jsou určovány pro každou armaturu individuálně podle požadavků zákazníka v rozsahu limitovaném údaji v tabulce. Rozměry a hmotnosti ventilů RS 702 v přivařovacím provedení *) Připojovací rozměry přivařovacích konců DN 0/ 80/ 00/200 2/20 /200 /300 20/00 V [mm] V2 [mm] V3 [mm] 20 V V [mm] [mm] L [mm] d [kg] [mm] 2 M6, M20, *) V tabulce jsou uvedeny pouze doporučené kombinace vstupní a výstupní DN Pozn.: Chybějící údaje upřesní výrobce. ** U DN 600 a rozměry konců dle LDM ** U PN 320, 0 - rozměry konců dle LDM Rozměry přivařovacích konců je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka. Jiné tvary přivařovacích konců dle požadavků zákazníka -3-

14 Redukční stanice RS 702 v přivařovacím provedení V3 d V ØD Ć D t t V V2 V L --

15 Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů RS 702 XX X X X Redukční stanice RS Ventil přímý s rozšířeným výstupem 702 a vstřikem vody do výstupního potrubí Typ ovládání Elektrický pohon ) Pneumatický pohon Pneumatické pohony pouze do světlosti DN Elektrický pohon Modact MTR 2) 2) Použití pouze do světlosti Elektrický pohon Modact MTN Control 2) DN Elektrický pohon Modact MTP Control 2) El. pohon Modact MTNED 2), MTPED 2) Elektrický pohon Modact MTN 2), MTP 2) El. pohon ST 2 2), STR 2 2), STR 2P 2) Elektrický pohon uma S 07.6 Elektrický pohon uma S E 07.6 Elektrický pohon uma SR 07.6 Elektrický pohon uma SR E 07.6 Elektrický pohon uma S 0.2 Elektrický pohon uma S E 0.2 Elektrický pohon uma SR 0.2 Elektrický pohon uma SR E 0.2 Elektrický pohon Schiebel Elektrický pohon Schiebel e Elektrický pohon Schiebel r Elektrický pohon Schiebel er Pneumatický pohon Flowserve PO 700 ) Pneumatický pohon Flowserve PO 2 ) Přivařovací provedení Připojení Materiálové prov. tělesa Uhlíková ocel.069 (-20 až 0oC) (-20 až 600oC) Nerezová ocel.93 (-20 až 0oC) Legovaná ocel.7379 (v závorkách jsou uvedeny (-20 až 0oC) Legovaná ocel.737 rozsahy pracovních teplot) Jiný materiál dle dohody Druh ucpávky Grafit - Live Loading Jednostupňová Počet stupňů redukce Dvoustupňová Průtočná charakteristika Lineární - Třída netěsnosti III. Lineární - Třída netěsnosti V. Rovnoprocentní - Třída netěsnosti III. Rovnoprocentní - Třída netěsnosti V. Počet clon Ma. 3 Jmenovitý tlak PN PN vstup / výstup Dle druhu média Pracovní teplota oc DN - dle provedení Jmenovitá světlost DN XXX XXXX XX XX/XX / XXX - XX/XX. Ventil 2. Označení typu E P EPD EY EY EY EY EPM EE EF EG E EI EL EJ EK EZE EZF EZG EZ PFG PFD L D R Q X XX/XX XXX XX/XX Příklad objednávky: Redukční stanice se vstřikem DN 0/00, PN /00, s elektrickým pohonem Modact MTN Control, materiál tělesa litá uhlíková ocel, přivařovací provedení, ucpávka Grafit, dvoustupňová redukce tlaku, jedna clona na výstupu, charakteristika lineární se označí: RS702 EY 2 L 00/0-80/ Poznámka PN a DN výstupního hrdla, počet stupňů redukce, počet clon, eventuelně i jiný typ ovládání je volen po dohodě s výrobcem. V objednávce je dále nutné uvést parametry vstřikovací vody, případně typ vstřikovací hlavy (V) podle katalogového listu nebo vstřikovací hlavy parní (VP) podle katalogového listu

16 EY EY Elektrické pohony Modact MTN, MTP a Modact MTN, MTP Control, typ 2 2 ZP Pečky Technické parametry Typ Modact MTN Control Modact MTN Modact MTP Control Modact MTP Označení v typovém čísle ventilu EY EY EY EY Napájecí napětí 3 ~ 230 V C / 0 V C Frekvence 0 z Výkon viz specifikační tabulka Řízení 3 - bodové; s regulátorem ZP2.RE spojité Jmenovitá síla až 2 kn Zdvih 0 až 00 mm Krytí IP IP 67 daná použitou armaturou Maimální teplota média o Přípustná teplota okolí -2 až C Přípustná vlhkost okolí 0-00 % s kondenzací motnost 33 kg Poznámka: Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách -6-

17 Specifikace pohonů Modact MTN, MTP a Modact MTN, MTP Control vysílač polohy - odporový 200 Ω nebo proudový topný článek třífázový asynchronní elektromotor Základní výbava: 2 momentové vypínače MO, MZ 2 polohové vypínače PO, PZ 2 signalizační vypínače SO, SZ Základní technické parametry: Rozsah Rychlost Záběrná přestavení Zdvih Výkon nastavení Typ síla kn mm W vyp. síly kn mm.min- MTN MTP, - 7 MTN 2 MTP , Otáčky /min Provedení, elektrické připojení Se svorkovnicí S konektorem RTING Provedení Modact MTN; Modact MTN Control... krytí IP Provedení Modact MTP; Modact MTP Control... krytí IP67 Doplňková elektrická výzbroj Provedení Control (se zabudovanou stykačovou kombinací) ) bez MO s MO Iz In motnost Typové číslo liník Základní Doplňkové 2) [kg] XX0XXM XXXXM 33 XX3XXM XX2XXM XXXXM 2 2 XXXXM XXXXM 33 XX6XXM XX7XXM XX8XXM 6XXXXM 7XXXXM XXXXNM XXXXPM Proudový vysílač Proudový vysílač CPT bez zdroje DCPT se zdrojem XXX0XM XXXRXM XXXXM XXXSXM XXX2XM XXX3XM XXXPXM XXXZXM Odporový vysílač Proudový vysílač Proudový vysílač 2 00 ohmů CPT bez zdroje DCPT se zdrojem proudový - 20 m proudový - 20 m s MO odporový 2 00 Ω odporový 2 00 Ω s MO bez vysílače, s MO bez vysílače, bez MO Vysílače polohy Elektromotor In (0V) bez brzdy M a regulátoru polohy s brzdou M, bez regulátoru polohy s brzdou M a s regulátorem polohy bez brzdy M a regulátoru polohy s brzdou M, bez regulátoru polohy s brzdou M a s regulátorem polohy XXXXM XXXXM XXX7XM XXX8XM XXXXM XXXXM XXXCXM 3) XXXDXM XXXEXM XXXFXM 3) XXXKXM XXXLXM XXXMXM XXXNXM Poznámky: ) Požaduje-li se provedení s blikačem, uvede se tento požadavek slovně: Provedení s blikačem 2) Žádá-li zákazník provedení bez blokace síly, je uvedeno na posledním místě typového čísla písmeno M (např. 22.6M) 3) Pro servopohony MODCT MTN Control s regulátorem ZP2.RE se na. místě se uvede číslice (např. 22.6MFNM) b, g Připojovací rozměry - rozpis doplňkového typového čísla 2 2 Rozteč sloupků Poloha "zavřeno" Závit ve spojce b 7 g 30 I M 20, II M 6, III M 0 Provedení g2ii g2iii g2i -7- Typové číslo základní doplňkové 2 2 XYXXXM 2 2 XYXXXM 2 2 XRXXXM Přiřazení k ventilům RV, RS 70 DN až 80 RV, RS 70 DN 2 RV, RS 70 DN 00 až

18 Rozměry pohonu Modact MTN, MTP Rozměry pohonu Modact MTN, MTP a Modact MTN, MTP Control - se svorkovnicí - s konektorem M2, ø kabelu Závity nebo vývodky kabelová vývodka M2, ø kabelu 9 6 mm ma. 62 ma M20, ø kabelu 0 Vnější ochranná svorka kabelová vývodka M2, ø kabelu 9 6 mm ma. 9 Místní ovládání ma. 33 Místní ovládání 26 Provedení 2 c (a), d (b), h (g) 32 e (a), f (b), ch (g) (3) 23 2 M 20 ø Provedení 2 a 30 b 7 g 30 c (a) 308 d (b) 32 h (g) 8 e (a) 633 f (b) 677 ch (g) 733 a, b, g (3) a, b, g Provedení 2 a 30 b 7 g 30 c (a) 308 d (b) 32 h (g) 8 e (a) 60 f (b) 69 ch (g) 70 c (a), d (b), h (g) e (a), f (b), ch (g) Vnější ochranná svorka M 20 ø 26 Rozměry pohonu Modact MTN, MTP Control - se svorkovnicí Závity nebo vývodky Vnější ochranná svorka 26 Místní ovládání M20 ø 26 c (a), d (b), h (g) e (a), f (b), ch (g) 2 00 a,b,g Provedení 2 a 30 b 7 g 30 c (a) 308 d (b) 32 h (g) 8 e (a) 633 f (b) 677 ch (g) (3) 32 kabelová vývodka M2, ø kabelu 9-6 mm ma. 9 ma. 33 Detail spojky Provedení 2-8- Provedení 2

19 EY Elektrické pohony Modact MTNED a Modact MTPED, typ 2 2 ZP Pečky Technické parametry Typ Označení v typovém čísle ventilu Provedení Napájecí napětí Frekvence Výkon Řízení Jmenovitá síla Zdvih Krytí Maimální teplota média Přípustná teplota okolí Přípustná vlhkost okolí motnost Modact MTNED Modact MTPED EY Pohon vybavený elektronickým systémem DMS2 nebo DMS2 ED 3 ~ 230 / 0 V C 0 z viz specifikační tabulka 3 - bodové nebo spojité až 2 kn 0 až 00 mm IP IP 67 daná použitou armaturou o -2 až C 0-00 % s kondenzací 33 kg Poznámka: Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách Elektrické vybavení Systém DMS2 ED Jednodušší systém, nahrazující elektromechanické součásti starších typů pohonů. Umožňuje 2-polohové ovládání, ve spojení s regulátorem a vysílačem umožňuje 3-bodové nebo spojité řízení signálem -20 m. Základní výbava Řídící jednotka Momentová jednotka Zdrojová jednotka Volitelná výbava Zpětnovazební signál nalogový regulátor Ukazatel polohy Stykače nebo blok bezkontaktního ovládání Elektronická brzda Obsahuje snímač polohy výstupního hřídele tlačítka a 3 LED pro nastavení a kontrolu servopohonu Na svorkovnici jsou vyvedeny kontakty sedmi relé (MO, MZ, PO, PZ, SO, SZ, Ready), stav každého signalizuje signálka LED. Jednotka umožňuje připojení topného odporu a jeho řízení termostatem. tlačítka a 3 LED pro nastavení a kontrolu servopohonu -20 m LED displej -9-

20 Systém DMS2 Umožňuje 2-polohové nebo 3-polohové ovládání, řízení signálem -20 m. Popřípadě jej lze připojit k průmyslové sběrnici Profibus. Základní výbava Řídící jednotka Obsahuje snímač polohy výstupního hřídele 2 signálky LED Momentová jednotka Obsah zdrojové jednotky - 2 relé pro ovládání servopohonu - Relé Ready s přepínacím kontaktem vyvedeným na svorkovnici - Signalizační relé - s vyvedeným jedním pólem spínacího kontaktu na svorkovnici. Druhé póly spínacích kontaktů relé - jsou propojené a vyvedené na svorku COM. K jednotce se připojuje topný odpor spínaný termostatem Jednotka ovládá silové spínače elektromotoru (stykače nebo bezkontaktní spínání) K jednotce lze připojit elektronickou brzdu Dvouřádkový displej, 22 znaků Tlačítka "otvírat", "zavírat", "stop", otočný přepínač "místní, dálkové, stop" Jednotka displeje Jednotka tlačítek Doporučená výbava Elektronická brzda Po vypnutí elektromotoru zkracuje doběh a zpřesňuje regulaci Volitelná výbava (v servomotoru musí být jedna z těchto jednotek) Jednotka 2-polohového Umožňuje ovládání servomotoru najetím do poloh "otevřeno" a "zavřeno" nebo analogovým signálem 0()-20 m a 3-polohového řízení Ovládání servomotoru průmyslovou sběrnicí Profibus Jednotka připojení Profibus Poznámka: Elektronické řízení DMS2 při své činnosti kontroluje sled a výpadek fází napájecího napětí. Specifikace pohonů Modact MTNED a MTPED Základní technické parametry Rozsah Rychlost nastavení Záběrná přestavení Typ síla kn vyp. síly kn mm.min- Zdvih mm 0 80 MTNED , MTPED Provedení Modact MTNED... krytí IP Provedení Modact MTPED... krytí IP67 Výkon W Otáčky /min Elektromotor In (0V) Iz In motnost Typové číslo liník Základní Doplňkové [kg] 2 2 XXXXED XXXXED 33 XX6XXED XX7XXED XX8XXED XXXXNED XXXXPED Provedení, elektrické připojení, elektrická výbava Elektronika DMS2 ED Elektronika DMS2 ED, bezkontaktní spínače Elektronika DMS2, Profibus, stykače Elektronika DMS2, Profibus, bezkontaktní spínače Elektronika DMS2, 2-polohové nebo 3-polohové řízení *) Elektronika DMS2, 2-polohové nebo 3-polohové řízení *), bezkontaktní spínače Svorkovnice EXXXXED XXXXED PXX0XED IXX0XED RXX0XED Konektor FXXXXED XXXXED TXX0XED JXX0XED VXX0XED Svorkovnice, brzda XXXXED CXXXXED UXX0XED LXX0XED WXX0XED Konektor, brzda KXXXXED DXXXXED YXX0XED MXX0XED XX0XED NXX0XED SXX0XED 2XX0XED ZXX0XED *) Jestli servomotor bude určen pro dvoupolohovou nebo třípolohovou regulaci se nastaví ve výrobním závodě. Pokud v objednávce nebude určeno jinak, bude servomotor nastaven pro třípolohovou regulaci (ovládání signálem -20 m). Vybavení elektroniky DMS2 ED Vybavení DMS2 ED Místní ovládání Displej Stykače nalogový modul Vysílač Regulátor Znak na 9. místě (22 XED) Poznámka: V případě použití elektroniky DMS2 je znak na 9. místě C D E F J K L M N V W

21 Teploty okolí ( C) Typ servomotoru MTNED DMS2 ED MTPED DMS2 DMS2 ED Označení DMS2 NO NO NE NE --- NO NO NO NO F NO NO --- Poznámka: NO - dodávané provedení NE - nedodává se Relativní vlhkost od 0% do 00% s kondenzací. g Připojovací rozměry - rozpis doplňkového typového čísla 2 2 Rozteč sloupků Poloha "zavřeno" Závit ve spojce g 30 Provedení g2ii g2iii g2i I M 20, II M 6, III M 0 Typové číslo základní doplňkové 2 2 XYXXXED 2 2 XYXXXED 2 2 XRXXXED Přiřazení k ventilům RV, RS 70 DN až 80 RV, RS 70 DN 2 RV, RS 70 DN 00 až Rozměry pohonu Modact MTNED/MTPED - s konektorem Provedení 2 a 30 b 7 g 30 c (a) 308 d (b) 32 h (g) 8 e (a) 60 f (b) 69 ch (g) 70 - se svorkovnicí Provedení 2 a 30 b 7 g 30 c (a) 308 d (b) 32 h (g) 8 e (a) 633 f (b) 607 ch (g) 763 Detail spojky -2-

22 EPD Elektrické pohony Modact MTR Regada Technické parametry Typ Označení v typovém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Výkon Řízení Jmenovitá síla Zdvih Krytí Maimální teplota média Přípustná teplota okolí Přípustná vlhkost okolí motnost Modact MTR EPD 230 V C 0 z 6 nebo 2 W 3 - bodové (ve spojení s regulátorem NOTREP spojité) 6, 2 kn 2, až 00 mm IP / IP 67 daná použitou armaturou -2 až oc 90 % 27 až 3 kg Poznámka: Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách Rozměry pohonu Modact MTR #) ##) s kuličkovým šroubem verze P-0b/ sloupky přiřazení k ventilům #) ##) RV, RS 70 DN RV, RS 70, DN 00 až RV, RS 70, DN 2, 0, 80

23 Specifikace pohonu Modact MTR Elektrický servomotor přímočarý MTR Prostředí mírné až horké s teplotami (-2 oc to +0 oc) Elektrické připojení Na svorkovnici Na konektor X - X X X X X / X X 0 Napájecí napětí V C Elektromotor Výkon Otáčky Proud Vypínací síla ) 2) Jmenovitá ovl. rychlost Pracovní ovl. rychlost 6 000/32-G kn 32 mm/min mm/min. 6 W 0.3 E 2 000/32-G 6 000/0-G kn kn 32 mm/min. 0 mm/min mm/min mm/min. 2 W G Provedení šroubu kuličkové Krytí IP Krytí IP 67 Provedení ovládací desky Pracovní zdvih Elektromechanická - bez místního ovládání 6 mm 2 mm mm 63 mm Vysílač polohy ez vysílače Jednoduchý Dvojitý Odporový Jednoduchý Dvojitý ez zdroje Se zdrojem ez zdroje Se zdrojem Elektronický proudový ez zdroje Se zdrojem ez zdroje Se zdrojem ez zdroje Kapacitní CPT Se zdrojem Připojovací Mechanické výška / zdvih připojení Sloupky 30 Připojení Výstup 00 W 200 W 2000 W W 2-vodič - 20 m C E F C F P S Q T U V W Y Z I J 0-20 m - 20 m 3-vodič 0 - m 2-vodič - 20 m Rozteč sloupků Závit táhla 3) M20., M6. M0 / Rozměrový náčrt P-0a/ C Rozšířené vybavení ez doplňkového výbavení; nastavená maimální vypínací síla z rozsahu 2 přídavné polohové spínače S, S6 Nastavení vypínací síly na požadovanou hodnotu Dovolené kombinace a kód vyhotovení: + = 07 Poznámky: ) Vypínací sílu z daného rozsahu uveďte v objednávce. Pokud nebude uvedena, nastavuje se na maimální hodnotu příslušného rozsahu. U zákazníka nelze přenastavit. 2) Maimální zátěžovací síla je rovná: násobku ma. vypínací síly pro režim provozu S2-0 min., resp. S-2%, 6-90 cyklů / hod násobku ma. vypínací síly pro režim provozu S-2%, cyklů / hod 3) Závit ve spojce specifikujte v objednávce

24 EPM Elektrické pohony ST 2, STR 2 Regada Technické parametry Typ Označení v typovém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Výkon Řízení Jmenovitá síla Zdvih Krytí Maimální teplota média Přípustná teplota okolí Přípustná vlhkost okolí motnost ST 2, STR 2 EPM ~ 230 V C, 3 ~ 0 V C 0 z dle specifikační tabulky 3 - bodové, s regulátorem 0-0 V, (0) - 20 m 6 a 2 kn 6, 2, a 6 mm IP 6 / IP 67 daná použitou armaturou o -2 až C - 00% s kondenzací 7 až 2, kg Poznámka: Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách Rozměry pohonů Provedení M0,0; M6, M20, -2- RV, RS 70 DN 2 až

25 Specifikace pohonu ST 2, STR 2 Elektrický servomotor ST 2, STR 2 IP 6 Klimatická Standard IP 67 odolnost Tropické IP 67 IP 6 Standard IP 6 IP 67 Tropické IP ez regulátoru (ST 2) Napájecí napětí S regulátorem (STR 2) Na svorkovnici Elektrické připojení 30 V C Pracovní zdvih 0 mm/min Ma. bez vysílače 2) Výkon elektromotoru 60 W mm/min 90 W Ovládací rychlost 20 W Jmenovitá síla [ N ] 230 V C Výkon elektromotoru Jmenovitá síla [ N ] Na konektor Odporová zp. vazba Proudová zp. vazba Odporová zp. vazba Proudová zp. vazba 2 V DC 230 V C 30 V C ) 2 V C 30 V C 2 V DC 230 V C 2 V C 30 V C ) 30 V C mm/min 60 mm/min ) 80 mm/min ) mm S vysílačem 00 mm/min 6 mm 2 mm mm 6 mm ez vysílače 00 Ω 2000 Ω 2 00 Ω Ω - 20 m 0-20 m - 20 m - 20 m 0-20 m - 20 m Jednoduchý Odporový Dvojitý bez zdroje Elektronický - proudový se zdrojem 2-vodič 3-vodič Výstup Zapojení Dálkový vysílač polohy X - X X X X X / X X 0 6 C G J C vodič 3) 3-vodič bez zdroje 2-vodič - 20 m se zdrojem3) Mechanické připojení DN - 2, spojka M0, DN - 2, spojka M6, ) DN, spojka M20, 2 přídavné polohové spínače E Topný odpor s tepelným spínačem C Místní ovládání Příslušenství D Topný odpor G Nastavení vypínací síly na požadovanou hodnotu Kapacitní J K L C Q R D V W E Y Z D F J F K P S T V Q U W I J L M Dovolené kombinace příslušenství a kódy: +E=0, +C=08, C+E=0, +C+E=2, +D=6, C+D=7, +C+D=8, +G=26, E+G=27, C+G=28, D+G=29, +E+G=30, +C+G=3, +D+G=32, C+E+G=33,C+D+G=3, +D+E+G=3, +C+D+G=36 ) Provedení s reverzními stykači, 2) Provedení bez vysílače lze nastavit zdvih 0-80 mm, 3) Vysílač polohy se zdrojem pro napájecí napětí 2 V DC jen po dohodě s výrobcem, ) Závit spojky je nutné v objednávce specifikovat slovně. ) platí pro provedení bez regulátoru

26 EPM Elektrické pohony STR 2P Regada Technické parametry Typ Označení v typovém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Výkon Řízení Jmenovitá síla Zdvih Krytí Maimální teplota média Přípustná teplota okolí Přípustná vlhkost okolí motnost STR 2P EPM ~ 230 V C, 3 ~ 0 V C 0 z dle specifikační tabulky 3 - bodové, s regulátorem 0-0 V, (0) - 20 m 6 a 2 kn 6, 2, a 6 mm IP 67 daná použitou armaturou o -2 až C - 00% s kondenzací 7 až 2, kg Poznámka: Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách Rozměry pohonů Provedení M0,0; M6, M20, -26- RV, RS 70 DN 2 až

27 Specifikace pohonu STR 2P Elektrický servomotor STR 2P IP 67 Klimatická odolnost Na svorkovnici V C 3 ~ 0 V C 0 mm/min mm/min mm/min 60 mm/min 80 mm/min Pracovní zdvih DMS3 ED 00 mm/min 0-80 mm - 20 m pasivní m pasivní Výstup Ovládání ON - OFF ovládané napájecím napětím 230 V C 2 V DC ON - OFF a impulzní 0/ - 20 m DMS3 ON OFF Modulační 2 V DC a impulzní 0/2-0 V Mechanické připojení DN 2, spojka M0, DN - 80, spojka M6, ) DN 00 -, spojka M20, ez příslušenství Nastavení pracovního zdvihu na požadovanou hodnotu Nastavení vypínací síly na požadovanou hodnotu Příslušenství D Modul přídavných relé R3, R, R F Místní ovládání pro servopohony se systémem DMS3 a LCD G Místní ovládání pro servopohony se systémem DMS3 ED Ovládací deska X - X X X X X / X X ~ 0 V C Jmenovitá síla [ N ] Jmenovitá síla [ N ] 230 V C Napájecí napětí Ovládací rychlost Elektrické připojení 32. J L C R D V W E Y Z K N F G M Dovolené kombinace příslušenství a kódy +=20, +D=22, +F=2, +G=2, ++D=2, ++F=, ++G=, ++D+F=, ++D+G=, +D+F=63, +D+G=6, +D=29, +F=3, +G=32, +D+F=80, +D+G=8, D+F=, D+G= ) Závit spojky je nutné v objednávce specifikovat slovně

28 EE, EF, EG, E EI, EL, EJ, EK, EM Elektrické pohony S (E) 07.6, SR (E) 07.6 S (E) 0.2, SR (E) 0.2 SR.2 uma Technické parametry Typ Označení v typovém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Výkon Řízení Jmenovitý moment Zdvih Krytí Maimální teplota média Přípustná teplota okolí Přípustná vlhkost okolí motnost S 07.6 EE S E 07.6 SR 07.6 SR E 07.6 S 0.2 S E 0.2 SR 0.2 SR E 0.2 SR.2 EF EG E EI EL EJ EK EM ~ 230 V C; 3 ~ 380 nebo 0 V C 0 z viz specifikační tabulka 3 - bodové nebo signálem - 20 m 60 Nm ~ 30 kn; 30 Nm ~ kn; Nm ~ 20 kn 60 Nm ~ 6 kn; 80 Nm ~ 2 kn 00 Nm ~ 27 kn; 20 Nm ~ 32 kn 6, 2,, 63, 00 mm IP 67 daná použitou armaturou - až 80 C-20 až 60 C- až 60 C -20 až 60 C- až 80 C-20 až 60 C- až 60 C-20 až 60 C - až 60 C 00 % -fázový motor kg; 3-fázový motor 2 kg -fázový motor 9 kg; 3-fázový motor 2 kg Poznámka: Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách Specifikace pohonů uma S X XX S R E Typ Funkce Provedení regulační nevýbušné normální 07.6 Výkonová řada pohonu Tvar připojení (závit TR 366 L, příruba F0) S (E) 0.2 SR (E) Výkon motoru [ kw ] S 0.2, S E 0.2, SR 0.2, SR E 0.2 Výstupní otáčky Vypínací moment, Nm Tvar připojení (závit TR 20 L, příruba F0) 0,06 0,06 0,2 0,2 0,2 0,2 0, 0, Nm S 7.6, S E 7.6, SR 7.6, SR E 7.6 Výkon motoru [ kw ] Vypínací moment Výstupní otáčky S 07.6 SR (E) 07.6, XX.X 0,03 0,03 0,06 0,06 0,2 0,2 0,2 0,2-28-

29 Příslušenství 2 mikrospínače TNDEM Převodovka pro signalizaci polohy Mechanický ukazatel polohy Potenciometr 200 Ω Elektronický vysílač RWG (včetně potenciometru), - 20 m, 2-vodič Elektronický vysílač RWG (včetně potenciometru), - 20 m, 3/-vodič Indukční vysílač polohy IWG, - 20 m MTIC - pro spojitou regulaci (specifikace výbavy dle katalogu výrobce), hmotnost + 7 kg UMTIC - pro spojitou regulaci (specifikace výbavy dle katalogu výrobce), hmotnost + 7 kg Další příslušenství dle katalogu výrobce pohonů. Rozměry pohonů uma řady 07.6 (pouze pro 3-fázové provedení, rozměry pro -fázové provedení dle katalogu výrobce) Normální provedení Ø Ø 2 20 Provedení E min. 80 ) Provedení MTIC / UMTIC Připojení dle ISO 20 Tvar, F0, Tr366-L Tvar připojení, F M Ø 70 Ø 02 Ø Ø 0 Ø / 300 Ø 2 min. 80 / 70 ) C ) Prostor potřebný pro otevření víka Přiřazení k ventilům RV, RS 70 DN 2 RV, RS 70 DN - 6 RV, RS 70 DN 80, 00 RV, RS 70 DN 2, RV, RS 70 DN Počet sloupků C motnost ~ 2 kg ~ 2 kg ~ 3 kg ~ kg ~ 20 kg

30 Rozměry pohonů uma řady 0.2 Normální provedení Ø Ø / Provedení MTIC / UMTIC ) min. 80 / 70 ) min. 80 ) Prostor potřebný pro otevření víka Připojení dle ISO 20, tvar, F0, Tr366-L Tvar připojení, F Ø 2 Ø 70 Ø 02 Ø 2 M0 ma. Ø Přiřazení k ventilům C RV, RS 70 DN 2 RV, RS 70 DN - 6 RV, RS 70 DN 80, 00 RV, RS 70 DN 2, RV, RS 70 DN 20 Rozměry pohonů uma řady.2 včetně připojení dle ISO 20, Tvar, F na požádání u výrobce -30- Počet sloupků C motnost ~ 2 kg ~ 2 kg ~ 3 kg ~ kg ~ 20 kg

31 EZ, EZ EZC, EZD EZE, EZF EZG, EZ Elektrické pohony... Schiebel Technické parametry Typ e r er Označení v typovém čísle ventilu EZE EZF EZG EZ Napájecí napětí C 0 / 230 V; 230 V 0 / 230 V 0 / 230 V; 230 V 0 / 230 V Frekvence 0 z Výkon viz specifikační tabulka Řízení 3 - bodové nebo signálem - 20 m Jmenovitá síla 30 Nm ~ kn; Nm ~ 20 kn; 60 Nm ~ 30 kn Zdvih daný zdvihem ventilu 6, 2, mm IP 66 IP 6 IP 66 IP 6 Krytí daná použitou armaturou Maimální teplota média o o o o Přípustná teplota okolí -2 až 80 C -20 až C -2 až 60 C -20 až C Přípustná vlhkost okolí 90 % (tropické provedení 00 % s kondenzací) motnost 6-20 kg Poznámka: Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách Specifikace pohonů XX X XXX X X + XXX e nevýbušné normální regulační ON - OFF Provedení Funkce r Výkonová řada pohonu Tvar připojení (závit TR 6 L, příruba F07... DN až 2; závit TR 20 L, příruba F0... DN až ) Příslušenství 7-60 Nm vypínací 7-60 Nm zatěžovací 7-30 Nm r e er 0/230V 230V 0/230V 230V 0/230V0/230V 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,06 0,2 0,06 0,2 0,2 0,2 0,09 0,09 0,09 0,8 0,09 0,09 0,09 0,8 0,09 0,37 0,09 0,09 0,8 0,8 0,8 0,37 0,8 0,8 0,8 0, 0,8 0,7 0,8 0,8 0,37 0, 0,37,0 0,37 0,37 0,37 0, 0,37,0 0,37 0,37 Potenciometr 000 Ω Dvojitý potenciometr Elektronický vysílač - 20 m Regulátor polohy CTUMTIC R Řídící jednotka SMRTCON Výkon motoru [ kw ] 2, 7, Vypínací moment Výstupní otáčky r e er -3-2, 7, F FF ESM2 CMR CSC

32 Rozměry pohonů... 2) 3) ) prostor potřebný pro otevření víka 2) provedení bez brzdy 3) provedení s brzdou 22 ) Připojení dle ISO 20, tvar připojení, F0 ) S regulátorem polohy CTUMTIC R Připojení dle ISO 20, tvar, F0, Tr366-L S řídící jednotkou SMRTCON C ) Přiřazení k ventilům RV, RS 70 DN 2 RV, RS 70 DN - 6 RV, RS 70 DN Počet sloupků C motnost ~ 2 kg ~ 2 kg ~ 3 kg

33 EZK Elektrické pohony...8 Schiebel Technické parametry Typ Označení v typovém čísle ventilu Napájecí napětí Frekvence Výkon Řízení Jmenovitý moment Zdvih Krytí Maimální teplota média Přípustná teplota okolí Přípustná vlhkost okolí motnost r8 EZK 0 / 230 V; 230 V 0 z viz specifikační tabulka 3 - bodové nebo signálem - 20 m 00 Nm ~ 27 kn; 20 Nm ~ 32 kn, 63, 00 mm IP 66 daná použitou armaturou o -2 až 60 C 90 % (tropické provedení 00 % s kondenzací) 2-3 kg Poznámka: Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách Specifikace pohonů XX X XXX X X + XXX Provedení Funkce normální regulační r Výkonová řada pohonu 8 Tvar připojení (závit TR 366 L, příruba F0) Příslušenství vypínací 0-20 Nm zatěžovací Nm 0/230V 0,06 0,2 0,8 0,8 0,37 0,37 0,7 0,7 Potenciometr 000 W Dvojitý potenciometr Elektronický vysílač - 20 m Regulátor polohy CTUMTIC R Řídící jednotka SMRTCON Výkon motoru [ kw ] 2, 7, Vypínací moment Výstupní otáčky r8 r V 0,2 0,2 0,37 0,7 0,7,0,0,0 2, 7, F FF ESM2 CMR CSC

34 Rozměry pohonů...8 2) 3) ) ) 22 Připojení dle ISO 20, tvar připojení, F0 S regulátorem polohy CTUMTIC R Připojení dle ISO 20, tvar, F0, Tr366-L S řídící jednotkou SMRTCON ) C Přiřazení k ventilům ) prostor potřebný pro otevření víka 2) provedení bez brzdy 3) provedení s brzdou RV, RS 70 DN 00 RV, RS 70 DN 2, RV, RS 70 DN Počet sloupků C motnost ~ 3 kg ~ kg ~ 20 kg

35 PFD PFG Pneumatické pohony Flowserve Technické parametry Typ Označení v typovém čísle ventilu Napájecí tlak Funkce Řízení PO 700 PFG přímá Jmenovitá síla Jmenovitý zdvih Krytí Maimální teplota média Přípustná teplota okolí Přípustná vlhkost okolí motnost PO 2 PFD ma = 0,6 Mpa, min-viz, tab. nepřímá přímá nepřímá pneumatický signál kpa proudový signál 0() - 20 m dle tabulky jmenovitých sil 20,,60 mm 60,80 mm IP daná použitou armaturou o - až 80 C 9 % viz. rozměrová tabulka Příslušenství Elektropneumatický pozicioner (analogový) typ SRI 990 Zařízení s elektrickým vstupem až 20 m a přímým výstupem ovládaného vzduchu do pohonu. Nastavuje se pomocí přepínačů a potenciometrů. Zařízení s elektrickým vstupem až 20 m a přímým výstupem ovládaného vzduchu do pohonu. Nastavuje se pomocí PC a zvláštního software, komunikace RT, Fieldbus Foundation, PROFIUS. Zařízení s elektrickým vstupem až 20 m a přímým výstupem ovládaného vzduchu do pohonu. Nastavuje se pomocí tlačítek, zobrazení LED diodami, případně na displeji. Zařízení s pneumatickým vstupem kpa pro řízení pohonů pneumatickým signálem Nastavitelné spínače koncových poloh Redukuje tlak ovládacího vzduchu na požadovanou hodnotu nalogový pozicioner se vstupem (0) - 20 m Digitální pozicioner se vstupem (0) 20 m Přímo řízený elektromagnetický ventil, konstrukce 3/2, funkce U (univerzální), G / Pojistné zařízení pro uzavření vzduchového potrubí při poklesu tlaku Elektropneumatický pozicioner (inteligentní) typ SRD 99 Elektropneumatický pozicioner (digitální) typ SRD 99 - D Pneumatický pozicioner typ SRP 98 Signalizační spínače typ SGE 98 Redukční stanice typ 320 Elektropneumatický pozicioner typ SRI 986 Elektropneumatický pozicioner SIPRT PS2 Solenoidový ventil standardní typ SC G32700 lokovací relé, typ EIL 200 Pracovní podmínky Přímá a nepřímá funkce pohonu Pneumatické pohony Flowserve jsou schopné provozu při etrémně vysokých teplotách okolí a mají dobrou odolnost proti rázovému zatížení. Vynikají dobrou odolností proti vibracím, v provoze dosáhly životnosti přes 06 cyklů. Je možné je dodat jak s přímou tak s nepřímou funkcí, eventuálně s blokací polohy při výpadku napájecího vzduchu. K pohonu lze dodat celou řadu příslušenství. Přímá funkce je takové provedení pohonu, u kterého při výpadku ovládacího vzduchu dojde k zasunutí táhla do modulu pohonu (u ventilu dojde k jeho otevření). U nepřímé funkce pneumatického pohonu dochází při výpadku ovládacího vzduchu k vysunutí táhla z pohonu (k zavření ventilu). -3-

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702 02-02.2 0.07.Z Regulační ventily RV 702 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1-

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1- 02-0. 0.07.Z Redukční stanice RS 702 A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 09 0 Nová Paka, Tel.: +420 49 04 26, Fax: +420 49 04 27, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz -- Výpočet součinitele

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla 52 325-52 329 11/02

MOK-Č MOK-Č. Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL. Typová čísla 52 325-52 329 11/02 MOK-Č MOK-Č Elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky MODACT MOK MODACT MOK CONTROL Typová čísla 52 325-52 329 11/02 POUŽITÍ Servomotory MODACT MOK jsou určeny k přestavování

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304.

MXV. MXV 25-2, 32-4, 40-8 MXV 50-16, 65-32, 80-48 Všechny součásti v kontaktu s kapalinou, včetně hlavic, jsou z chromnikl nerez oceli. AISI 304. MXV Konstrukce Vertikální, článkové čerpadlo se shodný průěre sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou proazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hlavní obory působení. Servis a služby zákazníkům

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hlavní obory působení. Servis a služby zákazníkům PROFIL SPOLEČNOSTI Společnost ARMATURY Group a.s. je postavena na základech dlouholeté tradice výroby průmyslových armatur v regionu Moravy a Slezska. Dovednosti a zkušenosti zaměstnanců umožnily vybudovat

Více

Elektrický servomotor otočný víceotáčkový. Typové číslo 52 030-52 036 KATALOG. Typové číslo 52 030-52 032 6/14

Elektrický servomotor otočný víceotáčkový. Typové číslo 52 030-52 036 KATALOG. Typové číslo 52 030-52 032 6/14 Elektrický servomotor otočný víceotáčkový KTLOG Typové číslo 00-0 Typové číslo 00-0 / www.zpa-pecky.cz . POŽITÍ Servomotory řady MODCT MOxD, MOPxD, MOxDJ jsou určeny k přestavování armatur případně jiných

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min

VP(E)5-10, VP(E)5-20 VP E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ. VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n. 10; 20 p max. 32 MPa Q max. 200; 400 dm 3 /min VENTIL PŘEPOUŠTĚCÍ KT 3012 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 200; 400 dm 3 /min Přepouštěcí ventily se vkládají do hyraulických obvodů k udržení nastaveného tlaku. Připojovací obrazec dle DIN 24 340,

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Výhradní zastoupení SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Regulační technika se stoletou tradicí Regulační ventily SAMSON řady 240 typ 3347, 3249

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Rychlé ventily Festo: více ne jen rychlé spínání pičkový rychlý ventil a 2 milisekundy V moderní automatizaci je stále více ádaná rychlost, dynamika

Více

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7

Tlakové spínače. eshop.norgren.cz. Snadné objednávání 24/7 Tlakové spínače Rozsáhlý sortiment tlakových spínačů, poskytuje celou řadu různých možností pro konverzi tlakových změn na elektrický signál. Tato řada zahrnuje elektromechanické a elektronické spínače

Více

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 Uživatelská příručka Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 web: www.omegaeng.cz www.newport.cz - 1 e-mail: info@newport.cz OBSAH: 1.0 Úvod a popis. 3 2.0

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E

1 Všeobecné. 1.1 Přehled NORDAC SK 700E NORDAC SK 700E 1 Všeobecné Řada měničů NORDAC SK 700E je důsledným pokračováním dalšího vývoje osvědčené řady vector. Tyto přístroje se vyznačují vysokou modularitou při současně optimálních regulačních

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

TIA na DOSAH. SIZER a CAD CREATOR

TIA na DOSAH. SIZER a CAD CREATOR Co je SIZER? Nástroj který podporuje uživatele již při počáteční fázi projektu hardwarových a softwarových komponent požadovaných pro automatizaci. SIZER zahrnuje návrh úplného systému pohonu s volitelnými

Více

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441

Vakuum VAKUUM. Nemohu to najít volejte Express tým 00420 465 611 441 Vakuum Nyní ze skladu Norgren Express, jednostupňové a vícestupňové vakuové pumpy, široký sortiment přísavných držáků, spínačů, vakuometrů a tlumičů hluku. Používejte průvodce rychlým vyhledáním pro přístup

Více

VPP46.. Kombiventily, PN25 VPP46..Q VPI46.. VPI46..Q ACVATIX. pro místnosti, zóny, větrací a klimatizační systémy

VPP46.. Kombiventily, PN25 VPP46..Q VPI46.. VPI46..Q ACVATIX. pro místnosti, zóny, větrací a klimatizační systémy 4 855 VPP46.. VPI46.. VPP46..Q, s přípoj. pro měření tlaku P/T VPI46..Q, s přípoj. pro měření tlaku P/T ACVATIX Kombiventily, PN25 pro místnosti, zóny, větrací a klimatizační systémy VPP46.. VPP46..Q VPI46..

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK

Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více