PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A"

Transkript

1 PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha

2 PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů, kostelů, skanzenů, historických parků, technických památek... ÚKOL: dokumentace jejich přístupnosti pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a jejich rodiny a známé

3 PAMÁTKY VE SPRÁVĚ NPÚ ZNAČNĚ HETEROGENNÍ SKUPINA PAMÁTEK ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ OBJEKTY OBRANNÉ S ČETNÝMI BARIÉRAMI OBJEKTY REPREZENTAČNÍ A OBYTNÉ S MINIMEM BARIÉR NEBO ZCELA BEZ BARIÉR PRAKTICKY ŘEŠENÉ LIDOVÉ STAVBY, TECHNICKÉ PAMÁTKY, OTEVŘENÉ PARKY NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY; KE KAŽDÉMU ZÁSAHU, VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV, SE VYJADŘUJE NPÚ, SKRZE SVÉ GARANTY GARANTI NPÚ ZVEŘENÉ PAMÁTKY ZNAJÍ (?)

4 PROJEKT DOKUMENTACE PAMÁTEK NPÚ ROK 2006 komunikace se správci, přebírání sdělených informací, bez možnosti zpětné kontroly, ověřování údajů ROK 2007, 2007, OBDOBÍ změna řešitele projektu, metodické vedení POV o.s., změna dosavadní koncepce, aktivní sběr informací v terénu, přímo v konkrétních popisovaných objektech PŘEDMĚTEM SLEDOVÁNÍ A DOKUMENTACE BYLY 1. prostor před areálem památky, k vstupu do něj 2. areál památky, park, zahrad, dvůr, k vstupu do ní 3. interiér památky, její jednotlivé prohlídkové trasy 4. poskytované služby, servis /parkování, upravené WC/... DŮRAZ:: možnost samostatní prohlídky bez cizí pomoci DŮRAZ

5 ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR ZAŽITÝCH TVRZENÍ, NÁZORŮ, PŘEDSUDKŮ... památky byly záměrně budovány s bariérami a proto nemá smysl jejich bezbariérovost sledovat bariéry v památkách nelze z důvodu ochrany odstranit, nebo překonat, lze je pouze akceptovat památka s bariérami nepotřebuje bezbariérovou toaletu upravenou pro vozíčkáře instalace zařízení na překonání bariér není nutná, vozíčkáře přenesou přes schody zaměstnanci objektu nelze použít existující literaturu o budovách bez bariér, řeší novostavby, ne památky vozíčkáři památky nenavštěvují, tak jeden do roka

6 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY PRO ZÍSKÁNÍ PRAVDIVÝCH INFORMACÍ DŮKLADNÁ ZNALOST PAMÁTKY získaná její cílenou opakovanou dokumentací, včetně služeb, servisu... DOKUMENTACE VŠECH BARIÉR /1 schůdek je také bariéra/ AKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ MOŽNOSTÍ PRO POHYB BEZ BARIÉR, KTERÉ PAMÁTKA SAMA NABÍZÍ

7 VÝSLEDKY DOKUMENTACE ZJIŠTĚNÍ: DOKUMENTACE PAMÁTEK Z HLEDISKA POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ S POHYBOVÝM OMEZENÍM MÁ SMYSL, NAVZDORY ČETNÝM BARIÉRAM ZE 114 PAMÁTEK NPÚ JSOU PRO VOZÍČKÁŘE ZCELA NEPŘÍSTUPNÉ: zříceniny hradů Bezděz, Házmburk, Gutštejn, Vízmburk, Žebrák Zbylá část jsou památkové objekty 1. s interiéry zcela bezbariérově přístupnými 2. s interiéry částečně bezbariérově přístupnými 3. pouze s bezbariérově přístupnými areály

8 ověřené informace o dostupnosti památek NPÚ, zajišťovaném servisu a službách pro cílovou skupinu s pohybovým omezením informace pro seniory informace pro další publikace, podklad pro piktogramy informace pro správce památek o umístění jednotlivých bariér, horizontálních, vertikálních, které lze odstranit, překonat, obejít (nebo je nutné respektovat) znalost bariér jako základ hledání způsobů technologií jejich odstraňování /technologie divadla/ získané informace umožňující zobecnění problematiky bezbariérového zpřístupňování památek a přípravu metodiky Jak dobýt hrad, Památky takřka bez bariér 1, 2

9 ZÍSKÁVÁNÍ PODNĚTŮ PRO ZKVALITNĚNÍ PŘÍSTUPNOSTI PAMÁTEK ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR TAM, KDE TO LZE, JEJICH AKCEPTOVÁNÍ TAM, KDE JEJICH ODSTRANĚNÍ NENÍ (PROZATÍM, NEBO VŮBEC) MOŽNÉ PŘEKONÁVÁNÍ MALÝCH BARIÉR V PODOBĚ JEDNOHO PĚTI SCHODŮ POMOCÍ PEVNÝCH NEBO MOBILNÍCH ŠIKMÝCH RAMP, NEBO JINAK /viz dále/ ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DOPOSUD BEZBARIÉROVĚ NEPŘÍSTUPNÝCH ČÁSTÍ, CELOROČNĚ, NEBO JEDNORÁZOVĚ V RÁMCI DNŮ BEZ BARIÉR POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY S POHYBOVÝM OMEZENÍM PŘED NÁVŠTĚVOU I V JEJÍM PRŮBĚHU /www, tisk, informační tabule/

10 BEZBARIÉROVÉ TOALETY UPRAVENÉ PRO VOZÍČKÁŘE - OPOMÍJENÁ POVINNOST problém získat informace, zda je toaleta skutečně bezbariérová nerozlišování mezi bezbariérově přístupnou standardní toaletou a bezbariérovou toaletou upravenou pro vozíčkáře striktní dodržování rozměrů bezbariérových toalet, dle vyhlášky 398/2009 Sb., zachování minimálních vyhovujících rozměrů, často na hraně jejich použitelnosti a funkčnosti instalace bezbariérových toalet v památkách s (prozatím) nepřístupnými interiéry umožňuje účast vozíčkářů na akcích konaných v jejich areálech

11 VÝTAHY chybějící údaje OBAVA Z NEPŘIMĚŘENÉHO ZÁSAHU DO PAMÁTKY UDÁVANÉ ROZMĚRY: VNITŘNÍ ROZMĚR KLECE VÝTAHU CHYBĚJÍCÍ ROZMĚRY: VNĚJŠÍ ROZMĚR VÝTAHOVÉ ŠACHTY VALDŠTEJNSKÁ JÍZDARNA: VÝTAH 2,10 x 2,15 m PLOCHA PRŮRAZU: 4,3 4,3--6,90 m² m²

12 VÝTAHY V PAMÁTCE ŘEŠENÍ

13 ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ na míru...kde by mobilní rampy překážely...

14 PŘETRVÁVAJÍCÍ POTÍŽE od poslední dokumentace v roce 2009 zajišťování bezbariérovosti památek se nestalo prioritním zájmem; k její realizaci schází kromě zájmu, ochoty i prostředky na realizaci absence informací o změnách k lepšímu jak ze strany správců památek, tak i referentů NPÚ ÚP nestejný přístup k řešení obdobných situací; ( zámky Kroměříž, Litomyšl / přetrvávající zámek Pardubice) zamítavé paušalizování před snahou najít řešení, jak bariéry (i částečně) překonávat doporučovaní tahání přes schody, neumožňováni samostatné prohlídky bez cizí pomoci, asistence

15 Řešení 1: LEGISLATIVNÍ ZMĚNA sjednocení přístupu památek muzeí - galerií Vzor: MUZEA A GALERIE SE SBÍRKAMI ZAPSANÝMI V CENTRÁLNÍ EVIDENCI SBÍREK 10a ZÁKONA 122/2000 Sb., POVINNOST ZAJIŠTĚNÍ STANDARDU FYZICKÉ DOSTUPNOSTI: Odstraňováním architektonických a jiných bariér, pokud to stavební podstata příslušné nemovitosti dovolí, nebo to není z jiných závažných důvodů vyloučeno vyloučeno Zákonná povinnost pro státní, krajské a obecní muzea a galerie, řídící se z. 122/2000 Sb. PAMÁTKY VE SPRÁVĚ NPÚ, STEJNÁ POVINNOST VYPLÍVAJÍCÍ Z NOVÉHO (PŘIPRAVOVANÉHO) PAMÁTKOVÉHO ZÁKONA

16 Řešení 2: Informování o BEZBARIÉROVOSTI NPÚ, Asociace muzeí a galerií ČR, Národní rady osob se zdravotním postižením a dalších institucí při přípravě metodických informačních materiálů pro památkovou péči, muzea, galerie SPOLUPRÁCE TÉMATA PŘÍSPĚVKŮ /STUDIÍ Dokumentace památek pro návštěvníky s handicapy Proč je netahat přes schody, i když máme chlapy Bezbariérová toaleta - aby byla skutečně bezbariérová Výtahy v památkovém objektu kdy, kde a jak Návštěvník s pohybovým omezením navštíví památku, co bude očekávat, co mu poskytneme, aby byl spokojen PUBLIKOVÁNÍ: ZPP, Věstník AMG, Muzeum, materiály NRZP NA ZÁKLADĚ STUDIÍ PŘÍPRAVA ZOBECŇUJÍCÍ METODIKY

17 Národní A JAK DÁLE...? památkový ústav spravuje ucelený soubor zpřístupněných památek, který je z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s pohybovým omezením nejkvalitněji zdokumentován reorganizace NPÚ k přenáší správu památkových objektů do nově zakládaných čtyř Územních památkových správ (ÚPS), do jejichž kompetence bude spadat také zajišťování zkvalitňování služeb pro návštěvníky s pohybovým omezením zda budou ÚPS vycházet z existujících informací a budou prosazovat zajišťování zkvalitnění služeb pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu a orientace se prozatím neví... návštěvníci s pohybovými handicapy negenerují zisk NPÚ ÚP své aktivity na poli dosavadní dokumentace (oficiálně) ukončuje ke dni

18 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Milan JANČO, NPÚ ÚP Praha PREZENTACE BYLA PŘIPRAVENA V RÁMCI ÚKOLU DKRVO Podpůrná vědecká činnost pro vědecké pracovníky NPÚ

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích 1 Vážení vlastníci kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, velmi si vážíme Vaší osobní iniciativy,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více