ČERVENEC červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVENEC 2011. 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje"

Transkript

1 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ČERVENEC 2011 V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michaelovi III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby v slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve na Velké Moravě. Na Velkou Moravu dorazili bratři na jaře. V roce 867 byli již duchovní, kteří byli vzděláváni bratry, dostatečně připraveni na vysvěcení na kněze a biskupy. Spolu s Konstantinem a Metodějem se rozhodli pro cestu do Cařihradu, kde mělo vysvěcení proběhnout. V témže roce byli pozváni papežem Mikulášem I., který věděl, že ti dva Byzantinci kážou na Velké Moravě v nepovoleném jazyce. Při jejich cestě do Říma však Mikuláš I. zemřel a jeho nástupcem se stal Hadrián II., který přijal své hosty s velkolepostí hodnou králů. V učených disputacích se pak Konstantinovi podařilo v Římě obhájit před papežem oprávněnost slovanské liturgie. A protože Konstantin byl i skvělý diplomat, byla staroslověnština bulou slavnostně povolena jako bohoslužebný jazyk. V Římě se zdrželi bratři až do roku 869, Konstantin však ochuravěl. Před svojí smrtí vstoupil Konstantin do kláštera a přijal řeholní (mnišské) jméno Cyril (Kyrillos). Zemřel padesát dní po vstoupení do jednoho z řeckých klášterů, 14. února roku 869, ve stáří dvaačtyřiceti let. Metoděj měl v rukou papežskou bulu a v ní jednoznačně řečeno, že země knížat Rostislava, Svatopluka a Kocela náležejí pod správu římského stolce. Metoděj byl na podzim 869 vysvěcen na prvního arcibiskupa moravského. Po příchodu na Moravu byl v roce 870 povolán na církevní sjezd do Řezna, kde s ním byl započat proces, který podnítil Ludvík Němec. Metoděj byl sesazen a odsouzen na doživotí. Osvobodil ho až papežský zásah. Metoděj byl na příkaz papeže Jana VIII. propuštěn a znovu dosazen do čela arcidiecéze. Stalo se tak roku 873, arcibiskup Metoděj se ujímá správy všech chrámů a kleriků ve všech moravských městech. Nedlouho poté je ale obviněn německým knězem Wichingem z kacířství a znovu povolán do Říma. V Římě před papežem Janem VIII. použití staroslověnštiny obhájil; následně papež staroslověnskou liturgii schválil. Metoděj se vrátil na Moravu, kde dokončil překlad Písma svatého. Těžce nemocný Metoděj po dokončení překladů jmenoval svým nástupcem Slovana Gorazda. Krátce na to šestého dne měsíce dubna ve třetí indikci, roku šestitisícího třístého devadesátého třetího od stvoření světa (dle nového kalendáře 6. dubna 885) zemřel ve věku 70 let. 1 Z iniciativy občanského sdružení Moravská národní obec začaly od roku 2010 některé moravské radnice vyvěšovat moravskou vlajku při slavnostních příležitostech, zejména v den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moravská vlajka byla vyvěšována již dříve, a to až do roku 1920, kdy československý parlament používání zemských vlajek zrušil. Vlajka Moravy je odvozena ze zemských barev schválených moravským zemským sněmem v roce 1848 zlaté a červené. Ačkoli nebyla vlajka jako taková nikdy uzákoněna, zpravidla se za ni považuje vlajka se dvěma vodorovnými pruhy: zlatý nahoře, červený dole. Kvůli možné záměně používá v současnosti řada moravských patriotů variantu vlajky se zlatočerveně šachovanou orlicí, moravským zemským znakem. 2 Jsme Moravané nebo Češi? Být Moravanem je nejen právem, ale i povinností všech, kterým odkaz tisícileté historie Moravy není lhostejný. Proto zastupitelstvo obce Unkovice rozhodlo na svém zasedání 15. června 2011 o podpoře iniciativy Moravské národní obce formou vyvěšování moravské zemské vlajky dne 5. července u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moravská vlajka bude vyvěšována i při jiných příležitostech v průběhu roku

2 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa Mistr Jan Hus - římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel. Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi (kacířství, blud, neslučitelný s obecnou vírou) a v roce 1411 jej exkomunikovala (vyloučila z církve). Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř a vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení (6. července 1415). Vesnice roku 2011 Krásné, krásné, krásné Unkovice - touto písní, chlebem, solí a štamprlí meruňkovice přivítaly místní ženy, oděné ve vlastních krojích, hodnotící komisi v sále kulturního domu, která se do naší obce dostavila 1. června v 8 hodin ráno. Po příjezdu a následném přivítání byli hodnotitelé seznámeni s naší obcí, její historií a plány do budoucna. Poté vyjeli do terénu, aby si Unkovice prohlédli. Přestože se dvě hodiny vyhrazené na prezentaci obce zdály dost dlouhá doba, nakonec bychom potřebovali mnohem více času, abychom sdělili všechno, co chceme. Rozkvetlé záhony, uklizená a čistá obec a krása okolí u rybníka to vše bylo velkou devizou, stejně jako upravený místní hřbitov. Hodnotitele velmi zajímala činnost místních spolků a sdružení, která je podstatnou částí soutěže. Účast lidí na komunitním plánování, společná rozhodování, spolupráce mezi spolky a s obcí, činnost zaměřená na seniory a na práci s dětmi to jsou velmi důležité aktivity, a to nejen kvůli účasti v soutěži. Je důležité se setkávat, vzájemně poznávat, pomáhat si. Protože všechno, co děláme, neděláme jen pro sebe, ale i pro druhé. Své o tom ví děti z mateřské školy, které pod vedením paní učitelky Kůgelové a paní učitelky Brychtové namalovaly pro hodnotitele krásné obrázky, za což jim patří velký dík. Současně bych touto cestou chtěl poděkovat místním ženám UNKOVICKÉMU BABINCI které pro hodnotitele připravily reprezentativní uvítání a pohoštění (ze kterého jsem byl mimochodem nejvíc překvapen já, taková to byla paráda), napekly buchty, koláče, usmažily boží milosti a nadělaly bramborové placky a s těžkými taškami obsadily v Jihomoravském krajáči krásné druhé místo. A nejen dobrého jídla u nás hodnotitelé ochutnali, ale i dobrého vína a meruňkovice. A samozřejmě děkuji vám všem, kteří se staráte, abychom měli v Unkovicích hezky a všem, kteří se účastníte společenského, kulturního a sportovního dění v obci. A přestože Unkovice nezískaly žádnou z hlavních cen, jejich prezentace se líbila a účast v soutěži byla velkou zkušeností do budoucna. Zdeněk Pospíšil, starosta VÝSLEDKY SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2011: Stuhy Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Jihomoravském kraji se stává a Zlatou stuhu získává obec Vavřinec (okres Blansko). Obec Vavřinec je oprávněna užívat titul Vesnice Jihomoravského kraje roku Modrou stuhu za společenský život uděluje komise obci Rudka (okres Brno-venkov). Bílou stuhu za činnost mládeže uděluje komise obci Strachotín (okres Břeclav). Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí uděluje komise obci Hnanice (okres Znojmo). Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu uděluje komise obci Hýsly (okres Hodonín). Cenu naděje pro živý venkov (tzv. duhovou stuhu) uděluje komise obci Hýsly (okres Hodonín). Zlatá cihla Zlatá cihla Ždánice za obnovu božích muk a kapličky.

3 Diplom Diplom za vzorné vedení kroniky uděluje komise obci Želetice (okres Hodonín). Diplom za vzorné vedení obecní knihovny uděluje komise obci Tvrdonice (okres Břeclav). Diplom za rozvíjení lidových tradic uděluje komise obci Tvrdonice (okres Břeclav). Mimořádné ocenění Mimořádné ocenění za péči o vodní prameny v obci uděluje komise obci Horní Dunajovice (okres Znojmo). Mimořádné ocenění za rozvoj cestovního ruchu uděluje komise obci Němčičky (okres Břeclav). Mimořádné ocenění za obnovení provozu kina obci Božice (okres Znojmo). Mimořádné ocenění za činnost hasičského sboru uděluje komise obci Výrovice (okres Znojmo). Mimořádné ocenění za práci starosty uděluje komise obci Unkovice (okres Brno-venkov). Mimořádné ocenění za příkladný kulturní a společenský život uděluje komise obci Železné (okres Brno-venkov). Mimořádné ocenění za příkladné řešení infrastruktury uděluje komise obci Petrov (okres Hodonín). Mimořádné ocenění za uplatňování principů zdravé výživy v mateřské škole uděluje komise obci Násedlovice (okres Hodonín). Jihomoravský krajáč 2011 (Tradiční místní pokrm) Subjekt Okres Název soutěžícího pokrmu Výsledek Obec Chvalovice Znojmo Pětadvacet zdomácnělá rumunská kuchyně 1. místo Obec Unkovice Brno-venkov Těžké tašky 2. místo Obec Tvrdonice Obec Násedlovice Břeclav Hodonín Křenová omáčka s knedlí a uzeným masem Hodová kačena se zelím Obec Rudka Brno - venkov Bramborové škubánky Město Ždánice Hodonín Zámecký štrúdl Obec Vavřinec Blansko Bramborové placky 3. místo Slavnostní předání ocenění v soutěži VESNICE ROKU 2011 se uskuteční v obci Vavřinec. Základní škola a mateřská škola Unkovice Je tady poslední měsíc školního roku a děti se už nemohou dočkat, až začnou prázdniny. Abychom jim to čekání alespoň trochu zpříjemnili, připravili jsme pro ně v červnu plno zajímavých akcí. Ke Dni dětí dostaly děti ze školky i ze školy hned 3 dárky: 1. června to bylo divadlo v Brně pohádka Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky. V pátek si děti vyzkoušely jízdu zručnosti na kolech kolem parku před školou, za což si odnesly diplomy a sladké odměny. V neděli jsme se pak podíleli ještě na dalším dětském dnu pořádaném Obcí. 15. června jsme se vypravili na školní výlet do ZOO v Hodoníně. Děti si prohlédly spoustu zvířátek, zařádily si na dětském hřišti a někteří školáci nezapomněli přivézt domů nějaký ten suvenýr. Ve čtvrtek 23. června byl ještě jeden společný výlet, tentokrát do zámku a parku v Židlochovicích. Se školním rokem se již tradičně rozloučíme v mateřské škole, a to ve středu Všechny tyto akce pořádala společně základní škola a mateřská škola.

4 Pro školáky ještě navíc připravujeme na úterý takový minivýlet na kolech po stezce a lesem. Děti se velice těší, tak doufejme, že nám vyjde i počasí. Celým školním rokem prolíná největší akce, kterou každoročně provádí naše škola již mnoho let, to je soutěž ve sběru starého papíru. Děti a jejich rodiče nosí papír do školy, ale pomáhají nám i ostatní občané, kteří dávají balíky s papírem k obchodu, popř. také přímo do školy. Všem za to děkujeme, zvláště pak obchodu pana Losy. V neposlední řadě velké poděkování patří paní Olze Duchoňové, která s ukládáním a zejména pak s nakládáním papíru na nákladní auto při odvozu ze školy má nejvíce práce, a dále děkujeme za pomoc i panu Štěpánu Schillerovi. A už teď víme, že Základní škola Unkovice se opět umístila v Soutěži s panem Popelou na krásném 1. místě z více než 130 přihlášených škol v Jihomoravském kraji s průměrně nasbíraným množstvím 2 231,43 kg na žáka ( Na děti čeká spousta odměn a také školních potřeb na příští školní rok, které u nás dostávají zdarma. A ještě jedna aktualita z naší školy: v rámci projektu EU peníze školám obdrželi jsme dotaci ve výši ,00 Kč, která bude využita zejména na nákup nových počítačů pro žáky, interaktivní tabule a dalších doplňků k modernizaci vyučování. Takže nezbývá než popřát všem dětem co nejvíc pěkných prázdninových zážitků a v září nashledanou. Alena Krátká, ředitelka ZŠ a MŠ Unkovice, Letošní Mezinárodní den dětí probíhal na dvou místech: a to před KD na návsi a současně i na hřišti za KD. Počasí nám vyšlo a děti si mohly vyzkoušet své dovednosti v nejrůznějších soutěžích. O přípravu a organizaci se postaraly spolu s obcí základní škola, sdružení rodičů, SKUNK, Klub přátel vody, místní organizace ČSSD. Odměn bylo víc než dost, nezbylo nic, jak po náletu kobylek.. Dokonce mi nezbyl ani metr, kterým jsem vyměřoval doskočiště. Neméně úspěšný byl i nohejbalový turnaj trojic. Zúčastnilo se ho dvanáct družstev a zvítězila trojka ve složení Holeček, Frank a Zobač. Účastníkům děkujeme, vítězům gratulujeme a za rok NA SHLEDANOU! V pátek 1. července v 17 hodin pořádá Klub přátel vody Unkovice táborák na rybníku u příležitosti ukončení školního roku. Děti občerstvení zdarma. Srdečně zvou pořadatelé. V sobotu 2. července bude následovat od ranních hodin výlov Haltířku. Začínáme v 7 hodin. 30. července od 20 hodin pořádá Klub přátel vody Unkovice na rybníku LETNÍ NOC. K tanci a poslechu hraje skupina JEN TAK BAND, občerstvení zajištěno. Líbí se vám mozaiková tvorba, od drobných šperků až po nástěnnou mozaiku, zrcadlo s květinovým motivem, adventní dekorace, či krásný mozaikový stoleček na zahradu? A co je ještě lepší, máte chuť si to vše vyrobit sami? Pak nově vzniklý kroužek mozaikování je tu právě pro vás. Hlavní osobou, která vše zorganizovala a poskytne vám veškeré informace, je paní Marta Krátká, Unkovice 61, tel Místní knihovna oznamuje, že 28. července bude zavřena.

5 PETICE: Jak jsem vás informoval již před měsícem, Rada Jihomoravského kraje vzala na vědomí petici proti přeložce krajské komunikace II/416, dopis zástupcům petičního výboru zaslal radní David Macek. To, že většina lidí z Unkovic odmítá územní rezervu pro přeložku silnice druhé třídy číslo 416, je zřejmé a proto i přes odpověď z kraje budeme pokračovat nadále v úsilí, abychom zabránili nejen stavbě přeložky, ale i tzv. územní rezervě pro její případnou stavbu, protože to je prakticky totéž, jen je k tomu přidáno mazání medu kolem pusy. Celou záležitost budeme nadále sledovat, snahou je vyřešit problém ke spokojenosti občanů naší obce. za petiční výbor Zdeněk Pospíšil Interaktivní odkaz vysílání televize RTA k petici je umístěn na webových stránkách obce. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Unkovice, konaného dne 15. června 2011 Usnesení č. 3/03/2011 č. 3.3/02/2011 Zastupitelstvo obce vyhodnotilo podmínky spojené s realizací zavedení integrované dopravy do obce. Vzhledem k tomu, že ze strany občanů nebyly předneseny žádné náměty a připomínky, rozhodlo zastupitelstvo obce akci nerealizovat v návaznosti na rozpočtové možnosti obce. Zastupitelstvo obce Unkovice bere zprávu Kontrola plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce dne na vědomí. Usnesení č. 4/03/2011 Zastupitelstvo Obce Unkovice schvaluje, na základě výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2010 firmou Bohemia audit, Závěrečný účet obce za rok 2010 včetně přijatých opatření. Lhůta pro plnění přijatých opatření do Usnesení č. 5/03/2011 Zastupitelstvo Obce Unkovice schvaluje Smlouvu o přezkoumání hospodaření za rok 2011 firmou Bohemia audit a pověřuje starostu obce Pospíšila jejím podpisem. Usnesení č. 6/03/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011. Usnesení č. 7/03/2011 Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku jednotce SDH Hrušovany u Brna ve výši v roce ,- Kč (dle možnosti 5 000,- Kč do konce roku 2011) v roce ,- Kč (v případě, že příspěvek ve výši 5 000,- Kč nebude uhrazen v roce 2011) v roce 2013 a dalších 5 000,- Kč Usnesení č. 8/03/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje převedení hmotného majetku evidovaného inventurním soupisem k v hodnotě ,65 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace, okr. Brno venkov. Usnesení č. 9/03/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu a pověřuje starostu obce Pospíšila k jejímu podpisu. Usnesení č. 10/03/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č , uzavřenou mezi firmou PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. a Obcí Unkovice a pověřuje starostu obce jeho podpisem. Usnesení č. 11/03/2011 Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání žádosti v OPŽP v rámci osy 3.1

6 Usnesení č. 12/03/2011 Zastupitelstvo obce Unkovice rozhodlo o podpoře iniciativy Moravské národní obce formou vyvěšování moravské zemské vlajky dne 5. července u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Moravská vlajka bude vyvěšována i při jiných příležitostech v průběhu roku. Usnesení č. 13/03/2011 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění podmínek pro stavbu díla Žabčice-intenzifikace ČOV v předloženém znění a ukládá starostovi Pospíšilovi a místostarostovi Bc. Mrkvicovi projednat znění Smlouvy o spolupráci při zajištění podmínek pro stavbu díla Žabčiceintenzifikace ČOV s příslušnými orgány VaK Židlochovicko a zástupci dotčených obcí v nejkratším možném termínu. Usnesení č. 14/03/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu JmK v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje na rok Usnesení č. 15/03/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova a pověřuje starostu Pospíšila k podpisu. Usnesení č. 16/03/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pořádání Letní noci a současně souhlasí s uzavřením účelové komunikace dne v době od 16:00 do 03:00 hodin. Usnesení č. 17/03/2011 Zastupitelstvo obce Unkovice pozve pana Pokorného k projednání stavu okolí jeho nemovitosti, zejména v souvislosti s chovem hospodářských zvířat v obytné zóně, kde chov hospodářských zvířat pro komerční účely není povolen. Po dohodě s panem Pokorným, bude stanoven termín pro odstranění nedostatků, zejména nesnesitelného zápachu. Pokud nebude termín dodržen, podá obec Unkovice podnět příslušným orgánům k prověření dodržování příslušných norem, zejména hygienických. Usnesení č. 18/03/2011 Zastupitelstvo obce ukládá zástupcům zřizovatele ve školské radě důsledně vyhodnocovat práci statutárního zástupce příspěvkové organizace a společně se zástupci rodičů koordinovat požadavky na činnost příspěvková organizace v návaznosti na navýšení počtu žáků základní školy, včetně návrhů opatření. Ve spolupráci se statutárním zástupcem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace, Brno-venkov zajistit závazná prohlášení rodičů o umístění nejméně šesti žáků do ZŠ Unkovice s termínem do Usnesení č. 19/03/2011 Zastupitelstvo obce zjistí zájem o inzerci v mapovém servisu Židlochovicko mezi místními podnikateli. Na základě zájmu/ nezájmu podnikatelů bude rozhodnuto o tom, zda se obec do tohoto projektu propagace obce zapojí. Usnesení č. 20/03/2011 Zastupitelstvo obce upozorní v dostatečném časovém předstihu sousedy KD Unkovice na konání rockového koncertu/rockové zábavy v areálu KD Unkovice. Zastupitelstvo upozorní pořadatele těchto akcí na dodržování přiměřené hladiny hluku v době nočního klidu. Usnesení č. 21/3/2011 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vytvoření pracovního místa. Na závěr bych rád popřál dětem a vám všem krásné prázdniny, dva měsíce plné radosti a nezapomenutelných zážitků. Zdeněk Pospíšil, starosta

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 26. května 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 26. května 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 26. května 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 25.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008

Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Závěrečný účet obce Mikulov za rok 2008 Rozpočet Obce Mikulov na rok 2008 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2008. Byl vytvořen v souladu se zákonem č.128/2000 o

Více

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Hodina, Němec

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Ing. Uzlová, JUDr. Vrbecká, Hodina, Němec ZÁPIS ze 7. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 15. prosince 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě v Mirošově -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Přepeře, IČO 00276014

Obec Přepeře, IČO 00276014 Obec Přepeře, IČO 00276014 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 ( zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o obci Adresa Obec Přepeře, Přepeře

Více

Usnesení schůze rady obce Lužice č. 32 ze dne 11. 1. 2016. Usnesení č. 32/1 32/26

Usnesení schůze rady obce Lužice č. 32 ze dne 11. 1. 2016. Usnesení č. 32/1 32/26 Usnesení schůze rady obce Lužice č. 32 ze dne 11. 1. 2016 Přítomni: Členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová Marie Gutová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis. Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 12. schůze, konané dne 15. 6. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

P R A V I D L A. č. P1/2016

P R A V I D L A. č. P1/2016 P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P1/2016 pro udělování ceny kulturní komise Rady města Loun leden 2016 Cena kulturní komise Rady města Loun Z prostředků Kulturního fondu bude udělována cena kulturní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice (dále též jako zasedání

Více

Vážení představitelé měst a obcí,

Vážení představitelé měst a obcí, Vážení představitelé měst a obcí, dovolujeme si Vám tímto předložit další informace týkající se občanské iniciativy "Za vyvěšení moravské zemské vlajky" na radnicích v den slovanských věrozvěstů a duchovních

Více

(č. usnesení 227/10 243/10) XXX

(č. usnesení 227/10 243/10) XXX Usnesení z 28. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 28. jednání zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 23. června 2010 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 227/10 243/10) usnesení

Více

Zápis ze zasedání OZ Markvartice ze dne 22. 1. 2010

Zápis ze zasedání OZ Markvartice ze dne 22. 1. 2010 Zápis ze zasedání OZ Markvartice ze dne 22. 1. 2010 Místo konání: Obecní úřad Markvartice č. p. 67 Zahájení zasedání dne 22. 1. 2010 v 17.30 hod Počet přítomných členů OZ: 9 Ing. Vlastimil Klusák, p. Stanislav

Více

USNESENÍ č. 25/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 25/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 25/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Ověřovatel: Zasedací místnost MAS, Žamberk 11. 11. 2010, od 10:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Josef Paďour Ing.

Více

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva č. 1/2015 o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Na základě usnesení zastupitelstva obce Čáslavsko

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. července 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. července 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. července 2011 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 3/2011/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Zpravodaj obce Dolní Rychnov

Zpravodaj obce Dolní Rychnov Rychnováček Zpravodaj obce Dolní Rychnov ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, dostává se Vám po delší době do rukou opět zpravodaj Obce Dolní Rychnov - Rychnováček. V tomto zpravodaji Vám budou představeny

Více

Usn.č. 25/02 1) Usn.č. 25/02 2)

Usn.č. 25/02 1) Usn.č. 25/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 25. zasedání konaného dne 9. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Z Á P I S. z 32. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 24.4.2013 ve Stožci

Z Á P I S. z 32. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 24.4.2013 ve Stožci Z Á P I S z 32. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 24.4.2013 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 17.4.2013. Jednání

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2014 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh IČO : 484 28 311 Při hospodaření s finančními prostředky Svazku obcí

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 15.09.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 4. Základní informace Jedná se o uložení inženýrských sítí v souvislosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 14.4.2016, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 14.4.2016, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 14.4.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Název: Aktualizace znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky

Více

Statut bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Písek

Statut bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Písek DATUM: 02.01.2011 ČÍSLO JEDNACÍ: VÝTISK ČÍSLO: BR-1/2011-2 Jediný POČET LISTŮ (STRAN): 3 (5) Statut bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Písek vydaný k zabezpečení 8 nařízení vlády č. 462/2000

Více

Bytové družstvo NA KORÁBĚ, IČO 29154634. se sídlem Na Korábě 362/4, Libeň, 180 00 Praha 180 00. Zápis z členské schůze

Bytové družstvo NA KORÁBĚ, IČO 29154634. se sídlem Na Korábě 362/4, Libeň, 180 00 Praha 180 00. Zápis z členské schůze Zápis z členské schůze BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA KORÁBĚ, IČO 29154634 se sídlem Na Korábě 362/4, Libeň, 180 00 Praha 8 Den konání : 9. 6. 2014 Místo konání: prostory sušárny v suterénu domu Na Korábě 362/4,

Více

JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY

JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY JEDNACÍ ŘÁD FORMÁTOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Formátového výboru Národní digitální knihovny upravuje zejména způsob svolávání zasedání, účasti, rozhodování

Více

366 respondentů 2,1 % obyvatelstva

366 respondentů 2,1 % obyvatelstva Anketa pro občany V rámci přípravy strategie bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi občany. Dotazníkové šetření se zaměřilo na bodování jednotlivých aspektů kvality života, na tematické oblasti ke zlepšení,

Více

Vyjádření k oznámení k záměru přeložka silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č.

Vyjádření k oznámení k záměru přeložka silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č. Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 OBECNÍ ÚŘAD obce Velké Přílepy Pražská 162 252 64 Velké Přílepy Vyjádření k oznámení

Více

Program školního roku 2016 2017

Program školního roku 2016 2017 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, Praskačka 60, 503 33 Praskačka tel.: 495 588 126 zspraskacka@seznam.cz www.zspraskacka.cz Program školního roku 2016 2017 SOUTĚŽE A PROGRAMY : Program MŠMT:

Více

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO V PROCESU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - o umístění stavby nebo zařízení (dále jen rozhodnutí o umístění stavby) -o změně využití území -o změně stavby a o změně

Více

Obec Branka u Opavy USNESENÍ č. 10 ze dne 29.06.2015. Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 10. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne 29.06.

Obec Branka u Opavy USNESENÍ č. 10 ze dne 29.06.2015. Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 10. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne 29.06. Obec Branka u Opavy Usnesení č. 10. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne 29.06.2015 v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. 1 K o n t r o l a u s n e s e n í : a) D l o u

Více

Výroční zpráva 2012. Obsah ÚVOD 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 5 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 7

Výroční zpráva 2012. Obsah ÚVOD 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 5 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah ÚVOD 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 5 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 7 2 Úvod Vážení přátelé, Vám předkládá výroční zprávu za rok 2012. Poděkování patří všem,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 12.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky ve výši 11.250,- Kč a návrh

Více

Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 15.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 15.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 11/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 15.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Obec Branka u Opavy. Usnesení č.

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Obec Branka u Opavy Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy, konaného dne 08.09.2016 ve společenské místnosti kulturního domu, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. Obec Branka

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 10.02.2009 v 17.00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 10.02.2009 v 17.00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 10.02.2009 v 17.00 hod. v kanceláři Úřadu městyse Blížkovice. čj. 1/2010 Starostka zahájila 1. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Název: Sdružení Českolipsko Právní forma: zájmové sdružení Adresa: náměstí T. G. M. 165, 470 01 Česká Lípa IČO: 75059843 Účelem sdružení je zajištění efektivní

Více

Z á p i s z 6. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 3. dubna 2016 v 15 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 6. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 3. dubna 2016 v 15 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 6. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 3. dubna 2016 v 15 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martina Junová,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Povinné přílohy předkládané spolu s Žádostí o dotaci

Povinné přílohy předkládané spolu s Žádostí o dotaci Místní akční skupina ORLICKO M A S Divišova 669, 564 01 Žamberk Povinné přílohy předkládané spolu s Žádostí o dotaci Fiche č. 5 Moderní zemědělské podnikání Č. Příloha Forma Kontrola Povinné přílohy 1.

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/223)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/223) U S N E S E N Í z 21. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 31. srpna 2011, ve 14:00 hodin, v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis Z 6. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 2.3. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 6. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 2.3. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 6. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 2.3. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo - omluven Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní

Více

Usnesení z 35. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 35. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 35. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 35.1. Program podpory využití volného času dětí a mládeže - změna termínů

Více

Zápis RM ze dne 17. 9. 2014

Zápis RM ze dne 17. 9. 2014 Z Á P I S ze 14. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 17. 9. 2014 Návrh programu: 1. Schválení programu 2. Rozpočtové opatření č. 8/2014 3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Lomnice

Více

Usnesení. z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 18.1.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 18.1.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 3. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 18.1.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/3/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 28/40/RM/2015, 8/1/RM/2016. 2/3/RM/2016

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 19.5.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 19.5.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 19.5.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 9 zastupitelů, p.mňuk od 16.45 hod. do 18.20 hod., p.masařík

Více

Zápis z Členské schůze SRPŠ při MŠ Hněvotín ze dne 17.9. 2015

Zápis z Členské schůze SRPŠ při MŠ Hněvotín ze dne 17.9. 2015 Zápis z Členské schůze SRPŠ při MŠ Hněvotín ze dne 17.9. 2015 Dne 17.9.2015 proběhla Členská schůze Sdružení rodičů a přátel školy při mateřské škole v Hněvotíně. Členská schůze byla svolána dne 16.8.2015

Více

Střelské Hoštice. Návrh usnesení: ZO Střelské Hoštice určuje ověřovateli zápisu: Josefa Šípa, Jaroslava Bálka a zapisovatele Zdeňka Pivničku.

Střelské Hoštice. Návrh usnesení: ZO Střelské Hoštice určuje ověřovateli zápisu: Josefa Šípa, Jaroslava Bálka a zapisovatele Zdeňka Pivničku. Střelské Hoštice Zápis ze zasedání ZO Střelské Hoštice č. 1 konaného dne 25.11.2010 od 19:00 hod. ve Střelských Hošticích Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Střelské Hoštice bylo zahájeno starostou

Více

Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 3. 2016

Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 3. 2016 Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 3. 2016 Zasedání zahájila v 18 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě Proč studovat v Opavě? individuální přístup vyučujících: u nás není student jen číslem snadná dostupnost všech univerzitních

Více

Zápis z 45. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 24.9.2010

Zápis z 45. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 24.9.2010 Zápis z 45. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 24.9.2010 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 24.9.2010 Přítomni: Přítomno: p.brda, p.michálek, p.mgr.cakl, pí Fialová,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 20.01.2016

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 20.01.2016 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 20.01.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny MUDr. Alice Dudová, Ing. Ivo Kiška, Ing. Tomáš Kupka Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO:

Více

OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ

OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ OBEC LEŠTINA U SVĚTLÉ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 18. 7. 2011

U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 18. 7. 2011 U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 18. 7. 2011 OÚ/391/2011 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE STARÉM MĚSTĚ Přítomni:,,,,, Mgr. Bílek P., Mgr.

Více

č. 6/ 2009 R A D Ě T I C E Č E R V E N * ZO schválilo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2008 bez

č. 6/ 2009 R A D Ě T I C E Č E R V E N * ZO schválilo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2008 bez Z pravodaj č. 6/ 2009 R A D Ě T I C E Č E R V E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 6. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

The Sun School for Kargyak VÝSTAVBA SLUNEČNÍ ŠKOLY V INDICKÉM HIMALÁJI. Občanské sdružení Surya - Výroční zpráva 2007

The Sun School for Kargyak VÝSTAVBA SLUNEČNÍ ŠKOLY V INDICKÉM HIMALÁJI. Občanské sdružení Surya - Výroční zpráva 2007 The Sun School for Kargyak VÝSTAVBA SLUNEČNÍ ŠKOLY V INDICKÉM HIMALÁJI Občanské sdružení Surya - Výroční zpráva 2007 Vážení sponzoři, dobrovolníci a přátelé Občanského sdružení Surya, rekapituluji rok

Více

MŠ MOTÝL s. r. o. PŘIHLÁŠKA

MŠ MOTÝL s. r. o. PŘIHLÁŠKA MŠ MOTÝL s. r. o. PŘIHLÁŠKA ÚDAJE O DÍTĚTI Jméno a příjmení:... Přezdívka:... Pohlaví: chlapec / děvče Datum narození:... Národnost:... Mateřský jazyk:... Další jazyk:... ÚDAJE O RODIČÍCH Matka Jméno a

Více

VĚSTNÍK ANNO JMK 4/2016

VĚSTNÍK ANNO JMK 4/2016 VĚSTNÍK ANNO JMK 4/2016 Vážení přátelé, jaro je tady! Posun času s mnohými z nás trochu zamával, ale máme večer dlouho světlo, zahrádky volají, všechno jen kvete. A je tu i další jarní číslo našeho Věstníku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MIKROREGIONU BYSTŘICKO ZA ROK 2010 (par. 17 a par. 39 zák. č. 250/00 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1) HOSPODAŘENÍ MIKROREGIONU V ROCE 2010 Počáteční stav na bankovním

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 096/15 z 30. 3. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 096/15 z 30. 3. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 4. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 30. 3. 2015 od 19.30 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 096/15 z

Více

Usnesení č. 1.1/6-Z12 Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce PhDr. Jaroslava Andrýska.

Usnesení č. 1.1/6-Z12 Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce PhDr. Jaroslava Andrýska. Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.9.2012 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2665 ze dne 3.11.2015 k vypracování koncepční studie horní úrovně Dvořákova nábřeží I. souhlasí

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Výprachtice Stavební úřad PSČ, obec: Výprachtice č.p.3, 561 34 Výprachtice Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustvení

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 9/2015 Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete krásné fotky z červnového divadelního představení v divadle Minor Emil und die Detektive, důležité

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.07/2012 ve Vysokém konaného dne

Více

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kořenice schvaluje doplnění programu o body 11. a 12.

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce Kořenice schvaluje doplnění programu o body 11. a 12. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 42, konaného dne 17. 9. 2014, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. srpna 2011

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. srpna 2011 17. ročník srpen 2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. srpna 2011 Usnesením č. 39/2011 zastupitelé schválili prodat část obecního pozemku v k. ú. Zahrádky p.č. 770/1 o výměře 28 m 2 za cenu

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 15. prosince 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VIII. série

Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VIII. série Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 102.24.10 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2009 VIII. série Rozpočtové změny RZ č. 94 Snížení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne 21.10.2015 od 18.00 na OÚ * * *

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne 21.10.2015 od 18.00 na OÚ * * * Obec Hořátev Zastupitelstvo obce Hořátev Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne 21.10.2015 od 18.00 na OÚ Přítomni: dle prezenční listiny: Poupa, Kristl, Mutl, Rajdlová, Rajdl, Dědek,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁDÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 2. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec

ZÁPIS ZE ZASEDÁDÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 2. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec ZÁPIS ZE ZASEDÁDÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 2. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec Přítomni: p. Pikart, p. Sláma, p. Bardoňová, p.kuba, p. Vondrášek, p.nytra, p. Bambousek Omluveni: Hosté:

Více

Z Á P I S z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. března 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin.

Z Á P I S z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. března 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin. Z Á P I S z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. března 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 3 (omluven : Kosina P.) Ověřovatelé:

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V SOUKROMÝCH A CÍRKEVNÍCH ŠKOLÁCH NA ROK 2010 Č. j.: 24 525/2009-61 V Praze dne 17. prosince

Více

Příloha č. 1. Rozhovor Česká školní inspekce Karlovy Vary průvodní dopis. Vážená paní inspektorko,

Příloha č. 1. Rozhovor Česká školní inspekce Karlovy Vary průvodní dopis. Vážená paní inspektorko, Příloha č. 1 Rozhovor Česká školní inspekce Karlovy Vary průvodní dopis Vážená paní inspektorko, obracím se na Vás s žádostí o pomoc při realizaci své diplomové práce v rámci studia managementu vzdělávání.

Více

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 4. 4. 2016 usnesením č. 4/7/2016 usneslo vydat

Více

Zápis č. 11/2014 z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Hlupín konaného dne 7.11.2014 v 19,00 hod. v budově OÚ

Zápis č. 11/2014 z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Hlupín konaného dne 7.11.2014 v 19,00 hod. v budově OÚ Zápis č. 11/2014 z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Hlupín konaného dne 7.11.2014 v 19,00 hod. v budově OÚ Přítomni: Nově zvolení zastupitelé: Adriana Šťastná, Jaroslav Křivanec, Ing. Petr Břicháček,

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 21.6.2013 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ing. Josef Bušák, Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Martin Kühnel, Ing. Lucie Bartošová Pavel

Více

Obec Štědrá. Zřizovací listina

Obec Štědrá. Zřizovací listina Obec Štědrá Zřizovací listina Usnesením zastupitelstva obce č.j. 33/02/01 ze dne 9. 9. 2002 Obec Štědrá zřizuje s účinností od 1. 1. 2003 v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Zápis. ze 10.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 28.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu

Zápis. ze 10.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 28.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zápis ze 10.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 28.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. Jednání Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

Navržený program: 7) žádosti, připomínky, různé 8) diskuze 9) usnesení 10) závěr

Navržený program: 7) žádosti, připomínky, různé 8) diskuze 9) usnesení 10) závěr Z Á P I S z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.5.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

U S N E S E N Í ze zasedání rady obce Březová konané dne 31. 01. 2013

U S N E S E N Í ze zasedání rady obce Březová konané dne 31. 01. 2013 U S N E S E N Í ze zasedání rady obce Březová konané dne 31. 01. 2013 Rada obce schvaluje: 1/40 Žádost paní Pavlíny Kirstové a paní Jitky Zedníkové, obou z Březové, o povolení vzájemné výměny obecních

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2015

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2015 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

OBEC BŘEZOVÁ. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 01/2014 kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře

OBEC BŘEZOVÁ. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 01/2014 kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře OBEC BŘEZOVÁ BŘEZOVÁ 106, 747 44 BŘEZOVÁ U VÍTKOVA, IČ: 00299880, TEL.: 556 307 017, email: starosta@obec-brezova.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 01/2014 kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře

Více

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. R. Kajzar, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p. L. Chalupný

Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. R. Kajzar, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p. L. Chalupný ZÁPIS ZE 49. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA BOCHOV DNE 1.12.2014 Přítomni : p. M. Egert, p. L. Chalupný, p. R. Kajzar, p. O. Veselý, p. J. Ruth Omluven : XXX Ověřovatel zápisu : p. L. Chalupný Hosté : XXX Zahájení

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 23.3.2016

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 23.3.2016 Číslo jednání: JedNR3-36/2016 Datum jednání: 23.03.2016 Program jednání (USN-R3-806/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů

Více

SPALOVNA MOHELNICE AUTOR PREZENTACE: ANTONÍN NAVRÁTIL BŘEZEN 2014

SPALOVNA MOHELNICE AUTOR PREZENTACE: ANTONÍN NAVRÁTIL BŘEZEN 2014 SPALOVNA MOHELNICE 2 AUTOR PREZENTACE: ANTONÍN NAVRÁTIL BŘEZEN 2014 Usnesení 16.ZM 13.6.2012 I. Zastupitelstvo města-si vyhrazuje všechna rozhodování ve věci otázky spalovny odpadů na území města Mohelnice.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 63 ze dne 10. dubna 2013

Jednání Rady města Broumova č. 63 ze dne 10. dubna 2013 Jednání Rady města Broumova č. 63 ze dne 10. dubna 2013 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Pavel Fröde, pan Arnold Vodochodský, MUDr. Jiří Veselý, Mgr. Jiří Ringel, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ SROMÁŽDĚNÍ. členů Společenství vlastníků jednotek Hlivická

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ SROMÁŽDĚNÍ. členů Společenství vlastníků jednotek Hlivická VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ SROMÁŽDĚNÍ členů Společenství vlastníků jednotek Hlivická Statutární orgán Společenství vlastníků jednotek Hlivická, se sídlem Hlivická 424/8, 181 00 Praha 8 - Bohnice,

Více

Obec Ohaře Ohaře 45 281 30 Ohaře

Obec Ohaře Ohaře 45 281 30 Ohaře Obec Ohaře Ohaře 45 281 30 Ohaře Zápis č.7/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Ohaře, které se uskutečnilo v úterý 8.září 2015 od 20:00 hodin na Obecním úřadě Ohaře. Přítomní dle presenční listiny,

Více

POSTUP REALIZACE ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ. Olga Ondráčková

POSTUP REALIZACE ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ. Olga Ondráčková POSTUP REALIZACE ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ Olga Ondráčková VÝZVY k podávání žádosti 1. vlna Avízo duben 2016 (označení 02_16_022) Výzva průběžná, vyhlášení květen 2016 Podávání žádostí 5/2016 cca 6/2017 2. vlna

Více

Zápis. z 11. jednání rady města, které se konalo v pondělí 9.5. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Ing. I. Božáková, Ing. V.

Zápis. z 11. jednání rady města, které se konalo v pondělí 9.5. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Ing. I. Božáková, Ing. V. Zápis z 11. jednání rady města, které se konalo v pondělí 9.5. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král Program jednání: 1. Informace o hospodaření

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2012/2013 Základní termíny: Zahájení vyučování 3. září 2012. Podzimní prázdniny 25. a 26. října 2012. Vánoční prázdniny

Více

Návrh závěrečného účtu obce Hnanice IČO:00600351

Návrh závěrečného účtu obce Hnanice IČO:00600351 - 1 - Návrh závěrečného účtu obce Hnanice IČO:00600351 Závěrečný účet OBCE za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 05.11.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 05.11.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 27. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 05.11.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Bc. Lenka Lízlová, Vladimíra Nováková, Jan Piegl, Jan Janda, Jana Vernerová, Milan

Více

Přehled přijatých usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.2.2016 Usnesení č. 391/1623

Přehled přijatých usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.2.2016 Usnesení č. 391/1623 Přehled přijatých usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.2.2016 Usnesení č. 391/1623 ZO schvaluje program 23. zasedání ZO, konaného dne 15. února 2016. K usnesení č. 364/1520

Více

SYSTÉM FINANČNÍ PODPORY SPORTU MĚSTA MĚLNÍK

SYSTÉM FINANČNÍ PODPORY SPORTU MĚSTA MĚLNÍK SYSTÉM FINANČNÍ PODPORY SPORTU MĚSTA MĚLNÍK Systém finanční podpory je jedním z hlavních nástrojů města, kterým podporuje rozvoj sportu a tělovýchovy na svém území. Hlavním zdrojem je rozpočet města, který

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 27. 4. 2016

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 27. 4. 2016 USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 27. 4. 2016 2016/RM/09/177 ZŠ odvod do rozpočtu města Základní škole Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace odvod do rozpočtu zřizovatele

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 1.7.2015

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 1.7.2015 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 1.7.2015 Přítomni: Fučíková Petra (host Mikroregion Telčsko), Žákovský Jaromír (host- Mikroregion Telčsko), Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MĚSTSKÁ POLICIE

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MĚSTSKÁ POLICIE STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA MĚSTSKÁ POLICIE Rozsah platnosti dokumentu: všichni zaměstnanci města Název: PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ ZNAKU A VLAJKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA MOSTU Typ dokumentu: pravidla rady

Více