Prezentace pro VŠE Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace pro VŠE Praha 13.12.2013"

Transkript

1 Prezentace pro VŠE Praha

2 Obsah Úvod přednášky Geocontrolling Geografické informace a podnikání Co je to Geocontrolling? Geografický informační systém (GIS) Podpora studentů Diskuse Kontakty Str. 2 2

3 Úvod přednášky - Geocontrolling V průběhu přednášky by měl student získat základní informace o: existenci GIS (geografický informační systém) možných oblastech využití GIS pro řízení firem (Geocontrolling), principech práce s daty a jejich vazbu na GIS a obráceně některých zdrojích dat a možnostech jejich použití Poděkování Případové studie byly zpracovány v GIS aplikaci MapInfo Professional (www.mapinfo.com), v součinnosti se společností CSmap (www.csmap.cz), která zapůjčila pro tuto přednášku licenci a data. Str. 3 3

4 Obsah Cíle přednášky Geocontrolling Geografické informace a podnikání Co je to Geocontrolling? Geografický informační systém (GIS) Podpora studentů Diskuse Kontakty Str. 4 4

5 Geografické informace a podnikání Řízení firem je většinou spojeno s určitým územím Územím může být např. základní sídelní jednotka, individuální obchodní region, kraj, stát, soubor států (např. CEE, EMEA) atd. Charakteristiky daného území ovlivňují činnost i výsledky ekonomických subjektů, jejich správné pochopení a vyhodnocení se stává podmiňujícím faktorem dlouhodobého úspěchu firem, a to jak na lokální, tak i globální úrovni. Str. 5 5

6 Rozjíždíme podnikání, co mě může zajímat? Počty lidí Jejich kupní síla Věková struktura Nezaměstnanost Dopravní infrastruktura Rozmístění konkurence Domy a byty a řada jiných údajů s druhem a cíli podnikání, které jsou spojeny s určitým územím Str. 6 6

7 Kde získávat data (příklady za ČR) Statistický úřad Ministerstva a jiné státní instituce (např. Ředitelství silnic a dálnic, ČTÚ, Český úřad zeměměřický a katastrální, CENIA, Ústav zdravotnických informací a statistiky apod.) Soukromé firmy (např. CSmap, CEDA, Mapy.cz, Geodis, ArcData apod.) Str. 7 7

8 Administrativní členění ČR Sdružené kraje (EU dotace) - 8 Kraje 14 Okresy - 77 Obce s rozšířenou působností (206) Pověřené obecní úřady (394) Obce (cca ) Části obcí (cca ) Základní sídelní jednotky - cca PSČ cca Jedná se o územní členění používané Českou Poštou Oblasti PSČ nejsou skladebné s administrativním členěním ČR Str. 8 8

9 Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) Patří k jednomu z nejrozsáhlejších a nejkomplexnějších statistických zjišťování - do průzkumu jsou zahrnuty všechny fyzické osoby, které mají v rozhodný okamžik trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR a každý dům a byt, včetně neobydlených. Probíhá zpravidla 1x za 10 let (poslední proběhlo v březnu 2011) SLDB je pro svoji historickou návaznost a periodicitu vhodným prostředkem k zjišťování demografických i jiných trendů ve společnosti. SLDB organizuje a data postupně uvolňuje ČSÚ K dispozici cca atributů do administrativní úrovně základních sídelních jednotek Str. 9 9

10 Jak tato data prezentovat? Formou tabulek Grafy Mapovou vizualizací ( geocontrollingový přístup) Str

11 Geokódování Data jsou většinou k dispozici v databázové formě, např. informace o zákazníkovi Jsou-li u těchto informací k dispozici geografické souřadnice, není třeba geokódovat, GIS aplikace je automaticky načtou a zobrazí. Chybí-li u informací souřadnice, je nutno nejdříve tyto souřadnice zjistit. V procesu geokódování dochází k využití dalších geografických informací, např. adresa sídla zákazníka, kdy je pomocí specializovaných nástrojů z této adresy odvozena i geografická souřadnice. Geokódování pomáhá firmám, kromě přiřazení přesných souřadnic, také při vyčištění a verifikaci jejich firemních dat Str

12 Analýza oblastí pro expanzi (př.1) Vstupní informace Firma ze zabývá obchodní činností a zvažuje expanzi na území ČR Zadání: Analýzu zpracovat po okresech ČR Vytipovat všechna města s počtem obyvatel větší než 10 tis. obyvatel Zachytit rozmístění konkurence Str

13 Analýza oblastí pro expanzi (příklad výstupu) Str

14 Obsah Cíle přednášky Geocontrolling Geografické informace a podnikání Co je to Geocontrolling? Geografický informační systém (GIS) Podpora studentů Diskuse Kontakty Str

15 Co je to Geocontrolling a jeho výhody? Geocontrolling využívá GIS a datové zdroje k tvorbě informačního systému, které produkuje data důležitá pro sledování a řízení ekonomické činnosti za zvolené geografické jednotky Abstraktní tabulky a grafy jsou nahrazeny konkrétním mapovým podkladem, propojování nejrůznějších zdrojů dat je řešeno systémově pomocí GISu a jejich lokalizací. Geocontrolling pokrývá celé standardní controllingové spektrum, tzn. od vysoce specializovaných analýz, až po průběžné monitorování operativní činnosti. Díky kombinaci dat vztahující se k určitému místu je geocontrolling schopen postihnout a prezentovat souvislosti, které jsou formou standardního reportingu těžce postižitelné. Str

16 Reporting s využitím GIS (př. MapInfo) Ovladač vrstev a seznam otevřených tabulek (databází) Mapové okno včetně legendy tematické mapy Databázové okno Zobrazení grafů Str

17 Typické úlohy Geocontrolling Odhad kapacity území - příklad 1 (viz. výše), příklad 2 Analýza výtěžnosti území Analýza aktivity - příklad 3 Optimalizace logistiky - příklad 4 Další údaje k možnému členění geocontrollingových úloh, viz.: Str

18 Vymezení spádové oblasti (př. 2) Vstupní informace: Firma provozuje síť kamenných obchodů Většina zákazníků se rekrutuje z oblasti s dojezdností maximálně do 15 min. autem. (zjištěno např. zkušeností z jiných oblastí) Zadání Firma chce odhadnou potenciální počet zákazníků vhodných k distribuci reklamních letáků Poznámka Tato úloha byla řešena s pomocí specializovaného nástroje Chronomap, který je nadstavbou MapInfo. Str

19 Vymezení spádové oblasti (příklad výstupu) Str

20 Analýza aktivity obchodního zástupce (př. 3) Vstupní informace: Firma se zabývá obchodní činností prostřednictvím obchodních zástupců Každý obchodní zástupce má na starosti určitý region Obchodní zástupce by měl zákazníky daného regionu navštěvovat v určité frekvenci a zároveň se starat také o akvizici nových zákazníků Zadání Zjistit, zda obchodní zástupce plní plán návštěv Zjistit, zda obchodní zástupce pokrývá celý svěřený region Str

21 Analýza aktivity obchodního zástupce (možný výstup) Str

22 Optimalizace trasy obchodních zástupců (př. 4) Vstupní informace: Firma se zabývá obchodní činností prostřednictvím obchodních zástupců Každý obchodní zástupce má na starosti určitý region Obchodní zástupce by měl zákazníky daného regionu navštěvovat v určité frekvenci a zároveň se starat také o akvizici nových zákazníků Náklady na dopravy činí významnou položku firemních nákladů Zadání Zjistit, zda je možné obsloužení zákazníků řešit efektivněji (přerozdělení zákazníků mezi OZ, menší počet OZ, ) Navrhnout časově a nákladově optimální trasy obchodních zástupců, při zajištění požadované úrovně služeb zákazníkům a podpory akvizice Pozn: Prezentovaný výsledek byl zpracován pomocí nadstavby TourSolver Str

23 Výstup optimalizace tras - příklad 4 Str

24 Typy uživatelů geocontrollingu Požadavky i očekávání od geocontrollingu jsou spojeny s profilem uživatele jeho uživatele. Rozeznáváme tři základní skupiny uživatelů geocontrollingu: Odborná veřejnost Firemní uživatel Geocontroller Str

25 Odborná veřejnost Stačí jim standardizované řešení. Data potřebují nepravidelně, ocení ale jejich rychlou dostupnost. Data nejsou využívána ke složitým analýzám či ekonomickému řízení, ale spíše pro prezentaci sledované oblasti. Uživatel nemá potřebu sdílet data v reálném čase, záleží mu ale na jejich aktuálnosti. Uživatel neřeší otázku bezpečnosti dat, neboť pracuje s veřejně dostupnými informacemi. Str

26 Firemní uživatel Řešení musí již postihnout specifika jeho činnosti. S daty pracuje pravidelně, vyžaduje jejich pravidelnou aktualizaci a spolehlivost. Analyzovaná data jsou využívána k řízení. Na základě analyzovaných dat jsou počítány standardizované ukazatele. Může docházet ke sdílení dat s ostatními pracovníky firmy, a to i v reálném čase. Otázka bezpečnosti dat nabývá na významu, neboť jsou zpracovávána také vnitrofiremní data. Str

27 Geocontroller Data jsou průběžně analyzována v rámci definovaného geografického rámce. Data jsou distribuována většímu počtu uživatelů, a to v rozdílné míře podrobnosti. Dochází ke sdílení dat v reálném čase. Geocontroller řeší různorodé geografické úlohy pomocí specializovaných nástrojů, výsledky aktivně využívá k rozvoji stávajícího celofiremního řešení. Bezpečnost dat je vysoce důležitá. Str

28 Obsah Cíle přednášky Geocontrolling Geografické informace a podnikání Co je to Geocontrolling? Geografický informační systém (GIS) Podpora studentů Diskuse Kontakty Str

29 Co je to GIS? Souhrn počítačové techniky, programového vybavení a geografických dat určený k efektivnímu získávání, ukládání, analýze a zobrazování geograficky vztáhnutých informací. (TUČEK, J., Geografické informační systémy: principy a praxe) Str

30 Mapy a data pro GIS/Geocontrolling MAPOVÉ MAPOVÉ PODKLADY PODKLADY MAPOVÉ PODKLADY DATOVÉ PODKLADY Referenční mapy Vlastní mapy Externí zdroje Firemní data 1. Administrativní členění (kraje, okresy, obce, ) 2. Mapy PSČ 3. Silniční síť 4. Rastrové podkladové mapy (topologické, ortofoto, plány měst, ) 1. Vlastní regiony (divize, oblasti obch. zástupců, ) 2. Vlastní bodové vrstvy (zákazníci, konkurence, sklady, ) 1. Sociodemografické atributy 2. Kupní síla 3. Oborové statistiky 4. Firemní databáze 5. Výzkumy, studie a další 1. Adresní data (adresa zákazníka, fakturační adresa, ) 2. Obchodní data 3. Marketingová data 5. POI mapy (markety, banky, bankomaty, čerpací stanice, ) Str

31 Hybridní řešení Typy řešení DESKTOP ŘEŠENÍ WEB ŘEŠENÍ Instalace na standardní PC Široká funkcionalita Možnost rozšíření o specializované nadstavbové aplikace Běžná práce zahrnuje přípravu dat, analýzu a export výsledků Typický uživatel: analytik, GIS specialista, dispečer, Instalace na server Víceuživatelský přístup 24/7 přes standardní web prohlížeč Jednoduché ovládání bez nutnosti školení Napojení vzdálených databází Reporting Typický uživatel: regionální manažer, obchodní ředitel, Funkcionalita a variabilita Jednoduchost a přehlednost Str

32 Vybraná GIS řešení a odkazy - rozsáhlá nabídka GIS produktů společnosti Pitney Bowes Software s převažujícím zaměřením na oblast komerčních i státních institucí; retail sektor, finance, telekomunikace, bezpečnost, přírodní zdroje a další. Výhradní zastoupení pro ČR a SR CSmap, s.r.o. - rozsáhlá nabídka GIS produktů společnosti ESRI s převažujícím zaměřením na oblast státní správy, inženýrské sítě, zemědělství a další. Zastoupení v ČR ARCDATA PRAHA, s.r.o. - nabídka GIS/CAD produktů společnosti Autodesk se zaměřením na oblast stavebnictví, průmyslu a inženýrských sítí. celosvětově nejznámější cloud řešení. Str

33 Obsah Cíle přednášky Geocontrolling Geografické informace a podnikání Co je to Geocontrolling? Geografický informační systém (GIS) Podpora studentů Diskuse Kontakty Str

34 Nabízená podpora studentům webové řešení: obsahuje základní sociodemografické údaje za ČR možnost výběru za obory Obchod, Finance, PSČ možnost bezplatné demoverze Podpora v individuálních řešeních (např. diplomové práce, seminárky, etc.): Str

35 Obsah Cíle přednášky Geocontrolling Geografické informace a podnikání Co je to Geocontrolling? Geografický informační systém (GIS) Podpora studentů Diskuse Kontakty Str

36 Obsah Cíle přednášky Geocontrolling Geografické informace a podnikání Co je to Geocontrolling? Geografický informační systém (GIS) Podpora studentů Diskuse Kontakty Str

37 Kontakty web: Str

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Zpracovatel: T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové Obsah 1. ÚVOD 2. ÚLOHA CELOSTÁTNÍCH INSTITUCÍ V GIS 2.1. LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 2 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 3 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 4

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

VÝVOJ METODY A SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁTU A REGIONŮ

VÝVOJ METODY A SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁTU A REGIONŮ VÝVOJ METODY A SYSTÉMU NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI STÁTU A REGIONŮ REDAKČNĚ UPRAVENÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZA ROK 2005 SBP Consult 2005 Vývoj metody a systému na podporu rozhodování

Více

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ

Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ Ministerstvo životního prostředí POVODŇOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM METODIKA PRO TVORBU DIGITÁLNÍCH POVODŇOVÝCH PLÁNŮ, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 AQUATEST a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5 www.aquatest.cz

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner 2/2015 Časopis pro uživatele softwaru Esri a ENVI Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015 Nejvyšší

Více

ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR

ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR GALL Jaroslav, Ing., PEŠŤÁK Jaroslav, Ing. ČVUT Praha, fa stavební, katedra mapování a kartografie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice

Více

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri ArcGIS Online informace pro uživatele software Esri 3 20 11 AKČNÍ NABÍDKA Speciální balíčky 100% kompatibilita Osvědčené řešení Sběr a vizualizace GIS dat Spojení významných hráčů GIS LEHKÉ ŘEŠENÍ Trimble

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 veřejná soutěž PID: TD020354 Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s

Více

Podrobná studie metodiky pilotního sběru dat příjezdového cestovního ruchu

Podrobná studie metodiky pilotního sběru dat příjezdového cestovního ruchu Podrobná studie metodiky pilotního sběru dat příjezdového cestovního ruchu V Praze, 22. 08. 2014 Ing. Markéta Hájková Obsah 1. ÚVOD... 4 2. ZDROJE INFORMACÍ O PŘÍJEZDOVÉM CESTOVNÍM RUCHU (PCR)... 5 2.1.

Více

Definice IS SSREG. Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů. (popis stávajícího stavu)

Definice IS SSREG. Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů. (popis stávajícího stavu) Příloha č. 1 k Návrhu rámcové smlouvy Definice IS SSREG Souhrnná charakteristika Soustavy statistických registrů (popis stávajícího stavu) 1. Vývoj statistických registrů ČSÚ je dle zákona o Státní statistické

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA (studijní texty) Václav Talhofer Brno 2001 1 Obsah 1. Účel a obsah projekčních

Více

Internetové aplikace. Obsah. Vyhledávání území vhodného pro umístění investičního záměru v Praze 4. Geoportál Digitální mapy veřejné správy 6

Internetové aplikace. Obsah. Vyhledávání území vhodného pro umístění investičního záměru v Praze 4. Geoportál Digitální mapy veřejné správy 6 Internetové aplikace Obsah MapoMat AOPK ČR 2 Vyhledávání území vhodného pro umístění investičního záměru v Praze 4 Geoportál Digitální mapy veřejné správy 6 Mapový server KRNAP 8 Mapový portál města Opavy,

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika 2/2014 Časopis pro uživatele software Esri a ENVI Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika Konference GIS Esri

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

1. Geografické informační systémy v dopravě 1.1. Úvod do GIS Teorie geografických informačních systémů (zkráceně GIS) je poměrně mladá a nemá proto jednotné třídění ani terminologii. Označení GIS zavedl

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více