VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :15:02

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02"

Transkript

1 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský půdní fnd 99/5 135 zastavěná plcha a nádvří Sučástí je stavba: Služvice, č.p. 120, rd.dům Stavba stjí na pzemku p.č.: 99/5 Stavby Typ stavby Část bce, č. budvy Způsb využití Na parcele Způsb chrany B1 C Služvice, č.p. 109 bč.vyb. 25/4, LV 364 Jiná práva Omezení vlastnickéh práva - Bez zápisu Zástavní práv z rzhdnutí správníh rgánu ve výši ,- Kč Česká republika, RČ/IČO: , vyknává: Finanční úřad pr Mravskslezský kraj, Na Jízdárně Stavba: Služvice, č.p /3, Mravská Ostrava, Ostrava Listina Rzhdnutí správce daně zřízení zástavníh práva /2011 / ze dne Z-13144/ Zástavní práv z rzhdnutí správníh rgánu ve výši ,- Kč Česká republika, RČ/IČO: , vyknává: Finanční úřad pr Mravskslezský kraj, Na Jízdárně Stavba: Služvice, č.p /3, Mravská Ostrava, Ostrava Listina Rzhdnutí správce daně zřízení zástavníh práva ( 72 zák.č.337/1992 Sb.) 75175/2008 /384942/6756 ze dne Právní mc ke dni Z-8976/ Zástavní práv z rzhdnutí správníh rgánu ve výši ,- Kč Česká republika, RČ/IČO: Z-17150/ , vyknává: Okresní správa Z-17150/ strana 1

2 sciálníh zabezpečení Opava, Stavba: Služvice, č.p. 109 Z-17150/ Krnvská 2975/75, Předměstí, Opava Listina Rzhdnutí kresní správy sciálníh zabezpečení zřízení zástavníh práva ( 104i zákna č. 582/1991 Sb.) 48007/ /811/ZP/HA ze dne Z-17150/ Listina Ohlášení nabytí právní mci rzhdnutí 48007/ /811/ZP/HA. Právní mc ke dni Z-18353/ Listina Rzhdnutí kresní správy sciálníh zabezpečení zřízení zástavníh práva ( 104i zákna č. 582/1991 Sb.) - pravné 48007/ /811/ZP/HA ze dne Právní mc ke dni Z-18799/ Zástavní práv z rzhdnutí správníh rgánu ve výši ,-Kč Česká republika, RČ/IČO: Z-16491/ , vyknává: Okresní správa Z-16491/ sciálníh zabezpečení Opava, Stavba: Služvice, č.p. 109 Z-16491/ Krnvská 2975/75, Předměstí, Opava Listina Rzhdnutí kresní správy sciálníh zabezpečení zřízení zástavníh práva ( 104i zákna č. 582/1991 Sb.) 48007/ /758/ZP/HA ze dne Z-16491/ Listina Ohlášení nabytí právní mci rzhdnutí 48007/ /758/ZP/HA. Právní mc ke dni Z-17268/ Zástavní práv exekutrské pdle 69a exekučníh řádu ve výši ,71,- Kč s příslušenstvím Česká revitalizační, s.r.., Atrivá 512/36, Ivanvice, Brn, RČ/IČO: Stavba: Služvice, č.p. 109 Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti 017 EX- 639/ Exekutrský úřad Tábr, Mgr. Martina Duchvá (21 EXE 2788/2012) ze dne Zástavní práv z rzhdnutí správníh rgánu ve výši ,-Kč Okresní správa sciálníh Z-4989/ zabezpečení Opava, Krnvská Z-4989/ /75, Předměstí, Opava Stavba: Služvice, č.p. 109 Z-4989/ Listina Rzhdnutí kresní správy sciálníh zabezpečení zřízení zástavníh práva ( 104i zákna č. 582/1991 Sb.) 48007/ /ZP/HA ze dne Z-4989/ strana 2

3 Listina Ohlášení nabytí právní mci rzhdnutí 48007/ /ZP/HA. Právní mc ke dni Z-5796/ Zástavní práv exekutrské pdle 69a exekučníh řádu ve výši ,-Kč s příslušenstvím VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, Vinhrady, Praha 3, RČ/IČO: Stavba: Služvice, č.p Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti 014EX- 302/ Exekutrský úřad Jeseník, JUDr.Antnín Dhnal (34EXE 1353/ ) ze dne Zástavní práv z rzhdnutí správníh rgánu ve výši ,-Kč pr Česku republiku Finanční úřad pr Mravskslezský Z-3552/ kraj, Na Jízdárně 3162/3, Mravská Z-3552/ Ostrava, Ostrava Stavba: Služvice, č.p. 109 Z-3552/ Listina Rzhdnutí správce daně zřízení zástavníh práva č.j / Finančníh úřadu pr Mravskslezský kraj, ÚzP v Opavě ze dne Z-3552/ Zástavní práv exekutrské pdle 69a exekučníh řádu ve výši ,72 Kč s příslušenstvím EOS KSI Česká republika, s.r.., Nvdvrská 994/138, Braník, Praha 4, RČ/IČO: Stavba: Služvice, č.p. 109 Listina Exekuční příkaz zřízení exekutrskéh zástavníh práva na nemvitsti 091EX / Exekutrský úřad Praha 3, JUDr.Ingrid Švecvá (22EXE 3028/ ) ze dne Právní mc ke dni Zástavní práv smluvní ve výši ,- Kč EDENHAM VENTURES LTD., id.č , Z-14581/ Withfield Twer, Third Flr, 4792 Z-14581/ Cney Drive, Belize City, Belize Listina Smluva zřízení zástavníh práva pdle bč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni V-2494/ Listina Suhlasné prhlášení změně sby zástavníh věřitele pstupením phledávky ze dne Z-10008/ strana 3

4 Přadí k datu pdle právní úpravy účinné v dbě vzniku práva Zástavní práv sudcvské ve výši ,-Kč, přadí sudcvskéh zástavníh práva se řídí dnem Okresní správa sciálníh Z-12133/ zabezpečení Opava, Krnvská Z-12133/ /75, Předměstí, Opava Stavba: Služvice, č.p. 109 Z-12133/ Listina Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva 35E-87/ Okresníh sudu v Opavě ze dne Právní mc ke dni Z-12133/ Zástavní práv sudcvské ve výši ,- Kč, přadí sudcvskéh zástavníh práva se řídí dnem Okresní správa sciálníh Z-8975/ zabezpečení Opava, Krnvská Z-8975/ /75, Předměstí, Opava Stavba: Služvice, č.p. 109 Z-8975/ Listina Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva 35E-56/ Okresníh sudu v Opavě ze dne Právní mc ke dni Z-8975/ Zástavní práv sudcvské ve výši ,- Kč, přadí sudcvskéh zástavníh práva se řídí dnem Okresní správa sciálníh Z-17607/ zabezpečení Opava, Krnvská Z-17607/ /75, Předměstí, Opava Stavba: Služvice, č.p. 109 Z-17607/ Listina Usnesení sudu nařízení výknu rzhd.zřízením sud.zástavníh práva 29E-100/ Okresníh sudu v Opavě ze dne Právní mc ke dni Z-17607/ Zahájení exekuce pvěřený sudní exekutr: JUDr. Antnín Dhnal, Otakara Březiny 229, Jeseník Hartš Jan, č.p. 120, Služvice, RČ/IČO: Z-2019/ Listina Vyrzumění sudníh exekutra zahájení exekuce Exekutrskéh úřadu Jeseník 014-EX 302/ ze dne ; ulžen na prac. Jeseník Z-2019/ Zapsán d supisu majetkvé pdstaty (zák. č. 182/2006 Sb.) úpadce: Ludmila Hartšvá, nar , dle usnesení Krajskéh sudu v Ostravě č.j. KSOS 39 INS 9626/2013-A7 ze dne Stavba: Služvice, č.p. 109 Z-15200/ Listina Ohlášení inslvenčníh správce zápisu nem. d supisu majet. pdst.( 224 z.č.182/2006 Sb) ze dne Z-15200/ strana 4

5 Rzhdnutí úpadku ( 136 dst. 1 inslvenčníh zákna) inslvenční správce: Mgr. Daniel Tmíček Hartš Jan, č.p. 120, Služvice, RČ/IČO: Z-26739/ Listina Usnesení inslvenčníh sudu úpadku KSOS 39 INS-26802/2013 -A12 ze dne ; ulžen na prac. Ostrava Z-26739/ Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti pvinný: Hartš Jan, nar Stavba: Služvice, č.p. 109 Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí 014EX-302/ Exekutrský úřad Jeseník, JUDr.Antnín Dhnal (34EXE 1353/ ) ze dne Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti pvinný: Jan Hartš, nar Stavba: Služvice, č.p. 109 Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí 017EX-639/ Exekutrský úřad Tábr, Mgr. Martina Duchvá (21EXE 2788/2012) ze dne Exekuční příkaz k prdeji nemvitsti pvinný Jan Hartš, nar Stavba: Služvice, č.p. 109 Listina Exekuční příkaz k prdeji nemvitých věcí 024 EX-3582/ Exekutrský úřad Ostrava, Mgr. Pavla Fučíkvá (22 EXE 1012/ ) ze dne Právní mc ke dni Nařízení exekuce Listina Hartš Jan, č.p. 120, Služvice, RČ/IČO: Z-14011/ Usnesení sudu nařízení exekuce 22 EXE-3028/ Okresníh sudu v Opavě (EX 09045/12, Exekutrský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecvá) ze dne ; ulžen na prac. Opava Z-14011/ Nařízení exekuce Hartš Jan, č.p. 120, Služvice, RČ/IČO: strana 5

6 Listina Usnesení sudu nařízení exekuce 21EXE-2788/ Okresníh sudu v Opavě (017EX 639/2012, Exekutrský úřad Tábr, Mgr. Martina Duchvá ) ze dne ; ulžen na prac. Opava D Jiné zápisy Změna výměr bnvu perátu Z-20003/ Plmby a upzrnění - Bez zápisu E Nabývací tituly a jiné pdklady zápisu Listina Dhda zřízení práva sbníh užívání RII 550/1973 ze dne , reg POLVZ:17/1973 Z / Pr: Hartš Jan, č.p. 120, Služvice Jiná listina čísl 211/1976 Ptvrzení ONV Opava klaudaci. POLVZ:4/1978 Z / Pr: Hartš Jan, č.p. 120, Služvice Dhda zřízení práva sbníh užívání RII 189/1982 ze dne , reg POLVZ:30/1982 Z / Pr: Hartš Jan, č.p. 120, Služvice Kupní smluva V /1997 ze dne Právní účinky vkladu ke dni POLVZ:32/1997 Z / Pr: Hartš Jan, č.p. 120, Služvice F Vztah bnitvaných půdně eklgických jedntek (BPEJ) k parcelám Parcela BPEJ Výměra[m2] 99/ Pkud je výměra bnitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bnitván strana 6

7 : Vyhtvil: Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD Vyhtven dálkvým přístupem Pdpis, razítk: Vyhtven: :29:20 Řízení PÚ:... strana 7

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 23.06.2014 12:00:27 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 23.06.2014 12:00:27 CZ0712 Olmuc Vlastník, jiný právněný 500496 Olmuc V kat. území jsu pzemky vedeny ve dvu číselných řadách (St. = stavební parcela) Identifikátr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8972-472/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02 Kat.u VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02 pfistupem do katastru pro u6ei ov fenl vystupu z infonvadnlho syst^mu vefejn6 sprivy ve smysiu 9 zdk. 6. 365/2000

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1292-25/15 o ceně nemovitostí pozemku parcelní číslo 6078, RUBE GROUP, s.r.o. v katastrálním území Konice, obec Konice, okres Prostějov, kraj Olomoucký: Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014

Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Znalecký posudek - odhad obvyklé ceny nemovité věci č. 3503 / 164 / 2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže, s průjezdem v současném stavu usnesení exekutora Předmět

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J S O U B O R U V Ě C Í N E M O V I T Ý C H Vyhlášené v rámci zpeněžení věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka Ladislava Žižkovského

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 6084-2230/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2653/06-1205 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2653/06,

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8448-2120/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1804/11-419 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1804/11,

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více