6. května 2008 Školní vzdělávací program Globe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. května 2008 Školní vzdělávací program Globe"

Transkript

1 Foto: Z. Pazdera KONFERENCE K PROJEKTU CZ / / května 2008 Školní vzdělávací program Globe Gymnázium Globe, s. r. o. Bzenecká 23, Brno

2 Projekt CZ / /0344 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GLOBE JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Školní vzdělávací program Globe Ekologická konference 6. května 2008 PROGRAM SEKCE A: Předmluva: NIŽŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA Školní vzdělávací program Globe Blok 1: Energie a prostředí 1. Anna Matušková, Natália Slabá, Kamila Lacinová, Lucie Aulehlová: Projekt Globe a životní prostředí (Sekunda A) 2. Vít Sikora, Michal Kuba, David Klíčník: Metodika měření půdních teplot (Sekunda A) 3. Vojtěch Vinklárek, Petr Fejfuša: Vyhodnocení měření grafickou metodou (Sekunda A) 4. Zdenko Brandejs, Martin Mančík: Bioklimatologická stanice Bílý Kříž (Kvarta A - Sekunda B) 5. Simona Hlaváčková, Andrea Kopečná : Biofuels (Kvarta A - Sekunda B) 6. Jaroslav Fabeš, Tomáš Hynek:: Jaderné elektrárny (Tercie A Prima B) 7. Jakub Huňáček, David Fejfuša: Jaderný odpad (Kvarta A - Sekunda B) 8. Joshua Zrzavý, Lukáš Pivovarník: Biovýrobky (Prima A) 9. Tercie A Prima B: Pasivní domy 10. Tereza Fillerová, Kateřina Líbalová, Kateřina Suchánková: Ekologický dům Sluňákov (Tercie A Prima B ) 11. Ing. arch. Helena Chvílová: Nízkoenergetické domy (slovo odborníka na závěr sekce)

3 Školní vzdělávací program Globe Projekt CZ / /0344 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GLOBE JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Moderátoři sekce A: Simona Hlaváčková a David Sigmund, Kvarty A-Sekundy B Blok 2: Environmentální výchova 12. Romana Hollá, Kamila Liedermannová: Práce dětí, adopce na dálku (Prima A) 13. Taras Romanchuk: Útulky pro zvířata (Prima A ) 14. Nikola Trenzová: Kosmetika testovaná na zvířatech (Kvarta B - 2.K) 15. Martin Hos: Panda (Kvinta B - 3.K), referát v angličtině 16. Jaroslava Sukeníková, Michl Šišák:: Kriminalita nezletilých (Kvinta B - 3.K) Jaroslava Sukeníková a Michal Šišák (Kriminalita nezletilých)

4 SEKCE B: VYŠŠÍ STUPEŇ GYMNÁZIA Blok 1: Černé zlato? 17. Tereza Fuxová: Esej o ekologii (Kvarta B - 2.K) 18. Marie Procházková: Biopotraviny (Kvarta B - 2.K) 19. František Leigeb, Barbora Aulehlová: Biofuels (Kvarta B - 2.K) 20. Mariana Ondrušová: Plasty (Kvarta B - 2.K) 21. Tomáš Řezníček: Odpady (Kvarta B - 2.K) 22. Pavel Hanák, Lukáš Fajtl: Radioactive waste (Kvarta B - 2.K) 23. David Luzar: Pollution in China (Kvarta B - 2.K) 24. Jakub Cerovský, Jan Vaculík: Ropa a její cena (Tercie B - 1.K) 25. Delana Ilieva Teodorova: Hot deep Biosphere (Tercie B - 1.K) 26. Pavla Holíková: Skleníkové plyny (Kvarta B - 2.K) 27. Jan Viktorín: Global warming (Kvarta B - 2.K) 28. Martin Meduna, Tomáš Řezníček: H 2 (Kvarta B - 2.K) 29. Milos Jeremic, Milica Lempic: Babin Zub (Gymnázium Knjaževac) 30. Jelena Dragicevic, Diana Todorovic : Ecological aspects of Knjazevjac 31. Nikola Stojanovic, Renata Corejl : Water resources of Knjazevjac 32. Nikola Stojanovic: Gaia (Gymnázium Knjaževac) 33. Pavel Jakš: Bulbs (Kvarta B - 2.K) 34. Marie Procházková: Biofood (Kvarta B - 2.K) Blok 2: Molekulární biologie a bioinženýrství 35. Tereza Kosová, Hana Cupáková: J. E. Purkyně, zakladatel cytologie (Kvinta B - 3.K) 36. Simona Dostálová, David Kubíček: Je mi 90 let, jsem zcela zdráv a stále plodný (Kvinta B - 3. K) 37. Barbora Klementová: Buněčná smrt (Apoptóza) (Kvinta B - 3.K) 38. Alexander Řepka: Telomeráza (Kvinta B - 3.K) 39. Adéla Gallová: Vznik nádorů (Kvinta B- 3.K) 40. Martin Hos: Lasery (Kvinta B - 3.K) 41. Tereza Rossi, Jana Ševelová: Upravili byste genetickou informaci svého dítěte? (Kvinta B - 3.K), statistické šetření

5 Předmluva Školní vzdělávací program Globe Priority školního vzdělávacího programu Globe můžeme shrnout do několika základních bodů. Zjednodušeně můžeme říct, že odpovídají těm základním kompetencím, na které se škola prioritně soustřeďuje a které jsou plně uplatněny při pořádání naší Ekologické konference. Ta má na škole dlouhou tradici, konala se již 10. rok. Sekunda při prezentaci Projektu Globe Priority ŠVP Globe: Celkový rozvoj osobnosti žáka, který prostřednictvím environmentálního vzdělávání a výchovy rozvíjí jak kompetenci občanskou a sociální, tak vede studenty k chápaní světa v širokých globálních souvislostech. V realizovaných projektech podporuje pracovní kompetence, zapojuje děti do řešení problémů a vede je k podnikavosti. Vědomě je podpořen zájem o přírodovědné a technické obory, aby nenastal u mladých lidí jednostranný odklon k humanitním směrům. Užívání informačně komunikačních technologií ve výuce ale zejména v běžném životě žáků. Rozvíjení komunikativní schopnosti žáků v českém i v anglickém jazyce při prezentaci v projevu ústním i psaném. Prostředky na realizaci programu: Realizace ŠVP Globe v době do od do , proto i právě tato konference je podpořena z prostředků Evropských sociálních fondů, z obhájeného grantu s názvem Školní vzdělávací program Globe se zaměřením na rozvoj komunikativních kompetencí žáků a environmentální výchovu. Přímými účastníky školní konference bylo 9 hostů z partnerské srbské školy z Gymnázia Knjaževac. Účast partnerské školy na akci byla umožněna dotací z programu Do světa! 2008 z prostředků JMK. Jak vznikly příspěvky ve sborníku? Příprava konference Příspěvky sekce A jsou spojeny převážně se školními projekty a aktivitami podpořenými z dotace MŠMT Podpora EVVO na školách v roce 2007 Příspěvky v sekci B se opírají o seminární práce v předmětech Biologie, Blok předmětů v anglickém jazyce, Chemie, Fyzika a Zeměpis. Jsou to v podstatě rešerše referátů, které byly doplněny počítačovými prezentacemi na interaktivních tabulích. Příspěvky v anglickém jazyce jsou ponechány v původní autorské podobě studentů. Mohou obsahovat stylistické chyby, jde o jazyk, kterému se žáci na škole učí. Ohlédnutí na závěr akce: Ing. Pavel Máchal, ředitel Institutu celoživotního vzdělávání MZLU se o konferenci vyjádřil následovně. Nevěřil bych, že jsou toho schopni středoškoláci, kdybych to neviděl. Chceme poděkovat dětem, které se snažily a jejich zásluhou konference snesla porovnání s konferencemi odborníků. Byla jen veselejší a byla plná života. Dr. L. Bartková a PaedDr. E. Kršková

6 HOSTÉ KONFERENCE PhDr. Jiří Čejka, starosta MČ Brno-Vinohrady, moderátoři sekce B, Karel Starý a Karolína Nyitrayová Ing. P.Máchal, CSc., ředitel Institutu celoživotního vzdělávaní MZLU, Sergej Bulat (první řada) Vojislav Arandjelovic, ředitel Gymnázia Knjaževace a hosté z Knjaževace (druhá řada)

7 Projekt Globe a životní prostředí SVĚT PRÁCE VE TŘÍDĚ SEKUNDA A Lucie Aulehlová, Kamila Lacinová, Anna Matušková, Natálie Slabá, Sekunda A Globe je mezinárodní dlouhodobý vzdělávací projekt, zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální úrovni. Myšlenku Globe vyhlásil více prezident Al Gore v roce 1994 (tedy v roce, ve kterém se skoro všichni studenti Sekundy narodili) a o rok později byl při příležitosti Dne Země slavnostně zahájen. Dnes již projekt probíhá ve 134 zemích světa. Program Globe vede žáky k poznání a porozumění přírody kolem nás. Česká republika byla mezi prvními sedmi zeměmi zapojenými do projektu v roce Náš projekt probíhá s přestávkou 2 let od roku Naměřená data studenti odesílají prostřednictvím internetu do databáze USA. Data jsou prospěšná i pro místní obyvatele z okolí těch škol, kde projekt probíhá, protože je sledován vývoje počasí, srážek, škodlivin v ovzduší, provádí se hydrologická pozorování a sledování změn v krajině. Globe je praktický školní projekt, který si klade za cíl : vzbudit zájem studentů o své okolí a získat si k němu osobní vztah, zvýšit všeobecné povědomí o stavu životního prostředí člověka ve světovém měřítku, rozvíjet možnost sdílení poznatků a informací o stavu životního prostředí mezi studenty, rozvíjet znalosti cizích jazyků a další Každoročně se v ČR pořádá v rámci projektu GLOBE soutěž mezi českými i zahraničními školami pod názvem GLOBE GAMES. V letošním roce proběhnou GLOBE GAMES tento týden v Bystřici nad Pernštejnem a zúčastní se jich také žáci naší školy. Metodika měření v projektu Globe Vít Sikora, David Klíčník, Michal Kuba, Sekunda A Následující příspěvek je o metodice měření v rámci projektu Globe, který provádí naše třída společně s třídou Prima A. Takže, co se vlastně měří? Měříme půdní teplotu zahnutým půdním teploměrem. Spodní částí je teploměr v zemi, zahnutý je pro lepší čitelnost údajů a je rtuťový. Hloubkové půdní teploměry, které se používají na měření ve velkých hloubkách mají velký zásobník rtuti, aby byla větší setrvačnost a mohli jsme po jeho vytáhnutí údaje přečíst dříve než se změní. Měříme také přízemní minimální teplotu lihovým teploměrem, protože je to důležitý údaj zejména pro zemědělce a zahrádkáře. U tohoto teploměru se nachází rozdvojený receptor, aby měl teploměr vyšší citlivost na teplotu. V lihu je umístěn pohyblivý index, který je v místě vzdálenějším od receptoru rozšířen. Při poklesu teploty je index hladinou lihu stahován dolů, pří zvýšení teploty obteče líh kolem indexu a ten nezmění svoji polohu. Pro nastavení na nové měření otočíme teploměr receptorem vzhůru a počkáme až se index zastaví na úrovni okamžité teploty. Pro další měření ukládáme teploměr do vodorovné polohy. Dále měříme srážky srážkoměrem, odborně nazývaným ombrometr. Srážky jsou udávány v milimetrech, jeden milimetr odpovídá jednomu litru vody na metr čtvereční. V zimě se měří i výška sněhové pokrývky, sníh se ve srážkoměru rozpustí, abychom zjistili kolik je ve sněhu obsaženo vody. Celá meteorologická stanice musí směrovat směrem na sever aby na ni z jihu nesvítilo slunce. Měření probíhá o velké přestávce v 11:00, kdy jde jedna dvojice zapsat naměřené údaje do notýsku. A na základě těchto údajů pak žáci tvoří grafy vývoje teplot a srážek. Zdroje: 1

8 Zpracování výsledků měření Petr Fejfuša, Vojtěch Vinklárek, Sekunda A Pro každý měsíc (říjen až duben) jsme zpracovali dva grafy. V jednom je zaznamenán průběh srážek v měsíci. Druhý znázorňuje teplotu v jednotlivých dnech. Srážky měříme v milimetrech vodního sloupce, 1mm vodního sloupce představuje 1l vody na plochu 1m 2. Teploty měříme ve stupních celsia. Vzhledem k tomu, že byla extrémně teplá zima s nedostatkem sněhu, byl jediný měsíc, kdy jsme mohli měřit výšku sněhové pokrývky, prosinec. Celkový úhrn srážek byl 39,1 mm. Na grafu z prosince si můžeme ukázat jak reaguje půda na teplotní výkyvy vzduchu. Na prudký pokles teploty reagují pouze teploty v 0, 5, 10 cm pod povrchem země. V hloubce 20cm pod povrchem jsme za celou zimu nezaznamenali hodnoty pod nulou. Krátkodobé změny teplot se pod povrchem půdy vůbec neprojevily. Tyto údaje o promrzání půdy jsou důležité pro zoology i zahrádkáře, kteří mohou odhadnout stavy živočichů, kteří přezimují zahrabaní v půdě. Po těchto teplých zimách se vyskytuje velké množství hlodavců a hmyzích škůdců T min T 0 T 5 T 10 T 20 T Ukázka zpracování záznamu měření a prezentace Vojtěchem Vinklárkem 2

9 Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž Zdenko Brandejs, Martin Mančík, Kvarta A Na podzim loňského roku jsme absolvovali exkurzi, kde jsme si prohlédli pracoviště na Bílém Kříži. Akce byla součásti environmentálního vzdělávání a výchovy na naší škole a byla hrazena z prostředků grantu, který škola získala od MŠMT ČR na tuto činnost v roce Lokalita Bílý Kříž byla vybrána evropskou komisí pro studium fyziologie smrkových porostů. Zkoumá zejména vliv vnějších podmínek na průběh fotosyntézy této dřeviny. Laboratoř zkoumá u lesních dřevin fyziologické procesy jako jsou : mikroklima smrkového porostu fotosyntéza smrku vodní režim smrku dýchání půdy a porostu smrku distribuce listové plochy a přírůst biomasy u smrku toky energie a látek mezi porostem a přízemní vrstvou atmosféry studium toků uhlíku a mechanismů kontrolujících jeho příjem a výdej EEP Bílý Kříž se nachází v Moravskoslezských Beskydách - 908m n. m. V oblasti je nejrozšířenější dřevinou smrk ztepilý, na kterém se též provádí výzkumy. Popis EEP Bílý Kříž : Lamelové kultivační sféry - pěstování pokusného smrkového porostu ve dvojnásobné vzdušné koncentraci oxidu uhličitého. Cílem tohoto výzkumu je zjistit jaké množství CO 2 je schopna zpracovat smrková monokultura. Experiment se provádí z toho důvodu, že se neustále zvyšuje koncentrace CO 2 v atmosféře. Celý projekt je pojmenován Atmosféra 2045, protože odborníci odhadují, že do roku 2045 se zvýší koncentrace tohoto skleníkového plynu na dvojnásobek oproti dnešku. (Základna 9x9m,výška 7m,plocha skla 300m²,hmotnost 8,5t) Výzkumný smrkový porost - sledování environmentálních a antropogenních vlivů na fyziologické procesy smrku ztepilého Klimatologická stanice a stanice měření čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu EEP Bílý Kříž obdrželo od Evropské komise finanční podporu a statut: Metodické a experimentální výzkumné centrum pro studie dopadů klimatické změny na lesy. Bílý kříž letecky Měření v korunách smrků Kultivační sféra Meteobudka Zdroje: Prospekty dovezené z EEP Bílý Kříž, obrázky viz web 3

10 Biopotraviny Lukáš Pivovarník, Josua Zrzavý, Sekunda A Stručně řečeno biopotraviny, nebo bioprodukty jsou vypěstovány nebo vyrobeny ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství. Hlavním rozdílem mezi alternativním a klasickým zemědělstvím je přísný zákaz používání umělých hnojiv, chemických postřiků (pesticidů) či geneticky modifikovaných organismů. GMO jsou na českém trhu v prodeji již 10 let, nejčastěji se můžeme setkat s geneticky modifikovanou sójou nebo kukuřicí. Jedná se o produkty genové manipulace v rostlinném organismu, která spočívá v přenesení genu s charakteristickou vlastností z jednoho organismu na druhý. Např. se může přenést gen z pšenice mezi geny kukuřice a tím se zajistí odolnost kukuřice proti některým škůdcům nebo chorobám. Jaký dopad to vše má na přírodu a zdraví člověka,je doposud velkým sporem na světových, nejen ekologických, konferencích. Všechny tyto již známé informace a touha po zdravém stravování vedou ke stále zvyšujícímu se zájmu právě o biopotraviny. Přestože vysoké nároky na vypěstování a zpracování takovéhoto produktu mají vliv na jeho výslednou cenu, jsou spotřebitelé ochotni připlatit za ekologicky čistou potravinu více. Ze zkušeností můžeme říci, že biopotraviny jsou nejen zdravější, protože tělo nezatěžují zbytečnými chemickými látkami, ale jejich ekopůvod můžeme ocenit i v samotné chuti. Navzdory vyšší ceně těchto potravin, která je ovlivněna zejména větším podílem manuální práce při pěstování plodin, obliba mezi spotřebiteli stále stoupá. Ve většině obchodů s potravinami se dnes už běžně setkáváme s oddělením biopotravin Biopotraviny musí mít na svém obalu nápis produkt ekologického zemědělství a označeny bioznačkou, tzv.biozebrou. Biofuels Simona Hlaváčková, Andrea Kopečná, Kvarta A - Sekunda B All world is dependant on oil, but the sources are rapidly depleted. So people are looking for some other types of fuels. One of them is biomass. Biomass is organic material made from plants and animals. Biomass contains stored energy from the sun. Biomass is a renewable energy source because we can always grow more trees and corps, and waste will always exist. Some examples of biomass fuels are wood, corps, manure and some garbage. When burned, the chemical energy in biomass is released as heat. Wood waste or garbage can be burned to produce steam for making electricity, or to provide heat to industries and homes. Biomass can be also converted to other usable forms of energy like methane gas or transportation fuels like ethanol and biodiesel. Types of alterative fuels used in cars include: biodiesel, natural gas( methane), ethanol, methanol(wood alcohol), propane, hydrogen gas and p-series fuels. The primary goal of biofuels is to produce fewer emissions, which not only are harmful to the air we breathe but also damage our planet in general.biofuels are transportation fuels like ethanol and biodiesel that are made from biomass materials. These fuels are usually blended with petroleum fuels-gasoline and diesel fuel, but they can also be used on their own. The question is, whether production of biofuels has negative impact? Answer is: Yes, it has. Especially economic - the production of biofuels depends on state money, on state subsidies.the other impact is social-economic - higher prices of food and next impact is ecological for example depleting forests. Zdroje: 4

11 Jaderné elektrárny Jaroslav Fabeš, Tomáš Hynek, Tercie A Prima B Dějiny lidstva jsou spojeny s dějinami využití energie. V současné době, kdy se silně snižují zdroje klasických energií, je nutno využít energie ukryté ve hmotě - to znamená využití štěpení jádra atomu v elektrárnách. Jaderná elektrárna, někdy nazývaní atomová, je výrobna elektrické energie resp. technologické zařízení, sloužící k přeměně vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii. Skládá se obvykle z jaderného reaktoru, parní turbíny s alternátorem a z mnoha dalších pomocných provozů. V principu se jedná o parní elektrárnu, ve které se energie získaná jaderným reaktorem používá k výrobě páry v parogenerátoru. Tato pára pohání parní turbíny, které pohání alternátory pro výrobu elektrické energie. Současné jaderné elektrárny využívají jako palivo převážně obohacený uran, což je přírodní uran, v němž byl zvýšen obsah izotopu.podle odhadů geologů vydrží předpokládané zásoby uranu nejmíň 270 let. Jaderné elektrárny jsou z energetického hlediska vhodné především pro výrobu energie v režimu základního zatížení (je snaha, aby vyráběly energii pokud možno nepřetržitě). Ve světě pracuje v současné době (2005) v jaderných elektrárnách kolem 440 energetických reaktorů. Dalších 30 reaktorů je ve výstavbě (zvláště v asijských zemích, v Rusku a Finsku) a řada zemí (USA, Bulharsko, Slovensko, Litva) rozhodly o jejich nové výstavbě. Nejvíc energie z jaderných elektráren se vyrábí ve Francii (kolem 80 %), Německu, USA, Japonsku a Rusku. V Rusku však přežívají staré jaderné elektrárny, některé z nich podobného typu jako Černobyl a se zastaralou technologií. K zastavení některých z nich je Rusko tlačeno mezinárodním společenstvím. Díky provozu jaderných elektráren ročně nemusí být vypuštěno 1,8 miliard CO 2 [oxidu uhličitého] a dalších škodlivých látek (oxid siřičitý,oxidy dusíku, popílek, těžké kovy), naopak nevýhodou jaderných elektráren je velká finanční nákladnost a doba likvidace jaderného odpadu. České Republice máme dvě jaderné elektrárny, jadernou elektrárnu Dukovany a jadernou elektrárnu Temelín s celkovým výkonem 3760 Mega Wattů, které dohromady pokrývají přibližně 31 % jeho celkové spotřeby elektřiny. Zdroje: 5

12 Jaderný odpad Jakub Huňáček, David Fejfuša, Kvarta A - 2. B Ve všech odvětvích, kde se pracuje s radioaktivními látkami, vznikají radioaktivní odpady. Jednu skupinu radioaktivních odpadů tvoří odpady vznikající v jaderné energetice. Jedná se o všechny kapaliny, pomůcky a materiály, které přišly při provozu jaderné elektrárny do kontaktu s radionuklidy a v budoucnu také o vyhořelé jaderné palivo. Druhou skupinu tvoří takzvané institucionální odpady, které vznikají ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu. Mohou to být např. staré měřicí přístroje a radioaktivní zářiče, znečistěné pracovní oděvy, látky, papír, injekční stříkačky atd. Vyhořelé jaderné palivo nebo jiné vysoce aktivní odpady je však třeba izolovat od životního prostředí po dobu nesrovnatelně delší, než umožňuje izolace v povrchových úložištích, řádově desetitisíce let. Vyhořelé jaderné palivo je v současné době bezpečně skladováno v tzv. meziskladech (v České republice je to mezisklad vyhořelého jaderného paliva v jaderné elektrárně Dukovany). Vzhledem k tomu, že vyhořelé palivo obsahuje prvky schopné uvolnit ještě značné množství energie, může se v budoucnu stát cennou surovinou. Jaderná elektrárna Dukovany: Úložiště Dukovany bylo vybudováno pro zneškodnění nízko a středně aktivních radioaktivních odpadů, které vznikají v jaderné energetice. Je to největší a nejmodernější úložiště radioaktivních odpadů v České republice a svou konstrukcí i bezpečností odpovídá standardům platným v západoevropských zemích. Úložiště je tvořeno 112 železobetonovými jímkami uspořádanými do dvou dvouřadů po 56 jímkách viz obrázek. Ukládání radioaktivních odpadů je konečným krokem v dlouhé posloupnosti pečlivě kontrolovaných činností, kam patří sběr a třídění odpadů, jejich skladování, zpracování, úprava a doprava. Smyslem všech těchto činností je ochrana člověka a životního prostředí. Radioaktivní látky, které by při špatném nakládání mohly znamenat ohrožení pro živé organismy, nelze zničit. Proto je třeba radioaktivní odpady izolovat od životního prostředí na tak dlouhou dobu, dokud se v důsledku samovolných procesů radioaktivní látky nerozpadnou na látky jiné, stabilní. Zdroje: 6

13 EKOLOGICKÝ DŮM Kolektiv Tercie A Primy B Proč ekologie? Příroda je nevyhnutelnou součástí našich životů. Je tvořena z živých ale i zejména neživých složek přírody, do kterých zatím nijak podstatně nezasáhl člověk. Na Zemi máme proto vyčerpatelné i nevyčerpatelné zdroje energie a na nich závisí naše civilizovaná budoucnost. Mezi vyčerpatelné zdroje, které pomalu ale jistě mizí, patří uhlí, ropa, zemní plyn, uran aj. Trvalo miliony let než tyto suroviny vznikly ve velkém množství a jakmile budou vytěženy (a to se předpokládá již brzy), bude trvat opět miliony let, než se tyto suroviny obnoví. Naštěstí také existují nevyčerpatelné zdroje energie: slunce, vítr, voda. Ty můžeme využívat nejen jako nekonečnou zásobu energie, ale navíc v jejich využití neničí přírodu a proto ani neškodí zdraví. Jak šetřit energie při bydlení? Jednoduše. Postavte si ekodům! Pojem ekodům lze najít ve spojení s nízkoenergetickými domy, tedy ekologicky nezávadné. Abychom mohli svůj příbytek nazývat ekodům!, měli bychom zajistit co nejzdravější životní prostředí, minimalizovat spotřebu energie a vody, zajistit recyklaci výstupních látek, kompostování. Také bychom se měli snažit využít odpadní energii. Vlastnit (a provozovat) ekodům vždy nemusí být finančně lehké, ale v závěru výsledek rozhodně stojí za to. Ekodům Postavit si ekodům je v současné době velice populární. Jeho výhody můžeme zařadit do následujících bodů: minimální ztráty energie a velká tepelná setrvačnost, proto vysoká úspora na vytápění domu maximální prosvětlenost (využití solární architektury) minimální potřeba externí energie či úplná energetická soběstačnost, slunce bohatě postačí k výrobě tepla a elektřiny pokud použijeme solární kolektory a fotovoltaické články ekologická likvidace biologického odpadu ekologické stavební materiály minimální spotřeba vody i produkce odpadních vod řízená výměna vzduchu a udržení vhodné vzdušné vlhkosti (mikroklimatu), požadované parametry hlídány automatickou regulací Pasivní dům Je ideální dům pro šetřílky. Nevyužívá žádné technicky náročné nebo nákladné zařízení a na uživatele neklade vyšší požadavky na obsluhu.tepelná ztráta pasivního domu je tak nízká, že nepotřebujete běžný systém vytápění. Tepelné zisky od slunce, lidí a elektrických spotřebičů Vám pohodlně vytopí celý dům po většinu roku. Pasivní dům ročně spotřebuje maximálně 15 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy. U běžné ho rodinného domu, který má podlahovou plochu kolem 120 metrů čtverečních to dělá 1800 kilowatthodin. Hostěnice - Centrum pasivních domu Charakteristika ekologického pasivního domu: Jeho stavba je o 10-25% dražší, ale náklady se vrátí na úsporách při jeho provozování Má nižší nároky na obsluhu Roční spotřeba energie je max 15KW/h na m 3 7

14 Průřez vícekomorovými okny Solární panely Solární panely Získávání tepelné energie solárními panely je velmi jednoduché. Černý a matný povrch solárních panelů je ideálně uzpůsoben k pohlcování maximálního množství dopadající energie a tím se co nejvíce zahříval. Teplo, které je takto získáno, je poté předáváno vodě, která je využívána jako otopná nebo teplá užitková voda.samotné solární panely nestačí k vytápění nebo k ohřevu vody sluneční energií. Aby přenos energie probíhal bez zbytečných ztrát, je třeba použít ucelený solární systém. Velmi často se využívána kombinace s jinými zdroji energie, jako jsou plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla. Návratnost investice se blíží k hodnotě 6 let, co je však důležité - budete citelně méně zatěžovat životní prostředí. Živostnost solárních panelů počítána na let. Shrnutí: Energeticky výhodným domem může být každá stavba (domek i škola, činžák i fabrika), pokud bude dobře postavena a nebude docházet ke ztrátám dodaného tepla. Tomu mohou zabránit nebo napomoct: dobrá izolace - těsnost stavby, vhodné stavební materiály, správný výhřevný systém kotelna vícekomorová okna (viz obr.) solární panely (ohřev a vytápění) a fotovoltaické články na výrobu elektřiny Dům Podolí u Brna se solárními panely Energetické chyby v budově naší školy Problém Možné řešení Zastaralá, netěsnící okna Kompletní výměna za nová okna (plastová) Nekvalitní vstupní vnější dveře Výměna za nové těsnící Světla (resp.žárovky) Výměna za úsporné žárovky Protékání kohoutků a záchodů Výměna za nové (kvalitní) Úniky tepla střechou, zdí Kompletní zateplení majitelem objektu z dotací Nedostatečná regulace vytápění Zangažovanost provozovatele na provozu Vysoké náklady na teplo Získání dotací na solární panely pro ohřev vody Nevhodné větrání, zbytečné svícení, nezavírání vody Každý v budově bude hospodařit, bude odpovědnější k celku a šetrnější kvýdajům školy 8

15 Tercie A-Prima B při společné prezentaci práce EKOLOGICKÝ DŮM Simona Hlaváčková (moderátorka), Ing. Miroslava Florianová (organizátor konference) a Milica Sedláčková ze sdružení Rezekvítek 9

16 Sluňákov - centrum ekologických aktivit Tereza Fillerová, Kateřina Líbalová, Kateřina Suchánková Tercie A - Prima B Na podzim loňského roku jsme se spolu s primou a sekundou zúčastnili exkurze do Centra ekologických aktivit, které se nachází v nízkoenergetickém domě v Horce nad Moravou, blízko města Olomouc. Budova je navržena tak, aby i ona sama mohla být považována za součást ekologické výchovy tedy jako nízkoenergetický objekt respektující místní podmínky, s převahou recyklovatelných a přírodě blízkých materiálů, s nízkými provozními náklady a pokrytím potřeby provozní energie téměř výlučně z obnovitelných zdrojů. Obvodový plášť se skládá z několika částí, které svou konstrukcí a uspořádáním reagují na orientaci ke světovým stranám a potřebám světla v interiéru. Budova má tvar vlny navazující na modelovaný terén v okolí. Přízemí je zdviženo nad úroveň hladiny možných záplav nedalekých ramen řeky Moravy. Architekt orientoval stavbu prosklenými plochami na jih. Vstupy (hlavní a technický vchod) jsou na východě a na částečně i severu vnořeny jako dva zářezy do oblého křivky objektu. Od severu je přisunut zemní násyp, který plynule přechází až na zatravněnou střechu objektu s prosvětlovacími vypoulenými příklopy. Použité materiály jsou vesměs tradiční a byly voleny s ohledem na ekologickou přijatelnost. Na fasádách se uplatňuje dřevo, sklo a kámen a zatravněná plocha. Budova je navržena pro trvalý celoroční provoz. Díky zvolenému stavebnímu řešení se topné období v podstatě zkracuje na čtyři nejchladnější měsíce v roce. Větrání a zároveň vytápění je převážně zajištěno nucenou cirkulací vzduchu a zpětným získáváním tepla z odváděného vzduchu. Objekt je rozdělen na sedm samostatně řízených větracích zón. V násypu za domem jsou zemní výměníky tepla, které slouží zejména k letnímu předchlazení větracího vzduchu. Díky nim mohlo být vynecháno jinak zřejmě potřebné strojní chlazení víceúčelového sálu. Zemní výměníky tepla významně přispívají také ke snižování potřeby tepla na vytápění (předehřátí vstupujícího vzduchu v zimě) a jsou současně účinnou ochranou vzduchotechnických jednotek proti mrazu. Ohřev vody j zajištěn řadou solárních panelů za objektem. Pozoruhodné je, že splachování na hygienických zařá ízeních je zabezpečenou užitkovou nepitnou (dešťovou ) vodou. Ekocentrum Sluňákov lze kdykoli po předchozí domluvě navštívit. Pořádají se zde jednodenní i týdenní programy a semináře pro děti, mládež i dospělé. V těch denních (takový byl i náš pobyt) se můžete dozvědět o rozdílech mezi běžnými a nízkoenergetickými domy, pří týdenním pobytu je možné seznámit se s krajinou kolem i krásným městem Olomouc. Zdroj: Ekocentrum Sluňákov Horka nad Moravou 10

17 Nízkoenergetické domy Ing. Miroslav Vyhňák, Ing. arch. Helena Chválívá Ing. Miroslav Vyhňák a Ing. arch. Helena Chválívá projektant a architektka - optimální spojení Projektant a architekta nízkoenergetických domů pronesli doprovodné slovo odborníků na závěr sekce o energiích. Stručně lze shrnout výrok projektanta takto: Stavět lze z čehokoliv. My uživatelé si jen můžeme přát, aby náš dům či škola vypadaly taky tak hezky jako dům na fotce. Třeba i nám jednou vyprojektují tito odborníci takový dům. w ww.rigi.cz Zdroj: 11

18 Dětská práce Romana Holá a Kamila Liedermannová, Prima A V ČR se každý rok sní několik kilogramů čokolády na osobu. Málokdo z nás se však zamýšlí nad její relativně nízkou cenou. Avšak, v oblasti Ghany a Pobřeží Slonoviny je úplně jiná situace. Děti pracují na kakaových plantážích v hazardních podmínkách. Při práci s mačetou, kterou se odsekávají velké plody kakaovníku, jsou velmi častá zranění.na kakaových plantážích pracují i více než 10 hodin denně bez odpočinku. Pro tyto děti je čokoláda nedosažitelný luxus, který nikdy neochutnali. Majitelé plantáží dostávají za kakao tak nízké ceny, že zaměstnávají levné dětské pracovníky a děti jsou nuceny pracovat, protože na tom závisí jejich vlastní přežití nebo přežití celé jejich rodiny. Koloběh chudoby a negramotnosti se tak opakuje po celé generace. V Africe je každým rokem prodáno do otroctví dětí, které ztrácejí kontakt se svou rodinou, nechodí do školy, a často jsou krutě bity a sexuálně zneužívány, pokud nesplní normu nebo se pokusí o útěk. Jejich život má cenu pár dolarů. Když se však hodně snaží a pracují víc jak 12 hodin denně každý den, vydělají si necelých 1000 Kč na měsíc. Mnozí z nás jistě zaregistrovali výrobky označené fair trade (spravedlivý obchod). Právě čokoláda, káva a kakao jsou velmi častým produktem těchto firem. Výrobky jsou sice dražší, ale jejich nákupem podpoříme společnosti, které nezaměstnávají děti a dospělým za jejich práci spravedlivě zaplatí. V Indii je situace mnohem horší,než v Africe. I když byl roku 2006 schválen zákon,který dětskou práci zakazoval, byl tak kritizován, že i když stále platí, v praxi se téměř neujal. Téměř každá rodina má doma sluhu nebo pomocníka, většinou jsou to právě děti. Problém je, že spousta Indů si myslí, že pro děti je čest hodně pracovat a živit rodinu. Dalším problémem je kastovní systém. Některé komunity, hlavně nedotknutelní (nejnižší kasta), nemají právo na vzdělání, nesmí chodit do školy, takže jim nezbývá nic jiného než pracovat. Nyní ústava naštěstí zaručuje stejná práva pro všechny, která opět nejsou vždy dodržována. V některých průmyslových odvětvích dětská práce sice klesá, v jiných však stále roste. Těmto dětem můžete pomoct ADOPCÍ NA DÁLKU. Znamená to, že se dětem posílají peníze (většinou 4000 Kč ročně), za které se jim koupí školní potřeby a uniforma. Je to ta nejlepší cesta jak dětem pomoci. Téma našeho příspěvku jsme si nevybraly náhodně. V naší třídě má polovina žáků sourozence adoptované na dálku, ať už z Indie nebo z různých zemí Afriky. Takovou pomoc nejchudším zemím považujeme za nejefektivnější, protože lidé se vzděláním budou schopni najít si odpovídající práci nejen pro sebe, ale mohou pomoci také druhým, které budou zaměstnávat. Útulky pro zvířata Taras Romanchuk, Prima A V České republice existuje celá řada útulků pro opuštěná a zatoulaná zvířata. Jejich počet se pohybuje kolem 40 a jsou zde umísťováni především psi a kočky. V Brně jsou 2 útulky, nejoblíbenější je mezi lidmi útulek patřící městské policii, který se nachází v Brně Bystrci. V tomto útulku je trvale zaměstnán i veterinární lékař, takže se nikdo nemusí obávat, že by si z útulku mohl přinést domů mazlíčka ve špatném zdravotním stavu. Co dělat, když najdeme v našem městě toulavého psa nebo kočku? Stačí zavolat na bezplatnou linku 156 a pracovníci z útulku se o zvíře okamžitě postarají. Stejně postupujeme v případě, že se nám ztratí naše zvíře. A pokud si chceme pořídit nového člena rodiny, není nic jednoduššího, než se podívat na internetu na stránky městské policie Brno a zde nalezneme fotografie všech současných obyvatel útulku. U každého zvířete kromě fotky najdeme i údaje o věku, datum a místo odchytu, váhu atd. Každý, kdo někdy poskytl domov a péči zvířeti z útulku, jistě potvrdí, že tato zvířata patří k těm nejvděčnějším. Zdroj: 12

19 Testování kosmetiky na zvířatech Nikola Trenzová, Kvarta B - 2. K Testování kosmetiky na zvířatech je aktuální téma, které by se mělo řešit v zájmu lidí a hlavně zvířat. Jsme na tolik vyspělí, že jsme schopni se testování vyhnout a použít alternativní možnosti, případně kosmetiku vyrábět z ingrediencí, jejichž účinky nám jsou již známy. Existuje pět základních testovacích způsobů Draizův oční test, test na kožní dráždivost, test na akutní toxicitu, test teratogenity a test toxicity na celé tělo. Draizův oční test slouží ke stanovení akutní dráždivosti substance po přímé aplikaci do oka. Na tento test jsou používáni minimálně tři albínští králíci, kteří jsou znehybněni. Králíci nemají reflex mrkání, což usnadňuje aplikaci látky. Látka se dává pouze do jednoho oka, druhé oko slouží jako kontrolní. Substance pak vyvolává rudnutí, otoky víček, mokvání očí a tvorbu vředů. Všechny tyto projevy jsou popisovány po dobu 21 dnů. Test na kožní dráždivost se používá ke stanovení toxicity substance aplikované na kůži morčatům nebo králíkům. Látka se aplikuje na oholená nebo oškrábaná záda. Po hodinách, dnech či týdnech se začne objevovat zarudnutí, otoky, vředy, praskání kůže a jiné bolestivé reakce. Zvířatům obvykle nejsou poskytnuty žádné tlumící prostředky. Dalším testem je test na akutní toxicitu. Tento test slouží ke stanovení stupně toxicity. Obvykle se používá potkanů, kterým je podána látka injekčně, inhalačně nebo orálně. Zvířata jsou potom několik dnů pozorována, objevuje se krvácení z očí, nosu, konečníku, naježení chlupů, průjem, zvracení, křeče a jiné nepříjemné zdravotní problémy, kterým někdy zvířata podlehnou. Po pokusu jsou všechna zvířata utracena kvůli pitvě. Test teratogenity je prováděn na březích samicích, aby se zjistila reakce látky na plod. Látka jim je podávaná po dobu 10 dnů. Po skončení testu jsou všechny samice zabity a na vyňatém plodu se pozorují změny ve vývoji. Test toxicity na celé tělo je snad nejbrutálnější. Používají se i kočky a psi. Zvířatům různého druhu jsou podávané různé látky tak dlouho, než se zjistí dávka, při které zahyne polovina testovaných zvířat. Alternativních způsobů je hned několik, např. růst libovolné lidské buňky in vitro (ve zkumavce), počítačové modely, studie na lidských dobrovolnících a mnoho dalších.také je schváleno asi samostatných ingrediencí, které jsou pro lidi neškodné, společnostem vyvíjející kosmetiku by naprosto stačily. Závěry vyvozené s většiny testů jsou podle mého názoru člověku vlastně k ničemu, protože zvířata mají jiný organismus, který často reaguje na chemické látky jinak než lidské tělo. U nás je testovaní kosmetických výrobků včetně jednotlivých ingrediencí na zvířatech od roku 2004 zakázáno (Zákon na ochranu zvířat proti týrání č.246/92 Sb.). Podobné zákony platí i v dalších zemí Evropy (např. v Německu, Holandsku či Rakousku). Problém vidím v tom, že zákon nezakazuje prodávat kosmetiku testovanou na zvířatech. Většina kosmetiky k nám dovážena je na zvířatech testována. České firmy si také zcela běžně nechávají jednotlivé ingredience testovat v jiných zemích, kde je testování kosmetiky na zvířatech legální. Většina ingrediencí je také používaná v jiných odvětí chemického průmyslu a na to se zákon nevztahuje. Pokuste se proto, prosím, kupovat kosmetiku, která nemá žádné oběti krásy. Zdroje:

20 Endangered species - Giant panda Martin Hos, Kvinta B - 3.K Today, the giant panda's future remains uncertain. This peaceful member of the bear family faces a number of threats. Its forest habitat, in the mountainous areas of southwest China, is fragmented and giant panda populations are small and isolated from each other. Today, many pandas are isolated in these small sections of forest, because they will cross into areas where humans live. The result is that the giant pandas cannot connect with one another to mate and have babies. The wild population of giant panda is about 1000 individuals, with around 100 individuals in zoos in China and around the world. Pandas unfortunately do not have many offspring during their lifetime. Another problem is their diet! Bamboo grows in large patches, and different types of bamboo flower in different years. After it flowers, the bamboo dies back, leaving nothing behind to be eaten. Pandas must travel from one good patch to another to find food. Pandas have to travel to find new patches, and sometimes human-built villages are in the way as they mover from patch to patch. What is being done to protect giant pandas? To save panda habitat, the Chinese government has set aside 12 nature preserves where bamboo flourishes. Efforts are being made to introduce pandas to new areas not currently occupied by it in order to expand its habitat. Strips of land, called bamboo corridors, have been created to help pandas migrate or move from one area to another. This technique opens more habitat to pandas. When pandas move greater distances to find mates, they can spread their genes further in the population. I believe that together, we can make a difference! Sources:

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová Přs 7 / 01, 02 příloha - fotodokumentace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup:

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh15 Vypracoval(a),

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Je jaderná fúzní energie obnovitelný zdroj energie? Ing. Slavomír Entler

Je jaderná fúzní energie obnovitelný zdroj energie? Ing. Slavomír Entler Je jaderná fúzní energie obnovitelný zdroj energie? Ing. Slavomír Entler Podle úředního rozhodnutí fúzní energie není obnovitelný zdroj. Tímto rozhodnutím je pominuta základní fyzikální realita a stav

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

English speaking countries

English speaking countries školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou

TESCO Jaroměř. první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou TESCO Jaroměř první evropský hypermarket s nulovou uhlíkovou stopou Úvod Uhlíková stopa je množství oxidu uhličítého (CO 2 ), který každý z nás produkuje ve svém denním životě (například používáním elektřiny,

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Výsledky průzkumu postoje české veřejnosti k nadnárodním energetickým projektům typu DESERTEC (solární energie z pouště)

Výsledky průzkumu postoje české veřejnosti k nadnárodním energetickým projektům typu DESERTEC (solární energie z pouště) Výsledky průzkumu postoje české veřejnosti k nadnárodním energetickým projektům typu DESERTEC (solární energie z pouště) CITYPLAN ve spolupráci s Cranfield University (Velká Británie) - School of Applied

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Předcházej a recykluj

Předcházej a recykluj Předcházej a recykluj Milan Havel sdružení Arnika Život na Zemi Žijeme v době, kdy člověk významně ovlivňuje podmínky pro život na planetě Zemi. Lidstvo čelí řadě globálních problémů. jde o to být hrdí

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Life in the past. Life in the past. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Life in the past Stručná anotace učební jednotky Žáci používají minulý čas prostý při práci s textem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD

PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD N I V O L A I R Výrobek odpovídá normám EN a je označen značkou CE PROJEKČNÍ PODKLADY MONTÁŽNÍ NÁVOD SPIRÁLA hmotnost 26 kg NIVOLAIR - projekční podklady NIVOLAIR - výměník Spirála: Cu-trubka (žebrovaná)

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj

SSOS_ZE_3.17 Trvale udržitelný rozvoj Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.17

Více