Obsah skříně počítače

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah skříně počítače"

Transkript

1 Základní části počítače Minitower (minivěž) - je desktop postavený na výšku. Snadno se vejde pod stůl, takže nezabere příliš mnoho místa, a lze jej snadno hardwarově rozšířit. Skříně typu minitower dnes patří mezi nejprodávanější typy skříní pro osobní počítače. Tower - skříň typu tower (věž) je podobná skříni minitower, ale je větší a prostornější. Prostor je určen k předpokládanému rozšíření hardwarových komponentů. Skříně bigtower se s oblibou používají pro servery (řídicí počítače v síti). Obsah skříně počítače A co se nachází uvnitř skříně? Počítač je ve své podstatě pouhá stavebnice. Páteř tvoří základní deska s mnoha konektory, do kterých se vkládají potřebné komponenty. Bez některých by počítač nemohl správně fungovat, a naopak některé mohou být v počítači pouze pro konkrétní účel, např. ke zprostředkování zvuku v počítači. Celkové složení a kombinace komponentů tvoří tzv. hardwarovou konfiguraci počítače. Disketová mechanika Uvnitř počítače Grafická karta Zdroj napájení Základní deska CD/DVD mechanika Prázdná skříň počítače Modul operační paměti RAM Procesor Pevný disk (harddisk) počítače ZÁKLADNÍ DESKA Počítač lze charakterizovat jako stavebnici z mnoha elektrotechnických součástek. Aby vše správně fungovalo, jednotlivé komponenty v počítači musí mezi sebou komunikovat a být správně propojeny. To zabezpečuje takzvaná základní deska (nazývaná rovněž motherboard nebo mainboard). Jedná se o desku velkou cca 30 x 30 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních prvků (například pro videokartu, paměti, napájení, procesor apod.). Základní deska tak tvoří jakousi fyzickou páteř, spojující jednotlivé prvky uvnitř počítače. Základní deska je ve skříni počítače upevněna pomocí šroubů. Je přišroubována ke konzole (konstrukci) u jedné ze stěn skříně, aby ve skříni zbylo dost místa pro vkládání přídavných karet vložených přímo do slotů základní desky. Tom s Hardware Guide - server o hardware počítačů Anandtech-Your Source For Hardware - server o hardware počítačů Svět hardware - server o hardware a software počítačů, recenze 13

2 Základní části počítače Porty a rozhraní Aby počítačová sestava fungovala tak, jak má, je nutné, aby všechny potřebné komponenty byly správně zapojeny. Většina komponentů (tzv. periferií) se zapojuje ze zadní části skříně počítače. Naštěstí je počítačová sestava konstruována tak, že komponenty, které se do počítače zasouvají, mají takový tvar, aby nebylo možné připojit je jinak než správně. Například kabel vedoucí od monitoru má takový tvar, že jej nelze připojit do jiného konektoru než do videokarty. Podobně i kabel od tiskárny sedí pouze do odpovídajícího konektoru ve skříni počítače. PS/2 konektory. Fialový slouží k připojení klávesnice a zelený k připojení myši. COM porty (tzv. sériové). K sériovému portu je možné připojit např. modem. Zapojení počítačové sestavy Hlavní vypínač počítače (nevyskytuje se na všech typech skříní). Jedná se o hlavní vypínač dodávky el. energie do skříně. Nesouvisí s vypínačem v přední části skříně. Konektor pro kabel napájení el. energií Ventilátor - slouží k odvodu tepla ze skříně počítače. LPT port (tzv. paralelní). K paralelnímu portu se připojuje obvykle tiskárna. USB porty. Na USB je možné připojit celou řadu zařízení (tiskárnu, modem, skener, digitální fotoaparát, kapesní počítač atd.). Větrací mřížka (za ní může být uvnitř skříně další ventilátor) slouží k lepšímu chlazení a cirkulaci vzduchu uvnitř skříně. Konektor pro připojení síťového kabelu Grafická karta s konektory pro připojení monitoru Zvuková karta s konektorem pro připojení reproduktorů, mikrofonu atd. PARALELNÍ PORT Paralelní port bývá označen LPT1, LPT2. Data jsou portem Port LPT1 Port LPT2 vysílána paralelně, tj. současně je přenášeno 8 bitů, tedy jeden byte. Díky tomu jsou paralelní porty rychlejší než sériové. Nejsou ale tak spolehlivé, takže je jimi možné data přenášet pouze na kratším kabelu. K paralelnímu portu se připojuje obvykle tiskárna. SÉRIOVÝ PORT Sériový port bývá označen jako COM1, COM2. Data jsou portem vysílána Port COM1 Port COM2 sériově, tj. bit za bitem za sebou. Proto je přenos dat sice podstatně pomalejší než u paralelního portu, ale zato spolehlivější. Tak je možné přenášet data i na delším kabelu. K sériovému portu se připojuje obvykle myš nebo modem. PS/2 ROZHRANÍ PS/2 konektory slouží k připojení běžných typů klávesnic a myší. Fialový konektor slouží k připojení klávesnice, zelený pak pro připojení kabelu myši. PS/2 konektory Software pro zjištění HW konfigurace počítače: SiSoft Sandra - vyspělá diagnostická a testovací utilita Everest Home Edition - další diagnostická a testovací utilita 29

3 Windows XP Operační systém MS Windows XP Operační systém Windows je v současné době nejrozšířenějším operačním systémem pro osobní počítače. K raketovému rozšíření Windows přispělo příjemné uživatelské rozhraní a snadné ovládání. Veškeré operace s dokumenty a soubory se provádí v grafi ckém prostředí plném obrázků a ikon. Operační systém Windows má mnoho verzí Windows 95, 98, Millenium, 2000, NT, a XP. Většina programů, které pracují správně v jedné verzi, obvykle pracuje správně i v jiné verzi bohužel to neplatí stoprocentně. Rozdíly mezi verzemi jsou částečně ve vzhledu systému, funkcích, které nabízí, a poté ve stabilitě jednotlivých verzí. Obecně lze ale konstatovat, že pokud se uživatel naučí pracovat s jakoukoliv z uvedených verzí, měl by s nevelkou námahou zvládnout přechod na jinou verzi. To ostatně platí obecně u grafi ckého rozhraní různých operačních systémů - tj. pokud se uživatel naučí orientovat například ve Windows, nebude mu činit velké potíže přejít například na operační systém Linux. Podstatné prvky jako struktury složek, uspořádání objektů, panelů a ovládacích prvků zůstávají u všech verzí Windows téměř stejné (snad s výjimkou Windows XP, kde jsou odlišnosti větší, ale i Windows XP je možné nastavit tak, aby vypadal jako předchozí Windows 2000). PRACOVNÍ PLOCHA Po spuštění Windows XP je výchozím bodem pro všechny následující operace tzv. pracovní plocha. Na ní jsou umístěny ikony, Hlavní panel s tlačítkem Start, případně Panel zástupců programového balíku kancelářských aplikací Microsoft Offi ce. Pracovní plocha je místo, které na každém počítači může vypadat trochu jinak. Je totiž možné ji kompletně přizpůsobit vlastním potřebám - tj. je možné nastavit libovolné pozadí, vytvořit tzv. zástupce programů (ikony na ploše), libovolně rozmístit okna, nastavit Hlavní panel apod. Pracovní plocha Windows XP Objekty (ikony) na pracovní ploše vytvořené uživatelem Systémové ikony na pracovní ploše vytvořené po instalaci. Některé z nich (např. Koš či Tento počítač) není možné odstranit. Otevřené okno Zástupci programů - ikony vzniklé po instalaci jednotlivých programů. Ikonu zástupce symbolizuje černá šipka v bílém políčku v levém dolním rohu ikony. Tlačítko Start na hlavním panelu Hlavní panel. Obvykle bývá umístěn u dolního okraje obrazovky, ale může být i u kteréhokoliv jiného. Zobrazuje tlačítka, která symbolizují otevřené okno či právě spuštěný program. Systémová oblast s ovládacími prvky na hlavním panelu. Ty jsou k dispozici v každém okamžiku práce se systémem (např. čas, přepínání klávesnice, atd.). Server PC Tuning - rady a tipy pro optimalizaci a vyladění Windows 43

4 S počítačem nejen k maturitě - 1. díl Textový editor MS WORD 2003 Textové editory jsou bezpochyby jedny z nejpoužívanějších programů. Možnost napsat a následně upravit text je jedním ze základních požadavků běžného uživatele na osobní počítač. Textový editor je program určený k psaní, editaci a grafi cké úpravě textu prostřednictvím počítače s možností následného výstupu například na tiskárnu. Na světě existuje celá řada textových editorů, přičemž jen několik se stalo natolik používanými a natolik známými, že vlastně tvoří standard v oblasti tvorby a úpravy textu. Jedná se například o Microsoft Word 2003 (jenž je popisován v této knize) anebo OpenOffice.org Writer. Z české dílny pak jmenujme například textový editor z balíku 602PC SUITE. Textový editor MS Word je zřejmě jeden z nejrozšířenějších textových editorů v České republice. Spustíte jej prostřednictvím nabídky Start Programy Microsoft Office Microsoft Office Word POPIS PROSTŘEDÍ WORDU Po spuštění programu se zobrazí prostředí Wordu, které se skládá z několika hlavních částí. Word - pracovní prostředí Titulní lišta s názvem souboru Hlavní nabídka Wordu Tlačítka pro minimalizaci a zavření dokumentu Vodorovné pravítko Panel nástrojů s ikonami Podokno úloh Svislý posuvník Stránka prostor pro psaní textu Svislé pravítko Pět tlačítek pro přepnutí způsobu zobrazení dokumentu Stavový řádek s informacemi o dokumentu Vodorovný posuvník V horní části je hlavní nabídka (menu), kde jsou v podnabídkách umístěny všechny funkce Wordu. Do hlavní nabídky se dostanete buď stisknutím klávesy F10, nebo klepnutím levým tlačítkem myši na některou z položek nabídky (Soubor, Úpravy, Zobrazit ). 80 Microsoft - aktualizace, opravy, šablony k textovému editoru MS Word

5 S počítačem nejen k maturitě - 1. díl Jak internet funguje? Všechny servery v internetu jsou mezi sebou určitým způsobem propojeny. Na rozdíl od běžných počítačových sítí však v internetu neexistuje žádný centrální uzel, který by řídil celý chod internetu. Všechny servery v internetu jsou propojeny zdánlivě chaoticky (podobně, jak ukazuje následující obrázek). Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný server, který by byl nadřazený ostatním serverům, získávají všechny servery v internetu rovnocenné postavení. Každý server tvoří jeden uzel (jednu křižovatku), která má stejný význam jako jiný uzel kdekoliv jinde v internetu. Schéma propojení serverů v internetu Spojení satelitem Propojení serverů podmořským kabelem Uzly - servery v internetu Jednotlivé servery jsou v internetu propojeny zdánlivě chaoticky. Díky tomu má však internet vysokou stabilitu - v případě výpadku jednoho uzlu ho ihned nahradí jiný. Jednotlivé servery-uzly jsou mezi sebou propojeny různými způsoby. Pamatujte: Tok dat (informací) v internetu není dán nějakým přesným pravidlem. Například nikde není řečeno, že všechny informace z Prahy do New Yorku budou putovat jednou a toutéž linkou přes oceán. Jednou může informace putovat třeba přes satelit a podruhé tatáž informace třeba podmořským kabelem. Při proudění informací v internetu se uplatňuje pravidlo, že informace si vždy hledá tu nejprůchodnější a nejrychlejší cestu. Zdánlivě chaotické propojení jednotlivých serverů a to, že neexistují nadřazené a podřazené servery, má obrovskou výhodu velkou stabilitu a spolehlivost fungování celého internetu. Pokud totiž jeden uzel (server) přestane z nějakého důvodu pracovat (porucha, likvidace...), pak se s internetem vůbec nic neděje, protože ostatní servery spolu začnou komunikovat přes jiný uzel. Teoreticky tak lze vyřadit z provozu internet na celém kontinentu a uživatelé na jiném kontinentu nemusí nic tušit. Vždyť internet byl původně plánován pro vojenské účely. IDENTIFIKACE SERVERU V INTERNETU - IP ADRESY Pokud si přejete získat informaci ze serveru, který je umístěn na jiné straně zeměkoule (v podstatě ani nemusíte vědět kde), je třeba nějakým způsobem zadat, jaké informace vlastně do počítače mají putovat. Pokud například víte, že ministerstvo školství má svůj server, musíte nějak zadat, že chcete získat informace právě z tohoto serveru. Aby byl v internetu určitý pořádek, musí být každý server označen. Každý server internetu má proto svoji číselnou adresu říká se jí IP adresa. Ta je složena ze čtyř čísel oddělených tečkou například IP adresa je pro každý server v internetu jedinečná. Není principiálně možné, aby existovaly dva servery se stejnou adresou (podobně jako není možné, aby existovala dvě stejná doménová jména). Příklad: Server = = Wikipedie.cz - pojednání o internetu, jeho podstatě a funkčnosti

6 S počítačem nejen k maturitě - 1. díl Schéma připojení k internetu přes modem a telefonní linku Internet Telefonní linka Server providera - poskytovatele připojení k internetu Modemy na straně providera Modem na straně uživatele Internet Finanční náročnost připojení telefonní linkou Častou otázkou začínajících uživatelů je, kolik peněz ve skutečnosti zaplatí za připojení a brouzdání internetem. Jsou to jednak počáteční náklady, které zahrnují v podstatě pouze nákup modemu a uživatel si je naštěstí odbude jednou provždy. Jak již bylo uvedeno, u připojení ADSL nabízejí telekomunikační operátoři výměnou za upsání se na dobu určitou modem zdarma, takže jej nemusíte kupovat. Dále je nutné počítat s poplatky za telefonní linku, resp. samotné připojení. Na rozdíl od běžného telefonování nelze u připojení k internetu počítat s pouhými minutami na jedno připojení, protože čas strávený na internetu ubíhá opravdu velmi rychle. Poplatky telekomunikační společnosti jsou odvozeny od tarifu a operátora, u kterého si připojení objednáte. V tomto ohledu se za poslední roky situace hodně zlepšila. Na trhu je nabídka několika tarifů, a tedy i určitá možnost volby. Podle toho, zda potřebujete spíše rychlost, větší objem přenesených dat, či neomezenou dobu přístupu, již můžete zvolit odpovídající tarif. TRVALÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU (PEVNOU LINKOU, MIKROVLNNÝM SPOJEM APOD.) Další alternativou je připojení k internetu prostřednictvím některé z možností tzv. trvalého připojení. Trvalým připojením se rozumí připojení k internetu 24 hodin denně obvykle o určité garantované rychlosti toku dat. Připojení pevnou linkou lze uskutečnit například bezdrátovým mikrovlnným spojením, speciální vyhrazenou pevnou telekomunikační linkou apod. Budete-li připojeni pevnou linkou, můžete s internetem pracovat, kdykoliv se vám bude chtít. Můžete být neustále napojeni na poštovní schránku, na různé zpravodajské servery, na internetové kanály a další služby. Připojení pevnou linkou používají všechny fi rmy, organizace nebo společnosti, pro které je internet již naprosto samozřejmým informačním a komunikačním prostředkem. Trvalé připojení má obvykle lepší parametry, zejména vyšší garantovanou rychlost a neomezený objem přenesených dat. Organizace a fi rmy na takové připojení obvykle zapojí celou počítačovou síť, takže jedno připojení využívají všechny počítače v organizaci. Schéma připojení sítě k internetu přes proxy server pevnou linkou Firewall Switch a internetem. Většinou má instalovaný firewall. 150

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí?

OPERAČNÍ SYSTÉM. aneb Kdo to všechno řídí? OPERAČNÍ SYSTÉM aneb Kdo to všechno řídí? Představte si například letiště, na kterém je téměř všechno, jak má být odbavovací hala, letadla na ranveji, kontrolní věž se zapnutými radary, tankovací a naváděcí

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat Ochrana dat 1 Ochrana dat Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností uživatele výpočetní techniky. Vaše data, uložená v počítači, jsou různě důležitá. Od souborů, které jste jednou uložili a dnes

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Výukový modul pro předmět SISL

Výukový modul pro předmět SISL Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Volný Výukový modul pro předmět SISL Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

LEITZ ICON SPLNÍ VŠECHNY VAŠE ŠTÍTKOVACÍ SNY

LEITZ ICON SPLNÍ VŠECHNY VAŠE ŠTÍTKOVACÍ SNY LEITZ ICON SPLNÍ VŠECHNY VAŠE ŠTÍTKOVACÍ SNY JEDNODUCHÁ 3-V-1 UNIVERZ ÁLNÍ PŘENOSNÁ INTELIGENTNÍ RYCHL Á www.leitz.com/icon Představení tiskárny Leitz Icon Splní všechny vaše štítkovací sny Společnost

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více