Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR"

Transkript

1 Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

2 Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování sociálních vazeb mezi dětmi ve ST Zabezpečení kvalitního vzdělávacího procesu ST Sledování a náprava zdravotního stavu hráčů ST Zabezpečení výkonnostního růstu hráčů ST Nastavení úzké spolupráce KLUB RODINA ŠKOLA Budování a rozvoj charakteru hráčů ST

3 Dostatečný počet hráčů ve třídách Dostatečný počet TJ hodin rozšířené TV Odborné vedení TJ kvalifikovaní trenéři Správnou obsahovou stránku TP Materiálně technické zázemí pro TP

4 Každý trenér musí být v pracovně právním vztahu se školou právní odpovědnost za žáky (mimo ranní TJ) Ideální stav trenér SpSM je zároveň tělocvikář na smluvní škole 1) tělocvikář/trenér placen ZŠ v rámci pracovního úvazku FINANČNÍ SPOLUÚČAST KLUBU A ZŠ 2) smlouva účelová dotace z klubu do školy (ideální čtvrtletně) - refundace mezi školou a klubem 3) dohoda o provedení práce (do 300 hodin v kalendářním roce, nejsou zde odvody ZP a SP, pouze daň) 4) ranní trénink úprava rozvrhu, právní odpovědnost přebírá klub

5 KOMPENZACE nedělá se v dostatečné míře, cvičení, strečink, bazén (aquastrečink, znak, plavání pod vodou, s deskou..)

6 GYMNASTIKA těžko nahraditelná, podmínky

7 CORE SILOVÝ TRÉNINK zahraničí má náskok, kategorie dětí, mnoho pomůcek, pestrost, pravidelnost

8 INDIVIDUÁLNÍ TECHNIKA individuální a skupinová forma, Coerver drilová cvičení

9 KOORDINACE + RYCHLOST pravidelnost, technika, pestrost OSTATNÍ HRY basketbal, házená, florbal, futsal, volejbal (herní myšlení, zapojení jiných svalových skupin, výběr místa, čtení hry...)

10 PONDĚLÍ kompenzace, bazén, cvičení ÚTERÝ gymnastika, hry STŘEDA core trénink ČTVRTEK koordinace, rychlost atletický tunel, hry PÁTEK individuální technika

11

12 1) Smlouva o spolupráci při výkonu trenérské činnosti (klub trenér) 2) Smlouva o spolupráci SpSM (FAČR klub) 3) Smlouva o spolupráci sportovních tříd (jednotný vzor)

13 II.POSTAVENÍ A POVINNOSTI TRENÉRA m) Zajišťuje spolupráci mezi fotbalovým klubem a základní školou (koordinace akcí školy a klubu). n) Vytváří metodiku a koncepci sportovních tříd. l) Organizuje přechod hráčů SpSM do sportovních tříd ve spolupráci s vedením školy. o) Vedoucí SpSM vyučuje minimálně 2 hodiny týdně u každé sportovní třídy. p) Vedoucí SpSM je hlavním trenérem jedné ze žákovských kategorií soutěže SpSM.

14 III. Práva a povinnosti smluvních stran i) Na základě této smlouvy je klub povinen vyplácet minimálně částkou Kč ,- Kč hlavního trenéra SpSM j) klub musí v rámci intenzifikace SpSM v příslušné základní škole provozovat 6., 7., 8. a 9. třídu,. doporučené je organizování přípravného 4. a 5. ročníku sportovních tříd k) v každé z těchto tříd (tzn. v 6., 7., 8. a 9. třídě) musí být minimálně 8 žáků - hráčů příslušného klubu hrající soutěže SpSM (tj. hráč musí mít registraci v příslušném klubu kmenový hráč, případně hráč na hostování).

15 III. Práva a povinnosti smluvních stran o) klub je povinen vyplňovat plány činnosti kategorií U12 U15 prostřednictvím webového programu Coachmanager, který dokáže spravovat tréninkové plány, správu hráčské karty, metodickou podporu tréninkových cvičení i samotných tréninkových jednotek, atd. Povinností klubu bude využívat program v minimální míře, a to na úrovni správy tréninkových plánů, včetně výuky rozšířené TV na ZŠ a docházky jednotlivých hráčů. Tréninkový plán všech kategorií na další měsíc bude muset být vyplněn vždy do posledního dne aktuálního měsíce.

16 III. Práva a povinnosti smluvních stran q) zabezpečit organizované lékařské prohlídky v rozsahu stanoveném Ministerstvem zdravotnictví ČR dle vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. Klub je povinen vždy do příslušného roku zaslat potvrzení, že hráči ročníků U12, U13,U14 a U15 mají platné lékařské prohlídky, jejichž platnost je 1 rok, zprávy o jejich průběhu a výsledky jsou uloženy v klubu a jsou k dispozici kdykoli na vyžádání, s) zaslat aktuální rozvrh TV hlavní smluvní Základní školy, a to do (vlastní formulář s razítkem ZŠ a podpisem ředitele ZŠ). Fotbalový klub se základní školou musí zajistit pro každou sportovní třídu minimálně 5 hodin TV týdně, tzn. 3 hodiny dle ŠVP a 2 hodiny rozšířené TV týdně,

17 I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je zabezpečení vyučovacího a sportovního procesu žáků sportovních tříd sportovního střediska mládeže (dále jen SpSM) ve spolupráci s fotbalovým klubem. II. Povinnosti školy 2. Škola vytvoří podmínky pro bezproblémový chod sportovních tříd, zejména strukturu rozvrhu vytvářející podmínky pro organizaci tréninkového procesu vedeného vedoucím trenérem SpSM a nepovinných a volitelných předmětů zaměřených na tělesnou výchovu a kopanou. Škola zajistí ve spolupráci s klubem minimálně 5 hodin TV, popřípadě nepovinných a volitelných předmětů týdně pro žáky tříd.

18 II. Povinnosti školy 4. Škola umožní vedoucímu SpSM účast na třídních schůzkách fotbalových tříd, pedagogických radách školy a schůzkách s třídními učiteli fotbal. tříd. 5. Škola poskytne svoje sport. zařízení k výuce tělesné výchovy a dle potřeby i k zajištění sportovní přípravy klubu. 6. Škola bude dle požadavků klubu uvolňovat hráče SpSM smluvního klubu z vyučování na přátelská, turnajová a soutěžní utkání, v případě nominace i na utkání krajských výběrů a reprezentace ČR. Omezení tohoto uvolňování je možné u žáků, kteří hrubým způsobem poruší vnitřní řád školy nebo mají závažné problémy s klasifikací výuky. Omezení tohoto uvolňování projedná vždy třídní učitel s vedoucím trenérem SpSM. 7. Škola bude informovat vedoucího trenéra SpSM o prospěchových a kázeňských opatřeních týkajících se žáků sportovních tříd.

19 III. Povinnosti klubu 9. Klub vytvoří optimální podmínky k zajištění kvalitní sportovní přípravy a tréninkového procesu. 10. Sportovní klub zajistí trenéry ve sportovních třídách a určí vedoucího trenéra sportovních tříd, který je přímým konzultantem s vedením školy a třídními učiteli ve věci školního a sportovního procesu. 11. Sportovní klub poskytne svoje sportovní zařízení k zabezpečení sportovní přípravy žáků sportovních tříd. 12. Vedoucí trenér SpSM spoluvytváří metodiku a koncepci sportovních tříd. 13. V případě plánované delší absence žáků ST (soustředění, turnaje, atd.) je klub povinen tuto absenci škole nahlásit alespoň 14 dní před začátkem akce.

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

Koncepce školy 2004-2008

Koncepce školy 2004-2008 Koncepce školy 2004-2008 I. Základní cíl: Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-82/09-05 Název školy 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Adresa: Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb Identifikátor: 600 066 312 IČ:

Více

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené

Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené Zásady pro činnost Regionálních házenkářských center Českého svazu házené únor 2015 1 Článek I Systém Regionálních házenkářských center 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT )

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-551/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-551/09-02 Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Adresa: Jilemnického 1152, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2590/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2590/13-S Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2590/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010 Výroční zpráva školy za školní rok 2009 / 2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov SÍDLO ŠKOLY ul. Krušnohorská

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE NÁZEV ŠKOLY Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov SÍDLO ŠKOLY ul. Krušnohorská

Více

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-259/08-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-259/08-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-259/08-07 Název školy/školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola T.G.Masaryka Sedlice, okres Strakonice Adresa: Komenského

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-39/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice 148, 268 01 Hořovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 55/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D., ředitelka školy

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF MĚSTO VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF Účinnost od: 01.01.2014 Schváleno: Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 31.10.2013 usnesením č. 95/2013 Zpracoval: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Více

(Vnitřní řád č. R3/2013 čj.: 103/13/doc )

(Vnitřní řád č. R3/2013 čj.: 103/13/doc ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, Hloubětínská 700 198 00 PRAHA 9 Hloubětín, IČO: 49625128, tel.: 281 867 071, e-mail: info@zshloubetin.cz, www.zshloubetin.cz I. Obecná ustanovení II. Provoz a vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace se sídlem Komenského 622, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: OŘ 2 /2008 Vypracoval: Schválil: Mgr. Pavel Bártl,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, 785 01 Šternberk. Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy

Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, 785 01 Šternberk. Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy Základní škola Šternberk, Olomoucká 76, 785 01 Šternberk Dlouhodobá koncepce dalšího rozvoje školy projednána pedagogickou radou 8. 9. 2014 projednána školskou radou 16. 9. 2014 Základní škola Šternberk,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01030/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01030/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01030/08-06 Základní škola praktická, Libochovice, Komenského 299, příspěvková organizace Adresa: Komenského

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01038/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01038/08-06 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01038/08-06 Název školy: Sportovní soukromá základní škola, s.r.o. Adresa: Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Identifikátor: 600 001

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1408/08-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1408/08-04 Název školy: 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace Adresa: Kralovická 12, 323 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední průmyslová škola Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč ŠKOLNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 FAX 554 625 946 e-mail: skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz DOMOV MLÁDEŽE

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola Havířov Město ul. Žákovská 1/1006 okres Karviná Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Havířov Město ul. Žákovská 1/1006 okres Karviná Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov Město ul. Žákovská 1/1006 okres Karviná Vnitřní řád školní družiny Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sbírky o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více